Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 2005


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


Karjalan kielen sanakirja. 6. osa : T-Ö / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Torikka] ; [toimittaja: Leena Joki]. -  Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 2005. -  782 s. ; 26 cm  (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 6)
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 25) ISBN (osa): 952-5150-82-8 (nid.) 952-5150-83-6 (sid.)

Kaupungin nimet : kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä / toim. Terhi Ainiala. - Helsinki  : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. -  243 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 134)  ISBN: 951-746-712-5 (nid.)

Kielitoimiston sanakirja. CD-ROM-versio /  Marja Lehtinen, päätoimittaja (1998–2003), Eija-Riitta Grönros, toimitussihteeri (1998–2003), päätoimittaja (2003–), Riitta Eronen, taivutus (1998–), Minna Haapanen (1998–), Tarja Heinonen (1999–), Pirkko Kuutti (1998–99), Irma Nissinen (1998–2001), Liisa Nuutinen (2001–), Meri Puromies (2001–02), Leena Sarvas (2001–), Marjatta Vilkamaa-Viitala (1999–). Asutusnimihakemisto: Ritva Korhonen, toimittaja, Tiina Manni-Lindqvist. Atk-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Tarmo Rahikainen.-  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004. CD-ROM-levy ja ohjevihko. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-537 ; 132) ISBN 952-5446-11-5 (Laitteistosuositukset:  käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 98 tai uudempi ;  selainohjelma: Internet Explorer 4.0 tai uudempi ; kovalevytila n. 80 Mt)

Kielitoimiston sanakirja.  Internet-versio. MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0. /  Marja Lehtinen, päätoimittaja (1998–2003), Eija-Riitta Grönros, toimitussihteeri (1998–2003), päätoimittaja (2003–), Riitta Eronen, taivutus (1998–), Minna Haapanen (1998–), Tarja Heinonen (1999–), Pirkko Kuutti (1998–99), Irma Nissinen (1998–2001), Liisa Nuutinen (2001–), Meri Puromies (2001–02), Leena Sarvas (2001–), Marjatta Vilkamaa-Viitala (1999–). Asutusnimihakemisto: Ritva Korhonen, toimittaja, Tiina Manni-Lindqvist. Atk-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Tarmo Rahikainen.-  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004.

Nuolijärvi, Pirkko - Sorjonen, Marja-Leena
Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta / Pirkko Nuolijärvi, Marja-Leena Sorjonen ; taitto: Helena Suni. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. - 149 s. : taul. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 133) ISBN: 952-5446-12-3 (nid.)

Tekstien arki : tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme / toimittanut Vesa Heikkinen. - Helsinki : Gaudeamus, 2005. - 326 s. : kuv.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 135)  ISBN: 951-662-929-6 (nid.)

Venäläisten henkilönnimien opas : Venäjän federaatiossa käytössä olevia etunimiä muunnoksineen ja sukunimiä / toimittaneet Martti Kahla ja Pirjo Mikkonen ; taitto: Helena Suni. - 3., laajennettu laitos. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. - 444 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 136) (Kielenkäytön oppaita ; 5 ) ISBN: 952-5446-13-1 (nid.) Huomautus: Kannessa myös: Oikeinkirjoitus- ja painotusohjeita

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja


Sananselityksiä. Ison suomen kieliopin termejä /  Koonneet: Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna ; verkkototeutus ; Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 1) ISBN: 952-5446-16-6 <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk1/
 

Palaa otsikoihin

Kirjat - monografier


Hanke ja sen toteutus : suomen murteiden morfologisen digitaaliarkiston loppuraportti /  laatineet Kaisu Juusela (hankkeen vastuullinen johtaja), Mika Kukkola, Päivi Markkola ja Toni Suutari. - Helsinki : [Suomen Akatemia], 2005. - 84 s. (Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen moniste) (Suomen Akatemia, projekti 77117)

Lappalainen, Hanna
Språklig variation och interaktion: nya perspektiv inom den fennistiska sociolingvistiken. - Mälardalens högskola : Finskt språk- och kulturcentrum = Suomen kielen ja kulttuurin keskus Institutionen för humaniora, 2005. - 43 s. (Rapporter från Finskt språk-och kulturcentrum, FinSKC ; 3) (Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK ; 3) ISBN 91-975201-1-X

Piste : lukion äidinkieli ja kirjallisuus / Pirjo Hiidenmaa ... [et al.]. - Helsingissä : Otava, 2005. - 261 s. ; kuv. (2. p. 2005) ISBN: 951-1-18839-9 (nid.)

Romanit ja kirkko : opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille / [teksti: Sarita Friman-Korpela, Henry Hedman, Kati Jääskeläinen ... [et al.] ; [kielentarkistus: Timo Korpela]. -  Helsinki : Kirkkohallitus/KDYK, 2005. -  49 s.  (Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja ; 2)  ISBN: 951-789-178-4
 

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Etunimet / Kustaa Vilkuna ; toim. Pirjo Mikkonen. -  4., uud. laitos. -  Helsinki : Otava, 2005. -  288 s.  ISBN: 951-1-18892-5 (sid.)

Finsk-svensk utbildningsordlista  /  Red. Susanna Karjalainen, uppdateringarna inför denna upplaga Silva Björk och Sofia Wallin. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005. - 117 s. ISBN 952-13-2292-6 (nid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Toimintakertomus 2004 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. - 45 s. < Toimintakertomus 2004 (pdf) (121.9 KB) >

Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Herman Bartens / Cornelius Hasselblatt, Eino Koponen und Anna Widmer (Hrsg.). -   Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. -  xxxiii, 492 s. : kuv.  (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, ISSN 0340-6423 ; Bd 65)  ISBN: 3-447-05129-9 

Muuttuva muoto : kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän kunniaksi / toimittaneet Johanna Vaattovaara, Toni Suutari, Hanna Lappalainen, Riho Grünthal. -  Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2005. - 185 s. : kuv., taul.  (Kieli, ISSN 0782-8519 ; 16)  ISBN: 952-10-2473-9 (nid.)

Språk i Norden 2005 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl,  Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2005. - 313 s. ISSN 0108-8270 ISBN 82-7433-0501 

Tahdon sanoa : kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta / toimittaneet Sirpa Huttunen & Pirkko Nuolijärvi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. - 186 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1035) (Kalevalaisten naisten liiton 70-vuotisjuhlajulkaisu)

Tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksen kehittämisen jatkohanke / Opetusministeriön tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksen kehittämisen jatkohanke: Sakari Karjalainen, Mirja Vihma-Kaurinkoski, Anne Luoto-Halvari, Irma Reijonen, Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen, Elisa Stenvall...[et al]. - Helsinki : Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, 2005. - 41 s. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. ISSN 1458-8102. 2005:21. ISBN 952-442-957-8 (nid.) Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-442-958-6, PDF) <URL:http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm_283_tr21.pdf?lang=fi>

Östnyylensk lesanbook = Östnyländsk läsebok : dialekter från östra Nyland / redaktion: Gunilla Harling-Kranck, Caroline Sandström, Darling Forsas ... et al.]. - Kuggom : Redaktionen för Östnyylensk lesanbook, 2005. - 149 s. ; kuv.
 

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Aapala, Kirsti
Boaššu,  Posio// The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 41

Ainiala, Terhi
Alkusanat // Kaupungin nimet. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura 2005 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 134).  ISBN 951-746-712-5 (nid.), s. 7–9

Finländsk ortnamnsforskning under 1900-talets sista årtioenden / Terhi Ainiala ja Ritva Liisa Pitkänen // Namn og nemne. - Bergen : Norsk namnelag. - ISSN 0800-4684. 20/21 (2003/2004), s. 7–21

Nordisk namnforskning 2004. Finland / Terhi Ainiala & Michaela Örnmark // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 93 (2005), s. 113–118

På väg mot urban namnforskning //  Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. - Uppsala : NORNA, 2005. (NORNA-rapporter. ISSN 0346-6728 ; 80), s. 13–26

Suensaaren nimet ja paikat // Tornionlaakson vuosikirja = Tornedalens årsbok.-  [Tornio] : Tornionlaakson neuvosto, 2005.  ISSN 0787-197X, s. 139–149

Tutkimuskohteena kaupunkinimistö // Kaupungin nimet. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura 2005 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 134).  ISBN 951-746-712-5 (nid.), s. 10–25

Urbaani muutos ja kaupunkilaiset identiteetit paikannimistön kuvaamina  / Terhi Ainiala ; Jani Vuolteenaho // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 3, s. 378–394

Urbaanin paikannimistön haasteita : kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella / Terhi Ainiala ; Jani Vuolteenaho // Alue ja ympäristö. - Helsinki : Suunnittelumaantieteen yhdistys.  ISSN 1235-4554. 2005 : 1, s. 4–18 [ref.]

Alanen, Timo
Asutushistoriallisen nimistöntutkimuksen kaksi linjaa : [lektio] // Muinaistutkija. - Helsinki : Suomen arkeologinen seura. - ISSN 0781-6790. 2005:1, s. 41–49

Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet (E. Summary: Family names, individual names, village names and farm names in the province of Savolax in the light of Johan Haberman's land survey register from the 1620s) // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 93 (2005), s. 89–103

Granqvist, Kimmo
ROMTWOL : an implementation of a two-level morphological processor for Finnish Romani // International Conference on Romani linguistics: General and applied Romani linguistics. - München : LINCOM Europa, 2005.  ISBN 3-89586-741-1 (sid.), s. 150–162

Grönros, Eija-Riitta 
Nedsättande uttryck i ordböcker / Översättning från finska av Monica Äikäs // Nordiske studiar i leksikografi 7. - Oslo : 2005.  ISBN 82-91121-03-6, s. 149–155

Halonen, Mia
Mä en sit siihe sanonu mitään. Raportit sanomatta jättämisestä ja evidentiaalinen partikkeli sit(te(n)) keskustelun kertomuksissa (E. Summary: Reports about saying nothing and the evidential particle sit(te(n)) in conversational narratives // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 2, s. 272–298

Heikkinen, Vesa
Arkea arkeissa //  Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), 11–30

Ja rivit täyttyivät, voiton ja onnen odottajan rivit. Tuumiteltuja tekstejä  // Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), 276–296

Lappeenrantalaismies löi toista nenään baarissa : uutisia ja uutisia / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen,  Mikko Lounela // Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), 231–258

Hänninen, Anneli
Sanoista ja motiiveista (rus. rez.: Slova i motivatsija) // Pribaltijsko-finskoe jazykoznanie : lingvogeografičeskie issledovaniaja. -  Petrozavodsk : [Karel’skij naučnyj centr RAN], 2005. ISBN 5-9274-0221-6 (nid.),  s. 27–37

Kankaanpää, Salli
Hei! Äiti kuule! Nykyperhe lapsen kirjelappusessa //  Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), s. 123–136

Koivisto, Vesa
Monikasvoinen -mA ja suomen agenttipartisiipin tausta // Elävä kielioppi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005.  ISBN 951-746-693-5 (nid.), 146–172

Koponen, Eino
Automatische Konvertierung der nielsenschen Orthographie des Norwegischlappischen in die moderne nordsaamische Schriftsprache / Eino Koponen, Mikko Lounela // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum. Congressus decimus internationalis Fenno-ugristarum, Joshkar-Ola 15.08. - 21.08.2005. -  Joshkar-Ola : 2005, s.  204

Bárbmu 'wintering place of migratory birds' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 30–31

Boazu 'reindeer' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 41– 42

Čuhti 'enemy' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 57–58

Čuoika  'midge, mosquito' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 60

Fi. nilkka 'Fußgelenk' und lp. njâlkâs 'glatt, schlüpfrig' // Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Herman Bartens / Cornelius Hasselblatt, Eino Koponen und Anna Widmer (Hrsg.). - Wiesbaden : Harrassowitz 2005. ISBN 3-447-05129-9. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. ISSN 0340-6423 ; 65), s. 179–189

Goddesáhpán 'lemming' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 133–134

Goddi 'wild reindeer'  // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 134–135

Guovssahasat 'Northern Lights, Aurora Borealis' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 137

Guovssat 'Siberian jay, Perisoreus infaustus' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 137

Guovža 'bear' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 137–138

Juoigat 'to chant'  // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s.  154

Juopmu 'sorrel'  // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 154–155

Luhkka 'hooded shawl' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 204

Luohti 'a chant' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 209

Muohta 'snow' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 227–228

Náhppi 'a milking vessel'  // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 233

Noaidi 'shaman' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 244–245

Sápmelaš  'Saami (adj.), a Saami person'  // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 379

Siida 'Lapp village' // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 392

Vierra 'ball of straw for lining for a boot'  // The Saami : a cultural encyclopaedia. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 925). ISBN  951-746-506-8 (nid.),  s. 424

Zum Geleit / Cornelius Hasselblatt, Eino Koponen,  Anna Widmer // Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Herman Bartens / Cornelius Hasselblatt, Eino Koponen und Anna Widmer (Hrsg.). - Wiesbaden : Harrassowitz 2005.  ISBN 3-447-05129-9. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. ISSN 0340-6423 ; 65),  s. xiii–xv

Lappalainen, Hanna
Alkusanat / Johanna Vaattovaara, Toni Suutari, Hanna Lappalainen, Riho Grünthal //  Muuttuva muoto. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2005.  ISBN 952-10-2473-9 (nid.), s. 7–11

Referointi ja variaatio : sitaatit yksilöllisen variaation kuvastimina ja resursseina // Referointi ja moniäänisyys. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005 (Tietolipas ; 206).  ISBN 951-746-673-0 (nid.), 150–186

Vielä murteen ja identiteetin suhteesta / Hanna Lappalainen, Johanna Vaattovaara // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 1, s. 98–110

Lauerma, Petri
Gustaf Renvall suomen kirjakielen standardoijana (E. Summary: Gustaf Renvall and the standardisation of the Finnish literary language in the 19th century) // Sananjalka. - Turku : Suomen kielen seura. - ISSN 0558-4639. 47 (2005), s. 119–157

Lehtinen, Outi
Lappeenrantalaismies löi toista nenään baarissa : uutisia ja uutisia / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen,  Mikko Lounela // Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), 231–258 

Lounela, Mikko
Automatische Konvertierung der nielsenschen Orthographie des Norwegischlappischen in die moderne nordsaamische Schriftsprache / Eino Koponen, Mikko Lounela // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum. Congressus decimus internationalis Fenno-ugristarum, Joshkar-Ola 15.08. - 21.08.2005. -  Joshkar-Ola : 2005, s.  204

Exploring morphologically analysed text material // Inquiries into words, constraints and contexts : Festschrift in the honour of Kimmo Koskenniemi on his 60th birthday. - [S.l.] : [s.n.] 2005, s. 259–267

Lappeenrantalaismies löi toista nenään baarissa : uutisia ja uutisia / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen,  Mikko Lounela // Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), 231–258

Martola, Nina
Användarkommentarer till en tvåspråkig ordbok  // Nordiske studier i leksikografi 7. - Oslo : 2005.  ISBN 82-91121-03-6, s. 287–292

Mattfolk, Leila
Investigating attitudes to 'ordinary spoken language' :  reliability and subjective understandings // Acta linguistica Hafniensia. - Copenhagen : The Linguistic Circle of Copenhagen. ISSN 0374-0463. Vol. 37 (2005), s. 171–191

Mikkonen, Pirjo
Kymmenen vuotta suomen kielen opetuksen kehittämistä. Kertomus Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n toiminnan vakiintumisesta / Marjo Mela, Pirjo Mikkonen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 1, s. 111–116

Nuolijärvi, Pirkko
Analysing spoken Finnish (Résumé: L'analyse du finnois parlé)  // Les langues ouraliennes aujourd’hui : approche linguistique et cognitive = The Uralic languages today : a linguistic and cognitive approach / sous la direction de M. M. Jocelyne Fernandez-Vest. - Paris : Champion 2005.  ISBN 2-7453-1290-1 (nid.) (Bibliothèque de l’Ecole des hautes études. Sciences historiques et philologiques ; 340), s. 289–300, 626, 651

Finskans variation i skönlitteraturen på 1800-talet:  fallet Juhani Aho // Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. - [Uppsala] : Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk 2005. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. ISSN 0083-4661 ; 67), s. 37–44

Haastattelu kielentutkijan aineistona // Haastattelu : tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. - Tampere : Vastapaino 2005. ISBN: 951-768-169-0 (nid.), s.  242–263

The language situation in Finland / Sirkku Latomaa and Pirkko Nuolijärvi // Language planning and policy in Europe. Vol. 1 Hungary, Finland and Sweden. Ed. by Robert B. Kaplan and Richard B. Baldauf Jr.. -  Clevedon : Multilingual Matters cop. 2005. ISBN 1-85359-811-9 (hbk) ;  1-8-5359-812-7 (electronic), s. 125–232

"Se on tavallaan sellaista magiciä" : nykysuomalaisen kielimaailma // Tahdon sanoa : kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 1035. ISBN 951-746-752-4), s. 162–184

Suomen kielen tulevaisuus muuttuvassa maailmassa // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. - ISSN 0781-7916. 2005 : 7, s. 5–12

Suomen kielet ja kielelliset oikeudet // Monikielinen Eurooppa. - Helsinki : Gaudeamus, 2005. - ISBN 951-662-948-2, s. 283–299

Svenskans ställning i Finland på 2000-talet // Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir Íslands præsident 1980–1996  / redaktion: Auður Hauksdóttir ... [et al.]. - Haslev : Nordisk kulturfond, 2005.  ISBN 87-990710-0-2 (sid.) , s. 136–147

Nuutinen, Liisa
Egennamn i ordboksdefinitioner : hur stor allmänbildning förutsätts av användaren? / Översättning från finska av Monica Äikäs  // Nordiske studier i leksikografi 7. - Oslo : 2005.  ISBN 82-91121-03-6, s. 293–301

Paikkala, Sirkka
Debatt om stavningen av utländska namn i finskan på  1800-talet // Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk nemnlag. Nr. 42 - 2005. Med rapport frå konferansen Stadnamn i nordisk og internasjonalt  perspektiv Blindern 21. oktober 2005, s. 31–34

Norden Division / Sirkka Paikkala - Botolv Helleland.  - United Nations Group of Experts on Geographical Names. Information Bulletin. Published by United Nations Statistics Divisions, Department of Economic and Social Affairs. ISSN 1014-798 ; 29, January 2005, s. 12 (From the Divisions : forthcoming meetings)

Paloposki, Outi
Käännössuomen synty // Käännössuomeksi. - Tampere : Tampere University Press 2005, s. 15–31, 265

Translators and Literary Criticism in 19th century Finland // New tendencies in translation studies. - Göteborg : Göteborg University, 2005. (Gothenburg studies in English ; 90), s. 55–67

Pitkänen, Ritva Liisa
Finländsk ortnamnsforskning under 1900-talets sista årtioenden / Terhi Ainiala ja Ritva Liisa Pitkänen // Namn og nemne. - Bergen : Norsk namnelag. - ISSN 0800-4684. 20/21 (2003/2004), s. 7–21

Vanhan Kouvolan kaupunkinimistöä  // Kaupungin nimet. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura 2005 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 134).  ISBN 951-746-712-5 (nid.), s. 164–177

Raevaara, Liisa
Discussing patients’ drinking and eating habits in medical and homeopathic consultations / Pirjo Lindfors, Liisa Raevaara // Communication & Medicine. - Berlin - New York : Mouton de Gruyter. 1612-1783. Vol. 2 (2/2005), s. 137–149 [ref.]

Rainò, Päivi
Henkilönnimien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. Väitöksenalkajaisesitelmä 30.10.2004 (suomeksi ja viittomakielellä) // Virittäjän verkkolehti. 1/2005

Reuter, Mikael
Swedish in Finland in the 20th century // The Nordic languages. - Berlin - New York : Mouton de Gruyter 2005. Vol. 2, s. 1647-1656

Ta tillfället i akt  // Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. - [Uppsala] : Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk 2005.  (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. ISSN 0083-4661 ; 67), s. 528–534

Sandström, Caroline
Artikelsynkopering i södra Finland // Studier i svensk språkhistoria. 8. - Lund : Studentlitteratur, 2005. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. ISSN 0347-8971. Ser. A . 63), s. 273–282

Hon, han eller den? Pronomenbruket för feminina inanimata korrelat i Liljendaldialekten // Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. - [Uppsala] : Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk 2005.  (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. ISSN 0083-4661 ; 67), s. 97–109

Seppänen, Anni-Marja
Jyväskyläläisen yliopisto-opiskelijan nimimaisema // Kaupungin nimet. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura 2005 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 134).  ISBN 951-746-712-5 (nid.), s. 126–150

Sorjonen, Marja-Leena
Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät (E. Summary: Cut-off, the particle eiku and other particles for initiating self-repair, and the interactional functions of self-repair) / Marja-Leena Sorjonen, Minna Laakso  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 2, s. 244–271

Suutari, Toni
Alkusanat / Johanna Vaattovaara, Toni Suutari, Hanna Lappalainen, Riho Grünthal //  Muuttuva muoto. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2005.  ISBN 952-10-2473-9 (nid.), s. 7–11

Tiililä, Ulla
Paina  ?   kun liikut hitaasti. Rentoutta ja muodollisuutta bussissa //  Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), s. 77–91

Toriseva, Marianne
Viesti saapunut. Intiimisti kännykällä? //  Tekstien arki. - Helsinki : Gaudeamus 2005. - ISBN 951-662-929-6 (nid.), s. 46–60

Yli-Luukko, Eeva
Intonaatiojaksoista (E. Summary: Intonation units) / Eija Aho, Eeva Yli-Luukko // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 2, s. 201–220
 

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Körpäkän jäljillä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 40
Monena mikot maailmalla  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 32–34

Ainiala, Terhi
Helsinki : un approccio interdisciplinare per la toponimia urbana // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana. - ISSN 1124-8890. Vol. 11 (2005) : 1, s. 223–224

Kaupunkien nimistöä tutkittu (Vastine Tarja Lipposelle // Vihreä lanka 4.11.2005) // Vihreä lanka. 2005 : 48 ( Mielipide)

Nimistöntutkimuksen uusia tuulia Pisassa / Terhi Ainiala ja Jani Vuolteenaho // Terra. - Helsinki : Suomen Maantieteellinen Seura. - ISSN 0040-3741. 117 (2005) : 3, s. 230–231

Alanen, Timo
Kurin historiaa vuosilta 1939–1940 // Someron joulu. - Somero : Somero-seura. - ISSN 1235-3485. 2005, s. 20–22

Puutavaran uitot Häntälännotkoissa  // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2005, s. 13–14

Arvassalo, Leija
Joukkueurheilussa vasen voi olla oikea // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 38 (Näkökulma)

Juhlatuulella  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 4, s. 23

Kuuta taivaalta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Toisto tautofoniaa vai tyylittelyä? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. 1239-2073. 2005 : 5, s. 84–85

Borgström, Malin
Finsk-svensk-finsk vinordlista / uppdaterad och bearbetat av Malin Borgström // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 3, s. 13–25

Eronen, Riitta
60-vuotisjuhliin uudessa asussa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 3

Jokapäiväisten tekstien äärellä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 3

Kaikkien kieli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 3

Maailma verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 3

Pilkulleen // Kielipoliisin käsikirja. -  Helsinki  : Tammi, 2005. - ISBN 951-26-5282-X, s. 61–80

Poliisi isolla P:llä // Kielipoliisin käsikirja. -  Helsinki  : Tammi, 2005. - ISBN 951-26-5282-X, s. 81–88

Sanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 1, s. 18 

Terveisiä Tallinnasta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 31

Vuoden sanoja // Mitä missä milloin 2006. - Helsingissä : Otava, 2005, 147–149

Äidinkieltä yhteiskuntatieteilijöille // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 10–13

Grönros, Eija-Riitta
Ajantasaista tietoa Kielitoimiston sanakirjasta //  Sihteeri & assistentti. - Helsinki : BBM. - ISSN 1239-2073. 18 (2005 : 3), s. 74–75

Dekkarista pokkariin  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 38–39 (Kysyttyä)

Sanoja ja selityksiä Kielitoimiston sanakirjasta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 2, s. 12–14

Sähköinen Kielitoimiston sanakirja (E. summary:  Electronic dictionary of the Language Planning Department) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. - ISSN 0358-7517. 2005 : 1, 14–16, 26–27

Sähköinen Kielitoimiston sanakirja //  Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. - ISSN 0783-0424. 44 (2005) : 2, s. 20–23

Uusi sähköinen Kielitoimiston sanakirja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 2, s. 9–12 

Haapanen, Minna
Buutsit ja pieksut – vaatetussanojen rinnakkaiseloa sanakirjassa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 22–24

Curling-vanhemmat  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Hedman, Henry
Romanikieltä halutaan elvyttää oman projektin avulla  // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2005 : 4–5, s. 13

Heikkilä, Elina
Paperista puhuttu, korvalle kirjoitettu // Sihteeri & assistentti. - Helsinki: BBM. ISSN 1239-2073. 2005: 6, s. 68–69

Heikkinen, Vesa
Katoja, satoja ja globalisaatiota. Maataloutta muistettu uudenvuodenpuheissa vaihtelevasti //  Maaseudun tulevaisuus. 30.12.2005 (Vierasyliö)

Maaseutu kielellä ennen ja nyt // Maaseudun tulevaisuus. 24.3.2005 (Vierasyliö)

Pieni ihminen Ison äärellä // Kulttuurintutkimus. -  Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus. ISSN 0781-5751. 21 (2005) : 2 , 45-47

Ymmällään verokielestä – ja sen ymmärtää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 8–11

"Ymmärrettävyyden osatekijöistä" // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 11

Hiidenmaa, Pirjo
Akateeminen maailma kielivalintojen edessä : Alma mater, yliopisto ja University // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 4–6

Ei nyt sentään puhemiehiä! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

EU-teksteiltä vaadittava laatua / Pirjo Hiidenmaa ja Aino Piehl // Helsingin Sanomat. 21.8. Mielipide-palsta

Hei suomi!  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 4 

Imago, asema ja asenne kielenhuollossa  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 4, s. 17–18

Korjaus (Korjaus Kielikellon numerossa 3/2005 olleeseen Matti Rimpelän haastatteluun) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 31  (Kieli työssä)

Miten saa lukijan vakuuttumaan? //  Ylioppilasaineita. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-1784. 2005.  (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia  ; 237), s. 81–96

Näkökulmia yleiskieleen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 5–11

Sosiaali- ja terveysalan hyvinvointikieltä / Pirjo Hiidenmaa ja Matti Rimpelä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 16–18

Hurtta, Heikki
Helsinkipuisto // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 38 (Kysyttyä)

Johtaako vähäinen liikunta lihomiseen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 30–33

Thaimaa taipuu Thaimaahan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 39 

Hyvärinen, Riitta
Millainen on toimiva potilasohje? Hyvä kieliasu varmistaa sanoman perillemenon  // Duodecim. - Helsinki : Kustannus Oy Duodecim.  ISSN 0012-7183. 121 (2005 : 16), s. 1769–1773

Miten kirjoitetaan hyvä työpaikkahakemus // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 1239-2073. 2005 : 1, s. 66–67


Tulkoon valkeus–mutta mistä? Valon etymologia // Duodecim. - Helsinki : Kustannus Oy Duodecim. ISSN 0012-7183. 121 (2005 : 23), s. 2593–2598

YLEn huolellista kielenhuoltoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 33–35 (Kieli työssä)

Hyytiäinen, Elina
Nimineuvontaaa 2000-luvulla: Riiasta Malmöhön  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 25–28

Kankaanpää, Salli
Myrskyjen pyörteissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 36–37 (Kysyttyä)

Mä mistä löytäisin sen ohjeen? Kirjoittajan oma-apuopas  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 12–15

Kolehmainen, Taru
Kohti yleishyvää kieltä. Yleiskielen historiaa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 5–11 

Nimikemääritteiden (tittelien) tapuminen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 4–6 (Suomen kielen lautakunta)

Roomalaiset numerot substantiiveina  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 10

Suomettumisen ensiaskeleet politiikan teksteissä // Kanava. - Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. - ISSN 0355-0303. 33 (2005) : 9, s. 639–640

Suomettumisen "käännösvirhe" (Vastine Eero Silvastin kirjoitukseen Suomettaminen muuttui suomettumiseksi // Kanava 2005 : 4-5, s. 296-298) // Kanava. - Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. - ISSN 0355-0303. 33 (2005) : 7, s. 477–478

Uudissanoja eläkeiässä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 18–22  

"Viihtäen kuin muinen lasna" : joululaulujen vaikeista sanoista // Joulun sana. 2005, s. 10–11

Lappalainen, Hanna
Sinuttelua ja teitittelyä // Gerontologia. - Jyväskylä : Kasvun ja vanhenemisen tutkijat. - ISSN 0784-0039. 19 (2005) : 1, s. 49–50

Länsimäki, Maija
Suojelevat sanat //  Sinä kuolet / toim. Ari Liimatainen. - Helsinki : Tammi 2005. - ISBN 951-26-5280-3 (nid.), 91–104

Maamies, Sari
Jalkautuva huoltokirja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 39–40 

Vetinen kesä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 40–41

Martola, Nina
Användarkommentarer till Stora finsk-svenska ordboken
// Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 17–19

Miikkulainen, Raija
Hyvinvoinnin Kaiku // Ratkes : Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti. - Helsinki : Ratkes.  ISSN 1456-7261. 2005 : 3, s. 33–35

Mikä teksti, mikä verkko?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 15–18

Mikkonen, Pirjo
Alkusanat  // Vilkuna, Kustaa: Etunimet. - Helsinki : Otava 2005. - ISBN 951-1-18892-5 (sid.), s. 6–7

Etunimet, ikkuna kansakunnan historiaan // Vilkuna, Kustaa: Etunimet. - Helsinki : Otava 2005. - ISBN 951-1-18892-5 (sid.), s. 17–22

Katrina ja Lee // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 36 (Kysyttyä)

Kirjain h vieraissa nimissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 39–40

Oppilaitosten nimet luonteviksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 9

Sillamäestä Rannametsään : virolaiset nimet suomen kielessä //  Viro.nyt. - Helsinki : Suomen Viro-yhdistysten liitto.  ISSN 1459-2134. 2005 : 1, s. 23–24

Moisio, Arto
Matka Tshuvassiaan / Jorma Luutonen ja Arto Moisio // M. A. Castrénin seura : jäsentiedote. - Helsinki : M. A. Castrénin seura. 2005 : 1, s. 6–7

Nuolijärvi, Pirkko
Puheen pitäminen on vuorovaikutusta // Ribbing, Magdalena: Puhujan avuksi. - Helsingissä : Otava 2005. - ISBN 951-1-19588-3 (sid.), s. 145–152

Nuutinen, Liisa
Sitaattilainat sanakirjassa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 25–28

Oksanen, Sanna
Kippis, skool ja Pohjanmaan kautta!  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 41 (Kysyttyä)

Paloposki, Outi
Mihin kaikkeen käännöksiä voidaankaan tarvita? // Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. ISSN 0356-4649. 2005 : 3, s. 1

Multidisciplinary and International // Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. ISSN 0356-4649. 2005 : 6

Suomi ja suomennokset vuonna 1955 // Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. 2005 : 2, s. 7–8

Paikkala, Sirkka
Kun isoisän isä sukunimen otti // Hiidenkivi. (2005) : 4, s.  11–14

Kunnannimet murroksessa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 24–27

Muistonimien antamisesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 34–36

Piehl, Aino
EU15 tai EU 15 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 33  (Kysyttyä)

EU-teksteiltä vaadittava laatua / Pirjo Hiidenmaa ja Aino Piehl // Helsingin Sanomat. 21.8. Mielipide-palsta

Juhlistetaanko Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 30-vuotispäivää?  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 4, s. 24

Klarspråk-konferenssit levittävät tietoa virkakielenhuollosta // Virallinen lehti. 26.1.2005 (nro 11, s. 15–16) (Hyvää virkakieltä)

Puheenjohtajakausi vai puheenjohtajuuskausi?   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Puheenjohtajavaltio Britannian puheenjohtajuuskausi?  // Virallinen lehti   28.9.2005 (nro 113, s. 15–16) (Hyvää virkakieltä)

Ymmärrettävyyttä etsimässä // Virallinen lehti. 25.5.2005 (nro 60, s. 18–19)  (Hyvää virkakieltä)

Pyhälahti, Minna
Hyvällä kielenkäytöllä viesti menee perille. mitä tälle tekstille kannattaisi tehdä? // MeKiviset. - Helsinki : Helsingin kaupungin kiinteistövirasto.  ISSN 1456-1611. 2/2005, s. 14

Ilahduttava ja suututtava sananvalinta // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 1239-2073. 2005 : 8, s. 50–51

Mitä tarkoittaa toimertua? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 37–38 (Kysyttyä)

Silmäiltävä ja toimiva verkkoteksti // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 1239-2073. 2005 : 4, s. 60–61

YLEn toimittajien kysymää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 35 (Kieli työssä)

Rainò, Päivi: Pieni ajatusleikki? // Käsillä kääntäjät : Kuurojen liiton viittomakielikeskuksen tiedotuslehti. - Helsinki : Kuurojen liitto. 2005 : 2, s. 17–18 

Reuter, Mikael
Finlandssvenska ord i SAOL  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 3–4

Finns det en finlandssvensk språknorm? // Språk i Norden 2005 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl,  Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2005. ISBN 82-7433-0501, s. 97–106 

Nya medarbetare // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 28 (Noterat)

Språkriktighet, förflackning och finlandssvenska // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 3, s. 3–4

Svar till Kim Peter Johansson //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s. 32 (Debatt)

Svar till Ole Aune //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s. 30 (Debatt)

Vad betyder finlandssvensk? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 1, s. 3–4

Äidinkieli suomi, kotimaa Ruotsi // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2005 : 4, s. 12–13

Räsänen, Matti
Kritisoida vai kritikoida? Eräs vierassanaryväs  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 23–26

Sanamäärä painaa // Virallinen lehti. 6.4.2005 (nro 39, s. 17–18) (Hyvää virkakieltä)

Suni, Helena
Mikä on porsaanreikä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 40

Suutari, Toni
E. A. Saarimaan rahaston uudet säännöt  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 2, s. 309

Kertomus Kotikielen Seuran 129. toimintavuodesta  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 2, s. 303–306

Sanakirjasäätiön rahaston perustaminen  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 2, s. 307–308

Tiililä, Ulla
Valmiit tekstipohjat kirjoittamisen apuna / Kati Liikamaa-Pasma ja Ulla Tiililä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 12–15

Torikka, Marja
XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.–20.5.-05 // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. - ISSN 0449-8828. 2005 : 5–6 , s. 80

Karjalan kielen sanakirja valmis : 50 vuoden suururakka päättynyt // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. - ISSN 0449-8828. 2005 : 3–4 (Lehdessä väärä numerointi 1–2), s. 47–50

Wallin, Sofia
Ny idrottsordlista   // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 27 (Noterat)

Westerberg, Pia
Mandarinkinesiska, ordförråd och funktionsdomäner. En språkvårdsdag om mångspråkighet // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 20–21

Ordspråk och talesätt  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 28 (Noterat)

Spara det finlandssvenska talet // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s.19–20

Vaula, Sari
Lause vai lauseenvastike? // Sihteeri & assistentti: sihteerien ja assistenttien ammattilehti. - Helsinki: BBM ISSN 1239-2073. 2005 : 2, s. 70–71

Lähdetkö sauvakävelylle vai mennäänkö vesijumppaamaan? // Sihteeri & assistentti: sihteerien ja assistenttien ammattilehti. - Helsinki: BBM ISSN 1239-2073. 2005 : 7, s. 58–59

Vihonen, Inkaliisa
Taloutta vai ekonomiaa? Talouden kielestä kustantajan näkökulmasta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 30–31  (Kieli työssä)

Viinamäki, Anna
Suomalaisen virren alkuvärssyjä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 22–23

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Vieraita kieliä sanojen takana  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 19–21

Äikäs, Monica
Sambandsord // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2005 : 3. 1 s.

Språkriktighetsboken  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2005 : 4, s. ?

Styvfamiljer och distanspappor   // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2005 : 1, s. 8

Sysslar en skejtare med skejtning?  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2005 : 2, s. 16
 

Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Henkilönnimet viittomakielessä (Arv. teos: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä / Päivi Rainò. - Helsinki, 2004) / Terhi Ainiala, Johanna Mesch // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 1, s. 141–144

Recensioner (Arv. teos: Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä / Päivi Rainò. - Helsinki, 2004) / Terhi Ainiala ; övers. Monica Äikäs  // Studia anthroponymica Scandinavica. -  Uppsala : Swedish Science Press [distr.].  23 (2005), s. 134–137

Arvassalo, Leija
Uusia ja vanhoja viljelykasvien nimiä (Arv. teos: Viljelykasvien nimistö = Kulturväxternas namn / toimittaneet Pentti Alanko ja Ella Räty. - Helsinki, 2004) //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 2, s. 36

Työelämän termejä (Arv. teos: Työmarkkinasanasto. - Helsinki, 2005) / Leija Arvassalo ja Inkaliisa Vihonen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 28–29

Borgström, Malin
Fras- och idiomlistor på tjeckiska och polska (Recension av: Phraseologica bohemica 1 & polonica / Red. Martti Kahla) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 2, s. 27 (Noterat)

Eronen, Riitta
Kirjallisuuden sana- ja lukukirja (Arv. teos: Kirjallisuuden sanakirja / Yrjö Hosiaisluoma. - Helsinki, 2003) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 36–37 

Heikkinen, Vesa
Viimeisin erokirja (Arv. teos: Lapsi ja ero: kertomuksia lapsesta ja avioerosta / toim. Päivi Lipponen ja Pirjo Wesaniemi. - Helsinki, 2005)  // Hiidenkivi. (2005) : 5, s.  47

Lappalainen, Hanna
Näkökulmia Isoon suomen kielioppiin (Arv. teos: Iso suomen kielioppi / Auli Hakulinen, päätoimittaja ; Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho. - Helsinki, 2004) / Hanna Lappalainen ja Kaarina Pitkänen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 4, s. 553

Lindh-Garreau, Maria
Från korrektur till språkansvar (Recension av: Skrivkänsla. Handbok i redaktionellt språkarbete / Per Amnestål. - 2005) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s. 26–27

Lyytikäinen, Erkki
Kuinka ihmeellinen tapahtui (Arv. teos: Yhteistä kieltä tekemässä : näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla / toim Katja Huumo, Lea Laitinen ja Outi Paloposki. - Helsinki, 2004) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum.  ISSN 1236-794X. 12 (2005) : 1, s. 37 

Maamies, Sari
Ohjeita tekstin ulkoasun muotoiluun (Arv. teos: Typografian käsikirja / Markus Itkonen. - Helsinki, 2003) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 1, s. 38 

Paikkala, Sirkka
Kirjaesittely: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921 / Sirkka Paikkala //  Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società Editrice Romana. Vol. 9 (2005) : 2, s. 518

Nimi- ja sanasemantiikkaa Slovakiasta (Arv. teokset: Selecta linguistica et onomastica. Vincent Blanár zum 80. Geburtstag zugeeignet / Ernst Eichler ... et al.). - Leipzig : Universitätsverlag, 2001  ; Theorie des Eigennamens : Status, Organisation und Funktionieren der Eigennamen in der gesellschaftlichen Kommunikation / von Vincent Blanár. - Hildesheim : Georg Olms, 2001) //  Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.109 (2005) : 3, s. 423–430 

Paile, Alexander
Datorn granskar språket  (Recension av: Datorn granskar språket / Rickard Domeij. - Stockholm, 2005) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 3, s. 36

Tillgängliga webbplatser (Recension av: Tillgängliga webbplatser - i praktiken / Helena Englund och Maria Sundin. - Stockholm, 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 1, s. 27

Piehl, Aino
Ny språklitteratur: Finland / Aino Piehl och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2005 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl,  Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2005. ISBN 82-7433-0501, s. 246–251

Reuter, Mikael
Ny bok om fonetikens grunder  (Recension av: Fonetikens grunder / Olle Engstrand. - Lund, 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 1, s. 26   

Räsänen, Matti
Valtioneuvostosanasto  (Arv. teos: Valtioneuvostosanasto. Valtioneuvoston kanslia. - Helsinki, 2004) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 3, s. 35 

Sommardahl, Eivor
Ny språklitteratur: Finland / Aino Piehl och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2005 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl,  Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2005. ISBN 82-7433-0501, s. 246–251 

Wallin, Sofia
Ny upplaga av Finsk-svensk utbildningsordlista  (Recension av: Finsk-svensk utbildningsordlista / Utbildningsstyrelsen och Forskningscentralen för de inhemska språken) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 1, s. 28 

Westerberg, Pia
Arbetsmarknadsord (Recension av: Työmarkkinasanasto = Abetsmarknadsordlista. Centrala begregg inom statens arbetsgivar- och personalpolitik / Valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia. - Helsinki, 2005) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s. 27

Namnsdagsalmanacka (Recension av: Yliopiston nimipäiväalmanakka 2006 = Universitetes namnsdagsalmanacka 2006. - Helsingfors, 2005) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s. 27

Ny grekisk ordbok (Recension av: Nordstedts grekiska ordbok / Projektledare: Inger Hesslin Rider, redaktör: Christos Pappas) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 4, s. 27

Ny högskoleordlista  (Recension av: Korkeakoulusanasto - Högskoleordlista / Statsrådets kansli och undervisningsministeriet. - Helsingfors, 2005) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2005 : 1, s. 28

Vihonen, Inkaliisa
Käännössuomi ja supisuomi (Arv. teos: Käännössuomeksi - Tutkimuksia suomennosten kielestä / Anna Mauranen & Jarmo H. Jantunen (suom.). - Tampere, 2005) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 37–38  (Kirjoja)

Työelämän termejä (Arv. teos: Työmarkkinasanasto. - Helsinki, 2005) / Leija Arvassalo ja Inkaliisa Vihonen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2005 : 4, s. 28–29
 

Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier


Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Julkaisut vuonna 2004 // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Toimintakertomus 2004. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005, s. 33–45 <URL: Toimintakertomus 2004 (pdf) (121.9 KB) >

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=877 >


Aapala, Kirsti
Elävää elämää // Helsingin Sanomat. 9.8.2005, s. C4
Järjen lääkettä // Helsingin Sanomat. 13.9.2005, s. C4
Mikä on sepalus? // Helsingin Sanomat. 12.4.2005, s. C6
Pippuria paprikoissa // Helsingin Sanomat. 1.2.2005, s. C6
Sääskiä kerrakseen  // Helsingin Sanomat. 2.8.2005, s. C4
Valoa kansalle // Helsingin Sanomat. 27.12.2005, s. C1
Vuohia kukkamaassa? // Helsingin Sanomat. 24.5.2005, s. C4

Eronen, Riitta
Kuka on vielä vaiheessa?  // Helsingin Sanomat. 26.4.2005, s. C5
Liikaa sanoja? // Helsingin Sanomat. 7.6.2005, s. C6
Uutisointi sallittu // Helsingin Sanomat. 25.10.2005, s. C7
Vielä vähän vaiheessa  // Helsingin Sanomat. 19.4.2005, s. C5

Hurtta, Heikki
Aleksis Kiven Vuohenkalma // Helsingin Sanomat. 11.10.2005, s. C5
Argeologiaa // Helsingin Sanomat. 15.11.2005, s. C4
Mitä murretta Helsingissä puhutaan? // Helsingin Sanomat. 14.6.2005, s. C4
Pahiten loukkaantuneet // Helsingin Sanomat. 6.9.2005, s. C7
Pappi ja poppamies  // Helsingin Sanomat. 19.7.2005, s. C5
Thaimaa ja tsunami // Helsingin Sanomat. 18.1.2005, s. C4

Joki, Leena
Kaikuja karjalasta // Helsingin Sanomat. 22.2.2005, s. C3

Kankaanpää, Salli
Kaksi kertaa enemmän ja vähemmän // Helsingin Sanomat. 8.11.2005, s. C4
Varokaa liukkausta! // Helsingin Sanomat. 4.1.2005, s. C8

Kolehmainen, Taru
Elinkaarimalli // Helsingin Sanomat. 27.9.2005, s. C4
Kantelisti ja urkuristi // Helsingin Sanomat. 15.3.2005, s. C4
Kielineuvontaa 60 vuotta  // Helsingin Sanomat. 31.5.2005, s. C4
Miten Rooma otetaan haltuun? // Helsingin Sanomat. 16.8.2005, s. C4
Monet uudet puistot ovat käännösvirheitä // Helsingin Sanomat. 18.10.2005, s. C4
Siivotaanko huolella vai huolellisesti? // Helsingin Sanomat. 22.3.2005, s. C6
Suomettuminen ennen ja nyt // Helsingin Sanomat. 28.6.2005, s. C4 Vaalien jälkeen // Helsingin Sanomat. 25.1.2005, s. C5

Länsimäki, Maija
Halkoja ja klapeja // Helsingin Sanomat. 8.2.2005, s. C4
Havuja sienisalaatissa // Helsingin Sanomat. 17.5.2005, s. C4
Huh hellettä!  // Helsingin Sanomat. 12.7.2005, s. C4
Kerma erottuu / Helsingin Sanomat. 29.11.2005, s. C1
Kohtuullinen vai kohtalainen? // Helsingin Sanomat. 10.5.2005, s. C6 Naapureita // Helsingin Sanomat. 29.3.2005, s. C7
Pönötystä ja patsastelua  // Helsingin Sanomat. 26.7.2005, s. C3
Totta maar // Helsingin Sanomat. 8.3.2005, s. C5
Viipaloitua leipää // Helsingin Sanomat. 20.9.2005, s. C5

Nuutinen, Liisa
Tallirenki Tahvanus  // Helsingin Sanomat. 20.12.2005, s. C1

Paikkala, Sirkka
Arizona ja Zimbabwe // Helsingin Sanomat. 22.11.2005, s. C1
Kaarle Kustaasta Victoriaan // Helsingin Sanomat. 4.10.2005, s. C7
Omaa sukua // Helsingin Sanomat. 15.2.2005, s. C3

Torikka, Marja
Kuka puhuu karjalaa? // Helsingin Sanomat. 1.3.2005, s. C6

Viinamäki, Anna
Virsi viriää // Helsingin Sanomat. 23.8.2005, s. C5

Vihonen, Inkaliisa
Kontrollööristä controlleriin // Helsingin Sanomat. 6.12.2005, s. C2

Vilppula, Matti
Juhulaklapin nakkoo // Helsingin Sanomat. 13.12.2005, s. C3
Kauhavalainen käteen, kirvulainen jalkaan  // Helsingin Sanomat. 30.8.2005, s. C7
Mimmi polskutti käsipohjaa // Helsingin Sanomat. 5.7.2005, s. C5
Pappi lukkari talonpoika kuppari  // Helsingin Sanomat. 3.5.2005, s. C9
Talvisäässä, kesäkelillä // Helsingin Sanomat. 11.1.2005, s. C5
Tuohikuussa pukinpäivän aikaan // Helsingin Sanomat. 1.11.2005, s. C9
Ulle dulle dof  // Helsingin Sanomat. 5.4.2005, s. C7
Utareistaan Rosita tunnetaan // Helsingin Sanomat. 21.6.2005, s. C6

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 16 maakuntalehdessä

Heikkinen, Vesa
Kärpäsenä seinässä // Turun Sanomat.  24.7.2005
Lapsi ja seksi?  // Aamulehti. 9.5.2005
Lukitaito // Turun Sanomat. 25.3.2005
Miitti // Lapin Kansa. 11.12.2005
Niitä sanoja en olisi halunnut oppia // Aamulehti. 24.1.2005
Oppitekoinen nollapersoona  // Lapin Kansa. 21.11.2005
Punikin paluu  // Aamulehti. 21.2.2005
Sijaa muodolla  // Aamulehti. 10.10.2005
Tosi Iso Veli? // Turun Sanomat. 4.9.2005
Valtakysymyksiä // Lapin Kansa. 16.06.2005

Hyvärinen, Riitta
Jos et osaisi lukea // Aamulehti.  3.5.2005
Jääkelin sanastoa  // Turun Sanomat. 3.4.2005
Kielijuttu  // Aamulehti.  4.4.2005
Lankomies on eri mies  // Aamulehti.  14.2.2005
Mistä resurssit sikiävät? // Turun Sanomat. 2.10.2005
Ongelmalliset ohjeet  // Lapin Kansa. 2.12.2005
Onko suomella futuuria?  // Lapin Kansa. 29.06.2005
Pistetään lusikka soppaan!  // Turun Sanomat. 17.7.2005
Punainen kukko  // Turun Sanomat. 28.8.2005
Putosiko eno veneestä? // Aamulehti.  10.1.2005
Äireen mauste // Lapin Kansa. 5.11.2005

Tiililä, Ulla
Kielenhuoltoa yleisön toivomuksesta // Aamulehti. 29.8.2005 
Kielijuttu // Aamulehti. 11.4.2005
Kiusaamisen kielioppia // Turun Sanomat. 16.10.2005
Konservatiivi kävi kirkossa // Aamulehti. 17.1.2005
Lukemista loppukesäksi // Aamulehti. 1.8.2005
Puhetta kotitöistä // Turun Sanomat. 18.12.2005
Sananvalta ja eläkepäätös  // Turun Sanomat. 13.11.2005
Tarinasta todeksi // Aamulehti. 16.5.2005
Tekstejä ja tehostamista // Turun Sanomat. 11.9.2005
Viestejä tsunamista  // Lapin Kansa. 21.06.2005

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi
Nimistöntutkija: Bärgga, Kaltsi ja Itä-Töölö  // Hiidenkivi. (2005) : 4, s.  52
Nimistöntutkija: Hyviä ja huonoja nimiä // Hiidenkivi. (2005) : 3, s.  52
Nimistöntutkija: Kiivetään Veikkavuorelle  // Hiidenkivi. (2005) : 6, s.  55
Nimistöntutkija: Nimet maalla ja kaupungissa // Hiidenkivi. (2005) : 2, s.  55
Nimistöntutkija: Nimien lähteillä // Hiidenkivi. (2005) : 1, s.  52–53
Nimistöntutkija: Nimien mielikuvat  // Hiidenkivi. (2005) : 5, s.  55

Eronen, Riitta
Ajan sana: Aikuisviihde  // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 54
Ajan sana: Kaikki fasiliteetit  // Hiidenkivi. (2005) : 5, s. 56
Ajan sana: Luova luokka  // Hiidenkivi. (2005) : 2, s. 56
Ajan sana: Prekariaatin nousu  // Hiidenkivi. (2005) : 3, s. 54
Ajan sana: Salasanoja  // Hiidenkivi. (2005) : 1, s. 54
Ajan sana: Voimasanoja  // Hiidenkivi. (2005) : 6, s. 56

Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Elämiä verkossa  // Hiidenkivi. (2005) : 4 , s. 55
Päivystävä tekstintutkija: Homejuttu  // Hiidenkivi. (2005) : 1 , s. 55
Päivystävä tekstintutkija: Kiviä annetaan  // Hiidenkivi. (2005) : 2 , s. 57
Päivystävä tekstintutkija: Nyt seuraa naamaliikkeitä  // Hiidenkivi. (2005) : 6 , s. 57
Päivystävä tekstintutkija: V-tekstejä  // Hiidenkivi. (2005) : 5 , s. 57
Päivystävä tekstintutkija: Vantaan valheita  // Hiidenkivi. (2005) : 3 , s. 55

Lyytikäinen, Erkki
Varrella virran: Farelmii ja maamuuramii  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 56
Varrella virran: Kemijoen lohta  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 3, s. 56
Varrella virran: Siperia opettaa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 1, s. 56
Varrella virran: Uitossa Kymijoella  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 2, s. 58
Varrella virran: Vantaanvarren pyykkäri  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 6, s. 58

Vehmaskoski, Maila
Lakka ja isu: Suojakatos ja Kauhavan isä  // Hiidenkivi. (2005) : 5, s.  55

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Uskomuksia onnesta ja onnettomuudesta  (Vastaus Vesta Pulkkasen kysymykseen Perjantai 13. päivä // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 53) // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 53

Vilppula, Matti
Aseesta asentamiseen (Vastaus Ilkka Hallamäkisen kysymykseen Asehuoneen arvoitus  // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 53) // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 53 

Yli-Paavola, Jaakko
Varrella virran: Farelmii ja maamuuramii  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 4, s. 56

Varrella virran: Kemijoen lohta  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 3, s. 56
Varrella virran: Siperia opettaa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 1, s. 56
Varrella virran: Uitossa Kymijoella  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 2, s. 58
Varrella virran: Vantaanvarren pyykkäri  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2005) : 6, s. 58
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2005) : 1, s. 37
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2005) : 3, s. 43
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2005) : 5, s. 51
Viis kielestä? Vastaukset // Hiidenkivi. (2005) : 1, s. 43
Viis kielestä? Vastaukset // Hiidenkivi. (2005) : 3, s. 56
Viis kielestä? Vastaukset // Hiidenkivi. (2005) : 5, s. 54

Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724 

Reuter, Mikael
Båtmästarvägen och magisterexamen // Hufvudstadsbladet. 20.4.2005
Ekonomistuderande eller ekonomie studerande? // Hufvudstadsbladet. 9.2.2005
Förnamn och förstanamn // Hufvudstadsbladet. 2.3.2005
Ge upp det omistliga? // Hufvudstadsbladet. 23.11.2005
Kurs i första hjälpen // Hufvudstadsbladet. 8.5.2005
Kärnområden // Hufvudstadsbladet. 1.6.2005
Köra ner och nedkörd // Hufvudstadsbladet. 15.6.2005
Landsorten och landsbygden // Hufvudstadsbladet. 9.3.2005
När menar du på att man kan säga ombord? // Hufvudstadsbladet. 16.3.2005
När öppnar affären? // Hufvudstadsbladet. 10.8.2005
Ett renare Östersjön? // Hufvudstadsbladet. 18.5.2005
Rökrum och rökstopp  // Hufvudstadsbladet. 22.12.2005
Scenario för celiaki och schizofrena schismer // Hufvudstadsbladet. 19.1.2005
Stambyte och annan rörrenovering // Hufvudstadsbladet. 28.9.2005
Starkt och svagt än en gång // Hufvudstadsbladet. 14.7.2005
Tjugoen språk och trettioett år // Hufvudstadsbladet. 5.10.2005
Trettondag  // Hufvudstadsbladet. 6.1.2005 
Tsunamin är en flodvåg // Hufvudstadsbladet. 26.1.2005
Två dagis och ett eftis // Hufvudstadsbladet. 26.10.2005
Utsjoki kommun och Kuopio torg // Hufvudstadsbladet. 6.4.2005
Vad betyder kvalitativ? // Hufvudstadsbladet. 9.11.2005
Vad är dåligt språk? // Hufvudstadsbladet. 14.9.2005
Vi har öppet - välkommen! // Hufvudstadsbladet. 30.11.2005
Är allting nu tillåtet? // Hufvudstadsbladet. 31.8.2005
 

Palaa otsikoihin

Valitut sanat -palsta

// Journalisti, Suomen Journalistiliitto ISSN 1236-3596 (painettu), 1458-4271 (online) 

Heikkinen, Vesa
Uutisia ja "uutisia" // Journalisti. 5/2005, 4.3.2005, s. 17

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut - Webbpublikationer


Adventskalender 2005 <URL http://kaino.kotus.fi/www/joulu/2005/adventskalender/adventskalender.html >

Finsk-svensk-finsk idrottsordlista
/ sammanställd av Hannele Ennab vid Sverigefinska språknämnden och Sofia Wallin vid Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors :  Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005 <URL http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/idrottsordlista_05.html >

Finsk-svensk utbildningsordlista /  Red. Susanna Karjalainen, uppdateringarna inför denna upplaga Silva Björk och Sofia Wallin. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005 <URL http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/utbildningsordlista_05.html >

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus - Forskningscentralen för de inhemska språken. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelu / Päätoimittaja Raija Miikkulainen. Verkkosivusto <URL:http://www.kotus.fi/>

Kotuksen joulukalenteri 2005 / Joulukalenterin toimitus: Riikka Eskelinen (kuva ja tekninen toteutus) ja Raija Miikkulainen (päätoimittaja). Sisällön asiantuntijat: Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Sirpa Timonen ja Anna Viinamäki (vanha kirjasuomi), Tiina Manni-Lindqvist ja Helinä Uusitalo (nimistö), Inkaliisa Vihonen (kielenhuolto), Matti Vilppula (murteet) sekä Taru Kolehmainen ja Liisa Nuutinen (sanasto) // < URL http://www.kotus.fi/joulu/2005/joulukalenteri.shtml >


Research Institute for the Languages of Finland - Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / Toimittanut Raija Miikkulainen, kääntänyt Marja Heikkinen. Verkkosivusto <URL: http://www.kotus.fi/inenglish>

Marika Tandefelt
Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. [Helsingfors]: Forskningscentralen för de inhemska språken. (ISBN 952-5446-01-8). Verkkoversio (2003) kahtena PDF-tiedostona (ISBN 952-5446-04-2)  HTML-versio 2005 (ISBN 952-5446-15-8). <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/tank_om/>

Viinamäki, Anna  -  Miikkulainen, Raija 
Hemminki Maskulainen - virsirunoilija / Anna Viinamäki ;   Raija Miikkulainen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005.  <URL: http://kaino.kotus.fi/www/artikkelit/maskulainen/>

Vuoden 1705 almanakka / Anna Viinamäki ;   Raija Miikkulainen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. < URL: http://kaino.kotus.fi/www/artikkelit/almanakka_1705/

Palaa otsikoihin

Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477 >


Karvakenkäkin narajaa kun oikeen on pakkaanen / litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen  [15.3.2005]

Kohti jouluaattoiltaa, näyte Länsi-Uudeltamaalta Karjalohjalta /  litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen  [21.12.2005]

Palaa otsikoihin

Kielâravvuuh – inarinsaamen kielenhuoltoa

<URL: http://http://www.kotus.fi/index.phtml?s=216 >

Morottaja, Matti
Inarinsaamen kielenhuoltoa. Suomen kieli vaikuttaa saamelaiskieliin

Kielâravvuuh.  Suomâkielâ viggá päiniđ sämikielâ


Palaa otsikoihin

Kotuslaiset työssä

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=284>

Miikkulainen, Raisa
– Karjalan kielen sanakirjan toimitussihteerin haastattelu (13.5.2005)

– Ison suomen kieliopin tekijän ja osastonjohtajan haastattelu (16.5.2005)

– Suomen kielen nauhoitearkiston työntekijöiden haastattelu (13.5.2005)


Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731 >

Arvassalo, Leija
Kuuminta hottia


Grönros, Eija-Riitta
Uudet sanat Kielitoimiston sanakirjassa


Heikkilä, Elina
Pyhäinpäivä vanhainkodissa

Mikkonen, Pirjo
Paavi Benedictus XVI
Voittiko Eetu Aleksin?

Moilanen, Raija
Omaa ja vierasta: karamelleja ja sipsejä

Piehl, Aino
Eurooppanaisia ja Eurooppa-ongelmia

Pyhälahti, Minna
Luetelman kirjoittajan arkipäivää

Räsänen, Matti
Call center 


Vaula, Sari
Jokasäänsaappaat

Viertiö, Annastiina
Nuorukainen hyppää, nuorukainen juoksee

Vihonen, Inkaliisa
Joulupukki joulumuoreineen

Palaa otsikoihin

Näytetään kieltä

// <URL  http://www.yle.fi/naytetaankielta/index.php >

Näytetään kieltä on 8-osainen ohjelmasarja, joka tutkii kieli poskella suomen kielen kauneutta, kauheutta, murteita, muutoksia, sääntöjä ja moninaisuutta. Jokaisella kahdeksalla osalla on oma teemansa.

Näytetään kieltä -sarjan juontaa Jani Honkavaara, asiantuntijana on toiminut Pirjo Hiidenmaa. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Inari Uusimäki ja ohjannut Vesa Lehko. Tuotanto YLE Asiaohjelmat.


Hiidenmaa, Pirjo
Ammattikielet
Kielessäkin se on pienestä kiinni
Kieli ja kansainvälisyys
Kieli ja murteet
Kieli ja ohjailu
Kieli ja tunne
Kieli ja valta
Kysy kielentuntijalta
Puhe- ja kirjakieli

Palaa otsikoihin

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia


Aapala, Kirsti
Áhpi // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Boas*s*u, Posio // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Boska (väinönputki) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Duottar (tunturi)  // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Duovli (taula)  // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Gáica (vuohi)  // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Gákti (lapintakki) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Gieres (ahkio) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia 
Goahti (kota) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Goavddis (kannus)  // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Johtit (jutaa) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Juonas (jääverkko) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Luomi (hilla) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Luossa (lohi) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Njalla (niliaitta) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Ráidu (raito) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Rátkit (erottaa poroja) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Stállu // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Vuovda (uuttu) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia

Koponen, Eino
Bárbmu // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Boazu (poro) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
C*uhti (tsuudi) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Cuoika (sääski) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Goddesáhpan (sopuli) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Goddi (peura) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Guovssahasat (revontulet) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Guovssat (kuukkeli) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Guovza (karhu) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Juoigat (joikua) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Juopmu (suolaheinä)  // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Luhkka (lukka) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Luohti (joiku) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Muohta (lumi) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Náhppi (poronlypsykauha) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Noaidi (noita) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Rátnu (raanu) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Rievssat (riekko) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Sápmelas* // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Siida // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Vierra (kenkäheinäkerä) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia

Ruppel, Klaas
Beaska // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia 
Gállot (kallokas)  // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Gietkka (komsio) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Gufihtar (maahinen) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Guksi (kuksa) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Loaidu (loito) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Suohpan (suopunki) // Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Vuotta (paula) //Saamelaiskulttuurin ensyklopedia

Palaa otsikoihin

Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=478 >

Haapanen, Minna
Curling-vanhemmat (3.10.2005)
Kakuro (16.12.2005)
Metroseksuaali ja retroseksuaali (26.10.2006)
Sudoku (19.10.2005)
Työtä tekeviä koiria (11.11.2005)

Joki, Leena
Maatuskoja (25.10.2005)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Onko luottoa? (14.10.2005)
Äijät ja isot  (21.11.2005)
Ääkköset (15.9.2005)

Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän? Poimintoja Nimiarkiston kokoelmista ja aineistoista


<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477 >


Uusitalo, Helinä
Kuikkalinnut paikannimissä 8.6.2005
Kultaa ja hopeaa 20.12.2005

Palaa otsikoihin

Virkakielipalsta


<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=479 >

Piehl, Aino
Klarspråk-konferenssit levittävät tietoa virkakielenhuollosta
(Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 26.1.2005 (nro 11, s. 15–16)

Puheenjohtajavaltio Britannian puheenjohtajuuskausi?  (Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.9.2005 (nro 113, s. 15–16)

Ymmärrettävyyttä etsimässä  (Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 25.5.2005 (nro 60, s. 18–19)

Räsänen, Matti
Sanamäärä painaa (Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 6.4.2005 (nro 39, s. 17–18)

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2005. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 378 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2005.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 172 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 140 sivua.

Palaa otsikoihin