Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

JULKAISUT VUONNA 2006


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


137. Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562-1563  VA 6345b / toim. Timo Alanen.- Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 457 s.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ;137) Nimihakemistot s. 151–457 ISBN 952-5446-17-4

138. Venäjän federaation paikannimiä : oikeinkirjoitus- ja painotusopas / toimittaneet Martti Kahla, Pirjo Mikkonen, Ida Kempinen ja Anna Charnaya. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 361 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ;138) (Kielenkäytön oppaita ; 6)  ISBN 952-5446-18-2

139. Piehl, Aino – Vihonen, Inkaliisa
Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti. - 3., laajennettu painos. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 48 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 139)  ISBN 952-5446-19-0

140. Kielitoimiston sanakirja. 1 : A–K  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - XXI, 713 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 140) 952-5446-21-2 (1. osa, nid.) 952-5446-20-4 (koko teossarja)

Kielitoimiston sanakirja. 2 : L–R  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 739 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 140) 952-5446-22-0 (2. osa, nid.) 952-5446-20-4 (koko teossarja)

Kielitoimiston sanakirja. 3 : S–Ö  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen, Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 691 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 140) 952-5446-23-9 (3. osa, nid.) 952-5446-20-4 (koko teossarja)

141. Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1

142. Vuosikymmen EU-suomea / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 88 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 142) ISBN 952-5446-24-7

143. Suomi–viro-suursanakirja. Internet-versio / [suomen kielen asiantuntija Maija Länsimäki]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kielikone, 2006. (KKTKJ ; 143)Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter

Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2006. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 378 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2006.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 193 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2006. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 136 sivua.

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja


Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier


Granqvist, Kimmo
Oriste! :  nykykreikan alkeiskurssi / Kimmo Granqvist ... [et al.]. - Helsinki : Finn Lectura, 2006. - 264 s. ;  kuv. ISBN 951-792-257-4 (nid.)

Heikkilä, Elina
Kuvan ja tekstin välissä : kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä (Abstract: Between text and image : the caption as an element in press photography and the news story). - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 286 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1065) 951-746-800-8 (nid.) Väitösk. : Helsingin yliopisto.

Kankaanpää, Salli
Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 224 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1086) 951-746-839-3 Väitösk. : Helsingin yliopisto

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Folkmålsstudier 45 (2006)
/ utgivna av Gunilla Harling-Kranck, Hanna Lehti-Eklund ; under medverkan av Peter Slotte ...et al. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2006. - 145 s. : kuv.   ISSN 0356-1771

Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin
/ toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Toimintakertomus 2005 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 42 s.  <URL: http://www.kotus.fi/files/80/kertomus_2005.pdf  >  

Språk i Norden 2006 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl [et al.]. - Oslo : Språkportalen, 2006. - 198 s. ISSN 0108-8270 ISBN 82-7433-053-6

Svensk - finsk - svensk idrottsordbok = Ruotsalais - suomalais - ruotsalainen urheilusanakirja / Mikael Reuter, Hannele Ennab och Sofia Wallin. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken och/ja Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, 2006. (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. ISSN 1456-8233 ;  175), s.  125 s. ISBN 951-9087-69-9

Vårt bästa arv :  festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006 / Ann-Marie Ivars, Mikael Reuter, Pia Westerberg, Ulla Ådahl-Sundgren. - Helsingfors : Svenska handelshögskolan, 2006. - 339 s. ;  kuv. (Ekonomi och samhälle. ISSN 0424-7256 ; 165)

Palaa otsikoihin

Kartat - Kartor

Suuri maailmankartasto [Kartta-aineisto] / [toimittajat: Hannakatri Hollmén, Aino Kervinen] ; [kartografinen tuotanto: Kari Tuukkanen ... et al.] ; [suomennos: Paula Kuusisto-Hjort] ; [nimistöasiantuntijat: Pirjo Mikkonen ja Elina Hyytiäinen. - Helsinki : Valitut Palat, 2006. - 1 kartasto (407, [1] s.) : vär., kuv. ISBN 951-584-697-8 (sid.)

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Aapala, Kirsti
Etymology of some Finnish words for mire /  Kirsti H. Aapala and Kaisu R. Aapala // Finland - land of mires / Tapio Lindholm and Raimo Heikkilä (eds.). -  Helsinki : Finnish Environment Institute, 2006. - (The Finnish environment 23 / 2006. ISSN 1238-7312), s. 263–266

Ainiala, Terhi
Helsingin nimet // Helsinki kieliyhteisönä . - Helsinki : Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 952-10-3348-7 (nid.), s. 100–122

How to study urban onomastic landscape? / Terhi Ainiala & Jani Vuolteenaho // Acta onomastica. - Praha. ISSN 1211-4413. XLVII, s. 58–63

International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits [vastaajana Terhi Ainiala] / Doreen Gerritzen - Enzo Caffarelli (eds.)  // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana, 2006. ISSN 1124-8890. Vol. 12 (2006) : 1, s. 199–219

Nimistöntutkimus yhä monitieteisempää / Terhi Ainiala, Minna Saarelma-Maunumaa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 1, s. 99–107

Paikannimiä tutkimassa // Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. -  Kaarina : Kaarina-seura, 2006,  s. 8–12

Alanen, Timo
Johan Habermanin maantarkastusluettelon viljelysnimistön piirteitä // Faravid : Pohjois-suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja. - Oulu : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. ISSN 0356-5629. 30 (2005), s. 33–50

Someron Kaskiston Pitkusta ja muita samantyyppisiä nimiä (Myös ruotsinkielinen nimeke: Pitkusta i Somero Kaskisto och andra namn av samma typ) // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. -  Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 0359-1832. 75 (2006),  s. 7–12, 93

Granqvist, Kimmo
(Un)wanted institutionalization : The case of Finnish Romani // Romani studies. -  Cheverly, MD. ISSN 1528-0748. Vol. 16, No. 1 (2006), s. 43–62

Halonen, Mia
Life stories used as evidence for the diagnosis of addiction in group therapy // Discourse & society. - London : Sage. ISSN 0957-9265. 17 (2006) : 3, s. 283–298

Heikkilä, Elina
Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä // <URL  http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/heikkila3_2006.pdf > (Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 17.5.2006.)

"Tuuletus paikallaan".  Ilmeet, eleet ja tunteet urheilukuvissa ja niiden kuvateksteissä // Tunnetta mukana : kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. - Helsinki : Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos. (Kieli ; 17), s. 147–160

Heikkinen, Vesa
Kansalaiset tasavallan presidentti puhuu // <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=1253 >

Laskelmia uudenvuodenpuheista // <URL http://www.kotus.fi/uv-puheet-artikkeli1.pdf >

Miten opettaa mestaroimatta? // Tilanteen taju : Opettaminen yliopistossa / toim. Sanna Kivimäki, Merja Kinnunen & Olli Löytty - Tampere : Vastapaino 2006. ISBN 951-768-180-1, s. 53–61

Sanaluokka automaattisen analyysin kategoriana / Vesa Heikkinen, Mikko Lounela // Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn, May 6-7, 2004 / Krista Kerge, Maria-Maren Sepper (toim.). - Tallinn University Press, 2006 (Publications of the Department of the Estonian of Tallinn University 8).

Teksti, aihe ja laji : Diakronisen korpuksen koostaminen ja käyttäminen / Tuure Hurme, Mikko Lounela ja Mikko T. Virtanen  // XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19. - 20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista / toim. Anneli Pajunen ja Hannu Tommola. - Tampere : Tampere University press, 2006, s. 218 - 238. (Sähköinen julkaisu <URL: http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=125 >

Uudenvuodenpuheella rakennetaan yhteistä kansaa // <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=1253 >

Uudenvuodenpuheiden piirteitä 1935 - 2006 ja näkymiä vallan medioitumiseen // Talous ja kieli. 4.  Kieli ja teknologia / Tuija Nikko, Pekka Pälli (toim.). - Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 2006. (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B. ISSN 0356-889X. 76, 173–194

af Hällström-Reijonen, Charlotta
"För den heliga svenskans skull" // Folkmålsstudier. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. ISSN 0356-1771. 44 (2005), s. 11–87

I yrande vals och taktfull mazurka  // Vårt bästa arv. -  Helsingfors : Svenska handelshögskolan,  2006. ISBN 951-555-936-7, s. 134–140

Joki, Leena
Suomen kielen uudissanoista Kielitoimiston sanakirjassa // Межкультурные взаимодействия в полиэтническом пространстве пограничного региона. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. - Петрозаводск. 2005. С. 317–321 

Kankaanpää, Salli
Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli // <URL: http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/kankaanpaa4_2006.pdf) > (Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 15.9.2006.)

"Olemme pahoillamme" – organisaation tunteet tekstissä // Tunnetta mukana : kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. - Helsinki : Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos. (Kieli ; 17), s. 161–185

Koivisto, Vesa
Ison suomen kieliopin termimuutoksia ja -ratkaisuja  // Kielioppi koulussa.- Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 2006. ISBN 951-9062-57-2 (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. ISSN 0515-7870 ; 50), s. 25–42

Kirjasuomen isA-adjektiivien vaiheista ja taustoista  // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 286–313

Korhonen, Riitta
Isosta suomen kieliopista ituja opetukseen / Riitta Korhonen ja Irja Alho // Kielioppi koulussa.- Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 2006. ISBN 951-9062-57-2 (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. ISSN 0515-7870 ; 50), s. 103–127

Kielioppia kieliopin vuoksi / Riitta Korhonen ja Irja Alho // Kielioppi koulussa.- Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 2006. ISBN 951-9062-57-2 (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. ISSN 0515-7870 ; 50), s. 71–92

Lappalainen, Hanna
Kelan asiointikeskustelut Helsingin puhekielen variaation kuvastajina – Esimerkkinä yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominien käyttö // Helsinki kieliyhteisönä . - Helsinki : Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 952-10-3348-7 (nid.), s. 275–298

Mie vai mää, sinä vai te? Virkailijoiden kielelliset valinnat itseen ja vastaanottajaan viitattaessa  // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 241–284

Pronominisubjektin käytöstä ja poisjätöstä Kelan asiointikeskusteluissa // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 37–64

Lauerma, Petri
Kolmen heränneen kielivalintoja  // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 367–385

Leinonen, Therese
På vinst och på förlust  // Vårt bästa arv. -  Helsingfors : Svenska handelshögskolan,  2006. ISBN 951-555-936-7, s. 155–163

Lounela, Mikko
Evaluation of a diachronic text corpus / Mikko Lounela // 5^th International Conference on Language resources and Evaluation Proceedings // European Language Resources Association, 2006,
ISBN 2-9517408-4.

Sanaluokka automaattisen analyysin kategoriana / Vesa Heikkinen, Mikko Lounela // Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn, May 6-7, 2004 / Krista Kerge, Maria-Maren Sepper (toim.). - Tallinn University Press, 2006 (Publications of the Department of the Estonian of Tallinn University 8)

Manni-Lindqvist, Tiina – Leskinen, Teemu – Vuolab-Lohi, Kaarina
Supplementary Field Collection of Saami Names in Finland // United Nations
Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session. Vienna, 28 March - 4 April 2006. Working Paper No. 44.

Mattfolk, Leila
Individen på nära håll: Argument i intervjusvar // Nordiska språkklima under engelsk press, artikel. (12 sidor). <URL: http://homepage.mac.com/thowsen/moderne/presentasjonar/10%20Individen%20-%20argument.pdf >
Svenska och finlandssvenska reaktioner på engelska / Leila Mattfolk, Micael Melander // Svenskans beskrivning ; 28. - Örebro : Örebro universitetet, humanistiska institutionen, 2006. ISBN 91-7668-514-4,  s. 211–222

Svenskfinland // Nordiske språkhaldningar. - Oslo : Novus, 2006. ISBN 978-82-7099-439-7,  s. 142–179

Nuolijärvi, Pirkko
Akateeminen praktiikka ja yhteistyön intohimo / Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi // Pää hetkeksi pinnan alle : akateeminen melontamatka / Hans Mäntylä, Pertti Tiittula, Maaret Wager (toim.). -  Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu 2006. ISBN 951-791-982-4 (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B ; 65. ISSN 0356-889X), s. 149–157

The Case of Finland / Kristian Myntti, Pirkko Nuolijärvi // International obligations and national debates: Minorities around the Baltic Sea / editor-in-chief Sia Spiliopoulou Åkermark ; co-editors Leena Huss, Stefan Oeter, Alastair Walker. - Mariehamn : Ålands Islands Peace Institute, 2006ISBN  952-5265-18-8, s. 171–225

Finskans kauppa // Vårt bästa arv. -  Helsingfors : Svenska handelshögskolan,  2006. ISBN 951-555-936-7, s. 210–221

Finskfinland // Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling / Tore Kristiansen & Lars S. Vikor (red.). Moderne importord i språka i Norden. Oslo : Novus, 2006. ISBN 978-82-7099-439-7,  s. 180–198

Helsingin kieliolot 2000-luvun alussa  // Helsinki kieliyhteisönä . - Helsinki : Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 952-10-3348-7 (nid.), s. 318–335

Johdanto: Ensikieli ja sillanrakentajat. // Käden käänteessä. Viittomakielen kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa sekä käytäntöä / Hyvönen, Niina & Rissanen, Terhi (toim.). Helsinki : FinnLectura.  ISBN 951-792-259-0, s. 10–16

Osmo Nikanne 1921–2005 // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 2, s. 265–267

Päivää, god dag Lea. Suomi ja ruotsi 2000-luvun kielikeskustelujen aiheena  // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 235–248

Paikkala, Sirkka
Aamu Rusko ja Pylwäs Wankka. Etunimikeskustelua 1800-luvun jälkipuoliskolta  // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 314–339

Commemorative naming practices in Helsinki, Finland // United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session, Vienna, Austria, 28 March - 4 April 2006. Item 19: Implementation of Resolutions and the Aims and Functions of the group of Experts. WP No 45, 4 pp.

Sihvosten nimen synnystä // Rautjärven Miettilän Sihvosia / Jarmo Paikkala. - Maila Pellinen, Lahti, 2006, s. 5–7

Timmeläisten nimistä // Timm-Ketonen. Fransin ja Karlin suku /  Jarmo Paikkala  (toim.). - Timm-Ketonen sukuseura ry, Pori, 2006, s. 12–15

Updating of Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors. Finland // United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session, Vienna, Austria, 28 March - 4 April 2006. Item 17: Toponymic Guidelines for Map Editors and other Editors. WP No 46, 2 pp.

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu
Norden Division: Meeting in Oslo, Norway, 20 and 22 October 2005 //  Information Bulletin number 31, March 2006, p. 3.  United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu – Hakulinen, Kerkko
Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors. Finland. Version 4.2. // 28 February 2006. United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session, Vienna, Austria, 28 March - 4 April 2006. Item 17: Toponymic Guidelines for Map Editors and other Editors. 29 pp. Item Verkkojulkaisu  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu – Helleland, Botolv – Nilsson, Leif – Nyström, Staffan
Norden Division 2006: Report of the Norden Division (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden), (With Appendices from Iceland and Norway) // United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session, Vienna, Austria, 28 March - 4 April 2006. Item 5: Reports of the divisions. WP No. 47, 10 pp.

Palkki, Riitta
Ordbok över äldre finskt skriftspråk //  Lexico Nordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN  0805-2735. Vol. 13 (2006), s. 99–112

Pitkänen, Ritva Liisa
Alueennimet  // Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. -  Kaarina : Kaarina-seura, 2006,  s. 13–14

Kaarinan paikannimikokoelmat // Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. -  Kaarina : Kaarina-seura, 2006,  s. 15–19

Kaarinan pitäjännimet ja kylännimet  // Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. -  Kaarina : Kaarina-seura, 2006,  s. 20–34

Ruotsinkielinen Kuusisto  // Nummesta Kaarinaksi. Paikannimien historiaa. -  Kaarina : Kaarina-seura, 2006,  s. 35–45

Raevaara, Liisa
Kohteliaisuuttako vain? s-partikkeli virkailijoiden hakukysymyksissä  // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 117–142

Kysymykset virkailijan työkaluna  // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 86–116

Vuorovaikutuksen osanottajien toiminta ja genre. Keskustelunanalyysin näkökulma / Liisa Raevaara ja Marja-Leena Sorjonen // Genre - tekstilaji / toim. Anne Mäntynen, Susanna Shore ja Anna Solin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 213), s. 122–150

Reuter, Mikael
Lexical finlandisms and their status in bilingual dictionaries // Progetto Dizionario italiano svedese. Atti del primo colloquio (Stoccolma 10-12 febbraio 2005) / a cura di Camilla Bardel & Jane Nystedt. - Stockholm, 2006 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Romanica Stockholmiensis. ISSN 0557-2657 ; 22). ISBN 91-85445-38-X, s. 145–151

Svenskan i Finland på 1900-talet // Vårt bästa arv. -  Helsingfors : Svenska handelshögskolan,  2006. ISBN 951-555-936-7, s. 29–45

Sandström, Caroline
Artikelsynkopering, en språklig resurs i Helsingedialekten // Vårt bästa arv. -  Helsingfors : Svenska handelshögskolan,  2006. ISBN 951-555-936-7, s. 253–265

Sorjonen, Marja-Leena
Tunteet pinnassa. Affektista puhetta Kelan asioinneissa  // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 191–221

Vuorovaikutuksen osanottajien toiminta ja genre. Keskustelunanalyysin näkökulma / Liisa Raevaara ja Marja-Leena Sorjonen // Genre - tekstilaji / toim. Anne Mäntynen, Susanna Shore ja Anna Solin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 213), s. 122–150

Ymmärrystä ja empatiaa. Ammattilainen asiakkaan tuntemusten vastaanottajana  // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 222–240

Sorjonen, Marja-Leena – Raevaara, Liisa
Asiointitilanteiden tutkimisesta. Tarkasteltavana Kelan asiointien vuorovaikutus // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 11–34

Kuinka päästä alkuun? Asiointikeskustelun aloittamistavoista // Arjen asiointia  :  keskusteluja Kelan tiskin äärellä / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen ja Liisa Raevaara. - Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 320 s. (Tietolipas. ISSN 0562-6129 ; 210) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 141) ISBN 951-746-826-1, s. 48–85

Sorjonen, Marja-Leena – Raevaara, Liisa – Haakana, Markku – Tammi, Tuukka – Peräkylä, Anssi
Lifestyle discussions in medical interviews // Communication in medical care: Interaction between primary care phycicians and patients / John Heritage & Douglas Maynard  (toim.). - Cambridge University Press, Cambridge, 2006, s. 340–378

Suutari, Toni
Berichtigung // Finnisch-Ugrische Forschungen 59 (2006) : 1-3, s. 273

Body-part names and grammaticalization // Grammar from the human perspective : case, space and person in Finnish / edited by Marja-Liisa Helasvuo, Lyle Campbell. - Amsterdam :  Benjamins, 2006. (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 4. Current issues in linguistic theory. ISSN 0304-0763 ; vol. 277), s. 101–128

Kertomus Kotikielen Seuran 130. toimintavuodesta  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 2, s. 268–271

Lukijalle. Kokoelman lähtökohdista ja suhteesta Lea Laitisen työhön / Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 9–33

Tiililä, Ulla
Tekstejä mallikatkelmista: työn, tekstien ja yhteisön näkökulmia // Talous ja kieli. 4.  Kieli ja teknologia / Tuija Nikko, Pekka Pälli (toim.). - Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 2006. (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B. ISSN 0356-889X. 76, 149–171

Torikka, Marja
Karjalan kielen sanakirjojen hakusanoituksesta // Межкультурные взаимодействия в полиэтническом пространстве пограничного региона. Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. -  Петрозаводск. 2005. С. 322–327

Vilkuna, Maria
Kieliopin monet merkitykset ja Iso suomen kielioppi // Kielioppi koulussa.- Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 2006. ISBN 951-9062-57-2 (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. ISSN 0515-7870 ; 50), s. 11–24

Tulipahan kirjoitettua – retrospektiivisesti katsoen // Kohtauspaikkana kieli : näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin / toimittaneet Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö ja Toni Suutari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 576 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN  0355-1768 ;  1078). ISBN 951-746-820-2, s. 106–126

Vilppula, Matti
R. E. Nirvi sanastonkerääjänä Kiihtelysvaarassa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 3, s. 426–431

Äikäs, Monica
Vad händer med sambandsorden vid översättning? Om explicit satskonnektion i översatt läromedelstexter (E. abstract) // Folkmålsstudier 45 (2006), s. 89–117

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Suosanojen jäljissä korvesta keitaalle  / Kirsti Aapaja ja Kaisu Aapala // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 25–27 Sääskiä kerrakseen // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 2, s. 23–24

Ainiala, Terhi
Kaupunkilaisen nimimaisemat. // Pirta. Kalevalaisten naisten liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. . Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN  0783-0424. 2006 : 4, s. 8–10

Nimet elävät iän mukana //  Gerontologia. -  Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. 20 (2006)  : 4, s. 219–220

Alanen, Timo
Arvoituksellisia lyijyluoteja Pitkäjärveltä // Someron joulu. - Somero : Somero-seura. ISSN 1235-3485. 2006,  s. 61

Muistoja neuvostoliittolaisista sotavangeista Somerolla // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2006, s. 34–36

Arvassalo, Leija
Viihtyisä koulu, viihtyvä oppilas  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 39

Borgström, Malin
Passar uutmärkt!! :)cs då,puss o go natt!  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 1, s. 16–20

Eronen, Riitta
Järvihölkkä ja kaverikoira // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 4, s. 18

Kielitoimiston uudissanaterveiset  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 3, s. 22

Kielityötä juhlimassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 3

Kielivuosi vaihtuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 3

Merkeillä on väliä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 2, s. 3

Monikulttuurista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 3

Uudissanoja  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 2, s. 24

Uudissanoja laidasta laitaan // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 1, s. 10

Uusia ohjeita lyhenteiden käyttöön // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 12

Eskelinen, Riikka
Kaupunkinimimaisemia //  Hiidenkivi. (2006) : 4, s. 39–40

Granqvist, Kimmo
Hyöstako helsibi! // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2006 : 1–2,  s. 4–5

Kotuksen uutisia : Romanikielen aakkoset // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2006 : 1–2,  s. 25

Grönros, Eija-Riitta
Arkikielestä yleiskieleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 16–18

Kielitoimiston sanakirjasta painettu versio  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 31

Haapanen, Minna
Avustavia koiria  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 32 (Kysyttyä)

Mitä tarkoittaa phishing?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 37

Heikkilä, Elina
Kielenhuoltajana vakuutusyhtiön projektissa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 24 (Kieli työssä)

Lakipykäliä tekstiketjuissa //  S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 0785-3246M 2006 :  6, s. 6667

Merkit ruotsiksi  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 2, s. 44–46

Suomen sanajärjestys on vapaa muttei samantekevä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. 2006 : 1, s. 7879

Heikkinen, Vesa
Joulun sanoja ja sanomaa // Maaseudun tulevaisuus. -  Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. ISSN 0355-3787. 22.12.2006, s. 2 (Vierasyliö)

Jussi saloja kielikin kukkii keskikesän juhlassa // Maaseudun tulevaisuus. -  Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. ISSN 0355-3787. 21.6.2006, s. 2 (Vierasyliö)

Kansanedustaja verkon silmässä: Löytyykö luonto blogeista? // Maaseudun tulevaisuus. -  Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. ISSN 0355-3787. 14.7.2006, s. 2 ( Vierasyliö)

Silminnähtäviä merkityksiä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 12–15

Heinonen, Tarja Riitta
Kieliopin peruskäsitteitä: sanaluokat   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 10–12

Hiidenmaa, Pirjo
Kielenhuollon muuttunut maisema  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 7–9

Miten virkatekstistä saa ymmärrettävän? // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 4–5

Puhukaa suomea, pliis. Pohjoismainen kielipolitiikka korostaa oikeutta kieliin // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 30–32

Suomenkielinen tieto- ja tiedekirjallisuus // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. - ISSN 0781-7916. 2006 : 3, s. 34–36

Suomi tieteen kielenä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 11

Hurme, Tuure
Kuulutko "meihin"? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 24–26

Hurtta, Heikki
Kielenhuolto kunniaan  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 28–29 (Näkökulma)

Nopeimmin vai nopeiten, helpoimmin vai helpoiten?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 36 (Kysyttyä)

Tuttujen paikkojen vieraita nimiä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 33–34 (Kysyttyä)

Hyvärinen, Riitta
Anglismit ja svetisismit lainoja vierailta mailta // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2006 : 2, s. 62–63

Kieli vaikuttaa työilmapiiriin // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2006 : 8, s. 18–19

Kurssiopettajasta konsultiksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 22–23 (Kieli työssä)

Käytä oikein lauseenvastikkeita // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2006 : 5, s. 78–79

Kankaanpää, Salli
Selkeyden ja ymmärrettävyyden puolustaja. Haastateltavana Esko Koivusalo // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 18–20

Viranomaisten tiedotuskieli muuttuu – esimerkkinä Helsingin rakennusviraston lehdistötiedotteet // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 4, s. 13–17

Karvinen, Kati
Mitä sosiaali- ja terveysalalla kirjoitetaan? // Virke. -  Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2006 : 4,  s. 40–41

Äidinkieltä lähihoitajille  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 10–11

Kolehmainen, Taru

Joulukompastus // Lohkare. Lohjan seurakuntalehti. ISSN 1459-918X. 2006 : 5


Mitä kielilautakunnille kuuluu? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 6–9

Onko skeittipuisto puisto? // Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. -  Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. ISSN 0783-3261. 8.9.2006 ( Mielipideosasto)

Suomen kielen lautakunnan kootut toimet 2000–2006 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 4–6

Voiko uskonnollista kieltä ymmärtää? // Lohkare. Lohjan seurakuntalehti. ISSN 1459-918X. 2006 : 2,  s. 3

Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Erikoiskirjastojen neuvosto / Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Elisa Paavilainen // Kansalliskirjasto. - Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto. ISSN 1459-3467.  4 (2006) : 3–4, s. 28–30

Lappalainen, Hanna
Hei, moi ja huomenta - miten R-kioskilla tervehditään // Gerontologia. -  Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. ISSN 0784-0039. 20 (2006) : 2, s. 109–110

Lappalainen, Hanna – Raevaara, Liisa – Sorjonen, Marja-Leena
Asiointitilanteiden vuorovaikutuksen tutkimus  // Sosiaalivakuutus. -  Helsinki : Kansaneläkelaitos. ISSN 0584-1410. 44 (2006) : 1,  s. 26–27

Levälahti, Minna
Kompetenshöjande ord // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 9–11

Lindh-Garreau, Maria
Radiospråket upprör alltid // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 29

Språket finns överallt  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 2, s. 16–19

Mattfolk, Leila
Moderna importord i språken i Norden – ur finlandssvenskt perspektiv // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 3, s. 5–12

Rekommendation om namn på sammanslagna kommuner // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 16–17

Mikkonen, Pirjo
Antintalosta Hartwall-areenalle  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 4 (Suomen kielen lautakunta)

Miten kirjoitetaan kehärata ja oikorata? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 37 (Kysyttyä)

Muhammad vai Muhammed? (Vastaus Taisto Taurénin kysymykseen Muhammad vai Muhammed? // Kielikello 1/2006, s. 35) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 35

Naapurien nimet tyylikkäästi oikein // Vuosikirja 2006. - Helsinki : Rozentals-seura, s. 25–27

Suomen kielen lautakunnan suositus yhdistyvien kuntien nimistä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 10–11

Venäläiset nimet suomen kielessä (Esitellyt teokset: Venäläisten henkilönnimien opas. Oikeinkirjoitus- ja painotusohjeita / toim. Martti Kahla ja Pirjo Mikkonen. - Helsinki, 2005 ja Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas / toim. Pirjo Mikkonen, Martti Kahla, Ida Kempinen ja Anna Charnaya. - Helsinki, 2006) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 28–30

Vielä venäläisistä nimistä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 35 (Kysyttyä)

Moisio, Arto
Sankarten jälkeen - marien historiaa näytelminä : alkusanat  // <URL: http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/ >

Nuolijärvi, Pirkko
Kansainvälisyydestä, ihmisiksi olemisesta // Hiidenkivi. (2006) : 5, s. 35

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus viettää syntymäpäivää  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 4–5

Snellman ja kieli // De Urbe Uloa - menestyksen avaimet : Oulu 400 vuotta juhlaseminaari 1.-2.9.2005, Oulun yliopisto, Saalastinsali / [seminaarijulkaisun toimittajat: Ritva Tienari ja Vesa Pynttäri]. - Helsinki : Suomen kotiseutuliitto, 2006. (Suomen kotiseutuliiton julkaisuja. A ; 13), s. 32–39

Älä töni toista eli anna vaihtelun virkistää – kielessäkin // Sillä tavalla! - Helsinki : Tammi, 2006. 951-26-5433-4 (nid.), s. 15–35

Nuutinen, Liisa
Pikkuandiensirkku ja muut linnunnimet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 36–37 (Kysyttyä)

Vastahuijaus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 31 (Kysyttyä)

Paikkala, Sirkka
Kunnannimet murroksessa // Maankäyttö. -  Helsinki : Maanmittausinsinöörien liitto. ISSN 0782-8438. 1/2006, s. 28–30

Kuntaliitoksissa uhkaa kadota runsaasti paikannimiä / Sirkka Paikkala - Jussi Iltanen // Helsingin Sanomat. 6.1.2006, s. Vieraskynä

Mitä ovat uudet kuntien nimet - miten vanhat voidaan säilyttää? // Kuntalehti. - Helsinki : Suomen kuntaliitto. ISSN 1236-0066. 2006 : 3, s. 35–37

Savolaiset sukunimet // Laitiset. Laitisten Sukuseuran julkaisu nro 31/2006. ISSN 0786-3055.  Kuopio, s. 19–23

Snellmanin 100-vuotispäivä ja sukunimien suomalaistaminen // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 6–9

Peltokorpi, Pauliina
Potilas kadoksissa   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 22–23

Piehl, Aino
Esipuhe  / Aino Piehl  - Inkaliisa Vihonen // Vuosikymmen EU-suomea  / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006, s. 6–7

EU:n virkakielestä tehtävä selvempää / Aino Piehl - Inkaliisa Vihonen // Helsingin Sanomat. 2.1.2006, s. Vieraskynä

Die finnische Sprache und die EU // European profiles of language policy. - Szombathely : [Berzsenyi College], 2003 [2004]. ISBN 963-9531-49-9, s. 47–63

Jos laki on direktiivin lapsi, millaiseksi haluamme sen kasvavan? (E. Summary)  // Vuosikymmen EU-suomea  / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006, s. 55–74

Kielikorvasta Kelomäelle / Aino Piehl & Ulla Tiililä (Vastine Tapani Kelomäen artikkeliin Korvat // Hiidenkivi 2/2006, s. 59) // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 53

Näkyvätkö laissa direktiivien jäljet? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 16–17

Pohjoismaat panostavat virkakielenhuoltoon // Virallinen lehti. 29.11.2006 (nro 138, s. 16). (Hyvää virkakieltä)  Ilm. myös: < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479 >

Selvää suomea ja selkeitä tekstejä EU-puheenjohtajakaudella! // Virallinen lehti. 28.6.2006 (nro 72, s. 15). (Hyvää virkakieltä)  Ilm. myös: < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479 >

Taipuuko ulkopolitiikan korkea edustaja?  // Virallinen lehti. 29.3.2006 (nro 37, s. 88–90) (Hyvää virkakieltä)  Ilm. myös: < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479 >

Pyhälahti, Minna
Ajanilmaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 2, s. 58–61

Huolimaton kieli antaa kuvan epäpätevistä ihmisistä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 22–23 (Kieli työssä)

Ilahduttava ja suututtava sananvalinta – Haluaisitko olla kapasiteettia? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 18–19

Taitavasti kirjoitettu tiedote erottuu // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2006 : 4, s. 54–55

Tilastoista havainnollisesti // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2006 : 7, s. 58–59

Raevaara, Liisa
Kuka ymmärtää yskän ja miten? // Sillä tavalla! - Helsinki : Tammi, 2006. 951-26-5433-4 (nid.), s. 154–176

Reuter, Mikael
Finlandssvenska och språkriktigheten // Röst och språk. - Helsingfors : Svenska YLE, 2006,  s. 29–53

Håller vi på att mista det omistliga? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 1, s. 3–4

Mångfald, bredd och gemenskap – och en förebild för andra  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 2, s. 3–4

Nordisk språkpolitik  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 3, s. 3–4

Pluricentriska språk // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 3

Stavning och uttal i färöiskan // Tjaldur tiđindi. - Helsinki : Ystävyysseura Suomi-Färsaaret. 2006, s. 11–12

Svar  (Svar till Kim Peter Johansson // Språkbruk 1/2006, s. 31)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 1, s. 31 (Debatt)

Räsänen, Matti
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 30 vuotta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 2, s. 7–9

Mistä apu kieliongelmiin?  // Virallinen lehti. 27.1.2006 (nro 27, s. 31–32) (Hyvää virkakieltä)  Ilm. myös: < URL:http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479 >

Savolainen, Leena

"Kieli laittaa purkkiin" syrjäytti Havumajan – Kotukselle uusi viittomanimi // Kuurojen lehti. 2006 : 6,  s. 26–27


Slotte, Peter
Dogmatiska feltolkningar // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 31.8.2006

Georg Hannus nystar vidare  // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 11.11.2006

Hannus nystar vidare // Vasabladet. -  Vasa : Vasabladet. ISSN 0356-1844. 16.10

Inget skramlande på Skrammelbacken // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN  0356-3553. 8.2.2006

Ortnamnens betydelse // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN  0356-3553. 9.8.2006,  s. 5

Vilseledd Hannus vilseleder // Vasabladet. -  Vasa : Vasabladet. ISSN 0356-1844. 2.11.2006

Suutari, Toni
Sähköiset hetket – Kotuksen aineistoja verkkoon  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 6–9

Tiililä, Ulla
Hyvään kirjaamiseen menee aikaa // Dialogi 7/2006, s. 16–17

Kielikorvasta Kelomäelle / Aino Piehl & Ulla Tiililä (Vastine Tapani Kelomäen artikkeliin Korvat // Hiidenkivi 2/2006, s. 59) // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 53

Kirjaamiseen yhä enemmän aikaa / Ulla Tiililä & Kati Karvinen // Yksityislääkäri. 7 (2006) : 6; s.

Toijanniemi, Outi
Fact  sheet – tietosivu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 38

Kilometreinä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 36–37

Lisää lyhenteistä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 37

Pendolino ja intercity // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 38

Uusitalo, Helinä
Monenlaisia järviä // <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477 >

Tonttu-alkuiset paikannimet // <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477 >

Vaula, Sari
Kirjoittamisen ihanuus ja vaikeus S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 0785-3246.2006 : 3, s. 38–39

Tehdäänkö sinunkaupat? // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 0785-3246. 2006 : 8, s. 58–59

Westerberg, Pia
Språkvården mitt i verkligheten  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 2, s. 21–22

Vihonen, Inkaliisa
Esipuhe  / Aino Piehl  - Inkaliisa Vihonen // Vuosikymmen EU-suomea  / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006, s. 6–7

EU-kieli puhutti Tieteiden talossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 26

EU:n virkakielestä tehtävä selvempää / Aino Piehl - Inkalisa Vihonen // Helsingin Sanomat. 2.1.2006, s. Vieraskynä

Freelancerin vuosikymmen / Kaisa Koskinen, Inkaliisa Vihonen // Vuosikymmen EU-suomea  / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006, s. 16–17

Ikkunat auki EU:hun  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 1, s. 13–15

Intohimona merkit  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 2, s. 47

Puhekielen hienovarainen keveys. Televisiosarjan kielestä ja kirjoittamisesta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 16–18 (Kieli työssä)

Selkeää suomea meillä ja muualla (Esitelty teos: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti / Aino Piehl - Inkaliisa Vihonen. - Helsinki, 2006)  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 32

Säätämisestä viestintään: EU:n selkeyttämispolitiikka vuodesta 2005 eteenpäin (E. summary) // Vuosikymmen EU-suomea  / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006, s. 45–54

Wihuri, Elina
Kiina-ilmiö: Peking vai Beijing? Juan vai yuan?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 24–27

Urheilumaailman nimistä: Valioliiga vai valioliiga?// Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 38–39 (Kysyttyä)

Vilkuna, Maria
Tekstintutkimuksen kaanon? / Susanna Shore, Maria Vilkuna  // Hiidenkivi. (2006) : 2, s. 54

Vilppula, Matti
Mitä vikaa vanhuksessa? // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2006 : 3, s. 23  (Ilm. myös: Helsingin Sanomat. 4.4.2006, s. C2)

Yli-Paavola, Jaakko
Mies kunnasten ja laaksoen – piirteitä Aleksis Kiven kielestä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 3, s. 13–15

Yliselä, Antti
"Finlandssvenska är den svenska som finnarna talar"  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 2, s. 11–15

Äikäs, Monica
Förkortningar // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2006 : 1-2, s. 16

Plastfamiljer, umgängesföräldrar och mambor // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 3, s. 30

Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin

Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=602 >

Kesäpiimä – murrenäyte Siilinjärveltä (14.7.2006) / Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Terva oli talouden perusta Keski-Pohjanmaalla - murrenäyte Toholammilta (10.1.2006) / Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ;
kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Palaa otsikoihin

Kieli elää ajassa

// Helsingin Sanomat (Vieraskynä)
Ilm. myös: // <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=1288 >

Grönros, Eija-Riitta
Sanoistakin voi tulla menestyjiä tai häviäjiä // Helsingin Sanomat. 21.7.2006

Hiidenmaa, Pirjo
Kieli ei muutu eikä kehity pelkästään virallisia teitä // Helsingin Sanomat. 27.7.2006

Hurtta, Heikki
Murteiden ominaispiirteet elävät yhä kaupungeissakin // Helsingin Sanomat. 9.8.2006

Nuolijärvi, Pirkko
Suomen kieli on pysynyt taipuisana ja elinvoimaisena // Helsingin Sanomat. 9.7.2006

Paikkala, Sirkka
Paikannimi on ikkuna mieleen ja maisemaan // Helsingin Sanomat. 30.7.2006

Reuter, Mikael
Toinen kotimainen kielemme – ruotsi vai suomenruotsi? // Helsingin Sanomat. 14.7.2006

Ruppel, Klaas
Suomen monet kielet rikastuttavat koko yhteisöä // Helsingin Sanomat. 11.7.2006

Sorjonen, Marja-Leena
Asiakas tulee virastoon ongelmineen ja tunteineen // Helsingin Sanomat. 24.7.2006

Stenvall, Elisa – Suutari, Toni
Kulttuuriperintöaineistoa koko kansalle internetiin  // Helsingin Sanomat. 7.8.2006

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat
Ilm. myös: // < URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=427>

Aapala, Kirsti
Taivaanmäkärä // Helsingin Sanomat. 11.6.2006, s. C2

Arvassalo, Leija
Puhuvia seiniä // Helsingin Sanomat. 28.5.2006, s. C2

Eronen, Riitta
Puoskarointia vai uskomushoitoa? // Helsingin Sanomat. 11.4.2006, s. C1
Stylisti ja stilisti // Helsingin Sanomat. 7.5.2006, s. C2
Verraton yhdysviivailija // Helsingin Sanomat. 1.10.2006, s. C2

Hurtta, Heikki
Bavarian kylässä // Helsingin Sanomat. 31.1.2006, s. C1
Haukkui pataluhaksi // Helsingin Sanomat. 22.10.2006, s. C2
Herranpäivästä eduskunnaksi // Helsingin Sanomat. 27.8.2006, s. C2
Mikä on Kauklahti? // Helsingin Sanomat. 17.9.2006, s. C2
Riskiyden riskit // Helsingin Sanomat. 10.12.2006, s. C2
Sillä näet nimittäin // Helsingin Sanomat. 30.4.2006, s. C2

Joki, Leena
Muhkeat maatuskat  // Helsingin Sanomat. 21.3.2006, s. ?
Natsaijua ja muita houkuttimia // Helsingin Sanomat. 21.2.2006, s. C1
Votkan puolesta // Helsingin Sanomat. 19.11.2006, s. C2

Kolehmainen, Taru
Kaikki polvestani  // Helsingin Sanomat. 21.5.2006, s. C2
Kaukasialaisia vai mongoleja?  // Helsingin Sanomat. 2.7.2006, s. C2
Kestävää huulipunaa // Helsingin Sanomat. 24.9.2006, s. C2
Lautamiehen lauta  // Helsingin Sanomat. 14.2.2006, s. C1
Lomake vai kaavake?  // Helsingin Sanomat. 10.1.2006, s. C1
Luutapallosta kurlaukseen // Helsingin Sanomat. 28.2.2006, s. C3
Murre ja minuus // Helsingin Sanomat. 10.9.2006, s. C2
Tippuuko palkka? // Helsingin Sanomat. 17.12.2006, s. C2
Voiko vesi romahtaa? // Helsingin Sanomat. 15.10.2006, s. C2

Länsimäki, Maija
Ei sen vertaa neroa // Helsingin Sanomat. 8.10.2006, s. C2
Jouluporsaita // Helsingin Sanomat. 24.12.2006, s. C2
Lapsille mertarantaa // Helsingin Sanomat. 23.7.2006, s. C2
Mitä virkaa virkamiehellä? // Helsingin Sanomat. 16.7.2006, s. C2
Monenlaisia mielitekoja  // Helsingin Sanomat. 28.3.2006, s. C1
Pientä vispilänkauppaa  // Helsingin Sanomat. 4.6.2006, s. C2
Reipasta uljailua, virkeää voimaleikkiä // Helsingin Sanomat. 3.9.2006, s. C3
Sataako satamassa? // Helsingin Sanomat. 12.11.2006, s. C2
Umpimähkään // Helsingin Sanomat. 30.7.2006, s. C2
Voinko vai enkö voi?  // Helsingin Sanomat. 17.1.2006, s. C1

Paikkala, Sirkka
Päivän sankarit // Helsingin Sanomat. 9.7.2006, s. C2

Peltokorpi, Pauliina
Joulunalusräätäli pilasi leningin // Helsingin Sanomat. 3.12.2006, s. C2
Lääkärin potilaana // Helsingin Sanomat. 18.4.2006, s. C1
Tavallinen pahoinpitely? // Helsingin Sanomat. 20.8.2006, s. C2

Ruppel, Klaas
Näppärästi näppäillen // Helsingin Sanomat. 26.11.2006, s. C2

Suni, Helena
Lemmikki on kohta pet  // Helsingin Sanomat. 3.1.2006, s. C3

Toijanniemi, Outi
Mansikanmakuinen, herneen kokoinen // Helsingin Sanomat. 13.8.2006, s. C2

Torikka, Marja
Suomen lukuisat pikkusisarkielet // Helsingin Sanomat. 18.6.2006, s. C2

Wihuri, Elina

Nimet osana politiikkaa  // Helsingin Sanomat. 31.12.2006, s. C2


Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Äijämeininkiä // Helsingin Sanomat. 14.5.2006, s. C2

Vilppula, Matti
Kuulemisvaikeuksia //  Helsingin Sanomat. 24.1.2006, s. C1
Mitä vikaa vanhuksessa?  // Helsingin Sanomat. 4.4.2006, s. C2

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 16 maakuntalehdessä

Heikkinen, Vesa
Aurinkomme // Lapin Kansa. 30.6.2006, s. 5
Eksoottinen pallo // Pohjolan Sanomat. 28.6.2006, s. 13
Haasteen ongelmista ja mahdollisuuksista // Lapin Kansa. 14.4.2006, s. 5
Hyvää kieltä ei ole! // Lapin Kansa. 18.9.2006, s. 5
Koukeroinen tie  // Lapin Kansa. 13.1.2006, s. 5
Kuolema koulii // Lapin Kansa. 21.8.2006, s. 5
Matti Hautamäen seestyminen // Lapin Kansa. 10.2.2006, s. 5
Monta mutkaa Volgan matkassa // Lapin Kansa. 19.5.2006, s. 5
Puisto vailla puustoa  // Lapin Kansa. 19.11.2006, s. 5
Sika ja muita joululahjoja  // Pohjolan Sanomat. 22.12.2006, s. 18
"Tavataan pian the puistossa"  // Pohjolan Sanomat. 10.9.2006, s. 9
Voiko kielen oppia? // Lapin Kansa. 17.3.2006, s. 5
Voimaantuminen voimissaan? // Lapin Kansa. 20.10.2006, s. 5

Hyvärinen, Riitta
Epänimeä kerrakseen  // Lapin Kansa. 13.3.2006, s. 5
Kaimoja kaukaa  // Lapin Kansa. 21.12.2006, s. 5 
Kissa kiitoksella elää // Pohjolan Sanomat. 14.6.2006, s. 14
Ladon katolla, mopon selässä // Lapin Kansa. 8.4.2006, s. 5
Miten mökki saa nimiä //  // Lapin Kansa. 16.10.2006, s. 5
Murretta kirjasta // Lapin Kansa. 14.7.2006, s. 5
Nesteessä ollaan // Lapin Kansa. 11.11.2006, s. 5
Nimi miehen pahentaa // Aamulehti. 9.1.2006, s. 18
Otsikoiden otsikko  // Lapin Kansa. 5.2.2006, s. 5
Punahändä, sarelintu // Lapin Kansa. 12.5.2006, s. 5
Äiti korjaa, isä hakkaa // Pohjolan Sanomat. 11.8.2006, s. 14

Tiililä, Ulla
Ei voita, jos ei koita // Lapin Kansa. 25.9.2006, s. 5
Et saa rahaa! Hyvää kesää! // Lapin Kansa. 21.7.2006, s. 5
Hoivaa suomeksi vuonna 2026? // Lapin Kansa. 22.1.2006, s. 5
Kesäleski kampaajalla // Lapin Kansa. 31.7.2006, s. 5
Kiellettyjä sanoja vai turhaa kiertelyä? // Lapin Kansa. 24.4.2006, s. 5
Kirjaaminen on kirjoittamista // Lapin Kansa. 2.12.2006, s. 5
Kolme koota ja uusi kieli // Lapin Kansa. 28.10.2006, s. 5
Nälkäisen pään arvoitus // Lapin Kansa. 19.2.2006, s. 5
Ostetaan talo vailla historiaa // Lapin Kansa. 25.8.2006, s. 5
Pesemättä puhdas media? // Lapin Kansa. 28.5.2006, s. 5
Vaativia virkatekstejä vaatimattomin välinein // Lapin Kansa. 25.3.2006, s. 5
Viattomat lapset ja vialliset aikuiset // Pohjolan Sanomat. 28.12.2006


Palaa otsikoihin

Kielipakinoita YLE Radio 1:ssä

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=1238 >

Ainiala, Terhi
Hesaria pitkin Flemarille (30.6.2006)

Forsblom-Nyberg, Ylva
Suomenruotsalaista kielenhuoltoa (7.7.2006)

Heikkinen, Vesa
Suomen suven suuruudesta (23.6.2006)

Hyvärinen, Riitta
Kielenhuoltajana kentällä (25.8.2006)

Korhonen, Riitta
Kielioppia kaaliin kivasti (9.6.2006)

Lounela, Mikko
Korpukset ja kielen tutkiminen (16.6.2006)

Länsimäki, Maija
Koko kansan sanakirja. Miten Suomen murteiden sanakirjan aineistot on koottu? (27.7.2006)

Miikkulainen, Raija
Verkon kieli (11.8.2006)

Nuolijärvi, Pirkko
Miten kieli ei muutu?  (2.6.2006)

Paikkala, Sirkka
Snellmanin 100-vuotispäivä ja sukunimien suomalaistaminen (21.7.2006)

Pyhälahti, Minna
Ilahduttava ja suututtava sananvalinta – Haluaisitko sinä olla kapasiteettia? (4.8.2006)

Reuter, Mikael
Mikäs kieli se suomenruotsi oikein on? (17.7.2006)

Slotte, Peter
Paikannimet kahdella kielellä – pitkä kulttuuriperinne (14.7.2006)

Tiililä, Ulla
Vaativia virkatekstejä vaatimattomin välinein (18.8.2006)


Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

/ Minna Pyhälahti ja Riitta Hyvärinen.


Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi
Nimistöntutkija: Kielet ja kulttuurit näkyvät kaupunkinimissä  // Hiidenkivi. (2006) : 6, s. 41
Nimistöntutkija: Killi Orvokki ja muut mirrit // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 49
Nimistöntutkija: Kotona Välitalontiellä ja Väliksellä  // Hiidenkivi. (2006) : 5, s. 44
Nimistöntutkija: Tuotenimi houkuttelee  // Hiidenkivi. (2006) : 4, s. 42
Nimistöntutkija: Viimo ja Ville // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 44
Nimistöntutkija: Yrityksen nimi // Hiidenkivi. (2006) : 2, s. 43

Eronen, Riitta
Ajan sana: Esteettömyys, saavutettavuus, syrjimättömyys  // Hiidenkivi. (2006) : 5, s. 43
Ajan sana: Japani-ilmiö  // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 48
Ajan sana: Navy vai laivastonsininen?  // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 43
Ajan sana: Saippuaooppera vai telenovela?  // Hiidenkivi. (2006) : 4, s. 41
Ajan sana: Työväen joulu // Hiidenkivi. (2006) : 6, s. 40
Ajan sana: Vertaisverkossa  // Hiidenkivi. (2006) : 2, s. 42Lyytikäinen, Erkki

Yli-Paavola, Jaakko
Varrella viimeisen virran / Erkki Lyytikäinen ja Jaakko Yli-Paavola  // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 48
Viis kielestä?  // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 48
Viis kielestä?  // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 43
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2006) : 5, s. 55
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 56
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi. (2006) : 3, s. 52
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi. (2006) : 5, s. 57

Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731 >

Arvassalo, Leija
Viihtyisä koulu, viihtyvä oppilas (marraskuu 2006)

Hyytiäinen, Elina
Torinon talviolympialaiset (helmikuu 2006)

Kankaanpää, Salli
Prosentti ja prosenttiyksikkö (tammikuu 2006)

Korhonen, Riitta
Ovatko omistusliitteet kadonneet? (toukokuu 2006)

Manni-Lindqvist , Tiina
Joulutunturi (joulukuu 2006)

Piehl, Aino
Kielemme majailevat Kotuksessa (maaliskuu 2006)

Pyhälahti, Minna
Sähköä tiedottamiseen (syyskuu 2006)

Toijanniemi, Outi
Suomi EM-altaan 16:s – urheilukielen merkintäseikoista (elokuu 2006)

Vihonen, Inkaliisa
Vuosikymmen EU-kieltä (huhtikuu 2006)

Yli-Paavola, Jaakko
Kolme piirrettä Aleksis Kiven kielestä (lokakuu 2006)

Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724.
<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=456 >
Reuter, Mikael
Bröllopsord // Hufvudstadsbladet. 16.8.2006
En konstruktion som svenskar tycker känns främmande // Hufvudstadsbladet. 22.3.2006
En till bok? // Hufvudstadsbladet. 8.2.2006
Ett brand i brand? // Hufvudstadsbladet. 22.2.2006
Flickvän, särbo, käresta … // Hufvudstadsbladet. 18.1.2006
Fortsättningsvis // Hufvudstadsbladet. 15.3.2006 
Jag ska tala med frun // Hufvudstadsbladet. 26.7.2006 
Klarade du kräftskivan? // Hufvudstadsbladet. 30.8.2006
Kunde och skulle kunna // Hufvudstadsbladet. 27.9.2006
Köp fröer och så frön  // Hufvudstadsbladet. 6.4.2006
Maskinpistol eller kpist? // Hufvudstadsbladet. 13.9.2006 
Mera om kavera // Hufvudstadsbladet. 28.6.2006 
Ministerier med stor bokstav?  // Hufvudstadsbladet. 3.5.2006
Morsdagen eller mors dag? // Hufvudstadsbladet. 10.5.2006
Pluricentriska men inte symmetriska //  Hufvudstadsbladet. 6.12.2006
Problem med avfall // Hufvudstadsbladet. 18.10.2006
Skrinnade eller skrann? // Hufvudstadsbladet. 31.5.2006
Taggad // Hufvudstadsbladet. 4.10.2006
Vad gör den som kaverar? // Hufvudstadsbladet. 14.6.2006
Vad är en motorist? // Hufvudstadsbladet. 1.11.2006

Palaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=478 >

Arvassalo, Leija
Alaistaito (6.2.2006)
Erilaisia toppeja (25.4.2006)
Kauneusdeodorantti (9.6.2006)
Paitaostoksilla (28.2.2006)

Haapanen, Minna
Kimchi  (19.1.2006)
Muscovado ja demerara (15.11.2006)
Phishing (23.10.2006)

Joki, Leena
Eheytetty koulupäivä (17.8.2006)
Kuppi teetä, lasi chaita (29.3.2006)
Votkaa, kiitos! (5.10.2006)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Suvauksella demokratiavajeen kimppuun (17.5.2006)
Vihreää rakentamista (9.8.2006)

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut - Webbpublikationer


Adventskalender 2006 <URL: < http://kaino.kotus.fi/www/joulu/2006/adventskalender/ >

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus - Forskningscentralen för de inhemska språken. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelu / Päätoimittaja Raija Miikkulainen. Verkkosivusto <URL:http://www.kotus.fi/>

Kotuksen joulukalenteri 2006 / Joulukalenterin toimitus: Riikka
Eskelinen (myös kuva). Sisällön asiantuntijat: Kirsti Aapala (saamen
kielet, etymologia), Heikki Hurtta (sanasto), Tiina Manni-Lindqvist ja
Helinä Uusitalo (nimistö), Pauliina Peltokorpi (murteet), Marja Torikka (karjalan kielet) ja Sirpa Timonen (vanha kirjasuomi) // <URL: http://kaino.kotus.fi/www/joulu/2006/ >


Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner

Ainiala, Terhi
Arvokasta tietoa suomalaisista yritysnimistä / Terhi Ainiala & Jani Vuolteenaho (Arv. teos: Toiminimen toimenkuva : suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot / Paula Sjöblom. -  Helsinki, 2006) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 2006 : 8, s. 64–67

Etunimet ja nimien antajat 1700- ja 1800-luvun Kangasniemellä (Arv. teos: Alpiini ja Otteljaana : kangasniemeläisten etunimet 1684-1899 / Hellevi Arjava. - Helsinki, 2005) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 2, s. 304–307

Paikannimet Helsingin seudun asutushistorian tutkimuksessa. (Arv. teos: Uuteen maahan. Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö / Saulo Kepsu. - Helsinki 2005) // Terra. - Helsinki : Suomen Maantieteellinen Seura. - ISSN 0040-3741. 118 (2006) : 1, s. 61–62

Recensioner (Arv. teos: Proceedings of the 21st international congress of onomastic sciences. Toim. Eva Brylla & Mats Wahlberg. - Uppsala, 2005)  // Studia anthroponymica Scandinavica. -  Uppsala : Swedish Science Press [distr.].  24 (2006), s. 127–131

Yritysnimien rakenne ja funktiot (Arv. teos: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot / Paula Sjöblom. - Helsinki : SKS, 2006) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 110 (2006) : 4, s. 622–629

Arvassalo, Leija
Pilkuntarkkaa poliisityötä (Arv. teokset: Pilkulleen! Opas välimerkkien käyttöön / Pirkko Leino. - Helsinki, 2006 ; Kielipoliisin käsikirja / Pirkko Muikku-Werner (toim.). - Helsinki, 2005) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 29

Eiras, Vuokko
Kurzrezenzion (Arv. teos: Ich hatte unwahrscheinliches Glück.
Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik / Wolfgang Steinitz. - Berlin : Karl Dietz, 2006) // Finnisch-Ugrische Forschungen 59 (2006) : 1-3, s. 259–260

Eskelinen, Riikka
Vaihtelun vuoksi  (Arv. teos: Helsinki kieliyhteisönä / Toim. Kaisu Juusela ja Katariina Nisula. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006)  // Hiidenkivi. (2006) : 6, s. 51

Virallisen nimistön tällä puolen (Arv. teos: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä / Toim. Terhi Aniala. - Helsinki, 2005)  // Hiidenkivi. (2006) : 2, s. 49

Forsblom-Nyberg, Ylva
Med texten i fokus  (Recension av: Textvård - att läsa, skriva och bedöma texter. - Stockholm : Svenska språknämnden, 2006)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 31–32

Halonen, Mia
Kehuista esiintymisympäristöissään (Arv. teos: Compliments and compliment responses: Grammatical structure and sequential organization / Andrea Golato. Amsterdam, 2005) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 1, s. 148–156

Heikkinen, Vesa
Näkökulmia sanomalehtitekstiin (Arv. teos: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin / Henna Makkonen-Craig. - Helsinki, 2005)  // Hiidenkivi. (2006) : 1, s. 42

Omin ja toisen sanoin (Arv. teos: Referointi ja moniäänisyys / toim. Markku Haakana ja Jyrki Kalliokoski. - Helsinki : SKS, 2005) // Tieteessä tapahtuu. -  Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 2006 : 4, s. 67–70 <URL: http://www.tieteessatapahtuu.fi/0406/Heikkinen0406.pdf >

Työtä työstämässä (Arv. teokset: Työn sanat / Tuomas Nevanlinna ja Jukka Relander. - Helsinki, 2006 ; Uuden työn sanakirja / Toim. Mikko Jakonen, Jukka Peltokoski ja Akseli Virtanen. - Helsinki, 2006) // Hiidenkivi. (2006) : 6, s. 44

Tärkeä tutkimus mediamarkkinoista (Arv. teos Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto / Juha Herkman. - Tampere, 2005)  // Hiidenkivi. (2006) : 4, s. 49–50

Levälahti, Minna
Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning (Recension av: Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning  / Henry Egidius. - Lund, 2006) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 32

Lindh-Garreau, Maria
Bok om ordens ursprung  (Recension av: Om ett ord / Daniel Erneroth och Emil Holmström. - Stockholm, 2006) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 2, s. 26

Mattfolk, Leila
Finlandssvenskarnas namn (Recension av: Vad heter finlandssvenskarna? / Marianne Blomqvist. -  Helsingfors, 2006) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 30–31

Teckenspråk (Recension av: Teckenspråk / Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman (red.). - Helsingfors, 2006)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 31

Paikkala, Sirkka
Hevosetkin nauraa (Arv. teos: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö / Marja Kalske. - Turku, 2005) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 2, s. 308–316

Suomalaisten yritysnimien anatomia (Arv. teos: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot / Paula Sjöblom. - Helsinki : SKS, 2006) // Sananjalka. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. 48 (2006), s.  155–166

Paile, Alexander
Ny rysk ordbok (Recension av: Norstedts ryska ordbok = rysk-svensk, svensk-rysk : [141.000 ord och fraser] = Russkij slovar izdatelstva "Norstedts" : russko-svedskij, svedsko-russkij / [huvudredaktör: Ulla Birgegård, Elisabeth Marklund Sharapova ; redaktörer: Maria Bönnemark ...]  - Stockholm, 2006) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 4, s. 32

Piehl, Aino
Ny språklitteratur: Finland / Aino Piehl och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2006 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl [et al.]. - Oslo : Språkportalen, 2006. ISBN 82-7433-053-6, s. 157–159

Pitkänen, Ritva Liisa
Oulun kaupunkinimistö  (Arv. teos: Oulun paikannimet : mistä nimet tulevat / Ritva Toropainen. - Oulu, 2005) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.110 (2006) : 2, s. 316–319

Sommardahl, Eivor
Ny språklitteratur: Finland / Aino Piehl och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2006 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl [et al.]. - Oslo : Språkportalen, 2006. ISBN 82-7433-053-6, s. 157–159

Suutari, Toni
Kurzrezension (Arv. teos: Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.-19. sajandil / Heli Laanekask. - Tartu, 2004) // Finnisch-Ugrische Forschungen 59 (2006) : 1-3, s. 238–239

Toijanniemi, Outi
Keveyttä kirjoittamiseen (Arv. teos: Hauskaa kielenhuoltoa! / Marsa Luukkonen. - Porvoo, 2006)  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 28

Vihonen, Inkaliisa
Kaikilla oikeus lukuelämykseen (Arv. teos: Toisin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä / Leealaura Leskelä ja Hannu Virtanen (toim.) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2006 : 4, s. 27

Äikäs, Monica
Svenska idiom  (Recension av: Svenska idiom / Hans Luthman. - 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2006 : 1, s. 32

Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier


Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Julkaisut 2005 // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Toimintakertomus 2005 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006, s. 28–42  <URL: http://www.kotus.fi/files/80/kertomus_2005.pdf  >  

Ordbøker og ordlister Finland  / [Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä] // Språk i Norden 2006 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl [et al.]. - Oslo : Språkportalen, 2006. ISBN 82-7433-053-6, s. 183–188

Palaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet

Granqvist, Kimmo
Oriste! :  nykykreikan alkeiskurssi. 2 CD-levyä / Kimmo Granqvist ... [et al.]. - Helsinki : Finn Lectura, 2006.  ISBN 978-951-792-296-8

Savolainen, Leena

Satuja viittoen - Sagor på teckenspråk. Hans Christian Andersenin satuja suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Sagor av Hans Christian Andersen på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. DVD (kaksi levyä) / Toimituskunta: Leena Savolainen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), Kuurojen Liitto: Pia Taalas, Karin Hoyer, Kaisa Alanne. Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 50. ISBN 952-5396-48-7, ISSN 1457-1099, A-50727. 253 minuuttia.

Suomi–ruotsi-suursanakirja  = Stora finsk-svenska ordboken. CD-ROM / [toimittajat Ilse Cantell, Nina Martola]. -  Helsinki : WSOY, 2006.


Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet

Heikkinen, Vesa
"Luotamme tekstiin": Raportti Kotuksen tekstintutkimushankkeesta 2000–2005. -  118 sivua.

Palaa otsikoihin

Monisteet


Vuolab-Lohi, Káre
Giellagáhttenrávvagat. Oahpahusmánggus. Journalistaoahppu. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu. - 83 s. (= Pohjoissaamen kielen kielenhuolto-opas. Opetusmoniste)
Palaa otsikoihin