Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielenkäytön lajit

Kielenkäyttöä on monenlaista. Tähän moninaisuuteen viitataan usein kielenkäytön lajeina. Tutkijat puhuvat yhä useammin genreistä eli tekstilajeista. Genreinä tutkitaan niin puhutun kuin kirjoitetunkin kielen lajeja.

Genret ovat olennaisia kaikessa ihmistenvälisessä kanssakäymisessä. Ne ohjaavat sitä, miten toimimme erilaisissa tilanteissa ja miten tulkitsemme toistemme kielellistä ja muuta käyttäytymistä. Toisaalta muutamme genrejä jatkuvasti omilla teoillamme. Elämme jokapäiväistä elämäämme erilaisten lajien keskellä, ja nämä lajit elävät meissä.

Tarvitsemme paitsi tietoa erilaisista kielenkäytön lajeista myös lajitietoisuutta: Millaisia lajeja on? Miten ne tunnistaa? Mitä lajia käytetään missäkin tilanteessa ja miten? Millaisia kielellisiä ja muita valintoja kussakin genressä tyypillisesti tehdään?

Näillä sivuilla kerrotaan puhutun ja kirjoitetun kielen lajeja käsittelevistä tutkimuksista. Tällaista kielenhuoltoa ja sanakirjatyötä tukevaa tutkimusta on tehty Kotimaisten kielten keskuksessa paljon.