Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.


JULKAISUT VUONNA 2018


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja - Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer

30. Suomen murteiden sanakirja: a–elää. Painetun 1. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2018. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 18.5.2018.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

35. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Tarja Riitta Heinonen, toimittaja/päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen, Minna Pyhälahti; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 6.6.2018. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

52. Stora finsk-svenska ordboken = Suomi-ruotsi-suursanakirja / Nina Martola (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 52). URN:NBN:fi:kotus-201840. http://finsk-svenska.svenska.gu.se/ (n. 2 600 sanaa v. 2017)

53. Sosva. Pohjoismansin sanasto / Laatinut Ulla-Maija Forsberg. (Tämä mansin sanasto on peräisin teoksesta Wogulisches Wörterbuch; Gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto; Bearbeitet von Vuokko Eiras; Herausgegeben von Arto Moisio). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Lexica Societatis Fenno-ugricae XXXV) (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 53). URN:ISBN 978-952-5446-91-3. (n. 7 000 sanaa) https://sanat.csc.fi/wiki/Sosva

54. Kannaksen kylät / Saulo Kepsu ; toimitus: Petra Saarnisto, Sirkka Paikkala ja Helinä Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 542 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 54). URN:ISBN 978-952-5446-92-0. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk54/Kannaksen_kylat.pdf

55.  Antreasta Äyräpäähän. Luovutetun Karjalan pitäjien nimet / Kirjoittaja Laila Lehikoinen ; toimitus ja taitto: Petra Saarnisto ja Sirkka Rautoja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 52 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 55). URN:ISBN 978-952-5446-93-7. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk55/Antreasta_Ayrapaahan.pdf

56. Anarâškielâ ravvuuh – inarinsaamen kieliopas / Matti Morottaja. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2007). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 56). URN:ISBN 978-952-5446-26-5.  http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk56/Inarinsaamen_kieliopas.pdf

57. Suomi–kurmandži-sanakirja (aakkonen–Kööpenhamina, 10 417 sana-artikkelia). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 57). URN:NBN:fi:kotus-201841, ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 20.4.2018.
Tuorein päivitys 20.4.2018. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. (Maahanmuuttajakielten sanakirjat) http://kaino.kotus.fi/kurmandzi/?p=main

59. Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi = Förslag på nya efternamn = New surname proposals / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala ; Toimittajat: Tiina Manni-Lindqvist, Ulla Onkamo, Petra Saarnisto, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg ja Elina Wihuri sekä Teijo Kemppainen, Kallas Lukka ja Susanna Nygård ; Aineistoajot: Toni Suutari, Risto Widenius, Jari Vihtari ; Tekninen toteutus: Outi Lehtinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 59). URN:NBN:fi:kotus-201844, ISSN 2323-3370. https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi

60. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus. -  Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (1998). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 60). URN:ISBN 978-952-5446-94-4. ISSN 2323-3370. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pdf

Palaa otsikoihin

Lehdet – Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2018.  ISSN 2489-7698. https://www.kielikello.fi/ (1/2018)

Språkbruk / Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2018. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. ? sivua. https://www.sprakbruk.fi/

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Folkmålsstudier. 56 (2018) / utgivna av Jannika Lassus, Hanna Lehti-Eklund och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2018. ISSN 0356-1771. - 226 s.

Forsberg, Ulla-Maija
Ostiacica / Matthias Alexander Castrén ; edited by Ulla-Maija Forsberg. - Helsinki :  Finno-Ugrian Society,  2018. - 175  sivua. (Manuscripta castreniana. 5,  Linguistica. ISSN  2489-4397). ISBN 978-952-7262-00-9. (Julkaistu myös verkkoaineistona)

Palaa otsikoihin

WWW-kotus.fi

http://www.kotus.fi / Toimitus: Vesa Heikkinen (päätoimittaja); toimittajat: Bianca Holmberg, Hanna Hämäläinen, Anna-Liisa Kristiansson, Suvi Syrjänen, Riikka Tervonen, Risto Uusikoski, Sari Vaula.

Palaa otsikoihin

Teemakoosteet

Heikkinen, Vesa
Agricola
Virtarannat – yksissä tuumin

Heikkinen, Vesa Uusikoski, Risto
Ympäri ämpäri suomalaisuutta

Palaa otsikoihin

Kotus Twitterissä – Tweets

2.4.2014–

@Kotus_Tiedotus
Toimitus: Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen, Minna Pyhälahti, Suvi Syrjänen, Riikka Tervonen ja Risto Uusikoski

@Sprakinstitutet
Redaktion: Anna Maria Gustafsson, Pia Westerberg och Bianca Holmberg

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston Facebook-sivu

https://www.facebook.com/kielitoimisto
Toimitus: Riitta Korhonen, Henna Makkonen-Craig

Palaa otsikoihin

Språkbruk-lehden Facebook-sivut

https://www.facebook.com/pages/Spr%C3%A5kbruk/275201416948
Redaktion: Pia Westerberg och Bianca Holmberg.

Palaa otsikoihin

Virkakielen Facebook-sivu

https://www.facebook.com/virkakieli/
Toimitus: Sirkka Paikkala, Liisa Raevaara ja Ulla Tiililä

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset – Vetenskapliga artiklar

Björklöf, Sofia
Uusia lainaetymologioita viron koillisrannikon rantamurteen länsiryhmässä  (E. Summary: New loan etymologies in the western subgroup of the Estonian Coast dialect) //  Peri orthotētos etymōn. Uusiutuva uralilainen etymologia / Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi (eds.). - Helsinki, 2018. (Uralica Helsingiensia. ISSN 1797-3945 ; 11). ISBN 978-952-7262-04-7 (print).  ISBN 978-952-7262-05-4 (online).  S. 357–487

Kuutti, Pirkko
Indexing Old Literary Finnish text / Kimmo Koskenniemi and Pirkko Kuutti // K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays / Gyuris Beáta, Mády Katalin, Recski Gábor (szerk.). - Budapest : MTA Nyelvtudományi Intézet (Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences), 2017. ISBN 978-963-9074-73-6. - 32. s. pdf http://clara.nytud.hu/~kk120/

Lauerma, Petri
Martti Rapolan 1800-luvun sanakokoelma, sen tausta ja vaikutus (E. Summary: The 19th-century word collection of Martti Rapola, its background and influence)  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 2242-8828. - 122 (2018)  : 2, s. 255–281

Paikkala, Sirkka
Kiven henkilönnimet ja sääty-yhteiskunnan murros // Ihmissydän : henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa / toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko. - Helsinki, 2018. ISBN 978-952-215-729-4. - S. 151–165, 262–268

Räsänen, Matti
Kielipolitiikan vuosi 2017. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2018. - 19 s.

Sandström, Caroline
Dialekttalandes självbild och syn på herrskap. Vad kan dialektintervjuer från Pernå i östra Nyland berätta om sociala skillnader? // Svenska landsmål och svenskt folkliv.  ISSN 0347-1837. 140 (2017), s. 143–171

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Kännspak – ett ord med flera betydelser // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 23–25 (Perspektiv på finlandismer)

Ali Hersi, Liban
Somali // Tunne kieli : matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen / toim. Mari Honko & Sanna Mustonen. - Helsinki : Finn Lectura,  [2018]. ISBN 978-951-792-923-3. - S. 300–319

Eronen, Riitta
Braille ja pisteet
// Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/braille-ja-pisteet)(Kielen merkeissä)

Juurisyy // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/juurisyy)(Uudissana)

Podcast // Kielikello 3/2018

Suunnikas vai solu? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/suunnikas-vai-solu-)(Kielivoimistelua)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 1, s. 11

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 2, s. 29

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2018 : 3, s. ?

Eronen, Riitta – Syrjänen, Suvi
Näkövammaisalansanastoa // https://www.pistekirjoitus.fi/sanasto/

Haapanen, Minna
Uuden sanan pitkä matka Kielitoimiston sanakirjaan // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/uuden-sanan-pitka-matka-kielitoimiston-sanakirja-1)

Holmberg, Bianca
Jan-Ola Östman – meriterad professor som vill förbättra världen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 30–34

Janina Orlov fick årets Hugo Bergroth-pris // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 11 https://www.sprakbruk.fi/-/webben-utmanar-och-stimulerar-den-skrivna-svenskan

Konkreta ord är som syre för hjärnan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 9 (Intervju)

Meänkieli fick sin första språkvårdare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 6–8

Nyord i Norden 2017 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 10–14

Nyord i Norden – så väljs de ut // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 15

Skådespelarens repliker är mer än logik // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 18–22 (Intervju) https://www.sprakbruk.fi/-/skadespelarens-repliker-ar-mer-an-logik

Språket hjälper oss att minnas // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 18–20 https://www.sprakbruk.fi/-/spraket-hjalper-oss-att-minnas

Språkinstitutet ska stå för en genomtänkt språksyn // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 8 (Noterat)

Hyvärinen, Riitta
Huikean ketterä ratkaisu pelittää jäätävästi // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/huikean-kettera-ratkaisu-pelittaa-jaatavasti)(Sananen)

Sanajärjestys suomen vapaa on, vaan mielivaltainen ei // Kulttuurintutkimus. 34 (2017) : 4, s. 25–27 https://www.eoppiva.fi/verkkokurssi-auttaa-virkatekstien-tekijaa/

Ikonen, Josefin
Webben utmanar och stimulerar den skrivna svenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 8–10 https://www.sprakbruk.fi/-/webben-utmanar-och-stimulerar-den-skrivna-svenskan

Kauppinen, Jarkko
Solvaten halki historian // Pirta : Helsinki : Kalevalaisten naisten liitto. ISSN 0783-0424. 57 (2018) : 1, s. 22–23

Klemettinen, Riina
Ansiolyhenteet // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/ansiolyhenteet)(Kysyttyä)

Kuka lohduttaisi Jonnea? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kuka-lohduttaisi-jonnea-)

Korhonen, Riitta
Havaintoja kielenkäytön kilpakentiltä
// Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/havaintoja-kielenkayton-kilpakentilta)

Kehottaa ja ilmoittaa – onko oikeinkirjoitusnormi edelleen ongelma? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/reklamoida-tiedottaa-ja-ohjeistaa-kieliopillisia-siirtymia)

Kiellon kiperyys: kieltosanan liika- ja vajaakäyttöä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kiellon-kiperyys-kieltosanan-liika-ja-vajaakayttoa)(Talkoohavaintoja)

Lauerma, Petri
Kvantumeita vai erkaleita? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kvantumeita-vai-erkaleita-)(Sananen)

Maamies, Sari Kielikello
Parikonjunktiot sekä–että, niin–kuin ja joko–tai // 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/seka-pariisissa-etta-berliinissa-parikonjunktiot-seka-etta-niin-kuin-ja-joko-tai)(Perusasiaa)

Työtä kielenkäyttäjien hyväksi // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tyota-kielenkayttajien-hyvaksi)(Alkusanat)

Verkkolehti avautuu // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/termeilla-on-valia)(Alkusanat)

Maamies, Sari – Leino, Jaakko
Suomen kielen lautakunnan toimikausi 2015–2018 // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielen-lautakunnan-toimikausi-2015-2018)

Makkonen-Craig, Henna
Kirjaimittain luettavat nimet // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kirjaimittain-luettavat-nimet)(Kysyttyä)

Lehtien, kirjojen, musiikkikappaleiden ym. nimien kursivointi tekstissä // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/lehtien-kirjojen-musiikkikappaleiden-ym-nimien-kursivointi-tekstissa)(Kysyttyä)

Miten Flow taipuu?  // https://www.kielikello.fi/-/miten-flow-taipuu- (Kysyttyä)

Miten päivämäärä merkitään? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/miten-paivamaara-merkitaan-)(Perusasiaa)

Pöytäkirjanote vai ote pöytäkirjasta? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/poytakirjanote-vai-ote-poytakirjasta-)(Kysyttyä)

Tekstien valta sosiaali- ja hoitotyössä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tekstien-valta-sosiaali-ja-hoitotyossa)(Virkakieli)

Toimensijaisen lyhenne // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/toimensijaisen-lyhenne)(Kysyttyä)

Unikoulusta tutkijakouluun // https://www.kielikello.fi/-/unikoulusta-tutkijakouluun (Kysyttyä)

Äiti-lapsikimppu vai äiti–lapsi-kimppu? // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/aiti-lapsikimppu-vai-aiti-lapsi-kimppu-)(Kysyttyä)

Manni-Lindqvist, Tiina
Yli-Muonion kirjoitusasu // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/yli-muonio)(Kysyttyä)

Nuutinen, Liisa
Kielen asiantuntija linnunnimien parissa
// Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/kielen-asiantuntija-linnunnimien-parissa)

Onkamo, Ulla
Mikä on kampus?
// Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/mika-on-kampus-)(Kysyttyä)

Mitä toimiala tarkoittaa nimissä? // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/mita-toimiala-tarkoittaa-nimissa-)

Onkamo, Ulla – Holmberg, Bianca
Ungegn - över 50 år av internationellt ortnamnssamarbete // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 35–37

Paajanen, Ilona
Napsahtavat nakit // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/napsahtavat-nakit)(Jokisen eväät)

Piehl, Aino
Kohti syrjimätöntä kielenkäyttöä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/xxx)

Ryödi, Anna
Lafka, mesta ja narikka – slangista tutut lainasanat murteissa // Kielikello 1/2018 (https://www.kielikello.fi/-/lafka-mesta-ja-narikka-slangista-tutut-lainasanat-murteissa)(Kieli kartalla)

Tervonen, Riikka
Näillä mäillä // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/nailla-mailla)(Kieli kartalla)

Tiililä, Ulla
Virkakielityön periaatteet: työtä kielen parissa ihmisten hyväksi // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/virkakielityon-periaatteet-tyota-kielen-parissa-ihmisten-hyvak-1)

Vaula, Sari
Tilaisuuden isäntä ja emäntä
// Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/tilaisuuden-isanta-ja-emanta)(Kysyttyä)

Westerberg, Pia
Minerad språkmark // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 3 (Ledare) https://www.sprakbruk.fi/-/minerad-sprakmark

Rastlös läsning // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 3, s. 3 (Ledare) https://www.sprakbruk.fi/-/rastlos-lasning

Zlatan eller Dostojevskij? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 3 (Ledare) https://www.sprakbruk.fi/-/zlatan-eller-dostojevskij-

Vidberg, Maria
Brunakärr i Helsingfors // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 45 (Namnfrågan)

Wihuri, Elina
Ansio- ja kunniamerkit // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/ansio-ja-kunniamerkit)(Kysyttyä)

Saksanlahti // Kielikello 2/2018 (https://www.kielikello.fi/-/saksanlahti)(Kysyttyä)

Palaa otsikoihin

Arvostelut – Recensioner

Holmberg, Bianca
Informativ och njutbar nöjesläsning om mat från A till Ö (Recension av: Matens historia från A till Ö / Jan-Öjvind Swahn.  -  Stockholm, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 40–41 (Aktuell litteratur)

Talskrivarnas roll i politiken (Recension av: Talskrivarna :  om retoriken i politiken / Hans Gunnarsson, Staffan Thulin.  - Stockholm, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 38 (Aktuell litteratur)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Insiktsfullt om språkpolitik (Recension av: Språkpolitik / Olle Josephson. -  Stockholm, 2018) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 36–37 (Aktuell litteratur)

Paikkala, Sirkka
Etunimien ajankuva (Arv. teos:  Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla / Minna Saarelma-Paukkala. - Helsinki, 2017)  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 2242-8828. - 122 (2018)  : 2, s. 310–316

Westerberg, Pia
Ett smörgåsbord av språkliga fyndigheter (Recension av: Den fascinerande fotbollsregeln och andra språkfenomen / Lotten Bergman, Stellan Löfving. - 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 2, s. 37 (Aktuell litteratur)

Kreativ grammatik (Recension av: Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6 / ‡a Jessica Eriksson, Camilla Grönvall Fransson, Annelie K Johansson. -  Gustavsberg, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2018 : 1, s. 39 (Aktuell litteratur)


Palaa otsikoihin

10 kysymystä kielestä 

Aution saaren kirjat (23.1.2018) / Teksti: Vesa Heikkinen. Kuvat: Vesa Heikkinen ja Kuva-Plugi

Uusi kieli on uusi tapa ajatella (29.1.2018) / Teksti: Suvi Syrjänen. Kuva: Suvi Syrjänen

Ilman kieltä historiasta ei voi kertoa mitään (19.3.2018) / Toimitus: Vesa Heikkinen

Otsassa ”akateemisen fennomaanin” leima (29.3.2018) / Toimitus: Vesa Heikkinen

”Millainen kielitaito riittää mihinkin?” (9.5.2018) / Toimitus: Vesa Heikkinen
Kuva: Suvi Honkanen

”Olisin laulettua kansanrunoutta” (31.5.2018)  / Toimitus: Hanna Hämäläinen. Omakuva: Lotta Jalava

”Miepä laulal lapselleni, kellenkäs minä muille” (20.6.2018) / Toimitus: Risto

Uusikoski ja Vesa Heikkinen
Sananlaskut elävät (27.8.2018) / Toimitus: Hanna Hämäläinen. Kuva: Turun yliopisto

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista aineistoista

Partanen, Niko
Kuolleiden kielten muistopäivä (20.9.2018) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista kielenhuollosta

Makkonen-Craig, Henna
Hyvää somesyyskuuta! (12.9.2018)
Minne menet, lopetusmerkki? :-D (18.9.2018)
Palju õnne!  (18.9.2018)

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Kielitoimiston sanakirjassa

Klemettinen, Riina
Kielitoimiston sanakirjaan tulossa uusia sanoja
(6.3.2018) / Teksti: Riina Klemettinen;  kuva: Ilona Paajanen

Paajanen, Ilona
Kielitoimiston sanakirjan uusi versio julkaistu (6.6.2018)
Kesäkuun uudissanavideo julkaistu (19.6.2018) 

Pyhälahti, Minna - Paajanen, Ilona
Satokato ja yhdysverbit uudissanavideolla (29.8.2018)
Uudissanat MTV:n loppukevennyksessä (18.9.2018) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista nimistä

Manni-Lindqvist, Tiina
Uusia nimiä kalenteriin (30.8.2018) 

Onkamo, Ulla
Kotus julkaisee sukunimiehdotuksia (4.5.2018)
Mikä Suomen kunta? -visan voittaja on arvottu! (18.9.2018)
Nimitietoa ja virkakieliasiaa Kuntamarkkinoilla (11.9.2018)

Saarnisto, Petra
Kaksi uutta teosta luovutetun Karjalan nimistöstä (21.3.2018)

Uusikoski, Risto
Koulu näkyy paikannimistössä (14.8.2018) 

Wihuri, Elina
Mennään Flow’hun (10.8.2018)
Prinsessa Adrienne  (16.3.2018)
Syksy paikannimistössä (3.9.2018)
Venäjän kisakaupungit ja -stadionit (15.6.2018)  

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista virkakielestä

Hämäläinen, Hanna
Millainen on toimiva viranomaisen nimi?  (2.8.2018)

Laaksonen, Marianne
Minä luen sinulle -viikko 5.–11.2.2018 (5.2.2018)
Selkeän kielen päivää vietetään 11.10.2018 (3.9.2018)
Valtionhallinnon Hyvä virkakieli -verkkokurssi on avattu! (15.3.2018)
Vuoden selväsanainen -ehdokkaiden esittelyt jatkuvat (15.6.2018) 

Laaksonen, Marianne – Raevaara, Liisa
Vuoden selväsanainen 2018 -kilpailu on avattu! (27.2.2018) 

Piehl, Aino
Löytyisikö polku avoimeen hallintoon ja hyvään virkakieleen? (16.2.2018)
Kirjailijayhdistysten talvipäivillä kuullaan myös virkatekstien kirjoittamisesta
(7.3.2018)

Raevaara, Liisa
Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ehdolla Vuoden selväsanaiseksi  (12.9.2018)

Räsänen Matti
Lautakunta korostaa selkeän kielen merkitystä (8.3.2018) 

Tiililä, Ulla
Hoitotyössäkin tarvitaan monipuolista kirjoittamisen taitoa (26.1.2018)
Kieltä tekniikan ehdoin (23.8.2018) 
Sote-viestintää yhdenvertaisesti kaikille (23.3.2018)

Vartiainen, Vilma
Ehdokas Vuoden selväsanaiseksi: Verohallinnon verkkosivu-uudistus (9.8.2018)
ELY-keskus ehdolla Vuoden selväsanaiseksi  (19.9.2018)
Kela-tärpit ehdolla Vuoden selväsanaiseksi  (13.9.2018). Teksti: Satu Kontiainen. Toimittaja: Vilma Vartiainen
Kieli läpäisee koko hallinnon (20.6.2018)
Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (31.8.2018)
Tukes.fi ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (27.8.2018)
Vantaan kielenhuoltoprojekti ehdolla Vuoden selväsanaiseksi (16.8.2018) 

Palaa otsikoihin

Hyvää virkakieltä

Laaksonen, Marianne
Näin syntyi Hyvä virkakieli -verkkokurssi (27.4.2018)

Onkamo, Ulla
Nimikilpailujen ongelmallisuudesta (28.2.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.2.2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi organisaatio tarvitsee selkeitä nimiä (5.4.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Kuntalehdessä 5.4.2018.

Piehl, Aino
Vain yksi on joukosta poissa: asiallisuuden vaatimusta ei sote-laeissa näy (28.3.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 28.3.2018.

Raevaara, Liisa
Hyvään virkakieleen opinnoista alkaen (22.2.2018)
Valinnanvapauteen tarvitaan hyviä tekstejä ja onnistunutta viestintää (17.1.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä palstalla 17.1.2018.

Tiililä, Ulla
Tietosuojauudistus ulottuu myös kieleen (1.6.2018). Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä palstalla 30.5.2018.

Palaa otsikoihin

Kelan intra

Hyvärinen, Riitta
”Kohti parempia virkatekstejä!” (5.4.2018)

Palaa otsikoihin

Kieliasiaa mediassa

Nimistöä, uudissanastoa, piiloviestejä (8.1.2018)
Internet riemastui lumi-infernosta (18.1.2018)
Lumisanasto on kirjava (25.1.2018)
Katoaako teitittely? (29.1.2018)
Suunnatkaamme kehopositiivisina kohti kevättä (30.1.2018)
Sinkkumuna, doodlailla, josse – Tunnetko uudet sanat? (5.2.2018) Saamelaisten kansallispäivää vietetään helmikuun kuudentena (6.2.2018) Ulla-Maija Forsberg TSV:n hallituksen johtoon (6.2.2018)
Kaksikieliseen päivystäjäkoulutukseen runsaasti hakijoita (7.2.2018)
Murteita ja mielikuvia (15.2.2018)
Kolttasaamelaiset pohtivat suhdettaan äidinkieleensä (22.2.2018)
Tunnetko Kielitoimiston sanakirjasta poistettuja sanoja? (26.2.2018)
Ai, mikä se sellainen Kotus on? (5.3.2018)
Kielitoimiston sanakirjan uudet sanat kiinnostavat (7.3.2018)
Pojan nimi voi muuttua tytön nimeksi (12.3.2018)
Merisään lukeminen on taitolaji (15.3.2018)
Hanki kantaa monin tavoin (16.3.2018)
Lukiolaisten ruotsin kielen taito romahtanut (19.3.2018)
Merisään paikannimien taustat Nyhamnista Ajokseen (9.4.2018)
Kotuksen nimistöasiantuntija ei näe syytä puiston nimen vaihtamiselle (23.4.2018)
Suomalainen tervehtimiskulttuuri puhuttaa (23.4.2018)
Murteet ovat tärkeä osa suomalaisten identiteettiä (24.4.2018)
Masaliisa on suosituin mokkapalojen lempinimistä (24.4.2018)
Tuhat nimiehdotusta oudolle sammaleläimelle (8.5.2018)
Keskustelua digipalvelujen kielestä
(11.5.2018)
Sanoja on suomennettu vaihtelevalla menestyksellä (15.5.2018)
Aamulehti julkaisi sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden luettelonsa (29.5.2018)
Onko lemmikki ”se” vai ”hän”? (4.6.2018)
Jonnesta tuli ilmiö, joka ansaitsi paikan sanakirjassa (4.6.2018)
Testaa, tunnetko Kielitoimiston sanakirjan uusia sanoja (8.6.2018)
Kivi kielen päällä (13.8.2018)
Isoihin kiviin liittyy kiinnostavia tarinoita (10.9.20Palaa otsikoihin

Kielipolitiikasta mediassa

Räsänen, Matti
Kouluihin kiinaa, saamea, ruotsia ja suomea (10.1.2018)
Tiedepolitiikka näivettää suomen (18.1.2018)
Suomi ei sovi väitöskirjan yhteenvedon kieleksi (18.1.2018)
Konsulttitoimisto tahtoo englannista virallisen asiointikielen (18.1.2018)
Vieraskielisen väestön määrä kasvaa ripeästi Espoossa (25.1.2018)
Rovaniemi järjestää saamenopetusta päiväkodista yläluokille (29.1.2018)
Helsinki aloittaa saamenkielisen opetuksen syksyllä 2018 (30.1.2018)
Kansliapäällikkö vaatii lisää englanninkielisiä palveluja (30.1.2018)
Kielipesät ja aikuisten kieliopinnot elvyttävät koltansaamea (12.2.2018)
Lieksa ei osallistu ruotsin kieltä karsivaan kielikokeiluun (12.2.2018)
Etäopetusta saamelaisalueen ulkopuolella eläville saamelaislapsille (12.2.2018)
Lappeenranta ei hae kielikokeiluun (13.2.2018)
Englanninkielinen koulutustarjonta tuplaantuu (13.2.2018)
Hallituksen kielikokeiluun haki vain kuusi kuntaa (28.2.2018)
Miten ruotsi tuli peruskouluun? (1.3.2018)
Oikeustulkkauskoulutusta neljän korkeakoulun yhteistyönä (7.3.2018)
Kiinnostavimmat teatteriesitykset ruotsinkielisiä (8.3.2018)
Hallituksen kielikokeiluun vain viisi kuntaa (21.3.2018)
Ammattikorkeakoulun tulkkauskoulutus uudistuu (22.3.2018)
Kielitaitoisen työvoiman puute vaikeuttaa rekrytointeja (23.3.2018)
Kaikki esikoululaiset saavat englanninopetusta Savonlinnassa (28.3.2018)
Kela ottaa asiakkaat mukaan kehittämään tulkkauspalvelua (29.3.2018)
Musiikkikappaleita käännetään karjalan kielelle (29.3.2018)
Äidinkieleltään vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti (3.4.2018)
Äänekosken ihme: ruotsi porskuttaa ylioppilaskirjoituksissa (3.4.2018)
Pohjoissaamenkielinen kielipesätoiminta käyntiin Enontekiöllä (6.4.2018)
Karjalankielinen uutiskatsaus valtakunnalliseksi (6.4.2018)
Vieraan kielen opetus alkamaan ensimmäiseltä luokalta koko maassa (13.4.2018)
Ensimmäinen koltansaamenkielinen lastenlaulukirja tekeillä (13.4.2018)
Ruotsin termityön keskus lopettaa toimintansa (17.4.2018)
Espoon kouluihin lisää ruotsin kielen opetusta (17.4.2018)
Helsinki suhtautuu myönteisesti englanninkieliseen ylioppilastutkintoon (20.4.2018)
Helsingissä alkaa saamenkielinen päivähoito ja varhaiskasvatus (2.5.2018)
Helsingin yliopistoon englanninkielinen kandiohjelma (3.5.2018)
Englannista ei tule Helsingin kaupungin asiointikieltä (16.5.2018)
Monikielinen Närpiö panostaa kielten opettamiseen (18.5.2018)
Kielelliset oikeudet -verkkokurssi avattu E-oppivassa
(21.5.2018)
Kielellisten oikeuksien toteutuminen halutaan varmistaa maakuntauudistuksessa (12.6.2018)
Saamenkieliset nimet on kirjattava väestötietojärjestelmään saamenkielisessä kirjoitusasussa (13.6.2018)
Vaasa tarjoaa lukioon valmistavia opintoja maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille (19.6.2018)
Saamen kielten opettajankoulutukseen kehittämisrahaa (19.6.2018)
Lakiesityksen mukaan äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa muuttuisi kieliperustaiseksi (20.6.2018)
Pohjoismainen saamen kielen palkinto Gollegiella jaetaan syksyllä 2018 (3.8.2018)
Moni koulunsa aloittava opiskelee pitkää vierasta kieltä jo ensimmäisellä luokalla (9.8.2018)
Helsingissä voi nyt opiskella saamenkielisellä luokalla  (13.8.2018)
Auktorisoidut inarinsaamen ja koltansaamen kääntäjät kortilla  (20.8.2018)
Ylen perusta: demokratia, kulttuuri ja kielet (3.9.2018)  Palaa otsikoihin

Kielitoimiston uutiskirje

Kielitoimiston uutiskirje 31.1.2018 / Annastiina Viertiö
Kielitoimiston uutiskirje 18.5.2018 / Sari Vaula
Kielitoimiston uutiskirje 15.8.2018 / Annastiina Viertiö

Palaa otsikoihin

Kotuksen uutiset

Heikkinen, Vesa
Kielikello 1/2018 ilmestynyt verkossa (5.3.2018)
Miten on angiina, flunssa ja yskä ymmärrettävä? (7.3.2018)
Suomen kielen lautakunta antoi lausunnon digilakiesityksestä (2.3.2018)
Tekstien valta ihmistyössä (5.3.2018)
Tsättikokeilu päättyi (9.3.2018)
Hyvän virkakielen verkkokurssi avattu (15.3.2018)
Kotukseen haetaan suunnittelijaa (20.3.2018)
Mistä on kevätsanat tehty?  (10.4.2018)
Koneen Säätiöltä hankerahoitusta Vanhan kirjasuomen sanakirjalle (20.4.2018)
Suomen murteiden sanakirjan ensimmäinen osa verkkoon (18.5.2018)
Virtarannat-sivu julki (23.5.2018)
Kielitoimiston sanakirjassa käyttörajoitteita (28.5.2018)
Äänen lähteillä (9.5.2018)
Uudet kielilautakunnat nimitetty (1.6.2018)
Mistä tulevat grilli, helle ja sorbetti? (19.6.2018)
Kesätauko päättyy (1.8.2018)
Lomakekokeilu jatkuu (1.8.2018)
Kännykänpidike, teletatti, popsoke... (3.8.2018)
Suomen Uudet-Seelannit (8.8.2018)
Perunalla ja päärynällä on yhteiset juuret (28.8.2018)

Kotus aloitti Kielikorva-podcastin (5.9.2018)

Hämäläinen, Hanna
Kielipolitiikan vuosi 2017 julkaistu (29.3.2018)
Kotuksen sivuilla nyt tietoa asiantuntijoista (31.5.2018)
Kotuksen kesäaikatauluja (20.6.2018)
Palautelomakkeita uudistetaan (20.9.2018)  

Jalava, Lotta
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja verkossa (15.6.2018) 

Syrjänen, Suvi
Jo neljätuhatta twiittiä Kotuksen sisällöistä (16.1.2018)
Nimilaki uudistuu (17.1.2018)

Tervonen, Riikka
Suomen kieli yhteispohjoismaiseen Islex-sanakirjaan (2.3.2018)

Uusikoski, Risto
Inarinsaamen opas Anarâškielâ ravvuuh nyt verkossa (20.2.2018)
Kieli- ja nimikysymyksiä voi nyt esittää verkkolomakkeella (2.5.2018)
Kielikello 2/2018 ilmestynyt (12.6.2018)
Kotukseen haetaan aineistoasiantuntijaa
(6.2.2018)
Viron paikannimikirja Eesti kohanimeraamat nyt verkossa
(22.2.2018)
Kotus julkaisi kaksi paikannimikirjaa
(21.3.2018)
Karjalan kielen sana-arkisto nyt kokonaan verkossa
(18.4.2018)
Suomi–kurmandži-sanakirjan alkuosa julkaistu
(20.4.2018)
Video-opastusta Suomen murteiden sanakirjan käyttöön
(26.4.2018)
Videoblogi uudissanoista
  (5.6.2018)
Ympäri ämpäri suomalaisuutta -sivu julkaistu (20.6.2018) 

Palaa otsikoihin

Kotus-blogi

Björklöf, Sofia – Laitinen, Saarni
Viron ja viron iästä (22.2.2018 12.12)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Forsberg, Ulla-Maija
Tuhannen päreet (30.5.2018 10.23)

Heikkinen, Vesa
Niskalaukaus kaikuu aina vaan (11.1.2018 13.12)
Nyt räntätään
(12.3.2018 15.14)
Onko saavutettavuus saavutettavissa? (15.2.2018 15.50)
Yoda-kielellä kansansuosioon? (8.2.2018 10.38)

Hermo, Roni
Härväämistä ja rötväämistä (1.8.2018 10.51)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Issikat, vossikat ja isvossikat (27.8.2018 10.00)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Hyvärinen, Riitta
Hävitäänkö hopea? (22.2.2018 10.13)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Onkamo, Ulla
Iivon Sanomista Gay Joehun (2.8.2018 10.50)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Oona Unkamo tässä hei (21.8.2018 10.02)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Pieni ihme (19.2.2018 11.28)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Terveisiä Kilitoimistosta! (22.5.2018 12.05)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Paajanen, Ilona
Artesaanitrendi (26.3.2018 10.30)
Räpistys, vilistys, kimallus (17.5.2018 10.00)
Talonpojasta Tammeksi (21.2.2018 13.38)

Pyhälahti, Minna
Ansa Kynttilä kannustaa (13.2.2018 12.17)
Helletti irti sääsanastossa(28.8.2018 10.15)
Kun kansa raivostuu – uudet raivot (6.2.2018 9.28)
”Meillä kaikilla on rajoitteita” ja muita neuvoja elämään (17.5.2018 10.50)
Oletko aina grillannut väärin? – medianseuraajan selvityksiä (30.5.2018 9.20)

Saarnisto, Petra
Port Arthurissa kalassa, kuokkimassa tai tappelemassa (28.2.2018 11.54)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Sandström, Mikko
Kas, tämä paikka onkin Länsilinkki (22.8.2018 11.00)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Tukiainen, Jemina
Tervetuloa @yläopistoon! (6.8.2018 11.15)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Uusikoski, Risto
Ensimmäinen pilkunviilaajan käsikirjani
(20.2.2018 15.15)
Lomakkeellisin terveisin (7.2.2018 10.04)
Neuvontaa lomakkein jatketaan elokuussa (7.6.2018)
Rohiseva Rellu, pörisevä Pösö (24.4.2018 10.22)
Se tunne kun
(19.3.2018 13.22)
SIM-kortti vaihtuu, tunteet jäävät (20.9.2018 10.35)
Tähtiä kuin Otavassa (20.8.2018 13.20)

Elävät päät

Heikkilä, Elina
Avioero 1700-luvun tapaan (20.6.2018 10.00)
Merkittävä kysymys ylösnousee
(28.3.2018 9.06)
Merkitys muuttuu, pakko pysyy (17.1.2018 10.10)
Paha ruoho rehottaa (9.5.2018 8.35)
Uuden kuun kasvaessa pitää plantut istutettaman (14.5.2018 11.06)

Heikkilä, Elina – Kauppinen, Jarkko
Luetaan 1700-luvun lehteä (8.2.2018 10.00)

Järvelä, Kalle
Agricola Raamatun maisemissa (9.4.2018 9.15)
Rahaa pankosta (23.8.2018 11.45)

Kielikorva

Kielikorva palaa, morkoonit soi! (5.9.2018 13.17) / Teksti: Vesa Heikkinen
Kuvat: Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen

Terävästi-palsta

Analoginen ja digitaalinen (13.2.2018 9.55)
Pilvin pimein ravintoloita (30.8.2018 10.00)

Uudissanataulu

Paajanen, Ilona – Pyhälahti, Minna
Parisuhteen hitsausta seksihallan aikaan
(19.6.2018 10.46)
Satokato aukeaa ummikollekin, yhdysverbit ovat ytimekkäitä
(29.8.2018 9.46)
Taulusanoissa korostuu usein leikillisyys ja tilapäisyys  (5.6.2018 10.58)
Vuoroviikkolapsia ja sarjasyömäreitä (5.6.2018 11.01)

Äikät-palsta

Kangas, Heidi – Akkola, Maisa
Monikielisyyttä vaalien ja oppilaita kuunnellen (21.5.2018 14.12)

Knuutinen, Katariina
Kalanmaksaöljyn nielemistä ja jääkiekkopelien tarkastelua (25.4.2018 12.51)
Kokeita, seuraavaa opiskelupaikkaa vai elämää varten? (6.9.2018 10.45)
VA-partisiipeilla koulu kuntoon! (1.3.2018 13.01)

Palaa otsikoihin

Kuukauden kirja

Heikkinen, Vesa
Kielimaiseman muutoksesta, asenteiden koventumisesta (11.1.2018)
”Ahkerasti puhelemalla kansan kanssa” (13.2.2018)
Asiatyyli kuin ikkunalasi (9.3.2018)
Käsitteet: historiallisia, usein kiistanalaisia (11.4.2018)
Viimeisten metsäsuomalaisten ääni (8.5.2018)
Helsinki hiljensi savolaisen kylätien (11.6.2018)
”Opetuksen suunnittelu seisoo savijaloilla” (17.8.2018)

Hämäläinen, Hanna
”Sproogasiks sä sloboa?” (13.9.2018)  Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

Pandadiplomatia (26.1.2018) / Riitta Eronen
Napapyörre (1.3.2018)
Mikromuovi (27.3.2018)
Flossaus (27.4.2018)
Tietosuoja-asetus (31.5.2018)
Ruokakoira (20.6.2018)
Käristyskupoli (1.8.2018)
Kävelyjalkapallo (30.8.2018)

Palaa otsikoihin

Kysymyksiä ja vastauksia


Nimien alkuperästä
https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta

Manni-Lindqvist, Tiina
Alli
Alma
Esko
Ilmari
Joonas
Josefiina
Konsta
Maisa
Markku
Mirja
Naisvuori
Paavo
Pääsiäissaari
Riku
Roope
Talvi nimissä
Veikko
Ville
Voitto
Ähtäri

Saarnisto, Petra
Päijänne
Tampere

Sandström, Mikko
Nimet Seelanti ja Uusi-Seelanti Suomessa

Wihuri, Elina
Elias
Fanni
Helinä
Iines
Jupukka
Kajava-nimet
Kalevi
Ketvel-nimet
Kimmo
Leila
Matilda
Opotta
Otto
Purha
Runeberg
Samuel
Soile
Suomen Amerikat
Syksy paikannimistössä
Sylvia
Timo
Vältti nimissä

Sanojen alkuperästä / Kirsti Aapala ja Klaas Ruppel
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta

Aapala, Kirsti
Hanttapuli
Helle
Huhtikuu
Influenssa ja flunssa
Keskustella
Koulu
Kuunnella
Luode ja luode
Mansikka
Mätäkuu
Nuha
Ohjelma
Perenna
Peruna ja päärynä
Puhua
Raparperi
Rhododendron l. alppiruusu
Rospuutto
Ruska
Sairas ja sairaala
Seikkailu
Sulani
Tauti
Tulppaani
Yskä
Ääni

Ruppel, Klaas
Algebra ja algoritmi
Allergia
Angiina
Bakteeri
Epidemia
Grilli
Kevät
Kieli ja kieltää
Konditoria
Korva
Korvapuusti
Markiisi
Mikrofoni ja kaiutin
Passi
Seminaari
Sorbetti
Toe (tokeet)
Terassi
Toukokuu
Trampoliini
Unikeko
Virus
Vitamiini
Volyymi

Palaa otsikoihin

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

Korhonen, Riitta
Hänestä tulee mitä ilmeisimmin seuraava presidentti – Vai mitä ilmeisemmin? (11.1.2018)
Miksi hovioikeus mutta Ruokavirasto? (1.2.2017) 

Palaa otsikoihin

Puhetta pitäjistä

Nuatalla veettiin kuarreita (16.1.2018)
Rouva se ollap pitää nyj jo (25.1.2018)
Kaikkihin soittimihi (1.2.2018)
Nyytilinehä sen vietii sukkoa (8.2.2018)
Kahrem miähe homma (15.2.2018)
Ei hauei, ei ahveni, ei mattei  (22.2.2018)
Luita nin kun kirkkomoassa (1.3.2018)
Vanhempi härkä paris nuaren kans (13.3.2018)
Kun neolottiin kulukiissa (29.3.2018)
Ne menthin, ne tulthin työhön kanssas (10.4.2018)
Se silakk oli pääruaka (19.4.2018)
Milloom myä oltin sulhasii ja morsiammii (25.4.2018)
Kyllä ne teki ennem pettuleipää (7.5.2018)
Heät ol nin ko tavallisest heät olloa (28.5.2018)
Ihte nii hoijiv vasikat ja kaikki (11.6.2018)
Minä olij ja selälläni kakstoist vuatta (1.8.2018)
Oliko se nyt koko maaliman kuningas (9.8.2018)
Ko silloj jo ko se, piispa Hentrikki, sit tapettu on (16.8.2018)
Täm on niin ku huvila saa sanuak (21.8.2018)
Ruakka sentä sitt ool (4.9.2018)  Palaa otsikoihin

Tiedotteet

Kuutti, Pirkko
Koneen Säätiö myönsi poikkeuksellisen suuren hankerahoituksen Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyöhön (20.4.2018)

Palaa otsikoihin

Tiistaigallup

Pienoiskopteri, drone vai robottilennokki? (23.1.2018)

Palaa otsikoihin

Viikon vinkki

Heikkinen, Vesa
Korvavalosta järjen valoon (29.1.2018)
Miten lumi sataa? (22.1.2018)
On siis kevät! (5.3.2018)
”Kissojahan paju kasvaa” (26.3.2018)
Lintujen aika (16.4.2018)
Kosolti kiehtovaa kieliasiaa (21.5.2018)
Taakse poistu ja lumoudu (4.6.2018)

Heikkinen, Vesa – Hämäläinen, Hanna
Se on vettä vain! (2.5.2018)
Suspekteja patteja ja korjauskeinoja (12.3.2018)

Heikkinen, Vesa – Uusikoski, Risto
Kieliasiaa kouluille (6.8.2018)

Hämäläinen, Hanna
Miljoonia nimiä (27.8.2018)
Mätäkuusta intiaanikesään (20.8.2018)
Omenasta on moneksi (17.9.2018)
Syksy sai (3.9.2018)
Taivuta oikein! (11.9.2018)
Tatti on sieni (13.8.2018)
Tiedon tiellä (28.5.2018)

Syrjänen, Suvi
Niihä se puhuit ko Ruuneperi (5.2.2018)

Uusikoski, Risto
IhQ, Agricola! (9.4.2018)
Olympiamiljöö on Korea (12.2.2018)
Onnea, satavuotias Viro! (19.2.2018)
Presidentti istuu edessä ja johtaa (8.1.2018)
Tuohikuussa vuonna miekka ja kirves (4.4.2018)
Että oppisit vähän isänmaata tuntemaan (7.5.2018)
Kielitietoa kisakatsomoon (11.6.2018)
Tuhteja lukupaketteja kesän ratoksi (20.6.2018)

Uusikoski, Risto – Heikkinen, Vesa
Onnen päivät (19.3.2018) 

Wihuri, Elina
Ghutah ja Duma
(23.4.2018)
Pyeongchangin kisapaikkojen nimiä (15.1.2018)
Xu Lianjie (14.5.2018) 

Palaa otsikoihin

Virkakielestä mediassa

Piehl, Aino
Legal Design hyötyisi kielen asiantuntemuksesta
(23.8.2018)
Sote-heprea eksyttää avuttoman (2.3.2018)
Sote-keskus vai sittenkin ihan terveyskeskus? (8.6.2018)

Raevaara, Liisa
Epäselvät käsitteet ja vaihtuvat päätökset vaikeuttavat sote-viestintää
(12.4.2018)
Pitääkö virkakielen ymmärrettävyydestä olla huolissaan? (6.3.2018)
Sote-uudistuksen viestintään tarvitaan resursseja (15.2.2018)

Räsänen, Matti
Suomen kieli sadan vuoden kuluttua? (11.1.2018)
Tehokas virkakieli säästää aikaa ja rahaa (23.5.2018)  

Palaa otsikoihin

Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 14

/ Riitta Korhonen

Palaa otsikoihin

Kommuntorget

Fremer, Maria
Digitalisera och effektivisera, men exkludera inte (3.7.2018)(Språkspalten har tidigare publicerats i Kommuntorget 2/2018 som utkom i maj 2018)

Gustafsson, Anna Maria
Är det okej att skriva okej? (4.7.2018)(Spalten ingick i Arena 1/2018)

Vidberg, Maria
Vårdcentraler samt vård- och landskapsreformen (14.2.2018)

Palaa otsikoihin

Månadens dialektord

fisen (18.1.2018)
matsmässa (23.2.2018)
mulenmåndag (26.3.2018)
dänska (18.4.2018)
kalvdans (18.5.2018)
fjåsog (14.6.2018)
bertelmässa (24.8.2018)
gorr (17.9.2018) Palaa otsikoihin

Månadens nordiska ord

uvedkommende (2.1.2018)
potetgull (1.2.2018)
søppel (1.3.2018)
hovedpine (3.4.2018)
svømme (2.5.2018)
hage (1.6.2018)
tåbe (1.8.2018)
utfordring (3.9.2018)Palaa otsikoihin

På tal om språk

Holmberg, Bianca
Juni, juli, augusti (19.6.2018)
Kalevala gånger tre (28.2.2018)
Stormtider (6.9.2018)

Martola, Nina
Krut (13.4.2018)
Lagom (26.2.2018)
Menföre (26.1.2018)
Oljud (12.1.2018)
Friska vindar (29.5.2018)

Vidberg, Maria
Förslag på nya efternamn? (11.5.2018) 

Palaa otsikoihin

Språket lever

Amerikasvenska på sverigesvenska och finlandssvenska (16.1.2018)
Grejen med en och man (29.1.2018)
Så har radiospråket förändrats sedan 1970-talet (9.2.2018)
Orden vi använder spelar roll (13.2.2018)
Språklig utmaning för unga och vuxna (7.3.2018)
En arbetsdag som språkstöd  (13.3.2018)
Det viktiga kommatecknet (12.4.2018)
De flesta dricker skumpa på valborg (3.5.2018)
Intervju med Arcadas nya rektor (14.5.2018)
Oscar Rossi översatte Saarikoski på nytt (25.5.2018)
De flesta kastar vinterpälsen i sjön (4.6.2018)
Så skriver du en bra webbtext (12.6.2018)
Emojier kräver fingertoppskänsla (15.8.2018)
Myndigheter är olika bra på tillgänglighet (27.8.2018)
Anna Maria Gustafsson svarar på lyssnarfrågor i Sveriges Radio (13.9.2018)  Palaa otsikoihin

Språkinstitutet bloggar

Holmberg, Bianca
Detektiverna på Språkinstitutet (23.3.2018)
Har det faktiskt aldrig stunkit? (15.5.2018)
Ett hundliv, det är vad det är (12.2.2018)
Hönan blev en tupp, hönan försvann (19.4.2018)
Svinaktigt (8.1.2018)
När tekniken bestämmer över kommunikationen (28.8.2018)

Martola, Nina
Som vi flyger och far (7.5.2018)
Vad är det som står och pratar på gatan? (12.3.2018)
En enstånka med öl? (21.8.2018)
Kär lort har många namn (13.9.2018)

Palaa otsikoihin

Språknytt

Språkinstitutet söker en språkvårdare (3.1.2017)
Språkbruk fortsätter som papperstidning (17.1.2018)
Tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk startar 2018 (22.1.2018)
William och Alice var populärast i Sverige 2017 (1.2.2018) 
Teckenspråkets dag firas med flaggning och seminarium
(12.2.2018)
Bianca Holmberg anställdes som språkvårdare (15.2.2018)
Estniskt ortnamnslexikon utkom i ny upplaga på nätet (23.2.2018)
Anmälningen till tävlingen Årets klargörare 2018 är öppen
(27.2.2018) Finskan kom in i Islex (2.3.2018)
Tidskriften Kielikellos nya webbplats lanseras (5.3.2018)
Drygt 1 500 nya ord i Stora finsk-svenska ordboken (8.3.2018)
Språkinstitutet lanserade finsk webbkurs  (19.3.2018)
Språkinstitutet söker en planerare (21.3.2018)
Hela karelska språkarkivet på webben (18.4.2018)
Första delen av den finsk-kurdiska ordboken publicerad (25.4.2018)
Lena Ekberg fick Erik Wellanders pris på Språkrådsdagen (26.4.2018)
Finska språkvården börjar med e-rådgivning (2.5.2018)
Svenska termgrupper fick nytt söksystem (3.5.2018)
Språkinstitutet publicerar förslag på nya efternamn (4.5.2018)
Janina Orlov fick årets Hugo Bergroth-pris (18.5.2018)
Jamima Löfström är Språkinstitutets nya planerare (21.5.2018)
Nytt avsnitt av finska dialektordboken på webben (21.5.2018)
Ny referensgrupp för lättläst (31.5.2018)
Nya språknämnder utsedda (1.6.2018)
Anmälningen till årets översättarseminarium har öppnat (1.6.2018)
Svenska Yles språkpris till Magnus Swanljung (7.6.2018)
Ny upplaga av nätordboken Kielitoimiston sanakirja (7.6.2018)
Anmälningen till nordiska språkmötet är öppen (2.7.2018)
E-rådgivningen på finska fortsätter (16.8.2018)
Språkrådet gav ut svensk-finsk omsorgsordlista (20.8.2018)
Nytt nummer av Språk i Norden (27.8.2018)
Hela 38 nya namn i almanackan 2020 (30.8.2018)
Språkinstitutet startade podcasten Kielikorva (10.9.2018)
Namnvård och klarspråk på Kommunmarknaden (11.9.2018)
Seminarium för blivande facköversättare (14.9.2018)

Palaa otsikoihin