Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

JULKAISUT VUONNA 2007


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja

118. Atlas linguarum Fennicarum = Itämerensuomalainen kielikartasto = Läänemeresoome keeleatlas = Ostseefinnischer Sprachatlas = Lingvističeskij atlas pribaltijsko-finskih âzykov : ALFE / [päätoimittaja = peatoimetaja = Chefredakteur = glavnyi redaktor: Tuomo Tuomi] ; [toimitus = toimetus = Redaktion = redkollegiâ: Anneli Hänninen ... et al.]

2 /  [2. osan vastaava toimittaja = 2. osa vastutav toimetaja = verantwortlicher Redakteur des zweiten Bandes = otvetstvennyi redaktor 2 toma: Tiit-Rein Viitso] ; [kartat = kaardid joonistanud = Kartengraphik = karty: Anneli Hänninen] ; [... käännös = tõlge = ... Übersetzung = ... perevod ... Klaas Ph. Ruppel ... et al.]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 540 s. ;  kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ;  800) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 118) ISBN 978-951-746-727-8 (sid.)

144. Morottaja, Matti
Anarâskielâ ravvuuh. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 105 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ;  144). ISBN 978-952-5446-26-5.

145. Granqvist, Kimmo
Suomen romanin äänne- ja muotorakenne. - Helsinki : Suomen Itämainen Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 714 s. (Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja. ISSN 0359-7938 ; 36) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 145) ISBN 978-951-9380-69-8

146. Suomalainen paikannimikirja / päätoimittaja: Sirkka Paikkala ; toimitussihteeri: Eeva-Liisa Stenhammar ; muu toimitus: Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte ; kirjoittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen, Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Minna Salonen, Peter Slotte, Eeva-Liisa Stenhammar, Helinä Uusitalo, Toni Suutari ... et al. - Helsinki : Karttakeskus : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 592 s. ; kuv., kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 146) ISBN 978-951-593-976-0 (sid.)

147. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas / [toimitus: Salli Kankaanpää (päätoimittaja), Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies, Aino Piehl]. - Helsinki  :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,  2007. - 262 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN  0355-5437 ; 147). ISBN 978-952-5446-28-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken


1. Ordbok över Finlands svenska folkmål. Bd 4. Kyss–Och / huvudredaktör Peter Slotte, redaktionssekreterare Susanne Bergström och redaktörerna Carola Åkerlund och Caroline Sandström. Therese Leinonen och Lisa Södergård har som vikarier medverkat i redaktionsarbetet. - 624 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0355-7995 ; 1)

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2007. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 378 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti
/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2007.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 183 sivua.

Språkbruk
/ tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2007. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 141 sivua.

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja


2. Johan Habermanin  maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta /
Toimittanut Timo Alanen ; Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. - Helsinki 2007. - 498 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 2) ISBN 978-952-5446-30-2. URN 978-952-5446-30-2 (ISBN).
Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2>

3. Tanner, Satu
Salaperäinen Suomen suku – Tutkimuslaitos Suomen suvun historiikki / Satu Tanner ; Verkkotoimitus: Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 232 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 3)

ISBN: 978-52-5446-31-9. URN: 978-52-5446-31-9

<URL  http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk3/>

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelu


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelu: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus - Forskningscentralen för de inhemska språken - Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddás - Finnosko tsimbengo instituutos - Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, viittomakielinen versio - The Research Institute for the Languages of Finland. Päätoimittaja Raija Miikkulainen. Verkkosivusto <URL:http://www.kotus.fi/>.


Palaa otsikoihin


Kirjat - Monografier


Aapala, Kirsti
Pääskynhattu, päivänkämmen : kasvikertomuksia / Kirsti Aapala ;  kuvittanut Marja Aapala. - Helsingissä : Otava, 2007. - 239 s. ; kuv. ISBN 978-951-1-20884-6

Alanen, Timo
Vihdin seurakunnan ja Pyhäjärven kappelin kartta 1688 sekä Lohjan rovastikunnan saarnapaikat.  -  Vihti  : Vihdin museo ja Karkkilan ruukkimuseo Senkka,  2007. - 21 s. ; kuv., kartt. ISBN 978-951-97583-8-1 (nid.)

Eronen, Riitta
Uudissanat rötösherrasta salarakkaaseen / Riitta Eronen ; [piirrokset: Jouko Innanen]. - Helsingissä : Otava,  2007. - 255 s. ; kuv. ISBN 978-951-1-20883-9 (sid.)

Uusi kieliopas : testit ja tehtävät / Eveliina Ventelä, Marika Kesseli, Riitta Eronen. - Helsinki : Tammi, 2007. - 208 s. ISBN 978-951-26-5644-8 (nid.)

Heikkinen, Vesa
Kielen voima. - Helsinki : Gaudeamus, 2007. - 184 s. ISBN 978-952-495-001-5 (nid.)

Itkonen, Terho - Maamies, Sari
Uusi kieliopas  / Terho Itkonen ;  tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies. -  3., tark. p. - Helsinki : Tammi, 2007. - 452 s. ISBN 978-951-31-3838-7 (sid.)

Martola, Nina
Konstruktioner och valens : verbfraser med åt i ett jämförande perspektiv. -  [Helsingfors] : Insitutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, 2007. - 333 s. : taul. (Nordica Helsingiensia. ISSN 1795-4428 ; 9) Diss. : University of Helsinki, 2007. ISBN  978-952-10-4426-7 (nid.)
Julkaistu myös verkkoversiona (ISBN 978-952-10-4427-4, PDF)

Moisio, Arto
Tšuvassilais-suomalainen sanakirja : 8000 sanaa = Čăvašla-finla slovar' : 8000 sămah / Arto Moisio, Eduard Fomin, Jorma Luutonen. - Turku : [Turun yliopisto],  2007. - 286 s. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. ISSN 0356-8490 ; 76) ISBN 978-951-29-3349-5

Reuter, Mikael
Reuters rutor. 3 : Språkspalter om ord och ordanvändgning. - Esbo : Schildts, 2007. - 215 s. ISBN 978-951-50-1686-7

Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus /  toimittaneet Marjo Mela ja Pirkko Mikkonen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. - 199 s.  (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 216) ISBN 978-951-746-899-2 (nid.)

Tiililä, Ulla
Tekstit viraston työssä (Abstract: Texts and text production in a city department : a study of the language and context of benefit decisions). - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. - 261 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1108) Diss. :  Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-951-746-881-7 (nid.)

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Toimintakertomus 2006 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 34 s. Toimintakertomus 2006 (pdf) (1.1 MB)

Språk i Norden 2007. Mediespråk /  huvudredaktör Charlotta af Hällström-Reijonen. - Oslo : Språknemdene i Norden,  2007. - 180 s. ISBN 82-7433054-4

Tekstien ja niiden lajien rajankäyntiä. Rajakkain ja sisäkkäin, kaukana ja lähekkäin / Toim.  Vesa Heikkinen. - [95 s.] // <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2446 > (Verkkoartikkelikokoelma)

Valtionhallinnon kielitutkinnot  =  Språkexamina i reviderad form / Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.). - [Helsinki] :  Opetushallitus, 2007. - 160 s. ISBN 978-952-13-3150-3 (nid.)Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Ainiala, Terhi
Asuntosäästäjien Tapiolasta Helsingin East Endiksi: kaava- ja taloyhtiönimistö Vuosaaren kasvun vuosikymmeninä / Jani Vuolteenaho, Terhi Ainiala ja Elina Wihuri // Yhdyskuntasuunnittelu. - Helsinki : Yhdyskuntasuunnittelun seura. ISSN 1459-6806. 45 (2007) : 4,  s. 6–29

Namnforskningens generella aspekter och framtidens utmaningar // Namn og nemne. - Bergen : Norsk namnelag. ISSN 0800-4684. 26 (2006),  s. 59–66

Namnforskningens generella aspekter och framtidens utmaningar // Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. - Oslo, 2006. ISSN 0800-4676. 44 (2006), s. 10–12

Alanen, Timo
Savolaxiska släktnamn, individnanm, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet. (Summary: Family names, individual names, village names and farm names in the province of Savolax in the light of Johan Haberman's land survey register from the
1620s) //  http://www.kotus.fi/index.phtml?s=768)  Ilm. myös: Namn och Bygd. Vol. 93. Uppsala. S. 89–103

Heikkinen, Vesa
Muuttuuko uutinen – ja mihin suuntaan? Suomen Kuvalehti 1917 ja 1972 // < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2448 >

Tekstejä, tutkijoita ja tekstintutkijoita // Puhe ja kieli. -  Helsinki : Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. ISSN 1458-3410. 27 (2007) : 1, s. 1–7

Tekstin semantiikasta // Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin / toimittaneet: Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen. -  Oulu : Oulun yliopisto, 2007. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora. ISSN 0355-3205  ; 79). ISBN 978-951-42-8511-0 (nid.),  21–34

Tieteellinen artikkeli // Kulttuurintutkimus. -  Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston kirjasto. ISSN. 0781-5751. 24 (2007) : 4,  s. ?

Heinonen, Tarja Riitta
Variation and flexibility within verb idioms in Finnish // Collocations and idioms. 1 : Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes Joensuu, May 19–20, 2006 / editors: Marja Nenonen and Sinikka Niemi.  Joensuu : Joensuun yliopisto 2007 (Studies in languages ; 41) ISBN  978-952-458-977-2 (nid.), s. 146–159

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Tavaststjerna i provinsialismernas snårskog. Det sverigesvenska förlagsargumentet // Språk och stil. -  Uppsala : Swedish Science Press. ISSN 1101-1165.  17 (2007), s. 152–192 (http://www.kotus.fi/files/912/152-192.PDF)

Är vi rädda för finlandismer i onödan? Om   språkvård, svenska förlag och Tavaststjerna // Studier i svensk språkhistoria. 9 :  Det moderna genombrottet  : också en språkfråga? Föredrag vid nionde sammankomsten för svenska språkets historia, i Åbo 19-20 maj 2006 / utgivare: Lars Wollin, Anna Saarukka och Ulla Stroh-Wollin. -  Åbo : Åbo Akademi 2007. ISBN 978-952-12-1866-8, s. 296

Kankaanpää, Salli
Språk i förändring i kommunala pressmeddelanden i Finland // Klart sprog er godt sprog. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Gillleleje
15.-17. november 2006 / Redigeret af Pia Jarvad og Ida Elisabeth Mørch. -  Dansk Sprognævn, 2007 (Dansk Sprognævns skrifter. ISSN. 0415-0155 ;  38) ISBN 978-87-89410-06-7, s. 41–51

Kolehmainen, Taru
Virsikirjan suomennoshistoriaa //  Suomennoskirjallisuuden historia. 1 /  toimittaneet H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007.  ISBN 978-951-746-836-7 (sid.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1112), s. 69–81

Lauerma, Petri
1900-luvun alun helsinkiläistä päiväkirjakieltä // Sananjalka. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. 49 (2007), s.  162–171

Castrenianumin muistoja Verkko-Virittäjässä // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 111 (2007) : 4, s. 606–608

Tekstityypit, niiden rajaamisen keinot ja kielelliset erot Turun Wiikko-Sanomissa 1829 – Yksi hyvä ystävä kertoi minulle // <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2447 >
 
Vieraiden grafeemien väistyminen varhaisnykysuomesta etenkin Jakob Johan Malmbergin tuotannon valossa (E. Summary: The abandonment of foreign graphemes in Early Modern Finnish with special reference to Jakob Johan Malmberg's works) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 111 (2007) : 3, s. 322–345

Lounela, Mikko
Kieliteknologiasta suomenkielisten tekstien tutkimisessa (E. Summary: Of quantitative analysis in exploring Finnish texts) // Puhe ja kieli. -  Helsinki : Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. ISSN 1458-3410. 27 (2007) : 1, s. 47–54

Tekstien kvantitatiivisia piirteitä: teksti ja tekstijoukko määrällisten muuttujien valossa // <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2451 >

Mattfolk, Leila
Finlands svenska dialekter i tvärvetenskaplig kontext / Magnus Brenner, Leila Mattfolk, Jan-Ola Östman // Nordisk dialektologi og sociolingvistik : Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference Århus 15.–18. august 2006 / Torben Arboe  (red.). - Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning Aarhus Universitet,  2007, s. 106–115

Svenskfinland / Leila Mattfolk och Tore Kristiansen // Nordiske språkhaldninger. En masketest / Tore Kristiansen (red.). - Oslo : Novus, 2006. ISBN 978-82-7099-448-9,  s. 117–141

Mikkonen, Pirjo – Paikkala, Sirkka
World place names: exonyms and endonyms in Finnish publications. Submitted by Finland. Summary // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 10: Exonyms. E/CONF.98/127. 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-E.pdf  arabiaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-A.pdf  espanjaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-S.pdf  kiinaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-C.pdf  ranskaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-F.pdf  venäjäksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-R.pdf
World place names: exonyms and endonyms in Finnish publications. Submitted by Finland // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York , 21–30 August 2007. Item 10: Exonyms. E/CONF.98/127/Add 1. 3 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-127-Add1.pdf

Nuolijärvi, Pirkko
Halosen ja Niinistön  esiintymistyylit television vaalikeskusteluissa /
Liisa Tiittula, Pirkko Nuolijärvi  ja Pekka Isotalus // Presidentinvaalit
2006 / Pekka Isotalus, Sami Borg (toim.). -  Helsinki : WSOY 2007. ISBN
978-951-0-32783-8, s. 155–177

"On se aika monellaista ollu." Menneisyyden esiinkutsuminen murrehaastatteluissa // Menneisyys on toista maata. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. (Kalevalaseuran vuosikirja. ISSN 0355-0311 ; 86) ISBN 978-951-746-946-3 (sid.), s. 79–97

Puhuttu kieli kaunokirjallisuuden suomennoksissa / Pirkko Nuolijärvi & Liisa Tiittula //  Suomennoskirjallisuuden historia. 2 /  toimittaneet H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007.  ISBN 978-951-746-890-9 (sid.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1112), s. 387–400

Paikkala, Sirkka 
Exonyms or endonyms - How the ortographical norms of foreign place names became established in Finnish in the 19th century // Exonyms and the International Standardization of Geographical Names. Approaches towards the Resolution of an Aparent Contradiction / eds. Peter Jordan ... [et al.].  -  Wien :  Berlin, 2007, s. 165–183.

Das finnische Personennamensystem // Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch / Hrsg. v. Andrea Brendler und Silvio Brendler. - Hamburg : Baar-Verlag, 2007. ISBN 978-3-935536-65-3, s. 200–214

Measures taken in Finland to implement United Nations resolution VIII/2 on commemorative naming practices for geographical features. Submitted by Finland. Summary. - Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 7: Measures taken and proposed to implement United Nations resolutions on the standardization of geographical names. E/CONF.98/122. 1 s.  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-E.pdf  arabiaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-A.pdf  espanjaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-S.pdf   kiinaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-C.pdf  ranskaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-F.pdf   venäjäksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-R.pdf

Measures taken in Finland to implement United Nations resolution VIII/2. Commemorative naming practices for geographical features. The recommendation on commemorative naming practices in Helsinki, Finland. Submitted by Finland. - Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 7: Measures taken and proposed to implement United Nations resolutions on the standardization of geographical names. E/CONF.98/122/Add.1. S. 1–3. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-122-Add1.pdf

Namnens rätt: att vara namn. Debatt om stavningen av utländska namn //  Namn og nemne. - Bergen : Norsk namnelag. ISSN 0800-4684. 26 (2006),  s. 49–58

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu
Report of Finland. Submitted by Finland. Summary // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 4: Reports by Governments on the situation in their countries and on the progress made in the standardization of geographical names since the Eight Confrence. E/CONF.98/132. 1 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-E.pdf arabiaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-A.pdf
espanjaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-S.pdf
kiinaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-C.pdf
ranskaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-F.pdf
venäjäksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-R.pdf

Report of Finland. Reports by Governments on the situation in their countries and on the progress made in the standardization of geographical names since the Eight Conference // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 4: Reports by Governments on the situation in their countries and on the progress made in the standardization of geographical names since the Eight Conference. E/CONF.98/132/Add.1, s. 1–8. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-Add1.pdf

Report of the Norden Division (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden). Submitted by the Norden Division. Summary // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Item 5: Reports by divisions of the United Nations Group of Experts on Geographical Names on the situation in their divisions and the progress made in the standardization of geographical names since the Eight Conference. New York, 21–30 August 2007. E/CONF.98/75. 1 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-132-E.pdf
arabiaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-75-A.pdf
espanjaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-75-S.pdf
kiinaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-75-C.pdf
ranskaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-75-F.pdf
venäjäksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-75-R.pdf

Report of the Norden Division (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden). Submitted by the Norden Division // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 5: Reports by divisions of the United Nations Group of Experts on Geographical Names on the situation in their divisions and the progress made in the standardization of geographical names since the Eight Conference.E/CONF.98/75/Add.1. S.1–4.

Updating of toponymic guidelines for map editors and other editors. Submitted by Finland. Summary // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 9: National standardization: Toponymic guidelines for map editors and other editors. E/CONF.98/125. 1 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-E.pdf
arabiaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-A.pdf
espanjaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-S.pdf
kiinaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-C.pdf
ranskaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-F.pdf
venäjäksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-R.pdf
Updating of Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors: Finland. Submitted by Finland. Summary // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 9: National standardization: Toponymic guidelines for map editors and other editors.E/CONF.98/125/Add 1. S. 1–3.  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-125-Add1.pdf

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu – Hakulinen, Kerkko
Toponymic guidelines for map editors and other editors. Finland. - Fourth, revised edition 2004 (v. 4.3., 11 May 2007). United Nations Group of Experts on Geographical Names. 29. s.  http://www.kotus.fi/files/784/toponymic_guidelines.pdf

Paikkala, Sirkka – Mikkonen, Pirjo
Recommendation on the changes of municipality names in Finland. Submitted by Finland. Summary // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 9: National standardization: Office treatment of names. E/CONF.98/123. 1 s.
arabiaksi:  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-123-A.pdf
espanjaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-123-S.pdf
kiinaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-123-C.pdf
ranskaksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-123-F.pdf
venäjäksi: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-123-R.pdf

Recommendation on the changes of municipality names in Finland. Submitted by Finland // Ninth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. New York, 21–30 August 2007. Item 9: National standardization: Office treatment of names. E/CONF.98/123/Add. 1., s. 1–2. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/9th-UNCSGN-Docs/E-CONF-98-123-Add1.pdf

Pitkänen, Ritva Liisa
Onomastic research and teaching in Finland (Résumé: Recherche onomastique et enseignement in Finlande ; Zusammenfassung: Onomastische Forschung und Unterricht in Finnland) // Onoma : Louvain. ISSN 0078-463X. 39 (2004), s. 29–43

Reuter, Mikael
Swedish and Finnish as pluricentric languages. (Ilmestynyt osoitteessa: http://www.eurfedling.org/conf/files/05-EFNIL-Madrid-Reuter.pdf. Ei toimi enää 22.10.2008)

Uttal // Uppslagsverket Finland. 5 : SUT–ÖVE / [redaktion: Henrik Ekberg ... [et al.]] ; [redaktionsrådet för band 5 : Margita Andergård ... [et al.]]. -  Helsingfors : Schildts, 2007. ISBN  978-951-50-1372-9 (sid.), s. 284–285

Sandström, Caroline
Pronomenbruket för hundar, katter, hästar och kor i östra Nyland // Nordisk dialektologi og sociolingvistik : Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference Århus 15.–18. august 2006 / Torben Arboe  (red.). - Århus : Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning Aarhus Universitet,  2007, s. 334–343

Sorjonen, Marja-Leena
Discourse structure / Elise Kärkkäinen, Marja-Leena Sorjonen and Marja-Liisa Helasvuo // Language typology and syntactic description. Vol. 2: Complex constructions ed. by Timothy Shopen. - Second edition. - Cambridge, 2007. ISBN 978-0-521-58856-0, s. 301–371

Tiililä, Ulla
Jaksoanalyysi osana tekstilajitutkimusta: tapaus sosiaaliviraston kuljetuspalvelupäätökset // <URL:http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2449 >

Tekstit viraston työssä  // <URL: http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/tiilila1_2007.pdf >
Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 7. helmikuuta 2007

Vuolab-Lohi, Káre
“Máilmmi alladeamos olmmoš”– Sámegiela giellagáhttema
mánggalágan hástalusat // Sámit, sánit, sátnehámit : riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007 / doaimm. Jussi Ylikoski ja Ante Aikio. -  Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. ISSN 0355-0230 ; 253), s. 423–429

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Mistä tulee kaarnikka? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 57–58 (Kysyttyä)

Ainiala, Terhi
Helsingin sanat, nimet ja tarinat keruiden kohteena // Niin gimis on stadi. Stadin slangin juhlajulkaisu. -  Helsinki : Stadin slangi ry, 2007. ISBN 978-952-92-2683-2 (sid.), s. 37–45

Nimi paljastaa kantajansa iän //  Gerontologia. -  Jyväskylä : Kasvun ja
vanhenemisen tutkijat. 21 (2007)  : 2, s. 115–116

Alanen, Timo
Dokumentteja on (Keskustelun alku: Peruna ei tullut Pommerin sodasta / Pekka Leimu ; Ehkä sittenkin tuli / Teppo Korhonen // Hiidenkivi 1/2007, s. 55) // Hiidenkivi. (2007) : 2, s. 54

Haarukkapaloja Lapin paikannimistöstä // Lapin joulu. - Lappi Tl : Lions Club Lappi Tl. ISSN  0783-2516. 2007, s. 12–13

Someron Orhinselät ja muut samantapaiset nimet Suomessa // Someron joulu. -  Somero : Somero-seura. ISSN 1235-3485. 2007, s. 40–41

Uitto Paimionjoessa vuonna 1930 // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2007, s. 38–39

Vielä kirkkoherrasta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 41

Eronen, Riitta
Haasteena keittokirjat ja ruokalistat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 52–54 (Kieli työssä)

Päivän sanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 3

Rehua kissalle? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 41

Retromuoti näkyy nimissäkin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 23

Ruokakello kutsuu taas // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 3

Ruoasta kirjoittavan oikeinkirjoituskysymyksiä / Riitta Eronen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 5–10

Suomea Prahassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 24–25

Uudissanat kertovat yhteiskunnasta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 3, s. 8

Uudissanaterveisiä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 1, s. 18

Uudissanoja aaltovoimalasta ämppäriin // Terminfo. -  Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517. 2007 : 2, s. 7–8, 24

Uudissanoja yksissä kansissa // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 4, s. 21–22

Vuoden sanat // Mitä missä milloin 2008. - Helsingissä : Otava, 2007, 3 s.

Äänikirjaa lukemassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 26–27

Granqvist, Kimmo
Romanikielen lautakunta huoltaa kirjoitettua ja julkista romanikieltä // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2007 : 1, s. 11

Grönros, Eija-Riitta
Jäävätkö sanatkin eläkkeelle?  // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 3, s. 74–75

Mies ja nainen sanakirjassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 13-15

Haapanen, Minna
Laskettelua ja mäkihyppyä suomeksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 38

Molekyylikokin keittiössä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 39

Pikkupaloja vierailta mailta / Minna Haapanen ja Inkaliisa Vihonen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 50–51

Suolaista ja makeaa – tulokkaita sokeri- ja suolahyllyillä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 48–49

Halonen, Mia
Kielitaitotesti kielitaidon mittarina // Virke. -  Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2007 : 4, s. 27–30

Hedman, Henry
Jouluevankeliumi Drabiba 2 = Jouluevankeliumi Luukas 2 // Latšo diives : romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti.  - Helsinki : Opetushallitus. ISSN 1238-4593. 2007 : 2-3, s. 24–25

Raamatun sanaa romanikielellä ja suomeksi // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2007 : 1, s. 12

Romanien poliittista osallistumista tulisi lisätä // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2007 : 4, s. 11

Heikkilä, Elina
Kuvateksti nappaa lukijan huomion  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 3, s. 9–12

Heikkinen, Vesa
Ajankohtaisen Agricolan apajilla // Maaseudun tulevaisuus. -  Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. ISSN 0355-3787. 9.2.2007 (Yliö)

Mitä se selkeä suomi oikein? // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2211

Periikö hukka poropeukalon? // Maaseudun tulevaisuus. -  Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. ISSN 0355-3787. 20.6.2007, s. 2  (Yliö)

Yhdelle ongelma, toiselle mahdollisuus  // Maaseudun tulevaisuus. -  Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. ISSN 0355-3787. 16.3.2007 (Yliö)

Heinonen, Tarja Riitta
Kemiaa haarukan nokassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 42–43

Hurtta, Heikki
Kantasuomalaiset ja uussuomalaiset  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 39

Kieli kysymyksessä. Tartu, Dorpat jat Jurjev // Tuglas-seura. - Helsinki : Tuglas-seura. ISSN 1795-0317.  (2007) : 3, s. 29

Länttä ja itää–suomen murteiden ryhmittelyä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 14–16

Hyvärinen, Riitta
Brändi nimeltä Agricola // Hiidenkivi. (2007) : 4, s. 4–5

Lautasellinen etiikkaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 41

Murteet suomessa // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 4, s. 74–75

Suomentajana Ylessä – ei hullumpi ammatti  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 20–21

Tyäpäivä Tampereella // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 4, s. 16

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Kan vi lita på politikerna? / Charlotta af Hällström-Reijonen & Pia Westerberg  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2,  s.  18–20

Nordiskt språkmöte om namn // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 3,  s.  16

Text och tal i offentligheten  / Charlotta af Hällström-Reijonen, Caroline Sandström // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 4, s. 29

Hänninen, Anneli
Närhen vai närhin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 40

Joki, Leena
Tuletko teelle? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 46–47

Työpäevä Pieksämäelä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 4, s. 16

Kankaanpää, Salli
Apua kielenhuollon auktoriteetin hakuun // Journalisti. -  [Helsinki] : Suomen journalistiliitto. ISSN 1236-3596. 83 (2007  : 19), s. 9.11.2007 (vastauksena Suomentaja-palstan kirjoitukseen
17.8.2007)

Suomen kielen taipuminen hallinnon kieleksi //  Aakusti : Savon kielen seuran jäsenlehti. -  Kuopio : Savon kielen seura. (2007) : 1, s. 16-19

Tasa-arvoa ja oikeinkirjoitusta // Hiidenkivi. (2007) : 6, s. 61

Viestinnän opetus auttaa kirjoittamaankin // Iltalehti. - Helsinki. ISSN  0783-0025. 12.9.2007,  s. 21 (Suorat sanat ; vastauksena Iltalehden pääkirjoitukseen 30.8.2007)

Kolehmainen, Taru
Agricola ja liturgian kieli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 20–22

Herra vai paimen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 41

Internet suomen kielen lautakunnassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 4–5

Itsenäistyvän Suomen itsenäistyvä kieli // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 4, s. 13–17

Itsenäistyvän Suomen itsenäistyvä kieli // Turun sanomat. -  Turku : Turun sanomat. ISSN  0356-133X. 6.12.2007, s. 2

Kapaloko vanhentunut? // Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. -  Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. ISSN 0783-3261. 21.12.2007 (Mielipideosasto)

Kiista eräiden mittailmausten lyhentämisestä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 6–9

Naissukuista kielenkäytön historiaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 18-21

Sata vuotta Virittäjän kielenhuoltoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 30–32

Tulla-futuuri – suomea vai ei? Kielitoimiston uusi johtaja esittäytyy  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 9–11

Korhonen, Riitta
Kielioppia kouluun. Deskripitiivisen ja pedagogisen kieliopin rajoja venyttämässä /  Riitta Korhonen & Irja Alho // Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen / toimittaneet Satu Grünthal ja Elina Harjunen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura 2007. ISBN 978-951-746-919-7 (nid.) ( Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 217), s. 88–106

Urpaanit parpaarit. Oikeinkirjoituksen ja oikeinääntämisen kysymyksiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 26–29

Kuutti, Pirkko
Mettisestä mysteeriin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 12–14

Ruutaa poleijan kanssa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 4

Lindh-Garreau, Maria
Fjärde bandet dialekter klart // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 3, s. 24–25

I framtiden tänker vi simultant // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2, s. 22–23

På rent vardagsspråk  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 1, s. 23–24

Länsimäki, Maija
Reipasta uljailua, virkeää voimaleikkiä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 2, s. 20

Saadaanko aikaan vai aikaiseksi?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 28–29

Työpäivä Lappeenrannas // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 4, s. 16

Maamies, Sari
Kieli ja sukupuoli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 3

Kielitoimiston uusi johtaja esittäytyy  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 6–8

Murteet eivät ole kadonneet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 3

Ruoasta kirjoittavan oikeinkirjoituskysymyksiä / Riitta Eronen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 5–10

Sairauslomalla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 40

Standardi asiakirjan tekstin asettelusta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 19

Suomen kielen toimintaohjelman laadinta alkaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 5

Manni-Lindqvist, Tiina
Karttojen ja liikenteen paikannimet / Jussi Iltanen ja Tiina Manni-Lindqvist // Suomalainen paikannimikirja. -  Helsinki : Karttakeskus : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-593-976-0 (sid.), s. 9–10

Martola, Nina
Prepositionen åt // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 1, s. 6–7

Miikkulainen, Raija
Jokapäiväinen elämämme // Ratkes : Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti. - Helsinki : Ratkes. ISSN 1456-7261. 2007 : 3,  s. 24–25

Mikkonen, Pirjo
Miksi ihmiselle annetaan yleensä kaksi etunimeä // Tiede. -  Helsinki : Helsinki Media. ISSN 1457-9030. 2007 : 2, s. 65

Muuttuneita ulkomaiden paikannimiä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 39

Ravintoloiden nimikimara // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 22–23

Selkokirjojen avulla vahva pohja itsetunnolle ja kielitaidolle // Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus, s. 160–170

Sukellus suomalaiseen kulttuuriin / Hannele Jönsson-Korhola ja Pirjo Mikkonen // Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus, s. 185–194

Moilanen, Raija
Toimituksen kommentti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 34

Työperusteinen vai työperäinen maahanmuutto? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 40

Nuolijärvi, Pirkko
Kaunokirjallisuuden lukemisesta // Hiidenkivi. (2007) : 2, s. 61

Kielet liikkeessä kaiken aikaa // Vanhan kirjallisuuden vuosikirja. - Vammala : Suomen vanhan kirjallisuuden päivät, 2007. ISSN 1236-6056.  (2005-2006), s. 111–125

Miten kieli ei muutu? // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 1, s. 17–18

Mitä Suomessa puhutaan? // Maamme Suomi. -  [Helsinki] : Weilin + Göös, cop. 2007. ISBN 978-951-0-32214-7, s. 123–139

Paikallisuus kielitieteessä // Paikallisuus tieteissä ja taiteissa. - Helsinki, 2007. (Suomen kotiseutuliiton julkaisuja ; B:12), s. 19–23

Pieni ja hento ote ihmisestä kiinni (Dave Lindholm) // Acatiimi. - Helsinki : Professoriliitto. ISSN 1455-1608. 10 (2007) : 4, s. 30

Sektoritutkimusta kehitettävä vahvuuksia vaalien / Pirkko Nuolijärvi, Lea Kauppi, Pekka Puska & 15 muuta tutkimuslaitoksen johtajaa //
Helsingin Sanomat. 7.3.2007.

Nuutinen, Liisa
Rucolaa vai sinappikaalia? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 14–16

Nyberg-Forsblom, Ylva
En skål för sommaren // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2, s. 38

Paikkala, Sirkka
Ahlqvist suomensi tiettävästi jo 1840-luvulla // Helsingin Sanomat. 21.2.2007. (Mielipide, lyhyesti)

Kirjan taustaa, rakenne ja rajaus // Suomalainen paikannimikirja. -  Helsinki : Karttakeskus : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-593-976-0 (sid.), s. 4–7

Paikannimien etymologisesta tutkimuksesta Suomessa  // Suomalainen paikannimikirja. -  Helsinki : Karttakeskus : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-593-976-0 (sid.), s. 7–9

Pyhästä Martista Marttisiin //  Marttinen. Sukukirja II. Suvun historiaa vuodesta 1900 / Jarmo Paikkala.  Saarijärvi : Marttisten sukuseura ry., s.  634–638

Palkki, Riitta
Agricola suomen kirjakielen kehittäjänä  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 1, s. 13–16

Vastauksia tekstarinimimerkille Outoa. Vastaus mielipidepalstalla //
Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. -  Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. ISSN 0783-3261. 9.3.2007

Viipeestä vielä–pienellä viiveellä. Vastaus mielipidepalstalla //
Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. -  Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. ISSN 0783-3261. 17.1.2007

Piehl, Aino
Etyj-puheenjohtajuuden lyhennesanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 39–40

ETYJ-puheenjohtajuus tulee, oletko valmis taivuttamaan lyhenteitä?  // Virallinen lehti.   28.3.2007 (nro 37, s. 11) (Hyvää virkakieltä -palsta) Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479

Euromaksualue eli SEPA // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 38

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 38

Tuoko yhteismaksualue käyttöön SEPA-kortit? (heinäkuu) // Virallinen lehti. 4.7.2007. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2347

Uudistussopimuksesta Lissabonin-sopimukseen Etyj-puheenjohtajuuden lyhennesanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 40

Piira, Ari
Supersolmussa? – Internetpuhelusanasto tutuksi  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 41

Pitkäjärvi, Tiina
Hjälpande hundar // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 4, s. 34–35

Språk i Norden 2007 // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 3, s. 31

Wikittelyä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 41

Reuter, Mikael
Från deklaration till handling // Språk i Norden 2007, s. 105–110

Gamla finlandismer // Språktidningen. -  Stockholm : Språktidningen i Sverige. ISSN 1654-5028. 2007 : 3, s. 6

Hur kan språkkunskap inhämtad genom studier och arbete ersätta examina? // Valtionhallinnon kielitutkinnot. -  [Helsinki] : Opetushallitus,  2007. ISBN 978-952-13-3150-3 (nid.),  s.  108-112

Skona oss från överflödiga textmassor // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 1, s. 3

Räsänen, Matti
Naiset tekee työn vai tekevätkö?// Virallinen lehti. 3.10.2007. Ilm. myös: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=2452

Normit, vaihtelu ja kielenkäyttö (kesäkuu) // Virallinen lehti.  6.6.2007 (nro 65, s. 18. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2334

Ovatko oppilaat sairaana vai sairaina? Predikatiiviadverbiaalin luku // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 15–18

Tekstinhuolto ja työnteon rakenteet (helmikuu) // Virallinen lehti. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479

Sandström, Caroline
Text och tal i offentligheten  / Charlotta af Hällström-Reijonen, Caroline Sandström // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 4, s. 29

Slotte, Peter
Grotesk namntolkning //  Hufvudstadsbladet. 9.12.2007

Sommardahl, Eivor
Klarspråkskonferens i Amsterdam // Språkråd : Statsrådets svenska språknämnd informerar. - Helsingfors : Statsrådets translatorsbyrå. 2007 : 3, s. 12–13

Skolan och det nya skriftsamhället // Modersmålsläraren i går, i dag, i morgon. - Vasa : Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, 2007. ISBN  978-952-12-1941-2, s. 95–98

Suutari, Toni
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen saamelaisaineistot // Kohtaaminen – gávnnadeapmi /  Marko Jouste (toim.). - Inari : Saamelaismuseosäätiö & Yhteispohjoismainen joikuarkistoprojekti, 2007. ISBN 978-951-97845-8-8, s. 46–55

Peruskartan nimet Aabrahaminkarilta Öövedenkankaalle // Suomalainen paikannimikirja. -  Helsinki : Karttakeskus : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-593-976-0 (sid.), s. 11–13

Sylvin, Jenny
Medieöversättning – mångdimensionellt språkbruk // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 1, s. 20–21

Årets Hugo Bergroth-pristagare: Margareta Gustafsson // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 3, s. 26–27

Tiililä, Ulla
Etuuspäätöksissä painaa lääkärin sana // Yksityislääkäri. -  Haukipudas : Privat-Medi.  8 (2007) :  s. 30–31

Esteetön virkakieli - muutakin kuin selkeää. Kolumni Stakesin Design for
all -verkoston puheenvuoroja-palstalla 21.9.2007 // http://dfasuomi.stakes.fi/FI/Ajankohtaista/kolumnit/tiilila.htm

Sosiaali- ja hoitoaloilla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa // Sosiaaliturva. - Helsinki : Huoltaja-säätiö. ISSN 0355-6565. 2007 : 12,  s. 16–18

Toijanniemi, Outi
Murresanakirjojen naiset ja miehet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 17–19

Vaula, Sari
Agricola ja nykykielen haasteet  // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 5, s. 82–83

Hyvää joulunaikaa!  // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2007 : 8, s. 58–59

Lähdetkö kahville? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 44–45

Vidberg, Maria
Namnen i våra städer // Källan. -  Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 1237-8356. 2007 : 3. (9 sidor)

Urbana ortnamn i fokus // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 4, s. 11–13

Vihonen, Inkaliisa
Oma kieli on avain Eurooppaan // Hiidenkivi. (2007) : 1, s. 34–35

Viinikka, Jenni
Ylämummo värähtelee // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 30–31

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Uusien vierassanojen kirjoitusongelmia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 1, s. 11–13

Uutta sanastoa sanakirjasta ja sen ohesta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2007 : 2, s. 13–16

Äijyys ajan kuvastimessa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 32–33

Wihuri, Elina
Sots̆i // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 40

Transnistria // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 37 (Kysyttyä)

Työmaana kadunnimet (Kysymykset laatinut Elina Wihuri) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 34–35 (Kieli työssä)

Varrella Nokianvirran // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 2, s. 37 (Kysyttyä)

Äikäs, Monica
Tema och rema // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2007 : 2, s. 20

Varken huvud eller fötter // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2007 : 1, s. 16


Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin


Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=602 >

Jalkapuu ja piiskakuorma (20.3.2007), näyte Kaakkois-Hämeestä Askolasta // Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; 
kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Kaikki kaikesa oli joki (5.7.2007), näyte Perä-Pohjolasta Rovaniemeltä // Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; 
kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Lanttuvaras (4.10.2007), murrenäyte Viipurin maalaiskunnasta // Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen


Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat
Ilm. myös: // < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=427 >

Aapala, Kirsti

Kaamoskuu // Helsingin Sanomat. 11.11.2007
Koiden ja noitien kauhu // Helsingin Sanomat. 15.7.2007, s. C2

Näsiänmarjoja riisitautiin // Helsingin Sanomat. 15.4.2007, s. C2
Voikukka, maitoheinä // Helsingin Sanomat. 3.6.2007, s. C3

Eronen, Riitta
Jumalinen näytelmä? // Helsingin Sanomat. 13.5.2007, s. C2
Puolipisteen paikka // Helsingin Sanomat. 21.10.2007, s. C2
Spa-kulttuuria // Helsingin Sanomat. 23.9.2007, s. C2

Täsmääkö? // Helsingin Sanomat.  22.7.2007, s. C2

Yhtenä kysymysmerkkinä // Helsingin Sanomat. 18.2.2007, s. C2

Hurtta, Heikki

Raivopään takaraivo // Helsingin Sanomat. 29.7.2007, s. C2
Suomen kielen isä // Helsingin Sanomat. 5.8.2007, s. C2

Joki, Leena
Sanoja syntymästä kuolemaan // Helsingin Sanomat. 25.11.2007, s. C2

Klemettinen, Riina
Neitsytjuttu // Helsingin Sanomat. 14.10.2007, s. C2


Kolehmainen, Taru

Isonen vai isoinen? // Helsingin Sanomat. 26.8.2007, s. C2

Keskikoulun paluu?  // Helsingin Sanomat. 4.2.2007, s. C2
Kirvespappi ja kirkon kieli // Helsingin Sanomat. 18.3.2007, s. C2
Rajuilun aika // Helsingin Sanomat. 12.3.2007, s. C3
Sorsia sorsia // Helsingin Sanomat. 10.6.2007, s. C2

Tappuraista soittoa // Helsingin Sanomat. 7.10.2007, s. C2

Turhaa hifistelyä // Helsingin Sanomat. 29.4.2007, s. C2
Vakavan musiikin keveys // Helsingin Sanomat. 16.9.2007, s. C2

Laurila, Emilia

Omenain ja oluhien aromeja // Helsingin Sanomat. 2.9.2007, s. C2


Länsimäki, Maija
Aika velikultia // Helsingin Sanomat. 1.7.2007, s. C2
Hiki voi virrata myös budjettiriihessä // Helsingin Sanomat. 4.3.2007, s. C5
Joulurahalla joulurauhaa? // Helsingin Sanomat. 23.12.2007, s. C2
Kehityksen kelkassa // Helsingin Sanomat. 8.7.2007, s. C2
Kulttuuria ja sivistystä // Helsingin Sanomat. 30.12.2007, s. C2
Muori ottaa vaarin  // Helsingin Sanomat. 7.1.2007, s. C2
Naimahampaat kunnossa  // Helsingin Sanomat. 11.2.2007, s. C2

Onko kalat ruokittu? // Helsingin Sanomat. 9.9.2007, s. A2

Presidenttiä ei siskotella // Helsingin Sanomat. 2.12.2007, s. C2
Rahat tai henki // Helsingin Sanomat. 25.2.2007, s. C2

Saadaanko aikaiseksi? // Helsingin Sanomat. 25.3.2007, s. C2

Säntillinen pyhimys // Helsingin Sanomat. 30.9.2007, s. C2
Valistus on viritetty // Helsingin Sanomat. 18.11.2007, s. C2

Voi, ällös itke, armas, enää! // Helsingin Sanomat. 1.4.2007, s. C5

Nuutinen, Liisa
Yölinnun preussinpunainen // Helsingin Sanomat. 9.12.2007, s. C2

Peltokorpi, Pauliina
Tällä haavaa eli nyt  // Helsingin Sanomat. 20.5.2007

Wihuri, Elina
Euroviisut järjestetään Hartwall-areenassa  // Helsingin Sanomat. 21.1.2007, s. C2
Kenen poika Jón on? // Helsingin Sanomat. 17.6.2007, s. C4
Nokian ja rahan vanha yhteys // Helsingin Sanomat. 27.5.2007, s. C2


Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 16 maakuntalehdessä


Heikkinen, Vesa
Erosiko Korhonen, kaapattiinko suomalaiset? // Lapin Kansa. 27.6.2007, s. 5
Infobia ja muita uusia sanoja  // Lapin Kansa. 29.9.2007, s. 5
Korvike-elämää nyky-Suomessa // Lapin Kansa. 10.12.2007, s. 5
Kriisiytymisen aika // Lapin Kansa. 21.1.2007, s. 5
Lukemisen ymmärtäminen // Lapin Kansa. 24.3.2007, s. 5
Ohjelmoitu elämä // Pohjolan Sanomat. 28.4.2007, s. 14
Poikkeama hoitovirheestä  // Lapin Kansa. 4.9.2007, s. 5
Pöllön kieli ja kukkanen // Lapin Kansa. 31.7.2007, s. 5
Taitava alainen // Lapin Kansa. 28.10.2007, s. 5
Tieteen päivittelyä // Lapin Kansa. 26.5.2007, s. 5
Toffeeta, coffeeta ja muuta värikästä // Lapin Kansa. 27.2.2007, s. 5
Viattomat sanat  // Lapin Kansa. 7.11.2007, s. 5

Tiililä, Ulla
Ammattilaisharrastajat ja amatööritiedottajat // Lapin Kansa. 26.11.2007, s. 5
Arvioitavina // Lapin Kansa. 10.9.2007, s. 5 
Hallintolaki koskee myös virastojen nimiä // Lapin Kansa. 8.10.2007, s. 5 
Joo. Että semmosta // Lapin Kansa. 8.7.2007, s. 5 
Seksismiä, sotia ja ideologioita // Pohjolan Sanomat. 17.12.2007, s. 15
Lapset karkaavat, mutta tekstejä syntyy // Aamulehti. 5.3.2007, s. 19
Mikä mättää virkakielessä? // Turun Sanomat. 1.4.2007
Siirtomerkintöjä ja oikaisueriä // Lapin Kansa. 24.4.2007, s. 5
Tyttöjä ja ihmisiä // Lapin Kansa. 1.8.2007, s. 5 
Vain muutaman tähden  // Lapin Kansa. 1.6.2007, s. 5
Vinkkejä abeille // Turun Sanomat. 28.1.2007

Palaa otsikoihin

Kielikuvastin

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2337 >

Moilanen, Raija

Juhannus, mittumaari, vuotuisjuhlista vehrein


Heinäkuun päiviä, viikkoja ja kuitaPalaa otsikoihin

Kielipakinat 2007 YLE Radio 1:ssä

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2313 >


Eronen, Riitta
Luomuvauva ja retroministeri? (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 1.6.2007.

Eskelinen, Riikka
Mitä paikannimillä tehdään (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 17.8.2007)

Heikkilä, Elina

Substantiivitaudin oireita (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 8.6.2007)


Heikkinen, Vesa

Jumalauta ja markkinavoimat – vanhoja ja uudempia kirosanoja

(Esitetty Ylen Radio 1:n Jumalaisessa heinäkuussa 13.7. ja 14.7.2007)


Paikkoja auringossa (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 22.6. ja 23.6.2007)

Heinonen, Tarja
Kansainvälinen ja uudistumiskykyinen pähkinä – pakinaa sanonnoista (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 3.8.2007)

Hyvärinen, Riitta

Kirkko kielellä, usko puheissa (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 27. heinäkuuta 2007)


Kuutti, Pirkko

Näkökulma Mikael Agricolan teksteihin: omaa ja yhteistä
(Esitetty Ylen Radio 1:ssä 15.6.2007)

Miikkulainen, Raija

Jokapäiväinen elämämme (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 20.7. ja 21.7.2007)


Nuolijärvi, Pirkko

Iloitkaamme kielen vaihtelusta (Esitetty Ylen Radio 1:ssä  1.6.2007)

Räsänen, Matti

Mutta mikä on oikein? (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 24.8.2007)


Tiililä, Ulla
Pyhistä kirjoituksista tekstiuskovaisuuteen (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 6.7.2007)

Torikka, Marja

Kotimaisia vähemmistöjä (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 10.8.2007)


Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

Palaa otsikoihin


Kotuksen joulujutut

Toimitus: Raija Miikkulainen
<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2476 >


Aapala, Kirsti
Mandariini ja kiinanomena (2.12.2007)
Valoa kansalle (20.12.2007)

Heikkinen, Vesa
Uudenvuodenpuheet (15.12.2007)

Hurtta, Heikki
Päin adventtia (1.12.2007)

Hänninen, Anneli
Auvona ihmisten (20.12.2007)
Lumi (4.12.2007)

Joki, Leena
Pähkinöitä (19.12)

Kolehmainen, Taru
Joululaulut uusiksi? (9.12)

Länsimäki, Maija
Jouluporsaita (8.12.)

Manni-Lindqvist, Tiina
Joulutunturi (5.12)
Maria ja Joosef (23.12.2007)

Miikkulainen, Raija
Einekahvi ja etenkehdaten  (toim.) (11.12)
Joulunajan sää ennustajana (toim.) (13.12)
Joulusaari (toim.) (12.12)

Nuutinen, Liisa
”Tähti se kulukeepi itäiseltä maalta” (14.12)

Peltokorpi, Pauliina
Joulunalusräätäli pilasi leningin (3.12.2007)

Uusitalo, Helinä
Kivikirkkoja ja muita kirkkoja (16.12)
Tonttualkuiset paikannimet (10.12)

Yli-Luukko, Eeva
Oikiat kynttilät kuuses (18.12)

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi
Nimistöntutkija: Aurinkoista asumista  // Hiidenkivi. (2007) : 3, s. 42
Nimistöntutkija: Leirintäalueella // Hiidenkivi. (2007) : 4, s. 41
Nimistöntutkija: Lounaalle Mättökinkkiin // Hiidenkivi. (2007) : 6, s. 41
Nimistöntutkija: Nyt kuljen katuani pitkin  // Hiidenkivi. (2007) : 1, s. 41
Nimistöntutkija: Slangikadulla // Hiidenkivi. (2007) : 5, s. 44
Nimistöntutkija: Suomi puree // Hiidenkivi. (2007) : 2, s. 40

Eronen, Riitta
Ajan sana: Ilmastoherätys // Hiidenkivi. (2007) : 5, s. 45
Ajan sana: Mustikkasmoothie  // Hiidenkivi. (2007) : 6, s. 42
Ajan sana: Omakirja ja tarvepainatus  // Hiidenkivi. (2007) : 2, s. 39
Ajan sana: Terapia- ja kännykkäsukupolvi  // Hiidenkivi. (2007) : 1, s. 40
Ajan sana: Tuunaa, pimppaa ja risainaa! // Hiidenkivi. (2007) : 4, s. 42
Ajan sana: Ympärivuorokautinen yhteiskunta  // Hiidenkivi. (2007) : 3, s. 41

Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731>

Eronen, Riitta
Hyvää pääsiäistä, iloista vappua! (huhtikuu)

Heikkilä, Elina
Sanajärjestys selkeäksi (toukokuu)

Kankaanpää, Salli
Ylioppilastodistuksen arvosanat (kesäkuu)

Kolehmainen, Taru

Moi! (maaliskuu)

Korhonen, Riitta
Neuvontapuhelin – ihmiseltä ihmiselle puolin ja toisin (lokakuu)

Lumme, Terhi
Tavataan pikaviestiohjelmassa! (syyskuu)

Maamies, Sari
Kiitos juhlista! (elokuu)

Manni-Lindqvist, Tiina
Saamelaiskielet ja paikannimet (joulukuu)


Moilanen, Raija
Oikeinkirjoituspulmiako – mistä apu? (marraskuu)
Puolueiden nimilyhenteet (helmikuu)

Piehl, Aino
SEPA on eurooppalainen yhteismaksualue (heinäkuu)

Vihonen, Inkaliisa
Agricola antaa aihetta juhlaan (tammikuu)


Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2003 >

Reuter, Mikael
Arbetslivsord // Hufvudstadsbladet. 7.3.2007
Barberare, brandsoldater och sanitärer // Hufvudstadsbladet. 17.10.2007
Checkar, kuponger och sedlar // Hufvudstadsbladet. 14.6.2007
Drabba samman men ta inte ihop // Hufvudstadsbladet. 14.3.2007
Finsk och finländsk än en gång // Hufvudstadsbladet. 10.5.2007
Fjorton gånger närmare?  // Hufvudstadsbladet. 24.5.2007
Fritidsboende tar bolån // Hufvudstadsbladet. 27.9.2007
Gå i taket // Hufvudstadsbladet. 28.3.2007
Hur mångte? // Hufvudstadsbladet. 9.8.2007
Jämlikhet och jämställdhet // Hufvudstadsbladet. 31.1.2007
Komma till rätta med // Hufvudstadsbladet. 23.11.2007
Musen eller mösset // Hufvudstadsbladet. 13.12.2007
Nu ska vi skriva ska // Hufvudstadsbladet. 13.9.2007
Partitest och valmaskiner // Hufvudstadsbladet. 14.2.2007
Ratar du folköl? //  Hufvudstadsbladet. 30.8.2007
Skrupulös och skrupelfri // Hufvudstadsbladet. 10.1.2007
Stort litet parti i blågrön koalition // Hufvudstadsbladet.11.4.2007
Tar du på näsan när du får kring öronen? // Hufvudstadsbladet. 6.8.2007

Palaa otsikoihin


Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<URL: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=478 >

Haapanen, Minna
Molekyyligastronomiaa (1.6.2007)

Grönros, Eija-Riitta
Äidinmaidonkorvike (25.11.2007)

Joki, Leena
Muistiorganisaatio (3.10.2007)
Pähkinöitä (19.12.2007)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Kevyttuotteista kevyttunteisiin (26.2.2007)


Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477>

Hänninen, Anneli
Auvo ja muita joululaulujen vieraita sanoja (20.12.2007)
Hepreaa, siansaksaa ja lampaanlatinaa (8.10.2007)
Juhannus ja mittumaari (20.6.2007)
Pajunkissa (29.3.2007)

Uusitalo, Helinä
Johanneksesta (11.6.2007)
(16.12.2007)

Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Epäilyttäviä naapureita (Arv. teos: Lollot ja kollot  / Kirsti Mäkinen. - Helsinki, 2007)  // Hiidenkivi. (2007) : 6, s. 46

Etunimet taustoineen (Arv. teos: Nimi lapselle / Minna Saarelma. - Helsinki, 2007) // Hiidenkivi. (2007) : 6, s. 45

Nurmijärveläiset nurkkakivet (Arv. teokset: Kylää ja kyläläisiä : muistitietoa Nurmijärven kirkonkylästä 1920-luvulta 1950-luvulle / Pirjo Itkonen. -  Nurmijärvi, 1998 ; Eteläisessä Hämeessä : kirjallisia kuvia Nurmijärveltä / toimittanut Pirjo Itkonen. -  Hämeenlinna, 2000) // Hiidenkivi. (2007) : 5, s. 52–53

Paikannimien pelottavat naiset (Arv. teos: Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä / Kaija Mallat. - Helsinki : SKS, 2007) // http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/arvostelut.php?hakukohde=haku_kaikki&jarjestys
=tekija&haku=Mallat& sivu=&vps=100&arvostelu=1219

Eiras, Vuokko
Agricolan juhlavuoden tutkimuskirjallisuutta (Arv. teos: Agricolan yrtit  Mikael Agricolan Rucouskirian terveyttä tuovat kasvit, niiden esiintyminen ja käyttö 1500-luvulla / Kaisa Häkkinen, Terttu Lempiäinen. - Turku, 2007 ; Mikael Agricola: Abckiria : kriittinen editio / toimittanut Kaisa Häkkinen. - Turku, 2007) // Sananjalka. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. 49 (2007), s. 208–212

Eronen, Riitta
Helsinki kieliyhteisönä (Arv. teos: Helsinki kieliyhteisönä / toim. Kaisu Juusela ja Katariina Nisula. - Helsinki, 2006) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 28–29

Eskelinen, Riikka
Kieli, alue ja identiteetti :  kohtauspaikkana pääkaupunkiseutu (Arv. teos: Helsinki kieliyhteisönä / Kaisu Juusela & Katariina Nisula. - Helsinki  : 2006) // Terra. - Helsinki : Suomen Maantieteellinen Seura. ISSN 0040-3741.  119 (2007) : 1, s. 73–74

Halonen, Mia
Retoristen kysymysten tuolla puolen (Beyond rhetorical questions : assertive questions in everyday interaction / Irene Koshik. - Amsterdam, 2005) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 111 (2007) : 3, s. 472–475

Heikkilä, Elina
Opas tietokirjan tekemiseen (Arv. teos: Tietokirjoittajan käsikirja / Virve Mertanen. - Tampere, 2007)  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 37

Tutkimus kuvan ja tekstin yhteistyöstä mainoksissa (Arv. teos: Svensk reklam och dess modelläsare / Anders Björkwall. - Stockholm, 2003) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 111 (2007) : 2, s. 306–308

Heikkinen, Vesa
Genreopin aakkosia (Arv. teos: Genre–tekstilajit / Anne Mäntynen, Susanna Shore ja Anna Solin. -  Helsinki,  2006) // Tieteessä tapahtuu. -  Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 2007 : 7, s. 57–59

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Om språkvårdens genomslagskraft (Recension av: Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar  / Paula Ehrnebo. -  Stockholm, 2007) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2,  s.  28

Svenska folkets frågor (Recension av: Språket : svenska folkets frågor till radioprogrammet Språket / Lars-Gunnar Andersson, Anna Lena Ringarp. -  Stockholm,  2006) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2,  s.  29

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa – Piehl, Aino – Ruppel, Klaas
Ny språklitteratur. Finland // Språk i Norden 2007, s. 136–148

Joki, Leena
Työrukkanen arkikäyttöön (Arv. teos: Karjal-suomi-karjal sanakniigu :  14000 sanua livvispäi suomeh, 12000 sanua suomespäi livvih / Martti Penttonen. -  Helsinki, 2006) // Hiidenkivi. (2007) : 4, s. 51

Laurila, Emilia
Uudissanat rötösherrasta salarakkaaseen (Arv. teos: Uudissanat rötösherrasta salarakkaaseen. / Riitta Eronen - Helsinki, 2007)  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 4, s. 36

Martola, Nina
Den trettonde upplagan av SAOL (Recension av: Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 13. uppl. - Stockholm, 2006) //  LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735.  14 (2007), s. 245–266

Mattfolk, Leila
Varför Anton och Ida men inte Börje och Birgit (Recension av: Vad heter finlandssvenskarna? / Marianne Blomqvist. - Helsingfors, 2007) // Svensk bygden. -  Ekenäs, Svenska folkskolans vänner, 2007. ISSN 0356-1755. 2007 : 1, s. 16–17

Miikkulainen, Raija
Avoimena arjessa–puheeksiotoinkin (Arv. teos: Avoimuutta arkeen. Varhaisen puuttumisen opas valtion työpaikoille / Valtiokonttori, Kaikupalvelut. -  Helsinki,  2007) // Ratkes : Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti. -  Helsinki : Ratkes. ISSN 1456-7261.  2007 : 2, s. 37–38

Moilanen, Raija
Kasvien nimissä elämän koko kirjo (Arv. teos: Pääskynhattu, päivänkämmen :  kasvikertomuksia / Kirsti Aapala  ; kuvittanut Marja Aapala. -  Helsinki, 2007) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 33

Nuolijärvi, Pirkko
Ruotsinsuomalaisen termistön elämää sanomalehdissä (Arv. teos: Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar  / Paula Ehrnebo. -  Stockholm, 2007) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2007 : 3, s. 30–32

Paikkala, Sirkka
Monipuolinen hakuteos maailman paikannimistä (Arv. teos: Paikannimet / Kerkko Hakulinen. - Helsinki,  2006) // Sananjalka. -  Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639.  49 (2007),  s. 228–235

Suomalainen hakuteos maailman paikannimistä (Arv. teos: Paikannimet / Kerkko Hakulinen. - Helsinki,  2006) // Terra. - Helsinki : Suomen Maantieteellinen Seura. - ISSN 0040-3741. 119 (2007) : 2, s. 166–167

Suutari, Toni
Kirjoituksia kaupunkinimistöstä (Arv. teos: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä / toimittanut Terhi Ainiala. - Helsinki, 2005) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 111 (2007) : 2, s. 318–320

Tikkala, Saara
Aataminaikaisista Emmaan ja Eetuun (Arv. teos: Suomalaisten etunimet / Eero Kiviniemi. - Helsinki, 2006) // Hiidenkivi. (2007) : 6, s. 44–45

Minä olen nimeni (Arv. teos: Man är vad man heter ...  namn och identitet / Charlotte Hagström. - Stockholm, 2006) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 111 (2007) : 3, s. 450–453

Torikka, Marja
Kirjat kannustavat karjalaa opiskelemaan (Arv. teos: Opastummo karjalakse : lugemistu aiguzille / L'udmila Markianova, Aaro Mensonen. -   Petroskoi, 2006) // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2007 : 3-4, s.  47–48 

Perusteos vienankarjalaisesta runopitäjästä (Arv. teos: Tupenkolahuttajien mailla. Vuokkiniemi esihistoriasta toiseen maailmansotaan / Kai Paajaste (toim.). - Mustasaari, 2006)  // Hiidenkivi. (2007) : 5, s. 52

Äikäs, Monica
Konsten att översätta (Recension av: Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik / Rune Ingo. -  Lund, 2007)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2,  s.  29–30

Termlexikon i språkvetenskap (Recension av: Termlexikon i språkvetenskap :  från A till Ö / Kenneth Åström (red.) ;  fackgranskad av Staffan Hellberg. -  Lund,  2007) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2007 : 2,  s.  30

Palaa otsikoihin

Bibliografiat - BibliografierPalaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet


Lounela, Mikko
Anatomy of an XML-based Text Corpus Server // the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics. Nodalida 2007 Proceedings. Tartu, Estonia. ISBN 978-9985-4-0514-7 (CD-ROM)


Esitteet - Presentationer

Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteetMonisteet

Käsikirjoitteet

Käsikirjoitteet

Paikkala, Sirkka

YK:n yhdeksäs paikannimien standardointikonferenssi 21.–30. 8.2007, New York / laatineet  Sirkka Paikkala ja Teemu Leskinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. - 24 s.


Palaa otsikoihin