Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut 2001


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja

 
Heikkinen, Vesa
Teksti työnä, virka kielenä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä. -  (2. painos). -  Helsinki : Gaudeamus, 2001. -   352 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 116) ISBN: 951-662-806-0 

Koivisto, Viljo
Suomi-romani-sanakirja = Finitiko-romano laavesko liin / Viljo Koivisto. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten  kielten tutkimuskeskus, 2001. - 462 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia,  ISSN  0355-1768 ; 811) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja,  ISSN0355-5437 ; 117)   ISBN 951-746-267-0 (sid.)

Kotimaisten kielten talo. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toiminnan suuntaviivoja 2000-luvun alussa / työryhmä Ritva Paananen, Marja-Leena Sorjonen, Maria Vilkuna ; taitto Helena Suni. -  Helsinki, 2001. - 12 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 119) ISBN: 951-9475-89-3 (nid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1. osa : A-K / [Toimitus: Risto Haarala (päätoimittaja), Marja Lehtinen (toimitussihteeri), Riitta Eronen (taivutustyypit), Eija-Riitta Grönros (toimittaja), Taru Kolehmainen (toimittaja), Irma Nissinen (toimittaja) ja Sinikka Kantokoski (tekstinkäsittely)]. - Helsinki : Edita, 2001. - XXI, 646 s. ((Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-37-3578-8 (koko teos, nid.) ISBN (Part): 951-37-3579-6 (nid.) [Nidottu laitos vuosina 1990 - 1994 julkaistusta Suomen kielen perussanakirjasta]

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 2. osa : L-R / [Toimitus: Risto Haarala (päätoimittaja), Marja Lehtinen (toimitussihteeri), Riitta Eronen (taivutustyypit), Eija-Riitta Grönros (toimittaja), Taru Kolehmainen (toimittaja), Irma Nissinen (toimittaja) ja Minna Suorsa (tekstinkäsittely)]. - Helsinki : Edita, 2001. - 660, [2] s. ((Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-37-3578-8 (koko teos, nid.) ISBN (Part): 951-37-3580-X (nid.)  [Nidottu laitos vuosina 1990 - 1994 julkaistusta Suomen kielen perussanakirjasta]

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 3. osa : S-Ö / [Toimitus: Risto Haarala (päätoimittaja), Marja Lehtinen (toimitussihteeri), Riitta Eronen (taivutustyypit), Eija-Riitta Grönros (toimittaja), Taru Kolehmainen (toimittaja), Irma Nissinen (toimittaja) ja Minna Suorsa (tekstinkäsittely)]. - Helsinki : Edita, 2001. - 663, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN: 951-37-3578-8 (koko teos, nid.) ISBN (Part): 951-37-3581-8 (nid.)  [Nidottu laitos vuosina 1990 - 1994 julkaistusta Suomen kielen perussanakirjasta]

Palaa otsikoihin

Kirjat


Piehl, Aino
Tala för att tolkas, skriv för att översättas  / Aino Piehl, Inkaliisa Vihonen. - Stockholm : Utrikesdepartementet : Regeringskansliet, 2001. - 31 s.

Punttila, Matti
Pilkettä silmäkulmaan : Kielikaskuista sanaleikkeihin. - Helsinki : WSOY, 2001. -  290 s.

Sorjonen, Marja-Leena
Responding in conversation. A study of response particles in Finnish. - Amsterdam : John Benjamins, 2001. - 330 s. (Pragmatics & Beyond, New Series, ISSN 0922-842X ; 70) ISBN 90-272-5085-5

Palaa otsikoihin

Toimitteet


Finlandssvenska bebyggelsenamn. Namn på landskap, kommuner, byar i Finland av svenskt ursprung eller med särksild svensk form / Översikt utarbetad av Lars Hulden ; utgående från material sammanställt av Nina Martola, Kurt Zilliacus, Ritva Liisa Pitkänen m.fl. och med bidrag av Åke Granlund och Carl-Eric Thors. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. - 537 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 635) ISBN 951-583-071-0

Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 40 / utg.  Peter Slotte och Hanna Lehti-Eklund. - Helsingfors, 2001. - 208 s.   ISSN 0356-1771 ISBN 952-91-3911-X

Hakulinen, Auli: Lukemisto : kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä / toimittaneet Lea Laitinen, Pirkko Nuolijärvi, Marja-Leena  Sorjonen, Maria Vilkuna ; taitto Helena Suni. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. -  446 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN  0355-1768 ; 816)  ISBN 51-746-199-2

Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia / toim. Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana ja Liisa Raevaara. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. - 228 s. ; kuv. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 173) ISBN 951-746-250-6

Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001. - 212 s. ISBN 951-768-083-X (nid.)

Nimien maailmasta / toim. Kaija Mallat, Terhi Ainiala, Eero Kiviniemi. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001. - 235 s. ; kuv. kartt. (Kieli, ISSN 0782-8519 ; 14) ISBN 952-10-0186-0

Raadit ja ratkaisut. Tutkimus Tieto-Finlandia -palkinnosta 1989-2000 / Maaria Linko ; taitto Helena Suni. - Helsinki : Suomen Kirjasäätiö ; Suomen tietokirjailijat ry, 2001. - 76 s.

Tietotyön yhteiskunta - kielen valtakunta / toim. Mirjaliisa Charles & Pirjo Hiidenmaa : taitto Helena Suni. - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2001. - 420 s. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) vuosikirja 2001/nro 59) ISBN 951-9388-47-8

Våra språk i tid och rum / redigerade av Marianne Blomqvist under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte. - Helsingfors, 2001. - 300 s. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ISSN 0358-0180 ; B 21) ISBN 952-10-0119-4ISBN 952-10-0119-4

Palaa otsikoihin

Artikkelit

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset

Ainiala, Terhi
Change in place names // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 4 : Dissertationes sectionum : Linuistica 1 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo. - Tartto, 2001, s. 48-55

En finsk ortnamnsatlas (Summary: the Atlas of Finnisch Place Names) // Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13 - 17 juni 1998 / Gunilla Harling-Kranck (red.). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001 (Studier i nordisk filologi ISSN 0356-0376 ; 78) s. 11-19

Nimistöntutkimus ja lähdekritiikki (Vastine Ritva Korhosen artikkeliin Tutkimus teilasi aineistonsa // Virittäjä 4/2000, s. 616-618) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806.105 (2001) : 1, s. 129-132

Nordisk namnforskning 2000. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 89 (2001), s. 120-124

Paikannimistön keruun tavoitteet ja tulokset // Nimien maailmasta / toim. Kaija Mallat, Terhi Ainiala, Eero Kiviniemi. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001. (Kieli, ISSN 0782-8519 ; 14) ISBN 952-10-0186-0, s. 7-22

Alanen, Timo
Lisäpalasia Tammelan seurakunnan 1500-luvun historiaan (Myös ruotsinkielinen nimeke: Tilläg  i Tammela församlings 1500-tals historia) // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. 70 (2001), s. 30-36, 93

Savon talonnimet 1500- ja 1600-luvulla // Congressus internationalis Fenno_Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno_Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 4 : Dissertationes sectionum : Linuistica 1 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo. - Tartto, 2001, s. 56-63

Eiras, Vuokko
Mansin murresanakirjatyön leksikografisia ongelmia // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. 89 (2001). - Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2001, s. 7-­20

Granqvist, Kimmo
Romanikielen leksikografia ja sen erityisongelmat (Resümee: Soome mustlaskeele leksikograafia ja selle erijooned) // Leksikograafiaseminaar sõna tänapäeva maailmas : Leksikografinen seminaari sanat nykymaailmassa. - Tallinn : Eesti Keele Instituut, 2001 (Eesti Keele Instituudi toimetised; 9). ISBN 9985-9332-2-2, s. 15-27 

Grönros, Eija-Riitta
Sanakirja ja kielen muutokset // Keelekorralduse konverents 18. ja 19. novembril 1999.  - Tallinn : Eesti Keele Instituut, 2001 (Eesti Keele Instituudi toimetised ; 8), s. 47-58 

Halonen, Johanna
Vielä Uudenmaan asutushistoriasta // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 2, s. 311-314 

Heikkinen, Vesa
Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000 / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 76-86

Ihminen ja kone tekstiä mankeloimassa, kuusikohtauksinen keskustelu  / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen, Mikko Lounela // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000 / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 87-97

Heinonen, Tarja
Harmaaturkit herkkusuut - bahuvriihit sanakirjassa ja kieliopissa  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 4, s. 625-634 

Hiidenmaa, Pirjo
Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000 / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 76-86 

Paperista tietoa // Tietotyön yhteiskunta _ kielen valtakunta / toim. Mirjaliisa Charles & Pirjo Hiidenmaa. - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2001. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) vuosikirja 2001/nro 59). ISBN 951-9388-47-8, s. 388-407 

Hurtta, Heikki
Suomen murteiden morfologian aineslähteistä // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 1, s. 107-112

Joki, Leena
Tverin karjalaismurteiden aineistot ja tutkimus / Leena Joki - Marja Torikka // Congressus internationalis Fenno_Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno_Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 4 : Dissertationes sectionum : Linguistica 1 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo.- Tartto, 2001, s. 464-472 

Kankaanpää, Salli
From letters to news reports : Diachronic changes in Finnish  municipal press releases 1979-1999  //  New Directions in Nordic Text Linguistics and Discourse Analysis : methodological issues. - Oslo : Novus forlag,  2001. ISBN 82-7099-333-6, s. 229-242

Kansainvälinen konferenssi genrestä / Anne Mäntynen & Salli Kankaanpää // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 3, s. 472-474

Tekstit muuttuvassa työssä. Kriittinen analyysi rakennusviraston lehdistötiedotteista 1980 ja 1999 // Tietotyön yhteiskunta - kielen valtakunta / toim. Mirjaliisa Charles & Pirjo Hiidenmaa. - Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 2001. (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) vuosikirja 2001/nro 59). ISBN 951-9388-47-8, s. 263-303 

Vaatimattomasta faktojen kertojasta määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi: Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden tekstianalyysia // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000. / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 116 - 127

Viraston lehdistötiedotteiden muutoksia 1979-99 // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 5 : Dissertationes sectionum : Linguistica 2 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo.- Tartto, 2001, 34-40

Koponen, Eino
Lainaako vain? // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 19 (2001) : 3, s. 55-58  (Keskustelua)  

Koponen, Raija
Kommentti: Pekka Zaikov & Olga Iljina, Karjalainen lintumaailma ja ekspressiivisyys // Itämerensuomalaista ekspressiivisanaston tutkimusta / toim. Juha Leskinen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2001 (Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1238-6898 ; 42). ISBN 951-39-0962-X, s. 152-153 

Kommentti: Vieno Fedotova, Deskriptiiviverbejä karjalan kielessä // Itämerensuomalaista ekspressiivisanaston tutkimusta / toim. Juha Leskinen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2001 (Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1238-6898 ; 42). ISBN 951-39-0962-X, s. 27-29

Laitinen, Lea
Maamme-laulun suomennos 1851 // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 2, s. 276-277

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 2, s. 169

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 3, s. 361 

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 4, s. 529

Lehtinen, Outi
Ihminen ja kone tekstiä mankeloimassa, kuusikohtauksinen keskustelu  / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen, Mikko Lounela // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000 / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 87-97 

Lounela, Mikko
Ihminen ja kone tekstiä mankeloimassa, kuusikohtauksinen keskustelu  / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen, Mikko Lounela // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000 / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 87-97 

Länsimäki, Maija
Kommentti: Vesa Jarva, Lainattujen ja ekspressiivisten ainesten suhteesta suomen murteiden sanastossa // Itämerensuomalaista ekspressiivisanaston tutkimusta / toim. Juha Leskinen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2001 (Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1238-6898 ; 42). ISBN 951-39-0962-X, s. 36-39

Maamies, Sari
Kielenhuolto Suomessa: millaista se on ja mitä siltä odotetaan // Keelekorralduse konverents 18. ja 19. novembril 1999.  - Tallinn : Eesti Keele Instituut, 2001 (Eesti Keele Instituudi toimetised ; 8), s. 24-36

Martola, Nina
Eräät johdostyypit hakusanoina muutamissa yksi- ja kaksikielisissä sanakirjoissa (Resümee: Mõnede soome tuletustüüpide märksõnastamisest üks- ja kakskeelsetes sõnaraamatutes) // Leksikograafiaseminaar sõna tänapäeva maailmas : Leksikografinen seminaari sanat nykymaailmassa. - Tallinn : Eesti Keele Instituut, 2001 (Eesti Keele Instituudi toimetised; 9). ISBN 9985-9332-2-2, s. 43-68

Klarar man sig med inflexibilitet? Lexikografi i skärningspunkten mellan morfologi och syntax // Gäller stam, suffix och ord : festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001 / sammanställd av Sture Allén [et al.]. - Göteborg : Elanders Novum, 2001 (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning ; 29) ISBN 91-631-1542-5, s. 312-330

Die Lemmatisierung bestimmter Derivationstypen in einigen ein- und zweisprachigen Wörterbüchern. I  // Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche / Hrsg. von Irma Hyvärinen & Jarmo Korhonen . - Helsinki/ Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001 (Finnische Beiträge zur Germanistik Band 6), s. 249-262

Momentane und frequentative finnische Verben in Wörterbüchern des Sprachenpaares Finnisch/Deutsch. Eine auf zwei mittelgroßen biskopalen Wörterbüchern basierende Untersuchung. I // Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch VI / Hrsg. von Herbert Ernst Wiegand. - Hildesheim: Georg Olms Verlag, s. 132-166

Översättningsmodeller i en ordbok? // Konferensen om lexikografi i Norden (1999). Rapport från Konferens om lexikografi i Norden Göteborg 26-29 maj 1999. - Göteborg : Nordiska föreningen för lexikografi och Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet, 2001 (Nordiska studier i lexikografi ; 5) (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning ; 27) (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi ; 6)  ISBN 9-631-0854-2, s. 217-235

Nuolijärvi, Pirkko
Begreppet stadsmål och den urbana dialektologin  // Våra språk i tid och rum / redigerade av Marianne Blomqvist under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte. - Helsingfors, 2001. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ISSN 0358-0180 ; B 21) ISBN 952-10-0119-4, s.123-133

Kieli kulttuurissa // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 19 (2001) : 7, s. 5-9

"Rakas Tarja" ja "hyvä ystävä". Puhuttelu minän ja sosiaalisten suhteiden esittämisen keinoina televisiokeskustelussa (Summary: Terms of address as a means of expressing self and social relations) / Pirkko Nuolijärvi & Liisa Tiittula // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 4, s. 580 - 601

Suomen kielen asema tieteen kielenä // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 2, s. 270

Ymmärtämisen ulottuvuuksia vuorovaikutuksessa // Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXI. Vaasa 10. - 12.2.2001 / toimittanut Outi Järvi. - Vaasa, 2001. (Vaasan yliopiston käännöstieteen ja ammattikielten tutkijaryhmän julkaisut N:o 28) ISSN 1235-5992, ISBN 951-683-951-7, s. 27-43

Paikkala, Sirkka
Lagstiftningen om ortnamn i Finland (Summary: The Legislation on Place Names in Finland) // Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13 - 17 juni 1998 / Gunilla Harling-Kranck (red.). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001 (Studier i nordisk filologi ISSN 0356-0376 ; 78) s. 227-236  

Paikannimet kulttuuriperintönä // Nimien maailmasta / toim. Kaija Mallat, Terhi Ainiala, Eero Kiviniemi. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001. (Kieli, ISSN 0782-8519 ; 14) ISBN 952-10-0186-0, s. 176-191

Place Names  as Cultural Heritage // Onoma : Bibliographical and information bulletin ; Bulletin  d'information et de bibliographie. - Louvain. ISSN  0078-463X.  35 (2000), s. 145-165

Palkki, Riitta
Lagring av ordbok över äldre finskt skriftspråk i strukturerad form // Konferensen om lexikografi i Norden (1999). Rapport från Konferens om lexikografi i Norden Göteborg 26-29 maj 1999. - Göteborg : Nordiska föreningen för lexikografi och Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet, 2001 (Nordiska studier i lexikografi ; 5) (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning ; 27) (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi ; 6)  ISBN 9-631-0854-2, s. 271-281

Vanhan kirjasuomen sanakirjan rakenteisesta tallentamisesta (Resümee: Vana soome kirjakeele sõnaraamatu struktuuri salvestamine) // Leksikograafiaseminaar söna tänapäeva maailmas : Leksikografinen seminaari sanat nykymaailmassa. - Tallinn : Eesti Keele Instituut, 2001 (Eesti Keele Instituudi toimetised; 9). ISBN 9985-9332-2-2, s. 90-100 

Paloposki, Outi
Kääntäminen historiassa // Alussa oli käännös / Riitta Oittinen ja Pirjo Mäkinen (toim.). - Tampere : Tampere University Press, s. 349–373 

Originality and the Defence of Translation // The Translator 7 (2001) :1, s. 71–89 

Past Visions, Completed Missions: Early Literary Translators Working into Finnish // Mission, Vision, Strategies, and Values / Pirjo Kukkonen ja Ritva Hartama-Heinonen (toim.). - Helsinki : Helsinki University Press, s. 171–178

Piehl, Aino
Suomen kieli [japaninkielinen käännös ; Japanese translation] / Esko Koivusalo ; Aino Piehl // Nordens språk [japaninkielinen käännös ; Japanese translation] / red. av. Allan Karker, Birgitta Lindgren, Ståle Loland ; Copyright Y. Yamashita, N. Mori, N. Fukui, K. Yoshida. - Japan : Tokai University Press, 2001, s. 136-163 

Pitkänen, Ritva Liisa
The oldest toponyms and the origins of the population of the Finnish south coast // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 6 : Dissertationes sectionum : Linguistica 3 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo.- Tartto, 2001, 53-58

Punttila, Matti
Moderatiivsuse väljendamine läänemeresoome keeltes // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 6 : Dissertationes sectionum : Linguistica 3 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo. - Tartto, 2001, 61-64

Olla-verbin reduplikatiivisista sanaliitoista // Keele kannul : Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks 12. märtsil 2001. - Tartu , 2001 (Tartu ülikooli eesti õppetooli toimetised 1406-0183 ; 17). ISBN 9985-4-0171-9, s. 275-284

Raevaara, Liisa
Institutionaalinen vuorovaikutus ja sen tutkiminen / Liisa Raevaara, Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana // Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia / toim. Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana ja Liisa Raevaara. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.(Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 173) ISBN 951-746-250-6, s. 11-38

Kysymisestä ja vastaamisesta institutionaalisena toimintana // Keskustelunanalyysin näkymiä / toim. Mia Halonen ja Sara Routarinne. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001. (Kieli, ISSN 0782-8519 ; 13) ISBN 952-10-0190-9, s. 47-69

Lääketieteen termit lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa /  Markku Haakana,  Liisa Raevaara, Johanna Ruusuvuori  // Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia / toim. Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana ja Liisa Raevaara. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.(Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 173) ISBN 951-746-250-6, s. 196-222

Lääkärin kysymykset ja potilaan vastaukset / Liisa Raevaara ja Marja-Leena Sorjonen  // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001.  ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 49-69

Potilaan diagnoosiehdotukset lääkärin vastaanotolla  // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001. ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 113-133 

Potilaan elämäntavoista keskusteleminen / Anssi Peräkylä, Marja-Leena Sorjonen, Tuukka Tammi, Liisa Raevaara ja Markku Haakana  // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001. - 212 s. ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 161-182

Reuter, Mikael
Hvad indebærer det at et samfund er to-sproget? Exemplet Finland // Rapport från Konference om sprogpolitik, Kangerlussuaq 12-14 januari 2001. - Nuuk, 2001. - 12 s. 

Inuiaqatigiit marluinnik oqaaseqarnerat qanoq ittunik nassataqarpa? // Rapport från Konference om sprogpolitik, Kangerlussuaq 12-14 januari 2001. - Nuuk, 2001. - 12 s.

Laga och lave // Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001 / Redigerad af Henrik Galberg Jacobsen ; Jorgen Schack. - Dansk Sprognævn, 2001. - (Dansk Sprognævns skrifter ISSN 0415-0155 ; 31). - ISBN 87-89410-10-6, s. 82-87

Nordic contributions to national language policies // Institutional status and use of national languages in Europe. - Sankt Augustin : Asgard, 2001. - (Plurilingua ; 27). - ISBN 3-427-64231-3, s. 171-178

Språkvård och språkpolitik i Norden  // Våra språk i tid och rum / redigerade av Marianne Blomqvist under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte. - Helsingfors, 2001. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ISSN 0358-0180 ; B 21) ISBN 952-10-0119-4, s.188-197

Svenskan i Finland [japaninkielinen käännös ; Japanese translation] // Nordens språk [japaninkielinen käännös ; Japanese translation] / red. av. Allan Karker, Birgitta Lindgren, Ståle Loland ; Copyright Y. Yamashita, N. Mori, N. Fukui, K. Yoshida. - Japan : Tokai University Press, 2001, s. 116-135

Ruppel, Klaas
Die FU-Transkription, ISO 10646 und Unicode // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 6 : Dissertationes sectionum : Linguistica 3 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo. - Tartto, 2001, 105-112 

Sandström, Caroline
Synchronic variation in the gender system during dialect levelling // International conference on language varition in Europe: Proceedings of the First international conference on language variation in Europe. - Barcelona, 2001. ISBN 84-607-2689-4, s. 197-205 

Seppänen, Eeva-Leena
Demonstratiivipronominit läsnäolijaan viittaamisen keinoina suomalaisessa keskustelussa // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 6 : Dissertationes sectionum : Linguistica 3 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo. - Tartto, 2001, 167-173 

Slotte, Peter
Lars Huldén och ortnamnen // "jag kan inte vara allvarsam tillräckligt lång stund" Lars Huldén 75 år. Föredrag hållna vid ett jubileumsseminarium för Lars Huldén den 25 april 2001 / Redaktion: Nina Edgren-Henrichson, Magnus Pettersson och Lena Huldén. - Helsingfors : Svenska litteratussällskapet i Finland. (Källan. Svenska litteratursällskapet informerar ISSN 1237-8356 ; 2001 : 3), s. 13-21

Många Jupitrar i alnackan // Våra språk i tid och rum / redigerade av Marianne Blomqvist under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte. - Helsingfors, 2001. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ISSN 0358-0180 ; B 21) ISBN 952-10-0119-4, s. 226-236 

Sorjonen, Marja-Leena
Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus tarkastelun kohteena / Anssi Peräkylä, Kari Eskola ja Marja-Leena Sorjonen // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001. ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 7-26

Lääkärin kysymykset ja potilaan vastaukset / Liisa Raevaara ja Marja-Leena Sorjonen  // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001.  ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 49-69

Lääkärin ohjeet  // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001. - 212 s. ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 89-111 

Potilaan elämäntavoista keskusteleminen / Anssi Peräkylä, Marja-Leena Sorjonen, Tuukka Tammi, Liisa Raevaara ja Markku Haakana  // Keskustelu lääkärin vastaanotolla / toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä, Kari Eskola. - Tampere Vastapaino 2001. ISBN 951-768-083-X (nid.), s. 161-182

Simple answers to polar questions: the case of Finnish // Studies in Interactional Linguistics / Margret Selting & Elizabeth Couper-Kuhlen (toim.). - Amsterdam :  John Benjamins, 2001. ISBN 90-272-2620-2, s. 405-431

"Tästä asiasta me ei oikeastaan vielä tiedetä mitään" - Auli  Hakulinen 60 vuotta / Jyrki Kalliokoski & Marja-Leena Sorjonen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 1, s. 133-138

Tiililä, Ulla
Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä // XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. - 20.5.2000 / Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2001 (Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 41), s. 76-86

Torikka, Marja
Tverin karjalaismurteiden aineistot ja tutkimus / Leena Joki - Marja Torikka // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 4 : Dissertationes sectionum : Linguistica 1 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo.- Tartto, 2001, s. 464-472 

Tuomi, Tuomo
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen haasteet : johtokunnan puheenjohtajuuskausi // Agricolasta Inkeriin : Juhlakirja Ilkka Savijärven 60-vuotispäiväksi. - Joensuu : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 2001 (Studia Carelica humanistica 0786-9452; 17). ISBN 951-708-989-9, s. 22-27 

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Åländska efternamn - struktur och utveckling (Summary: Surnames of Ålanders - structure and development) // Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13 - 17 juni 1998 / Gunilla Harling-Kranck (red.). - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001 (Studier i nordisk filologi ISSN 0356-0376 ; 78) s. 318-331 

Vanhatalo, Ulla
Ekspressiivisanaston kontrastiivisen tutkimisen mahdollisuuksista // Itämerensuomalaista ekspressiivisanaston tutkimusta / toim. Juha Leskinen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2001 (Suomen kielen laitoksen julkaisuja 1238-6898 ; 42). ISBN 951-39-0962-X, s. 131-136

Vilkuna, Maria
Miten erilainen suomen kieli on? // Tiede ja elämä : Tieteen päivät 2001 / toim. Jan Rydman. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2001. ISBN 951-96492-6-3, s. 205-214 

Vilppula, Matti
Ihminen - nainen vai mies? // Congressus internationalis Fenno_Ugristarum (2000) : Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.8.2000. Pars 6 : Dissertationes sectionum : Linguistica 3 / redegit Tõnu Seilenthal ; curaverunt: Anu Nurk, Triinu Palo. - Tartto, 2001, 357-362 

Är eller var? Tempusproblem i ordboksdefinitioner // Konferensen om lexikografi i Norden (1999). Rapport från Konferens om lexikografi i Norden Göteborg 26-29 maj 1999. - Göteborg : Nordiska föreningen för lexikografi och Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning Göteborgs universitet, 2001 (Nordiska studier i lexikografi ; 5) (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning ; 27) (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi ; 6)  ISBN 9-631-0854-2, s. 437-448

Yli-Luukko, Eeva
Hämäläistä taukoilua (Abstract) // 21. Fonetiikan päivät. Turku 4. - 5.1.2001. - Turku, 2001, s. 19-28

Yläsatakuntalainen intonaatiokuvio (Summary: Intonation pattern in upper Satakunta) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 1, s. 2-21
 

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit

Aapala, Kirsti
Suomi, Ruotsi ja Venäjä - oma ja naapurin nimi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 39-40 

Aikio, Samuli
Anvisningar för namnplanering inom tvåspråkiga områden / Samuli Aikio, Sirkka Paikkala, Peter Slotte // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 18-21

Lapin pitäjien nimiä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 32-34

Ohjeita kaksikielisten alueiden nimistönsuunnitteluun / Samuli Aikio, Sirkka Paikkala, Peter Slotte // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 26-31 

Ainiala, Terhi
Kotiseutu on kielessä ja mielessä // Päijät-Häme. 23.8.2001

Larussa vai Lauttasaaressa - kaupunkinimistö tutuksi //  Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 9-11 

Maailma muuttuu, nimet muuttuvat // Intermetso : Metso-konsernin henkilöstölehti. 2001 :1, s. 10 

Mistä Hämeenkyrön paikannimet tulevat? // Hämeenkyrön Sanomat. 5.7.2001

Paikannimet ovat viestejä // Päijät-Häme. 27.8.2001

Topenon nimistä // Lopen Lehti. 28.11.2001, s. 2 

Alanen, Timo
Somerolaiset linja-automiehet jatkosodassa // Someron joulu. - Somero : Somero-seura. 2001, s. 64-68

Timo Tuomisen sotareissu // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2001, s. 24-25 

Bergström-Söderlund, Susanne
Dialekten i "Okänd soldat" // Kuriren. - Vasa : F. Weegar, 2001 : 1, s. 10 - 11

Blomfelt, Nora
Från Cedrik till Ynk. Muminfigurer på svenska och finska // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 19 

Hänger din huppare på en bygel? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 27-28 

Eronen, Riitta
E-asiointi   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 35 (Kysyttyä)

Henki vai henkilö : Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 36  (Kysyttyä)

Kaupunkisuunnittelua nimistön keinoin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 37-38

Kotus täyttää vuosia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 :  1, s. 3

Maapalloistuneet sanat // AAC-Bulletin 1/2001

Mobiili   // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 35 (Kysyttyä)

Pieniä ja suuria pronominipulmia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 28-29

Rulettaa : Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 35  (Kysyttyä)

Terveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. fs476748. 2001 : 1, s. 11-13

Ulkomaalainen ja ulkomainen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 20

Uuden tekniikan uudet sanat // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. 2001 : 4, s. 14 

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. fs476748. 2001 : 2, s. 20

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. fs476748. 2001 : 3, s. 18 

Valtiotieteen vai valtiotieteiden kandidaatti? : Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 37 (Kysyttyä)

Viestintävirasto // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 35

Viivat uusiksi, korjaus Kielikellon 3/2001 yhdysmerkkiohjeisiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 35

Forsman, Sandra
Om dialekt och riksspråk i den svenskösterbottniska skolan // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 2, s. 15-20

Skolord // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2000 : 4, s. 16

Språkspalten byter redaktör // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2001 : 3, s. 16 

Granqvist, Kimmo
Suomen romanikieli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 :  1, s. 4-8 

Gustafsson, Anna Maria
Digital-tv // Officiella tidningen. 25.4.2001 (Myndigheternas svenska) 

Kommatera rätt // Officiella tidningen. 31.10.2001 (Myndigheternas svenska)

Livskompetens // Officiella tidningen. 28.2.2001 (Myndigheternas svenska) 

Mervärdesmat 29.8.2001 // Officiella tidningen. 29.8.2001 (Myndigheternas svenska) 

Talesmän och riksdagsledamöter // Officiella tidningen.27.6.2001 (Myndigheternas svenska) 

Heikkilä, Elina
Palkkauksen vaikutus työmotivaatioon - vai työmotivaatiolle? Kun sijamuodot sekaantuvat // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 2, s.74 -75

Pruukaakko kronklata? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 72 (2001) : 2, s. 41 

Vähän paljon // Ilta-Sanomien Viikkoliite.17.2., s. 8. (Kielipeli-palsta) 

Heikkinen, Vesa
Kuvia kirjoitetusta suomesta / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen, Mikko Lounela  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 12-15

Pieni juttu, isohko asia // Journalisti. - Helsinki. 23.3.2001

Presidentti puhui kuin poliitikko // Aamulehti. - Tampere. 19.1.2001 (Alakerta)

Tekijät ja lukijat tekstien väleissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 4-6  

Hiidenmaa, Pirjo
Aavemaista kieltä // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. 2001 : 4, s. 12-13

Kielitoimiston puhelinneuvonta - kuka kysyy ja miksi?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 25-27

Kieli työelämässä : Teksti työnä, virka kielenä // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001, s. 10 

Hoyer, Karin
Dövhet och teckenspråk öppnar nya dörrar // Postcards, Implicitness, Constructions 14.10.2001 / Eds. Ville Laakso, Jaakko Leino, Jarno Raukko. - Vantaa, 2001, s. 168-174 

En minoritet inom en minoritet // Kuurojen lehti. 2001 : 2, s. 40-41 

Hurtta, Heikki
Askel askeleelta  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 14-16

Kielentutkimus ja rumat sanat  // Aikalainen. ISSN 1239-3266. 6 (2001): 4, s. 3 (Suomen kielen palsta)

Miten jänkä taipuu  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 35 (Kysyttyä)

Hyvärinen, Riitta
Itäuusimaalaisuus on tarinoita // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 72 (2001) : 4, s. 37

Kustannustoimittaja - kirjailijan paras kaveri?  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 36-37   (Kieli työssä)

Sinut korkojen kanssa - kielenhuoltajana Suomen Pankissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 31-32   (Kieli työssä)

Nimi kuuluu kaikille? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 4, s. 60-61

Suomeisen Antsu ja automurtaja Asemakadulta // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 72 (2001) :10, s. 41

Sähköistä kielenkäyttöä // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 5, s. 102-103

Uusi nimi tuo onnen // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 72 (2001) : 1, s. 35

af Hällström, Charlotta
En grömt bigåva pristagare  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 10-11

Talat språk på Hanaholmen  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 8-9

Hänninen, Anneli
Puhdas kaula : Vastaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 34  (Kysyttyä)

Kolehmainen, Taru
Kielilautakuntien ensimmäinen yhteinen kokous // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 9-11

Maksetaanko euroina vai euroissa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 8-13

Millaisesta tavutuksesta kannattaa kiivailla? Vastine Aarne Kinnuselle // Helsingin Sanomat. 27.1.2001 (Keskustelua)

Missä, missä pilkut on? // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. 2001 :3, s. 62-63

Onnea, herra Andersson!  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 8 (2001) : 4, s. 32

Ruumiista Korppiselle // Länsi-Uusimaa. 8.9.2001 (Vastine)

Tavaamisesta tavuttamiseen  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 21-24

Korhonen, Ritva
Syntyikö Vionoja Ullavalla? // Helsingin Sanomat. 25.9.2001

Lehtinen, Outi
Kuvia kirjoitetusta suomesta / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen, Mikko Lounela  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 12-15

Lounela, Mikko
Kuvia kirjoitetusta suomesta / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen, Mikko Lounela  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 12-15

Länsimäki, Maija
Vinoviivamuotia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 21-23  

Maamies, Sari
Euroopan kielivuoden päättyessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 3

Maiden ja saarten nimien taivuttaminen / Raija Moilanen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 32-35

Nimistönhuolto, kielellistä ympäristönsuojelua  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 3

Tekstit työnä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 3

Työtä kielten parissa ja kielten hyväksi : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 25-vuotias / Sari Maamies ja Pirkko Nuolijärvi // Etelä-Suomen sanomat. 9.4.2001. (Ilm. myös: Hämeen Sanomat 21.3., Kansan Tahto 21.3., Savon Sanomat 21.3., Etelä-Suomen Sanomat 9.4. ja Pohjolan Sanomat 30.4.)

Mikkonen, Pirjo
Karjalaisia sukunimiä: arvoitukselliset eläinaiheiset henkilönnimet // Joulukannel : Karjalan liiton joulujulkaisu. - Helsinki, 2001, s. 45-47

Ostoksilla Isossa Omenassa  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 39  (Kysyttyä)

Yhdysmerkki vai ei: Viron-matka ja Tapiolan seutu ; Nimien taivutusongelmia: Joe, Harley ja Sydney // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 41-42  (Kysyttyä) 

Moilanen, Raija
Maiden ja saarten nimien taivuttaminen / Raija Moilanen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 32-35

Set-top boxista tv-sovitin  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 39-40  (Kysyttyä)

Y-tunnus LY-tunnuksen tilalle  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 40  (Kysyttyä)

Nuolijärvi, Pirkko
Forskningscentralen för de inhemska språken 2000: Ett arbete inom språket och för språkens bästa // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001, s. 4-5

Hämeen murteiden levinneisyys ja nykytila // Hämeen käräjät II. Hämeen murteet ja kirjoituksia Hämeestä / Peltovirta, Jukka. - Hämeen Heimoliitto ry. - Hämeenlinna : Karisto, 2001, s. 10-22 

Kieli: kaiken aikaa uutta, vanhaa ja lainattua // Kulttuuri 2001. Uutislehti numero 3. / Suomen Akatemia. - Helsinki : Suomen Akatemia, 2001, s. 30-32

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vuonna 2000: Työtä kielten parissa ja kielten hyväksi // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001, s. 2-3

Lukijalle // Kotimaisten kielten talo. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toiminnan suuntaviivoja 2000-luvun alussa. - Helsinki, 2001 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 119). ISBN 951-9475-89-3, s. 3 

Puhumisesta ja puhekulttuurin pysyvyydestä // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2001 : 2, s. 8-10 

Research Institute for the Languages of Finland in 2000: Work with and for Languages // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001, s. 6-7

Työtä kielten parissa ja kielten hyväksi : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 25-vuotias / Sari Maamies ja Pirkko Nuolijärvi // Etelä-Suomen sanomat. 9.4.2001. (Ilm. myös: Hämeen Sanomat 21.3., Kansan Tahto 21.3., Savon Sanomat 21.3., Etelä-Suomen Sanomat 9.4. ja Pohjolan Sanomat 30.4.)

Paikkala, Sirkka
Anvisningar för namnplanering inom tvåspråkiga områden / Samuli Aikio, Sirkka Paikkala, Peter Slotte // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 18-21

Ohjeita kaksikielisten alueiden nimistönsuunnitteluun / Samuli Aikio, Sirkka Paikkala, Peter Slotte // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 26-31

Suomalaisten sukunimien historiaa // Mitä missä milloin 2002. - Helsinki : Otava, 2001, s. 265-269 

Paloposki, Outi
Suomen kirjallisuus ulkomailla // Kääntäjä 2/2001, ? 

Piehl, Aino
Euro ja sentti suomeksi  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 38   (Kysyttyä)

Euro, Suomen valuutta // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2001 : 112, 26.9.2001, s. 16-17

Euroopan unioni - maailman suurin käännösmylly // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. fs476748. 2001 : 3, s. 15-18

Kahden kerroksen kieltä // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2001, 31.1.2001, s. 18–19

Lyhenteet €, e ja EUR // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 38-39   (Kysyttyä)

Lyhentämätön sana alkuvaiheessa helpoin ymmärtää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 38   (Kysyttyä)

Miljardi, miljoona ja tuhat euroa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 39   (Kysyttyä)

Oma raha, omat sanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 38   (Kysyttyä)

Schengenin sopimus muuttaa Schengen-kansalaisten elämää ja kieltä // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2001 : 37, 28.3.2001, s. 16-17

Sentin merkitseminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 39   (Kysyttyä)

Punttila, Matti
Kieli ja identiteetti  (lyhennelmä Mänttärin sukujuhlassa 9.7.2000 pidetystä esitelmästä) // Niinipuu : Mänttärin sukuyhdistyksen jäsenlehti. - Anjalankoski : Mänttärin sukuyhdistys, 1995-. ISSN    1238-240X. Vol. 7 (2001) : 1, s. 16-17 (lyhentämättömänä Mänttärin sukuyhdistyksen kotisivulla) 

Miten suomen kirjakieli valittiin? Miksi lähtökohtana ei ole esimerkiksi savon murre? (vastaus lukijakyselyyn) // Tiede. - Helsinki Media. 2001 : 7, s. 64

Saveron kirjattu menneisyys // Anjalankosken Sanomat. 2.8.2001, s. 2 

Pyhälahti, Minna
Ajatusviiva ja yhdysmerkki  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 40  (Kysyttyä) 

Milloin välilyönti yhdysmerkin edelle? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 41  (Kysyttyä) 

Sanaluokkien taistelu // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 7, s. 52-53 

Tarttuuko substantiivitauti? // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2001 : 62, 30.5.2001, s. 14-15  

Verbien kertomaa // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039_5587. 72 (2001) : 8, s. 41

Raevaara, Liisa
Vanhuus vaivojen selittäjänä // Gerontologia. 2001 : 2, s. 176-177 

Reuter, Mikael
Finnair försummar svenskan // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 11.1.2001

Jubileumsår med nya utmaningar // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 1, s. 3-4


Låt oss slå vakt om mångfalden // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 3

När Y-signum blev FO-nummer, eller Stora slaget om Y// Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 25

Räsänen, Matti
Entistä ehompi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 26-27

Miksi mennään mönkään // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 30-31 

Mitä Kielitoimiston puhelinneuvonnasta kysytään // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 28-33

Seppänen, Eeva-Leena
Tämä ja tuo keskustelussa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 4, s. 23-24

Slotte, Peter
Anvisningar för namnplanering inom tvåspråkiga områden / Samuli Aikio, Sirkka Paikkala, Peter Slotte // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 18-21

Ohjeita kaksikielisten alueiden nimistönsuunnitteluun / Samuli Aikio, Sirkka Paikkala, Peter Slotte // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 26-31

Rätt om Pedersöre  // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 5.12.2001

Två gånger fel // Vasabladet. - Vasa : Vasabladet. 12.12.2001

Welling och Kivitok // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 14.1.2001

Tanner, Satu
Saunan sanoja // Sauna. - Helsinki : Sauna-seura. ISSN 0357-6566. 2001 : 2, s. 4-9

Tiililä, Ulla
Näkymiä tekstityöhön ja työteksteihin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 7-11

Valitse ja osta // Ilkka. - Seinäjoki. 8.1.2001

Vaula, Sari
Euro mielessämme. // Suomen Lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 68 (2001) : 9, s. 37

Monen alan ammattilaisia Kielitoimiston kursseilla / Sari Vaula ja Annastiina Viertiö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 34-35 

Muodot voivat aiheuttaa päänvaivaa // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 6, s. 62 

Vertailumuotojen sudenkuoppia // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 3, s. 62 

Viertiö, Annastiina
Monen alan ammattilaisia Kielitoimiston kursseilla / Sari Vaula ja Annastiina Viertiö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 3, s. 34-35

Nipotuksen harjoittamista? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2001 : 1, s. 58-59

Odotetaan kopiointia! // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. 2001 : 8, s. 52-53 

Pilkku vai ei? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. 72 (2001) : 5, s. 43 

Sydneyhyn vai Sydneyyn? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. 72 (2001) : 7, s. 41 

Vilppula, Matti
Hausjärven murre // Hausjärvi-kirja / Lasse Toivola. - Hämeenlinna : Hausjärvi-seura, ry., 2001, s. 75-96 

Kiva - ett ord från Kajanaland // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s.12-13 

Welin, Saara
Luovutettujen kuntien suomalaisnimien taivutus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 2, s. 19-21 

Äikäs, Monica
Språkliga problem i översatta läromedel  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 2, s. 12-14
 

Palaa otsikoihin

Arvostelut


Ainiala, Terhi
Isoisien asuinsijoilla (Arvost. teos: Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna / Anna Kirveennummi, Riitta Räsänen. - Helsinki, 2000) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 8 (2001) : 1, s. 32-33 

Nurmijärvellä koettua ja elettyä (Arvost. teos: Eteläisessä Hämeessä. Kirjallisia kuvia Nurmijärveltä / Toim. Pirjo Itkonen. - Nurmijärvi, 2000) //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 8 (2001) : 4, s. 40- 41 

Recension (Arv. teos: Nimien vuoksi / Toim. Johanna Komppa, Kaija Mallat & Toni Suutari. - Helsinki, 2001) // Namn och bygd. - Uppsala. Vol. 89 (2001), s. 187-188 

Eiras, Vuokko
Kurzrezension (Arvost. teos: Sukukansapäivien satoa. Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta / Redaktion Marja Lappalainen. - Helsinki, 2000) // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura. ISSN 0355-1253. 56 (2001) : 1 -  3, s. 470-471  

Eronen, Riitta
Hyvä elämä itäafrikkalaiseen tapaan (Arvost. teos: Parempi pakaroitta kuin päätä vailla : 500 sananlaskua hyvästä elämästä / Raimo Harjula. - Helsinki, 2000) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Stellatum. ISSN 1236-794X. 8 (2001) : 1, s. 35

Omfattande ordbok över finsk slang  (Arvost. teos: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : stadin slangin suursanakirja / Heikki Paunonen ja Marjatta Paunonen) / (översättning från finska: Nina Martola) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. Vol. 8 (2001), s. 189-194

Slangin pikkujättiläinen   (Arvost. teos: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : stadin slangin suursanakirja / Heikki Paunonen ja Marjatta Paunonen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki :  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2001 : 1, s. 18-20

Falk, Mia
Praktisk hjälpreda för bättre dokument (Arvost. teos: Skriva på kontor. Standarder och rekommendationer för dokumentutformning. - SIS Förlag, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 22 

Forsberg, Hannele
Kaksi murrekirjaa Savon maakunnasta (Arvost. teokset: Savonlinnan seudun murrekirja / Marjatta Palander. -  Helsinki, 1999 ; Mikkelin seudun murrekirja / Aila Mielikäinen. - Helsinki, 1999) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 1, s. 156-162

Forsman, Sandra
2 000 nya ord på väg in i 2000-talet (Arvost. teos: Nyordsboken. Med 2 000 nya ord in i 2000-talet. Svenska  språknämnden och Nordstedts Ordbok. - Stockholm, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 1, s. 24-25

Domstolsord på fem språk (Arvost. teos: Tuomioistuinsanasto / red. Kaisa Kuhmonen. - Helsinki, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken.  ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 21

Kan man äta tamago? (Arvost. teos: Galangal - och 1 500 andra ord / Adam Alsing & Erik Videgård. - 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken.  ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 21

Två nya språkspaltsböcker (Arvost. teokset: Vi säger så / Lars-Gunnar Andersson, 2000 ;  Språkfrågor / Siv Strömquist, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken.  ISSN 0358-9293. 2001 : 1, s. 26

Hiidenmaa, Pirjo
Mistä sanat tulevat? (Arvost. teos: Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja 1-3 / päätoimittaja Ulla- Maija Kulonen. - Helsinki, 1993-2000) //  Kirjakatsaus : uutuuskirjojen arvosteluja. - Helsinki : Uutis-Apaja, 1998-. ISSN 1456-2685. 2001, toukokuu, s. 12

af Hällström, Charlotta
En deilig dag for å gå på tur! (Arvost. teos: Nordisk språkförståelse / Catharina Grïnbaum. - Voksenåsen, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 22

Grammatik för nybörjare (Arvost. teos: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare / Gunlög Josefsson. - Lund, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 23 

Inledning till grammatiken (Arvost. teos: Inledning till grammatiken / Ulf Teleman, Staffan Hellberg och Erik Andersson. - Stockholm, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 23 

Skriv rätt på svenska och engelska (Arvost. teos: Skrivregeler för svenska och engelska från TNC (TNC 100). - Solna : Terminologicentrum TNC, 2001)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 24 

Språkligt lösgodis (Arvost. teos: Våra språk i tid och rum / Marianne Blomqvist et al. (red.). - Helsingfors, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 23 

Julkunen, Verna
Arkitekstien analyysia (Arvost. teos: Glenn F. Stillar: Analyzing everyday texts. Discourse, rhetoric and social perspectives, 1998) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 2, s. 357-359 

Kankaanpää, Salli
Kirjeiden kirjoittamisen sosiaalisia käytänteitä (Arvost. teos: Letter writing as a social practice / David Barton & Nigel Hall (toim.). -  Amsterdam,  2000) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 2, s. 347-357 

Laitinen, Lea
Semiotiikan yleisesityksiä (Arvost. teokset: Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin / Harri Veivo & Tomi Huttunen. - Helsinki, 1999 ; Semiotiikka vasta-alkajille ja edistyville / Paul Cobley & Liza Jantz. - Helsinki, 1999 ; The Routledge companion to semiotics and linguistcs / Paul Cobley (toim.). - New York, 2001) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. 105 (2001) : 4, s. 673-679 

Lindberg, Silva
Hjärngymnastik  (Arvost. teos: Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk / Anna Hallström och Urban Östberg. - Lund : Studentlitteratur, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 24 

Svenska ortnamn i Estland   (Arvost. teos: Svenska ortnamn i Estland med svenska motsvarigheter /  Marianne Blomqvist. - Ekenäs, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 1, s. 26

Martola, Nina
Första svenska ordboken (Arvost. teos: Norstedts första svenska ordbok)  // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 4, s. 24-27

Nuolijärvi, Pirkko
Moniäänistä morfologian tutkimusta (Arvost. teos: Morfologiasta moniäänisyyteen: Suomen kielen kvasirakenteen merkitys, käyttö ja kehitys / Taru Salminen. - Helsinki, 2000) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 105 (2001) : 3, s. 475-480

Slotte, Peter
Svenska ortnamn i Estland (Arvost. teos: Svenska ortnamn i Estland / Marianne Blomqvist. - Ekenäs, 2000) //  Svenskbygden. - Ekenäs, Svenska folkskolans vänner. ISSN 0356-1755. 80 (2001) : 2, s. 17-19 

Södergård, Lisa
Språkliga möten (Arvost. teos:  Språkliga möten. Tvåspråklighet och kontaktilingvistik / Ulla Börestam & Leena Huss. - Lund : Studentlitteratur, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 25 

Svenska sakprosa (Arvost. teos: Verklighetens texter. Sjutton fallstudier / Björn Melander & Björn Olsson, red. - Lund : Studentlitteratur, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 25 

Två böcker om textanalys (Arvost. teos:  Att analysera text. Stilanalys med exempel. 3 uppl. / Lars Melin & Sven Lange. - Studentlitteratur, 2001 ; Metoder för brukstextanalys / Lennart Hellspong. - Lund : Studentlitteratur, 2001) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. -  Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2001 : 3, s. 24 

Tanner, Satu
Främmandeordbok av encyklopedist (Arvost. teos: Suuri sivistyssanakirja / Veli Valpola. - Helsinki, 2001) / (översättning från finska: Nina Martola) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. Vol. 8 (2001), s. 259-267 

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Recension (Recension av: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav / Olav Veka. - Oslo, 2000) // Studia anthroponymica Scandinavica. - Uppsala : Swedish Science Press [distr.]. ISSN 0280-8633. Vol.19 (2001), s. 162-166
 

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat <URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=1086>


Aalto, Tiina
Toritiestä Vilukkotie, Kotitiestä Rusojuurentie // Helsingin Sanomat.10.7.2001, s. B5

Aapala, Kirsti
Inarinsaame - kotimaisin kielemme // Helsingin Sanomat.10.4.2001, s. B4  Nimettömän nimi // Helsingin Sanomat. 2.1.2001, s. B7
Sinistä silmäniloa // Helsingin Sanomat. 29.5.2001, s. B5
Variksien marjat  // Helsingin Sanomat. 25.9.2001, s. B5

Eronen, Riitta
Helpottaako easiointi? // Helsingin Sanomat. 27.11.2001, s. B5
Ulkomaalaiset ja ulkomaiset ystävät  // Helsingin Sanomat. 21.8.2001, s. B10

Forsberg, Hannele
Koska meitä käsketään // Helsingin Sanomat.18.9.2001, s. B10
Mahdoton tehtävä // Helsingin Sanomat. 28.8.2001, s. B5

Hurtta, Heikki
Erki Nool Otepäällä  // Helsingin Sanomat. 17.7.2001, s. B5
"Glims talomuseo"  // Helsingin Sanomat. 17.4.2001, s. B10
Häissä Kuhmoisissa // Helsingin Sanomat. 4.12.2001, s. B6
Kansainväliset kisat? // Helsingin Sanomat. 20.3.2001, s. B6
"Meni ko jänkähä" // Helsingin Sanomat. 2.10.2001, s.
Muuttuuko kieli, muuttuuko maailma? // Helsingin Sanomat. 6.11.2001, s. B9
Ota minut vihtoriksi // Helsingin Sanomat. 5.6.2001, s. B5
Rappeutuuko kieli? // Helsingin Sanomat. 4.9.2001, s. B7
Suomalaisittain huono tulos // Helsingin Sanomat. 30.1.2001, s. B9

Joki, Leena
Kapakka on siisti mesta // Helsingin Sanomat.  24.4.2001, s. B5

Kankaanpää, Salli
Väitteitä piilossa // Helsingin Sanomat. 27.3.2001, B5 

Kolehmainen, Taru
Alejen aika // Helsingin Sanomat. 23.1.2001, s. B7
Joululaulujen kielisolmuja // Helsingin Sanomat. 24.12.2001
"Loihesi lausumahan"  // Helsingin Sanomat. 14.8.2001, s. B5
Positiivinen tulos on negatiivista  // Helsingin Sanomat. 8.5.2001, s. B7
Roskaruokaa? // Helsingin Sanomat. 9.10.2001, s. B6
Ruumis, kalmo ja keho // Helsingin Sanomat. 3.7.2001
Vammat piiloon? // Helsingin Sanomat. 12.6.2001, s. B5

Korhonen, Ritva
Kokemuksia nimestä ja paikasta // Helsingin Sanomat. 24.7.2001, s. B5 

Länsimäki, Maija
Elohiiri hyppää // Helsingin Sanomat. 3.4.2001, B6
Käpälöintiä // Helsingin Sanomat. 19.6.2001, B5
Laskiaisrokkaa // Helsingin Sanomat. 27.2.2001, B5
Lusikka kauniiseen käteen // Helsingin Sanomat. 13.2.2001, s. B6
Muumisisarukset lähtee Japaniin // Helsingin Sanomat. 9.1.2001, s. B7
Paikkaillaanko potilasta kirveellä? // Helsingin Sanomat.15.5.2001, s. B11
Pidetäänkö peijaiset? // Helsingin Sanomat. 30.10.2001, s. B6
"Remonttivapaa koti" // Helsingin Sanomat. 31.7.2001, s. B4

Piehl, Aino
Oma vai vieras euro? // Helsingin Sanomat. 11.12.2001, s. B7

Punttila, Matti
Mistä kirjakieleen tuli d? // Helsingin Sanomat. 13.11.2001, s. B4
Murteellisuuksia kirjakielessä. // Helsingin Sanomat. 18.12.2001, s. B6

Pyhälahti, Minna
Voiko ihminen olla "se"?  // Helsingin Sanomat. 16.10.2001, s. B6

Sarvas, Leena
Simaa simasuille // Helsingin Sanomat. 1.5.2001, s. B7

Slotte, Peter
Helsingin "amerikkalaiset" Linjat // Helsingin Sanomat. 16.1.2001, s. B5

Vilppula, Matti
Erinomaisen ilkeä ihminen   // Helsingin Sanomat. 26.6.2001
Hoi muori, pötyä pöytään!  // Helsingin Sanomat. 22.5.2001, s. B7
Hämärän kaksimielisyys   // Helsingin Sanomat. 7.8.2001, s. B5
Kielensä kahleissa // Helsingin Sanomat. 6.3.2001, s. B5
Kielikylpyjä rautakaupassa  // Helsingin Sanomat. 23.10.2001, s. B4
Kiva pimu iskän kaa  // Helsingin Sanomat. 11.9.2001, s. B4
Mummoja oravanpyörässä // Helsingin Sanomat.13.3.2001, s. B7
Pieniin päin // Helsingin Sanomat. 20.11.2001, s. B8
 

Palaa otsikoihin

Bibliografiat


Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa
Auli Hakulisen julkaisuja //  Hakulinen, Auli: Lukemisto : kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia   0355-1768; 816). ISBN 951-746-199-2, s. 435-446

Linguistic bibliography for the year 1997 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; avec l'assistance de Inge Angevaare ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 2001. - C + 1609 s. ISBN 1-4020-0209-2

Selected bibliography of the onomastics of the Uralian languages / István Hoffman (President of the editorial board) ; Ritva Liisa Pitkänen (Co-president of the editorial board). - Debrecen - Helsinki, 2001. (Onomastica Uralica ; 1a) - 241 s.

Selected bibliography of the onomastics of the Uralian languages / István Hoffman (President of the editorial board) ; Ritva Liisa Pitkänen (Co-president of the editorial board). - Debrecen - Helsinki, 2001. (Onomastica Uralica ; 1b) - S. 247 - 469  

Stenhammar, Eeva-Liisa
Finnish // Selected bibliography of the onomastics of the Uralian languages / István Hoffman. - Debrecen - Helsinki, 2001. (Onomastica Uralica ; 1a), s. 53-150
 

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 18 maakuntalehdessä.
 

Halonen, Johanna
Imagonkohotusta? // Aamulehti. 2.10.2001
Jennat ja Aleksit, Mariat ja Juhanit // Aamulehti. 3.4.2001
Joulu, juhlista jaloin? // Ilkka 16.12.2001
Kieli korvassa // Aamulehti. 20.2.2001
Kotoniemeltä Saarijärvelle // Aamulehti. 30.8.2001
Marraskuu, martaiden kuu // Ilkka 10.11.2001
Nimiarkeologiaa  // Aamulehti. 22.5.2001
Nimiä mielessä ja maisemassa // Aamulehti. 8.5.2001
Yksi yhtenä, laksi lahtena  // Aamulehti. 7.8.2001

Heikkinen, Vesa
Kova luu, Putinin poika  // Aamulehti. 18.9.2001
Missä on vastaisku-uutisen ihminen? // Aamulehti. 14.10.2001
Nuorisojoukko valmis on taistelemaan? // Aamulehti. 24.8.2001
Onnelle osui // Aamulehti. 21.6.2001
Politiikka on myös sanomatta jättämisen taidetta // Aamulehti. 2.2.2001
Päin kriittistä lukutaitoa // Ilkka. 22.12.2001
Reilu jätkä, kauppa ja meininki // Aamulehti. 19.4.2001
Suomen kielen juhlaa // Aamulehti. 13.3.2001
Tekstit tulevat tykö // Aamulehti. 8.7.2001
Viinaviinaa tutkijatutkijan kotikotona? // Aamulehti. 20.12.2001

Hyvärinen, Riitta
Ei joulupostia minulle // Aamulehti. 31.12.2001
Entä jos räntä olisi roosaa? // Aamulehti. 22.10.2001
Junassa on kylmä // Aamulehti. 7.3.2001
Karvan varassa  // Aamulehti. 3.7.2001
Kohteliaisuutta ja kohteliaisuutta // Aamulehti. 15.5.2001
Meidän kieli on parempi kuin teidän kieli // Aamulehti. 9.4.2001
Muuttukoon suomen kieli! // Aamulehti. 22.1.2001
Tomaatin onni // Aamulehti. 21.8.2001
Viattomat ja vialliset nuorisokirjat // Aamulehti. 12.12.2001
Yhdyssanoja on hyvä pitää silmällä // Aamulehti. 15.9.200

Tiililä, Ulla
Ale alkaa // Aamulehti. 5.1.2001
Biisi pienolle  // Aamulehti. 21.11.2001
Keskustelun kehyksiä  // Aamulehti. 30.5.2001
Kirjakieli, puhekieli, virkakieli, arkikieli? // Aamulehti. 19.3.2001
Lapsia on lupa inhota // Aamulehti. 4.12.2001
Mitäs me riitelijät // Aamulehti. 18.7.2001
Oppivelvollisuusilmoituksesta asiakastyytyväisyyskyselyyn // Aamulehti. 5.2.2001
Rikkinäisiä puhelimia // Turun Sanomat. 22.4.2001
Sata vuotta sortovuosista // Aamulehti. 26.8.2001
Äiti, äiskä vai Ulla?  // Aamulehti. 24.10.2001

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi 

Eronen, Riitta
Ajan sana : Eettinen banaani // Hiidenkivi. (2001) :  1, s. 50
Ajan sana: Hyvä brändi // Hiidenkivi. (2001) :  5, s. 43
Ajan sana : Kakutuksen merkitys // Hiidenkivi. (2001) : 3, s. 47
Ajan sana : Leikisti vai oikeasti? // Hiidenkivi. (2001) :  2, s. 50 
Ajan sana : Me jästit // Hiidenkivi. (2001) :  4, s. 47 
Ajan sana : Oman mobiilini mukanani kannan // Hiidenkivi. (2001) :  6, s. 44   

Koskenheimo, Jukka
Kemiö ja Kemijoki lienevät samaa alkuperää // Hiidenkivi. (2001) :  4, s. 47
 
Palkki, Riitta
"Minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen"  // Hiidenkivi. (2001) :  3, s. 50

Punttila, Matti
Itsellisiä köyhäinhoitolaisia // Hiidenkivi. (2001) :  5, s. 47 

Ruppel, Klaas
Alueen nimestä maan nimi  // Hiidenkivi. (2001) :  3, s. 47
Kirjakielen kehityksessä monia vaiheita  // Hiidenkivi. (2001) :  5, s. 46

Takala, Ulla
Kuusipuun eri nimitykset // Hiidenkivi. (2001) :  6, s. 44

Vehmaskoski, Maila
Puukon tuppi rapisee // Hiidenkivi. (2001) :  4, s. 50

Welin, Saara
Sisäheittoinen Häppälä  // Hiidenkivi. (2001) :  5, s. 47

Vilppula, Matti
Ruotsit olivat varjageja // Hiidenkivi. (2001) :  3, s. 47

Yli-Paavola, Jaakko
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2001) : 1, s. 49
Viis kielestä? // Hiidenkivi. (2001) :  4 - 5, s. 47
Viis kielestä?  // Hiidenkivi. (2001) : 5, s. 43
Viis kielestä? Vastaukset // Hiidenkivi. (2001) : 1, s. 50
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi. (2001) :  4 - 5, s. 48
Viis kielestä? Vastaukset  // Hiidenkivi. (2001) :  5, s. 46
 

Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724.

Reuter, Mikael
Bli under en bil? // Hufvudstadsbladet. 23.5.2001
Borde och torde  // Hufvudstadsbladet. 27.4.2001
Det har förbigått mig // Hufvudstadsbladet. 12.12.2001
Digitalt // Hufvudstadsbladet. 22.8.2001
Dopning och mobbning // Hufvudstadsbladet. 7.3.2001
Eventuell och möjlig // Hufvudstadsbladet. 10.10.2001
Flygplats // Hufvudstadsbladet. 20.6.2001
För och till kännedom // Hufvudstadsbladet. 7.2.2001
Historiskt och unikt // Hufvudstadsbladet. 5.9.2001
Huvudmän och övermän // Hufvudstadsbladet. 28.3.2001
Klarspråk  // Hufvudstadsbladet. 24.10.2001
Kommer strax // Hufvudstadsbladet. 28.2.2001
Korsningar och anslutningar // Hufvudstadsbladet. 7.11.2001
Krapula i sista valete // Hufvudstadsbladet. 14.11.2001
Krux och mera krapula // Hufvudstadsbladet. 28.11.2001
Märke och tecken // Hufvudstadsbladet. 30.5.2001
Om goda finlandismer // Hufvudstadsbladet. 8.8.2001
Om språkförändringar // Hufvudstadsbladet. 24.1.2001
Rumba rena grekiskan? // Hufvudstadsbladet. 10.1.2001
Rörelse i affärerna // Hufvudstadsbladet. 15.8.2001
Siffror, nummer och signum // Hufvudstadsbladet. 9.5.2001
Ta i beaktande // Hufvudstadsbladet.14.3.2001
Vad kan man laga? // Hufvudstadsbladet. 11.4.2001
Växlande betoning // Hufvudstadsbladet. 19.9.2001

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut


Granqvist, Kimmo
Romanikieli Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2001 / toim. Kimmo Granqvist. verkkojulkaisu. www.kotus.fi/lautakunnat/romkotus.pdf
Verkko-Kielikello. Lehden sähköinen arkisto vuodesta 1968.

Palaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet


CD-Kielikello.  Kielikello-lehdet 1968 - 2000. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001.

Palaa otsikoihin

Lehdet


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2001. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa.  321 sivua. 

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2001. - . ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2001. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 120 sivua.

Palaa otsikoihin

Esitteet


Forskningscentralen för de inhemska språken /  Sari Maamies; taitto Helena Suni. - Helsinki : kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001. - 8 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / Sari Maamies; taitto Helena Suni. - Helsinki : kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001. - 8 s.

Research Institute for the Languages of Finland / Sari Maamies; taitto Helena Suni. - Helsinki : kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001. - 8 s. 

Toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus =   Årsberättelse / Forskningscentralen för de inhemska språken / Toimittaneet Sari Maamies ja Marja Parviainen. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001.  -   36 s.
 

Palaa otsikoihin

Monisteet


Leksikografian termistö / työryhmä Termiitit: Kirsti Aapala, Eija-Riitta Grönros, Leena Joki, Tarja Korhonen, Nina Martola, Riitta Palkki, Eeva Tuominen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2001. - 10 s. (Moniste)

Miten kirjoitan asiakkaille. Ohje kelalaisille / Elina Heikkilä, Ulla Tiililä, Annastiina Viertiö. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 21.3.2001. - 22 sivua
 

Palaa otsikoihin

Sisäiset julkaisut


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkistosääntö / uudistustyöryhmä Sinikka Kantokoski, Tuula Räihä, Eeva-Liisa Stenhammar ja Elisa Stenvall. - Helsinki 15.5.2001. - 17 s.
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tasa-arvosuunnitelma / työryhmä: Tarja Korhonen, Sari Maamies, Klaas Ruppel, Elisa Stenvall ja Monica Äikäs. - Helsinki, 2001. - 3 s. + 4s. liitt.


Palaa otsikoihin