Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Säädöskielen ohjeita


Lakia ei ole ilman kieltä. Tee kielestä niin hyvää kuin voit.


Säädöskielen ohjesivuilla on ohjeita asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän säädöskielen kirjoittamisesta.

Sivuilta saa tietoa siitä, millaiset seikat vaikeuttavat ja mitkä taas helpottavat säädöstekstin ymmärtämistä. Sivut täydentävät esimerkein Lainkirjoittajan oppaan ohjeita hyvästä säädöskielestä.Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.


Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä säädöskieli

Hallintolaki velvoittaa viranomaiset käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Viranomaisten kielenkäyttö perustuu pitkälti lain kirjaimeen. Siksi koko virkakielen kannalta on tärkeää, että myös säädöskieli täyttää hallintolain vaatimukset.

Asiallisuus: Lain sanamuodot eivät tunnu lukijasta loukkaavilta eikä vähätteleviltä.

Selkeys: Lukija löytää virkkeestä helposti sen keskeisen sisällön. Se ei huku sivulauseisiin eikä myöskään piiloudu niiden puutteeseen.

Ymmärrettävyys: Sanat ovat tuttuja, tai ne selitetään. Pykälään sisältyy tarpeeksi tietoa, jotta sisällön voi ymmärtää.