Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Genrejulkaisut

Kotimaisten kielten keskuksessa on perehdytty monin tavoin puhutun ja kirjoitetun kielen olemukseen sekä kielenkäytön lajeihin. Kotuksen asiantuntijat ovat julkaisseet useita puhuttua kieltä, kirjoitettuja tekstejä ja tekstilajeja eli genrejä käsitteleviä teoksia.


Lähes kaikkea inhimillistä toimintaa voi lähestyä genren eli tekstilajin näkökulmasta. Puhutun ja kirjoitetun vuorovaikutuksen hallitsema elämämme vilisee monenlaisia kielenkäytön muotoja: aamiaispöydän rupattelusta ja työpäivän tekstitulvasta vapaa-ajan kauppalistoihin, mainoksiin, televisio-ohjelmiin, katukyltteihin ja sosiaaliseen mediaan.

(Vesa Heikkinen & Eero Voutilainen Genreanalyysi –tekstilajitutkimuksen käsikirja -teoksen johdannossa)