Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Muut sanakirjat

Kotimaisten kielten keskuksessa laaditaan kielen ja kulttuurin kannalta tärkeitä tieteellisiä sanakirjoja, joissa kuvataan sekä yleiskieltä että muita kielimuotoja. Suomen ja ruotsin kielen sanastojen lisäksi on kuvattu eräiden suomen sukukielten sekä romanikielen ja viittomakielen sanastoja.


Kehityksestä huolimatta sanakirjatyö edelleenkin on aivotyötä. Se on aineiston analysointia. Se on järkeilyä ja suunnittelua, etymologioiden selvittelyä, merkityksenselitteiden laatimista, sana-artikkelin kokonaisrakenteen hahmottamista, sopivien lause-esimerkkien etsimistä. Se on valitsemista, kokoamista ja karsimista.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången