Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 2002


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


Kahla, Martti
Venäläis-suomalainen kirja-alan sanasto : suomalainen sanahakemisto / Martti Kahla ; taitto Helena Suni. - Helsinki, 2002. - 96 s. Liittyy v. 1988 peräisin olevaan samannimiseen teokseen ISBN: 951-9475-94-X (nid.) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; ISSN 0355-5437 ; 123)
 
Koivisto, Viljo
Drabibosko liin / Viljo Koivisto ; kansi Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. - 136 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 120) Sisältö: S. 117-136: Laavengiiro: laavengiiro hin tserde Viljo Koivistosko materiaalosko botnosta / Kimmo Granqvist

Sukunimi? Etunimi? : maahanmuuttajien nimijärjestelmistä / toim. Pirjo Mikkonen ; taitto ja kansi Helena Suni.  - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002 . - 116 s. (Kielenkäytön oppaita ; 3) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; ISSN 0355-5437 ; 114 ISBN 951-9475-96-6 (nid.)  

Se vårt språk! : Finlandssvensk teckenspråk : 38 ordboksartiklar = Näe kielemme! : Suomenruotsalainen viittomakieli : 38 sanakirja-artikkelia / toim. Karin Hoyer. - Helsinki : Kuurojen liitto, 2002. - 110 s. : kuv. + 1 videokas. (84 min) (Kuurojen liitto ry:n julkaisuja, ISSN 1457-1099 ; 21)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 122) Huomautus: Julkaisu koostuu kirjasta ja videosta.  Kirja ISBN: 952-5396-10-X (nid.) 952-5396-12-6 (videokas.)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.Täydennyssosa 1 : Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja / [toimitus ... Leena Savolainen ... et al.] ; [julkaisijat: Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus]. - [Helsinki] : KL-Support, 2002. - 181 s. : kuv. ; 27 cm + videokas. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 121) ISBN (Osa): 952-5396-06-1 (sid.)

Virkapukuinen kieli / toimittanut Vesa Heikkinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. - 279 s. (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 182)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 112)

Palaa otsikoihin

Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken


Avgränsning av namnkategorier : rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20-22 april 2001 / Terhi Ainiala & Peter Slotte (red.) taitto ja kansi Helena Suni. NORNAs symposium (2001). - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. - 190 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 4)
 
Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier


af Hällström, Charlotta & Reuter, Mikael
Finlandssvensk ordbok.- 3. upplag. - Esbo : Schildts Förlags Ab, 2002. - 190 s. ISBN 951-50-1136-1

Jussila, Raimo
Aina mielessä : lempisanakirja / Raimo Jussila, Maija Länsimäki : Helsinki : WSOY, 2002. - 256 s. : kuv. ISBN: 951-0-23511-3 (nid.)

Kielenhuollon käsikirja / Katariina Iisa, Aino Piehl, Hannu Oittinen. - Uud. ja päivitetyn laitoksen 1. p. - (5. laajennettu ja muutettu painos). - Helsinki : Yrityskirjat, 2002 (Gummerus) Ulkoasu: 357 s. ISBN: 952-9660-42-1 (sid.)

Reverse dictionary of Mari (Cheremis) = Obratnyj slovar' marijskogo âzyka / compiled by Jorma Luutonen, Sirkka Saarinen, Arto Moisio, Oleg Sergeyev, Lidiya Matrosova. - Helsinki : Société finno-ougrienne, 2002. - xxii, 446 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 28) ISBN: 952-5150-64-X (nid.)

Sommardahl, Eivor
På god grund : idébok för skolan / Eivor Sommardahl ; taitto Helena Suni. - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. - 64 s. ISBN 951-9475-91-5 (sid.)

Tandefelt, Marika - Slotte, Peter
Hugo Bergroth-sällskapet : de tio första åren / beskrivna av Marika Tandefelt och Peter Slotte. - Helsingfors : Hugo Bergroth-sällskapet, 2002. - 44 s. : kuv. ISBN: 952-91-5213-2 (nid.)

Tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksen kehittäminen / Sakari Karjalainen ; Ritva Paananen, Elisa Stenvall et al. - Helsinki : Opetusministeriö, 2002. (Opetusministeriön työryhmien muistioita ; 46:2002). - 37 s. + liitt. ISBN 952-442-171-2  

Äikäs, Monica
Skriv klart. Språkliga råd för läromedelsförfattare och läromedelsöversättare. - Schildts förlag, 2002. -  82 s. ISBN 951-50-1293-7
 
Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Språk i Norden 2001 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Birgitta Lindgren... Charlotta af Hällström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2001. - 223 s. 

Studier i svensk språkhistoria. 6 : Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia, Helsingfors 11-12 maj 2000 / utgivna av Gunilla Harling-Kranck, Hanna Lehti-Eklund ; under medverkan av Peter Slotte ...et al. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2002. - 258 s. : taul., kartt. (Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771 ; 41)

Palaa otsikoihin

Artikkelit - Artiklar

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Aalto, Tiina
Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä (Summary: Multiple naming schemes: street naming using plant names) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 2, s. 208-222 

Ainiala, Terhi
Finnish names of cultivated lands // Onoma  : Journal of the International Council of Onomastic Sciences. - Leuven. ISSN 0078-463X . Vol. 37 (2002). S. 181-188

Förord // NORNAs symposium: Avgränsning av namnkategorier. - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. ISBN 951-9475-93-1 (nid.). (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0355-7995 ; 4), s. 7-8

Nordisk namnforskning 2001. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. – Uppsala. Vol. 90 (2002), s. 138–143

Onomastic research in Finland / Ritva Liisa Pitkänen, Terhi Ainiala // History of the study of toponyms in the Uralian languages. - Debrecen - Helsinki, 2002. (Onomastica Uralica, ISSN 1586-3719 ; 2), s. 81-119

Paikannimistöntutkimuksen valinnat: etymologioista sosio-onomastiikkaan / Terhi Ainiala, Ritva Liisa Pitkänen  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 2, s. 231-240

Sosio-onomastiikka vahvasti esillä Uppsalan nimistökongressissa / Terhi Ainiala ja Minna Saarelma-Maunumaa //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 4, s. 576-580

Sulla toponomastica finlandese della lingua parlata // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana. ISSN 1124-8890. Vol. 8 (2002) : 1, s. 341-342

Urbana namn som namnkategori (Summary: Urban names as name category) // NORNAs symposium: Avgränsning av namnkategorier. - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. ISBN 951-9475-93-1 (nid.). (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0355-7995 ; 4), s. 79-88

Eiras, Vuokko
Zur Bedeutungsangabe in den Wörterbüchern der obugrischen Sprachen // Wusa wusa - Sei gegrüsst! Beiträge zur Finnougristik zu Ehren von Gert Sauer dargebracht zu seinem siebzigsten Geburtstag. - Wiesbaden : Societas Uralo-Altaica, 2002. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica ; 57), S. 95-102

Eronen, Riitta
Wortwechsel auf Finnisch // Deutsch-finnische Rundschau : offizielle Zeitschrift der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V.. - Fellbach : Deutsch-Finnische Gesellschaft. ISSN 0176-8751. 2002 : Dezember, s. 22-23 

Granqvist, Kimmo
Finnish Romani phonology and dialect geography // SKY journal of linguistics. - Helsinki : Suomen kielitieteellinen yhdistys. ISSN 1456-8438. 15:2002, s. 61-83

Laavengiiro: laavengiiro hin tserde Viljo Koivistosko materiaalosko botnosta // Koivisto, Viljo: Drabibosko liin. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2002. ISBN 951-9475-90-7 (nid.), s. 117-136

Heikkilä, Elina
Keskustelua, kouluttamista ja konsultointia. Kielitoimiston ja Kelan yhteistyö esimerkkinä 2000-luvun kielenhuollosta / Elina Heikkilä ja Annastiina Viertiö  // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 245-258

Heikkinen, Vesa
Kriittinen lukutaito kansalaistaitona - ja -tottelemattomuutena // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 2002 : 2, s. 2-9

Niin kuin esim. Kyllä sir. Koululainen järkeilee, mitä virkakieli on // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 174-190

Tietoa tuotteesta, jolla on visio, imago ja profiili. Millainen teksti on kunnan viestintästrategia? // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 28-52

Virkakieli lumoaa ja pelottaa // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 7-25

Hiidenmaa, Pirjo
Standardikielten asema monikielistyvässä Euroopassa // Europäische Hochsprachen und mehrsprachiges Europa / Gerhard Stickel (Hg.). - Mannheim : Insitut für Deutsche Sprache, 2002. ISBN 3-922641-64-4, 93-?

Hyvärinen, Riitta
Kolme katsetta virkakieleen // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 233-244

af Hällström, Charlotta
Normeringen i Finlandssvensk ordbok // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. Vol. 9 (2002), s. 51-62

Kankaanpää, Salli
Tiedottamisesta imagomarkkinointiin. Viraston lehdistötiedote ennen ja nyt // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 53-72

Laitinen, Lea
Wästäräkki ja koskikara // Äidinkielen merkitykset. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-379, s. 388-406

Lauerma, Petri
Aimo Turunen 1912 - 2000 // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki :  Suomalais-Ugrilainen Seura. ISSN 0355-1253. 57 (2002) : 1 -  3, s. 452-454

Lounela, Mikko
Aiming Towards Best Practices in XML Techniques for Text Corpora Annotation: City of Helsinki Public Works Department - A Case Study // Towards the Semantic Web and Web Services. Proceedings of the XML Finland 2002 Conference / Eero Hyvönen and Mika Klemettinen (eds.) - Helsinki : Institute for Information Technology. ISBN 1458-951-22-6180-4 (HIIT Publications : 1458-9451 ; 2002-03), s. 123-135

Martola, Nina
Behandlingen av perfektparticip i ordböcker // Svenskans beskrivning 25 / Utg. Marketta Sundman och Anne-Marie Londen. - Åbo, 2002. ISBN 951-29-2175-8, s. 176-188 

Moisio, Arto
Imennyje slovosochetanija marijskogo i chuvashskogo jazykov // Volgan alueen kielikontaktit. Symposiumi Turussa 16.-18.8.2001 / Toim. Jorma Luutonen. - Turku, 2002. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 70). S. 143-151

Nuolijärvi, Pirkko
The Language Situation in Finland / Sirkku Latomaa and Pirkko Nuolijärvi // Current issues in language planning. ISSN 1466-4208. 4/2002, s. 95-202

Miten kielentutkija analysoi yhteiskuntaa? // Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä / toim. Anna Mauranen & Liisa Tiittula. - Jyväskylä, 2002.ISBN 951-9388-48-6 (AFinLAn vuosikirja 2002 / n:o 60, ISSN 0781-0318), s. 13-33

Soome keel teaduskeelena // Eesti keel teaduskeelena Euroopa liidus. ?

Yksilön kielelliset oikeudet Suomessa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 3, s. 385-397 

Paikkala, Sirkka
Lagstiftningen om ortnamn i Finland // Namn i en föränderlig värld / Gunilla Harling-Kranck (red.). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. - Helsingfors, 2001, s. 226-236

Ortnamn i personnamn och personnamn i ortnamn // Venneskrift til Gulbrand Alhaug / Tove Bull, Endre Morck, Toril Swan (red.). - Tromso : Universitetet i Tromso, 2002, s. 137-140

Surnames in Finland on the threshold of the new millennium // Onoma ; Journal of the International Council of Onomastic Sciences. - Leuven. ISSN 0078-463X . Vol. 37 (2002). S. 267-277 

Paloposki, Outi
Enriching translations, simplified language? // Target : international journal of translation studies. - Amsterdam : Benjamins Publishing. ISSN 0924-1884. 13 (2001) : 2, s. 265-288 [ref.]

Kääntäminen ja variaatio. Kaunokirjallisuuden suomennosten historia 1809-1850 // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 2, s. 247-251

Piehl, Aino
The influence of EC legislation on Finnish legal language : how to assess it? // The development of legal language : papers from an international symposium held at the University of Lapland, September 13-15, 2000 / edited by Heikki E. S. Mattila. - Helsinki : Finnish Lawyers' Publishing 2002. ISBN 952-14-0633-X (nid.), 101-112

Pitkänen, Ritva Liisa
Onko Uudellamaalla virolaisia lainanimiä? // Nime murre : püühendusteos Valdek Palli 75. süünnipääevaks 30. juunil 2002 / koostanud Marja Kallasmaa. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002. ISBN 9985-811-75-5 ( Eesti Keele Instituudi toimetised ; 11), s. 189-198

Onomastic research in Finland / Ritva Liisa Pitkänen, Terhi Ainiala // History of the study of toponyms in the Uralian languages. - Debrecen - Helsinki, 2002. (Onomastica Uralica, ISSN 1586-3719 ; 2), s. 81-119

Paikannimistöntutkimuksen valinnat: etymologioista sosio-onomastiikkaan / Terhi Ainiala, Ritva Liisa Pitkänen  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 2, s. 231-240

Passato, presente e futuro degli studi onomastici nel mondo [vastaajana Ritva Liisa Pitkänen ] / a cura di Enzo Caffarelli // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana, 2002. ISSN 1124-8890. Vol. 8 (2002) : 2, s. 439-502

Punttila, Matti
Vandumisest eesti ja soome moodi / Mati Erelt ja Matti Punttila, Matti // Lähivertailuja 12. Soome-eesti kontrastiivseminar 30.5. - 1.6.2001 Kääriku. - Tartu : Tartu Ülikool, 2002. (Tartu Ülikooli Eesti keele õppetooli toimetised  ; 19), s. 11-20

Raevaara, Liisa
Kuvaukset keskustelussa: potilaiden esittämät alkoholinkäytön kuvaukset lääkärin vastaanotolla // Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä / toim. Anna Mauranen & Liisa Tiittula. - Jyväskylä, 2002.ISBN 951-9388-48-6 (AFinLAn vuosikirja 2002 / n:o 60, ISSN 0781-0318), s.121-144

Reuter, Mikael
Ny språklag i Finland - en omöjlig ekvation? // Språkpolitik : Rapport från ASLA:s höstsymposium Göteborg, 9 - 10 november 2000 / utgiven av Sally Boyd, Beatriz Dorriots, Monica Haglund-Dragic, Roger Källström. - Uppsala : ASLA, 2002. ISBN 91-87884-14-3, s. 169-179

Swedish as a national language in Finland // Europäische Hochsprachen und mehrsprachiges Europa / Gerhard Stickel (Hg.). - Mannheim : Insitut für Deutsche Sprache, 2002. ISBN 3-922641-64-4, s. 85-92

Savolainen, Leena
The database system used in the Finnish Sign Language Dictionary Project // Sign Language & Linguistics. 4 (2001) : 1,  s. 125-132

Sorjonen, Marja-Leena
Recipient activities: the particle no as a go-ahead response in Finnish conversations // The Language of Turn and Sequence / Cecilia E. Ford, Barbara A. Fox & Sandra A. Thompson (toim.). - New York : Oxford University Press. ISBN 0-19-512489-8. (Oxfors studies in sociolinguistics)., s. 165-195

Tiililä, Ulla
Byrokratian tutkija byrokratian pyörityksessä // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 218-232

Homekorva kirjoittaa homeesta vai esittelijä määrärahoista? Lasten tulkintoja esityslistasta // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 191-215

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Finländskt kulturarv att värnä om (Summary: A valuable component of Finland's cultural heritage)  / Ritva Korhonen and Ritva Valtavuo-Pfeifer // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 90 (2002), s. 127-132

Gebrauch von Familiennamen der schwedischsprachigen Bevölkerung Finnlands // Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences. - Leuven. ISSN 0078-463X . Vol. 37 (2002). S. 279-292

Manligt inslag i kvinnors efternamnsskick i Finland. Eksempel från 1600-talet till idag // Venneskrift til Gulbrand Alhaug. - Tromsø : Det humanistiske fakultet Universitet i Tromsø, 2002. S. 221-226

Viertiö, Annastiina
Keskustelua, kouluttamista ja konsultointia. Kielitoimiston ja Kelan yhteistyö esimerkkinä 2000-luvun kielenhuollosta / Elina Heikkilä ja Annastiina Viertiö  // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002. ISBN 951-746-318-9 (nid.), s. 245-258
 
Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aalto, Tiina
Paikannimet kertovat ryssän retkistä Suomessa // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 24-25

Ainiala, Terhi
Kielentutkija kentällä / Terhi Ainiala ja Marja-Leena Sorjonen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 26  

Lummenneen arvoitus // Kuhmoisten Sanomat. 10.7.2002

Vepski ja umppari - torniolainen nimimaisema  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 27-28

Airikka, Vilma & Koivisto, Aino & Rihu, Katja
Asiointia R-kioskilla  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 31-32

Bernas, Sandra
Aktuellt om svenskan i Finland // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2002 : 3, s. 16

Scenspråksdebatt på Hangö teaterträff  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 17-20

Svefix - en fin hjälpreda // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2002 : 4, s. ? 

Taal dialekt i staan! // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 24-25

Eronen, Riitta
Arki, pyhä ja lauantai. Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 39-40 (Kysyttyä)

Eettinen banaani // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 1, s. 15

Kaksipuolinen mutta oikeanpuoleinen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 48 (Kysyttyä)

Kaupunkipyörä ja muita kesäsanoja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 3, s. 16

Komparaation keinot - voiko ruusukin olla ruusumpi?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 9-13

Mainitunlainen ja viimeksi mainitun lainen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 48 (Kysyttyä)

Pistekirjoituksesta mustakirjoituksella // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 34-35

Suomentaja retkellä kieleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 34-36 (Kieli työssä)

Vanhempi vai vanhahko herra? // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 3, s. 17-19

Vuoden 2002 puheenaiheita ja uudissanoja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 4, s. 16

Yksiniitinen. Vastaus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 48 (Kysyttyä)

Ylioppilasaineen ja sen arvostelun avainsanoja  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 22-23

Forsman, Sandra
Den språkgranskade tidningen till klassen // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2002 : 1, s. 12

Det var bättre förr?  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2002 : 2, s. ?

Fem seminarier om hotad svenska blir handlingsprogram  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 24-27

Granqvist, Kimmo
Romanikielen lautakunnan suosituksia // Latso diives : romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti. - Helsinki : Opetushallitus. ISSN 1238-4593. 2002 : 3-4, s. 14-16

Suomen romanikieli // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002, s. 9

Grönros, Eija-Riitta
Uudet rahat, uudet sanat // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 1, s. 13

Uudissanojen seulonta sanakirjatyössä (Summary: Neologisms in lexicography) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517. 22 (2002) : 1, s. 8-10, 24-25 

Heikkilä, Elina
Talo täynnä tekstityöläisiä / Annastiina Viertiö ja Elina Heikkilä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 27-29 (Kieli työssä)

Tehtävää sanajärjestyksellä monta on // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 8, s. 58-60

Yläasteen opettajasta Kielitoimiston kouluttajaksi  / Elina Heikkilä ja Minna Pyhälahti // Virke : Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2002 : 3, s.26-29

Heikkinen, Vesa
Melkoinen Peura // Kaltio : pohjoissuomalainen aikakauslehti. Vol. 58 (2002:2), s. 56-58 

Sanoin hallittu maatalous // Maaseudun tulevaisuus. - Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. alakerta. 12.7.2002

Vedestä nousee kasvi [Osa jutussa Mistä ne laulaa?] // Nyt, Helsingin Sanomat. 17.5.2002 

Virkakielistä tietoa // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517. 23 (2002) : 3 , s. 18-19

Heinonen, Tarja Riitta
"Harvoin esiintynevä verbimuoto", mahdollinen vai mahdoton? Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 38 (Kysyttyä)

Pölkky- ja muut päät, eräs kiintoisa yhdyssanatyyppi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 32-33 

Hiidenmaa, Pirjo
Millaisia malleja mediatekstit antavat kirjoittamiseen? // Virke : Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2002 : 1, s. 6-9

Miten saan Tieto-Finlandia-palkinnon  // Hiidenkivi. (2002) : 5, s. 20-22

Hoyer, Karin
Det finlandssvenska teckenspråket - ett av våra minsta minoritetsspråk // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 4-7

Hurtta, Heikki
Ongelmakirjainten ääntäminen : kuu ja set // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 31-32

Piekana ei ole kana  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 49 (Kysyttyä)

Puun taimenia  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 49 (Kysyttyä)

Hyvärinen, Riitta
Aku Ankassa puhutaan harkitun hulvattomasti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 37-39

Joka - kirjoittajan kaveri  // Suomen Lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 8, s. 28

Jupinaa julkisnimistä   // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 6, s. 69-70

Kirjoitetaanko suomea niin kuin puhutaan? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 1, s. 22 

Suklaa maistuu hyvältä ja hyvälle // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 2, s. 52-53

Merkillisiä kysymyksiä // Suomen Lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 5, s. 38

Sähköä asiakassuhteisiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 18-20 

af Hällström, Charlotta
Driftig lärarutbildare belönad  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 20-21

Hugo Bergroth-sällskapet 10 år  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 18-19

Idéspruta och inspirationskälla för skolorna  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 22-23 

Joki, Leena
Djoržan ja Valdain murretta. Karielast'a paginatabua Tveristä ja Novgorodista // Karjalan heimo - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 88 (2002) : 5-6, s. 73 

Tver - vanha venäläinen kaupunki // Karjalan heimo - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 88 (2002) : 9-10, s. 148-149  

Kallio, Jussi
Mennessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 16-17

Miessuku ja kielenhuolto // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 26 

Kolehmainen, Taru
Jäähyväiset markalle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 4-8

Kielitoimiston kanta perheestä // Kotimaa. - Helsinki. ISSN 0356-1135. 17.5.2002

Kun Elias Lönnrot kävi Lammilla ja Koskella // Keski-Häme. Lammi.  ISSN 0782-5366 4.4.2002

Speltti, vehnää historian hämärästä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 40

Uskon "pyhän yhteisen seurakunnan" // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 33-35

Lauerma, Petri
Inkeroisten historiassa on vielä selvitettävää // Helsingin Sanomat. 11.3.2002. (mielipideosasto)

Lyytikäinen, Erkki
Digitointi on kansallinen hanke // Helsingin Sanomat. 16.12.2002, s. C4 (Keskustelua-palsta. Mielipidekirjoitus)

Maamies, Sari
Kielenhuolto euroaikaan // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 12 

Kieli on mietinnön arvoinen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 3

Koulun eväin maailmalle  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 3

Kuhnikaa, pojat! // Hyvä Terveys . - Helsinki : Hyvä Terveys. ISSN 1236-3081. 2002 : 12, s. 9 (Lääkärin sana)

Mitä kielenhuoltaja tekee? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 3

Normatiivista vapaamielisyyttä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 3

Periaatteista ruohonjuureen - Kielitoimiston arkea  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 10-12   

Pilkkupulma. Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Sanasatoa // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 2, s. 22-26

Teknosukupolvi tinnittää // Hyvä Terveys . - Helsinki : Hyvä Terveys. ISSN 1236-3081. 2002 : 2, s. 9 (Lääkärin sana)

Vähäenerginen ruokavalio  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 41 (Kysyttyä)

Ylioppilasaine ja ajan henki - sensorien ajatuksia aineista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 11-21 

Martola, Nina
Ny svensk ordbok // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 37-41

Mikkonen, Pirjo
Johdanto // Sukunimi? Etunimi? : maahanmuuttajien nimijärjestelmistä / toim. Pirjo Mikkonen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. (Kielenkäytön oppaita ; 3) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; ISSN 0355-5437 ; 114) ISBN 951-9475-96-6 (nid.), s. 7-11

Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 13-18

Mikä paikka on Maghreb? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Onko herra Ivanovin puoliso rouva Ivanov vai rouva Ivanova? Vastaus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 47 (Kysyttyä)

Pilvin vai Pilven - etunimien ja appellatiivien ristivetoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 9-12

Sukunimien etuliitteet. Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Uusitalon vai Uudentalon? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 38 (Kysyttyä)

Vltava vai Moldau? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Volgajoki on yksinkertaisesti Volga // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 39 (Kysyttyä) 

Moilanen, Raija
Alumni // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 39 (Kysyttyä)

Alumnin monet muodot  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 48 (Kysyttyä)

Onko keli syrjäyttänyt sään? Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 41 (Kysyttyä)

Oulun seutu, Oulunseutu vai Ouluseutu  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 49 (Kysyttyä)

Puolueiden nimilyhenteet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 37 (Kysyttyä)

Seutuistua ja seutuistaa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 48-49 (Kysyttyä)

Moisio, Arto
Mitä Marissa tapahtuu? // Venäjän aika. - Vantaa : Novomedia. ISSN 1455-0520. 2002 : 2, s. 45-46

Nuolijärvi, Pirkko
Forskningscentralen för de inhemska språken 25 år // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 4

Ihmisten puheet // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto, 2002. 41 (2002) : 3, s. 12-13 (Kolumni)

Johtajan katsaus : 25-vuotias Kotimaisten kielten tutkimuskeskus  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 2-3

Kaikenikäisten kieli elää kaiken aikaa // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. ISSN 0784-0039. 16 (2002) : 2, s. 99-100 (Kielen päällä)

Keskeneräisyyden sietämisestä // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto, 2002. 41 (2002) : 2, s. 14-15 (Kolumni)

The Language Situation in Finland / Sirkku Latomaa and Pirkko Nuolijärvi // Current issues in language planning. ISSN 1466-4208. 4/2002, s. 1-108

Monikasvoinen kieli // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto, 2002. 41 (2002) : 4, s. 10-11 (Kolumni)

The Research Institute for the Languages of Finland 25 years // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 5 

Rutiinien kauneus // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto, 2002. 41 (2002) : 1, s. 14-15 (Kolumni)

Säilyykö suomen kielen asema? // Helsingin Sanomat. 5.5.2002 (mielipideosasto) 

Näkkäläjärvi, Klemetti
Saamen kielen tutkijan työkenttää  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002, s. 10-11

Paananen, Ritva
Uusi tutkimuspoliittinen ohjelma  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 7-8

Paikkala, Sirkka
Helsingin nimistö on rikasta jo nykyisellään // Helsingin Sanomat.  4.8.2002

Palkki, Riitta
Agricolalla ei urheilu-sanaa // Tiede. - Helsinki : Helsinki Media. ISSN 1457-9030. 2002 : 2, s. 63

Potut pottuina // Yliopisto. - Helsinki : Helsingin yliopisto. ISSN 0355-6328. 2002 : 9, s. 39-40 

Vanha virsikirja internetiin // Kotimaa. - Helsinki : Kotimaa. 0356-1135. 8.2.2002

Viro, Eesti ja suomalaiset // Länsi-Uusimaa 18.3.2002.

Paloposki, Outi
Millaista on suomalainen käännöstutkimus? / Outi Paloposki, Jarmo Harri Jantunen ja Satu Leinonen// Kääntäjä. 2002 : 4; s. 1-2

Piehl, Aino
Euron tunnus numeron jäljessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 37 (Kysyttyä)

Hankalia tavoitteita // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2002 : 111, 25.9.2002, s. 19-20 (Hyvää virkakieltä)

Konventti ja valmistelukunta // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2002 : 13, 30.1.2002, s. 13 (Hyvää virkakieltä)

Konventti on EU:n kehittämisen valmistelukunta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 38 (Kysyttyä)

Puheenjohtajuuskoukeroita // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2002 : 61, 29.5.2002, s. 16-17 (Hyvää virkakieltä)

Sentin lyhentäminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 37 (Kysyttyä)

Tasasumman merkkinä ,- // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 37-38  (Kysyttyä)

Tilastot ja virkakieli: "Rukiin kulutus matalaa EU-15ssa" // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2002 : 138, 27.11.2002, s. 18-19 (Hyvää virkakieltä) 

Pitkänen, Ritva Liisa
Nimistön suunnitteluun on jo aikakin suhtautua vakavasti / Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte ja Saara Welin  // Helsingin Sanomat. 2.4.2002

Pyhälahti, Minna
Kaivattu, kammottu palaute // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 4, s. 68-69

Käyttö- ja kokoamisohjeet - haaste tekstintekijälle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 21-23

Riittääkö elämä vai tarvitaanko Elämää?  // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 3, s. 31

Show'lla Sydneyyn - sitaattilainojen taivutusta // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 9, s. 30

Taipua vai eikö taipua - ohjeita lyhenteiden taivuttamiseen // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 5, s. 98-99

Yläasteen opettajasta Kielitoimiston kouluttajaksi  / Elina Heikkilä ja Minna Pyhälahti // Virke : Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2002 : 3, s.26-29

Rauhala, Marjo
Murteenseuruuta Alatorniolla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 29-30

Reuter, Mikael
Ett handlingsprogram för svenskan i Finland // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 3-4

Forskningscentralens svenska verksamhet // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 6

Inte antingen eller, utan både och  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 3

Mindeord om Margareta Westman 27.3.1936 - 15.8.2000 // Språk i Norden 2001 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Birgitta Lindgren... Charlotta af Hällström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2001, s. 159-161 

Noterat // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 30 

Nyckeln till ett människovärdigt liv // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 3-4

Stöd minoriteten inom minoriteten // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 3

Vad kan Svefix göra?  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 15-18

Vårda språket genom att använda det! // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2002 : 1, s. 2, 9

Räsänen, Matti
Harva se viikko // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 1, s. 36

Kommentti: Nielevätkö kielenkäyttäjät aggressionsa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 2, s. 46

Vierassanojen kirjoitusongelmat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 4-8

Sarvas, Leena
Vastaus (Harri Haatasen kysymykseen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 40

Slotte, Peter
"Gamla Karleby svenska församling" //  Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 5.11.2002

Nimistön suunnitteluun on jo aikakin suhtautua vakavasti / Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte ja Saara Welin  // Helsingin Sanomat. 2.4.2002

Sommardahl, Eivor
Frågeschema för begripliga texter // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 28.8.2002  (Myndigheternas svenska)

Motsatsord och ordspråk // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 27.12.2002  (Myndigheternas svenska)  

Svefix för bättre svenska texter // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 30.10.2002 (Myndigheternas svenska)  

Sorjonen, Marja-Leena
Kielentutkija kentällä / Terhi Ainiala ja Marja-Leena Sorjonen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 4, s. 26  

Stenvall, Elisa
Tutkimusaineistot karttuivat ja tietoturva koheni  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 13

Södergård, Lisa
Från änne till fotknyla - kroppsdelar på dialekt // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 15-16 

Tanner, Satu
Miksi jänistä kutsutaan pupuksi? // Tiede. - Helsinki : Helsinki Media. ISSN 1457-9030. 2002 : 2, s. 64 

Yrittäjän alkuperä selvitetty // Yrittäjä : suomalaisen yrittäjän ammattilehti. - Helsinki : Suomen yrittäjäin keskusliitto. ISSN 1237-2234. 2002 : 2, s. 54-56 

Torikka, Marja
Karjalan kielistä ja murteista // Joulukannel : Karjalan Liitto ry:n joulujulkaisu. - Helsinki. ISSN 1235-3027. 2002, s. 63-65

Suomessa runsaasti tverinkarjalan aineistoja - mutta missä tutkijat? // Karjalan heimo - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 88 (2002) : 9-10, s. 141-142

Vähemmistökielten asema esillä Petroskoin kv. kielikonferenssissa // Karjalan heimo - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 88 (2002) : 11-12, s. 182

Vaula, Sari
Kielenhuollon apuneuvot osaksi kirjoittajan arkipäivää // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246.  2002  : 3, s. 62

Numeroiden maailma havainnolliseksi // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 7, s. 52

Ostoksilla MetroAutossa tai PC-Superstoressa. // Suomen Lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 2, s. 31 

Passiivin ongelmia: Heinäkuussa toimistot ovat suljettu // Suomen Lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 8, s. 38

Welin, Saara
Nimistön suunnitteluun on jo aikakin suhtautua vakavasti / Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte ja Saara Welin  // Helsingin Sanomat. 2.4.2002

Viertiö, Annastiina
Epäonnistunut viestintä voi pilata hyvänkin tuotteen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 24-26

Huomioon ottaen - mitä sen sijaan?  // Suomen Lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 10, s. 41

Huumevauva löytyi huumeasunnosta // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 73 (2002) : 4, s. 43

Maine // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2002 : 1, s. 78-79

Talo täynnä tekstityöläisiä / Annastiina Viertiö ja Elina Heikkilä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2002 : 3, s. 27-29 (Kieli työssä)

Vilppula, Matti
Kielikylpyjä rautakaupassa  (Språkbad i järnhandeln) // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2002 : 1, s. 12 

Svarar [Varifrån kommer ordet "kiva"] / översättning Magnus Brenner  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 29
 
Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Forska i namn  (Arv. teos: Forska i namn / Kurt Zilliacus. - Helsingfors, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 27-28

Opiskelijat nimistöntutkijoina (Arv. teos: Nimien vuoksi / Johanna Komppa, Kaija Mallat & Toni Suutari (toim.). - Helsinki :  Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001.(Kielen opissa 5) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 1, s. 142-145

Bernas, Sandra
Mediekonsumtion - på vilket språk? (Arv. teos: Svenska medier i Finland / Tom Moring & Andrea Nordqvist (red.) - Helsingfors : SSKH Skrifter nr 13, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 29-30

Människans språkförmåga och språkliga oförmågor (Arv. teos: Språkpsykologi / Dariush Arai. - Studentlitteratur, Lund 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 29

På god grund (Arv. teos: På god grund. Idébok för skolan / Eivor Sommardahl. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 23

Svensk-finsk språkkontakt nu och då (Arv. teos: Svenskans beskrivning 25. förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning Åbo den 11 och 12 maj 2001 / Marketta Sundman & Anne-Marie Londen (utg.) - Åbo, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 29 

Uppbyggande för läromedelsförfattare (Arv. teos: Språkliga råd för läromedelsförfattare och läromedelsöversättare / Monica Äikäs. - Helsingfors, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 23-24

Översättarens röst (Arv. teos: Översättarens röst / Christina Gullin. - Lund, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 24

Forsman, Sandra
Handbok i svenska för den skrivsugne (Arv. teos: Handbok i svenska / Gösta Åberg. - 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 29 

Inspirerande om språkundervisning  (Arv. teos: Svenska med sting! Didaktisk handledning med tyngdpunkt på modersmål / Anna-Lena Ostern. - 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 29-30

Mångsidiga Margareta Westman  (Arv. teos:  Språkets myller / Margareta Westman. - 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 30-31 

Snabbkurs i tvåspråkighetsfrågor (Arv. teos: Finländsk tvåspråkighet / Marika Tandefelt. - Helsingfors, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 31

Heikkinen, Vesa
Kritiikin arvoista journalismia? (Arv. teos: Journalismikritiikin vuosikirja 2002 / Toimittaneet Heikki Heikkilä ja Marjut Halminen . - Helsinki, 2002)  // Tieteessä tapahtuu. 2002 : 5, s. 56 - 58

Lukemisto lukeneistolle (Arv. teos: Auli Hakulinen: Lukemisto. Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä / toim. Lea Laitinen, Pirkko Nuolijärvi, Marja-Leena Sorjonen ja Maria Vilkuna. - Helsinki : SKS, 2001)  // Tieteessä tapahtuu. 2002 : 1, s. 55 - 58

Nestor Suuren elämä? (Arv. teos: Sanan valta. E. N. Setälän poliittinen, yhteiskunnallinen ja tieteellinen toiminta / Vesa Vares ja Kaisa Häkkinen. - Helsinki, 2001)  // Hiidenkivi. (2002) : 4, s. 33-34 

Toisinajattelija tarinoi (Arv. teos: Syyskuun yhdennentoista merkitys / Mikko Lehtonen. - Tampere, 2001) // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 36

Hiidenmaa, Pirjo
Järjestys se olla pitää (Arv. teos: Institutionaalinen vuorovaikutus : keskuteluanalyyttisiä tutkimuksia / Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara. - Helsinki : SKS, 2001) // Tieteessä tapahtuu. 2002 : 1, s. 53 - 55 

af Hällström, Charlotta
Avgränsning av namnkategorier (Arv. teos: Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20-22 april 2001 / Terhi Ainiala & Peter Slotte (red.). - Helsingfors, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 30

Engelska språket som hot och tillgång i Norden (Arv. teos: Engelska språket som hot och tillgång i Norden, Tema Nord 2002:561, Nordiska ministerrådet. - Köpenhamn, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 30-31

Folkmålsstudier 40  (Arv. teos: Folkmålsstudier 40 / Peter Slotte och Hanna Lehti-Eklund (red.). - Helsingfors, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 32

Jari Kurri på teckenspråk (Arv. teos: Namn i en föränderlig värld / Gunilla Harling-Kranck. - Helsingfors, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 44

Mångspråkig festskrift (Arv. teos: Språket, människans dotter. Människan, språkets dotter. Lingua, filia hominis. Homo, filius linguae. Essäer på olika språk om språk och kultur / Christer Laurén (red.). - Vasa, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 4, s. 28-29

Ny sproglitteratur : Finland / Charlotta af Hällström, Aino Piehl  // Språk i Norden 2001 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Birgitta Lindgren... Charlotta af Hällström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2001. S. 182-186

Varför är Felix så glad?  (Arv. teos: Dagens namn / Marianne Blomqvist. -  2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 25

Koivisto, Vesa
Lähisukukielet kasvotusten (Arv. teos: Facing Finnic. Some challenges to historical and contact linguistics / Johanna Laakso (ed.). - Helsinki : Finno-Ugrian Society - Department of Finno-Ugrian Studies of the University of Helsinki, 2000) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 1, s. 149-151

Koponen, Eino
Rezension (Arv. teos: Alles im Griff. Homma hanskassa. Idiomwörterbuch Deutsch-Finnisch / Jarmo Korhonen. - Helsinki, 2001) // Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. - Helsinki : Deutsche Bibliothek. ISSN 0781-3619. 34 (2002),  s. 265-267 

Kuutti, Pirkko
 Första ordboken / översättning av finska: Nina Martola (Arv. teokset: Eka oikea sanakirjani. Suomi-englanti-suomi / Ilkka Rekiaro & Päivi Rekiaro. - Jyväskylä, 2001 ; Eka oikea sanakirjani. Suomi-englanti-suomi. Puuhavihko / Ilkka Rekiaro & Päivi Rekiaro. - Jyväskylä, 2001)  // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. Vol. 9 (2002), s. 229-240 

Lindberg, Silva
Hur går det till när ord får nya betydelser?  (Arv. teos:  Semantisk förändring - hur ord får nya betydelser / Sören Sjöström. - 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 30

Martola, Nina
Två nya lättillgängliga ordböcker (Arv. teokset: Nordstedts första svenska ordbok / Birgitta Ernby, Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren, Per Axelsson. - Stockholm, 2001 ; Natur och Kulturs Svenska Ordbok / Per Olof Köhler, Ulla Messelius, Birgitta Hene. - Stockholm, 2001) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. Vol. 9 (2002), s. 253-270 

Piehl, Aino
Ny sproglitteratur : Finland / Charlotta af Hällström, Aino Piehl  // Språk i Norden 2001 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Birgitta Lindgren... Charlotta af Hällström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2001, s. 182-186 

Pitkänen, Ritva Liisa
Suomi, Häme ja Satakunta (Arv. teos: Hämeen Käräjät I. Hämeen ristiretki 750 vuotta 1999 / Jukka Peltovirta (toim.). - Hämeenlinna, 2000) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 2, s. 309-312

Reuter, Mikael
Försäkringsordbok i ny upplaga (Arv. teos: Vakuutusalan sanakirja/Försäkringsordbok/Insurance dicitonary. - Helsingfors, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 44

Spirituella men handfasta språkråd (Arv. teos: Språkbladet / Catharina Grünbaum. - Stockholm, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 42-43 

Sandström, Caroline
jå, mm, just de, ajjaha - uppbackningar i finlandsvenska samtal (Arv. teos: Lyssnaren i fokus. En samtalsanalytisk studie i uppbackningar / Maria Green-Vänttinen. - Helsingfors, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 2, s. 43-44

Slotte, Peter
God ortnamnssed (Arv. teos: Ortnamnen och kulturminneslagen. Om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed / Staffan Nyström. - Stockholm, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 27-28

Ritva Liisa Pitkänen sextio och professor  (Arv. teos: Nimien maailmasta / red. Kaija Mallat, Terhi Ainiala, Eero Kiviniemi. - Helsinki, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 1, s. 31-32

Södergård, Lisa
Österbottniska dialekter i förändring (Arv. teos: Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi / Barbro Wiik. - Helsingfors, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2002 : 3, s. 24-25

Tiililä, Ulla
Monitieteistä tekstianalyysiä vanhemmuuden sukupuolittamisesta (Arv. teos: Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa / Jaana Vuori. -  Tampere : Tampereen yliopistopaino, 2001) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 4, s. 620-623

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Recension (Arv. teos: Namnen i almanackan / Bengt af Klintberg. - Stockholm, 2001) //  Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 90 (2002), s. 188-189

Vilkuna, Maria
Tunneverbit askarruttavat (Arv. teos: Kuka pelkää ja ketä pelottaa? Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa / Mari Siiroinen. - Helsinki : SKS, 2001) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.106 (2002) : 1, s. 119-124
 
Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier

Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Julkaisut 2001 // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002, s. 18-35

Linguistic bibliography for the year 1998 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; avec l'assistance de Inge Angevaare ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 2002. - C + 1466 s. ISBN 1-4020-1005-2

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat  <URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=1035 >

Aalto, Tiina
Helsinginkatu Pietarissa // Helsingin Sanomat. 10.12.2002, s. B6
Tytölle nimeksi Tarhina?  // Helsingin Sanomat. 24.9.2002, s. B6

Aapala, Kirsti
Lapintakki ja kaftaani  // Helsingin Sanomat. 22.1.2002, s. B7
Verhon takaa // Helsingin Sanomat. 17.12.2002, s. B6
Älä unohda lemmenkukkia // Helsingin Sanomat. 4.6.2002, s. B7

Eronen, Riitta
Parakkimme eessä // Helsingin Sanomat. 12.11.2002, B5
Uusi rakas  // Helsingin Sanomat. 25.6.2002, B6
Viimeisin vai viimeinen sana? Helsingin Sanomat. 23.4.2002, s. B5

Hurtta, Heikki
Eräkauppatuotteita hard discounterista // Helsingin Sanomat. 1.10.2002. B7
Holokaustin kieltäminen // Helsingin Sanomat. 6.8.2002. B3
Kartanolta kylään // Helsingin Sanomat. 27.8.2002. B7
Kielitoimisto suosittaa  // Helsingin Sanomat. 29.1.2002, s. B9
Koskenkorva ja Suomi // Helsingin Sanomat. 30.4.2002, s. B4
Pitäisikö katuja katua? // Helsingin Sanomat. 14.5.2002, s. B5
Vuolenkoskelta Vuosaareen  // Helsingin Sanomat. 8.1.2002, s. B6

Kallio, Jussi
Intiaanikesä // Helsingin Sanomat. 17.9.2002, s. B5
Ladulla ja ladun sivussa // Helsingin Sanomat. 19.2.2002, s. B6

Kankaanpää, Salli
Hitaasti uivat ja kuntouimarit // Helsingin Sanomat. 19.3.2002, B8
Hyvää matkaa Thaimaahan! // Helsingin Sanomat. 28.5.2002, B5
Nakkeja vai makkaraa? // Helsingin Sanomat. 23.7.2002, B4
Talvilomalla ei tarvitse hiihtää // Helsingin Sanomat. 5.2.2002, B7

Kolehmainen, Taru
Hyrysysyn tarina  // Helsingin Sanomat. 16.7.2002, B6
Lönnrot oli kirjakielemme toinen perustaja // Helsingin Sanomat. 9.4.2002, B9
Markasta euroon // Helsingin Sanomat. 26.2.2002, B5
Mihin fingelskaa tarvitaan? // Helsingin Sanomat. 13.8.2002. B6
Mihin tarvitaan hattuässää? // Helsingin Sanomat. 19.11.2002. B7
Moikkauksia // Helsingin Sanomat. 26.11.2002. B5
Onko lähin omainen lähimmäinen // Helsingin Sanomat. 3.9.2002. B7
Pommi ja nukkuminen  // Helsingin Sanomat. 5.11.2002. C6
"Veneilijöitä huomautetaan kovasta tuulesta" // Helsingin Sanomat. 9.7.2002, B4
Viljelykulttuuria vai kulttuurin viljelyä? // Helsingin Sanomat. 16.4.2002, B6

Länsimäki, Maija
50 vuotta käsien voitelua  // Helsingin Sanomat. 10.9.2002, s. B4
Aatamin puvussa // Helsingin Sanomat. 8.10.2002, s. B5
Juhannuskokot syttyvät  // Helsingin Sanomat. 18.6.2002, s. B5
Kun läheinen arkutetaan // Helsingin Sanomat. 26.3.2002, s. B5
Lylyä lykkimään  // Helsingin Sanomat. 12.2.2002, s. B5
Ohukaisia ja pannukakkua // Helsingin Sanomat. 3.12.2002, s. B7
Piltin synnytti Betlehem // Helsingin Sanomat. 24.12.2002, s. B6
Rakkaimpamme  // Helsingin Sanomat. 22.10.2002, s. B5
Suomen yleisin sana // Helsingin Sanomat. 2.4.2002, s. B6

Sarvas, Leena
Piilosuolaa // Helsingin Sanomat. 11.6.2002, s. B5

Tanner, Satu
Jääkalloja ja pääkalloja // Helsingin Sanomat. 29.10.2002, s. B7

Vilppula, Matti
Jäniksenlinnassa  // Helsingin Sanomat. 12.3.2002, s. B9
Kohtaamisia  // Helsingin Sanomat. 15.10.2002, s. B6
Lyhyestä virsi kaunis  // Helsingin Sanomat. 21.5.2002, s. B5
Pyyntiä vai metsästystä? // Helsingin Sanomat.20.8.2002, s. B6
Ruokoja kaislakattoon // Helsingin Sanomat. 2.7.2002, B6
Tulihevosella Hämeenlinnaan // Helsingin Sanomat. 30.7.2002. B5
Varokaa heikkoja jäitä  // Helsingin Sanomat. 15.1.2002, s. B7
Yksi isä ja monta äitiä // Helsingin Sanomat. 7.5.2002, s. B7
 
Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 17 maakuntalehdessä 

Halonen, Johanna
Juntit ja Jupit rinta rinnan juhannuksen vietossa // Aamulehti. 20.6.2002
Kalevala keskellämme  // Aamulehti. 28.2.2002
Paikannimet, kuriton kielen museo // Aamulehti. 30.1.2002
Paikannimissä kuolleita kieliä ja kivikauden kansaa // Aamulehti. 21.5.2002
Viro vai Eesti? // Aamulehti. 26.3.2002

Heikkinen, Vesa
En ole rasisti, mutta... // Aamulehti. 9.2.2002
Legenda maistuu suomalaisille // Aamulehti. 23.7.2002
Luonnonlapsia ja kulttuuri-ihmisiä // Aamulehti. 18.4.2002
Päin kriittistä lukutaitoa  // Aamulehti. 5.1.2002
Saakaamme selkoa // Aamulehti. 8.5.2002
Samua Suomen yllä? // Aamulehti. 25.9.2002
Suomea laskien  // Aamulehti. 17.10.2002
Tieteellisiä mulkeroita // Aamulehti. 7.12.2002
Viimeisin totuus Karitasta // Aamulehti. 21.8.2002
Virkahenkilön puolesta // Aamulehti. 1.6.2002

Hyvärinen, Riitta
Isojen kysymysmerkkien äärellä // Aamulehti. 21.3.2002
Jenna, Ellinoora, Alexandra vai Kamilla? // Aamulehti. 11.7.2002
Kielenkäyttäjät kuriin // Aamulehti. 29.10.2002
Kiepporaikasteesta haarasoipioon // Aamulehti. 27.5.2002
Näin audon viipeellä - taivutuksen iloja // Aamulehti. 2.12.2002
Rasia on eri asia // Aamulehti. 12.8.2002
Saanko jutun tehtyä vai tehdyksi? // Aamulehti. 18.9.2002
Äsäntee ja see tappeli, tuloksena tasapeli // Aamulehti. 14.2.2002

Tiililä, Ulla
Hometta, sanoi koululainen virkatekstistä // Turun Sanomat 7.4.2002
Mallia maksa laatikosta? // Turun Sanomat 5.5.2002
Onkos täällä kilttejä vauvoja? // Turun Sanomat. 15.12.2002
Pilkkusäännöistä laatujohtamiseen  // Aamulehti.19.2.2002
Rehtorilla on visio // Turun Sanomat 9.6.2002
Sampoo lupaa puhtauttakin enemmän // Aamulehti.19.1.2002
Sanamagiaa vihkipallilla // Turun Sanomat 29.9.2002
Sanoja väärin päin // Turun Sanomat 14.7.2002
Sietämätön, suosittu sinällään // Turun Sanomat 25.8.2002
Tavoitteena avoin keskustelu? // Aamulehti. 15.11.2002

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Eronen, Riitta
Ajan sana: Euro ja äyri // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 46
Ajan sana: Lucian päivästä tapaninpäivään // Hiidenkivi. (2002) : 6, s. 46
Ajan sana: Päivän nimi // Hiidenkivi. (2002) : 3, s. 48
Ajan sana: Tarja livenä // Hiidenkivi. (2002) : 2, s. 46
Ajan sana: Tribuutin lyriikat // Hiidenkivi. (2002) : 4, s. 46
Ajan sana: Vapaat kädet // Hiidenkivi. (2002) : 5, s. 50

Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Jumalaiset markkinavoimat // Hiidenkivi. (2002) : 4, s. 47
Päivystävä tekstintutkija: Kauniin sairas maailma // Hiidenkivi. (2002) : 5, s. 51
Päivystävä tekstintutkija: Markkinointihenkinen ankkauutinen  // Hiidenkivi. (2002) : 2, s. 47
Päivystävä tekstintutkija: Mustavalkoista voimaa  // Hiidenkivi. (2002) : 6, s. 47
Päivystävä tekstintutkija: Räps-, pam- ja ugh-journalismia // Hiidenkivi. (2002) : 3, s. 49
Päivystävä tekstintutkija: Uusi vuosi puheetta paras? // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 47

Hurtta, Heikki
Muunnelmia Herrasta // Hiidenkivi. (2002) : 6, s. 46
Pulmallisia ilmauksia // Hiidenkivi. (2002) : 4, s. 46
Ynseä yysyrjänen? // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 46

Maamies, Sari
Tulemaisillani on 'vähällä olemista' // Hiidenkivi. (2002) : 5, s. 50

Vilppula, Matti
Vihainen hevonen iukuu // Hiidenkivi. (2002) :  1, s. 48

Yli-Paavola, Jaakko
Kuka puhuu? / Jaakko Yli-Paavola ja Erkki Lyytikäinen // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 48
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 47
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2002) : 1, s. 48
 
Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet 

Reuter, Mikael
Aderton bli arton - säkert som attan! // Hufvudstadsbladet. 4.12.2002
Arbetshälsa och livsbalans // Hufvudstadsbladet. 16.1.2002
Beakta också centen // Hufvudstadsbladet. 23.1.2002
Besluta dig! // Hufvudstadsbladet. 18.9.2002
Bildligt talat och bildlikt målat // Hufvudstadsbladet. 27.2.2002
Erbjudandet gäller i stormarknaden // Hufvudstadsbladet. 27.3.2002
Ett ögonblick i vrån // Hufvudstadsbladet. 6.3.2002
Eurona - än en gång // Hufvudstadsbladet. 10.7.2002
Folk och medborgare // Hufvudstadsbladet. 3.4.2002
Fästa uppmärksamhet // Hufvudstadsbladet. 24.4.2002
 I dag på morgonen // Hufvudstadsbladet. 18.12.2002
Ikors // Hufvudstadsbladet. 30.10.2002
Kan man jäva sig? // Hufvudstadsbladet. 5.6.2002
Numret på bottnen  // Hufvudstadsbladet. 4.9.2002
Ombildade familjer // Hufvudstadsbladet. 13.11.2002
Outsourcing genom insourcing? // Hufvudstadsbladet. 11.9.2002
Pluralformer // Hufvudstadsbladet. 9.1.2002
Reklamer // Hufvudstadsbladet. 29.5.2002
Riktigt bra // Hufvudstadsbladet. 16.10.2002
Skörda havren och sprid gödseln // Hufvudstadsbladet. 14.8.2002*
Stamina // Hufvudstadsbladet. 23.10.2002
Strängera? // Hufvudstadsbladet. 6.2.2002
Tillhör en av // Hufvudstadsbladet. 10.4.2002
Tillslag mot minkfarm? // Hufvudstadsbladet. 9.10.2002
Två läkarsöner // Hufvudstadsbladet. 25.9.2002
Underst bitti // Hufvudstadsbladet. 19.6.2002
Vara på jobb och gå på kaffe  // Hufvudstadsbladet. 22.5.2002
Är du införstådd med detta? // Hufvudstadsbladet. 9.5.2002
 
Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut - Webbpublikationer

Huomio: www-osoitteet eivät enää toimi (4.11.2006)!

Heikkinen, Vesa
Muuttuva, moninainen virkakieli [22.11.2002] http://www.suomi.fi/suomi/yleiset/arkisto_artikkelit/muuttuva_moninainen_virkakieli/

Maamies, Sari
Mitä kielenhuoltaja tekee  [10.10.2002]
http://www.suomi.fi/suomi/yleiset/arkisto_artikkelit/mita_kielenhuoltaja_tekee/

Nuolijärvi, Pirkko
Kielen elämä: säilymistä, vaihtelua ja muutoksia [19.9.2002]
http://www.suomi.fi/suomi/yleiset/arkisto_artikkelit/kielen_elama_sailymista_vaihtelua_ja_muutoksia/

Kirjaston merkitys yhteisön kommunikaatiossa
http://www.turkuamk.fi/tietoyhteiskunnasta_eteenpain/ esitykset/pirkko_nuolijarven_esitys.rtf

Suomessa on monta äidinkieltä [30.10.2002]
http://www.suomi.fi/suomi/yleiset/arkisto_artikkelit/suomessa_on_monta_aidinkielta/

Reuter, Mikael
Bonja, snaja och håksa // http://www.suomi.fi/svenska/generell/tidigare_artiklar/bonja_snaja_och_haksa/  
Promotion of languages through legislative measures - case studies from Finland // http://www.folktinget.fi/conference/presentations/legislation.htm  

Vad är finlandssvenska // http://www.suomi.fi/svenska/generell/tidigare_artiklar/vad_ar_finlandssvenska/  
Slotte, Peter
Om ortnamn och ortnamnsforskning // http://www.suomi.fi/svenska/generell/tidigare_artiklar/om_ortnamn_och_ortnamnsforskning/  
Palaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet - Elektroniska publikationer


Why do place names change? // Actas do xx congreso international de ciencias onomásticas Santiago de Compostela 20-25 setembro 1999. Editadas por Ana Isabel Boullón Agrelo 1 CD Rom (Biblioteca Filolóxica Galega. Instituto da Lingua Galega. DL C-1459/2002. -ISBN 84-9752-014-9

Näkkäläjärvi, Klemetti – Kauranen, Markku 2002
Saamen kielet ja saamelaiskulttuurit. Saami languages and saami cultures. Demo.CD-Rom/DVD. POEM. Oulu.
 
Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter

Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2002. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 330  sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2002. - . ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 176 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 149 sivua.
 
Palaa otsikoihin

Esitteet - Presentationer

Kielenhuoltoa Kielitoimistosta / [Annastiina Viertiö]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. - 4 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. - 8 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2001 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Marja Parviainen. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002.  -   36 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kirjasto. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. - 4 s.
 
Palaa otsikoihin

Monisteet

Paloposki, Outi
Variation in translation : literary translation into Finnish 1809-1850 / Outi Paloposki. -  [Helsinki] : [Tekijä], 2002. - 166 s. Huomautus: Moniste Väitöskirja: Väitösk. : Helsingin yliopisto

Skriva till kunder. Råd till FPA-anställda / Finskt original: Annastiina Viertiö, Elina Heikkilä och Ulla Tiililä ; bearbetning och anpassning till svenska: Sandra Forsman och Silva Lindberg. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. - 42 s. + 7 s. liitt. 

Palaa otsikoihin