Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.


JULKAISUT VUONNA 2010


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja158. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma. - Helsinki :  Kuurojen liitto : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,  2010. - 81 s. : kuv. (Kuurojen liitto ry:n julkaisuja, 1457-1099 ;  60) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 0355-5437 ; 158) ISBN 978-952-5396-60-7 (Kuurojen liitto, nid.) ISBN 978-952-5446-48-7 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nid.)

159. Atlas linguarum Fennicarum = Itämerensuomalainen kielikartasto = Läänemeresoome keeleatlas = Ostseefinnischer Sprachatlas = Lingvističeskij atlas pribaltijsko-finskih âzykov : ALFE.  3 /  [päätoimittaja = peatoimetaja = Chefredakteur = glavnyj redaktor: Tuomo Tuomi ; 3. osan vastaava toimittaja = 3. osa vastutav toimetaja = verantwortlicher Redakteur des dreiten Bandes = otvetstvennyj redaktor 3 toma: Vladimir Rjagojev ; toimitus = toimetus = Redaktion = redkollegiâ: Anneli Hänninen ... et al. ; kartat = kaardid joonistanud = Kartengraphik = karty: Anneli Hänninen]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - 486 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia ;
1295, Tiede)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ;  159. ISBN 978-952-222-234-3. ISSN 0355-1768 (SKS), ISSN 0355-5437 (Kotus)

160. Kielellä on merkitystä : näkökulmia kielipolitiikkaan / toimittaneet Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen ja Maria Vilkuna. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. - 441 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 0355-1768; 1262, Tiede) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja,  0355-5437; 160) ISBN  978-952-222-170-4 (nid.)

161. Sääʹmǩiõll, äʹrbbǩiõll / Eino Koponen, Jouni Moshnikoff ja Satu Moshnikoff (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - 108 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja,  0355-5437; 161). ISBN 978-952-5446-52-4 <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3833 >

163. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma  [Videotallenne] /  suomalaiselle viittomakielelle kääntäminen ja toimittaminen: Päivi Mäntylä, Pia Taalas, Kaisa Alanne ja Virpi Thurén. - [Helsinki] : Kuurojen liitto ry :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,  2010.  DVD-videolevy (2 t 43 m). (Kuurojen liitto ry:n julkaisuja, 1457-1099 ; 62) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 0355-5437;  163) DVD on rakenteeltaan suomenkielisen alkuteoksen mukainen: Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010).Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2010. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 378 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti
/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2010.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk
/ Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2010. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 220 sivua.

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja

11.Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas / Toimittaneet: Pirjo Mikkonen, Martti Kahla, Ida Kempinen ja Anna Charnaya. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Näköisjulkaisu PDF-muotoisena (2,53 MB) teoksesta Venäjän federaation paikannimiä (2006) (ISBN 952-5446-18-2, ISSN 0355-5437) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. SSN 1796-041X ; 11) URN:ISBN 978-952-5446-47-0


12. Finska språkets framtid – Ett språkpolitiskt handlingsprogram /

Forskningscentralen för de inhemska språken och dess finska språknämnd i samarbete med institutionen för finska och inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ;  12)

ISBN 978-952-5446-50-0 <URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk12/ >

13. Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta / Pirkko Nuolijärvi, Marja-Leena Sorjonen. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - 1 PDF-tiedosto (7,67 MB) ; (149 s.). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ;  13)

ISBN 978-952-5446-51-7 <URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/ >

(Julkaistu myös painettuna (ISBN 952-5446-12-3)


14.Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll / Eino Koponen, Jouni Moshnikoff ja Satu Moshnikoff. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Dommjânnmlaž ǩiõli tu´tǩǩeemkõõskõs, 2010. - PDF, noin 1,7 MB). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 14)(URN:ISBN 978-952-5446-55-5)
<URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk14/>


15. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma/  Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - PDF (noin 1 MB). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 15)(URN:ISBN 978-952-5446-56-2)

<URL  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk15/>

16.Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (www-sivusto)

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) /  Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. -  Helsinki: Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. - Viittomakielinen verkkojulkaisu (html). -  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 16 ). URN:ISBN 978-952-5446-57-9.
<URL http://www.kl-deaf.fi/Kipo/>. – Tämä viittomakielinen www-julkaisu noudattaa rakenteeltaan suomenkielistä alkuteosta. Sivusto on kaksikielinen: kunkin viittomakielisen videon yhteyteen on liitetty vastaava suomenkielisen julkaisun luku. Sivustolla esitetyistä viittomakielisistä videoista on koostettu myös dvd-julkaisu.


17. Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland /  Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Finlands Dövas Förbund rf och Forskningscentralen för de inhemska språken, 2010. - i PDF-format (cirka 1 MB). - (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ; 17 (URN:ISBN 978-952-5446-58-6)
<URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk17/>

19. Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564 / Timo Alanen (toim.) ; verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN  1796-041X ;19) Verkkojulkaisu HTML. URN:ISBN 978-952-5446-62-3, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk19/>

21. Vuosikymmen EU-suomea / Toimittajat: Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Näköisjulkaisu PDF-muotoisena (543,72 kB) Aino Piehlin ja Inkaliisa Vihosen toimittamasta kirjasta Vuosikymmen EU-suomea (2006, ISBN 952-5446-24-7, ISSN 0355-5437)
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ;  21) URN ISBN
978-952-5446-63-9

22. Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti / Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen. - (Näköisjulkaisu Aino Piehlin ja Inkaliisa Vihosen kirjasta Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2010. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 22) (3. p. 2006, ISBN 952-5446-19-0, ISSN 0355-5437). Verkkojulkaisu PDF (354 kB). URN:ISBN 978-952-5446-64-7, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk22/.Palaa otsikoihin

Verkkosivustoja


Báikenama muitalus. Dahkkit: Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen ja Helinä Uusitalo, Kaarina Vuolab-Lohi. Neahttačájáhusas (HTML) leat mielde maid oaivegávpotguovllus čakčat 2010 johtán Báikenama muitalus -čájáhusa materiála.


Ortnamns berättelser. Ortnamns berättelser (2010) har gjorts av Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen och Helinä Uusitalo. (Den svenska versionen gjord av Leila Mattfolk.) Texterna om nordsamiska namn är skriven av Kaarina Vuolab-Lohi. Webbutställningen (HTML) baseras på utställningen Ortnamns berättelser som under hösten 2010 visades i huvudstadsregionen. Webbutställningen består av 28 HTML-sidor och  innehåller 80 kartor och bilder (jpg). <URL  http://www.kotus.fi/ortnamnsberättelser/>


Paikannimen tarina. Verkkonäyttely, HTML-sivusto. Tekijät: Tiina Manni-Lindqvist , Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen ja Helinä Uusitalo. Pohjoissaamenkieliset tekstit Kaarina Vuolab-Lohi. Verkkojulkaisussa on mukana myös pääkaupunkiseudulla syksyllä 2010 kiertäneeneen näyttelyn Paikannimen tarina aineisto.


Paikannimen tarina -näyttely – Ortnamns berättelser. Paikannimen tarina - Ortnamns berättelser (2010). Näyttelytaulut. Tekijät - utställningsplanscher gjorda av: Espoon kaupunki - Esbo stad: Lea Keskitalo,
Kaija Mallat, Sampsa Räsänen ja Sami Suviranta; Helsingin kaupunki - Helsingfors stad: Hanna Ikonen, Timo Ketola ja Johanna Lehtonen; Kotimaisten kielten tutkimuskeskus - Forskningscentralen för de inhemska språken: Terhi Ainiala, Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen, Sirkka Paikkala, Sirkka Rautoja, Leena Savolainen, Eeva-Liisa Stenhammar, Toni Suutari, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg (Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet) ja Kaarina Vuolab-Lohi; Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket:
Teemu Leskinen; Svenska litteratursällskapet i Finland: Pamela Gustavsson; Vantaan kaupunki - Vanda stad: Timo Kallaluoto, Vesa Karisalo, Ritva-Leena Kujala ja Tuula Määttänen. Näyttelytaulut - utställningsplanscherna (PDF): 23 tiedostoa - dokument; lisäksi yksi HTML-sivu ja nättelyjuliste (JPG) -
dessutom en HTML-sida och en utställningsaffisch (JPG).  <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3835/> PDF-muotoisina.


Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier

Piehl, Aino - Vihonen, Inkaliisa - Ehrenberg-Sundin, Barbro
Écrire pour être traduit. - ISBN 978-92-95074-06-4. DOI:10.2817/12505 <URL: http://cdt.europa.eu/CDT%20Publication%20Book/Writing%20for%20translation/WRITING_FOR_TRANSLATION_FR.pdf >
[Alkuteos: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? : selvää suomea kansainvälisesti / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen. - 3. laaj. p. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 48 s. 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437; 139 ISBN: 952-5446-19-0 (nid.)]

Piehl, Aino - Vihonen, Inkaliisa - Ehrenberg-Sundin, Barbro
Writing for translation. - ISBN 978-92-95074-06-4.  DOI:10.2817/12505 <URL: http://cdt.europa.eu/cdt%20publication%20book/writing%20for%20translation/writing_for_translation_en.pdf >
[Alkuteos: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? : selvää suomea kansainvälisesti / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen. - 3. laaj. p. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. - 48 s. 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437; 139 ISBN: 952-5446-19-0 (nid.)]

Räsänen, Matti
Päivä päivältä enemmän ja enemmän :  Suomen toistokonstruktioita. - [Espoo] :  Matti Räsänen,  2010. - 237 s. - Diss.  Helsinki : Helsingin yliopisto. ISBN 978-952-92-7992-0 (nid.) Myös verkkojulkaisuna 978-952-10-6561-3 (PDF)

Sandström, Caroline
Genus i östra Nyland - från dialektutjämning till dialektmarkör. - Helsingfors :  Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet,  2010. - 421 s. (Nordica Helsingiensia. ISSN  1795-4428 ; 20)
( Dialektforskning ; 2) Diss. : Helsingfors universitet,  2010. Myös verkkojulkaisuna 978-952-10-6276-6 (PDF)


Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verkKielitieteen ontologia KTO 

Kotuksen Kielitieteen asiasanasto on ontologisoitu, ja se on julkaistu Kansallisesssa ontologiakirjastopalvelussa ONKIssa. Ontoligisointi tehtiin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Semantic
Web 2.0 FinnONTO 2.0 -hankkeeessa, jossa Kotuskin on mukana. Kotuksessa ontologisoinnista vastasi Anna-Liisa Kristiansson ja tutkimushankkeessa Tuomas Palonen ja Katri Seppälä. <URL:
http://www.yso.fi/onki/kto/ > < URL: http://www.yso.fi/onki2/ >


Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation :  suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år / Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula (toim. / red.). - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,  2010. - 371 s. : kuv. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. ISSN 0356-7222 ; C-sarja N:o 41) (Publikationer av Suomalainen lakimiesyhdistys. ISSN  0356-7222 ; Serie C Nr 41) ISBN 978-951-855-301-7 (sid.)

Sprog i Norden 2010 : tema: sprognormering og tegnsprog /  [hovedredaktør Pia Jarvad] ; red. Anna Maria Gustafsson ... [et al.]. - [København] :  Norden,  [2010]. - 275 s. ;  kuv., kartt. ISBN 978-87-89410-31-9 (nid.)Palaa otsikoihin

Kartat - Kartor


Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Aapala, Kirsti – Koponen, Eino – Ruppel, Klaas
Überblick über die Geschichte, den gegenwärtigen Stand und die Zukunftsperspektiven der etymologischen Forschung des Saamischen (Lappischen) in Finnland / Kirsti Aapala, Eino Koponen, Klaas Ruppel  // Studia etymologica Cracoviensia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. ISSN 1427-8219. 15 (2010), s. 7–14


Ainiala, Terhi
Place names – changes and losses //  Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences Uppsala 19–24 August 2002 5 /  Editors: Eva Brylla, Maria Ohlsson & Mats Wahlberg in collaboration with Wolfgang Haubrichs & Tom Schmidt. - Uppsala : Institutet för språk och folkminnen, 2010. ISBN 978-91-7229-074-7. - S. 297–304

Somalier som namnbrukare i Helsingfors //  Namn – en spegel av samhället förr och nu / Staffan Nyström (toim.). - Stockholm : Nordstedts, 2010. (Språkvårdssamfundets skrifter ; 41). ISBN 978-91-1-303081-4. - S. 36–51

Use of slang toponyms in Helsinki // Eigennamen in der gesprochenen Sprache / Pepin, Nicolas &
De Stefani, Elwys (toim.). - Tübingen : Narr Verlag, 2010. - S. 101–125  [ref.]

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna
Miten Helsingistä puhutaan? (E. Summary: Helsinki, Hesa or Stadi? How people talk about Helsinki) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 1, s. 71–107 [ref.]

Ainiala, Terhi – Vuolteenaho, Jani
Naming and making places:  excavating the connection between nation-building and toponymic research / Jani Vuolteenaho and Terhi Ainiala // Language and the moulding of space : an interdisciplinary discussion /   Nadine Jänicke, Fergal Lenehan (eds.). -  Magdeburg [u.a.] : Meine, 2010. - ISBN 978-3-941305-08-3 (nid.).  - S. 11-31


Alanen, Timo
Mustialan kartanon inventaari vuodelta 1601 // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. -  Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. 79 (2010), s. 44–53

Piirteitä Eurajoen Saarenkylän paikannimistöstä // Kotiseutumme Eurajoki. ISSN 0786-6089. - 28 (2010), s. 124–139

Granqvist, Kimmo
Two hundred years of Finnish Romani linguistics // Anantaṁ Śāstram : indological and linguistic studies in honour of Bertil Tikkanen /   edited by Klaus Karttunen. - Helsinki : [Finnish Oriental Society], 2010.  (Studia Orientalia, ISSN 0039-3282 ; 106). ISBN 978-951-9380-74-2 (nid.). -  S. 245–264

Hamunen, Markus
Konstruktiokielioppia konstruktiokieliopein: 6. kansainvälinen konstruktiokieliopin konferenssi (ICCG-6) Prahassa 3.–5.9.2010
// Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 4, s. 572–575

Heinonen, Tarja Riitta
Kuin-vertaukset. (E. Abstract: Kuin (‘as, like’) similes) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 3, s. 348–373

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Om finlandismer och språkvårdens möjligheter att motverka dem (E. Summary: On Finlandisms and the possibilities for language planning to counteract them) // Språkvård och språkpolitik : Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008 = Language planning and language policy : proceedings of the Swedish Language Council Research Conference in Saltsjöbaden 2008 / red. Lars-Gunnar Andersson ... et al . - Stockholm : Norstedts : Språkrådet, 2010. - Skrifter utgivna av Språkrådet,  Språkrådets skrifter ; ISSN 1654-0433 ; 10. 91-1-302998-3. 978-91-1-302998-6 (nid.). -  S. 286–303

Kamppi, Nina
Leksikografiaa Leeuwardenissa  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 4, s. 566–569

Karttunen, Miia - Rouhikoski, Anu
Kentällä kokeillen: murresyntaksin tutkijat uusia aineistoja kokoamassa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) :  3, s. 426–432


Koponen, Eino
Johannes Tornaeuksen Manuale Lapponicumin murrepohjasta ja vaikutuksesta ruotsinlapin kirjakielen myöhempään kehitykseen // Sanoista kirjakieliin : juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 /   toimittaneet Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen ja Tanja Vaittinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 2010. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 259). 978-952-5667-20-2 (nid.). - S.  43–52


Kuutti, Pirkko

Varhaiset lainsuomennokset (Svensk sammanfattning: Lagöversättningarna till finska före år 1809) // Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation :  suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år / Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula (toim. / red.). - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,  2010. - S. 107–129, 327–330

Lappalainen, Hanna
Hän vai se, he vai ne? // Kielellä on merkitystä : näkökulmia kielipolitiikkaan. - Helsinki, 2010. - S. 279–324

Lauerma, Petri
A. I. Arwidssonin arkkifoneeminen kirjaimisto vuodelta 1820 // Sanoista kirjakieliin : juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 / toimittaneet Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen ja Tanja Vaittinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 2010. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 259). 978-952-5667-20-2 (nid.). - S.  53–57


Duodecimin ensimmäisen vuosikerran kieli // Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja. -  Helsinki : Kustannus Oy Duodecim.  ISSN 0012-7183. 126 (2010) : 5, s. 213–218 [ref.]

Nummisuutarit Kiven kielen kuvastajana // Nummisuutarit, komedia viidessä näytöksessä, kriittinen editio / toimittaneet Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia.
ISSN 0355 -1768; 1284) ISBN 978-952-222-159-6. S. 121–128

Leino, Antti

Experiences in teaching computer usability in second life //  Blended Learning in Finland / Taina Joutsenvirta – Liisa Myyry (toim.). - Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, 2010. ISBN 978-952-10-5943-8,  s. 154–166 Ilm. myös:  <URL: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/blended_learning_Finland.html >


Leino, Jaakko
Adele E. Goldberg – Väitöskirjalla klassikoksi // Kielentutkimuksen modernit klassikot : kognitiivinen ja funktionaalinen kielitiede /  toimittaneet Pentti Haddington & Jari Sivonen. - Helsinki : Gaudeamus, 2010.  ISBN 978-952-495-135-7 (nid.). - S. 71–97

A cognitive approach to parenthetical speech // Cognitive linguistics in action: From theory to application and back / Elzbieta Tabakowska, Michal Choinski, Lukasz Wiraszka (toim./red.). - Berlin : Mouton de Gruyter, 2010. (Applications of Cognitive Linguistics ; 14. ISSN 1861-4078). ISBN 978-3-11-020581-7 (sid.). - S. 273–289

Results, cases, and constructions: Argument structure constructions in English and Finnish // Contrastive Studies in Construction Grammar / Hans C. Boas (toim./red.) - Amsterdam : John Benjamins. (Constructional
Approaches to Language ; 10. ISSN 1573-594X). ISBN 978-90-272-0432-5 (sid.). - S. 103–136

Leino, Jaakko & Sääskilahti, Minna
Kieliopin keinoin asenteita analysoimaan // Maailma tuli tunnille: Kansainvälisyyskasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta / Terhi Törmälehto (toim./red.). - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto, 2010. (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2010. ISSN 0515-7870). ISBN 978-951-9062-65-5. - S. 71–84

Maamies, Sari

Kielitietoisuus kadoksissa // Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja. -  Helsinki : Kustannus Oy Duodecim.  ISSN 0012-7183. 126 (2010) : 5, s. 211–212 [ref.]

Martola, Nina
Kontruktioner och valens. Verbfraser med åt i ett jämförande perspektiv // Folkmålsstudier. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. ISSN 0356-1771.  48 (2010), s. 163–168

Martola, Nina – Grönros, Eija-Riitta
Valensuppgifter i finska inlärningsordböcker – en oknäckt nöt //  Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikograrfi i Norden, Tammerfors 3–5 juni 2009 / Harry Lönnroth och Kristina Nikula (red.). - Tammerfors, 2010.  (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi ; Skrift nr 11)

Mattila, Heikki E. S. – Pajula, Sari – Piehl, Aino

Esipuhe // Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation :  suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år / Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula (toim. / red.). - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,  2010. - S. XIII–XIV

Mattila, Heikki E. S. – Pajula, Sari – Piehl, Aino
Förord // Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation :  suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år / Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula (toim. / red.). - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,  2010. - S. XV–XVI

Nuolijärvi, Pirkko
Sosiolingvistin laboratorio ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus // Kielellä on merkitystä : näkökulmia kielipolitiikkaan. - Helsinki, 2010. - S. 417–439

Wenn's Gespräch flutscht. Der dialog bei Kari Hotakainen // Perspektiven auf Kommunikatiion. Festschrift für Liisa Tiittula zum 60. Geburtstag / Kallmeyer, Werner, Reuter, Ewald & Schopp, Jürgen F. (Hrsg.). -  Berlin : SAXA Verlag, 2010. -  S. 101–118

Nuolijärvi, Pirkko – Tiittula, Liisa
Irony in political TV debates // Journal of Pragmatics. -  Amsterdam. 0378-2166. 43 (2011), s. 572–587
[DOI information: 10.1016/j.pragma.2010.01.019]

Mediahaastattelujen analyysi // Haastattelujen analyysi / Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.). - Tampere : Vastapaino, 2010. -  S. 300–324


Olthuis, Marja-Liisa
Inarinsaamen kasvinnimityö // Sanoista kirjakieliin : juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 / toimittaneet Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen ja Tanja Vaittinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 2010. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 259). 978-952-5667-20-2 (nid.). - S. 313–328

Paikkala, Sirkka

Processes by which family-name systems emerge // Teoretické a komunikacní aspekty proprií (English title: theoretical and communicative aspects of proper nouns) / Tusková, J. M.; Minárová, E.; Harvalík, M. (eds.). - Brno: Masarykova Univerzita, 2009. - S. 143–148


Reasons for name changes in Finland // Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv
Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010 / Terje Larsen og Tom Schmidt. -  Novus Forlag : Oslo, 2010. ISBN
978-82-7099-569-1. - S. 71–80

Piehl, Aino
Conducting a Survey of the Opinions of Finnish Delegates in the EU: Using a Tool of Social Sciences // <URL:  http://www.asb.dk/fileexplorer/fetchfile.aspx?file=16805 >

Suomalaisen oikeuskielen kehittäminen ja huolto (Svensk sammanfattning: Utvecklingen och vården av finska rättsspråket) // Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation :  suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år / Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula (toim. / red.). - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,  2010. - S.  174–180, 331–334

Raevaara, Liisa
Accounts at convenience stores: Doing dispreference and small talk //  Journal of Pragmatics. -  Amsterdam. 0378-2166. 43 (2011) 556–571 [ref.]

Sorjonen, Marja-Leena – Laakso, Minna
Cut-off or particle – Devices for initiating self-repair in conversation // Journal of pragmatics. -  Amsterdam. 0378-2166. 42 (2010) : 1, s. 1151–1172 [ref.]


Sorjonen, Marja-Leena – Vilkuna, Maria – Lappalainen, Hanna
Johdatusta kirjan artikkeleihin // Kielellä on merkitystä : näkökulmia kielipolitiikkaan. - Helsinki, 2010. - S.

9–21

Suutari, Toni
Change and loss of the Swedish original loan names in Finland //  Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences Uppsala 19–24 August 2002 5 /  Editors: Eva Brylla, Maria Ohlsson & Mats Wahlberg in collaboration with Wolfgang Haubrichs & Tom Schmidt. - Uppsala : Institutet för språk och folkminnen, 2010. ISBN 978-91-7229-074-7. - S. 297–304

Suomen kielen nauhoitearkisto – vireä viisikymppinen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 3, s. 423–426

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 3, s. 323–324

Tiililä, Ulla
Kielipolitiikka – tietoisten ja tahattomien toimien summa // Kielellä on merkitystä : näkökulmia kielipolitiikkaan. - Helsinki, 2010. - S. 158–175

Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi
Naming and making places: excavating the connection between nation-building and toponymic research //
Language and the moulding of space: an interdisciplinary discussion / Jädicke, Nadine & Lenehan, Fergal (toim.). - Magdeburg : Meine Verlag, 2010, s. 11–32


Vuolteenaho, Jani – Ainiala, Terhi – Wihuri, Elina 
The change in planned nomenclature in Vuosaari, Helsinki // Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences. - Leuven, 2010.  42 (2007), s.
213 –235  [ref.]

Yli-Luukko, Eeva
Hämäläisten laulu – puheen melodinen jaksottaminen. Intonaationtutkimusta 50-vuotiaassa Suomen kielen nauhoitearkistossa  [ääninäytteet (mp3): näyte 1, näyte 2, näyte 3, näyte 4] // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.  114 (2010) : 3, s. 396–409 (Katsauksia)Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Huilaa sinä, minä levähdän // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 34 (Kieli kartalla)

Ainiala, Terhi
Ainosta on moneksi, Väinöstä Vellamoon :  kalevalaisia nimiä ajassamme // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  49 (2010) : 4, s. 19–21

Ainiala, Terhi - Lappalainen, Hanna
Helsinki, Hesa vai Stadi:  miten Helsingistä puhutaan? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 4–7

Ainiala, Terhi – Vuoteenaho, Jani – Paunonen, Heikki
Sörkan kundit stadissa // Kallio-lehti. 1 /2010, s. 3, 12

Alanen, Timo
Jatkosodassa Syvärin takana // Lounais-Hämeen joulu. -  Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys, 2010.  - S. 35

Eronen, Riitta
Ei- vai epätoivottu tapaus?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 40 (Kysyttyä)

Ekspatti? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Ennen ja jälkeen ajanlaskun alun // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 38 (Kysyttyä)

Kysymysten kertomaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 17–19

Lukuri vai lukulaite? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Vuoden sanoja // Vuosikirja Mitä missä milloin 2011. -  Helsingissä : Otava 2010.

Eronen, Riitta - Kankaanpää, Salli
Finska språkbyråns kundenkät om telefonrådgivningen 2009 // Sprog i Norden 2010 : tema: sprognormering og tegnsprog / [hovedredaktør Pia Jarvad]. -  [København] : Norden, [2010].  ISBN 978-87-89410-31-9 (nid.). - S. 105–113

Granqvist, Kimmo
Vähemmistökielet katoavat Kotuksesta // Romano boodos : Suomen romanilehti. - Helsinki : Romano Missio ry. 2010 : 2, s. 11

Haapanen, Minna
Sosiaalista shoppailua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 34 (Uudissana)

Hedman, Henry
Jeesusesko föddiba //  Romano boodos : Suomen romanilehti. - Helsinki : Romano Missio ry. 2010 : 4, s. 12

Romanikielellä on monta tukijaa // Romano boodos : Suomen romanilehti. - Helsinki : Romano Missio ry. 2010 : 1, s. 7

Heikkilä, Elina
Iästä puheen olleen // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 1,  s. 70–71

Kuka kertojan mukaan toimii? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 41 (Kysyttyä)

Kurkistus suomen kielen tulevaisuuteen // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 6, s. 74–75

Suitsia ja suitsea // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 41 (Kysyttyä)

Voiko pelata tietokonetta? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 40 (Kysyttyä)

Heikkinen, Vesa
Kielen tiellä // Hiidenkivi. 17 (2010) :  4, s. 15–23

Kieli eksyksissä // Journalisti. -  [Helsinki] : Suomen journalistiliitto. - 1236-3596. -  2010  : 13 <URL: http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2010/13/kolumnit/kutsuvieras/ >

Säädökset syyniin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 15  (Uutisia)
 
Yhdessä hyysäten // http://www.puhettamaahanmuutosta.fi/nainko_hyysataan/-_yhdessa_hyysaten

Heinonen, Linda
Kirkassilmä, silkohapsi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 35 (Sananen)

Hurtta, Heikki
Messevät puheet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 40 (Kysyttyä)

Pitkä juna hevosia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 34–35 (Kieli kartalla)

Hyvärinen, Riitta
AKE, MEKE, SÄKE ja mä // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. -  Helsinki : Tullihallitus. 1458-1876. 2010 : 3, s. 7

Numerot oikein // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. -  Helsinki : Tullihallitus. 1458-1876. 2010 : 1, s. 7

Onko eläinkin hän? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 8

Päivitä tietosi säännöistä ja suosituksista // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. -  Helsinki : Tullihallitus. 1458-1876. 2010 : 2, s. 7

Työpaikan kielelliset käytänteet // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 5, s. ?

Vivahteita viivoilla eli ydinasioita yhdysmerkistä // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. -  Helsinki : Tullihallitus. 1458-1876. 2010 : 5, s. 7

Ydinasioista yhdyssanoista // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. -  Helsinki : Tullihallitus. 1458-1876. 2010 : 4, s. 7

Ymmärrettävä ohje // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 2, s. ?

Ymmärrettävää tekstiä // Tuhti : Tullin henkilöstölehti. -  Helsinki : Tullihallitus. 1458-1876. 2010 : 6, s. 7

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 1, s.  3

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 2, s.  3

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s.  3

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 4, s.  3

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Orava, Eva
Gränsen mellan myndighetsinformation och reklam suddas ut // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 4, s.  35–36

Joki, Leena
Fiilistellen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 32 (Havaintoja)

"Kalevala" karielan kielellä viidi // Karielan Šana : Tverin karielazin avtonomijan lehti. - Tver'. 2010 : 1, s. 4.

Livvinkielinen Juha // Karjalan Heimo : Karjalan Sivistysseuran äänenkannattaja. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2010, n:o 9–10, s. 144

Kankaanpää, Salli
Kielineuvontaa puhelimitse // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 15–16

Miksi kielenhuollon suositukset muuttuvat? Esitelmä kevätteemapäivässä 26.2.2009  // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. -  Tampere : Nykysuomen seura. 0783-6813.  2010, 1, s. 7–11

Kankaanpää, Salli – Hyvärinen, Riitta
Kieli muuttuu, normit muuttuvat // Journalisti. - [Helsinki] : Suomen journalistiliitto.  1236-3596.  2010  : 15, 16.9.2010, s. 22 (Debatti-palsta)

Kankaanpää, Salli – Paikkala, Sirkka
Julkiset palvelut tulee nimetä ymmärrettävästi // Helsingin Sanomat. 19.10.2010, Mielipide, s. C6

Kara, Henna
Märkä vesi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 40 (Kysyttyä)

Sen koommin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Klemettinen, Riina
Ajasta ikuisuuteen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 33 (Jokisen eväät)

Myötä- ja vastamäessä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 33 (Jokisen eväät)

Sinetöidyt huulet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 36 (Jokisen eväät)

Suurella sydämellä – tai isolla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 14–16

Tähtäimessä podium // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 39 (Kysyttyä)

Kolehmainen, Taru
Allan Saratien unohdettu kieliopas // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 17–20

Charles vai Kalle? // Vapaa sana. - Sudbury, Ontario : R. Pehkonen. ISSN 0837-2004.  31.8.2010 (no. 35), s. 6 (Lähetettyjä kirjoituksia)

Ensimmäinen kielilautakunta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 26–29 (Kielenhuollon historiaa)

Montako sijamuotoa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 38 (Kysyttyä)

Oikeakielisyyttä ja kielenhuoltoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 24–26 (Kielenhuollon historiaa)

Yhdysmerkin käytön ja paikannimien oikeinkirjoituksen vaiheita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 22–26 (Kielenhuollon historiaa)

Korhonen, Riitta
Koska ja sillä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 30–31 (Perusasiaa)

Voisinkohan saada laskun, kiitos! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 9–11

Kvarnström, Sarah
Anpassning av engelska lånord i svenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s. 38

Minoritetsspråk i Europa :  Frisiska // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s.  26

Minoritetsspråk i Europa : Katalanska // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 4, s.  40

Ny trend: Språkmuseer // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s. 39

Lappalainen, Hanna
Se ja hän puhutussa kielessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 4–7

Lauerma, Petri
Sanaseppo // Hiidenkivi. 17 (2010) :  1, s. 27

Maamies, Sari
Diggaatsä mua – vai musta?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 40 (Kysyttyä)

Entinen Oulun lääni // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 3

Iloista Tiinan päivää! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 39–40 (Kysyttyä)

Monikerroksinen Helsingin kieli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 3

Nyt hivotaan jo ennätystä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 41 (Kysyttyä)

Painakaa mieleenne – vai mieliinne? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 30–31

Stroke on aivohalvaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 39 (Kysyttyä)

Suomen kielen lautakunnan valinta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 37

Tuottavuutta ja palvelua kielen keinoin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 3

Yksikkö vai monikko:  Liisan- ja  Mariankadun kulmassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 32–33 (Perusasiaa)

Yritysten monet kielet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 3

Manni-Lindqvist, Tiina
De Geer -moreeni // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 40 (Kysyttyä)

Raja-Jooseppi vai Rajajooseppi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 40 (Kysyttyä)

Martola, Nina
Suomenruotsin murteet elävät yhä vahvoina // Helsingin Sanomat. 31.7.2010. (Vieraskynä)

Martola, Nina – Paikkala, Sirkka
Säätiedotusten nimet ja alueet / Nina Martola, Sirkka Paikkala, Terhi Nikkanen, Sari Hartonen, Eeva-Kaisa Heikura, Harry Schulman ja Matti Tikkanen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 21–23

Moilanen, Raija – Maamies, Sari
Selkouutiset – uutisia selkeästi ja yksinkertaisesti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 23–24 (Kieli työssä)

Nuolijärvi, Pirkko
Handlingsprogram för fnska språket // Sprog i Norden 2010 : tema: sprognormering og tegnsprog /   [hovedredaktør Pia Jarvad]. -  [København] : Norden, [2010].  ISBN 978-87-89410-31-9 (nid.). - S. 39–44

Herkkänä omalle kielelle / Lea Laitinen & Pirkko Nuolijärvi // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424.  49 (2010) : 1, s. 10–12

Kielipolitiikka on poliittista toimintaa // Kieliviesti. - Stockholm: Kielineuvosto - Språkrådet. ISSN 0280-350X. 2010 : 2, s. 9–11

Tieteen termitalkoisiin! /  Auli Hakulinen, Lea Laitinen ja Pirkko Nuolijärvi // Tieteessä tapahtuu. -  Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta.  0781-7916.  27 (2010) : 4–5, s. 51–52

Viipurilaisen kielellinen elämänkaari //  Viipurin pitäjäläinen. Viipurin pitäjäseura ry:n lehti. - Helsinki : Viipurin pitäjäseura. 2010 : 2, s. 12–16

Nuutinen, Liisa
Kesäiset uudissanaterveiset // Kieliviesti. - Stockholm: Kielineuvosto - Språkrådet. ISSN 0280-350X. 2010 : 2, s. 8

Rapsakkaa olutta kesähelteellä // Kieliviesti. - Stockholm: Kielineuvosto - Språkrådet. ISSN 0280-350X. 2010 : 2, s. 21

Orava, Eva
Att vara en musiktext trogen // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s. 37

Förfalla eller upphöra att gälla? Nya Svenskt lagspråk i Finland som hjälpmedel // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 2, s.  10–13

Språkprofilen : Svenskan är elevens och lärarens gemensamma projekt // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 1, s.  9–12

Språkvård, kartor och dialekter // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s. 44

Stor uppslutning kring mediespråket // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 1, s.  34–35

Tillgänglig information som målsättning // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 4, s.  33–34

"Vi samarbetar, all together kan vi fixa allt" // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 2, s.  49–50

Paikkala, Sirkka
Aalto-yliopiston yksiköiden nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 38 (Kysyttyä)

Fimeasta Stroke Unitiin – julkisten palvelujen nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 17-19

Islannissa purkautuneen tulivuoren nimi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 38 (Kysyttyä)

Julkishallinnon nimibyrokratiaa // Gerontologia. -  Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. - 0784-0039. -  24 (2010) : 2, s. 222–224 (Kielen päällä)

Kuka päättää, miten nimi taipuu?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 39 (Kysyttyä)

Läänistä aluehallintoviraston toimialue // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 31 (Uutisia)

Nimibyrokratia jakaa outoja nimiä tutuille alueille // Kuntalehti. - Helsinki : KL-Kustannus.  1236-0066. -  (2010) : 12, s. 78–79

Uudet kunnat ja niiden nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 35 (Uutisia)

YK:n maailman paikannimien tietokanta avattu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 36 (Uutisia)

Piehl, Aino

Clarity 2010: selkeää oikeuskieltä kansainvälisesti (marraskuu) <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4033 > Ilm. myös:  Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 24.11.2010

Redaktionsstab Rechtsprache auttaa Saksan oikeusministeriötä kohti ymmärrettävämpiä säädöksiä (syyskuu) <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3599 > Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 29.9.2010

Tuomioistuimen lyhenteet (toukokuu) <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3599 >
Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 26.5.2010

Ymmärrettävä säädöskieli  kaipaa hyviä termejä  – tai termien välttämistä (E. Summary: Intelligible statute language needs good terms) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. ISSN 0358-7517.  2010  : 2, s. 9,  25

Peltokorpi, Pauliina
Kuka kehtaa mitäkin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 32–33 (Kieli kartalla)

Kyllä käärmekin masentuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 24–25

Piehl, Aino – Sommardahl, Eivor
Työtä viranomaiskielen selkeyttämiseksi Saksassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 16–19

Pirkola, Saara
Nimineuvonnan vuosi 2009 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 20–22

Pyhälahti, Minna
Eikö englanti syökään suomea // Ylen Oppiminen -intranetsivut

Päiväkodissa viralliset ja arkiset tekstit kohtaavat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 13–14 (Kieli työssä)

Sananvalinta kertoo arvoista – tapausesimerkki // Ylen Oppiminen -intranetsivut


Sananvalinta kertoo asenteista – tapausesimerkki // Ylen Oppiminen -intranetsivut

Sosiaalinen media työpaikoilla – tuore sampo vai uusi riesa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 30–31 (Kieli työssä)


Vinkkejä viivoihin ja erikoismerkkeihin // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : kesäkuu, s. 70–71

Ystävämme yhdyssanat // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 3, s. 82–83
 
Pyhäniemi, Saija
Lastenhoitoa vai kirjaamista? // Lastentarha. - Helsinki : Lastentarhanopettajaliitto. - 0355-5070. -  73 (2010) : 1, s. 28–29

Päiväkotien kirjoitustyöt: mitä, miten ja milloin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 11–12

Raevaara, Liisa
Nuorisotalolla tutkimassa nuorten kieltä // Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka / Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.). - Helsinki : Nuorisotutkimusseura, cop. 2010. - (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura ; 101). ISBN 978-952-5464-64-1, s. 89–90

Raunu, Satu
Vitmi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 38  (Kysyttyä)

Rintamäki, Raisa
Uudella vai vanhalla telakalla? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 23

Ruppel, Klaas
Kan skoltsamiskan revitaliseras? // Sprog i Norden 2010 : tema: sprognormering og tegnsprog /   [hovedredaktør Pia Jarvad]. -  [København] : Norden, [2010].  ISBN 978-87-89410-31-9 (nid.). - S. 57–64

Räsänen, Matti
Miksi tutkia virkakieltä? (maaliskuu) <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3606 >
Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 31.3.2010 (nro 37, s. 17–18)

Mitä ihmeen suomen kieltä (heinäkuu) <URL http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3792 > Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.7.2010

Sainio, Krista
Peräkkäiset välimerkit virkkeen lopussa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 39 (Kysyttyä)

Salonen, Minna
Nyki, Nykki ja Mekka // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 40 (Kysyttyä)

Sommardahl, Eivor
Kommuner vill tala klarspråk // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 4, s.  35–36

Suutari, Toni
Vanhat poromiehet kertovat  / Toni Suutari ja Matti Särkelä // Poromies. - Rovaniemi : Paliskuntain yhdistys. ISSN 0355-0540. - 2010 : 2, s. 14–15

Tiililä, Ulla
Asiakkaan kuuleminen – kielenkäytön kysymys // CP-lehti. - Helsinki : Suomen CP-liitto. ISSN 0355-7545.  2010 : 7, s. 23–25

Hallintolaki koskee myös virastojen nimiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 8–10

Vaula, Sari
Kohtalainen vai kohtuullinen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 39 (Kysyttyä)

Kun suomi on vieras kieli // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 6, s. 32–33

Lähiaikoina / Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Vinkkejä sanojen taivutuspulmiin // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 8, s. 70–71

Vehmaskoski, Maila
Isoja ja pieniä itikoita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 32 (Kieli kartalla)

Vidberg, Maria
Orientering i stadsmiljö med hjälp av ortnamn // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 2, s.  19–22

Viertiö, Annastiina
Asiaa koskien, toimenpiteitä edellyttäen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 34–35 (Perusasiaa)

Ensiöjakamo ja rääkkääkkää – hassuutta moneen lähtöön // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 1,  s. 20–21

Houkutteleva työpaikkailmoitus // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 4, s.  33

Hyvä hallintotapa ja -kieli // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2010 : 7, s. 70–71

Wihuri, Elina
Kallis ja Lassas  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 39 (Kysyttyä)

Mennään Töölöön // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 40 (Kysyttyä)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Uudissanoja ja ajan ilmiöitä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm.  0280-350X. - 2010 : 3, s. 19–20

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm.  0280-350X. - 2010 : 1, s. 21–22

Voutilainen, Eero
Neljäs lukiolaisten kielioppikilpailu Jyväskylässä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 3,  s. 22

Vuolab-Lohi, Kaarina
Utfordringer i nordsamisk språkrøkt // Sprog i Norden 2010 : tema: sprognormering og tegnsprog /   [hovedredaktør Pia Jarvad]. -  [København] : Norden, [2010].  ISBN 978-87-89410-31-9 (nid.). - S. 51–56

Åkerlund, Carola
Skullande dager // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 2, s. 54 (Dialektfrågan)

Äikäs, Monica
Forskningscentralen för de inhemska språken // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2010 : 1

Hur står det till med modersmålsämnet inom yrkesutbildningen? // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2010 : 2

Om sambandsord i översatt text // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2010 : 3, s. 21–25


Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin


Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=602>

Laskiainen oli suurta juhlaa (18.2.2010) – näyte Tuutarin murteesta / Kertoja: Katri Peräläinen, o.s. Pettinen (s. 1897) ; haastattelija: Pertti Virtaranta ; nauhoitus Turussa 20.2.1971 ; litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ja Juhani Pallonen ; sanaselitykset: Leena Joki, Marja Torikka ja Anneli Hänninen ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen ja Helinä UusitaloPalaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat
Ilm. myös: // < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=427 >

Länsimäki, Maija
Ikkuna sulkeutuu // Helsingin Sanomat. 31.1.2010, s. C5

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

Palsta ilmestyy 10 maakuntalehdessä


Heikkinen, Vesa
Hulluuden huippu // Kainuun Sanomat. 26.9.2010, s. 12
Joko teidän taaperollenne on hankittu kehonkoostumusmittari? // Kainuun Sanomat. 8.8.2010, s. 14
Joku roti // Satakunnan Kansa. 2.5.2010, s. 20
Kansakunta ilman muistia on dementikko // Satakunnan Kansa. 31.1.2010, s. 20
Kirppukielen käänteitä // Kainuun Sanomat. 10.10.2010, s. 12
Köyhää scorausta? // Kainuun Sanomat. 6.11.2010, s. 14
Leipätekstiä pakkopullana // Kainuun Sanomat. 6.6.2010, s. 12
Lähiruokaa kaukokiitona // Kainuun Sanomat. 5.9.2010, s. 15
Maita ja tapoja // Kainuun Sanomat. 3.4.2010, s. 15
Mora, likvida ja jussiivi // Kainuun Sanomat. 4.7.2010, s. 14
Semi finaalissa? // Satakunnan kansa. 28.2.2010, s. 20
Synnyttämisen lomassa // Kainuun Sanomat. 12.12.2010, s. 13

Tiililä, Ulla
Entinen koululainen muistelee // Satakunnan Kansa. 14.11.2010, s. 20
Joku kirjoitti väärin köyhtyikö kieli? // Kainuun Sanomat. 11.7.2010, s. 13
Kelvotonta kieltä pääsykokeissa // Kainuun Sanomat. 15.8.2010, s. 13
Kielikylvyssä tahtomattaan // Kainuun Sanomat. 13.6.2010, s. 12
Liian vahvaa, liian lähelle // Satakunnan Kansa. 7.2.2010, s. 20
Luokiteltavina // Kainuun Sanomat. 3.1.2010, s. 14
Mainostajat tutkijan kaavussa // Kainuun Sanomat. 19.12.2010, s. 14
Passiivi päästettäköön pannasta! // Kainuun Sanomat. 12.9.2010, s. 12
Porua passiivista // Kainuun Sanomat. 17.10.2010, s. 12
Tarinoita puhumattomien maasta // Satakunnan kansa. 7.3.2010, s. 20
Vaatiiko subjektius subjektin? // Satakunnan Kansa. 11.4.2010, s. 20
Vannoen ja luvaten // Kainuun Sanomat. 9.5.2010, s. 12

Voutilainen, Eero
Arvoja hallintokielellä // Kainuun Sanomat. 31.10.2010, s. 12
Arvostelun arvot // Kainuun Sanomat. 25.7.2010, s. 12
Etova esitelmä // Kainuun Sanomat. 25.6.2010, s. 12
Juo kuravettä päälle! // Kainuun Sanomat. 23.5.2010, s. 12
Politiikkaa tekstien verkossa // Kainuun Sanomat. 29.8.2010, s. 12
Sähköpostin sudenkuoppia // Kainuun Sanomat. 28.11.2010, s. 12

Palaa otsikoihin

Kielikuulumisia

<http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3548>


Joki, Leena
Vai haluatko palvelua?  (Kielikuulumisia 2/2010)
Sahataan, hiotaan, teroitetaan, tasoitetaan. (Kielikuulumisia 4/2010)
Mahatko poajie meijän kieleh? (Kielikuulumisia 5/2010)
Uskalladgo oppie?  (Kielikuulumisia 5/2010)

Klemettinen, Riina

Sanontojen suosta: Unta palloon!  (Kielikuulumisia 1/2010)


Korhonen, Riitta
Onks jotain välii miten sä niiku kirjotat? (Kielikuulumisia 1/2010)
Sörvis, pliis! (Kielikuulumisia 2/2010)
Mikä on "kesä lomasi" "koho kohta"? (Kielikuulumisia 3/2010)
Viilaillaan ja vihellellään pilkkuja (Kielikuulumisia 4/2010)
Onko joulupukki Facebookissa? Vai onko Joulupukki  facebookissa? (Kielikuulumisia 6/2010)

Wihuri, Elina
Niminikkarointia. (Kielikuulumisia 6/2010)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta

Moneen junaan.  (Kielikuulumisia 3/2010)


Palaa otsikoihin

Kielipakinat 2010  YLE Radio 1:ssä

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3301 >

Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

// Minna Pyhälahti ja Riitta Hyvärinen.Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi
Nimenpyörittäjä: Edistystä Kitymarketista // Hiidenkivi. 17 (2010) :  2, s. 24
Nimenpyörittäjä: Hyvät, pahat ja rumat nimet // Hiidenkivi. 17 (2010) :  1, s. 24
Nimenpyörittäjä: Kepeästi Pilvilinnankadulla // Hiidenkivi. 17 (2010) : 4, s. 24
Nimenpyörittäjä: Luonnonsuojelua Koivujärvellä // Hiidenkivi. 17 (2010) : 5, s. 29
Nimenpyörittäjä: Nimien kolinaa // Hiidenkivi. 17 (2010) :  3, s. 19
Nimenpyörittäjä: Vaarilla on Jaguaari // Hiidenkivi. 17 (2010) :  6, s. 35

Eronen, Riitta
Ajan sana: Crocsit ja pädi // Hiidenkivi. 17 (2010) :  6, s. 42
Ajan sana: Hiilipaino ja piilovesi  // Hiidenkivi. 17 (2010) :  3, s. 41
Ajan sana: Nivelvaiheessa // Hiidenkivi. 17 (2010) :  4, s. 43
Ajan sana: Normipäivä // Hiidenkivi. 17 (2010) :  2, s. 40
Ajan sana: Sukupuolineutraalia // Hiidenkivi. 17 (2010) :  5, s. 30
Ajan sana: Tanttamainen ensikymmen // Hiidenkivi. 17 (2010) :  1, s. 41

Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Datanomin tapaus ja puolikuolleita kirjaimia // Hiidenkivi. 17 (2010) :  2, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Kohtuullistamisen ystävät // Hiidenkivi. 17 (2010) :  3, s. 33
Päivystävä tekstintutkija: Lisää lauluja siirtomaa-Suomesta // Hiidenkivi. 17 (2010) :  4, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Muistio, tuo mainio tekstilaji // Hiidenkivi. 17 (2010) :  1, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Vihan vapaus  // Hiidenkivi. 17 (2010) :  6, s. 5
Päivystävä tekstintutkija: Voihan via, Nokia! // Hiidenkivi. 17 (2010) :  5, s. 5

Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731>

Eronen, Riitta: Ilmastodieetillä (toukokuu)


Heikkilä, Elina

Neidit löivät neidet (marraskuu)


Hyvärinen, Riitta
Rouheaa soundia, rouheaa suklaavaahtoa (helmikuu)

Kara, Henna
Selkokirjoittaja on ymmärrettävän tekstin tekijä (lokakuu)

Kolehmainen, Taru
Onnea tulevalle kymmenluvulle! (tammikuu)
Talvisodan alkukirjain? (maaliskuu)

Manni-Lindqvist, Tiina

Joulun ajan nimiä ja päiviä (joulukuu)


Moilanen, Raija
Haasteellinen käyttäytyminen? (kesäkuu)

Pyhälahti, Minna
Mikä kiinnostaa, mikä ärsyttää Facebookin kielessä? (huhtikuu)

Raunu, Satu
Ei kesää ilman jäätelöä (elokuu)

Sainio, Krista
Muotiblogin kukkapitsitilpehööriröyhelömekko (syyskuu)

Vaula, Sari
Hellettä ja salamoita (heinäkuu)

Palaa otsikoihin

Kuuntele ja katsele

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2945 >


Palaa otsikoihin

Månadens ord 2010


Gustafsson, Anna-Maria
(januari)
(februari)
(mars)
(april)
(maj)
(juni)
(juli)
(augusti)
(september)
(oktober)
(november)
(december)


Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2978 >

Reuter, Mikael
Bot och böter // Hufvudstadsbladet. 15.4.2010
// Hufvudstadsbladet. 5.7.2010
  // Hufvudstadsbladet. 17.2.2010
// Hufvudstadsbladet. 12.7.2010
// Hufvudstadsbladet. 16.7.2010
Håll dem stången // Hufvudstadsbladet. 3.8.2010

Kan babyn amma och katten vara gravid? // Hufvudstadsbladet. 24.11.2010

// Hufvudstadsbladet. 23.4.2010
// Hufvudstadsbladet. 29.1.2010
// Hufvudstadsbladet. 2.9.2010
// Hufvudstadsbladet. 18.3.2010
På studs till Svergies mesta fest // Hufvudstadsbladet. 4.1.2010
Språkförbistring ger massa problem // Hufvudstadsbladet. 30.9.2010
Styrelsen föreslår fullmäktige att ...  // Hufvudstadsbladet. 16.9.2010
  // Hufvudstadsbladet. 20.5.2010
Över tio minusgrader // Hufvudstadsbladet. 12.3.2010


Palaa otsikoihin

Sana kirjasta

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2914>

Palaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<URL: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=478 >

Haapanen, Minna
(27.8.2010)
(4.10.2010)

Joki, Leena
Joukkoälyä (7.7.2010)

Klemettinen, Riina
(12.1.2010)

Rintamäki, Raisa
(4.6.2010)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
(1.3.2010)
(19.4.2010)
Tuleman uusi tuleminen (10.12.2010)

Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477>

Hänninen, Anneli
(21.12.2010)
(3.11.2010)
Käsikynkkää ja armaskoukkua (15.6.2010)

Korpimäki, Lotta
Aurinko paikannimissä (21.7.2010)

Uusitalo, Helinä
(28.6.2010)
(15.12.2010)


Palaa otsikoihin

Koillis-Lappi, Vieraskynä, s.2


Heikkinen, Vesa
Kielipuolisia päiväkirjoja. 23.6.2010
Kiroileva Kari ja etelän metia. 27.5.2010
Lunta tuvan ylisilläkin. 25.3.2010
Sokli kielessä ja mielessä. 28.10.2010
Supersapuskaa ja muistipommeja. 26.8.2010
Talo Sallassa. 20.4.2010


Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Kylän puolesta (Arv. teos: Kierros Kirstaassa :  piirteitä Nurmijärven kirkonkylän keskustasta 1900-luvun alkupuoliskolta / Pirjo Itkonen ; [... piirrokset ... Markus Itkonen]. - Helsinki, 2009) // Hiidenkivi. 17 (2010) :  1, s. 49

Nimikkeen taipuminen lehtikielessä (Arv. teos: Taipuuko "akrobaatti Aleksandra"? :  nimikekonstruktio ja nimikkeen taipuminen lehtikielessä 1900-luvulta 2000-luvulle / Taru Viinikainen. - Joensuu, 2010) // Hiidenkivi. 17 (2010) :  4, s. 47

Bergström-Söderlund, Susanne
Skogslexikon (Recension av: Försök Til et Swenskt Skogs- och Jagt-Lexicon Af M.H. Brummer. - Stockholm, 2010) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 4, s.  54–55

Cantell, Ilse
Ordbok över karelskan på Internet (Recension av: Karjalan kielen verkkosanakirja. - Helsinki, 2009) // LexicoNordica. Leksikografi og språkteknologi i Norden. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN
0805-2735. 2010 : 17, s. 277–288

Eronen, Riitta
Arkipäivä ja isäkuukausi sekä muita Kelan sanoja (Arv. teos: Kelan terminologinen sanasto. Terveyteen liittyvät käsitteet / toim. Sirpa Suhonen. - Helsinki 2010)  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 20

Urbaani sanakirja verkosta kansien väliin (Arv. teos: Urbaani sanakirja / Mats Söderlund, Niklas Wahrman. - Helsinki, 2010) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 4,  s. 36–37

Hamunen, Markus
Suomenruotsin konstruktioita  (Arv. teos: Konstruktioner i finlandssvensk syntax :  skriftspråk, samtal och dialekter /  red. Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt. - Helsingfors, 2008) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. -  0042-6806. - 114 (2010) : 4, s. 593–600

Heikkinen, Vesa
Alati syntyvä laji (Arv. teos:  Lajien synty / Tommi Nieminen. -  Jyväskylä, 2010) // Hiidenkivi. 17 (2010) :  6, s. 50

Media, rituaali, kuolema (Arv. teos: Median rituaalit : johdatus media-antropologiaan / Johanna Sumiala. - Tampere, 2010) // Hiidenkivi. 17 (2010) :  5, s. 47

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Färsk svensk språkforskning (Recension av: Språk och stil. Nr 19. -Uppsala, 2009) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 1, s.  37–38

Karttunen, Miia
Kioskiasioinnin kielioppia (Arv. teos: Kieli kioskilla :  tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista / toimittaneet Hanna Lappalainen ja Liisa Raevaara. -  Helsinki, 2009) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. -  0042-6806. - 114 (2010) : 2, s. 316–320

Klemettinen, Riina
En deskriptiv finsk frasordbok (Arv. teos: Suurella sydämellä ihan sikana :  suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja / Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri Jantunen, Ossi Kokko) // LexicoNordica. Leksikografi og språkteknologi i Norden. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. 2010 : 17, s. 337–348

Kvarnström, Sarah
Folkmålsstudier (Recension av: Folkmålsstudier 48) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 2, s.  38–39

Varför heter det tonfisk? (Recension av: Varför heter det tonfisk? :  303 frågor och svar om språk /  Patrik Hadenius (red.). - Lund, 2010) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 2, s. 41

Kvarnström, Sarah – Nordling, Barbro
Genus i östra Nyland (Recension av: Genus i östra Nyland - från dialektutjämning till dialektmarkör / Caroline Sandström. - Helsingfors, 2010) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 3, s. 33–34

Lauerma, Petri
Loppu-k:sta kosmogoniaan (Arv. teos: Arkaismi, konteksti ja kirjuri :  sananloppuisen k:n merkintä Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa /  Elina Palola. -  Oulu, 2009) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. -  0042-6806. - 114 (2010) : 2, s. 279–286

Martola, Nina
Bonniers ordbok i ny upplaga (Recension av: Bonniers svenska ordbok. - Stockholm, 2010) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 4, s.  41–45

Ny upplaga av synonymordbok (Recension av: Norstedts svenska synonymordbok. -  Stockholm, 2009) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 2, s.  34–38

Recension  (Recension av: Svensk ordbok / utgiven av Svenska Akademien. - Norstedts, 2009) //  Folkmålsstudier. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. ISSN 0356-1771.  48 (2010), s. 191–208

Paikkala, Sirkka
Book review (Arv. teos: Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle / Sofia Kotilainen. - Helsinki, 2008) // Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 58 (2010) : 1, s. 90–93

Nimistöntutkimuksen oppikirja Saksasta (Arv. teos: Namenarten und ihre Erforschung :  ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik : anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst / herausgegeben von Andrea Brendler und Silvio Brendler ; mit einem Geleitwort von Volkmar Hellfritzsch. -  Hamburg, 2004) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. -  0042-6806. - 114 (2010) : 2, s. 313–315

Raevaara, Liisa
Selkokieli ja vuorovaikutus: ensimmäinen puhutun selkokielen opas (Arv. teos: Selkokieli ja vuorovaikutus / Johanna Kartio (toim.). - Helsinki, 2009)  //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 26–27

Sandström, Caroline
Prosodisk frasering av spontant tal (Recension av: Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu /  Eija Aho. - Helsinki, 2010) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 4, s. 55

Vaula, Sari
Selkeästi selkokielellä (Arv. teos: Selkokielen käsikirja / Hannu Virtanen. - Helsinki, 2009) //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2010 : 2,  s. 25–26

Äikäs, Monica
Hur ser en gymnasist på lärarens respons på uppsatsen? (Recension av: Skolans responskultur som skriftpraktik : gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen / Annette Kronholm-Cederberg. -  Åbo, 2009) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 1, s.  38–39

Ny lärobok i svenskt uttal för finskspråkiga (Recension av: Svenskt uttal för finskspråkiga : teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal /  Mikko Kuronen & Kari Leinonen. - Tampere, 2010) // Språkbruk. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 2, s. 40

Skön litteratur i skolan (Recension av: Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling /  Annika Löthagen & Jessica Staaf. -  Stockholm, 2009) // Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 3, s. 34–35

Svenskans fonetiska geografi (Recension av: Vår fonetiska geografi /  Gösta Bruce. -  Lund, 2010) //  Språkbruk. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. - 0358-9293. - 2010 : 3, s. 35–36Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier

Kristiansson, Anna-Liisa

Selvitys Suomessa äidinkieleksi rekisteröityjen kielten sanakirjoista  / laatinut Anna-Liisa Kristiansson. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Opetushallitus, 2010.  - 78 s. <URL: http://www.kotus.fi/files/1784/mamu_sanakirjoja_2010.pdf >


Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet

Palaa otsikoihin


Abstraktit


Palkki, Riitta
Vanhan kirjasuomen sanakirjan muotoutuminen nykyisenlaiseksi ja muutama sana sanakirjan tulevaisuudesta // X vana kirjakeele päev Tartu Ülikoolis 12. novembril 2010. Ettekennete teesid. Tartu Ülikooli eesti ja
üldkeeleteaduse instituut 2010


Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestä


Ainiala, Terhi
Aalloppi vai Aaloppi? (9.11.2010 16.39)
Anna Puun nimi (5.2.2010 15.42)
Asuin chaletissa (5.3.2010 16.29)
Esko, Heli, Jouko ja muut kaverit (29.4.2010 9.05)
Helsinki on Helsinki (4.6.2010 15.32)
Hennat hiiltyivät (26.1.2010 15.50)
Hollolan Lahlest (20.9.2010 13.25)
Hyvät sanssit (11.5.2010 13.54)
JOY: iloinen nimi? (18.2.2010 15.57)
Kari Tapion Alice (10.12.2010 8.52)
Loma niminä (9.7.2010 13.05)
Lummenteen rannalla (23.6.2010 16.56)
M2 (24.11.2010 9.56)
Maalari maalasi taloa (8.4.2010 18.16)
Maralle kenttä (2.9.2010 11.30)
Meri idässä (9.10.2010 15.53)
Mie myy muotia (1.6.2010 16.39)
Milla, o.s. Ljudmila (24.5.2010 17.16)
Nimikäännöksiä mainoskielestä suomeksi (11.8.2010 9.09)
Omenakujalla (12.1.2010 17.20)
Osataan ja ollaan luovia (15.3.2010 10.38)
Paikannimet tarinoivat (8.9.2010 13.23)
Pellolle asumaan (1.11.2010 14.30)
Perunatorille (22.10.2010 13.03)
Pörren muisto elää (19.4.2010 9.03)
Stadin mestat kansissa (14.6.2010 8.49)
Sukunimi ei ole itsestäänselvä (24.8.2010 10.01)
Tiedettä tilastoihin vai kansalaistenkin hyväksi? (11.2.2010 9.56)
Äät ja ööt ovat ikavia (19.3.2010 10.55)

Arpiainen, Tiina
Miksi perusmuoto? (28.5.2010 14.00)

Haakana, Viljami
Syöpä ja muita homonyymejä (23.9.2010 14.26)

Hakulinen, Auli
Kalenteri, katekismus, kielioppi (8.11.2010 11.31)
Kodin sanasto (11.7.2010 19.36)
Kun maat on myyty, kieli on enää pelkkää kosmetiikkaa – vai onko sitäkään (4.1.2010 16.02)
Mitä osaaja osaa? (12.8.2010 15.39)
Pakkoenglantia (1.2.2010 15.39)
Pakkoenglantia kouluissa (12.10.2010 17.43)
Samaan aikaan toisaalla (8.3.2010 14.47)
Tavujen määrä: etu vai haitta? (4.6.2010 13.04)
Tieteelliset termit pankkiin! (8.9.2010 11.22)
Tää on viimeinen kerta (25.5.2010 19.13)
Valoa näkyy (8.4.2010 11.28)
Vuoden kynät (9.12.2010 11.43)

Heikkinen, Vesa
Aku, "aikuisille" (27.5.2010 20.09)
Argumenttien argumentti (2.11.2010 10.40)
Deadlinen terminaalivaihe (14.12.2010 15.00)
Ei ole suomesta brändiksi (3.12.2010 12.57)
Englannin kielen ylivalta johti kanteluun (18.3.2010 16.18)
Hantihommia (12.11.2010 14.08)
Helsinki C (2.6.2010 14.20)
Horoskooppihuuhaata (10.6.2010 10.55)
Hyvää pahaa journalismia (20.8.2010 15.08)
Isoäidin opetuksia (15.7.2010 11.18)
Jalopeurat Sotkussa (10.5.2010 13.10)
Juhannuspäivä. Nyt (24.6.2010 15.19)
Jumi, pirun sokea veli (24.4.2010 9.16)
Kansainvälistä kerjuuta kotomaassa (26.3.2010 10.48)
Kela-termejä sanastossa (22.9.2010 16.02)
Kesäuutisia: ulkopaikkakuntalaiset ruorijuopot (3.7.2010 16.57)
Kesäuutisia 2: kohdeauton haltija on epäiltynä (14.7.2010 9.31)
Kesäuutisia 3: Ruka!NEWS (18.7.2010 8.23)
Kielentutkijoiden karvalakkilähetystö eduskunnassa (26.11.2010 14.21)
Kielentutkijoille töitä! Osa 2 (24.11.2010 14.17)
Kielitiedettä päivätolkulla (20.5.2010 13.20)
Kielitieteen päivittelyä, osa 1: käsitteitä (21.5.2010 12.29)
Kielitieteen päivittelyä, osa 2: aprillia! (21.5.2010 12.44)
Kielitieteen päivittelyä, osa 3: siirtolaiskirjeitä (21.5.2010 12.54)
Kielitieteen päivittelyä, osa 4: 1800-luvun lehtimainontaa (21.5.2010 19.07)
Kielitieteen päivittelyä, osa 5: akateemiset kiitokset! (21.5.2010 19.19)
Kieltä ei ole, ja kaikkia se leipä elättää (21.10.2010 15.29)
Kiivasta kirjoittelua säädösuutisesta (11.11.2010 15.35) (LEKSA, säädöskieliblogi)
Kommentoijia, keskustelijoita (1.7.2010 16.39)
Kotus ja kommentti tekstitaidon kokeessa (12.2.2010 23.06)
Kotus-blogi vuoden ja risat (18.6.2010 11.45)

Kotus-työryhmä antoi muistionsa (13.1.2010 12.31)
KPK THH ja KPK ICT (16.9.2010 18.13)
Kuin eronnut joutsen (25.1.2010 12.37)
Kullin ääni (9.4.2010 15.59)
Kun Himasen Pekka politiikkaan sekaantui (18.3.2010 12.51)
Kyllä mediakritiikkiä, ei parjaamista (20.1.2010 18.17)

Kymppitonni rikki! (3.1.2010 14.29)
Käännös kuin vessapaperia (30.8.2010 15.58)
Lapin Kuusamosta päivää (8.3.2010 14.22)
Liikenne on liikennettä (24.2.2010 11.16)
Lukiolaisia erottaa "kotitausta" (18.11.2010 15.39)
Lukitaan käsite kertoja... (18.1.2010 12.15)
Maahanmuuttajille englantia (8.6.2010 20.27)
Maailman mestareita (19.8.2010 13.01)
Maisa, Tiitiäinen ja Jesse Jane Fleshlight (10.2.2010 11.16)
Miero (3.8.2010 16.09)
Miksi iloisesta kieliuutisesta tulee surulliseksi? (12.10.2010 11.57)
Mistä nimi "kulttuuriperinnekeskukselle"? (26.10.2010 17.28)
Miten tituleerata eronnutta naista? (29.11.2010 9.25)

Muistion historia? (12.1.2010 16.28)
MyIittalan kestämätöntä kielenmuotoilua (7.3.2010 18.37)
Natonalismi (30.12.2010 14.14)
Nimeni on Vesanen, Heikki Vesanen (22.4.2010 13.03)

Normiriemu valtasi meidät (3.11.2010 15.06) (LEKSA, säädöskieliblogi)

Nyt (6.9.2010 14.21)
On kieli köyhä, siksi tää (9.4.2010 15.13)
Onomatopoeettinen väitös (2.2.2010 18.23)
Optimistista pessimismiä (13.4.2010 13.34)
Pallo on mustavalkoinen? (9.6.2010 8.43)
Pallo poliitikoilla: virkakieli kuntoon! (7.6.2010 13.13)
Paperinen sota (20.3.2010 10.02)
Poikkeuksellinen asunto-osakeyhtiölaki (24.11.2010 9.01) (LEKSA, säädöskieliblogi)
Puolen millin teksti (12.12.2010 16.28)
Puolueilla on eroja (4.11.2010 14.50)
Pöljän postia (26.5.2010 16.24)
Rukoilkaatte (26.8.2010 11.27)
Saammeko saamenne, kiitos? (1.2.2010 15.18)
Sanan v-voima (15.9.2010 15.48)
Selkokielistä viranomaistiedottamista (17.5.2010 9.47)
Selling the Silence (10.11.2010 18.16)
Sivistynyttä palautetta (9.2.2010 11.21)
Spoilaamalla pilattu (4.10.2010 15.39)
Stroke Unit on nyt aivoverenkiertohäiriöyksikkö (3.9.2010 19.37)
Suomalaista superfoodia (22.7.2010 8.32)
Suomea, surkeaa (16.6.2010 9.25)
Suomen uusimmat mustit (6.8.2010 10.37)
Syntyä ja synnyttää ja mitä vielä? (27.10.2010 12.17)
Säteilevä säädöskieli (5.11.2010 10.52) (LEKSA, säädöskieliblogi)
Säädöskieli ja demokratia (26.11.2010 15.15) (LEKSA, säädöskieliblogi)
Taidepuhe, paha puhe (7.9.2010 17.33)
Tekstin loppu (2.9.2010 15.07)
Tuhansien lomakkeiden maa (28.10.2010 15.56)
Tulemme päivittämään tietokoneesi (10.8.2010 14.51)
Tytöt ja pojat ja tilulilulii (14.10.2010 14.15)
Ukkoteini (15.2.2010 12.09)
Urheilu, hulluutta (20.8.2010 13.43)
Vaikea avoimuus (27.12.2010 16.26)
Valheen laji ja väri (23.6.2010 10.20)
Valtapaneeli (24.5.2010 9.47)
Viharikos (12.11.2010 13.45) (LEKSA, säädöskieliblogi)
Viinakauppahihtova lylyillä, kalhuilla ja rangoilla (18.3.2010 13.36)
Vollottaja (28.10.2010 12.3)


Kallio, Helena
Germaanista ja suomalaisugrilaista rakkautta (1.4.2010 21.41)
Häilyvän sukupuolen kieli (2.2.2010 9.18)
Kukkain kielellä (5.5.2010 15.24)
Oraakkelileikki (3.1.2010 22.24)
Öinen lohtu (28.2.2010 22.16)

Kemppi, Jouni
A:n haastattelu (5.2.2010 10.17)
Eloton kuva (22.11.2010 14.56)
Epäformaalin runouden juhla (25.1.2010 13.59)
Homotekstuaalisuudesta voi eheytyä (24.8.2010 16.05)
Innovointia (1.9.2010 16.25)
Johdatus vitun käyttöön (5.4.2010 18.19)
Kuka kaivaa vallihaudat ja ruokkii kalat? (24.6.2010 10.39)
Kuoleva romaanikieli (18.11.2010 2.17)
Mielihuvitus (5.4.2010 7.54)
Mopo karkailee käsistä (1.11.2010 15.12)
Mustavalkoinen väittelytaidottomuus (25.5.2010 1.16)
Nuoret parit lisääntyvät asuntomessualueella (29.12.2010 16.07)

Runoilijoiden blogeista (8.1.2010 12.36)
Sähköinen kilpailu (25.5.2010 9.18)
Tekijänoikeus suurin luovuuden este (28.5.2010 7.53)
Valveen kynnys primitiivinen (25.5.2010 0.03)

Vanhan kirjasuomen muistolle (13.1.2010 22.58)
Vuodepaikkoja luonnon keskelle (2.3.2010 3.42)

Korhonen, Riitta
Hänelläkin on oikeus olla sinä ja minä (25.1.2010 8.04)
Miten kuvata vaikuttavan tekstin vaikuttavuutta? (29.3.2010 7.17)
Oikeus omaan kieleen – ja muihinkin kieliin (26.9.2010 17.31)
Onko "grilli makkara" yhdyssana? Entä "helpponakki"? (29.4.2010 16.08)
Tekstijälkiä? (29.5.2010 19.38)
Tärisyttäviä lyriikoita (15.8.2010 20.04)
Vaihtelu virkistää, vahvistaa ja – hämmentää (15.11.2010 8.31)
Voiko kohtelias olla liian kohtelias? (1.3.2010 7.42)

Korpimäki, Lotta
Koirien nimipäiväkalenteri (23.8.2010 15.07)

Koskela, Lasse
Aapinen on uutinen?
(8.9.2010 17.47)

Asioimme asiakaspalvelussa(9.4.2010 10.05)
Bingo! (25.11.2010 20.31)

Diskursiivista kaikki on vain? (4.1.2010 13.26)
Ettäkö rekkaralli penkinpainajaisisssa? (18.2.2010 23.08)
"Heinola pistää parastaan" (3.6.2010 19.52)
Homeroon perilliset (5.5.2010 20.37)
Isoäiti? (19.3.2010 21.09)
Jo muinaiset roomalaiset, osa 2. (19.1.2010 18.30)
Joskus uutisen lukeminen on vaikeaa (4.11.2010 20.17)
Joukkotuhonta? (12.6.2010 18.16)
Karsitaanhan hevosiakin (3.6.2010 18.41)
Kriitikko urputtaa – lomallakin (4.8.2010 13.45)
Kriitikko varoo spoilaamasta (5.10.2010 19.40)
Kriitikon toinen, täydennetty urputus (17.8.2010 16.33)
Kuse housuus, helsinkiläinen! (17.4.2010 18.03)
Me ollaan maahanmuuttajia kaikki... (6.7.2010 11.08)
Merkillinen "vaan" (5.12.2010 11.52)
Minä häipyy nöyrästi kun itse tulee aidosti (4.3.2010 16.23)
Mitä käy? (24.4.2010 17.43)
Ne ovat olimpialaiset (17.2.2010 11.46)
Näin säästämme koulutuksessa (31.1.2010 18.30)
Peräkkäisyys luo koherenssia ja kausaalisuutta - vai luoko? (3.4.2010 14.07)
Pieni oikaisu (4.12.2010 17.43)
Ryhdyin erityistoimivajeen poistajaksi (14.12.2010 21.36)
Sukupuolineutraali avioliitto? (4.9.2010 12.06)
Tanssii Semantiikan Kanssa (9.11.2010 19.24)
Tiedoitus (24.12.2010 15.22)
Urheiluselostajat uudistavat kieltämme? (17.6.2010 23.19)
Urheiluviihdettä parhaimmillaan (8.7.2010 10.22)
Vittu (11.9.2010 18.4)


Kuutti, Pirkko
Kielihyvää (30.6.2010 10.54)

Lappalainen, Hanna
Arkista kielipolitiikkaa (12.4.2010 13.07)

Löytty, Olli
Ensyklopedia ja pieni punainen sanakirja rakastavaisille (16.6.2010 18.33)
Epäsosiaalinen tiede (10.9.2010 14.24)
Hankepuhe vuotaa päivälehtiin (20.4.2010 9.57)
I’m not Finnish but my English teacher was (28.9.2010 13.04)
Kansansähköhammasharja (17.10.2010 12.51)
Kirjaimellisen tulkinnan mahdottomuus (27.10.2010 12.40)
Kirjallisuuden kansallinen kaanon (25.3.2010 15.19)
Maailman kiehtovin kirjallisuudenlaji (24.8.2010 12.14)
Maassa maan tavalla (30.5.2010 22.41)
Matkailu avartaa sanavarastoa (16.7.2010 19.22)
Minä vain täällä kirjoittelen (26.12.2010 23.57)
Rajansa kieliliberalismillakin (17.1.2010 23.17)
Siirtotyöläisiä vai ekspatriootteja? (2.2.2010 18.17)
Soivat sanat (25.2.2010 11.11)
Takaisin Karjalaan reggaen tahtiin (26.11.2010 12.42)


Paasonen, Ranya

8.1. (8.1.2010 14.20)
8.2. (8.2.2010 22.29)
8.3. (8.3.2010 19.03)
8.4. (8.4.2010 17.00)
10.5. (10.5.2010 15.53)
10.6. (10.6.2010 18.04)
8.7. (8.7.2010 23.54)
9.8. (9.8.2010 18.56)
9.9. (9.9.2010 0.02)
9.10. (9.10.2010 15.10)
9.11. (9.11.2010 17.56)
9.12. (9.12.2010 13.43)

Paikkala, Sirkka
Osta oma luentosali! (17.6.2010 11.22)

Parko, Kaija
Gloria Deo! (15.12.2010 10.50)
Hellehavaintoja (13.7.2010 10.36)
Hienosti kirjoitettu, hienosti ajateltu (17.1.2010 14.56)
Itsetuntoa rakentamassa (15.11.2010 15.09)
Kielen vivahteita ja rytmejä (17.8.2010 11.37)
Kielten interreilillä (21.4.2010 18.16)
Mitä mies? (16.2.2010 19.32)
Paha mennä sanomaan (13.5.2010 10.04)
Pilkun paikka ei ole leikin asia (14.10.2010 20.26)
Saako, pitääkö, kannattaako? (16.3.2010 8.18)
Valittavaa äitipuhetta (15.6.2010 10.43)
Voiko kieli tyhmistää? (15.9.2010 10.51)

Parviainen, Emma
Poimintoja mangakielestä (26.5.2010 14.53)
Specialistille töitä! (7.6.2010 15.03)

Pyhälahti, Minna
Aurinko aurinko, näytit sarves (5.11.2010 10.24) (Kielitoimiston kouluttajat)
Kesämekkonaiset ja kuumat miehet (24.6.2010 10.20)
Mikä sana antaa eniten energiaa? (22.10.2010 16.10) (Kielitoimiston kouluttajat)
Te senkin sillinrasvassa käristettävät herkkukurkut! (3.6.2010 13.0)


Sailas, Raimo
Hiidenkivi hyvinvointivaltion juurilla (osa I) (16.3.2010 13.33)  
Hiidenkivi hyvinvointivaltion juurilla (osaII)
(22.3.2010 15.38)
Kolttasaamelaisten asialla (7.7.2010 12.37)

Maailman vaikein kieli (4.1.2010 16.08)
Suomi voitti (21.6.2010 13.39)
Virkahenkilöiden kieltä parantamassa (27.8.2010 13.31)
Ymmärtäkää virkamiehiäkin! (5.5.2010 16.15)

Suni, Minna
Friikkien paluu (28.6.2010 0.58)
Hop hop ja jalla jalla (25.2.2010 23.53)
Ilotio (28.11.2010 22.08)
KLSP002 (29.8.2010 20.43)
Miksi tutkia? (28.9.2010 23.45)
Sanoista pulaa, tulijoista ei? (25.4.2010 22.38)
Suomalais-ugrilaiset pois tossun alta! (24.5.2010 12.37)
Työperräeset (25.7.2010 22.00)
Valelääkäri vai ulkomaalainen? (24.1.2010 23.25)
Äskakkonen (31.12.2010 22.31)

Uusivirta, Olavi
Epäkirjallisuus ja kesä (24.6.2010 17.04)
Ilungan tarkoitus (21.2.2010 22.16)
In memoriam (21.5.2010 1.36)
Magna Cum Laude Approbatur (28.11.2010 19.04)
Missä betoni kasvaa (27.7.2010 12.55)
Nostradamus Revisited (21.12.2010 22.10)
Nyt-liite (29.9.2010 0.34)
Päiväni etymologina (27.8.2010 17.56)
Runoilijoiden työehtosopimus (23.1.2010 13.16)
Sanojen pörssiromahdus (26.4.2010 1.40)
Soita minulle, Tapani Maskula! (26.10.2010 0.34)

Viertiö, Annastiina
Hyvästi Travel! (3.12.2010 13.27)

Voutilainen, Eero
I live in the area of operation of the Regional State Administrative Agency for Southern Finland (4.6.2010 9.44)
Katkaista vai halkaista – kas siinä pulma (5.5.2010 19.26)
Kieli asuu suussa (2.12.2010 9.37)
Kielikuulumisia ja Kielikimara (7.5.2010 10.46)
Kielipuolen päiväkirja (3.6.2010 10.30)
Markkinavoimat ja Nasse-setä (12.5.2010 16.12)
Oikeutta kieliasioihin! (1.6.2010 11.25)
Owczarek podhalanski, fila brasileiro, cirneco dell'etna (17.11.2010 10.52)
Suomikin on kieli (8.6.2010 10.47)
Sämpylä ja ihmisen minä (19.5.2010 11.05)
Uusi blogi yliopiston kielestä (10.5.2010 16.29)
Vanhus on ruma sana (10.11.2010 13.03)
Yrityselämän kielipolitiikkaa (22.11.2010 15.06)


 
 Palaa otsikoihin