Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Nimiaineistot

Kotuksen suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset nimiaineistot on koottu Nimiarkistoon. Aineistot sisältävät arvokasta tietoa paitsi nimistön- ja kielentutkijoille myös arkeologeille, historiantutkijoille, kansatieteilijöille, luonnontieteilijöille ja sukututkijoille.

Nimiarkiston pääaineistoja ovat paikannimikokoelmat Suomesta ja Suomen lähialueilta, henkilönnimikokoelmat, asiakirjanimikokoelmat ja karttakokoelmat. Kokoelmat ovat tällä hetkellä etupäässä manuaalisia. Lähivuosina paikannimikokoelmat saadaan digitaalisessa muodossa tutkijoiden käytettäväksi.

Kokoelmien metatiedot ovat kokoelmatietokannassa. Paikannimikokoelmien osalta tiedot ovat kokonaan tietokannassa ja henkilönnimikokoelmien osalta täydentyvät vielä. Tietokannasta pääsee etsimään myös vuonna 1972 koululaisille järjestetyn nimikeruukilpailun tietoja kerääjä-, koulu- ja kuntakohtaisella haulla.

Kotuksen kirjaston yhteyteen sijoitettu nimistökirjasto on maan ainoa onomastinen eli nimistöntutkimukseen erikoistunut kirjasto, ja se täydentää arkiston kokoelmia.

Nimiarkisto
Nimiarkiston kokoelmia. Kuva: Kotuksen arkisto.