Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 1994


Palaa otsikoihin

KIRJAT

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja

Jevsevjev, Timofej
Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen IV : Lieder / herausgegeben von Sirkka Saarinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994 (Vammalan kirjap.). - 447 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 78) (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 219) ISBN (OSA): 951-9403-77-9 (nid.)

Koivisto, Viljo
Romano-finitiko-angliko laavesko liin = Romani-suomi-englanti sanakirja = Romany-Finnish-English dictionary / Viljo Koivisto. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XIX, 366, [2] s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 74) ISBN: 951-37-1363-6 (sid.)

Maiden nimet kuudella kielellä : suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi / toimittanut Eeva Maria Närhi. - Helsinki : Painatuskeskus, [1994]. - 163 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 77) ISBN: 951-37-1474-8 (nid.)

Paasonen, Heikki
H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 1 : (A-J) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann, Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1990 (Vammalan kirjap.). - CV, 557 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 1) ISBN (OSA): 951-9403-31-0 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-32-9 (nid.)

Rekunen, Jorma
Liedon murretta / Jorma Rekunen. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - IX, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 75)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 38) ISBN: 951-37-1378-4 (nid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
3. osa : S-Ö / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen] ; [tekstinkäsittely: Minna Suorsa]. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 663, [2] s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1088-2 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja
Neljäs osa : huka-iätös
/ [päätoimittajat: Tuomo Tuomi, Matti Vilppula] ; [toimituspäällikkö: Ulla Takala] [toimitussihteerit: Maija Länsimäki, Jaakko Sivula] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Katariina Rouvala] ; [ATK-asiantuntija: Erja Nikunen] Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994. - XV, 929 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN(OSA): ISBN 951-37-1435-7 (sid.)

Svensk uttalsordlista. - Helsingfors : Tryckericentralen, 1994. - 205 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 3 ISBN: 951-37-1345-8 (nid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja
Toinen osa : J-K
/ [päätoimittaja: Maija Länsimäki] ; [toimitussihteeri: Riitta Palkki] ; [toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila ja Liisa Nuutinen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Painatuskeskus, 1994. - XLIII, 971 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 33) ISBN: 951-9475-45-1 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1124-2 (sid.)

Yli-Luukko, Eeva
Padasjoen murretta / Eeva Yli-Luukko ; [julkaisija:] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XI, 118 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 73) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 37) ISBN: 951-37-1328-8 (nid.)

Yli-Paavola, Jaakko
Paavolan murretta / Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - VIII, 106 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 76) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 39) ISBN: 951-37-1486-1 (nid.)

Palaa otsikoihin

Muut kirjat ja toimitteet


Aikio, Samuli
The Sami culture in Finland / Samuli Aikio, Ulla  Aikio-Puoskari, Johannes Helander ; [translations from Finnish manuscripts: Ellen Valle, Merja Virtaranta]. -   Helsinki : Society for the Promotion of Sami Culture, 1994. -  160 s. : kuv., kartt. (Lapin sivistysseuran julkaisuja, ISSN 0781-9684 ; 49) ISBN: 951-9076-15-8 (sid.)

Fortelius, Robin
Kirjaton kirja : sanastoa kirjastoista, tietokoneista ja uusista viestimistä = Boken utan band = terminologi om datorer, bibliotek och nya medier / Robin Fortelius, Marit Olander. -  Helsinki : Kirjastopalvelu, 1994. -  232 s. ; 17 cm ISBN 951-692-348-8 (nid.)

Haarala, Risto
Lääketieteen kieliopas / toimittajat: Kari Raivio, Minna Pernaa, Lyly Teppo ; tekijät: Risto Haarala ... [et al.]. -  [Helsinki] : Duodecim, 1994. - 123 s. ISBN: 951-8917-50-7 (nid.)

Iisa, Katariina
Kielenhuollon käsikirja / Katariina Iisa, Hannu Oittinen, Aino Piehl. -  [Helsinki] : Yrityskirjat, 1994. -  301 s. ISBN 952-9660-05-7 (sid.)

Jussila, Raimo
Se siitä : suomen kielen seksisanakirja / Raimo Jussila, Maija Länsimäki. - Porvoo : WSOY, 1994. -  XII, 702 s. ISBN: 951-0-18876-X (sid.)

Kulonen, Ulla-Maija
Johdatus saamentutkimukseen / toimittaneet Ulla-Maija, Kulonen, Juha Pentikäinen, Irja Seurujärvi-Kari. -  Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. -  196 s. : kuv., kartt. (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 131) ISBN: 951-717-792-5 (nid.)

Kulonen, Ulla-Maija
Kielen synty / Mikko Korhonen ; toimittanut Ulla-Maija Kulonen. -  Porvoo : WSOY, 1993. - 374 s. : kuv., kartt. - (Lisäpainos: 2. p. 1994)

Nikunen, Erja
Rakenteisten tekstien käsittelyjärjestelmistä / Eila Kuikka, Erja Nikunen. - Kuopio : [Kuopion yliopisto], 1994. -83 s. ISBN: 951-780-395-8 (nid.)

Oittinen, Hannu
Sanaopas : viro-suomi-viro / Hannu Oittinen ; [julkaisija: Pohjoismaiden kielisihteeristö]. -  [Helsinki] : [Taifuuni], 1994. - 48 s.
ISBN: 951-581-039-6 (nid.)

Reuter, Mikael
Översättning och språkriktighet / Mikael Reuter. -  [Helsingfors] : Svensk språktjänst, 1994. -  116 s. : kuv. Huomautus: Version 1994:1 ISBN: 951-96994-0-6 (nid.)

Saarinen, Sirkka
Udmurtin murteet / Valentin Kel'makov, Sirkka Saarinen. -  Turku, 1994. -   368 s.(Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 47) ISBN: 951-29-0386-5 (nid.)

Slotte, Peter
Folkmålsstudier : Meddelanden från föreningen för nordisk filologi. 35 / utg. Ann-Marie Ivar och Peter Slotte. - Helsingfors, 1994. - 144 s.   ISSN 0356-1771

Takkinen, Ritva
Lapsen puheen ja kielen kehitys ja oppimisvalmiudet. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti 1/94. SLFY:n täydennyskoulutuspäivien 1994 teemanumero. Toim. Daniel Runeberg - Ritva Takkinen.  - 115 s.

Yli-Luukko, Eeva
Jämsän äijän murrekirja / Ilkka Savijärvi, Eeva Yli-Luukko. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. -  237 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 618) ISBN: 951-717-839-5 (sid.)

Palaa otsikoihin

ARTIKKELIT

Palaa otsikoihin

Tutkijoiden artikkelit ja muut kirjoitukset


Aikio, Samuli
Oanádusat // Tearbmasymposia raporta. - Guovdageaidnu : Sámi Instituhtta, 1994 (Diedut 0332-7779; 3), s. 9-25

Saamelainen paikka ja sen nimi // Raito nro 1 : 1994, s. 7-11

Suoma sámi nammafuolahusas // Sámi báikenamat virggálas geavahusas Ruota, Suoma ja Norgga bealde : ávvocála Knut Bergslandii. - [Guovdageaidnu] : Sámi allaskuvla : Sámi instituhtta ; [Romsa] : Romssa universitehta Sámi dutkamiid guovddás, 1994 (Sámi diedalas áigecála, ISSN 0805-4312 ; nr. 1). ISSN 0805-4312, s. 33-39

Ainiala, Terhi
Ähtärinjärven Ruumissaaret (ja muita Suomen Ruumis-paikkoja) // Ympyriäinen : Ähtäri-seuran perinnelehti. - Ähtäri : Ähtäri-seura. ISSN 0785-2096. 7 (1994), s. 8-9

Bjarland, Raija
Suonenjoen historian kuvaus (Arvost. teos: Suonenjoen historia / Jari Ropponen) // Sisä-Savon lehti : sitoutumaton paikallislehti. - Suonenjoki : [Suonenjoen ja Rautalammin sanomat]. ISSN 0782-5900. 8.3.1994

Eronen, Riitta
Ankaran Ahlqvistin ahkera elämä / Riitta Eronen (Arvost. teos: Suomen kieli, Suomen mieli : August Ahlqvist vaikuttajana / toim. Jaakko Anhava. - Helsinki, 1993) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 98 (1994) : 2, s. 310-312

Saippuaoopperasta saippuaksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 2, s. 36

Fortelius, Robin
Biblioteken och språkvården //  Info-bladet /Finlands svenska biblioteksförening. - [S.l.] : Finlands svenska biblioteksförening. 1994 : 1. - 4 s.

Databaser, informationssökning och bibliotekssystem - en terminologisk djupdykning // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 2, s. 11-22.

Grönros, Eija-Riitta
Sävyt ja vivahteet : sanojen tyylilajin osoittaminen sanakirjassa //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 11-15

Yhdysverbit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 33

Gustafsson, Anna Maria
Sopsorteringens svåra konst // Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 2,   s. 9-10

Haarala, Risto
Agricolasta ikuisuuteen //  Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja. - Helsinki. ISSN 0012-7183. 110 (1994) : 18, s. 1735

De viktigaste ordböckerna över finskt allmänspråk // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 1 (1994), s. 53-61

Lääketieteen erikoiskieli // Lääketieteen kieliopas. - [Helsinki] : Duodecim, 1994. ISBN 951-8917-50-7, s. 68-74

Perussanakirjan uudissanat / Risto Haarala, Irma Nissinen //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 23-25

Suomen kielen perussanakirja - Nykysuomen sanakirjan perillinen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 4-5

Iisa, Katariina
8 X osalta //  Linkki : Yleisradion henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1994 : 36, s. 8

EMSiin vai Emsiin vai EMS:iin vai EMS:ään //  Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. ISSN 0356-4649. 1994 : 4, s. 3

Pidätkö älysaippuasta vai todellisista saippuaoopperoista //  Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 8, s. 48-49

Joki, Leena
Kembo sinä oled? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 5, s. 7

Kallio, Jussi
Anitta A:lle // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1994 : 68, s. 22-23

Ihminen päättää, direktiivi säätää // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1994 : 41, s. 32-33

Osallistutaanko opintopäivillä? //  Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1994 : 20, s. 34-35

Kankaanpää, Salli
Myynninkasvu vai myynnin kasvu // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 2, s. 48-49 (Sihteeri-lehden kielenhuoltopalsta)

Onko vierasperäisen sanan käyttäjä rikollinen? // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 7, s. 54-55 (Sihteeri-lehden kielenhuoltopalsta)

Tästä johtuen - tämän johdosta tai tämän vuoksi // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 1, s. 58 (Sihteeri-lehden kielenhuoltopalsta)

Karvonen, Pirjo
Kuka sanoo, mitä tekstissä lukee // Ylioppilasaineita 1994. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 1994 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). ISSN 0355-1784, s. 128-135

Kun opiskellaan äidinkieltä // Kielen tiet 7-9 : opettajan opas / Kaarina Ahonen ... [et al.]. - Helsinki : Otava, 1994. ISBN 951-1-13301-2, s. 110-114

Sata tapaa käyttää tekstiä // Ylioppilasaineita 1994. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 1994 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). ISSN 0355-1784, s. 32-42

Kolehmainen, Taru
Aakkosesta öylättiin Perussanakirjaa // Kieliviesti. - Tukholma : Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. ISSN 0280-350X. 1994 : 1, s. 3-8

Karvomista kaukalossa : merkityksenmuutoksia Nykysuomen sanakirjasta Suomen kielen perussanakirjaan //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 19-22

Kuka istuu pianon ääressä? //  Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma. ISSN 0355-2047.31.8.1994, s. C3 (Näkökulma)

Säestäjä vai pianisti // Classica. - Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. ISSN 1236-0325. 3 (1994) : 1, s. 24

Korhonen, Ritva
Nimien jäljillä Jokipiissä //  Ilkka. - Seinäjoki : Ilkka. ISSN 0356-1283. 13.8.1994

Onomastic Bibliography 1990-1991. Uralian / Ritva Korhonen, Eeva Maria Närhi // Onoma : Bibliographical and information bulletin ; Bulletin d'information et de bibliographie. - Louvain, 1994. ISSN 0078-463X. Vol.  31 : 1-3 (1992-93), s. 320-335, 340-342

Paikannimien keruusta ja selittämisestä // Lapin kansa : Peräpohjolan ja Lapin väestön sitoutumaton äänenkannattaja. - Rovaniemi : Lapin Kansa Oy. ISSN 0359-6753. 31.10.1994

Pitääkö nimen olla Kevitsa? / Eeva Maria Närhi, Ritva Korhonen // Pohjolan sanomat. - Kemi : Pohjolan Sanomat Oy. ISSN 0782-372X. 15.2.1994

Kulonen, Ulla-Maija
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Unkarin-yhteydet //  Folia Hungarica. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. - (Castrenianumin toimitteita 0355-0141; 47). ISBN
951-9403-75-2, s. 103-105

Miten joulu joutui meille? // Hiidenkivi. Vol. 1 (1994) : 6, s. 22-23

Saame kielikunnassaan // Johdatus saamentutkimukseen / toim. Ulla-Maija Kulonen, Juha Pentikäinen, Irja Seurujärvi-Kari.Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. - (Tietolipas ; 131) s. 87-100

Uralic peoples. Finnish features // Ministry for foreign affairs. Classification : 1. - Helsinki, 1994. - 5 s.

Die Völker der uralischen Sprachengruppe. Finnische Themen // Das Ministerium für ausgewärtige Angelegenheiten. Klassifikation: 1. - Helsinki, 1994. - 6 s.

Lehtinen, Marja
Sanoja, merkityksiä, ohjeita : eräs näkökulma Perussanakirjaan //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 5-10

Yhdysadjektiivit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 33-34

Länsimäki, Maija
Kaksinaismoraali kukkii seksisanastossa //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 1, s. 34-36

Konstitutionella oli seurantalo (Vastaus Leena Klemolan kysymykseen Mitä tarkoittaa Konsti putinella? // Hiidenkivi (1994) : 3) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 3, s. 52-53

Mitä sana hoitaminen tarkoittaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 2, s. 27-29

Mitä sana hoitaminen tarkoittaa //  Sairaanhoitaja. - Helsinki : Suomen sairaanhoitajaliitto. ISSN 0785-7527. 67 (1994) : 2, s. 27-28

Palanian takka on yhtä kuin palan ajan takaa, jeskamanteerastulee Jeesuksesta (Vastaus Lasse Wahlroosin kysymykseen Mistä tulevat palanian takka ja jeskaman teeras? // Hiidenkivi (1994) : 4) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 4, s. 51

Romanikieli on yksi suomen vähemmistökielistä (Arvost. teos: Romano-finitiko-angliko laavesko liin / Viljo Koivisto. -Helsinki, 1994) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, s. 30-31

Saisiko olla kaviaaria vai käykö määhnä? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 27.1.1994

Saisiko olla kaviaaria vai käykö määhnä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 2, s. 24-26

Sasupää on poskipää (Vastaus Marjatta Hiedan kysymykseen Mikä on sasupää? // Hiidenkivi (1994) : 2) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 3, s. 53

Uulankanteen alkuperä on epäselvä //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 2, s. 45

Maamies, Sari
Mediapeliä //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 2, s. 36

Perussanakirja kielineuvonnan apuvälineenä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 28-32

Seurauksena ja tuloksena : määritesuhteen ongelma // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 2, s. 12-15

Tietoa kielensuunnittelusta (Arvost. teos: Language planning and social change / Robert L. Cooper. - Cambridge, 1989) //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. Vol. 98 (1994) : 3, s. 508-510

Manni-Lindqvist, Tiina
Uusi sukunimiopas : Aakunaniemestä Öyriin (Arvost. teos: Sukunimiopas : suojatut sukunimet / Suomalaisuuden liitto. - Helsinki, 1994) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, s. 35-36

Martola, Nina
Kirja-arvostelu (Arvost. teos: Zur Geschichte der finnisch-deutschen Lexikographie 1888-1991 : Studien zur Makrostruktur / Pia Virtanen. - Hildesheim, 1993) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi, 1994-. ISSN 0805-2735. Vol. 1 (1994), s. 267-272

Översättarhjälp i en ordbok // Nordiske studier i leksikografi II : rapport fra Konference om Leksikografi i Norden 11.-14. maj 1993. - Århus : LEDA,1994 (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi : Skrifter; nr. 2). ISBN 87-984909-0-7, 8 s.

Nikunen, Erja
Forming grammars for structured documents : an application of grammatical inference / Helena Ahonen, Heikki Mannila, Erja Nikunen //  International Colloquium on Grammatical Inference (1994):Grammatical inference and applications : second international colloquium, ICGI-94, Alicante, Spain,September 21-23, 1994, proceedings. - Berlin : Springer-Verlag, 1994 (Lecture notes in artificial intelligence; 862). ISBN 3-540-58473-0, s. 153-167

Generating grammars for SGML tagged texts lacking DTD /  Helena Ahonen, Heikki Mannila, Erja Nikunen //  Principles of Document Processing '94, April 11-12, 1994, Lufthansa Training Center, at Seeheim, near Darmstadt, Germany. -  18 s.

Grammars for structured documents by generalizing examples / Helena Ahonen, Heikki Mannila, Erja Nikunen // Tietojenkäsittelytiede. - Hki : Tietojenkäsittelytieteen seura. ISSN 0788-4818. 1994 : 5, s. 25-35

Nissinen, Irma
Perussanakirjan uudissanat / Risto Haarala, Irma Nissinen //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 23-25

Pitkässä juoksussa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 2, s. 36-37

Närhi, Eeva Maria
Language legislation and language planning in bilingual Finland // Seirbhís Phoiblí. Vol. 14. No. 4 Lúnasa, 1994. Dublin. S. 34-47.

Miljoonat ulkomaiset paikannimet : "... olen käännynnä Pittsiissä, Lousiissa, Rätulaatsissa, Miamissa ..." // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, s. 7-12

Onomastic Bibliography 1990-1991. Uralian / Ritva Korhonen, Eeva Maria Närhi // Onoma : Bibliographical and information bulletin ; Bulletin d'information et de bibliographie. - Louvain, 1994. ISSN 0078-463X. Vol.  31 : 1-3 (1992-93), s. 320-335, 340-342

Paikannimien muutoksista Venäjällä ja sen naapurustossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, s. 23-25

Pitääkö nimen olla Kevitsa? / Eeva Maria Närhi, Ritva Korhonen // Pohjolan sanomat. - Kemi : Pohjolan Sanomat Oy. ISSN 0782-372X. 15.2.1994

Toponymics guidelines for map and other editors // Newsletter /United Nations Group of Experts on Geographical Names. - New York, NY : UNGEGN. ISSN 1014-7098. Vol. 17 June 1994. Working Paper 63, s. 22

Vetelin- eli Perhonjoki / Eeva Maria Närhi // Maanmittaus : aikakauskirja maanjako- ja karttatieteitä sekä geodesiaa varten. - Helsinki : Maanmittaustieteiden seura.ISSN 0047-5319. 69 (1994) : 2, s. 56-60

Oittinen, Hannu
Oletko kaavoihin kangistunut? // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 1, s. 59

Piehl, Aino
Pieni, mutta tärkeä ero // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 4, s. 46-47

Valtuusto epäsi ja sitten lepäsi // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma. ISSN 0785-3246. 1994 : 4, s. 71

Viiveen liepeiltä // Sihteeri. - Helsinki : Tietosanoma,. ISSN 0785-3246. 1994 : 3, s. 70-71

Pitkänen, Ritva Liisa
Kaksi uutta henkilönnimikirjaa (Arvost teos: Personnamnsboken / Marianne Blomqvist. - Helsingfors, 1993 ; Arvost. teos: Iita Linta Maria : etunimiopas vuosituhannen vaihteeseen / Eero Kiviniemi. - Helsinki, 1993) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 1, s. 40-42

Mästlax  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 4, s. 52

Nordisk namnforskning 1993 : Finland / Ritva Liisa Pitkänen, Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704. fs051189. Vol. 82, 1994, s. 108-112

Saaristoelämän arkea (Arvost. teos: Skärgårdsbor : hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen / Beatrice Moring. - Helsingfors, 1994) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 6, s. 37

Suomi oli maakunta  (Vastaus Sakari Viinamäen kysymykseen Mikä on Suomen Turku? // Hiidenkivi (1994) : 6) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 6, s.

Punttila, Matti
Sata vuotta sammutustyötä // Anjalankosken Sanomat. - Myllykoski : Keskilaakso. ISSN 0357-9301. 1994, s. 24.8.1994

"Voittajan käsi kohoaa salkoon" : kielikuvien salakarikoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 :1, s. 33-37

Reuter, Mikael
Befogade klagomål // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 8.12.1994  (Reuters ruta)

Europeiska rådet // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 1.9.1994  (Reuters ruta)

Finlandssvenskan i EU // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 24.11.1994 (Reuters ruta)

Finlandssvenskt uttal // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 6.10.1994 (Reuters ruta)

Galenpanna och SAOL // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 2.6.1994  (Reuters ruta)

Grundtrygghet med allmänt folkbidrag // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 3.2.1994  (Reuters ruta)

Gå i stå // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 29.9.1994  (Reuters ruta)

Gå till Mariehamn? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 27.10.1994 (Reuters ruta)

Hålla streck i stort sett // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 19.5.1994  (Reuters ruta)

I tvåan på lågstadiet // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 18.8.1994 (Reuters ruta)

Jag ber att få reservera mig // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 22.9.1994  (Reuters ruta)

Jobbet blev på hälft? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 31.3.1994 (Reuters ruta)

Konstigt kastande // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 15.9.1994  (Reuters ruta)

Kramgod och mysig // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 15.4.1994  (Reuters ruta)

Kändast? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 7.7.1994 (Reuters ruta)

Kär gubbe har tre namn // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 29.12.1994  (Reuters ruta)

Lokaler och utrymmen //  Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 20.1.1994  (Reuters ruta)

Medarbetare och underhuggare // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 15.12.1994  (Reuters ruta)

Moms // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 9.6.1994 (Reuters ruta)

Moms (2) // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 16.6.1994 (Reuters ruta)

Mot väderkvarnar? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724.  29.5.1994 (Debattartikel)

Ni är anhållen! // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 5.5.1994  (Reuters ruta)

Om redegeringsprinciperna för Svensk uttalsordlista // Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 4,s. 3-6

Ortsnamn i skärgården // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 21.7.1994 (Reuters ruta)

Oäten? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.11.1994 (Reuters ruta)

På basen av? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 20.10.1994 (Reuters ruta)

På eller från? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 6.1.1994  (Reuters ruta)

Stopp för engelska lånord? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 1.12.1994 (Reuters ruta)

Styvanhöriga // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 21.4.1994 (Reuters ruta)

Valspråk // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 13.1.1994 (Reuters ruta)

Vi vann över dem // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.2.1994  (Reuters ruta)

Vänskapen och äktenskapet //  Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 11.8.1994  (Reuters ruta)

Åter en åthutning // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 10.3.1994  (Reuters ruta)

Rouvala, Katariina
Ähtärinrannan viljelysten nimistä // Ympyriäinen : Ähtäri-seuran perinnelehti. - Ähtäri : Ähtäri-seura. ISSN 0785-2096. 7 (1994), s. 10

Räikkälä, Anneli
Eikö suomalainen välitä suomesta? // Linkki : Yleisradion henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1994 : 24

Epäätkö viipeen vai eväätkö viiveen? // Linkki : Yleisradion henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1994 : 25

Grammatikens plats i finskundervisningen // Språk i Norden 1994 : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1994 (Nordisk språksekretariats skrifter 0108-8270; 17). ISBN 82-7433-026-9, s. 84-90

Kielitekniikka // Lääketieteen kieliopas. - [Helsinki] : Duodecim, 1994. ISBN 951-8917-50-7, s. 75-95

Kotimurre on osa kotiseudun henkistä perintöä // Ökötykset aarhollis : [Kankaanpään murresanastoa]. - Kankaanpää, 1996 (Kankaanpään kaupunginmuseon julkaisuja ; 2). ISBN 951-9257-07-1, s. 2-8

Omin sanoin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 3

Saarinen, Sirkka
Das Epos - der Weltenbaum der Folklore? (Arvost. teos: Religion, myth, and folklore in the world's epics : the Kalevala and its predecessors / Lauri Honko [ed.]. - Berlin, 1990) // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1901-. ISSN 0355-1253. Vol. 52 (1994) : 1 - 3, s. 289-304

Suomalais-ugrilaisen (runo)perinteen aarreaitta (Arvost. teos: The Great Bear : a thematic anthology of oral poetry in the Finno-Ugrian languages / Lauri Honko, Senni Timonen, Michael Branch ; poems translated by Keith Bosley. - Helsinki, 1993) //  Sananjalka : Suomen kielen seuran vuosikirja. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. 36 (1994), s.153-158

Volgalaiskielten sanaston nykytilasta / Sirkka Saarinen // Volgalaiskielet muutoksessa : volgalaiskielten symposiumi Turusssa 1.-2.9.1993. - Turku : [Turun yliopisto], 1994 (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 0356-8490; 45). ISBN 951-29-0176-5. 45, 213-223

Sandström, Caroline
Kongruens i svenskan (Arvost. teos: Kongruens i svenskan / Roger Källström. - Göteborg, 1993) //  Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 2, s. 26-27

Savolainen, Leena
Viittomakielen tutkijat Münchenissä //  Käsillä kääntäjät : Kuurojen liiton viittomakielikeskuksen tiedotuslehti. - Helsinki : Kuurojen liitto. ISSN 0788-9100. 1994 : 3, s. 2-4

Silverström, Chris
Bland pulpeter, roskisar och jättekiva käringar // Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. -Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 3, s. 3-11

Språklig hjälpreda för lärare och elever //  Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 3, s. 22-24

Val i sikte // Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 2, s. 7-8

Sivula, Jaakko
Masiina ja resiina // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 3, s. 54

Slotte, Peter
Finlandssvenska namnvårdsproblem // Ortnamn värda att vårda : föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur Stockholm 5-7 maj 1993. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1994. ISBN 91-7192-917-7, s. 63-70

Topelius på tuppen // Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1994 : 1, s. 24-25

Sommardahl, Eivor
Boedeformer för boende // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 28.12.1994

Det är dyrt att skriva krångligt! // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 23.2.1994

Moms // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 29.6.1994

Pengar, checkar och sedlar // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 27.4.1994

Resultat och kvalitet // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 26.10.1994

Statsnamn och nationalitetsord // Virallinen lehti. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 31.8.1994

Stenhammar, Eeva-Liisa
GT-tiekartasto yksissä kansissa (Arvost. teos: GT-tiekartasto Suomi-Finland / Karttakeskus. - Helsinki, 1994) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, s. 32-34

Stenvall, Elisa
Kielten nimien tunnukset standardina // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517. Vol. 14 (1994) : 2, s. 7-10

Nye ordboker og ordlister // Språk i Norden 1994 : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1994 (Nordisk språksekretariats skrifter 0108-8270; 17). ISBN 82-7433-026-9, s. 186-189

Suorsa, Minna
Mitä on taekwondo? : Kuuluvatko oktaavi ja kvintti urheiluun? : Suomen kielen perussanakirjan urheilusanoista //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 3, s. 26-28

Takkinen, Ritva
Kuinka lapset omaksuvat viittomakielen // Käsillä kääntäjät : Kuurojen liiton viittomakielikeskuksen tiedotuslehti. - Helsinki : Kuurojen liitto. ISSN 0788-9100. 1994 : 1, s. 19-25

Sign articulation at the age of 2.3 - 3.4 years // Studies in logopedics and phonetics. - Helsinki : Helsingin yliopisto (Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja. Sarja B. Fonetiikka, logopedia ja puheoppi 0783-1269; 2). ISBN 951-45-5383-7, s. 233-244

Sign linguistics in Munich. Some lessons // Signpost. 1994 : 4, s. 265-266

Vuorovaikutuksen riemu vanhempien ja lasten välillä // Nappi. - Helsinki : Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto. ISSN 0357-9476. 1994 : 4, s. 14-1

Vainiomäki-Tandu, Päivi
Paraislaisista bordeaux'laisiin : asukkaannimityksistä suomen kielessä //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, 18-22

Vehmaskoski, Maila
Tuuleinen oli ihosairaus // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 6, s. 47

Welin, Saara
Ulkomaisten rakennusten nimet suomenkielisessä tekstissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1994 : 4, s. 13-17

Vikström ja Wikström! // Linkki : Yleisradion henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1994 : 3, s. 8

Vilppula, Matti
Onko nainen ihminen (Riitta Pyysalon artikkelia "Kieleen piirretty nainen" koskeva kommentti) // Suomen kuvalehti. - Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. ISSN 0039-5552. 78 (1994) : 49, s. 47

Ryssä tulee Ruotsin sanasta ryss (Vastaus Heikki Keihon kysymykseen Mikä on ryssä-sanan synty? // Hiidenkivi (1994) : 5) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 1 (1994) : 5, s. 44-45

Tammelassa kuultua (Arvost. teos: Tammelan murrekirja / Pekka Lehtimäki. - Helsinki, 1989) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 98 (1994) : 4, s. 652-657

Palaa otsikoihin

LEHDET


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1994. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 320 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1994. ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 176 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1994. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 132 sivua.

Palaa otsikoihin

ATK-MUOTOISET JULKAISUT


Nikunen, Erja
Processing of structured documents, a list of 89 programs with their descriptions / Eila Kuikka ja Erja Nikunen. http://www.cs.uku.fi info/research/processing of structured documents,1994

Palaa otsikoihin

YHTEISTYÖJULKAISUT


Att förstå varandra i Norden : språkråd till nordbor i nordiskt samarbete / Mikael Reuter och Catharina Grünbaum en handledning utgiven av Nordiska rådet, Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret. -  3. uppl. -  Stockholm : Nordiska rådet, 1993. - 55 s. : ill. Kannessa: En språklig hjälpreda för nordbor i kontakt med varandra ISBN: 91-88112-28-4 (nid.)

Encyclopaedia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja.   Ensimmäinen osa : Varallisuus- ja yritysoikeus : esine-, immateriaali-, markkina-, velvoite- ja yhteisöoikeus. -  Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,  1994. -  LXXIX s., 1274 palstaa. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja, ISSN 0356-7222 ; n:o 24)
ISBN: 951-855-135-9 (koko teos, 1/2-n.) ISBN (OSA): 951-855-136-7 (1/2-n.)

Kieliavain Pohjoismaihin / [medförfattare : Mikael Reuter ; julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto]. -  2. p. -  [Tukholma] : [Pohjoismaiden neuvosto], 1994. -  55 s. ISBN: 951-96001-9

Kieli ja sen kieliopit : opetuksen suuntaviivoja / Auli Haulinen - Anneli Kauppinen - Matti Leiwo - Heikki Paunonen -  Anneli Räikkälä - Pauli Saukkonen - Valma Yli-Vakkuri - Jan-Ola Östman - Irja Alho. -  Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 265 s. : kuv. ISBN: 951-37-1384-9 (nid.)

Språk i Norden 1994 : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden / Redigert av Ståle Løland (høvedredaktor), Jørgen Schank , Eivor Sommardahl, Baldur Jónsson, Åsta Norheim, Birgitta Lindgren.  -  Oslo : Novus, 1994. - 94 s. : tab. (Nordisk språksekretariats skrifter, ISSN 0108-8270 ; 17) ISBN: 82-7433-026-9

Statsnavne og nationalitetsord / [redigeret af Jørgen Schack ; suomenkielisen osuuden toimittaja: Eeva Maria Närhi] ; Ríkjaheiti og thjódernisord. - Rev. og udv. udg. -  Oslo : Nordisk språksekretariat, 1994. -  39, [2] s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 17)(Dansk språknævns skrifter ; 21)
ISBN: 82-7433-024-2 (nid.)

Palaa otsikoihin

PAINAMATTOMAT OPINNÄYTTEET


Ainiala, Terhi
Paikannimien säilyminen ja muuttuminen Asikkalan Kurhilassa ja Ristiinan Närhilässä / Terhi Ainiala. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1994. -  [3], 282, [33] lehteä : kartt. Lisensiaatintyö : Helsingin yliopisto. suomen kielen laitos

Palaa otsikoihin