Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

 

JULKAISUT VUONNA 2019Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja
-sarja - Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer

18. Karjalan kielen verkkosanakirja / Marja Torikka (toim.). Vastaava toimittaja 8.9.2010 lähtien Leena Joki. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. Päivitettävä aineisto, julkaistu 15.10.2009. Päivitetty 7.4.2010, 7.9.2010, 31.1.2015, 22.2.2019. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 18)Verkkojulkaisu HTML. URN:NBN:fi:kotus-201113,  ISSN: 1796-041X. <URL http://kaino.kotus.fi/kks>.

61. Viro–suomi-sanakirja / Päätoimittaja: Heikki Hurtta. Toimittajat: Sofia Björklöf, Ilona Paajanen, Saarni Laitinen ja Ulla Vanhatalo. - Eesti Keele Instituut, Kotimaisten kielten keskus : Tallinna–Helsinki, 2019. - Hakusanoja ja ilmauksia 40 000. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 61). ISBN 978-9985-79-732-7. Lisätietoja: https://www.kotus.fi/sanakirjat/muut_sanakirjat/viro-suomi-sanakirja

62. Savon maantarkastusluettelo vuosilta 1561–1564 / toimittanut Timo Alanen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2019. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 62). - 996 s. URN:ISBN 978-952-5446-95-1  http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk62/

Palaa otsikoihin

Lehdet – Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki :  Kotimaisten kielten keskus, 2019.  ISSN 2489-7698. https://www.kielikello.fi/

Språkbruk / Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2019. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. ? sivua. https://www.sprakbruk.fi/

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Palaa otsikoihin

Kartat

Uusitalo, Helinä
Murhasaari ja muita julmia paikannimiä Suomesta. 1:1600000. / tekstit: Helinä Uusitalo. - Helsinki :  Karttakeskus, 2019. - 1 kartta :  värillinen ;  83 x 60 cm, taitettuna 21 x 10 cm.

Palaa otsikoihin

WWW-kotus.fi

http://www.kotus.fi / Toimitus: Vesa Heikkinen (päätoimittaja), Risto Uusikoski (toimittaja); toimituksen jäsenet: Bianca Holmberg, Anna-Liisa Kristiansson, Riikka Tervonen,  Sari Vaula.

Palaa otsikoihin

Kotus-kanava

/ Tuotanto: Vesa Heikkinen, Lotta Jalava ja Risto Uusikoski [tekijätiedot ovat kunkin videon lopussa]

Kotus-kanavalla Youtubessa esitellään Kotuksen toimintaa ja palveluja.

Kotus-kanava Youtubessa

Palaa otsikoihin

Kielikorva-podcast 

Palaa otsikoihin

Teemakoosteet

Palaa otsikoihin

Kotus Twitterissä – Tweets

2.4.2014–

@Kotus_Tiedotus
Toimitus: Vesa Heikkinen,  Minna Pyhälahti, Riikka Tervonen ja Risto Uusikoski

@Sprakinstitutet
Redaktion: Anna Maria Gustafsson, Pia Westerberg och Bianca Holmberg

Palaa otsikoihin

Instagram fisvdialektordboken

Ordbok Finlands sv folkmål. Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO), den finlandssvenska dialektordboken. Institutet för de inhemska språken, Helsingfors https://www.instagram.com/fisvdialektordboken/?hl=fi /

Palaa otsikoihin

Instagram sprakinstitutet

Instagram.com/sprakinstitutet / Redaktion: Bianca Holmberg

Palaa otsikoihin

Institutet för de inhemska språken Facebook-sivut

Facebook.com/sprakinstitutet / Redaktion: Bianca Holmberg, Maria Vidberg, Pia Westerberg, Jamima Löfström

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston Facebook-sivu

https://www.facebook.com/kielitoimisto
Toimitus: Riitta Korhonen, Henna Makkonen-Craig

Palaa otsikoihin

Språkbruk-lehden Facebook-sivut

https://www.facebook.com/pages/Spr%C3%A5kbruk/275201416948
Redaktion: Pia Westerberg och Bianca Holmberg.

Palaa otsikoihin

Virkakielen Facebook-sivu

https://www.facebook.com/virkakieli/
Toimitus:  Liisa Raevaara ja Ulla Tiililä

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset – Vetenskapliga artiklar

Fremer, Maria
Vi säger du till varandra // Sånt vi bara gör / Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, red. - Stockholm : Carlsson Bokförlag 2019.  ISBN 978-917-3319-55-3. - S. 47–49

Joki, Leena
Karjalan kielen verkkosanakirja, painetun sanakirjan parannettu versio // Meijän hierus – esseitä karjalan kielestä / toim. Eeva-Kaisa Linna ja Anneli Sarhimaa. - Karjalan Sivistysseura, 2019. ISBN 978-952-7193-20-4. - S. 47–54

Lauerma, Petri
The development of 19th century Finnish vocabulary in the light of Martti Rapola’s word collection // Folia Uralica Debreceniensia. - Debrecen : Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudoányi Tanszék. ISSN 0239-1953. 25 (2018), s. 133–152. [Julkaisun ilmestymisvuosi 2019] http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud25/fud25_2.pdf

Onkamo, Ulla
The work involved in bringing on geographical names legislation in Finland //  United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Information Bulletin. Published by United Nations Statistics Divisions, Department of Economic and Social Affairs. ISSN 1014-798 ; 55, December 2018. - S. 9 (https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/Bulletin/UNGEGN_bulletin_55_revised.pdf)

Tiililä, Ulla
Legal discourse as an example of domain-specific science communication // Languages for special purposes. An International Handbook / John Humbley, Gerhard Budin, Christer Láuren (Eds.). - Berlin/Boston : Walter de Gruyter GmbH, 2018. ISBN 978-3-11-022800-7. - S. 381–405

Uusitalo, Helinä
NameSampo: A Linked Open Data Infrastructure and Workbench for Toponomastic Research / Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Jaakko Raunamaa, Tiina Aalto, Terhi Ainiala, Helinä Uusitalo and Eero Hyvönen // Proceedings of the 2nd ACM SIGSPATIAL Workshop on Geospatial Humanities, GeoHumanities 18. - ACM, Seattle, WA, USA, November, 2018. - 9 s.,  pdf link

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar

Eriksson, Harriet – af Hällström-Reijonen, Charlotta
Att täckas i Finland // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 8–10 (Perspektiv på finlandismer)

Gustafsson, Anna Maria
Engelsk s-plural konkurrerar med egen böjning i finlandssvenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 46–50

Hyvärinen, Riitta
Suomalais-irakilainen, Suomen irakilainen ja suomenirakilainen // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/suomalais-irakilainen-suomen-irakilainen-ja-suomenirakilainen)(Kysyttyä)

Klemettinen, Riina
Mäkimiehen mietelauseet // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/makimiehen-mietelauseet)(Jokisen eväät)

Korhonen, Riitta
Pystyy vastata, joutuu antaa, voi juoksee – verbimuodot muutoksessa // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/pystyy-vastata-joutuu-antaa-voi-juoksee-verbimuodot-muutoksessa)(Talkoohavaintoja)

Maamies, Sari
Sisua ja tasa-arvoa // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/sisua-ja-tasa-arvoa)(Alkusanat)

Manni-Lindqvist, Tiina
Kissankulmat ja Ruikonperät todellisuudessa // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/kylakuntien-nimet-suomessa-kesken-)

Manni-Lindqvist, Tiina – Wihuri, Elina – Leskinen, Teemu
Karttanimistöllä on tärkeä tehtävä paikallisen kulttuurin säilyttäjänä // Helsingin Sanomat. 3.3.2019 (Mielipidekirjoitus)

Onkamo, Ulla
Gulfin alue viittaa Persianlahden arabimaihin // Kielikello 1/2019.(https://www.kielikello.fi/-/gulfin-alue-viittaa-persianlahden-arabimaihin)(Kysyttyä)

Millaisia ovat asialliset, selkeät ja ymmärrettävät nimet? // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/millaisia-ovat-asialliset-selkeat-ja-ymmarrettavat-nimet-)

Paikkala, Sirkka
Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/uusi-etu-ja-sukunimilaki-voimaan)

Tervonen, Riikka
Lähärettihin kihiloolle // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/laharettihin-kihiloolle)(Kieli kartalla)

Westerberg, Pia
Mycket på g! // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 3 (Ledare)

Wihuri, Elina
Jokioislainen vai jokioistelainen? // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/jokioislainen-vai-jokioistelainen-kuntien-asukkaiden-nimitykset)(Perusasiaa)

Virrat-nimen taivutus // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/virrat-nimen-taivutus)(Kysyttyä)

Palaa otsikoihin

Arvostelut – Recensioner

Forsberg, Ulla-Maija
Ein neues Handbuch  über die ungarische Sprachgeschichte (Arv. teos: A magyar nyelvtörténet kézikönyve / szerkesztette Kiss Jenő  es Pusztai Ferenc. - Budapest, 2018) //  Finnisch-ugrische Forschungen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. ISSN 0355-1253. Band 64. Heft 1–3, s. 343–348

Heikkilä, Elina
Artikkelikokoelma luovasta tietokirjoittamisesta (Arv. teos: Kurinalaisuutta ja kuvittelua. Näkökulmia luovaan tietokirjoittamiseen / toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki. - 2017 // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/artikkelikokoelma-luovasta-tietokirjoittamisesta)(Julkaisuja)

Heinonen, Tarja Riitta
Book review (Arv. teos: Word and Paradigm Morphology / James P. Blevins. - Oxford, 2016) // SKY Journal of Linguistics.  31 (2018), s. 169–175 [download review]

Holmberg, Bianca
Historien bakom 300 svenska ord och uttryck (Recension av: Ord med historia / Kerstin Johanson. - 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 30–31 (Aktuell litteratur)

Konkret och komplett om att skriva digitalt (Recension av: Inte så jävla krångligt! Praktisk handbok i att skriva för digitala medier / Jonas Söderström. - 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 31-32 (Aktuell litteratur)

Lauerma, Petri
Keinotekoisten kielten pitkä taival (Arv. teos: Keksittyjä kieliä, unohtuneita utopioita / Kauko Kämäräinen. - Tampere, 2017) // Kielikello 1/2019. (https://www.kielikello.fi/-/keinotekoisten-kielten-pitka-taival)(Julkaisuja)

Vidberg, Maria
Handbok för att hantera namn på olika språk (Recension av: Utländska namn på svenska. Handbok om translitterering och geografiska namnformer) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 30 (Aktuell litteratur)

Westerberg, Pia
Gott och blandat om språk (Recension av: När går skam på torra land? 245 frågor och svar om språk) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 33 (Aktuell litteratur)

Grammatik som underhållning (Recension av: Grejen med ordföljd / Sara Lövestam. - 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2019 : 1, s. 33 (Aktuell litteratur)

Palaa otsikoihin

10 kysymystä kielestä

”Kieltä pitää käyttää” (7.3.2019)  / Toimitus: Vesa Heikkinen.
Kuva: Sonja Holopainen

Koltansaamen kieli, kulttuurin avain (6.2.2019) / Toimitus: Vesa Heikkinen.
Kuva: Ulla Isotalo

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista kielenhuollosta

Makkonen-Craig, Henna
Bongaa uusia somekielenkäyttäjien lajeja (21.3.2019)
Milloin kauramaito, milloin kaurajuoma? (1.3.2019)
Palindromit, nykäismit ja suomalainen sisu (13.3.2019)   

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Kielitoimiston sanakirjassa

Paajanen, Ilona – Pyhälahti, Minna
Elektroniikka venyy, suola ja pippuri -tyyli leviää (3.4.2019)
Kyber-auervaara ”ihastuu”, multipotentiaali innostuu  (7.3.2019) 
Mitä ovat richsplainaus, aivotaidot ja aivoterveys? (29.1.2019)

Pyhälahti, Minna
Ylen aamu-tv:ssä 9.4. puhetta suomen kielen sanoista (8.4.2019)  

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista nimistä

Manni-Lindqvist, Tiina
Kansallisrunoilijaa muistetaan
(5.2.2019)
Mistä tulee Mäkäräinen? (7.3.2019)
Nimitauluissa nyt valinnan varaa (19.3.2019)
Ystävät ja rakkaat nimissä (14.2.2019) 

Onkamo, Ulla
Aprillipiloissa leikiteltiin nimillä (2.4.2019)
Epäonnistuneet nimet vievät aikaa ja rahaa (21.2.2019)
Etu- ja sukunimilaki voimaan 1. tammikuuta (8.1.2019)
Hyppää nimien vietäväksi! (5.3.2019)
Makedonian nimi on nyt Pohjois-Makedonia (18.2.2019)
Miten ruotsinkielisten oppilaitosten nimiä käytetään suomen kielessä?(8.3.2019)

Onkamo, Ulla – Wihuri, Elina
Julkaisu kuntien ruotsinkielisistä nimistä (4.4.2019)
Qatarin kisapaikkojen nimiä (25.2.2019)

Saarnisto, Petra
Henttinen ja Pykäläinen
(11.2.2019)

Wihuri, Elina
Nimisampo – apuväline tutkijoille (1.2.2019)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Suomen murteiden sanakirjasta

Aapala, Kirsti
Sanakirjantoimittajan työpöydällä: niin (12.4.2019)
Varo eläkettä! (11.2.2019)

Salonen, Minna
Sanakirjantoimittajan työpöydällä: nappo
(22.2.2019)

Tervonen, Riikka
Heikinyönä talvenselkä katkeaa (18.1.2019)
Härkäviikot ja reikäleivät (11.1.2019)
Kevättä kyntteliltä (1.2.2019)
Kihilat ja lahajat (1.4.2019)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Vanhan kirjasuomen sanakirjassa

Heikkilä, Elina
Agricolaa korvan täydeltä (9.4.2019)
Me luemme sinulle vanhaa kirjasuomea (14.2.2019)

Kauppinen, Jarkko
Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimittajat esittäytyvät
(24.1.2019)  

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista virkakielestä

Piehl, Aino
Tietosuojaa, selkeyttä, hienotunteisuutta (18.1.2019) 

Raevaara, Liisa
Ymmärrettävä lakikieli on kansalaisoikeus (11.1.2019) 

Vartiainen, Vilma
Asiakastyö on kielityötä (29.3.2019)
Miksi VRK on toimiva lyhenne, mutta Luova kyseenalainen? (15.3.2019)
Virkakieli kuntoon verkossa (5.3.2019) 

Palaa otsikoihin

Hyvää virkakieltä

Laaksonen, Marianne
Hyvän virkakielen oppia verkossa (5.3.2019. Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 5.3.2019.

Räsänen, Matti
Äidinkieli väestörekisterissä (5.2.2019). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 5.2.2019.

Tiililä, Ulla
Kieli maailmaa muuttamassa (5.4.2019). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla. 2.4.2019.

Palaa otsikoihin

Kieliasiaa mediassa

Uusikoski, Risto
Digisanasto selittää sanat selvällä suomella (25.3.2019)
Meijän hierus – esseitä karjalan kielestä julkaistu (22.2.2019)
Nimisammon avulla voi tutkia myös rivoja paikannimiä (12.2.2019)
Pillereillä suomen kieli haltuun – taideperformanssista tuli ihmiskoe (7.3.2019)
Puhuttu kieli muuttuu koko elämän ajan (28.1.2019)
Suomenruotsin murteiden eroilla on tärkeä sosiaalinen funktio (7.1.2019)
Uudissanoja Ylen pääuutislähetyksessä (10.4.2019)
Vuosi 2019 on YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi (28.1.2019)

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston uutiskirje

Viertiö, Annastiina
Kielitoimiston uutiskirje 26.2.2019

Palaa otsikoihin

Kotuksen uutiset

Heikkinen, Vesa
Kielipolitiikkaa aamukahveilla (5.2.2019) / Toimitus: Vesa Heikkinen. Kuvat: Sonja Holopainen
Kotukselle nimitetty uusi neuvottelukunta (2.4.2019)
Paliskunnan kuukkeli (8.3.2019)
Selkokielen tarve kasvaa (11.2.2019)
Takkalan ja muiden talvisanojen taustoja (8.2.2019)

Joki, Leena
Karjalan kielen verkkosanakirjaan uusi päivitys (22.2.2019)

Uusikoski, Risto
”Kansalliskielistä pitää huolehtia” (28.2.2019)
Sehän on murretta! (15.4.2019) 
Viro–suomi‑sanakirja ilmestynyt (9.1.2019)
Yhteinen ymmärrettävä kieli suomen kielen lautakunnan teemana (7.1.2019)

Palaa otsikoihin

Kotus-blogi

Forsberg, Ulla-Maija
Snadi, snäfä, nafti, sniidu (6.3.2019 11.06)

Jalava, Lotta
Kieliä tuen tarpeessa (11.2.2019 14.03)

Pyhälahti, Minna
Autolehden kieli potkaisee silmämunat sisään (18.3.2019 12.08)
Järkyttävä jähi! (12.2.2019 10.08)
Otsikoiden liika häly (15.1.2019 12.27)
Tyrnä työmies on palkkansa ansainnut (30.1.2019 10.11)

Uusikoski, Risto
Mä en muista (11.4.2019 12.44)
Viisi asiaa listoista (21.2.2019 11.28)

Elävät päät

Heikkilä, Elina
Käytösopas käteen ja 1600-luvulle! (14.2.2019 9.39)
Minna Canthin tärpit vanhasta kirjasuomesta (19.3.2019 9.23)
Sola, tuo taivaallinen näköalapaikka (9.4.2019 13.20)

Kuutti, Pirkko
Vanhan kirjasuomen sanakirja taas uuden edessä (28.1.2019 9.53)

Kapulat kielestä

Vartiainen, Vilma
Kapulat pois kielestä! (4.3.2019 13.02)
Sprintillä vauhtiin
(4.4.2019 14.40)

Kielikorva

Heikkinen, Vesa
Nauhapojan muistelmia
(15.4.2019 11.51)
Pakkoenglantia ja pullaa (28.2.2019 8.43)Nimien viemää

Onkamo, Ulla
Ota keila? (11.3.2019 11.44)

Saarnisto, Petra
Onko seuraava pääministerimme ”miehekäs” tai ”kallio”? (5.3.2019 13.12)

Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen

Laaksonen, Marianne
Neljännesmiljoonan paikka kysyä, mutta kuka vastasi? (24.1.2019 10.41)

Lyytikäinen, Erkki
Huikea määrä äänitteitä (31.1.2019 13.35)

Makkonen-Craig, Henna
Nyytit, myvyt ja dumplingit (4.2.2019 11.27)

Onkamo, Ulla
ÄRS-YTT-ÄÄK-Ö TAV-UT-US? (7.2.2019 13.00)

Uudissanataulu

Paajanen, Ilona–Pyhälahti, Minna
Elektroniikkaa iholle, suolaa ja pippuria hiuksiin (3.4.2019 10.31)
Hyödyllisiä aivovinkkejä, hyödytöntä richsplainausta (29.1.2019 10.29)
Lipevät kyber-auervaarat ja luovat multipotentiaalit (7.3.2019 10.33)

Äikät

Liikettä niveliin äikän tunneilla (10.1.2019 10.55) / Katariina Knuutinen
Samaan aikaan samassa paikassa (14.3.2019 9.16) / Katariina Knuutinen

Palaa otsikoihin

Kuukauden kirja

Heikkinen, Vesa
”Kalevala-tietouden suunnaton laajuus” (1.2.2019)

Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

Grooming (31.1.2019) / Leena Joki
Kiskohissi (28.2.2019) / Ilona Paajanen
Muumipuisto (29.3.2019) 

Palaa otsikoihin

Kysymyksiä ja vastauksia

Nimien alkuperästä
https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta

Manni-Lindqvist, Tiina
Ari
Eija
Enna
Kalle
Riitaisat nimet
Risto
Sakari

Paikkala, Sirkka
Kulmuni

Saarnisto, Petra
Henttinen
Mäkäräinen
Pykäläinen

Uusitalo, Helinä
Koskimies

Wihuri, Elina
Eija
Karri
Ronja
Sipi
Ystävä ja rakas

Sanojen alkuperästä
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta

Aapala, Kirsti
Hiihtää
Kirjolohi
Kunta ja -kunta
Kuukkeli
Kuusi ja kuusi
Lautakunta
Lumi
matka
Paliskunta
Raide, raito, raitio
Rata
Sarani
Takkala
Veturi

Ruppel, Klaas
Asema
Baari
Erkkeri
Juna
Kalakukko
Keskiviikko
Koillinen
Konduktööri
Konttori
Maaliskuu
Päläs
Resiina
Rusakko
Talvi
Tiistai
Torstai

Vanhasta kirjasuomesta
https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/vanhasta_kirjasuomesta

Heikkilä, Elina
Goottilaisten kirjainten käyttö

Kirjaimen ja äänteen vastaavuus

Kyllyys
Penseistyä

Palaa otsikoihin

Muut ilmoitukset

Uusikoski, Risto
Kotus hakee kesäharjoittelijoita (16.1.2019)  

Palaa otsikoihin

Puhetta pitäjistä

Ei hän lainkan tunten et jos hänelk kässi enä olika (21.1.2019)
Kauhavaasilla rupeski olohon kiirus jo kotian (29.1.2019)
Nostettii lampaat siihe ja siim pestii (15.1.2019)
Rokuraattor Helssinkissä ni pyys Suomele armoa (12.3.2019)
Sen olj yheksä askelta takaperim mäntävä (18.2.2019) 

Palaa otsikoihin

Tulevat tapahtumat

Uusikoski, Risto
Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttely avautuu 16. tammikuuta (8.1.2019)
Seminaari kielestä ja syrjäytymisestä (17.1.2019)
Jatka tarinaa -tapahtuma Kalevalan päivän aattona (19.2.2019)

Palaa otsikoihin

Viikon vinkki

Heikkinen, Vesa
”Halataav vaan” (16.1.2019)
Helmenkuu helistää (29.1.2019) / Teksti ja kuvat: Vesa Heikkinen
Kevätpäiväntasaus (18.3.2019)
Lainaa sain (6.2.2019) / Toimitus: Vesa Heikkinen. Kuvat: Sonja Holopainen
Luistava lyly (19.2.2019) / Toimitus: Vesa Heikkinen ja Risto Uusikoski
Mut liuvuttii kaikki (26.2.2019)
Twitter laulaa, risuaita soi (13.3.2019)
Yksin kun keväänen kissi (4.3.2019)
Ääniä Kotuksesta (12.2.2019)

Uusikoski, Risto
Aika alkaa nyt (25.3.2019)
Hei, me huudahdetaan! (7.1.2019)
Lue heti tämä kooste – tätä et tiennyt uutisotsikoista (22.1.2019) / Toimitus: Risto Uusikoski. Kuva: Vesa Heikkinen
Yksi risti kaksi, Suomi paremmaksi
(10.4.2019 12.09)
Älä usko kaikkea mitä luet (1.4.2019) 

Palaa otsikoihin

Virkakielestä mediassa

Oikeusasiamies syynää liikennetoimijoiden uusia nimiä (7.1.2019)

Piehl, Aino
Etäältä katsomisen ongelma (15.2.2019) 

Palaa otsikoihin

Kommuntorget

Fremer, Maria
Det våras för valrörelsen (12.2.2019) (Ilm. myös:  Kommuntorget 1/2019, s. 49)

Palaa otsikoihin

Månadens dialektord

ansols (15.4.2019) 

himma (15.3.2019)
mära
(15.1.2019)
ogen (15.2.2019)

Palaa otsikoihin

Månadens nordiska ord

rar (1.2.2019)
rydde op (2.1.2019)
skrue (1.4.2019) / Bianca Holmberg
stuttligur (1.3.2019) 

Palaa otsikoihin

På tal om språk

Bergström-Söderlund, Susanne
Dagsmeja, solmeja (19.3.2019)

Holmberg, Bianca
Opålitlig som april, dyster som november (4.4.2019)
Vi skidar och skrinnar i väntan på våren (4.3.2019)

Martola, Nina
Fastlag (1.3.2019)

Vidberg, Maria
Barnholmar (30.1.2019)
Myndigheter och logotyper (7.2.2019)

Palaa otsikoihin

Språket lever

Dialekt handlar om identitet (7.1.2019)
Enhetliga rekommendationer om namn på kommuner (12.4.2019)
Erlander var du med sina partivänner (24.1.2019)
Ny dialektordbok i Sverige (1.3.2019)
Ny namnlag – vad betyder det? (4.1.2019)
Tilltal är inte alltid så enkelt (18.1.2019)
Uttal i andraspråk (7.3.2019)

Palaa otsikoihin

Språkinstitutet bloggar

Holmberg, Bianca
Prata, bara prata! (6.3.2019)

Pia Westerberg
Lejon och poltsare (17.1.2019)

Palaa otsikoihin

Språknytt

Anmälningen till lexikografikonferensen har öppnat (21.3.2019)
EU-tema på årets svensk-finska översättarseminarium (20.3.2019)
Helsingfors universitet utbildar översättare för den offentliga sektorn (13.2.2019)
Institutet för språk och folkminnen föreslår två nya språkcentrum (1.2.2019)
Ny direktör utnämnd för Dansk Sprognævn (30.1.2019)
Ortnamnsmaterial på nätet (5.2.2019)
Webbplatsen Mediespråk har förnyats (17.1.2019)
Över 100 berättelser om 19 språk blev utställning (14.1.2019)
Aktuell förteckning över namn på kommuner (2.4.2019) 

Palaa otsikoihin

Språkspalten i Arena

Gustafsson, Anna Maria
Engelskan − hot eller tillgång? (23.1.2019)

Palaa otsikoihin