Siirry sisältöön

JULKAISUT VUONNA 2013Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja -sarja

62. Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja
1 : A–K / [päätoimittaja: Erkki Itkonen] ; [päätoimittaja/toimitussihteeri: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimittajat: Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Satu Tanner]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2013. - 486 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556)ISBN (OSA): 978-951-717-692 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja
2 : L–P / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitussihteerit: Eino Koponen, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Riho Grünthal, Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2013. - 470 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 978-951-717-711-5 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja
3 : R–Ö / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimituspäällikkö, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Sani Alatalo, Eino Koponen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Leena Sarvas]. - Helsinki :
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2013. - 503 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 978-951-717-712-2 (nid.)

171. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas / [toimitus: Salli Kankaanpää (päätoimittaja), Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies, Aino Piehl ; muut kirjoittajat Riitta Eronen, Riitta Hyvärinen, Taru Kolehmainen, Pirjo Mikkonen, Raija Moilanen, Minna Pyhälahti, Matti Räsänen, Sari Vaula, Inkaliisa Vihonen, Elina Wihuri]. - 11. painos [10. painoksen
muuttamaton versio]. -  Helsinki  :  Kotimaisten kielten keskus,  2013. - 277 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja, ISSN 2242-461X, ISSN-L 2242-461X ; 171) ISBN 978-952-5446-75-3

172. Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet / Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 492 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ;  172). ISBN 978-952-5446-80-7

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja –

Palaa otsikoihin

Institutet för de inhemska språken webbpublikationer


30. Suomen murteiden sanakirja: konkeri–kurvottaa. Painetun 8. osan
toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Toinen julkaisupäivä 22.4.2013.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

33. Ordbok över Finlands svenska folkmål: i–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2013.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN: 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330  http://kaino.kotus.fi/fo/?p=main. Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senaste uppdatering 6.6.2013.

Palaa otsikoihin

Skrifter – Institutet för de inhemska språken

7. Namn i stadsmiljö : handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / redigerade av Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson.  - [Helsingfors] :  Institutet för de inhemska språken ;  [Uppsala] : NORNA-förlaget, 2013. - 269 s. : kuv., kartt. (Skrifter / Institutet för de inhemska språken,  2323-4113 ; 7)(NORNA-rapporter,  0346-6728 ; 90) ISBN 978-952-5446-82-1 (nid.)


Palaa otsikoihin

Lehdet – Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2013. ISSN 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk
/ Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2013. ISSN 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 216 sivua.

Palaa otsikoihin

Kirjat – Monografier

Heinonen, Tarja Riitta
Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 2013. - 228 s. (Diss. : Helsingin yliopisto, 2013)
978-952-10-8554-3 (nid.). Julkaistu myös verkkojulkaisuna ISBN 978-952-10-8555-0 (PDF) URN:ISBN:978-952-10-8555-0

Tiittula, Liisa–Nuolijärvi, Pirkko
Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa. - Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. - 637 s. ( (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia,  0355-1768 ; 1401, Tiede). ISBN 978-952-222-416-3

Palaa otsikoihin

Toimitteet – Redigerade verk


Folkmålsstudier. 51 (2013) / utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2013. ISSN 0356-1771. - 141 s.

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös 2012 / toimitus Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja ; julkaisuluettelo Anna-Liisa Kristiansson ; kannen kuva Sirkka Rautoja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 36 s.

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset – Vetenskapliga artiklar


Grönros, Eija-Riitta
Sanakirjojen normatiivisuus ja deskriptiivisyys // Hyvä sanakirja : tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan / toimittaneet Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo. - Turku : [Turun yliopisto], 2013. (Publications of the Department of Finnish and Finno-Ugric Languages of the University of Turku, Turun yliopiston suomen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja. ISSN 2323-5322 ; 3).  ISBN 978-951-29-5498-8 (nid.). S. 35–52

Kuvat ja kuvatekstit // Tieteen yleistajuistaminen / toimittaneet Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara. - [Helsinki] : Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-263-7, s. 176–180

Heinonen, Tarja Riitta
Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta //  Virittäjä. 117 (2013) : 1, s. 101 [ref.] (Verkkoliitteessä ilmestyvät lektiot)

Pari huomautusta väitöskirjan esittelystä //  Virittäjä. 117 (2013) : 4, s. 596 [ref.]

Hurtta, Heikki
Kieli- ja murreasiat // Kotiseutututkimuksen ABC. Jokamiehen käsikirja / Julk. Suomen Kotiseutuliitto. http://www.kotiseutuliitto.fi/abc . - 2 s.

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Möjligheter till framgång för språkvården // Svenskan i Finland 13 / Siv Björklund, Harry Lönnroth, Nina Pilke (red.) ; Sanna Heittola (teknisk redigering). - Vasa : Vaasan yliopisto, 2012 (Vaasan yliopiston julkaisuja. ISSN 1238-7118 ; 178)(Publikationer från Vasa universitet. Rapporter, ISSN 1238-7118 ; 178) ISBN 978-952-476-409-4 (nid.). S. 71–81

Två perspektiv på svenskans normering i Finland // Källan. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 1237-8356.  2013 : 1, s. 42–45 Ilm. myös: http://www.efokus.fi/flash/e_kallan_1_2013/#/42/

Kamppi, Nina
På jakt efter metoder för lexikografisk betydelseindelning (E. Summary: Theoretical and methodological considerations in lexicographic word sense differentiation)  // Folkmålsstudier. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. - 0356-1771. 51 (2013), s. 9–23

Kankaanpää, Salli–Piehl, Aino–Räsänen, Matti
Språkets roll i lagberedningen: Hur forska i lagtextformulering? // Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog. Reykjavík 11.–12. oktober 2011 / Redigeret af Ari Páll Kristinsson og Jóhannes B. Sigtryggsson. - Norden, Nordisk Sporgkoordination, 2013.
ISBN: 978-87-89410-50-0. S. 35–49. http://nordisksprogkoordination.org/dokumenter-til-download/Juridisk%20sprog%20i%20norden.pdf

Koponen, Eino
Beiträge zur uralischen Wortbildungslehre mit besonderer Berücksichtigung des Samischen // Finnisch-ugrische Mitteilungen. - Hamburg. ISSN 0341-7816. 37 (2013), s. 77–159

Kuutti, Pirkko
Sanakirja historiassa, historia sanakirjassa / Kaisa Lehtosalo & Pirkko Kuutti // Hyvä sanakirja : tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan / toimittaneet Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo. - Turku : [Turun yliopisto], 2013. (Publications of the Department of Finnish and Finno-Ugric Languages of the University of Turku,  Turun yliopiston suomen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja. ISSN 2323-5322 ; 3).  ISBN 978-951-29-5498-8 (nid.). S. 53–76

Lauerma, Petri
Finnish  revivalist movements and the development of literary Finnish especially in the first half of the 19th century // White field, black seeds: Nordic Literary Practises in the Long Nineteenth Century / Anna Kuismin & Matthew Driscoll. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012.  - (Studia Fennica Litteraria, ISSN 1458-5278 ; 7) ISBN 978-952-222-444-6. S. 158–168 [ref.]

Rudimenta, suomen kielen oppikirja 1600-luvulta (Zusammenfassung: Rudimenta linguae finnicae breviter delineata, Lehrbuch der finnischen Sprache aus dem 17. Jahrhundert) //  Folia uralica debreceniensia. 20 (2013), s. 177–188. ISSN 0239-1953. [ref.] Ilm. myös: http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20


Rudimentan vesileimasta ja tekijästä (Vastine Kaisa Häkkisen Rudimenta-kieliopista kirjoittamaan kirja-arvosteluun) // Virittäjä 2/2013, s. 292-299) // Virittäjä. 117 (2013) : 3, s. 419–420 (Havaintoja ja keskustelua) [ref.]

Martola, Nina
Mediala s-verb i svenska ordböcker // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. 0805-2735. - Vol. 20 (2013), s. 93–109

Mattfolk, Leila–Sjöblom, Paula
Nordisk namnforskning 2010. Litteraturkrönika. 2.2. Finland. [Nordic name
research 2010. Summary of bibliography, Finland.] // Namn och bygd. 99 (2011), s. 151–156

Nordisk namnforskning 2011. Litteraturkrönika. 2.2. Finland. [Nordic name research 2011. Summary of bibliography, Finland.] // Namn och bygd. 100 (2012), s. 305–311

Mattfolk, Leila–Vidberg, Maria
Svenska ortnamn i Finland – an inventory of Swedish place names in Finland // UNGEGN Tenth conference New York, 31 July – 9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization, b) Office treatment of names. E/CONF.101/79. 3 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Svenska ortnamn i Finland – an inventory of Swedish place names in Finland.(Summary) // UNGEGN Tenth conference New York, 31 July – 9 August 2012. Item 8 of the Provisional Agenda, National standardization, b) Office treatment of names. E/CONF.101/79/Add.1 (Summary). 1 s.
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html

Nuolijärvi, Pirkko
Finnország nyelvi helyzete a 21. században //  Finnek. Tanulmányok a multikulturális Finnországról / Szerkesztette Domokos Johanna.
AmbrooBook. S. 233–252

Suomen ja ruotsin kielen asema ja kieliolojen seuranta Suomessa //  Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi. Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden / Tainio, Liisa & Harju-Luukkainen, Heidi (toim.) - Jyväskylä :  Suomen kasvatustieteellinen seura, 2013. - (Kasvatusalan tutkimuksia ; 62). S. 23–46

Yksilön kielellisen elämän ulkoiset ehdot // Keelemees Raag Raimo 60 / Toimetaja Tiina Söderman. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2013 (Eesti Keele Instituudi Toimetised ; 15). ISBN 978-9985-79-540-8. S. 140–152

Paikkala, Sirkka
Aittojärvi // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 18

Haapakumpu // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 25

Heinäkylä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 30

Honkaranta // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 36

Kalliokylä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 44

Kiuruvesi // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 9

Koivujärvi // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 50

Korpijoki // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 56

Koskenjoki // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 62

Kovasten suvun ja sukunimen synty // Kovasten sukukirja / Jarmo Paikkala ja Arto Varonen. – Helsinki : Kovasten sukuseura ry. S. 14–17

Kylien kirja // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 7

Lahnajoki // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 68

Lahnanen // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 75

Lapinsalo // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 80

Luupuvesi // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 86

Niemiskylä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 93

Nimistö // Kotiseutututkimuksen ABC. Jokamiehen käsikirja / Julk. Suomen Kotiseutuliitto. http://www.kotiseutuliitto.fi/abc

Osmanki // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 98

Rantakylä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 104

Rapakkojoki // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 109

Remeskylä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 115

Rytky // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 121

Ryönänjoki // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 126

Sulkavanjärvi // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 133

Tihilä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 139

Toiviaiskylä // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 145

Turhala // Kylien kirja : Kiuruvesi-lehden juhlakirja 2013 / Jaana Selander, Anu Laitinen, Tiina Kilvensalmi. - [Kiuruvesi] : Kiuruvesi Lehti, 2013. ISBN 978-952-93-3076-8 (sid.). S. 151

YK:n 10. paikannimikonferenssi // Virittäjä. 117 (2013) : 2, s. 291 [ref.] (Kielitieteen kentiltä)

Paikkala, Sirkka–Leskinen, Teemu
YK:n kymmenes paikannimien standardointikonferenssi 31.7–9.8.2012, New York. http://www.kotus.fi/files/2309/UNCSGN_2012-raportti.pdf -  27 s.

Ruppel, Klaas
Das Deutsche im estnisch-deutschen Wörterbuch Wiedemanns (Saksa keel Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus) // Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind / koostanud Jüri Valge. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2013. ISBN 978-9985-79-531-6. S. 310–311

Maahanmuuttajille laadittavat sanakirjat ja etiikka // Hyvä sanakirja : tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan / toimittaneet Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo. - Turku : [Turun yliopisto], 2013. (Publications of the Department of Finnish and Finno-Ugric Languages of the University of Turku,  Turun yliopiston suomen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja. ISSN 2323-5322 ; 3).  ISBN 978-951-29-5498-8 (nid.). S. 94–112

Sandström, Caroline
Från folkmålsstudier till interaktionell dialektologi (E. Summary: From studies of folkmål to an interactional dialectology) // Folkmålsstudier. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. - 0356-1771. 51 (2013), s. 87–113

Tiililä, Ulla
Sosiaalihuoltoa ja tahatonta kielipolitiikkaa // http://www.nosteessa.fi/arkisto/laki-on-niin-kuin-se-luetaan.html (Ulla Tiililän kommentit sosiaalihuoltolain luonnokseen). 4 s.

Vilkuna, Maria
Referential dimensions of human impersonals in dialectal European Portuguese and Finnish / Pekka Posio and Maria Vilkuna // Linguistics. Volume 51 (2013) : 1. ISSN (Online) 1613-396X, ISSN (Print) 0024-3949, DOI: 10.1515/ling-2013-0006, January 2013. Pages 177–229 [ref.]

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut

Piehl, Aino

Fine tuning style and precision: Adapting directive citations to Finnish statutes // Research models and methods in legal translation / Lucja Biel & Jan Engberg. The special issue of LANS on legal translation. ISSN 978 90 5487 829. 2013 : 12.  https://lans.ua.ac.be/index.php/LANS-TTS/issue/current. S. 161–181

Raevaara, Liisa–Sorjonen, Marja-Leena–Lappalainen Hanna
Vuorovaikutus Kelan puhelinpalvelussa. - Helsinki : Kelan tutkimusosasto, 2013. - 274 s. (Työpapereita. ISSN 2323-9239 ; 46/2013) (Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita) URI: http://hdl.handle.net/10138/39251


Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar

Aapala, Kirsti
Sananjalan mahti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 18–19

Susi hukassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 30–31 (Kieli kartalla)

Alanen, Timo
Muistikuvia Kurista 1920- ja 1930-luvulta // Someron joulu. - Somero : Somero-seura. 1235-3485. 2013, s. 9–11

Muistoja sota-ajan säännöstelystä ja mustanpörssin kaupasta // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2013, s. 19-20

Autio, Siina
Nesessiiviverbien subjekti : vastine // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 38–39 (Keskustelua) (Keskustelun alku "Pitääkö oven olla auki?" / Siina Autio // Kielikello 4/12 ; jatkuu "Nesessiiviverbien subjekti" / Katriina Martikainen-Lauttamus // Kielikello 1/2013)

Eronen, Riitta
3D-tulostus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 39 (Kysyttyä)

Annapa tännekin! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Aristoteleen kantapää ynnä muita fraasirikoksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 26–28 (Riitta Eronen (kysymykset) ja Pasi Heikura (vastaukset)(Kieli työssä)

Chick lit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 39 (Kysyttyä)

Kehysriihtä ja irtoripseä ihmetellessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 24–25

Kenen nimet kirjoihin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 3 (Pääkirjoitus)

Kielivoimistelua: kysymykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 33

Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 41

Lempi-sanat // Mistä puhumme kun puhumme jostain : Aristoteleen kantapään tutkimuksia / Pasi Heikura. -  Jyväskylä : Docendo, 2013. ISBN 978-952-291-013-4 (sid.),  s. 22–24

Mitä ihmeen kielipolitiikkaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 3 (Pääkirjoitus)

Rakastajat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Rinnakkaiseloa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 3 (Pääkirjoitus)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2013 : 3, s. 25

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2013 : 1, s. 14

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2013 : 2, s. 25

Varusnainen ja esihenkilö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 41 (Kysyttyä)

Vuoden sanoja // Mitä missä milloin 2014. - Helsinki : Otava, 2013. ISBN 978-951-1-27191-8 (sid.), s. 22–24

Yhteispelillä se sujuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 3 (Pääkirjoitus)

Gustafsson, Anna Maria
Framtiden ljus för språkexperten // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 43–44

Haapanen, Minna
Esineitä tulostamaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 24–25 (Uudissana)

Heikkilä, Elina
Heipä hei ja heleää helluntaita! // S & A : toimiston ammattilehti. – Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2013 : 4, s. 58–59

Uurastan toimistossa, viihdyn toimistolla // S & A : toimiston ammattilehti. – Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2013 : 2, s. 58–59

Heikkinen, Vesa
Ahneuden arvoitus: keitä Niinistö tarkoitti? // Kleio. - Helsinki : Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto. ISSN 0356-181X. 2013 : 1, s. 14–15

Ettää ja jottaa // Journalisti. 2013 : 14 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/14/kolumnit/kieli-ettaa-ja-jottaa/

Genreaakkosia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 7

Genrevoimat valloillaan – tietoisuutta tarvitaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 4–6

Huippuja ja huiputtajia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 17 (Sananen)

Jäljillä // Koti-Lappi. - Kemijärvi : Pohjois-Suomen media. ISSN 2243-1152. huhtikuu  (Vieraskynä)

Kerran elämässä // Journalisti. 2013 : 11 (Kieli)
http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/11/kolumnit/kieli-kerran-elamassa/

Kotityöt kääntämisestä // Journalisti. 2013 : 9 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/09/kolumnit/kieli-kotityot-kaantamisesta/

Kylmintä toissa yönä // Koti-Lappi. - Kemijärvi : Pohjois-Suomen media.   ISSN 2243-1152. 3.10.2013, s. 4 (Vieraskynä)

 

Missä niitä siittiöitä ui? // Journalisti. 2013 : 4 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/04/palstat/kieli-missa-niita-siittioita-ui/

Osuutta asiaan // Journalisti. 2013 : 13 (Kieli)
http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/13/kolumnit/kieli-osuutta-asiaan/

Pakettiratkaisuja // Journalisti. 2014 : 15 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/15/kolumnit/kieli-pakettiratkaisuja/

Pannaan laittaen? // Journalisti. 2013 : 5 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/05/palstat/kieli-pannaan-laittaen/

Reilu kielenkäyttö auttaa vähentämään kiusaamista // Helsingin Sanomat. 8.2.2013 (Vieraskynä) http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1360214464958


Toimittajan osaa // Journalisti. 2013 : 2  (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/02/kolumnit/kieli-toimittajan-osaa/

Toimittajan taholta // Journalisti. 2013 : 7 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/07/palstat/kieli-toimittajan-taholta/

Tyylikäs veto // Journalisti. 2013 : 10 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/10/kolumnit/kieli-tyylikas-veto/

Uutisen inflaatio // Journalisti. 2013 : 3 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/03/palstat/kieli-uutisen-inflaatio/

Vastedes jatkossakin? // Journalisti. 2013 : 6 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/06/palstat/kieli-vastedes-jatkossakin/

Vähän potentiaalia // Journalisti. 2013 : 12 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2013/12/kolumnit/kieli-vahan-potentiaalia/

Heinonen, Tarja Riitta
Omin aivoin ajateltu, omin sormin näpytelty // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2013 : 3, s. 18–20

Tsunami vesilasissa – leikittelyä sanonnoilla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 12–13

Voivoita ja valivalia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 31 (Jokisen eväät)

Horstia, Ulla
Sanakirjoja maahanmuuttajille // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 9

Hurtta, Heikki
Isä ol murha juotto // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 24–25 (Kieli kartalla)

Kielivoimistelua: murrevoimistelua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 29

Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 42

Toiste? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 39 (Kysyttyä)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Att va? Om den finlandssvenska satsflätan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 2, s. 48–49

Flerspråkig resursbassäng // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 39–40

Hen i finlandssvenska skolböcker // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 41

Institutet för språk och folkminnen tvingas spara // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 2, s. 27

JO underkänner namnet ELY-centralen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 4, s. 38–39

Klarspråk 2013 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 37–38

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2013 : 1, s. 4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2013 : 2, s. 4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 3, s. 4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. -2013 : 4, s. 4

Nördigt om språk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293.  2013 : 1, s. 31–32

Språkbruks systertidskrift skärs ner // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293.  2013 : 1, s. 33

Vastine Markus Sandbergin artikkeliin "Hevonen on häst, professor Ivars" ( Språkbruk. 2013 : 1, s. 45-46) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293.  2013 : 1, s. 46.

Joki, Leena
Karjalaista kielivoimistelua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 33 (Kielivoimistelua)

Kepeät mullat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 29 (Jokisen eväät)

Kielivoimistelua: vastaukset  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 42 (Kielivoimistelua)

Trolli – rölli, kiuso, härnäkkö? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 29 (Uudissana)

Ultraortodoksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Kankaanpää, Salli
Kieliohjeiden kirjo // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 4–5

Karvinen, Kati
Monikasvoinen passiivi // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4860 Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 30.12.2013

Klemettinen, Riina
Kukkahattu kukkistelee // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 30–31 (Jokisen eväät)

Strokesta aivohaveri? Lääketieteen sanastolautakunta 30-vuotias // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 38 (Uutisia)

Koistinen, Ulla
Kuntaliitokset 2013 – kunnannimestä pitäjännimeksi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 19–21

Muhammad ja Muhammed // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Korhonen, Riitta
Eikä on entisensä. – Eikä! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 14–16

Korhonen, Riitta–Lappalainen, Hanna
Kieli muuttuu–rikkautta vai rappiota? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 7–12

Kokoaan suuremmat -kin ja -kaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 16–18

Laaksonen, Marianne
Kielloillako kielipolitiikkaa? (syyskuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4759 (Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 25.9.2013)

Lauerma, Petri
Suomen kieli 150 wuotta sitten keisari Aleksanteri II:n toimesta oikeutetuksi // Helsingin Sanomat. 3.8.2013 (sivu C 5) [Vuoden 1863 kieliasetusta käsittelevän uutisen mukaelma 1800-luvun kielelle.]

Leskelä, Henna–Syrjänen, Suvi
Kihlajaiset ja vihkiäiset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Kurpitsajuhla sai eniten kannatusta halloween-kyselyssä

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4813


Maamies, Sari
Haltija ja haltia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 6 (Suomen kielen lautakunta)

Henkilökunta ja he // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 22–23 (Perusasiaa)

Juna-asema // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 40 (Kysyttyä)

Juoksija kiisi voittoon – vai kiitikö hän? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 16–17 (Perusasiaa)

Lähtemisen historiaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Majesteetin, tutkijan ja hoivakielen me // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 39 (Kysyttyä)

Onko huomenna pouta? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 40 (Kysyttyä)

Pian aikaa tulee sade // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Sudenkorentoja ja pirunhevosia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Verkkaiseen tahtiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Manni, Tiina
Karjalaiset ja pirkkalaiset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 39 (Kysyttyä)

Manni-Lindqvist, Tiina–Kuutti, Pirkko
Miksi maapallo kirjoitetaan usein pienellä, vaikka  se kuulostaa erisnimeltä? Entä mistä kyseinen  sana on suomen kieleen tullut? // Tähdet ja avaruus. - Helsinki : Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. ISSN 0355-9467.  2013 : 4, s. ?

Mattfolk, Leila–Vidberg, Maria
Kontiolax ja Gustav Adolfs – verkkojulkaisu Suomen ruotsinkielisistä paikannimistä (ruotsista kääntänyt Ulla Koistinen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 37 (Julkaisuja)

Moilanen, Raija
Iphoneista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Kasvuyritys ja startup-yritys // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 38 (Kysyttyä)

Musse, Abdi–Ali Hersi, Liban
Sanakirjoja maahanmuuttajille // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 10–11

Nuolijärvi, Pirkko
Euroopan vähemmistöjen kieliolot – karjala ja viro Suomessa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 32–33 (Vähemmistökielet)

Kieli ja kotiseutu // Orimattilan joulu. - Orimattila : Lions club Orimattila. (2013), s. 18–20

Parempaan virkakieleen (E. Summary: Towards better administrative language) // Terminfo. -  Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. -  0358-7517. - 2013 : 4, s. 8–10, 25–26

Saima Harmaja – salaista valoa täynnä // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. - 52 (2013) : 2, s. 4–7

Nuutinen, Liisa
Greige – beigenharmaata rosoisuutta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 30 (Uudissana)

Ollas, Martina
Mjau! Djurläten på olika språk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 3, s. 24–26

Pradajerskan är borta men gammalpigan lever kvar // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 3, s. 44–46

Paajanen, Ilona
Kuka syö Manun illallisen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 23 (Jokisen eväät)

Paikkala, Sirkka

Makens namn eller eget? Val av efternamn i äktenskapet / Sirkka Paikkala ; bearbetning Leila Mattfolk ; översättning: Maria Rönnbacka // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 5–10 (Ilm. myös: http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=3830)


Paikannimiperintöä suojeltava // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 36

Paikannimiä Pöytävuorelta Pariisiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 4–7

Pariisista Papukaijannokkaan – kirja ulkomaiden paikannimistä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. - 2013 : 1, s. 24–25

Piehl, Aino
Eurovaalit // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110.  6.11.2013 (Hyvää virkakieltä)

Klarspråk 2013 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 25

Lyhyestä vaalinkin nimitys kaunis // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110.  6.11.2013 (Hyvää virkakieltä)

Mukaan lukien vai selvemmin toisin? // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 27.3.2013 (Hyvää virkakieltä)

 
Pyhälahti, Minna
Kaikki nimet taipuvat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 17

”Kirjoittamisessa ei ole mitään mystistä” // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 26–27 (Kieli työssä)

Porua ja puhetta nimien taivuttamisesta // Ylen Oppiminen

Striimaus on suoratoistoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 1, s. 15 (Uudissana)

Syksyn tyylivinkkejä kirjoittajalle! // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073.  2013 : 6,  s. 60–61

Talviolympialaisten paikat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 29 (Nimiuutisia)

Ylen uutiskirje. 2013 : 1
http://yle.multiedition.fi/HRD/uutiskirje/2013/Kielenhuolto2013_1.php

Ylen uutiskirje. 2013 : 2
http://yle.multiedition.fi/HRD/uutiskirje/2013/Kielenhuolto2013_2.php

Ylen uutiskirje 2013 : 3
http://yle.multiedition.fi/HRD/uutiskirje/2013/Kielenhuollon2013_3.php

Ylen uutiskirje. 2013 : 4
http://yle.multiedition.fi/HRD/uutiskirje/2013/Kielenh_4_2013.php

Ryödi, Anna
Käsialoja ja laskoksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 28–29 (Kieli kartalla)

Räsänen, Matti
Avoin hallinto pyrkii parempaan kieleen (helmikuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4614  Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 13.2.2013

Räsänen, Matti–Saarinen, Taina
Yliopistojen kielipolitiikka puhuttaa pitkästä aikaa / Matti Räsänen ja Taina Saarinen // Kieli, koulutus ja yhteiskunta – toukokuu 2013. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti  http://www.kieliverkosto.fi/article/yliopistojen-kielipolitiikka-puhuttaa-pitkasta-aikaa/. 3 s.

Rönnbacka, Maria
Fältarbete i södra Österbotten // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 33–34

Vietnamesiska finlandssvenskar – identitet i samtal // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 20–22

Salonen, Minna
Nyt se on tuas keli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 32–33 (Kieli kartalla)

Sandström, Caroline
Selektiv hörsel på dialekt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 2, s. 35–36 (Dialekt)

Sandström, Caroline–Rönnbacka, Maria
Tärjor och ramt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 37–38

Sommardahl, Eivor
Klarspråksprojekt nyttig väckarklocka // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 23–25

Suominen, Sara
Niistäpä niistä, sävypartikkeleista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 32–33 (Ilmiö)

Tiililä, Ulla
Liika abstraktius ja näennäinen konkreettisuus hämmentävät (maaliskuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4621 (Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 6.3.2013)

Perusteluilla ehkäistään mielivaltaa ja mielipahaa (toukokuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4691 (Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 29.5.2013)

Pistekö pikkuasia? (joulukuu) // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4861 (Ilm. myös: Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 4.12.2013, s. 23–24)

Tiittula, Liisa–Nuolijärvi, Pirkko
Tarvitaanko uudelleenkäännöksiä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 22–25

Uusitalo, Helinä
Miten taipuvat Sade, Rae ja Dennis? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 14–16

Valkeinen, Sonja
Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 42 (Kielivoimistelua)

Kuin, kuten ja pilkku // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Nimivoimistelua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 3, s. 31 (Kielivoimistelua)

Westerberg, Pia
Norden i skolan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 4, s. 41

Äikäs, Monica
Betydelseglidningar i översatt text - några exempel med satsadverbialet också // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 2, s. 21–25

En text är en väv av samband–om tema och rema i översatt text // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 3, s. 39–43

Referensbindning // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 4, s. 12–15

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 47–49

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 2, s. 43–47

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 3, s. 47–50

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 56–58


Palaa otsikoihin

Kielipalstoja – Språkkolumner

Palaa otsikoihin


Kielellä

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4610

Manni-Lindqvist, Tiina

(maaliskuu 2013)

Pyhälahti, Minna
(toukokuu 2013)

(helmikuu 2013)
"Kun ois kesä ja helluntai eikä milloinkaan talvi ja maanantai" (toukokuu 2013)

Palaa otsikoihin


Kielijuttu

Palsta ilmestyy 10 maakuntalehdessä

Heikkinen, Vesa
Aikuisen tasolla? // Kainuun Sanomat. 3.2.2013, s. 24
Hässäkkähässäkkä // Kainuun Sanomat. 21.9.2013, s. 36
Iso kuva pitkässä juoksussa // Kainuun Sanomat. 14.4.2013, s. 20
Itsenäisyys on sana // Kainuun Sanomat. 8.12.2013, s. 18
Joulun sanojen sanomaa // Kainuun Sanomat. 22.12.2013, s. 16
Konsulttikielen prosesseja // Kainuun Sanomat. 7.4.2013, s. 20
Koska minä kuolen // Kainuun Sanomat. 27.10, s. 16
Murinaa akatemiassa // Kainuun Sanomat. 30.3.2013, s. 18
Olettamuksista poikkeavat toteutumat // Kainuun Sanomat. 19.8.2013, s. 28
Poliittinen kakkara // Kainuun Sanomat. 17.2.2013, s. 19
Politiikan kieli kirkastuu // Kainuun Sanomat. 22.9.2013, s. 18
Riihikuivaa puolivälitarkastelua // Kainuun Sanomat. 4.3.2013, s. 26
Saunahalkopinomaksiimi // Kainuun Sanomat. 7.7.2013, s. 19
Soini, varas? // Kainuun Sanomat. 1.9.2013, s. 16
Sote on uusi tupo // Kainuun Sanomat. 30.6.2013, s. 19
Sukupuolineutraalit rakastajat // Kainuun Sanomat. 13.10.2013, s. 19
Tietämisestä käsittämiseen // Kainuun Sanomat. 10.11.2013, s. 19
Torroristi // Kainuun Sanomat. 21.7.2013, s. 19
Uusi vuosi, uudet sanat? // Kainuun Sanomat. 6.1.2013, s. 15
Vain kaksi puhujaa // Kainuun Sanomat. 9.6.2013, s. 19
Vuosi 2 jälkeen jytkyn // Kainuun Sanomat. 28.4.2013, s. 19
Waan kaa helaa // Kainuun Sanomat. 16.6.2013, s. 19

Palaa otsikoihin

Kielikuulumisia

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4178


Kato meitsi täs vaan pussittaa palloimeitsi ja meikä minän rinnalla / Liisa Raevaara
Puhut sä stadii?
–Helsinkiläisnuorten kirjavaa puhetta / Liisa Raevaara


Mistä niitä sanoja oikein tulee? / Kirsti Aapala
Mitä oppija saalistaa? / Kirsti Aapala


Miten sanakirjaa tulkitaan? / Eija-Riitta Grönros
Mitkä sanat sanakirjaan? / Eija-Riitta Grönros

Kielikuulumisia-uutiskirje 4/2013
Alkukirjain on kielestä kiinni / Elina Heikkilä
Pilkutusta englanniksi vai suomeksi? / Elina Heikkilä

Kielikuulumisia-uutiskirje 5/2013

Somen monet suomet / Minna Pyhälahti

Sähköpostilla töitä? / Minna Pyhälahti


Englanti pakkosuomalaistuu / Riitta Korhonen
Miten trolli suomalaistetaan? / Leena Joki

Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

/ Minna Pyhälahti

Palaa otsikoihin

Koulutuksen uutiskirjeet

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4240

Tammikuun 2013 uutiskirje / Annastiina Viertiö
Maaliskuun 2013 uutiskirje / Elina Heikkilä
Kesäkuun 2013 uutiskirje / Sari Vaula
Syyskuun 2013 uutiskirje / Annastiina Viertiö
Lokakuun 2013 uutiskirje / Elina Heikkilä
Joulukuun 2013 uutiskirje / Laura Niemi

Palaa otsikoihin

Kotuksen joulupaketti 2013–2014 

http://www.kotus.fi/joulu / Vesa Heikkinen


Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4181

Tammikuu: oleskeluyhteiskunta / Riitta Eronen
Helmikuu: joustokaukalo / Minna Haapanen
Maaliskuu: sote / Tarja Heinonen
Huhtikuu: valuvika / Leena Joki
Toulokuu: hyönteissyönti / Riitta Eronen
Kesäkuu: tiara / Minna Haapanen
Heinäkuu: tietovuotaja / Tarja Heinonen
Elokuu: kännykkäparkki / Leena Joki
Syyskuu: pätkäpaasto / Minna Haapanen
Lokakuu: seisomapöytä / Riitta Eronen
Marraskuu: aivohaveri / Riina Klemettinen
Joulukuu: nyhtöpossu / Liisa Nuutinen


Palaa otsikoihin

Nimitestit

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=380
30.10.2013 / Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo, Sirkka Paikkala ja Helinä Uusitalo


Palaa otsikoihin

Nimivinkit

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2937

Manni-Lindqvist, Tiina

Karjalainen

Mikä on Väli-Suomi?

Suomenniemi vai Suomen niemi?
Uppsala

Paikkala, Sirkka

Uuden paavin nimi

Pyhälahti, Minna

Alankomaiden kuninkaallisten nimet
Iranin presidentin nimi
Kaari taipuu Kaaren
Kiinan johtajien nimiä
Kyproksen presidentti
Lužniki-stadion
Rocktapahtumien nimet
Venäjän talviolympialaisten paikat


Pyhälahti, Minna–Paikkala, Sirkka
Alsace vai Elsass?

Palaa otsikoihin

Oikeinkirjoitusvinkit

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=1976

Eronen, Riitta–Pyhälahti, Minna
Halloween

Niemi, Laura
Erisnimi yhdyssanan osana
Pilkku päälauseiden välissä
Vierassana yhdyssanoissa

Pyhälahti, Minna
Alkukirjain, piste, kaksoispiste ja ajatusviiva otsikoissa
Jossa vai missä?
Kirjoitetaan niinpä, äännetään [niimpä]
Liha-luujauho
Maistuu hyvältä ja hyvällePalaa otsikoihin

Puheet päreiksi -nettikolumnit (Yle, Politiikkaradio)

Heikkinen, Vesa
Miksi politiikassa ei saa puhua filosofiaa? (19.12.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradiopuheet_pareiksi.html?sivu=1#jaksolistaus
 
Onko katukieli vallannut politiikan? (21.11.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradio/onko_katukieli_vallannut_politiikan_8430.html
 
Politiikka - tylsää vai tylyä teatteria? (25.09.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradio/politiikka_-_tylsaa_vai_tylya_teatteria_7829.html
 
Elvyttävät puskurit?  (27.08.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradio/elvyttavat_puskurit_7545.html
 
Puolustus pauloissa? (05.06.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradio/puolustus_pauloissa_6753.html
 
Missä olet, aikamme Puntarpää? (02.05.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradio/missa_olet_aikamme_puntarpaa_6316.html
 
Fariseusten farssi ja muuta usko(ma)tonta politiikkaa (11.04.2013)
http://yle.fi/puhe/ohjelmat/politiikkaradio/uskonto_poliitikkojen_puheissa_6099.html

Palaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=478

Haapanen, Minna
(7.11.2013)

Heinonen, Tarja Riitta
(8.8.2013)

Joki, Leena
Kulukuri ja kulukuuri (3.9.2013)


Palaa otsikoihin

Sanapoimintoja vuodelta 2012

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4600

/ Koonneet Riitta Eronen ja Raija Moilanen yhdessä Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kanssa

Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477

Uusitalo, Helinä
(26.6.2013)
(19.12.2013)

Palaa otsikoihin

Språkspalter


Palaa otsikoihin

Ordagrant, Hufvudstadsbladet  

http://www.sprakinstitutet.fi/index.phtml?l=sv&s=4841

/ Nina Martola (27.12.2013)
/ Monica Äikäs (13.12.2013)

Palaa otsikoihin

Språkspalten i Arena

Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för Modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884.

Mina tvåspråkiga barn / Monica Äikäs  (2013 : 2, s. 44)
Nye chefen Johanna och käre mamma / Monica Äikäs (2013 : 3, s. 52)
/ Monica Äikäs  (2013 : 1, s. 32)


Palaa otsikoihin

Språkspalt i tidningen Pohjola-Norden

http://www.pohjola-norden.fi/fi/ajankohtaista/pohjola-norden-lehti/lue_lehtea/?id=259)

Martola, Nina
Har du blivit trollad?  // Pohjola-Norden. 2013 : 2, s. 37
Vad heter rinkka på svenska? // Pohjola-Norden-lehti 2013 : 3, s. 21

Äikäs, Monica
Bottenlösa bottnar och uppskärrade tjädrar //  Pohjola-Norden. 2013 : 1, s. 50
Det känns gott att lägga sig i blöt // Pohjola-Norden. 2013 : 4, s. 36

Palaa otsikoihin

Språkspalten

Språkspalt publicerad i Fikt, Finlands kommuntidning.
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=4638

/ Leila Mattfolk (9/2013)

Träna klarspråk på webben / Eivor Sommardahl (8/2013)

/ Leila Mattfolk (7/2013)

Termbanker främjar klarspråk / Eivor Sommardahl (6/2013)

/ Leila Mattfolk (5/2013)

Webben – en väg till klarspråk? / Eivor Sommardahl (4/2013)
/ Leila Mattfolk (3/2013)
/ Eivor Sommardahl & Leila Mattfolk (2/2013)


Palaa otsikoihin

Kotuksen lehdistötiedotteet

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2422

(25.10.2013) / Salli Kankaanpää ja Sari Maamies (suomen kielen lautakunnan lehdistötiedote)


Suomen ruotsalaismurteiden sanakirja alkaa ilmestyä verkossa (6.6.2013) / Vesa Heikkinen

Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (20.3.2013) / Sirkka Paikkala


Palaa otsikoihin

Uutiset

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4709

/ Vesa Heikkinen (4.12.2013)

(29.11.2013) / Minna Pyhälahti

(21.11.2013) / Vesa Heikkinen

(18.11.2013) / Vesa Heikkinen

(14.11.2013) / Vesa Heikkinen


Kotuksen kokoelmia esitellään lauantaina, tervetuloa matkalle kieleen! (7.11.2013) / Vesa Heikkinen

(5.11.2013) / Vesa Heikkinen


Uusi suositus: satuolennon nimitykseksi käy haltia tai haltija (25.10.2013) / Vesa Heikkinen

Kotuksen uudet nimitestit viihdyttävät ja opettavat (24.10.2013) / Minna Pyhälahti

(18.10.2013) / Vesa Heikkinen

(17.10.2013) / Vesa Heikkinen

Uusi opas lainlaatijoiden avuksi, tavoitteena säädösten selkeys (15.10.2013) / Vesa Heikkinen


(8.10.2013) / Vesa Heikkinen


Kelan lomakkeet entistä selkeämpiä, työ kielen parantamiseksi jatkuu (7.10.2013) / Hanna Hämäläinen

(25.9.2013) / Vesa Heikkinen

(19.9.2013) / Minna Pyhälahti


(18.9.2013) / Vesa Heikkinen

(3.9.2013) / Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen

(28.8.2013) / Vesa Heikkinen

Nykyaikainen etunimi on sekä suomalainen että kansainvälinen (22.8.2013) / Minna Pyhälahti

Halt(j)a-keskustelu vaikuttaa suositukseen? (15.8.2013) / Vesa Heikkinen

(15.8.2013) / Vesa Heikkinen

(20.6.2013) / Minna Pyhälahti

(20.6.2013) / Vesa Heikkinen

(17.6.2013) / Vesa Heikkinen

(7.6.2013) / Vesa Heikkinen

(6.6.2013) / Vesa Heikkinen

Kelan asiakaspalvelua parannetaan uusin suosituksin (26.5.2013) / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin


Arvostelut – Recensioner

Aapala, Kirsti–Ruppel, Klaas
Itämaiden mausteita suomen kielessä (Arv. teos: Orientin etymologinen sanakirja / Klaus Karttunen. - Helsinki, 2013) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 4, s. 36–38 (Kirjoja)


af Hällström-Reijonen, Charlotta
Det nordiska Finland (Recension av: Det nordiska Finland / Larserik Häggman. - Helsingfors, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293.  2013 : 4, s. 54

Mångsidigt om nordistik i åttioårig tidskrift (Recension av: Folkmålsstudier 51, 2013 / Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. -  Helsingfors 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 3, s. 36

Hurtta, Heikki
Suomen murrekirja (Arv. teos: Suomen murrekirja  / toimittaneet Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen ja Jaakko Yli-Paavola. - Gaudeamus, 2013) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 34–35

Martola, Nina
Avhandling om finska idiom (Recension av: Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta / Tarja Riitta Heinonen. - Helsinki, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 1, s. 42

MOT-ordböcker för smarttelefon (Recension av: www.kielikone.fi/fi/MOTMobile

www.kielikone.fi/fi/Tuotteet/Sanakirjat/) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 47–50


Nordisk miniordbok (Recension av: Nordisk miniordbok. - 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 43

Talar Norden med kluven tunga? (Recension av: Talar Norden med kluven tunga? / Karin Arvidsson. - Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. - 2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 1, s. 39–40

Tidskriften Nordiska Språk (Tidskriften Nordiska Språk : artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001-2010 / Harry Lönnroth, Nina Pilke, Paula Rossi (red.). - Vasa, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 53–54

Mattfolk, Leila
Ord med personhistoria (Recension av: Kalasjnikov, Don Juan och Barbie :  personerna bakom orden : en eponymordbok / Marcel Grauls ; med textbidrag av Jan-Öjvind Swahn ; översättning: Olov Hyllienmark. - 2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 41–42

Såld på engelska? (Recension av: Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring / Red. av Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson.  - Stockholm, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 2, s. 40–41

Raevaara, Liisa
Tutkimus Kelan puhelinpalvelusta (Arv. teos: Vuorovaikutus Kelan puhelinpalvelussa  / Liisa Raevaara, Marja-Leena Sorjonen, Hanna Lappalainen. - Helsinki, 2013) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2013 : 2, s. 37 (Julkaisuja)

Sandström, Caroline
Tre uppsatser om genus (Recension av: Perspektiv på genus / Gunlög Josefsson (red.). - Lund, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 55

Westerberg, Pia
Slamkrypare och myggjagare (Recension av: Slamkrypare och myggjagare. En nostalgisk ordbok över 50- och 60-talens slang /  Hans ”Lelle Printer” Dahlman. - Känguru, 2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 3, s. 37–38

Språklig förvittring (Recension av: Rapautuva kieli : kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta / toimittaneet Kimmo Granqvist & Päivi Rainò. - Helsinki, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 54–55

Äikäs, Monica
Mångsidigt om översättning och tolkning (Recension av: Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Norstedts 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2013 : 4, s. 52–53

Ur språkets skatt av idiom (Recension av: Svenska uttryck och deras ursprung? / Kerstin Johanson. - 2012) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 1, s. 40–41

Utan skiljetecken ingen text (Recension av: Skiljeteckensboken :  skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp / Siv Strömquist. - Stockholm, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2013 : 3, s. 37

Palaa otsikoihin

Abstraktit


Heikkinen, Vesa
Määritelmäpykälä säädöstekstin funktionaalisena jaksona // XL Kielitieteen päivät 2013. 2.–4.5.2013. Tampere / Jukka Havu ...[et. al.] . - Tampere : Tampereen yliopisto. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2013. S. 36

Heinonen, Tarja Riitta
Mitä tehdään omin päin: omin-adverbit kielenkäytössä // XL Kielitieteen päivät 2013. 2.–4.5.2013. Tampere / Jukka Havu ... [et. al.] . - Tampere : Tampereen yliopisto. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2013. S. 37

Lauerma, Petri
Marcus Pauli Sadeleri – Schroderuksen sanakirjan suomalainen avustaja // XL Kielitieteen päivät 2013. 2.–4.5.2013. Tampere / Jukka Havu ...[et. al.] . - Tampere : Tampereen yliopisto. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2013. S. 61

Räsänen, Matti
Valtioiden viralliset kielet ja maailman kielidiversiteetti // XL Kielitieteen päivät 2013. 2.–4.5.2013. Tampere / Jukka Havu ...[et. al.] . - Tampere : Tampereen yliopisto. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2013. S. 112

Tiililä, Ulla
Asiaselosteet asiakasteksteissä: puhutun kielen perua vai kirjoitetun kielen kirjoa? // XL Kielitieteen päivät 2013. 2.–4.5.2013. Tampere / Jukka Havu ...[et. al.] . - Tampere : Tampereen yliopisto. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2013. S. 156

Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet

IPO- Inhimillisen pääoman suunnitelma ja taulukkoliite / Anna-Liisa Kristiansson, Ritva Paananen, Sirkka Rautoja ja Ulla Tiililä. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 3 s. + 3 s. liitt.

Kotimaisten kielten keskuksen tietoturvapolitiikka / Toni Nykänen, Tarmo Rahikainen, Elisa Stenvall ja Toni Suutari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 5 s. + 3 s. liitt.


Kotimaisten kielten keskuksen ulkoisen viestinnän kehittäminen / Ritva Paananen puheenjohtaja, Vesa Heikkinen sihteeri, Riitta Hyvärinen, Charlotta af Hällström-Reijonen, Anna-Liisa Kristiansson, Raija Moilanen, Minna Pyhälahti, Sirkka Rautoja, Klaas Ruppel, Toni Suutari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 19 s.

Tietoturvapoikkeamat ja niiden käsittely Kotuksessa / Toni Nykänen, Tarmo Rahikainen, Elisa Stenvall ja Toni Suutari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2013. - 5 s. + 1 s. liite


Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestä


Aapala, Kirsti
Onhan näitä kakkaroita (14.2.2013 12.22)

Heikkinen, Vesa
Amerikkalainen, siis kuka ja mistä? (23.5.2013 7.57)
Anglismeista eroon! Suomen refleksiivitaivutus käyttöön! (5.9.2013 10.54)
Balladi lakien turhuudesta (27.8.2013 10.58)(LEKSA, säädöskieliblogi)
Blogikiusaaminen (30.1.2013 16.57)
Digabi (18.4.2013 8.08)
Ei lehmä kaipaa sonnia, kun sataa ydinpommia (24.4.2013 15.14)
Englanninkieliset lainasanat ok! Tai ei sittenkään! (25.9.2013 15.32)
Estää ettei (26.3.2013 8.10)
Foliohatun päähän pälkähtää kaikenlaista (25.9.2013 10.39)
Joutui metsän peittoon eli sekosi? (16.5.2013 9.57)
Juurikin, säärintama ja alkoholiriippuvainen (17.6.2013 12.35)
Jytkyn jälkeen (16.4.2013 11.20)
Kallista kieltä (4.3.2013 9.52)
Kirja-arvio kielenkäytön lajina, tapaus Storgård (24.9.2013 15.00)
Klikkausdemokratiaa (17.10.2013 10.54)
Korvataanko googlaaminen kuukkeloimisella! (27.3.2013 14.15)
Koska ja että uudenlaisessa käytössä (6.8.2013 13.56)
Kovaa kieltä kuntauudistuksesta (LEKSA, säädöskieliblogi)(25.1.2013 9.48)
Kriittistä pyöräilyä ja lingvistiikkaa (13.2.2013 13.37)
Kuoleman kieli kylmää (28.3.2013 9.00)
Kuusisataa genreä (18.3.2013 10.50)
”Kärsimätön” ja ”kärsivällinen” (12.3.2013 10.52)

Kääntäjien kapina (7.1.2013 13.25)
Lasipaviljonki vai sillipurkki? (24.5.2013 10.19)
Latna moro (28.2.2013 11.10)
Mankovaje (4.12.2013 12.57)
Matkapuhelinjätti Nokia? (28.1.2013 6.57)
Metto (15.4.2013 14.07)
Mies, nainen ja suppa (19.3.2013 10.32)
Miten Asha äännetään? (15.5.2013 14.52)
Mitä kaakkoishämäläistä oli Agricolan kielessä? (22.1.2013 14.02)
Mitä vikaa oli sairaslomassa? (13.8.2013 15.13)
Mohammed, Mohammed, missä on se Mohammed? (22.8.2013 15.10)
Muilutus, jörniminen ja ritoloiden ottaminen (5.2.2013 10.05)
Muutamia ikuisuuskysymyksiä (28.2.2013 8.36)
Nainen eläinsuojeluasiamiehenä (14.8.2013 11.07)
Onsi yksillä? (20.3.2013 10.21)
Pakkosaamea (21.8.2013 11.34)
Pölhö vailla johtajaa (26.9.2013 15.33)

Puhelinkäyttäytymisen perussäännöt (28.1.2013 11.39)
Puhuuko suomen kieli ilman sanoja? (17.5.2013 13.02)

Rasistinen kielenkäyttö (14.1.2013 14.13)
Sietämättömät ”noita” ja ”sun pitää” (8.3.2013 10.09)
Sivupaino (17.6.2013 10.25)
Solvaajat sananvapauden ja laillisuuden rajoilla (16.1.2013 15.28)
Some ei ole kahvipöytä (29.5.2013 16.30)
Some, sote ja muut väännökset (6.8.2013 12.45)
Sporttia Pöllölaaksosta (29.10.2013 15.29)
Tekniset sukat ja mukavuuskengät (6.8.2013 12.30)
Tutkimusta murtaen (26.3.2013 15.09)
Törmäojan immenköyrykäs (18.6.2013 13.47)
Vierasperäisten nimien kirjoitusasusta (22.3.2013 13.10)
Vihoviimeiset (4.6.2013 15.37)
Äidinkielivamma (9.4.2013 14.57)
Äikkää örkkinä (9.9.2013 10.15)
Ärsyttäviä amerikanismeja (5.4.2013 11.38)

Koponen, Eino
Merirosvoutta (3.10.2013 15.05)

Laaksonen, Marianne
Kieli on osa hyvää palvelua (16.10.2013 14.44)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Niemi, Laura
Helsingin uudet merkitykset (2.9.2013 16.22)
Koiruudet mielessä (26.8.2013 14.38)

Neuloosin pauloissa (13.11.2013 16.25)
Pikkujoulujuhlintaa (2.12.2013 15.33)
Se on Tourus! (11.12.2013 15.07)
Selfie, teinipeili ja muita pöhinää aiheuttavia sanoja (12.12.2013 10.26)
Ventistä decafiin (19.11.2013 11.06)


Nuolijärvi, Pirkko
Kuka määrää kielenkäytöstä? (30.9.2013 16.28)
Maisteriksi vain englanniksi? (23.2.2013 11.25)
Miten virkakieltä parannetaan? (14.2.2013 13.06)
Rakkaus äidinkieleen (9.4.2013 16.52)
Virkakielelle myös kiitosta (28.8.2013 17.06)

Paikkala, Sirkka
Casablanca ja muut ulkomaiset nimet (20.3.2013 11.32)

Piehl, Aino
Nuorennusleikkaus 150-vuotiaalle virkakielelle (15.8.2013 13.08)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Osaatko sen selvemmin sanoa! (10.10.2013 19.56)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

---


Ainiala, Terhi
Ainialan opissa (25.2.2013 15.12)
Elämäntapana lifestyle (29.7.2013 11.13)
Etunimellä, sukunimellä vai millä? (30.9.2013 7.54)
Keskustakirjastolle nimi (17.6.2013 9.26)
Lahden kaupungissa (26.4.2013 10.06)
Mä mistä löytäisin sen aiheen? (27.8.2013 11.51)
Nimiset vuodet (9.12.2013 10.06)
Ostoksille Ainoaan (29.10.2013 13.42)
Pakilan Pizza ja Hakalaukku (27.3.2013 10.30)
Skin ympäriajo (7.1.2013 17.20)
Softista Lintsillä (29.5.2013 12.47)

Juva, Kersti
Dos cervezas, please (1.7.2013 21.53)
Ei vähä mitään (3.12.2013 11.36)
Haltiat ja örkit (31.7.2013 17.27)
Haltioissani? (5.11.2013 16.51)
Herra Darcyn kosinta (31.5.2013 14.56)
Joutsenten turvapaikka (28.2.2013 21.45)
Lainahöyhenissä (30.3.2013 15.40)
Rumista sanoista (31.1.2013 20.55)
Sanastopulmia (1.10.2013 16.48)
Suomen hankalat sijat (2.9.2013 11.21)
Vieras ja tuttu (30.4.2013 23.14)

Kolehmainen, Taru
Haltia vastaan haltija (13.8.2013 10.36)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Koskela, Lasse
Aika puhuu kieltään? (11.5.2013 21.44)
Hankala haastateltava (11.3.2013 19.08)
Immateriaalisia innovaatioita (10.4.2013 18.45)
Kun sanojen merkitykset horjuvat (14.6.2013 14.56)
Luonto ja sen kuvaaminen sanoilla (5.8.2013 17.11)
Mainostamisen taide on vaikeaa (24.10.2013 13.08)
Miten suomea tulisi opettaa ulkomaalaisille? (23.9.2013 9.50)
Peluhousut bussissa? (6.2.2013 19.54)
Skandaaliuutinen: suomalainen romaani ei innosta kuvalehteä (28.10.2013 8.34)
”Suomi pui hiilinieluja Varsovassa” (21.11.2013 13.23)
”Säästöt purevat myös ylennyksiin” (10.12.2013 11.01)

Äidinkielen koe, putoamiskiihtyvyys ja viherkasvit kotiemme viihtyisyyden lisääjinä (13.1.2013 11.44)


Lappalainen, Hanna
By the way, kertokaa pliis, mitkä sanat on nyt cool (30.4.2013 22.06)
Helsingin puhekieltä kolmelta eri vuosikymmeneltä (21.1.2013 16.57)
Kelan puhelinpalvelu suurennuslasin alla (29.5.2013 8.34)
Matkimista ja mukauttamista (28.2.2013 22.49)
Tavattoman tyypilliset sanat (31.3.2013 23.11)

Parko, Kaija
Ainahan KAIKKI on mahdollista (7.8.2013 16.35)
Asiakirjoittamisen aakkoset (26.9.2013 7.54)
Emme taidakaan nauraa itseämme hengiltä? (18.2.2013 20.34)
Ihan itse (19.1.2013 13.48)
Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa… (22.10.2013 14.35)
”Kävitkö kaukana?” kysyi naapurin mies pääsiäisenä, kun luudalla pihaa lakaisin (28.4.2013 16.13)
Me kailottajat (25.3.2013 13.14)
Motivaatiota, motivaatiota! (17.12.2013 11.47)
Rillataan ja naatitaan (17.6.2013 10.21)
Silmä tarkkana (26.8.2013 11.09)
Suomen kielen oppikirja vuodelta 1934 (19.11.2013 14.34)
Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon  (26.5.2013 12.35)


Palaa otsikoihin

Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia

Eurooppa-liiga vai Euroopan liiga? (3.12.2013 15.05)

Futuuri ja Suomen tulevaisuus (2.10.2013 9.05) / Erkki (eka)Palaa otsikoihin