Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Tietoa aineistoista

Tiesitkö tämän -murrepalstan otsikkokuva

Kotimaisten kielten keskus on keskeinen kieliaineistojen asiantuntija, joka yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistää kotimaisten kielten dokumentointia ja rakentaa kansallisesti merkittävää kielitieteellistä tutkimusinfrastruktuuria. Korkeatasoisia kieliaineistoja tarvitaan kielenkäytön seuraamisessa ja tutkimisessa. Kieliaineistot ovat välttämättömiä Kotuksessa tehtävässä kielenhuolto- ja sanakirjatyössä, mutta ne palvelevat laajasti myös kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita. Kieliaineistojen avulla Kotus siirtää kieliperintöä tuleville sukupolville.

Kotus noudattaa arkistojen ja aineistojen osalta avoimuuden periaatetta. Arkistojen kokoelmat ovat lähes kauttaaltaan asiakkaiden vapaasti käytettävissä, ja verkossa aineistoja tarjotaan käyttöön mahdollisimman avoimesti ja maksutta. Luvanvaraisten aineistojen osalta huolehditaan erityisesti Kotuksen omista ja tieteellisen tutkimuksen tarpeista. Asiakkaina on tutkijoiden, yliopisto-opettajien ja -opiskelijoiden lisäksi laaja joukko muita käyttäjäryhmiä.

Kotuksen arkistojen laajat kokoelmat on koottu yli sadan vuoden aikana. Aineistot sisältävät etupäässä koulutettujen kerääjien tallentamaa tietoa, mutta myös erilaisin yleisökilpailuin ja kyselyin saatua materiaalia. Paperimuotoisten kokoelmien lisäksi on myös äänitteitä, ja sähköisten aineistojen tarjonta lisääntyy kaiken aikaa.