Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

JULKAISUT VUONNA 2008


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


36. Suomen murteiden sanakirja. 8. osa : konkeri–kurvottaa / [toimitus: Matti Vilppula & Ulla Takala (päätoimittajat), Heikki Hurtta & Nina Kamppi (toimitussihteerit) & Tarja Korhonen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva-Leena Seppänen, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Maija Länsimäki (oto., tarkistus)]. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura ;  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,  2008. - XV, 954 s., [1] taitekarttalehti  ;  kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN  0355-5437 ; 36) ISBN 978-951-746-986-9 (sid.)

143. Suomi–viro-suursanakirja. CD-ROM-versio [MOT 7.0] / [suomen kielen asiantuntija Maija Länsimäki]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kielikone, 2008. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 143)

148. Kielitoimiston nimiopas / toimitus: Pirjo Mikkonen (päätoimittaja), Minna Salonen ja Tiina Manni-Lindqvist. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. -  339 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 148). ISBN 978-952-5446-29-6

149. Kielitoimiston sanakirja 2008. CD-ROM-versio 2.0.  / [toimitus: Eija-Riitta Grönros (päätoimittaja), Minna Haapanen (toimitussihteeri) &
Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Liisa Nuutinen, Marjatta Vilkamaa-Viitala, Riitta Eronen (taivutus), Outi Lehtinen (atk-asiantuntija)]. [Asutusnimihakemiston toimitus: Ritva Korhonen (versio 1.0), Tiina Manni-Lindqvist, Outi Lehtinen (atk-asiantuntija) ja Jari Vihtari (atk-asiantuntija)]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 149) ISBN 978-952-5446-32-6

Kielitoimiston sanakirja 2008. Internet-versio MOT Kielitoimiston sanakirja
2.0. Julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kustantaja Kielikone Oy.

150. Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselvitykset vuosilta 1643-1646 : (MHA C 1). / toimittanut Timo Alanen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. - 405 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 150) Nimihakemistot s. 251–405 ISBN: 978-952-5446-33-3 (nid.)

151. Tscheremissisches Wörterbuch / Arto Moisio und Sirkka Saarinen ; aufgezeichnet von Volmari Porkka, Arvid Genetz, Yrjö Wichmann, Martti Räsänen, T. E. Uotila und Erkki Itkonen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. - xix, 924 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. ISSN 0356-5769  ; 32) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 151) ISBN 978-952-5667-04-2 (sid.)

153. Alanen, Timo
Lapin kunnan vanha asutusnimistö / Timo Alanen. -  Lapin kunta : Lapin kotiseutumuseoyhdistys ry, 2008. - 108 s. : kuv., kartt.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. ISSN 0355-5437 ; 153)
ISBN: 978-952-92-4612-0 ISBN: 978-952-5446-36-4

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2008. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 368 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti
/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2008.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 372 sivua.

Språkbruk
/ tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2008. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 160 sivua.

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarja


4. Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563 /
Timo Alanen (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 4) ISBN 978-952-5446-33-3, URN: 978-952-5446-33-3 (ISBN). Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk4/>

5. Ison suomen kieliopin verkkoversio / vastaava toimittaja: Maria Vilkuna ; apuna toimitustyössä: Markus Hamunen ; tekninen toteutus: Jari Vihtari, asiantuntijana Outi Lehtinen ; taustaryhmä Ison suomen kieliopin kirjoittajat: Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho ja Heli Kautonen. - Helsinki  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; Helsingin yliopiston suomen kielen kotimaisen kirjallisuuden laitos ; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.  ISSN:1796-041X  ; 5)
URN:ISBN:978-952-5446-35-7 Verkkojulkaisu, HTML: <URL http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php?s=tiedot >


Palaa otsikoihin


Kirjat - MonografierAiniala, Terhi
Nimistöntutkimuksen perusteet  / Terhi Ainiala, Minna Saarelma ja Paula Sjöblom. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. - 369 s. ;  kuv., kartt. (Tietolipas. 0562-6129 ; 221) ISBN 978-951-746-992-0 (nid.)

Elnet / Sergei Tšavain ;  marin kielestä suomentanut Arto Moisio. - Turku : Faros, 2008. - 302 s.

Heikkinen, Vesa
Hölynpölynimuri / Vesa Heikkinen & Tuure Hurme. - Helsinki : Otava, 2008. - 223 s. ISBN  978-951-1-21844-9 (sid.)

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Reuter, Mikael
Finlandssvensk ordbok. - 4. reviderade upp. - Helsingfors : Schildts Förlags Ab, 2008. - 190 s. ISBN: 978-951-50-1749-9 (sid.)


Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Borrowing of place names in the Uralian languages / edited by Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi. - Debrecen – Helsinki, 2007. - 223 s. ; kuv., kartt. (Onomastica Uralica. ISSN 1586-3719 ; 4)

Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd / redigerad av Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman. - Helsingfors : Nordica, Helsingfors universitet, 2008. - 211 s. (Nordica Helsingiensia. ISSN 1795-4428 ; 14) ( Dialektforskning ; 1) ISBN 978-952-10-5180-7

Folkmålsstudier 46 (2008) / utgivna av Gunilla Harling-Kranck, Hanna Lehti-Eklund ; under medverkan av Peter Slotte ...et al. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2008. - 110 s.  ISSN 0356-1771

Karjalohjan kylät ennen ja eilen / Saulo Kepsu, Tuomo Tukkinen, Timo Alanen (toim.). - Espoo : TT-kyläkuvat, 2008. - 182 s. ;  kuv., kartt. ISBN 978-952-92-3659-6 (sid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken. Toimintakertomus 2007 / Toimitus: Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelo Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. - 34 s. <URL: http://www.kotus.fi/files/963/vuosikertomus_2007.pdf >

Kylä-Espoo. Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema / Toimittajat: Kaija Mallat, Sami Suviranta, Reima T. A. Luoto ; kuvat historiallisista asiakirjoista: Timo Alanen. - Espoo, 2008. - 176 s. ; kuv. kartt. ISBN 978-951-857-381-7

Onomastica Uralica. 5 / István Hoffmann, Valéria Tóth ; co-president of the editorial board Ritva Liisa Pitkänen. - Debrecen – Helsinki, 2007. - 172 s. (Onomastica Uralica. ISSN 1586-3719 ; 5)

Språk i Norden 2008. Tema: Namn /  huvudredaktör Charlotta af Hällström-Reijonen. - Oslo : Språknemdene i Norden,  2008. - 308 s. ISBN 82-7433054-4

Palaa otsikoihin

Kartat - Kartor


Hänninen, Anneli
Karjalan kartta Rajantakaista Karjalaa -näyttelyssä Kulttuurien museossa.


Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklarAiniala, Terhi
Nordisk namnforskning 2005. Finland / Terhi Ainiala & Michaela Örnmark // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 94 (2006), s. 115–121

Nordisk namnforskning 2006. Finland / Terhi Ainiala & Leila Mattfolk // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 95 (2007), s. 94–99

Ortnamns utbredningsområden beskrivna i en ortnamnsatlas //
Nordiske navnes centralitet og regionalitet / Birgit Eggert, Bente Holmberg & Bent Jørgensen (red.). Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm
4.–7. maj 2006. - Uppsala, 2007, s. 11–18

Socio-onomastics // Handbook of Pragmatics. 2008 Installment / Edited by Jan-Ola Östman and Jef Verschueren. - Amsterdam : John Benjamins, 2008. (Handbook of Pragmatics ; 12). ISBN 978 90 272 3257 1. -  18 s.
 
Urban identities seen trough place names // Nytt om namn : meldingsblad for Norsk namnelag. -  Oslo : Avdeling for namnegransking. ISSN 0800-4676. 46 (2007), s.  30–35

Eskelinen, Riikka – Vidberg, Maria
Jotain vanhaa, jotain uutta– tutkimussuuntien rikkautta pohjoismaisessa nimistöntutkimuksessa. 14. pohjoismainen nimistökongressi Islannin Borgarnesissa 11.–14.8.2007 // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 112 (2008) : 1, s. 134–136

Heikkinen, Vesa
Miten ymmärtää hallintolain kielipykälää? // Kielen ja oikeuden kohtaamisia. -  Helsinki : Talentum 2008. ISBN 978-952-14-1295-0, s. 47–63

Heikkinen, Vesa – Lounela, Mikko
Small corpus, great institution - and an attempt to understand them
<http://scidok.sulb.uni-saarland.de/frontdoor.php?source_opus=1690&la=en> / Vesa Heikkinen, Mikko Lounela // Proceedings of the 19th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop 23rd - 25th July 2007, Saarbrücken, Germany // Prof. Dr. Erich Steiner and Dr. Stella Neumann (Eds.) // Hosted by SciDok, Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes, 2008. Online:
http://scidok.sulb.uni-saarland.de/frontdoor.php?source_opus=1690&la=en

Korhonen, Riitta – Harjunen, Elina
Äidinkielen kielioppi – sydämenasia! // Kieli ja globalisaatio = Language and globalization / toimittaneet Mikel Garant, Irmeli Helin & Hilkka Yli-Jokipii. - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA : Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, 2008. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja. ISSN 0781-0318 ; 66). ISBN 978-951-9388-54-0, s. 125–151

Lappalainen, Hanna
Kelan virkailijoiden henkilötunnuspyynnöt: Tutkimus rutiininomaisista toiminnoista (E. Summary: Asking for clients' identity number or identity card at Finnish Social Security offices: A study of routinized activities) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 112 (2008) : 4, s. 483–517

Kielellinen vaihtelu vuorovaikutuksen resurssina // Nuoret kielikuvassa / Sara Routarinne ja Tuula Uusi-Hallila (toim.). -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-951-746-963-0 (nid.) (Tietolipas. ISSN  0562-6129  ;  220),  s. 85–102

Vaihteleva kieli // Kieltä kohti / Tiina-Onikki-Rantajääskö & Mari Siiroinen (toim.). - Helsinki : Otava, 2008, s. 66–85

Lauerma, Petri
Paavo Ruotsalaisen kirjeiden kielestä. (E. Summary: On the language of Paavo Ruotsalainen's letters) // Sananjalka. - Turku: Suomen kielen seura. ISBN 978-951-9232-74-4. ISSN 0558-4639. (2008) : 50, s. 73–86

Varhaisnykysuomen morfologinen etääntyminen vanhasta kirjasuomesta etenkin Jakob Johan Malmbergin tuotannon valossa (E. Summary: Morphological divergence of Early Modern Finnish from Old Literary Finnish with particular reference to the works of Jakob Johan Malmberg) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 112 (2008) : 3, s. 355–381

Lounela, Mikko
A Process Model for Composing High-quality Text Corpora
<http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/summaries/30.html> /
Mikko Lounela // 6^th International Conference on Language resources and Evaluation Proceedings // European Language Resources Association, 2008. ISBN: 2-9517408-4-0 (CD-ROM). Online:
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/summaries/30.html

Lounela, Mikko - Heikkinen, Vesa
Small corpus, great institution - and an attempt to understand them
<http://scidok.sulb.uni-saarland.de/frontdoor.php?source_opus=1690&la=en> / Vesa Heikkinen, Mikko Lounela // Proceedings of the 19th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop 23rd - 25th July 2007, Saarbrücken, Germany // Prof. Dr. Erich Steiner and Dr. Stella Neumann (Eds.) // Hosted by SciDok, Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes, 2008. Online:
http://scidok.sulb.uni-saarland.de/frontdoor.php?source_opus=1690&la=en

Länsimäki, Maija
Miksi suuret sanakirjat pitää tehdä? // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 112 (2008) : 4, s. 565–569

Martola, Nina
När är det bra att dricka mycket? Några tankar kring nollinstansiering // Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 / Redaktör(er):Kristinn Jóhannesson... et. al. - Göteborg : Göteborgs universitet, 2008.. -  (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning ; 34). ISBN 978-91-974747-4-0, s. 288–295

Åtskilda eller skilda åt – vad skiljer de två participen åt? // Under språkets hud  : festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen / redaktörer: Lotta Collin ... [et al.]: - Åbo : Åbo Akademi 2008. ISBN 978-951-765-410-4, s.  139–146

Mattfolk, Leila
Östnyländsk regionalstandard?  // Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. - Helsingfors, 2008. - S. 157–172

Nuolijärvi, Pirkko
Soome ja rootsi keel Soomes eile, täna ja homme // Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa / koostanud Urmas Sutrop ja Jüri Valge. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2008. - S. 221–234

Språken bredvid varandra - Kielet rinnakkain // Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning Vasa den 4 och 5 maj 2007 / red. Marianne Nordman ... [et al.]. -  Vasa : Svensk-Österbottniska samfundet, 2007. (Skrifter utgivna av   Svensk-Österbottniska samfundet  ;  70), s.  28–29

Paikkala, Sirkka
Muutoksia kansallisissa latinaistuksissa // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2934

Sprachliche und kulturelle Werte in der Namenplanung für Helsinki //
Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007 / Nicole Eller, Stefan Hackl, Marek L'upták (Hrsg.) - Regensburg : Edition vulpes, 2008. ISBN 978-3-939112-03-7. (Regensburger Studien zur Namenforschung ; 4), s. 293–307

Paikkala, Sirkka – Leskinen, Teemu
YK:n 9. paikannimien standardointikonferenssi 2007 New Yorkissa // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 112 (2008) : 3, s. 408–414

YK:n yhdeksäs paikannimien standardointikonferenssi 21.-30.8.2007, New York. - 23 sivua.

Piehl, Aino
Finland makes its Statutes Intelligible: Good Intentions and Practicalities // Obscurity and Clarity in the Law. Prospects and Challenges / Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy (toim.). -  Ashgate, 2008. ISBN 978-0-7546-7143-5, s. 151–163

Selgest inglise keelest keeruline soome keel? Euroopa Liidu oigusaktide
mitmekeelne ettevalmistamine // Euroopa Liidu keel kui meie uhine keel. Artiklite kogumik / Katrin Hallik ja Katre Kasemets (toim.). -
Eesti keele sihtasutus, 2008. ISBN 978-9985-79-235-3, s. 26–28.

Virkamiehet EU:n säädösvalmistelussa : tasapainoilua oman kielen ja työkielten välissä // Kielen ja oikeuden kohtaamisia. -  Helsinki : Talentum 2008. ISBN 978-952-14-1295-0, s. 273–282

Pitkänen Ritva Liisa
Finnish-Swedish contacts in Finnish nomenclature // Borrowing of place names in the Uralian languages / edited by Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi. - Debrecen – Helsinki, 2007, s. 9–26

Satakunnan rannikon ruotsalais-suomalainen paikannimistö // Sata sanan juurta  : Satakunnan vanhaa paikannimistöä. -  [Turku] : Satakunnan historiallinen seura 2007. (Satakunta :  kotiseutututkimuksia ; 25)  ISBN 978-951-98888-4-2, s. 42–65

Reuter, Mikael
"Jag spugglade ut på mellandäck". Om finlandismer i Hugo Bergroths tidiga korrespondens // Under språkets hud  : festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen / redaktörer: Lotta Collin ... [et al.]: - Åbo : Åbo Akademi 2008. ISBN 978-951-765-410-4, s. 189–196

Svenska och finska – så olika men ändå lite lika / Kaisa Häkkinen odh Mikael Reuter  // Nöd och lust. Sverige och Finland i samtid och framtid / Red. Torsten Hallberg. - Stockholm : Norden, 2008. ISBN 91-85276-82-0, s. 164–185

Sandström, Caroline
Pronomen för husdjur i Liljendal // Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. - Helsingfors, 2008. - S. 111–144

Slotte, Peter
Kurt Zilliacus 21.7.1927–30.4.2008 // Namn och bygd. -  Uppsala.  0077-2704. 96  (2008), s. 105–110

Sorjonen, Marja-Leena
Using niin-interrogative to treat the prior speaker's action as an exaggeration / Mia Halonen and Marja-Leena Sorjonen // Discourse studies. - London : Sage. ISSN 1461-4456. 10 (2008) : 1,  s. 37–53

Tiililä, Ulla
Auttajista lausuntoautomaateiksi? Lääkäreillä keskeinen rooli etuuksista päätettäessä // Duodecim. -  Helsinki : Kustannus Oy Duodecim. ISSN 0012-7183. 124 (2008 ) : 8, s. 896–901

Perusteltuja päätöksiä? Etuuspäätökset kirjoitettujen ja kirjoittamattomien lakien ristipaineissa // Kielen ja oikeuden kohtaamisia. -  Helsinki : Talentum 2008. ISBN 978-952-14-1295-0, s. 395–415

Vilkuna, Maria
Impersonal is Personal: Finnish perspectives / Marja-Liisa Helasvuo, Maria Vilkuna // Transactions of the Philological Society. - Oxford  :  Basil Blackwell, 2008. ISSN 0079-1636; online: ISSN 1467-968X. 106 : 2, s. 216–245


Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Gákti ja kaftaani pohjoisen ja etelän kohtaaminen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 9–10

Kaarnikoita ja juoksetusheiniä – luonnonkasveja moneen käyttöön // Raito : maakunnallinen museolehti. -  Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo, 2008. ISSN 0781-481X. 2008 : 1, s. 4–7 Ilm. myös: <URL: http://www.rovaniemi.fi/?Deptid=2618 >

Ovatpas hinnat halpuneet! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4,  s. 40 (Kysyttyä)

Siili ja kullero - Viron tuomisiako? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 28–29

Äimän käkenä lehtereistä // Helsingin sanomat. Kuukausiliite. - Helsinki : Sanoma oy. ISSN 0780-0096. 2008: maaliskuu

Ainiala, Terhi
Honkia, korpia, oppia ja aatetta // Yhdessä rakennetut.
Suomalaiset seurantalot / Toim. Anna-Maija Halme ja Leni Pakkala. -  Helsinki : Suomen kotiseutuliitto, s. 27

Alanen, Timo
Hovirinnansilta // Someron joulu. -  Somero : Somero-seura. ISSN 1235-3485. 2008, s. 42–44

Sotavangit metsätöissä Somerniemellä // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2008, s. 29

Eronen, Riitta
Aakkosnimet eli tavausaakkoset  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 38

Iloinen kieliuutinen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 41

Juhlamusikaalin aiheena äidinkieli  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  36

Kansalaissota vai sisällissota? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 41

Kielenhuoltoa Tukholmassa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  17

Kieliuutisia kunnannimistä kontiaisiin // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2008 : 3

Musta- vai mustavalkokirjoitus?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 41

Pekingin olympialaiset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  38

Poliisi on myös ammattikirjoittaja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s. 17–19 (Kieli työssä)

Sanat uudistuva luonnonvara // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 7

Slangi uudistuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 10

Suomi kakkosta yliopisto-opiskelijoille  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 11–12

Taktiili vai taktiilinen?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2008 : 1, s. 10

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2008 : 2, s.  8

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. -  Stockholm. ISSN 0280-350X. 2008 : 4, s. 22

Vuoden sanat // Mitä missä milloin 2009. - Helsingissä : Otava 2008.

Vähemmistökielestä kolmella kielellä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s.  22–23

Granqvist, Kimmo
Mikä on romanikieli? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 13

Romanikielen huollon pulmia ja peruskysymyksiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s.  11–13

Grönros, Eija-Riitta
Mitä on maidoke? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4,  s. 40 (Kysyttyä)

Gustafsson, Anna Maria
Internationell konferens om språkvård – värdigt adjö till Språknämnden // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 3, s.  23–25

Haapanen, Minna
Viherpesu, pelittää ja fajita – uudistunut Kielitoimiston sanakirja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s.  14–17

Halonen, Mia
Ensikielenä "muu" – maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  7–10

Heikkinen, Vesa
Ei vajevajetta //  Journalismikritiikin vuosikirja / Maarit Jaakkola (toim.). - Tampere, 2008, s. 184 (http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/1797-6014.pdf)

Hurtta, Heikki
Maakravun murheenkryyni  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 20–21

Huhtamäki, Martina
Många olika slags talspråk – slutseminarium för Spara det finlandssvenska talet  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 4, s.  11–13

Hyvärinen, Riitta
Aikamatka vuoden 1988 kieleen // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 4, s. 78–79

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Självreflekterande språkhistoriker // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 2, s.  20–22

Joki, Leena
Olohuoneesta kotiteatteri? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 38

Tahtotila // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 17

Kankaanpää, Salli
Suomen kielen toimintaohjelma vaalii ja vahvistaa suomen kielen käyttöä // Turun Sanomat. 16.1.2008

Karttunen, Miia
Kielentutkimus kuilun partaalla // Virke. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2008 : 4, s. 53

Karvinen, Kati
Kotihoidon tekstit tiedon välittäjinä // Terveiset. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen henkilöstölehti. 2008 : 4, s. 18–19


Klemettinen, Riina
Kipu polttaa, tuhoaa ja opettaa – metafora ja kivun kieltäminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 8–10

Knuth, Marja-Liisa
Saturnuksen kuut  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3, s.  38

Kolehmainen, Taru
Hyrysysystä vapuriin. Kilpailulla sanoja suomeen // Hiidenkivi. (2008) : 6, s. 22–25

Kehottaa vai kehoittaa – vuosisatainen pulma // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 24–28

Kielenneuvontatoimisto vastaa – mitä kysyttiin 60 vuotta sitten? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 22–24

Kielikellon alkuvaiheet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s. 20–23

Mannaa ja mammonaa kaidalla tiellä // Hiidenkivi. (2008) : 2, s. 17–19

Vanha ja uusi luomiskertomus // Hiidenkivi. (2008) : 3, s. 53

Ällätikulla silmään! Kirjainten nimitykset suomen kielessä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  20–25

Korhonen, Riitta
Englantia kaikilla kielillä – harmittaako? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3, s.  32–34

Korhonen, Tarja
Valtion tuottavuusohjelma uhkaa Kotusta // Keppi ja porkkana : Valtiosektorin tiedote. -  [Helsinki] : Akavan erityisalojen keskusliitto. 2008 : 4, s.  8

Lauerma, Petri
Kotuksen varhaisnykysuomen korpus – 1800-luvulla julkaistun suomenkielisen kirjallisuuden laaja sähköinen valikoima // Bibliophilos. - Helsinki: Bibliofiilien seura ry. ISSN 0355-1385. 67 (2008) : 3, s. 39–42

Lehtinen, Essi
Kertomuksia lapsista ja lasten määristä. - Virastojen toimintakertomusten muutoksia //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s.  10–12

Lindh-Garreau, Maria
Krönika eller kolumn? //  Spåkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 1, s. 42

Språklig lättja förvanskar vår bild av EU // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 1, s.  21–23

Maamies, Sari
A. I. Virtanen ja välilyönti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 41

Fatigue on uupumusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 41

Mikä on aggressiivi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 18

Neljäkymmentä vuotta Kielikelloa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4,  s.  3

Rakas, ärsyttävä kieli! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s.  3

Sana sanasta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 3

Sanastokeskus TSK on termien asiantuntija // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 11–13 (Kieli työssä)

Sanomalehden kieli vaikuttaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  18–19

Suomessa suomeksi monella eri tavalla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  3

Mikkonen, Pirjo
Finländsk personnamnslagstiftning. Får man själv bestämma över sitt namn? // Språk i Norden 2008. Tema: Namn. S. 45–58

Kuntien yhdistyminen muuttaa kotiseudun nimistöä // Hiidenkivi. (2008) : 5, s. 21–23

Naistenviikon naiset  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 35

Sukunimettömät islantilaiset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 40

Moilanen, Raija
Laitteesta puuttui lisävarusteet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s. 31

Passiivitalo // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s. 34

"Sielu särkyy, kun tuon sanan kuulee"  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 19

Nieminen, Salla
Mistä puhutaan, kun puhutaan laadusta  //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s. 7–9

Nuolijärvi, Pirkko
Haikein mielin iloisena Pirrasta: tuokio päätoimittaja Anja Kankaan kanssa // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 2, s. 40–41

Kalevalaisten Naisten Liiton teema vuonna 2009  // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 2, s. 35

Lapsen kanssa tietokirjan ääressä // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 4, s. 20–22

Lähellä ollen, rajoja ylittäen // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 4, s. 3

Minulta sinulle ja hänelle – ilman rajoja  // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 2, s. 31

Osmansolmu Raija Hekkalalle ja Leena Huovilalle // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 2, s. 34

Sananen kulttuurista, siis elämästä // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 1, s. 31

Silmän ilosta sydämen lämpöön // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 46 (2007) : 4, s. 31

Suomen kielet ovat suomalaisten vastuulla // Helsingin Sanomat. 6.11.2008. Ilm. myös: <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2910>

Suomen kieli elää, kun sitä käytetään // Oulun ylioppilaslehti. -  Oulu : Oulun yliopiston ylioppilaskunta. ISSN 0355-9238. 2008 : 4, s. 4 (Kynävieras)

Vuoden 2008 Larin Paraske on Umayya Abu-Hanna // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 47 (2008) : 4, s. 34

Olthuis, Marja-Liisa
C̆aabâkirjálâs̆ c̆äällimhárjuttâsah: Maht kavnâð hitruus c̆äällimamnâsijd? // Anarâš. - Avveel : Anarâškielâ servi stivra. ISSN 0788-0561. 2008 : 1, s. 17–21

Inarinsaamen huoltoa ja elvytystä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 4–7

Paikkala, Sirkka
Nimien matkassa Aakenustunturilta Östermyraan // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : maaliskuu, s. 70–71

Tavallisista Virtasista venäläisvihaan - kansallisuusaate sukunimissä // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2849

Peltokorpi, Pauliina
Kohtalo lusikassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 18–19

Piehl, Aino
Välimeren unioni ja Itämeri-strategia  // Virallinen lehti. 30.7.2008. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2855

Säädöksiä vaikka sarjakuvina – jos ymmärrettävyys vaatii // Virallinen lehti. 10.11.2008. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2952

Uhriutuminen // Virallinen lehti. 9.4.2008. Ilm. myös: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=2641

Pyhälahti, Minna
Arkipäiväistyvä talouden kieli // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 10, s. 78–79

Downshifting suomeksi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 40 (Kysyttyä)

Erotu eduksesi houkuttelevalla kutsulla  // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 8, s. 70–71

Euron merkitseminen // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 5, s. 18

Suomen kielen kauneimmat sanat  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 4, s. 24–25

Reuter, Mikael
Därför lever svenskan fortfarande i Finland // Språktidningen. -  Stockholm : Språktidningen i Sverige. ISSN 1654-5028. 2008 : 3, s.  18–21

Grader i helvetet? // Social och liberal. Henry Olander 70 år. -  [Helsingfors] : Svenska folkskolans vänner, 2008. ISBN 978-951-9087-81-8, s.  124–138

Nordiskt samarbete till gagn för språkvården // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 3, s.  3–4

Svenska ortnamn i Finland i internationellt perspektiv // Språk i Norden 2008. Tema: Namn. S. 145–156

Välkommen som ny chef, Nina! // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 1, s.  3–4

Räsänen, Matti
Laki on niin kuin se luetetaan // Virallinen lehti. 22.10.2008.  Ilm. myös:  http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2913

TEM // Virallinen lehti. 30.1.2008. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2637

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 41

Viisi varista istuu aidalla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 29

Salonen, Minna
Jokkmokkista Intersportiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s. 39

Pyreneiden vai Iberian niemimaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s. 39

Slotte, Peter
Döda Kurt Zilliacus // Hufvudstadsbladet. 18.5.2008

In memoriam Birger Bergh // Åbo Underrättelser. 23.5.2008

Inget skäl vara okritisk eller överslätande // Hufvudstadsbladet. 15.1.2008

Kurt Zilliacus // Svenska folkskolans vänners kalender. -  Helsingfors : Svenska folkskolans vänner. ISSN 0357-1068.  122 (2008), s. 163–164

Ortnamn och dialekt // Åbo Underrättelser. 17.6.2008

Paula Wilson förvränger och förtiger // Vasabladet. 24.2.2008, s. 9

Tack och adjö till Paula Wilson // Vasabladet. 20.3.2008

Slotte, Peter – Reuter, Mikael
Kurt Zilliacus in memoriam //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 2, s.  18–19

Sylvin, Jenny
Barnlyrik med tuggmotstånd //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 1, s.  18–20

Lönlös men inte arbetslös – intervju med en pensionerad språkvårdare //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 4, s.  14–16

Ögonblicksblottläggelser //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 3, s.  16–18

Tiililä, Ulla
Mitä jos välillä puhuttaisiin kielestä? // Sosiaaliturva. -  Helsinki : Huoltaja-säätiö. ISSN 0355-6565. 2008, n:o 10, s. 6

Oppitunteja virkakielestä // Hyvinvointikatsaus. -  Helsinki : Tilastokeskus. ISSN 0788-4141. 2008 : 1, s. 50

Tuottavuuspuheen logiikka pettää pahasti (Vastaus Sakari Karjalaisen kirjoitukseen) // Helsingin Sanomat. 23.11.2008 (Mielipiteet)

Tiililä, Ulla – Rautoja, Sirkka – Viertiö, Annastiina
Kömpelön kielen taustalla kiire ja vakiopohjat // <URL: http://www.kotus.fi/files/1019/Koulutuksen_kyselytutkimus.pdf >

Tiililä, Ulla – Viertiö, Annastiina
Kirjoittajien koulutus kannattaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2, s.  13–16

Torikka, Marja
Kielen ja kulttuurin päivät kokosi yhteen opettajia // Karjalan heimo. -  Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 2008 : 1-2, s. s.  6–7

Vaula, Sari
Kielenhuollon lähteillä // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 3, s. 86–87

Pilkut paikoilleen // S & A : toimiston ammattilehti. - Espoo : BBM. ISSN 1239-2073. 2008 : 1, s. 76–77

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Ei ikinä! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 32

Kryptistä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 33

Milloin takaisin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 33

Vilkuna, Maria
Mitenkäs sitä teillä päin lauseet aloitetaan? Murretutkimuksen uusia tuulia – ja vähän vanhojakin  / Hannele Forsberg ja Maria Vilkuna // Hiidenkivi. (2008) : 1, s. 12–15

Vuolab-Lohi, Kaarina
Samiska ortnamn i Finland och Norge // Språk i Norden 2008. Tema: Namn. S. 213–213

Westerberg, Pia
Brev till Språkbruk //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 4, s. 34

Äikäs, Monica
Den röda tråden // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. -  Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2008 : 1,  s. 19

Den villa som ligger vid sjön är till salu //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 2, s. 38

Läsa mellan raderna // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. -  Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2008 : 2,  s. 24

Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin


Kauden murre

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=602>

Joulupahnoilta kirkkomatkalle, Ikaalisten murretta (22.12.2008),  murrenäyte tekstinä ja äänitteinä (real audio -tiedostoina) Kuhmoisista // Haastattelija: Pekka Lehtimäki ;  litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Kuhmoisten murrenäyte: Kärme (9.7.2008), murrenäyte tekstinä ja äänitteinä (real audio -tiedostoina) Kuhmoisista // Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen

Piru pakkasessa (6.3.2008), murrenäyte tekstinä ja äänitteinä (real audio -tiedostoina) Puolangasta //  Litterointi ja ääninäytteet: Eeva Yli-Luukko ; kartat: Anneli Hänninen ; toimitus: Raija Miikkulainen


Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat
Ilm. myös: // < URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=427 >


Aapala, Kirsti
Syreenin synty // Helsingin Sanomat. 25.5.2008, s. C2
Villejä lupiineja,herranheiniä ja muita kulkurikasveja // Helsingin Sanomat. 17.8.2008, s. C2

Eronen, Riitta
Piirroshahmo Myyrä olisi nyt Kontiainen // Helsingin Sanomat. 14.12.2008, s. C3

Grönros, Eija-Riitta
Maidoke on kuin rahake // Helsingin Sanomat. 10.8.2008, s. C3
Oma ja vieras kieli // Helsingin Sanomat. 29.7.2008, s. C2

Hurtta, Heikki
Järjestään hyvää ainesta  // Helsingin Sanomat. 6.7.2008, s. C2
Lähdetäänkö Hero's Squarelle? // Helsingin Sanomat. 28.12.2008, s. C2
Lähiöllä on monta merkitystä // Helsingin Sanomat. 13.1.2008, s. C2

Joki, Leena
Onko hoitotahdon laatijalla tahtotila?  // Helsingin Sanomat. 24.8.2008. C2
Virpomalla virkeäksi // Helsingin Sanomat. 16.3.2008, s. C2

Klemettinen, Riina
Pieni predikatiivipähkinä // Helsingin Sanomat. 14.9.2008, s. C2
Suuria vai isoja unelmia? // Helsingin Sanomat. 5.10.2008, s. C2

Kolehmainen, Taru
Aidosti kestävä energiapaketti // Helsingin Sanomat. 23.11.2008, s. C2
"Ja tapahtui niinä päivinä" // Helsingin Sanomat. 21.12.2008, s. C2
Kielisyyden syvin olemus // Helsingin Sanomat. 20.1.2008, s. C3
Kirjoituksen kompurointia // Helsingin Sanomat. 20.7.2008, s. C2
Monimuotoinen palvelu // Helsingin Sanomat. 27.10.2008, s. C4
Pääsiäisen "laskiainen"? // Helsingin Sanomat. 22.3.2008, s. C5
Teitittely ja sinuttelu sekaisin // Helsingin Sanomat. 2.3.2008, s. C2
Tuluskukkaropolitiikkaa // Helsingin Sanomat. 30.3.2008, s. C2

Länsimäki, Maija
Ihmemies on ihme mies // Helsingin Sanomat. 12.10.2008, s. C2
Kanadassa syntyi kuutoset // Helsingin Sanomat. 7.9.2008, s. C2
Millainen tulee marjakesästä // Helsingin Sanomat. 27.7.2008, s. C2
Ministeri lupailee // Helsingin Sanomat. 24.2.2008, s. C2
Nälkäinen myyntipäällikkö // Helsingin Sanomat. 28.1.2008, s. C1
Otetaan laiskakoira avuksi // Helsingin Sanomat. 13.4.2008, s. C2
Pitkässä juoksussa ammutaan // Helsingin Sanomat. 16.11.2008, s. C2
Rikostalvi Suomenlahdella // Helsingin Sanomat. 10.2.2008, s. C5
Tavutustaidot ruostuvat  // Helsingin Sanomat. 30.11.2008, s. C2
Tirkistelyä // Helsingin Sanomat. 20.4.2008, s. C2
Variksen saappaita // Helsingin Sanomat. 1.6.2008, s. C3

Nuutinen, Liisa
Arkkivirsiä arkkienkeleille // Helsingin Sanomat. 7.12.2008, s. C2
Hanasaaressa on kukko // Helsingin Sanomat. 8.6.2008, s. C5
Hämypyhää viettämään // Helsingin Sanomat. 3.2.2008, s. C2
Ketuttaako kuukkelointi? // Helsingin Sanomat. 9.2.2008, s. C2
Kointähdestä aamutähdeksi // Helsingin Sanomat. 6.1.2008, s. C5
Mitä unelmankevyt painaa? // Helsingin Sanomat. 31.8.2008, s. C2
Onko mukiinmenevä juoppo? // Helsingin Sanomat. 4.5.2008, s. C2
Työtyöstä lomalomalle // Helsingin Sanomat. 11.5.2008, s. C2
Vintit pimennosta // Helsingin Sanomat. 21.9.2008, s. C2
Vitivalkoista ja sysimustaa // Helsingin Sanomat. 17.2.2008, s. C2

Ruppel, Klaas
Kallis vai armas äidinkieli // Helsingin Sanomat. 3.8.2008, s. C2

Voutilainen, Eero
Bloggaaminen laajentaa astevaihtelua // Helsingin Sanomat. 6.4.2008, s. C2
Kielen valintamyymälässä // Helsingin Sanomat. 19.10.2008, s. C2
Kirosanojen kielioppia // Helsingin Sanomat. 13.7.2008, s. C2
Koo niin kuin Kalle // Helsingin Sanomat. 15.6.2008, s. C2
Ruma kieli // Helsingin Sanomat. 27.4.2008, s. C2
Suloisen sumea suomi // Helsingin Sanomat. 18.5.2008, s. C2


Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 16 maakuntalehdessä


Heikkinen, Vesa
Ajan suuria kysymyksiä // Lapin Kansa. 4.4.2008
Glögi kielellä // Lapin Kansa. 11.12.2008
Humpappaa // Lapin Kansa. 10.6.2008
Hölynpölyn vallassa // Lapin Kansa. 6.1.2008
Innovaatio suomeksi // Lapin Kansa. 12.5.2008
Isä, poika ja kielikuva // Lapin Kansa. 8.11.2008
Kiire johdattaa kääntäviä koneita // Lapin Kansa. 9.9.2008
Kliininen mies // Lapin Kansa. 16.10.2008
Luontoon kuulumisesta // Lapin Kansa. 6.7.2008
Luotettava tuohi // Lapin Kansa. 8.8.2008
Minä // Satakunnan Kansa. 9.3.2008
Postin jobia  // Lapin Kansa. 30.6.2008
Simasuiden munkkilatinaa // Lapin Kansa. 26.4.2008
Suuri imperatiivi // Satakunnan Kansa. 3.2.2008

Tiililä, Ulla
Hyvinvointi kielitaidon varassa // Satakunnan Kansa. 13.4.2008
Imperatiivi, osa 2 // Satakunnan Kansa. 10.2.2008
Keisarin uusi hood // Lapin Kansa. 11.7.2008
Pakinoita taloustieteestä? // Lapin Kansa. 15.9.2008
Pyyntöjä ja mäkätystä // Lapin Kansa. 17.8.2008
Sarkomaan sadut // Lapin Kansa. 14.11.2008
Sääpuhetta // Lapin Kansa. 15.6.2008
Tarinat elävät // Lapin Kansa. 15.1.2008
Tarvitaan, niinku joulumieltä! // Lapin Kansa. 19.12.2008
Tekstit elävät // Satakunnan Kansa. 13.1.2008
Tieto on kieltä // Turun Sanomat.  11.5.2008
Yhdyssanavaikeuksia // Lapin Kansa. 26.3.2008
Äänestätkö tekstiuskovaista // Turun Sanomat. 19.10.2008

Voutilainen, Eero
Kirjoitetaanko suomea niin kuin puhutaan? // Lapin Kansa. 27.8.2008
Montako sanaa suomen kielessä? // Lapin Kansa. 2.8.2008

Palaa otsikoihin

Kielikuvastin

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2337 >


Kolehmainen, Taru
Kiirastorstai
Palmusunnuntai
Pitkäperjantai
Pääsiäisviikko
Kiirastorstai

Mikkonen, Pirjo
Pikku paikannimissä

Salonen, Minna
Vappu ja vappu
Vappu tulee käki kainalossa, pääskynen pivon pohjassa


Palaa otsikoihin

Kielipakinat 2008 YLE Radio 1:ssä

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2845 >


Ainiala, Terhi
Korvenvalo ja muut seurantalot. (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 27.6.2008)

Eronen, Riitta
Myyriä ja kontiaisia – asiaa nisäkkäiden uusista nimistä (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 6.6.2008)

Heikkinen, Vesa
Huomennako suomen deadline? (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 18.7.2008)
Kesäkatu kuuma eli iskelmien suvinen Suomi (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 20.6.2008)

Kolehmainen, Taru
Ällätikulla silmään! Kirjainten nimitykset suomen kielessä  (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 13.6.2008)

Kuutti, Pirkko
Kansallisesti merkittävät sanakirjat (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 11.7.2008)

Lounela, Mikko
Turvallisuus, turva on yksi ihmisen perustarpeista (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 1.8.2008)

Miikkulainen, Raija
Työkyvystä työhyvinvointiin (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 29.8.2008)

Nuolijärvi, Pirkko
Onko suomen kielellä mitään virkaa tässä maailmassa? (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 3.7. ja uusintana 4.7.2008 Isänmaiden heinäkuu -sarjassa)

Paikkala, Sirkka
Tavallisista Virtasista venäläisvihaan – kansallisuusaate sukunimien valinnassa (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 25.7.2008)

Pyhälahti, Minna
Suomen kielen kauneimmat sanat (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 8.8.2008)

Tiililä, Ulla
Tieto on kieltä (Esitetty Ylen Radio 1:ssä 22.8.2008)


Palaa otsikoihin

Kielo : Ylen kielenhuollon intranetsivusto

// Minna Pyhälahti ja Riitta Hyvärinen.


Palaa otsikoihin

Kotuksen joulujutut 2008


Toimitus: Raija Miikkulainen

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2940 >


24.12. HYVÄÄ JOULUA!
23.12. JOULUTARINA
22.12. TÄHTI
21.12. KYNTTILÄ
20.12. REKI
19.12. JOULUPAISTI
18.12. JOULU
17.12. ONSI
16.12. PIKKUPYHÄT
15.12. SEIMI
14.12. KORVATUNTURI
13.12. LUCIA
12.12. TONTTU
11.12. JUOVLASTÁLLU
10.12. JOULUPUKKI
9.12.  ANNA
8.12.  KAAMOS
7.12.  TIERNAPOJAT
6.12.  ITSENÄISYYS
5.12.  ADVENTTI
4.12.  ENKELI
3.12.  ROSOLLI
2.12.  JUHLA
1.12.  HIMMELI

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi
Nimistöntutkija: Kaupunkilaiset stadissa  // Hiidenkivi. (2008) : 5, s. 39
Nimistöntutkija: Korvenvalo ja muut seurantalot // Hiidenkivi. (2008) : 3, s. 38
Nimistöntutkija: Nimellisiä ja nimettömiä  // Hiidenkivi. (2008) : 1, s. 41
Nimistöntutkija: Orvokki, Lemmikki, Vuokko ja moni muu // Hiidenkivi. (2008) : 2, s. 39
Nimistöntutkija: Suomi-Finland  // Hiidenkivi. (2008) : 6, s. 38
Nimistöntutkija: Uintiseura Kuhat ja muut liikuttajat // Hiidenkivi. (2008) : 4, s. 37

Eronen, Riitta
Ajan sana: Akateemiset taidot  // Hiidenkivi. (2008) : 2, s. 40
Ajan sana: Hemulit ja tikutakut   // Hiidenkivi. (2008) : 6, s. 39
Ajan sana: Häröilyä ja tytinää  // Hiidenkivi. (2008) : 3, s. 39
Ajan sana: Meitsi tahtoo mukaan // Hiidenkivi. (2008) : 1, s. 42
Ajan sana: Pankkiruumiita ja enkelisijoittajia  // Hiidenkivi. (2008) : 5, s. 40
Ajan sana: Ystäväkirja  // Hiidenkivi. (2008) : 4, s. 38


Palaa otsikoihin

Kuukauden Kielijutut

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=731>


Eronen, Riitta
Syksyn sanat (marraskuu)

Hyvärinen, Riitta
Aikamatka vuoden 1988 kieleen (kesäkuu)

Knuth, Marja-Liisa
Prosessikirjoittamisen askeleet (elokuu)

Manni-Lindqvist, Tiina
Kuntien nimet muutosten kourissa (joulukuu)

Korhonen, Riitta
Tuskaa coolista kielestä? (syyskuu)

Mikkonen, Pirjo
Onko kunnalla oltava brändi? (lokakuu)
Yhdistyvien kuntien samat tiennimet (tammikuu)

Moilanen, Raija
Mitkä sanat ärsyttävät? (maaliskuu)

Piehl, Aino
Välimeren unioni ja Barcelonan prosessi (heinäkuu)

Räsänen, Matti
Miten lyhennettä TEM taivutetaan? (helmikuu)

Salonen, Minna
Asukkaannimityksistä (huhtikuu)

Vaula, Sari
Lähipäivinä ja viime viikkoina (toukokuu)


Palaa otsikoihin

Matkavakka

Jutut sijaisevat Kotuksen intranetissä <URL: http://apaja.kotus.fi/osastot/sanakirja/matkavakka/index.html >

Joki, Leena
Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Jyväskylässä 9.–10.10.08

Kuutti, Pirkko ja Palkki, Riitta
Wanhan suomen seminaari Turussa 13.3.2008

Wanhan suomen seminaari Turussa 14.2.2008

Palkki, Riitta
Antti Lizeliuksen juhlaseminaari Mynämäellä 11.10.2008

Wanhan suomen seminaari Turussa 10.4.2008

Palaa otsikoihin

Månadens ord 2008


(maj)
Sommarsolstånd (juni)
Namnleden -lax (juli)
Kajsaniemi (augusti)
(september)
(oktober)
(november)
(december)


Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. <URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=2003 >

Reuter, Mikael
Det tar lång tid // Hufvudstadsbladet. 18.1.2008
// Hufvudstadsbladet. 15.5.2008
Han önskar att situationen kan förbättras // Hufvudstadsbladet. 11.7.2008
I eller på Kimitoön?  // Hufvudstadsbladet. 15.10.2008
Med avec? // Hufvudstadsbladet. 30.1.2008
Mot nobba och engelska // Hufvudstadsbladet. 18.9.2008
Nattetid // Hufvudstadsbladet. 2.4.2008
Nordlig vind och sydlig ström // Hufvudstadsbladet. 10.1.2008
Pilka och pimpla // Hufvudstadsbladet. 12.3.2008
Potentiella potentanter // Hufvudstadsbladet. 25.6.2008
Skicka en adress // Hufvudstadsbladet. 13.2.2008
Ställa till kan ställa till det // Hufvudstadsbladet. 10.12.2008
Tingshus och rättshus // Hufvudstadsbladet. 3.11.2008
Vård och omsorg // Hufvudstadsbladet. 2.10.2008
Värmebölja // Hufvudstadsbladet. 30.7.2008
Är det möjligt? // Hufvudstadsbladet. 24.4.2008

Palaa otsikoihin


Sana sanasta – ajan sanojen taustaa

<URL: http://lato.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=478 >


Joki, Leena
Hoitotahdosta tahtotilaan (6.5.2008)
Muistiainen (2.9.2008)

Klemettinen, Riina
Isosti (23.7.2008)
Kipukynnys (21.10.2008)
Rosteri (8.12.2008)

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Alfat (25.1.2008)
Kesannointia maalla ja kaupungissa (8.7.2008)
Kone jyllää ja yskii (21.2.2008)
Liukkailla ja pimeillä (19.11.2008)


Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

<URL: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=477>


Hänninen, Anneli
Pikkupyhät ja pesäpäivät (16.12.2008)

Uusitalo, Helinä

Onnenkukkuloilta Rahanmäelle (17.12.2008)

Viro ja Eesti suomenkielisessä paikannimistössä (17.6.2008)

Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Recension (Arv. teos: Toiminimen toimenkuva  :  suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot / Paula Sjöblom. -  Helsinki, 2006) // Namn och bygd. -  Uppsala. ISSN 0077-2704. 94 (2006), s. 181–186

Eronen, Riitta
Nuorten monet kielet (Arv. teos: Nuoret kielikuvassa  :  kouluikäisten kieli 2000-luvulla / toimittaneet Sara Routarinne ja Tuula Uusi-Hallila. - Helsinki, 2008) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 3,  s. 38–39

Gustafsson, Anna Maria
Klarspråk i fickformat (Recension av: Tydliga texter. Snabba skrivtips och skrivråd / Jenny Forsberg. - Stockholm, 2008) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 4, s. 29

Hurtta, Heikki
Suomalainen paikannimikirja (Arv. teos: Suomalainen paikannimikirja. - Helsinki, 2007) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 36–37

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Rådfrågar du Focis? Svar: aldrig! (Recension av: 887 sätt att se på svenskan i Finland : en redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002 / Marika Tandefelt. - Helsingfors, 2007) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 1, s. 31–32

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa – Ruppel, Klaas
Ny språklitteratur. Finland // Språk i Norden 2008. Tema: Namn. S. 265–275

af Hällström-Reijonen, Charlotta – Sandström, Caroline
Viktig grundbok om nordistiken i Finland (Recension av: The history of Scandinavian language studies in Finland 1828-1918 / by Pirkko Lilius. - Vammala, 2008) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 3, s. 29–30

Lauerma, Petri
Suomennoskirjallisuuden laaja ja rosoinen kokonaiskuva (Arv. teos: Suomennoskirjallisuuden historia I - II / toim. H. K. Riikonen ... [et al.]. - Helsinki, 2007) // Virittäjä. -  Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 112 (2008) : 2, s. 298–304

Martola, Nina
SAOL Plus - SAOL 13 på cd-rom (Recension av: SAOL Plus / utg. av Svenska Akademien. - Stockholm och Lund, 2007) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. 15 (2008), s. 261–278

Moilanen, Raija
Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (Arv. teos: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen /  Kimmo Svinhufvud. - Helsinki, 2007)  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 2,  s. 37

Olthuis, Marja-Liisa
Inarinsaamenkielinen kieliopas ilmestynyt (Arv. teos: Anarâškielâ ravvuuh / Matti Morottaja. -  Helsig,  2007) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2008 : 1,  s. 8

Paikkala, Sirkka
Recension (Recension av: Suomalaisten etunimet / Eero Kiviniemi. - 
Helsinki, 2008) // Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 2007, s.  125–128

Sylvin, Jenny
Ny upplaga av Finlandssvensk ordbok – men "i ilskorna" saknas ännu (Recension av:  Finlandssvensk ordbok / Charlotta af Hällström-Reijonen, Mikael Reuter. - Helsingfors, 2008) //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2008 : 2, s.  25–26Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier

Stenhammar, Eeva-Liisa
Bibliography of the onomastics of the Uralian languages : Finnish // Onomastica Uralica. -  Debrecen – Helsinki, 2008. ISSN 1586-3719. Vol. 5 (2007), s. 119–155 Ilm. myös: <URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou5a.html >


Palaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet


Lehtinen, Outi
Rakenteiset sanakirjat. Helsinki : Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos, 2008. (Pro gradu) URN:NBN:fi-fe200810312041
<URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200810312041 >Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen palkkausohjeisto. Voimassa 1.3.2008 alkaen / Tarja Korhonen, Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Ritva

Paananen, Tuula Räihä, Elisa Stenvall ja Risto Widenius. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. - 12 s.


Palaa otsikoihin

Abstraktit


Granqvist, Kimmo
Suomen romanin syntaksia: alustavia huomioita. Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008. http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >

Hamunen, Markus
Koloratiivirakenteita etsimässä. Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008.
<URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >

Lappalainen, Hanna
Hän vai se – pronominivariaation tarkastelua eräässä helsinkiläisessä sosiaalisessa
verkostossa. Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008.
<URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >

Lauerma, Petri
Milloin nykysuomi alkoi? Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008.
<URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >

Raevaara, Liisa
Itähelsinkiläisten nuorten kieli ja identiteetin rakentamisen tavat. Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008. <URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >

Tiililä, Ulla
Tekstit sosiaali- ja hototyössä -työpajan abstrakti. Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008.
<URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >

Vilkuna, Maria
Aluemurteiden näkökulma suomen syntaksiin: hanke esittäytyy. Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008. <URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf


Murresyntaksia: miksi, mitä ja miten?  Kielitieteen päivät Vaasassa 23. - 24.5.2008. <URL: http://lipas.uwasa.fi/kielitieteenpaivat/tiivistelma.pdf >Palaa otsikoihin