Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

  

JULKAISUT VUONNA 2018


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja

62. Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja
1 : A–K / [päätoimittaja: Erkki Itkonen] ; [päätoimittaja/toimitussihteeri: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitajat: Aulis. J. Joki, Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Satu Tanner]. - 3. painos. -  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, (2018. - 486 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja
2 : L–P / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitussihteerit: Eino Koponen, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Riho Grünthal,Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel]. - 3. painos. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2018. - 470 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja 3 : R-Ö / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimituspäällikkö, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Sani Alatalo, Eino Koponen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Leena Sarvas]. - 3. painos. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2018. - 503 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556)

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja
-sarja - Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer

30. Suomen murteiden sanakirja: a–elää. Painetun 1. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2018. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 18.5.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

35. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Tarja Riitta Heinonen, toimittaja/päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Minna Pyhälahti; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 6.6.2018. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

38. Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–paistua / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Kalle Järvelä, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää (Arpiainen), Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 23.11.2018.

48. Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä / Toimittaja: Pirjo Mikkonen. Kirjoittajat: Sylvia Akar, Jarna Piippo, Hilda Voutilainen, Antero Leitzinger, Marja-Leena Heikkilä-Horn, Jyrki Kallio, Antti Leppänen, Muddle Suzanne Lilius (painetussa versiossa), Susanna Kariluoto. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - 116 s. (Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2002)(Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 48) https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/sukunimi_etunimi

49. Venäläisten henkilönnimien opas. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas / Toimittajat Martti Kahla ja Pirjo Mikkonen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. -  (Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2005). - 444 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 49) https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/venalaisten_henkilonnimien_opas

51.Suomi–somali-sanakirja (aakkonen–töötätä), 24 630 sana-artikkelia(päivitysosuus s–töötätä, yhteensä 5 081 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 51)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 14.12.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/somali/?p=main

52. Stora finsk-svenska ordboken = Suomi-ruotsi-suursanakirja / Nina Martola. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017 ja 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 52). URN:NBN:fi:kotus-201840. http://finsk-svenska.svenska.gu.se/ (n. 3 400 artikkelia v. 2017; n. 6 800 artikkelia v. 2018. Sammanlagt innehåller ordboken nu 105 000 uppslagsord)

 53. Sosva. Pohjoismansin sanasto / Laatinut Ulla-Maija Forsberg. (Tämä mansin sanasto on peräisin teoksesta Wogulisches Wörterbuch; Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto; Bearbeitet von Vuokko Eiras; Herausgegeben von Arto Moisio). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Lexica Societatis Fenno-ugricae XXXV) (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 53). URN:ISBN 978-952-5446-91-3. (n. 7 000 sanaa) https://sanat.csc.fi/wiki/Sosva

54. Kannaksen kylät / Saulo Kepsu ; toimitus: Petra Saarnisto, Sirkka Paikkala ja Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 542 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 54). URN:ISBN 978-952-5446-92-0. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk54/Kannaksen_kylat.pdf

55.  Antreasta Äyräpäähän. Luovutetun Karjalan pitäjien nimet / Kirjoittaja Laila Lehikoinen ; toimitus ja taitto: Petra Saarnisto ja Sirkka Rautoja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 52 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 55). URN:ISBN 978-952-5446-93-7. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf

56. Anarâškielâ ravvuuh – inarinsaamen kieliopas / Matti Morottaja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2007). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 56). URN:ISBN 978-952-5446-26-5. - 105 s. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk56/Inarinsaamen_kieliopas.pdf

57. Suomi–kurmandži-sanakirja (aakkonen–Kööpenhamina, 10 417 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 57). URN:NBN:fi:kotus-201841, ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 20.4.2018.
Tuorein päivitys 20.4.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/kurmandzi/?p=main

58. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet / Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala. - Verkkoversio Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kirjasta Pariisista Papukaijannokkaan – suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (Kotimaisten kielten keskus 2013). Tekijöiden päivittämä ja täydentämä 2018. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 58) URN:NBN:fi:kotus-201846
Viimeksi päivitetty 25.9.2018 http://kaino.kotus.fi/eksonyymit/

59. Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi = Förslag på nya efternamn = New surname proposals / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala ; Toimittajat: Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo, Petra Saarnisto, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg ja Elina Wihuri sekä Teijo Kemppainen, Kallas Lukka ja Susanna Nygård ; Aineistoajot: Toni Suutari, Risto Widenius, Jari Vihtari ; Tekninen toteutus: Outi Lehtinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 59). URN:NBN:fi:kotus-201844, ISSN 2323-3370. https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi

60. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (1998). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 60). - 808 s. URN:ISBN 978-952-5446-94-4. ISSN 2323-3370. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pdf

Palaa otsikoihin

Lehdet – Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki :  Kotimaisten kielten keskus, 2018.  ISSN 2489-7698. (4/2018, 3/2018, 2/2018,1/2018)) - 88 artikkelia (176 s.)  https://www.kielikello.fi/

Språkbruk / Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2018. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 218 sivua. https://www.sprakbruk.fi/

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Folkmålsstudier. 56 (2018) / utgivna av Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2018. ISSN 0356-1771. - 226 s.

Forsberg, Ulla-Maija
Ostiacica / Matthias Alexander Castrén ; edited by Ulla-Maija Forsberg. - Helsinki :  Finno-Ugrian Society,  2018. - 175  sivua. (Manuscripta castreniana. 5,  Linguistica. ISSN  2489-4397). ISBN 978-952-7262-00-9. (Julkaistu myös verkkoaineistona)

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös 2017 / Toimitus: Ulla-Maija Forsberg, Toni Nykänen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelo: Anna-Liisa Kristiansson.  - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus,  2018. - 24 s. + julkaisuluettelo.Tilinpäätös 2017

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2023  / toim. Ulla-Maija Forsberg, Lotta Jalava, Toni Nykänen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus,  2018. - 17 s.

Palaa otsikoihin

WWW-kotus.fi

http://www.kotus.fi / Toimitus: Vesa Heikkinen (päätoimittaja); toimittajat: Bianca Holmberg, Hanna Hämäläinen, Anna-Liisa Kristiansson, Suvi Syrjänen, Riikka Tervonen, Risto Uusikoski, Sari Vaula.

Palaa otsikoihin

Kotus-kanava

/ Tuotanto: Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen, Lotta Jalava, Suvi Syrjänen ja Risto Uusikoski [tekijätiedot ovat kunkin videon lopussa]

Kotus-kanavalla Youtubessa esitellään Kotuksen toimintaa ja palveluja.

Kotus-kanava Youtubessa

julkaisuja: 41

Palaa otsikoihin

Kielikorva-podcast 

jaksoja:  3 

Kielikorva palaa, morkoonit soi! (5.9.2018 13.17) 
Luuhankainen Luhangan vene?  (4.10.2018 14.31)
Opittavaa jokaisesta kielestä (6.11.2018 11.20)

Palaa otsikoihin

Teemakoosteet

Heikkinen, Vesa
Agricola
Virtarannat – yksissä tuumin

Heikkinen, Vesa Uusikoski, Risto
Ympäri ämpäri suomalaisuutta

Palaa otsikoihin

Kotus Twitterissä – Tweets

2.4.2014–

@Kotus_Tiedotus
Toimitus: Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen, Minna Pyhälahti, Suvi Syrjänen, Riikka Tervonen ja Risto Uusikoski (799 tviittiä)

@Sprakinstitutet
Redaktion: Anna Maria Gustafsson, Pia Westerberg och Bianca Holmberg (314 tviittiä)

Palaa otsikoihin

Instagram fisvdialektordboken

Ordbok Finlands sv folkmål. Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO), den finlandssvenska dialektordboken. Institutet för de inhemska språken, Helsingfors https://www.instagram.com/fisvdialektordboken/?hl=fi /(105 julkaisua).

Palaa otsikoihin

Instagram sprakinstitutet

Instagram.com/sprakinstitutet / Redaktion: Bianca Holmberg  (33 julkaisua).

Palaa otsikoihin

Institutet för de inhemska språken Facebook-sivut

Facebook.com/sprakinstitutet / Redaktion: Bianca Holmberg, Maria Vidberg, Pia Westerberg, Jamima Löfström (64 päivitystä)

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston Facebook-sivu

https://www.facebook.com/kielitoimisto
Toimitus: Riitta Korhonen, Henna Makkonen-Craig (94 päivitystä)

Palaa otsikoihin

Språkbruk-lehden Facebook-sivut

https://www.facebook.com/pages/Spr%C3%A5kbruk/275201416948
Redaktion: Pia Westerberg och Bianca Holmberg (195 päivitystä)

Palaa otsikoihin

Virkakielen Facebook-sivu

https://www.facebook.com/virkakieli/
Toimitus: Sirkka Paikkala, Liisa Raevaara ja Ulla Tiililä

Paikkala, Sirkka
Ongelmia venäläisten nimien kirjoittamisessa? 12.1.2018. klo 8:21 https://www.facebook.com/virkakieli/insights/?referrer=page_insights_tab_button
Suomenkielinen raportti YK:n viimeisestä paikannimikokouksesta julkaistu. 20.6.2018 klo 13:47.
Maidenkin nimet muuttuvat, ks. https://www.kotus.fi/kielitieto/nimisto/ajankohtaista_nimista/swazimaa_eli_eswatini.28680.news 21.9.2018 klo 11:21.

Raevaara, Liisa
Suomen kieli sadan vuoden kuluttua. 11.1.2018
Valinnanvapauteen tarvitaan hyviä tekstejä. 17.1.2018
Hyvään virkakieleen opinnoista alkaen. 23.2.2018
Kielikello verkkoon. 5.3.2018
Maakuntalaissa ei vaatimusta kielenkäytön asiallisuudesta. 28.3.2018
Vuoden selväsanainen: Ulosottolaitoksen asiakasviestintätyöryhmä. 20.4.2018
Vuoden selväsanainen: Työpöydältä peltoon Youtube-kanava. 4.5.2018
Sosiaaliturvan pitäisi olla ymmärrettävää. 18.6.2018
Tutustu valtionhallintoon! -luento harjoittelijoille. 20.6.2018
Virkakielisivu jää kesätauolle. 25.6.2018
Viranomaisten nimien suunnittelun periaatteet. 7.8.2018
Vuoden selväsanainen: Verohallinnon verkkosivut. 10.8.2018
Vuoden selväsanainen: Vantaan kaupungin kielenhuoltoprojekti. 19.8.2018
Legal design. 26.8.2018
Vuoden selväsanainen: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivu-uudistus. 28.8.2018
Vuoden selväsanainen: Opetus- ja kulttuuriministeriön amisreformi 31.8.2018
Kansainvälinen Selkeän kielen päivä. 4.9.2018
Vuoden selväsanainen: Valtiovarainministeriö. 12.9.2018
Vuoden selväsanainen: Kelan viestinnän Kela-tärpit. 13.9.2018
Vuoden selväsanainen: Uudenmaan ELY-keskus 19.9.2018
Selkeän kielen päivän tilaisuus järjestetään 11. lokakuuta. 26.9.2018
Kotukseen haetaan nimistönhuoltajaa. 15.11.2018
Virkakieli esillä syksyn tiedetapahtumissa. 16.11.2018
Kotukseen haetaan kielenhuoltajaa. 20.11.2018
Metsä ei ole metsä vaan ekosysteemipalvelu 23.11.2018
Uudet virastot: Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto. 28.11.2018
Mistä on selkeät ja helppokäyttöiset digipalvelut tehty? 28.11.2018
Selkeäkin virkakieli on monille liian hankalaa. 29.11.2018
Lainsäädännön laatu herättää jatkuvasti keskustelua. 8.12.2018
Maakunnille laadittiin viestintäsuositus. 18.12.2018

Tiililä, Ulla
Uusi etu- ja sukunimilaki vahvistettiin joulukuussa 2017, ja se tulee voimaan 2019. 17.1.2018
Myös hoitotyössä tarvitaan monipuolista kirjoittamisen taitoa. 26.1.2018
Ylen Kevyet mullat -ohjelmassa käsitellään sinuttelua ja teitittelyä, myös viranomaiskielessä. 26.1.2018
Tänään on alkanut Minä luen sinulle -viikko. 5.2.2018
Avoin hallinto -hanke kutsuu treffeille! 16.2.2018
Olympialaiset loppuivat, mutta nyt alkoi kisa Vuoden selväsanaisesta! 27.2.2018
Nimikilpailuista on tullut hyvin suosittuja. 28.2.2018
Tervetuloa Tekstien valta ihmistyössä -seminaariin 10.4.! 5.3.2018
Kirjailijayhdistysten talvipäivien 9.−10.3.2018 ohjelmatarjonnassa on tänä vuonna asiaa myös virkakielestä. 7.3.2018
Suomen kielen lautakunta korostaa kielen merkitystä digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. 9.3.2018
Tekstien tekeminen on sote-uudistuksen ydintä. 9.3.2018
Hyvän virkakielen verkkokurssi on avattu! 15.3.2018
Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä teemapäivässä puhuttiin siitä, miten valinnanvapaudesta kerrotaan ja miten palveluja voi markkinoida. 22.3.2018
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus johtaa pohtimaan myös organisaatioiden ja palvelujen nimiä. 5.4.2018
Tiina Merikanto Ylestä kirjoittaa Duodecim-lehden pääkirjoituksessa vaikeuksista, joita toimittaja kohtaa yrittäessään kertoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. 12.4.2018
Kotimaisten kielten keskus (Kotus) julkaisi maaliskuussa verkkokurssin, joka perehdyttää valtion viranomaisia selkeään ja ymmärrettävään virkakieleen. 27.4.2018
Kirjallisen kielenkäytön merkitys korostuu entisestään, kun siirrytään sähköisiin palveluihin. 11.5.2018
Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla on uusi ohje viranomaisten nimien suunnittelun tueksi. 17.5.2018
Tekstien valta ihmistyössä -seminaarin esitysten kalvot ovat nyt Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla. 23.5.2018
Epäselvä asiakasviestintä uhkaa kansalaisen oikeusturvaa ja voi syrjäyttää asiakkaan. 23.5.2018
Tieto välittyy viestinnällä ja varsin usein kielellisessä muodossa. 31.5.2018
Tietosuojauudistus asettaa monenlaisia vaatimuksia myös kielelle. 1.6.2018
Vuoden selväsanainen -kilpailu on käynnissä, ja ehdokkaita on jo ilmoittautunut mukaan kisaan. 15.6.2018
Työtä kielen parissa, ihmisten hyväksi! Vuoden toinen Kielikello on ilmestynyt. 15.6.2018
Viranomaiskieli on harvoin yhden ihmisen luovan työn tulosta. 3.9.2018
Kuntamarkkinoilla 12. ja 13.9. on tarjolla nimitietoa ja virkakieliasiaa. 11.9.2018
Kouvolan Sanomat julkaisi kapulakielitestin, joka on paitsi hauska myös hyödyllinen. 12.9.2018
Mitä on suomeksi Silesia? 24.9.2018
HUS alkaa käyttää lyhennettä nimenä. 1.10.2018
Virkakielen laatua säädellään, siksi virkakielenhuollossa on joskus oltava tiukempi kuin yleiskielenhuollossa. 9.10.2018
Jännitys tiivistyy! Torstaina 11.10. Selkeän kielen päivänä julistetaan Vuoden selväsanainen 2018. 10.11.2018
Selkeän kielen päivän tilaisuudessa virkakielen selkeyttämisen norjalaiset voimahahmot Sissel Motzfeldt ja Ragnhild Samuelsberg kertovat työstään, muun muassa lainvalmistelun kehittämisestä. 10.11.2018
Kela-tärpit sai Vuoden selväsanaisen palkinnon! 11.10.2018
STM viestii vammaispalvelulain uudistuksesta selkokielellä. 26.10.2018

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset – Vetenskapliga artiklar

Heikkinen, Vesa
Somen setämies: määrästä ja merkityksistä // KUINKA MAHOTTOMASTI NÄÄ TEKKIIT? Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi / Sisko Brunni, Niina Kunnas, Santeri Palviainen ja Jari Sivonen (toimittaneet). - Oulu, 2018. (Studia humaniora ouluensia. ISSN: 1796-4725 ; 16) ISBN: 978-952-62-2111-3. Electronic version: ISBN: 978-952-62-2112-0. S. 429–446  http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526221120.pdf

af Hällström-Reijonen, Charlotta
”Han talte icke, men ögat talte.” Om verbböjningen hos Runeberg, Topelius och några till  Studier i svensk språkhistoria 14 / red. Harry Lönnroth, Bodil Haagensen, Maria Kvist, Kim Sandvad West.  S. 132–147
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7204/978-952-476-799-6.pdf

Kuutti, Pirkko
Indexing Old Literary Finnish text / Kimmo Koskenniemi and Pirkko Kuutti // K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays / Gyuris Beáta, Mády Katalin, Recski Gábor (szerk.). - Budapest : MTA Nyelvtudományi Intézet (Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences), 2017. ISBN 978-963-9074-73-6. - 32. s. pdf http://clara.nytud.hu/~kk120/

Lauerma, Petri
Finska språkets lånordsförråd i ljuset av Martti Rapolas ordsamling // Nordiske studier i leksikografi 14. Rapport fra 14. konference om Leksikografi i Norden Reykjavik 30. maj. –2. juni 2017 / Ásta Svavarsdóttir & al. (red.). - Reykjavik: Nordisk Förening for Leksikografi & Árni Magnússon Instituttet for islandske studier, 2018 (Skrifter udgivet af Nordisk Förening for Leksikografi. ISSN 0803-9313; 15) S. 178–185

Martti Rapolan 1800-luvun sanakokoelma, sen tausta ja vaikutus (E. Summary: The 19th-century word collection of Martti Rapola, its background and influence)  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 2242-8828. - 122 (2018)  : 2, s. 255–281

Paikkala, Sirkka
Kiven henkilönnimet ja sääty-yhteiskunnan murros // Ihmissydän : henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Aleksis Kiven Seuran albumi / toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko. - Helsinki : ntamo, 2018. ISBN 978-952-215-729-4. - S. 151–165, 262–268

Suomen hallintoalueet 100 vuotta – hallintoalueet ja niiden nimet = Valitsõmisjaotusõst keeleaoluuni = Haldusjaotusest keeleajalooni // From Administrative Division to Historical Linguistics / Toimõndanuq Jüvä Sullõv. - Võro : Võro Instituut, 2018. (Võro Instituudi Toimõndusõq 33/ Publications of Võro Institute 33). S. 59 –78 (Sis. võrun- ja englanninkieliset tiivistelmät)

Piehl, Aino
Observing Eurolects: The case of Finnish / Mikhail Mikhailov & Aino Piehl //  Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law / Ed. by Laura Mori. -  John Benjamins. (Studies in Corpus Linguistics ; 86). ISBN 9789027201706. - S. 93–119

Räsänen, Matti
Kielipolitiikan vuosi 2017. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 19 s.

Sandström, Caroline
Dialekttalandes självbild och syn på herrskap. Vad kan dialektintervjuer från Pernå i östra Nyland berätta om sociala skillnader? // Svenska landsmål och svenskt folkliv.  ISSN 0347-1837. 140 (2017), s. 143–171

Tiililä, Ulla
Legal Discourse As An Example Of Domain-Specific Science Communication //  Languages for Special Purposes. An International Handbook / ed. John Humbley, Gerhard Budin & Christer Laurén. - Berlin, Boston :  De Gruyter Mouton, 2018. ISBN 978-3-11-022800-7. e-ISBN (PDF) 978-3-11-022801-4. e-ISBN (EPUB) 97 978-3-11-039465-8. S. 381−405

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar

Aapala, Kirsti
Meidän lapset ja naapurin kakarat // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/meidan-lapset-ja-naapurin-kakarat)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Kännspak – ett ord med flera betydelser // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 23–25 (Perspektiv på finlandismer)

På Färöarna heter roskisbilen ruskbilur // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4, s. 32–33 (Perspektiv på finlandismer)

Svenska talas också i Finland // https://svenskaspraket.si.se/finlandssvenska/

Ali Hersi, Liban
Somali // Tunne kieli : matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen / toim. Mari Honko & Sanna Mustonen. - Helsinki : Finn Lectura,  [2018]. ISBN 978-951-792-923-3. - S. 300–319

Eronen, Riitta
Braille ja pisteet
// Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/braille-ja-pisteet)(Kielen merkeissä)

Juurisyy // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/juurisyy)(Uudissana)

Podcast // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/podcast)(Kysyttyä)

Suunnikas vai solu? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/suunnikas-vai-solu-)(Kielivoimistelua)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 1, s. 11

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 2, s. 29

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 3, s. ?

Eronen, Riitta – Maamies, Sari
Suomen kielessä kaikki on kiinnostavaa // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielessa-kaikki-on-kiinnostavaa)(Kieli työssä)

Eronen, Riitta – Syrjänen, Suvi
Näkövammaisalansanastoa // https://www.pistekirjoitus.fi/sanasto/

Gustafsson, Anna Maria
Ny språklitteratur. Finland // Språk i Norden. 2018. S. 14–22 https://tidsskrift.dk/sin/issue/view/7649/SiN2018

Haapanen, Minna
Uuden sanan pitkä matka Kielitoimiston sanakirjaan // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/uuden-sanan-pitka-matka-kielitoimiston-sanakirja-1)

Hermo, Roni
Leikitäänkö hippaa, littaa vai nattia? // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/leikitaanko-hippaa-littaa-vai-nattia-)(Kieli kartalla)

Holmberg, Bianca
Finlandssvenskar i Norden // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4, s. 38–41

I släkten flödar den språkliga kreativiteten // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 32–35

Jan-Ola Östman – meriterad professor som vill förbättra världen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 30–34

Janina Orlov fick årets Hugo Bergroth-pris // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 11 https://www.sprakbruk.fi/-/webben-utmanar-och-stimulerar-den-skrivna-svenskan

Konkreta ord är som syre för hjärnan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 9 (Intervju)

Mediespråket är viktigt, tiden sätter gränser // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 50–51

Meänkieli fick sin första språkvårdare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 6–8

Nyord i Norden 2017 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 10–14

Nyord i Norden – så väljs de ut // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 15

Samhället behöver en alert och aktiv språknämnd // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4, s. 24–27

Skådespelarens repliker är mer än logik // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 18–22 (Intervju) https://www.sprakbruk.fi/-/skadespelarens-repliker-ar-mer-an-logik

Språket hjälper oss att minnas // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 18–20 https://www.sprakbruk.fi/-/spraket-hjalper-oss-att-minnas

Språkinstitutet ska stå för en genomtänkt språksyn // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 8 (Noterat)

Holmberg, Bianca – Westerberg, Pia
Lättläst fungerar som inkörsport till svenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4 s. 8–10

Huupponen, Krista
Buumikuumetta // Kielikello 3/2018(https://www.kielikello.fi/-/buumikuumetta)(Sananen)

Hyvärinen, Riitta
Huikean ketterä ratkaisu pelittää jäätävästi // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/huikean-kettera-ratkaisu-pelittaa-jaatavasti)(Sananen)

Kielenhuoltaja somen ihmemaassa // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kielenhuoltaja-somen-ihmemaassa)

Sanajärjestys suomen vapaa on, vaan mielivaltainen ei // Kulttuurintutkimus. 34 (2017) : 4, s. 25–27 https://www.eoppiva.fi/verkkokurssi-auttaa-virkatekstien-tekijaa/

Ikonen, Josefin
Webben utmanar och stimulerar den skrivna svenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 8–10 https://www.sprakbruk.fi/-/webben-utmanar-och-stimulerar-den-skrivna-svenskan

Joki, Leena
Miksi evakuointi eikä evakointi? // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/miksi-evakuointi-eika-evakointi-)(Kysyttyä)

Tiedostavaa ruokaa ja vastuullista suklaata? // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tiedostavaa-ruokaa-ja-vastuullista-suklaata-)(Sananen)

Joki, Leena – Torikka, Marja
Karjalan kielen sanakirjan laatija Raija Koponen //  Karjalan Heimo.  7–8 (2018), s. 124–125

Kauppinen, Jarkko
Solvaten halki historian // Pirta : Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 57 (2018) : 1, s. 22–23

Klemettinen, Riina
Ansiolyhenteet // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/ansiolyhenteet)(Kysyttyä)

Kuka lohduttaisi Jonnea? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kuka-lohduttaisi-jonnea-)

Korhonen, Riitta
Havaintoja kielenkäytön kilpakentiltä
// Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/havaintoja-kielenkayton-kilpakentilta)

Kiellon kiperyys: kieltosanan liika- ja vajaakäyttöä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kiellon-kiperyys-kieltosanan-liika-ja-vajaakayttoa)(Talkoohavaintoja)

Muuttuvia muotoja ja merkityksiä – kielihavaintoja talkoovoimin // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 4, s. 11–15

Passiivin tekijää jäljittämässä: pihalla haukutaan, hapot hajotetaan // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/passiivin-tekijaa-jaljittamassa-pihalla-haukutaan-hapot-hajotetaan)(Perusasiaa)

Peruskysymyksiä normeista ja niiden muuttamisesta // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/peruskysymyksia-normeista-ja-niiden-muuttamisesta)(Norminpurkua)

Pisteitä ja pilkkuja // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/pisteita-ja-pilkkuja)(Talkoohavaintoja)

Reklamoida, tiedottaa ja ohjeistaa – kieliopillisia siirtymiä // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/reklamoida-tiedottaa-ja-ohjeistaa-kieliopillisia-siirtymia)

Tarkempi juttu – vai tarkampi? Vertailun valintoja // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tarkempi-juttu-vai-tarkampi-vertailun-valintoja)(Perusasiaa)

Alho, Irja – Korhonen, Riitta
Jälkiä häivytetystä kieliopista – opettajien näkemyksiä kieliopin opettamisesta // Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3). (www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2018/jalkia-haivytetysta-kieliopista-opettajien-nakemyksia-kieliopin-opettamisesta)

Lauerma, Petri
Kvantumeita vai erkaleita? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kvantumeita-vai-erkaleita-)(Sananen)

Rapolan sanalippujen kääntöpuoli: opinnäytteiden ohjausta ja ongelmia. http://virittajablogi.kotikielenseura.fi/rapolan-sanalippujen-kaantopuoli-opinnaytteiden-ohjausta-ja-ongelmia/ [Julkaistu 1.10.2018.]

Maamies, Sari Kielikello
Kieli elää digimaailmassa // 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kieli-e-laa-digimaailmassa)(Alkusanat)

Parikonjunktiot sekä–että, niin–kuin ja joko–tai // 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/seka-pariisissa-etta-berliinissa-parikonjunktiot-seka-etta-niin-kuin-ja-joko-tai)(Perusasiaa)

Samanlaista ja erilaista  // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/samanlaista-ja-erilaista)

Työtä kielenkäyttäjien hyväksi // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tyota-kielenkayttajien-hyvaksi)(Alkusanat)

Verkkolehti avautuu // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/termeilla-on-valia)(Alkusanat)

Maamies, Sari – Leino, Jaakko
Suomen kielen lautakunnan toimikausi 2015–2018 // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielen-lautakunnan-toimikausi-2015-2018)

Makkonen-Craig, Henna
Kielenhuoltoa sähköisen asiointipalvelun äärellä // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kielenhuoltoa-sahkoisen-asiointipalvelun-aarella)

Kirjaimittain luettavat nimet // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kirjaimittain-luettavat-nimet)(Kysyttyä)

Lehtien, kirjojen, musiikkikappaleiden ym. nimien kursivointi tekstissä // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/lehtien-kirjojen-musiikkikappaleiden-ym-nimien-kursivointi-tekstissa)(Kysyttyä)

Miten Flow taipuu?  // https://www.kielikello.fi/-/miten-flow-taipuu- (Kysyttyä)

Miten päivämäärä merkitään? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/miten-paivamaara-merkitaan-)(Perusasiaa)

Pöytäkirjanote vai ote pöytäkirjasta? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/poytakirjanote-vai-ote-poytakirjasta-)(Kysyttyä)

Sekasyöjä vai kaikkiruokainen? // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/sekasyoja-vai-kaikkiruokainen-)(Kysyttyä)

Tekstien valta sosiaali- ja hoitotyössä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tekstien-valta-sosiaali-ja-hoitotyossa)(Virkakieli)

Toimensijaisen lyhenne // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/toimensijaisen-lyhenne)(Kysyttyä)

Unikoulusta tutkijakouluun // https://www.kielikello.fi/-/unikoulusta-tutkijakouluun (Kysyttyä)

Äiti-lapsikimppu vai äiti–lapsi-kimppu? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/aiti-lapsikimppu-vai-aiti-lapsi-kimppu-)(Kysyttyä)

Manni-Lindqvist, Tiina
Aatamin ja Eevan nimipäivä // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/aatamin-ja-eevan-nimipaiva)(Kysyttyä)

Kuka oli tapaninpäivän Tapani? // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kenen-mukaan-tapaninpaiva-on-nimetty-)(Kysyttyä)

Yli-Muonion kirjoitusasu // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/yli-muonio)(Kysyttyä)

Moilanen, Raija
Kielitoimisto neuvonut jo yli 70 vuotta // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kielitoimistossa-neuvontaa-jo-yli-70-vuotta)

Nuutinen, Liisa
Kielen asiantuntija linnunnimien parissa
// Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kielen-asiantuntija-linnunnimien-parissa)

Onkamo, Ulla
Mikä on kampus?
// Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/mika-on-kampus-)(Kysyttyä)

Mitä toimiala tarkoittaa nimissä? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/mita-toimiala-tarkoittaa-nimissa-)

Onkamo, Ulla – Holmberg, Bianca
Ungegn - över 50 år av internationellt ortnamnssamarbete // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 35–37

Paajanen, Ilona
Digiä uudissanoissa // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/digia-uudissanoissa)(Uudissana)

Napsahtavat nakit // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/napsahtavat-nakit)(Jokisen eväät)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 4, s. 29

Paikkala, Sirkka
”Papukaija” eli suomenkieliset ulkomaiset paikannimet verkossa // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 4, s. 16–19 (Nimistöstä)

Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet verkossa // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/suomenkieliset-ulkomaiden-paikannimet-verkossa)(Julkaisuja)

Piehl, Aino
Kohti syrjimätöntä kielenkäyttöä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/xxx)

Raevaara, Liisa
Valinnanvapaus ja yhdenvertaisuus ovat onnistuneen viestinnän varassa //  Hoiva & Terveys. 14.2.2018 (Asiantuntijablogi)

Vuoden selväsananainen ‑kilpailusta ideoita ja intoa virkakielen parantamiseen  // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/vuoden-selvasananainen-kilpailusta-ideoita-ja-intoa-virkakielen-parantamiseen)(Virkakieli)

Ryödi, Anna
Lafka, mesta ja narikka – slangista tutut lainasanat murteissa // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/lafka-mesta-ja-narikka-slangista-tutut-lainasanat-murteissa)(Kieli kartalla)

Salonen, Minna
Onks kellään Laraa myirä? // Kielikello 4/2018 (https://www.kielikello.fi/-/onks-kellaan-laraa-myira-)(Kieli kartalla)

Tervonen, Riikka
Näillä mäillä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/nailla-mailla)(Kieli kartalla)

Tiililä, Ulla
Päästäänkö häirinnästä eroon työsuojeluohjelmalla? // Uusi Kaiku, 2.11.2018 http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/paastaanko-hairinnasta-eroon-tyosuojeluohjelmalla/

Sosiaali- ja hoitotyössä kieli on ylhäältä annettua // Pirta : Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 57 (2018) : 3, s. 34–35
http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Pirta_3_2018_LowRes.pdf

Virkakielityön periaatteet: työtä kielen parissa ihmisten hyväksi // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/virkakielityon-periaatteet-tyota-kielen-parissa-ihmisten-hyvak-1)

Tukiainen, Jemina
Drone vai drooni? // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/drone-vai-drooni-)(Kysyttyä)

Sokea valekielipoliisi myhäilee // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/sokea-valekielipoliisi-myhailee)(Talkoohavaintoja)

Vartiainen, Vilma
Pisin sana // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/pisin-sana)(Kysyttyä)

Vaula, Sari
Tilaisuuden isäntä ja emäntä
// Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tilaisuuden-isanta-ja-emanta)(Kysyttyä)

Westerberg, Pia
Minerad språkmark // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 3 (Ledare) https://www.sprakbruk.fi/-/minerad-sprakmark

Nödvändigt samarbete // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4, s. 3 (Ledare)

Rastlös läsning // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 3 (Ledare) https://www.sprakbruk.fi/-/rastlos-lasning

Zlatan eller Dostojevskij? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 3 (Ledare) https://www.sprakbruk.fi/-/zlatan-eller-dostojevskij-

Vidberg, Maria
Brunakärr i Helsingfors // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 45 (Namnfrågan)

Världsnyheter och lokala händelser påverkar namnvårdarens jobb // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4, s. 36–37

Wihuri, Elina Wihuri, Elina
Ansio- ja kunniamerkit // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/ansio-ja-kunniamerkit)(Kysyttyä)

Asutko Räntämäessä tai Halisissa? – Asuinalueiden nimet // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/asutko-rantamaessa-tai-halisissa-)

Juhana-herttua ja hänen katunsa // Kielikello 3/2018 (https://www.kielikello.fi/-/juhana-herttua-ja-hanen-katunsa)

Saksanlahti // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/saksanlahti)(Kysyttyä)

Palaa otsikoihin

Arvostelut – Recensioner

Heikkilä, Elina
Yhdyssanojen rajankäyntiä Agricolan sanastossa (Arv. teos: Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa / Tanja Toropainen. - Turku, 2017) // Sananjalka : Turku: Suomen kielen seura. - ISSN 0558-4639. 60 (2018), s. 312–320

Holmberg, Bianca
Informativ och njutbar nöjesläsning om mat från A till Ö (Recension av: Matens historia från A till Ö / Jan-Öjvind Swahn.  -  Stockholm, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 40–41 (Aktuell litteratur)

Retorik är mer än att hålla tal / Den retoriska människan :  20 sätt att se på retorik / Lennart Hellspong.  - Stockholm, 2018 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 4, s. 35 (Aktuell litteratur)

Talskrivarnas roll i politiken (Recension av: Talskrivarna :  om retoriken i politiken / Hans Gunnarsson, Staffan Thulin.  - Stockholm, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 38 (Aktuell litteratur)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Insiktsfullt om språkpolitik (Recension av: Språkpolitik / Olle Josephson. -  Stockholm, 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 36–37 (Aktuell litteratur)

Varför språkvetenskap har betydelse (Recension av: Linguistics : why it matters / Geoffrey K. Pullum.  - Cambridge, 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 37 (Aktuell litteratur)

Paikkala, Sirkka
Etunimien ajankuva (Arv. teos:  Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla / Minna Saarelma-Paukkala. - Helsinki, 2017)  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 2242-8828. - 122 (2018)  : 2, s. 310–316

Westerberg, Pia
Det skönlitterära översättandets glädje (Recension av: Andras ord och våra. Fyra översättare om sitt arbete / Anders Bodegård, Kerstin Gustafsson, Janina Orlov & Jan Stolpe.  - 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 36 (Aktuell litteratur)

Ett smörgåsbord av språkliga fyndigheter (Recension av: Den fascinerande fotbollsregeln och andra språkfenomen / Lotten Bergman, Stellan Löfving. - 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 37 (Aktuell litteratur)

Kreativ grammatik (Recension av: Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 / Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson, Annelie K Johansson. -  Gustavsberg, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 39 (Aktuell litteratur)

Palaa otsikoihin

Abstraktit

Heinonen, Tarja-Riitta
Lexical variation within idiomatic constructions // Constructional semantics: Cognitive, functional and typological approaches, Helsinki 24.–25.8.2018  http://www.linguistics.fi/constsem-2018/

Korhonen, Riitta – Seppä, Pertti
Miten passiivilauseita ymmärretään? Esitys Klaara-työpajassa. https://blogs.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2018/files/2018/05/Abstraktikirja.pdf

Alho, Irja – Korhonen, Riitta
On the role of grammar in primary and secondary school in Finland. Esitelmä ASLA-symposiumissa Karlstadissa 12.–13.4.2018. https://www.kau.se/files/2018-04/ASLA%202018%20Book%20of%20Abstracts%20FINAL_0.pdf

Laaksonen, Marianne
Sinuttelu ja teitittely viranomaisviestinnässä. Esitelmä työpajassa Mitä ammatti- ja korkeakouluopinnoissa tulisi oppia virkakielestä? Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 8.6.2018, Tampereen yliopisto.

Laaksonen, Marianne – Raevaara, Liisa
Verkkopalvelun saavutettavuus – asiallista, selkeää ja ymmärrettävää viestintää. Esitelmä Celian Ymmärrän!-seminaarissa 29.5.2018, Helsinki.

Lauerma, Petri
Sanojen paljous ja karsiutumisen määrä. XLV Kielitieteen päivät, Helsingin yliopisto 7.–9.5.2018. https://blogs.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2018/files/2018/05/Abstraktikirja.pdf, s. 126.

Makkonen-Craig, Henna
Asiantuntijalta asiantuntijalle: kielineuvonta digiaikana. Kansainvälinen VAKKI 2018 -symposiumi "Työelämän viestintä" 8. - 9.2.2018, Vaasa. Esitelmä.

Asiantuntijalta asiantuntijalle: työelämän kirjoittajien kielineuvonta digiaikana. Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 7. - 8.6.2018, Tampere. Esitelmä.

Kielineuvonnan tsätti. AFinLAn syyssymposium 10. - 11.11.2017. Työelämän uudet luku- ja kirjoitustaidot -työpaja. Esitelmä.

Kun Kielikellosta tuli verkkolehti. AFinLAn syyssymposium 9. - 10.11.2018, Joensuu. Esitelmä.

Piehl, Aino
Have 20 years changed perceptions about usage of Finnish in EU? Esitelmä, Fourth European Symposium on the Comprehensibility of Legal Provisions, Saksan oikeus- ja kuluttaja-asioiden ministeriö, 16.11.2018, Berliini

Plain Finnish in the European Union: mission possible? Esitelmä Clarity 2018 -konferenssissa 26.10.2018, Montreal

Säädöskieli ja viestintä. Esitelmä työpajassa Mitä ammatti- ja korkeakouluopinnoissa tulisi oppia virkakielestä? Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 8.6.2018, Tampereen yliopisto.

Raevaara, Liisa
Sähköisten palvelujen toimivuus: Onko kielenkäytöllä merkitystä? Esitelmä työpajassa Kirjallistuva viestintä: mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle? Työelämän tutkimuspäivät 1.11.2018, Tampereen yliopisto.

Tekstejä ja vuorovaikutusta: Kielenkäytön kehykset ja variaatio sähköisissä viranomaispalveluissa. Esitelmä työpajassa Kielen elämän ja vaihtelun rajat ja rajapinnat työelämässä. AFinLan syyssymposium 9.11.2018, Itä-Suomen yliopisto.

Virtaa virkakielitaitojen opetukseen ­­­– kokemuksia Kotimaisten kielten keskuksen oppilaitospajoista. Esitelmä työpajassa Mitä ammatti- ja korkeakouluopinnoissa tulisi oppia virkakielestä? Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 8.6.2018, Tampereen yliopisto.

Raevaara, Liisa – Tiililä, Ulla
Mitä ammatti- ja korkeakouluopinnoissa tulisi oppia virkakielestä? Työpaja Kirjoittamisen tutkimuksen päivillä 8.6.2018, Tampereen yliopisto. https://events.uta.fi/kirjoittamisentutkimus2018/ohjelma/

Tiililä, Ulla
Kielentutkimuksesta apua julkisten palvelujen ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen? Huono-osaisuustutkijoiden seminaari 13.6.2018, Itä-Suomen yliopisto. https://www.uef.fi/web/kwrc/huono-osaisuustutkimuksen-seminaari-12.-13.6.2018?fbclid=IwAR0A0Us30wdHrFUrW1avPEWEygKjfxHtpg1lMLBTITxOyeq4ujsoKxk8WKs

Kirjoittamisen rooli hallinnossa ja julkisissa palveluissa. Esitelmä työpajassa Mitä ammatti- ja korkeakouluopinnoissa tulisi oppia virkakielestä? Kirjoittamisen tutkimuksen päivät 8.6.2018, Tampereen yliopisto.

Tekstityö sosiaali- ja hoitoaloilla: huonosti tunnistettu resurssisyöppö. Esitelmä työpajassa Kirjallistuva viestintä: mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle? Työelämän tutkimuspäivät 1.11.2018, Tampereen yliopisto.

Valmiit tekstimallit etuuspäätösten perusteluissa. Esitelmä työpajassa Kielen elämän ja vaihtelun rajat ja rajapinnat työelämässä. AFinLan syyssymposium 9.11.2018, Itä-Suomen yliopisto.

Tiililä, Ulla – Mikkola, Piia
Miten kieli elää työssä? Kielen elämän ja vaihtelun rajat ja rajapinnat työelämässä. Työpaja AFinLan syyssymposiumissa 9.11.2018, Joensuun yliopisto. http://www.uef.fi/fi/web/afinla2018 Mikkola, Piia: Kirjallistuva viestintä: mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle? Työpaja Työelämän tutkimuspäivillä 1.11.2018, Tampereen yliopisto. https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/ohjelma/

Palaa otsikoihin

10 kysymystä kielestä 

Aution saaren kirjat (23.1.2018) / Teksti: Vesa Heikkinen. Kuvat: Vesa Heikkinen ja Kuva-Plugi

Uusi kieli on uusi tapa ajatella (29.1.2018) / Teksti: Suvi Syrjänen. Kuva: Suvi Syrjänen

Ilman kieltä historiasta ei voi kertoa mitään (19.3.2018) / Toimitus: Vesa Heikkinen

Otsassa ”akateemisen fennomaanin” leima (29.3.2018) / Toimitus: Vesa Heikkinen

”Millainen kielitaito riittää mihinkin?” (9.5.2018) / Toimitus: Vesa Heikkinen
Kuva: Suvi Honkanen

”Olisin laulettua kansanrunoutta” (31.5.2018)  / Toimitus: Hanna Hämäläinen. Omakuva: Lotta Jalava

”Miepä laulal lapselleni, kellenkäs minä muille” (20.6.2018) / Toimitus: Risto Uusikoski ja Vesa Heikkinen

Sananlaskut elävät (27.8.2018) / Toimitus: Hanna Hämäläinen. Kuva: Turun yliopisto

”Kodin taustamusiikkina soi kirjoituskoneen rätinä” (25.9.2018) / Toimitus: Hanna Hämäläinen. Kuva: Ilona Paajanen

”Elämä ilman nimiä olisi hankalaa” (7.11.2018) / Toimitus: Hanna Hämäläinen. Kuvat: Outi Pyhäranta ja Teemu Leskinen

”Kieli on meille mahdollisuus erottautua maailmassa” (19.12.2018) / Toimitus: Hanna Hämäläinen ja Risto Uusikoski. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista aineistoista

Partanen, Niko
Kuolleiden kielten muistopäivä (20.9.2018)  

Puura, Ulriikka
Hyviä karjalan kielen päiviä! Hyvää karjalan kielen päivää! (27.11.2018) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista kielenhuollosta

Makkonen-Craig, Henna
Hashtag ja hakukoneoptimointi (18.12.2018)
Hyvää somesyyskuuta! (12.9.2018)
Minne menet, lopetusmerkki? :-D (18.9.2018)
Palju õnne!  (18.9.2018)
Podcast, suoratoisto, aihetunniste (2.10.2018)

Tukiainen, Jemina – Vartiainen, Vilma – Makkonen-Craig, Henna
Pitäisikö sometermit suomentaa? (24.9.2018) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista kielipolitiikasta

Räsänen, Matti
Romanikielen elvyttämisen haasteet ovat pienille kielille yhteisiä (20.11.2018) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Kielitoimiston sanakirjassa

Joki, Leena
Uusia ja vähemmän uusia sanoja ilmastovuonna 2018 (14.12.2018)

Klemettinen, Riina
Kielitoimiston sanakirjaan tulossa uusia sanoja
(6.3.2018) / Teksti: Riina Klemettinen;  kuva: Ilona Paajanen

Paajanen, Ilona
Kielitoimiston sanakirjan kuopus kävelee jo (9.10.2018) 
Kielitoimiston sanakirjan uusi versio julkaistu (6.6.2018)
Kesäkuun uudissanavideo julkaistu (19.6.2018) 

Paajanen, Ilona – Pyhälahti, Minna – Tervonen, Riikka
Kotvitaan askartelemalla valotaulu! (27.11.2018) 

Pyhälahti, Minna – Paajanen, Ilona
Ilmastovaikutus ja digisyrjäytetyt taululla (30.10.2018)
Satokato ja yhdysverbit uudissanavideolla (29.8.2018)
Sirkkistä ja kotihäpeää (25.9.2018)
Uudissanat MTV:n loppukevennyksessä (18.9.2018)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista nimistä

Manni-Lindqvist, Tiina
Airisto-nimen taustat (1.10.2018)
Isät nimissä
(7.11.2018)
Pyhästä Nikolauksesta Knut-kuninkaaseen (5.12.2018)
Syksy paikannimistössä (3.9.2018)
Talvisia nimiä
(26.10.2018)
Uusia nimiä kalenteriin (30.8.2018) 

Onkamo, Ulla
Kotus julkaisee sukunimiehdotuksia (4.5.2018)
Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto (28.11.2018)
Mikä Suomen kunta? -visan voittaja on arvottu! (18.9.2018)
Nimitietoa ja virkakieliasiaa Kuntamarkkinoilla (11.9.2018)
Prinssi Louis (2.5.2018)
Swazimaa eli Eswatini (21.9.2018)
Ulkomaiden paikannimien luettelo nyt verkossa (21.9.2018)
Viisi vinkkiä toimiviin viranomaisnimiin (13.12.2018)
Vuoden nimet on valittu (12.11.2018)

Onkamo, Ulla – Wihuri, Elina
HUS alkaa käyttää lyhennettä nimenä (1.10.2018) 

Saarnisto, Petra
Kaksi uutta teosta luovutetun Karjalan nimistöstä (21.3.2018)

Uusikoski, Risto
Koulu näkyy paikannimistössä (14.8.2018) 

Wihuri, Elina
Mennään Flow’hun (10.8.2018)
Prinsessa Adrienne  (16.3.2018)
Puolipäivänkadun pysäkistä Ulkoministeriö (11.12.2018)
Venäjän kisakaupungit ja -stadionit (15.6.2018)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Suomen murteiden sanakirjasta

Ryödi, Anna
Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat (23.11.2018)

Salonen, Minna
Sanakirjantoimittajan työpöydällä: napajaarikka (30.11.2018)

Tervonen, Riikka
Kuus Mikost Marttih, kuus Martist jouluh (9.11.2018)
Ostamista ja myimistä sekä pilttejä, tenavia ja kersoja (18.12.2018)
Suomen murteiden sanakirjan toimittajat esittäytyvät Kotuksen sivuilla (26.10.2018)
Täss on teille kekriä! (2.11.2018) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista vanhan kirjasuomen sanakirjassa

Heikkilä, Elina
Vanhan kirjasuomen sanakirja ulottuu nyt paistua-sanaan (23.11.2018)
Vinkkejä Vanhan kirjasuomen sanakirjan käyttöön (18.10.2018)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista virkakielestä

Laaksonen, Marianne
Minä luen sinulle -viikko 5.–11.2.2018 (5.2.2018)
Selkeän kielen päivää vietetään 11.10.2018 (3.9.2018)
Valtionhallinnon Hyvä virkakieli -verkkokurssi on avattu! (15.3.2018)
Verohallinnon Valmis-hanke ehdolla Vuoden selväsaiseksi (5.6.2018)
Virkakieli esillä tiedetapahtumissa
(15.11.2018)
Vuoden selväsanainen -ehdokkaiden esittelyt jatkuvat (15.6.2018) 

Laaksonen, Marianne – Raevaara, Liisa
Selkeän kielen päivää juhlistetaan torstaina 11. lokakuuta (10.10.2018)
Vuoden selväsanainen 2018
Vuoden selväsanainen 2018 -kilpailu on avattu! (27.2.2018) 

Onkamo, Ulla
Millainen on toimiva viranomaisen nimi?  (2.8.2018)

Piehl, Aino
Kela-tärpit sai Vuoden selväsanainen -palkinnon (11.10.2018)
Löytyisikö polku avoimeen hallintoon ja hyvään virkakieleen? (16.2.2018)
Selkokieltäkin tarvitaan viranomaisten viestinnässä (28.11.2018)
Ymmärrettävät säädökset vaativat uhrauksia (7.12.2018) 

Raevaara, Liisa
Haluaisitko voittaa kielenhuoltajan työpaikallesi? (26.9.2018)
Maakunnille laadittiin viestintäsuositus (18.12.2018)
Selkeän kielen päivää juhlistetaan torstaina 11. lokakuuta (10.10.2018)
Ulosottolaitoksen kirjeiden uudistus ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (20.4.2018)
Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ehdolla Vuoden selväsanaiseksi  (12.9.2018)
Vuoden selväsanainen -ehdokas: Tukesin Youtube-kanava (4.5.2018) 

Räsänen Matti
Kaupungin viestinnässä metsä on ekosysteemipalvelu (23.11.2018)
Lakia selkokielellä (26.10.2018)
Lautakunta korostaa selkeän kielen merkitystä (8.3.2018) 

Tiililä, Ulla
Hoitotyössäkin tarvitaan monipuolista kirjoittamisen taitoa (26.1.2018)
Kieltä tekniikan ehdoin (23.8.2018)
Kirjailijayhdistysten talvipäivillä kuullaan myös virkatekstien kirjoittamisesta (7.3.2018)
Sote-viestintää yhdenvertaisesti kaikille (23.3.2018)
Työsuojeluohjelmalla häirintä kuriin? (6.11.2018) 

Vartiainen, Vilma
Ehdokas Vuoden selväsanaiseksi: Verohallinnon verkkosivu-uudistus (9.8.2018)
ELY-keskus ehdolla Vuoden selväsanaiseksi  (19.9.2018)
Kela-tärpit ehdolla Vuoden selväsanaiseksi  (13.9.2018). Teksti: Satu Kontiainen. Toimittaja: Vilma Vartiainen
Kieli läpäisee koko hallinnon (20.6.2018)
Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (31.8.2018)
Tukes.fi ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (27.8.2018)
Vantaan kielenhuoltoprojekti ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (16.8.2018)

Palaa otsikoihin

Avoimen hallinnon uutiskirje

Laaksonen, Marianne
Vuoden selväsanainen 2018 -kilpailu on avattu! (27.2.2018)
Hyvän virkakielen verkkokurssi valtionhallinnolle (26.3.2018)

Moilanen, Raija
Kielitoimiston ohjepankki – kieli- ja nimiohjeita samasta osoitteesta. Lokakuu 2018.

Raevaara, Liisa
Mitä hyötyä on valinnanvapaudesta ilman yhdenvertaista ja selkeää viestintää? Tammikuu 2018.

Palaa otsikoihin

Hyvää virkakieltä

Laaksonen, Marianne
Näin syntyi Hyvä virkakieli -verkkokurssi (27.4.2018)

Onkamo, Ulla
Mitä ovat Vimana, SoteDigi ja Makufi? (31.10.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 31.10.2018.
Nimikilpailujen ongelmallisuudesta (28.2.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.2.2018.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi organisaatio tarvitsee selkeitä nimiä (5.4.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Kuntalehdessä 5.4.2018.

Piehl, Aino
Vain yksi on joukosta poissa: asiallisuuden vaatimusta ei sote-laeissa näy (28.3.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.3.2018.

Raevaara, Liisa
Hyvään virkakieleen opinnoista alkaen (22.2.2018)
Mistä on selkeät ja helppokäyttöiset digipalvelut tehty? (28.11.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä palstalla 28.11.2018.
Valinnanvapauteen tarvitaan hyviä tekstejä ja onnistunutta viestintää (17.1.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä palstalla 17.1.2018.

Tiililä, Ulla
Hyvästä kielestä lukijan palvelemiseen (9.10.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 10.10.2018. 
Tietosuojauudistus ulottuu myös kieleen (1.6.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä palstalla 30.5.2018.

Palaa otsikoihin

Kelan intra

Hyvärinen, Riitta
”Kohti parempia virkatekstejä!” (5.4.2018)

Palaa otsikoihin

Kieliasiaa mediassa

Nimistöä, uudissanastoa, piiloviestejä (8.1.2018)
Internet riemastui lumi-infernosta (18.1.2018)
Lumisanasto on kirjava (25.1.2018)
Katoaako teitittely? (29.1.2018)
Suunnatkaamme kehopositiivisina kohti kevättä (30.1.2018)
Sinkkumuna, doodlailla, josse – Tunnetko uudet sanat? (5.2.2018) Saamelaisten kansallispäivää vietetään helmikuun kuudentena (6.2.2018) Ulla-Maija Forsberg TSV:n hallituksen johtoon (6.2.2018)
Kaksikieliseen päivystäjäkoulutukseen runsaasti hakijoita (7.2.2018)
Murteita ja mielikuvia (15.2.2018)
Kolttasaamelaiset pohtivat suhdettaan äidinkieleensä (22.2.2018)
Tunnetko Kielitoimiston sanakirjasta poistettuja sanoja? (26.2.2018)
Ai, mikä se sellainen Kotus on? (5.3.2018)
Kielitoimiston sanakirjan uudet sanat kiinnostavat (7.3.2018)
Pojan nimi voi muuttua tytön nimeksi (12.3.2018)
Merisään lukeminen on taitolaji (15.3.2018)
Hanki kantaa monin tavoin (16.3.2018)
Lukiolaisten ruotsin kielen taito romahtanut (19.3.2018)
Merisään paikannimien taustat Nyhamnista Ajokseen (9.4.2018)
Kotuksen nimistöasiantuntija ei näe syytä puiston nimen vaihtamiselle (23.4.2018)
Suomalainen tervehtimiskulttuuri puhuttaa (23.4.2018)
Murteet ovat tärkeä osa suomalaisten identiteettiä (24.4.2018)
Masaliisa on suosituin mokkapalojen lempinimistä (24.4.2018)
Tuhat nimiehdotusta oudolle sammaleläimelle (8.5.2018)
Keskustelua digipalvelujen kielestä (11.5.2018)
Sanoja on suomennettu vaihtelevalla menestyksellä (15.5.2018)
Aamulehti julkaisi sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden luettelonsa (29.5.2018)
Onko lemmikki ”se” vai ”hän”? (4.6.2018)
Jonnesta tuli ilmiö, joka ansaitsi paikan sanakirjassa (4.6.2018)
Testaa, tunnetko Kielitoimiston sanakirjan uusia sanoja (8.6.2018)
Kivi kielen päällä (13.8.2018)
Isoihin kiviin liittyy kiinnostavia tarinoita (10.9.2018)
Mitä tarkoittaa konkelo, eriö tai edeskäypä? (17.9.2018)
Selkokielisten ohjelmien tarve lisääntyy Suomessa (9.10.2018)
Hätähuuto suomen kielen näivettymisestä (30.10.2018)

Kukaan ei ota vastuulleen saamen kielenhuoltotyötä (6.11.2018)
Markkinoinnin kieli valuu julkisen sektorin työpaikkailmoituksiin (3.12.2018)

Palaa otsikoihin

Kielipolitiikasta mediassa

Räsänen, Matti
Kouluihin kiinaa, saamea, ruotsia ja suomea (10.1.2018)
Tiedepolitiikka näivettää suomen (18.1.2018)
Suomi ei sovi väitöskirjan yhteenvedon kieleksi (18.1.2018)
Konsulttitoimisto tahtoo englannista virallisen asiointikielen (18.1.2018)
Vieraskielisen väestön määrä kasvaa ripeästi Espoossa (25.1.2018)
Rovaniemi järjestää saamenopetusta päiväkodista yläluokille (29.1.2018)
Helsinki aloittaa saamenkielisen opetuksen syksyllä 2018 (30.1.2018)
Kansliapäällikkö vaatii lisää englanninkielisiä palveluja (30.1.2018)
Kielipesät ja aikuisten kieliopinnot elvyttävät koltansaamea (12.2.2018)
Lieksa ei osallistu ruotsin kieltä karsivaan kielikokeiluun (12.2.2018)
Etäopetusta saamelaisalueen ulkopuolella eläville saamelaislapsille (12.2.2018)
Lappeenranta ei hae kielikokeiluun (13.2.2018)
Englanninkielinen koulutustarjonta tuplaantuu (13.2.2018)
Hallituksen kielikokeiluun haki vain kuusi kuntaa (28.2.2018)
Miten ruotsi tuli peruskouluun? (1.3.2018)
Oikeustulkkauskoulutusta neljän korkeakoulun yhteistyönä (7.3.2018)
Kiinnostavimmat teatteriesitykset ruotsinkielisiä (8.3.2018)
Hallituksen kielikokeiluun vain viisi kuntaa (21.3.2018)
Ammattikorkeakoulun tulkkauskoulutus uudistuu (22.3.2018)
Kielitaitoisen työvoiman puute vaikeuttaa rekrytointeja (23.3.2018)
Kaikki esikoululaiset saavat englanninopetusta Savonlinnassa (28.3.2018)
Kela ottaa asiakkaat mukaan kehittämään tulkkauspalvelua (29.3.2018)
Musiikkikappaleita käännetään karjalan kielelle (29.3.2018)
Äidinkieleltään vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti (3.4.2018)
Äänekosken ihme: ruotsi porskuttaa ylioppilaskirjoituksissa (3.4.2018)
Pohjoissaamenkielinen kielipesätoiminta käyntiin Enontekiöllä (6.4.2018)
Karjalankielinen uutiskatsaus valtakunnalliseksi (6.4.2018)
Vieraan kielen opetus alkamaan ensimmäiseltä luokalta koko maassa (13.4.2018)
Ensimmäinen koltansaamenkielinen lastenlaulukirja tekeillä (13.4.2018)
Ruotsin termityön keskus lopettaa toimintansa (17.4.2018)
Espoon kouluihin lisää ruotsin kielen opetusta (17.4.2018)
Helsinki suhtautuu myönteisesti englanninkieliseen ylioppilastutkintoon (20.4.2018)
Helsingissä alkaa saamenkielinen päivähoito ja varhaiskasvatus (2.5.2018)
Helsingin yliopistoon englanninkielinen kandiohjelma (3.5.2018)
Englannista ei tule Helsingin kaupungin asiointikieltä (16.5.2018)
Monikielinen Närpiö panostaa kielten opettamiseen (18.5.2018)
Kielelliset oikeudet -verkkokurssi avattu E-oppivassa (21.5.2018)
Kielellisten oikeuksien toteutuminen halutaan varmistaa maakuntauudistuksessa (12.6.2018)
Saamenkieliset nimet on kirjattava väestötietojärjestelmään saamenkielisessä kirjoitusasussa (13.6.2018)
Vaasa tarjoaa lukioon valmistavia opintoja maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille (19.6.2018)
Saamen kielten opettajankoulutukseen kehittämisrahaa (19.6.2018)
Lakiesityksen mukaan äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa muuttuisi kieliperustaiseksi (20.6.2018)
Pohjoismainen saamen kielen palkinto Gollegiella jaetaan syksyllä 2018 (3.8.2018)
Moni koulunsa aloittava opiskelee pitkää vierasta kieltä jo ensimmäisellä luokalla (9.8.2018)
Helsingissä voi nyt opiskella saamenkielisellä luokalla  (13.8.2018)
Auktorisoidut inarinsaamen ja koltansaamen kääntäjät kortilla  (20.8.2018)
Ylen perusta: demokratia, kulttuuri ja kielet (3.9.2018)
Suomen pohjoisimmat kunnat haluavat lisätä norjan kielen kouluopetusta  (13.9.2018) 

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston koulutus ja konsultointi

/ Riitta Hyvärinen, Marianne Laaksonen, Sari Vaula ja Annastiina Viertiö

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston uutiskirje

Kielitoimiston uutiskirje 31.1.2018 / Annastiina Viertiö
Kielitoimiston uutiskirje 18.5.2018 / Sari Vaula
Kielitoimiston uutiskirje 15.8.2018 / Annastiina Viertiö
Kielitoimiston uutiskirje 26.11.2018 / Annastiina Viertiö

Kielitoimiston kouluttajat / Marianne Laaksonen https://www.kotus.fi/palvelut/kielitoimiston_koulutus_ja_konsultointi/kielitoimiston_kouluttajat

Palaa otsikoihin

Kotuksen uutiset

Heikkinen, Vesa
Kielikello 1/2018 ilmestynyt verkossa (5.3.2018)
Miten on angiina, flunssa ja yskä ymmärrettävä? (7.3.2018)
Suomen kielen lautakunta antoi lausunnon digilakiesityksestä (2.3.2018)
Tekstien valta ihmistyössä (5.3.2018)
Tsättikokeilu päättyi (9.3.2018)
Hyvän virkakielen verkkokurssi avattu (15.3.2018)
Mistä on kevätsanat tehty?  (10.4.2018)
Koneen Säätiöltä hankerahoitusta Vanhan kirjasuomen sanakirjalle (20.4.2018)
Suomen murteiden sanakirjan ensimmäinen osa verkkoon (18.5.2018)
Virtarannat-sivu julki (23.5.2018)
Kielitoimiston sanakirjassa käyttörajoitteita (28.5.2018)
Äänen lähteillä (9.5.2018)
Uudet kielilautakunnat nimitetty (1.6.2018)
Mistä tulevat grilli, helle ja sorbetti? (19.6.2018)
Kesätauko päättyy (1.8.2018)
Lomakekokeilu jatkuu (1.8.2018)
Kännykänpidike, teletatti, popsoke... (3.8.2018)
Suomen Uudet-Seelannit (8.8.2018)
Perunalla ja päärynällä on yhteiset juuret (28.8.2018)
Kotus aloitti Kielikorva-podcastin (5.9.2018)
Näin saavut kotukseen ja Kotukseen  (11.10.2018)

Hämäläinen, Hanna
Keskustelua lautakunnan kannanotosta (30.10.2018)
Kielipolitiikan vuosi 2017 julkaistu (29.3.2018)
Kotuksen sivuilla nyt tietoa asiantuntijoista (31.5.2018)
Kotuksen kesäaikatauluja (20.6.2018)
Miksi on Yrjö-nimi, vaikka sanan merkitys on ikävä? (29.11.2018)
Onko tonttu kotoperäinen sana? (11.12.2018)
Palautelomakkeita uudistetaan (20.9.2018)
Suomi tarvitsee kansallisen kielipoliittisen ohjelman (26.10.2018) 

Jalava, Lotta
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja verkossa (15.6.2018) 

Syrjänen, Suvi
Jo neljätuhatta twiittiä Kotuksen sisällöistä (16.1.2018)
Nimilaki uudistuu (17.1.2018)

Tervonen, Riikka
Suomen kieli yhteispohjoismaiseen Islex-sanakirjaan (2.3.2018)

Uusikoski, Risto
Ajankohtaiskooste uudistuu (27.9.2018)
Asiakaskysely Kotuksen palveluista (16.10.2018)
 
Ilmoittaudu romanikielen elvytyseminaariin  (5.11.2018)
Inarinsaamen opas Anarâškielâ ravvuuh nyt verkossa
(20.2.2018)
Joko löysit Kielikorvan? (8.10.2018)
Karjalan kielen sana-arkisto nyt kokonaan verkossa (18.4.2018)
Kieli- ja nimikysymyksiä voi nyt esittää verkkolomakkeella
(2.5.2018)
Kielikello 2/2018 ilmestynyt
(12.6.2018)
Kielikorvassa puhetta sanakirjoista (13.11.2018)
Kotuksen jouluaikatauluja (19.12.2018)
Kotuksen toiminta kerää kiitosta
(5.11.2018)
Kotus julkaisi kaksi paikannimikirjaa
(21.3.2018)
Kuuntele Kotusta – verkkotekstejä luettuina
(24.10.2018)
Luutiiko kyläluuta?
(12.10.2018)
Suomi–kurmandži-sanakirjan alkuosa julkaistu
(20.4.2018)
Suomi–ruotsi-suursanakirjassa uusia hakusanoja
(17.10.2018)
Suomi–somali-sanakirjassa uusia hakusanoja
(14.12.2018)
Video-opastusta Suomen murteiden sanakirjan käyttöön
(26.4.2018)
Videoblogi uudissanoista
  (5.6.2018)
Viron paikannimikirja Eesti kohanimeraamat nyt verkossa
(22.2.2018)
Ympäri ämpäri suomalaisuutta -sivu julkaistu
(20.6.2018) 

Palaa otsikoihin

Kotus-blogi

Björklöf, Sofia – Laitinen, Saarni
Viron ja viron iästä (22.2.2018 12.12)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Forsberg, Ulla-Maija
Tuhannen päreet (30.5.2018 10.23)

Heikkinen, Vesa
Niskalaukaus kaikuu aina vaan (11.1.2018 13.12)
Nyt räntätään
(12.3.2018 15.14)
Onko saavutettavuus saavutettavissa? (15.2.2018 15.50)
Yoda-kielellä kansansuosioon? (8.2.2018 10.38)

Hermo, Roni
Härväämistä ja rötväämistä (1.8.2018 10.51)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Issikat, vossikat ja isvossikat (27.8.2018 10.00)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Hyvärinen, Riitta
Hävitäänkö hopea? (22.2.2018 10.13)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Onkamo, Ulla
Iholle Nakkia ja seiniin Länsimetroa (15.10.2018 13.45)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Iivon Sanomista Gay Joehun (2.8.2018 10.50)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Lahjatoiveena Hot Wheels City Shark Beach Battle Playset (20.11.2018 10.18)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Oona Unkamo tässä hei (21.8.2018 10.02)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Pieni ihme (19.2.2018 11.28)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Terveisiä Kilitoimistosta! (22.5.2018 12.05)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Paajanen, Ilona
Artesaanitrendi (26.3.2018 10.30)
Räpistys, vilistys, kimallus (17.5.2018 10.00)
Talonpojasta Tammeksi (21.2.2018 13.38)

Pyhälahti, Minna
Ansa Kynttilä kannustaa (13.2.2018 12.17)
Helletti irti sääsanastossa(28.8.2018 10.15)
Ilmastosanavuosi 2018 (11.12.2018 10.39)
Kun kansa raivostuu – uudet raivot (6.2.2018 9.28)
”Meillä kaikilla on rajoitteita” ja muita neuvoja elämään (17.5.2018 10.50)
Oletko aina grillannut väärin? – medianseuraajan selvityksiä (30.5.2018 9.20)

Saarnisto, Petra
Port Arthurissa kalassa, kuokkimassa tai tappelemassa (28.2.2018 11.54)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Sandström, Mikko
Kas, tämä paikka onkin Länsilinkki (22.8.2018 11.00)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Tukiainen, Jemina
Tervetuloa @yläopistoon! (6.8.2018 11.15)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Uusikoski, Risto
Ensimmäinen pilkunviilaajan käsikirjani
(20.2.2018 15.15)
Erikokoisia sanoja (16.10.2018 10.48)
Kato, kato, kato (4.12.2018 9.48)
Lomakkeellisin terveisin (7.2.2018 10.04)
Neuvontaa lomakkein jatketaan elokuussa (7.6.2018)
Rohiseva Rellu, pörisevä Pösö (24.4.2018 10.22)
Se tunne kun
(19.3.2018 13.22)
SIM-kortti vaihtuu, tunteet jäävät (20.9.2018 10.35)
Tähtiä kuin Otavassa (20.8.2018 13.20)

Vartiainen, Vilma
#tosiomaperäinenotsikko (26.9.2018 9.30)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Elävät päät

Heikkilä, Elina
Avioero 1700-luvun tapaan (20.6.2018 10.00)
Merkittävä kysymys ylösnousee
(28.3.2018 9.06)
Merkitys muuttuu, pakko pysyy (17.1.2018 10.10)
Paavali, Lutherus ja muut pyhät (1.11.2018 10.00)
Paha ruoho rehottaa (9.5.2018 8.35)
Pohjanmaan äidit, imettäkää vauvojanne! (24.9.2018 12.00)
Pyterä lakiteksti selkeäksi (11.10.2018 9.15)
Uuden kuun kasvaessa pitää plantut istutettaman (14.5.2018 11.06)

Heikkilä, Elina – Kauppinen, Jarkko
Luetaan 1700-luvun lehteä (8.2.2018 10.00)

Järvelä, Kalle
Agricola Raamatun maisemissa (9.4.2018 9.15)
Rahaa pankosta (23.8.2018 11.45)

Lehtonen, Maria
Enteitä joulunpyhinä ja koko vuoden juoksussa (17.12.2018 10.34)

Kielikorva

Kielikorva palaa, morkoonit soi! (5.9.2018 13.17) / Teksti: Vesa Heikkinen
Kuvat: Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen

Luuhankainen Luhangan vene? (4.10.2018 14.31) / Teksti:  Vesa Heikkinen

Opittavaa jokaisesta kielestä  (6.11.2018 11.20) / Teksti:  Vesa Heikkinen

Terävästi-palsta

Analoginen ja digitaalinen (13.2.2018 9.55)
Nyt ostamaan asioita! (13.11.2018 10.41)
Pilvin pimein ravintoloita (30.8.2018 10.00)

Uudissanataulu

Paajanen, Ilona – Pyhälahti, Minna
Käpyhyasintti, valotaulu ja kotvia – vanhaa uuden seassa (27.11.2018 10.30)
Läpinäkyvä ilmastovaikutus, kantaa ottava digisyrjäytetty (30.10.2018 10.11)
Parisuhteen hitsausta seksihallan aikaan
(19.6.2018 10.46)
Satokato aukeaa ummikollekin, yhdysverbit ovat ytimekkäitä
(29.8.2018 9.46)
Taulusanoissa korostuu usein leikillisyys ja tilapäisyys  (5.6.2018 10.58)
Vuoroviikkolapsia ja sarjasyömäreitä (5.6.2018 11.01)

Äikät-palsta

Kangas, Heidi – Akkola, Maisa
Monikielisyyttä vaalien ja oppilaita kuunnellen (21.5.2018 14.12)

Knuutinen, Katariina
”Ahdistavaa, kun muut katsoo ja kuuntelee tarkasti” (21.11.2018 10.06)
Kalanmaksaöljyn nielemistä ja jääkiekkopelien tarkastelua (25.4.2018 12.51)
Kokeita, seuraavaa opiskelupaikkaa vai elämää varten? (6.9.2018 10.45)
VA-partisiipeilla koulu kuntoon! (1.3.2018 13.01)

E-oppiva blogi

Hyvärinen, Riitta
Verkkokurssi auttaa virkatekstien tekijää (7.9.2018) https://www.eoppiva.fi/verkkokurssi-auttaa-virkatekstien-tekijaa/

Laaksonen, Marianne
Kun kotuslaiset verkkokurssin teki (15.3.2018) https://www.eoppiva.fi/kun-kotuslaiset-verkkokurssin-teki/

Vierasblogi

Laaksonen, Marianne
Tehokas virkakielityö esiin! (21.5.2018) https://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/tehokas-virkakielityo-esiin-6725803

Palaa otsikoihin

Kuukauden kirja

Heikkinen, Vesa
Kielimaiseman muutoksesta, asenteiden koventumisesta (11.1.2018)
”Ahkerasti puhelemalla kansan kanssa” (13.2.2018)
Asiatyyli kuin ikkunalasi (9.3.2018)
Käsitteet: historiallisia, usein kiistanalaisia (11.4.2018)
Viimeisten metsäsuomalaisten ääni (8.5.2018)
Helsinki hiljensi savolaisen kylätien (11.6.2018)
”Opetuksen suunnittelu seisoo savijaloilla” (17.8.2018)
Ahne nauhoittamaan, hyvä kuuntelemaan (10.10.2018)

Hämäläinen, Hanna
”Sproogasiks sä sloboa?” (13.9.2018)
Aada, Armo ja Onnia (13.11.2018) 

Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

Pandadiplomatia (26.1.2018) / Riitta Eronen
Napapyörre (1.3.2018) / Leena Joki
Mikromuovi (27.3.2018) / Ilona Paajanen
Flossaus (27.4.2018) / Minna Pyhälahti
Tietosuoja-asetus (31.5.2018) / Ilona Paajanen
Ruokakoira (20.6.2018) / Leena Joki
Käristyskupoli (1.8.2018) / Kristia Huupponen
Kävelyjalkapallo (30.8.2018) / Leena Joki
Lukuhaaste (28.9.2018) / Riina Klemettinen
Ilmastoahdistus (25.10.2018) / Ilona Paajanen
Käpyhyasintti (29.11.2018) / Minna Pyhälahti
Joulupaita (19.12.2018) / Riina Klemettinen

Palaa otsikoihin

Kysymyksiä ja vastauksia


Nimien alkuperästä
https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta

Manni-Lindqvist, Tiina
Aapo
Aila
Alli
Alma
Alvar
Anita, Anniina ja Anja
Arto
Esko
Heta ja Helvi
Hilja
Ilmari
Joonas
Josefiina
Jouko
Joulusaari
Konsta
Maisa
Markku
Mirja
Naisvuori
Paavo
Pääsiäissaari
Raimo
Riku
Roope
Talvi nimissä
Tapio
Teuvo
Veikko
Ville
Voitto
Ähtäri

Saarnisto, Petra
Päijänne
Tampere

Sandström, Mikko
Nimet Seelanti ja Uusi-Seelanti Suomessa

Wihuri, Elina
Aarne
Airisto
Elias
Fanni
Helinä
Hilkka
Iines
Ismo
Isä paikannimissä
Jaana
Jupukka
Kajava-nimet
Kalevi
Ketvel-nimet
Kimmo
Koulu paikannimissä
Leila
Mammankaivo
Matilda
Opotta
Otto
Puolipäivänkatu
Purha
Runeberg
Samuel
Selma
Soile
Suomen Amerikat
Syksy paikannimistössä
Sylvia
Timo
Vältti nimissä
Värit paikannimissä

Sanojen alkuperästä / Kirsti Aapala ja Klaas Ruppel
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta

Aapala, Kirsti
Amaryllis
Hanttapuli
Helle
Huhtikuu
Influenssa ja flunssa
Inkivääri
Keskustella
Krysanteemi
Kuunnella
Kyläluuta
Lokakuu
Luode ja luode
Mansikka
Manteli
Mätäkuu
Neilikka
Nostalgia
Nuha
Ohjelma
Perenna
Peruna ja päärynä
Puhua
Raparperi
Rhododendron l. alppiruusu
Rosolli
Rospuutto
Ruska
Sairas ja sairaala
Seikkailu
Sulani
Tauti
Tulppaani
Verso
Yskä
Ääni

Ruppel, Klaas
Adventti
Algebra ja algoritmi
Allergia
Angiina
Bakteeri
Epidemia
Grilli
Kaneli
Kevät
Kieli ja kieltää
Kirja ja kirjoittaa
Konditoria
Korva
Korvapuusti
Koulu
Maanantai
Markiisi
Mikrofoni ja kaiutin
Oratorio
Palatsi
Passi
Seminaari
Sorbetti
Spanieli
Toe (tokeet)
Terassi
Tonttu
Tori ja Turku
Toukokuu
Trampoliini
Tryffeli
Unikeko
Virus
Vitamiini
Volyymi

Palaa otsikoihin

Muut ilmoitukset

Kielitoimiston sanakirjassa edelleen käyttörajoitteita (11.6.2018)
Kotukseen haetaan aineistoasiantuntijaa (6.2.2018)
Kotukseen haetaan suunnittelijaa (20.3.2018)
Kotus hakee kielenhuoltajaa ja Kielikellon toimitussihteeriä (19.11.2018)
Kotus hakee nimistönhuoltajaa (2.11.2018)
Kotus hakee sanakirjantoimittajaa (21.11.2018)
Kotus hakee verkkotoimittajaa (29.10.2018)
Kielitoimiston sanakirja hakee harjoittelijaa (5.12.2018)

Palaa otsikoihin

Nimistönsuunnittelun ohjeita

Onkamo, Ulla
Viranomaisten nimien suunnittelun periaatteet

Palaa otsikoihin

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

Korhonen, Riitta
Hänestä tulee mitä ilmeisimmin seuraava presidentti – Vai mitä ilmeisemmin? (11.1.2018)

Onkamo, Ulla
Miksi hovioikeus mutta Ruokavirasto? (1.2.2017) 

Palaa otsikoihin

Puhetta pitäjistä

Nuatalla veettiin kuarreita (16.1.2018)
Rouva se ollap pitää nyj jo (25.1.2018)
Kaikkihin soittimihi (1.2.2018)
Nyytilinehä sen vietii sukkoa (8.2.2018)
Kahrem miähe homma (15.2.2018)
Ei hauei, ei ahveni, ei mattei  (22.2.2018)
Luita nin kun kirkkomoassa (1.3.2018)
Vanhempi härkä paris nuaren kans (13.3.2018)
Kun neolottiin kulukiissa (29.3.2018)
Ne menthin, ne tulthin työhön kanssas (10.4.2018)
Se silakk oli pääruaka (19.4.2018)
Milloom myä oltin sulhasii ja morsiammii (25.4.2018)
Kyllä ne teki ennem pettuleipää (7.5.2018)
Heät ol nin ko tavallisest heät olloa (28.5.2018)
Ihte nii hoijiv vasikat ja kaikki (11.6.2018)
Minä olij ja selälläni kakstoist vuatta (1.8.2018)
Oliko se nyt koko maaliman kuningas (9.8.2018)
Ko silloj jo ko se, piispa Hentrikki, sit tapettu on (16.8.2018)
Täm on niin ku huvila saa sanuak (21.8.2018)
Ruakka sentä sitt ool (4.9.2018)
Se on samallaist kun tääl Lammillakim puhutaa (4.10.2018)
Ai jai kun ne lapset ol miälissääh (22.10.2018)
Että kyllä niitä näkköö kärmeitä (15.11.2018)  Palaa otsikoihin

Tiedotteet

Kuutti, Pirkko
Koneen Säätiö myönsi poikkeuksellisen suuren hankerahoituksen Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyöhön (20.4.2018)

Palaa otsikoihin

Tiistaigallup

Pienoiskopteri, drone vai robottilennokki? (23.1.2018)

Palaa otsikoihin

Tulevat tapahtumat

Laaksonen, Marianne
Sinä vai te? -puhuttelutapahtuma (2.10.2018)

Tiililä, Ulla
Tekstien valta ihmistyössä -seminaari. 5.3.2018.   https://www.kotus.fi/nyt/ilmoitukset/tulevat_tapahtumat/tekstien_valta_ihmistyossa.27226.news?16271_o=3

Uusikoski, Risto
Romanikielen elvytyseminaari (5.11.2018) 

Palaa otsikoihin

Viikon vinkki

Heikkinen, Vesa
Korvavalosta järjen valoon (29.1.2018)
Miten lumi sataa? (22.1.2018)
On siis kevät! (5.3.2018)
”Kissojahan paju kasvaa” (26.3.2018)
Lintujen aika (16.4.2018)
Kosolti kiehtovaa kieliasiaa (21.5.2018)
Taakse poistu ja lumoudu (4.6.2018)
Kiven kielellä (8.10.2018)
Isän ääni kuuluu (6.11.2018) 

Heikkinen, Vesa – Hämäläinen, Hanna
Se on vettä vain! (2.5.2018)
Suspekteja patteja ja korjauskeinoja (12.3.2018)

Heikkinen, Vesa – Uusikoski, Risto
Kieliasiaa kouluille (6.8.2018)

Hämäläinen, Hanna
Euroopan kielten päivä (24.9.2018)
Itsenäisyys (3.12.2018). Vinkki on julkaistu ensimmäisen kerran Kotuksen verkkosivuilla 4.12.2017 (tekstin päivitys: Hanna Hämäläinen)
Kekrejä, kuolleita ja kummituksia (29.10.2018). Teksti on julkaistu Kotuksen verkkosivuilla ensimmäisen kerran 30.10.2017.
Klikkaa Kotus-kanavalle (12.11.2018)
Kohti adventtiaikaa (27.11.2018) / Teksti Suvi Syrjänen (päivitys: Hanna Hämäläinen)
Kuppi kuumaa (1.10.2018)
Lumi sanoissamme (19.11.2018)
Miljoonia nimiä (27.8.2018)
Mätäkuusta intiaanikesään (20.8.2018)
Omenasta on moneksi (17.9.2018)
Syksy sai (3.9.2018)
Taivuta oikein! (11.9.2018)
Tatti on sieni (13.8.2018)
Tiedon tiellä (28.5.2018)
YK tekee työtä paikannimien parissa (23.10.2018)

Syrjänen, Suvi
Niihä se puhuit ko Ruuneperi (5.2.2018)

Uusikoski, Risto
Hernepeltoja neniin (11.12.2018)
IhQ, Agricola! (9.4.2018)
Olympiamiljöö on Korea (12.2.2018)
Onnea, satavuotias Viro! (19.2.2018)
Presidentti istuu edessä ja johtaa (8.1.2018)
Tuohikuussa vuonna miekka ja kirves (4.4.2018)
Että oppisit vähän isänmaata tuntemaan (7.5.2018)
Kielitietoa kisakatsomoon (11.6.2018)
Tuhteja lukupaketteja kesän ratoksi (20.6.2018)
Värin nimityksellä on väliä (15.10.2018) 

Uusikoski, Risto – Heikkinen, Vesa
Onnen päivät (19.3.2018) 

Wihuri, Elina
Ghutah ja Duma
(23.4.2018)
Pyeongchangin kisapaikkojen nimiä (15.1.2018)
Xu Lianjie (14.5.2018)

Vuoden selväsanainen 2018 -kilpailun ehdokkaat

Kelan viestinnän Kela-tärpit

Palaa otsikoihin

Yleistä virkakielestä

Laaksonen, Marianne
Hyvä virkakieli -verkkokurssi https://www.kotus.fi/kielitieto/virkakieli/yleista_virkakielesta/hyva_virkakieli_-verkkokurssi

Tiililä, Ulla
Tekstien valta -seminaari. https://www.kotus.fi/kielitieto/virkakieli/yleista_virkakielesta/tekstien_valta_-seminaari_2018

Palaa otsikoihin

Virkakielestä mediassa

Laaksonen, Marianne
Kelan kirjekampanja ja siitä tehty tutkimus

Piehl, Aino
Kapulakielitesti avaa virkakielen vaikeita sanoja (12.9.2018)
Keskustelua digipalvelujen kielestä (11.5.2018)
Legal Design hyötyisi kielen asiantuntemuksesta (23.8.2018)
Sote-heprea eksyttää avuttoman (2.3.2018)
Sote-keskus vai sittenkin ihan terveyskeskus? (8.6.2018)
Viestinnän resurssit huolettavat maakunnissa (31.5.2018) 

Raevaara, Liisa
Epäselvät käsitteet ja vaihtuvat päätökset vaikeuttavat sote-viestintää
(12.4.2018)
Pitääkö virkakielen ymmärrettävyydestä olla huolissaan? (6.3.2018)
Sote-uudistuksen viestintään tarvitaan resursseja (15.2.2018)
Suomen kieli sadan vuoden kuluttua? (11.1.2018)

Räsänen, Matti
Tehokas virkakieli säästää aikaa ja rahaa (23.5.2018)  

Palaa otsikoihin

Yleiskielen seuranta

Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 14 https://www.kotus.fi/kielitieto/kielenhuolto_kielitoimistossa/yleiskieli/yleiskielen_seuranta/yleiskielen_seuranta_talkoohavaintoja_14 / Riitta Korhonen

Palaa otsikoihin

Kommuntorget

Fremer, Maria
Digitalisera och effektivisera, men exkludera inte (3.7.2018)(Språkspalten har tidigare publicerats i Kommuntorget 2/2018 som utkom i maj 2018)
Vi vårdar vårt vårdspråk
(24.9.2018) 

Gustafsson, Anna Maria
Är det okej att skriva okej? (4.7.2018)(Spalten ingick i Arena 1/2018)

Vidberg, Maria
Sammanslagna skolor och skolors namn  (12.11.2018)
Vårdcentraler samt vård- och landskapsreformen (14.2.2018)

Palaa otsikoihin

Månadens dialektord

fisen (18.1.2018)
matsmässa (23.2.2018)
mulenmåndag (26.3.2018)
dänska (18.4.2018)
kalvdans (18.5.2018)
fjåsog (14.6.2018)
bertelmässa (24.8.2018)
gorr (17.9.2018)
leda (15.10.2018)
pallra (15.11.2018) 
lilljul (1.12.2018)

Palaa otsikoihin

Månadens nordiska ord

uvedkommende (2.1.2018)
potetgull (1.2.2018)
søppel (1.3.2018)
hovedpine (3.4.2018)
svømme (2.5.2018)
hage (1.6.2018)
tåbe (1.8.2018)
utfordring (3.9.2018)
travl (1.10.2018)
uddannelse (1.11.2018)
mangel (3.12.2018) 

Palaa otsikoihin

På tal om språk

Holmberg, Bianca
Jultomten i Norden (17.12.2018) 
Juni, juli, augusti (19.6.2018)
Kalevala gånger tre (28.2.2018)
Många yngre skriver fortfarande skall (23.11.2018)
Rosoll – en finlandism med ryska rötter (13.12.2018) 
Stormtider (6.9.2018)
Vispgröt och chokladplatta (20.12.2018)

Gustafsson, Anna Maria
Klarspråk (11.10.2018)

Martola, Nina
Friska vindar (29.5.2018)
Krut (13.4.2018)
Lagom (26.2.2018)
Menföre (26.1.2018)
Oljud (12.1.2018)
Samsovning (21.11.2018)

Vidberg, Maria
Förslag på nya efternamn? (11.5.2018) 

Palaa otsikoihin

Språket lever

Amerikasvenska på sverigesvenska och finlandssvenska (16.1.2018)
Grejen med en och man (29.1.2018)
Så har radiospråket förändrats sedan 1970-talet (9.2.2018)
Orden vi använder spelar roll (13.2.2018)
Språklig utmaning för unga och vuxna (7.3.2018)
En arbetsdag som språkstöd  (13.3.2018)
Det viktiga kommatecknet (12.4.2018)
De flesta dricker skumpa på valborg (3.5.2018)
Intervju med Arcadas nya rektor (14.5.2018)
Oscar Rossi översatte Saarikoski på nytt (25.5.2018)
De flesta kastar vinterpälsen i sjön (4.6.2018)
Så skriver du en bra webbtext (12.6.2018)
Emojier kräver fingertoppskänsla (15.8.2018)
Myndigheter är olika bra på tillgänglighet (27.8.2018)
Anna Maria Gustafsson svarar på lyssnarfrågor i Sveriges Radio (13.9.2018)
Enkät: pluralformer (26.9.2018)
Du duger i de flesta fall (4.10.2018)
Själv och ensam (9.10.2018)
Svenskan behövs också i näringslivet (12.10.2018)
Kulturskillnader i servicesvenskan i Finland och Sverige (9.11.2018)
Maria Fremer disputerar på avhandling om aktuellt tema (19.11.2018)
Biblioteket Ode (5.12.2018)
Nya namn på myndigheter (17.12.2018)
Julön (19.12.2018)
Nyordslistan 2018 är här! (27.12.2018) 

Palaa otsikoihin

Språkinstitutet bloggar

Gustafsson, Anna Maria
Rawfoodtårtor och havregrynsgröt (8.10.2018)

Holmberg, Bianca
Detektiverna på Språkinstitutet (23.3.2018)
Har det faktiskt aldrig stunkit? (15.5.2018)
Ett hundliv, det är vad det är (12.2.2018)
Hönan blev en tupp, hönan försvann (19.4.2018)
Svinaktigt (8.1.2018)
När tekniken bestämmer över kommunikationen (28.8.2018)
Tacksamheten över att ha ett modersmål (16.11.2018)

Martola, Nina
Som vi flyger och far (7.5.2018)
Vad är det som står och pratar på gatan? (12.3.2018)
En enstånka med öl? (21.8.2018)
Kär lort har många namn (13.9.2018)

Vidberg, Maria
Namn på hållplatser som gåvor? (10.12.2018)

Palaa otsikoihin

Språknytt

Språkinstitutet söker en språkvårdare (3.1.2017)
Språkbruk fortsätter som papperstidning (17.1.2018)
Tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk startar 2018 (22.1.2018)
William och Alice var populärast i Sverige 2017 (1.2.2018) 
Teckenspråkets dag firas med flaggning och seminarium
(12.2.2018)
Bianca Holmberg anställdes som språkvårdare (15.2.2018)
Estniskt ortnamnslexikon utkom i ny upplaga på nätet (23.2.2018)
Anmälningen till tävlingen Årets klargörare 2018 är öppen
(27.2.2018) Finskan kom in i Islex (2.3.2018)
Tidskriften Kielikellos nya webbplats lanseras (5.3.2018)
Drygt 1 500 nya ord i Stora finsk-svenska ordboken (8.3.2018)
Språkinstitutet lanserade finsk webbkurs  (19.3.2018)
Språkinstitutet söker en planerare (21.3.2018)
Hela karelska språkarkivet på webben (18.4.2018)
Första delen av den finsk-kurdiska ordboken publicerad (25.4.2018)
Lena Ekberg fick Erik Wellanders pris på Språkrådsdagen (26.4.2018)
Finska språkvården börjar med e-rådgivning (2.5.2018)
Svenska termgrupper fick nytt söksystem (3.5.2018)
Språkinstitutet publicerar förslag på nya efternamn (4.5.2018)
Janina Orlov fick årets Hugo Bergroth-pris (18.5.2018)
Jamima Löfström är Språkinstitutets nya planerare (21.5.2018)
Nytt avsnitt av finska dialektordboken på webben (21.5.2018)
Ny referensgrupp för lättläst (31.5.2018)
Nya språknämnder utsedda (1.6.2018)
Anmälningen till årets översättarseminarium har öppnat (1.6.2018)
Svenska Yles språkpris till Magnus Swanljung (7.6.2018)
Ny upplaga av nätordboken Kielitoimiston sanakirja (7.6.2018)
Anmälningen till nordiska språkmötet är öppen (2.7.2018)
E-rådgivningen på finska fortsätter (16.8.2018)
Språkrådet gav ut svensk-finsk omsorgsordlista (20.8.2018)
Nytt nummer av Språk i Norden (27.8.2018)
Hela 38 nya namn i almanackan 2020 (30.8.2018)
Språkinstitutet startade podcasten Kielikorva (10.9.2018)
Namnvård och klarspråk på Kommunmarknaden (11.9.2018)
Seminarium för blivande facköversättare (14.9.2018)
”FPA tipsar” utsågs till Årets klargörare (11.10.2018)
Ge respons på våra tjänster! (16.10.2018)
Stora finsk-svenska ordboken har utökats med 4 000 artiklar (17.10.2018)
Träffa Språkbruk på bokmässan! (24.10.2018)
Språkinstitutet söker en finsk webbredaktör (29.10.2018)
Språkinstitutet söker en finsk namnvårdare (2.11.2018)
Vi firar Svenska veckan (5.11.2018)
Ann-Marie Ivars fick pris för sin forskning (9.11.2018)
Årets namn utsett (12.11.2018)
Språkinstitutet på Facebook och Instagram (13.11.2018)
Språkinstitutet söker en språkvårdare och redaktionssekreterare för Kielikello (19.11.2018)
Språkinstitutet publicerar julkalender (30.11.2018) 
Bilden av du-reformen är förenklad (12.12.2018)
Namnet Tölö torg korrigerat (19.12.2018) 
Nya ord och ny sökfunktion i Stora finsk-svenska ordboken (31.12.2018)


Palaa otsikoihin