Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielikello ja Språkbruk

Kotimaisten kielten keskus julkaisee kahta aikakauslehteä. Nämä ovat suomenkielinen Kielikello ja ruotsinkielinen Språkbruk.

Kielikello on kielenhuollon tiedotuslehti. Lehdessä kirjoitetaan Kotimaisten kielten keskuksen toimialaan liittyvistä kielenkäytön ja nimistön kysymyksistä, mutta myös laajemmin kielentutkimuksesta ja muista kielen ilmiöistä.

Kielikellossa ovat esillä niin kielenkäytön perusasiat kuin ajankohtaiset aiheetkin virkakielen kehittämisestä uudissanoihin ja kielenhuollon suosituksiin sekä niiden taustoihin murteita unohtamatta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sähköisenä.

Kielikellon sähköinen arkisto sisältää Kielikellossa julkaistut kirjoitukset vuodesta 1968 lähtien. Arkistosta voi etsiä tiettyä aihetta käsitteleviä artikkeleita tai yksittäisiä kirjoituksia.

Språkbruk on yleistajuinen kielitieteellinen aikakausjulkaisu. Se on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille.

Erityisesti ruotsia työssään käyttävät saavat Språkbrukista paljon hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi toimittajat, opettajat ja kääntäjät ovatkin ottaneet lehden omakseen. Språkbruk ilmestyy neljä kertaa vuodessa.