Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielenkäytön lajit

Kielenkäyttöä on monenlaista. Tähän moninaisuuteen viitataan usein kielenkäytön lajeina. Tutkijat puhuvat yhä useammin genreistä eli tekstilajeista. Genreinä tutkitaan niin puhutun kuin kirjoitetunkin kielen lajeja.

Genret ovat olennaisia kaikessa ihmistenvälisessä kanssakäymisessä. Ne ohjaavat sitä, miten toimimme erilaisissa tilanteissa ja miten tulkitsemme toistemme kielellistä ja muuta käyttäytymistä. Toisaalta muutamme genrejä jatkuvasti omilla teoillamme. Elämme jokapäiväistä elämäämme erilaisten lajien keskellä, ja nämä lajit elävät meissä.

Tarvitsemme paitsi tietoa erilaisista kielenkäytön lajeista myös lajitietoisuutta: Millaisia lajeja on? Miten ne tunnistaa? Mitä lajia käytetään missäkin tilanteessa ja miten? Millaisia kielellisiä ja muita valintoja kussakin genressä tyypillisesti tehdään?

Näillä sivuilla kerrotaan puhutun ja kirjoitetun kielen lajeja käsittelevistä tutkimuksista. Tällaista kielenhuoltoa ja sanakirjatyötä tukevaa tutkimusta on tehty Kotimaisten kielten keskuksessa paljon.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången