Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 2004


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


Atlas linguarum fennicarum = ALFE / [päätoim. Tuomo Tuomi]. Osa: 1 : Itämerensuomalainen kielikartasto / [vast. toim. Seppo Suhonen, toimitus: Anneli Hänninen, Raimo Jussila, Lilja Kirppu, Arvo Laanest, Heikki Leskinen, Helmi Neetar, Vilja Oja, Vladimir Rjagojev, Ulla Vanhatalo, Tiit-Rein Viitso, Nina Zaitseva] ; [kartat Anneli Hänninen, taitto Helena Suni] . - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. -  464 s. : kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 800) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 118) ISBN: 951-746-327-8 (sid.)  Muu nimeke: ALFE, Itämerensuomalainen kielikartasto, Läänemeresoome keeleatlas, Ostseefinnischer Sprachatlas., Lingvisticeskij atlas pribaltijsko-finskih âzykov

Ikkunoita kielen maailmaan / toim. Maija Länsimäki, Helena Suni. – Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. – 228 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 130) ISBN: 952-5446-09-3 (nid.)

Johan Habermanin maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta / toim. Timo Alanen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. -  498 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 131) Bibliografia: Nimihakemistot s. 221–498 ISBN: 952-5446-10-7 (nid.)

Karjala : kieli, murre ja paikka / Marja Torikka ; Raija Miikkulainen (toim.) ; Anneli Hänninen (kartat. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 129. ISSN 0355-5437. ISBN 952-5446-08-5 <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk129/ >

Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier

Alanen, Timo
Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö : nimistön vakiintumisen aika. - Somero : Amanita, 2004. -  335 s. : kartt. (Abstract: The oldest names of settlement in Somero and Tammela.Väitösk. : Oulun yliopisto ISBN: 952-5330-14-1 (sid.)

Iso suomen kielioppi / Auli Hakulinen, päätoimittaja ; Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004 - 1698 s.  (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 950)  ISBN: 951-746-557-2 (sid.)

Lauerma, Petri
Larin Parasken epiikan kielellisestä variaatiosta. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. - 100 s. (Suomi ; 189)  ISBN 951-746-630-7.

Paikkala, Sirkka
Se tavallinen Virtanen : suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921 (E.Summary: The ordinary Virtanen : the modernization of the Finnish surname practises from the 1850s to 1921)  / Sirkka Paikkala. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. - 809 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 959) Väitösk. : Helsingin yliopisto ISBN: 951-746-567-X (nid.)

Piehl, Aino
Avain EU-käsitteisiin / Tero Erkkilä, Teija Tiilikainen ; toimitus: Aino Piehl, Päivi Toivanen ; julkaisija: Eurooppa-tiedotus [ja Euroopan komission Suomen edustusto]. -  Helsinki, 2004. -  92 s. ISBN: 951-724-460-6 (nid.) Myös verkkojulkaisuna. http://www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/suomi_acro4.pdf

Suomi–ruotsi-suursanakirja  = Stora finsk-svenska ordboken / [toimittajat Ilse Cantell, Nina Martola]. - 3., tarkistettu ja päivitetty p., 2. laitos. -  Helsinki : WSOY, 2004. -  1791 s. ISBN: 951-0-24714-6

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la rédaction de Wolfgang Viereck, A. A. Weijnen, Mario Alinei. Vol. 1, 6. fascicule : Commentaires / par Rita Caprini, Sirkka Saarinen... [et al.]. -  Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , 2002. -  lxxxiv, 220 s.

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Wolfgang Viereck, A. A. Weijnen, Mario Alinei Vol. 1, 6. fascicule : Cartes / par Rita Caprini, Sirkka Saarinen ...[et al.] Matemaattiset tiedot: 1:7500000. -  Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2002.  1 salkku (6 lehteä, 29 taitelehteä) : kartt.

LexicoNordica 11 : Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd  / red. av Henning Bergenholtz... Nina Martola [et al.]. - Oslo : LexicoNordica, 2004. - 338 s. ISSN 0805-2735

Språk i Norden 2004 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Eivor Sommardahl,  Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2004. - 262 s. ISSN 0108-8270 ISBN 82-7433-047-1

Yhteistä kieltä tekemässä : näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla / toimittaneet Katja Huumo, Lea Laitinen, Outi Paloposki. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. - 380 s.  (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 979)  ISBN: 951-746-601-3 (nid.)
 
Palaa otsikoihin

Kartat - Kartor


Karta över Finland med svenska ortnamn [Kartta-aineisto] / redaktion = toimitus: Jussi Iltanen, Peter Slotte Matemaattiset tiedot: 1:800000 ; Gauss-Krüger. -  [Vanda] : Genimap, 2004 (Mainos ja Etiketti). - 1 kartta kahdella lehdellä : vär. ; 82 x 110 cm, taitettuna 21 x 10 cm Sisältö: Kääntöpuolella kartakkeet pääkaupunkiseudusta ja Turun seudusta mittakaavassa 1:100000 sekä luettelot kaupunginosien ja kuntien nimistä. Pohjakarttana Autoilijan tiekartta. - Genimap oy laatinut kartan nimistön yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston kanssa.

Palaa otsikoihin

Artikkelit - Artiklar

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Ainiala, Terhi
Kadunnimet opastajina ja sivistäjinä: kesän 2002 keskustelun tarkastelua  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.108 (2004) : 1, s. 106–115 (Havaintoja ja keskustelua)

Kaupungin paikat ja nimet : Tornion Suensaaren nimistö (E.: Summary: Urban place names: The Suensaari district of Tornio)  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.108 (2004) : 1, s. 34–54 [ref.]

Nordisk namnforskning 2003. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 92 (2004), s. 110–115

Paikannimiä on moneksi. Nimistöntutkimus ja nimi – mitä ne ovat? // Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin. - Vaasa : Levón-instituutti, avoin yliopisto 2004.  ISBN 952-476-038-X (nid.), s. 29–33

Granqvist, Kimmo
ROMTWOL - An implementation of a two-level morphological  processor for Finnish Romani // General and Applied Romani Linguistics: Proceedings from the 6th International Conference on Romani Linguistics. - Lincom GmbH, 2004. ISBN: 3895867411  (LINCOM Studies in Indo-European Linguistics ; H29)

Suomen romanin kestoilmiöiden fonologiaa // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 21–26

Hedman, Henry
Suomen romanikieli salakielenä // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 42–48

Heikkilä, Elina
Mellan text och bild. Bildtexterna i två finska tidningar //  Text, bild, samhälle. - Tammerfors : Tampere University Press 2004. - ISBN 951-44-5863-X (nid.), 125–135

Heikkinen, Vesa
Jauhelihaa ja muita konteksteja // Kulttuurintutkimus. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus. - ISSN 0781-5751. 21 (2004) : 2, s. 23–34 [ref.]

Piirre tekstissä, teksti korpuksessa: Kohti dynaamisia analyyseja / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela  // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 49–54 [ref.]

Hiidenmaa, Pirjo
Normering av främmande ord i finskan / Pirjo Hiidenmaa & Pirkko Nuolijärvi  // "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. - Oslo : Novus 2004. ISBN 82-7099-395-6 (nid.) (Moderne importord i språka i Norden ; 2), s. 253–274

Hänninen, Anneli
että ; et  (dass ; čtoby) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 437–438

Kuuma ; kuum (heiß ; gorjačij) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 185–188

Kylmä ; külm (kalt ; holodnyj) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 189–190

Lähti ~läksi  // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 343–344

Raunio ; hunnik (Steinhaufen ; kuča, gruda kamnej)  // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 392–395

Ulkona, ulkoa, ulos ; väljas, väljast, välja (draussen, von draussen, nach draussen ; snaruži, s naružnoj storony; izvne; so dvora, s ulicy; na ulice, na dvore (vne doma); snaruži  // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 339–342

Varjo ; vari  (Schatten ; ten') // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 419–420

Viikonpäivien yleiskommentti (Zusammenfassender Kommentar zu den Wochentagen ; dni nedeli) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 279–280

Vuosi ; aasta (Jahr ; god) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 308–309

Äsken ; ennist (von kurzer Zeit ; tol'ko čto, nedavno, daveča) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 229–237

Jussila, Raimo
Asua / Elää // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 130–131

Palle // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 143–145

Lappalainen, Hanna
Språklig variation och interaktion. Nya perspektiv inom den fennistiska dialektforskningen // Folkmålsstudier 43, s. 57–79

Lauerma, Petri
Aluemurre vai murteiden yhdistelmä?  Keskustelu kirjakielen perustasta 1800-luvun alkupuolella // Yhteistä kieltä tekemässä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. - ISBN 951-746-601-3 (nid.), 136–176

Lehtinen, Outi
A model for composing and (re-)using text materials for linguistic research / Outi Lehtinen ja Mikko Lounela  // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 73–78 [ref.]

Piirre tekstissä, teksti korpuksessa: Kohti dynaamisia analyyseja / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela  // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 49–54 [ref.]

Lounela, Mikko
A model for composing and (re-)using text materials for linguistic research / Outi Lehtinen ja Mikko Lounela  // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 73–78 [ref.]

Piirre tekstissä, teksti korpuksessa: Kohti dynaamisia analyyseja / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela  // Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. - Joensuu : University of Joensuu 2004. - ISBN 952-458-449-2 (nid.). ( Studies in languages. ISSN 1456-5528 ; 39), s. 49–54 [ref.]

Nuolijärvi, Pirkko
Normering av främmande ord i finskan / Pirjo Hiidenmaa & Pirkko Nuolijärvi  // "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. - Oslo : Novus 2004. ISBN 82-7099-395-6 (nid.) (Moderne importord i språka i Norden ; 2), s. 253–274

Paikkala, Sirkka
Identifioinnista identiteettiin // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.108 (2004) : 3, s. 398–404 (Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 15. toukokuuta 2004)

Kotoista vai kansainvälistä? Keskustelu ulkomaisista nimistä 1800-luvun lehdistössä // Yhteistä kieltä tekemässä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. - ISBN 951-746-601-3 (nid.), 73–135

Paikkala, Sirkka - Leskinen, Teemu
Report of the Norden Division. Reports of Divisions.United Nations Group of Experts on Geographical Names. 20nd Session, New York, 20–29 April 2004. WP No 50. 15 pp. Ilm. myös verkossa: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn22wp50.pdf>

Paikkala, Sirkka - Leskinen, Teemu - Hakulinen, Kerkko
Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors. Fourth, revised edition. United Nations Group of Experts on Geographical Names. 20nd Session, New York, 20–29 April 2004. WP No. 49. 28 pp. Ilm. myös verkossa: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn22wp49.pdf>

Paloposki, Outi
Alkusanat / Katja Huumo, Lea Laitinen ja Outi Paloposki // Yhteistä kieltä tekemässä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. - ISBN 951-746-601-3 (nid.), 9–17

Suomennoskirjallisuus 1800-luvun alkupuolella // Yhteistä kieltä tekemässä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004. - ISBN 951-746-601-3 (nid.), 41–72

Suomennokset : oma lajinsa? // Laji, tekijä, instituutio / toimittaneet Tuomo Lahdelma, Risto Niemi-Pynttäri, Outi Oja, Keijo Virtanen. -  Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura. ( Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja. ISSN 0355-0176. 56 (2003), s. 221–233

Thousand and one translations. Retranslation hypothesis revisited / Outi Paloposki ja Kaisa Koskinen // EST congress: Claims, changes and challenges in translation studies. - Amsterdam : John Benjamins Publ. 2004. - ISBN 90-272-1656-8 (sid.), 27–38

Pitkänen, Ritva Liisa
Urban namngivning - ett nytt forskningsfält innom onomastiken // Nordica Bergensia : Temahefte i onomastikk. - [Bergen] : Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 30 (2004), 5–18

Raevaara, Liisa
A brief intervention for risky drinking–analysis of videotaped consultations in primary health care / Kaija Seppä, Mauri Aalto, Liisa Raevaara & Anssi Peräkylä // Drug and Alcohol Review. - Taylor & Francis Health Sciences, part of the Taylor & Francis Group. ISSN 0959-5236. Vol. 23 (June 2004), 167–170 [ref.]

"Mitäs me sovittais". S-partikkelin sisältävien hakukysymysten tehtävistä (E. summary: The function of Finnish wh-questions containing the particle) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.108 (2004) : 4, s. 531–558 [ref.]

Reuter, Mikael 
Goda och onda finlandismer? //  Språkets vård och värden: en festskrift till Catharina Grünbaum. - Stockholm : Norstedts ordbok 2004. - ISBN 91-7227-409-3, s. 146–156

Ruppel, Klaas
Álgu käynnistyi // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.108 (2004) : 1, s. 92–96

The basic structure of Álgu database (version 1.0) // Nordisk sprogteknologi 2003. - København : Museum Tusculanums Forlag Københavns Universitet 2004. - ISBN 87-7289-997-2 (nid.), s. 59–60

Germaanisista kielistä ja vääristä ystävistä // Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. - ISSN 0356-4649. 2004 : 2, s. 6

Saarinen, Sirkka
Devinette, zagadka, riddle, rätsel, adivinanza, indovinello : Carte de motivations. Commentaire // Atlas linguarum Europae (ALE). - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 2002 , s. 131–159

Rossignol, solovej, nightingale, nachtigall, ruiseñor, usignolo : Carte onomasiologique et carte de motivations. Commentaire // Atlas linguarum Europae (ALE). - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 2002, s. 85–100

Sorjonen, Marja-Leena
Searching for words : syntactic and sequential construction of word search in conversations of Finnish speakers with aphasia / Marja-Liisa Helasvuo, Minna Laakso, Marja-Leena Sorjonen //  Research on language and social interaction. - [Mahwah, NJ] : L. Erlbaum Associates. - ISSN 0835-1813. 37 (1), 1–37 [ref.]

Toriseva, Marianne
Kansainvälinen diskurssintutkimuksen kesäkoulu Aalborgissa 18.–23.8.2003 / Marianne Toriseva ja Heidi Koskela // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 108 (2004) : 1, s.116 –119

Kriittisen diskurssintutkimuksen konferenssi Valenciassa 5.–8.5.2004 // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.108 (2004) : 3, s. 423–426

Tuomi, Tuomo
Alkusana ; Eessõna ; Vorwort ; Predislovie / Tuomo Tuomi, Seppo Suhonen // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 9–10

Germanische Entlehnungselemente in einem Sprachkontakt // Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen. - Helsinki : Société néophilologique 2004. - ISBN 951-9040-19-6 (nid.). , s. 409–416

Johdanto ; Sissejuhatus ; Einführung ; Vvedenie // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 11–68

Luona ; juures (bei ; u, okolo) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 336–338

Saippua ; seep (Seife ; mylo) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 200-204

Savu ; suits  (Rauch ; dym) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 103–106

Tuli ; tuli (Feuer ; Ogon') // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 97–99

Tulipalo ; tulekahju (Brand ; požar) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 107–108

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Deutsche Namen als Spiegelung historischer Sprachkontakte in Finnland // Namenwelten. - Berlin : Walter de Gruyter cop. 2004. - ISBN 3-11-018108-8, 483–499

Vanhatalo, Ulla
Saavi ; toober (Zuber ; ušat) // Atlas linguarum fennicarum. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 951-746-327-8 (sid.), s. 196–197

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Hilloja, lakkoja, muuraimia // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 94–95 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 4.8.1999)

Kirppuja, luteita, täitä // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 118–119 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 23.3.1999)

Kivikontti selkään ja siannahka silmille // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 180–181 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 8.6.1999)

Lapintakki ja kaftaani // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 145–146 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 22.1.2002)

Mandariini ja kiinanomena // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 109–110 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.12.2003)

Omenasta on moneksi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 26–28

Orvokkeja äitipuolelle // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 91–92 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 12.5.1998)

Ovatko kapiot valmiina?// Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 179–180 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 18.8.1998)

Rakkaiden lintujen monet nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 4–8

Sisiliskon synty // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 116–117 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 9.7.2003)

Verhon takaa  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 105–106 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 17.12.2002)

Västäräkistä vähäse /I kkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 92–93 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 27.4.2004)

Ainiala, Terhi
Kaupunki nuorten silmin: paikannimistön kertomaa // Virke : Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2004 : 2, s. 50–52

Nimiklinikka avoinna Sukumessuilla  // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 50–51

Pääkaupunkiseudun slanginimistöä. Ytimestä Kehärille // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 10–12

Tuhansittain Riihipeltoja // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 204–205 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 15.6.1999)

Täällä Siperiassa // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 206–207 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 8.8.2000)

Ytimestä Kehärille : stadilaisen nuoren mestat // Tsilari : Stadin slangi ry:n jäsen- ja tiedotuslehti. - [Helsinki] : Stadin slangi.  ISSN 1239-9523. 2004 : 1, s. 6–7

Alanen, Timo
Jokioisten kartanon tilikatkelmia vuosilta 1618 ja 1619 // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. 73 (2004), s. 42–48

Someron Osuuskaupan toimitalon taustatietoja ja merkitys // Someron joulu. - Somero : Somero-seura.  ISSN 1235-3485. 2004, s. 54–55

Vesistöjen arvostus ennen vanhaan // Vuosikirja 2004. - Somero : Someron vesiensuojeluyhdistys, s. 9–11

Arvassalo, Leija
Magneettinen signaali // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 40 (Kysyttyä)

Eronen, Riitta
Alkuvuoden sanoja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2004 : 2, s. 20

Arkena ja sunnuntaina // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 78–79 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.4.2003)

Citykarhu ja kettutyttö // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 155–156 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.12.1997)

Friikki ja nörtti suomessa // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 142–143 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.7.1996)

Helpottaako easiointi? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 35–36 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 27.11.2001)

Kielestä kiinni // Ylioppilasaineita. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). - ISSN 0355-1784. 2004, s. 146–149

Kielitoimiston sanakirjan uudissanoja // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2004 : 4, s. 8

Kysymyksiä ja vastauksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 3

Leikkivä kieli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 3

Maksa arvolla // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 161–162 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 7.1.2003)

Merenkulkusanasto kummastuttaa : Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 42 (Kysyttyä)

Nuorikko ja nuorukainen //  Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 68–69 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 22.9.1998)

Pilkulleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 3

Ro-pax-alus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 42 (Kysyttyä) 

Ro-ro ja lo-lo // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 42 (Kysyttyä) 

Samat sanat // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 135–136 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 12.10.1999)

Sanat kirjoissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 3

Sirahveja savannilla Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 139–140 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 27.6.2000)

Ulkomaalaiset ja ulkomaiset ystävät // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 43–44 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 21.8.2001)

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2004 : 3, s. 12–13

Uudisverbejä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2004 : 1, s. 23

Uusi rakas // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 54–55 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 25.6.2002)

Viimeisin vai viimeinen sana?// Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 42–43 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 23.4.2002)

Vuoden sanoja // Mitä missä milloin 2005. - Helsingissä : Otava 2004, s. 143–145

Yhteen vai erikseen?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 18

Forsblom-Nyberg, Ylva
God medicinsk praxis // Finlands kommuntidning. - Helsingfors : Finlands kommunförbund. ISSN 1235-9343. 12 (2004) : 5, s. 25 (Språkörat)

Medicinsk språkvård på svenska i Finland (E. summary: Language planning for Swedish language of medicine in Finland) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus. - ISSN 0358-7517. 2004 : 4, 7, 24 

Granqvist, Kimmo
Kamle maale! // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2004 : 1, s. 1

Kotuksen kuulumisia  // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2004 : 1, s. 21

Mitä kuuluu, romanikieli?  // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2004 : 1, s. 13–14

Grönros, Eija-Riitta
Kielitoimiston sanakirja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 4–8

Kunnallisvaalit ja kuntavaalit  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 38 (Kysyttyä)

Perhepiirissä // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 79–80 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 7.5.1996)

Hedman, Henry
Salaperäisyyden varjo // Latso diives : romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti. - Helsinki : Opetushallitus. - ISSN 1238-4593. 2004 : 2, s. 14–16

Heikkinen, Vesa
Tekstintutkimuksen aineksia // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 12–13

Virkakieli, kenen kieli? // Lakimies. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys. - ISSN 0023-7353. 102 (2004) : 1, s. 90–94 

Hiidenmaa, Pirjo
Erikoiskielet kehittävät suomen kieltä (E. Summary: Special languages and language development) // Terminfo. - Helsinki : Tekniikan sanastokeskus.  ISSN 0358-7517. 2004 : 2, 7–8, 23–24

Hyvät lukijat : sensorin mietteitä kevään aineista // Ylioppilasaineita. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). - ISSN 0355-1784. 2004, s. 36–59

Språkvård och textvariation //  Språk i Norden 2004. - Oslo : Novus, 2004. - ISBN 82-7433-047-1 (nid.), 103–109

Tietoa, kypsyyttä vai sanomisen taitoa? Äidinkielen ylioppilaskoe muinaisista roomalaisista nykypäivään // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 4–7

Yhdestä suomesta moneksi // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 16–18

Hurme, Tuure
J. L. Runeberg päätoimittajana // Hiidenkivi. (2004) : 6 , s. 13–15

Turhaa toistoa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 33–35

Hurtta, Heikki
Anagrammi, palindromi ja sananmuunnos // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 32–33

Holokaustin kieltäminen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 74–75 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.8.2002)

Julia, Nico ja Sara // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 196–198 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 15.7.2003)

Kansainväliset kisat? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 61–62 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 20.3.2001)

Kielitoimisto suosittaa // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 23–24 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 29.1.2002)

Koskenkorva ja suomi // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 36–37 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 30.4.2002)

Limasieniä ja poroveikkoja  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 125–126 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 14.10.2003)

Luojan kiitos! // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 85–86 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 23.9.2003)

Murre, sanat, murresanat ja murresanakirja // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 8–9

Pankaapa merkille! // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 51–52 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 22.6.2003)

Soi, sana kultainen! // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 84–85 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 3.2.2004)

Suomalaisittain heikko tulos // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 67–68 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 30.1.2001)

Suomalaisittain, venäläisittäin: johdostyypin pulmia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 26–29

Vuolenkoskelta Vuosaareen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 201–202 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 8.1.2002)


Äitienpäivänä suljettu // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 149–150 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 20.5.2003)

Hyvärinen, Riitta
Kielen elämnää vuonna 1954 //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 22–25

Millaista on IT-kieli nykyään? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2004 : 3, s. 43–44

Murteet näkyvät kirjakielessä // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2004 : 8, s. 54–55

Säännöt ohjaavat ristikon laatijaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 36–37 (Kieli työssä)

Tunne tyylit, vältä virheet // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2004 : 4, s. 60–61 

af Hällström, Charlotta
Enkät till språknämnderna om samarbetet mellan nämnderna och skolvärlden / sammentilt av Charlotta af Hällström, Eivor Sommardahl og Aino Piehl  //  Språk i Norden 2004. - Oslo : Novus, 2004. - ISBN 82-7433-047-1 (nid.), 149–169

Joki, Leena
Kapakka on siisti mesta // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 138–139 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 24.4.2001)

Silkkie ta šulkkuo. Karjalan kielen sanakirja valmistuu  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 14–17

Kamppi, Nina
On hanget, korkeat nietokset  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 98–99 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 13.11.1998)

Kankaanpää, Salli
Hyvää matkaa Thaimaahan // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 207–208 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 28.5.2002)

Kuinka pitkä on puolipitkä tukka? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 60–61. (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.7.1999)

Nakkeja vai makkara? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 72–73 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 23.7.2002

Näkyykö taivaalla salamia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 39 (Kysyttyä)

Onko sää sateista vai sateinen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 39 (Kysyttyä)

Pinssi, prinssi ja muffinssi // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 141–142 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 9.5.2000)

Virasto leikkii kielellä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 20–22 

Kolehmainen, Erkki I.
Tietotekniikan merkintöjen määrittely alkanut // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s.35

Tietotekniikka toimimaan käyttäjien kielen ja kulttuuriympäristön ehdoilla : uuteen kansainväliseen projektiin osallistuu Suomesta opetusministeriön vauhdittamana laaja asiantuntijoiden ja eri intressipiirien verkosto // SFS-tiedotus. - Helsinki : Suomen standardisoimisliitto. - ISSN 0356-1089. 36 (2004 : 5), s. 52

Ääkköset opetettava tietokoneille // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. - ISSN 0355-2047. 31.5.2004, s. A4 (Vieraskynä)

Kolehmainen, Taru
Alejen aika // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 129–130 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 23.1.2001)

Eli ja muuta ninkutusta // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 163–164 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 12.1.1999)

Elämää virtuaalisesti // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 158–159 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 31.12.1996)

Hyrysysyn tarina // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 130–132 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 16.7.2002)

Hyvää joulua Kielitoimistosta! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 40–41

Kielenneuvoja lääkärinä // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 52–53 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 16.11.1999)

Kun positiivinen tulos on negatiivista // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 71–72 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 8.5.2001)

Markasta euroon  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 108–109 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 26.2.2002)

Mihin fingliskaa tarvitaan? //  Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 151–152 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 13.8.2002)

Mihin "hattuässää" tarvitaan? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 30–31 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 19.11.2002) 

Mitä vikaa virastossa? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 26–27 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 20.4.2004)

Musiikkimaku - mikä sitä muovaa? Musiikkiaiheisten ylioppilasaineiden tarkastelua // Rondo classica : klassisen musiikin erikoislehti. - Helsinki : Musiikkikustannus Rondo. - ISSN 0355-5054. 42 (2004) : 4, s. 32–34

Pommi ja nukkuminen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 119–120 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 5.11.2002)

Olli kielenhuoltajana  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 13–17

Ruumis, kalmo ja keho // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 56–58 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 3.7.2001) 

Sibeliuksen ikoni // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 77–78 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.1.1997)

Sinutellen vai teititellen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 86–87 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.1.2003)

Teinit tulevat taas // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 122–123 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 19.10.1999)

Korhonen, Ritva
Asutusnimihakemisto sanakirjassa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 10–13

Landén, Charlotta
Mediespråk - ett språkligt hjälpmedel för journalister // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 18–19

Språkvård för massmedierna. Språkörat - språkvård för regionala dagstidningar och FNB // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 15

Lauerma, Petri
Arkkirunoilija Carl Borg 1800-luvun kirjakielen varhainen uudistaja  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 18–22

Lyytikäinen, Erkki
Arkistojen aarteit // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 10–11

Avokelanauhat hapertuvat arkistoissa. Murreäänitteet pelastettava - kunnat mukaan digitointihankkeeseen // Kuntalehti. - Helsinki : Suomen kuntaliitto. - ISSN 1236-0066. (2004) : 12, s. 26 (Tätä mieltä)

Länsimäki, Maija
50 vuotta käsien voitelua // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 38–39 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 10.9.2002)

Aatamin puvussa  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 97–98 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 8.10.2002)

Elohiiri hyppää  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 126–127 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 3.4.2001)

Etäelämää // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 159–160 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 28.10.2003)

Ihmejuoma ternimaito // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 95–96 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 28.11.2000)

Juhannuskokot syttyvät // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 176–177 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 18.6.2002)

Kauhea kankkunen  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 101–102 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 4.4.2000)

Koirat tuomareina? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 39–40 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 16.9.2003)

Kotoutuuko maahanmuuttaja? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 156–157 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 14.9.1999)

Kurikkakymmenellä // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 184–185 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 10.6.1997)

Lukijalle // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 9

Me mongertajat  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 99–100 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 1.7.1997) 

Mikä ihmeen pyykkiseiväs? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 170–171 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 19.1.1999)

Mikä se? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 45–46 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 18.3.2003)

Mörönsyöttinä // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 183–184 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 7.9.1999)

Pidetäänkö peijaiset? //  Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 114–115 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 30.10.2001)

Poimitaanko marjat mummon toimesta? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 46–47 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 27.10.1999)

Remonttivapaa koti // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 28–30 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 31.7.2001)

Ruumiita kerrakseen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 186–187 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.11.1999)

Synnyttämätön lapsi // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 75–76 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 10.6.2003)

Taksvärkin tekoa // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 171–172 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 19.11.1996)

Tea taas utala - sanaristikkosanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 34–35

Tervetuloa varpajaisiin // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 182–183 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 24.9.1996)

Tuimaa keittoa //  Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 64–65 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 1.10.1996)

Tuore suomalais-virolainen suursanakirja //  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 6–7

Vainajan kanssa Viipuriin //  Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 58–59 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 29.4.1997)

Vinoviivavaihtoehto // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 32–33 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 12.9.2000)

Äidin kieltä // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 14–15 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.5.2003)

Maamies, Sari
Joko aletaan tekemään? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 24–25 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.8.1996)

Niinku // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 27–28 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 5.3.1996)

Suvinen sudenkorento // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 115–116 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 3.6.1997)

Malmivaara, Terhi
Kirjoittajana kehittymisen eväät // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 8–10

Mikkonen, Pirjo
Brugge vai Brügge? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 41 (Kysyttyä) 

Burgund vai Bourgogne? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 41 (Kysyttyä) 

Elsassin vai Alsacen viiniä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 41 (Kysyttyä) 

Miksi Nizza? //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Parikkalan nimestä // Parikkalan sanomat. - Parikkala : Keski-Karjalan kustannus. - ISSN 1236-7974. 15.1.2004

Sillamäestä Rannametsaan - virolaiset nimet suomen kielessä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 37–39 

Strasbourg, Luxembourg ja Bryssel // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Moilanen, Raija
Miten uudissanat kotoutua ja kotouttaa ovat kotiutuneet kieleemme?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 40 (Kysyttyä)

Nuolijärvi, Pirkko
Direktören har ordet : Ordböckernas år // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 4–5

Johtajan katsaus : Sanakirjojen vuosi  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 2–3

Nainen kertoo työstään //  Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. - ISSN 0783-0424. 43 (2004) : 1, s. 14–17 

Pohjoinen ulottuvuus kielessä ja kirjallisuudessa //  Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. - ISSN 0783-0424. 43 (2004) : 4, s. 12–15 

Suomi kieliyhteisönä // Suomen kulttuurihistoria. 4. Koti, kylä, kaupunki. - Helsinki : Tammi 2004. ISBN 951-31-1845-2 (sid.),s. 503–507 

Säilyykö suomi Euroopan unionin työkielenä? / Pirkko Nuolijärvi ja Aino Piehl // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. - ISSN 0355-2047. 22.10.2004 (Vieraskynä) 

Äidinkieli // Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja / Anne-Maria Mikkola ... [et al.] . - Porvoo - Helsinki : WSOY 2004.  ISBN 951-0-26300-1 (sid.), 66–76 

Nuutinen, Liisa
Nettipäiväkirjasta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 30–31 

Paananen, Ritva
Kielitalo tutkii ja neuvoo // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 32

Paikkala, Sirkka
Korhoset vastaan Virtaset  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 194–195 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 22.4.2003) 

Kuntien vanhat nimet tulisi pyrkiä säilyttämään // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. - ISSN 0355-2047. 18.10.2004 (Vieraskynä)

Marttisen suvun ja sukunimen synty // Paikkala, Jarmo: Marttinen. - [Rautalampi] : Marttisten sukuseura 2004. - ISBN 952-91-7511-6 (sid.), s. 412–416 

Meren vai Merin toivomus // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 198–199 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 17.3.1998)

Pahdatista Bagdadiin. Ulkomaiset nimet suomen kielessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 4–9 (Aikamatka kieleen)

Se tavallinen Virtanen   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 18–21 (Aikamatka kieleen)

Sihvon suvun, sukuhaarojen ja nimen synnystä / Sirkka Paikkala, Jarmo Paikkala, Jouko Sihvo // Paikkala, Jarmo (toim.): Sihvo : karjalainen suku. Kaukolan, Valkjärven ja Lemin Sihvot. - Jyväskylä : Sukuyhdistys Sihvo ry. 2004, s. 30–37

Unelmakeitaan Iso Omena // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 203–204 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 11.4.2000)

Urho Kaleva Kekkonen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 195–196 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 29.8.2000)

Uuskirjoitustaidottomuutta? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 33–34 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 20.4.1999)

Paloposki, Outi
’Aika painaa! Riitta Virkkunen väitteli Tampereella oopperan tekstilaitekäännöksistä’ // Kääntäjä 10/2004, s. 9

Macbeth ja Ruunulinna. Paljaasta suomennoksesta mukaelmaan - ja takaisin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 9–12 

Piehl, Aino
21. vuosisata ja 2000-luku // Virallinen lehti. 28.7.2004 (nro 87, s. 8–9) (Hyvää virkakieltä) 

Eurooppa ja Euroopan unioni //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 2, s. 41 (Kysyttyä) 

Europpa laajenee – vai kutistuu  // Virallinen lehti. 7.4.2004 (nro 42, s. 29–30)  ( Hyvää virkakieltä) 

Miten välttää korkeat edustajat?  // Virallinen lehti. 6.10.2004 (nro 117, s. 22–23)  ( Hyvää virkakieltä)

Oma vai vieras euro?  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 136–137 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 11.12.2001) 

Säilyykö suomi Euroopan unionin työkielenä? / Pirkko Nuolijärvi ja Aino Piehl // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. - ISSN 0355-2047. 22.10.2004 (Vieraskynä) 

Pitkänen, Ritva Liisa
Emsalösta Ylikeen  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 208–209 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 10.11.1998) 

Pyhälahti, Minna
Hyvät tavat kaunistavat myös sähköpostia // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2004 : 7, s. 66–67 

Standardeilla selkeyttä  // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2004 : 2, s. 68–69 

Reuter, Mikael
Forskningscentralens svenska verksamhet  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 14 

Från ord till handling // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 3–4 

Hur eniga är vi om språknormen?  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 3, s. 3–4 

Mera om Internet/internet // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 25 (Noterat) 

Ord, ord, ord... // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 3–4  

Språkteknologi är dagens melodi - men det är människan som behärskar språket  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 2, s. 3–4 

Svenskans framtid. Fél om idémötet i Åbo // Hufvudstadsbladet. 30.10.2004

Ruppel, Klaas
Vohveleita // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 143–144 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 30.11.1999 

Räsänen, Matti
Palvelujen vai palveluiden? Monikon genetiivimuotojen vaihtelusta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 22–25 

Sandström, Caroline
Hur hon, han, he blivit den och de i Nyland // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 2, s. 5–9 

Sarvas, Leena
Piilosuolaa // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 121–122 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 11.6.2002)

Silkin ja satiinin tiet  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 146–147 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.4.1999)  

Sipilä, Anna
Mikä on roti?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 3, s. 40– 41 (Kysyttyä) 

Slotte, Peter
Bodominjärven arvoitus  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 210–211 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 10.3.1998)

Helsingin "amerikkalaiset" Linjat  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 199–201 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 16.1.2001) 

Sommardahl, Eivor
Grammatik för envar // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 99, 25.8.2004, s. 11 (Myndigheternas svenska) 

Nyttig lustläsning // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. Nr 126, 27.10.2004, s.12 (Myndigheternas svenska)

Råd till webbskribenter // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. Nr 75, 30.6.2004, s. 20 (Myndigheternas svenska) 

Vi minns Björn-Eric Mattsson / Mikael Reuter & Eivor Sommardahl // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 34 

Vi måste förstå vad vi läser // Vi och vår skola : medlemsblad för Förbundet Hem och skola i Finland rf. - Helsingfors : Förbundet hem och skola i Finland, 2004 : 4, s. 10 

Storgård, Jennie
Språkvård för massmedierna. Språkvård för Hufvudstadsbladet  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 15

Suni, Helena
Kultainennoutaja ja suomenhevonen // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 41–42 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 4.2.1997)

Tanner, Satu
Jääkalloja ja pääkalloja // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 111–112 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 29.10.2002) 

Vaula, Sari
Aiotko osallistua Naisten Kymppiin? // Sihteeri & assistentti: sihteerien ja assistenttien ammattilehti. - Helsinki: BBM ISSN 0785-3246.2004 : 3, s. 74–75 

Yhteen vai erikseen? // Sihteeri & assistentti: sihteerien ja assistenttien ammattilehti. - Helsinki: BBM ISSN 0785-3246.2004 : 6, s. 66–67 

Westerberg, Pia
Föll mormor ner från Finlandiahuset? Rapport från språkvårdsdagen // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 2, s. 23–25 

För svenskan  – i tid!  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 25–26

Viertiö, Annastiina
Saanko eläkettä?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 1, s. 32–34

Taivuta, johda, yhdistä oikean välimerkin avulla Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti.  - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2004 : 5, s. 92–93

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Mikä kumman kanooppi? // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 148–149 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 20.1.2004)

Vilppula, Matti
Erinomaisen ilkeä ihminen  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 69–70 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 26.6.2001)

Hoi muori, pötyä pöytään! // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 128–129 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 22.5.2001)

Hämärän kaksimielisyys  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 62–64 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 7.8.2001)

Iita on erikseen  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 82–83 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 31.10.2000)

Kaupunkisudet  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 178–179 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 24.6.1997)

Kielensä kahleissa // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 16–17 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 6.3.2001)

Kohtaamisia // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 162–163 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 15.10.2002)

Koirankynnen leikkaaja // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 13–14 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 13.4.2004)

Kreivin aikaan  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 167–168 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 30.12.2003)

Lukkarinrakkautta  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 124–125 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.2.1999)

Makkaranmittaa lainaamassa  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 172–173 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 15.10.1996)

Matkalla Kyöpeliin  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 106–107 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 15.4.2003)

Mennäänkö metsään?  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 168–169 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 9.9.2003)

Meänkieli - kieli vai murre ?  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 18–19 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 2.5.2000)

Pilvistä mutta enimmäkseen poutaa  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 65–66 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 20.10.1998)

Suku ja nimi   // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 192–193 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 28.9.1999)

Tulihevosella Hämeenlinnaan  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 175–176 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 30.7.2002)

Ylätalon ukko pahalla päällä  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 174–175 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 29.7.2003)

Yli-Paavola, Jaakko
Aleksis Kiven metsässä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 26–28

Kuullella kehräjälintuu  // Ikkunoita kielen maailmaan. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004. - ISBN 952-5446-09-3 (nid.), s. 17–18 (Ilm. myös: Helsingin Sanomat 27.1.1998) 

Äikäs, Monica
Ordföljdsproblem  // Arena för modersmål och litteratur :  medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2004 : 3, s. 16 

Restriktiva och icke-retriktiva relativsatser // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 2, s. 37–38 

Skriv svenska! // Arenana för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2004 : 4, s. ? 

Termer och konstruktioner // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2004 : 1, s. 8 

Tvåspråkighet och språkkompetens // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - ISSN 1456-9884. 2004 : 2, s. 36 

Vart tog sambandsorden vägen? Om konnektiver och andra småord i översatt läromedelstext  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 12–17
 
Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Eiras, Vuokko
Kurzrezension (Arv. teos: Vanishing Voices. The Extinction of the World's Languages / Daniel Nettle & Suzanne Romaine. - New York, 2000) // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. - ISSN 0355-1253. 58 : 1 - 3, s. 452–453

Suurteos suomen kirjakielen linnunnimistön kehityshistoriasta (Arv. teos: Linnun nimi / Kaisa Häkkinen. - Hämeenlinna, 2004) // Sananjalka. - Turku : Suomen kielen seura. - ISSN 0558-4639. 46 (2004), s. 203–207

Zur Geschichte der Nominalderivation im Wogulischen (Arv. teos: Historische Nominalderivation des Wogulischen / Timothy Riese. - Wiesbaden, 2001) // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. - ISSN 0355-1253. 58 : 1 - 3, s. 334–338

Eronen, Riitta
Litterär ordbok som inbjuder till nöjesläsning / Riitta Eronen ; översättning till svenska Monica Äikäs // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - ISSN 0805-2735. Vol. 11 (2004), s. 229–234

Forsblom-Nyberg, Ylva
Om skrivande och retorik (Recension av: Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik / Bo Renberg. - Lund, 2004)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 32

Gustafsson, Anna Maria
Språkets vård och värden (Recension av: Språkets vård och värden. En festskrift till Catharina Grünbaum. Norstedts ordbok 2004)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 31

Heikkinen, Vesa
Mennyttä arkea etsimässä (Arv. teos: Arkinen kumous / toimittaneet Matti Peltonen, Vesa Kurkela ja Visa Heinonen. - Helsinki, 2003) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - ISSN 1236-794X. 11 (2004) : 4, s. 37

Miestutkija veistelee miehen mallia (Arv. teos: Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa / Arto Jokinen (toim.). - Tampere, 2003 // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. - ISSN 0781-7916. 2004 : 7, s. 64–66

Sanasoppaa, mediamuhennosta (Arv. teos: Sananvapaus kauppatavarana / Martti Valkonen. - Helsinki, 2003) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. - ISSN 1236-794X. 11 (2004) : 3, s. 37

Sydämeltään sallalaisia: tutkimus Ruotsin lappilaisista (Arv. teos: Sallan suurin kylä / Hanna Snellman. - Helsinki : SKS, 2003) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. - ISSN 0781-7916. 2004 : 8, s. 74–76

Heinonen, Tarja
Generative studies on Finnic and Saami  (Arv. teos: Generative approaches to Finnic and Saami linguistics / ed. Diane Nelson & Satu Manninen. - Stanford, 2003)  // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. - ISSN 0355-1253. 58 : 1 - 3, s. 374–376

Hurme, Tuure
Vuorovaikutusta etsimässä (Arv. teos: Textual interaction: An introduction to written discourse analysis / Michael Hoey. - London, 2001) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. - ISSN 0042-6806. 108 (2004) : 3, s. 438–447

af Hällström, Charlotta
Invitation till språksociologi (Recension av: Språksociologi / Jan Einarsson. - Lund, 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 3, s. 27-28

Ny språklitteratur: Finland /  Charlotta af Hällström, Eivor Sommardahl og Aino Piehl  //  Språk i Norden 2004. - Oslo : Novus, 2004. - ISBN 82-7433-047-1 (nid.), 212–220

Tradis och funkis (Recension av: Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800 / Ulf Teleman. - Nordstedts Ordbok, 2003) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 2, s. 32–33

Lappalainen, Hanna
Uudistettu laitos variaationtutkimuksen metodeista (Arv. teos: Sociolinguistics. Method and interpretation / Lesley Milroy & Matthew Gordon. - Oxford, 2003) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. - ISSN 0042-6806. 108 (2004) : 4, s. 613– 621

Lauerma, Petri
Kirjakielten kehittämisen kiivaus (Arv. teos: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja, identiteettien kehityksiä / Juhani Nuorluoto. - Helsinki, 2003) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 2004 : 4, s. 61–65 

Maamies, Sari
Oikeuselämän lyhenteitä (Arv. teos: Oikeuselämän lyhennesanakirja = Juridisk förkortningsordbok / Heikki E.S. Mattila, Anne Jussila, Outi Kaltio. - Helsinki, 2004) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - ISSN 0355-2675. 2004 : 4, s. 36–37 

Mikkonen, Pirjo
Finska namn fascinerar (Arv. teos:  Nimet mieltä kiehtovat. Etymologista nimistöntutkimusta / Alpo Räisänen. - Helsinki, 2003) / Pirjo Mikkonen ; översättning till svenska Monica Äikäs // Namn och bygd.  ISSN 0077-2704 92 (2004), s. 181– 183 (Recensioner) 

Moisio, Arto
Valikoitua (Arv. teos: Kyzytse marij jylme : leksikologij / L. I. Bartševa, I. S. Galkin. - Joškar-Ola, 2003) // M. A. Castrénin seura : jäsentiedote. - Helsinki : M. A. Castrénin seura. 2004 : 3, s. 10–11

Reuter, Mikael
Ny upplaga av SLAF / Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 25 (Noterat) 

Slotte, Peter
Svenska ortnamn - stort och smått (Recension av: Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom Språk- och folkminnesinstitutet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet / redaktör: Mats Wahlberg. - Uppsala, 2003 ; Smånamn och andra ortnamn / Staffan Nyström. - Stockholm, 2003) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 27–28

Sommardahl, Eivor
Ny upplaga av Stora finsk-svenska ordboken  // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. Nr. 149, 22.12.2004, s. 19 (Myndigheternas svenska)

Ny upplaga av Svenskt lagspråk i Finland (Recension av: Svenskt lagspråk i Finland / Red. Henrik Bruun, Ann-Marie Malmsten, Sten Palmgren. - Schildts Förlags Ab, 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 2, s. 33 

Ny upplaga av Svenskt lagspråk i Finland (Recension av: Svenskt lagspråk i Finland / Red. Henrik Bruun, Ann-Marie Malmsten, Sten Palmgren. - Schildts Förlags Ab, 2004) // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. nr 49, 28.4.2004, s. 16  (Myndigheternas svenska) 

Sorjonen, Marja-Leena
Puhekielen tilannevariaatio ja sen funktiot (Arv. teos: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua. - Helsinki, 2004) / Marja-Leena Sorjonen ja Harri Mantila // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 108 (2004) : 4, s.604 –609

Westerberg, Pia
Nordistikens historia i Finland (Recension av: Nordistikens historia i Finland / Harry Lönnroth (red.).- Tampere, 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 33

Ny svensk skolordlista (Recension av: Svensk skolordlista. Fjärde upplagan. Nordstedts ordbok 2004)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 32

Skolan i Norden (Recension av: Språk i Norden 2004) // Sråkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 31 

Språk och skrift i Europa (Recension av: Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk / Roger Hansson et al. - 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 33

Stafva eller stava? (Recension av: Stafva eller stava? Svenska rättskrivningssträvanden i Finland i slutet av 1800-talet / Olof Mustelin. - Helsingfors, 2004) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 4, s. 33 

Vilppula, Matti
Erkki Helamaa: Vanhan rakentajan sanakirja (Arv. teos: Vanhan rakentajan sanakirja : rakentamisesta, rakennuksista, rakenteista / Erkki Helamaa. - Helsinki, 2004) // Bibliophilos. - Helsinki : Bibliofiilien seura. ISSN 0355-1385. 62 (2004) : 4, s. 40–42 

Äikäs, Monika
Grammatiska grundbegrepp (Recension av: Grammatik / Östen Dahl. - 2003) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2004 : 1, s. 30
 
Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier


Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Julkaisut vuonna 2003 // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004, s. 21–32

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat <URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=930 >

Aapala, Kirsti
Lemmenomena // Helsingin Sanomat. 19.10.2004, s. C5
Pisaroita hiirenhameella // Helsingin Sanomat. 17.8.2004, s. C4
Töyhtöpää pihlajapyy // Helsingin Sanomat. 16.11.2004, s. C7
Västäräkistä vähäsen  // Helsingin Sanomat. 27.4.2004, s. C5

Eronen, Riitta
Bilettääkö? // Helsingin Sanomat. 28.12.2004, s. C7
Vaaniva tiikerihai // Helsingin Sanomat. 13.1.2004, s. C5

Hurtta, Heikki
Donjuanin heteka // Helsingin Sanomat. 22.6.2004, s. C5
Kevät, touko ja kesä // Helsingin Sanomat. 4.5.2004, s. C8
Kuskin vaellus // Helsingin Sanomat. 29.6.2004, s. C5
Murhan arvoitus // Helsingin Sanomat. 15.6.2004, s. C6
Pieniä sanoja // Helsingin Sanomat. 23.3.2004, s. C5
Päin  adventtia // Helsingin Sanomat. 14.12.2004, s. C6
Soi, sana kultainen // Helsingin Sanomat. 3.2.2004, s. C6

Kolehmainen, Taru
Joululaulut uusiksi? // Helsingin Sanomat. 21.12.2004, s. C6
Jätteiden puhdistusta // Helsingin Sanomat. 7.9.2004, s. C7
Mistä kaneetti? // Helsingin Sanomat. 16.3.2004, s. C5
Minne palokunta menee?  // Helsingin Sanomat. 20.7.2004, C4
Mission poluilla // Helsingin Sanomat. 9.11.2004, C5
Mitä vikaa virastossa? // Helsingin Sanomat. 20.4.2004, s. C5
Nöyrä hääpuku // Helsingin Sanomat. 24.8.2004, s. C5
Pallollisen pelin pelillinen hallinta // Helsingin Sanomat. 10.2.2004, s. C4

Länsimäki, Maija
Ei osaa päivää sanoa // Helsingin Sanomat. 14.9.2004, s. C7
Hikipajassa nälkäpalkalla // Helsingin Sanomat. 17.2.2004, s. C4
Kuninkaan esiliina // Helsingin Sanomat. 30.3.2004, s. C4
Käki kukkuu // Helsingin Sanomat. 25.5.2004, C4
Lisää löylyä! // Helsingin Sanomat. 27.7.2004, C3
Mämmipäivä // Helsingin Sanomat. 6.4.2004, s. C8
Se vai he? // Helsingin Sanomat. 2.3.2004, s. C5
Taivasalla // Helsingin Sanomat. 31.8.2004, C3

Malmivaara, Terhi
Yhteen vai erilleen? // Helsingin Sanomat. 3.8.2004, s. C4

Mikkonen, Pirjo
Keski-Suomi vai keskinen Suomi? // Helsingin Sanomat. 11.5.2004, s. C5

Paikkala, Sirkka
Kielettären kantapäillä // Helsingin Sanomat. 26.10.2004, s. C13

Piehl, Aino
Nobelia kumartamassa // Helsingin Sanomat. 23.11.2004, s. C5

Ryödi, Anna
Pasma, pirta ja sukkula  // Helsingin Sanomat. 10.8.2004, s. C4

Sarvas, Leena
Reivataanko kurssia?  // Helsingin Sanomat. 5.10.2004, s. C6

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Maurien jäljillä // Helsingin Sanomat. 21.9.2004, s. C4
Mikä kumman kanooppi? // Helsingin Sanomat. 20.1.2004, s. C5
Puolikuun valoa  // Helsingin Sanomat. 8.6.2004, s. C5

Vilppula, Matti
Halkipohjoisesta maaetelään // Helsingin Sanomat. 1.6.2004, s. C4
Hyvyytensä ansiosta, pahuutensa tähden // Helsingin Sanomat. 18.5.2004, s. C7
Hyvää, sanoi mustapartainen mies, päivää! // Helsingin Sanomat. 12.10.2004, s. C7
Ikkunasta akkunaan // Helsingin Sanomat. 24.2.2004, s. C3
Inkri – muuan selviytyjä // Helsingin Sanomat. 30.11.2004, s. C5
Koirankynnen leikkaaja // Helsingin Sanomat. 13.4.2004, s. C4
Liian pitkä askel // Helsingin Sanomat. 9.3.2004, s. C4
Maailman vaikein sana // Helsingin Sanomat. 7.12.2004, s. C8
Marjatta matala neiti  // Helsingin Sanomat. 27.1.2004, s. C5
Mustasukkaisuutta yli rajojen // Helsingin Sanomat. 2.11.2004, s. C8 Ruoveden pappilassa // Helsingin Sanomat. 28.9.2004, s. C5
Turistiruotsilla Tukholmaan  // Helsingin Sanomat. 6.7.2004, s. C4
Varvas näkyy jo!  // Helsingin Sanomat. 13.7.2004, s. C3
 
Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913.
Palsta ilmestyy 16 maakuntalehdessä (palstanimet vaihtelevat lehdittäin) 

Heikkinen, Vesa
Iso käsi isolle kuvalle // Aamulehti. 27.9.2004
Kelvolliseksi verovelvolliseksi // Aamulehti. 9.2.2004
Kielenhuoltoa ja huolenkieltoa // Aamulehti. 26.4.2004
Kieliopillinen metafora ja työtön // Aamulehti.1.11.2004
Käsite on kova sana  // Aamulehti. 31.5.2004
Oppia kieli kaikki // Aamulehti. 16.8.2004
Paperille panemisesta // Turun Sanomat, 5.12.2004
Päivän palat // Aamulehti. 27.9.2004
Rupatellen // Aamulehti. 12.7.2004
Työmatkalla merkityksiin // Aamulehti. 15.3.2004

Hyvärinen, Riitta
Isoisän monet nimet // Aamulehti. 19.4.2004
Kielijuttu  // Aamulehti. 9.8.2004
Kolme varista istui aidalla // Aamulehti. 2.2.2004
Kunnallisvaalien huhutaan kuolleen // Aamulehti. 24.10.2004
Missä ovat sananlaskut // Turun Sanomat 24.11.2004
Mynshenit, porttukalit ja palttiat  // Aamulehti. 20.9.2004
Pastan ja peston takaa  // Aamulehti. 8.3.2004
Pihalla ja sisässä, osa 2 // Aamulehti. 12.1.2004
Pintaremontoi tästä kiva koti // Aamulehti. 6.7.2004
Uutisnenä ja kielikorva  //  Aamulehti. 24.5.2004

Tiililä, Ulla
Husin ja Rusin asioita // Aamulehti. 4.10.2004
Kielentutkijan kutistunut puku  // Aamulehti. 15.12.2004
Kohde ja sen päätoteuttaja // Aamulehti. 7.6.2004
Kuurojen asialla  // Aamulehti. 16.2.2004
Lomakerumbaa // Aamulehti. 23.8.2004
Pyykit roskikseen ja lamppu ranteeseen // Aamulehti. 5.1.2004
Suorasukaisuutta vai kurjuudella kerskailua? // Aamulehti. 21.7.2004
Suuret ja pienet päivän uutisissa // Aamulehti. 23.3.2004
Säästöistä lisää paperisotaa? // Aamulehti. 8.11.2004 
Tasapuolisen huonoa kohtelua // Aamulehti. 4.5.2004
 
Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi 

Aapala, Kirsti
Ruotsista rantautuneita (Vastaus Hilkka Reenkolan kysymykseen: Tuuvinkia ja väskynäsoppaa // Hiidenkivi 2/2004, s. 64)  // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 64

Ainiala, Terhi
Pystyssä törröttävä  // Hiidenkivi. (2004) : 1, s.  49

Eronen, Riitta
Ajan sana: Ihan ite!  // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 62
Ajan sana: Issikan kyydissä  // Hiidenkivi. (2004) : 6, s. 54
Ajan sana: Hallitustenväliset  // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 46 
Ajan sana: Myötähäpeä  // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 44
Ajan sana: Oikealla asenteella  // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 48
Ajan sana: Omastatunnosta omavalmentajaan  // Hiidenkivi. (2004) : 5, s. 54

Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Annan luin // Hiidenkivi. (2004) : 5 , s. 55
Päivystävä tekstintutkija: Leikin varjo // Hiidenkivi. (2004) : 6 , s. 55
Päivystävä tekstintutkija: Nainen on nainen aina vaan? // Hiidenkivi. (2004) : 4 , s. 45
Päivystävä tekstintutkija: Puu, joka kaatui // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 47
Päivystävä tekstintutkija: Suurinta Suomalaista Soopaa // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 63
Päivystävä tekstintutkija: Tiedettä ja tuntemusta // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 49

Hurtta, Heikki
Puisen aitauksen osa (Vastaus Marja ja Paavo Lounelan kysymykseen Mikä on häkkipuu? // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 44)  // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 44

Kamppi, Nina
Ehkä myyrän tyyliä (Vastaus Tapio Horilan kysymykseen: Kylkimyyryä // Hiidenkivi 3/2004, s. 48)  // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 48

Lyytikäinen, Erkki
Maiden ja merien takaa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 1, s.  48
Maiden ja merien takaa: Kaupunkimatkalla Inkerissä  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 3, s.  45
Maiden ja merien takaa: Länsipohjassa hevoskaupoilla / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 2, s.  59
Maiden ja merien takaa: Pertti Virtaranta päätti puheet  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 1, s.  45
Maiden ja merien takaa: Ruijan rannalla / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 6, s.  56
Maiden ja merien takaa: Sammunutta savoa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 5, s.  56
Maiden ja merien takaa: Uuden Suomen suomea / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 4, s.  46
Viis kielestä?  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 45
Viis kielestä?  /  Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 45
Viis kielestä?  /  Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 5, s. 52
Viis kielestä? Vastaukset  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 49
Viis kielestä? Vastaukset  /  Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 49
Viis kielestä? Vastaukset  /  Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 5, s. 56

Manni-Lindqvist, Tiina
Henkilönnimen muunnos (Vastaus Johanna Viitaharjun kysymyksen: Mikä muntti? // Hiidenkivi 2/2004, s. 62) // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 62

Rouvala, Katariina
Monttuumin merkitys  // Hiidenkivi. (2004) : 1, s.  49

Tuominen, Eeva
Kalkkoaja voimistuu  (Vastaus Matti Norrin kysymykseen: Kalkkoamisen merkitys // Hiidenkivi 2/2004, s. 64) // Hiidenkivi. (2004) : 2, s. 64

Suutari viipyy tai epäonnistuu (Vastaus Heikki Hakamiehen kysymykseen Miksi ammus voi olla suutari? // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 47)  // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 47

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Agapetuksen aivoituksia  // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 46

Kepeätä tyyliä (Vastaus Ama Vainion kysymykseen Kulkine ja viihtylä yleiskieleen? // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 47)  // Hiidenkivi. (2004) : 4, s. 47

Yli-Paavola, Jaakko
Maiden ja merien takaa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 1, s.  48
Maiden ja merien takaa: Kaupunkimatkalla Inkerissä  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 3, s.  45
Maiden ja merien takaa: Länsipohjassa hevoskaupoilla / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 2, s.  59
Maiden ja merien takaa: Pertti Virtaranta päätti puheet  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 1, s.  45
Maiden ja merien takaa: Ruijan rannalla / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 6, s.  56
Maiden ja merien takaa: Sammunutta savoa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 5, s.  56
Maiden ja merien takaa: Uuden Suomen suomea / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 4, s.  46
Viis kielestä?  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 45
Viis kielestä?  /  Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 45
Viis kielestä?  /  Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 5, s. 52
Viis kielestä? Vastaukset  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 1, s. 49
Viis kielestä? Vastaukset  /  Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 3, s. 49
Viis kielestä? Vastaukset  /  Jaakko Ylipaavola  // Hiidenkivi. (2004) : 5, s. 56
 
Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724 

Reuter, Mikael
Altaner, terrasser och verandor // Hufvudstadsbladet. 30.6.2004
Anbudsförfarande // Hufvudstadsbladet. 14.4.2004
Beklagar sorgen // Hufvudstadsbladet. 17.3.2004
Digitalisering // Hufvudstadsbladet. 25.2.2004
Diskutera // Hufvudstadsbladet. 2.4.2004
Efter eget gottfinnande // Hufvudstadsbladet. 23.6.2004
En echaufferad chaufför på chaussén // Hufvudstadsbladet. 15.12.2004
Jag ber! // Hufvudstadsbladet. 18.2.2004
Kompanjonskap och partnerskap // Hufvudstadsbladet. 28.4.2004
Medlem i eller av något? // Hufvudstadsbladet. 6.10.2004
Normer i Norden // Hufvudstadsbladet. 15.9.2004
Nya SLAF har kommit ut // Hufvudstadsbladet. 12.5.2004
Nyfinländare? // Hufvudstadsbladet. 21.1.2004
Rita, konstruera och formge // Hufvudstadsbladet. 1.12.2004
Ska du krympa studentmössan? // Hufvudstadsbladet. 19.5.2004
Skattesats och inkomst // Hufvudstadsbladet. 17.11.2004
Språk i förändring // Hufvudstadsbladet. 4.6.2004
Stomla // Hufvudstadsbladet. 21.7.2004
Synpunkter på feedback // Hufvudstadsbladet. 10.3.2004
Översikt och kommentarer // Hufvudstadsbladet. 25.8.2004
Är du på mitt lag så är vinsten vår // Hufvudstadsbladet. 3.11.2004
 
Palaa otsikoihin

Valitut sanat -palsta

// Journalisti, Suomen Journalistiliitto ISSN 1236-3596 (painettu), 1458-4271 (online) 

Heikkinen, Vesa
Isän ja pojan ja Hesarin nimeen  // Journalisti 20.8.2004
 
Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut - Webbpublikationer


Adventskalender 2004 <URL http://kaino.kotus.fi/www/joulu/2004/adventskalender/adventskalender.html >

Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet   Elektroninen aineisto]
/ Kimmo Koskenniemi, Klaas Ruppel, Erkki I. Kolehmainen ... [et al.] Internet-versio. - Helsinki : Helsingin yliopisto, Yleisen kielitieteen laitos, 2004
< URL: http://www.ling.helsinki.fi/filt/info/mes2/merkkien-nimet.html >  Tästä julkaisusta on myös PDF-muotoinen versio 

Forskningscentralen för de inhemska språken - Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus / Toimittanut Raija Miikkulainen, ruotsiksi Charlotta af  Hällström ja Charlotta Landén. http://www.kotus.fi/pasvenska  > Sivustoon liittyy Svenska avdelningen -sivut http://www.kotus.fi/svenska >, toimittanut Charlotta af Hällström ja päivittänyt Charlotta Landén  

Karjala : kieli, murre ja paikka / Marja Torikka ; Raija Miikkulainen (toim.) ; Anneli Hänninen (kartat. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 12. ISSN 0355-5437. ISBN 952-5446-08-5 ../../verkkojulkaisut/julk129/index.shtml >

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen joulukalenteri 2004 / Toimittajat Raija Miikkulainen, Heidi Myllyniemi ja Riikka Eskelinen (kuva ja tekninen toteutus). Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
http://www.kotus.fi/joulu/2004/joulukalenteri.shtml >

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus - Forskningscentralen för de inhemska språken. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelu / Päätoimittaja Raija Miikkulainen. Verkkosivusto http://www.kotus.fi/ >


Research Institute for the Languages of Finland - Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / Toimittanut Raija Miikkulainen, kääntänyt Marja Heikkinen. http://www.kotus.fi/inenglish >
 
Palaa otsikoihin

Yle-Teema-sivusto


Torikka, Marja
Hietamäen murre //http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=33

Kahden kielen karjalaa // <URL http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=29

Kiteen murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=35

Kostamuksen murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=37

Kurkijoen murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=32

Lappeen murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=31

Nekkulan murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=51

Paanajärven murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=38 Paanajärven murre

Paatenen murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=41

Pielisjärven murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=34

Pyhäjärven murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=52

Suomen ja Venäjän Karjalan nimistö // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=141

Tverin murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=43

Vitelen murre // http://www.yle.fi/teema/karjala/sivu.php?id=45
 
Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=731 >

Eronen, Riitta
Hallitustenväliset

Uudet sanat

Hiidenmaa, Pirjo
Kielenhuollon haasteita

Lain nimessä, kirjoittakaa ymmärrettävästi!

Hyvärinen, Riitta
Millaista on IT-kieli?

Kankaanpää, Salli
Kuntavaalit ~ kunnallisvaalit

Kolehmainen, Taru
Tehdäänkö kunnolla vai kunnollisesti?

Länsimäki, Maija
Poliittinen pilkkuvirhe

Maamies, Sari
Sehän on selvä!

Malmivaara, Terhi
Terveisiä kuuntelijaeläimille

Manni-Lindqvist, Tiina
Joroisissa poutaa, Paraisilla sadekuuroja

Mikkonen, Pirjo
Genetiivi nimissä

Piehl, Aino
Toimintaohjelmat viron, ruotsin ja tanskan kielen tueksi
 
Palaa otsikoihin

Virkakielipalsta

<URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=479 >

Piehl, Aino
21. vuosisata ja 2000-luku
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.7.2004 (nro 87, s. 8–9)

Eurooppa laajenee – vai kutistuu Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 7.4.2004 (nro 42, s. 29–30)

Hankalia tavoitteita
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 25.9.2002

Kansainvälisen rikostuomioistuimen alkukirjainpulma
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 4.4.2003

Kielensuojelua naapurissa
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 26.11.2003

Konventti ja valmistelukunta
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 30.1.2002

Miten välttää korkeat edustajat?
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 6.10.2004 (nro 117, s. 22–23)

Puheenjohtajuuskoukeroita
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 29.5.2002

”Rukiin kulutus matalaa EU-15:ssa”
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 27.11.2002

Termityötä ja yhteistyötä
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 30.7.2003

Räsänen, Matti
Kolme kuoli mellakoissa
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.5.2004 (nro 61, s. 15–16)

Talon poika vai talonpoika?
Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.1.2004
 
Palaa otsikoihin

Poimintoja Nimiarkiston kokoelmista ja aineistoista


<URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=477 >

Helinä Uusitalo
Jumalanmäellä
Kesä-alkuiset paikannimet

Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän? Poimintoja Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmista

<URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=477 >

Hänninen, Anneli
Käsikassara ja työrukkanen
Leikkitoimituksia
 
Palaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet


Rainò, Päivi
Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä [Elektroninen aineisto] (E. summary: The emergence and development of personal name signs among sign language users) / Päivi Rainò. - Helsinki : Kuurojen liitto, 2004. -  1 optinen levy (CD ROM) + tekstivihko (6 s.) (Deaf studies in Finland, ISSN 1458-7610 ; 2) Väitöskirja: Diss. : Helsingin yliopisto ISBN: 952-5396-22-3
 
Palaa otsikoihin

Videotallenteet


Inarinsaame  : pohjoiset kielemme [Videotallenne] / juontaja: Raija Lehtinen ; käsikirjoitus: Lea Laitinen, Jaakko Yli-Paavola ; käännökset: Lea Laittinen ; musiikki: Aune Kuuva ; kuvaus: Pekka Pulkkila, Esko Gustafsson ; kalastuskuvat: Heikki Laitinen ; äänitys: Pentti Leppäaho, Kari Rajahuhta ; editointi Pekka Pulkkila ; tuottaja Martti Turtola. -  [Helsinki] : [Helsingin yliopiston tiedotus] [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [2001] . - 1 DVD-Video 26 min. Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Valokuvat: SKS kansanrunousarkisto Järjestelmävaatimukset: DVD laitteisto

Keeping a language alive [Videotallenne] / narrator: Glyn Banks ; manuscript: Lea Laitinen, Jaakko Yli-Paavola ; translations: Glyn Banks ; music: Aune Kuuva ; camera: Pekka Pulkkila, Esko Gustafsson ; fishing sequence: Heikki Laitinen ; sound recording: Pentti Leppäaho, Kari Rajahuhta ; editing: Pekka Pulkkila. -  [Helsinki] : [University of Helsinki], [2004]. -  1 DVD-Video 26 min. Huomautus: Production: University of Helsinki and Research Institute for the languages of Finland Photography: Finnish literature society Järjestelmävaatimukset: DVD laitteisto
 
Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2004. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 361 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 200. - . ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2004. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 142 sidor.
 
Palaa otsikoihin

Esitteet - Presentationer


Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Vuosikertomus 2003 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. - 32 s.
 
Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen palkkausohjeisto  /  Terhi Ainiala, Katariina Jeskanen, Ritva Paananen, Klaas Ruppel, Tuula Räihä ja Elisa Stenvall

Palaa otsikoihin

Käsikirjoitteet


Paikkala, Sirkka - Leskinen, Teemu
YK:n 22. paikannimiasiantuntijoiden kokous 20. - 29.4.2004, New York. Käsikirjoite. Säilytteillä Kotus, NA, intranet. 14 s.


Palaa otsikoihin