Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 2003


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


Kielitieteen asiasanasto : suomi-englanti-viro-saksa (verkkojulkaisu) / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-Maija Kulonen ; kääntäjät: David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa) ; atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 128) ISBN 952-5446-03-4 <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html >

Maiden nimet : suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi / toimittanut Saara Welin. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, [2003]. - 182 s.  (Kielenkäytön oppaita ; 4) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 126) ISBN: 952-5446-00-X (nid.) 

Ollikainen, Veera
Slovar' severno-ingermanlandskih govorov finskogo âzyka : govory vuolè i koltusskij = Pohjois-Inkerin murresanakirja : Vuoleen ja Kelton murresanastoa / V. M. Ollykainen ; podgotovlen k pecati T. P. Bojko. -  [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [2003] - 421 s.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 127)  ISBN: 952-5446-02-6 (nid.) 

Pitkänen, Ritva Liisa
Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003 Tekstiä ja karttoja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 125) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Elektroninen aineisto ISBN: 951-9475-99-0 (verkkojulk.) URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/ >

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja [Elektroninen aineisto] / [toimitus: Anja Malm, Leena Savolainen ... et al.] - Helsinki : Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - [Helsinki] : Sininen Meteoriitti Oy, 2003. Tekstiä ja videoita (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 104 ja 121) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Windows Media Player -sovellus ; QuickTime player -sovellus.  Elektroninen aineisto ISBN: ? (verkkojulk.) <URL: http://suvi.viittomat.net/ >Julkaistu myös paperimuodossa:Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimitus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. - [Helsinki] : KL-Support [oikea muoto: KL Support Oy], 1998. - 798, [4] s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 104) ISBN: 952-9883-17-X (sid.). Lisäpainos: 2002

Suomen murteiden sanakirja. 7. osa : kiainen–konkelopuu / [toimitus Matti Vilppula päätoimittaja, Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Tarja Hyvärinen, Nina Kamppi, Tarja Korhonen,  Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - XV, 971 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-746-524-6 (koko teossarja, sid.) ISBN: 951-746-434-7 

Suomi-viro-suursanakirja = Soome-eesti suursõnaraamat / [päätoimittaja Valdek Pall] ; [toimitussihteeri Margit Langemets] ; [toimittajat Anu Haak, Paul Kokla, Külli Kuusk, Helga Laanpere] ; [suomen kielen asiantuntija Maija Länsimäki] ; [kieliopin asiantuntija Ülle Viks] ; [paikannimien asiantuntija Peeter Päll] ; [ATK-asiantuntijat Indrek Hein, Margit Langemets] ; [graafinen suunnittelu Jüri Kaarma] ; [taitto Sirje Ratso] ; [Toimitusneuvosto Raimo Jussila, Maija Länsimäki, Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen, Urmas Sutrop, Ülle Viks, Asta Õim]. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003. -  (2 nid. (1293, 1301 s.) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 124) ISBN: 951-9475-95-8 (koko teos) 951-9475-97-4 (1. osa) 951-9475-98-2 (2. osa)

Palaa otsikoihin

Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken


Tandefelt, Marika
Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland / Marika Tandefelt. - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2003. - x, 194 s. ISBN: 952-5446-01-8 (nid.)

Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier


Alanen, Timo
Sääksmäen vanhat paikannimet ja historialliset kartat Valkeakoskella / kirj. Timo Alanen ja Jyrki Lehtinen ; toimittajat: Tuula Heikkurinen-Montell ja Helena Taskinen. -  Helsinki : Museovirasto, 2003. - 157 s. : kuv., kartt.  (Rapola-tutkimuksia ; 5)  ISBN: 951-616-105-7 (nid.) 

Boken om våra modersmål : festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003 / redaktion: Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl, Marika Tandefelt. - Esbo : Schildt, 2003. - 350 s. : kuv. ISBN: 951-50-1343-7 

Hiidenmaa, Pirjo
Suomen kieli - who cares? / Pirjo Hiidenmaa. - Helsingissä : Otava, 2003. - 317 s. ISBN: 951-1-19005-9 (nid.) 

Piehl, Aino - Vihonen, Inka-Liisa - Ehrenberg-Sundin, Barbro
Écrir pour être traduit / Aino Piehl, Inka-Liisa Vihonen, Barbro Ehrenberg-Sundin. - Regeringskansliet, Centre de Traduction des organes de l'Union de européenne, 2003. - 16 s. ISBN 92-894-6331-7

Piehl, Aino - Vihonen, Inka-Liisa - Ehrenberg-Sundin, Barbro
Writing for translation / Aino Piehl, Inka-Liisa Vihonen, Barbro Ehrenberg-Sundin. - Translation centre for the bodies of the European Union, 2003. - 16 s. ISBN 92-894-6331-7 

Reuter, Mikael
Översättning och språkriktighet. - Helsingfors : Svensk språktjänst, 2003. - 127 s. (Version 2003) ISBN 951-96994-3-0 (nid.)

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Klarspråk : rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland / redigerad av Charlotta af Hällström. -  [Oslo] Helsingfors : Nordiska språkrådet, 2003. -  78 s. ISBN: 82-7433-044-7 (nid.)

LexicoNordica 10 : Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd  / red. av Henning Bergenholtz... Nina Martola [et al.]. - Oslo : LexicoNordica, 2003. - 207 s. ISSN 0805-2735 

Nordisk mötesordlista / Charlotta af Hällström. (red.). - Nordiska språkrådet, 2003. - 87 s. ISBN 82-7433-045-5 

Pennanen, Jukka - Näkkäläjärvi, Klemetti (eds.)
Siiddastallan – from LAPP Community to Modern Sámi Life. - Inari : Sámi Museum, 2003. - 238 s. (Publication of the Inari Sámi Museum ; 5) 

Språk i Norden 2002 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Henrik Holmberg... Charlotta af Hällström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2002. - 238 s. ISSN 0108-8270 ISBN 82-7433-043-9

Språk i Norden 2003 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Charlotta af Hällström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2003. - 202 s. ISSN 0108-8270 ISBN 82-7433-046-3

Suomi kakkonen : opas opettajille / toimittaneet Marjo Mela ja Pirjo Mikkonen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. -  (171 s.) : kuv. ; 21 cm  (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 198)  ISBN: 951-746-532-7 (nid.)

Tutkimuksen erikoisnumero / Outi Paloposki, Satu Leinonen ja Kaisa Koskinen // Kääntäjä 2003 : 6,  16 s.

Palaa otsikoihin

Artikkelit - Artiklar

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Aikio, Ante
Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 2, s. 99–106

Ainiala, Terhi
Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet ( E. Summary: The study of urban names) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 1, s. 207–225 [ref.]

Nordisk namnforskning 2002. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 91 (2003), s. 111–114

Why do place names change? // International Congress of Onomastic Sciences: Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomàsticas, Santiago de Compostela, 20-25 Setembro 1999. - A Coruña : Fundación Pedro Barriéé de la Maza, 2002. ISBN 84-9752-014-9, s. 931–936

Alanen, Timo
Sääksmäen vanhaa paikannimistöä nykyisellä Valkeakoskella // Sääksmäen vanhat paikannimet ja historialliset kartat Valkeakoskella / kirj. Timo Alanen ja Jyrki Lehtinen ; toimittajat: Tuula Heikkurinen-Montell ja Helena Taskinen. -  Helsinki : Museovirasto, 2003. (Rapola-tutkimuksia ; 5)  ISBN: 951-616-105-7, s. 5–79

Forsberg, Hannele
Paths of development for modal meanings : evidence from the Finnic potential mood // Historical linguistics 2001. Selected papers from the 15th International Conference on Historical Linguistics, Melbourne, 13–17 August 2001. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2003. ISBN 90-272-4749 8 (Eur.) ; 1-58811-372-8 (US), s. 143–161 [ref.]

Granqvist, Kimmo
Suomen romanin leksikaalisista kerrostumista ja niiden fonologisista ja morfologisista prosesseista // Kimmo Granqvist, Helena Pirttisaari (E. Summary. The lexical components of Finnish Romani and related phonological and morphological processes) // Puhe ja kieli. - Helsinki : Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. ISSN 1458-3410. 23 (2003) : 1, s. 25–41 [ref.]

Suomen romanin nominimorfologiaa (E. Summary: The nominal morphology of Finnish Romani) / Kimmo Granqvist ja Henry Hedman  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 4, s. 482–507 [ref.]

Grönros, Eija-Riitta
Marja Lehtinen 1946–2003  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 3, s. 431–433

Marja Lehtinen / Eija-Riitta Grönros och Nina Martola // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - ISSN 0805-2735. Vol. 10 (2003), s. 205–207

Ordboken och värderingarna // Nordiske studier i leksikografi. 6 : Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden Tórshavn 21.–25. august 2001 / Red. af Zakaris Svabo Hansen og Anfinnur Johansen. -  Tórshavn, 1993. ISBN 99918-3-135-5 (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi ; nr. 7), s. 101–107

Hedman, Henry
Suomen romanin nominimorfologiaa (E. Summary: The nominal morphology of Finnish Romani) / Kimmo Granqvist ja Henry Hedman  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 4, s. 482–507 [ref.] 

Heikkinen, Vesa
Presentation av ett forskningsprojekt och några tankar om ett gott språk // Klarspråk. Rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland (redigerat av Charlotta av Hällström). - [Oslo]. - Helsingfors : Nordiska språkrådet 2003. - ISBN 82-7433-044-7 (nid.) , s. 55–68 

Teksti ja tyyli // Oulun koulun satoa (toim. Jari Sivonen). Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja nro 22. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. - Oulu : Oulun yliopisto, 2003. - ISBN 951-42-7106-8 (nid.), 78–91

Hiidenmaa, Pirjo
Kielenhuolto meillä ja muualla // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 77–82

af Hällström, Charlotta
Några finländska drag i Lönnrots reseminnen // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 111–121

Koponen, Eino
Zur Etymologie zweier lappischer Vogelnamen : rievsâk 'Moorschneehuhn' und guovsâk 'Unglückshäher' // Ural-Altaische Jahrbücher. - Wiesbaden 2001/2002. ISSN 0174-0652. Neue Folge. Band 17, s. 1–8

Waren die Tschuden ein Wundervolk? Zur Etymologie eines (ostseefinnischen) Ethnonyms // Finno-Ugrians and Indo-Europeans. - Maastricht : Shaker 2002. ISBN 90-423-0214-3, s. 209–216

Leino, Antti
Louhi ja naistenmaa – kalevalaisten runojen Pohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa / Risto Pulkkinen, Marko Salmenkivi, Antti Leino ja Heikki Mannila // Sananjalka : Suomen kielen seuran vuosikirja. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. Vol. 45 (2003), s. ? 

Rule discovery and probabilistic modeling for onomastic data / Antti, Leino,  Heikki Mannila and Ritva Liisa Pitkänen // Knowledge discovery in databases: PKDD : 7th European Conference on principles and practice of knowledge discovery in databases Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 2003, Proceedings. - Germany : Springer 2003. ISBN 3-540-20085-1. , s. 291–302

Martola, Nina
Aktionsart - ett problem i tvåspråkiga ordböcker  // Nordiske studier i leksikografi. 6 : Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden Tórshavn 21.–25. august 2001 / Red. af Zakaris Svabo Hansen og Anfinnur Johansen. -  Tórshavn, 1993. ISBN 99918-3-135-5 (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi ; nr. 7), s. 227–239

Ibland får man ta vad man får - om några sammansättningar på -tagare // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 210–221

Marja Lehtinen / Eija-Riitta Grönros och Nina Martola // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - ISSN 0805-2735. Vol. 10 (2003), s. 205–207

Nuolijärvi, Pirkko
Hur kan en finskspråkig individ leva ett tvåspråkigt liv i Finland / Pirkko Nuolijärvi och Sampo Nuolijärvi  // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 242–253

Poliitikot keskustelua esittämässä / Pirkko Nuolijärvi ja Liisa Tiittula // Tiedotustutkimus. - Helsinki : Tiedotusopillinen yhdistys. ISSN 0357-8070. 25 (2003) : 2, s. 46–64

Puhutun kielen variaatio televisiokeskustelussa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 3, s. 370–385

Paikkala, Sirkka
Names of foreign rule in Finland // A World of names1. Special issue: Nomina Africana. -  Gezina : Names Society of Southern Africa. ISSN 1012-0254. 15 (2001:1&2), s. 114–120

Wechselwirkungen zwischen Orts- und Personennamen // International Congress of Onomastic Sciences: Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomàsticas, Santiago de Compostela, 20–25 Setembro 1999. - A Coruña : Fundación Pedro Barriéé de la Maza, 2002. ISBN 84-9752-014-9, 329–338

Palkki, Riitta
Henrik Florinuksen sananlaskukokoelman ensiesiintymistä // Vana kirjakeel ühendab. - Tartu, 2003. ISBN 9985-4-0373-8  (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised. ISSN 1406-0183  ; 24), s. 203–217

Paloposki, Outi
1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain // Sananjalka : Suomen kielen seuran vuosikirja. - Turku : Suomen kielen seura. ISSN 0558-4639. Vol. 45 (2003), s. 140–162

Kääntämisen paikka yhteiskunnassa ja kulttuurissa // Nerontuotteita maailmalta. Näkökulmia suomennosten historiaan / Toim. Pirkko Lilius ja Henna Makkonen-Craig. - Helsinki: MonAKO, 2003.- ( Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja ; 4), s.  5–22

Ne jotka tekevät ja ne jotka puhuvat / Outi Paloposki, Satu Leinonen ja Kaisa Koskinen //  Kääntäjä 2003 : 2,  s.1

Piehl, Aino
Förord / Aino Piehl & Eivor Sommardahl  // Klarspråk. Rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland (redigerat av Charlotta av Hällström). - [Oslo]. - Helsingfors : Nordiska språkrådet 2003. - ISBN 82-7433-044-7 (nid.), s. 6–10

Konventti i finskan - ett ords renässans och svårigheterna att förutspå framtiden  // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 271–276

Pitkänen, Ritva Liisa
Bilingual place names in Finland // A World of names1. Special issue: Nomina Africana. -  Gezina : Names Society of Southern Africa. ISSN 1012-0254. 15 (2001:1&2), s. 110–113

De finska lånenamnen i Pargas  // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 277–284

Lånenamn som bebyggelsehistoriska vittnesbörd (Summary: Loan names as evidence for settlement history) // Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14–16 september 2001. - Uppsala : Norna 2003. ISBN 91-7276-077-X (nid.) ( Norna rapporter ; 78), s. 174–182

Rule discovery and probabilistic modeling for onomastic data / Antti, Leino,  Heikki Mannila and Ritva Liisa Pitkänen // Knowledge discovery in databases: PKDD : 7th European Conference on principles and practice of knowledge discovery in databases Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 2003, Proceedings. - Germany : Springer 2003. ISBN 3-540-20085-1. , s. 291–302

Turku, Keskiajan kaupunki // Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 125) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Elektroninen aineisto ISBN: 951-9475-99-0 (verkkojulk.) <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/ >

Turun kaupunkinimien alkuperä (Aninkaistenmäki ; Aurajoki ; Kerttulinmäki ; Kaskenkatu ; Kiinamyllynkatu ; Korppolaistenkatu ; Gropen ; Kuninkaankatu ; Kupittaa ; Kurjenkaivonkenttä ; Luostarin jokikatu ; Mätäjärvi ; Puutarhakatu ; Ryssänmäki ; Samppalinnanmäki ; Sotalaistenkatu ; Turku ; Tuureporinkatu ; Unikankare ; Vartiovuori) // Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003 Tekstiä ja karttoja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 125) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Elektroninen aineisto ISBN: 951-9475-99-0 (verkkojulk.) <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/ >

Raevaara, Liisa
Potilaan alkoholinkäyttö - ongelmallinen puheenaihe terveyskeskuslääkärin vastaanotolla // Duodecim. - Helsinki :. ISSN 0012-7183. 119 (2003 : 119), s. 313–320

Potilas vaivansa tulkkina - ymmärtääkö lääkäri yskän?  / Johanna Ruusuvuori, Liisa  Raevaara, Anssi Peräkylä // Suomen Lääkärilehti (2003 : 42), s. 4219–4225  [ref.]

Sandström, Caroline
Lagbundenhet eller kaos i förändrigsprocesser vid dialektutjämning // Nordisk dialektologi / Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.). - Oslo : Novus 2003. - ISBN 82-7099-381-6, s. 465–479

Seppänen, Eeva-Leena
Demonstrative pronouns in addressing and referring in Finnish // Diachronic perspectives on address term systems. - Amsterdam : Benjamin 2003. - ISBN 1-58811-310-8 (sid.) (US). - ISBN 90-272-5348-X (sid.) (Eur.), s. 375–399 

Vad är partiklar för ord? - Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet / Eeva-Leena Seppänen & Ilona Herlin  // Nordiske studier i leksikografi. 6 : Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden Tórshavn 21.–25. august 2001 / Red. af Zakaris Svabo Hansen og Anfinnur Johansen. -  Tórshavn, 1993. ISBN 99918-3-135-5 (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi ; nr. 7), s. 315–326

Slotte, Peter
Från bygdemål till bygdemål // Namn och språk i när och fjärran. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2003. ISBN 952-10-0891-1 (nid.), 47–66

Råd om namn // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 317–328 

Sommardahl, Eivor
Från stingpinne till språklagsreform / Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl, Marika Tandefelt  // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 5–6

Förord / Aino Piehl & Eivor Sommardahl  // Klarspråk. Rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland (redigerat av Charlotta av Hällström). - [Oslo]. - Helsingfors : Nordiska språkrådet 2003. - ISBN 82-7433-044-7 (nid.), s. 6–10

Tuomi, Tuomo
Pedersöre - Pietarsaari  // Boken om våra modersmål. - Esbo : Schildt 2003. ISBN 951-50-1343-7, s. 341–350

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Främmande spår i namnskicket i en finsk namnmiljö (Summary: Foreign traces in the nomenclature of a Finnish name environment on the Gulf of Finland in eastern Finland) // Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14–16 september 2001. - Uppsala : Norna 2003. ISBN 91-7276-077-X (nid.) ( Norna rapporter ; 78), s. 197–210

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aapala, Kirsti
Kevät ja korra (Vastine Johanna Mehtolan artikkeliin  // Suomen luonto 5/2003) // Suomen luonto. - Helsinki : Suomen luonnonsuojeluliitto. ISSN 0356-0678. 62 (2003) : 6, s. 54

Sisilisko // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 26–28 

Ainiala, Terhi
Bronks, Vantsku ja Heinälato: kaupunkinimistön keruuta Helsingin seudun kouluissa // Virke : Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2003 : 2, s. 47–49 

Nimistöntutkimus muutti maalta kaupunkiin   // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 8

Omaa ja vierasta Kuhmoisten paikannimistössä. // Kuhmoisten Sanomat. ISSN 0356-228X. 24.4.2003, s. 5 

Paikannimiä on moneksi //  Pohjalainen. - Vaasa : Vaasa. ISSN 0789-0737. 31.3.2003, s. 10

Slanginimiä kerätty eri puolilta Suomea // Helsingin Sanomat. 18.12.2003  

Alanen, Timo
Eino Tammisen muistoja entisajan tukinajosta  // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2003, s. 28–29 

Somerolaisten ajoluvat 1900-luvun alussa // Someron joulu. - Somero : Somero-seura. - ISSN 1235-3485. 2003, s. 34–37 

Vanha niittyjen kauppakirja Somerniemeltä  (Svenskt referat: Ett gammalt ängsköpebrev från Somerniemi) // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. 72 (2003), s. 93–95,146 

Bernas, Sandra
Den fleirspråklege utfordringa // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 2, s. 14–16 

Förvirrande lika  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2003 : 1, s. 16 

Irriterande småord  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2003 : 3, s. 19–20 

Jubilarerna Eivor och Mikael  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 2, s. 17–19 

Eronen, Riitta
Asiaa isoilla kirjaimilla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 3 

Henkilönnimiopasta vielä saatavilla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 41 (Lukijoilta) 

Kielenhuollon kevät // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 3 

Kieliuutiset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 3

Kissat ja koirat  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 42 (Kysyttyä)

Kysymysmerkki  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 39 (Kysyttyä) 

Käytännön ohjeita alkukirjaimen valintaan / Riitta Eronen ja Raija Moilanen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 43–47

Oikeus asialliseen kieleen / Riitta Eronen ja Pirjo Hiidenmaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 16–18 

Sanapaketti Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2003 : 4, s. 19

Sanaterveisiä Kielitoimistosta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2003 : 3, s. 24 

Sanoista tekoihin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 3

Uudissanoja kaupasta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2003 : 2, s. 9 

Uudistitteleitä artenomista tradenomiin // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2003 : 1, s. 21 

Falk, Mia
En dag i dialekternas sällskap // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 2, s. 11–13 

Med namns nämnande  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 2, s. 20–22 

Ordning och reda på arbetet  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 4, s. 29–31 

Svenskan kommer förändras  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 27 

Granqvist, Kimmo
Kotuksen kuulumisia // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2003:1, s. 22–23 

Naaluno rakkiba // Zirikli. - Helsinki : Suomen Romaniyhdistys ry. 2003:1, s. 1 

Haapanen, Minna
Pro shopista greenille? Vastaus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 38–39 (Kysyttyä) 

Reikäpeli ja lyöntipeli  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 42 (Kysyttyä) 

Hedman, Henry
Iranista löytynyt romaniheimo // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2003 : 2, s. 16

Terne komuja - amengo baro dzoor  // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2003 : 1, s. 13 (Meidän kieli) 

YK: Keski- ja Itä-Euroopan romaneilla kurjat olot  // Romano boodos : Suomen mustalaislehti. - Helsinki : Mustalaislähetys. ISSN 1239-9779. 2003 : 2, s. 16 

Heikkilä, Elina
Rakastavatko graafikot pieniä kirjaimia? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 21–23 

Sanatkin valikoivat kaverinsa  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2003 : 3, s. 4–7 

Sanoja sanoista - suomen kielen johto-oppia // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2003 : 3, s. 68–69 

Heikkinen, Vesa
Kiihottaako Halme sittenkin kansanryhmää vastaan? // Vihreä lanka. - [Helsinki] : Vihreä eduskuntaryhmä. - ISSN 0780-9417. 2003 : 43 (24.10.2003) (Komentti, Näytön paikka) 

"Kirjoittelen omaa napaa". Äitien kieltä verkossa // Vauva. 2003 : 12 9 s. 66

Maatalous karsinoi puolueita. Vaaliohjelmateksteistä paljastuu isojakin näkemyseroja  // Maaseudun tulevaisuus. - Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. - ISSN 0355-3787. 2003: 30, 14.3.2003, s. 6 

Mitä mieltä presidentti on ja saa olla? Presidentin uudenvuodenpuhe 1.1.2003 jätti jälleen paljon tulkinnanvaraa // Satakunnan kansa. - Pori : Satakunnan kirjateollisuus. - ISSN 0355-8746. 6.1.2003 

Mutkikas maatalous Euroopan perustuslaissa  // Maaseudun tulevaisuus. - Helsinki : Maataloustuottajain keskusliitto. - ISSN 0355-3787. 2003 : 126, 27.10.2003, s. 2 

Selkokieli ja selvä kieli // Selkonen. Selkokeskus tiedottaa. 2003: 2, s. 4

Virkakieli, kenen kieli? Oikeuskulttuurin päivän esitelmä Säätytalossa 7.11.2003. http://www.kotus.fi/ Tietoa kielestä 

Virkatekstien avauduttava myös virkakulttuuria tuntemattomalle lukijalle. Virastossa teksti voi ottaa vallan ihmiseltä // Kuntalehti. - Helsinki : Suomen kuntaliitto. - ISSN 1236-0066. 2003 : 14 (28.8.2003), s. 70 

Heinonen, Tarja
Kommentti (Kommentti Jaakko Anhavan artikkeliin Lieneisikö mahdollista // Kielikello 1/2003, s. 40)   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 40 (Keskustelua)

Hiidenmaa, Pirjo
Kaija Koon ja Eino Grönin välissä // Ylioppilasaineita. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). ISSN 0355-1784. 2003, s. 103–104

Kielitoimisto neuvoo ja palvelee  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 6–7

Koulu ja kielenhuolto // Virke : Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2003 : 4, s. 60–61 

Millaista on hyvä lakiteksti? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 29 

Mistä Agricola tiesi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 4 

Oikeus asialliseen kieleen / Riitta Eronen ja Pirjo Hiidenmaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 16–18 

Valtionhallinnon nimien alkukirjaimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 10–14 

Hyvärinen, Riitta
Ihan pihalla paikallissijoista  // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2003 : 7, s. 50–51 

Onko kieli kunnossa?  // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2003 : 4, s. 84–85 

Ruusu on ruusu - kasvien ja eläinten nimistä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 18–20 

af Hällström, Charlotta
Ny språklitteratur 2002: Finland // Språk i Norden 2003. - Oslo : Novus 2003, s. 144–158 

Kankaanpää, Salli
Miksei sanakirjasta löydy Legoja?   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 34–35 

Tiedottaa –  informoida –  huomauttaa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 38 

Kolehmainen, Taru
Itsensä hukkaamisesta itsemurhaan  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 32–33 

Pyhät nimet  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 24–29 

Rakkaudella – tavan adessiivista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 4–11 

Tavun rajat  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 32–36 

Uskontunnustuksen kielestä : Vastaus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 37 (Lukijoilta) 

Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Tutkimuskeskuksen kirjasto   // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 11 

Lánden, Charlotta
Nordiskt språkmöte i Tavastehus  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 25 

Språkörat språkvårdar finlandssvenska dagstidningar  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 26–28 

Länsimäki, Maija
Letut, blinit ja krepit - hyvällä on monta nimeä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 22–25 

Mikkonen, Pirjo
Beatlesin musiikki, Hemingway'sin drinkit  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 38–39 

Benedictuksesta Penttiin - suomalaisten etunimien vaiheita  // Mitä missä milloin 2004. - Helsingissä : Otava 2003.  ISBN 951-1-18590-X, s. 194–200 

Charles vai Kaarle?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 39 (Kysyttyä) 

Erisnimen ja yleisnimen rajankäyntiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 5–9 

Erisnimiäkin taivutetaan  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 39–40 (Kysyttyä) 

Johdanto // Suomi kakkonen : opas opettajille / toimittaneet Marjo Mela ja Pirjo Mikkonen. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003.  (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 198)  ISBN: 951-746-532-7 (nid.), s. 7–11 

Onko Tampere Eteläinen Etelä-Tampereella?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 21 –23 

Serbia ja Montenegro   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 39 (Kysyttyä) 

Moilanen, Raija
ekspatriaatti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 39 (Kysyttyä) 

Käytännön ohjeita alkukirjaimen valintaan / Riitta Eronen ja Raija Moilanen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 43–47 

liittouma ~liittoutuma // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 39 (Kysyttyä) 

tarjooma  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 39 (Kysyttyä) 

Moisio, Arto
Venäläinen, venäjänmaalainen, venäjäläinen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 36 (Näkökulma) 

Nuolijärvi, Pirkko
Direktören har ordet: Forskningscentralen för de inhemska språken 2002 // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 4–5 

Finlands invandrarspråk  // Språk i Norden 2003. - Oslo : Novus 2003, s. 41–50 

Johtajan katsaus: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2002 // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 2–3 

Kielen ja mielen maisema // Pirta. - Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto, 2003. 42 (2003) : 3, s. 10–13 (Kolumni) 

Suomen uusi kielilaki // Kotimaana suomen kieli. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto 2003. ISBN 951-9062-50-5 (nid.), s. 43–47 

Uusi kielilaki voimaan 2004  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 12–15 

Näkkäläjärvi, Klemetti
Agriculture – a Sámi livelihood as of the 1700s. / Samuli Aikio, Teuvo Lehtola, Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 54–59 

The assimilation of Sámi reindeer-herding administration into the Finnish government  / Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen  // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 66–67   

The dimensions of movement / Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen  // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 92–100  

The mosquito season determines when reindeer calves are earmarked / Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen  // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 64–65  

Place-Names // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 233–237  

Reindeer earmarks as a Sámi cultural system // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 140–147  

Reindeer herding and the cycle of the seasons / Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen  // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 62–63 

Reindeer herding – the defining cultural element in the circumpolar region / Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen  // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 60–61  

Reindeer herding under pressure / Klemetti Näkkäläjärvi, Tarmo Romppanen  // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 68–70 

The Sámi flag // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 21 

The Siida, or Sámi village, as the basis of community life // Siiddastallan - from LAPP Community to Modern Sámi Life / Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi (eds.). - Inari, 2003, s. 114–121 

Paikkala, Sirkka
Hyvä paikannimitapa meillä ja muualla  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 23–26 

Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 13–15 

Piehl, Aino
Kansainvälisen tuomioistuimen alkukirjainpulma // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2003 : 39. 4.4.2003, s. 31–32 (Hyvää virkakieltä)

Kielensuojelua naapurissa // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2003 : 137. 26.11.2003, s. 14–15 (Hyvää virkakieltä) 

Käännösnimien alkukirjainongelmia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 15–17 

"Selkeyttä vain" – EU-kieleen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 19–22 

Termityötä ja yhteistyötä // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2003 : 86. 30.7.2003, s. 15–16 (Hyvää virkakieltä) 

Viisi vuotta EU-kielenhuoltoa  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 9–10 

Pyhälahti, Minna
Luettelo  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 42 (Kysyttyä) 

Lähimerkityksiset verbit ja yhdyssanat sotkevat  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 37–38 (Kysyttyä) 

Missiomme on profiloitua - Muotisanan elinkaari // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2003 : 3, s. 21–23 

Murre vaikuttaa sijamuotovalintoihin  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 37 (Kysyttyä) 

Oletko vastuussa pomolle vai pomosta? –  Rektiot vaikuttavat merkitykseen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 37 (Kysyttyä) 

Ovatko trendikkäät muotisanat in? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2003 : 1, s. 38–40 

Termeillä päähän, sivistyneesti? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2003 : 8, s. 52–53 

Reuter, Mikael
Dags att handla // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 4, s. 3–4 

Forskningscentralens svenska verksamhet  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 14 

Journalister satsar på språket // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 3–4 

Korpusar behövs - men lita inte blint på dem!  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 3–4 

Language, culture and identity = Sprache, Kultur und Identität // Hanasaari meny = Hanaholmen meny  2003 : 2, s. 6–7 

Ny språklag i Finland  // Språk i Norden 2003. - Oslo : Novus 2003, s. 105–116 

Nya utmaningar för nordiskt språksamarbete // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 2, s. 3–4 

Svefix - ett program för textkontroll  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 15 

Ruppel, Klaas
Kaiken takana tietotekniikan standardit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 40–41 (Lukijoilta) 

Räsänen, Matti
Kaltoin kohdeltu sanajäänne  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 24 –25 

Sarvas, Leena
Lukijalle // Barks, Carl: Voe tokkiisa, Aku. - [Helsinki] : Sanoma Magazines Finland 2003. - ISBN 951-32-1506-7 (nid.), s. 49 

Savolainen, Leena
Suomalainen viittomakieli  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 12–13 

Slotte, Peter
Gåtas på finska ingen gåta // Jakobstads tidning. - Jakobstad : Jakobstads tryckeri och tidnings ab. - ISSN 0782-5528. 29.11.2003 

Kommunala vägnamn // Borgåbladet : tidning för Borgåstad och socken, Sibbo och östra Nyland. - Borgå : Tryckeri - och tidnings. ISSN 0358-6294. 9.11.2003, s. 2 

Sommardahl, Eivor
Det svenska uttalet // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 25.6.2003, s. 24  (Myndigheternas svenska) 

Handlingsprogram för svenskan i Finland // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 17.12.2003  (Myndigheternas svenska) 

Ny svensk konstruktionsordbok  // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 29.10.2003, s. 14  (Myndigheternas svenska) 

När rekommendationerna ändras  // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 30.4.2003, s. 20  (Myndigheternas svenska) 

Skatteordlista på fem språk  // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 26.2.2003, s. 13  (Myndigheternas svenska) 

Språket - den bästa present du kan ge // Vi och vår skola : medlemsblad för Förbundet Hem och skola i Finland rf. - Helsingfors : Förbundet hem och skola i Finland, 2003 : 4, s. 11 

Tiililä, Ulla
Virkatekstin ongelmat piilevät organisaatiossa // Hallinto : Valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön julkaisu. - Helsinki : Edita. ISSN 0355-7448. 2003 : 4, s. 30–32 

Torikka, Marja
Karjala  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 14 –20 

Uhtualta Tolloon  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 2, s. 38 (Kysyttyä) 

Vaula, Sari
Kongruenssin ongelmia: Kunnat vähentää heinäkuussa palvelujaan // Sihteeri & assistentti: sihteerien ja assistenttien ammattilehti. - Helsinki: BBM ISSN 0785-3246.2003 : 6, s. 80–81 

Mukaan "Miljoonan Kilon Keikalle"  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 3, s. 36–37 

Vehmaskoski, Maila
Ruotsit ruoalla. Vastaus  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 1, s. 38 (Kysyttyä) 

Viertiö, Annastiina
Muokaten, viilaten - milloin lauseenvastike pitäisi korjata ja miten? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2003 : 5, s. 74–75 

Vilppula, Matti
Murteet ja kirkko   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2003 : 4, s. 34–35 

Äikäs, Monica
Hänger din text ihop // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2003 : 4, s. ? 

Språkspalten byter redaktör // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2003 : 3, s. 20

Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Bernas, Sandra
Motsatsord (Recension av: Ord och motsatsord. Svensk antonymordbok  / Göran Walter. - Stockholm, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s.18–19 

Eiras, Vuokko
Ylöjärveläisen tutkijan muistoa vaalittiin juhlaseminaarissa // Ylöjärven uutiset. - Ylöjärvi : Ylöjärven uutiset. - ISSN 1457-103X. 10.12.2003 

Falk, Mia
Isländska perfektformer i samtal  (Recension av: Perfect in dialogue : form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic / Camilla Wide. Helsinki, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 19–20 

Klarspråksrapport  (Recension av: Klarspråk. Rapport från en konferens den 20-22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland / Charlotta af Hällström (red.). - Helsingfors, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 30 

Nytt i Norden (Recension av: Språk i Norden 2002. Årsskrift for nordisk Sprogråd og språgnaevnene i Norden / Nordisk Sprogråd, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 30 

Språklig konfetti över 60-årsjubilar (Recension av: Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003 / Red. Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl, Marika Tandefelt. - Schildts, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 4, s. 34 

Välja rätta ord  (Recension av: De rätta orden. Svenska betydelsefält / Anna Hallström och Urban Östberg. - Studentlitteratur, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 4, s. 34–35 

Heikkilä, Elina
Kuva-analyysista kuvien käytön analysoimiseen (Arv. teos: Handbook of visual analysis / Theo van Leeuwen & Carey Jewitt (toim.). - London, 2001) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 107 (2003) : 1, 123–129 

Heikkinen, Vesa
Miten tiedettä kirjoitetaan? (Arv. teos: Tieteellinen kirjoittaminen / Toim. Merja Kinnunen & Olli Löytty. - Tampere, 2002) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 2003 : 6, s. 74–77 

Paras argumentti vai paras argumentoija? (Arv. teos: Politiikan psykologia / Pekka Sauri. - Porvoo, 2002) //  Hiidenkivi. (2003) : 3, s. 37–38 

Hiidenmaa, Pirjo
Fennisti tutkistelee itseään (Arv. teos: Miten kielestä kerrotaan. Kielijuttujen retoriikkaa / Anne Mäntynen. - Helsinki, 2003)  // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 31–32 

af Hällström, Charlotta
Finlandssvensk och flamländsk språkdebatt samt romanspråk i festskrift (Recension av: Från Närpesdialekt till EU-svenska / Harry Lönnroth (red.). - Tammerfors, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 28–29 

Grammatikhistoria (Recension av: Studier i svensk grammatikhistoria / Saara Haapamäki. - Åbo, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 21–22 

Namn och språk i när och fjärran (Recension av: Namn och språk i när och fjärran, Hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002 / Ann-Marie Ivars et al. (red.). - Helsingfors, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 29 

Ny skandinavisk ordbok  (Recension av: Norstedts skandinaviska ordbok / red. Birgitta Lindgren, Skime Helg Bruland, Allan Karker och Ståle Løland. - 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 20–21 

Ny sproglitteratur : Finland / Charlotta af Hällström & Aino Piehl  // Språk i Norden 2002. - Oslo : Novus 2002. ISBN (nid.), 186–195 

När kom svenskarna till Finland? (Recension av: När kom svenskarna till Finland? / Ann-Marie Ivars & Lena Huldén. - Helsingfors, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 2, s. 23–26 

Punktskriftens grunder  (Recension av:  Punkter 2000 / Liisa Hietaketo-Vieno et al. - Helsingfors, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 21 

Rapport om nordisk språkteknologi  (Recension av:  Nordisk sprogteknologi. Nordic language technology. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000–2004. - København, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 32–33 

Se vårt språk (Recension av: Se vårt språk! : Finlandssvensk teckenspråk : 38 ordboksartiklar = Näe kielemme! : Suomenruotsalainen viittomakieli : 38 sanakirja-artikkelia / toim. Karin Hoyer. - Helsinki, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 21 

Språkbadsundervisningen fungerar  (Recension av: Språkbadselevers berättande. Studier i berättelsestruktur samt syntaktisk och lexikal kompetens i språkbadelevers muntliga och skriftliga produktion / Ulla Laurén. - Vasa, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 29–30 

Svenska språkets historia (Recension av: Folkmålsstudier. 41 / Gunilla Harling-Kranck och Hanna Lehti-Eklund (red.). - Helsingfors, 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 21 

Ära, rikedom och reda (Recension av: Ära, rikedom och reda. Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid / Ulf Teleman. - 2002) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 1, s. 19 

Lauerma, Petri
Suomettaren kielipukua ratkomassa (Arv. teos: Suomettaren helmoista. Tutkielmia 1800-luvun suomen kielestä / Tommi Kurki, Päivi Laine ja Arja Lampinen (toim.). - Turku, 2003 // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 3, s. 475–480 

Martola, Nina
Svenskt språkbruk - ordbok över konstruktioner och fraser (Recension av: Svenskt språkbruk - ordbok över konstruktioner och fraser / Svenska språknämnden. - 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 4, s. 20–25  

Piehl, Aino
Ny sproglitteratur : Finland / Charlotta af Hällström & Aino Piehl  // Språk i Norden 2002. - Oslo : Novus 2002. ISBN (nid.), 186–195 

Reuter, Mikael
Nordisk mötesordlista (Recension av: Nordisk mötesordlista / Charlotta af Hällström. - Nordiska språkrådet, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 33 

Svenska språknämndens uttalsordbok (Recension av: Svenska språknämndens uttalsordbok. Norstedts ordbok, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 4, s. 33–34 

Uttal och konstruktioner - två nya ordböcker (Recension av: Svenska språknämndens uttalsordbok. Nordstedts Ordbok, 2003 ; Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Utarbetad av Svenska språknämnden. Norstedts Ordbok, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 33 

Syring, Camilla
Läsa och skriva fast man inte kan (Recension av: Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserade hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter / Ulla Föhrer och Eva Magnusson. - Lund, 2003) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 30 

Skrivandet som process   (Recension av: Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning / Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard. - Lund, 2002)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 32 

Systematisk sammanställning om språkbaden i Vasa (Recension av: Språkbadsprojektets test och annat material 1987–2002. En deskriptiv genomgång / Nina Ollila. - Vasa, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 31–32 

Två sociologer och två idiolekter  (Recension av: Två sociologer och två idiolekter / Christer Laurén och Marianne Nordman. - Vasa, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 31 

Tuomi, Tuomo
Finsk-estnisk storordbok (Arv. teos: Suomi-viro suursanakirja - Soome-eesti suursõnaraamat 1-2 / / [päätoimittaja Valdek Pall] ; [toimitussihteeri Margit Langemets] ; [toimittajat Anu Haak, Paul Kokla, Külli Kuusk, Helga Laanpere] ; [suomen kielen asiantuntija Maija Länsimäki]. - Helsinki - Tallinn, 2003 // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. - ISSN 0805-2735. Vol. 10 (2003), s. 193–202 

Westerberg, Pia
Läkare–patientsamtal (Recension av: Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkare–patientsamtal  / Camilla Lindholm. - Helsingfors, 2003)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2003 : 3, s. 33 

Vilkuna, Maria
Suomen se ja muut demonstratiivit (Arv. teos: Demonstratives in interaction: The emergence of a definite article in Finnish / Ritva Laury. - Amsterdam, 1997) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.107 (2003) : 3, s. 455–463

Palaa otsikoihin

Bibliografiat - Bibliografier


Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Julkaisut vuonna 2002  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 20–32

Palaa otsikoihin

Isän päiväkirja

// Vauva, Sanoma Magazines Finland Oy, ISSN 0789-9238.

Heikkinen, Vesa
Isän päiväkirja 1: Rallattimet jalkojen välissä // Vauva. 2003 : 11, s. 32

Isän päiväkirja 2: Univelkaa ja velkaunia // Vauva. 2003 : 12, s. ?

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat <URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=982 >

Aapala, Kirsti
Mandariini ja kiinanomena  // Helsingin Sanomat. 2.12.2003, s. C7
Punasrieskaa // Helsingin Sanomat. 25.3.2003, s. B4
Puolukassa  // Helsingin Sanomat. 7.10.2003, s. C7
Sisiliskon synty  // Helsingin Sanomat. 9.7.2003, s. B8
Tuhatlatva tupakkikukka // Helsingin Sanomat. 17.6.2003, s. B7

Ainiala, Terhi
Helsingin Bronks ja Monaco // Helsingin Sanomat. 4.2.2003, s. B5

Eronen, Riitta
Arkena ja sunnuntaina // Helsingin Sanomat. 2.4.2003, s. B6
Maksa arvolla // Helsingin Sanomat. 7.1.2003, s. C7

Hurtta, Heikki
Askaisista jenkkeihin // Helsingin Sanomat. 4.3.2003, s. B7
Asutteko kenties Vissarion Belinskin kadulla? // Helsingin Sanomat. 2.9.2003, s. B7
Erikoiskermaa ja kevytmaitoa // Helsingin Sanomat. 9.12.2003, s. C6
Julia, Nico ja Sara  // Helsingin Sanomat. 15.7.2003, s. B4
Limasieniä ja poroveikkoja // Helsingin Sanomat. 14.10.2003, s. C5
Luojan kiitos! // Helsingin Sanomat. 23.9.2003, s. B4
Missin puuttuvat sentit // Helsingin Sanomat. 11.11.2003, s. C5
Pankaapa merkille!  // Helsingin Sanomat. 22.7.2003, s. B4
Potkut ministerintä // Helsingin Sanomat. 11.2.2003, s. B4
Äitienpäivänä suljettu // Helsingin Sanomat. 20.5.2003, s. B6

Kolehmainen, Taru
Haluatteko kuoria? // Helsingin Sanomat. 1.7.2003, s. B5
Kehdosta hautaan  // Helsingin Sanomat. 4.11.2003, s. C6
"Liukas ninku pieskysen pie" // Helsingin Sanomat. 26.8.2003, s. B7
Mitä suomalainen rakastaa?  // Helsingin Sanomat. 21.10.2003, s. C5
Moi taas!  // Helsingin Sanomat. 8.4.2003, s. B5
"Rakastan nähdä lasteni kasvavan"  // Helsingin Sanomat. 24.6.2003, s. B5
Siitä viis // Helsingin Sanomat. 16.12.2003, s. C6
Sinutellen vai teititellen  // Helsingin Sanomat. 2.1.2003, s. C6

Länsimäki, Maija
Etäelämää   // Helsingin Sanomat. 28.10.2003, s. C4
Koirat tuomareina  // Helsingin Sanomat. 16.9.2003, s. B5
Kontaten kotiin // Helsingin Sanomat. 18.11.2003, s. C5 SO
Mikä se?  // Helsingin Sanomat. 18.3.2003, s. C5
Missä on puuska? // Helsingin Sanomat. 18.2.2003, s. B4
Miten häitä juhlistetaan?  // Helsingin Sanomat. 12.8.2003, s. B5
Sika vatukossa // Helsingin Sanomat. 16.5.2003, s. B9
Suomalaista sisua // Helsingin Sanomat. 11.3.2003, s. B7
Synnyttämätön lapsi // Helsingin Sanomat. 10.6.2003, s. B5
Äidin kieltä // Helsingin Sanomat. 6.5.2003, s. B5
Ällätikku // Helsingin Sanomat. 19.8.2003, s. B5

Nuutinen, Liisa
Sillisalaattia // Helsingin Sanomat. 24.12.2003, s. ?

Oikarinen, Maaria
Kukki ja ussi // Helsingin Sanomat. 30.9.2003, s. C4

Paikkala, Sirkka
Korhoset vastaan Virtaset // Helsingin Sanomat. 22.4.2003, s. C6

Sarvas, Leena
Neulon ja ompelen // Helsingin Sanomat. 4.6.2003, s. B12 

Vilppula, Matti
Elättikäärmeet // Helsingin Sanomat. 28.1.2003, s. B5
Harakkakana  // Helsingin Sanomat. 25.11.2003, s. C4
Holotniekka // Helsingin Sanomat. 5.8.2003, s. B4
Kahdenlaista kaipaamista // Helsingin Sanomat. 14.1.2003, s. B5
Kreivin aikaan // Helsingin Sanomat. 30.12.2003, s. ?
Kuppi kuumaa // Helsingin Sanomat. 29.4.2003, s. B5
Matkalla Kyöpeliin // Helsingin Sanomat. 15.4.2003, s. B5
Mennäänkö metsään? // Helsingin Sanomat. 9.9.2003, s. B5
"Sinnuu minä sanon teiks" // Helsingin Sanomat. 27.5.2003, s. B5
Sorron alta vallan päälle  // Helsingin Sanomat. 25.2.2003, s. B5
Ylätalon ukko pahalla päällä  // Helsingin Sanomat. 29.7.2003, s. B5

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 16 maakuntalehdessä (palstanimet vaihtelevat lehdittäin)

Heikkinen, Vesa
Ihmisystävällisiä sotasanoja? // Aamulehti. 31.3.2003
Ilmaisimmat ilot // Aamulehti. 12.5.2003
Iloinen perhetapahtuma?  // Aamulehti. 24.11.2003
Irtiottoja arjesta // Aamulehti. 30.12.2003
Kuoleman kieli  // Aamulehti. 13.10.2003
Laki ja lukija // Aamulehti. 20.1.2003
Madonlukuja lainlaatijoille // Aamulehti. 22.12.2003
Naisrauhan nimeen // Aamulehti. 23.6.2003
Sinirinta // Pohjolan Sanomat. 28.7.2003
Sotaa anglismeja vastaan // Aamulehti. 24.2.2003
Tuttu äidin kielen opettaja // Aamulehti 8.9.2003

Hyvärinen, Riitta
Kroonisesti akuuttia sivistystä // Aamulehti. 21.7.2003
Kun globalisaatio maapalloistui // Aamulehti. 17.2.2003
Kun selkeä ajatus mutkistuu // Aamulehti. 1.9.2003
Mukana muutama ylisana // Turun Sanomat. 5.10.2003
Pihalla on kiva olla // Turun Sanomat. 16.11.2003
Pullo naista väkevämpää // Aamulehti. 13.1.2003
Suomalaista kohteliaisuutta // Turun Sanomat. 6.4.2003
"Varisin laukaus saavutti Lummen" // Turun Sanomat. 4.5.2003
Verryttelypuvussa kirkkohäihin // Aamulehti. 19.5.2003

Tiililä, Ulla
Havut ja perkeleet alle kymmenen prosenttia viestinnästä? // Aamulehti. 3.3.2003
Ja nyt pitäisi enää tietää, kuka on Seija // Aamulehti. 27.1.2003
Kaikenlaisia lautakuntia ja välittäjiä // Turun Sanomat. 19.10.2003
Latteuksien puolesta // Aamulehti. 2.12.2003
Lautakuntia ja välittäjiä // Aamulehti. 20.10.2003
Lööppienlukutaitoa // Turun Sanomat. 29.6.2003
Mieluummin palvelua eikä palvelusuunnitelmia, kiitos! // Turun Sanomat. 14.9.2003
Palvelua eikä suunnitelmia, kiitos! // Aamulehti. 15.9.2003
Sanoin kuvattu kipu  // Aamulehti. 4.8.2003
Suoramarkkinointia presidentille // Aamulehti. 14.4.2003
Varastettu kieli // Aamulehti. 16.6.2003

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Eronen, Riitta
Ajan sana: Hallitusten väliset  // Hiidenkivi. (2003) : 5, s. 48
Ajan sana: Liikemaailman markkina  // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 44
Ajan sana: Oppimis- ja osaamiskeskus  // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 50
Ajan sana: Rauhanrukous  // Hiidenkivi. (2003) : 3, s. 46
Ajan sana: Suomipojan suomirap // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 46
Ajan sana: Tavikset ja tavan miehet  // Hiidenkivi. (2003) : 2, s. 48
Täydennystä hallitustenväliseen  // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 46

Haapanen, Minna
Maalinteon temppuja (Vastaus Tapio Horilan kysymykseen "Hattutemppu ja kuparinen" // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 46
Mitä pelissä rikottiin? // Hiidenkivi. (2003) : 5, s. 45

Heikkinen, Vesa
Päivystävä tekstintutkija: Avoin unioni // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 47
Päivystävä tekstintutkija: Kansan kanssa // Hiidenkivi. (2003) : 5, s. 49
Päivystävä tekstintutkija: Vaativa vasemmisto ei vaikuta lupaavalta // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 51
Päivystävä tekstintutkija: Vain sorsa sinne rantautuu?  // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 45
Päivystävä tekstintutkija: Vi(r)allinen ohjelma  // Hiidenkivi. (2003) : 3, s. 47
Päivystävä tekstintutkija: Äidin kieli  // Hiidenkivi. (2003) : 2, s. 49 

Korhonen, Tarja
Lainoja naapureilta (Vastaus Tapio Mähösen kysymykseen "Mistä on saatu sapilaat ja pikka?") // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 44 

Lyytikäinen, Erkki
Anu Kaipainen pohdiskeli luovuutta  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 48
Kuka nyt puhuu / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 47
Kuka nyt puhuu / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 2, s. 50
Kuka nyt puhuu / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 3, s. 48
Kuka nyt puhuu / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 41
Kuka nyt puhuu / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 5, s. 50
Kuka nyt puhuu / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 48
Kustaa Vilkuna tiesi Sanakirjasäätiön syntyvaiheet / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 47
Kuusen kertomaa  / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 41
Viis kielestä / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 48
Viis kielestä? Vastaukset / Erkki Lyytikäinen ; Jaakko Ylipaavola // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 50 

Mikkonen, Pirjo
Juuret kuivassa maassa (Vastaus Arja Juutilaisen kysymykseen "Keltinmäki keltanosta?" // Hiidenkivi. (2003) : 4, s. 46
Muukalaistettu Rundelin  // Hiidenkivi. (2003) : 3, s. 49

Tuominen, Eeva
Varta vasten jotakin "päin" // Hiidenkivi. (2003) : 2, s. 48 

Vehmaskoski, Maila
On äiti laittanut kypsää kylliksi (Vastaus Helmiriitta Honkasen kysymykseen // Hiidenkivi  2003 : 6, s. 49)  // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 49
Vihtahousu paholaisen nimenä // Hiidenkivi. (2003) : 1, s. 48 

Vilkamaa-Viitala, Marjatta
Uusi tulokas (Vastaus Siiri Alakorva-Balagovicin kysymykseen // Hiidenkivi 2003 : 6, s. 49)  // Hiidenkivi. (2003) : 6, s. 49 

Yli-Paavola, Jaakko
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi. (2003) : 3, s. 46

Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724.

Reuter, Mikael
Anfalla och attackera  // Hufvudstadsbladet. 26.3.2003
Dåliga odds? // Hufvudstadsbladet. 12.2.2003
En mångfasetterad fråga  // Hufvudstadsbladet. 11.6.2003
Fisk(e)bragder // Hufvudstadsbladet. 27.8.2003
Fler tillfällen // Hufvudstadsbladet. 17.9.2003
Flera härad, härader eller häraden? // Hufvudstadsbladet. 2.10.2003
Från a till b mellan 9 och 18 // Hufvudstadsbladet. 26.2.2003
Fullmäktige – tredje gången gillt? // Hufvudstadsbladet. 5.3.2003
Han eller hon eller den eller ...? // Hufvudstadsbladet. 10.12.2003
Hushåll och ekonomi // Hufvudstadsbladet. 14.5.2003
Julrepriser // Hufvudstadsbladet. 18.12.2003
Kan en taliban ha keps? // Hufvudstadsbladet. 7.5.2003
Lag och rätt // Hufvudstadsbladet. 9.4.2003
Mer om stor och liten bokstav // Hufvudstadsbladet. 26.11.2003
Mynt och slantar  // Hufvudstadsbladet. 15.1.2003
Nordvästerifrån? Sydifrån? // Hufvudstadsbladet. 2.7.2003
När grinar du? // Hufvudstadsbladet. 12.3.2003
Om olika informationstillfällen // Hufvudstadsbladet. 10.9.2003
Om skolspråksmognad – och missförstånd // Hufvudstadsbladet. 22.10.2003
Rätt instans  // Hufvudstadsbladet. 13.8.2003
SAL och sars – en fars? // Hufvudstadsbladet. 23.4.2003  
Sfp, centern och de gröna // Hufvudstadsbladet. 19.2.2003
Skäl att se upp? // Hufvudstadsbladet. 6.8.2003
Stor eller liten bokstav i myndighetsnamn? // Hufvudstadsbladet. 29.10.2003
Ta modell av nyhetsspråket? // Hufvudstadsbladet. 3.12.2003
Till rätta // Hufvudstadsbladet. 22.1.2003
Till sjöss och till havs // Hufvudstadsbladet. 28.5.2003
Vi behöver samlade strategier  // Hufvudstadsbladet. 5.11.2003
Viril och vital // Hufvudstadsbladet. 4.6.2003

Palaa otsikoihin

Valitut sanat -palsta

// Journalisti, Suomen Journalistiliitto ISSN 1236-3596 (painettu), 1458-4271 (online)

Heikkinen, Vesa
Moka vai "kielen kehittämistä" // Journalisti nro 20, 7.11.2003.
Naiskuljettajia ja sattuvia onnettomuuksia // Journalisti, nro 10, 9.5.2003.
Uhan kielioppia // Journalisti, nro 16, 12.9.2003.
Yksi väittää, toinen tivaa, kolmas kantaa huolta // Journalisti, nro 5, 28.2.2003.

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut - Webbpublikationer


Kielitieteen asiasanasto : suomi-englanti-viro-saksa (verkkojulkaisu) / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-Maija Kulonen ; kääntäjät: David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa) ; atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 128) ISBN 952-5446-03-4  

Pitkänen, Ritva Liisa
Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003 Tekstiä ja karttoja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 125) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Elektroninen aineisto ISBN: 951-9475-99-0 (verkkojulk.)  <URL. http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/ >

Piehl, Aino -  Vihonen, Inka-Liisa - Ehrenberg-Sundin, Barbro: Écrir pour être traduit. _ Regeringskansliet, Centre de Traduction des organes de l'Union de européenne, 2003. PDF-versio 

Piehl, Aino - Vihonen, Inka-Liisa -  Ehrenberg-Sundin, Barbro: Writing for translation.  - Translation centre for the bodies of the European Union, 2003. - 16 s. PDF-versio 

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja [Elektroninen aineisto] / [toimitus: Anja Malm, Leena Savolainen ... et al.]. - Helsinki : Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - [Helsinki] : Sininen Meteoriitti Oy, 2003. Tekstiä ja videoita (KKTKJ ; 104 ja 121) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys, WWW-selain. Windows Media Player-sovellus ; QuickTime player -sovellus.Verkko-osoite: http://suvi.viittomat.net/ Julkaistu myös paperimuodossa:Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimitus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. - [Helsinki] : KL-Support [oikea muoto: KL Support Oy], 1998.- 798, [4] s. : kuv. (KKTKJ ; 104) Lisäpainos: 2002 

Svenska ortnamn i Finland. 1984. Red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren . - 4. uppl. – Helsingfors: [Forskningscentralen för de inhemska språken]: Statens tryckericentral, [distr.], (VAPK). Verkkoversio <URL: http://www.kotus.fi/svenska/ortnamn/ortnamn.shtml> 

Tandefelt, Marika: Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken. Verkkoversio <URL: http://www.kotus.fi/svenska/publikationer/handlingsprogram.shtml>

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2003. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 330 sivua. 

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2003. - . ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 176 sivua. 

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2003. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 144 sivua.
 
Palaa otsikoihin

Esitteet - Presentationer


Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen för de inhemska språken 2002 / Toimittaneet Ritva Paananen ja Helena Suni. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - 32 s.

Palaa otsikoihin

Sisäiset tiedotteet


Hyvin suunniteltua viestintää. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen viestintäsuunnitelma // Vesa Heikkinen,  Pirjo Hiidenmaa,  Heikki Hurtta,  Charlotta af Hällström, Elisa Stenvall ja  Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003 

Raportti sanakirjahankkeiden mittaamisesta. Mittaustyöryhmän loppuraportti 21. päivänä tammikuuta 2003 / Minna Haapanen (siht.), Katariina Jeskanen, Pirkko Kuutti, Nina Martola, Klaas Ruppel (pj.), Ulla Takala, Carola Åkerlund. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. - 9 s. ; 3 liitettä

Palaa otsikoihin