Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

JULKAISUT VUONNA 2012


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja -sarja

165. Granqvist, Kimmo
Vauro! : Suomen romanikieltä edistyneemmille. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus,  2012. - 216 s. :  taul. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ;  165). ISBN 978-952-5446-67-8 (nid.)

166. Kielitoimiston sanakirja (Internet-versio) / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala; Riitta Eronen, taivutus; [Asutusnimihakemiston toimitus: Ritva Korhonen (versio 1.0), Tiina Manni-Lindqvist]; Outi Lehtinen, tietotekninen asiantuntija; Jari Vihtari, tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone, 2012. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja.  ISSN 2242-461X. ISSN-L 2242-461X ; 166). ISBN 978-952-5446-68-5

167. Savon maantarkastusluettelo vuosilta 1561–1564. Osa 1. Luettelo sekä henkilönnimien hakemistot / toimittanut Timo Alanen. - Helsinki :  Kotimaisten kielten keskus,  2012. - 445 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ; 167). ISBN 978-952-5446-73-9 (nid.)

168. Savon maantarkastusluettelo vuosilta 1561–1564. Osa 2. Paikannimien hakemistot / toimittanut Timo Alanen. Helsinki :  Kotimaisten kielten keskus,  2012. - 551 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ; 167). 978-952-5446-74-6 (nid.)

169. Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja /  toimittaneet: Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä, Mikko Lounela. - [Helsinki] : Gaudeamus,  2012. - 813 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja.  ISSN 2242-461X. ISSN-L 2242-461X ; 169) ISBN 978-952-495-224-8 (sid.)

170.  Kielitoimiston sanakirja. 1 : A–K  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri), Tarja Riitta Heinonen (toimittaja), Leena Joki (toimittaja), Riina Klemettinen (toimittaja), Liisa Nuutinen (toimittaja), Marjatta Vilkamaa-Viitala (toimittaja), Riitta Eronen (taivutustiedot), Outi Lehtinen ja Jari Vihtari (tietotekniset asiantuntijat). - 3., uud. p. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - xxi, 732 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. 2242-461X ; 170) 978-952-5446-77-7 (1. osa, nid.) 978-952-5446-76-0 (koko teossarja, nid.). Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan, josta on ilmestynyt versiot 2004, 2008 ja 2012.

Kielitoimiston sanakirja. 2 : L–R  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri), Tarja Riitta Heinonen (toimittaja), Leena Joki (toimittaja), Riina Klemettinen (toimittaja), Liisa Nuutinen (toimittaja), Marjatta Vilkamaa-Viitala (toimittaja), Riitta Eronen (taivutustiedot), Outi Lehtinen ja Jari Vihtari (tietotekniset asiantuntijat). - 3., uud. p. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - xiii, 751 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. 2242-461X ; 170) 978-952-5446-78-4  (2. osa, nid.) 978-952-5446-76-0 (koko teossarja, nid.). Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan, josta on ilmestynyt versiot 2004, 2008 ja 2012.

Kielitoimiston sanakirja. 3 : S–Ö  / toimitus Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri), Tarja Riitta Heinonen (toimittaja), Leena Joki (toimittaja), Riina Klemettinen (toimittaja), Liisa Nuutinen (toimittaja), Marjatta Vilkamaa-Viitala (toimittaja), Riitta Eronen (taivutustiedot), Outi Lehtinen ja Jari Vihtari (tietotekniset asiantuntijat). - 3., uud. p. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - xiii, 702 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. 2242-461X ; 170) 978-952-5446-79-1  (3. osa, nid.) 978-952-5446-76-0 (koko teossarja, nid.). Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan, josta on ilmestynyt versiot 2004, 2008 ja 2012.

171. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas / [toimitus: Salli Kankaanpää (päätoimittaja), Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies, Aino Piehl ; muut kirjoittajat Riitta Eronen, Riitta Hyvärinen, Taru Kolehmainen, Pirjo Mikkonen, Raija Moilanen, Minna Pyhälahti, Matti Räsänen, Sari Vaula, Inkaliisa Vihonen, Elina Wihuri]. - 10., uudistettu ja korjattu painos. -  Helsinki  :  Kotimaisten kielten keskus,  2012. - 277 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja, ISSN 2242-461X, ISSN-L 2242-461X ; 171) ISBN 978-952-5446-75-3

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (Internet-versio) / [toimitus: Salli Kankaanpää (päätoimittaja), Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies, Aino Piehl ; muut kirjoittajat Riitta Eronen, Riitta Hyvärinen, Taru Kolehmainen, Pirjo Mikkonen, Raija Moilanen, Minna Pyhälahti, Matti Räsänen, Sari Vaula, Inkaliisa Vihonen, Elina Wihuri]. - Helsinki  : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone,  2012. Sisältö on Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan 9. painoksen mukainen.

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja

26. Hänninen, Anneli
1900-luvun alkupuolella murretta keränneiden amatöörien kieli-identiteetti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 26).   Verkkojulkaisu PDF (782,85 kB). URN:ISBN:978-952-5446-60-9, ISSN: 1796-041X.  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk26/

28. Sukunimien taivutus / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala; toimittaja: Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. -  Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2011. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja ; 28). URN:NBN:fi:kotus-20119, ISSN 1796-041X.  http://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus/ Päivitettävä aineisto, julkaistu 10.10.2011

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja

29. Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä / Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - 584 s.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ; 29).   Verkkojulkaisu PDF (3,9 MB). URN:ISBN 978-952-5446-72-2, ISSN 1796-041X. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

30. Suomen murteiden sanakirja:  kus–kyntsöttää / Päätoimittajat: Matti Vilppula (vuoteen 2006), Ulla Takala (2006–2009), Heikki Hurtta (vuodesta 2009), Nina Kamppi (vuodesta 2009) ; toimittajat: Kirsti Aapala, Tarja Korhonen, Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. 
SMS verkkoon -projekti / Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Nina Kamppi (SMS:n päätoimittaja), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Kerttu Pohja (viittausten tarkistaja), Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

31. Lauerma, Petri
Kristityn vaellus varhaisnykysuomen merkinnässä – Jakob Johan Malmbergin suomennosten kielellinen kehitys 1800-luvun kirjasuomen murroksessa. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 31)  Verkkojulkaisu PDF (1 MB). URN: ISBN 978-952-5446-71-5, ISSN 1796-041X. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk31/

32. Svenska ortnamn i Finland en förteckning över svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland  / Redigerad av Leila Mattfolk och Maria Vidberg under medverkan av Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte och Peter Slotte. De finska namnen är granskade av Tiina Manni-Lindqvist och Eeva-Liisa Stenhammar. Den tekniska tillämpningen är gjord av Jari Vihtari och den grafiska utformningen av Olli Miettinen. - Helsinki : Institutet för de inhemska språken, 2012. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 32). URN:NBN:fi:kotus-201221. Förteckningen uppdateras fortlöpande. Publicerades den 25 oktober 2012. http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

Palaa otsikoihin

Skrifter  – Institutet för de inhemska språken

8. Sommardahl, Eivor
Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning. - Helsingfors : Finlands kommunförbund och Institutet för de inhemska språken, 2012. -  94 s. (Skrifter – Institutet för de inhemska språken. ISSN 2323-4113 ; 8) ISBN 978-952-213-971-9

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter

Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2012. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 368 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti
/ Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2012.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk
/ Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2012. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 228 sivua.

Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier


The Finnish Language in the Digital Age / Suomen kieli digitaalisella aikakaudella / Pirkko Nuolijärvi, Aino Piehl ...[et al.]. - Springer, 2012 ; META-NET – office@meta-net.eu – http://www.meta-net.eu. - 81 s. (White Paper Series)(Valkoiset kirjat)  http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/finnish.pdf

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag. - Helsingfors :  Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors (Nordica),  2012. - 114 s. (Nordica Helsingiensia,  1795-4428 ;  28). - Diss. :  Helsingfors universitet. Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-10-7598-8 (PDF)

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Avain EU-käsitteisiin.  UM:n Eurooppatiedotus / Tero Erkkilä, Teija Tiilikainen ; Toimitus Aino Piehl, Päivi Toivanen. - Helsinki : Eurooppa-tiedotus,  2012. - Uusittu laitos, 1. painos. - 76 s. ISBN 978-952-281-018-2
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/download.aspx?ID=97937&GUID={C3B6092A-0052-413E-BF0D-EBADBDF106E7}

Folkmålsstudier. 50 (2012) / utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2012. - 265 s.  ISSN 0356-1771

Kirjeet, kriittinen editio / kirjoittanut Aleksis Kivi ; toimittaneet Juhani Niemi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. - 429 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia,  0355-1768 ; 1386). ISBN 978-952-222-390-6  (nid.) 

Rudimenta linguae finnicae breviter delineata :  suomen kielen varhaiskielioppi ja sen tausta /  toimittanut Petri Lauerma ; alkutekstin editointi ja suomennos Suvi Randén. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. - 110 s. :  kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 0355-1768 ;  1380). ISBN 978-952-222-375-3 (nid.)

Språk i Norden 2011 = Sprog i Norden 2011. Tema: nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt /  [hovedredaktør Pia Jarvad] ; redaktionen: Anna-Maria Gustafsson ...[et al.]. -  [København] : Norden,  [2012]. - 246 s. ISBN 978-87-89410-37-1 (nid.)

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Ainiala, Terhi
Nimistöntutkimus // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 612–617

Alanen, Timo
Someron Långsjön maatalouskoulujen toiminta  // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN  0359-1832. 81 (2012), s. 95–134

Cantell, Ilse – Sandström, Caroline
Hur blir en traditionell, tryckt ordbok en webbordbok?  // Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från
Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24−27 maj 2011. S. 157–168

Ordboken över finska dialekter nu på webben // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. 0805-2735. - Vol. 19 (2012), s. 349–350

Eronen, Riitta
Suomen kielen uudissanoista // Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile 20. aprillil 2012 / Koostanud ja toimetanud Maire Raadik ja Tiina Leemets. (Eesti keele instituudi toimetised ; 14).  - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2012, s. 23–31

Grönros, Eija-Riitta
Sanakirjatyö – leksikografia // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 631–635

Heikkilä, Elina
Etukannen kuvasta Saarisen otokseen – kuvaviittaukset aineistoaineissa // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntö, s. 515–536  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Heikkinen, Vesa
Diskurssi // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 94–99

Ideologia // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 112–119

Kirjoitusten esittelyt // http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf. S. 575–582

Konteksti // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 88–93

Teksti // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 59–66

Tekstin kanssa. Kohti kielitieteellisen (kon)tekstintutkimuksen yleismallia // http://www.kotus.fi/files/2171/Tekstin_kanssa_VH_uudelleenjulkaisu.pdf

Ymmärrettävyystutkimuksen kysymyksiä // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. -  Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 2012 : 2, s. 40–43

Heikkinen, Vesa – Lauerma, Petri – Tiililä, Ulla
Intertekstuaalisuus // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 100–111

Kolme näkökulmaa intertekstuaalisuusanalyysiin // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 255–270

Heikkinen, Vesa – Lounela, Mikko – Leisko-Järvinen, Satu
Twollatun tekstiaineiston disambiguointi //  URL: http://www.kotus.fi/files/2144/Heikkinen_Lounela_Uosukainen_Twollatun_tekstiaineiston_disambiguointi.pdf

Heikkinen, Vesa – Lounela, Mikko – Voutilainen, Eero
Aineistot ja niiden käyttö tekstilajitutkimuksessa // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 325–350

Automaattinen analysaattori tekstilajitutkimuksessa  // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 372–391

Heikkinen, Vesa – Voutilainen, Eero
Genre – monitieteinen näkökulma // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 17–47

Heikkinen, Vesa – Voutilainen, Eero – Lauerma, Petri – Tiililä, Ulla – Lounela, Mikko
Genren elämää // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä, s. 3–5  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Lukijoille // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 11–13

Hyvärinen, Riitta
Tekstilaji, kielenhuolto ja koulutus // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä, s. 537–544 http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag // Folkmålsstudier. 50 (2012), s. 211–220

Kamppi, Nina
Geeraerts ja leksikaalisen semantiikan kartografia (Arv. teos: Theories of lexical semantics / Dirk Geeraerts. - New York, 2010) // Virittäjä. 116 (2012) : 1, s. 150–158 [ref.]

Konstruktionäkökulma ääniverbien sanakirjamerkitykseen // Verbit ja konstruktiot  / toimittaneet Ilona Herlin ja Lari Kotilainen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  2012. (Suomi,  0355-0257 ;  201), s. 29–61

Kankaanpää, Salli
Practical language planning of Finnish: its tasks and organization // Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile 20. aprillil 2012 / Koostanud ja toimetanud Maire Raadik ja Tiina Leemets. (Eesti keele instituudi toimetised ; 14).  - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2012, s. 32–49

Tekstilajin muutoksen laadullinen tutkiminen // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 284–295 [ref.]

Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino – Räsänen, Matti
Kuinka tutkia lakitekstin syntyä ja tekstilajin rajoja? Tekstianalyysia, muutosehdotuksia ja osallistuvaa havainnointia // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä, s. 394–431 http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Kolehmainen, Taru
"Jumala ompi linnamme" vuosisatojen halki // Hymnos : hymnologian ja liturgiikan vuosikirja (Kylmäin maiden ääriin ja leutoon Indiaan). - Helsinki : Hymnologian ja liturgiikan seura. - 1455-5670. - 2012, s. 66–82

Kuutti, Pirkko
Varhaisimmat suomen kieliopit, Rudimenta ja Stahlin viron kielioppi // Rudimenta linguae finnicae breviter delineata, s. 17–23

Lappalainen, Hanna
Osallistuva havainnointi // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 411–422

Sosiolingvistiikka // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 662–666

Lauerma, Petri
Kieli // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 51–54

Rudimentan tausta ja luonne // Rudimenta linguae finnicae breviter delineata, s. 93–98

Saatteeksi // Rudimenta linguae finnicae breviter delineata, s. 7–8

Tekstityyppi // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 67–69

Varhaisnykysuomen korpus ja sen tekstuaalinen edustavuus // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä, s. 308–312  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Lehtonen, Maria
Jnhimisen wiheläitzydhest - suomeksi kirjoitettu sekvenssi? // Tutkimuksia Westhin koodeksista / Kaisa Häkkinen. - Turku, 2012. (Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja. ISSN 2323-5322 ; 2). ISBN 978-951-29-5249-6. S. 117–162

Lounela, Mikko
Aineiston edustavuudesta ja luotettavuudesta / Antti Arppe & Mikko Lounela  // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä, s. 302–307 http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Lounela, Mikko – Heikkinen, Vesa
Korpus // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 120–127

Martola, Nina
Farväl till en stor grupp adverb. En breddad prepositionskategori i ordboksartiklar? // Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24−27 maj 2011. - Lund, 2011. - Nordiska studier i lexikografi ; 11,  s. 466-478

Mattfolk, Leila
Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan // Folkmålsstudier. 50 (2012), s. 227–234

Mattfolk, Leila
Staffan och andra. Om associationer till förnamn // Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012 / Red. av Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C Torensjö & Mats Wahlberg. - Uppsala, 2012. (Skrifter utgivna av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. Serie B ; 12), s. 171–183

Nuolijärvi, Pirkko

Finnland. Die ECRM im Kontext der finnischen Sprachenpolitik // Die Sprachpolitik des Europarats. Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen aus linguistischer und juristischer Sicht / Herausgegeben von Franz Lebsanft und Monika Wingender (Hrsg.). - Berlin : De Gruyter , 2012, s. 43–56 [ref.]

Finnland (Suomen tasavalta/Republiken Finnland) // Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Ein Handbuch zur Sprachpolitik des Europarats / Herausgegeben von Franz Lebsanft und Monika Wingender. - Berlin : De Gruyter, 2012, s. 77–92 [ref.]

Language education policy and practice in Finland // Language education in creating a multilingual Europe : contributions to the Annual Conference 2011 of EFNIL in London / Gerhard Stickel, Michael Carrier (eds.). - Frankfurt am Main :  Peter Lang, 2012. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft. ISSN 0934-3709 ; Band 94) ISBN 978-3-631-63990-0 (sid.). S. 111–120

Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization. 2012.11.20. - 21.  - Seoul : Korea Press Center, 2012. S. 244–264 (koreaksi s. 225–243)

Saatteeksi // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 5–6

Paikkala, Sirkka
Address names of islands with identical names, Finland. UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization, b) Office treatment of names. E/CONF.101/8. 4 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Address names of islands with identical names, Finland (Summary). UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization, b) Office treatment of names. E/CONF.101/82/Add.1 (Summary). 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Digital maps and other data as tools for onomastic research // Placenames Workshop 2012, Management and dissemination of toponymic data online, 24–25 August 2012 / Editors: Mairéad Nic Lochlainn, Brian Ó Raghallaigh Fiontar, Dublin City University, in collaboration with the Placenames Branch, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht. - Dublin : Ryson Print, 2012 . S. 83–93 http://www.logainm.ie/placenames2012/publications.html

Recommendation on the use of former municipality names after municipal mergers, Finland. UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization b) Office treatment of names. E/CONF.101/82. 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Recommendation on the use of former municipality names after municipal mergers, Finland Summary). UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization b) Office treatment of names. E/CONF.101/82/Add.1 (Summary). 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu
Initiative for the preparation of an Act on Place Names, Finland. UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 7 of the Provisional Agenda, Measures taken and proposed to implement United Nations resolutions on the standardization of geographical names, including the economic and social benefits. E/CONF.101/81. 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Initiative for the preparation of an Act on Place Names, Finland (Summary). UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 7 of the Provisional Agenda, Measures taken and proposed to implement United Nations resolutions on the
standardization of geographical names, including the economic and social benefits. E/CONF.101/81/Add.1 (Summary). 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Report of Finland, submitted by Finland. UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 4 of the Provisional Agenda
Reports by Governments. E/CONF.101/80. 11 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Report of Finland, submitted by Finland (Summary). UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 4 of the Provisional Agenda Reports by Governments. E/CONF.101/80/Add.1 (Summary).2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Toponymic guidelines for map editors and other editors. Finland. Fourth, revised edition 2004; version 4.6., March 2012. UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES. 30 s. Luettavissa myös osoitteesta http://www.kotus.fi/files/2137/toponymic_guidelines.pdf.

Updating of toponymic guidelines for map editors and other editors, Finland. UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 8 National standardization (e) Toponymic guidelines for map editors and other editors, of the provisional agenda. 2 s.

Updating of toponymic guidelines for map editors and other editors, Finland (Summary). UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES, Tenth conference, New York, 31 July–9 August 2012. Item 8 National standardization (e) Toponymic guidelines for map editors and other editors, of the provisional agenda. 2 s.

Palkki, Riitta
Rudimentan vanhaa kirjasuomea ja murteellisuuksia // Rudimenta linguae finnicae breviter delineata, s. 38–47

Piehl, Aino
Ametikeelehoole Soomes // Selged mõtted, selge keel. Ariklite kogumik / Koostanud ja toimetanud
Katrin Hallik ja Katre Kasemets. - Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn 2012. S. 20–47

http://eurokeelehoole.eki.ee/documents/compendiums/0f1163ec17e5ef1a8e1e2dcdf9d04e75.pdf

Piehl, Aino – Lounela, Mikko
Tekstilainausten tutkiminen puoliautomaattisesti // Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä, s. 129–156 http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Raevaara, Liisa – Sorjonen, Marja-Leena
Keskusteluntutkimus // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 522–527

Sandström, Caroline
Förord / Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström // Folkmålsstudier. 50 (2012), s. 7–8

Tiililä, Ulla
Tekstitulva sosiaali- ja hoivatyössä: mistä se johtuu ja mihin se johtaa?  // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 2012 : 1, s. 15−25

Tiililä, Ulla – Honkanen, Suvi
Jaksoanalyysi osana tekstilajitutkimusta // Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja, s. 208–227

Vilkuna, Maria
Sanomatta jättäminen vuorovaikutusresurssina. Tutkimus konjunktioloppuisista puheenvuoroista (Arv. teos: Sanomattakin selvää? Ja, mutta ja että puheenvuoron lopussa / Aino Koivisto. - Helsinki, 2012) // Virittäjä. 116 (2012) : 4, s. 633–639 [ref.]

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar

Aapala, Kirsti
Meni ehtoo ja tuli ilta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 20–21 (Kieli kartalla)

Molemmat merkitykset jo Agricolalla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 34–35 (Keskustelua)

Alanen, Timo
Aino Salama muisteli työtään Kurissa 1940-luvulla // Someron joulu. - Somero : Somero-seura.  1235-3485.  2012, s. 56–57

Autio, Siina
Pitääkö oven olla auki? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 19–22

Cantell, Ilse – Åkerlund  Carola
Finlandssvenska dialektologer på Oxford English Dictionary // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s. 28–29

Eronen, Riitta
Designvuosi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 38 (Kysyttyä)

Hashtag ja ristikkomerkki // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 39 (Kysyttyä)

Isoaivot vai isotaivot? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Jokapäiväinen kielemme // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 3 (Pääkirjoitus)

Katse kieleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 3 (Pääkirjoitus)

Lapasesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 33 (Jokisen eväät)

Minäkertoja vai minä-kertoja? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Nivukset ja silmänalukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Roll-upista rullajuliste // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 35 (Uudissana)

Sanoista kiinni // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 3 (Pääkirjoitus)

Toimituksen kommentti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 35 (Keskustelua)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. - 0280-350X. - 2012 : 2, s. 20

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. - 0280-350X. - 2012 : 4, s. 21

Vuoden sanoja // Mitä missä milloin 2013 : vuosikirja syyskuu 2011 – elokuu 2012 : 63. vuosikerta. - Helsinki : Otava, 2012.  S. 22–24

Ymmärrettävää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 3

Grönros, Eija-Riitta
Mitä uutta Kielitoimiston sanakirjassa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 4–6

Mitä uutta Kielitoimiston sanakirjassa? // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. - 0280-350X. - 2012 : 3, s. 4–8 (Artikkeli on muokattu Kielikellossa 1/2012 julkaistusta artikkelista)

Valovirran yksikkö on luumen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 41  (Kysyttyä)

Gustafsson, Anna Maria
Begriplighet temat på årets Språkrådsdag // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  36–37

Renskrivningen av essäprovet slopas // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 38

Haapanen, Minna
Kielivoimistelua: kysymykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 25

Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 41

Kinesioteippaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 41

Heikkilä, Elina
Rauhallista joulua! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 39 (Kysyttyä)

Heikkinen, Vesa
Aihetta filmiin // Koillis-Lappi. - Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0782-5579 . - 2.4.2012, s. 2 (Vieraskynä)

Design – kaikki ja ei  mitään // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. ISSN 1236-794X. - 19 (2012) : 4, s. 6–9

Jokapäiväiset genrepulmamme // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 10

Kieliopista genreoppiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 36–37 (Julkaisuja)

Kun langat eivät enää laula // Koti-Lappi. - Kemijärvi : Pohjois-Suomen media.   ISSN 2243-1152 . -  ? (Kolumni)

Puheenvuoro Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja -teoksen julkistamistilaisuudessa // http://www.kotus.fi/files/2174/Genreanalyysi_julkaistamistilaisuus_kirjan_esittely_VH.pdf

Sanojen taidetta // Koti-Lappi. - Kemijärvi : Pohjois-Suomen media.  ISSN 2243-1152 . -  11.10.2012, s. 2 (Kolumni)

Yleisiä genreongelmia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 11

Heinonen, Tarja Riitta
Ateriaratkaisut // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 32 (Jokisen eväät)

Hepulit herneistä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 11

Holmgård, Sandra
Jär, ijee och ijeenand i Esse // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s. 28–29

Horstia, Ulla
Finsk-somalisk ordbok // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s. 37

Hurtta, Heikki
Hiha rupesi poikkiommaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 39 (Kysyttyä)

Mentiin lauttalla Riittan kanssa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 40 (Kysyttyä)

Hyvärinen, Riitta
Kuinka editoida toisten tekstiä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2012 : 6, 2 s.

Tekstistä luonteva puhe // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2012 : 3, 2 s.

Verbin viemää // HSY-skuuppi : Helsingin sanomalehtimiesyhdistyksen kirje jäsenille. - Helsinki : Helsingin sanomalehtimiesyhdistys. 1457-2915 . 2012 : 3, s. 1 s.


af Hällström-Reijonen, Charlotta
Från skönlitterära redigeringar till Google // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s. 18–21

Goda nyheter för finländska översättare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s. 30–31

Hur skrivs ordet katt? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s. 25–26

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s.  4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s.  4

NTM-centralen i Norra Österbotten tackades för språkinlärning // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  35

Ny språkpolitisk koordinator främjar våra nationalspråk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  34–35

Nytänkande.nu // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  20–23

Otålig nordist som älskar svenska och gillar finska // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s.  22–25

Stöpsel, beväring och siskonkorv // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  19–21

Utrensning av barbarismer från Gutenberg till Bergroth // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s. 8–13

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Sandström, Caroline
Språkvård intresserar historiker // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 43–44

Joki, Leena
Hallintohimmeli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 27

Niisk ja muut pienet sanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 10

Kamppi, Nina
Irstailla hevosilla kirkkoon // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 26–27 (Kieli kartalla)

Kankaanpää, Salli
Latvian kielestä verkkosanakirja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 29 (Uutisia)

Uutta Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 32 (Uutisia)

Katila, Tuomas
Finlandssvenska texter i Korp // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  29–30

Kolehmainen, Taru
Eläköityä ja muita ongelmasanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 15–18

Erisnimestä yleisnimeksi – aataminomenoita Kankkulan kaivoon // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 28–29

Mistä linnunmaito? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 32–33 (Sananen)

Tiedotuksia elämänkaarelta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 30–31 (Näkökulma)

Ukkostaa vai ukostaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 40 (Kysyttyä)

Korhonen, Riitta
Kahden persoonan loukussa. Sinä ja lapset syötte puuroa – vai syövät? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 19–22

Luottavatko he toisiinsa, toinen toiseensa vai toinen tosiinsa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 9 (Suomen kielen lautakunta)

Sitä mukaa kun vai sitä mukaa kuin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 6–8 (Suomen kielen lautakunta)

Kuutti, Pirkko
Vanhan kirjasuomen sanakirja: ikkuna menneeseen maailmaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 12

Maamies, Sari
Haisee ulolta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 39 (Kysyttyä)

Joku ja jokin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 10–13 (Suomen kielen lautakunta)

Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 39 (kysyttyä)

Kolme prosenttiyksikköä suuntaansa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 41 (Kysyttyä)

Pakkasennätys rikki Sallan Naruskalla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 40 (Kysyttyä)

Varpaiden nimet ja numerot // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Manni-Lindqvist, Tiina
Päärata ja oikorata // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 41 (Kysyttyä)

Varkaus vai Warkaus? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 41 (Kysyttyä)

Martola, Nina
Institutet för de inhemska språken från 2012 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  31–32

Seminarium om språkkontakt och flerspråkighet // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s. 38–39

Mattfolk, Leila
Språkattityder och språklig identitet // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 16–19

Tidskriften Namn och bygd 100 år // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  33–34

Mattfolk, Leila – Vidberg, Maria
Ny upplaga av Svenska ortnamn i Finland  // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s.  36

Moilanen, Raija
Otsikot ojennukseen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 26–27 (Perusasiaa)

Tiiseri // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 41 (Kysyttyä)

Nuolijärvi, Pirkko
Hiidenkiven 19 vuotta : julkaisuyhteisöjen edustajat ja kustantaja kommentoivat lehtemme lopettamispäätöstä / Tuomas M. S. Lehtonen, Lassi Saressalo, Pirkko Nuolijärvi, Jukka Ihanus, Outi Lauhakangas // Hiidenkivi. 2012 :  5, s. 4–5

Küsimus on alati: kas keel on tähtis ja kelle keel on tähtis? // Sirp nr 2, 13.1.2012. 3 s. http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=13831:kuesimus-on-alati-kas-keel-on-taehtis-ja-kelle-keel-on-taehtis&catid=18:varamu&Itemid=15&issue=3376

Suomen kielen tulevaisuus -palkinto Wikimedia Suomelle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 33 (Uutisia)

Nuoranne, Otto
Hen on heistä kaikkein kaunein // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 32–33 (Näkökulma)

Nuutinen, Liisa
Ekologiaa kielitoimiston sanakirjassa // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN
1239-2073. 2012 : 6, s. 62–63

"Keski-ikäisen leksikografin päivä". Uudissanaruno – sanoja uudesta Kielitoimiston sanakirjasta (2012). 

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4587

Lääketieteen sanastoa yleiskielen sanakirjassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 16–18

Ottaako hermosta, ottaako päähän? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 31 (Jokisen eväät)

Roheaa räimettä. Kielitoimiston sanakirjan uudissanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 7–10

Paikkala, Sirkka
Jantusen suvun ja nimen synty // Elias Jantusen suku Kaskiselästä / Paikkala, Jarmo (toim.). - Asikkala : Jantusen sukuseura ry, 2012.  S. 82–84


Jos suurkuntiin, katoaako Kiuruvesi? // Kiuruvesi : sitoutumaton pitäjän uutis- ja ilmoituslehti. -  Kiuruvesi : Kiuruveden sanomalehtiosakeyhtiö. - 0359-6087. - 4.4.2012, nro 14, s. 3  (Kolumni, osa 4)

Kiuruvesi saisi jäädä elämään nimineen // Kiuruvesi : sitoutumaton pitäjän uutis- ja ilmoituslehti. -  Kiuruvesi : Kiuruveden sanomalehtiosakeyhtiö. - 0359-6087. - 7.3.2012, nro 10, s. 8–9  (Kolumni, osa 1)

Kotimainen nimikäytäntö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 14–17

Kuntauudistus uhkaa mullistaa nimistön // Helsingin Sanomat, Vieraskynä 9.3.2012

Maalla vai kaupungissa? // Kiuruvesi : sitoutumaton pitäjän uutis- ja ilmoituslehti. -  Kiuruvesi : Kiuruveden sanomalehtiosakeyhtiö. - 0359-6087. - 21.3.2012, nro 12, s. 3 (Kolumni, osa 3)

Muutoksia ulkomaisten paikannimien kirjoitusasuihin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 41 (Uutisia)

Osoitejärjestelmän uusiminen ei ole ilmaista // Kiuruvesi : sitoutumaton pitäjän uutis- ja ilmoituslehti. -  Kiuruvesi : Kiuruveden sanomalehtiosakeyhtiö. - 0359-6087. - 14.3.2012, nro 12, s. 7 (Kolumni, osa 2)

Puolison nimi vai oma nimi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 14–19

Puolison nimi vai oma nimi? //  S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN
1239-2073. 2012 : 5 , s. 66–67

Puolison nimi vai oma nimi? Sukunimen valinta avioituessa // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. - 0280-350X. - 2012 : 2, s. 9–13

Sukunimestä Korte // Länsi-Uusimaa : puolueeton maakuntalehti. - Lohja : Lohjan sanomalehti- ja kirjapaino. -  0783-3261. -  2.2.2012

Yuliia, Julija, Yulia – Ukrainan, Valko-Venäjän ja Bulgarian omakielisten nimien latinaistaminen // Kielikello 2012 : 4, s. 27–29

Yuliia, Julija, Yulia – Ukrainan, Valko-Venäjän ja Bulgarian omakielisten nimien latinaistaminen // verkko-Kielikello 2012 : 4 (laajennettu versio)


Paikkala, Sirkka – Paikkala, Jarmo
Henttosen suvun ja sukunimen synty ja kehitys // Myö Henttoset Karjalast. Henttosten sukukirja / Jarmo Paikkala. - Helsinki :  Henttosen sukuseura, 2012. ISBN 978-952-93-0803-3. S. 12–15

Paikkala, Sirkka – Suviranta, Sami
Identiska ortnamn – preciserade adressnamn // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s.  5–7

Piehl, Aino
Jollei toivoteta joulua, mitä toivotetaan (joulukuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4589

Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 21.12.2012

Lakikielen ymmärrettävyys: rajankäyntiä ammattikielen ja yleiskielen välillä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 4–7

Plain Languagen asiantuntija vieraili Kotuksessa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 38 (Uutisia)

Tullaanko ilman säädösviittauksia toimeen? (heinäkuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4526

Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 25.7.2012

Virkakieli odottaa vielä kehittämisohjelmaansa (maaliskuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4485

Ilm. myös:  Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.3.2012

Pyhälahti, Minna
Erotu eduksesi sähköpostiviestilläsi // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2012 : joulukuu, s. 46–47

Luetelmat helpottavat lukemista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 30–31 (Perusasiaa)

Saa, anna palautetta – vaikkei se aina maistu ihanalta // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2012 : kesäkuu, s. 32–33

Tuo huikea sana huikea // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4588

Ylen terminologiaa: striimausta vai suoratoistoa? 8.10.2012 // Ylen Oppiminen-blogi. Ylen intranet

Ruppel, Klaas

Tulossa maahanmuuttajakielten sanakirjojen sarja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 31 (Uutisia)

Räsänen, Matti
Kotukseen kielipolitiikan koordinaattori (toukokuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4528 Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 30.5.2012

Kotuksesta Kotimaisten kielten keskus vuoden 2012 alusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 31 (Uutisia)

Räsänen, Matti
Toistaa toistamistaan // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. - 0280-350X. - 2012 : 1, s. 4–8


Rönnbacka, Maria
Diskussionen om hen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  35–36

Böte – ett omtvistat ortnamnselement // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 33

Rönnbacka, Maria – Holmgård, Sandra
Business och andra affärer // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  24–25

Rönnqvist, Sara
Språk och fantasi – ordkonstnärens palett och pensel // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  25–28

Salonen, Minna
Jätkäsaarenlaituri ja Kuninkaanhaanaukio – kaavanimien oikeinkirjoituksesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 18–20

Kuro kaks silmä oikke ja kaks nurja – Kutomisesta ja vähän neulomisestakin / Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 34–35 (Kieli kartalla)

Sandström, Caroline
Finskan i Helsingfors // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 38–39

Suutari, Toni
Sata vuotta puhuttua porohistoriaa  / Toni Suutari ja Matti Särkelä // Poromies. - Rovaniemi : Paliskuntain yhdistys. ISSN 0355-0540. - 2012 : 3, s. 44

Tiililä, Ulla

Kieli on nettihuijausten tärkeä johtolanka: Eri tekstejä voi epäillä saman ihmisen kirjoittamiksi, jos merkittäviä yhtäläisyyksiä on riittävästi / Ulla Tiililä & Jenni Viinikka // Helsingin Sanomat. 19.7.2012 (Vieraskynä)  http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kieli+on+nettihuijausten+t%C3%A4rke%C3%A4+johtolanka/a1342586999918

Tekstilajit kielenhuollossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 8–10

Uusitalo, Helinä
Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 42

Venäjän Lugajoki on Laukaanjoki // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 38 (Kysyttyä)

Vaula, Sari
Mainosten haasteelliset yhdyssanat // Kaupan Maailma. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2012 : 2, s. 50–51

Talvilomaillaan ja vesijuostaan – yhdysverbejä moneen lähtöön // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 30–31 (Perusasiaa)

Yritys- ja tuotenimet – muotia ja suosituksia // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM.
ISSN 1239-2073. 2012 : 1, s. 66–67

Vehmaskoski, Maila
Likka // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 28–29 (Kieli kartalla)

Viertiö, Annastiina
Kutsu houkuttelemaan // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2012 : 2, s. 66–67

Tittelien historiaa rohtolaisesta ravintokonsulttiin // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2012 : 7, s. 50–51

Westerberg, Pia
Tvåspråkiga skolor – bra eller dåligt? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  36–37

Wihuri, Elina
Kassiopeia ja Pieni Karhu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 38 (Kysyttyä)

Suomen matkailutiet: Siniseltätieltä Pohjanlahden rantatielle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 2,  s. 22–23

Äikäs, Monica
Chrysostomosliturgin på svenska // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 37–38

Den svåra danskan // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2012 : 1, s. 32

En översatt värld // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.  ISSN 1456-9884. 2012 : 2, s. 24

Satsadverbial på rätt plats // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s.  40–42

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  52–54


Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s.  55–58

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s.  46–48

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s.  56–58


Palaa otsikoihin

Suomen kielen lautakunta

(Minna-Riitta Luukka, Auli Hakulinen, Salli Kankaanpää, Kimmo Koskenniemi, Alice Martin, Mervi Murto, Matti Rönkä, Sari Maamies)

Suomen kielen lautakunta – kolmen vuoden saldo / Minna-Riitta Luukka // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 4–6

Tammisaari vai Raasepori vai Raaseporin Tammisari? Suomen kielen lautakunnan kannanotto entisten kunnannimien käyttöön // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 1,  s. 13

Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

Palsta ilmestyy 10 maakuntalehdessä

Heikkinen, Vesa
Arkkihuolia // Kainuun Sanomat. 18.11.2012, s. 18
Arvokasta kielitietoa // Kainuun Sanomat. 29.1.2012, s. 19
Ennätyksellinen ennätyskesä // Kainuun Sanomat. 5.8.2012, s. 15
Epäpyhä laki // Kainuun Sanomat. 16.9.2012, s. 14
Kansa otti kielensä takaisin // Kainuun Sanomat. 18.3.2012, s. 19
Kielenvaalinta ja vakuuttavuus // Kainuun Sanomat. 12.2.2012, s. 19
Kuka kaipaa kiusakieltä // Kainuun Sanomat. 28.10.2012, s. 15
Kysymyksiä kynnyksistä // Kainuun Sanomat. 3.6.2012, s. 19
Lainaa vain // Kainuun Sanomat. 2.9.2012, s. 14
Levy kuumana // Kainuun Sanomat. 1.7.2012, s. 15
Millaista politiikkaa onkaan kielipolitiikka? // Kainuun Sanomat. 1.4.2012, s. 28
Terminen kevät // Kainuun Sanomat. 29.4.2012, s. 19
Tyhmiä sanoja // Kainuun Sanomat. 30.9.2012, s. 15
Usko ja tunnustus // Kainuun Sanomat. 23.12.2012, s. 19
Vaa'ankielivääntöjä // Kainuun Sanomat. 11.11.2012, s. 15

Tiililä, Ulla
Apua J. L. B. Matekonille! // Kainuun Sanomat. 4.3.2012, s. 17
Asiallinen ja epäasiallinen työpuhe // Kainuun Sanomat. 7.4.2012, s. 24
Haiseeko omakehu? // Kainuun Sanomat. 5.2.2012, s. 17
Huutavan ääni // Kainuun Sanomat. 6.5.2012, s. 15
Lausuntoja laiturilta // Kainuun Sanomat. 8.7.2012, s. 13
Sanat kaupan // Kainuun Sanomat. 12.8.2012, s. 19
Se kolmas adjektiivi // Kainuun Sanomat. 3.11.2012, s. 17
Seimestä perhepetiin // Kainuun Sanomat. 30.12.2012, s. 18
Typerä lyhenne vai lyhentäjä? // Kainuun Sanomat. 10.6.2012, s. 15
Verbaaliset sormenjäljet // Kainuun Sanomat. 9.9.2012, s. 14

Palaa otsikoihin

Kielikuulumisia

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4178


Kun suomi pääsi paperille: vanhan kirjasuomen lähteillä / Kuutti Pirkko
Vanhan kirjasuomen sanakirja: ikkuna menneeseen maailmaan / Kuutti Pirkko


Suomen murteiden rajoilla / Korhonen Tarja

Suomen murteiden sanakirja – tervetuloa murteiden maailmaan! / Korhonen Tarja


Sopivia ja sopimattomia sanoja / Joki Leena
Sinä tulet iholle / Korhonen Riitta


Happamia, sanoi kettu tavaramerkeistä / Nuutinen Liisa
Sus siunatkoon, mitä trendiruokia! / Joki Leena

Kielikuulumisia 5/2012
Missä minun murunen on? – Ovatko omistusliitteet jo turhia? / Korhonen Riitta
Tietääkseni murusesi on ikävissään / Joki Leena


Nälkäisen pään arvoitus ja rajakahdennus / Ulla Tiililä
Pyyntöjä vai mäkätystä? – Miten toisen puhetta tulkitaan? / Ulla Tiililä

Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

/ Minna Pyhälahti


Palaa otsikoihin

Kurkistin

Eronen, Riitta

Ajan sana: Ekoluokassa // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. -

1236-794X. - 19 (2012) : 1, s. 40

Ajan sana: Pliis! // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 4, s. 40

Ajan sana: Printti  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 5, s. 13

Ajan sana: Sote-alueella // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 2, s. 40

Ajan sana: Talkoistettu työ // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 3, s. 40

Ajan sana: Ydintoiminta-analyysi // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 6, s. 35


Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Aution saaren dosentti  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 5, s. 12

Päivystävä tekstintutkija: G-pisteen hinta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 1, s. 9

Päivystävä tekstintutkija: Häpeän huntu // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 2, s. 9

Päivystävä tekstintutkija: Taas yksi teksti pulkassa // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 6, s. 11

Päivystävä tekstintukija: This is humour // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 3, s. 31

Päivystävä tekstintutkija: Ydintoimintoanalyysivuoto // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 4, s. 31


Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4181
Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokannasta poimitaan kuukausittain yksi siinä kuussa laajalti käytössä ollut uusi sana.

Joulukuu: joukkovihkiminen / Leena Joki
Marraskuu: maksumuuri / Minna Haapanen ja Tarja Riitta Heinonen
Lokakuu: sairaussakko / Riitta Eronen
Syyskuu: koulushoppailu / Liisa Nuutinen
Elokuu: villiruoka / Riitta Eronen
Heinäkuu: hyttysansa / Siina Autio, Suvi Syrjänen ja Otto Nuoranne
Kesäkuu: mentalisoida / Leena Joki
Toukokuu: talkoistaminen / Riitta Eronen
Huhtikuu: perhesurma / Riitta Eronen
Maaliskuu: sitouttamisbonus / Leena Joki
Helmikuu: kuntakartta / Riitta Eronen
Tammikuu: vastajytky, antijytky / Riitta Eronen

Palaa otsikoihin

Sanapoimintoja vuodelta 2011

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4449
Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönros, Minna Haapanen, Tarja Heinonen, Leena Joki, Raija Moilanen ja Liisa Nuutinen


Palaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=478

Haapanen, Minna
Cake pop ja cookie pop (23.1.2012)
(4.12.2012)

Joki, Leena
(27.2.2012)
Suitsintaa ja suitsentaa (16.11.2012)

Palaa otsikoihin

Språkspalt i tidningen Pohjola-Norden

http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=4513


af Hällström-Reijonen, Charlotta
(4/2012)

Martola, Nina
(2/2012)
(3/2012)
  Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477

Uusitalo, Helinä

(19.12.2012)

(27.6.2012)


Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner

Gustafsson, Anna Maria

Språket i sociala medier (Recension av: Språket i sociala medier / Ingrid Herbert & Helena Englund Hjalmarsson. - 2012 ; Blogga, tvittra och fejsbucka – kommunicera effektivt i sociala medier / Jenny Forsberg. - 2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. - 0358-9293. -  2012 : 4, s. 51–52

Heikkinen, Vesa
Julkiset elämät (Arv. teokset: Politiikka ja mediajulkisuus / Juha Herkman. - Tampere, 2011 ; Hetken hallitsijat : julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa /  Anu Kantola (toim.). - Helsinki, 2011) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 1, s. 49–50

Kirjallisuuden ja tekstien sosiologiaa (Arv. teos: Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa / toim. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. - Helsinki, 2011) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - 1236-794X. - 19 (2012) : 5, s. 45

Holmgård, Sandra
Verbala förolämpningar på 1630-talet (Recension av: Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala – En historisk talaktsanalys / Erik Falk. - Uppsala, 2011)  // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 49–51


Martola, Nina
Fackspråkliga basord (Recension av: Basord i våra fackspråk (TNC 104). -  2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 47–49

Ordboksappar (Recension av: Nordstedts tvåspråkiga ordboksappar (2011) samt Svenska Akademiens ordlista som app (2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.
41–45

Snacka skandinaviska (Recension av: Snacka skandinaviska / Birgitta Lindgren och Anitha Havaas. -  2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 4, s. 50–51

Mattfolk, Leila
Närpesdialekten som indentitetsskapare (Recension av: Ja bare skrivar som e låter”. En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms / Anna Greggas Bäckström. - Vasa, 2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 3, s.
37–38

Moilanen, Raija
Verkkojulkaisun typografia – käytännön neuvoja (Arv. teos: Verkkojulkaisun typografia / Jukka Korpela. - Helsinki, 2012) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 4,  s. 38 (Kirjoja)

Pyhälahti, Minna
Näkijä, tekijä, kokija: Myydään: hellyysterapiaa yksinäisille // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. ISSN 1236-794X. - 19 (2012) : 3, s. 26–27

Rönnbacka, Maria
Ett språk att älska (Recension av:  Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva / Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson . - Stockholm, 2011) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  49–50

Syrjänen, Suvi
Raivosuomea ja verbaalisia nonparelleja (Arv. teos: Suuri ällösanakirja – piinakiinaa pitkässä juoksussa / Jari Tammi. - Helsinki, 2011) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2012 : 3,  s. 38–39 (Kirjoja)

Äikäs, Monica
Resa genom metaforvärldar (Recension av. Polletten som trillade ner / Lars Melin. - 2012 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 2, s. 51

Språkfrågor i tiden (Recension av: Vart är vart på väg? och andra språkfrågor i tiden.  - Norstedts, 2011)
// Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2012 : 1, s.  50–51

Palaa otsikoihin

Abstraktit

Heikkinen, Vesa
Genre ideology and social linguistics // Abstract, Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics, Tallinn University 16–18 May 2012

Nuolijärvi, Pirkko
Current trends in language policy in Finland // Abstract, Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics, Tallinn University 16–18 May 2012

Paikkala, Sirkka
Digital maps and other data as tools for onomastic research. - Abstracts / Achoimri. Ceardlann Logainmneacha 2012 / Placenames Workshop 2012.  Dublin City University : Dublin. S. 15

Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet

Kotimaisten kielten keskuksen palkkausohjeisto. 9.5.2012 / Palkkauksen arviointi- ja kehittämisryhmä:  Anna-Liisa Kristiansson, Petri Lauerma, Toni Nykänen, Ritva Paananen, Elisa Stenvall ja Risto Widenius. -
Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. - 15 s.

Reilun pelin vinkit / Anna-Liisa Kristiansson, Tiina Manni-Lindqvist, Sirkka Rautoja, Elisa Stenvall, Ulla Tiililä ja Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2012. 1 s.


Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestä

Heikkilä, Elina
Rauhallista joulua! (11.12.2012 8.45)

Heikkinen, Vesa
1387 ynnä alle 79 Kiveä (10.10.2012 11.19)

”Asemies” (24.1.2012 12.27)
Bloggaaja jouluaamuna (18.12.2012 10.29)
Bloggaajaolentona essiivistä (31.8.2012 11.56)
Demokratuuri  (27.8.2012 14.36)

Diiba-daabasta ilman diiba-daabaa? (24.1.2012 12.44)
Eduskunta on valehtelun kanssa vähän nirso (16.11.2012 9.28)
Ei revitä, vaan rakennetaan (8.2.2012 15.00)
”Ei-sanaa ei uskalleta kirjoittaa” (23.3.2012 13.53)
Epämiellyttävä genreoletus: kiusaaminen kuuluu verkkoon (30.8.2012 10.50)
”Erimielisyys on keskeinen sääntelyn ominaisuus” (24.8.2012 14.56) (LEKSA, säädöskieliblogi)
F-lukutapa ja linkkiloikinta tyhmentävät, kuulemma (28.9.2012 10.13)
Genrehymy (13.7.2012 9.25)
”Harvinaisten sanojen taivutusmuodoista” (3.5.2012 13.51)
Ideologian paluu (26.10.2012 10.49)

Ihan läppä kirja (25.9.2012 16.10)
”Jouheva?” (27.2.2012 12.24)
Kaikkiallistumisesta (25.1.2012 9.21)
”Kankkulan kaivon murre?” (13.8.2012 10.52)
Kansalaisaktivismi kannattaa kieliasioissa (12.10.2012 13.19)
Kauniisti paketoituja kielierheitä (6.2.2012 16.04)
Kenelle kirjoitan? (14.2.2012 15.44) (LEKSA, säädöskieliblogi)

Keskiaikaista kirja(in)tuotantoa (28.3.2012 12.29)
Kieliteknologiablues (15.11.2012 15.37)
”Kiitos, Matti!” (17.1.2012 12.53)
Kolmekymmentä hymiövuotta (19.9.2012 8.34)
Konjakin nimenmuutos (1.10.2012 10.28)
”Kritiikitön toki-sanan käyttö" (6.2.2012 11.08)
Kuka on selväsanaisin? 2.4.2012 14.59

Kuuluu lajiin? (14.9.2012 16.00)
Kääk, trolli bloggaa! (30.10.2012 8.36)
Lakialoitteesta porsastelupykäläksi (23.11.2012 11.12)
Lopetetaan (20.9.2012 11.17)
Lukutaito ei ole selviö (7.9.2012 13.28)

Maalaismaisemaa ja ekolingvistiikkaa (21.11.2012 13.46)

”Maho d?” (23.8.2012 9.51)
Maineikas vai hyvä? (15.3.2012 12.12)
Mainoskatsahdus (11.5.2012 10.33)
Mieletön muoti-ilmaus (14.11.2012 14.26)
Mikä on huosta? (10.9.2012 15.53)
Mistä tunnet sä costaricalaisen ystävän? (30.5.2012 12.05)
”Miten Rio pitäisi ääntää?” (22.8.2012 9.53)
Murresanakirja sähköistyy (28.2.2012 16.05)
Nauhoittamisesta niuhottamista (4.10.2012 12.57)
Oikeustieteen vai oikeustieteiden opiskelua? (8.11.2012 10.08)
Olettaminen, tuo suostuttelevan kielenkäytön ihana ominaisuus (10.5.2012 15.32)

Ongelmia kirjoittamisessa? Tilaa teksti netistä! (1.10.2012 14.32)

Paiska (23.4.2012 9.14)

Pilkunn... (15.5.2012 14.17)
Poissaoleva läsnäolo ja muita moderneja mediailmiöitä (23.10.2012 15.04)

Päättää” (24.1.2012 12.19)
Rationaalinen lineaarikombinaatio? (13.2.2012 16.09)

Riittääkö terve järki vai laaditaanko laki? (8.10.2012 16.01)(LEKSA, säädöskieliblogi)

Sanasta lehteä (6.3.2012 9.12)

”Setä Ho ja hattuässä” (30.5.2012 9.31)
Sloganeja sorvaamaan! (13.9.2012 12.08)

Stream ja Talk (31.1.2012 9.24)

Syrjäytyminen – oma vika? (17.9.2012 9.06)

Tarvitaanko kielitiedettä? (18.5.2012 11.59)
Tekstejä teksteistä, jotka kertovat teksteistä, jotka… (25.9.2012 11.12)
Terveyssidesanoja (20.8.2012 13.12)
Tieteen suomea suomitaan (2.2.2012 12.09)
”Tulla korvista (ulos)” (28.2.2012 13.11)
”Turkkusessa – väärin taivutettu?” (21.8.2012 8.26)
Tuunata, harvinaisen tyhmä sana? (24.9.2012 10.00)
Voihan pojat! Voihan uutinen! (5.9.2012 10.50)
Voitto tuli (29.10.2012 9.28)

Yhdysvaltain armeija kielentutkimuksen eturintamassa (9.5.2012 16.24)

Yksi juristi kymmenestä uskoo lakikielen olevan ymmärrettävää (22.8.2012 13.32) (LEKSA, säädöskieliblogi)


Koponen, Eino
Suomea vai siansaksaa? (28.5.2012 14.03)


Korhonen, Riitta
Kirjoittaminen ei ole vain kirjoittamista (20.3.2012 11.04)

Leino, Antti 
Kielioppi on tulkintaa (5.9.2012 9.42)
Laki on niin kuin se kirjoitetaan (4.4.2012 14.52)

Nuolijärvi, Pirkko
Monikerroksinen kieli (15.3.2012 10.09)

Nuoranne, Otto
Harharetki kieleen (19.6.2012 11.29)

Ruppel, Klaas
Pullojenpalautuspiste (13.4.2012 15.20)

-----

Ainiala, Terhi
Arska paistaa (10.4.2012 13.38)
Herrat Dotcom ja Löfven (23.2.2012 11.02)
Honak ja Lahi (10.8.2012 11.26)
Itis on Itis (9.3.2012 14.58)
Kaisan huomassa (13.9.2012 13.47)
Lounaalle Puroon (21.6.2012 10.19)
Melkein nimellisiä perheenjäseniä (23.7.2012 13.29)
Nimihavaintoja Taiteiden yössä (24.8.2012 14.54)
Olzon on nyt Olsson (19.10.2012 10.09)
Perustietoa nimistä (12.1.2012 11.38)
Presidentinvaalit niminä (19.1.2012 15.38)
Reiskojen nimet (7.5.2012 10.45)
Snagarilla (10.2.2012 13.11)

Stadi voitti (21.11.2012 9.42)

Taitelija Sakari ja liikemies Heikki (18.12.2012 11.41)

Tuttu Kaisaniemi (31.5.2012 14.41)

Juva, Kersti

Aikuinen, adonis ja akka (31.5.2012 17.18)
Häri Potö ja Deivi Krokit (27.12.2012 20.17)
Kielikesä (31.7.2012 14.52)

Kyllä ja yes (29.2.2012 17.47)
Lauseen marssijärjestys (30.4.2012 11.19)
Maailma muuttuu ja sanat sen mukana (31.1.2012 15.18)
Ojämn och ställvis irriterande tankspridd (31.10.2012 18.39)
Persoonallista (31.3.2012 20.22)
Suomentaja sorvin ääressä (28.11.2012 15.28)
Suomiko edistynyt tietoyhteiskunta? (31.8.2012 16.03)

Syö, ampuu ja poistuu (25.6.2012 18.59)
Where is my pipo? (30.9.2012 17.55)


Koskela, Lasse
Annanko kirkkotieni nurmettua? (30.3.2012 21.06)
Dialogia (9.6.2012 15.40)
Hallintopuhe ja sen vaiheistaminen ( 7.9.2012 20.41)
Hyvin harvaa ajojäätä (18.3.2012 13.07)
Juurikin (7.10.2012 11.40)
Katkon semantiikkaa (6.12.2012 15.51)

-kin (13.1.2012 19.37)
Kustannusvähennystavoitteen päivittäminen (15.6.2012 19.36)
Käsky ja käskytys (13.9.2012 18.55)

Lauantaisia koirauutisia (15.9.2012 21.40)

Maajussi huijaa aina? (21.11.2012 19.44)

Minä ja iltatyttö (27.5.2012 13.40)
Minä, kieli ja kielenkäyttö (9.2.2012 20.20)
Mitäköhän edes käy? (16.3.2012 13.20)
Murre? (14.12.2012 21.32)
Myös ( 4.5.2012 19.53)
Oikaisu (12.9.2012 18.42)
Palattua (1.7.2012 14.35)
Pientä rajaa, opetus- ja kulttuuriministeriö! (13.2.2012 19.47)

Pilkku (8.1.2012 17.34)
Piste (19.1.2012 20.25)
Projekti (6.12.2012 15.26)
Revolutionallly innovative environmental innovation from Finland – Buy and see! (9.5.2012 22.17)
Se löytyy? (1.6.2012 22.07)

Tämällänsä on tämä? (14.6.2012 20.53)
Tää olis radio-ohjelma (6.7.2012 18.17)
Urheilu-uutisia (11.11.2012 17.19)
Uutisia? (25.8.2012 12.50)
Yksinoikeudella? (6.8.2012 19.00)


Lappalainen, Hanna

Ettei muka VR tiedota! (20.6.2012 8.43)
Jospa alkaisimmekin muuttamaan normeja (30.9.2012 18.26)
Joululoman kielihavaintoja (31.12.2012 16.29)
Kemin Jokke, Noomin mies ja suden suudelma (23.4.2012 13.34)

Kielestä ja kielellä kiusaajat (6.3.2012 18.10)
Kielipropagandaa koulussa (1.11.2012 21.39)
Luokka – elokuva kielestä ja kulttuurien konfliktista (30.11.2012 16.21)

Miksi länsi- ja itäsuomalaiset eivät ymmärrä toisiaan? (9.1.2012 9.08)
Mitä kaikkea kielenkäytön perusteella voikaan ennustaa (27.8.2012 14.15)
Mitä on osata suomea? (16.7.2012 15.10)
Uudenlaista kahvilakulttuuria: tässä ois Kertulle espressoa (16.5.2012 21.40)
Voi kauhia miten kauhee! (10.2.2012 14.40)


Löytty, Olli

Eihän tämä englanniksi kirjoittaminen niin kauheaa olekaan (31.5.2012 23.15)
Miksi en saa aikaiseksi ainuttakaan kansainvälistä artikkelia? (15.2.2012 11.13)
Rakkaudesta meihin (30.1.2012 10.08)
Syyrian vitsipääkaupunki (28.3.2012 9.52)
Tunnista tekstilaji! (30.4.2012 12.16)


Parko, Kaija
Innostavaa asiantuntijapuhetta (16.7.2012 10.40)
Jos tykkään, niin tökkään (21.2.2012 19.22)
Kiroilun kauneus ja voima (18.10.2012 13.26)
Laitetaan teille tämä kanyyli (17.1.2012 11.03)
Lukemisen vaikeus (20.4.2012 12.31)
Läheltä liippaa (19.6.2012 10.20)
Mitä mahtaa olla yleissivistys 2020-luvulla? (21.8.2012 9.32)

Mummo-osastolla opittua (16.9.2012 16.41)

Muotisanat tulevat ja menevät (19.12.2012 11.11)

Ongelman ytimessä (20.3.2012 18.03)
Tulosten äärellä (16.5.2012 11.57)

Vaarana ´talvivaara´ (18.11.2012 10.45)


 

Palaa otsikoihin