Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.


JULKAISUT VUONNA 2009


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


147. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 7., uudistettu ja korjattu painos /
[toimitus: Salli Kankaanpää (päätoimittaja), Elina Heikkilä, Riitta
Korhonen, Sari Maamies, Aino Piehl ; muut kirjoittajat Riitta Eronen, Riitta
Hyvärinen, Taru Kolehmainen, Pirjo Mikkonen, Raija Moilanen, Minna
Pyhälahti, Matti Räsänen, Sari Vaula, Inkaliisa Vihonen, Elina Wihuri]. -
Helsinki  :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,  2009. - 272 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 147) ISBN 978-952-5446-46-3

152. Kieli kioskilla :  tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista /  toimittaneet Hanna Lappalainen ja Liisa Raevaara. - Helsinki :  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - Helsinki :  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - 322 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 152) (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 219) ISBN 978-952-222-054-7 (nid.)


153. Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562-1564 / toimittanut Timo Alanen. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. - 432 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 154) ISBN 978-952-5446-38-8 (nid.)

155. Suomen kielen tulevaisuus : kielipoliittinen toimintaohjelma  /  kirjoittajat Auli Hakulinen, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner, Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies, Pirkko Nuolijärvi. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. - 241 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ;  155) ISBN 978-952-5446-39-5 (nid.)

156. Romanikielen kielipoliittinen ohjelma :  [hyväksytty romanikielen lautakunnan 57. kokouksessa 30.3.2009]  /  romanikielen lautakunta: Jouko Lindstedt (pj.), Henry Hedman (vpj.), Henna Huttu, Aale Lindgren, Mertsi Lindgren, Miranda Vuolasranta, Tuula Åkerlund ; Kimmo Granqvist (asiantuntijajäsen) ; Anneli Hänninen (siht.)]. - 35 s.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ;  156) ISBN 978-952-5446-44-9 (nid.)


157. Kielen piirteet ja tekstilajit :  vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen /  toimittanut Vesa Heikkinen. - Helsinki :  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. -  276 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 157) (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ;  229) ISBN 978-952-222-126-1 (nid.)


Palaa otsikoihin


Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken


Namn och kulturella kontakter :  handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008 /  redigerade av Leila Mattfolk, Terhi Ainiala. - Helsingfors :  Forskningscentralen för de inhemska språken,  2009. - 168 s. : kuv., kartt. (Skrifter - Forskningscentralen för de inhemska språken,  0355-7995 ; 5) (NORNA-rapporter, 0346-6728 ; 85) ISBN 978-952-5446-42-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2009. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 378 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti
/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2009.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa.  188 sivua.

Språkbruk
/ tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2009. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 189 sivua.

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja


6. Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta / toim. Klaas Ruppel (Julkaisu PDF-muotoisena (noin 24 MB) ja viittomakieliset videot (WMV): nimiölehti (noin 2 MB), selvitys teoksen linkeistä (noin 1 MB), esipuhe (noin 24 MB) sekä Päivi Mäntylän ja Pia Taalaksen viittomakielinen keskustelu Äidinkieli (noin 42 MB). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 6) URN:ISBN: 978-952-5446-37-1

7. Suomen kielen tulevaisuus : kielipoliittinen toimintaohjelma  /  kirjoittajat Auli Hakulinen, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner, Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies, Pirkko Nuolijärvi. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ;  7) URN:ISBN: 978-952-5446-40-1, ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (PDF 1,99 MB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/>

8. Hedman, Henry
Suomen romanikieli: sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 9)   URN:ISBN: 978-952-5446-41-8, ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (PDF 823 kB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk8/>

9.  Suomalais-venäläinen kirja-alan sanasto. Kirjatiede – Bibliografia, kirjakauppa-, kirjapaino-, kirjasto- ja kustannustoimi. ФИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ПО КНИЖНОМУ ДЕЛУ. Книговедение – Библиография, библиотечное, издательское и книгопечатное дело, книжная торговля / Martti Kahla (vastaava toimittaja). -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 9) URN:ISBN: 978-952-5446-43-2, ISSN: 1796-041X. <URL  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk9/>

10. Romanikielen kielipoliittinen ohjelma :  [hyväksytty romanikielen lautakunnan 57. kokouksessa 30.3.2009]  /  romanikielen lautakunta: Jouko Lindstedt (pj.), Henry Hedman (vpj.), Henna Huttu, Aale Lindgren, Mertsi Lindgren, Miranda Vuolasranta, Tuula Åkerlund ; Kimmo Granqvist (asiantuntijajäsen) ; Anneli Hänninen (siht.)]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 10) URN:ISBN: 978-952-5446-45-6
ISSN: 1796-041X. Verkkojulkaisu (PDF 189 kB). <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk10/>


Palaa otsikoihin


Kirjat - Monografier

Heikkinen, Vesa
Hölynpölynimuri / Vesa Heikkinen & Tuure Hurme. - Helsingissä :  Otava,  2009. - 237 s. :  kuv. ISBN 978-951-1-23607-8 (nid.)

HTML clipboardKielen voima. - Helsinki : Gaudeamus, 2009. - 184 s. (jatkopainos) (sähköinen kirja)

Koltansaamen koulukielioppi = Sää ́mk̆iõl k̆iõllvuä ́ppes s̆koou ́li vääras  /  Satu ja Jouni Moshnikoff, Eino Koponen. - Inari :  Saamelaiskäräjät  = Sää'mte'ğğ, 2009. - 404 s. 978-952-441-181-3

Teksti työnä, virka kielenä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä.  - Helsinki : Gaudeamus, 2009. - 352 s. (sähköinen kirja)

Tekstien arki. Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme / toim. Vesa Heikkinen. - Helsinki Gaudeamus, 2009. – 326 s. (sähköinen kirja)

Vaattovaara, Johanna
Meän tapa puhua : Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena (E. summary: Our way of talking : the Tornio Walley as a perceptual space and dialect area). - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - 304 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN  0355-1768 ; 1224)(Diss. Helsingin yliopisto)
ISBN: 978-952-222-100-1 (nid.)


Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Critical Toponymies : The Contested Politics of Place Naming / ed. by Lawrence D. Berg and Jani Vuolteenaho. - Farnham : Ashgate, 2009. - 306 s. ISBN 978-0-7546-7453-5

Folkmålsstudier. 47 (2009) / utgivna av  Hanna Lehti-Eklund ...et al. ; under medverkan av Peter Slotte ...et al. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2009. - 271 s.  ISSN 0356-1771

HTML clipboard Karjalan kielen sanakirjan verkkoversio / Toimittaja: Marja Torikka ;
Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009.
<URL: http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/kks_etusivu.cgi > 

Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä / toimittaneet Johanna Lasonen ja Mia Halonen. - Jyväskylä :  Suomen kasvatustieteellinen seura, 2009. - 155 s. ISBN 978-952-5401-45-5 (nid.)

LexicoNordica. 16 (2009) / Redaksjonskomité: Ruth Vatvedt Fjeld... Nina Martola ...et al. - Oslo :  Nordisk forening for leksikografi, 2009. - 407 s. ISSN 0805-2735

Maiden nimet seitsemällä kielellä / Toimittaja: Minna Salonen ;

Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala ; Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009.

<URL: http://kaino.kotus.fi/maidennimet/index.php?h=fi >


Språk i Norden 2009. Tema: Språkpolitik och språkattityder / huvudredaktör Charlotta af Hällström-Reijonen. - Kobenhavn  :  Nordisk Sprogkoordination,  2009. - 321 s. ISBN 82-7433056-0

Palaa otsikoihin

Kartat - Kartor


Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Ainiala, Terhi
Förändringar i namnlandskapet i Helsingfors (E. Summary: Transformation of the onomastic landscape in Helsinki) // Norræn nöfn - nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun = Nordiska namn - namn i Norden. Tradition och förnyelse handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007 /   redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir och Svavar Sigmundsson. - Uppsala : NORNA, 2008. (NORNA-rapporter,  0346-6728 ;  84). ISBN 978-91-7276-083-7 (nid.) . S. 1–12

Place names in the construction of social identities :  the uses of names of Helsinki // Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact : Proceedings of the 23rd international congress of onomastic sciences.  August 17–22, 2008 York University Toronto, Canada /   edited by Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, with the assistance of Grant Smith, Maria Figueredo :  published by York University, Toronto, Canada. - Toronto : York University, 2009. ISBN 978-1-55014-521-2. S. 67–75

Urban names in use // I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti
del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche
Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. - S. 271–278

Ainiala, Terhi – Vuolteenaho, Jani
Planning and revamping urban toponymy: ideological alterations in the linguistic landscaping of Vuosaari suburb, eastern Helsinki / Jani Vuolteenaho and Terhi Ainiala // Critical Toponymies : The Contested Politics of Place Naming / ed. by Lawrence D. Berg and Jani Vuolteenaho. - Farnham : Ashgate, 2009. ISBN 978-0-7546-7453-5. S. 227–251

Ainiala, Terhi – Vuolteenaho, Jani – Paunonen, Heikki
Industrial urbanization, working-class lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki / Heikki Paunonen, Jani Vuolteenaho ja Terhi Ainiala // Urban History.  - Cambridge : Cabridge University Press, 2009. 36,3 (2009), s.  449–472

Eskelinen, Riikka
Functions of usage of urban place names //  Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact : Proceedings of the 23rd international congress of onomastic sciences.  August 17–22, 2008 York University Toronto, Canada /   edited by Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, with the assistance of Grant Smith, Maria Figueredo :  published by York University, Toronto, Canada. - Toronto : York University, 2009. ISBN 978-1-55014-521-2 . S. 350–355

Namnbruket i stadsdelen Berghäll i Helsingfors (E. Summary: The identities of residents described by place names in the neighbourhood Kallio in Helsinki, Finland) //  Norræn nöfn - nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun = Nordiska namn - namn i Norden. Tradition och förnyelse handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007 /   redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir och Svavar Sigmundsson. - Uppsala : NORNA, 2008. (NORNA-rapporter,  0346-6728 ;  84). ISBN 978-91-7276-083-7 (nid.). S. 149–155

Granqvist, Kimmo
Advances in Finnish Romani Linguistics // Finnforum VIII /   Jarmo Lainio, Annaliina Gynne & Raija Kangassalo (eds.). - Eskilstuna: Mälardalen
University, 2009. (Reports from the Centre for Finnish Studies ; 9). S.  131–138

Finnish Roma as a language community // Langues et identités finlandaises / ed. Eva Havu. -  Paris : L'Harmattan, 2009. S. 151–159

Mikä on erilaista romanien diskurssissa? // Kielissä kulttuurien ääni /    toimittaneet Anna Idström ja Sachiko Sosa. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. (Tietolipas, ISSN 0562-6120 ; 228). ISBN  978-952-222-129-2 (nid.) . S. 206–222

Synchretism in Finnish Romani nominal and verbal  paradigms // Finest linguistics : proceedings of the annual Finnish and Estonian conference of linguistics, Tallinn, May 6–7, 2004 /  edited by Krista Kerge & Maria-Maren Sepper. - Tallinn : Tallinn University Press, 2006. -  Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised = Publications of the department of Estonian of Tallinn University; ISSN 1736-4221 ; 8 . ISBN 978-9982-58-495-0. S. 200–220

Halonen, Mia
Oppitaipaleella – katsaus monikielisyyteen päiväkodista yhdeksännelle // Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä. - S. 45–60

Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa (E. Summary: Variants of spoken language as a resource in essays by multilingual schoolchildren) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 3, s. 329–355

Halonen, Mia – Koivisto, Aino
Neljä viiskyt. Miten ilmoittaa asiakkaalle ostosten hinta? / Mia Halonen, Aino Koivisto // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 153–173

HTML clipboardHalonen, Mia – Lasonen, Johanna – Kemppainen, Raija Pini – Teräs, Marianne
Monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys ja osaamisen tunnustuksen tarve // Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä. - S. 9–21

HTML clipboardHeikkinen, Vesa
Johdanto // Kielen piirteet ja tekstilajit :  vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen.  - S. 7–36

Heikkinen, VesaHTML clipboard – Lounela, Mikko
Uudenvuodenpuheen minä // Kielen piirteet ja tekstilajit :  vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen.  - S. 218–249

Heikkinen, VesaHTML clipboard – Voutilainen, Eero
Koloratiivirakenne Hirventappopaikka-romaanissa // Kielen piirteet ja tekstilajit : vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen.  - S. 135–169

Heinonen, Tarja Riitta
Idiom, liknelser och kollokationer i två finska ordböcker // LexicoNordica. -  Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735.  16 (2009), s. 141–159

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Finlandssvensk språkvård – en resultatrik ideologi? // Språknormering :  
i tide og utide? / Helge Omdal og Rune Røsstad (red.).  -  Oslo : Novus, 2009. ISBN 978-82-7099-518-9 (sid.). S. 157–170

Hänninen, Anneli
Ajatella, pohtia puntaroida ym. tutkijalle tärkeitä verbejä (E. Summary: What does it mean 'to think'?) // Kodukeel ja keele kodu : pühendusteos Helmi Neetarile 75. sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009 = Home language and the home of a language /  toimetajad = editors Marja Kallasmaa, Vilja Oja. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009. ISBN 978-9985-79-255-1. S. 45–55

Kankaanpää, Salli
Kielestä puhuminen lain valmisteluvaiheen pöytäkirjoissa // Kieli ja valta / Mona Enell-Nilsson & Niina Nissilä (toim.). - Vaasa 2009 (VAKKI-symposiumi XXIX. Vaasa 13.-14.2.2009), s. 181–192  

Koivisto, Aino
Kiitoksen paikka. Kiittäminen kioskiasiointia jäsentämässä // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 174–200

Koivisto, Aino – Halonen, Mia
Tuleeko muuta? Maksun aika / Aino Koivisto, Mia Halonen // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 120–152

Lappalainen, Hanna
Hei, moi ja huomenta. Tervehdykset kioskillla // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 56–89

Johdatusta kioskiasioinnin tutkimukseen // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 12–31

Koodinvaihto ja sen funktiot suomenkielisissä keskusteluissa // Kielet kohtaavat /   toimittaneet Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen ja Päivi Pahta. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009.  (Tietolipas. ISSN  0562-6129 ; 229) ISBN 978-952-222081-3 (nid.).  S. 123–160

Tervehtiminen ja tervehtimättä jättäminen. Ollaanko kioskilla epäkohteliaita? // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 32–55

Lappalainen, Hanna - Raevaara, Liisa
Saatteeksi / Hanna Lappalainen, Liisa Raevaara // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 7–9

Lauerma, Petri
Aleksis Kivi - kirjailija kahden kielikauden rajalla // Tulinuija, Aleksis
Kiven Seuran albumi / toimittaneet Jaakko Yli-Paavola ja Pekka Laaksonen. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. ISSN 0355 -1768; 1246) ISBN 978-951-222-135- 3 (nid.). S. 132–142

Leino, Antti
Multilingual names on the Finnish basic map //  Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact : Proceedings of the 23rd international congress of onomastic sciences.  August 17–22, 2008 York University Toronto, Canada /   edited by Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, with the assistance of Grant Smith, Maria Figueredo :  published by York University, Toronto, Canada. - Toronto : York University, 2009. ISBN 978-1-55014-521-2. S. 665–676

Leino, Jaakko
Les domaines d'emploi du finnois // Langues et identités finlandaises / Eva Havu toim. - Paris : L'Harmattan, 2009. (Cahiers de la Nouvelle Europe ; 9)
ISBN  978-2-296-09830-5. S. 21-33 [ref.]

Martola, Nina
Angivelse av verbkonstruktioner i svenska ordböcker // Nordiske studier i leksikografi. 9, s.  309–325

Konstruktioner med åt i ett jämförande perspektiv // Konstruktioner i finlandssvensk syntax : skriftspråk, samtal och dialekter / Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet, 2009. - S.  47–75

Valensförbindelser, kollokationer och idiom med åt och till. Ger
ordböckerna relevanta upplysningar? // LexicoNordica. -  Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735.  16 (2009), s. 197–218

Mattfolk, Leila
Nordisk namnforskning 2007. Finland / Leila Mattfolk & Paula Sjöblom  // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 96 (2008), s. 114–119

On assessing Finland Swedish: The impact of subtle regional features // Language attitudes, standardization and language change : perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday /  Marie Maegaard... [et al.] (eds.). - Oslo : Novus, 2009. ISBN 978-82-7099-527-1 (sid.). S. 211–229

Nuolijärvi, Pirkko
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus – paimen, piika vai emäntä? // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 1, s. 85–88

Language in Business and Commerce in Finland // Language Use in Business and Commerce in Europe. Contribution to the Annual Conference 2008 of EFNIL in Lisbon Stickel / Gerhard (ed.).  - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009. (Duisburgerarbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft - Duisburg Papers on Research in Lanugage and Culture. Herausgegeben von Ulrich Ammon, René Dirven und Martin Pütz. ISSN 0934-3709 ; Band 78) , s. 91–104

Sanastokeskus TSK:n 35-vuotisjuhlaseminaarin avaussanat 29.10.2009 (E. Summary: Opening words in 35th anniversary) // Terminfo. -  Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517.  2009 : 4, s. 10–11,  25–26.

Språkdeklarationens mål och Importordsprojektets resultat // Språk i Norden 2009. S. 37–44

Termin kotipaikka (E. Summary: Where terms live) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN  0358-7517. 2009 : 2, s. 9,  24

Nuolijärvi, Pirkko - Laitinen, Lea
Suomen kielen tulevaisuus? //  Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 2, s. 253–254

Paikkala, Sirkka
Bei- und Familiennamensysteme als Reflexe der Gesellschaft // I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. - S. 193–206

Implementation of Resolutions in Finland, Publications on the Origin and Meaning of Geographical Names in Finland. UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES. Twenty-fifth session Nairobi, 5–12 May 2009. Item 8: Implementation of resolutions and activities relating to the Working Group on Evaluation and Implementation. W.P. No. 28. 5 s. <URL:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/25th-GEGN-Docs/WP%20papers/WP28-ResImplementation-Finland.pdf >

Places, names & stories - a pilot project on geographical names in Finland // Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage /  herausgegeben von Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham und Isolde Hausner. - Wien, 2009. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie ; Bd. 18). S.  65–70  < URL: http://www.tervo.fi/tervo-seura/paikkala.pdf >

Paikkala, Sirkka – Hakulinen Kerkko
List of Finnish Names of Foreign Places. UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES Twenty-fifth
session Nairobi, 5–12 May 2009. Item 15: Activities relating to the Working
Group on Exonyms. W.P. No. 26. 5 sivua. <URL:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/25th-GEGN-Docs/WP%20papers/WP26-Exonyms-Finland.pdf >

Paikkala, Sirkka – Leskinen Teemu
Updating of Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors: Finland . UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES Twenty-fifth session Nairobi, 5–12 May 2009. Item 18:
Toponymic guidelines for map editors and other editors. W.P. 25. 2 s.
<URL: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/25th-GEGN-Docs/WP%20papers/WP25-ToponymicGuidelines-Finland.pdf >

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu
YK:n 25. paikannimiasiantuntijoiden kokous 5.-12.5.2009, Nairobi, Kenia. <URL: http://www.kotus.fi/files/1274/UNGEGN2009-raportti.pdf >

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu – Hakulinen, Kerkko
Toponymic guidelines for map editors and other editors. Finland. Fourth, revised edition 2004; version 4.4., 11 March 2009. UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES. 29 s. <URL
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=510>

Paikkala, Sirkka HTML clipboard Leskinen, Teemu HTML clipboard Hakulinen, Kerkko
Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors, Finland. United Nations Group of Experts on Geographical Names, 22nd session, New York, 20-29 April 2004 Item 17 of the provisional agenda. Fourth, revised edition 2004 (v. 4.4, 11 March 2009). 28 s.  <URL: http://www.kotus.fi/files/1190/toponymic_guidelines.pdf >

Palkki, Riitta - Lauerma, Petri - Kuutti, Pirkko
Historiallinen löytö: Rudimenta – uusi suomen varhaiskielioppi (Abstract: A historical find: Rudimenta – a new grammar of Old Literary Finnish) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 1, s. 2–17

Raevaara, Liisa
Nyt täytyy ostaa kun tuli vähä rahaa tosta monivedosta. Asiakkaan ja myyjän kootut selitykset // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 231–262

Rutiineista, vaihtelusta ja kohteliaisuudesta // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 296–315

Raevaara, Liisa – Haakana, Markku – Halonen, Mia – Koivisto, Aino – Lappalainen, Hanna – Sorjonen, Marja-Leena
Matkalla miljonääriksi. Lottoamisen monet tavat / Liisa Raevaara... et. al.  // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 263–295

Reuter, Mikael
Nordiskt språksamarbete via de nordiska språkmötena sedan 1954 - har de varit till nytta för språkvård och språkforskning? // Språk i Norden 2009. S. 199–213

Slotte, Peter
Kurt Zilliacus 21.7.1927 – 30.4.2008 // Namn och bygd. -  Uppsala.  0077-2704. 96 (2008), s. 105–110

Sorjonen, Marja-Leena
A cross-linguistic investigation of the site of initiation in same-turn self-repair /  Barbara Fox, Fay Wouk, Makoto Hayashi, Steven Fincke, Liang Tao, Marja-Leena Sorjonen, Minna Laakso and Wilfrido Flores Hernandez // Conversation Analysis : comparative perspectives /   edited by Jack Sidnell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009.  (Studies in interactional sociolinguistics ; 27).  ISBN 978-0-521-88371-9 (sid.). S. 60–103

Sorjonen, Marja-Leena – Haakana, Markku
Miljoonia anomassa ja nostamassa. Leikittelyä kioskin asioinneissa  / Markku Haakana, Marja-Leena Sorjonen // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 201–230

Sorjonen, Marja-Leena – Hakulinen, Auli
Alternative responses to assessments /  Marja-Leena Sorjonen and Auli Hakulinen // Conversation Analysis : comparative perspectives /   edited by Jack Sidnell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009.  (Studies in interactional sociolinguistics ; 27) ISBN 978-0-521-88371-9 (sid.). - S. 281–303

Designing utterances for action: verb repeat responses to assessments / Auli Hakulinen & Marja-Leena Sorjonen // Talk in interaction : comparative dimensions / Edited by Markku Haakana, Minna Laakso & Jan Lindström. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. (Studia Fennica, Linguistica. ISSN 1235-1938; 14).  978-952-222-134-6 (nid.).  S. 124–151

Sorjonen, Marja-Leena – Laakso, Minna
Cut-off or particle – Devices for initiating self-repair in conversation // Journal of Pragmatics (2009), doi:10.1016/j.pragma.2009.09.004, s. 1–22

Sorjonen, Marja-Leena – Raevaara, Liisa – Lappalainen, Hanna
Mä otan tän. Käynnin syyn esittämisen tavat kioskilla / Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevaara, Hanna Lappalainen // Kieli kioskilla. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. - S. 90–119

Suutari, Toni
Suomen kielen nauhoitearkiston Luoteis-Venäjältä kerätyt äänitteet // Vienan meren rannikoiden musiikkikulttuurit /  [päätoimittaja: Mikko Vanhasalo]. - Helsinki : Suomen etnomusikologinen seura, 2009. ( Musiikin suunta, ISSN 0780-0703 ; 2008 : 3-4.), s. 99–102

Tiililä, Ulla
Oikeuskielen ja yleiskielen suhde: viisi näkökulmaa //
Kansallinen oikeus ja liittovaltiollistuva
Eurooppa = National Law and Europeanisation / Erkki. J. Hollo (toim.). - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2009. (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja N:o 21), s. 130–144

Utbildning förbättrar både texter och skribenter – om
nyttan av klarspråkskurser // Service på nätet / Eva Olovsson (toim.).
- Stockholm : Institutet för språk och folkminnen, 2009. (Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser). ( Språkrådets skrifter ; 10), s. 89–101

Tuomi, Tuomo
Itämerensuomalaisten kielten sanastollisista  innovaatiokeskuksista (Zusammenfassung: Über die lexikalischen Innovationszentren der ostseefinnischen Sprachen) // Kodukeel ja keele kodu : pühendusteos Helmi Neetarile 75. sünnipäevaks 29. jaanuaril 2009 = Home language and the home of a language /  toimetajad = editors Marja Kallasmaa, Vilja Oja. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009. ISBN 978-9985-79-255-1. S. 251–264

Vaattovaara, Johanna
Kielenmuutoksen kansanvalta (Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 24.4.2009) //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 2, Verkkoliite <URL: http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/verkkolehti/2009_2.html#lektiot>

Språk och identitet i svenska och finska Tornedalen // Fredens onsekvenser - Samhällsförändringar i norr efter 1809  /  Lars Elenius & Patrik Lantto & Matti Enbuske (toim.). (Studier i norra Europa’s historia, Luleå tekniska Universitet), s. 93–105

Vidberg, Maria
Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskpråkiga namnbrukare i Helsingfors // Namn och kulturella kontakter :  handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008, s. 41–62

Urbana ortnamn i Nykarleby och attityder till dem (Zusammenfassung: Urbane Namen in Nykarleby und Attitüde zu dem) //  Norræn nöfn - nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun = Nordiska namn - namn i Norden. Tradition och förnyelse handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007 /   redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir och Svavar Sigmundsson. - Uppsala : NORNA, 2008. (NORNA-rapporter,  0346-6728 ;  84). ISBN 978-91-7276-083-7 (nid.) . S. 453–459

Vuolab-Lohi, Kaarina
Sámi place names in Finland // HTML clipboard Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage /  herausgegeben von Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham und Isolde Hausner. - Wien, 2009. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie ; Bd. 18). S.  55–58

Vuolteenaho, Jani - Ainiala, Terhi
Slang toponyms in early twentienth century Helsinki // Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact : Proceedings of the 23rd international congress of onomastic sciences.  August 17–22, 2008 York University Toronto, Canada /   edited by Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre, with the assistance of Grant Smith, Maria Figueredo :  published by York University, Toronto, Canada. - Toronto : York University, 2009. ISBN 978-1-55014-521-2 . S. 1030–1035.

Vuolteenaho, Jani - Berg, Lawrence, D.
Towards Critical Toponymies // Critical Toponymies : The Contested Politics of Place Naming / ed. by Lawrence D. Berg and Jani Vuolteenaho. - Farnham : Ashgate, 2009. ISBN 978-0-7546-7453-5. S. 1–18
Palaa otsikoihin


Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


HTML clipboard
Aapala, Kirsti
Kesä kielellä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2009 : 4, s. 78–79

Loitolla loidosta (Vastine Juha Kuisman artikkeliin Kissa pöydällä // Helsingin sanomat. Kuukausiliite. 2009: elokuu) // Helsingin Sanomat. Kuukausiliite. 2009: syyskuu

Metsänpeitosta metsäkeskuksiin – sanakirjojen metsäkuva  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 23–25

Ainiala, Terhi
Konferens om urbana namn i Helsingfors, augusti 2009  // Nytt om namn : meldingsblad for Norsk namnelag.  - Oslo : Avdeling for namnegransking.  0800-4676. -  49 (2009), s. 34-35

Konferenssi kaupunkien nimistä // HTML clipboard Hiidenkivi. 16 (2009) : 4, s. 54

Tvärvetenskaplig konferens om urbana namn //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 20–21

Alanen, Timo
Lempäälä ja Vesilahti // Lempäälän joulu. - Lempäälä : Lempäälä-Seura, 2009. S. 7

HTML clipboardMarekiven esiintymisestä Euran seudulla // Euran joulu /  Eura : LC Eura/Pyhäjärvi, 2009. S. 76

Somerolta Syvärille // Lounais-Hämeen joulu. -  Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys, 2009.  S. 42-43

Eronen, Riitta
Alkuvuoden uudissanoja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 2, s. 22

Arvo ja ammatti // Hallinto : Valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön julkaisu. - Helsinki : Edita. ISSN 0355-7448. (2009) : 3

Downshifting HTML clipboard– köröttelyä ja leppostelua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 35

Ohjelmatekstitys: puheesta kirjoitusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 32–33

Pistekirjoitusopettaja kutsumustyössään  / Sari Talja. Kysymykset laatinut Riitta Eronen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 30–31

Syksyn sanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 4, s. 25

Taiteilija ja tyttärensä  HTML clipboard // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 36

Tunti, tonni ja päivä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 56

Uudissanaterveiset Kielitoimistosta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 3, s. 8

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 1, s. 16

Vuoden sanat // Mitä missä milloin 2010. -  Helsingissä : Otava 2009

HTML clipboardEronen, Riitta – Kankaanpää, Salli
Debet ja credit polkevat kielellisiä oikeuksiamme // Helsingin Sanomat 24.10.2009 (Yleisönosasto)

Granqvist, Kimmo
Gypsy Lore Societyn vuosikokous Helsingissä // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. -  Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779.  2009 : 4, s. 14

Kaalengo tšimb aro ranniba // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 165–166

Suomen romanin kirjallinen perinne ja kirjoittaminen // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 155–163

Haapanen, Minna
Hiiriä pöydällä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 34

Halonen, Mia
Islam alakoulussa : koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä // Nuorisotutkimus. - Helsinki : Nuorisotutkimusseura. ISSN 0780-0886. 27 (2009) : 3  s. 33–46

Hedman, Henry
HTML clipboardOnko Suomen romanikieli vaarassa kadota? // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. -  Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779.  2009 : 4, s. 11

Romanikieli elämäni varrella // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 169–170

Romanitšimb aro mo džiiben // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 167–168

Heikkilä, Elina
Kirjoittamisen iloa Kotuksen kursseilta //  Hiidenkivi. 16 (2009) :  3, s. 34–35

Lyhenteet haltuun // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 21–23

HTML clipboardSuomen ja englannin oikeinkirjoitus törmäyskurssilla // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.  1239-2073. -2009 : 7, s. 72–73

Taloaan vai taloansa?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 35

Heikkinen, Vesa
Miksi kieltä kannattaa tutkia? // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. 0784-0039.  23 (2009) : 1, s. 46–47

Suomi / Vesa Heikkinen ja Marja Heikkinen // Ruma kuin apinan kainalo /   Robert Vanderplank ; suomentanut Joel Kontro. - Helsingissä : Otava, 2009. ISBN 978-951-1-21230-0 (sid.), s. 124–131

Huhtamäki, Martina
"Dialekterna håller inte på att dö ut – de omformas" //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 17–19

Språklig och biologisk mångfald hör ihop //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 1, s. 22–23

Hurtta, Heikki
Saitko kelvon selkäsaunan? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 39

Hyvärinen, Riitta
Erisnimet – isolla vai pienellä? //  Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 : 1

Kehity kehityskeskusteluissa // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.  1239-2073. -2009 : 6, s. 30–31

Kelvottomista kalvoista dynaamisiin dioihin – sisältöä ja havainnollisuutta esityksiin //  Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 : 3

Kielletyt lyhenteet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 43

Millainen blogi huomataan? // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.  1239-2073. -2009 : 6, s. 78–79

Oikein Hyvää Alkanutta Vuotta! // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 :1 , s. 7

Raskaista lauseista kevyttä kuultavaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 33

Sanoa, todeta vai hehkuttaa? // HTML clipboard // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 37

Sanoi hän HTML clipboard // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 37

Sulkeiden käyttö haastatteluissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 41

Suolantia, anglismeja ja fingelskaa //  Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 : 4

Sähköposti – renki vai isäntä? // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 : 2 , s. 6

Tasa-arvo kuuluu miehellekin! // Hiidenkivi. 16 (2009) :  2, s. 4–5

HTML clipboardTerveiset tullista vai Tullista? // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 : 6

Virkatekstiä – "Pääsy pihalle tapahtuu takaovesta" // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. - Helsinki : Tullihallitus.  ISSN 1458-1876.  2009 : 5

HTML clipboardHyvärinen, Riitta – Lauerma, Petri
Kuka keksi sisäolennon?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 39
HTML clipboard
af Hällström-Reijonen, Charlotta
Ledare //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 1, s. 3

Ledare //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 2, s. 3

Ledare //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 3

Ledare //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 4, s. 3

HTML clipboardÅterupplivning av glömda ord  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 29

Hänninen, Anneli
Kieli, perinteet ja korkeat aatteet. Stipendiaattikerääjä Astrid Reponen // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  48 (2009) : 3, s. 26–27

Murretta ja muistoja // Hiidenkivi. 16 (2009) : 6, s. 38–39

Perinteen tallentaminen harrastuksena. Murresanaston ja  kansanperinteen kerääjä Anna Oikari // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  48 (2009) : 2, s. 24–25

Joki, Leena
Ark., murt. ja SP? – Sanakirjan lyhenteistä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 41–42

Tverin murteet, tutut ja tuntemattomat // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2009 : 9–10, s.  133–135

Kankaanpää, Salli
Hallinnon suomen kielen tulevaisuus // Hallinto : Valtiovarainministeriön
ja sisäasiainministeriön julkaisu. - Helsinki : Edita. ISSN 0355-7448.
(2009) : 4, s. 36–37

Omistusliitteet kuuluvat yleiskieleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 34–35

Kankaanpää, Salli – Paikkala, Sirkka
Miksi virastolle ei kelpaa suomenkielinen nimi? // Helsingin Sanomat, Mielipide 16.12.2009

Karvinen, Kati
Kotihoidon kirjaamistekstit ovat työvälineitä // Premissi. Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu. 2009 ; 2, s. 13–15

Kotihoidon teksteillä monta tehtävää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 22–25

HTML clipboarKleKKlemettinen, Riina
Kaikki muumit laaksossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 35

Katsomo liekeissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 50

Kuka tappoi ajan? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 31 (Jokisen eväät)

Puun ja kuoren välissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 36

Kolehmainen, Taru
Haltija vai haltia? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 16–18

Kielenhuoltoa svetisismien varjossa HTML clipboard // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 11–15

Kielipoliittinen toimintaohjelma suomen kielen turvaksi // Keski-Häme : Kosken, Lammin, Tuuloksen ja Hauhon paikallislehti. -  Lammi : Hämeen viestintä. ISSN 0782-5366.  6.8.2009

Laulajan kanssa esiintyy säestäjä, ei pianisti // Helsingin Sanomat. 13.8.2009 (Mielipide)

Lyhenteiden loppupiste // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 14–17

Oikeakielisyystyön mallia natsi-saksan varjossa // Hiidenkivi. 16 (2009) : 5, s. 24–27

Pipliasuomesta yleissuomeen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 13–16

Veikkaamisen vanhuudesta  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 2, s. 53

Korhonen, Riitta
Että ja letkeät lainat. Suoraa, epäsuoraa ja rennon väljää puheen raportointia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 27–30

Lauerma, Petri
1809 ja suomen kielen kehitys  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 2, s. 13–16

Lauerma, Petri – Länsimäki, Maija
Yksisilmäisyyttä vastaan (vastine Susan Heikkisen SK:ssa 50/2008 mediakolumnipalstallaan julkaisemaan kirjoitukseen "Yksisilmäiset puolustajat") // Suomen Kuvalehti. - Helsinki. 2009: 1, s. 60

Lehtomäki, Taina
Lääkkeet p.o. – Lyhenteet kotihoidon hoitokertomuksissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 6–8

Länsimäki, Maija
Isän äidin kummin kaima // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto.  0783-0424. 48 (2009) : 4, s. 35

Kielen rajoja // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto.  0783-0424. 48 (2009) : 1, s. 21

Kosiaiset, kihlajaiset ja kuuliaiset // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  48 (2009) : 2, s. 23

HTML clipboardRukin paikkaa katsomassa  // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  48 (2009) : 3, s. 25

Maamies, Sari
HTML clipboardHuolellisuus ja tarkkaavaisuus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 41

Ja rapiat päälle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 41

Kielen ja maailman kohtaamisia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 3

Mennään AVI:oon! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 3

Riehuja saatiin kaadettua maahan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 56

Suomen kielen tulevaisuus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 3

Tekemäni matka: omistusliitteen tarve ja paikka HTML clipboard // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 36

Toimintaohjelmasta tosielämään // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 3

Tutkijat seurasivat 18 000:ta tanskalaista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 40

Uusi puheenjohtaja esittäytyy HTML clipboard // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 4–6

Maamies, Sari – Moilanen, Raija
Verkko-osoitteen taivuttaminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 39

HTML clipboardManni-Lindqvist, Tiina
Aleksis Kiven kadulta Pikku Huopalahteen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 34

Martola, Nina
Lexikografisk flora //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 25–26

Ordboksfakta //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 2, s. 35–37

Ordboksfakta // <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=3347 >

Mikkola, Riikka
Crossmedia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 51

Nuolijärvi, Pirkko
Kirjallistuminen kielisosiologisena ja sosiolingvistisenä ilmiönä // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 19–26

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kuulumisia // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 1, s. 21–22

Lämpöä ja uskallusta kautta Suomen // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto.  0783-0424. 48 (2009) : 2, s. 43

Suomen kielen tulevaisuus on jokaisen asia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 4–7

Tieteen kielivalinnat ja yhteiskunta // A propos. - Helsinki : Suomen Akatemia. ISSN 1456-5080. -  29.4.2009

Nuolijärvi, Pirkko – Laitinen, Lea
Suomen kieli selviää yhteisvoimin (Vastine Kimmo Pietiläisen artikkeliin Oppineiden ylimieli tuhoaa suomea // Tieteessä tapahtuu 8/2008, s. 46–47) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916.  2009 : 1, s. 44–46

Nuolijärvi, Pirkko – Tiittula, Liisa – Paloposki, Outi
Kääntäjien taito näkyy tekstin laadussa // Helsingin Sanomat. 31.3.2009

Nuutinen, Liisa
Hymiö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 55

HTML clipboardOlthuis, Marja-Liisa
Kirjakieli ja sen synty — inarinsaamen näkökulma // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 91–107

Mii kirjekielâ lii já maht tot šadda? // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 75–89

Orava, Eva
Samarbete är givande och skamlöst roligt!  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 4, s. 13–15

Paikkala, Sirkka
Bolivian monikansainen valtio // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 32

Korealaiset henkilönnimet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 39

Kunta, kaupunki ja pitäjä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 18–20

HTML clipboardKunta, kaupunki ja pitäjä  // Kuntalehti. -  Helsinki : KL-Kustannus. ISSN 1236-0066.  (2009) : 15, s. 36–37 (Tieto plus, Kielenhuolto)

Nimibyrokratiaa – kunnallisten liikelaitosten nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 30–31

Nimibyrokratiaa - kunnallisten liikelaitosten   nimet // Kuntalehti. -  Helsinki : KL-Kustannus. ISSN 1236-0066.  (2009) : 17, s. 36–37 (Tieto plus, Kielenhuolto)

Oikea nimi oikeaan paikkaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 5

Sammatin pojasta Lohjan pojaksi? Kuntien nimenmuutokset vuonna 2009 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 4–8

Paikkala, Sirkka – Länsimäki, Maija
Ali-Kerava vai Alikerava? / Sirkka Paikkala ja Maija Länsimäki // Keski-Uusimaa. - Kerava : Keski-Uusimaa.  ISSN 0357-2021.  5.11.2009

Paikkala, Sirkka – Paikkala, Jarmo
Pasasten suvun ja sukunimen synty // Pasasen suku.  I osa /  Jarmo Paikkala. - [Viitasaari] : Pasasten sukuseura, 2009.  ISBN 978-952-92-5240-4 (sid.). S. 6–11

Partanen, Heidi
Avatar // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 40

Nauhoitearkisto 50-vuotias // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 36

Sosiaalinen eli yhteisöllinen media // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 33

Partanen, Heidi – Eronen, Riitta
Kielitoimiston puhelinneuvonnan asiakaskysely // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 32

Piehl, Aino
HTML clipboardEuroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 18–20

Europuolueet käyvät eurovaaleihin // Virallinen lehti. 6.5.2009 (Hyvää virkakieltä -palsta) Ilm. myös: <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3186 >

Teholaatua // Virallinen lehti. 30.9.2009 (Hyvää virkakieltä -palsta) Ilm. myös: <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3342 >

Tuhansien tulkkien työmaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 25–26

Virkakieli Meksikon // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 32

Piehl, Aino – Räsänen, Matti – Kankaanpää, Salli
Kohti parempaa säädöskieltä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 19–22

Pyhälahti, Minna
Kelaan ja Yleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 55

Pöytäkirjat ja kokousmuistiot helppolukuisiksi // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2009 : 5, s. 90–91

HTML clipboardReuter, Mikael
Namn på och i sammanslagna kommuner  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 1, s. 37–38

Ruppel, Klaas
Esipuhe = Ovdasáhka = Ovdâsaahâ = Alggsääʹn = Naaluno rakkiba // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 7–16

Flaami vai hollanti? (Vastine Lieven Ameelin artikkeliin // Hiidenkivi 3/2009) //  Hiidenkivi. 16 (2009) : 4, s. 51

Räsänen, Matti
Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 37–40

Valtionhallinnon henkilöstönvähentämisohjelma // Virallinen lehti. 30.1.2009 (Hyvää virkakieltä -palsta) Ilm. myös: <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3009 >

Virkakieli ja nimet // Virallinen lehti. 25.11.2009 (Hyvää virkakieltä -palsta) Ilm. myös: <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3009 >

Salonen, Minna
Jokioista vai Jokioisia?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 1,  s. 40

HTML clipboardMaiden nimet – monikielinen verkkojulkaisu  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 44–46

Meren ja Merin – suku- ja etunimien taivutuksesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 29

Miten taipuvat ELY, AVI ja Palkeet? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 40

Savolainen, Leena
Viittomakielten kirjallistuminen Suomessa // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 177–212

Suutari, Toni
Ljud ur det förflutna kan åter avlyssnas // Nordisk arkivnyt. -  Reykjavik  : Þjóðskjalasafn Íslands. ISSN  0546-2851. Årgang 54 (2009 : 3), s. 12–13

Menneisyyden äänet kuultaviksi // Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti. -  Helsinki : Arkistolaitos. ISSN 1798-2065 . 2009 : 1 , s. 9.

Tiililä, Ulla
Hyvinvointi on myös kielitaidon varassa // Hyvinvointikatsaus. -  Helsinki : Tilastokeskus. ISSN 0788-4141. 2009 : 1, s. 35–38

Kiire ja tekstimallit hyvän kielen esteenä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2009 : 1, s. 13–15

Mrs vai mrs Jones?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4, s. 54

Palvelut paperisodan päässä // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. 0784-0039.  23 (2009) : 2, s. 128–129

Torikka, Marja
Lippu vaihtui tangossa // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2009 : 9–10, s.  146–148

Vaattovaara, Johanna
Haminan rauhan raja on kielellisen itsetunnon raja // Hiidenkivi. 3/2009, s. 27–29

Meänkielen kaiku Suomen puolella // Met Avisi. 8/2009, s. 22

Seniorin kiekaisu // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat.  23 (2009) : 4, s. 237–238

Vaula, Sari
Huom.! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 4,  s. 54

Kätevästi käyntikortilla // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2009 : 5 s. 42

Muutos suuntanumeron merkitsemiseen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 40

Selkeä teksti helpottaa lukemista // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo
: BBM. ISSN 1239-2073. 2009 : 8 s.  70–71.

Sulavasti sähköpostilla // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2009 : 1 s. 78–79

Viertiö, Annastiina
Kirjakieli työkielenä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2009 : 5,  s. 70–71

HTML clipboardSanajärjestyksen tulee edetä tutusta uuteen // Helsingin Sanomat. 25.7.2009

HTML clipboardVoutilainen, Eero
Sanat laskukoneessa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 3,  s. 38

Vuolab-Lohi, Kaarina
Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 147–151

Vuolab-Lohi, Káre
Sámi báikenamat Suoma ja Norgga bealde Máhcadettiinan // Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta, s. 137–146

Westerberg, Pia
Nordiskt språkmöte på Haiko // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 27–28

Äikäs, Monica
HTML clipboardFår vi skriva säjer, dej och ska? Om kortformer och vardagliga former i skrift  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2009 : 2, s. 20

HTML clipboardSkrivregler // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2009 : 1, s. 20

Språk är inte matematik // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2009 : 3, s. 24


Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin


Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=602>


Joulusahti ja muita jouluvalmisteluja –Nurmijärven murrenäyte (21.12.2009)haastattelijat: Terho Itkonen ja Pirjo Itkonen ; litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; Kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen ja Helinä Uusitalo

Karhunpurema parani pihkalla – Savukosken murrenäyte tekstinä ja  äänitteinä: Karhun ilmeet (ääninäyte 1) ja Paini karhun kanssa (ääninäyte 2) (real audio -tiedostoina) //  litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat
Ilm. myös: // < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=427 >


Aapala, Kirsti
Kärpästen herraksi // Helsingin Sanomat.  9.8.2009, s. C2
Tuoksut vanamon // Helsingin Sanomat.  2.8.2009, s. B2

Eronen, Riitta
Kestävät pisteet // Helsingin Sanomat.  25.1.2009, s. C2
Resurssina englanti // Helsingin Sanomat.  15.3.2009, s. C2

Hamunen, Markus
Kesäistä lyllyttelyä // Helsingin Sanomat.  13.9.2009, s. C2

Hurtta, Heikki
Minun järkeni mukaan // Helsingin Sanomat.  18.1.2009, s. C3

Joki, Leena
Guzenina Z-junassa // Helsingin Sanomat. 19.4.2009, s. C2
Sanatkin voivat olla petollisia ystäviä // Helsingin Sanomat. 22.3.2009, s. C2

Kankaanpää, Salli
Monikielisyys maksaa vain kolme euroa // Helsingin Sanomat.  5.7.2009

Klemettinen, Riina
Maistuuko soija possulle vai possulta? // Helsingin Sanomat.  29.3.2009, s. C2

HTML clipboardKolehmainen, Taru
Hammasmätä vai luukuolio? //  Helsingin Sanomat.  1.2.2009, s. C5
Lehteriltä parvekkeelle // Helsingin Sanomat.  5.4.2009, s. C3
Lottoa vain // Helsingin Sanomat.  3.5.2009, s. C2

Lappalainen, Hanna
No terve! // Helsingin Sanomat.  26.4.2009, s. C2

Länsimäki, Maija
Inhimillinen ihminen // Helsingin Sanomat. 31.5.2009, s. C2
Laskiaisrokka ja häntäpuuro // Helsingin Sanomat. 22.2.2009, s. C2
Ohranjyvä ja kissantissi // Helsingin Sanomat.  4.1.2009, s. C2
Siskokset ja samikset // Helsingin Sanomat.  15.2.2009, s. C2
Sunnuntailapsen pyhäkengät // Helsingin Sanomat. 30.8.2009, s. C2
Tähdet loistavat // Helsingin Sanomat. 11.1.2009, s. C2
HTML clipboardViisaskin menee vipuun  // Helsingin Sanomat. 24.5.2009, s. C2

Nuolijärvi, Pirkko
Suomen kielen puolesta // Helsingin Sanomat. 28.6.2009, s. C2

Nuutinen, Liisa
ETYJin jälkeen // Helsingin Sanomat.  8.2.2009, s. C2
Laukkaleipää // Helsingin Sanomat.  8.3.2009, s. C2
Monen monta Mattia // Helsingin Sanomat.  1.3.2009, s. C2
Rapsakkaa olutta helteillä // Helsingin Sanomat.  19.7.2009, s. C2
Vähän liilaa ja vähän lainattua // Helsingin Sanomat.  17.5.2009, s. C2

Paikkala, Sirkka
Äitienpäivänä pörisi Eläintarhassa // Helsingin Sanomat.  10.5.2009, s. C2

Partanen, Heidi
Ankkurit ylös! // Helsingin Sanomat.  13.7.2009, s. C2

Voutilainen, Eero
Kaiken kansan blogi // Helsingin Sanomat.  14.6.2009, s. C2


Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 10 maakuntalehdessä

Heikkinen, Vesa
Aihetta blogiin // Lapin Kansa. 26.9.2009, s. 5
Alennustiloja // Lapin Kansa. 9.1.2009, s. 5
"Että koska" ja muuta normiriemua // Lapin Kansa. 5.11.2009, s. 5
Huoltosuhteen suhteellisuudesta // Lapin Kansa. 14.3.2009, s. 5
Kielen voimattomuus // Lapin Kansa. 24.8.2009, s. 5
Kieli on ihmisen kieli, mutta kädet ovat koneen kädet // Lapin Kansa. 7.8.2009, s. 5
Perimmäisiä kysymyksiä // Lapin Kansa. 10.4.2009, s. 5
HTML clipboardSyntyjä syvältä // Lapin Kansa. 29.12.2009, s. 5
Taudin nimi // Lapin Kansa. 18.5.2009, s. 5
Totuus tutista // Lapin Kansa. 6.2.2009, s. 5
Verkon silmä // Lapin Kansa. 16.6.2009, s. 5

Tiililä, Ulla
Muista osta! // Lapin Kansa. 12.11.2009, s. 5
Perustele! // Lapin Kansa. 27.2.2009, s. 5
Skool kielipolitiikalle! // Lapin Kansa. 30.5.2009, s. 5
Teknisen saneerauksen keskeltä // Lapin Kansa. 3.10.2009, s. 5
Tiedonhallintaa kerrakseen // Lapin Kansa. 29.3.2009, s. 5
HTML clipboardTyössäoppija vai työssätaantuja? // Lapin Kansa. 6.12.2009, s. 5
HTML clipboardUnta, tarinaa, totta - vai todiste? // Lapin Kansa. 15.8.2009, s. 5
Vastakkaisuuksien maailma // Lapin Kansa. 24.1.2009, s. 5
Vihaista viestintää // Lapin Kansa. 30.8.2009, s. 5
HTML clipboardVirkakieli tunkee päiväkoteihinkin // Lapin Kansa. 30.10.2009, s. 5
Voi vaapukkaa! // Lapin Kansa. 17.6.2009, s. 5
Ylimääräiset kirjaimet ja hävinneet viestit // Lapin Kansa. 25.4.2009, s. 5

Voutilainen, Eero
HTML clipboardNimi ja vapaus // Lapin Kansa. 28.11.2009, s. 5
Titteli - leima ihmisessä // Lapin Kansa. 12.8.2009, s. 5

Palaa otsikoihin

Kielikuvastin

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2337 >

Palaa otsikoihin


Kielipakinat 2009 YLE Radio 1:ssä

HTML clipboard

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3301 >

Eronen, Riitta
Mitä pienet edellä, sitä isot perässä (10.7.2009)

Heikkinen, Vesa
Nuorten poliittinen kielenkäyttö (24.7.2009)

Pyhälahti, Minna
Kielipoliiseja nuorten naamakirjassa (3.7.2009)Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

// Minna Pyhälahti ja Riitta Hyvärinen.Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi

Nimistöntutkija: Ihan Aarre vaan? // Hiidenkivi. 16 (2009) :  6, s. 42
Nimistöntutkija: Kirjojemme Matit // Hiidenkivi. 16 (2009) :  3, s. 43
Nimistöntutkija: Kouluun, asteelle, hourulaan  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 4, s. 41
HTML clipboard Nimistöntutkija: Läheinen lähiö // Hiidenkivi. 16 (2009) :  1, s. 43
HTML clipboard Nimistöntutkija: Näkämaiden laulut  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 5, s. 43
Nimistöntutkija: Paras nimi lapselle // Hiidenkivi. 16 (2009) : 2, s. 42
HTML clipboard
Eronen, Riitta
Ajan sana: Arpomista ja säätämistä  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 3, 42
Ajan sana: Feissarin kanssa kasvokkain  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 2, 43
Ajan sana: Glamourkissa ja mediaeläin  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 1, 44
Ajan sana: Juustohöylästä giljotiiniin // Hiidenkivi. 16 (2009) : 5, 42
HTML clipboardAjan sana: Mukavuusalueella // Hiidenkivi. 16 (2009) :  6, s. 43
Ajan sana: Tervehdys Virkasta!  // Hiidenkivi. 16 (2009) : 4, 40

Palaa otsikoihin


Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731>

Eronen, Riitta
Pisteillä luku- ja kirjoitustaito (tammikuu)

Heikkilä, Elina
Pikkujoulumenuehdotuksen äärellä – yhdyssanoja yhdyssanoista (joulukuu)

Hyvärinen, Riitta
Sienet koppaan! (syyskuu)

Kankaanpää, Salli
Ja-sana virkkeen alussa (maaliskuu)

Kolehmainen, Taru
Montako sijamuotoa? (huhtikuu)

Partanen, Heidi
Peterbald, kuriilienbobtail ja siperiankissa (elokuu)
Yhteisöllinen mieluummin kuin sosiaalinen media (lokakuu)

Pyhälahti, Minna
Houkuttelevan kutsun tyyli ja sävy (helmikuu)

Vaula, Sari
Lomamatkaillaanko Keski-Eurooppaan! (kesäkuu)
Tähtien lumoissa (marraskuu)

Viertiö, Annastiina
Henkilönnimet kuvallisessa käytössä (toukokuu)
Ritolat ja vanhaset (heinäkuu)

Palaa otsikoihin

Matkavakka

Jutut sijaisevat Kotuksen intranetissä <URL: http://apaja.kotus.fi/osastot/sanakirja/matkavakka/index.html >

Palaa otsikoihin

Månadens ord 2009

(januari)
(februari)
(mars)
(april)
(maj)
(juni)
Lathund (juli)
(augusti)
Sol (september)
(oktober)
(november)
(december)


Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2978 >

Reuter, Mikael
// Hufvudstadsbladet. 9.7.2009
// Hufvudstadsbladet. 9.4.2009
Det svenska Folkpartiet FP och Svenska folkpartiet SFP // Hufvudstadsbladet. 28.1.2009
// Hufvudstadsbladet. 21.8.2009
Föredrag och föreläsning // Hufvudstadsbladet. 21.5.2009
I flera repriser? // Hufvudstadsbladet. 18.2.2009
// Hufvudstadsbladet. 13.3.2009
// Hufvudstadsbladet. 23.7.2009
Lapp på luckan när tävlingen går av stapeln // Hufvudstadsbladet. 6.1.2009
  // Hufvudstadsbladet. 28.4.2009
Nagu Berghamn och Västanfjärd i Kimitoöns kommun // Hufvudstadsbladet. 5.2.2009
// Hufvudstadsbladet. 25.6.2009
HTML clipboardSkriva ut sig och skriva in sig // Hufvudstadsbladet. 18.3.2009
HTML clipboardTvå glassar? // Hufvudstadsbladet. 5.11.2009
//  Hufvudstadsbladet. 10.9.2009
Var ska du spendera helgen // Hufvudstadsbladet. 14.10.2009
HTML clipboardÄr gammalmodigare former impopulärare? // Hufvudstadsbladet. 10.12.2009


Palaa otsikoihin

Sana kirjasta

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2914>

Poimintoja Kielitoimiston sanakirjasta.


hämyinen
järvi

kannustaa

kesä
kevät
kohinaräätälöidä
sirkuttaa
sovinismi
tankata


varpu
virpoa
vyöhykePalaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<URL: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=478 >


Grönros, Eija-Riitta
(22.10.2009)

Joki, Leena
Polkuja (10.8.2009)

Klemettinen, Riina
(15.6.2009)
Lonkutetaan lonkkarilla! (6.7.2009)
Palautusjuoma vai palautumisjuoma? (23.2.2009)
(8.9.2009)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Kulkineita ja menopelejä (20.3.2009)
(3.12.2009)
Tiekartta (16.1.2009)
Tuntuma (27.4.2009)

Palaa otsikoihin

Smakprov ur ordboken

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=3449 >
Nojs, nojsa, nojsig
Ekorre
Bisse
Mära
Nucka
Durak

Kyssa

Palaa otsikoihin


Tiesitkö tämän?

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477>

Murresanat

Hänninen, Anneli
(18.12.2009)
Kipajalka ja kinttukone (15.6.2009)
Paastonaika (25.2.2009)

Laskiais- ja pääsiäisajan sanastoa

Paikannimet

Uusitalo, Helinä
(26.6.2009)

Pyhä-paikannimet kansantarinoissa (17.12.2009)


Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Kadunnimien osaaminen (Arv. teos:  I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm / Carina Johansson. - Uppsala, 2007) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 1, s. 153–160

HTML clipboardRecension (Arv. teos: Theory and typology of proper names /  by Willy Van Langendonck. - Berlin ; New York, 2007) // Studia anthroponymica Scandinavica. -  Uppsala : Swedish Science Press [distr.].  27 (2009), s. 151–156

Recension (Arv. teos: I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm / Carina Johansson. - Uppsala, 2007) // Namn och bygd. -  Uppsala.  0077-2704. 96 (2008), s. 151–157

Suku elää suvun nimissä (Arv teos: Suvun nimissä :  nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta  1950-luvulle / Sofia Kotilainen.  - Helsinki, 2008) // Hiidenkivi. 16 (2009) :  3, s. 50

Fransman, Jessica
Finlandssvensk = tvåspråkig? (Recension av: Ärans och hjältarnas språk : trender och traditioner i svenskan / Lars Melin. - Stockholm, 2009) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 38–39

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Språket är teknikberoende (Recension av: Tekniken bakom språket / red. Rickard Domeij. - Stockholm, 2008) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 2, s. 34–35

HTML clipboardSpråkvårdsexposé i litteratursällskapets årsbok (Recension av: Historiska och litteraturhistoriska studier ; 84)  //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 3, s. 39–40

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa – Piehl, Aino
Ny språklitteratur. Finland // Språk i Norden 2009. S. 276–290

HTML clipboard

Svensk-finska kulturförbindelser och gemensamma språk (Recension av: Svensk-finska kulturförbindelser under åttahundra år / Jonas Nordin (red.), 2009)  //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 4, s. 39–40


Joki, Leena
Sano se karjalaksi (Arv. teos: Sanakirja suomi–karjala / Ljudmila Markianova ja Raija Pyöli. - Kuopio, 2008) //  Hiidenkivi. 16 (2009) : 4, s. 43

Klemettinen, Riina – Martola, Nina
Liten svensk-finsk idiomordbok (Arv. teos: Ruotsi-suomi-idiomisanakirja / Birgitta Viljanen, Kari Viljanen. - Helsinki, 2008) // LexicoNordica. -  Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. -  16 (2009), s. 325–334

Lappalainen, Hanna
Tyylikästä identiteettitutkimusta (Arv. teos: Style and social identities : alternative approaches to linguistic heterogeneity / edited by Peter Auer. - Berlin, 2007) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 4, s. 619–626

Martola, Nina
Liten svensk-finsk idiomordbok (Recension av: Ruotsi-suomi-idiomisanakirja / päätoimittaja: Birgitta Viljanen och Kari Viljanen. -  Jyväskylä, 2008) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 1, s. 25–27

En ny svensk definitionsordbok (Recension av:  Svensk ordbok / utgiven av Svenska Akademien. - Norstedts, 2009) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 4, s. 32–35

Orava, Eva
SAOL genom tiderna (Recension av: SAOL och tidens flykt. Några nedslag i ordlistans historia / Martin Gellerstam (red.). -  Stockholm, 2009) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 4, s. 37–38

Tammerfors som språkgemenskap (Recension av: Tampere kieliyhteisönä / Harry Lönnroth (red.). - Helsingfors, 2009)  //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 4, s. 39

Paikkala, Sirkka
In the Name of the Family (Arv. teos: Suvun nimissä :  nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle / Sofia Kotilainen. - Helsinki, 2008) //  Ethnologia Fennica. - Helsinki : Ethnos r.y. ISSN 0355-1776. -  36 (2009), s. 85-87

HTML clipboardRäsänen, Matti
Perusteellinen opas lainlaatijoille (Arv. teos: Lain kirjain / Matti Niemivuo. - Helsinki, 2008) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 38

Sandström, Caroline
Dialekt i östra Nyland (Recension av: Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd / redigerad av Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman. - Helsingfors, 2008) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 1, s. 32–33

Litteratur (Recension av: Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. -  Uppsala, 2007) // Svenska landsmål och svenskt folkliv. - Stockholm. ISSN 0347-1837. - 2008, s. 165–166

Slotte, Peter
Godbitar ur det åländska ordskafferiet (Recension av: Åländska ord till vardags och finbärs. PQR-kultur / Ralf Svenblad) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 1, s. 27–28

Ny etymologisk ordbok - mer definition än etymologi (Recension av: Norstedts etymologiska ordbok / Birgitta Ernby. - 2008) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2009 : 2, s. 29–33

Tikkala, Saara
Suvun tarina elää nimissä (Arv. teos: Suvun nimissä :  nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle /  Sofia Kotilainen. - Helsinki, 2008) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 4, s. 607–610

Torikka, Marja
Sanakirja ammattilaisten otteella (Arv. teos:  Sanakirja suomi-karjala / L'udmila Markianova, Raija Pyöli. -  Kuopio, 2008) // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2009 : 1-2, s.  17–18

Vaattovaara, johanna
Johdatus tieteellisiin välimaastoihin (Arv. teos: Tieteiden välissä? : johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen / Heikki Mikkeli, Jussi Pakkasvirta. - Helsinki, 2007) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 113 (2009) : 2, s. 258–261

Voutilainen, Eero
Kielitieteen aakkoset (Arv. teos:  Kieltä kohti / Tiina Onikki-Rantajääskö ja Mari Siiroinen (toim.). - Helsinki, 2008) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2009 : 2,  s. 37

Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier

Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet

Palaa otsikoihin

Abstraktit


Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestäHTML clipboard

Ainiala, Terhi
HTML clipboardEi pelkkää englantia (14.10.2009 13.36)
HTML clipboardHuonojen nimien boikotti (9.12.2009 14.45)
Jätkällä on saari (11.9.2009 14.41)
Kadunnimen voima (18.8.2009 9.09)
Kaupunkiin (23.10.2009 13.02)
Kotukselle uusi nimi? (18.11.2009 16.57)
Kuopan tilalle Kauppa (22.12.2009 10.12)
Lapin Kultaa Lahdesta (16.10.2009 11.33)

Lehmän nimi (10.7.2009 16.01)
Lukuhetki Libraryssa (4.6.2009 15.50)

Miä muutin Hesaan (17.6.2009 8.40)
Nimeni on Verkkokauppa (9.11.2009 16.03)
Skimbaajankujalla (3.11.2009 16.04)
Vanha voi olla uusi (1.7.2009 15.44)

Hakulinen, Auli
Kielen sitkeydestä ja sen muuttamisen vaikeudesta (3.10.2009 14.21)
Kun on tunteet - miehillä (1.7.2009 16.06)
HTML clipboardKyllä kansa tottuu (2.12.2009 16.26)
Kypsiä kielenvaihtoon? (4.11.2009 12.47)

Punikkivaennoon nuotti (3.8.2009 12.29)

Se rapistuu sittenkin (4.6.2009 13.42)
Voiko kielenmuutosta peruuttaa eli Tule takaisin selkeä pyy (31.8.2009 12.20)

Hamunen, Markus
HTML clipboardHän on minä (31.10.2009 21.41)

Merkitykset eivät sairastu (20.10.2009 16.13)

Heikkinen, Vesa
Avointa tiedettä? (29.9.2009 15.40)
Joulu, yrittäjyys, reippailu (17.9.2009 10.57)

Kansalaisretoriikkaa Kiven hengessä (10.10.2009 8.51)
Kerro kelvottomista virkateksteistä! (28.12.2009 11.2)

Keskusta, avoin kansanliike? (4.10.2009 22.02)
Kielentutkija maan alla (28.10.2009 11.39)
Kirja-arvostelu kielenkäytön lajina, tapaus Mann (12.6.2009 10.15)
Kirjaan, olen virallinen? (14.10.2009 14.45)
Kohta jysähtää (8.12.2009 14.58)
Korkki kiinni? (28.6.2009 11.06)
Kysymys vaatimuksena (26.9.2009 8.20)
Luukku 4: Maailman luonnollisin asia (4.12.2009 11.07)
Luukku 6: Se pieni ero (6.12.2009 16.20)
Luukku 10: Heureka! (10.12.2009 10.50)
HTML clipboardLuukku 21: Ilimoja pitelee (21.12.2009 14.07)
Laskiko tieteen taso?(30.11.2009 14.59)
Länsiafrikkalaista voimantuottoa (21.8.2009 14.39)
Myös tullissa avoimet ovet! (2.10.2009 10.16)
Olematon hinta (7.6.2009 23.28)
Pipopäät meidän reviirillä? (12.10.2009 18.36)
Pohjoiskorealaista hampurilais- ja kielitietoisuutta (5.8.2009 12.31)
Remontti (9.6.2009 15.33)
HTML clipboardSeitti, parvi, supersolmut (6.10.2009 9.54)
HTML clipboardSelväkielen puolesta (16.12.2009 14.11)
HTML clipboardSika uhkaa (2.9.2009 10.34)
Suomalaisten kielitietoisuus (16.10.2009 13.23)
Sääskiä, onko niitä? (16.6.2009 13.58)
Tietokatkos (27.10.2009 13.42)
Vai vielä pelisäännöt? (12.8.2009 13.58)

Kallio, Helena
Joku puhuu minussa (4.6.2009 15.57)
Murreperimä (31.8.2009 18.04)
Runoresepti (14.9.2009 13.59)
Saako puhua, puhella, jutustella? (1.11.2009 19.00)
Sivistelevät hupsut (3.10.2009 9.19)
Teonsanan arvoitus (1.7.2009 12.11)
Työkalupakkiin (2.8.2009 10.04)
HTML clipboardViisi profeettaa (2.12.2009 18.31)

Kemppi, Jouni
Maahanmuuttokeskustelua (20.10.2009 12.18)
Mielellään sitä ajattelee kielellään (8.6.2009 12.40)
Miten puu on? (10.6.2009 16.26)
HTML clipboardNuoret osaavat kirjoittaa (12.11.2009 13.18)
Piikein yhteiskunnalle (7.6.2009 1.37)
Proosa kuolee pystyyn (28.7.2009 12.39)
HTML clipboardPäiväperhon kritiikkiruno (9.10.2009 15.03)
HTML clipboard Runoresepti (14.9.2009 13.59)
Runoresepti 2 - Aloitetaan A:n päältä (21.10.2009 22.47)
Runoresepti 3 - Ensimmäiset sanat (26.11.2009 21.51)
Suomalainen naisistunut väkivalta (26.11.2009 11.16)
Tuottavuuspuhe (11.9.2009 9.19)

Korhonen, Riitta
HTML clipboardIlahduttavaa kielenkäyttöä! (7.9.2009 7.03)
Liika on liikaa – koulussakin (7.12.2009 8.42)
Miksi näitä pitää opetella? (4.8.2009 12.19)
Rupattelua ranskiksilla (8.7.2009 11.32)

Soppaa ja kriisiä vaaliraha(sana)stossa (5.10.2009 15.42)
Tunnetta ja asiaa (4.6.2009 15.33)

Koskela, Lasse
Arjen viestintää. Osa 277 (2.11.2009 18.34)

Arjen viestintää, osa 276 (23.9.2009 12.33)

Huipun perse viistää vettä (3.9.2009 18.41)
In spiraatio (23.11.2009 21.36)
Jo muinaiset roomalaiset... (21.7.2009 14.20)
Johdatusta kontekstiin, osa 1 (1.9.2009 10.45)
Johdatusta kontekstiin, osa 2 (2.10.2009 11.03)
Keelpolitsei valvab? (13.9.2009 16.14)
Kun rakennus kestää... (9.6.2009 18.58)
Kustantaja tekee kulttuuritehtäväänsä? (5.12.2009 19.10)
Mikä on uutinen? (30.9.2009 10.33)
Pientä rajaa retoriikkaan, Katainen (11.11.2009 23.03)
HTML clipboardRukouksen viisaudesta (13.12.2009 14.47)
Sensorilla on huuli pyöreänä (2.11.2009 15.09)
Sitä saa mitä tilaa – opetuksessakin (4.6.2009 16.36)
Suomen kielen eurooppalaistamisohjelman alkutahteja (2.8.2009 12.53)
Uudistuvaa lastenperinnettä (22.12.2009 10.56)
Vain kielipoliisi voi pelastaa kielemme ja kulttuurimme! (1.7.2009 9.45)
Välihuomautus: ”Parhaat” lukiot eivät ole tehokkaimpia (2.9.2009 9.58)


Lappalainen, Hanna
Kielentutkija salapoliisina (9.10.2009 14.45)
Lätkä lentää ja kansa hurraa (30.11.2009 13.13)
Mietä metsästämässä (5.6.2009 10.48)
Miten sujuu small talk? (14.8.2009 9.47)
Vähemmän itsekritiikkiä (22.6.2009 9.49)

Lounela, Mikko
Tsiigaa, mä bloggaan!  (10.7.2009 13.29)
Vähän kielestä  (11.7.2009 9.15)

Löytty, Olli
Acuta ja triage (19.8.2009 17.19)
Kouluverkkouudistus riehuu Tampereella (18.12.2009 14.42)
Kun kieli puhuu ihmistä (13.7.2009 18.11)
Maahanmuuttaja vai uussuomalainen? (24.9.2009 18.21)
Puhu minulle suomea (4.6.2009 16.05)
Sanoja ikkunantilkkeenä (16.10.2009 22.25)
Voiko toimipisteessä oppia? (22.11.2009 23.34)

Nuolijärvi, Pirkko
Suomen kielen käyttöä ei voi ulkoistaa
(5.6.2009 9.47)
Yhteiskunta kielentutkijan pöydällä (12.10.2009 16.30)

Paasonen, Ranya
4.6. (4.6.2009 15.21)
8.7. (8.7.2009 10.46)
8.8. (8.8.2009 16.47)
8.9. (8.9.2009 17.04)
8.10. (8.10.2009 22.35)
8.11. (8.11.2009 14.56)
8.12. (8.12.2009 20.12)

Parko, Kaija
Aika pyöritystä! (1.9.2009 17.34)
HTML clipboardEikö nykylukiossa opeteta enää kirjoittamista? (6.10.2009 19.08)
Mikä ihmeen kašubi? (10.8.2009 11.44)
Pensseli-setääää... (naurua) (8.11.2009 11.48)
Puhu niin, että itsekin ymmärrät (8.7.2009 10.02)
Tilanne määrää taktiikan (4.6.2009 15.27)
Tunnilla ja tuntien välissä (12.12.2009 10.01)

Pyhälahti, Minna
Miksei Kielitoimisto kouluta ilmaiseksi (28.10.2009 9.23)

Sailas, Raimo
Aiheellinen huoli (1.12.2009 11.15)
Budjettiriihessä puitua (31.8.2009 14.21)
Kesäisellä kuntakierroksella (27.7.2009 15.33)
Maisemia menneestä maailmasta (1.10.2009 13.38)
Suomen valtiontalouden alku (30.10.2009 13.56)
Valtionvarainministeriöstä coctail-kutsuille (26.6.2009 12.23)

Suni, Minna
Helposti verkossa (27.9.2009 22.11)
Kielitaito kapenee ja hupenee (24.10.2009 23.55)
Menot, paluut ja muutot (28.12.2009 23.32)
Näkymätön kieli (27.7.2009 22.59)
Oletko se, joksi itseäsi väität? (22.11.2009 23.57)
Paikoillanne, valmiit (24.8.2009 1.16)

Uusivirta, Olavi
Epäpyhä allianssi (4.6.2009 13.22)
Hyppy (22.9.2009 17.13)
Lyhyt johdatus retoriikkaan (20.8.2009 0.04)
Minä, Melleri ja syksyn muotivärit (22.10.2009 22.39)
Suuri Uudistus (21.11.2009 16.24)
Tekijänoikeudet kuuluvat Jumalalle (21.12.2009 18.59)
Tule takaisin, Pyhä Hieronymus! (21.7.2009 12.46)

Voutilainen, Eero
Buddha suomentamassa (29.9.2009 23.23)
Hauskaa ja hämärää (7.12.2009 17.15)
Hauskaa välimerkkipäivää! (24.9.2009 11.24)
HTML clipboardHome, tuli – ja raha (10.11.2009 14.15)
Höpsö kieli (30.10.2009 19.15)
Ja nainen vielä! (8.10.2009 10.43)
Joululahjaksi uusia sanoja! (30.11.2009 20.40)
Katos perkelettä! (28.7.2009 20.42)
Kenen näkökulmassa seisot? (9.6.2009 17.44)
Kielenhuolto ei ole pyhää (4.6.2009 15.52)
Kirjain ei valehtele (23.9.2009 13.10)

Koukku, sivallus ja hymy kameralle (18.9.2009 11.42)
Mitä pienistä (26.11.2009 11.42)

Mutta miksi? (4.8.2009 12.11)
Pitäisikö Suomen olla yksikielinen maa? (16.10.2009 16.20)
Pohjanmaasta Pohjois-Suomi? (13.11.2009 11.35)
Rasittavia nuo muut! (29.10.2009 11.25)
Rinnasta, yleistä, leimaa (17.6.2009 19.31)
Sanasota sota-sanasta (17.8.2009 14.1)

HTML clipboardSyökö televisio lapsesi kielen? (22.6.2009 12.59)
Tarpeetonta kieltä (31.8.2009 11.23)
Työtön vai vailla työtä? (10.7.2009 11.19)
Uusia mielenkiintoisia blogeja kielestä! (9.10.2009 13.18)
HTML clipboardVauva katsoo ja kuuntelee kieltä (28.11.2009 23.56)
Västäräkistä vähäsen (1.7.2009 15.04)


Palaa otsikoihin