Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.


JULKAISUT VUONNA 2016


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja - Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 

30. Suomen murteiden sanakirja: huka–iätös. Painetun 4. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 29.2.2016. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

30. Suomen murteiden sanakirja: he–hujuuttaa. Painetun 3. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 15.12.2016. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

30. Suomen murteiden sanakirja: laska–letkastua. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2015. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 15.12.2016. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

33. Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–pipsa / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 9 december 2016.

35. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 29.2.2016. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

38. Vanhan kirjasuomen sanakirja: ja–omainen / Päätoimittajat: Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2016: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2016. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 18.11.2016.

40. Kielitoimiston ohjepankki / Raija Moilanen, Riitta Korhonen, Henna Leskelä, Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo ja Suvi Syrjänen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 0355-5437 ;  40) URN:NBN:fi:kotus-20153). Julkaistu 9.4.2015.  http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/  Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

42. Paikkala, Sirkka
Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. (Verkkojulkaisu) (E.Summary: The ordinary Virtanen : the modernization of the Finnish surname practises from the 1850s to 1921)  / Sirkka Paikkala. -  Helsink i: Kotimaisten kielten keskus, 2016. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 42) http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk42/Se_tavallinen_Virtanen.pdf

44. Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 / Redaktörer: Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson. - Helsingfors  : Institutet för de inhemska språken, 2016. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer. ISSN 0355-5437 ;  44) (Institutet för de inhemska språken/Skrifter. ISSN 2323-41137 ; 7)(NORNA-rapporter. ISSN 0346-6728 ; 90). (Utgivningsår: 2013, i digital version 2016) URN:ISBN:978-952-5446-82-1 ISBN 978-952-5446-82-1 http://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/svenska_publikationer/namn_i_stadsmiljo

45. Finlandssvensk ordbok / Redaktör för nätutgåvan: Bianca Holmberg ; IT-experter: Outi Lehtinen och Risto Widenius ; Grafiker: Olli Miettinen. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2016.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 45) URN:NBN:fi:kotus-201637. http://kaino.kotus.fi/fsob/ Senast uppdaterad: 13.12.2016

47. Asutusnimihakemisto / Vastaava toimittaja: Tiina Manni-Lindqvist, toimittaja: Elina Wihuri, IT-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2016.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 47) http://kaino.kotus.fi/asutusnimihakemisto/. Päivitettävä julkaisu.

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2016.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 176 sivua.

Språkbruk / Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2016. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 208 sivua.

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Folkmålsstudier. 54 (2016) / utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2015. ISSN 0356-1771. - 214 s.

Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa ‒ The language user in changing institutions / toimittaneet Anna Solin, Johanna Vaattovaara, Niina Hynninen, Ulla Tiililä ja Taru Nordlund. - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2016. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 0781-0318 ; n:o 74)(AFinLAn vuosikirja, 0781-030X ; 2016). - 233 s.  Verkkojulkaisuna osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös 2015 / Toimitus: Pirkko Nuolijärvi, Toni Nykänen, Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelo: Anna-Liisa Kristiansson. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus 2016. - 52 s.Tilinpäätös 2015

Language use in public administration. Theory and practice in the European states / Pirkko Nuolijärvi / Gerhard Stickel (eds.). - Budapest : European Federation of National Institutions for Language, 2016. - 207 s. ISBN 978-963-9074-65-1 (Contributions to the EFNIL Conference 2015 in Helsinki)

Puheesta tekstiksi :  puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja / toimittaneet Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  [2016]. - 286 sivua ; kuvitettu. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1424). ISBN 978-952-222-735-5

Språk i Norden. Tema: Forståelse og kommunikasjonsstrategier / Redaksjonen:  Jóhannes B. Sigtryggs-son (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum), Eva Skafte Jensen (Dansk Sprognævn), Rickard Domeij (Språkrådet, Sverige), Torbjørg Breivik (Språkrådet, Norge) og Anna Maria Gustafsson (Institutet för de inhemska språken). - Oslo, 2016. - 177 s. ISSN 2246-1701. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin.

Tänkta termer : terminologihänsyn i nordiskt perspektiv / red. Nina Pilke & Niina Nissilä ; redaktionsråd: Nina Martola och Johan Myking. Vaasa : Vakki,  2016. - 299 s. : kuv. (VAKKI Publications. ISSN 2242-6841 ;  5). 978-952-67887-8-4. Julkaistu myös verkkoaineistona ISBN 978-952-67887-9-1 (PDF)

Palaa otsikoihin

Sisäiset julkaisut

Kotimaisten kielten keskuksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma / laajennettu työsuojelutoimikunta ja tasa-arvovaltuutettu (Klaas Ruppel, Elisa Stenvall, Minna Salonen, Maija Sutinen, Anna Ryödi, Anna-Liisa Kristiansson ja Risto Widenius). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2016. - 18 s.

Palaa otsikoihin

WWW-kotus.fi

http://www.kotus.fi/
Toimitus: Vesa Heikkinen (päätoimittaja); toimittajat: Hanna Hämäläinen,   Riina Klemettinen, Anna-Liisa Kristiansson, Ilona Paajanen, Sari Vaula, Pia Westerberg ja Bianca Holmberg.

Palaa otsikoihin

Teemakoosteet

Teemakoosteet / Vesa Heikkinen
Kotuksen kevätkimara / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Kooste vuoden 2016 kieliuutisista

/ Risto Uusikoski

Palaa otsikoihin

Kotuksen joulukalenteri

/ Videotyöryhmä Risto Uusikoski, Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen

Palaa otsikoihin

Julkalendern 2016

Julgubbe (24.12.2016)
Rosoll (23.12.2016)
Julsuggor (22.12.2016)
Vintersolståndet (21.12.2016)
Russin
(20.12.2016)
Konfekt
(19.12.2016)
Julkärve
(18.12.2016)
Ortnamn på Jul-
(17.12.2016)
Morotslåda
(16.12.2016)
Valnöt
(15.12.2016)
Lacka mot jul
(14.12.2016)
Lucia
(13.12.2016)
Staffansvisan
(12.12.2016)
Aladåb
(11.12.2016)
Kvast
(10.12.2016)
Pepparkaka
(9.12.2016)
Alternativ jul
  (8.12.2016)
Jultårta
(7.12.2016)
Grannlåt
(6.12.2016)
Selma
(5.12.2016)
Choklad
(4.12.2016)
Advent
(3.12.2016)
Beata
(2.12.2106)
Hosianna
(1.12.2016)

Palaa otsikoihin

Kotus Twitterissä

2.4.2014–

@Kotus_Tiedotus
Toimitus: Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen ja Minna Pyhälahti 

@Sprakinstitutet
Redaktion: Anna Maria Gustafsson och Pia Westerberg

Palaa otsikoihin

Språkbruk-lehden Facebook-sivut

https://www.facebook.com/pages/Spr%C3%A5kbruk/275201416948
Redaktion: Pia Westerberg och Bianca Holmberg.

Palaa otsikoihin

Virkakielen Facebook-sivu

https://www.facebook.com/virkakieli/
Toimitus: Sirkka Paikkala, Liisa Raevaara ja Ulla Tiililä

Laaksonen, Marianne
Virkakieltä mediassa: Opetussuunnitelma lyhyesti ja selkeästi.  6.10.2016
Vuoden selkeäsanainen -kilpailun neljän kärki. 13.10.2016
Blogi: Tiedotus täynnä reikiä. 17.10.2016
Virkakielestä mediassa: Kapulakielestä selkoa. 2.11.2016
Pyyntö virastoille: esimerkkejä verkkokurssia varten. 7.11.2016

Paikkala, Sirkka
YK:n paikannimiasiantuntijoiden 29. kokous on parhaillaan meneillään Bangkokissa. 26.4.2016 klo 10:12

YK:n paikannimikokouksen viikon työjärjestyksen ja esiteltävät asiat. 6.4.2016 klo 11:09
YK:n paikannimiasiantuntijoiden kokouksen 3. päivä menossa: 27.4.2016 klo 8:24
YK:n paikannimikokouksen lähetys suoratoistona jatkuu. 28.4.2016 klo 8:56
Kielenhuoltoa Kelassa. Kaino Laaksosen haastattelu Helsingin Sanomissa. 11.5.2016 klo 12:38
Maahanmuuttovirastolle palkinto ennakkoluulottomasta ja esimerkillisestä viestinnästä. 3.6.2016 klo 8:30
Mitä on kiky ja onko sisäpiiritermistä yleisesti ymmärrettäväksi kansallislyhenteeksi? 3.6.2016 klo 14:09
Närpiön kadunnimet: mitä on syytä muistaa, kun kadunnimiä käännetään? 8.6.2016 klo 13:33
Poikkeus kesätaukoon: mahdollisuus ottaa kantaa etu- ja sukunimiä koskevan nimilain uudistamista koskevaan verkkokyselyyn. 30.6.2016 klo 9:19
Oikeusministeriössä valmisteilla olevasta nimilain uudistuksesta järjestettiin kesä-heinäkuussa yleisökysely. 6.9.2016 klo 10:39
Oppilaitosten nimet ovat julkista viestintää. 7.9.2016 klo 13:53
Nimistä ja nimiyhdistelmistä: Tampereen uusi yliopisto ja Helsingin koulut. 7.10.2016 klo 11:23
Suomen kaupunkien, kuntien ja kylien nimet ja niiden taivutus vapaasti saatavilla 16.12.2016 klo 12:04

Raevaara, Liisa
Läsnäoloa ja osallistumista. 4.5.
Kielentutkijat kehittämässä työelämän kieltä. 15.6.
Lakiin viittaamisen ei ole pakko tehdä tekstistä hankalaa. 17.6.
Selkokieli ei ole sama asia kuin selkeä kieli. 22.6.
Virkakielisivu palaa kesätauolta. 9.8.
Eveliina Tolvanen on tutkinut suomalaisia ja ruotsinsuomalaisia eläketekstejä. 10.8.
Lomakkeista on moneksi. 5.9.
Virossa palkittiin selkeydestä oppikirja, video ja viranomainen. 25.10.  Keskustelua lainvalmistelusta. 21.12.

Jouluevankeliumi virkasuomeksi ja joulutauko. 21.12.

Tiililä, Ulla
Tervetuloa virkakielisivulle! 4.4.2016
Verottajan kanssa voi nyt chattailla. 4.4.2016
1.4. uutisoitiin Tampereelle perustettavasta Moro Universitystä, mutta todellisuuskin on joskus kuin aprillipilaa. 5.4.2016
"Viranomaisten toiminnan täytyy perustua lakiin, mutta se ei tarkoita, että viranomaisten kielenkäytön on toistettava lain sanamuotoa."6.4.2016
Potilaskertomusten teksteistä syntyi runoteos. 8.4.2016
"Lyhenteen käyttö virallisessa nimessä ei ole hyvää virkakieltä, sillä lyhenteet eivät avaudu kaikille kansalaisille." 11.4.2016
Kielikellon sähköinen arkisto avautui kaikille pari vuotta sitten. 15.4.2016
Oikeusministeriö pyytää lausuntoja kielilainsäädännön soveltamisesta. 15.4.2016
Virastomaailmasta tihkuu iloisia uutisia! 21.4.2016
Lisää iloisia uutisia. 21.4.2016
Kieli ei ole virkatyöstä irrallinen kuriositeetti vaan keskeinen osa kaikkea viranomaistyötä. 22.4.2016
YK:n paikannimiasiantuntijoiden 29. kokous on parhaillaan meneillään Bangkokissa. 26.4.2016
Miljoonat viranomaistekstit tehdään vakioteksteistä vähintäänkin puoliautomaattisesti. 29.4.2016
Ruotsin kielineuvosto jakoi vuosittaisen tunnustuspalkintonsa selkeän virkakielen edistämisestä. 13.5.2016
Oletko menossa Valtio Expoon tiistaina 17.5.? 16.5.2016
Oikeusministeriö valmistelee paraikaa hallituksen kertomusta kielilainsäädännön toteutumisesta. 18.5.2015
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut julkishallinnon kirjoittajille tarkoitetun verkkojulkaisun. 20.5.2016
Mitä pitää muistaa, kun annetaan muistonimiä? 26.5.2016
Moniin viranomaisteksteihin sisältyy ohjeita. 10.6.2016
Mistä yhtenäinen tekstikokonaisuus syntyy? 20.6.2016
Virkakielikampanjan hyvää satoa korjataan yhä: Oulu on saanut selkeytetyksi päätöstekstin omaishoidon tuesta. 22.6.2016
Kaksikielisessä valtuustossa odotetaan virkamieheltä kielitaitoa. 23.6.2016
"Mihin me tarvitsemme niitä aikuisille tehtyjä versioita, joita on paljon vaikeampi ymmärtää?" 23.6.2016
Virkakielisivu jää nyt kesätauolle. 23.6.2016
Laaditko työssäsi verkkokyselyjä? 17.8.2016
Kapulakieli kolisee päivähoidon viesteissä vanhemmille. 19.8.2016
Diginatiivius ei auta lomakkeiden täytössä. 19.8.2016
Valtion ja kuntin virastot: joko teillä on vastattu kyselyyn virkakielen verkkokurssista? 25.8.2016
Ehdota vuoden 2016 selväsanaista! 31.8.2016
Työtä kielen parissa, mutta ihmisten hyväksi. 8.9.2016
Kielibarometri 2016. 15.9.2016
Lapinjärven kunta on ryhtynyt yhteistyöhön kielentutkijoiden kanssa tavoitteenaan kuntalaisten osallisuutta ja hallinnon avoimuutta palveleva kieli. 16.9.2016
Valtakunnallinen Demokratiapäivä järjestetään tiistaina 18.10. Helsingissä Kuntatalossa. 19.9.2016
"Jos jo yksi ihminen kompastuu muutaman vuoden aikana useaan viralliseen tekstiin, kuinka paljon lisätyötä ja lisäkuluja aiheutuu siitä, kun useampi miljoona ihmistä kompastuu?" 22.9.2016
Oikeusblogissa Corinna Tammenmaa: Yksi kansa, monta kieltä. 26.9.2016
Tuoreessa Kielikellossa (3/2016) käsitellään myös virkakieltä. 7.10.2016
Mikä yllättää lakitekstien termeissä? 7.10.2016
Ganska rörande exempel på mottagaranpassat klarspråk, skrivet av en brittisk domare som ville nå fram till barnen och modern i en vårdnadstvist. 7.10.2016
"Nimikilpailulla voi hakea ideoita, mutta uudeksi nimeksi ei kannata valita suoraan esimerkiksi äänestyksessä voittanutta ehdotusta." 12.10.2016
Vuoden selväsanaiseksi valittiin työpari Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulun kaupungista. 18.10.2016
Vuoden selväsanainen -palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran hyvästä virkakielestä. 18.10.2016
Tänään Oikeusministeriö - Justitieministeriet'n yhteydessä toimiva kieliasiain neuvottelukunta järjestää kieliasiain neuvottelupäivän. 20.10.2016
Se, mikä tekee viranomaisten suullisista palveluista toimivia ja tehokkaita, voisi auttaa kirjoitetunkin virkakielen kehittämisessä. 26.10.2016
Etelä-Savossa on päätetty, että Mikkelin keskussairaalaa kutsutaan vuoden 2017 alusta Mikkelin hyvinvointikeskukseksi. 28.10.2016
Mitkä verbit sopivat lakikielen kieltoilmauksiin? 1.11.2016
Tampereella projektipäällikkö Sanna Karppinen on keksinyt hyödyntää opiskelijoita nimistönsuunnittelutyössä. 4.11.2016
Hyvään virkakieleen pitäisi tulla valmiudet jo opiskeluvaiheessa. 8.11.2016
Miten kunnat vastaavat tietopyyntöihin? 18.11.2016
Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa tuodaan esille myös selkokieli, joka on yleiskielestäkin helpotettu kielimuoto. 22.11.2016
Ammattikorkeakoulujen suomen ja ruotsin kielen opettajien Suvi-verkoston jäseniä oli lokakuisessa työpajassa. 24.11.2016
Kirjallinen tai sähköinen asiointi viranomaisten kanssa on monelle vaikeaa. 24.11.2016
Sairaalasta tuli hyvinvointikeskus. 1.12.2016
Kun viranomaisten kielenkäyttöä kehitetään, huomio kiinnittyy usein yksilötaitoihin ja joskus myös lainsäädäntöön. 8.12.2016
Perjantaina 9.12. tarkastetaan Turun yliopistossa Eveliina Tolvasen virkakieliaiheinen väitöskirja! 8.12.2016
Digitalisaatio loikkii, mutta mitä sitten, ellet ole valmis? 20.12.2016

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Lauerma, Petri
Jeesuksen Lapsuuden Kirjan julkaistut suomennokset – tausta ja muotoasun myöhempi kielellinen editointi (E. Summary: Orthographical and morphological variation in the published Finnish translations of the Childhood Book of Jesus) // Sananjalka : Turku: Suomen kielen seura. - ISSN 0558-4639. 58 (2016), s. 199–216

Vastavirtaan loppuheiton väistymistä: Kanervala kirjasuomen kehityksessä //  Kanervakankaalla –  Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. - Helsinki : Klassikkokirjasto ; Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2016. (Joutsen/Svanen 2016, Erikoisjulkaisuja (1). ISBN 978-951-51-2748-8 (nid.), 978-951-51-2749-5 (PDF), s. 142–157

Martola, Nina
Flerspråkig lexikografi och obesläktade språk – erfarenheter från finska Islex / Hilmisdóttir, Helga ‒ Martola, Nina //  Nordiske Studier i Leksikografi 13.  Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19. ‒ 22. mai 2015 / Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.).  - København : Nordisk forening for leksikografi, 2016. ISBN 978-87-992447-6-8. S. 143‒153

Nuolijärvi, Pirkko
Avaussanat / Opening remarks // Language use in public administration. Theory and practice in the European states. - S. 13‒15

Nuolijärvi, Pirkko ‒ Stickel, Gerhard
Preface / Saatteeksi / Förord // Language use in public administration. Theory and practice in the European states. - S. 5‒7

Nuolijärvi, Pirkko ‒ Tiittula, Liisa
Johdanto // Puheesta tekstiksi :  puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. S. 8‒28

Puheenomaisuuden rakentaminen kaunokirjallisissa proosateksteissä (E. Summary: From speech to written text. Domains, means and restrictions of the representation of spoken language in written form) // Puheesta tekstiksi :  puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. S. 225‒275

Onkamo, Ulla
Digitalisation of the Names Archive. Working Paper 28/16, United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-ninth session, 25.‒29.4.2016. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/29th-gegn-docs/WP/WP28_16_Digitalisation_of_the_Names_Archive.pdf

Online guidelines for the use of proper names in the Finnish Language. Working Paper 26/18, United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-ninth session, 25.‒29.4.2016. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/29th-gegn-docs/WP/WP26_18_Guidelines_Bank.pdf 

Paikkala, Sirkka
Itäsuomalaisen sukunimistön sisältämät yksilönnimet (Summary: Individual names among family names in eastern Finland) = Hummogusoomõ perrenimmi seen löüdüväq  inemisenimeq) // Õdagumeresuumlaisi nimeq = Läänemeresoomlaste nimed = Names of Finnic People / Toimõndanuq = Editor: Jüvä Sullõv. - Võro : Võro Instituut, 2016. (Võro Instituudi Toimõndusõg  30 / Publications of Võro Institute 30). ISBN 978-9949-9730-5-7.  S. 103 ‒126
http://wi.ee/wp-content/uploads/2017/06/VItoim16sisu.pdf

Perceptions on Sea Names and Marine Region Names on the Vicinity of Finland // Sea Names: Heritage, Perception and International Relations. Proceedings of the 21th International Seminar on Sea Names. - Helsinki, Finland 23-25 August 2015. The Society for East Sea: Seoul,  2015. ISBN 979-11-951305-3-5. S. 89 ‒125 http://eastsea1994.org/data/bbsData/14910993811.pdf

The Åland Islands question // The 22nd International Seminar on Sea Names. Seas and Islands: Connecting People, Culture, history and the Future. 23. – 26.10.2016, Jeju Self-Governing Province 63535, Korea. Session I. Seas and Islands: Memories and Heritages Mirrored in Geographical Names. -  Korea : Co-organized by The Society for East Sea and Northeast Asian History Foundation. , 2016. P. 53–69

Paikkala, Sirkka ‒ Onkamo, Ulla ‒ Leskinen Teemu

Updating Of Toponymic Guidelines For Map Editors And Other Editors. Working Paper 29/17, United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-ninth session, 25.‒29.4.2016. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/29th-gegn-docs/WP/WP29_17_Updating_of_toponymic_guidelines.pdf

Paikkala, Sirkka ‒ Onkamo, Ulla ‒ Vidberg Maria ‒ Leskinen Teemu

Toponymic Guidelines For Map Editors And Other Editors. Fourth, revised edition 2004* (v. 4.8, February 2016**). United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-ninth session, 25.‒29.4.2016. http://www.kotus.fi/toponymicguidelines 

Piehl, Aino
Klarspråkskampanj som maktmedel?  // Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse Oslo, 28.–29. mai 2015 , s. 99 - 106. S. 83‒90. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/view/3436

Piehl, Aino ‒ Sommardahl, Eivor
Working towards clear administrative language in Finland ‒ bilingually // Language use in public administration. Theory and practice in the European states. - S. 73‒81

Sandström, Caroline
Perspektiv på svensk lexikografi i Finland med Ordbok över Finlands svenska folkmål och Finlandssvensk ordbok som exempel // Framtidens lexikografi. Rapport från ett symposium i Göteborg 5 oktober 2012 / Redaktör(er): Anna Helga Hannesdottir. - Göteborg : Göteborgs universitet, 2016. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, ISSN 0348-7741 ; nr 42) ISBN:978-91-87850-01-1. S. 75‒109

Sandström, Caroline ‒ Åkerlund, Carola
Personbetecknande verbavledningar i Ordbok över Finlands svenska folkmål. En utvärdering av ordbokens sökfunktioner //  Nordiske Studier i Leksikografi 13.  Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19. ‒ 22. mai 2015 / Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.).  - København : Nordisk forening for leksikografi, 2016. ISBN 978-87-992447-6-8. S. 217‒225

Tiililä, Ulla
Kielenkäytön rajoista ja mahdollisuuksista muuttuvissa instituutioissa / Niina Hynninen, Anna Solin, Johanna Vaattovaara, Ulla Tiililä, Taru Nordlund // Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa ‒ The language user in changing institutions / toimittaneet Anna Solin, Johanna Vaattovaara, Niina Hynninen, Ulla Tiililä ja Taru Nordlund. S. 5 ‒19

Makt genom myndighetsspråk – myt och verklighet // Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse Oslo, 28.–29. mai 2015. S. 99 ‒106. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/view/3436

Vidberg, Maria
Uppfattningar om ortnamn i en tvåspråkig miljö // Folkmålsstudier. 54 (2016) / utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2015. ISSN 0356-1771. S. 143‒161

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar

Aapala, Kirsti
Himmeli, hyasintti, pipari ja glögi – Mistä ovat Joulun tutut sanat peräisin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Aapala, Kirsti – Ruppel, Klaas
Metrolla kaupunkiin – arjen sanojen lähteillä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 21–23

Ali Hersi, Liban
Oman äidinkielen osaaminen on tie osallisuuteen // http://www.demokratia.fi/blogi/liban-ali-hersi-oman-aidinkielen-osaaminen-tie-osallisuuteen/

Anttila, Fanni
Menikö tunteisiin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 28 (Jokisen eväät)

Elenius, Susanna
Begripligt språk lockar till läsning // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 10–11

Eronen, Riitta
Aineistot vailla rajoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 3 (Alkusanat)

Brexit, kiky ja hävikkiruokaravintola – vuoden 2016 sanoja // http://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/artikkeliarkisto/brexit_kiky_ja_havikkiruokaravintola_vuoden_2016_sanoja

Kieli edellä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 3 (Alkusanat)

Kielineuvonnan vuosikymmenet radiossa ja verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 30 (Uutisia)

Kielivoimistelua: kysymykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 38

Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 42

Kirjasta kirjaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 3 (Alkusanat)

Kymmenen sanaa Suomesta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 2, s. 29

Lisätty todellisuus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 29 (Uudissana)

Muutoksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 3 (Alkusanat)

Tavan ihminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Uudissanaterveiset Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 1, s. 27

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 3, s. ?

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 4, s. 24

Vuoden 2016 sanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 32 (Uudissana)

Vuoden sanoja //  Mitä missä milloin 2017. - Helsinki : Otava, 2016. - 3 s.

Forsberg, Ulla-Maija–Maamies, Sari
Tervetuloa Kotukseen! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 4–5

Grönros, Eija-Riitta
Milloin neekeristä tuli rasistinen sana? // Tiede. - Helsinki : Helsinki Media. 1457-9030. 2016 : 12, s. 60

Päivitetty Kielitoimiston sanakirja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 7–9

Gustafsson, Anna Maria
En språkexperts försvarstal // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 8–9

Ny sproglitteratur 2015: Finland // Språk i Norden 2016, s. 143–153

Haapanen, Minna
Kielivoimistelua: kysymykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 29

Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 42

Heikkilä, Elina
Tohlopeukalo ja porsasten pormestari – haukkumasanoja 1700-luvulta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 26–27

Uusia artikkeleita Vanhan kirjasuomen sanakirjaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 20

Heikkinen, Vesa – Hämäläinen, Hanna – Paajanen, Ilona – Uusikoski, Risto
Kotuksen verkkopalvelut: (melkein) kaikkea kielestä // http://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/artikkeliarkisto/kotuksen_verkkopalvelut_%28melkein%29_kaikkea_kielesta. (Ilm. myös: Virke. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265.  2016 : 3, s. 20–22)

Heinonen, Tarja Riitta
Palautepostia Kielitoimiston sanakirjalle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 10–12

Holmberg, Bianca
Arbetet för nationalspråken är långsiktigt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 20–22 (Språkliga rättigheter)

Berättelserna föds i vardagen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 30–31

Dövsamhället är en värld för sig // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 32–34

Flerspråkighet och integration på nordiska språkmötet // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 5

Humorn är grunden, dialekten är skatten för KAJ // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 12–15

Janina Orlov översätter med alla sinnen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 18–21

Klarspråksarbetet går framåt i Europa // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 25–29

Läsning, lek och spel lär barnen kommmunicera // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 46–47 (Språkinlärning)

Nyord, virala sucéer och humor på Mediespråk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 5

Ordens ursprung intresserar Ulla-Maija Forsberg // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 25–27

Pirkko Nuolijärvi älskar både sitt eget och andras språk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 8–9

Sociala medier gör myndigheter mänskliga // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 48–50

Språkbruks läsare behöver kärlek och mat // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 7

Språkrådsdagen handlade om flerspråkighet, kinesiska och pidginspråk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 4

Svaga resultat men positiva elever // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 6

Vad har hänt med svenskan? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 23–25 (Språkförändring)

Viveca Dahl och LL-Center fick pris // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 11

Horstia, Ulla
Maahanmuuttajakielten sanakirjat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 7 (Sanakirjat)

Hurtta, Heikki
Kieli- ja murreasiat //  Kotiseutututkimuksen ABC - Jokamiehen käsikirja. - Suomen Kotiseutuliitto ry, Traff Finland Oy. Päivitys 2016. https://kotiseutuliitto-yhdistysavain-fi.directo.fi/kieli-ja-murreasiat/

Tuuli se taivutti koivun larvan: latva" suomen murteissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 28–29 (Kieli kartalla)

Hyvärinen, Riitta
Selkeitä päätöksiä asiakkaille // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 26–28 (Kieli työssä)

”Varmaan olen oikeutettu aikuispakkaukseen” // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 31 (Vinkki)

Hämäläinen, Hanna
Yhteiskirjasto palvelee // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s.  (Uutisia)

Joki, Leena
Lähdetään höntsäämään! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 32–33 (Uudissana)

Sana-aarteita verkossa ja kellarissa // Joulukannel : Karjalan liiton joulujulkaisu. - Helsinki, 2016. ISSN 1235-3027. - 2016, s. 22–25

Uudet sanat usein yhdyssanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 33 (Uudissana)

Kamppi, Nina
Lampaanraivolla langonheiniä lanttalaudee:  Suomen murteiden sanakirja – sanojen aarreaitta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 1, s. 17–20 (Murresanakirja)

Renki isäntää käsittämässä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 28–29

Kankaanpää, Salli
Kielenhuolto tarvitsee tutkimusta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 3, s. 12–15

Kankaanpää, Salli ‒ Korhonen, Riitta ‒ Onkamo, Ulla

Official language consultation services in Finland (text also in Finnish) [slides] // http://www.eki.ee/knab/konv2016/abstract_fi.pdf http://www.eki.ee/knab/konv2016/slides_fi.pdf

Kelloniemi, Tiina
Muistatteko vai oletteko unohtanut? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Klemettinen, Riina
Pysytkö kartalla? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 30–31 (Jokisen eväät)

Korhonen, Riitta
Kolme juoksijaa keskeytti vai keskeyttivät kisan? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 40 (Kysyttyä)

Kontaktoimisiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Laskiaispulla hillolla – maistuuko? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 25–27

Omistusliitteiden liikakäyttöä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Ovatko järjestysluvut lukusanoja vai adjektiiveja? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 40–41 (Uutisia)

Pohdintaa ja paheksuntaa – yleiskielen seurantatalkoiden havaintoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 32–34

Yhdyssanojen painotus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 41 (Kysyttyä)

Korhonen, Riitta – Alho, Irja
Kielioppitermit opetuksessa: monenlaisia näkemyksiä // Virke. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265.  2016 : 4, s.

Korhonen, Tarja
Suomen murteiden sanakirja on laajentunut verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 30 (Uutisia)

Lauerma, Petri
Marcus Pauli Sadeleri – Schroderuksen sanakirjan suomalainen avustaja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 3,  s. 4–8

Pankkimies, sanakirjantekijä ja Unkarin-ystävä – 1800-luvun loppupuolen säädössuomentajat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 22–24

Maamies, Sari
Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 7

Kielivoimistelua: Kysymykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 29

Kielivoimistelua: Vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 42

Lääketieteen termit - sanakirja uudistettu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 31 (Uutisia)

Ottanette huomioon potentiaalin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 28–30 (Perusasiaa)

Manni-Lindqvist, Tiina
Hangosta Nuorgamiin – Asutusnimihakemisto verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 33 (Nimiuutisia)

Markula, Karoliina
Olin huolissaan sinusta – vai huolissani? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 32 (Perusasiaa)

Moilanen, Raija
Kellonaikojen merkitseminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 26–27 (Perusasiaa)

Nuolijärvi, Pirkko
Kotimaisten kielten keskus täyttää 40 vuotta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 4–6

Nuolijärvi, Pirkko – Eronen, Riitta
Jäähyväiset Kotukselle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 8–10

Nuutinen, Liisa
Kielivoimistelua: Kysymykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 18

Kielivoimistelua: Vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 41

Onkamo, Ulla
Kotuksen 40-vuotisjuhlaseminaari // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. ? (Uutisia)

Neljä uutta kuntaliitosta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 31 (Uutisia)

Nimistönsuunnittelun perusasioita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 12–15

Pitäjät pinnalla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 30

”Sote” ei sovi viranomaisen viralliseen nimeen // http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/sivistys/kotus-sote-sovi-viranomaisen-viralliseen-nimeen/.

TV-ohjelmien nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Paikkala, Sirkka
Nimenmuutokset helpommiksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 22–23 (Nimistö)

Nimistö // Kotiseutututkimuksen ABC - Jokamiehen käsikirja. - Suomen Kotiseutuliitto ry, Traff Finland Oy. Päivitys 2016. https://kotiseutuliitto-yhdistysavain-fi.directo.fi/nimisto/

Snellmanin 100-vuotispäivä ja sukunimien suomalaistaminen // Hiidenkivi 3/2006. http://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/artikkeliarkisto/snellmanin_100-vuotispaiva_ja_sukunimien_suomalaistaminen

Piehl, Aino
Kenestä Vuoden selväsanainen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 13 (Uutisia)

Mokoma taivaanrannan maalari! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 31 (Jokisen eväät)

Pyhälahti, Minna
Isolla vai pienellä: kalašnikov vai Kalašnikov? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 40 (Kysyttyä)

"Minulla on voimakas halu oppia kieltä koko ajan lisää" // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 24–25 (Kieli työssä)

Ruppel, Klaas
Sukellus sanojen maailmaan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 4–6 

Suomi–kurmandži
http://www.kotus.fi/sanakirjat/muut_sanakirjat/suomi_kurmandzi

Salonen, Minna
Läkkä pois miu kansai! – monimuotoinen lähteä-verbi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 24–25 (Kieli kartalla)

Suutari, Toni
Kohti avoimia ja osallistavia aineistopalveluja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 2, s. 4–6

Tervonen, Riikka
Vauva katselee kännyjään // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 30–31 (Kieli kartalla)

Tiililä, Ulla
Asiallista vai epäasiallista työpuhetta – miten sen tunnistaa? // http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/asiallista-epaasiallista-tyopuhetta-tunnistaa/

Avsiktlig och oavsiktlig språkpolitik. Demokrati.fi 12.2.2016
http://www.demokrati.fi/blogi/ulla-tiilila-avsiktlig-och-oavsiktlig-sprakpolitik/

Bra social- och hälsovårdspolitik kräver ett gott språk. Demokratia.fi 22.4.2016  http://www.demokrati.fi/blogi/ulla-tiilila-bra-social-och-halsovardspolitik-kraver-ett-gott-sprak/

Hyvällä kielellä hyvää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, Demokratia.fi 22.4.2016. http://www.demokratia.fi/blogi/ulla-tiilila-hyvalla-kielella-hyvaa-sosiaali-terveyspolitiikkaa/?type=blog

Tietoista ja tahatonta kielipolitiikkaa. Blogi oikeusministeriön Demokratia.fi-verkkopalvelussa 12.2.2016.
http://www.demokratia.fi/blogi/ulla-tiilila-tietoista-ja-tahatonta-kielipolitiikkaa/

Työtä kielen parissa ihmisten hyväksi. Blogi Selkokeskuksen verkkosivuilla 8.9.2016 http://selkokeskus.fi/selkokeskus/ota-selkoa-blogi/

Verbaaliset sormenjäljet – kielentutkimus huijausten ja rikosten tutkinnassa // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2016 : 1, s. 12–16 (Forensista kielentutkimusta)

Vaula, Sari
Kuvakaappaus vai kuvankaappaus? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Westerberg, Pia
Bara ord? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 3 (Ledare)

Sluta gnälla! // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 3 (Ledare)

Sätt punkt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 3 (Ledare)

Tillbaka till lägerelden // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 3 (Ledare)

Vidberg, Maria
Gatorna i Helsingfors kan ha tre namn // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 31-33 (Namnforskning)

Namnfrågan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 43 

Uttal av Kingelin och Sprengtporten // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 45 (Namnfrågan)

Äikäs, Monica
Ett nytt tänk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 22–24 (Ordbildning)

Framställa en begäran – ställa fram en stol // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 12–14 (Verb)

Jag trivs som grisen i träckpöln // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 25–27

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 50–51

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 43–45

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 48–51

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 40–43

Tema och rema i översatt lagtext – två exempel // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 40–43 (Språk och lag)


Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin

Ajan sana (1997–2012)

/ Riitta Eronen

Palaa otsikoihin

Esitelmät 2016


Pirkko Nuolijärven puhe Kotuksen 40-vuotisjuhlassa

Kansliapäällikkö Anita Lehikoisen puhe Kotuksen 40-vuotisjuhlassa

Palaa otsikoihin

Kielenhuoltoa yleläisille

Ylen intranet - Yle+
/ Minna Pyhälahti

Palaa otsikoihin

Kieliasiaa mediassa

Lea Ansamaa: Raitis joulu paras lahja lapselle (23.12.2016)
Asiallista vai epäasiallista työpuhetta – miten sen tunnistaa? (12.12.2016)
Murteet pitävät pintansa (7.12.2016)
Mikkelin monitoimihallin nimivalinta oudoksuttaa asiantuntijaa (30.11.2016)
Lohja saa Emojikadun ja Meemikadun (22.11.2016)
Joko tunnet lasijyrkänteen ja hyggen? (18.11.2016)
Fraaseja pohjoissaameksi  (16.11.2016)
Savoa, please!
(15.11.2016)
”Ketä soitti?” Länsimurteet valtaavat alaa kohti itää (31.10.2016)
Kieliasiain neuvottelupäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa (24.10.2016) ”Perseillä” päätyy Kielitoimiston sanakirjaan (14.10.2016)
Pirkko Nuolijärvelle kunniapalkinto (10.10.2016) 
Uutta aineistoa TEPA-termipankissa (10.10.2016)
Hyvä yritysnimi voi syntyä vahingossa (3.10.2016)
Kielitoimiston johtaja kiittää tekstiviestejä (29.9.2016)
”Olen lihonut tyyliin 40 kiloa” (28.9.2016)
Paikannimien taivutus saa puhelimet pirisemään (26.9.2016)
Liikunnan tilalle haluttaisiin uusi sana (20.9.2016)
Entinen kielitoimistolainen Maija Länsimäki ei sensuroisi elokuvan nimeä (20.9.2016)
Kielibarometri: Kieli-ilmapiirin koetaan huonontuneen (14.9.2016)
Nimilain uudistuksesta runsaasti kannanottoja yleisöltä
(6.9.2016)  ”Kummalliset” kielenpiirteet kiinnostavat yhä – Kielitoimisto saanut satoja havaintoja (5.9.2016)
Unimuna, nakukakku, muttura: Opi kuumat uudissanat!
(2.9.2016)
Oman äidinkielen osaaminen on tie osallisuuteen (29.8.2016)
”Pitääkö pyykkipoikakin muuttaa pyykkihenkilöksi?” (22.8.2016)
”Herras-, koiras- ja papinmustikka – tunnetko mustikan monet nimet?”(12.8.2016)
Ruotsissa ja Norjassa aloitetaan piitimensaamen elvytystyö
(11.8.2016) 
Kyty, näälämies vai orpana? ( 9.8.2016)
Millaisena suomen kielen tulevaisuus näyttäytyy Ulla-Maija Forsbergille?(8.8.2016)
Nimikkokadut kumartavat merkkihenkilöiden elämäntyölle (5.8.2016)
Kotuksen uusi johtaja Ulla-Maija Forsberg haastattelussa (1.8.2016)
Pirkko Nuolijärvi: ”Murteestaan pitää olla ylpeä” (2.8.2016)
Muuttuva kieli heijastelee maailmaa (1.8.2016)
Nimilakia uudistetaan – kerro oma mielipiteesi (23.6.2016)
Pisteestä on tullut tyly välimerkki? (20.6.2016)
Miksi Aamulehti taivuttaa Orvon eikä Orpon? (20.6.2016)
Tutkimus: Kunnan nimen vaihtuminen on asukkaille iso asia (20.6.2016)
Kie­li­pank­ki säilöö kieltä ja kulttuuria (17.6.2016)
Tiedätkö nämä vanhat suomen kielen sanat? (13.6.2016)
Henri, 18, kirjoitti ainoana Suomessa täydet pisteet äidinkielestä (8.6.2016)
Kielen muutos ei ole rappiota, ja niinku-sana on tarpeellinen  (30.5.2016)
Sukunimien taivutus STT:ssä palaa henkilöiden toiveiden mukaiseksi (30.5.2016) 
”Saamen kieltä on parasta oppia Saamenmaalla”  (25.5.2016)
Testaa, oletko murrehirmu! (23.5.2016)
Kirkko näytti viivan paikan  (19.5.2016)
Kielikertomuksen valmistelussa tavoitteena seurata käytännön kielioloja Suomessa (18.5.2016)
Kielitieteen päivät Oulussa 25.–27.5.2016 (12.5.2016)
Espoon kaupunki käyttää sukupuolineutraalia persoonapronominia hen  (11.5.2016) 
Lehtipuiden nimet ovat vanhaa perua (10.5.2016)
Äitienpäivän monikko (4.5.2016)
Hyvä hallinto on kielestä kiinni (3.5.2016)
Kotuksen Ulla Tiililä kertoo forensisesta kielentutkimuksesta (3.5.2016)
Humalalla on monia nimityksiä (2.5.2016)
Murteilla puhuminen parantaa älyllistä suorituskykyä (29.4.2016)
Kieliraja ylitetään luokkatandemilla (27.4.2016)
Kaikki paikannimet verkkoon (22.4.2016)
Evankelis-luterilainen kirkko ei muuta nimensä kirjoitusasua (20.4.2016) Kotus ennakoi: Tšekki on jatkossakin suomeksi Tšekki (19.4.2016)
”Mikä on kaupan kassalla ostosten väliin pantavan kapulan virallinen nimi?”(19.4.2016)
Some paljastaa kirjoitus- ja kielitaidon (12.4.2016)
Kirjakielen isä jätti valtavan sanaperinnön (11.4.2016)
Tietokoneet, konttorityö, koulu ja armeija uhkaavat Suomen murteita (8.4.2016)
Kielitoimiston sanakirja elää kielen mukana  (8.4.2016)
Stadin slangi muuttuu (1.4.2016)
Kielitoimistolle yli sata kielihavaintoa (29.3.2016)
Tiedätkö, mistä pääsiäispyhien nimet tulevat? (29.3.2016)
Uusi kieliasiain neuvottelukunta (22.3.2016)
Kielitoimisto käynnisti seurantatalkoot (21.3.2016)
Suomalaiset sukunimet kartalla (15.3.2016)
Kielelliset sormenjäljet voivat paljastaa rikollisen (14.3.2016)
Karjalan kielen tutkimusaineisto Itä-Suomen yliopistolle (11.3.2016)
Ilmianna uusi sana! Hyvät vinkit päätyvät sanakirjaan (10.3.2016)
Baareilu, biitseily ja taukoilu – frekventatiivijohdokset paljastavat puhujan asenteen (8.3.2016)
”Ruotsin prinssi Oscar on Suomessakin Oscar” (7.3.2016)
”Nigiri, sutina ja vatuloida ovat nyt sanakirjassa” (4.3.2016)
Kielitoimiston sanakirja päivittyy (3.3.2016)
”Moni kielenvartija on pitänyt svetisismejä kuin kirosanoina” (29.2.2016)
”Ree on ree eikä se siitä miksikään muutu” (25.2.2016)
Suomalaiset ovat kielikansaa
(24.2.2016)
Puro vai oja?  (19.2.2016) 
Voi tuhannen tulimmaista! (18.2.2016)
Päräyttävän aivopierun narratiivi (17.2.2016)
Vielä jappasemisesta (15.2.2016)
Itsehallintoalueen nimi on maakunta (10.2.2016)
Miten olivat Ellun kanat? Miksi Jokisen eväät olivat levällään? (8.2.2016)
Maistuu hyvälle! Vai hyvältä? (3.2.2016)
Pirkko Nuolijärvi kertoo tolkku-sanasta (1.2.2016)
Heikki Hurtta valottaa kehdata-verbin merkityksiä (28.1.2016)
Sanat häpeä ja häpy liittyvät yhteen, kertoo Klaas Ruppel (28.1.2016) 
Rakkaalla serkulla on ollut monta nimeä (27.1.2016)
Kolumni: Näpit irti rakkaista vanhoista nimistä! (26.1.2016)
Pirkko Nuolijärven haastattelu: Mikä kielessä kiehtoo? (18.1.2016)
Kulukea voi hevosilla tai miespelillä – osaatko uuden kansallispuiston murteen?  (15.1.2016)
Suomalaisten tarpomilla kinoksilla on satoja nimiä (13.1.2016)
Iskävartalo ja nakukakku nousivat nykysuomen sanatietokantaan
(11.1.2016)
Vatulointi, muttura, älykiekko ja monta muuta (5.1.2016)

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston historia

Kielineuvonnan vuosikymmenet: 1940-luku / Riitta Korhonen
Kielineuvonnan vuosikymmenet: 1950-luku / Riitta Korhonen
Kielineuvonnan vuosikymmenet: 1960-luku / Riina Klemettinen
Kielineuvonnan vuosikymmenet: 1970-luku / Salli Kankaanpää
Kielineuvonnan vuosikymmenet: 1980-luku / Mirja Nissinen ja Minna Pyhälahti
Kielineuvonnan vuosikymmenet: 1990-luku / Ulla Onkamo
Kielineuvonnan vuosikymmenet: 2000-luku / Riitta Eronen

Palaa otsikoihin

Kotuksen kolumnit

http://www.kotus.fi/nyt/blogit_ja_kolumnit/kotuksen_kolumnit/kotuksen_kolumnit_2016

Nuolijärvi, Pirkko
Kotimaisten kielten keskus 40 vuotta

Palaa otsikoihin

Kuukauden sanat

http://www.kotus.fi/nyt/kuukauden_sana/kuukauden_sanat_2016

Porkkala (22.12.2016) / Riina Klemettinen
Sydäniskuri (30.11.2016) / Riina Klemettinen
Saattokellot (28.10.2016) / Liisa Nuutinen
Ilmiöviikko (30.9.2016) / Riitta Eronen
Venetsialaiset (30.8.2016) / Tarja Heinonen
Taskuhirviö (1.8.2016) / Riina Klemettinen
Brexit (30.6.2016) / Leena Joki
Tasapainoskootteri (31.5.2016) / Minna Haapanen
Liikennekaari (29.4.2016) / Riitta Eronen
Nyrkkitervehdys (31.3.2016) / Leena Joki
Lumirulla (29.2.2016) / Riina Klemettinen
Zikavirus (29.1.2016) / Riina Klemettinen
Älykiekko (4.1.2016) / Riina Klemettinen

Palaa otsikoihin

Kysymyksiä ja vastauksia

Murteista / Suomen  murteiden sanakirjan toimittajat
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/murteista

Tervonen, Riikka
Hailapillillään
Kelis, kelis
Lanttalaudee
Lasehtia
Lärsä
Markuuni
Mennä ihmisiin
Neituri
Nuoi
Prutti
Riskata
Tukuisa
Tärkeää
Vahe
Ällipää

Nykysanastosta / Kielitoimiston sanakirjan toimitus
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nykysanastosta

Rautatie ja junarata
Mandolinisti vai mandoliinisti
Reivata
Jätti
Syvän vastakohta

Sanojen alkuperästä / Kirsti Aapala ja Klaas Ruppel
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta

Aapala, Kirsti
Ampiainen
Avaruus ja maailma

Huolitella
Innovaatio
Isorokko
Kaljama
Kangas

Keritä
Kiirastorstai
Kohu

Laamapaita
Mämmi

Neveskä

Paasto
Palaveri
Palmusunnuntai
Pasha 
Pinnata
Pitkäperjantai ja lankalauantai    
Piuha
Pivo
Potero
Pääsiäinen

Rairuoho

Rikkiviisas

Trulli

Tuima

Turakki

Vegetarismi

Viheliäinen

Virkata

Virpoa

Ruppel, Klaas
Hallussa
Karhunpalvelus

Konvehti

Nuuska
Näkkileipä
Palaveri
Sissi
Uveavanto

Palaa otsikoihin

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

http://www.kotus.fi/kielitieto/kielenhuolto_kielitoimistossa/nostoja_kielitoimiston_ohjepankista

Korhonen, Riitta
Joka vai sittenkin mikä? (8.4.2016)
Jos vappuna on lunta katolla, niin sitä on maassakin!  (28.4.2016)
Jäsenmäärä on noussut 500:aan (8.9.2016)
Keskusrikoksia ja keskusrikospoliiseja (10.11.2016)
Korut on tehty käsin vai Korut ovat tehty käsin? (16.6.2016)
Koulu alkaa 11.8. Älä unohda pisteitä! (10.8.2016)
Kun luet, et kuule mitään (29.9.2016)
Lohi-avokadopasta – nam!  Mutta miksi sanassa on yhdysviiva? Mutta miksi sanassa on yhdysviiva? (14.4.2016)
Lähden, koska sade.  (20.10.2016)
Milloin ei tarvita omistusliitettä? (18.2.2016)
Mitä ohjepankista katsotaan? 
(28.1.2016)
Pystyi tehdä, sai vastaa – puhekielinen, nopeasti leviävä ilmaustyyppi (6.5.2016)
Tarjolla ranta- kautta kaupunkiloma!  (3.3.2016)
Tonttujoukko hiipii – minne he/ne menevät vai minne se menee? (21.12.2016)
Usain Bolt -fani tosi-tv-ohjelmassa (18.8.2016)
Vaihtoehto tuntui hyvälle idealle – vai tuntuiko se sittenkin hyvältä idealta?(2.6.2016)
Voimmeko me olla huolissaan ja maata selällään? (1.12.2016)

Moilanen, Raija
Emoji, appsi, trofee (16.12.2016)
Etkö voi lainata 100:aa euroa, vain 100 euroa? (7.10.2016)
Joudutko lainaamaan ”kieli keskellä suuta”? (16.9.2016)
Joulukuu täynnä nimiä (9.12.2016)
Kela, grexit, yva, SAK... (11.3.2016)
Kello käy – onko se jo viittä vaille neljä?       
Miksi suomen kieli mutta suomenopettaja? (28.10.2016)
Smoothiea vai smoothieta? Chutneya vai chutneyä? (26.8.2016)
Sykettä ja Sinfoniaa (1.4.2016 )
Windows 10 -ohjeita vai Windows 10 –ohjeita? (17.11.2016)
Voiko ihmisiin viitata pronominilla ne? (10.2.2016)

Onkamo, Ulla
Alakoulusta yliopistoon (13.10.2016)
Eläköön monikielisyys! (21.9.2016)
Hullu Porossa vai Hullussa porossa? ‒ hulluksihan tässä tulee!  (25.2.2016)
Ensi kesänä Ruisrockiin! (1.9.2016)
Mitä puolueita ovat Lib. ja EOP? (25.11.2016)
Runebergin päivä  (5.2.2016)
S-loppuisten nimien taivutus (4.11.2016) 
Suomesta on moneksi! (9.6.2016)
Tšekki ja muut maiden nimet  (21.4.2016)
Tutustu nimilakiin, jos harkitset erikoista nimeä lapsellesi (13.5.2016)
Voit olla Eduskuntatalolla, vaikka et ole Eduskuntatalossa (18.3.2016)

Palaa otsikoihin

10 kysymystä kielestä 2016

”Sekä aurinkokunta että suomi voivat hyvin” (1.11.2016) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; Kuva: Eevaliisa Lyytikäinen
Seitsemän veljeksen kerrostumat, niihin ei väsy (10.10.2016) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; Omakuva: Tuula Uusi-Hallila
Vuorovaikutuksen tutkiminen on loputtoman mielenkiintoista (20.9.2016) / Toimittaja: Hanna Hämäläinen ; Omakuva: Piia Mikkola
”Sattumia” seuraa tutkijaa, jota kiehtoo kielen taju (29.8.2016) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; kuva Katariina Voutilainen
Kymmeniä vastauksia kielestä (22.6.2016)
”Iloitsen siitä, että kielenkäyttö moninaistuu” (30.5.2016) / Vesa Heikkinen
Ei tehdä veteraaneista masterseja! (2.5.2016) / Vesa Heikkinen
Sana on aika hurja juttu (12.4.2016) / Vesa Heikkinen
Suomi ei ole umpio (23.3.2016) / Vesa Heikkinen 
”Kuuntelen, miten objektin sijat napsahtelevat paikoilleen” (16.2.2016) / Vesa Heikkinen
Ob la di, ob la da! (2.2.2016) / Vesa Heikkinen
Sami ja Kadonnut hiuksi (22.1.2016) / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

10 kysymystä kielestä kotuslaisille

”Olisin vogulilainen kohtalolaulu” (2.8.2016) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; omakuva Ulla-Maija Forsberg
Kieli, elämäni leipä (12.5.2016)  / Toimittajat: Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen ; Kuva Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Sanapoimintoja vuodelta 2016

http://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja/uudet_sanat/vuoden_sanapoiminnot/2016

Koonneet Riitta Eronen ja Raija Moilanen yhdessä Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kanssa

Palaa otsikoihin

Uutiskirjeet

Kielitoimiston tammikuun uutiskirje / Annastiina Viertiö
Kielitoimiston maaliskuun uutiskirje
/ Sari Vaula
Kielitoimiston toukokuun uutiskirje / Riitta Hyvärinen
Kielitoimiston syyskuun uutiskirje / Sari Vaula
Kielitoimiston uutiskirje (15.12.2016) / Minna Pyhälahti

Palaa otsikoihin

Viikon vinkit 2016

Heikkinen, Vesa
Isästä on moneksi (7.11.2016)
Joulusanat paketissa  (20.12.2016)
Juhlan aika! (17.11.2016)
Karkauspäivä, ”vanhaempiikaem” päivä?  (18.2.2016)
Kekri, halloween ja pyhäinpäivä
(2.11.2016)
Kevätjuttuja (22.3.2016)
Kevättä ja kesää koostein (27.4.2016)
Kielellisesti kirjava Eurooppa (20.9.2016)
Kielikelloa vuodesta 1968
”Kyllä nälkä nylkee” (15.9.2016)
Lukutaidon käsite on laajentunut (7.9.2016)
Naisen nimi (3.3.2016)
Olympiaurheilua (11.8.2016)
Paljon tietoa genreistä (19.5.2016)
Punk ja Kotus, ikätovereita (10.5.2016)
Riihen aika (22.8.2016)
Sano se selkeästi! (12.10.2016)
Some kuplii! (15.4.2016) 
Tolkku sananparsissakin  (3.2.2016)
Unohtuivatko kielioppitermit? (28.1.2016)

Hämäläinen, Hanna
Agricola-tietoa verkossa (7.4.2016)
Kivestä asiaa (30.9.2016)
Mötiäinen ja muuta murretta (30.11.2016)
Tammikuu on vuoden napa (12.1.2016)

Onkamo, Ulla
Hossan kansallispuisto ja Julma-Ölkky (15.1.2016)
Rio de Janeiron kisapaikkojen nimet (26.5.2016)

Uusikoski, Risto
Kielellä saa ja pitää leikitellä (20.10.2016) (?)

Wihuri, Elina
Illinoisin ja Arkansasin taivutus
(17.3.2016)
Prinssi Oscar
  (9.3.2016)
Sukunimen Ratas taivuttaminen (12.12.2016)

Wihuri, Elina – Hurtta, Heikki
Kersti Kaljulaid (7.10.2016)

Palaa otsikoihin

Virkakieli

http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista vanhan kirjasuomen sanakirjassa

Heikkilä, Elina 
Hemminki Maskulaisen virsiä ja lauluja 27.9.  
Tule tutustumaan vanhaan kirjasuomeen ja Verkko-VKS:ään (26.8.2016)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan toinen osa verkkoon (17.11.2016)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista virkakielestä

http://www.kotus.fi/kielitieto/virkakieli/ajankohtaista_virkakielesta

Laaksonen, Marianne

Pyyntö virastoille: esimerkkejä verkkokurssia varten (7.11.2016)

Laaksonen, Marianne – Viertiö, Annastiina
Hyvää virkakieltä kaikille: verkkokurssille 97 prosentin kannatus (20.10.2016)

Nissinen, Mirja
Suomalaisissa eläketeksteissä virallisempi sävy kuin ruotsinsuomalaisissa (10.8.2016)
Valtioneuvoston kanslian uusi verkkojulkaisu auttaa kirjoittamaan selkeästi (20.5.2016)
Verottajan chattipalvelun suosio kasvaa

Paikkala, Sirkka
Maakunta-nimitys käyttöön aluehallintouudistuksessa  (10.2.2016)

Paikkala, Sirkka – Piehl, Aino
Seuraa YK:n paikannimiasiantuntijoiden kokousta verkossa (26.4.2016)

Piehl, Aino
Ehdokkaasi Vuoden selväsanaiseksi ehtii vielä mukaan!  (23.9.2016) Jouluevankeliumi virkasuomeksi (21.12.2016)
Kaksikielisissä valtuustoissa odotetaan virkamieheltä kielitaitoa (21.6.2016) Kenestä 2016 Vuoden selväsanainen? (30.8.2016)
Kerro käsityksesi lakikielen kieltolauseista
(1.11.2016)
Keskustelua lainvalmistelun laadusta (21.12.2016)
Lähtisitkö virkakielikonferenssiin ulkomaille? (22.1.2016)
Selkeän kielen päivän selväsanaiset (13.10.2016)
Sote-lyhenne ei sovi kuntayhtymän nimeen (11.4.2016)
Verohallinto parantaa asiakasviestintäänsä (15.1.2016)
Virkeää ja ajanmukaista tiedottamista Joensuussa  (23.3.2016)
Virossa palkittiin selkeydestä oppikirja, viranomainen ja videoita (24.10.2016)
Vuoden selväsanaiset paransivat omaishoidon tekstejä (18.10.2016)

Raevaara, Liisa
Lomakkeista on moneksi (5.9.2016)
Uusi verkosto työelämän kielen tutkijoille ja ammattilaisille  (9.3.2016)
Virtaa virkakielitaitojen opetukseen  (8.11.2016)

Räsänen, Matti
Vapaaehtoiset neuvovat virastoissa asioivia (24.11.2016)

Tiililä, Ulla
Sähköinen asiointimahdollisuus hyvä, mutta ei riittävä (24.3.2016)

Turussa väitös virkakielestä (8.12.2016)
Tutkimus tietopyyntöihin vastaamisesta (18.11.2016)
Virkakielijuttuja Kielikellossa! (14.4.2016)
Ymmärrettävämpää kieltä vanhustyöhön Lapinjärvellä (16.9.2016)
Ymmärtäminen on ihmisoikeus (5.2.2016)  

Tiililä, Ulla ‒ Piehl, Aino
Facebookiin avattu virkakielisivu (4.4.2016)

Viertiö, Annastiina
Kysely virkakielen verkkokurssista
(23.8.2016 10.32) 

Palaa otsikoihin

Virkakielestä mediassa

Laaksonen, Marianne
Kapulakielestä selkoa
  (2.11.2016)
Opetussuunnitelma lyhyesti ja selkeästi  (6.10.2016)

Onkamo, Ulla
Kampusten tilalle koulukeskuksia (3.11.2016)
Miten maahanmuuttajia puhutellaan verkkoviestinnässä?  (7.10.2016)
Opiskelijat nimistönsuunnittelun apuna Tampereella (4.11.2016)
Sairaalaa ei voi kutsua hyvinvointikeskukseksi (28.10.2016)
Selkeys säästää ja herättää luottamusta (4.8.2016)

Piehl, Aino
Diginatiivius ei auta lomakkeiden täytössä (19.8.2016)
Hämärät ja monisanaiset termit vieraannuttavat lukijat virkakielestä (1.2.2016)
Katso Ulla Tiililän esitelmä Hyvä hallinto on kielestä kiinni (3.5.2016)
Kelalle kansainvälistä tunnustusta verkkoasioinnin helpottamisesta (22.4.2016)
Kelan kielenhuoltajan testamentti: päätösten perustelut vielä selvemmiksi (12.5.2016)
Kielen uudistuksessako palvelujen parantamisen ydin? (22.4.2016)
Kun tabletti on vain dosetissa (20.12.2016)
Lakiin viittaamisen ei ole pakko tehdä tekstistä hankalaa (16.6.2016)
Maahanmuuttovirasto palkittiin ennakkoluulottomasta viestinnästä (3.6.2016)
Miten kannattaa neuvoa asiakasta chatissa? (7.3.2016)
Miten vaikuttaa virkakieleen tahaton kielipolitiikka? (15.2.2016)
Varhaiskasvatuspalvelun käyttäjän vapaapäivä (19.8.2016)
Virkakielestä runoa (8.4.2016)
Virkeää ja ajanmukaista tiedottamista Joensuussa  (24.4.2016)
Vuoden selväsanainen Kuntalehdessä ja Kunta-tv:ssä (21.10.2016)
Vuoden selväsanainen Ylen ohjelmissa (20.10.2016)

Raevaara, Liisa
Toimeentulotuen hakemiseen tarvitaan selkeät ohjeet
(14.12.2016)
Turku tutuksi selkokielisillä opaskartoilla (28.10.2016) 
Vaikeaselkoinen virkakieli voi olla ansa (27.10.2016)

Räsänen, Matti
Ja poliisin tärkein taito on − vuorovaikutustaito (25.2.2016) 
Miten vaikuttaa virkakieleen tahaton kielipolitiikka? (15.2.2016)
Oulun kaupunki selkeytti päätöstekstejään (22.6.2016)
Selkokieltä ja selkeää kieltä (23.6.2016)
Sote-lyhenne ei sovi kuntayhtymän nimeen (11.4.2016)
Virkakieli on Kelan keskeinen työväline (6.5.2016)

Palaa otsikoihin

Virkakielipalsta

Onkamo, Ulla
Hyvinvointikeskuksen vastaanotossa (1.12.2016) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 30.11.2016 (Hyvää virkakieltä)
Muistettavaa muistonimeämisestä (26.5.2016) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 25.5.2016 (Hyvää virkakieltä)
Varo työnimeä!  (17.3.2016)
XAMK-lyhennettä on vaikea yhdistää oikeaan kohteeseen (7.9.2016)
Yhdistyvien oppilaitosten nimet (7.10.2016)

Paikkala, Sirkka
Aluehallinnon nimet ja termit  (24.2.2016) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 24.2.2016 (Hyvää virkakieltä)

Piehl, Aino
Kikystäkö uusi tupo? (3.6.2016 9.2)
Unohdetaan jo uhkailu (6.4.2016) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 6.4.2016 (Hyvää virkakieltä)

Raevaara, Liisa
Kielentutkijat kehittämässä työelämän kieltä (15.6.2016) 
Läsnäoloa ja osallistumista (4.5.2016)
Ohjeita asiakkaille – tilannetajua ja lukijan huomioimista (27.1.2016) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 27.1.2016 (Hyvää virkakieltä)
Suullinen asiointi – räätälöintiä ja yhteistä toimintaa (26.10.2016)(Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 26.10.2016 (Hyvää virkakieltä)

Räsänen, Matti
Yleiskielen sanat lakitermeinä (7.10.2016)  (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 5.10.2016 (Hyvää virkakieltä)

Tiililä, Ulla
Kielen kehittämistä kolmesta suunnasta (7.12.2016) (Kirjoitus on ilmestynyt Kelan intranetin Kieliposti-palstalla 7.12.2016)
Täsmäasein vakiotekstien kimppuun! (28.4.2016) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 27.4.2016 (Hyvää virkakieltä)

Palaa otsikoihin

Yleiskielen seuranta

http://www.kotus.fi/kielitieto/kielenhuolto_kielitoimistossa/yleiskieli/yleiskielen_seuranta

Kelloniemi, Tiina
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 5

Korhonen, Riitta
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 1
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 2
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 6
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 7
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 8

Markula, Karoliina
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 4

Raevaara, Liisa
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 3

Palaa otsikoihin

Språknytt

SAOL 14-appen som julklapp (28.12.2016)
Nyordslistan 2016 (27.12.2016) 
Nya Språk i Norden har utkommit (21.12.2016)
Finlandssvensk ordbok fritt tillgänglig på webben (13.12.2016)
Dialektordboken har publicerat nya artiklar (9.12.2016)
Språkinstitutet publicerar julkalender (1.12.2016)
Vanhan kirjasuomen sanakirja publicerar nya artiklar(18.11.2016)
Pris för arbete med finlandssvenskt teckenspråk (14.11.2016)
Information om Språkinstitutets samlingar finns i Finna (11.11.2016) 
Sverige fick ny personnamnslag (10.11.2016)
Vi firar Svenska veckan (31.10.2016)
Träffa oss på bokmässan! (25.10.2016)
Årets klargörare förbättrade texter om närståendevård (18.10.2016)
Årets klargörare 2016 – här är finalisterna (13.10.2016)
Hederspris till Pirkko Nuolijärvi (10.10.2016)
Ny publikation om myndighetsspråk i Europa (28.9.2016)
Den 26 september firas europeiska språkdagen (26.9.2016)
Ordens ursprung intresserar Ulla-Maija Forsberg (23.9.2016)
Försämrat språkklimat i tvåspråkiga kommuner (15.9.2016)
Dubbla efternamn fick understöd (6.9.2016)
Norden blir allt mer flerspråkigt (1.9.2016)
Vem blir Årets klargörare 2016? (30.8.2016)
Namnen i almanackan får sin förklaring (8.8.2016)
Språkinstitutet får ny direktör i augusti (21.6.2016)
Namnlagen förnyas - berätta din åsikt (21.6.2016)
Nu finns våra videoklipp på Youtube (7.6.2016)
Yles språkpris gick till Christel Pettersson  (6 .6.2016)
Maria Vidberg disputerar på Helsingforsnamn
(2.6.2016)
Larsmo får finska vägnamn  (26.5.2016)
Viveca Dahl och LL-Center fick pris på språkvårdsdagen (20.5.2016)
Pirkko Nuolijärvi – för svenskan i Finland och finskan i Norden (12.5.2016)
Erik Wellanders pris till Andreas Nord (28.4.2016)
E-tjänst fick Klarspråkskristallen (28.4.2016)
Språkvårdsdagen närmar sig (27.4.2016)
Språkinstitutet söker ny direktör (11.4.2016)
Romernas nationaldag firas den 8 april (8.4.2016)
Svenska Akademiens ordbok har ny webbplats (23.3.2016)
Den 23 mars är Nordens dag (23.3.2016)
Ellen och Emil var populärast igen (16.3.2016)
Språkinstitutet fyller 40 år
(1.3.2016)
Den 24 februari är sverigefinnarnas dag (24.2.2016)
Teckenspråksdagen firas med flaggning (2.2.2016)
Lars Huldén fyller 90
(5.2.2016)
Namnet Saga klättrade i Sverige (29.1.2016)
Det finlandssvenska teckenspråket kan dö ut (21.1.2016)
SLS ger ut sin första e-bok  (21.1.2016)
Thors spalter nypubliceras   (21.1.2016)
Ny bok om samtalsforskning  (19.1.2016)
Namnarkivet i Uppsala fick ny chef (15.1.2016)
Experttimmen handlade om nyord (8.1.2016)

Palaa otsikoihin

Språkspalter

Palaa otsikoihin

Månadens dialektord

http://www.sprakinstitutet.fi/sv/aktuellt/ord_och_namn/manadens_dialektord

bisse (1.12.2016) 
dona (1.11.2016)
lämmen (3.10.2016)
madla (2.9.2016)
joxa (8.8.2016)
lediglös (1.6.2016)
mössöra (2.5.2016)
medikus (1.4.2016)
hare  (20.3.2016)
bojs (1.3.2016)
dagsrand (1.2.2016)
oregerlig
(4.1.2016)

Palaa otsikoihin

Månadens nordiska ord

http://www.sprakinstitutet.fi/sv/aktuellt/ord_och_namn/manadens_nordiska_ord

glöggur (15.12.2016)
lyssværd (15.11.2016)
trenge (17.10.2016)
hausta (28.9.2016)
trussel (15.8.2016)
selskap (17.6.2016)
dyrke (18.5.2016)
smart (18.4.2016)
myse (18.3.2016)
optrevle (19.2.2016)
nistepakke (20.1.2016)

Palaa otsikoihin

Plock ur Ordförrådet

http://www.sprakinstitutet.fi/sv/aktuellt/ord_och_namn/plock_ur_ordforradet

Villa Bjälbo (12.12.2016)
policy (22.11.2016)
procent (26.10.2016)
hyfs (10.10.2016)
förmynderskap (12.9.2016)
Kronbroarna (26.8.2016)
färst (9.8.2016)
matsvinnsrestaurang (7.6.2016)
allergivaccination
(11.5.2016)
munk (26.4.2016)
människa (11.4.2016)
mecka (29.3.2016)
&  (10.3.2016)
tänk (18.2.2016)
kafé (26.1.2016)
f.v.t.
(14.1.2016)

Palaa otsikoihin

På tal om språk 

http://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/pa_tal_om_sprak

Det skulle inte slå hål i sidan  (29.11.2016)
I eller på Brändö? (13.10.2016)
Illväder (3.11.2016)
Gulnäbb (9.9.2016)
På år och dag eller på år och dar? (22.8.2016)
Hoppeligen (8.8.2016)
När är det semester? (22.6.2016)
Sol  (27.5.2016)
Maj och maja (29.4.2016)
Memma  (21.3.2016)
Rosk  (7.3.2016)
Bänkskuddargille (15.2.2016)
Halka (14.1.2016)

Palaa otsikoihin

Språkspalten i Fikt

Sommardahl, Eivor
Med gyllene penna mot krångelspråk (23.9.2016)
Reformer pressar språket  (7.4.2016)

Vidberg, Maria
Digitala ortnamn (16.11.2016)
Gatunamn del av immateriellt kulturarv (13.6.2016)
Namngivningsgrunder i fokus  (18.2.2016)

Palaa otsikoihin

Språkspalten i Arena

Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för Modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884.

Äikäs, Monica
Kanske det (3.2.2016) // Arena. 1/2016
Ord och betydelser // Arena. 2/2016

Palaa otsikoihin

Thors språkspalter

http://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/thors_sprakspalter

Palaa otsikoihin

Språkinstitutet bloggar

Holmberg, Bianca
Bland slanggurkor och sandwichmän (8.12.2016)
Ge mig kärlek, ge mig mat (2.11.2016)
Skum grädde? (6.10.2016)
Märkvärdiga ord och språkliga missfoster (27.10.2016)
Välkommen till vår blogg! 
(5.10.2016)

Westerberg, Pia
Kandelabrar och hönsfrikassé (19.10.2016)

Äikäs, Monica
Kärt barn har många namn (17.11.2016)

Palaa otsikoihin

Uutiset

/ Verkkotoimitus

Rauhallista vuodenvaihdetta!  (21.12.2016)
Kieliuutisten vuosi 2016 (21.12.2016)
Vuoden sanat julkaistu (16.12.2016)
Sivuillamme uusia tiedonhakutehtäviä (16.12.2016)
Suomen murteiden sanakirjaan paljon uusia sana-artikkeleita (16.12.2016)
Vuoden sanat julkaistu (16.12.2016)
Asutusnimihakemisto nyt verkossa (15.12.2016)
Finlandssvensk ordbok verkkoon (13.12.2016)
Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjaa päivitetty (9.12.2016)
Anna palautetta Finna-hakupalvelusta ja osallistu arvontaan (7.12.2016)
Kotuksen joulukalenteri tuo iloa ja valoa (30.11.2016)
Vanhan kirjasuomen sanakirja laajenee verkossa (17.11.2016)
Kotuksen kokoelmien ja aineistojen tiedot nyt Finnassa (20.10.2016)
Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulusta Vuoden selväsanaisia (18.10.2016) Uutta sivuillamme: Äikät Kotus-blogissa (12.10.2016)
”On helppo toimia, kun saa tukea tärkeäksi kokemalleen työlle” (11.10.2016)
Kotus bloggaa nyt myös ruotsiksi (6.10.2016)
Verkkosivuillamme nyt uusia tiedonhakutehtäviä (5.10.2016)
Kielineuvonnan tulevaisuudesta keskusteltiin Tallinnassa (27.9.2016) Kielipankin 20-vuotisjuhlakiertue (22.9.2016)
Västäräkistäkin vähäsen: uusia sananselityksiä verkkosivuilla (16.9.2016)
Kotuksessa aloitettiin virolais-suomalaisen sanakirjan toimitustyöt (15.9.2016)
SAOBin uudesta verkkoversiosta iloa myös suomalaisille (14.9.2016)
Tiedonhakutehtäviä ratkotaan peruskouluissa ja yliopistoissa (13.9.2016)
Kotus etsii vuoden 2016 selväsanaista (30.8.2016)
AFinLAn syyssymposium  (29.8.2016)
Tiedonhakutehtävillä Kotuksen verkkosisällöt ja -palvelut tutuiksi (24.8.2016)
Yleiskielen seurantatalkoot jatkuvat: jo yli 700 viestiä (23.8.2016)
Kotuksen sivuilla tyytyväisiä käyttäjiä
(9.8.2016)
Hyvää elokuuta! (1.8.2016)
Kotuksen kesäaikatauluja (22.6.2016)
Kymmeniä vastauksia kielestä (22.6.2016)
Kotus saa uuden johtajan ( 21.6.2016)
Uusi Kielikello: Kotuksen aineistopalvelut kehittyvät (14.6.2016)
Kielikello verkkolehdeksi vuoden 2018 alusta (9.6.2016)
Jalkapallon EM-kisat kielisyynissä (8.6.2016)
Uutta Kotus-kanavalla: käyttöopastusvideot (7.6.2016)
Enkelisijoittajasta eettiseen banaaniin (2.6.2016)
Sukunimiä kannattaa taivuttaa Kotuksen ohjeiden mukaan (1.6.2016)
Paikannimilaari julkaistu (31.5.2016)
”Kotus on aktiivinen kielenkäyttäjien palvelija” (18.5.2016)
”Evankelis-luterilainen” ja ”evankelisluterilainen” (18.5.2016)
”Viime vuodet ovat olleet henkisen turbulenssin aikaa” (17.5.2016)
Mitä mieltä olet Kotuksen verkkosivuista? (17.5.2016)
Kotus juhlii  (12.5.2016)
Se tavallinen Virtanen nyt myös verkkojulkaisuna  (12.5.2016)
Uusia nimikolumneja Kotuksen verkkosivuilla (28.4.2016)
Kevättä ja kesää koostein (27.4.2016)
Kotuksen johtajan virka kiinnostaa (27.4.2016)
Uutta Kotus-kanavalla: Kylässä Kupanitsassa (27.4.2016)
Kotuksen arkistot: sähköinen ajanvaraus käyttöön (26.4.2016)
Lisää murretta ja sukukieliä verkossa (21.4.2016)
Setälä-video julkaistu Kotus-kanavalla (19.4.2016)
Hakaniemenranta 6:n kirjasto avautuu (8.4.2016) 
Youtubessa avautui Kotus-kanava (7.4.2016)
Kotus avasi virkakielisivun Facebookiin (4.4.2016)
Kymenlaakson murretta verkossa (31.3.2016)
Mitä Kielitoimistosta kysyttiin 1960-luvulla? (30.3.2016)
Kevätjuttuja  (22.3.2016)
Lähetä kielihavaintosi Kielitoimistoon! (16.3.2016) 
Kotus lahjoitti karjalan kielen aineskokoelman Itä-Suomen yliopistolle
(10.3.2016)
Kotuksen arkistopalveluihin muutoksia (8.3.2016)
Kotus-blogissa uusi palsta: Vieraana suomessa (1.3.2016)
Suomen murteiden sanakirjan neljäs osa nyt verkossa (1.3.2016)
Kielitoimiston sanakirjasta on julkaistu päivitysversio
(29.2.2016)
Kielitoimiston sanakirjaa päivitetään (26.2.2016)
Mitä Kielitoimistosta kysyttiin 1950-luvulla? (24.2.2016)
Kotus muutti Hakaniemeen (16.2.2016 10.16)
Katkoksia palveluissamme (11.2.2016)
Kotuksen kielikolumniarkisto laajenee
(10.2.2016)
Kurkistus 1940-luvun kielineuvontaan (27.1.2016) / ?
Kielineuvonnan vuosikymmenet Aristoteleen kantapäässä (21.1.2016)
Suomenruotsalainen viittomakieli erityisen uhanalainen (21.1.2016)
Uusia kirjoituksia vanhasta kirjasuomesta
(20.1.2016)
Miten sinä taivutat vieraskielisiä nimiä? (7.1.2016)
Murra koodi – uusi opas pistekirjoituksesta (4.1.2016)
Kuukauden sana on älykiekko (4.1.2016)

Palaa otsikoihin

Arvostelut – Recensioner

Holmberg, Bianca
Beroendeframkallande språkliga nyheter (Recension av: Nyord i svenskan :  Blogg, fulbryt, pudla, rondellhund och andra nytillskott från A till Ö / Birgitta Agazzi. - Stockholm, 2015) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 38–39 (Aktuell litteratur)

Efnilpublikation om myndighetsspråk i Europa (Recension av: Language use in public administration – Theory and practice in the European states http://efnil.org/conferences/13th-annual-conference-helsinki/proceedings // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 32–33 (Aktuell litteratur)

Frågeprosodin är inte enhetlig (Recension av: En fråga om prosodi? : prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal /  Martina Huhtamäki. - Helsingfors, 2015) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 1, s. 39 (Aktuell litteratur)

Ny upplaga av Medicinska ord (Recension av: Medicinska ord : det medicinska språket : begrepp, definitioner, termer / Jörgen Malmquist, Bengt Lundh. -  Lund, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 41 (Aktuell litteratur)

Praktiska erfarenheter av tvåspråkig pedagogik (Recension av: På finska och svenka. Tvåspråkig pedagogi i daghem och förskola / Anu Palojärvi, Åsa Palviainen och Karita Mård-Miettinen (red.). - Jyväskylä, 2016 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 34 (Aktuell litteratur)

Teorin och historien bakom interpunktionen (Recension av: Interpunktion / Alva Dahl. - 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 32 (Aktuell litteratur)

Kankaanpää, Salli
Suomen ja Ruotsin kielipolitiikkaa ja kielipolitiikan teoriaa kansainväliselle yleisölle (Arv. teos: Language policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons / edited by Mia Halonen, Pasi Ihalainen and Taina Saarinen. - Bristol, 2015) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 120 (2016) : 1, s. 142–146 

Martola, Nina
En dansk begreppsordbok (Recension av: Den Danske Begrebsordbog, 2016) - Helsingfors, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 42

Förvaltningshistorisk ordbok på webben (Recension av: Förvaltningshistorisk ordbok på webben. - Helsingfors, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 2, s. 41–42

Nuolijärvi, Pirkko
Televisiokeskustelusta yhteiskunnalliselle osallistumiskentälle (Arv. teos: Hyvät "kanssalaiset"! : yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa / Hanna Rautajoki. - Tampere, 2014) // Sosiologia : Tampere : Westermarck-seura. ISSN 0038-1640. 53 (2016) : 1, s. 90–92

Onkamo, Ulla
Yritysten ja tuotteiden merkilliset nimet (Arv. teos: Merkilliset nimet– Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä / Timo Leppänen. - Helsinki, 2016) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 4, s. 34–35 (Kirjoja)

Paikkala, Sirkka
Viron paikannimiä tuhansittain (Arv. teos: Eesti kohanimeraamat / Peeter Päll ja Marja Kallasmaa.  - Tallinn, 2016) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 3, s. 36 (Kirjoja)

Tiililä, Ulla
Monipuolisesti tekstilajien ja selkokielen maailmasta (Arv. teos: Selkokirjoittajan tekstilajit / Leealaura Leskelä, Auli Kulkki-Nieminen. - Helsinki, 2015) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2016 : 1, s. 38–39 (Kirjoja)

Westerberg, Pia
Det viktiga terminologiarbetet (Recension av: Tänkta termer : terminologihänsyn i nordiskt perspektiv /  red. Nina Pilke & Niina Nissilä. -  Vaasa, 2016 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 40 (Aktuell litteratur)

Slangord med ryskt ursprung (Recension av: Sloboa Stadissa : stadin slangin etymologiaa /  Heikki Paunonen.  - Jyväskylä, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 3, s. 41 (Aktuell litteratur)

Unik kartläggning av språken i Sverige (Recension av: Sveriges språk i siffror / Mikael Parkvall. - 2015) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2016 : 4, s. 33 (Aktuell litteratur)

Palaa otsikoihin

Abstraktit

Joki, Leena – Korhonen, Riitta
Yleiskieltä yhteistyönä – joukot kielenhuollon ja sanakirjatyön apuna. Afinlan syyssymposiumi 11.–12.11.2016 Tampere. http://www.uta.fi/ltl/plural/afinla2016/suomeksi/abstraktinpalautus/AFINLA%202016_abstraktikirja_1411.pdf

Kankaanpää, Salli
Kielenhuollon tarvitsema tutkimus ja ajatuksia yhteistyöstä sen edistämiseksi // XLIII Kielitieteen päivät 2016. 25.–27.5.2016 Oulu / Kielen ulottuvuuksia - Kielitieteen kurkotteluja. Abstraktit. Oulu : Oulun yliopisto, 2016. S. 108. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstraktikirja.lopullinen_9.pdf

[Alho, Irja] – Korhonen, Riitta
Kieliopin käyttöarvo? – Äidinkielen, vieraan kielen ja S2-opettajien käsityksiä koulun kieliopista kyselytutkimuksen valossa // XLIII Kielitieteen päivät 2016. 25.–27.5.2016 Oulu / Kielen ulottuvuuksia - Kielitieteen kurkotteluja. Abstraktit. Oulu : Oulun yliopisto, 2016. S. 108. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstraktikirja.lopullinen_9.pdf

Lauerma, Petri
Lapsuuden Kirjan suomennos kielen, sensuurin ja kielenhuollon valossa ja varjossa // XLIII Kielitieteen päivät 2016. 25.–27.5.2016 Oulu / Kielen ulottuvuuksia - Kielitieteen kurkotteluja. Abstraktit. Oulu : Oulun yliopisto, 2016. S. 118. http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstraktikirja.lopullinen_9.pdf

Paikkala, Sirkka

The Åland Islands Question. The Åland Islands question // The 22nd International Seminar on Sea Names. Seas and Islands: Connecting People, Culture, history and the Future. 23. – 26.10.2016, Jeju Self-Governing Province 63535, Korea. Session I. Seas and Islands: Memories and Heritages Mirrored in Geographical Names. -  Korea : Co-organized by The Society for East Sea and Northeast Asian History Foundation, 2016. - P. 53.

Tiililä, Ulla
Virkakieli kotoutumisen väylänä − vai esteenä? Esitelmä Demokratiapäivässä 18.10.2016

Working with language, for people: How the work of the Institute for the Languages of Finland on clearer language brings benefits in social and health care. Human-centred language use and good aging seminar. 20.10.2016 Jyväskylän yliopisto.

"Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kielen ja kielikäsitysten varassa". Abstrakti AfinLan syyssymposiumin plenaariesitelmään 12.11.2016

Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestä

Heikkinen, Vesa
Avoin kirje sulle, Harri, sinne Sorinaan (14.4.2016 12.21)
BIB? (17.2.2016 13.54)
Kaikki konmarittamaan! (4.8.2016 13.55)
Kotus ja verkko (12.5.2016 9.52)
Kun laki pakottaa  (10.2.2016 9.20)
Minne lähtö menee, kun se menee vihkoon? (11.8.2016 11.21)
Myllykirjeen paluu (15.3.2016 13.33)
Nyhtöongelmia (19.5.2016 9.35)
Onko suomen kieli vaikeaa? (12.1.2016 12.41)
Outamaita ja auvikoita (19.1.2016 10.16)
Paljon puhetta vihapuheesta (3.11.2016 14.13)
Siltä toiselta tohelolta (31.8.2016 13.55)
Somen suosituimmat sanat (22.12.2016 10.08)
Sosiaalisella medialla ei ole kieltä (13.9.2016 9.37)
Teitä tietoon
(25.8.2016 12.14)
Tuli iso trytky(10.11.2016 14.37)
Turvan hakija
(26.1.2016 9.09)
Uudet ja vanhat natsit (20.9.2016 14.30)

Joki, Leena
Euroviisut ja Eurovisio (16.5.2016 11.25)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Korhonen, Riitta
Kieli kuuluu kaikille – myös yleiskieli  (5.4.2016 10.25)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Korhonen, Riitta–Onkamo, Ulla
Kielineuvojien haasteita ja haaveita (27.9.2016 9.28)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Laaksonen, Marianne
Tiedotus täynnä reikiä (17.10.2016 9.53)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Moilanen, Jali
Suorin solmun sommelolta (15.6.2016 10.45)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Nissinen, Mirja
Keraaminen kuppi kissalle, joka ei liiku (28.4.2016 16.03)
Kompastuin virtsanäytteeseen(22.9.2016 15.22)
Sinä puutut minulta
(18.8.2016 12.00)
Töhnä, möhnä, mönjä – munasto makustelussa (24.3.2016 11.10)

Onkamo, Ulla
i3 = 3 × iik! (17.8.2016 13.23)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Nimikilpailuakin pitää ohjeistaa (12.10.2016 9.45) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Sitten leikitellään sloganeilla (30.3.2016 9.47)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Paajanen, Ilona
Lollin bloginiekan virolaislainoja (14.4.2016 10.15)
Makkarapärinät (3.5.2016 9.19)
Onko sika kunnossa? (18.10.2016 11.45)
Somenkieliset (2.8.2016 8.54)

Pyhälahti, Minna
Ajatusviiva otsikossa – kuinka läheisessä suhteessa osien pitäisi olla? (30.8.2016 11.13)
Kunnon ällipää ei periksi anna! (13.1.2016 12.04)
Käskymuotoisia kehotuksia asiakkaalle? (3.3.2016 11.36)
Lumisota puhkesi, lumiraivo repesi (20.1.2016 8.55)
”On ihan luksusta saada palautetta tekstistään!” (13.6.2016 10.00) Puhdistamo, Teurastamo, Vastaamo: kukoistavat mo-nimet (6.10.2016 10.10)
Puhua yli, viestiä ohi (2.5.2016 10.30)
Rakkaudentunnustus tyttökirjoille (6.4.2016 10.05)
Selkokieli ei ole sama asia kuin selkeä kieli (20.6.2016 9.40)
Tunteisiin vetoava pilkku (9.11.2016 11.30)
Älä sorsi Aku Ankkaa!
(1.12.2016 10.34)

Sirén, Mirjam
Pullervo, Nysse ja Boaty McBoatface (16.8.2016 9.50)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

----------

Juva, Kersti
Epäkohteliaisuus on rumaa  (2.2.2016 11.44)
”Kaikki osaavat kääntää” (3.8.2016 12.17)
Ketterät verbimme  (14.6.2016 10.25)
Meikäläinen minä (7.12.2016 10.33)
Sama suomeksi (5.10.2016 8.51)
Toivotaan, toivotaan (5.4.2016 10.00)

Palaa otsikoihin

Elävät päät -blogi

Heikkilä, Elina
Ahkeruuden kautta täydellisyyteen (8.9.2016 9.41)
Armost annoi ainoan Poikans syntyy mailmaan (13.12.2016 8.20)
Kaikki lapset laulamaan! (4.2.2016 9.17)
Mikael Agricola ja välimerkit
  (7.4.2016 10.20)
Mikä ei ole kiellettyä, on sallittua (1.12.2016 9.30)
Synnin lokaa tonkimassa (7.11.2016 11.20)
Tupla-annos kevään riemua
(18.5.2016 10.44) 

Kuutti, Pirkko
Lokakuu on lokaa − vai mitä kaikkea? (24.10.2016 11.59)

Lehtonen, Maria
Hiestä vai raudusta vihtaan? (23.6.2016 9.30)
Olympiaspelien eli kilvoituskisojen äärellä (16.8.2016 10.00)
Uusi blogi vanhasta kirjasuomesta (20.1.2016 13.55)

Nissinen, Sanna
Kewät keickuin tulepi Ilon cansa ilmestypi (22.3.2016 9.50)

Palaa otsikoihin

Kielipallon EM-kisat

Uusikoski, Risto
Energiansäästökielet ja harakoita lämmittävä turkki (15.6.2016 9.00)
Englannin kirous ja kuinka taistella sitä vastaan (16.6.2016 10.23)
Kannata minua kuin saksalainen  (14.6.2016 9.50)
Kroatialaisten äitien veljien vaimot menestyksen takeena (21.6.2016 9.50)
Kun mikään ei riitä: palloilua huijauskoodit päällä (22.6.2016 10.25)
Ranska toivoo, että siltä ei kysyttäisi papereita (20.6.2016 9.00)
Unkari, sinä teit sen, mitä sinun täytyi (10.6.2016 9.50)
Vika on ukrainan ainoa vika (13.6.2016 9.50)
Yrittäminen on ensimmäinen askel karsiutumiseen (8.6.2016 9.50)

Palaa otsikoihin

Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia

Epäselviä viittaussuhteita, raskaita lauserakenteita (4.10.2016 9.30) / Paavo Wirpi
Voiko Härkiksestä tehdä härkiksen? (25.8.2016 10.00) / Kirsi Väisänen
”Isä täytti 60-vuotta” (8.8.2016 10.02) / Saila Hiitola
Uusia sanoja asiantuntijuuden eri vivahteille (4.8.2016 10.40) / Markus Neuvonen
Osalta-villitys vallalla (9.5.2016 9.55) / Hilkka Kemppinen
Mikä ihmeen defibrillaattori? (25.4.2016 10.37) / Tommi Jama
Mistä on kyse taivutustyyppejen sekoittumisessa? (12.4.2016 10.00) / Eeva Öörni
Liikaa englantia? (15.2.2016 10.50) / "Kulttuurin viitanliepeitten hännystelijä"
Esimiehen tilalle sukupuolineutraali sana (3.2.2016 9.54) / Konsta Erola
Englanti vaikuttaa suomeen (18.1.2016 12.42) / Tuula Väntönen
Osista osioiksi? (19.1.2016 13.50) / Jouko Viitanen
Älytöntä, mieletöntä, tajutonta! (25.1.2016 12.59) / pekka välieurooppa

Palaa otsikoihin

Vieraana suomessa

Miten oppia ymmärtämään puhekieltä? (10.5.2016 10.36) / Svetlana Korshunova
Kieli yhteiskunnan peilinä  (4.5.2016 11.10) / Anna Loginova
Some, hetu ja henkkari? (26.4.2016 10.40) / Dirk Janke
”Nyt kyllä huomaa, ett sä et oo suomalainen!” (20.4.2016 9.58) / Laura Grewe
Puhekielen opetus kotoutumiskoulutuksessa (18.4.2016 10.44) / Alfred Uibokand
Rakennetaanko talo – vai taloa? (11.4.2016 10.30) / Anna Peterson
Kielten sekakäyttö (6.4.2016 10.35) / Natalia Westerdahl
Tunteita nappia painamalla (29.3.2016 11.21) / Alina Laine
Tilannetajua ei opeteta (21.3.2016 11.35) / Jan Niklas Tolles
Yhdyssanat: pintapuolisia virheitä vai syvällistä ymmärtämättömyyttä? (16.3.2016 9.50) / Madalina Frunza
”Tiiäksä” vai ”tiedätkö sinä”?
(14.3.2016 10.34) / Milla Mutanen
By the way, puhun myös suomea (7.3.2016 10.52) / Phung Lam
Suomiko looginen kieli? (1.3.2016 10.48) / Ekaterina Pikelner

Palaa otsikoihin

Äikät-blogi

Amisäikkää (14.12.2016 11.02) / Marja Yli-Kerttula
”Miks meillä on äikkää?” (15.11.2016 9.37) / Katariina Knuutinen
Milloin on nyt? (12.10.2016 10.30) / Annamari Saure


Palaa otsikoihin