Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Nimistönsuunnittelun ohjeita

Näille sivuille kootaan viranomaisten nimien sekä kaava- ja osoitenimien suunnittelua koskevia yleisperiaatteita.

Nimistönsuunnittelu on osa yhdyskuntasuunnittelua. Kun alueita, palveluita ja viranomaisia tai muita organisaatioita kehitetään tai muutetaan, niitä tarkoittavat ja niihin sisältyvät kohteet voivat tarvita uusia nimiä. Kuten muussakin suunnittelussa myös nimien suunnittelussa tarvitaan asiantuntemusta ja harkintaa.

Millaisia ovat hyvät nimet?

Hyvä nimi on helppo muistaa, kirjoittaa, taivuttaa ja ääntää. Hyvä virallinen nimi kertoo selvästi kohteestaan, on lyhyt, asiallinen ja ymmärrettävä.

Hyvä virallinen nimi sisältää sanan, josta selviää, mistä kohteesta on kyse (tie, alue, koulu, virasto). Viranomaisen nimi ei sekoitu yritysnimeen.

Hyödynnä kalvosarjaa!

Tutustu virkakielikampanjassa laadittuun esityspakettiin:

Hyvä julkinen nimistö


Maitopolku ja Piianpolku Fiskarsissa. Kuva: Ulla Onkamo, Kotuksen arkisto.
Maitopolku ja Piianpolku Fiskarissa. Kuva: Ulla Onkamo, Kotuksen arkisto.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången