Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Kirjoitettu kieli

Kotimaisten kielten keskuksella on hallussaan paljon kirjoitetun kielen aineistoja, niin sanottuja tekstikorpuksia. Kotuksen tekstikorpukset sisältävät suomenkielisiä tekstejä kirjakielemme alusta 1500-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Pääpaino kokoelmissa on ennen 1900-luvun alkua julkaistuissa teksteissä. Tätä uudempien tekstien julkista tarjoamista rajoittaa tekijänoikeuslaki.

Vanhan kirjasuomen korpuksessa on tekstejä Ruotsin vallan ajalta (1500-luvulta noin vuoteen 1810). Varhaisnykysuomen korpuksen tekstit ovat vuosilta 1809–1899. Kokoelma tunnettujen suomalaisten kirjailijoiden kaunokirjallisuutta ulottuu 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun. Nykysuomea esittelee kokoelma tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheita, joka ulottuu vuodesta 1935 vuoteen 2006.