Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello ja Språkbruk

Kotimaisten kielten keskus julkaisee kahta aikakauslehteä. Nämä ovat suomenkielinen Kielikello ja ruotsinkielinen Språkbruk.

Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti. Lehdessä kirjoitetaan Kotimaisten kielten keskuksen toimialaan liittyvistä kielenkäytön ja nimistön kysymyksistä, mutta myös laajemmin kielentutkimuksesta ja muista kielen ilmiöistä.

Kielikellossa ovat esillä niin kielenkäytön perusasiat kuin ajankohtaiset aiheetkin virkakielen kehittämisestä uudissanoihin ja kielenhuollon suosituksiin sekä niiden taustoihin murteita unohtamatta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä painettuna että sähköisenä.

Kielikellon sähköinen arkisto sisältää Kielikellossa julkaistut kirjoitukset vuodesta 1968 lähtien. Arkistosta voi etsiä tiettyä aihetta käsitteleviä artikkeleita tai yksittäisiä kirjoituksia. Arkiston kirjoitukset ovat vapaasti luettavissa.

Språkbruk on yleistajuinen kielitieteellinen aikakausjulkaisu. Se on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Erityisesti ruotsia työssään käyttävät saavat Språkbrukista paljon hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi toimittajat, opettajat ja kääntäjät ovatkin ottaneet lehden omakseen. Språkbruk ilmestyy neljä kertaa vuodessa.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången