Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Organisaatio

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjoihin liittyvä tutkimus.

Kotuksen tehtävänä on lisäksi koordinoida saamen kielten, viittomakielen ja romanikielen huoltoa. Kotuksen toiminnan tavoitteena on kielen asiantuntijana edistää keskuksen toimialaan kuuluvien kielten käyttöä yhteiskunnassa.

Kotimaisten kielten keskuksessa on kolme osastoa ja neljä yksikköä. Henkilökuntaa on noin 80.

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta (1403/2011)

Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta (1566/2011)

Valtioneuvoston asetus (1118/2015)