Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut vuonna 2000


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


Heikkinen, Vesa
Teksti työnä, virka kielenä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa, Ulla Tiililä. -  Helsinki : Gaudeamus, 2000. -   352 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 116) ISBN: 951-662-806-0

Kaavanimien hätäkaste : nimistönsuunnittelu kunnissa 1999 / [toimittanut Sirkka Paikkala] ; [kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Saara Welin] . -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 103 s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 113)ISBN: 951-755-411-7 (nid.)

Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 351 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 105)  ISBN 951-9475-83-4

Rekunen, Jorma
Eurajoen murretta / Jorma Rekunen. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. -  XII, 106, [3] s.  (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 50) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 115) ISBN: 951-9475-88-5 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja 3 : R - Ö / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimituspäällikkö, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Sani Alatalo, Eino Koponen,  Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Leena Sarvas]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Gummerus). - 503 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-712-7 (sid.)

Vilkuna, Maria
Suomen lauseopin perusteet / Maria Vilkuna. - Helsinki : Edita, 1996. -  348 s. : kuv.  (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 90) Lisäpainos 2. korj. p. 2000 ISBN: 951-37-2021-7

Palaa otsikoihin

Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken


Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck. Redaktion: Peter Slotte, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Caroline Sandström, redaktör ; Carola Åkerlund, redaktör ; Monika Äikäs, redaktör. Huvudförfattare: Olav Ahlbäck (hy - håling) ; Per Henrik Solstrand (håll - höäng; ko - krallog) ; Ann-Marie Ivars (i - iödfallen; kaback - knövlog) ; Helena Solstrand-Pipping (ja - jöva) ; Peter Slotte (komma; kram - kyss)   // Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-2000. -   3 vol. (594, 631, 624 s.) (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: ISBN 951-46-2345-2 ISBN (PART): ISBN 951-9475-30-3 (band 1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0753-9 (band 2) ISBN (PART): ISBN 951-9475-49-4 (band 2:1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0725-3 (band 2:3) ISBN (PART): ISBN 951-861-045-2 (band 2:2) ISBN (PART): ISBN 951-37-3211-8 (band 3)

Palaa otsikoihin

Kirjat - Monografier


Heikkilä, Tapio ; Halonen, Johanna
Meteli seis / kuvat Tapio Heikkilä ; teksti Johanna Halonen. -  Helsinki : Rakennusalan kustantajat RAK, 2000. -  96 s. : kuv. (Kansiteksti: Meteli, seis.) ISBN 951-664-057-5

Hurtta, Heikki
Suomen murteiden askel-tyyppisten nominien morfologiaa ja murremaantiedettä / Heikki Hurtta. - Tampere : Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 2000. - 2 osaa (379, 272 s.) : kuv., kart. (Opera fennistica & linguistica, ISSN 0783-4128 ; 9) SIS.: A: Tutkimus. - B: Sanastot ja kartat  ISBN 951-44-4951-7. - 951-4951-7

af Hällström, Charlotta & Reuter, Mikael
Finlandssvensk ordbok. - Esbo : Schildts Förlags Ab, 2000. - 190 s. ISBN 951-50-1136-1

Nuolijärvi, Pirkko
Televisiokeskustelun näyttämöllä : televisioinstitutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa / Pirkko Nuolijärvi ja Liisa Tiittula. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. - 383 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 768) ISBN 951-746-131-3 (nid.)

Paikkala, Sirkka
Sukunimet / Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala. -  Uud. laitos. - Helsingissä : Otava, 2000. -  895 s. : kuv., kartt. ISBN: 951-1-14936-9 (sid.)

Studia ad geographiam linguarum pertinentia / toimetajad / editors Vilja Oja, Seppo Suhonen ; toimetaja assistent Anneli Hänninen. - Tallinn : Eesti keele instituut, 2000. -  200 s.  (Eesti keele instituudi toimetised ; 6) ISBN: 9985-9260-8-0

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk


Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 39 / utg. Ann-Marie Ivars och Peter Slotte. - Helsingfors, 2000. - 480 s.   ISSN 0356-1771 ISBN 952-91-2273-X

Kieli.2 : Näkymiä nimistöön / toimittaneet: Eero Kiviniemi ; Ritva Liisa Pitkänen. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2000. - 2. painos. - 180 s. 951-45-4227-4

LexicoNordica. 7 - 2000 / Redaksjon: Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren ; Redaksjonskomité: Martin Gellerstam, Dag Gundersen, Jón Hilmar Jónsson, Nina Martola, Knud Troels Thomsen ; utgitt av Nordisk förening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språksekretariat. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi, 2000. - 301 s. ISSN: 0805-2735

Linguistic bibliography for the year 1996 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; avec l'assistance de Inge Angevaare ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 2000. - XCVII + 1477 s. ISBN 0-7923-6573-9

Siiddastallan : siidoista kyliin : luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen / [päätoimittajat:] Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi : toimituskunnan jäsen Samuli Aikio. - [Oulu] : Pohjoinen, 2000. -  285 s. : kuv., kartt.  (Inarin saamelaismuseon julkaisuja ; n:o 3) ISBN: 951-749-347-9 (sid.) 

Språk i Norden 2000 : årsskrift for språknemndene i Norden / redigert av Birgitta Lindgren... Eivor Sommardahl [et al.]. -  Oslo : Novus, 2000. - 176 s. ISBN 82-7433-041-2

Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Årgång 18 (2000) / under medverkan av Eva Villarsen Meldgaard, Ola Stemshaug, Ritva Valtavuo-Pfeifer. - Uppsala : Swedish Science Press [distr.], 2000. - 174 s. ISSN: 0280-8633

Yliopiston nimipäiväalmanakka 2001 / Toimituskunnan jäsen: Samuli Aikio. - Helsinki, 2000

Palaa otsikoihin

Artikkelit - Artiklar

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar


Ainiala, Terhi
Nimistöntutkijat Espanjassa. XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, Santiago de Compostela 20. - 25.9.1999 / Terhi Ainiala, Päivi Rainò // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 3, s. 455-458 [ref.]

Nordisk namnforskning 1999. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck //  Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704.  88 (2000), s. 140-145

Ortnamn i förändring // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704. fs051189. 88  (2000), s. 25-41

Paikannimien käyttö ja osaaminen. Nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa (Summary: Knowledge and use of place names at Laitikkala in the parish of Pälkäne) / Terhi Ainiala, Johanna Komppa, Kaija Mallat, Ritva Liisa Pitkänen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 3, s. 330-354 [ref.]

Paikannimistön muuttuminen // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000.

Paikannimistön muuttuminen (Summary: Change in place names) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 3, s. 355-372 [ref.]

Wandel der Toponymik // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 367

Alanen, Timo
Aus dem 16. und dem Beginn des 17. Jahrhunderts stammende Hofnamen in Savo // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 368

Eiras, Vuokko
M. A. Castrénin seuran matkalla obinugrilaisia tapaamassa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 1, s. 103-104 [ref.]

Forsberg, Hannele
The Finnic potential mood and the potential of Finnic // Facing Finnic : some challenges to historical and contact linguistics. - Helsinki : Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos, 2000. (Castrenianumin toimitteita 0355-0141; 59). ISBN 952-5151-40-2, s. 9-30

Halonen, Johanna
Ortnamn som bosättningshistorisk vittnesbörd i Askola i Östra Nyland (Summary: Place-names as evidence for settlement history in Askola in southern Finland) // Oluf Rygh : rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. - Uppsala : Norna (NORNA-rapporter 0346-6728; 70B). ISBN 91-7276-070-2, s. 121-130

Rautakautista asutusta etsimässä. Askolan asutushistoriaa paikannimistön valossa   (Summary: Place names and the history of settlement at Askola) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 3, s. 416-435 [ref.]

Heikkinen, Vesa
Ihminen ja kone tekstejä analysoimassa / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Konvention kentillä - kertomuksia kielitöistä // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 267-296

Lukijoille // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 9-18

Teksteihin tunkeutuvat todellisuudet // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s.116-214

Teksti työnä, virka kielenä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Tekstuaalinen pirunnyrkki // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 63-115

Text as work, language as bureaucracy: Linguists on their way into the reality of institutions / Vesa Heikkinen ja Ulla Tiililä // 7th International Pragmatics Conference 9–14 July 2000, Budapest, Hungary. International Pragmatics Association, Antwerp, Belgium

Virallisen ideologiaa // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 297-326

Hiidenmaa, Pirjo
Lingvistinen tekstintutkimus // Kieli, diskurssi & yhteisö. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2000 (Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä / Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus 1457-1269; 2). ISBN 951-39-0664-7, s. 161-190

Lukijoille // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 9-18

Poimintoja virkakielen rekisteristä // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 35-62

Teksti työnä, virka kielenä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Työ ja kieli // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 19-34

af Hällström, Charlotta
Svar till Kristina Nikula / Charlotta af Hällström & Mikael Reuter // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 7 (2000), s. 262-264 [ref.]

Hänninen, Anneli
Aineistonkeruu ja karttakuvat (Rezjume: Sbor materiala i karty) // Studia ad geographiam linguarum pertinentia. - Tallinn : Eesti keele instituut, 2000 (Eesti keele instituudi toimetised; 6). ISBN 9985-9260-8-0, s. 8-26

Data collection and map sheets // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 395

Joki, Leena - Torikka, Marja
Das Tver-karelische Material in den Sammlungen des Karelischen Wörterbuches // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 90

Kankaanpää, Salli
Changes in Finnish municipal press releases in 1979-1999 // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 97

Vaatimattomasta faktojen kertojasta määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi : Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden muutossuuntia vuodesta 1979 vuoteen 1999 // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Koponen, Eino
Soome ruhka ja ruuhka. Paar sõna ühest läänemeresoome sõnakimbust // Inter dialectos nominaque : pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2000. (Eesti Keele Instituudi toimetised; 7). ISBN 9985-9291-2-8, s. 91-99

Zum gemeinsamen Wortschatz des Estnischen und Livischen  // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 123

Zu Methoden und Prinzipien der ostseefinnischen Etymologie : der Rätselhafte Mensch // Facing Finnic : some challenges to historical and contact linguistics. - Helsinki : Helsingin yliopisto, suomalais-ugrilainen laitos, 2000 (Castrenianumin toimitteita 0355-0141; 59). ISBN 952-5151-40-2, s. 100-112

Korhonen, Riitta
Finnish reference grammar  // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 330 (Poster)

Korhonen, Ritva
Tutkimus teilasi aineistonsa (Vastine Terhi Ainialan artikkeliin Paikannimistön muuttuminen // Virittäjä 3/2000, s. 355-372) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 4, s. 616-618 [ref.]

Laitinen, Lea
Halsuan, Vetelin ja Kaustisen murteesta // Kasso isse. Murresanastoa kolmesta pitäjästä. Vetelin Kotiseutuyhdistyksen lukemisto II. Veteli, Kaustinen ja Halsua   / toim. Erkki Tunkkari. - Veteli : Vetelin kotiseutuyhdistys, 2000. ISBN 951-96886-1-7, s. 11-21

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 1, s. 1

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 2, s. 169

Suunvuoro // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 4, s. 497

Lehtinen, Outi
Ihminen ja kone tekstejä analysoimassa / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Lounela, Mikko
Ihminen ja kone tekstejä analysoimassa / Vesa Heikkinen, Outi Lehtinen ja Mikko Lounela // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Martola, Nina
EURALEX-2000 // NFL-nytt : meldingsblad for medlemmer av Nordisk forening for leksikografi. - [S. l.] : Nordisk forening for leksikografi. 2000 : 2, s. 3-4

Miikkulainen, Raija
Mitä on (hyper)tekstuaalisuus? // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Nuolijärvi, Pirkko
1990-ndate aastate soome keele erijooni ("Muutuv keel") // Keel ja kirjandus. - Tallinn. ISSN 0131-1441. 2000 : 2, s. 107-116

Monikerroksinen kieli. Puhutun kielen tutkimuksen näkökulmia // Inter dialectos nominaque : pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 (Eesti Keele Instituudi toimetised; 7). ISBN 9985-9291-2-8, s. 202-219

Presidenttiehdokkaiden puhetyylit persoonan ilmentäjinä / Pirkko Nuolijärvi ja Liisa Tiittula (Abstract: The image produced by presidential candidates' way of speaking) // Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. - Helsinki : Valtiotieteellinen yhdistys. ISSN 0032-3365. 42 (2000) : 3, s. 164-179

Sosiolingvistiikka kielentutkimuksen kentässä // Kieli, diskurssi & yhteisö. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2000 (Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä / Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus 1457-1269; 2). ISBN 951-39-0664-7, s. 13-37

Nuutinen, Liisa
Gananderin sanakirjan uusi tuleminen // Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 105)  ISBN 951-9475-83-4, s. 346-351

Paikkala, Sirkka
Nimistönsuunnittelu kunnissa 1999 // Kaavanimien hätäkaste : nimistönsuunnittelu kunnissa 1999. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437;113). ISBN 951-755-411-7, s. 7-58, 68-103

Place names - the Memory of Places. The theme of the European Heritage Days in Finland 1999. - United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twentieth Session New York, 17 - 28 January 2000. WP. 22, 4 pp.

Progress made on archiving documents pertaining to the United Nations conferences on the standardization of geograpical names and to the sessions of the United Nations Group of Experts on Geographical Names. Report of Finland. - United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twentieth Session New York, 17 - 28 January 2000. WP. 23, 10 pp.

Tilastotietoja suomalaisten sukunimistä 1998 / Sirkka Paikkala ja Jarmo Paikkala  //   Mikkonen, Pirjo - Paikkala, Sirkka: Sukunimet. - Uud. laitos. - Helsingissä : Otava, 2000. ISBN 951-1-14936-9, s. 31-45

YK:n 20. paikannimiasiantuntijoiden kokous 17. - 28.1.2000, New York. - Raportti, laatineet Sirkka Paikkala (KKTK) ja Teemu Leskinen (MML), 23. s. Käsikirjoite. NA

Palkki, Riitta
Uusi tapa tehdä vanhaa // Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 105)  ISBN 951-9475-83-4, s. 339-345

Pitkänen, Ritva Liisa
Laitilan Untamalan viljelysnimistö //  Kieli. 2 : Näkymiä nimistöön. - 2. p. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2000. ISBN 951-45-4227-4, s. 74-114

Paikannimien käyttö ja osaaminen. Nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa (Summary: Knowledge and use of place names at Laitikkala in the parish of Pälkäne) / Terhi Ainiala, Johanna Komppa, Kaija Mallat, Ritva Liisa Pitkänen // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 3, s. 330-354

The plan of a serial in Uralian onomastics / István Hoffman ;  Sándor Maticsák ; István Nyirkos ; Ritva Liisa Pitkänen  // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 375-376

Die ältesten Ortsnamen an der finnischen Südküste und die Herkunft der Küstensiedler // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 382

Punttila, Matti
Die Ausdrücke der Moderativität im Ostseefinnischen // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 219-220

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja 1800-luvun kirjasuomi // Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 105)  ISBN 951-9475-83-4, s. 328-338

Virolaisia lainoja Kymenlaakson murteissa // Inter dialectos nominaque : pühendusteos Mari Mustale 11.novembril 2000. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 (Eesti Keele Instituudi toimetised; 7). ISBN 9985-9291-2-8, s. 268-277

Reuter, Mikael
Kulturtradition och tvåspråkighet // Hembygden : organ för finlandssvenskt hembygdsarbete. - Ekenäs : Finlands svenska hembygdsförbund. ISSN 0784-1922. 15 (2000) : 4, s. 16-17

Ruppel, Klaas
The Finno-Ugric phonetic alphabet, ISO/IEC 10646 and Unicode // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 236

Uralisch h? //  Europa et Sibiria : Beiträge zu Sprache und Kultur der kleineren finnougrischen, samojedischen und paläosibirischen Völker. Gedenkband für Wolfgang Veenker. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1999 (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 0340-6423; Bd. 51). ISBN 3-447-04223-0, s. 369-372

Salminen, Esa-Jussi
Balttilaisten kielten ja udmurtin determinatiivisen suffiksin käytön eroja // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

The simplification of the FU-transcription in Udmurt // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 243

Udmurtin deskriptiivisanat // IFUSCO XVII, Summaria Dissertationum, Tallinn. Tallinna Pedagoogikaülikool 2000. ISBN 9985-58-149-0

Sandström, Caroline
Från "svensk språkdialect" till "svenska folkmål". I: Folket // Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk / Redaktör Derek Fewster. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; nr 626) ISBN 951-583-059-1, s. 177–187

Från tre genus till två : Utvecklingen inom det grammatiska genussystemet i västra Nyland (Summary: From three genders to two. Developments within the grammatical gender system of the Swedish dialects in Western Nyland, Finland) // Studier i svensk språkhistoria. 5. Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia Umeå 20 - 22 november 1997. - Umeå : Umeå universitet, 2000 (Nordsvenska; 11). ISBN 91-88466-01-9, s. 411-422

Sarvas, Leena
Karjalan kielen murrekartaston sanastokartat (Summary: The lexical maps in the dialectological atlas of the Karelian language) // Studia ad geographiam linguarum pertinentia. - Tallinn : Eesti keele instituut, 2000 (Eesti keele instituudi toimetised; 6). ISBN 9985-9260-8-0, s. 130-147

The lexical maps in the Dialectological atlas of the Karelian language // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 402

Nytt intresse för dialekt i skrift - Asterix på Savolaxdialekt // Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. ISSN 0356-1771. 39 (2000), s. 385-394

Savolainen, Leena
Viittomakielten erilaiset muistiinmerkitsemistavat // Viittomakieliset Suomessa. - Helsinki : Finn lectura, 2000. ISBN 951-792-077-6, s. 189-200

Viittoman rakenne // Viittomakieliset Suomessa. - Helsinki : Finn lectura, 2000. ISBN 951-792-077-6, s. 168-188

Seppänen, Eeva-Leena
Demonstrative pronouns as devices for referring to coparticipants in Finnish conversation // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 258

Slotte, Peter
Utländska namn på finska och svenska i Finland och tvärtom // Utanlandske namn i Norden : Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28.-30 mai 1997. - Uppsala : NORNA-förlaget, 1999 (NORNA-rapporter 0346-6728; 68). ISBN 91-7276-066-4, s. 79-93

Tiililä, Ulla
Lukijoille // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 9-18

Tapaus päivähoitopäätös // Heikkinen, Vesa ; Hiidenmaa, Pirjo ; Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. - Helsinki : Gaudeamus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437; 116). ISBN 951-662-806-0, s. 215-266

Teksti työnä, virka kielenä / Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Text as work, language as bureaucracy: Linguists on their way into the reality of institutions / Vesa Heikkinen ja Ulla Tiililä // 7th International Pragmatics Conference 9–14 July 2000, Budapest, Hungary. International Pragmatics Association, Antwerp, Belgium

Tuomi, Tuomo
Mikä on kielenilmiöiden kartoittamisen mieli (Zusammenfasung: Kartierung von Sprache, warum?) // Studia ad geographiam linguarum pertinentia. - Tallinn : Eesti keele instituut, 2000 (Eesti keele instituudi toimetised; 6). ISBN 9985-9260-8-0, s. 162-178

Sanakirjatyötä ja tiedepolitiikkaa // Inter dialectos nominaque : pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 (Eesti Keele Instituudi toimetised; 7). ISBN 9985-9291-2-8, s. 375-389

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Eli Ellingsve: Menneske og stedene. Sannsynliggjöring av relasjoner mellom overledd og underledd i sammensatte stedsavn med personnavn i underledd. Doktordisputats ved Universitetet i Bergen, 18. juni 1999 / 2. opponent: Ritva Valtavuo-Pfeifer // Namn og nemne. - Bergen : Norsk namnelag. ISSN 0800-4684. 17 (2000), s. 58-74

Svenska efternamnstyper i Finland (Summary: Swedish surname types in Finland) // Studia anthroponymica Scandinavica. - Uppsala : Swedish Science Press [distr.]. ISSN 0280-8633. 18 (2000), s. 65-90

Vanhatalo, Ulla
Comments of linguistic maps - review of different approaches  // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 404

Mitä tehdä kielikartan kommentille? (Rezjume: Cto delat' s kommentariem k jazykovoj karte?) // Studia ad geographiam linguarum pertinentia. - Tallinn : Eesti keele instituut, 2000 (Eesti keele instituudi toimetised; 6). ISBN 9985-9260-8-0, s. 179-191

Vilkuna, Maria
Past tenses in Permic Languages / Maria Vilkuna ; Marja Leinonen // Tense and aspect in the languages of Europe. - Berlin : Mouton de Gruyter, 1999 (EUROTYP; 6)(Empirical approaches to language typology ; 20) ISBN 3-11-015752-7, s. 495-514

Vilppula, Matti
Hajamietteitä karstasta 'kraas' ja sen synonyymeista // Inter dialectos nominaque : pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2000(Eesti Keele Instituudi toimetised; 7). ISBN 9985-9291-2-8, s. 420-426

Mensch - Frau oder Mann?  // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2000): Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. - Tartu. ISBN 9985-9285-2-0, s. 313

Suomen murteiden sanakartasto (Zusammenfassung: Das Finnische Dialektatlas) // Studia ad geographiam linguarum pertinentia. - Tallinn : Eesti keele instituut, 2000 (Eesti keele instituudi toimetised; 6). ISBN 9985-9260-8-0, s. 192-200

Svenskan och de finska dialekterna // Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. ISSN 0356-1771. 39 (2000), s. 457-464

Welin, Saara
Opaskartat ja niiden nimet // Kaavanimien hätäkaste : nimistönsuunnittelu kunnissa 1999. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 0355-5437;113). ISBN 951-755-411-7, s. 59-67

Yli-Luukko, Eeva
Lausepaino ja tekstuaalinen fokus kahden murteenpuhujan kerronnassa // Kielitieteen päivät (2000): Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 : esitelmien tiivistelmät. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit - Populära artiklar


Aikio, Samuli
Jälkisanat // Siiddastallan : siidoista kyliin. - [Oulu] : Pohjoinen, 2000 (Inarin saamelaismuseon julkaisuja; n:o 3). ISBN 951-749-347-9, s. 260-264

Maatalous saamelaiselinkeinoksi 1700-luvulla / Samuli Aikio, Klemetti Näkkäläjärvi, Jukka Pennanen // Siiddastallan : siidoista kyliin. - [Oulu] : Pohjoinen, 2000 (Inarin saamelaismuseon julkaisuja; n:o 3). ISBN 951-749-347-9, s. 68-71

Mii lei sámesiida? // Kukapa se sinäkin olet? : saamen kansallispäivän seminaari 6.2.1998 Oulussa. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000 (Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 1238-4992 ; 16). ISBN 951-42-5725-1, s. 11-18

Mikä oli lapinkylä eli siita? // Kukapa se sinäkin olet? : saamen kansallispäivän seminaari 6.2.1998 Oulussa. - Oulu : Oulun yliopisto, 2000 (Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 1238-4992 ; 16). ISBN 951-42-5725-1, s. 1-10

Nimistöä / Klemetti Näkkäläjärvi, Samuli Aikio // Siiddastallan : siidoista kyliin. - [Oulu] : Pohjoinen, 2000 (Inarin saamelaismuseon julkaisuja; n:o 3). ISBN 951-749-347-9, s. 284-285

Saamea pohjoisessa - monta kieltä, vähän käyttäjiä // Jäsenlehti /Yhteiset lapsemme r.y.. - Helsinki : Yhteiset lapsemme. ISSN 1236-2271. 2000 : 2

Saamen kielen yksikkö Utsjoella // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 16

Sámegiela gielladikšun Ohcejogas // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 17

Sanastoa ja Nimistöä / Aikio Samuli, Klemetti Näkkäläjärvi // Siiddastallan : siidoista kyliin. - [Oulu] : Pohjoinen, 2000 (Inarin saamelaismuseon julkaisuja; n:o 3). ISBN 951-749-347-9, s. 278-283

Alanen, Timo
Hugo W. Santakari somerolaisten opettajana // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2000, s. 28-29

Uusi kappale Someron kirkkoherra Thomas Marcin elämänvaiheisiin // Someron ja Somerniemen seurakuntien pääsiäinen. - Somero : Someron seurakunta, 1998-. ISSN 1455-9315. 2000, s. 22-23

Bergström, Susanne
Från hy till kyss //  Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 2000: 16

Finlandssvenska dialektord från hy till kyss // Svenskbygden. - Ekenäs, Svenska folkskolans vänner. ISSN 0356-1755. 79 (2000) : 4, s. 8-10

Eronen, Riitta
Kapuloita kielessä // Tietotaito. - Helsinki : Ammattienedistämislaitos.  ISSN 0783-0955. 2000 : 2

Kielitoimisto tietoyhteiskunnassa // Tietotaito. - Helsinki : Ammattienedistämislaitos.  ISSN 0783-0955. 2000 : 1

Kysyttyä : Arvoisa rouva (Vastaus Helena Heikkisen kysymykseen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 39

Kysyttyä : Passiivista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 40

Kysyttyä : Pompöösistä vampyyrista - ensiapua vierassanojen taivutusongelmiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 39

Kysyttyä : Puoliso // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 38

Kysyttyä : Vuosituhannen ajan ajanilmauksia (Päiväys ja henkilötunnus ; ensikymmen ja ensikymmenlukulaiset) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 38-39

Lyhenteitä / Riitta Eronen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 11-29

Sanat kuin perhoset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 29-31

Slangia puhelimessa // Tsilari : Stadin slangi ry:n jäsen- ja tiedotuslehti. - [Helsinki] : Stadin slangi. ISSN 1239-9523. 1/2000

Falk, Mia
Språkvård för etermedierna i Norden // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 2, s. 22-24

Gustafsson, Anna Maria
Att skriva för webben // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 25.10.2000 (Myndigheternas svenska)

Ett bra basbibliotek // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 22.12.2000 (Myndigheternas svenska)

Söker du dina barn från dagis? //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 17-19

Heikkilä, Elina
Aluejohtaja ja kunnanjohtaja kohtaavat. Yhdyssanojen nominatiivi- ja genetiivialkuisuudesta // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 5, 106-107

Kakkoskieltä Kaliforniassa // Virke : äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. 2000 : 3, s. 24-26

Kuinka puhuttelisin: Sinutellen, teititellen vai vältellen // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 8, s. 52-53

Kun Arsi Harju kultaa työnsi // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 9, s. 37

Viestinnän vivahteita? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 29-30

Heikkinen, Vesa
Kieltä kielestä, kritiikittä // Tiedotustutkimus. - Helsinki : Tiedotusopillinen yhdistys. ISSN 0357-8070. 23 (2000) : 1, s. 12-15

Lehtikielen huominen // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 1, s. 42

Tekstien sukupuolia : naiset ovat isosuisia, miehet tuppisuita // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 7 (2000) : 5, s. 16-17

Viro - hölmöläisten maa // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 2000 : 2, s. 5-11

Hiidenmaa, Pirjo
Kieku ja Kaiku äidinkielen talkoissa / Pirjo Hiidenmaa ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 32-33 (Kieli työssä)

Miten tulkintoja arvioidaan? // Ylioppilasaineita. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 0355-1768; 237). ISSN 0355-1784. 2000, s. 65-70

Mitä nuoret tänään, sitä kansa huomenna // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 4-5

Tuhoutuuko suomen kieli // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X.  2000 : 1, s. 3-5

Hurtta, Heikki
"Museo Lauri Viita" // Aikalainen. ISSN 1239-3266. 5 (2000) : 9, s. 3 (Suomen kielen palsta)

Hyvärinen, Riitta
Hyvä virkakieli - mahdoton yhtälö? // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2000: 139, 29.11.2000, s. 17-18

Kielenhuoltoa verkossa // Sosteri (Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen lehti). 2000 : 10, s. 6

Kieli työssä : Juristille kieli on tekninen väline // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 35-36

Lyhentäminen lähentää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 44

Lyhytkieltä? - Ei kiitos  // Sosteri (Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen lehti). 2000 : 3, s. 6

Mainostoimittaja miettii sanojen vivahteita // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 36-37 (Kieli työssä)

Miljoona, biljoona, triljoona ruusua // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 41

Mistä apua kieliongelmiin? // Sosteri (Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen lehti). 2000 : 7, s. 8

Rouvat, neidit ja arvottaret // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2000: 38, 29.03.2000, s. 16-17

Rumia sanoja // Sosteri (Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen lehti). 2000 : 1, s. 5

Sanoja kylliksi muttei liikaa // Sosteri (Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen lehti). 2000 : 5, s. 3

Varamiehestä vähäsen, virkahenkilöstä ei päivääkään // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2000: 85, 26.07.2000, s. 15-17

af Hällström, Charlotta
00-talet heter det faktiskt // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2000 : 1, s. 10 & 16

Definitioner på några termer som används i språkvårdslitteratur // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 1, s. 13-15

Denhär boken sku' ni nog borda måsta läsa! // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2000 : 3

Denhär boken sku' ni nog borda måsta läsa! // Språkråd : Statsrådets svenska språknämnd informerar. - Helsingfors : Statsrådets translatorsbyrå, 1989-. 2000 : 2, s. 6

Fattar ni galoppen? // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2000 : 2, s. 16

Finlandssvensk ordbok presentation och kommentarer // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 2, s. 10-12

Från aioli till överlevnadskurs // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. - Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884. 2000 : 4

Snabel-a // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.11.2000

Svenska datatermer ger aha-upplevelser // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 2, s. 19-21

TNC fortlever trots konkurs // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 25

Joki, Leena
Karjalan kielestä // Kanava. - Helsinki : Yhtyneet kuvalehdet. ISSN 0355-0303. 28 (2000) : 9, s. 636-637

Kankaanpää, Salli
Voiko sanoja omistaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 11-15

Kolehmainen, Taru
Duuri ja molli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 42-43 

Hiirikädellä yömaitoa elefanttikahvilassa. Ensiapua uudissanoihin kompastuville // Isien usko : Amerikan ev-lut kirkon ELCA ja Kanadan ev-lut kirkon Suomi Konferenssien kuukausijulkaisu. - Willowdale (Ont.) : Canadian Suomi Conference, 2000. ISSN 0383-2880. 6/2000

Kysyttyä : Kuntoutus - rentoutus (Vastaus Riitta Niskasen kysymykseen Hengitys, kuntoutus ja rentoutus) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 40-41

Messua suomeksi 450 vuotta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 7 (2000) : 6, s. 20-21

Ostoskeskus Puhoksen tarina // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 22-25

Raamatunkohtiin viittaaminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 39-41

Korhonen, Ritva
Harmin paikkoja historiassa // Järviseutu : Alajärven, Soinin, Lehtimäen ja Vimpelin puolueeton paikallislehti. - Alajärvi : Järviseudun lehti. ISSN 0782-5978. 10.4.2000

Paikannimien keruu harrastuksena //   Museoviesti : Etelä-Karjalan maakuntamuseon tiedotuslehti. - Lappeenranta : Etelä-Karjalan museo. ISSN 0358-9897. 2000 : 1-2, s. 21-23

Maamies, Sari
Inuit, inuitti ja inuiitti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 32

Kieku ja Kaiku äidinkielen talkoissa / Pirjo Hiidenmaa ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 32-33 (Kieli työssä)

Kysyttyä : Englanti tunkee oikeinkirjoitukseenkin (Vastaus Lauri Attilan kysymykseen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 39-40

Kysyttyä: Kommentti edelliseen (Helinä Tuomisen artikkeliin Keskustelua "maakunnan liiton" monikosta) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 37-38

Kysyttyä : Konsultti konsultoi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 38

Kysyttyä : Maakunnan liitot // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 38

Kysyttyä : Tuutori tuutoroi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 38

Kysyttyä : Vastaus (Senilsnöre suomeksi) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 39

Lyhenteestä virsi kaunis? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 3

Lyhenteitä / Riitta Eronen ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 11-29

Lyhentäminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 4-10

Ortografian ikuisuuskysymys  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 3

Sanoja sanoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 2, s. 3

Tiedotuksia ja ilmoituksia - eräs oikeinkirjoituksen ikuisuuskysymys // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 32-35

Tuhat vuotta suomen kieltä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 3

Vastaukseksi edelliseen : s, š ja sh // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 38-39

Moisio, Arto
Turkušto marij dialekt muter yštalteš // On@vcyko. - Joškar-Ola. 2000 : 8, s. 175-178

Nuolijärvi, Pirkko
Finska, svenska, samiska och andra språk i det tvåspråkiga Finland // Språk i Norden 2000 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 2000, 96-103

Forskningscentralen för de inhemska språken år 1999 // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 4

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuosi 1999 // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 2-3

Muuttuva maailma ja yksilön kielelliset oikeudet: tapaus Suomi // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. fs476748. 2000 : 3-4, s. 4-11

Puhutun suomen muutostendenssejä 1900-luvulla // Kielikuvia : Nykysuomen seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. ISSN 0783-6813. 2000 : 2, s. 28-36

The Research Institute for the Languages of Finland 1999 // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 5

Paikkala, Sirkka
Euroopan rakennusperintöpäivät // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 12-13

Käytännön nimitietoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 36-37

Paikannimet - paikan muisti. Euroopan rakennusperintöpäivät Suomessa 1999. Muistio tapahtuneesta tutkimuskeskuksen näkökulmasta. 10 s. Käsikirjoite. NA

Palkki, Riitta
Abckiriasta almanakkaan : kirjoitetun suomen alkuvuosisadat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 1, s. 8-12

Piehl, Aino
eEuropen e-kyydissäkö? // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2000: 37, 31.05.2000  (Hyvää virkakieltä)

EU-ohjelmien nimet taipuvat suomen kieleen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 35-36

Finnarna och svenska språket i det nordiska samarbetet // Språk i Norden 2000 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 2000, s. 24-33

Finska EU-tjänstemäns syn på EU-texter // Bättre språk i EU : rapport från en konferens den 29 november-1 december 1998 i Bryssel. - Oslo : Nordiska språkrådet, 2000. ISBN 82-7433-040-4, s. 21-29

Lisää pisteitä EY-säädöksiin? // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2000: 116,  6.10.2000 (Hyvää virkakieltä)

Pieni on kaunista : pohjoinen ulottuvuus ja valkoinen kirja // Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 2000: 12, 28.01.2000 (Hyvää virkakieltä)

Plain Finnish. Selvää Suomea / Aino Piehl &   Inkaliisa Vihonen // Campaign International. October 2000. Plain English Campaign Magazine

Sähköistävä e-kirjain // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 37-38

Reuter, Mikael
Bonja, snaja och håk(s)a  // von Bonsdorff, Monica: Bilderna vi läser. - [Helsingfors] : Söderström, 2000 (Modersmål och litteratur; 2). ISBN 951-52-1812-8, s. 47

Kommentar : Om etymologin för ordet "karonka" // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 2, s. 27-28

Margareta Westman avliden / Olle Josephson och Mikael Reuter //  Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 24

Ska vi ge upp det omistliga? // Pohjola : Pohjola-Norden liiton aikakauslehti. - Helsinki : Pohjola-Norden. ISSN 0356-3928. 2000: 4, s. 28

Seppänen, Eeva-Leena
Sinä ja suomalaiset : yksikön toisen persoonan yleistävästä käytöstä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 16-18

Slotte, Peter
Om gammalt och nytt i vår almanacka // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 1, s. 16-18

Omtröskning om tröskning // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 22.8.2000

Varken vettar eller vättar i Vättlax! // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 1.12.2000

Vestlax inte i väst // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 24.12.2000

Vitickvägen och Witick // Österbottningen. - Karleby : Österbottningen. ISSN 0356-3553. 21.10.2000

Vägnamn på två språk // Hembygden : organ för finlandssvenskt hembygdsarbete. - Ekenäs : Finlands svenska hembygdsförbund. ISSN 0784-1922. 15 (2000) : 1, s. 4-5

Sommardahl, Eivor
Nyttigt på nätet // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 22.2.2000

Perspektiv på texter // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 26.4.2000

Svenska skrivregler // Officiella tidningen. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 30.8.2000

"Svenskan är inte ett språk utan många"  // Vad vet vi om oss?. - [Helsingfors] :Utbildningsstyrelsen, 2000. ISBN 952-13-0744-7, s. 59-71

Tiililä, Ulla
Tekstejä ja tunteita sosiaalityössä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 4, s. 45-46

Torikka, Marja
Kirjastoseminaari Tverissä // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 86 (2000) : 9-10, s. 130 -131

Yhdeksäs FU-kongressi Tartossa // Karjalan heimo. - Helsinki : Karjalan sivistysseura. ISSN 0449-8828. 86 (2000) : 9-10, s. 114

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Ortnamn möter efternamn // Svenska folkskolans vänners kalender. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner. ISSN 0357-1068. Årgång 114 (2000), s. 78-89

Vaula, Sari
Monimuotoiset otsikot // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 10

Oletko töissä Nokialla vai Nokiassa? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 3, 66

Omaa ja vierasta // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 4

Viro vai Eesti? Ulkomaiset paikannimet suomen kielessä // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 6, 50

Viertiö, Annastiina
Kongruenssin koukeroita. Yksiköllinen vai monikollinen määrite ja pääsana // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 2, 66-67

Kuka paljastuu passiivin takaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 2000 : 3, s. 23-25

Luetelmat luettaviksi // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : s. 4, 42

Luvuista lukijan maailmaan // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 5, s. 59

Riiassa vai Riikassa? Sydneyhyn vai Sydneyyn? Miten paikannimiä taivutetaan? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 1, s. 52-53

Suoraan sanottuna irtisanottu // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 8, s. 39

Tekee, teki, on tehnyt, oli tehnyt, tulee tekemään? Temppuilevat tempukset // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 2000 : 7, s. 50-51

Todellisuus on tilastoja ilmeikkäämpi // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. 71 (2000) : 3, s. 43

Vilppula, Matti
Sanakirja ja tieteellisyyden kriteerit // Toimintakertomus /Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, s. 8

Virtanen, Susanna
Mitkä ihmeen sukukansat? Mikä ihmeen valiokunta? // Alkukoti : Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sukukansavaliokunnan lehti. - Helsinki : Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sukukansavaliokunta, 2000-. ISSN 1457-6597, s. 4-5

Welin, Saara
Samaa sukua, eri maata : flaami vai hollanti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1999 : 3, s. 40-41

Westerberg, Pia
Svenskan i EU. Rapport från språkvårdsdagen // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 2, s. 13-16

Palaa otsikoihin

Arvostelut - Recensioner


Ainiala, Terhi
Recension (Arvost. teos: Nimistönsuunnittelun opas / Toim. Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen & Peter Slotte, 1999) // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704. fs051189. 88 (2000), s. 202-204

Alanen, Timo
Raakaa tietoa (Arvost. teos: Teloittajien edessä / Tauno Tukkinen. - Jyväskylä, 1999) // Somero : Someron paikallislehti. - Somero : Sanomalehti oy Somero. ISSN 0356-200X. 25.1.2000

Turun tuomiokirkon juhlakirja (Arvost. teos: Kansallispyhäkkö : Turun tuomiokirkko 1300-2000 / C. J. Gardberg, Simo Heininen ja P.O. Welin, 2000) // Somero : Someron paikallislehti. - Somero : Sanomalehti oy Somero. ISSN 0356-200X. 26. 4. 2000

Falk, Mia
Njutbar lättbok i sällskap med språket (Arvost. teos: I sällskap med språket / Catharina Grünbaum, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 22-23 (Litteratur)

Svenska skrivregler för en datoriserad värld (Arvost. teos: Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. - Liber AB, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 20-21

Är svenskan världens dåligaste språk? (Arvost. teos: Världens dåligaste språk. Tankar om språket och människan i dag  / Fredrik Lindström. - Albert Bonniers Förlag, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 23 (Litteratur)

Forsman, Sandra
Bevingat från Adam & Eva till oväntat besök // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 4, s. 20-22 (Litteratur)

Heikkinen, Vesa
Johdatus unelmaan (Arvost. teos: Ideology. A multidisciplinary approach / Teun A. van Dijk. - London, 1998) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 1, s. 155-157 [ref.]

Hiidenmaa, Pirjo
Kiinnostava tutkimus, masentavat tulokset (Arvost. teos: Kieli ja sen käyttäjät äidinkielen oppikirjasarjan tuottamana / Katri Savolainen. - Joensuu, 1998) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 1, s. 119-122 [ref.]

Hurtta, Heikki
Tutkijan kunnianhimo (Arvost. teos: E. N. Setälä Vaarallisilla vesillä / Fred Karlsson. - Helsinki, 2000) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. 7 (2000) : 3, s. 36-37

af Hällström, Charlotta
En grammatikbok för språkvetare // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 4, s. 18-19 (Litteratur)

Ny språklitteratur : Finland / Charlotta af Hällström, Nina Martola och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2000 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 2000, s. 142-147

Tredje upplagan av Svensk ordbok (Arvost. teos: Svensk ordbok. Tredje reviderade upplagan. Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, 1999 // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 2, s. 26 (Litteratur)

Lindberg, Silva
Svenskan och EU / SL (Arvost. teos: Svenskan som EU-språk. Red. Björn Melander. - Uppsala, 2000) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2000 : 3, s. 22 (Litteratur)

Martola, Nina
Ny språklitteratur : Finland / Charlotta af Hällström, Nina Martola och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2000 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 2000, s. 142-147

Moisio, Arto
Kirja-arvostelu (Arvost. teos: Tošto marij mutervlak (Vanhat marilaiset sanakirjat) / O. A. Sergejev. - Joškar-Ola, 2000) //  M. A. Castrénin seura : jäsentiedote. - Helsinki : M. A. Castrénin seura. 2000 : 2, s. 5-6

Ruppel, Klaas
Arvostelu (Arvost.teos: Klemmt - Rekiaro, Wörterbuch Finnisch Deutsch Finnisch. Jyväskylä 1999) // Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. 32. Helsinki 2000. S. 360-­363

Sommardahl, Eivor
Ny språklitteratur : Finland / Charlotta af Hällström, Nina Martola och Eivor Sommardahl // Språk i Norden 2000 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 2000, s. 142-147

Tiililä, Ulla
Lisäymmärrystä mediakulttuuriin ja sen tutkimiseen (Arvost. teokset:   Media-analyysi : tekstistä tulkintaan / Anu Kantola, Inka Moring & Esa Väliverronen. - Helsinki, 1998 ; Mediakulttuuri / Douglas Kellner ; suomennos Riitta Oittinen ja työryhmä. - Tampere, 1998 ; ) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen seura. ISSN 0042-6806. 104 (2000) : 1, s. 157-165 [ref.]

Palaa otsikoihin

Kieli-ikkuna

// Helsingin Sanomat <URL: http://koti.poutapilvi.fi/p4_kotus/index.phtml?s=1138 >

Aapala, Kirsti
Valkeanaan mustapäitä // Helsingin Sanomat. 16.5.2000, s. B5
Varpunen oksalta // Helsingin Sanomat. 15.2.2000, s. B9

Ainiala, Terhi
Impilinna ja Neitsytpolku  // Helsingin Sanomat. 7.11.2000, s. B7
Päijänteen arvoitus // Helsingin Sanomat. 3.10.2000, s. B7
Seis, kari näkyy! // Helsingin Sanomat. 23.5.2000, s. B6
Täällä Siperiassa // Helsingin Sanomat. 8.8.2000, s. B7

Eronen, Riitta
Ensikymmenellä // Helsingin Sanomat. 22.2.2000, s. B5
IT-kentiltä // Helsingin Sanomat. 15.8.2000, s. B4
Oppijat ja toimijat // Helsingin Sanomat. 10.10.2000, s. B11
Rouva ja puoliso // Helsingin Sanomat. 21.3.2000, s. B5
Sirahveja savannilla // Helsingin Sanomat. 27.6.2000, s. B6

Joki, Leena
Voi raato sentään! // Helsingin Sanomat. 11.1.2000, s. C5

Kankaanpää, Salli
Joulukortti Virtasille ja muille tutuille  // Helsingin Sanomat. 19.12.2000, s. B7
Luumut tummat kuin syksyinen yö? // Helsingin Sanomat. 18.1.2000, s. B7
Pinssi, prinssi ja muffinssi // Helsingin Sanomat. 9.5.2000, B5
Pyydän voita, saan margariinia // Helsingin Sanomat. 28.3.2000, s. B8

Kolehmainen, Taru
Aurinko paistaa, ja kokkikin // Helsingin Sanomat. 29.2.2000, s. B7
Kuka muistaa puhosta? Helsingin Sanomat. 6.6.2000, s. B5
Miksi pitkäperjantai on pitkä? // Helsingin Sanomat. 18.4.2000, s. B6
"Nählään!" // Helsingin Sanomat. 4.7.2000, s. B6
Pakkaus virvoitusjuomaa  // Helsingin Sanomat. 17.10.2000, s. B7
Säestäjän maineenpalautus? // Helsingin Sanomat. 14.11.2000, s. B5

Koskenheimo, Jukka
Jättiläisten jälkiä //  Helsingin Sanomat. 11.7.2000, s. B5

Länsimäki, Maija
Esiintyykö lasten kohdalla ryntäilyä? // Helsingin Sanomat. 24.10.2000, s. C9
Hieno puku ja hyvä maku // Helsingin Sanomat. 19.9.2000, s. B8
Ihmejuoma ternimaito // Helsingin Sanomat. 28.11.2000, s. B5
Kauhea kankkunen // Helsingin Sanomat. 4.4.2000, s. B7
Lähdetäänkö liikenteeseen? // Helsingin Sanomat. 20.6.2000, s. B7
Miten ihminen menehtyy? // Helsingin Sanomat. 7.3.2000, s. B6
Naurua ja hymyä // Helsingin Sanomat. 22.8.2000, s. B5
Vanhimmasta nuorimpaan // Helsingin Sanomat. 18.7.2000, s. B6
Vinoviivavaihtoehto // Helsingin Sanomat. 12.9.2000, s. B5

Paikkala, Sirkka
Aito sukunimi? // Helsingin Sanomat. 25.7.2000, s. B7
Kuka keksi Nuuksion? // Helsingin Sanomat. 25.1.2000, s. B4
Unelmakeitaan Iso Omena // Helsingin Sanomat. 11.4.2000, s. B6
Urho Kaleva Kekkonen  // Helsingin Sanomat. 29.8.2000, s. B7

Rouvala, Katariina
Jyviä ja akanoita // Helsingin Sanomat. 25.4.2000, s. B7

Seppänen, Eeva-Leena
Tää ja toi kahvipöydässä // Helsingin Sanomat. 4.1.2000, s. C7

Tiililä, Ulla
Temperamentti vai Tourette? // Helsingin Sanomat. 1.2.2000, s. B8

Vilppula, Matti
Iita on erikseen // Helsingin Sanomat. 31.10.2000, s. B5
Isännöimistä vai emännöimistä? // Helsingin Sanomat. 14.3.2000
Jotain hyvää maalaisuudessakin // Helsingin Sanomat. 1.8.2000, s. B7
Kana vai kukko? // Helsingin Sanomat. 26.9.2000, s. C7
"Ketä tarvitsee röntgeniä?" // Helsingin Sanomat. 13.6.2000, s. B6
Meän kieli - kieli vai murre? // Helsingin Sanomat.   2.5.2000, s. C7
Puhetta tyhjille seinille // Helsingin Sanomat. 8.2.2000, s. B6
Runoilija ja murre  // Helsingin Sanomat. 12.12.2000, s. B7
Saattokujalla // Helsingin Sanomat. 5.9.2000, s. B6

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

// Aamulehti. Tampere : Tampereen kirjapaino. ISSN 0355-6913. Palsta ilmestyy 18 maakuntalehdessä.

Heikkinen, Vesa
Ahtisaaren aakkosia // Aamulehti. 19.1.2000
Kalan nimi // Aamulehti. 21.8.2000
Köyhän asiaa // Aamulehti. 18.4.2000
Lajioppia// Aamulehti. 14.3.2000
Maan ja taivaan laki // Aamulehti. 28.12.2000
Merkitystä vailla, tarkoitusta täynnä // Aamulehti. 20.7.2000
Paperin lakko ja muita tekstikysymyksiä// Aamulehti. 18.5.2000
Päätehakkuita taikametsässä // Aamulehti. 17.2.2000
Seksikäs media // Aamulehti. 22.11.2000
Tarinan tekijä pani veren läikähtelemään // Aamulehti. 24.10.2000
Uhan alla //  Aamulehti. 19.9.2000
Väriä hirventappopaikalla //  Aamulehti. 22.6.2000

Hyvärinen, Riitta
Anopinkieltä vai kodinonnea // Aamulehti.  11.4.2000
Elantoa eTampereelta // Aamulehti.  27.12.2000
Erheet, virheet ja emämunaukset // Aamulehti.  13.1.2000
''Etsä viitsitsä avata ovee?'' // Aamulehti.  7.7.2000
Maitse, puhelimitse vai sähköpostitse? // Aamulehti.  10.5.2000
Mikä vuosi, mikä kymmen? // Aamulehti.  5.2.2000
Mistä apua kielipulmiin? // Aamulehti. 16.6.2000
Mistä sanat tulevat? // Aamulehti. 19.8.2000
Onko suutarin lapsilla jalkojakaan? // Aamulehti. 11.9.2000
Seminologia ja mustaa listaa // Aamulehti.  8.3.2000
Sukupuolettomat virat  // Aamulehti. 16.10.2000
Virkakieltä - apua! // Aamulehti. 14.11.2000

Tiililä, Ulla
Joko se osaa puhua? // Aamulehti.  22.3.2000
Kielellä kumppaneita, tyylillä tilanteita // Aamulehti. 28.9.2000
Kielentutkijat kentällä // Aamulehti. 24.7.2000
Kuka söi lomittajan? // Aamulehti. 3.5.2000
Kun puhutaan kielestä // Aamulehti. 24.1.2000
Opetettua ärtymystä // Aamulehti. 30.10.2000
Paperikieltä paperihommista? // Aamulehti. 26.2.2000
Päätös ja hän // Aamulehti. 27.6.2000
Silmät ja korvat kirjoitusapuna  // Aamulehti. 29.9.2000
Suosituksia silinteripäiltä  // Aamulehti. 26.11.2000
Täällä 120345-678A, päivää // Aamulehti. 26.5.2000

Palaa otsikoihin

Kurkistin

// Hiidenkivi

Ainiala, Terhi
Epävarma keretti  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 5, s.50
Henkilönnimi taustalla // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti.Vol. 7 (2000) : 1, s. 46

Eronen, Riitta
Ajan sana : Herne nenässä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 3, s.52
Ajan sana : Luonnonjäille // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 1, s. 47
Ajan sana : Lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti turhaa // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 5, s.50
Ajan sana : Rippipaita ja stressihousut  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 4, s. 47
Ajan sana : Seksikäs uusmedia // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 2, s. 47
Ajan sana : UMTS-maailma // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 6, s. 45

Korhonen, Ritva
Selittämätön Säviänvirta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 4, s. 47
Viesti torkkokalastuksesta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 1, s. 46

Koskenheimo, Jukka
Paattisella lienee henkilönnimitausta  // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 6, s. 45

Paikkala, Sirkka
Totta ja tarua Totti-nimistä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 1, s. 47

Yli-Paavola, Jaakko
Viis kielestä? //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 1, s. 44
Viis kielestä. Vastaukset //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 1, s. 46
Viis kielestä? //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 3, s. 50
Viis kielestä. Vastaukset //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 3, s. 52
Viis kielestä? //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 5, s. 49
Viis kielestä. Vastaukset //  Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. Vol. 7 (2000) : 5, s. 50

Palaa otsikoihin

Reuters ruta

// Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724

Reuter, Mikael
Amortera på statsskulden // Hufvudstadsbladet. 21.6.2000
Boförmedling, borätter och bolån // Hufvudstadsbladet. 22.3.2000
Dialektala uttryck // Hufvudstadsbladet. 16.2.2000
Hemgjorda översättningar // Hufvudstadsbladet. 13.9.2000
En rejäl kopp rättvisemärkt kaffe // Hufvudstadsbladet. 29.3.2000
Lavoar och pissoar // Hufvudstadsbladet. 10.5.2000
Med finskspråkig meny? // Hufvudstadsbladet. 27.12.2000
Mervärdesmat // Hufvudstadsbladet. 10.8.2000
Mitt i katekesen  // Hufvudstadsbladet. 18.10.2000
Myterna om @  // Hufvudstadsbladet. 1.12.2000
Nya skrivregler // Hufvudstadsbladet. 27.9.2000
Ortnamn på främmande språk // Hufvudstadsbladet. 16.8.2000
Parkera i bergrum // Hufvudstadsbladet. 2.2.2000
Prefekter och andra chefer // Hufvudstadsbladet. 12.7.2000
Primorsk eller Björkö? // Hufvudstadsbladet. 15.11.2000
Skänk honom en slant // Hufvudstadsbladet. 12.4.2000
Tonfisk med fetaost // Hufvudstadsbladet. 17.5.2000
Spendera kvällen med att promovera försäljningen? // Hufvudstadsbladet. 19.1.2000
Sytning // Hufvudstadsbladet. 8.11.2000
Svengelsk särskrivning // Hufvudstadsbladet. 23.2.2000
Vår egna utbildning // Hufvudstadsbladet. 8.12.2000
Är finlandssvenskar badkrukor? // Hufvudstadsbladet. 12.7.2000

Palaa otsikoihin

Videotallenne - Video


Place names - the memory of places. Manuscript Sirkka Paikkala, team: Peter Finnilä, Jaakko Yli-Paavola. Translator and narrator Glyn Welden Banks. - 26 min. (Esitetty 1. kerran 18.1.2000 YK:n 20.paikannimiasiantuntijain kokouksessa.)

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2000. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa.  336 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Stellatum, 2000. - . ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 182 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2000. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 108 sivua.
 
Palaa otsikoihin

Esitteet - Presentationer


Toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus =   Årsberättelse / Forskningscentralen för de inhemska språken / Toimittaneet Ritva Paananen ja Marja Parviainen. Julkaisuluettelon toimittanut Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. -  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. -   36 s. 

Palaa otsikoihin