Siirry sisältöön

JULKAISUT VUONNA 2011


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


164. Granqvist, Kimmo:  Vaaguno! Suomen romanikielen alkeet. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. - 191 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 164) ISBN 978-952-5446-66-1


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja


23. Directions in Urban Place Name Research / Compiled by Terhi Ainiala and Jani Vuolteenaho. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Web publication PDF (2,4 MB). (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 23 URN:ISBN 978-952-5446-65-4)  <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk23/>

24. Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi / Kimmo Granqvist. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.  ISSN 1796-041X ; 24 URN:ISBN 978-952-5446-69-2) – Salasanan saa s-postiosoitteesta kimmo.granqvist[ät]helsinki.fi.

Kreikan paikannimet / Toimittajat: Kimmo Granqvist ja Sirkka Paikkala. Aineistotoimittajat: Suvi Mäkelä ja Minna Salonen. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki:  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. 

Päivitettävä aineisto, julkaistu 13.6.2011. <URL http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/>

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2011. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 378 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti
/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2011.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk
/ Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2011. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 236 sivua.


Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier


Heikkinen, Vesa – Mantila, Harri
Kielemme kohtalo. - Helsinki : Gaudeamus,  2011. - 235 s. ISBN 978-952-495-188-3 (nid.)

Itkonen, Terho – Maamies, Sari
Uusi kieliopas / Terho Itkonen, Sari Maamies. - 4. tark. p. -  Helsinki :  Tammi,  2011. - 454 s. ISBN 978-951-31-5757-9 (sid.)

Joki, Leena
Tverskie karely :  istoriâ, âzyk, kul'tura : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvâŝennoj 20-letiû obrazovaniâ Obŝestva kul'tury tverskih karel : Tver', 29-30 oktâbrâ 2010 goda / [otv. red. L. G. Gromova ; Leena Joki ... et al.]. - Tver' :  Tverskoj gosudarstvennyj universitet,  2011. - 235 s. 978-5-7609-0668-7 (nid.)

Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino
Tekstintekijän käsikirja : opas työssä kirjoittaville. - Helsinki : Yrityskirjat, 2011. - 368 s. ISBN 978-952-6601-08-3 (sid.)

Mattfolk, Leila
Attityder till det globala i det lokala :  finlandssvenskar om importord. - Oslo :  Novus forlag,  2011. - 235 s. :  taul. (Moderne importord i språka i Norden ; 12) ISBN 978-82-7099-653-7 (nid.)

Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan. - Helsingfors :  Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica,  2011. - [209] s. useina jaksoina : taul., kartt. (Nordica Helsingiensia, 1795-4428 ;  26) Diss. : Helsingin yliopisto, 2011.
ISBN 978-952-10-7369-4 (nid.) Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-10-7370-0 (PDF).


Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Kieli työssä :  asiantuntijatyön kielelliset käytännöt /  toimittaneet Marjut Johansson, Pirkko Nuolijärvi ja Riitta Pyykkö. - Helsinki :  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  2011. - 249 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 0355-1768 ; 1311) ISBN 978-952-222-265-7 (nid.)


Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Ainiala, Terhi - Halonen, Mia
Somalialaistaustaiset nuoret nimistönkäyttäjinä Itä-Helsingissä (E. Summary: Place names of Somali youths in Eastern Helsinki) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  115 (2011) : 2, s. 193–220 [ref.]

Ainiala, Terhi – Sjöblom, Paula – Reponen, Anu
Nimistöntutkijat kaikilta mantereilta kohtasivat Barcelonassa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  115 (2011) : 4, s. 612–617  [ref.]

Alanen, Timo
Lounais-Hämeen väestötilasto vuodelta 1749 // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN  0359-1832. 80 (2011), s. 87–108

Gustafsson, Anna Maria – Nuolijärvi, Pirkko
Multilingual public websites in Finland //  Language, Languages and
New Technologies. ICT in the Service of Languages Contributions to the
Annual Conference 2010 of EFNIL in Thessaloniki / Stickel, Gerhard & Váradi, Tamás (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft.  Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Band/Volume 87), s.  161–171

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Finlandismer i akademiska föredrag // Språk och stil. - Uppsala : Swedish Science Press. - 1101-1165. - 21  (2011), s. 57–80

Kankaanpää, Salli
Kielestä puhuminen lain valmisteluvaiheen pöytäkirjoissa // <URL:
http://www.vakki.net/publications/no36_fin.html> (Ilmestynyt aiemmin
painettuna julkaisussa // Kieli ja valta / Mona Enell-Nilsson & Niina
Nissilä (toim.). - Vaasa 2009 (VAKKI-symposiumi XXIX. Vaasa 13.–14.2.2009), s. 181–192

Korhonen, Riitta
Keksitään kirjoittamista alakoulussa: herutellaan perusteluita / Elina Harjunen  ja Riitta Korhonen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  115 (2011) : 3, s. 395–405 [ref.]

Lappalainen, Hanna
Förändring, variation och variationens funktioner. En fallstudie av
variationen i bruket av personliga pronomen på en finsk landsbygdsort //
Interaktionell dialektologi / Gustav Bockgård & Jenny Nilsson (toim.). - Uppsala : Institut för språk och folkminnen, 2011, s. 159–198.

Martola, Nina
FinnWordNet och kulturbundna ord // LexicoNordica. -  Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - 0805-2735. - Vol. 18 (2011), s. 111–133

Mattfolk, Leila
Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland / Jan-Ola Östman and Leila Mattfolk // Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe / Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (Eds.). - Oslo : Novus Press, 2011, s. 75–82

Nuolijärvi, Pirkko
Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011 // Historiska och litteraturhistoriska studier. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. 0073-2702.  978-951-583-208-5. 86 (2011),  s. 173–182

Työ kielessä // Kieli työssä :  asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. S. 220–244

Työelämän kielimaisema asiantuntijatyössä / Marjut Johansson, Pirkko Nuolijärvi ja Riitta Pyykkö // Kieli työssä :  asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. S. 10–23

Nuolijärvi, Pirkko – Suutari, Toni
The landscape of the Finnish language research infrastructure //
Language, Languages and New Technologies. ICT in the Service of Languages. Contributions to the Annual Conference 2010 of EFNIL in Thessaloniki / Gerhard Stickel & Tamás Váradi  (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft.  Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Band/Volume 87),  s.  153–159

Nuolijärvi, Pirkko – Vaattovaara, Johanna
De-standardisation in progress in Finnish society? // Standard
Languages and Language Standards in a Changing Europe / Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (Eds.). - Oslo : Novus Press, 2011, s. 67–74
 

Paikkala, Sirkka 

Campaign for the cultural environment 2010, Finland. UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES Twenty-sixth session Wien, 2–6 May 2011. Item 17: Geographical names and cultural heritage, WP 32. Luettavissa myös osoitteessa http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP32_Cultural-heritage.pdf

Campaign for the cultural environment 2010, Finland. (Summary). UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES Twenty-sixth session Wien, 2–6 May 2011. Item 17: Geographical names and cultural heritage, WP 32. Luettavissa myös osoitteessa http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP32_Cultural-heritage.pdf


Practise, policies and trends of exonym use in Finland // Trends in Exonym Use / Peter Jordan, Hubert  Bergmann, Caroline Burgess, Catherine Cheetham (eds.). Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28–30 April 2010 (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research ; vol.l 1. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011, s. 163–169

The Story of a Place Name http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=3763 . Web edition in English 2011: Marja Heikkinen, English translation; Raija
Miikkulainen, Sirkka Paikkala. This website "The Story of a Place Name"
presents Finnish place names. The website is based on the web exhibition
Paikannimen tarina (2010), which can also be visited in Swedish and Saami.

 

Which name after marriage? Family names of women in Finland //  XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona 5th-8th September 2011. Abstract Guide. Genralita de Catalunya- Universitat de Barcelona - The International Council of Onomastic Sciences - ICC Institut Cartogràfic Catalunya - Instityt d´Estydis Catalans - Societat d’ Onomastica. S. 148


Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu
The Story of Place Names. Texts of sample posters from the exhibition on place names in Finland 2010. Reference: Working Paper No. 32, 26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 2 - 6 May 2011, Vienna, Austria. 4 s. Finland: Handout.

 

Toponymic guidelines for map editors and other editors. Finland . Fourth, revised edition 2004; version 4.5., March 2011. UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES. 30 s. Luettavissa myös osoitteesta http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=510

 

Updating of Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors: Finland. (Summary).UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES Twenty-sixth session Wien, 2 - 6 May 2011. Item 19: Toponymic guidelines for map editors and other editors. W.P. 31. 2 s. Luettavissa myös osoitteesta: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/26th-GEGN-Docs/WP%20papers/WP25-ToponymicGuidelines-Finland.pdf

 

YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (UNGEGN) 26. kokous (26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names)

2.–6.5.2011, Wien, Itävalta. PDF, 20 s. Verkkojulkaisu on sivulla YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (UNGEGN) 26. kokous 2.–6.5.2011, Wien, Itävalta


Piehl, Aino
Finland makes its Statutes Intelligible: Good Intentions and Practicalities // Obscurity and Clarity in the Law. Prospects and Challenges / Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy (toim.). -  Ashgate, 2008. ISBN 978-0-7546-7143-5, s. 151–163 Ilm. myös: <URL: http://www.kotus.fi/files/2075/Obscurity_and_Clarity_in_the_Law.pdf >

The Influence of ED Legislation on Finnish Legal Discourse //  New Trends in Specialized Discourse Analysis / Maurizio Gotti and Davide S. Giannoni (eds.) Linguistic Insights. Studies in Language and Communication ; 44. - Bern : Peter Lang, 2006. ISBN 3-03911-184-1, s. 183–194 <URL: http://www.kotus.fi/files/2074/New_trend_in_Specialized_Discourse0001.pdf >

Ruppel, Klaas
Ontologi, begreppssystem och WordNet // LexicoNordica. -  Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - 0805-2735. - Vol. 18 (2011), s. 157–181

Sandström, Caroline
Finska lån och hur de anpassas i de svenska dialekterna i Finland // Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid  Nionde
nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010 / utgivna av  Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. - Uppsala, 2011. ISBN 978-91-85352-90-6. S. 249–257

Tiililä, Ulla
Sanoilla lavastettu virasto // Kieli työssä :  asiantuntijatyön kielelliset käytännöt.  S. 162–189


Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklarAapala, Kirsti
Onko kesä kaikilla? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 34–35 (Kieli kartalla)

Ainiala, Terhi
Mun mestat Stadissa – kirjoituskilpailu Helsingin kouluissa syksyllä 2010 / Heikki Paunonen ja Terhi Ainiala // Virke. -  Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265.  2011 : 2, s. 24–26

Vai Tati tai Tsadi? // Stadin mestat : himasta gartsalle : näyttely Kaupungintalolla 26.1.–20.2.2011.  -  Helsinki : Stadin Slangi ry., 2011, s. 5

Alanen, Timo
Armas Ojalan sotamuistoja 70 vuoden takaa // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - 2011, s. 15–16

Neuvostoliittolaiset sotavangit Somerolla jatkosodan aikana // Someron joulu. -  Somero : Somero-seura. - 1235-3485. - 2011, s. 70–71

Eronen, Riitta

Jasmiinivallankumous // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 41

Kevään sanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 2, s. 12

Kielivaikutuksia arvioimaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 3

Kirjallisuudenomaisuus. Toimitus vastaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 38 (Keskustelua)

Kotimaisten kielten keskus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 3

Politiikkaa ja retoriikkaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 3

Retkieväkset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 11

Sanapaketti Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 1, s. 22

Sanojen takana // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 3

Syksyn sanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 4, s. 12

Vielä kirjallisuudenomaisuudesta. Toimitus vastaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 29

Vuoden sanoja //  MMM 2012, Otava 2011.

Vuorosanaviiva // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 34–35

Galán, Jan
Minoritetsspråk i Europa. Baskiska // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 59

Minoritetsspråk i Europa. Sardinska, friuliska och ladinska  // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 50

Prao på Focis // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s. 57


"Är du tvåspråkig?" // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 54


Granqvist, Kimmo
Hai-tervehdyskö romanikieltä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 20

Granqvist, Kimmo – Paikkala, Sirkka
Kreikan paikannimet suomen kielessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2, s. 21–23

Grönros, Eija-Riitta
Katsotaanko kiikarilla vai kiikareilla? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Sanakirjat ovat avain kielen ytimeen // Helsingin Sanomat. 30.7.2011. S. A2 (Nykysuomi puntarissa 4/8) (Vieraskynä)

Gustafsson, Anna Maria
Vikten att älska språket // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s.  47–49

Haapanen, Minna
Tabletista sormitietokoneeseen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 28–29

Heikkilä, Elina
Haetaan hyvää yritysnimeä // S & A : toimiston ammattilehti. Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : 1,  s. 70–71

Sanajärjestys jäsentää tekstiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 7–10

Heikkinen, Vesa
Eduskuntaryhmiltä ymmärrystä virkakielilähetystölle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 8

First-asiakkaille Premium-palveluja // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. - 0784-0039. -  (2011) : 1, s. 73–74 (Kielen päällä)

Jotain jytkystä // Koillis-Lappi. - Tampere : Tampereen kirjapaino. - 0782-5579. - 20.6.2011, s. 2 (Vieraskynä)

Lajin lumo, genren kutsu // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. - 0784-0039. -  (2011) : 4, s. ? (Kielen päällä)

Madonlukuja, talousloitsuja // Keskisuomalainen, 7.1.2011, s. 32

Mitäs me naamottajat! // Koillis-Lappi. - Tampere : Tampereen kirjapaino. - 0782-5579. - 24.10.2011, s. 2 (Vieraskynä)

Nyt on aika puuttua kapulaiseen virkakieleen // Helsingin Sanomat. 27.7.2011. S. A2 (Nykysuomi puntarissa 3/8) (Vieraskynä)

Selontekoa raportista ja muista muotisanoista // Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. -  Tampere : Tiedotusopillinen yhdistys, Journalismin tutkimusyksikkö. - 1798-3827. - (Journalismikritiikin vuosikirja 2011). - 34 (2011) 1, s. 202–204

 Taivahan tosi // Koillis-Lappi. - Tampere : Tampereen kirjapaino. - 0782-5579. - 17.3.2011, s. 2 (Vieraskynä)

Tekstinseuraamuslaitoksen laitosseuraamusteksti // Karhunpalvelus : Pori : Porin kaupunki. 2011 : 3, s. 2

Heikkinen, Vesa – Hämäläinen, Hanna
Onko laki sama kaikille? – Lakitekstien viittaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 4–7

Heikkinen, Vesa – Mantila, Harri
Kirppukielen kohtalo: Mitä suomi on tulevaisuudessa? // Suomen Kuvalehti, 5.5.2011, http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/kirppukielen-kohtalo-mita-suomi-on-tulevaisuudessa.

Heinonen, Tarja Riitta
Käännöskukkasia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4, s. 36 (Jokisen eväät)

Nakki ja muut ajanjaksot elämässämme // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3, s. 32 (Jokisen eväät)

Niiloja ja ihmisiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2, s. 31 (Jokisen eväät)

Hurtta, Heikki
Höpsis, ole hiljaa! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 30–31

Hyvärinen, Riitta
Elämyksellinen teksti // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : syyskuu, s. 40–41

Houkutellaan ja hämätään sanoilla! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2, s. 32 (Havaintoja)

Kiukuttava kieli // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN
1239-2073. 2011 : lokakuu, s. 78–79

Kun kielentutkija (aikakaus)lehteä luki // HSY-skuuppi : Helsingin sanomalehtimiesyhdistyksen kirje jäsenille. - Helsinki : Helsingin sanomalehtimiesyhdistys. - 1457-2915. - 2011 : 4, s. 5

Tekstin sparraajat keskellänne. Blogiteksti, Ylen intranet 7.10.2011.

Tiedote intraan ja talon ulkopuolelle // S & A : toimiston ammattilehti. -
Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : maaliskuu, s. 34–35

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Ahtisaari redo att ställa sig på barrikaderna // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 44–45

Från informationsblad till fyllig matkasse - Språkbruk 30 år // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 4–8

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  3

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s.  3

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3 s.  3

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s.  3

af Hällström-Reijonen – Gustafsson, Anna-Maria
Fyrverkeripjäser och rulltrappor i Vasa // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4 s.  37

Hänninen, Anneli
Elsa Haavisto, murteen kerääjä // Hiidenkivi. 18 (2011) : 3, s. 36–37

Opinhalu ja perinteen tallennus // Gerontologia. -  Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. - 0784-0039. - 25 (2011) : 2, s. 158–159

Joki, Leena
Mittuine on sinun muamankieli? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 18–20 (Ilm. myös: Karjalan Heimo. 9–10 (2011), s. 144)

Tverinkarjalaiset elävät venäläisyyden puristuksessa / Leena Joki ja Marja Torikka // Karjalan Heimo : Karjalan Sivistysseuran äänenkannattaja. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2011, n:o 1–2, s. 14–15

Tverinkarjalan aineistoista ja tutkimuksesta  // Tverskie karely : istoriâ, âzyk, kul'tura : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvâŝennoj 20-letiû obrazovaniâ Obŝestva kul'tury tverskih karel : Tver', 29-30 oktâbrâ 2010 goda /  [otv. red. L. G. Gromova]. - Tver' : Tverskoj gosudarstvennyj universitet, 2011. 978-5-7609-0668-7 (nid.) . S. 70–80, ven. 81-87

Kankaanpää, Salli
Maanjäristyksen voimakkuuden ilmaiseminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Vaali vai vaalit? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4, s. 41 (Kysyttyä)


Kankaanpää, Salli – Paikkala, Sirkka
Odotuksenmukainen taivutus on helpoin // Helsingin Sanomat 2.11.2011 s. C8 (Mielipide)

Yleiskielen ohjeita muutetaan vain harkiten // Iltalehti. 11.8.2011, s. 23 (Suorat sanat)

Klemettinen, Riina

Ei mennyt niin kuin Strömsössä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 36 (Jokisen eväät)

Kolehmainen, Taru
Kapulakieltä ja lampaanlatinaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 18–21 (Kielenhuollon historiaa)

Kielivaliokunnan ensimmäisenä työnä vierassanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 11–13 (Kielenhuollon historiaa)

Nominatiivi vai genetiivi yhdyssanan alussa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 14–17 (Kielenhuollon historiaa)

Ruumis vai keho? // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 2, s. 19–21

Teitittelyn pitkä historia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 16–19 (Kielenhuollon historiaa)

Viro vai Eesti? // Hiidenkivi. 18 (2011) :  6, s. 20–22

Korhonen, Riitta
Brev till Språkbruk // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  45

Kukakohan tämän on kirjoittanut? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4, s. 39–40

Oi aikoja, oi tempuksia! – Muutamia kysymyksiä aikamuodoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 4–7

Sekä valtaa alaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 26–27

Korhonen, Riitta – Harjunen, Elina
Konkretiaa ja kuvittelua: kieliopista eväitä ihmisenä olemiseen? /  Elina Harjunen & Riitta Korhonen //  Arvot kasvatuksessa /  Timo Jantunen, Eero Ojanen (toim.). - Helsinki : Tammi, 2011. - ISSN  . 978-951-31-6045-6 (nid.) ,  s. 149–159

Korhonen, Tarja
Huoneita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 22–23

Päivä lauloi voin – laulamisen monet merkitykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 21–22

Kvarnström, Sarah
Brunbrända kvinnor och studerande män. Könsföreställningar i sportartiklar // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 26–28

Minoritetsspråk i Europa: Korniska, manniska, gaeliska, iriska, walesiska // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s.  50

Minoritetsspråk i Europa: Occitanska, bretonska, korsikanska // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  54

Lauerma, Petri
Ikkuna 1800-luvun kieleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 38 (Uutisia)

Leino, Jaakko
Ankkaa monella murteella // Murreliite : Aku Ankka 14:llä suomen murteella /   [esipuhe Jaakko Leino ; käännös murteille: Kati Valli, Terttu Rousu, Ilkka Mannermaa, Helena Anttonen, Tommi Kurki, Veepee Lehto, Aila Mielikäinen]. - [Helsinki : Sanoma Magazines Finland, 2011].  S. 1.

Leskelä, Henna
Uudistettuja oppaita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 27

Maamies, Sari
Allergiaystävällinen hiusväri // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 40  (Kysyttyä)

ELY ja ELY-keskus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 38 (Kysyttyä)

Joka ja mikä: relatiivipronominin käytöstä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 26–29

Jälempänä vai jäljempänä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 40  (Kysyttyä)

Miten taivutetaan nimeä Hetemaj? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 39  (Kysyttyä)

Monta presidenttiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 42  (Kysyttyä)

Puolueiden nimet: iso vai pieni alkukirjain? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 4–6

Saarten nimien taivutus: Kaunissaaressa ja Caprilla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 24–25

Seuraavat viisi tuntia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 32–33

Vanhentunut vv. // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Vau, mitä arkkitehtuuria! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Manni-Lindqvist, Tiina
Mikä ihmeen Tl. Lappi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 40

Manni-Lindqvist, Tiina – Miikkulainen, Raija
Karttanimistön tarkistus / Tiina Manni-Lindqvist ja Raija Miikkulainen // Peruskarttamme pitkä polku / toim. Heikki Rantatupa, Yrjö Teeriaho. -  Helsinki : Maanmittaushallituksen topografit, 2011. ISBN 978-952-5671-38-4 (sid.). S. 152–153

Perinnäiset paikannimet ja nimistönsuunnittelu // Aamuposti : Aamupostin asiakaslehti. - Hyvinkää : Aamuposti-mediat.  S. 15.1.2011

Martola, Nina
Inget akut hot mot Svenska avdelningen // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 36

Den finlandssvenska språkbanken och Korp // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 32–34

Forskningscentralen blir institut //  Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293  2011 : 4, s.  35–36

Martola, Nina – Paikkala, Sirkka
Namn och områden i väderraporter / Nina Martola, Sirkka Paikkala, Terhi Nikkanen, Sari Hartonen, Eeva-Kaisa Heikura, Harry Schulman och Matti Tikkanen (översättning: Leila Mattfolk) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  46–49 Luettavissa myös osoitteessa http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=4221

Mattfolk, Leila
Nordisk namnforskning 2009. Finland / Leila Mattfolk & Paula Sjöblom // Namn och bygd. - Uppsala. -  0077-2704. -98 (2010), s. 122–128

Moilanen, Raija
Barometrit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 41
(Kysyttyä)

Sähköinen lääkemäärys eli e-resepti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 38 (Kysyttyä)

Mäkelä, Suvi
Jan-Erik ja Sarianna – yhdysnimien kirjoitustapa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 21–23

Nuolijärvi, Pirkko
Hallituksen ohjelmaan myös virkakielen parannus // Helsingin Sanomat 20.4.2011

Hyvinvoinnin avainsanoja: kieli //  Hyvinvointikatsaus.
Hyvinvointitilastollinen aikakauslehti. - Helsinki : Tilastokeskus. -
0788-4141.  - 22 (2011) : 4, s. 45–48

Kieliasiat Suomen hallituksen työpöydällä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3, s. 13

Kielipolitiikka on yhteiskunnassa kaikkialla // Helsingin Sanomat. 21.7.2011. S. A2 (Nykysuomi puntarissa 1/8) (Vieraskynä)

Kulttuurin asialla, elämän asialla // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. - 0783-0424. - 50 (2011) : 4, s. 47

Mikä kielistrategia ja miksi? // Kieli, koulutus ja yhteiskunta. 10.3.2011. <URL: http://www.kieliverkosto.fi/journal/article/51/mika-kielistrategia-ja-miksi>

Vähän tapoja, kielenkäytössäkin! // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  50 (2011) : 1, s. 29

Yhteiskuntamme tarvitsee monipuolisesti kielitaitoisia kansalaisia / Sisko Harkoma, Kari Jukarainen & Pirkko Nuolijärvi // Helsingin Sanomat
3.4.2011

Nuutinen, Liisa
Hengähdä ja huokoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 34 (Uudissana)

Piukkatrikoita leggingseistä treggingseihin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 33 (Uudissana)

Pop-up // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 28–29 (Uudissana)

Paananen, Laura
Sananselityksiä: skene, hipsteri ja indie // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Paikkala, Sirkka
Asiaa areenoilta ja areenoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 26–27

Fimea och Stroke Unit – om språken i myndighetsnamn // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  4–6

Mikä on Gro Harlem Brundtlandin sukunimi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 39 (Kysyttyä)

Muutoksia maiden nimissä: Fidži ja Myanmar // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 38 (Nimiuutisia)

Paikkala, Sirkka – Suviranta, Sami
Sama nimi kahdessa paikassa – ongelmia osoitteessa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 28–30

Piehl, Aino
Dinaari vai denaari? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 40 (Kysyttyä)

Enkät: Vill de politiska partierna förbättra myndighetsspråket? // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  17–18

Hyvä EU-kieli ei synny käden käänteessä // Helsingin Sanomat. 25.7.2011. S. A2 (Nykysuomi puntarissa 2/8) (Vieraskynä)

Kansainvälisiä ja kotimaisia pyrkimyksiä kohti selkeää viranomaiskieltä / Aino Piehl ja Taru Virtanen // Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. ISSN 0356-4649. 2011 : 1, s. 15

Kotus kysyi, puolueet vastasivat – virkakielen parantaminen hallitusohjelmaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 4–7

Lakitekstissä ja taikka tai // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 24–25

Sormitietokoneita ja soinismeja - uusia sanoja uusille asioille // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 3, s. 15–19

Vaihtoraha sentti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 40 (Kysyttyä)

Uusia sanoja uusille asioille // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 3, s. 15–19

Viisaat menevät nyt vivuttamaan (marraskuu) <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4412 > Ilm. myös:  Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 30.11.2011.

Virkakielen parantaminen kelpaa hallitusohjelmaan (maaliskuu) <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4227 > Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 30.3.2010.

Virkakielenhuoltajat keskustelivat ymmärrettävyysstandardista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 38 (Uutisia)

Pyhälahti, Minna
Oikeinkirjoitusta verkossa – itsenäistä kertausta kiireiselle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 30–31 (Kieli työssä)

Powerpoint-kalvot vakuuttaviksi // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : maaliskuu, s. 74–75

Sosiaalisen median kieli työelämässä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : kesäkuu, s. 70–71

Raevaara, Liisa
Arjen puheet – järjestystä, rutiineja ja leikkiä // Kaikki irti arjesta / Leif C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen ja Ari Sihvola (toim.). - Helsinki :  Gaudeamus Helsinki University Press, 2011. - S. 136–147

Nuorisokieli ammentaa monista lähteistä  // Helsingin Sanomat. 13.8.2011. (Nykysuomi puntarissa 7/8) (Vieraskynä)

Räsänen, Matti
Hyvää päättelyä (tammikuu) < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4254>  Ilm. myös  Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla . tammikuussa  2011

Termit kansalle (kesäkuu)  < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4325 > Ilm. myös  Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla  8.6.2011

Toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 39 (Kysyttyä)

Rönnqvist, Sara
När blir dröm verklighet? // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s.  22–24

Statusuppdateringen - vår tids memoarer? // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s.  45–48

Salonen, Minna
Katin kontit! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 37–38

Sandström, Caroline
Dialektfrågan. Verbet jorra i sydfinländska dialekter // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 54

Symposium om urbana symboliska landskap // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 39

Sandström, Caroline – Cantell, Ilse
Dialektordboken i en ny era // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293.  2011 : 3, s. 34–35

Savolainen, Leena
Suomen kaksi viittomakieltä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3,  s. 14–17

Sommardahl, Eivor
Suoraan asiaan – kuntien virkakieli selkeäksi (suomentanut Hannele Ennab) // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm.  0280-350X. 2011 : 3, s. 13–15

Tiililä, Ulla

Hyvä hallinto – kielenkäytön kysymys // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 9–11

Uusikoski, Risto
Hyvä hakemisto on huomaamaton // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 14–17

Uusitalo, Helinä
Paikan- ja henkilönnimet Nimiarkistossa // Sukuvakka.  -  [Kerava] : Keravan Seudun Sukututkijat ry. 2011 : 2, s. 16–17

Vaula, Sari
Aurinko ja muut energiantuottajat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 30–31

Talouselämän käsitteet arjen puntarissa // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : 3, s. 72–73

Uudissanoja joka lähtöön // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2011 : 7, s. 70–71

Virkakielenhuoltajat Islannissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 10 (Uutisia)

Viertiö, Annastiina
Esitetekstit kuntoon // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : 5, s. 74–75

Hallinnossa kaivataan koulutusta ja laatua viestintään // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 8–9

Tehoa tekstiin // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2011 : 8, s. 66–67

Vuolab-Lohi, Kaarina
Saamenkieliset paikannimet Suomessa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 18–20

Wihuri, Elina
Alankomaiden Antillien tilalle uusia hallinnollisia alueita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 38 (Nimiuutisia)

Etelä-Sudan ja Libya // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 37 (Kysyttyä)

Kajannin teos, Valannin työ // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 41 (Kysyttyä)

Muutoksia kuntien ja maakuntien nimissä 2011 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 39 (Uutisia)

Ramses ja Aristoteles // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 2,  s. 41 (Kysyttyä)

Sukunimien taivutusluettelo verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 4,  s. 24–25 (Nimiuutisia)

Äikäs, Monica
Samband mellan satser // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 9–13

Ska vi skriva sånt som dej, ren och säjer? // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 51

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 55–57

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 52–53

Tema och rema i översatt text // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 18–21Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner


Palaa otsikoihin

Henkilön- ja paikannimistä kysyttyä

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?i=570&s=2761#faq_570 >

Paikkala, Sirkka
Herman Van Rompuy (http://www.kotus.fi/index.phtml?i=693&s=2761#faq_693)
Kenia ja Libya (http://www.kotus.fi/index.phtml?i=679&s=2760#faq_679)
Syrt http://www.kotus.fi/index.phtml?i=696&s=2760#faq_696

Wihuri, Elina
1. Vöyri
2. Ramses (http://www.kotus.fi/index.phtml?i=692&s=2761#faq_692)
3. Daegu
4. Tanskan prinsessasta Ivalo (http://www.kotus.fi/index.phtml?i=698&s=2761#faq_698)
5. Bottas (http://www.kotus.fi/index.phtml?i=686&s=2761#faq_686)
6. Georgios Andreas Papandreou (http://www.kotus.fi/index.phtml?i=690&s=2761#faq_690)
7. Yhdysmerkki henkilönnimissä (http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4406)
8. Sidney ja Sydney (http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4410)
9. Loukas Papadimos (http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4411)

Palaa otsikoihin


Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=602>


Palaa otsikoihin

Kielijuttu

Palsta ilmestyy 10 maakuntalehdessä


Heikkinen, Vesa
Ajatuksia viivoista // Kainuun Sanomat. 23.10.2011, s. 20
Grammaattinen glamour // Kainuun Sanomat. 27.11.2011, s. 20
Helteet ovat ohi? // Kainuun Sanomat. 19.6.2011, s. 19
Hyvä on hiihtäjän ajatella // Kainuun Sanomat. 9.1.2011, s. 12
Kuumat siemen- ja neitsytperunat // Kainuun Sanomat. 19.7.2011, s. 32
Lakien laki // Kainuun Sanomat. 15.5.2011, s. 18
Maailma kylässä, kielet kuin kotonaan // Kainuun Sanomat. 12.6.2011, s. 19
Mainio arki // Kainuun Sanomat. 21.8.2011, s. 20
Olipa kerran Suomen Akatemian kielitoimisto // Kainuun Sanomat. 6.3.2011, s. 19
"So what" ja muuta kansainvälistä käytöstä // Kainuun Sanomat. 13.1.2011, s. 19
Sukupuolineutraali suomemme? // Kainuun Sanomat. 10.7.2011, s. 19
Vuoden sanat // Kainuun sanomat. - Kajaani : Kainuun sanomat.  24.12.2011, s. 15.
Yhdyssananvapautta // Kainuun Sanomat. 13.3.2011, s. 22
Yhteistoimintaneuvottelut ja muita kielen valheita // Kainuun Sanomat. 18.9.2011, s. 17

Tiililä, Ulla
Empatian kieli // Kainuun Sanomat. 31.12.2011, s. 15
Hallinnon hyvyys on kielestä kiinni // Kainuun Sanomat. 20.2.2011, s. 19
Hallitus parantaa virkakieltä! // Kainuun Sanomat. 24.6.2011, s. 22
Hävinneitä nimiä ja äänteitä // Kainuun Sanomat. 23.4.2011, s. 21
Kesäjuttuja // Kainuun Sanomat. 24.7.2011, s. 37
Kaikkivoipa tietotekniikka? // Kainuun Sanomat. 22.5.2011, s. 22
Miten virkakieltä voisi parantaa? // Kainuun Sanomat. 20.3.2011, s. 21
Retoriikan valta // Kainuun Sanomat. 25.9.2011, s. 15
Salattuja ajatuksia paljastamassa? // Kainuun Sanomat. 4.12.2011, s. 19
Tykyn, tyhyn ja tytyn syövereistä // Kainuun Sanomat. 28.8.2011, s. 20
Vaaralliset vitsit // Kainuun Sanomat. 30.10.2011, s. 19


Palaa otsikoihin

Kielikuulumisia

<http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4418>

1/2011

Pikkumustaa reppuun (Riina Klemettinen)

Suoritetaan selostusta (Riitta Korhonen)

 

2/2011

EU:ta suomeksi (Aino Piehl)

Väline pelastaa, oletko valmis? (Leena Joki)

 

3/2011

Luvassa lämmin viikonloppu! (Riitta Korhonen)

Ilman ilmauksia (Leena Joki)

 

4/2011

Vau, mikä vehje! – Viihdelehtien vaikuttavaa kieltä (Laura Paananen)

Kääk, me myöhästytään! (Leena Joki)

 

5/2011

LOL, EVVK yms. – lyhenteitä puheessa ja vähän muuallakin (Laura Paananen)

Jklla TV yms. – lyhenteitä sanakirjassa (Leena Joki)

 

6/2011

Ritalta Ruutulle vai Ridalta Ruudulle? (Elina Wihuri)

Soinnut ja Veikat – taivutellaan etunimiä (Elina Wihuri)Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

// Minna Pyhälahti ja Riitta Hyvärinen.Palaa otsikoihin

Kurkistin


Ainiala, Terhi
Nimenpyörittäjä: Laika, Haukku ja muut haukkujat  // Hiidenkivi. 18 (2011) : 6, s. 23
Nimenpyörittäjä: Millaisena minänä verkossa? // Hiidenkivi. 18 (2011) : 3, s. 19
Nimenpyörittäjä: Nimien kielellä // Hiidenkivi. 18 (2011) : 1, s. 40
Nimenpyörittäjä: Rakkauden puistossa // Hiidenkivi. 18 (2011) : 4, s. 9
Nimenpyörittäjä: Slangia kadunnimiin? / Terhi Ainiala ja Johanna Lehtonen // Hiidenkivi. 18 (2011) : 5, s. 21
Nimenpyörittäjä: Viitotut nimet // Hiidenkivi. 18 (2011) : 2, s. 27

Eronen, Riitta
Ajan sana: Marttaillaan  // Hiidenkivi. 18 (2011) : 2, s. 35
Ajan sana: Moderaattori valvoo // Hiidenkivi. 18 (2011) : 6, s. 55
Ajan sana: Somea // Hiidenkivi. 18 (2011) : 3, s. 40
Ajan sana: Tykkääjät // Hiidenkivi. 18 (2011) : 1, s. 41
Ajan sana: Vauvamaha ja masutuubi  // Hiidenkivi. 18 (2011) : 5, s. 56
Ajan sana: Voodoosta vodou // Hiidenkivi. 18 (2011) : 4, s. 35

Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Brändipropagandaa  // Hiidenkivi. 18 (2011) :  1, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Konsernisydän  // Hiidenkivi. 18 (2011) : 2, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Muu maa mutikka // Hiidenkivi. 18 (2011) : 4, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Reunahuomautuksia itse kritiikistä  // Hiidenkivi. 18 (2011) :  5, s. 6–12
Päivystävä tekstintutkija: SS ja muut sivu suunsa puhujat // Hiidenkivi. 18 (2011) :  3, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Tapa kaikki nappula // Hiidenkivi. 18 (2011) :  6, s. 5

Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731>

Hyvärinen, Riitta
Lumiosaamista (tammikuu)

Kankaanpää, Salli

Henkilöstöjohtaja vai johtaja, henkilöstöasiat? (helmikuu)

Voiko julistaa kuoliaaksi? (maaliskuu)

Kolehmainen, Taru

Molokin kita ja Kankkulan kaivo (kesäkuu)

Korhonen, Riitta
Sopimattomia sanoja? (lokakuu)


Leskelä, Henna

Kiksit kaksoismonikosta (syyskuu)

Manni-Lindqvist, Tiina

Läänit kuntien nimissä (huhtikuu)

Paananen, Laura
Hipsteri hipstereissä (elokuu)

Paikkala, Sirkka
Miksi nimiä suomennetaan? (marraskuu)

Pyhälahti, Minna

Sosiaalisen median salat ja sanat (toukokuu)


Vaula, Sari
Kalenterista almanakkaan (joulukuu)

Wihuri, Elina

Yleisurheilua Daegussa – Etelä-Korean paikannimien ääntäminen (heinäkuu)


Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4181>

Eronen, Riitta
Jasmiinivallankumous (helmikuu)
Jytky (huhtikuu)
Paperiton (syyskuu)

Haapanen, Minna
Ilmaveivi (toukokuu)

Heinonen, Tarja
Magnitudi (maaliskuu)

Joki, Leena
Korvavalo (marraskuu)
Sixpack (kesäkuu)

Klemettinen, Riina
Sahasää (tammikuu)

Nuutinen, Liisa
Hidaskassa (lokakuu)
Pop-up (elokuu)


Palaa otsikoihin

Kysyttyä-palsta

Kenia ja Libya http://www.kotus.fi/index.phtml?i=679&s=2760#faq_679Palaa otsikoihin

Månadens ord 2010


Tjuvnyp (jan)
Bänkskuddargille (feb)
Valspråk (mars)
Avskeda (april)
Dimission (maj)
Myggor och krankar (juni)
Terrass (juli)
Osåras (aug)
Gulnäbb (sep)
Sibbo (okt)
Nörd (nov)
Tomte (dec)


Palaa otsikoihin

Nimivinkit


Herman Van Rompuy http://www.kotus.fi/index.phtml?i=693&s=2761#faq_693

Syrt http://www.kotus.fi/index.phtml?i=696&s=2760#faq_696

UtøyaPalaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2978 >

Reuter, Mikael
// Hufvudstadsbladet. 31.1.2011
// Hufvudstadsbladet. 3.1.2011
Skridskor med bra bett // Hufvudstadsbladet. 21.1.2011


Palaa otsikoihin

Sana kirjasta

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2914>

Palaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<http://www.kotus.fi/index.phtml?s=478 >

Haapanen, Minna
(18.5.2011)
(31.3.2011)
Sormitietokone (24.1.2011)

Joki, Leena
(28.2.2011)
Valoja kansalle (16.12.2011)


Palaa otsikoihin

Sanapoimintoja vuodelta 2010

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4152 >

70 uudissanan sivu / toimittaneet  Riitta Eronen, Leena Joki, Eija-Riitta Grönros, Liisa Nuutinen, Tarja Heinonen, Riina Klemettinen ja Minna Haapanen

Palaa otsikoihin

Suomen Laki, kolumnit

http://www.suomenlaki.com/kolumnit

 

Heikkinen, Vesa
Hyvä eläke vai hyvä eläkelaki?  19.4.2011 

Kielletyt ryntäät 2.11.2011

Kohtalo  22.3.2011   

Lisää lakimetaa 17.5.2011

Missä säädös, siellä suo 26.1.2011  

Syrjintä erityiskohteluna 15.6.2011

Säädössaastaa  22.2.2011  

Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477>

Nimet


Uusitalo, Helinä

(20.6.2011)
(19.12.2011)


Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Nimenvalinta sosiaalisena tekona: Väitöstutkimus ruotsalaisvanhemmista nimien antajina (Arv. teos: Namnval som social handling :  val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007-2009 / Emilia Aldrin. - Uppsala, 2011) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  115 (2011) : 4, s. 621–625  [ref.]

Turun nimistöhistoriaa (Arv. teos: Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään / Sanna Kupila, Marita Söderstöm (toim.). - Turku, 2011) // http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/

Cantell, Ilse – Korhonen, Riitta
Finska ord på finska för invandrare / Ilse Cantell & Riitta Korhonen (Recension av: Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille /  Anne Saarikalle ja Johanna Vilkuna. -  Helsinki, 2010) // LexicoNordica. -  Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - 0805-2735. - Vol. 18 (2011), s. 293–306

Gustafsson, Anna Maria
Skriv som proffsen (Recension av. Skriv som proffsen. Din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande / Ann-Louise Forsström. - 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 28–29

Språk i Norden 2011 (Recension av. Sprog i Norden 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 28

Hamunen, Markus
Kielentutkimuksen metodologiaa suomeksi (Arv. teos: Empiirisen kielitieteen metodologiaa / Esa Itkonen ja Anneli Pajunen. - Helsinki, 2010) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  115 (2011) : 2, s. 304–312  [ref.]

Heikkinen, Vesa
Hauska, haastava saasta (Arv. teos: Saasta : filosofinen johdatus jätteen todellisuuteen / Timo Airaksinen. -  Helsinki, 2010) // Hiidenkivi. 18 (2011) : 2, s. 43

Miten puhua eduskuntaa demokraattisesti? (Arv. teokset: Politiikan sanakirja : inhorealistin versio /  Matti Wiberg ; Kalevi Koukkunen (toim.). -  Helsinki, 2011  ja Puhe eduskunnassa  / Kyösti Pekonen. - Helsinki, 2011) // Hiidenkivi. 18 (2011) : 5, s. 43–44

Paulaharjua, suosittelen (Arv. teos: Wanhaa Lappia ja Peräpohjaa / Samuli Paulaharju. - Helsinki, 2010) // Koillis-Lappi. - Tampere : Tampereen kirjapaino. - 0782-5579 . - 21.2.2011, s. 8

Selkokieli ja ymmärtämisen mahdollisuus (Arv. teos: Selkoistettu uutinen :  lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä / Auli Kulkki-Nieminen. -  Tampere, 2010) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. 0781-7916. 29 (2011) : 1, s. 64–66

Vallan totta (Arv. teos: Valta Suomessa  /  toimittanut Petteri Pietikäinen. - Helsinki, 2010) // Hiidenkivi. 18 (2011) : 3, s. 49

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Danska klarspråksprojekt utvärderade (Recension av: Sådan skriver vi - eller gør vi? - en undersøgelse af de tekstlige effekter af to sprogpolitiske projekter i Danmarks Domstole of Københavns Kommune og af årsagerne til projekternes gennemslagskraft / Anne Kjærgaard. - København, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 37

Finlandssvenskan sedd med sverigesvenska ögon (Recension av: Det går hårt : finlandssvenska ur ett sverigesvenskt perspektiv / Linnea Hanell ; med kommentar av Catharina Grünbaum. - Helsingfors, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 44–47

Kringelbagerskan Walborg Löppönen och andra namnfraser (Recension av: Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780 - 1930 :  Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet / Minna Nakari.  - Helsingfors, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 52

Ny handbok för finska skribenter  (Recension av: Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville / Salli Kankaanpää och Aino Piehl. - Helsinki, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 36–37

Språkliga konsekvensbedömningar och språkplanering (Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildninggstadier / red. Taina Juurakko-Paavola och Åsa Palvainen.  – 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 4, s. 29

Lappalainen, Hanna
Tamperelaisten kielenkäyttö suurennuslasin alla (Arv. teos: Idiolekti ja sen muuttuminen : reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä / Liisa Mustanoja. - Tampere, 2011) // Hiidenkivi. 18 (2011) : 6, s. 44

Martola, Nina
Ny upplaga av Medicinsk miniordbok (Recension av: Medicinsk mini ordbok.  -  Stockholm, 2011)  // Språkbruk.  2011 : 4, s. 22–24

Paananen, Laura
Kuinka käy suomen kielen? (Arv. teos: Kielemme kohtalo / Vesa Heikkinen ja Harri Mantila. - Helsinki, 2011) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 3, s. 37

Räsänen, Matti

Kappale oikeuskielen historiaa (Arv. teos: Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation : suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år / Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula (toim. / red.). - Helsinki, 2010 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2011 : 1,  s. 24–25

Rönnqvist, Sara
Folkmålsstudier (Recension av: 49, 2011  / Red. Gunilla Harling-Kranck och Hanna Lehti-Eklund. - Helsingfors, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 50–51

Namnresonemang och namnval (Recension av: Namnval som social handling : val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007-2009 / Emilia Aldrin. -  Uppsala, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 52–54

Svenskan i Finland (Recension av: Svenskan i Finland 12. Sinikka Niemi och Pirjo Söderholm (red.). - Joensuu, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 3, s. 48–49

Sandström, Caroline
När lögnare blir lugnare (Recension av: När lögnare blir lugnare :  en sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan /  Lena Wenner. - Uppsala, 2010) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 1, s.  32–33

Äikäs, Monica
Ny svensk uttalsordbok för finskspråkiga (Recension av: Svensk uttalsordbok / Mikko Kuronen och Kari Leinonen. - Tampere, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2011 : 2, s. 37–38


Palaa otsikoihin

AbstraktitAiniala, Terhi
Nimeä etsimässä: nimien käyttö keskustelussa / Terhi Ainiala ja Paula Sjöholm // XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 5

Hamunen, Markus
Oppihistoriaa nykypäivän näkövinkkelistä: Ravilan ja Siron näkemyksiä kielitieteen luonteesta 40-luvulla // XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 13


Heikkinen, Vesa
Begriplig författningsspråk: Kan svåra forskningsfrågor bidra till lätta praktiska lösningar? // Posteri konferenssissa "Juridisk sprog i Norden", Reykjavik 11.–12.10.2011. Tutkimusapulainen: Hanna Hämäläinen. Käännös: Eva Orava. Taitto: Sirkka Rautoja. Esittely Reykjavikissa: Salli Kankaanpää.


Genreanalyysia kaikille //  XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 14


Säädöstekstin meta- ja intertekstuaalisuus ymmärrettävyyden näkökulmasta //  XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 15

Lappalainen, Hanna
Variaatio itseen viittaamisen keinoissa // XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 27

Lauerma, Petri
Loppuheiton loppu // XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 28


Rudimenta-varhaiskieliopin tausta ja luonne / (yhdessä Tuomas
Heikkilän, Pirkko Kuutin, Anneli Mäkelä-Alitalon, Ilkka Paateron, Riitta
Palkin ja Suvi Randénin kanssa) // XXXVIII kielitieteen päivät Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25.–27.5.2011 :  esitelmien tiivistelmät. S. 60 (Posterit)


Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet


Työssä häirintään puuttumisen menettelytavat / Anna-Liisa Kristiansson, Tiina Manni-Lindqvist, Toni Nykänen, Ritva Paananen, Ulla Tiililä ja  Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. - 4 s.


Varhaisen tuen malli / Anna-Liisa Kristiansson, Tiina Manni-Lindqvist, Ritva Paananen, Ulla Tiililä ja Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. - 9 s. ; 4 s. liitt.


Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestä


Ainiala, Terhi
Emma ja Elias, Sari ja Mika (21.3.2011 15.47)
Etunimien kertomaa (3.5.2011 9.57)
Hotakaiselle Juoksuhaudantie (24.2.2011 9.12)
Kantola Tarja ja Jarmo Nieminen (6.4.2011 13.45)
Keskuksessa (31.5.2011 10.16)
Lahtarin limppu ei maistu (7.4.2011 15.25)
Maaninkavaarassa
(7.12.2011 16.55)
Miehen vai vaimon nimi? (7.1.2011 11.08)
Mimmun ruisleipä (23.9.2011 16.03)
Monta sorttia (19.5.2011 16.30)
Mätkäpätkäilyä (21.4.2011 10.23)
Nuoriso Stadin mestoilla (26.1.2011 14.17)
Oscar vai Kevin? (19.8.2011 14.41)
Osoitteena Bastukartsa (14.2.2011 10.04)
Pirjo, Mervi ja Anne (6.5.2011 9.47)
Rajattomia joululauluja (21.12.2011 16.54)
Rööperiin (4.2.2011 13.12)
Salonkikelpoista slangia (10.8.2011 9.06)
Tervehdys Aini Ala-Terhiltä (14.10.2011 16.26)
Tyttö nimeltä Facebook (25.2.2011 14.37)
Valloittava Ronja (29.6.2011 9.20)

Grönros, Eija-Riitta
Eläköön sanakirjatyö (16.3.2011 14.57)

Hamunen, Markus
Mies, naistenpäivänä (8.3.2011 13.40)
Vastakkainasettelut ja peruskysymykset (15.6.2011 12.30)

Heikkinen, Vesa
Agricolan adpositiot (14.1.2011 13.51)
Ankkaa murtaen (6.6.2011 9.36)

Anteeksi, jos olen tehnyt syntiä (24.11.2011 12.22)

Aprilliä! Pure palturia (1.4.2011 14.24)
Edustuksellista blogikratiaa (6.6.2011 15.24)
Ehdota aihetta (12.1.2011 15.33)

Ei helähdä enää oikeuskieli Viipurin vanhalla kaiulla (11.4.2011 10.51) (LEKSA, säädöskieliblogi)

"Ei voi täysin poissulkea" (26.3.2011 13.14)
Englannin valta-asema horjuu? (24.1.2011 14.15)
"Enemmistö ja suhteellinen enemmistö" (13.7.2011 10.08)
Epää, isänmaa (11.3.2011 14.04)
The Finns (22.8.2011 11.08)

Haastavat asiakkuusprosessit Kelassa (21.1.2011 14.52) (LEKSA, säädöskieliblogi)
Harrastamisesta (2.11.2011 11.12)
Harvinainen nimi (6.4.2011 9.06)
Havansin lista (20.9.2011 9.47)
Hihhuli ja pitkä viineri (3.6.2011 15.11)
Homofobia (17.11.2011 12.36)
”Hön tai hen” (27.6.2011 10.34)
Ikääntyvän kieli (5.5.2011 11.01)
Jytky (18.4.2011 8.46)
Kahviloman tarpeessa? (18.5.2011 9.34)
Kansa tietää: Suomi yksikieliseksi! (26.1.2011 16.53)
Kansallinen kielistrategia (9.2.2011 23.59)
Kielen ytimessä (6.9.2011 10.42)
Kielikeskustelun paikat? (11.3.2011 10.20)
Kielikirjan nimi (16.3.2011 13.00)
Kielikoukeroiden kimppuun naisen logiikalla (16.8.2011 13.52)
Kielipuolet Educa-messuilla (27.1.2011 11.33)
Kielitaito ja kansalaisuus (16.3.2011 9.45)
Kielitieteen kirjoa (26.5.2011 13.57)
Kotuksesta Suomen Akatemian Kielitoimisto?  (18.2.2011 13.28)

Koreassa modernisoidaan lakeja vauhdikkaasti (27.6.2011 19.26 )(LEKSA, säädöskieliblogi)
”Kotus-blogin ystävät Facebookissa” (17.10.2011 12.57)
Kun katuvalo palaa Inarin Metsätiellä (25.3.2011 9.31)
Kuvia arkiteksteistä (25.2.2011 15.18)
Kääk, interjektioita! (25.8.2011 10.49)
Lainvalmistelu mättää, johdossa vikaa? (17.6.2011 9.01)((LEKSA, säädöskieliblogi)

"Laki ei tunne kriminaalipotilasta" (9.3.2011 14.01)(LEKSA, säädöskieliblogi)
Lause hallitusohjelmassa (17.6.2011 20.48)
Lemmen loukussa (15.6.2011 9.36)
LUUKKU 1: Sontaluukku (1.12.2011 9.20)
LUUKKU 2: Nykysuomen sanakirja (2.12.2011 11.28)
LUUKKU 3: Soitellaan! (3.12.2011 9.41)
LUUKKU 4: Vaatimustenmukaisuustoimiala ja liiketoimintarajapinnat (4.12.2011 12.57)
LUUKKU 5: Hyvän uutisen anatomia (5.12.2011 10.03)
LUUKKU 6: Politiikan kieli (6.12.2011 10.03)
LUUKKU 7: Puheratkaisujen hankintakilpailutus (7.12.2011 9.06)

LUUKKU 8: Verkkoa murtaen (8.12.2011 10.35)
LUUKKU 9: Sopu sopimuksesta (9.12.2011 10.20)
LUUKKU 10: Lainkaan ymmärtämättä (10.12.2011 9.57)

LUUKKU 11: Linnut, linnut (11.12.2011 9.31)
LUUKKU 12: Tukeva doula (12.12.2011 12.19)
LUUKKU 13: Tutkimus pois Kotuksen nimestä (13.12.2011 9.37)
LUUKKU 14: Eväät syöty? (14.12.2011 9.49)
LUUKKU 15: Käteistä jouluksi, kun rahapula rankaisee (15.12.2011 10.17)
LUUKKU 16: Viimeiset sanat (16.12.2011 10.57)
LUUKKU 17: Olettamuksia ja vonkamiehiä (17.12.2011 9.05)
LUUKKU 18: Tarjolla tänään: kielitieteellinen väitöskirja! (18.12.2011 9.35)
LUUKKU 19: Sian nimi (19.12.2011 9.32)
LUUKKU 20: Nyt huokoistamaan! (20.12.2011 9.03)
LUUKKU 21: Muotoon panemisesta (21.12.2011)  
LUUKKU 22: Köyhyys huipussaan (22.12.2011 9.06)

LUUKKU 23: Politiikkaradio (23.12. 10.07)
LUUKKU 24: Elämänluukku (24.12. 9.37)

Maailman superlatiivitautisin kansa? (19.8.2011 13.09)

Maalikyliin, rintamaille (29.6.2011 16.24)
Maaoravasta tikutaku – ja kukosta kiekukaiku? (12.12.2011 12.51)
Makiainen (4.7.2011 16.04)
Media ei ajattele mitään (8.7.2011 13.59)
Meta- ja intertekstuaalinen laki (14.2.2011 8.52)(LEKSA, säädöskieliblogi)
Missä lakiviidakon Tarzanit? (28.2.2011 13.07)
Miten niin slogan? (7.10.2011 16.03)

Mokaa, jotta menestyt (13.10.2011 11.45)

Monenlaisia ensikertalaisia (5.10.2011 12.23)(LEKSA, säädöskieliblogi)
Murteissanakirjaprojekteja (10.6.2011 10.19)
Musikaalisuus huomenlahjana (13.6.2011 8.51)
Mustikkapiirakan viinisuositus? (31.5.2011 8.59)
Mutkia Volgan matkassa (26.11.2011 13.54)
Muutamia ylilyöntejä... (18.5.2011 15.19)
Naamottamista (15.9.2011 16.30)
Neekeri (26.5.2011 14.57)
Nimellä vai nimimerkillä? (7.9.2011 13.07)
Nokia-slangissa demotaan soluussöneita (12.4.2011 8.55)
Ohi suunsa puhumisesta (2.5.2011 12.24)
"Onko potilasasiakirjojen kieltä tutkittu?" (21.1.2011 15.05)
Onko puhe persuista halventavaa? (13.5.2011 9.58)
OPM (4.3.2011 15.53)
”Pahoinvointia aiheuttavia sanoja” (29.8.2011 9.17)
Painon-, elämän- ja kielenhallintaa (5.10.2011 10.58)

Pakkopakkoja (5.1.2011 16.40)
(Perus)suomalainen identiteetti ja suomi (2.3.2011 10.17)
"Poliisin kuulustelukertomusten kieli" (22.2.2011 10.40)
Poliittista pöpönpöpöä (24.2.2011 13.59)
Politiikan sanojen kirja (30.3.2011 16.35)
Pullaa ja muuta ympäripyöreää (12.7.2011 11.03)
Puolueet haluavat, mutta mihin se johtaa? (23.3.2011 17.26)
”Pystyy tehdä” (29.11.2011 9.38)
Pölinää Päiväntasaajalla (25.1.2011 18.42)
Romani – kerjäläinen ja kieli (30.6.2011 15.22)
Ryssiä, ryssitellä, vihata (30.9.2011 12.47)
Sakkoja kielivirheistä? (10.11.2011 13.47)
Sanoja, joita en olisi halunnut oppia (12.3.2011 9.37)
Singaporelaiset (20.5.2011 15.33)
Surmattu vai tapettu? (6.5.2011 12.12)
”Syytetyt kiistävät syytteet” (20.12.2011 9.12)
Taas tuli ehdot! (16.5.2011 15.43)
Taloudellinen Lainalaisuus (12.1.2011 11.25)
Talousennustajien mielenliikkeet (11.11.2011 10.27)
Taloustermejä taustoineen (29.12.2011 9.55)
Terveisiä Mölypahkasta! (2.9.2011 12.50)
Tieteen englantia (15.3.2011 15.32)
Tilisi on käyttänyt joku muu (15.8.2011 13.45)
Tutkimus ja kontrolli (26.10.2011 10.24)
Tytöt ja pojat taas kilpasilla (9.11.2011 11.16)

Uutta säädössivuillamme (14.2.2011 15.21)(LEKSA, säädöskieliblogi)
"Veljen mies ja siskon vaimo" (2.3.2011 13.36)
Vielä kerran ryntäät (8.11.2011 11.18)

”Vieraskielisten sanojen ymppäys suomeen” (20.1.2011 17.43)
Viranhaltijakielen hankaluudesta (20.4.2011 13.07)
"Viranomaisten salakieli halutaan kuriin" (8.2.2011 13.45)
Virheen pelko (13.4.2011 15.25)
Vuoden suomalainen sana (23.1.2011 23.23)
"Vähättelevä ja kaunisteleva kielenkäyttö" (8.3.2011 11.33)
We Love Helsinki (19.1.2011 14.06)
Yhdyskuntaseuraamustoimisto (8.3.2011 8.42)

Hyvärinen, Riitta
Että oikein TeamGym (21.3.2011 16.13)(Kielitoimiston kouluttaja)

Kankaanpää, Salli
Teloitus vai murha? (3.8.2011 15.26)

Kemppi, Jouni

10 000 Ankkaa (3.1.2011 12.25)
Pyöräilijä kuoli törmättyään minibussiin (21.4.2011 9.20)
Älä valistu (25.3.2011 12.12)
αω (27.7.2011 21.39)

Kolehmainen, Taru
Ukonilman kieliväittely (4.7.2011 18.20)

Koponen, Eino
Oikeita ja vääriä etymologeja (4.10.2011 17.43)

Suomea Tallinnan yliopistossa – keille ja mitä varten? (15.8.2011 10.32)


Korhonen, Riitta
Asiallistuuko hömppä asiallisessa sanomalehdessä vai hömppääntyykö asiallinen lehti hömpästä? (27.2.2011 10.26)
Englanti, englanti, englanti (14.11.2011 8.11)
Halla vai helle? (2.5.2011 11.47)
Kahdenlaista kielihuolta: koululaisten kirjoitustaito ja kielenhuollon poukkoilu (9.8.2011 10.12)
Kielitietoaktivisteille töitä! (14.6.2011 13.27)
Mehän rakastetaan puhua! (5.2.2011 16.36)
Mummot vain nuo vahvasti venyvät (18.9.2011 9.59)
Oletko sitä, miten kirjoitat? (9.1.2011 14.32)

Kuutti, Pirkko
Kiitos pysähtymisestä, VR! (17.10.2011 11.34)

Lappalainen, Hanna
Ei voi minkään (16.9.2011 13.07)
Hei vai moi? (17.2.2011 10.10)
Hän vai se? (10.2.2011 16.20)
Kun yksikin biisi on liikaa (11.10.2011 14.00)
Pilkut paikalleen mainoskampanjalla? (1.4.2011 15.55)
Sinuttelua ja teitittelyä (3.2.2011 10.36)
Säilyykö suomi maailmalla? (25.8.2011 8.47)
Tutkijasta opettajaksi (4.1.2011 15.55)


Leino, Antti
Ei nimi miestä pahenna? (25.7.2011 19.47)
Laman nimi (23.8.2011 13.12)
Maajoukkuepeliä (29.6.2011 21.21)

Mihin ne nyt jo ehtivät kadota? (10.5.2011 14.47)
Naurettavaa (11.12.2011 23.51)

Leskelä, Henna
Yllin kyllin kiitosta (29.8.2011 11.53)

Moilanen, Raija
Minnekä vie ihmisen tie? (23.6.2011 15.31)

Narya, Alexandra
Ei-suomenkielinen Suomessa: aina maahanmuuttaja (9.2.2011 11.42)


Nuolijärvi, Pirkko
Entä jos ei olisi suomennoksia? (11.5.2011 8.25)
Hiljaisuuden päiviä (4.1.2011 8.30)
Kaikkien pitää mennä johonkin asti (25.2.2011 12.54)
Suomen kieltä Virossa (30.6.2011 12.36)

Paananen, Laura
Mielipidekirjoitus (29.7.2011 13.23)
Naamakirja kotoisaksi (1.8.2011 12.18)
Uniliikuntaa opiskelijoille (16.8.2011 20.06)

Paananen, Laura–Leskelä, Henna
Jurppii, kyrsii, nyppii, riepoo! (10.8.2011 16.32)

Paikkala, Sirkka - Mattfolk, Leila
Kuka vääristää kadunnimiä? (20.9.2011 13.31)

Piehl, Aino
Nyt vivutetaan (30.11.2011 19.51)
Uusia näkökulmia valtion talouden tarkastamiseen? (22.6.2011 17.18)

Pyhälahti, Minna
Iloinen kesähevonen (16.6.2011 15.52)(Kielitoimiston kouluttaja)
Kieli on terve, kun sillä leikitään! (14.3.2011 11.09)(Kielitoimiston kouluttaja)

Kääntäjiä kouluttamassa (18.5.2011 10.35)(Kielitoimiston kouluttaja)
Plokinkirjottajan pluus (18.8.2011 13.46)(Kielitoimiston kouluttaja)
Älä kuule mulle rupee (23.5.2011 14.49)(Kielitoimiston kouluttaja)

Wihuri, Elina
Nimi Daegu lausutaan tegu (12.8.2011 10.54)


Viertiö, Annastiina

Kieli on makuasia (12.10.2011 12.52)(Kielitoimiston kouluttaja)

Kiinni jäit (4.2.2011 12.50)(Kielitoimiston kouluttaja)
Kilotavut kuriin (13.1.2011 15.54)(Kielitoimiston kouluttaja)


-------------------------------------

Hakulinen, Auli
Entä jos? (8.2.2011 15.37)
Globalisointi vai kolonisointi? (16.1.2011 19.16)
Kielessä kiinni (11.4.2011 20.44)
Montako ämmää virkkeessä (14.5.2011 16.22)
Naisemme maailmalla (8.3.2011 21.06)

Juva, Kersti
Eräs Pankki kunnostautuu jälleen (31.12.2011 16.27)

Kirjat ja minä (30.11.2011 13.16)

Lukemisen ylistys (31.10.2011 17.01)
Paina nappia suorittaaksesi toiminnon (29.7.2011 10.27)
Pisteen. Paikka. (30.8.2011 12.07)
Sampo Pankin kolttonen (30.9.2011 14.48)

Koskela, Lasse
Aamunkoiton Odysseia (26.3.2011 7.22)
Ajattelen positiivisesti - ja kirjoitankin (5.1.2011 15.54)
Eräitä havaintoja ”vihata”- ja ”rakastaa”-verbien käytöstä (1.8.2011 9.24)
Ihmettelyä (7.2.2011 13.10)
Ihminen - laumaeläin (10.4.2011 9.28)
Jumankauta mua huvita kohta mikään (18.9.2011 1.22)
Jääkiekkomme ja Maamme (15.4.2011 17.01)

Kevääseen heräävä luontomme ja kielemme kauneus (26.3.2011 18.03)
Kielellä tehty isänmaa on isän maa? (2.9.2011 19.59)
Kieli on. Sopii sanoa  (6.11.2011 16.32)
Kirjoitan - siis ajattelen (16.4.2011 10.55)
Kun lukee tarkkaan ja takertuen (5.9.2011 19.49)
Kustantaja Tammi isänmaan asialla? (20.4.2011 18.14)
Kuvan koira ei liity tapaukseen (9.12.2011 14.32)
Lehtiä lukemassa (18.11.2011 19.31)
Mikrokielestä ja kontekstista vähäsen (6.7.2011 15.24)
Mikä on epäkohta? (26.4.2011 21.54)

Ohjeistamisen taiteesta (24.3.2011 13.51)
Ovatko talouspuhe ja raha fiktiivistyneet? (7.10.2011 21.11)
Pieni oikaisu 2 (23.1.2011 9.55)
Saatana (8.2.2011 21.39)
Se löytyi! (16.3.2011 22.22)
Tiedonvälitystä? (4.3.2011 19.24)
Tuleeko suomeen artikkeli? (11.2.2011 12.25)
Tämä ja hän (6.6.2011 8.56)
Uutisoinnin ihmettelyä (15.11.2011 21.17)
Vanhuslaista vähäsen (25.1.2011 18.36)

Löytty, Olli
Aiheita kirjallisuudentutkimukseen (17.2.2011 14.53)
Hakemuskieli on säädetty lupaamaan liikoja (27.10.2011 11.50)
Hojo, hojo! (31.1.2011 18.49)
Kun Jumalaa ei ole, niin mitä silloin ei ole? (16.1.2011 13.56)
Maailman vaietuin kirjallisuudenlaji (23.3.2011 17.07)
Metakirjoittamisen ihanuus (8.7.2011 12.01)
Mitä ajantajulle tapahtuisi, jos kielessä ei olisi sanaa aika? (29.5.2011 23.07)
Moderaattori, aikamme sankari (30.12.2011 21.52)

Naamaako on syyttäminen, jos gallup on vino? (23.11.2011 10.1)

Rakastuin mä virkkeeseen (13.4.2011 11.46)
Tarkastelevaa tutkimusta (11.6.2011 18.23)
Terveisiä Liik enne vira stoon! (23.8.2011 22.59)
Vertausten kotouttamisesta (4.11.2011 10.02)
Vihapuhe ja poliittisesti korrekti kieli (28.9.2011 21.56)

Paasonen, Ranya
7.1. (7.1.2011 19.04)
8.2. (8.2.2011 23.18)
10.3. (10.3.2011 12.51)
11.4. (11.4.2011 13.18)
11.5. (11.5.2011 22.59)

Parko, Kaija
Jaksaako lukea? (15.2.2011 18.27)
Kielikuvilla mielikuvia (14.6.2011 18.38)
Kirjoitettu kieli muutoksen tilassa? (17.10.2011 13.12)
Koulu opettaa konventioita (15.5.2011 13.09)
Matkoilla kaiken aikaa (8.8.2011 9.38)
Merkillistä (28.12.2011 20.30)
Negatiivista nostalgiaa (16.8.2011 14.56)
Paikan päällä (15.11.2011 8.40)
Pöydän ontologiaa (15.9.2011 11.33)
Siitä aina tykänny (16.1.2011 15.48)
Yhdenvertaisuuden periaatteesta (16.3.2011 10.17)
Ymmärrän, sano pässi kun penkkiin pantiin (somerolaisittain) (19.4.2011 18.16)

Suni, Minna
Aika aikaa kutakin (29.6.2011 18.46)
Juristi vai lääkäri? (29.4.2011 23.52)
Kompleksinen kaaos (31.5.2011 21.51)
Luistoa ja pitoa (28.2.2011 23.42)
Vanhat ja vammaiset (31.1.2011 0.57)
Virallisesti viisikielinen (31.3.2011 23.46)

Uusivirta, Olavi
Eräs aamupäivä Esplanadilla (25.1.2011 9.51)
Miten niin muutama? (29.3.2011 16.05)
No comprendo! (1.3.2011 12.08)
"Perkele! Hakkarainen elää!" (26.5.2011 20.21)
Vappuinen bändipeli (29.4.2011 16.25)


  


Palaa otsikoihin