Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Maahanmuuttajakielten sanakirjat

Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus) käynnistettiin vuonna 2011 maahanmuuttajasanakirjaprojekti. Sen tavoitteena on luoda suomi – vieras kieli -sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on suurin. Kotus toimittaa ja julkaisee maahanmuuttajasanakirjoja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen turvin.

Kotuksen maahanmuuttajasanakirjojen tavoitteena on palvella Suomeen tulleita maahanmuuttajia maassa, jonka kieli ja kulttuuri ovat heille vieraita. Sanakirjoista on hyötyä myös tulkeille ja kääntäjille, joiden työtä sanakirjojen puute vaikeuttaa. Sanakirjat ovat avuksi myös silloin, kun maahanmuuttajat opiskelevat omaa kieltään tai haluavat ylläpitää sen taitoa, sillä sanakirjoista voi hakea myös maahanmuuttajan oman kielen sanoja.

Maahanmuuttajasanakirjojen ensimmäiseksi kohdekieleksi valittiin somali, koska somalinkieliset maahanmuuttajat ovat Suomen kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä venäläisten ja virolaisten jälkeen. Toiseksi kohdekieleksi valittiin kurmandži, joka on on kurdin kielen toinen päämurre. Suomessa on useita tuhansia kurmandžia äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajia.