Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 1999


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


Atlas linguarum fennicarum : toimitusohjeet / koonnut ja toimittanut toimituksen kokousten pöytäkirjoista ja muista lähteistä Raimo Jussila ; toimittajat: Tuomo Tuomi,  Anneli Hänninen, Raimo Jussila, Arvo Laanest, Helmi Neetar,  Vilja Oja, Vladimir Rjagojev, Seppo Suhonen, Tiit-Rein Viitso, Nina Zaitseva ; julkaisijat: Eesti Keele Instituut (EKI), Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti (KKHI), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KKTK). -   Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - [171 s.] useina jaksoina : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 107) ISBN: 951-9475-84-2

Granqvist, Kimmo
Suomen romanikielen käänteissanasto / koostanut = compiled by Kimmo Granqvist. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. -  VIII, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 111) ISBN: 951-9475-87-7

Kahla, Martti
H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä / sostavitel': Kajno Hejkkilâ. Band = Tom VI : Deutscher Index / bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. - 1999. - 453, [4] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 6)
Selkänimeke: Mordwinisches Wörterbuch. - Teksti saksaksi, venäjäksi ja mordvaksi ISBN (OSA): 952-5150-31-3 (sid.) ISBN (OSA): 952-5150-30-5 (nid.)

Piehl, Aino
Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? : opaskirjanen suomalaisille virkamiehille EU:n puheenjohtajuuskautta varten / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen; [julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus]. -  [Helsinki] : Valtiovarainministeriö, 1999. -  24 s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 108)  ISBN 951-9475-85-0 (nid.)

Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? : Selvää suomea kansainvälisesti / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 36 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 108) - 2. p.  Kannessa myös: Eurooppa uudelle vuosituhannelle. Lisäpainos 2. p. 1999 ISBN 951-9475-85-0 (virh.)

Soutkari, Pentti
Vermlannin murretta / Pentti Soutkari. -  Helsinki : Edita, 1999. -   XVII, 76 s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 49) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 109) ISBN 951-37-2966-4 (nid.)

Suomen murteiden sanakirja. 6. osa : kala - keynätä / [toimitus Matti Vilppula päätoimittaja, Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Annamari Koskelo, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - XV, 965 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (koko teossarja, sid.) ISBN: 951-37-3046-8

Virtaranta, Helmi
Ahavatuulien armoilla : itkuvirsiä Aunuksesta / Helmi ja Pertti Virtaranta ; toimittaneet Raija Koponen, Marja Torikka. -   Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1999. - 227 s. : kuv., kartt., nuott. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 234)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 106) ISBN: 952-5150-27-5 (nid.)

Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas / toim. Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte //  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Suomen Kuntaliitto [jakaja], 1999. -  225 s. : kuv., kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 110)  ISBN 951-755-331-5 (nid.)   ISBN 951-9475-86-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Kirjat

Heikkinen, Vesa
Ideologinen merkitys : kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä / Vesa Heikkinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. - 316 s.   (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 728). Väitösk. Oulun yliopisto. Abstract: Ideological meaning in the theory and practice of critical text analysis ISBN 951-746-059-7 (nid.). - 951-747-059-7 (virh.)

Kielenhuollon käsikirja / [Katariina Iisa, Hannu Oittinen, Aino Piehl]. -  4., lis. ja muutettu p. - Helsinki : Yrityskirjat, 1999. -  342 s. ISBN: 952-9660-10-3

Ortnamnen - minnen i miljön : dagarna för Europas byggnadsarv 11.-12.9.1999 / [förf.: Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Santaholma, Peter Slotte, Reino Tapaninen, Jouko Vahtola, Marja Viljamaa-Laakso]. -  Helsingfors : [Miljöministeriet], 1999. - 36 s. : ill.

Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.9.1999 / [kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Santaholma, Peter Slotte, Reino Tapaninen, Jouko Vahtola, Marja Viljamaa-Laakso]. -  Helsinki : [Suomen kotiseutuliitto], 1999. -  36 s. : kuv.

Somero ja Somerniemi 1449-1999 : Someron ja Somerniemen seurakuntien historia / Timo Alanen ... [et al.] / toimittanut Helena Honka-Hallila. -  [Somero] : Someron seurakunta, 1999. - 335 s. : kuv., kartt. ISBN: 952-91-1221-1 (sid.)

Yli-Luukko, Eeva
Lausepainotutkimuksen foneettisia perusteita ja validiteettikysymyksiä / Anna-Liisa Lehessaari & Eeva Yli-Luukko. - Helsinki : [Helsingin yliopisto], 1999. - 24 s. : kuv. (Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita, ISSN 0357-4954 ; n:o 20) ISBN: 951-45-8408-2 (nid.)

Palaa otsikoihin

Toimitteet


Koivulehto, Jorma
Verba mutuata. Quae vestigia antiquissimi cum Germanis aliisque Indo-Europaeis contactus in linguis Fennicis reliquerint (Jorma Koivulehto sexaginta quinque annorum die XII mensis Octobris a. MIM) / Edidit Klaas Ph. Ruppel. - Helsinki : Finnisch-Ugrische Gesellschaft, 1999. - XXV, 435 s. : kuv. (Mémoires de la société finno-ougrienne ; 237)(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 237) ISBN: 952-5150-36-4

Konferensen om lexikografi i Norden (1997) : Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997 / redigerad av Peter Slotte, Pia Westerberg, Eva Orava ; Nordiska föreningen för lexikografi i samarbete med Nordiska språkrådet och Forskningscentralen för de inhemska språken. -  Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. -  450 s. (Nordiska studier i lexikografi ; 4) (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi ; nr. 5) ISBN: 951-53-1944-7 (nid.)

LexicoNordica. 6 - 1999 / Redaksjon: Henning Bergenholtz (ansv.), Sven -Göran Malmgren ; Redaksjonskomité: Martin Gellerstam, Dag Gundersen, Jón Hilmar Jónsson, Nina Martola, Knud Troels Thomsen ; utgitt av Nordisk förening for leksikografi i samarbeid men Nordisk språksekretariat. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi, 1999. - 255 s. ISSN: 0805-2735

Linguistic bibliography for the year 1995 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; avec l'assistance de Inge Angevaare ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1999. - XC + 1647 s. ISBN 0-7923-5836-8

Språk i Norden 1999 : årsskrift for språknemndene i Norden / redigert av Birgitta Lindgren... Eivor Sommardahl [et al.]. - Oslo : Novus, 1999. - 174 s. ISBN: (nid.). - 82-7433-039-0

Talous ja kieli III : seminaari 9.-10.5.1996 Helsingin kauppakorkeakoulu / Tuija Nikko, Pirkko Nuolijärvi (toim.). -  Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 1999. -  225 s.  (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B, ISSN 0356-889X ; 17)
ISBN: 951-791-374-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

Artikkelit

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset


Aikio, Samuli
Nimistä ja asiakirjoista saamelaisten entisillä asuinalueilla // Pohjan poluilla : suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. - Helsinki : Societas Scientiarum Fennica, 1999. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 0067-8481; 153). ISBN 951-653-294-2, s. 117-120

Ainiala, Terhi
L'Atlante toponomastico finlandese // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana, 1999. ISSN 1124-8890. Vol. 5 (1999) : 1, s. 283-284

Nimet vaihtuu vain //  Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 1999 : 1, s. 7-10

Why do place names change? // International Congress of Onomastic Sciences (1999): XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. - Santiago de Compostela, Galicia : International Committee of Onomastic Sciences ICOS, 1999, s. 3-4

Granqvist, Kimmo
Notes on Finnish Romani Phonology // Grazer linguistische Studien. - Graz, 1999. -  Vol.  51 (Frühjahr 1999), s. 47-63

Vowel Harmony in Finnish and Finnish Romani // SKY journal of linguistics. - Helsinki : Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1999. ISSN 1456-8438, s. 27-44

Haarala, Risto
Vem är de finska ordböckerna gjorda för? // Konferensen om lexikografi i Norden (1997): Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997. - Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. (Nordiska studier i lexikografi; 4). ISBN 951-53-1944-7, s. 149-158

Heikkinen, Vesa
Ideologisia avauksia (Väitöksen alkajaisesitelmä Oulun yliopistosssa 6. maaliskuuta 1999) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 2, s. 254-258

Institutionaaliset tekstit ja genret tekstintutkimuksen kohteena / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa  //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 1, s. 142-150

Maailman merkityksellistäminen poliittisena uhkapelinä : Työreformiteksti uhosta unhoon / Vesa Heikkinen ja Laura Vesa // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 1999 : 2, s. 11-14

Me ja muut tekstintutkijat / Vesa Heikkinen ja Pirjo Hiidenmaa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 1, s. 84-92

Heinonen, Tarja Riitta
Vastine Kelomäelle //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 2, s. 274-275

Hiidenmaa, Pirjo
Institutionaaliset tekstit ja genret tekstintutkimuksen kohteena / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa  //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 1, s. 142-150

Me ja muut tekstintutkijat / Vesa Heikkinen ja Pirjo Hiidenmaa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 1, s. 84-92

Koponen, Eino
Itämerensuomalaisten kielten meteorologisen sanaston etymologiaa : Lauri Hakulisen väitöskirjan aineiston valossa (Zusammenfassung: Die Etymologie des ostseefinnischen meteorologischen Wortschatzes im Lichte des Materials der Dissertation von Lauri Hakulinen) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.103 (1999) : 4, s. 506-530

Kulonen, Ulla-Maija
Vad söker läsaren i en etymologisk ordbok? // Konferensen om lexikografi i Norden (1997): Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997. - Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. (Nordiska studier i lexikografi; 4). ISBN 951-53-1944-7, s. 233-237

Lehtinen, Marja
Den första användarresponsen på cd-romversionen av den finska basordboken // Konferensen om lexikografi i Norden (1997): Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997. - Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. (Nordiska studier i lexikografi; 4). ISBN 951-53-1944-7, s. 255-263

Moisio, Arto
Russkoe prilagatel'noe v marijskom jazyke v XX veke, ili kak istorija obšestva otrazaetsja v istorii jazyka // Slovoobrazovatelnaâ arhitektonika v volzsko-finskih âzykah : materialy mezdunarodnogo naucnogo simpoziuma 1-4 oktâbrâ 1998 goda. - Saransk : Kransnyj Oktâbr, 1999. ISBN 5-7493-0196-6, s. 17-28

Nuolijärvi, Pirkko
Suomen kielitilanne 2000-luvulla // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 17 (1999) : 1, s. 22-29

Suomen äidinkielet // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 3, s. 402-410

Talouselämän asiantuntija televisiokeskustelussa // Talous ja kieli III : seminaari 9.-10.5.1996 Helsingin kauppakorkeakoulu. - Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 1999 (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B 0356-889X; 17). ISBN 951-791-374-5, s. 134-152

Paikkala, Sirkka
European Heritage Days in finlandia si celebrano i toponimi // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana, 1999. ISSN 1124-8890. Vol. 5 (1999) : 2, s. 645-646

Europäischer Nationalgedanke und finnische Familiennamen // Onomastik : Akten des Internationalen Kongresses für Namenforschung, Trier, 12.-17. April 1993. - Tübingen : Niemeyer, 1999 (Patronymica romanica 0938-3387; 16). ISBN 3-484-55516-5, s. 125-137

Med namnen gestaltar vi världen / Sirkka Paikkala ; översättning och bearbetning Peter Slotte // Ortnamnen - minnen i miljön : dagarna för Europas byggnadsarv 11.-12.9.1999. - Helsingfors : [Miljöministeriet], 1999, s. 12-16

Nimien avulla hahmotamme maailmaa //  Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.9.1999. - Helsinki : [Suomen kotiseutuliitto], 1999, s. 12-16

Nimien suunnittelun lähtökohtia // Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.9.1999. - Helsinki : [Suomen kotiseutuliitto], 1999, s. 25-28

Utgångspunkter för namnplaneringen / Sirkka Paikkala ; översättning och bearbetning Peter Slotte // Ortnamnen - minnen i miljön : dagarna för Europas byggnadsarv 11.-12.9.1999. - Helsingfors : [Miljöministeriet], 1999, s. 25-28

Zur Typologisierung der Wechselwirkungen zwischen Orts- und Personennamen // International Congress of Onomastic Sciences (1999): XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. - Santiago de Compostela, Galicia : International Committee of Onomastic Sciences ICOS, 1999, s. 162-163

Piehl, Aino
Hur skriver man en begriplig text? Tjänstemän talar om textanpassning. Samtal och språkanvändning i professionerna // Rapport från ASLA:s höstsymposium. Linköping 6-7 november 1997. Utgiven av Per Linell, Lars Ahrenberg, Linda Jönsson. - Uppsala universitet, Repro Ekonomikum. - Uppsala 1999, s. 215-224

Pitkänen, Ritva Liisa
Noms //  Finlande : une approche culturelle. - Helsinki : Société de littérature finnoise, 1999. ISBN 951-746-031-7, s. 252-253

Perinnäinen paikannimistö // Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.9.1999. - Helsinki : [Suomen kotiseutuliitto], 1999, s. 6-11

Punttila, Matti
Kas enamuskeele armust? // IV Välis-Eesti kongress 29.-30. juunil 1999. a. Tallinnas : Ettekannete kokkuvõtted. - Tallinn : 1999. ISBN 9985-60-659-0, s. 8-10

Suomalais-ugrilaisten kielten reduplikaatiosta / Mati Erelt - Matti Punttila // Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari (1998): Lähivertailuja 10 : suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Tampereella 14. toukokuuta 1998. - [Tampere] : Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1999 (Folia Fennistica & linguistica 0357-9395; 23). ISBN 951-44-4516-3, s. 3-12

Reuter, Mikael
Kulturtradition och tvåspråkighet //  Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. ISSN 0356-4649. 1999 : 9, s. 6-7

Ruppel, Klaas
Bedeutungen in einem etymologischen Wörterbuch //  Konferensen om lexikografi i Norden (1997): Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997. - Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. (Nordiska studier i lexikografi; 4). ISBN 951-53-1944-7, s. 333-339

Sandström, Caroline
The changing system of grammatical gender in the Swedish dialects of Nyland, Finland // Gender in grammar and cognition. - Berlin : Mouton de Gruyter, 1999 (Trends in linguistics. Studies and monographs; 124). ISBN 3-11-016241-5, s. 793-806

Savolainen, Leena
The database System Used in the FinSL Dictionary Project. ESF Workshop on Lexical Databases, 17-19 July 1998 in Hamburg, a preliminary paper published on the web-site: Institute of German Sign Language and Communication of the Deaf -> Intersign. Online. 20.04.1999. Saatavissa:
http://www.sign-lang.uni-Hamburg.de/intersign/Workshop1/FinSLDB.html

Suomalaisen viittomakielen lautakunta / Päivi Rainò & Leena Savolainen //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.103 (1999) : 2, s. 241-245

Seppänen, Eeva-Leena
Pronominien semantiikasta ja suomalaisesta keskustelusta // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 1, s. 68-73

Slotte, Peter
Utgångspunkter för namnplaneringen / Sirkka Paikkala ; översättning och bearbetning Peter Slotte // Ortnamnen - minnen i miljön : dagarna för Europas byggnadsarv 11.-12.9.1999. - Helsingfors : [Miljöministeriet], 1999, s. 25-28

Sorjonen, Marja-Leena
Dialogipartikkelien tehtävistä (Summary: On the use of response words) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.103 (1999) : 2, s. 170-194

Torikka, Marja
Helmi Virtaranta 1919-1999 // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 4, s. 640-644

Tuomi, Tuomo
Lauri Hakulinen Sanakirjasäätiön johtajana // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.103 (1999) : 4, s. 590-598

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Hallberg(et) vid Skevik på Åland // I hast hälsar ... : festskrift till Göran Hallberg på 60-årsdagen den 7 oktober 1999. - Lund : Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, 1999 (Skrifter utgivna genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 0348-6702; 9). ISBN 91-7229-006-4, s. 253-257

Vilppula, Matti
Ordbok över finska dialekter och evigheten // Konferensen om lexikografi i Norden (1997): Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997. - Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. (Nordiska studier i lexikografi; 4). ISBN 951-53-1944-7, s. 407-411

Yli-Luukko, Eeva
Kohti suomen murteiden puherytmin kuvausta : saneiden tavuluku // Sadanmiehet : Aarni Penttilän ja Ahti Rytkösen juhlakirja. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1999 (Suomen kielen laitoksen julkaisuja Jyväskylän yliopisto 1238-6898; 41). ISBN 951-39-0571-3, s. 239-257

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit


Aapala, Kirsti
Jokapäiväinen leipämme // Stranovedenie Finljandii. Utšebnoe posobie / [red.] : Eila Hämäläinen i Leonid Suvizenko. - Izdatelstvo S.-Peterburgskogo Universiteta , 1999. - S. 33-34

Kelloselän ja Aatsingin murretta / koonneet Kirsti Aapala ja Kauko Kellokumpu // Kellokumpu, Kauko: Atimoja : Kelloselän ja Aatsingin kyläkirja. - Salla : Kauko Kellokumpu, 1999. ISBN 952-91-1619-5, s. 246-254

Puusta pitkään // Klemets, Rita: Sukella suomen teksteihin : texter med övningar kurs 1-3 för gymnasiet. - [Helsingfors] : Söderström, 1999. ISBN 951-52-1775-X, s. 75-76

Sormet sormien lomahan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 35-40

Aikio, Samuli
Lukijalle : Till läsaren : Lohkkái // Yliopiston nimipäiväalmanakka 2000. - Helsinki : Helsingin yliopisto. ISSN 1238-6073. ISBN 951-570-415-4. 1999, s. 3

Lukijalle - Till läsaren - Lohkkái / Eero Kiviniemi, Marianne Blomqvist ja Samuli Aikio // Yliopiston nimipäiväalmanakka 1999. - Helsinki : Helsingin yliopisto. ISSN 1238-6073. 1998, s. 3

Saamelainen paikka ja sen nimi (Julkaistu aiemmin Lapin maakuntamuseon julkaisussa Raito 1/1994) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 148-152

Saamelaiskielistä ja niiden huollosta //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 26-30

Saamelaisten vanhasta ajanlaskusta : Sámiid dolos áigeloh // Yliopiston nimipäiväalmanakka 1999. - Helsinki : Helsingin yliopisto. ISSN 1238-6073. ISBN 951-570-415-4. 1998, s. 75-77

Ainiala, Terhi
Materiali bibliografici : Muuttuva paikannimistö // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana, 1999. ISSN 1124-8890. Vol. 5 (1999) : 2, s. 220-221

Mistä Viasveden nimi tulee? // Viasveden kyläkirja : 200 vuotta Viasvedenlahden rantaheinän havinaa. - [Pori] : [Viasveden kiinteistöyhdistys], 1999 (Viasveden kiinteistöyhdistys r.y.:n julkaisu; 1/1999). ISBN 952-91-0679-3, 17

Nordisk namnforskning 1998. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704. Vol. 87 (1999), s. 117-120

Paikannimet / Ritva Liisa Pitkänen, Terhi Ainiala // ICOMOS : Suomen osaston jäsentiedote. - Helsinki : ICOMOSin Suomen osasto. ISSN 1237-4148. 1999 : 4, s. 16-19

Paikannimistö muuttuu maaseudun mukana // Asu ja rakenna. - Helsinki : Ympäristöministeriö. ISSN 1237-0703. 6 (1999) : 2, s. 28-30

Alanen, Timo
Päätiet osoitenimistön pulmana // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 110-114

Somerniemen Kaskisto // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 1999, s. 23-24

Somero, Somerniemi, Ylistaro, Naara // Somero ja Somerniemi 1449-1999 : Someron ja Somerniemen seurakuntien historia. - [Somero] : Someron seurakunta, 1999. ISBN 952-91-1221-1, s. 86-87, 308

Someron asema kruununhallinnossa // Somero ja Somerniemi 1449-1999 : Someron ja Somerniemen seurakuntien historia. - [Somero] : Someron seurakunta, 1999. ISBN 952-91-1221-1, s. 55-59, 304-305

Tammelan Missale Aboensen takakannen merkintöjen ikä (Myös ruotsinkielinen nimeke: Åldern för märkningarna i bakpärmen av Tammelas Missale Aboense) // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. 68 (1999), s. 53-56, 108

Varhaisimmat asumisen jäljet Somerolla // Somero ja Somerniemi 1449-1999 : Someron ja Somerniemen seurakuntien historia. - [Somero] : Someron seurakunta, 1999. ISBN 952-91-1221-1, s. 8-13

Vuoden 1492 pappeinkokouksen ja rovastinkäräjien pöytäkirja // Somero ja Somerniemi 1449-1999 : Someron ja Somerniemen seurakuntien historia. - [Somero] : Someron seurakunta, 1999. ISBN 952-91-1221-1, s. 19-24

Bergström-Söderlund, Susanne
Gubbar och käringar i backen // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1999 : 4

Skrapgubbar och blötkäringar // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1999 : 17

Eronen, Riitta
Franchising ei luvakkeistunut // Franchising Suomessa. - Lohja : Suomen Franchising Yhdistys, 1999

Kysyttyä : Helibor ja euribor; ciabatta ja panini; globalisaatio; matkapuhelin ja kännykkä / kokosivat Riitta Eronen ja Sari Maamies //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 35-36

Kysyttyä : Konditionaalin käytöstä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 39

Kysyttyä : Oletteko kuullut - teitittelystä? ; Olkaa hyvä! Sinä ja Te kirjeissä ; Miljoona ja tuhat euroa ; Etninen puhdistus ; Humanitaarinen katastrofi ; Humaani vai humanistinen ; Osuuskunta lyhenee: osk. tai osk ; Mennään Kämpiin! ; Mitä on tabbule? ; Intialaisesta keittiöstä: naanleipä / kokosivat Riitta Eronen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 34-36

Kysyttyä : Ruumis - elävä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 37

Kännykkä ja neulakintaat // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 12, s. 34 (Kielisilmä)

Monenlaisia rinnastuksia : eli, tai, mutta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 34-35

Meidän kesken // Tietotaito. - Helsinki : Ammattienedistämislaitos.   ISSN 0783-0955. 1999 : 1

Slangisanat kirjoihin // Tsilari : Stadin slangi ry:n jäsen- ja tiedotuslehti. - [Helsinki] : Stadin slangi. ISSN 1239-9523. 3/1999

Suomen kielen lautakunnan suosituksia / Riitta Eronen ja Sari Maamies (Viimeisin ; etummainen ; taaimmainen ; Miksi kielitoimisto "antaa periksi"? ; Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen taso on turvattava) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 30-31

Verkossa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 36-37

Falk, Mia
Ungdomsspråk på Hanaholmen  //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 2, s. 8-9

Heikkinen, Vesa
Jupakka, sotku ja kohu kieliopin kivijalkaa // Journalisti. - [Helsinki] : Suomen journalistiliitto. ISSN 1236-3596. 75 (1999), 14.5.1999

Kelan pohjat ja kielen vallat // Karjalainen. - Joensuu : Pohjois-Karjalan kirjapaino. ISSN 0358-1705. 7.12.1999 (Alakerta)

Tekstinhuollon tuolla puolen - kommentteja ja kysymyksiä kielenohjailusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 4-9

Toisen Mooseksen kirjan kielestä ja "kulttuuripolitiikasta" // Karjalainen. - Joensuu : Pohjois-Karjalan kirjapaino. ISSN 0358-1705. 7.8.1999 (Alakerta)

Vallan kieltä viran puolesta // Socius : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. ISSN 1238-0814. 5 (1999) : 6, s. 26-27  (Näkökulma)

Virkatekstejä ja arkiasioita // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 6, s. 20-21

Hiidenmaa, Pirjo
Informationsteknik och skrivande // Språk i Norden 1999 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1999, s. 33-36

Kielitoimisto vastaa // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 11, s. 53

Kirjaviisautta vai viisautta kirjoista // Opettajan kouluttaja. 1999 : 2

Kliseiden riemuvoitto // Socius : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. ISSN 1238-0814. 5 (1999) : 1, s. 34-35 (Kolumni)

Luemme puolestanne // Socius : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. ISSN 1238-0814. 5 (1999) : 5, s. 32-33 (Kolumni)

Merkityksiä merkitysten perään // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1999 : 4, s. 12-15

Mikä tekee kielenhuollosta kielenhuollon? //  Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 1999 : 1, s. 14-17

Miten ihmeessä ne oikein jaksavat? // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1999 : 1, s. 46-47 (Keskustelua)

Nimittelyä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 21

Perimmäisten äärellä // Socius : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. ISSN 1238-0814. 5 (1999) : 3, s. 26   (Kolumni)

Pori Energia ei ole makuasia / Sirkka Paikkala ja Pirjo Hiidenmaa  // Satakunnan kansa. - Pori : Satakunnan kirjateollisuus. ISSN 0355-8746. 27.5.1999

Puuhakirjoja vai oppimisen välineitä? // Kirjakatsaus : uutuuskirjojen arvosteluja. - Helsinki : Uutis-Apaja. ISSN 1456-2685. 1999, syyskuu, s. 10

Sehän on vanhanaikaista! // Socius : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. ISSN 1238-0814. 5 (1999) : 2, s. 26 (Kolumni)

Tietoyhteiskunta on täällä // Ylioppilasaineita. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). ISSN 0355-1784. 1999, s. 152-157

Vailla lukutaitoa // Socius : sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö. ISSN 1238-0814. 5 (1999) : 4, s. 19 (Kolumni)

Virkakieli vaatii jatkuvaa huoltoa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 21.11.1999 (Vieraskynä)

Hyvärinen, Riitta
Kielikonsultti auttaa suorimaan mutkia - Hyvä kieli on asiakaspalvelua -   // Hallinto : Valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön julkaisu. - Helsinki : Edita. ISSN 0355-7448. 1999 : 6, s. 10-11

Lyhytkieltä? Ei kiitos // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1999, 24.11.1999 (Hyvää virkakieltä)

Rumia sanoja (Ilm. myös ministeriöitten sisäisissä lehdissä mm.:  Puhuri, Tuntosarvi, Korvanlehti, Sosteri, Työmyyrä, Tiukka linja, Nyt) // Liittymä : Liikenneministeriön sisäinen tiedote. - Helsinki. 10.12.1999, s. 8-9

Toimittaja ja virkakieli kohtaavat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 10-12

Yksinkertainen on kaunista // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 29.9.1999, s. 13 - 14 (Hyvää virkakieltä)

af Hällström, Charlotta
Default, CPU, pixel, cookie, router, hubb, pushteknik? Jag fattar ingenting //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 2, s. 3-5

Har du eurofobi? Här är boten! // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 1999 : 1, s. 12

Häng med i utvecklingen! // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 1999 : 3

Varför e-post i stället för e-mail? // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 1999 : 2

Iisa, Katariina
Lyhyet ja pitkät sanat // Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto.1999

Lyhyet sanat ja lauseet // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 7

Miksi niitä tekstejä tehdään? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 3, s. 77-78

Monitulkintainen tiiviys // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 8-9, s. 55 (Kielisilmä)

Rahat tänne tai pamahtaa! //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 17-19

Kankaanpää, Salli
Johtaja ja rouva sekä muita tittelipulmia //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 22-25

Luetelmat yksitulkintaisiksi // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1999, 26.5.1999 (Hyvää virkakieltä)

Omaatko hyvän kielitaidon ja paljon työkokemusta? //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 22-26

Virkanimikkeet kirjoitetaan suomeksi pienellä alkukirjaimella // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1999, 27.01.1999  (Hyvää virkakieltä)
Kolehmainen, Taru
Kekri on suomalainen halloween // Aamulehti. - Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. 31.10.1999 (Alakerta)

Koska vuosituhat vaihtuu? // Kotimaa. - Helsinki : Kotimaa. ISSN 0356-1135. 5.3.1999

Politiikan märkähatut  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 2, s. 10-11

Koponen, Raija
Karjalan kieli //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 2, s. 39 (Sanoja)

Kuolleet : Toimittaja Helmi Virtaranta Karjalan kielen ja perinteen kerääjä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma. ISSN 0355-2047. 12.9.1999

Kuolleita : Toimitussihteeri Helmi Virtaranta // Aamulehti. - Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. 14.9.1999

Toisenlaista pääsiäissanastoa  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 2, s. 39  (Sanoja)

Korhonen, Ritva
Ei Ranuasta, vaan Ranualta // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma. ISSN 0355-2047. 16.5.1999  (Mielipidekirjoitus)

Ladonnimi on melkein muisto vain // Järviseutu : Alajärven, Soinin, Lehtimäen ja Vimpelin puolueeton paikallislehti. - Alajärvi : Järviseudun lehti. ISSN 0782-5978. 9.9.1999

Lehtinen, Marja
CD-Perussanakirja som ett hjälpmedel i språkvården // Språk i Norden 1999 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1999, s. 44-50

Maamies, Sari
Kieli ja käytöstavat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 3

Kun ja kuin käytännössä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 29-31

Kysyttyä : Ajatusviiva ja yhdysmerkki. Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 34

Kysyttyä : Helibor ja euribor; ciabatta ja panini; globalisaatio; matkapuhelin ja kännykkä / kokosivat Riitta Eronen ja Sari Maamies //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 35-36

Kysyttyä : Oletteko kuullut - teitittelystä? ; Olkaa hyvä! Sinä ja Te kirjeissä ; Miljoona ja tuhat euroa ; Etninen puhdistus ; Humanitaarinen katastrofi ; Humaani vai humanistinen ; Osuuskunta lyhenee: osk. tai osk ; Mennään Kämpiin! ; Mitä on tabbule? ; Intialaisesta keittiöstä: naanleipä / kokosivat Riitta Eronen ja Sari Maamies //   Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 34-36

Kysyttyä : Uusi puolue: Vaihtoehtoväki; Serbokroatian jälkeläiset kroaatti, serbia ja bosnia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 39

Kysyttyä : Vakanssi ja virka ; Aletaanko tehdä vai tekemään? //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 37-38

Nimiä ja ihmisiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 3

Omaa vai vierasta? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 3

Puhelu secretarylle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 :  4, s. 3

Suomen kielen lautakunnan suosituksia / Riitta Eronen ja Sari Maamies (Viimeisin ; etummainen ; taaimmainen ; Miksi kielitoimisto "antaa periksi"? ; Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen taso on turvattava) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 30-31

Suomen kielen lautakunnan suositus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 23

Muittari-Kokkonen, Marja
Kävelevä automaatti // Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto. 1999 : 12

Millä murrealueella liikutaan : Keski-Pohjanmaan lehtiä lukiessa ei tarvitse arvailla //   Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 1, s. 38  (Kielisilmä)

Missä sitä passiivia tarvitaan? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 5

Määräaikojen merkinnät //  Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto. 1999 : 4, s. 17

Onko työsuojelua koskeva sopimus sama asia kuin sopimus työsuojelusta? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 2, s. 62-63

Relatiivipronominin ja relatiivilauseen käyttö // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 4, s. (Kielisilmä)

Nuolijärvi, Pirkko
120-språkiga Finland (Artikeln ingår i en 16-sidig fastnitad bilaga, Flykting - en av oss, i Röda Korset nr 5 1999) // Röda Korset : Finlands Röda Kors medlemstidning. - Helsingfors : Finlands Röda Kors, 1993-. ISSN 1236-4789. 1999 : 5, s. 14-15

Yleiskielen ja erikoiskielten raja - veteen piirretty viiva (Summary: The general language and special languages) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517. 19 (1999) : 4, s. 12-16, 30

Paikkala, Sirkka
Jordanian kuningas Abdullah (Vastaus lukijan kysymykseen kirjoitusasuista Abdullah/Abdalla) // Ilta-Sanomat. - Helsinki : Sanoma. ISSN 0355-2055. 17.2.1999 (Lukijan ääni)

Kotiseutuni nimet //  Kiuruvesi : sitoutumaton pitäjän uutis- ja ilmoituslehti. - Kiuruvesi : Kiuruveden sanomalehtiosakeyhtiö. ISSN 0359-6087. 1999 : 5, s. 3.2.1999

Kääntäjät ja Suomen paikannimet / Sirkka Paikkala ja Mikael Reuter (Artikkeli on julkaistu aiemmin Kielikello-lehden numerossa 2/1997. Alkuperäistä artikkelia on lyhennetty. Artikeln Vad heter Jakobstad på engelska "ingår i Språkbruk 2/1997) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 159-164

Laajenna sanavarastoasi (20 kysymystä ja vastausta paikannimiin sisältyvistä sanoista / toim. Ritva Salonen) // Valitut palat. - Helsinki : Valitut palat. ISSN 0042-2290. 1999, syyskuu

Lukijalle / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 5-6

Nimiarkkitehdit - keitä he ovat? (Med svensk sammanfattning) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 194-199

Nimipohdintoja kaksikielisestä kunnasta (Kirjoitus on lyhennelmä Kielikellossa 2/1996 julkaistusta samannimisestä artikkelista. En svensk översättning av artikeln (Erfarenheter av namngivning i en tvåspråkig kommun) ingår i Språkbruk 4/1995// Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 142-147

Nimistönsuunnittelun- ja huollon juridinen asema // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 200-206

Nimistönsuunnittelu vaatii järkeä ja tunnetta (Artikkeli on julkaistu aiemmin Hiidenkivi-lehdessä nro 4/1997. Ajantasaistettu) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 54-60

Paikannimet Euroopan rakennusperintöpäivän teemana // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 1, s. 6   (Uutisia)

Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät Suomessa vuonna 1999 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 8-15

Paikannimet - paikan muisti. Nimikulttuuri on osa rakennettua ympäristöä ja suomalaista kulttuurimaisemaa //  Asu ja rakenna. - Helsinki : Ympäristöministeriö. ISSN 1237-0703. 6 (1999) : 2,  s. 25-27

Pori Energia ei ole makuasia / Sirkka Paikkala ja Pirjo Hiidenmaa  // Satakunnan kansa. - Pori : Satakunnan kirjateollisuus. ISSN 0355-8746. 27.5.1999

Synnyin savon kieleen // Kesä-Kiuruvesi. - Kiuruvesi : Kiuruveden sanomat, 1999, s. 10

Palkki, Riitta
Huh hellettä! (Vastine intiaanikesää koskevaan kirjoitukseen Länsi-Uusimaan yleisönosastossa) // Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. - Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. ISSN 0783-3261. 13.8.1999

Piehl, Aino
EU:n tutkimusohjelmien nimet - oikeinkirjoitusongelmien viidakko // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1999: 37, 31.03.1999 (Hyvää virkakieltä)

Euroalueen eurooppayhtiöt // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 32-33

Eurokieltä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 1999 : 1, s. 8-9

Euronkuvat silmissä // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 1, s. 46-47

Korkealta kaikumaan / Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 3, s. 13

Mitkä kolmannet maat? // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1999: 88, 4.8.1999  (Hyvää virkakieltä)

Tekstisi käännetään, puheenvuorosi tulkataan. Oppaasta apua puheenjohtajuusviestintään / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen // Hallinto : Valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön julkaisu. - Helsinki : Edita, 1996-. ISSN 0355-7448. 1999 : 3

Pitkänen, Ritva Liisa
Lukijalle / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 5-6

Paikannimet // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 15-22

Paikannimet / Ritva Liisa Pitkänen, Terhi Ainiala // ICOMOS : Suomen osaston jäsentiedote. - Helsinki : ICOMOSin Suomen osasto. ISSN 1237-4148. 1999 : 4, s. 16-19

Punttila, Matti
Sekä - että ja ei - eikä : myönteistä ja kielteistä rinnastusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 32-33

Reuter, Mikael
Kääntäjät ja Suomen paikannimet / Sirkka Paikkala ja Mikael Reuter (Artikkeli on julkaistu aiemmin Kielikello-lehden numerossa 2/1997. Alkuperäistä artikkelia on lyhennetty. Artikeln Vad heter Jakobstad på engelska? ingår i Språkbruk 2/1997) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s.159-164

Språkpriset till Yvonne Hoffman  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 2, s. 9-10

Slotte, Peter
Dialekterna har inget skriftspråk. Grundkartan kräver namn utan dialekt // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 3.10.1999, s. 5

Föreningen för nordisk filologi. rf. I // Suomen tieteelliset seurat 1999. - [Helsinki] : Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1999. ISBN 951-96492-5-5, s. 49-51

Lukijalle / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 5-6

Namnproblem i våra kommuner (Artikeln är en omarbetad version av författarens "Ortnamnsproblem i våra bygder", Budkavlen 71/1992, s. 18-36, Åbo 1993) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 115-136

Ortnamnen - minnen i miljön // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 1, s. 8-10

Tokig debatt om ortnamnen // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 13.10.1999 (Debattinlägg)

Vallis gratiaesta Westendiin //  Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.9.1999. - Helsinki : [Suomen kotiseutuliitto], 1999, s. 17-24

Vallis gratiaesta Westendiin : "Eurooppalaisia" aineksia paikannimistössämme / Käännös Ritva Liisa Pitkänen (Huomautus: Artikkeli on julkaistu aiemmin vihkosessa Paikannimet - paikan muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.1999. Helsinki 1999. Originalartikeln Från Vallis Gratiae till Westend. Några "europeiska" element i vårt ortsnamnsskick ingår i häftet Ortnamnen - minnen i miljön. Dagarna för Europas byggnadsarv 11.-12.9.1999. Helsingfors 1999) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437;  110). ISBN 951-755-331-5, s. 30-39

Våra ortnamn för utlandet (En tidigare version av artikeln har ingått i Finland kommuntidning 12/1998 s. 26-27) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 165-168

Vägnamn på två språk (Artikeln är en omarbetad version av författarens "Ortnamnsproblem i våra bygder", Budkavlen 71/1992, s. 18-36, Åbo 1993) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 137-141

Öppen kanal om ortnamn // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 29.9.1999 (Debattinlägg)

Stenhammar, Eeva-Liisa
Kaavanimistöä koskevaa kirjallisuutta // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 209-221

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Nimiarkiston kokoelmat // Vuosikirja /Tampereen seudun sukututkimusseura. - Tampere : Tampereen seudun sukututkimusseura. ISSN 0782-646X. Vol. 20 (1999) : 1, s. 46-52

Stenvall, Elisa
Vierassanoilla sijansa // Toimikunnista termitalkoisiin : 25 vuotta sanastotyön asiantuntemusta. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus, 1999. ISBN 9529794-12-6, s. 58-61

Suni, Helena
Montako kirsua Saimaalla // Klemets, Rita: Sukella suomen teksteihin : texter med övningar kurs 1-3 för gymnasiet. - [Helsingfors] : Söderström, 1999. ISBN 951-52-1775-X, s. 57-58

Tanner, Satu
Mesikämmen kolarissa // Klemets, Rita: Sukella suomen teksteihin : texter med övningar kurs 1-3 för gymnasiet. - [Helsingfors] : Söderström, 1999. ISBN 951-52-1775-X, s. 53-54

Tanner, Satu
Suomalaisten kuukausien nimet // Stranovedenie Finljandii. Ytsebnoe posobie / toimittajat : Eila Hämäläinen ja Leonid Suvizenko. - Izdatelstvo C.- Peterburgskovo Universiteta , 1999. - S. 41-43

Tiililä, Ulla
Kerta kiellon päälle? Kieltäytymisen monet merkitykset //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 2, s. 20-21

Torikka, Marja
Karjalan Rahvahan Liitto täytti kymmenen vuotta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 2, s. 7

Pekka Tupitsinin sanakirja // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 83 (1999) : 3-4, s. 50

Welin, Saara
Julkisten rakennusten nimet (Artikkeli on julkaistu Kielikello-lehden numerossa 2/1985. Alkuperäistä tekstiä on jonkin verran muokattu ja lyhennetty) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 173-176

Kysyttyä : Kaukaisia nimiä... - IVY-maiden nimet - Venäjän paikannimiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 4, s. 32-33

Kysyttyä : Vilna ja Belgrad - Vilnius ja Beograd // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 36-37

Säätytalossa vai Säätytalolla? (Artikkeli on julkaistu aiemmin Kielikello-lehden numerossa 4/1987. Alkuperäistä artikkelia on vähän tiivistetty ja muokattu) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 177-180

Teuvalle ja Temmekselle, Korppooseen ja Keminmaahan (Artikkeli on julkaistu aiemmin Kielikello-lehden numerossa 1/1997. Ajantasaistettu) // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 189-193

(Käsikirjoitus tiedekeskus Heurekan Kommunikaatio-näyttelyn osioon "Statukseltaan kristillisperäiset etunimet" (10 nimeä, 1-9 varianttia kustakin nimestä 14:ssä kielessä; nimien selitykset ja nimipäivät)

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Materiali bibliografici : Terrängnamn i Svenskfinland // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana, 1999. ISSN 1124-8890. Vol. 5 (1999) : 2, s. 219-220

Vaula, Sari
Anne astui Elken saappaisiin // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 10, s. 36

Omaa ja lainattua // Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden
liitto. 1999 : 10

Paikalliset murremuodot elävöittävät Pohjanmaan lehtien tekstejä // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 3, s. 35 (Kielisilmä)

Pään vaivaa yhdyssanoista? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 6

Rajakohta- ja ääripääilmaukset // Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto. 1999 : 6

Viertiö, Annastiina
Ethän kamppaa lukijaa ja-sanalla // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 4

Levätäänkö voimakkaasti? // Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto. 1999 : 11

Mitä vikaa kurjistusmiskehityksessä? // Teto : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liiton (STL) jäsenlehti. - Helsinki : Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto. 1999 : 8

Paikannimet oikein Kaukoidästä Kaukopäähän // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1999 : 8, s. 58-59

Ontuvat rinnastukset kuriin // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 2   (Kielisilmä)

Tilastokieli "alentaa" ilmaisukykyä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 1, s. 27-29

Tollauttelu hakusassa // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 70 (1999) : 5, s. 49   (Kielisilmä)

Vilppula, Matti
Kaavanimisuunnittelua Vihdissä // Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 110). ISBN 951-755-331-5, s. 65-71

Åkerlund, Carola
Gnuggare och klövryckare // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1999 : 8 (Dialektspalt)

Äikäs, Monica
Käringar med spikar i näsan // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1999 : 12 (Dialektspalt)

Pripu och prenikor // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1999 : 6 (Dialektspalt)

Palaa otsikoihin

Arvostelut


Eiras, Vuokko
Suomen sanojen ensiesiintymiä (Arvost. teos: Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä / Raimo Jussila) // Sananjalka : Suomen kielen seuran vuosikirja. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. Vol. 41 (1999), s. 280-283

Falk, Mia
Fasta fraser i svenskan / MF (Recension av: Fasta fraser / Anna Hallström och Urban Östberg, 1999) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 3, s. 19

Litteratur (Recension av: Svår svenska. Idiom och slang i urval / Anna Hallström och Urban Österberg, 1998) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 1, s. 24

Hiidenmaa, Pirjo
Tekstintutkimuksen teoriaa käytännöllisesti (Arvost. teos: Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä / Vesa Heikkinen. - Helsinki, 1999) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 3, s. 448-453

af Hällström, Charlotta
Språkbadsdidaktik och språktillägnande / CaH (Recension av: Språkbad. Forskning och praktik / Christer Laurén. - Vasa, 1999) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 3, s. 19

Martola, Nina
Finska för utlänningar // NFL-nytt : meldingsblad for medlemmer av Nordisk forening for leksikografi. - [S. l.] : Nordisk forening for leksikografi. 1999 : 1, s. 4

Popularlexikografi // NFL-nytt : meldingsblad for medlemmer av Nordisk forening for leksikografi. - [S. l.] : Nordisk forening for leksikografi. 1999 : 1, s. 3-4

Sanakirja ulkomaalaisille (Recension av: Sanakirja ulkomaalaisille / Timo Nurmi, 1999) // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.   1999 : 3, s. 5-6

Småordböcker över slang och dialekter (Recensioner av: Stadin snadi slangi / Juhani Mäkelä. - Porvoo, 1997 ;  Tavvoo savvoo / Unto Eskelinen. - Porvoo, 1997 ;   Eheroon tahoroon / Kerttu Karhu. - Porvoo, 1998 ; Yhtä koska / Oiva Arvola. - Porvoo, 1999)  // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 6 (1999), s. 177-181

Nuolijärvi, Pirkko
Liittoutuminen keskustelussa (Arvost. teos: Alignment in disagreement : building alliances in multiperson interaction. Manuscript version / Helena Kangasharju. - Helsinki, 1998) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 2, s. 281-284

Paikkala, Sirkka
Maaseudun sukunimet 1960-luvulla (Arvost. teos: Suomalainen sukunimikartasto / Juhani Pöyhönen. - Helsinki, 1998) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 103 (1999) : 2, s. 296-299

Reuter, Mikael
Nya ordböcker för portfölj och ficka / MR (Recensioner av: Gummeruksen suomi ruotsi suomi sanakirja = finsk svensk finsk ordbok / Lea Köykkä, Marianne Saanila, Marianne Saari, Kirsti Tikka och Kari Viljanen, 1999 ;  Suomi ruotsi suomi taskusanakirja / Ilse Cantell, Nina Martola, Birgitta Romppanen, Anja Sarantola, Tauno Sarantola och Mats-Peter Sundström, 1999) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1999 : 3, s. 18-19

SAOL12 (Recensioner av: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 12 uppl. - Stockholm, 1998 ; Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, cd-rom för Windows, 1999) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 6 (1999), s. 211-226

Ruppel, Klaas
Kunnon kielikirja (Arvost. teos: Maailman kielet ja kielikunnat / Jaakko Anhava. - Helsinki, 1998) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 6 (1999) : 4, s. 40-41

Sommardahl, Eivor
Ny språklitteratur : Finland // Språk i Norden 1999 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1999, s. 133-135

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Recension (Recension av: Suomalainen sukunimikartasto / Atlas of Finnish surnames / Juhani Pöyhönen. - Helsinki, 1998) // Studia anthroponymica Scandinavica. - Uppsala : Swedish Science Press [distr.]. ISSN 0280-8633. Vol.17 (1999), s. 127-131

Vilkuna, Maria
Koska: aikasuhteesta perusteluun (Arvost. teos: Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys / Ilona Herlin. - Helsinki, 1997) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.103 (1999) : 1, s. 139-142

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat >URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=1189 >

Aapala, Kirsti
Hilloja, lakkoja, muuraimia // Helsingin Sanomat. 4.8.1999, s. C5
Kirppuja, luteita, täitä // Helsingin Sanomat. 23.03.1999, s. C4
Kivikontti selkään ja siannahka silmille // Helsingin Sanomat. 8.6.1999, s. C7
Tunturista jängälle // Helsingin Sanomat. 24.8.1999, s. C5

Ainiala, Terhi
Naistenmäki ja Miestenlahti // Helsingin Sanomat. 31.8.1999, s. C5
Tuhansittain Riihipeltoja //  Helsingin Sanomat. 15.6.1999, s. C5
Tuusulasta Tuusniemelle // Helsingin Sanomat. 10.8.1999, s. C5

Eronen, Riitta
Samat sanat // Helsingin Sanomat. 12.10.1999, s. C5
Samovaarin ääressä // Helsingin Sanomat. 4.05.1999, s. C6
Yksi kieli, monta mieltä // Helsingin Sanomat.  9.2.1999, s. C5

Jussila, Raimo
Kessulla kessuja kessussa? // Helsingin Sanomat.16.03.1999, s. C7

Kankaanpää, Salli
Kuinka pitkä on puolipitkä tukka? // Helsingin Sanomat. 6.7.1999, C5

Kolehmainen, Taru
Eli ja muuta ninkutusta // Helsingin Sanomat. 12.1.1999, s. C7
Kielenneuvoja lääkärinä // Helsingin Sanomat. 16.11.1999, s. C6
Kiirastorstai - puhdistuspäivä //  Helsingin Sanomat. 30.3.1999, s. C6
Mikä kielessä ärsyttää? //  Helsingin Sanomat. 27.4.1999, s. C5
Milloin vanha on vanhus? // Helsingin Sanomat. 28.12.1999, s. C6
Ryssittääkö ryssiminen Suomi-kuvan? //  Helsingin Sanomat. 29.6.1999, s. C8
Sanojen sensuuria // Helsingin Sanomat. 21.9.1999, s. C5
Teinit tulevat taas // Helsingin Sanomat. 19.10.1999, s. C6

Korhonen, Ritva
Päivällinen Tumikuussa, yö Koronkorvikkeessa // Helsingin Sanomat. 5.10.1999, s. C5

Kulonen, Ulla-Maija
Miesten mysteeri // Helsingin Sanomat. 09.03.1999, s. C6
Olemisen moninaisuudesta // Helsingin Sanomat.  01.06.1999, s. C5
Oudot asemot //  Helsingin Sanomat. 13.7.1999, C5
Tyr-jumalan päivänä //  Helsingin Sanomat. 17.8.1999, s. C5
Yksi, kaksi, kolme // Helsingin Sanomat. 09.11.1999, s. C5

Länsimäki, Maija
Huru-ukot vauhdissa // Helsingin Sanomat. 2.03.1999, s. C5
Kanaa riisipedillä //  Helsingin Sanomat. 18.05.1999, s. C5
Kesä ja suvi // Helsingin Sanomat. 22.6.1999, C6
Kotoutuuko maahanmuuttaja? // Helsingin Sanomat. 14.9.1999, s. C5
Mikä ihmeen pyykkiseiväs? // Helsingin Sanomat. 19.1.1999, s. C7
Mörönsyöttinä // Helsingin Sanomat. 7.9.1999, s. C5
Poimitaanko marjat mummon toimesta? // Helsingin Sanomat. 27.10.1999, s. C10
Seimessä lapsi makaapi // Helsingin Sanomat. 21.12.1999, s. C7

Nuutinen, Liisa
"Tähti se kulukeepi itäiseltä maalta" // Helsingin Sanomat. 14.12.1999, s. C6

Paikkala, Sirkka
Mika Häkkisen aukio? // Helsingin Sanomat. 26.1.1999, s. C6
Tuhatvuotinen Savo? //  Helsingin Sanomat. 25.5.1999, s. C6
Uuskirjoitustaidottomuutta // Helsingin Sanomat. 20.4.1999

Punttila, Matti
Itsenäisyyden alkulähteillä // Helsingin Sanomat. 6.12.1999, s. C6

Reuter, Mikael
Hurraako hurri? // Helsingin Sanomat. 23.11.1999, s. C5

Rouvala, Katariina
Keltaisenaan rentukoita // Helsingin Sanomat.11.5.1999, s. C6

Ruppel, Klaas
Onko maisteri mestari? // Helsingin Sanomat. 5.1.1999, s. C5
Vohveleita // Helsingin Sanomat. 30.11.1999, s. C5

Saarikivi, Janne
Kadonneitten kansojen kieltä etsimässä // Helsingin Sanomat. 13.4.1999, s. C5
Karjala - karjamaako? //  Helsingin Sanomat. 23.2.1999, s. C6

Sarvas, Leena
Silkin ja satiinin tiet // Helsingin Sanomat.  6.4.1999, s. C5

Vilppula, Matti
Kuinka hurisee? // Helsingin Sanomat. 16.2.1999, s. C4
Lukkarinrakkautta // Helsingin Sanomat. 2.2.1999
Paljain jaloin   // Helsingin Sanomat. 27.7.1999, s. C5
Pyöreä nurkka // Helsingin Sanomat. 20.7.1999, s. C5
Ruumiita kerrakseen // Helsingin Sanomat. 2.11.1999, s. C6
Suku ja nimi // Helsingin Sanomat. 28.9.1999, s. C6

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Aapala, Kirsti
Räävitön ei ole rääpimätön // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 50

Ainiala, Terhi
Nimi ehkä kalasta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 6, s. 44
Nimi miehen mukaan // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 50
Taustalla henkilönnimi Nord // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 4, s. 49

Eronen, Riitta
Ajan sana : Hyvikset ja pahikset //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 1, s. 46
Ajan sana : Millennium-kuumetta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 5, s. 47
Ajan sana : Terassikelien päättyessä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 4, s. 49
Ajan sana : Toiseus, naiseus, prinsessuus // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 6, s. 43
Ajan sana : Uusioperhe? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 49
Maissista hölmöön // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 1, s. 47
Sinkkuelämää // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 2, s. 38

Hänninen, Anneli
Kynsi kuvaa kokonaisuutta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 6, s. 45

Korhonen, Ritva
Alueelleen ominainen nimityyppi // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 2, s. 38

Korhonen, Tarja
Alkusointuinen pitkälauantai //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 48

Paikkala, Sirkka
Mättöisestä ei tietoa, Mättö tulee Klementistä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti.Vol. 6 (1999) : 6, s. 45

Pohja, Kerttu
Lapsille tuttu eläin //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 49

Rouvala, Katariina
Meluisa roihala //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 1, s. 46

Tuominen, Eeva
Kenkääminen liittyy rakentamiseen //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 4, s. 50

Vehmaskoski, Maila
Susi on ollut vainottu peto // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 5, s. 49

Vilppula, Matti
Halventava soimasana //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti.  Vol. 6 (1999) : 2, s. 37
Kirottu hiisi // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 5, s. 48

Yli-Paavola, Jaakko
Hannia, hannata - hania! // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 6, s. 45
Viis kielestä? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 1, s. 45
Viis kielestä? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 49
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 1, s. 46
Viis kielestä? Vastaukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 3, s. 50
Viis kielestä? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 5, s. 47
Viis kielestä? : Vastaukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 6 (1999) : 5, s. 49

Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724

Reuter, Mikael
Använd inte taltur // Hufvudstadsbladet. 29.12.1999
Att prata och prata med små, små ord // Hufvudstadsbladet. 27.1.1999
Att översätta reklam // Hufvudstadsbladet. 15.12.1999
Den eviga frågan // Hufvudstadsbladet. 24.3.1999
Det är läge // Hufvudstadsbladet. 24.2.1999
Ett stort glas öl på uteserveringen // Hufvudstadsbladet. 16.6.1999
Euro och Euroland // Hufvudstadsbladet. 6.1.1999
Fälla tårar, bomber och löv // Hufvudstadsbladet. 25.8.1999
Incidenter och intermezzon // Hufvudstadsbladet. 8.10.1999
Kabinett och kamurkor // Hufvudstadsbladet. 31.3.1999
Millennieskiftets matematik // Hufvudstadsbladet. 13.10.1999
Märkliga ordformer? // Hufvudstadsbladet. 27.10.1999
Natos överlägsenheten?// Hufvudstadsbladet. 7.7.1999
Nollnolltalet inleder tjugohundratalet // Hufvudstadsbladet.13.1.1999
Porslinet och bensinen // Hufvudstadsbladet.10.11.1999
Radar och ankar(e) // Hufvudstadsbladet. 2.6.1999
Riksdagsledamöter på riksmöte // Hufvudstadsbladet. 23.6.1999
Robotar och missiler // Hufvudstadsbladet. 14.4.1999
Romer och romani // Hufvudstadsbladet. 20.10.1999
Stupade och sårade // Hufvudstadsbladet. 8.12.1999
Valtal // Hufvudstadsbladet. 3.3.1999
Verka och fungera - eller bara vara? // Hufvudstadsbladet. 5.5.1999
Vältalighet // Hufvudstadsbladet. 21.4.1999
År 2000-arbetet // Hufvudstadsbladet. 11.8.1999
Är hurrin en hurrare? // Hufvudstadsbladet. 8.9.1999

Palaa otsikoihin

Videotallenteet


Paikan nimi - paikan muisti / Suunnittelu, käsikirjoitus ja toteutus Sirkka Paikkala yhteistyössä Jaakko Yli-Paavolan kanssa. - Videotallenne. - Pituus 26 minuuttia. (Esitetty 9.5.1999 MTV-Akatemiassa, TV 3)

Palaa otsikoihin

Lehdet


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1999. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 322 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1/1999 ; Stellatum 2/1999 - . ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1999. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 92 sivua.

Palaa otsikoihin

Esitteet


Halonen, Johanna
Meteli seis : aakkosellinen näyttelyluettelo Tapio Heikkilän valokuvanäyttelyssä esiintyvistä paikannimistä / koonnut Johanna Halonen. - : Helsinki : KKTK, 1999. -   [20] lehteä : kartt. (Moniste. Liittyy tapahtumaan Euroopan rakennusperintöpäivät 1999 : paikan nimet - paikan muisti)

Ruovttuetnan gielaid dutkanguovddás / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; sámegillii jorgalan Ante Aikio. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 19 s.

Toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus =   Årsberättelse / Forskningscentralen för de inhemska språken = Jahkediedáhus / Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddás / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ; Ritva Paananen ; Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 24 s. ; kuv.

Palaa otsikoihin