Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Muut sanakirjat

Kotimaisten kielten keskuksessa laaditaan kielen ja kulttuurin kannalta tärkeitä tieteellisiä sanakirjoja, joissa kuvataan sekä yleiskieltä että muita kielimuotoja. Suomen ja ruotsin kielen sanastojen lisäksi on kuvattu eräiden suomen sukukielten sekä romanikielen ja viittomakielen sanastoja.


Kehityksestä huolimatta sanakirjatyö edelleenkin on aivotyötä. Se on aineiston analysointia. Se on järkeilyä ja suunnittelua, etymologioiden selvittelyä, merkityksenselitteiden laatimista, sana-artikkelin kokonaisrakenteen hahmottamista, sopivien lause-esimerkkien etsimistä. Se on valitsemista, kokoamista ja karsimista.