Siirry sisältöön

Julkaisut 1996


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


1. Eskelinen, Sari: Kiteen murretta / Sari Eskelinen ; sanahakemiston laatineet Tarja Hyvärinen, Raimo Jussila ja Tarmo Rahikainen. - Helsinki : Edita, 1996. - 108 s. (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 44) ( Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 89) ISBN 951-37-2029-2 (nid.)

2. H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä       Band = Tom 4 : (S-Z) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1996. - S. 1928-2703 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 4) Selkänimeke: Mordwinisches Wörterbuch  ISBN (OSA): 951-9403-86-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-87-6 (nid.)

3. Kertomus vuoden 1995 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1996. - 83 s. (Sisältää myös: Vuosien 1997-2000 toiminta- ja taloussuunnitelman)

4. Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta / [toimittaneet: Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni, Satu Tanner]. - Helsinki : Edita, 1996. - 333 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 86) ISBN: 951-37-1836-0 (nid.)

5. Kielitieteen asiasanasto : suomi-englanti : English-Finnish / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-Maija Kulonen ; atk-asiantuntija: Tarmo Rahikainen. - Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1996. - 222 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 88) ISBN: 951-692-391-7 (nid.)

6. Närhi, Eeva-Maria: Suomalaista sukunimikäytäntöä / Eeva Maria Närhi ; toimittaneet: Ritva Korhonen, Eeva-Liisa Stenhammar ja Anneli Räikkälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1996. - 173 s. (Kielenkäytön oppaita ; 1) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 91) ISBN: 951-37-1920-0 (nid.)

7. Vilkuna, Maria: Suomen lauseopin perusteet / Maria Vilkuna. - Helsinki : Edita, 1996. - 348 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 90) ISBN: 951-37-2021-7

8. Yli-Luukko, Eeva: Heinolan murretta / Eeva Yli-Luukko ; sanahakemiston laatineet Anneli Hänninen, Raimo Jussila ja Tarmo Rahikainen. - Helsinki : Edita, 1996. - XXVIII, 92 s. (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 45) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 93) ISBN: 951-37-2088-8 (nid.)

9. Ylävesille Ähtäriin / toimittaneet Ritva Liisa Pitkänen, Jorma Rekunen, Kaija Mallat. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1976. - 205 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 653) ISBN: 951-717-930-8 (sid.)

Palaa otsikoihin

Tutkijoiden omat kirjat, toimitteet ja käännökset


1. Aikio, Samuli: Sámi atlas : geográfalaš ja historjjálaš kárttat / Hans Ragnar Mathisen, Samuli Aikio, Anders Henriksen. - Romssavárdu : Keviselie, 1996. - 67 s. : kartt., kuv. ISBN: 82-90482-09-4 (sid.)

2. Essays on indigenous identity and rights / edited by Irja Seurujärvi-Kari & Ulla-Maija Kulonen. - Helsinki : Yliopistopaino, 1996. - 185 s.

3. Hauska tutustua : amerikansuomalaisia tapaamassa / Pertti Virtaranta ; toimittanut Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. - 235 s. : kuv., nuott. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 651) ISBN: 951-717-909-X (nid.)

4. Kulonen, Ulla-Maija: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen : etymologista leksikografiaa. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. - 132 s. (Suomi, ISSN 0355-0257 ; 181) ISBN: 951-717-923-5 (nid.)

5. Reuter, Mikael: Reuters rutor. 2 : Svar på fragor om svenska i allmänhet och finlandssvenska i synnerhet. - Esbo : Schildt, 1996. - 232 s. ISBN (OSA): 951-50-0810-7

6. Reuter, Mikael: Svenska ortnamn i Finland / Svenska Finlands folkting, Nordiska språksekretariatet ; [text: Mikael Reuter]. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, [1996]. - 6 s. : kuv.  ISBN: 952-9700-30-X (taitelehtinen)

7. Saaristo-Espoo : nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta / toimittaja: Sirkka Paikkala ; käännökset: Ritva Liisa Pitkänen. - [Espoo] : Espoon kaupungin viestintäyksikkö, 1996. - 163 s., [8] kuvas. : kuv., kartt. ISBN: 951-857-254-2 (sid.)

8. Stad och bygd : finlandssvenska stadsmål i ett regionalt och socialt perspektiv / Ann-Marie Ivars & Peter Slotte. - Helsingfors, 1996. - 177, [6] s. (Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771 ; 37)  ISBN: 952-90-7585-5 (nid.)
 
Palaa otsikoihin

ARTIKKELIT

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit


Ainiala, Terhi
1. Förändringar och variation i ägonamn (Summary: Changes and free variation in field-names) // Studier i nordisk filologi. ISSN 0356-0376 ; 75. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 603), s. 179-188

2. Muuttuvan kylän paikannimet : Asikkalan Kurhilan paikannimistö 1960-luvulla ja nykyisin // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 86). ISBN 951-37-1836-0, s. 90-101

3. On defining the proper name and the place name // International congress of onomastic sciences (1996): 19th International congress of onomastic sciences: University of Aberdeen (Scotland) August 4-11, 1996 : Scope, perspectives, and methods of onomastics (Congress Guide). - Aberdeen : University of Aberdeen, 1996, s. 28

4. Uudenlaista paikannimitutkimusta // Kielitieteen päivät (1995): Kielten kuulossa : kielitieteen päivät Jyväskylässä 5. ja 6.5.1995. - Jyväskylä : Korkeakoulujen kielikeskus, 1996. ISBN 951-34-0737-3, s. 105-111

5. Yksi paikka - kaksi nimeä // Ylävesille Ähtäriin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. ISSN 0355-1768; 653). ISBN 951-717-930-8, s. 100-108

Alanen, Timo
6. Kirjurit ja nimien kirjoitustavat 1500-luvun Hämeessä // Vuosikirja / Tampereen seudun sukututkimusseura. - Tampere : Tampereen seudun sukututkimusseura. ISSN 0782-646X. 1995 :2, s. 16-20

7. Vanajaveden varren nimistöä // Arx Tavastica. - Hämeenlinna : Hämeenlinna-seura(Hämeenlinna-seuran julkaisu. ISSN 0358-3414 ; 10), s. 3-21

Eiras, Vuokko
8. Etymologisesta periaatteesta ja sen soveltamisesta etäsukukielten sanakirjatöissä // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 283-291

Haarala, Risto
9. Vad är språkgranskning? / Risto Haarala ; Pia Westerberg (övers.) // Språket lever! : festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. - Stockholm : Norstedts, 1996. ISBN 91-1-966072-3, s. 81-84

Jussila, Raimo
10. Kuinka sanasto karttuu // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 213-228

Karvonen, Pirjo
11. Hidden norms of language // Pragmatics, ideology, and contacts bulletin. - Helsinki : University of Helsinki. ISSN 1237-6744. 1996 : 3, s. 30-32

12. Missä on taloustekstin ihminen? // Teksti ja ideologia : kieli ja valta julkisessa kielenkäytössä. - [Helsinki] : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996. (Kieli. ISSN 0782-8519 ; 9). ISBN 951-45-7271-8, s. 151-167

13. Sitä ja tätä komiteakielestä : rinnastukset, luettelot ja sanaparit // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 86). ISBN 951-37-1836-0, s. 30-40

Koivisto, Vesa
14. Universaalitypologiaa ja kielioppiteoriaa (Arvost. teokset: Typology and universals / William Croft. - Cambridge, 1990 ja Syntactic categories and grammatical relations. The cognitive organization of information / William Croft. - Chicago, 1991) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 1, s. 117-124

Kolehmainen, Taru
15. Liturgia, kieli ja todellisuus // Mikä messu! : näkökulmia uudistuvaan jumalanpalvelukseen. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1996 (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A. ISSN 0781-898X ; nro 67). ISBN 951-693-209-6, s. 136-147

16. Suomen kieli - suomenkieli? : erään kielineuvon tarina // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 53-63

Koponen, Eino
17. Kirkko ja paasto - Itämerenalueen kulttuurihistorian kysymyksiä kahden lainasanan valossa // Vieraan ymmärtäminen : kirjoituksia kielestä ja kulttuurista. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 656). ISBN 951-717-946-4, s. 91-104

18. Lappische Lehnwörter im Finnischen und Karelischen // Lapponica et uralica : 100 Jahre finnisch-ugrischer Unterricht an der Universität Uppsala. - Uppsala : Finsk-ugriska institutionen, 1996 (Studia Uralica Upsaliensia. ISSN 1101-7430 ; 26). ISBN 91-554-3866-0, s. 83-98

Korhonen, Ritva
19. Kohtauspaikkana Koskue // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 86). ISBN 951-37-1836-0, s. 229-240

20. Ähtärin kyläkuntien nimet // Ylävesille Ähtäriin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 653). ISBN 951-717-930-8, s. 70-78

Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
21. contributor to [especially Fennic languages] Linguistic bibliograhpy for the year 1993 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol. - Dordrecht : Kluwer, 1996. - LXXXIV, 1339 s. ISBN 0-7923-3708-5

Kulonen, Ulla-Maija
22. Ein Meilenstein in der uralischen Zahlwortforschung (Arvost. teos: Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen / László Honti. - Budapest, 1993) // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. ISSN 0355-1253. Vol. 53 (1996) : 1 - 3, s. 218-223

23. Etymologie, Lautgeschichte, Herkunft // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars V : Sessiones sectionum Lexicologia & Onomastica. - Jyväskylä : Moderatores. ISBN 952-90-7372-0, s. 88-91

24. Etymologin työpajasta : pari perustelua Suomen sanojen alkuperä -teoksen kannanottoihin // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 265-271

25. Preface // Essays on indigenous identity and rights. - Helsinki : Yliopistopaino, 1996, s. 7-9

26. Publications by Mikko Korhonen 1960-1994 / compiled by Mikko Korhonen and supplemented by Ulla-Maija Kulonen // Korhonen, Mikko: Typological and historical studies in language by Mikko Korhonen : a memorial volume published on the 60th anniversary of his birth. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1996 (Suomalais-ugilaisen seuran julkaisuja ; 223) (Uhanalaisten kielten tietopankin julkaisuja ; 1). ISBN 951-9403-95-7, s. 243-255

Länsimäki, Maija
27. Kun paha pieksää ja ihminen kuoleskelee : epilepsian kansanomaiset nimitykset // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 200-212

Martola, Nina
28. Finlandssvenska, finsk-svensk tvåspråkighetslexikografi och korpusar // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 3 (1996), s. 105-120

29. Nationalencyklopedins ordbok / Nina Martola, Ilse Cantell (Arvost. teos: Nationalencyklopedins ordbok // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 3 (1996), s. 209-222

Miikkulainen, Raija
30. The database of Finnish Toponyms // International congress of onomastic sciences (1996): 19th International congress of onomastic sciences: University of Aberdeen (Scotland) August 4-11, 1996 : Scope, perspectives and methods of onomastics (Congress Guide). - Aberdeen : University of Aberdeen, 1996, s. 99-100

31. Poiketaan Ouraan // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 119-136

Nikunen, Erja
32. Rakenteinen teksti : tekstin käsittelyä tietokoneella // Kieli ja tietokone : AFinLAn vuosikirja 1996. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopistopaino, 1996 (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja. ISSN 0781-0318 ; no. 54). ISBN 951-9388-42-7, s. 107-118

33. YAPE -- yet another perfect editor // Proceedings of SGML Finland 1996, s. 47-55 SGML User's Group Finland, Espoo 4.-5.10.1996

Nuutinen, Liisa
34. 1700-luvun lääkkeitä // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 86). ISBN 951-37-1836-0, s. 189-199

35. "Korpus över äldre finska" // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 3 (1996), s. 129-138

Paananen, Ritva
36. Kuuntelija radion kielen normittajana (Summary: The listener as a norm-setter of radio language) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 4, s. 520-535

37. Radio rentoutuu - kirjakielestä puhekieleen // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 41-52

Paikkala, Sirkka
38. Från olika namnsystem till enhetligt släktnamnsbruk i Finland (Summary: From different name systems to a uniform name practice in Finland) // Slektsnamn i Norden : rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17. - 20. september 1992. - Uppsala : NORNA-förlaget, 1995 (NORNA-rapporter 0346-6728 ; 58). ISBN 91-7276-056-7. Vol. 58, s. 109-127

39. Genealogische Methoden in der Zunamenforschung // International congress of onomastic sciences (1996): 19th International congress of onomastic sciences: University of Aberdeen (Scotland) August 4-11, 1996 : Scope, perspectives, and methods of onomastics (Congress Guide). - Aberdeen : University of Aberdeen, 1996, s. 106-107

40. Kansallisten sukunimien nousu Suomessa // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars V : Sessiones sectionum Lexicologia & Onomastica. - Jyväskylä : Moderatores. ISBN 952-90-7372-0, s. 274-277

Palkki, Riitta
41. "Cadzocat taiwan linduja" : linnut suomalaisessa Raamatussa // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 171-188

Piehl, Aino
42. Oikeakielisyyttä ja kielen käytäntöä Virittäjässä (Summary: Language standardisation and guidance on correct usage in Virittäjä) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 4, s. 490-503

43. Paljosta on paha valita : sijamuodon valinnasta // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 64-75

Pitkänen, Ritva Liisa
44. A farmer's and a fisherman's nomenclatures : occupation as a decisive factor // International congress of onomastic sciences (1996): 19th International congress of onomastic sciences: University of Aberdeen (Scotland) August 4-11, 1996 : Scope, perspectives, and methods of onomastics (Congress Guide). - Aberdeen : University of Aberdeen, 1996, s. 109

45. Nyysittömäntammelta Niemisjoelle : purouitot ja uittojen nimimaisema // Ylävesille Ähtäriin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. ISSN 0355-1768; 653). ISBN 951-717-930-8, s. 119-134

46. Paikat ja niiden nimet / Kurt Zilliacus & Ritva Liisa Pitkänen // Saaristo-Espoo : nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta. - [Espoo] : Espoon kaupungin viestintäyksikkö, 1996. ISBN 951-857-254-2, s. 31-118

47. Saarten nimeäminen suomenkielisessä Turunmaan saaristossa // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars V : Sessiones sectionum Lexicologia & Onomastica. - Jyväskylä : Moderatores. ISBN 952-90-7372-0, s. 278-281

48. Strukturen i finska ägonamn // Studier i nordisk filologi. ISSN 0356-0376 ; 75. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 603), s. 175-176

49. Viljelijän kylä - kalastajan saaristo : ammatti nimitaidon taustana // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 86). ISBN 951-37-1836-0, s. 102-118

Punttila, Matti
50. Ensi tavun vokaaliaineksen keston vaihtelusta karjalassa // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : [Congressus]. ISBN 952-90-7370-4, s. 40-44

51. Pernajan Kabböle : Suomen ainoa virolaiskylä // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 86). ISBN 951-37-1836-0, s. 292-311

52. The superlative in literary Estonian in comparison with literary Finnish (Superlatiivist eesti kirjakeeles võrrelduna soome kirjakeelega) / Mati Erelt, Matti Punttila // Estonian : typological studies. 1. - Tartu : Tartu ülikooli, 1996 (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised. ISSN 1406-0183 ; 4), s. 24-36

Rekunen, Jorma
53. Ähtäriläistä kerrontaa : näytteitä Ähtärin murteesta // Ylävesille Ähtäriin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 653). ISBN 951-717-930-8, s. 178-193

Reuter, Mikael
54. Finlandssvensk språknormering - lingvistik, sociologi eller politik? // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 4, s. 555-562

55. Vad är finlandssvenska? // Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige. - Rovaniemi : Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet, 1996 (Juridica Lapponica. ISSN 0783-4144 ; no. 14). ISBN 951-634-526-3, s. 41-56

56. Är jag svensk eller finne? // Språket lever! : festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. - Stockholm : Norstedts, 1996. ISBN 91-1-966072-3, s. 232-241

Rouvala, Katariina
57. Ähtärin viljelysnimet // Ylävesille Ähtäriin. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. ISSN 0355-1768; 653). ISBN 951-717-930-8, s. 88-99

Ruppel, Klaas
58. Det rör på sig inom finsk-tysk lexikografi (Arvost. teos: Saksa-suomi-opiskelusanakirja / Aino Kärnä. - Porvoo, 1995) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 3 (1996), s. 295-305

Saarinen, Sirkka
59. Arvuutanko arvoituksen? // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 272-282

60. Bibliographie der Uralistik abgeschlossen (Arvostellut teokset: Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987 = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia. 1 : Arkeologia / päätoim. Marianne Schaumann-Lönnqvist. - Helsinki, 1988 ; Bibliographia Studirorum Uralicorum 1917-1987 = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia. 2 : Perinnetieteet / päätoim. Kaisa Sinikara. - Helsinki, 1990 ; Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987 = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia. 3 : Kielitiede / päätoim. Maija Länsimäki. - Helsinki, 1991 ; Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987 = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia. 4 : Kirjallisuudentutkimus / päätoim. Lasse Koskela. - Helsinki, 1994) // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. ISSN 0355-1253. Vol. 53 (1996) : 1 - 3, s. 211-218

61. Kaksi yhteenkietoutunutta perinteenlajin nimitystä // Sananjalka : Suomen kielen seuran vuosikirja. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. Vol. 38 (1996), s. 65-75

62. A Summary of Vogul (Mansi) World-View (Arvost. teos: Vogul Folklore / collected by Bernát Munkácsi ; selected and edited Otto von Sadovszky and Mihály Hoppál) // Ethnologia Fennica : Finnish studies in ethnology. - Helsinki : Seurasaari Foundation. ISSN 0355-1776. Vol. 23 (1995), s. 59-60

63.Vetehinen ja ihmisenpuolikas : udmurttilaisia uskomuksia // Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. - Budapest : ELTE, 1996 (Urálisztikai tanulmányok ; 7). ISBN 963-463-034-0, s. 215-219

64. Zur Entwicklung der morphophonologischen Beschreibung des Ceremissischen // Finnisch-ugrische Mitteilungen. - Hamburg. ISSN 0341-7816. Vol. 18-19/1994-1995 (1996), s. 121-124

Sandström, Caroline
65. Pronomenen he och han i Pyttisdialekten // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 155-167

Saukkonen, Pauli
66. Book Review (Arvost. teos: Bibliography of quantitative linguistics / Reinhard Köhler (with the assistance of Christiane Hoffmann). - Amsterdam, 1995) // Journal of quantitative linguistics. - Lisse : Swets & Zeitlinger. ISSN 0929-6174. Vol. 3 (1996) : 1, s. 91-92

67. Esipuhe // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 9-11

68. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimuspoliittinen ohjelma // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 3, s. 429-434

69. Suomen kielen johdinten typologiaa // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars V : Sessiones sectionum Lexicologia & Onomastica. - Jyväskylä : Moderatores. ISBN 952-90-7372-0, s. 163-167

70. Zwei Aufgaben der Finnougristik // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. ISBN 952-90-7416-6, s. 47

Savolainen, Leena
71. Suomalaisen viittomakielen sanakirjahanke // Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti : Suomen
logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisu. - Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys. ISSN 0359-095X. 16 (1996) : 1, s. 19-23

72. Uraauurtavaa viittomakielen sanakirjatyötä Suomessa // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 137-145

Slotte, Peter
73. Den officiella hanteringen av ortnamn i Finland. Balansgången svenskt - finskt - högspråkligt - dialektalt // Årsmelding /Avdeling for namnegranskning, Universitetet i Oslo. - Oslo. 1995, s. 133-141

Sommardahl, Eivor
74. Språkvården och medierna - resultat genom samarbete // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 4, s. 562-566

Takkinen, Ritva
75. Foneettisfonologinen aspekti kuuron lapsen viittomakielen kehityksessä // Kielitieteen päivät (1995): Kielten kuulossa : kielitieteen päivät Jyväskylässä 5. ja 6.5.1995. - Jyväskylä : Korkeakoulujen kielikeskus, 1996. ISBN 951-34-0737-3, s. 267-273

76. Kuuro lapsi kielen ja kulttuurin lähteillä // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 146-154

Tanner, Satu
77. Kissa kielillä : affektisen innovaation nimitykset eli kuinka eri suomalais-ugrilaiset kielet ovat nimittäneet uutta outoa tulokasta, villiä kotieläintä, kissaa // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 254-264

Tiililä, Ulla
78. Mitä viranomaisille kirjoitetaan? : korvaushakemusten argumentoinnin analyysiä // Teksti ja ideologia : kieli ja valta julkisessa kielenkäytössä. - [Helsinki] : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996 (Kieli, ISSN 0782-8519 ; 9). ISBN 951-45-7271-8, s. 205-235

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
79. Namn i en gränsstad mellan väst och öst : om tillnamn i Fredrikshamn 1726-1860 // Studia anthroponymica Scandinavica. - Uppsala. ISSN 0280-8633. Vol. 14 (1996), s. 21-36

Vilkuna, Maria
80. Ken on luonut kieliopin? // Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta. - Helsinki : Edita, 1996 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437). ISBN 951-37-1836-0. Vol. 86, s. 15-29

Vilppula, Matti
81. Sõnade taga on rahvas (Arvost. teos: Eesti murrete sõnaraamat I. 1. vihik. a - aju. - Tallinn, 1994) // Keel ja kirjandus. - Tallinn. ISSN 0131-1441. Vol. 39 (1996) : 3, s. 200-204

Palaa otsikoihin

Kielenhuolto- ja muut artikkelit


Aapala, Kirsti
1. Jokapäiväinen leipämme // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 29.10.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

2. Omenahilloa maapäärynöistä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 4.9.1996, s. C4 (Kieli-ikkuna)

3. Rukkaset reputetulle kosijalle // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 23.7.1996, s. B7 (Kieli-ikkuna)

4. Sanojen matkassa aavoilta arkistoon // Lapin kansa : Peräpohjolan ja Lapin väestön sitoutumaton äänenkannattaja. - Rovaniemi : Lapin Kansa Oy. ISSN 0359-6753. 17.3.1996, s. 10

5. Torilla ja turulla on yhteiset juuret // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 6, s. 42 (Kurkistin)

Aikio, Samuli
6. Oðða ja buoret biippaljorgalus (pro: bippal-): Cuovggas báitá seavdnjadasas // Áu. - Guovdageaidnu : Áu. 1996 : 15, 12.4., s. 2, 12

7. Raaskaltion jumalat ja käyttäjät - kasvinnimien lähtökohtia saamessa // Raito : maakunnallinen museolehti. - Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo. ISSN 0781-481X. 13 (1995) : 2, s. 20-29

8. Saamelaisista nimistä (Sámegiel "abstract": Sápmela namaid birra) // Yliopiston nimipäiväalmanakka. - Helsinki : Yliopistopaino. ISSN 1238-6073. 1996, s. 74-78

Ainiala, Terhi
9. Anianpelto // Päijät-Häme. 10.6.1996 (Paikannimet kertovat)

10. Asikkala // Päijät-Häme. 9.4.1996 (Paikannimet kertovat)

11. Hangas oli pyydys // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 3, s. 52 (Kurkistin)

12. Hillilä ja Kurhila // Päijät-Häme. 22.4.1996 (Paikannimet kertovat)

13. Kalkkinen // Päijät-Häme. 13.5.1996 (Paikannimet kertovat)

14. Kopsuo // Päijät-Häme. 20.5.1996 (Paikannimet kertovat)

15. Miksi Päijänne on Päijänne ja Vääksy on Vääksy? // Päijät-Häme. 4.3.1996

16. Pokro liittyy ortodoksisuuteen // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki :Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 3, s. 51 (Kurkistin)

17. Pukala // Päijät-Häme. 11.7.1996 (Paikannimet kertovat)

18. Päijänne voi olla lappalaista perua // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 4, s. 44 (Kurkistin)

19. Vesivehmaa // Päijät-Häme. 17.6.1996 (Paikannimet kertovat)

20. Vääksy tulee Ruotsista // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 5, s. 52 (Kurkistin)

21. Äiniö // Päijät-Häme. 27.5.1996 (Paikannimet kertovat)

Alanen, Timo
22. Lounais-Häme vuoden 1741 Hämeen lääninkartassa // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 1996, s. 24-25

23. Somerolaiset, posti ja sanomalehdet 1800-luvun lopulla // Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. Vol. 65 (1996), s. 75-80

24. Someron seurakunnan hopeinen viljantähkä // Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. Vol. 65 (1996), s. 81-83

Alho, Irja
25. Mitä kieli on? // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1996 : 1, s. 20-23

Bergström, Susanne
26. Dialektarbete i Sörnäs för hela Svenskfinland. 1 // Hembygden. - Vol 40. - s. 7

27. Felknäppningar i dialekterna. 1 // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1996 : 16

28. Stockar och glas // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1996 : 5

Eronen, Riitta
29. Friikki ja nörtti Suomessa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 2.7.1996, s. B4 (Kieli-ikkuna)

30. Helvestä helpiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 29-30

31. Karkkipäivän mietteitä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 9.4.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

32. Kun sä käyt huoltoasemalla // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 25.6.1996, s. B3 (Kieli-ikkuna)

33. Kysyvälle vastataan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 36-37

34. Metsänhaltijoista // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 29.8.1996, s. C8 (Kieli-ikkuna)

35. Monimuotoiset yhdyssanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 12-14

36. Ootsä tänään mun kaa? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 30.4.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

37. Pirunhevonen ei ole suvenkorento : vastine yleisönosastokirjoitukseen // Aamulehti. - Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. 5.8.1996

38. Punaiset viivat // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1996 : 4, s. 26-27

39. Rakkaalla isälläkin on monta nimeä : vastine yleisönosastokirjoitukseen // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 13.5.1996

40. Suden hetkestä Janten lakiin // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 22.10.1996, s. B5

41. Uudenmaan läänissä vaihtelevaa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 16.7.1996, s. B3 (Kieli-ikkuna)

42. Yhdyssanat / Anneli Räikkälä, Sari Maamies, Riitta Eronen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 5-12

Fortelius, Robin
43. Ordlista på svenska, finska och engelska kring www / sammanställd av Robin Fortelius // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 34

44. Sökmaskiner och sökrobotar i språkvårdens tjänst // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 2, s. 14-16

45. World Wide Web på svenska // Finlands kommuntidning. - Helsingfors : Finlands kommunförbund, 1993-. ISSN 1235-9343. 4(1996) : 9, s. 27

Grönros, Eija-Riitta
46. Huutoja ja vastauksia // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 23.4.1996, s. C4 (Kieli-ikkuna)

47. Merkkitavaraa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 5.11.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

48. Perhepiirissä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 7.5.1996, s. C7 (Kieli-ikkuna)

Halonen, Johanna
Imatran alkuperä on epäselvä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 1, s. 43 (Kurkistin) (Tehty vuonna 1995 KKTK:n palveluksessa). Lisätty 28.9.2000

af Hällström, Charlotta
49. Samtalsforskning (Arvost. teos: Folkmålstudier. 36 / red. Ann-Marie Ivars, Peter Slotte et al.. - Helsingfors, 1995) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 3, s. 27-28

50. Språk i kontakt (Arvost. teos: Svenskans beskrivning. 21, Förhandlingar vid tjugoförsta sammankomsten för svenskans beskrivning i Helsingfors den 11-12 maj 1995 / red. Ann-Marie Ivars et al. - Lund, 1995) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 3, s. 27

Hänninen, Anneli
51. Murteita tallennettu Pieksämäeltäkin // Pieksämäen lehti. - Pieksämäki : Lehtisepät. ISSN 0356-6447. 18.4.1996

Iisa, Katariina
52. Joka vai mikä - siinä pulma // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 3, s. 78

53. Kielenhuoltoa ja tekstinhuoltoa // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 8, s. 44-45

Joki, Leena
54. Suomea vai karjalaa? // Karjalainen. - Joensuu : Pohjois-Karjalan kirjapaino. ISSN 0358-1705. 1.3.1996

Jussila, Raimo
55. Onko muodikkain yleisintä? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 6, s. 26-27

56. Ottakaa yhteyttä inforahtuun! // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 12.11.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

57. Romani- ja viittomakielen asema vahvistuu // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 5, s. 6 (Uutisia)

58. Sanoja: Missä on verkilö? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 4, s. 44 (Kurkistin)

59. Yliopistomies muistelee (Arvost. teos: Oppia ikä kaikki : muisteloita yliopistomiehen taipalelta) / Osmo Ikola. - Turku, 1993) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 3, s. 482-485

Kallio, Jussi
60. Edustajamme Euroopassa // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1996 : 142, s. 21-22

61. Julkishallinnon nimien oikeinkirjoitus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 1, s. 12-23

62. Kun kun... // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 1, s. 37-38

Kankaanpää, Salli
63. Faksi vai faxi? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 7, s. 56-57

64. Huomioida saa, muttei huomioiden // Linkki : Ylen henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1996 : 8, s. 4 (Suomea)

65. Monta vai montaa kakkua? // Linkki : Ylen henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1996 : 11, s. 6 (Suomea)

Koivisto, Vesa
66. Kertomus Kotikielen seuran 120. toimintavuodesta // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 100 (1996) : 2, s. 274-275 54.

67. Sulavia sanoja // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 17.9.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

Kolehmainen, Taru
68. Aika, muutos ja sanat // Keski-Häme : Kosken, Lammin, Tuuloksen ja Hauhon paikallislehti. - Lammi : Hämeen viestintä. ISSN 0782-5366. 29.2.1996

69. Aika, muutos ja sanat // Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. - Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. ISSN 0783-3261. 1.3.1996

70. Elämää virtuaalisesti // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 31.12.1996, s. C1 (Kieli-ikkuna)

71. Mistä muotisanat tulevat? // Hämeen sanomat. - Hämeenlinna : Hämeen Sanomat. ISSN 0356-2751. 3.3.1996

72. Onko messu missio? // Kirkkomme lähetys. - Helsinki : Kirkon lähetystyön keskus. ISSN 0789-5135. 1996 : 2, s. 24-25

73. Posteri // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 1, s. 35-36

74. Pyhäinkuvia ja muita ikoneja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 23-25

75. Ylioppilasaineella on lukijansa / koonnut Tuula Uusi-Hallila // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1996 : 3, s. 16-17

Korhonen, Ritva
76. Jokimaiseman paikannimiä // Joki, kylä - ajanvirta : kirja Evijärven Jokikylästä. - Evijärvi : Jokikylän kotiseutupiiri, 1996. ISBN 952-90-8287-8, s. 30-38

77. Etelä-Pohjanmaan paikannimien keruu on vielä kesken : paikannimissä pahoja aukkoja // Ilkka. - Seinäjoki : Ilkka. ISSN 0356-1283. 10.3.1996

78. Perinne velvoittaa taivuttamaan Toulaudella // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 1, s. 44 (Kurkistin)

Korhonen, Tarja
79. Jouluikkuna // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 24.12.1996, s. B2 (Kieli-ikkuna)

Kulonen, Ulla-Maija
80. Jenkka tulee Ruotsista // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 1, s. 44 (Kurkistin)

81. Kaikki suhteet eivät ole sukua // Helsingin Sanomat. Kuukausiliite. - Helsinki : Sanoma oy. ISSN 0780-0096. (1996) : 7, s. 15. Postia

82. Lainasanat kertovat (Arvost. teos: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa / Kaisa Häkkinen. - Helsinki, 1996 // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 5, s. 38 (Katsauksia)

83. Nimistö / Ulla-Maija Kulonen & Max. Hagman // Jalopuumetsät. - Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, 1996. ISBN 951-96371-7-6, s. 99-100

84. Ruodut elättivät sekä armeijaa että vaivaisia // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 1, s. 44 (Kurkistin)

Länsimäki, Maija
85. Asiasta ollaan montaa mieltä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 3.4.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

86. Elohiiri ja sen muut nimitykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 28-29

87. Flunssan kourissa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 26.11.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

88. Kun paha pieksää ja ihminen kuoleskelee : epilepsian kansanomaiset nimitykset // Epilepsia-lehti. - Helsinki : Epilepsialiitto. ISSN 0780-0150. Vol. 28 (1996) : 3, s. 32-36 (Ilm. myös: Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta / toim. Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni, Satu Tanner. - Helsinki : Edita, 1996. - S. 200-212)

89. Kurria kyytipojaksi // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 3.3.1996, s. B2 (Kieli-ikkuna)

90. Leimaako sairaus ihmisen // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 18.6.1996, s. C4

91. Leviäminen tunnetaan, Jokista ei // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 5, s. 52 (Kurkistin)

92. Maistuuko jäätelö? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 11.6.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

93. Mesimarja ja sen muut nimitykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 34-35

94. Pilkunviilaustako? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 13.8.1996, s. C3 (Kieli-ikkuna)

95. Romanit ja mustalaisleiri // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 4.6.1996, s. B8 (Kieli-ikkuna)

96. Sanoja: Miten lehtolapsi sai alkunsa? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 6, s. 41 (Kurkistin)

97. Taksvärkin tekoa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 19.11.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

98. Taustalla heratyyni // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 1, s. 44 (Kurkistin)

99. Tervetuloa varpajaisiin // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 24.9.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

100. Tuimaa keittoa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 1.10.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

101.Ylioppilasaineella on lukijansa / koonnut Tuula Uusi-Hallila // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1996 : 3, s. 16-17

Löfström, Jamima
102. Kan Helsingforssvenska skolungdomar tala svenska? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 22-25

Maamies, Sari
103. Ensimmäinen vai yhdes? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 33-34

104. Joko aletaan tekemään? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 6.8.1996, s. A18 (Kieli-ikkuna)

105. Kielitoimiston neuvonnasta poimittua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 31-34

106. Kielitoimiston neuvonnasta poimittua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 29-30

107. Niinku // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 5.3.1996, s. C8 (Kieli-ikkuna)

108. Rotu ja rasismi // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 15.3.1996, s. C9 (Kieli-ikkuna)

109. Vähän vauvoista ja yhdyssanoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 36

110. Yhdyssanat / Anneli Räikkälä, Sari Maamies, Riitta Eronen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 5-12

Martola, Nina
111. Går det att göra en finsk-svensk ordbok? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 9-12

112. Litteratur (Arvost. teos: Nationalencyklopedins ordbok) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 26-28

Molander, Tina
113. Språkfrågor i urval (Huomautus: Sambo - styvfamiljen - särkullbarn - partnerskap -homosexuellt partnerskap - särbo) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 2, s. 21-22

Nissinen, Irma
114. Loukku // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 36

115. Nalli kalliolla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 27-28

Paikkala, Sirkka
116. Erfarenhet av namngivning i en tvåspråkig kommun (Vastine Peter Slotten artikkeliin Vägnamn på två språk // Språkbruk 1995 : 2) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1995 : 4, s. 9-13

117. Hakemisto // Joka kodin suuri nimikirja. - Helsinki : Suuri suomalainen kirjakerho, 1996. ISBN 951-643-476-2, M-Ö, s. 736-805

118. Johdanto / Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala // Joka kodin suuri nimikirja. - Helsinki : Suuri suomalainen kirjakerho, 1996. ISBN 951-643-476-2, M-Ö, s. 9-12

119. Kiinalaisten nimien ääntämisestä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 29.3.1996, Mielipide

120. Kompromisseja tarvitaan nimistön suunnittelussakin // Uusimaa. - Porvoo : Uusimaa. ISSN 0357-1858. yliö 20.11.1996

121. Koulumestari Matti Laitinen Jämsästä Sysmään // Laitiset : Laitisten sukuseuran lehti. - Helsinki : Laitisten sukuseura. ISSN 0786-3055. nro 15 1-2/1996, s. 25-27

122. Kälviän vehtari otti vierasnimen // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 2, s. 44 (Kurkistin)

123. Mikä monitoimitalolle nimeksi? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 22.9.1996. Mielipide

124. Nimipohdintoja kaksikielisestä kunnasta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 16-21

(Aiheesta aiemmin: Ortnamnsproblem i våra bygder / Peter Slotte // Budkavlen 1992 ; Vägnamn på två språk / Peter Slotte // Språkbruk 1995 : 2)

125. Paikannimitietoa satunnaiselle ohikulkijalle // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1996 : 6, s. 8-11

126. Pitääkö nimet kääntää vai ei? // Uusimaa. - Porvoo : Uusimaa. ISSN 0357-1858. yliö 13.11.1996

127. Pöljällä on monta selitystä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 3, s. 51-52 (Kurkistin)

128. Ruotuperinnettä asutusnimissä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 6, s. 42 (Kurkistin)

129. Saarivaltakunnan nimi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 13-18

130. Sukunimet / Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala // Joka kodin suuri nimikirja. - Helsinki : Suuri suomalainen kirjakerho, 1996. ISBN 951-643-476-2, M-Ö, s. 299-724

131. Suomalaisten sukunimistä / Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala // Joka kodin suuri nimikirja. - Helsinki : Suuri suomalainen kirjakerho, 1996. ISBN 951-643-476-2, M-Ö, s. 13-32

Palkki, Riitta
132. Huvitus on ajanvietettä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 6, s. 42 (Kurkistin)

Piirtola, Helinä
133. Nulju on limaista // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 2, s. 44-45 (Kurkistin)

Punttila, Matti
134. Kalle Rytkönen - ensimmäinen Sippolan murteen tallentaja ja tutkija // Anjalankosken Joulu. - Anjalankoski : Lions Club Myllykoski, 1996, s. 11-15

135. Päivä pulkkaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 1, s. 36-37

136. Rintasokeri on ruokosokeria // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 5, s. 52

137. Samanlaisuuden vertaaminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 26-28

Reuter, Mikael
138. Dagar kring påsk // (Reuters ruta) // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 3.4.1996 (Reuters ruta)

139. Doktorand vid forskarskola? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 6.3.1996 (Reuters ruta)

140. Dubbelt så dyra samtal // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 16.10.1996 (Reuters ruta)

141. Endast rovdjur äter enbart kött // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 4.12.1996 (Reuters ruta)

142. Excentrisk desinformation // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 14.8.1996 (Reuters ruta)

143. Femtiofem förrädiska och förargelseväckande finlandismer och andra frekventa fel // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 4, s. 17-24

144. Finlandssvenskan i Norden och Europa // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 4-6

145. "Finska och svenska äro republikens nationalspråk" // Backman, Per Olov: Texter om språk. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1995. ISBN 91-21-14500-8, s. 90-95

146. Finsk-svensk-finsk ordbok i elektronisk form (Arvost. teos: Suomi-ruotsi-suomi CD-ROM-sanakirja, 1996) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 3, s. 28

147. Föra // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 28.2.1996 (Reuters ruta)

148. Hur många euro? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 10.7.1996 (Reuters ruta)

149. Hållas, rymmas och räckas // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 8.5.1996 (Reuters ruta)

150. Kursoriska iakttagelser // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 21.8.1996 (Reuters ruta)

151. Lovsång till www // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 1.5.1996 (Reuters ruta)

152. Man ur huse // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 11.9.1996 (Reuters ruta)

153. Ny sport i Vanda? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.1.1996 (Reuters ruta)

154. Om webb, cd-rom och snabel-a // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 2.10.1996 (Reuters ruta)

155. Onko suomenruotsi ruotsia? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 3.12.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

156. Pansarskott och granatgevär // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 7.2.1996 (Reuters ruta)

157. Partigängare och gerillasoldater // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 31.1.1996 (Reuters ruta)

158. Reliker och relikter // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 11.12.1996 (Reuters ruta)

159. Reuters ruta byter dag och plats // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 10.1.1996 (Reuters ruta)

160. Sluta söka! // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 14.2.1996 (Reuters ruta)

161. Släppa en skiva? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 26.6.1996 (Reuters ruta)

162. Språk och kommunikation // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 27.3.1996 (Reuters ruta)

163. Språket lever (Arvost. teos: Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996 / Utgiven av Svenska språknämnden. - Stockholm, 1996) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 2, s. 13

164. Språkkunskapskrav för statstjänstemän i Finland // Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige. - Rovaniemi : Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet, 1996 (Juridica Lapponica. ISSN 0783-4144 ; no. 14). ISBN 951-634-526-3, s. 78-82

165. Svenska ortnamn i Finland / Svenska Finlands folkting, Nordiska språksekretariatet ; [text: Mikael Reuter]. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, [1996]. - 6 s. : kuv. ISBN 952-9700-30-X (taitelehtinen)

166. Svåra ord på -ium // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 22.5.1996 (Reuters ruta)

167. Till sig och ifrån sig // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 7.8.1996 (Reuters ruta)

168. Titlar som består // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 23.10.1996 (Reuters ruta)

169. Ut till sommarvillan? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 29.5.1996 (Reuters ruta)

170. Vem är åbolänning? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 13.11.1996 (Reuters ruta)

171. Är priskurant kurant? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 9.10.1996 (Reuters ruta)

172. Överlägsen körbarhet? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 13.3.1996 (Reuters ruta)

Ruppel, Klaas
173. Saksan kielen oikeinkirjoitus uudistuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 17-21

Räikkälä, Anneli
174. "Argeologiaa" ja "ongelmatiikkaa" // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 35 132. Henki ja henkilö // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 7.12.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

175. Ihonhuoltoa // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 1996 : 4, s. 12-13

176. Kansalaiset, medborgare // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 15.5.1996, s. C7 (Kieli-ikkuna)

177. Kotimurre on osa kotiseudun henkistä perintöä // Ökötykset aarhollis : [Kankaanpään murresanastoa]. - Kankaanpää, 1996 (Kankaanpään kaupunginmuseon julkaisuja ; 2). ISBN 951-9257-07-1, s. 2-8

178. Lääketieteen sanastolautakunnan suosituksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 31-32

179. Miksi ja mistä lähtien ulkomaisten hallitsijoiden nimet on käännetty suomeksi? // Tiede 2000. - Helsinki : Tieteen tiedotus. ISSN 0358-1039. 16 (1996) : 7, s. 60-61

180. Onko lottovoittaja onnellinen vai onnekas? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 16.4.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

181. Sisältö muotoa tärkeämpi : Mitä tästä opimme? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 39

182. Suomen kielen lautakunnan suosituksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 3, s. 30

183. Symmetriaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 1, s. 24-30

184. Turha on turhaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 14-16

185. Täsmäterveellistä : saako sanoa? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 10.9.1996, s. C4 (Kieli-ikkuna)

186. Vuosikymmenen, -sadan ja -tuhannen ilmaiseminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 1, s. 38: (Suomen kielen lautakunnan suositus)

187. Yhdyssanat / Anneli Räikkälä, Sari Maamies, Riitta Eronen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 5-12

Saarinen, Sirkka
188. Sukukielten sanakirjat : menneisyyttä vai tulevaisuutta varten? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 3-5

Sandström, Caroline
189. Dialekterna i den urbaniserade huvudstadsregionen // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 18-21

Nyländska dialekter i förändring // Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 1237-8356. 3 (1996) : 2, s. 37-40

Saukkonen, Pauli
190. Puheenvuoro // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 3-4

191. Suomen kielen tulevaisuus // Kanava. - Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. ISSN 0355-0303. 24 (1996) : 5, s. 268-271

Slotte, Peter
192. Gammalt och nytt i den kommunala namngivningen // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 12-17

193. "Supa barnsängsskål" : från barnfot till barntå och fi. varpajaiset // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 3, s. 3-6

Sommardahl, Eivor
194. Att underteckna skrivelser // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1996 : 126, s. 20 (Myndigheternas svenska)

195. Av-stav-ning // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1996 : 37, s. 31 (Myndigheternas svenska)

196. Kan man lära gamla byråkrater skriva? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 1, s. 7-8

197. Meningar // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1996 : 61, s. 28 (Myndigheternas svenska)

198. Ny språklitteratur : Finland // Språk i Norden 1996 : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1996 (Nordisk språksekretariats skrifter. ISSN 0108-8270 ; 19). ISBN 82-7433-031-5, s. 207-210

199. Substantiveringar // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1996 : 99, s. 30 (Myndigheternas svenska)

Stenvall, Elisa
200. Outoja merkkejä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 32-33

Suni, Helena
201. Haukkuvat haavakonkerääjät // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 30.7.1996, s. A16 (Kieli-ikkuna)

202. Koiran mielenterveys - luonne // Golden ring. - [Hikiä] : Kultainen rengas. ISSN 0780-4008. 1996 : 2, s. 10-12

203. Montako kirsua Saimaalla? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 8.10.1996, s. C7 (Kieli-ikkuna)

204. Parempi virsta väärää kuin vaaksa vaaraa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 28.5.1996, s. C7 (Kieli-ikkuna)

205. Peniltä jäi penikka // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 21.5.1996, s. C5 (Kieli-ikkuna)

206. Väärän väriset sukat kirjallisilla kutsuilla // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 6, s. 42 (Kurkistin)

Tanner, Satu
207. Syökää vanhoja suomalaisia kaloja // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 9.7.1996, s. B4 (Kieli-ikkuna)

Tiililä, Ulla
208. Helsingin Sanomat, mutta Euroopan unioni. Isot ja pienet kirjaimet moniosaisissa nimissä // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 2, s. 44-45, 56

209. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta // Sydän-Hämeen lehti : Pälkäneen, Luopioisten, Sahalahden ja Kuhmalahden paikallislehti. - Pälkäne : Kunnallistiedot. ISSN 0788-8279. 26.2.1996, s. 13

210. Päivät, ajanjaksot ja tapahtumat - mikä niistä on erisnimi, mikä yleisnimi? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 6, s. 62-63

211. Pälkäneen murre vahvoilla : Pälkäneellä monet kytkökset kielentutkimukseen // Sydän-Hämeen lehti : Pälkäneen, Luopioisten, Sahalahden ja Kuhmalahden paikallislehti. - Pälkäne : Kunnallistiedot. ISSN 0788-8279. 26.2.1996, s. 13

212. Tools, not rules - new perspectives in language planning (Interview with Ulla Tiililä, researcher at the Languge Planning Department of the Research Institute for the Languages of Finland) / Anna Solin // Pragmatics, Ideology, and Contacts Bulletin. - Helsinki : University of Helsinki. ISSN 1237-6744, Vol. 3 (1996) s. 44-49

Tuominen, Eeva
213. Tykkylunta ei tehdä lumitykillä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 3, s. 52 (Kurkistin)

214. Tykkylunta ei pidä tehdä lumitykillä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 26-27 151.

Welin, Saara
215. Kansainvälisten uutisten nimiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 30-31

216. Kisapaikkojen nimiä lähellä ja kaukana // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 4, s. 30-31 152.

217. Tallinnan vanha nimi tarkoitti kesantoa // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 4, s. 43 (Kurkistin)

Westerberg, Pia
218. Klarspråk i kommunerna (Arvost. teos: Klarspråk i kommunerna, 1996) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1996 : 3, s. 27
Viertiö, Annastiina
219. Menikö Metsähallituksen puolelle? : Isot ja pienet alkukirjaimet julkishallinnon nimissä // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 4, s. 56-57

220. Mitä eroa on merivoimilla ja Merivoimilla? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1996 : 5, s. 58-59

Vilppula, Matti
221. Eläinten lapsista // Suomen luonto. - Helsinki : Suomen luonnonsuojeluliitto. ISSN 0356-0678. 55 (1996) : 11, s. 44

222. Makkaranmittaa lainaamassa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 15.10.1996, s. C6 (Kieli-ikkuna)

223. Palaako piika? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 10.12.1996, s. C7 (Kieli-ikkuna)

224. Sienisanat samanarvoisia : kommentti sienen nimiä madonlakki ja matolakki koskevaan kirjoitteluun // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 9.3.1996, mielipidesivu

225. Stållare oli sahanasettaja // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 3 (1996) : 3, s. 52 (Kurkistin)

Vilppula, Matti
226. Murteet ja mennyt maailma // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1996 : 2, s. 6-8
Vuorenpää, Pirkko
227. "Fim, sanosiva Martlam pitäjä flika" : suomen murteiden f-alkuisista sanoista // Länsi-Suomi. - Rauma : Oy Länsi-Suomi. ISSN 0782-6419. 1.3.1996

Yli-Paavola, Jaakko
228. toimittanut 24 lyhyttä murre- ja sukukielten näytettä julkaisuun: CD-Facta 97 : elektroninen tietosanakirja. - Porvoo : WSOY, 1996. - optinen levy. ISBN 951-0-21375-6, Kieli- ja murrenäytteet:

229. Suomen murteet eivät sammu // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 26.2.1996, s. Yliö

230. Viis kielestä? : Vastaukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 3 (1996) : 5, s. 52 (Kurkistin)

Åkerlund, Carola
231. Bära kasabacka och kasirygg. 1. // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1996 : 19-20

232. Lojsknar man bara i södra Finland? 1. // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1996 : 1

233. Påta i jorden // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1996 : 8


Palaa otsikoihin