Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut 1995


Palaa otsikoihin

KIRJAT


1. Ainiala, Terhi: Jaalan murretta. (Sanaluettelo. Toim. Anneli Hänninen - Raimo Jussila - Tarmo Rahikainen.) - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - 144 s. (Suomen kielen näytteitä ; 40)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 82)

2. Atk-järjestelmän käytön opas : versio 3.1 / Nikunen, Erja - Rahikainen, Tarmo - Rusi, Jussi - Uusitalo, Pauli. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 173 s.

3. Eskelinen, Sari: Pielisjärven murretta. (Sanaluettelo. Toim. Raimo Jussila - Tiina Marjamäki - Tarmo Rahikainen.) - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - VIII, 111 s. (Suomen kielen näytteitä ; 43)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 87)

4. Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 138 s. : kartt.

5. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Julkaisuluettelo 1995 / Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 71 s.

6. Lehtinen, Marja - Karvonen, Pirjo - Rahikainen, Tarmo :   Tekstikorpukset : raportti tekstikorpusten koostamisperiaatteista ja nykysuomen tekstiaineistojen tarpeellisuudesta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - 79 s. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 81)

7. Pallonen, Juhani - Yli-Luukko, Eeva: Hietamäen murretta. (Sanaluettelo. Toim. Raimo Jussila - Tarmo Rahikainen - Tiina Marjamäki.) - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - XXIV, 90 s. (Suomen kielen näytteitä ; 42)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 85)

8. Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä / Maija Länsimäki (toim.) - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - 430 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80)

9. Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja.  Toinen osa. L-P. Toimitus: Ulla-Maija Kulonen (päätoimittaja) - Eino Koponen (toimitussihteeri) - Satu Tanner (toimitussihteeri) - Kirsti Aapala - Riho Grünthal - Erkki Itkonen - Maria Laurila - Meri Puromies - Klaas Ruppel. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - 470 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 556)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 62)

10. Tsvetkov, Dmitri: Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto / Dmitri Tsvetkov ; toimittanut, käänteissanaston ja hakemiston laatinut Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1995. - VIII, 524, [2] s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 25)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 79)

11. Yli-Luukko, Eeva: Juupajoen murretta. (Sanaluettelo. Toim. Anneli Hänninen - Raimo Jussila - Tarmo Rahikainen.) - Helsinki : Painatuskeskus. - XIII, 101 s. (Suomen kielen näytteitä ; 41)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 83)

Palaa otsikoihin

ARTIKKELIT


1. Aapala, Kirsti: Kaaso ja sikapiikki, yrjänrenki ja best man : morsiusneidon ja sulhaspojan nimitysten koko kirjo // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 76-81

2. Aikio, Samuli: Álbmotlašbeaivi álbmoga beaivin // Oppa sápmelaš 2, s. 20

3. Aikio, Samuli: Lappen // Enzyklopädie des Märchens : Handwörterbuch zur Historischen und vergleichenden Erzählforschung. - Berlin : de Gruyter. - Band 8 (Lieferung 2/3), s. 778-783

4. Ainiala, Terhi: Paikannimet kulttuurimaisemassa // Virittäjä 1, s. 145-149

5. Ainiala, Terhi: Paikannimistössä tapahtuvat muutokset ja vapaavaihtelu // Kielitieteen päivät (1994) : XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.-7.5.1994. - Oulu : Oulun yliopisto (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora ; 19), s. 9-13

6. Alanen, Timo: Someron seurakunnan hopeinen viljantähkä // Lounais-Hämeen joulu, s. 36

7. Alanen, Timo: Vaihtuneita järvien ja lampien nimiä Lounais-Hämeessä // Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys, s. 100-114

8. Cantell, Ilse: Målspråkets verbkonstruktioner i en tvåspråkig produktionsordbok // LexicoNordica, s. 19-31

9. Cantell, Ilse: Ordboksträff på WSOY // NFL-nytt 5, s. 4

10. Cantell, Ilse: Tuomo Tuomi och början till modern finsk lexikografi // NFL-nytt 5, s. 1-3

11. Eiras, Vuokko: Kokonaisesitys uralilaisten kielten peruslukusanoista // Sananjalka, s. 232-236

12. Eronen, Riitta: Huomioida, ennakoida ja vaieta kielilautakunnan puntarissa // Kielikello 2, s. 30-31

13. Eronen, Riitta: Lobbaaminen on vaikuttamista // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 174-175

14. Eronen, Riitta - Maamies, Sari - Räikkälä, Anneli: Lyhentäminen // Kielikello 4, s. 3-25

15. Eronen, Riitta: Makko vai femakko? : mitä tulee mieleen, kun kuulee sanan sovinisti // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 365-366

16. Eronen, Riitta: Naapurien nimistä : kuka onkaan hurri? // Kielikello 3, s. 34

17. Eronen, Riitta: Sanakilpailun satoa Aulikista Eurolopoon // Kielikello 3, s. 38-42

18. Eronen, Riitta: Sanat kiertämään // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 275-277

19. Eronen, Riitta: Sanoja mustalla listalla eli pc-ilmiö // Kielikello 1, s. 31

20. Forsblom-Nyberg, Ylva: Samtal som transkription // Folkmålsstudier, s. 53-74

21: Fortelius, Robin: Svensk språkvård i WorldWideWeb // Språkbruk 3, s. 20-21

22. Grönros, Eija-Riitta: Sävyt ja vivahteet : sanojen tyylilajin osoittaminen sanakirjassa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 321-329

23. Haarala, Risto: Huomioi muuttuneet ohjeet! // Duodecim 9, s. 883

24. Haarala, Risto: Senkasta serppiin // Duodecim 13, s. 1249

25. Haarala, Risto: Sutuus hukassa pinninnä // Duodecim 23, s. 2343-2344

26. Haarala, Risto - Saano, Veijo: Tottumus luo merkityksen // Duodecim 16, s. 1581-1582

27. Haarala, Risto: Uusia lääketermejä : aihiolääke ja huumaava kipulääke // Duodecim 6, s. 530

28. Haarala, Risto: Äyräpään perintö // Duodecim 2, s. 179

29. Harling-Kranck, Gunilla - Pitkänen, Ritva Liisa: Nordisk namnforskning 1994 : Finland // Namn och bygd, s. 157-159

30. Heinonen, Tarja Riitta: Null Subjects in Finnish : from Either-Or to More-Or-Less // SKY 1995, s. 47-78

31. Hänninen, Anneli: Sokeriserkku // Kielikello 2, s. 37

32. Hänninen, Anneli: Terve itämerensuomalaisessa kielikartastossa // Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - S. 71-80

33. Hänninen, Anneli: The formative terve in the Atlas of Finnic Languages // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 349-350

34. Iisa, Katariina: Axel, kaksivuotias kaksikielinen // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 20-22

35. Iisa, Katariina: Ja pilkkusäännötkin uusittiin // Sihteeri & assistentti 6, s. 54-55

36. Iisa, Katariina: Kuinka tilastot ja kaaviot näkyvät kielessä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 131-133

37. Iisa, Katariina: Minun täytyy, minun on pakko // Sihteeri & assistentti 1, s. 72-73

38. Jussila, Raimo: Ei nimi Kotusta pahenna // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 184-186

39. Jussila, Raimo: Eräs menestystarina // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 187-190

40. Jussila, Raimo: From chaos to maps // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 350

41. Jussila, Raimo: Juhana III:n kyyditysasetus vuodelta 1584 // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 48-51

42. Jussila, Raimo: Kaaoksesta kartoiksi // Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - S. 109-137

43. Jussila, Raimo: Lexikografen är en facklitterär författare // NFL-nytt 5, s. 3-4

44. Jussila, Raimo: Onko sana olla murretta? : murteiden ja yleiskielen sanaston yhtäläisyyksistä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 57-60

45. Jussila, Raimo: Pienen pitäjän suuret sanavarat // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 30-33

46. Jussila, Raimo: Vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan lain suomennoksen kielestä ja syntyvaiheista // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 52-56

47. Jussila, Raimo: Ymmärtäisikö Agricola nykysuomea? : Agricolan ja nykysuomen sanastojen yhtäläisyyksiä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 44-47

48. Kallio, Jussi: Lyly juoksi vinhiästi // Hiidenkivi 1, s. 51-52

49. Kamppi, Nina: Imelä tulee asteikon ääripäästä // Hiidenkivi 5, s. 46

50. Kankaanpää, Salli: Kun lainaat toisen omaa // Sihteeri & assistentti 5, s. 54-55

51. Kankaanpää, Salli: Nyt saa huomioida // Sihteeri & assistentti 4, s. 62-63

52. Kankaanpää, Salli: Puolipiste vai kaksoispiste // Sihteeri & assistentti 7, s. 58-59

53. Kankaanpää, Salli: Varmuutta vuosiin // Sihteeri & assistentti 2, s. 44-45

54. Karvonen, Pirjo: "Aktiiviväestön elinkaari sekatalossa..." : kieli kertoo maailmankuvastamme // Socius 8, s. 29-30

55. Karvonen, Pirjo: Hallinnon kieli ja terve järki // Sääty-yhteiskunnasta Ahtisaareen : artikkeleita hallinnosta ja sen historiasta. - Helsinki : Painatuskeskus. (Hallintohistoriallisia tutkimuksia ; 21), s. 71-80

56. Karvonen, Pirjo: Hallintovirkamies ja asiakas puhuvat eri kieltä : älä nyt taas aloita // Socius 7, s. 12-13

57. Karvonen, Pirjo: Mistä puhutaan, kun puhutaan teksteistä? // Virittäjä 4, s. 545-548

58. Karvonen, Pirjo: Miten keskustella oppikirjatekstin kanssa? // Ylioppilasaineita 1995. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 237), s. 206-210

59. Karvonen, Pirjo: Miten laadin tieteellisen artikkelin / Pirjo Karvonen, Lyly Teppo // Duodecim 19, s. 1860-1864

60. Karvonen, Pirjo: Mitä todella tapahtui? : Kevään 1995 äidinkielen kokeen tavoitteita / Pirjo Karvonen, Lasse Koskela // Ylioppilasaineita 1995. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 237), s. 31-43

61. Karvonen, Pirjo: Niukkaa monimerkityksisyyttä // Virke 3, s. 28-29

62. Karvonen, Pirjo: Säädöskieli takaisin tsaarinaikaaan? // Hiidenkivi 1, s. 3

63. Kolehmainen, Taru: Estonian haveri // Kielikello 1, s. 32

64. Kolehmainen, Taru: Kansa kielen asialla // Kielikello 2, s. 3-10

65. Kolehmainen, Taru: Karvomista kaukalossa : merkityksenmuutoksia Nykysuomen sanakirjasta Suomen kielen perussanakirjaan // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 262-269

66. Kolehmainen, Taru: Muuttuvan maailman muuttuvat sanat // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 270-274

67. Koponen, Eino: Der ostseefinnisch-mordwinische Wortschatz : ostseefinnisch // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 60

68. Koponen, Eino: Sanapähkinöitä tutkijan kämmenellä // Sananjalka, s. 213-224

69. Korhonen, Tarja: Täytinen on voimasana // Hiidenkivi 3, s. 52

70. Kulonen, Ulla-Maija: Etymologiaa Etelä-Euroopasta // Virittäjä 2, s. 311-313

71. Kulonen, Ulla-Maija: Etymology, sound history, origins // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 64

72. Kulonen, Ulla-Maija: Geenit ja kieli // Kielikello 3, s. 3-6

73. Kulonen, Ulla-Maija: Gene und Sprache // Deutsch-finnische Rundschau. Dezember, s. 18, 20

74. Kulonen, Ulla-Maija: Juoksu ja syöksy : pari sananselitystä // Hajdú Péter 70 éves. - Budapest : MTA Nyelvtudományi intézet, 1993 (Linguistica. Series A. Studia et dissertationes ; 15), s. 225-229

75. Kulonen, Ulla-Maija: Kielitieteilijät ovat ajan tasalla // Helsingin sanomat. - 22.1.1995, s. D 4

76. Kulonen, Ulla-Maija: Miten joulu joutui meille? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 145-148

77. Kulonen, Ulla-Maija: Miten suomalaiset kiroilivat ennen kristinuskoa? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 369-375

78. Kulonen, Ulla-Maija: Pirssi ja laani // Hiidenkivi 3, s. 51

79. Kulonen, Ulla-Maija: Revontulet tunnetaan idässä // Hiidenkivi 3, s. 51

80. Kulonen, Ulla-Maija: Sydämestä syöpään, kalvosta keuhkoon : Suomen lääketieteellisen sanaston etymologiaa // Duodecim 23, s. 2228-2234

81. Kulonen, Ulla-Maija: Syytingillä // Hiidenkivi 3, s. 50

82. Kulonen, Ulla-Maija: Uralilaisten kielten sukupuu // Hiidenkivi 4, s. 50

83. Laurila, Maria: Ylä-Malmin kadunnimistä // Malmin kuvalehti, s. 20-21 (Jatkoa v. 1994 julk. artikkeliin Ala-Malmin nimistä)

84. Länsimäki, Maija: Aneksia ja kaartimummoja : mausteiden kansanomaisia nimiä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 101-104

85. Länsimäki, Maija: Antrean murre // Kotiseutumme Antrea. - [Helsinki] : Antrea-seura, 1995. - S. 472-479

86. Länsimäki, Maija: Apteekkarinkusta ja kompostisalvaa : lääkkeiden vanhoista kansanomaisista ja uudemmista slanginimityksistä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 105-112

87. Länsimäki, Maija: Insesti ja lapsen seksuaalinen riisto // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 357-358

88. Länsimäki, Maija: Kaksinaismoraali kukkii seksisanastossa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 351-356

89. Länsimäki, Maija: Kilroy tuli Amerikasta // Hiidenkivi 1, s. 50

90. Länsimäki, Maija: Lama, pula ja kriisi : matalasuhdanteen sanastoa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 176-178

91. Länsimäki, Maija - Koivusalo, Esko: Miksi alikersantti Lehto ja sotamies Honkajoki puhuivat kirjakieltä? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 13-19

92. Länsimäki, Maija: "Mittyinen emä, settyinen unka" : Vermlannin vanhan suomalaismurteen sanastoa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 26-29

93. Länsimäki, Maija: Mitä sana hoitaminen tarkoittaa? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 149-153

94. Länsimäki, Maija: Montaa-partitiivi // Kielikello 2, s. 18-22

95. Länsimäki, Maija: Niin hullu kylpee, että nahka lähtee : saunaan liittyviä sanoja // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 113-116

96. Länsimäki, Maija: Onko ihmisellä turpa? : Sanojen tyyliarvoista // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 333-335

97. Länsimäki, Maija: Puoli kiloa lauantaita : sanojen lyhentymisestä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 248-250

98. Länsimäki, Maija: Saisiko olla kaviaaria vai käykö määhnä? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 98-100

99. Länsimäki, Maija: Sentraalisantra hirtti tilaajan : puhelin- ja lennätinslangia // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 23-25

100. Länsimäki, Maija: Sukkapellit olivat ortodokseja // Hiidenkivi 2, s. 42-43

101. Länsimäki, Maija: Varusnainen ja seikkailukoulutus : miten kieleen tulee uusia sanoja // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 253-261

102. Länsimäki, Maija: Varusnainen ja seikkailukoulutus : miten kieleen tulee uusia sanoja // Kieliviesti 3, s. 5-10

103. Länsimäki, Maija: Vatturi ja amputauti : 1700-luvun eläinlääkintää // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 207-211

104. Länsimäki, Maija: Viisi virkaa ja kuusi nälkää : virka-sanan historiaa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 167-173

105. Länsimäki, Maija: Vinkuintia on kehitysmaa // Hiidenkivi 1, s. 48

106. Länsimäki, Maija: Voiko sodasssa saada iäisyyskutsun? : Miten kuoleminen ilmaistaan suomen kielessä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 63-69

107. Löfström, Jamima: Matlagningstermer på svenska // Språkbruk 3, s. 28

108. Löfström, Jamima: Ny TNC-ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering // Språkbruk 3, s. 28

109. Löfström, Jamima: Slang, pragmatik och Agricola i Folkmålsstudier 35 // Språkbruk 3, s. 29

110. Löfström, Jamima: Språk och attityder bland helsingforssvenska ungdomar : en projektpresentation // Svenskan i Finland : 3 / Red. av Mirja Saari och Jan Lindström. - Helsingfors : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 1995. (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ; 16), s. 116-123

111. Maamies, Sari: Kielitoimiston neuvonnasta poimittua // Kielikello 1, s. 39-40

112. Maamies, Sari: Neekeri ja musta // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 330-332

113. Maamies, Sari: Pilkku // Kielikello 3, s. 25-31

114. Manni-Lindqvist, Tiina: Houla voi olla maastosana // Hiidenkivi 4, s. 49

115. Martola, Nina: Ny mellanstor ordbok från svenska till finska // Språkbruk 4, s. 22-25

116. Martola, Nina: Substantiv avledda av adjektiv och verb : en jämförelse mellan några ordböcker med finska som källspråk // LexicoNordica, s. 89-108

117. Miikkulainen, Raija - Pitkänen, Ritva Liisa: Die finnische Ortsnamendatenbank // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 80

118. Miikkulainen, Raija: Sprachliche Kodierung der Ortart an der Küste mit Landhebung // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 79-80

119. Nissinen, Irma: Eurovisiosta euromössöön // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 291-293

120. Nissinen, Irma: Kevytmarkkinat // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 163-166

121. Nissinen, Irma: Kielen uusia kuvia // Kielikello 2, s. 38-39

122. Nissinen, Irma: Mistä kuvakieli kumpuaa? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 297-300

123. Nissinen, Irma: Sanaoksien uudet versot // Kielikello 4, s. 34-35

124. Nissinen, Irma: Talo, joka ei röyhtäile // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 182-183

125. Nuutinen, Liisa: Vanhan kirjasuomen konemuotoiset kielenaineskokoelmat // Läänemere rahvaste kirjakeelte ajaloost. - Tartu : Tartu ülikooli. (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised ; 1), s. 102-106

126. Närhi, Eeva Maria: Erikoisia erisnimiä ja erisnimiä yleisnimissä // Kielikello 3, s. 19-21

127. Närhi, Eeva Maria - Benedek, Piroska: A type of Finnish and Hungarian family names (the father name type) // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 89

128. Palkki, Riitta: Ensimmäisten raamatunsuomentajien sanavalintoja // Läänemere rahvaste kirjakeelte ajaloost. - Tartu : Tartu ülikooli. (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised ; 1), s. 107-115

129. Piehl, Aino: Onko EMU lintu? // Sihteeri & assistentti 3, s. 50-51

130. Piehl, Aino: "Valitun sukupuoli lienee mies" // Linkki 20, s. 4

131. Pitkänen, Ritva Liisa: Inselnamen in finnischsprachigen Schärengebiet von Turunmaa // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 93-94

132. Pitkänen, Ritva Liisa: Paikannimitietokanta, uudenlainen tutkimusaineisto // Kielitieteen päivät (1994) : XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.-7.5.1994. - Oulu : Oulun yliopisto. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora ; 19), s. 203-206

133. Pitkänen, Ritva Liisa: Öppningsanförande vid symposium om övriga namn // NORNA:s symposium (1991) : Övriga namn : handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991. - Uppsala : NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter ; 56), s. 11-12

134. Punttila, Matti: 1800-luvun kirjasuomen aineslähteistä ja niiden käytöstä // Kielitieteen päivät (1994) : XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.-7.5.1994. - Oulu : Oulun yliopisto. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora ; 19), s. 207-214

135. Punttila, Matti: Approksimatiivisuuden ilmaisemisesta virossa ja suomessa / Mati Erelt, Matti Punttila // Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari(1994) : Lähivertailuja 8 : suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.-9.5.1994. - Oulu : Oulun yliopisto. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja ; 40), s. 1-8

136. Punttila, Matti: Hyperhyvää vai huippuhuonoa? : tarpeellisista ja tarpeettomista vahvistussanoista // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 126-130

137. Punttila, Matti: Kymenlaaksolaisia kylähulluja // Anjalankosken joulu, s. 15-18

138. Punttila, Matti: Kymiläistä sanataidetta sanakirjana // Virittäjä 2, s. 314-319

139. Punttila, Matti: Punsasta hyytelöön // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 94-97

140. Punttila, Matti: Vielä skoolaustermeistä // Hiidenkivi 3, s. 53-54

141. Punttila, Matti: "Voittajan käsi kohoaa salkoon" : kielikuvien salakarikoista // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 301-309

142. Punttila, Matti: Der Vokalquantitätswechsel der ersten Silbe im karelischen // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 96-97

143. Reijonen, Irma: Moskovaan, Moskovaan... // Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti 1, s. 8-11

144. Reuter, Mikael: Bakad potatis // Hufvudstadsbladet 9.2.1995 (Reuters ruta)

145. Reuter, Mikael: Bara några små streck // Hufvudstadsbladet 18.5.1995 (Reuters ruta)

146. Reuter, Mikael: Bertil Molde // Språkbruk 3, s. 23

147. Reuter, Mikael: Celiaki och gluten // Hufvudstadsbladet 14.12.1995 (Reuters ruta)

148. Reuter, Mikael: Citattecken // Hufvudstadsbladet 20.7.1995 (Reuters ruta)

149. Reuter, Mikael: Den bestämda genitiven // Hufvudstadsbladet 5.10.1995 (Reuters ruta)

150. Reuter, Mikael: Digitala ficktelefoner // Hufvudstadsbladet 21.12.1995 (Reuters ruta)

151. Reuter, Mikael: Dimissionsdags // Hufvudstadsbladet 1.6.1995 (Reuters ruta)

152. Reuter, Mikael: Ett proffs är också en människa // Hufvudstadsbladet 9.3.1995 (Reuters ruta)

153. Reuter, Mikael: Företagstermer // Språkbruk 1, s. 18

154. Reuter, Mikael: Förkorta lagom // Hufvudstadsbladet 4.5.1995 (Reuters ruta)

155. Reuter, Mikael: Ganska fantastiskt! // Hufvudstadsbladet 11.5.1995 (Reuters ruta)

156. Reuter, Mikael: Gick han själv? // Hufvudstadsbladet 23.2.1995 (Reuters ruta)

157. Reuter, Mikael: Helena Solstrand-Pipping // Språkbruk 3, s. 22

158. Reuter, Mikael: Hon är från Pargas // Hufvudstadsbladet 2.2.1995 (Reuters ruta)

159. Reuter, Mikael: Hämta - än en gång // Hufvudstadsbladet 5.1.1995 (Reuters ruta)

160. Reuter, Mikael: Kan datorn språkgranska? // Språkbruk 2, s. 17-19

161. Reuter, Mikael: Lök på laxen // Hufvudstadsbladet 28.12.1995 (Reuters ruta)

162. Reuter, Mikael: Mer mera i Finland? // Hufvudstadsbladet 17.8.1995 (Reuters ruta)

163. Reuter, Mikael: Mer och mera och flera // Hufvudstadsbladet 31.8.1995 (Reuters ruta)

164. Reuter, Mikael: NEO 1 är här! // Hufvudstadsbladet 30.11.1995 (Reuters ruta)

165. Reuter, Mikael: NEO:s första band har kommit // Språkbruk 4, s. 21

166. Reuter, Mikael: Nya kommunala termer // Hufvudstadsbladet 15.6.1995 (Reuters ruta)

167. Reuter, Mikael: Närsynt och fjärrsynt // Hufvudstadsbladet 19.1.1995 (Reuters ruta)

168. Reuter, Mikael: Om rätt, brott och straff // Hufvudstadsbladet 21.9.1995 (Reuters ruta)

169. Reuter, Mikael: Påtala felanvänt beivra // Hufvudstadsbladet 14.9.1995 (Reuters ruta)

170. Reuter, Mikael: Reuters råd // Affärskommunikation i försäkringsbranschen. - Helsingfors : Finska försäkringsbranschens utbildning och förlag ab. - S. 109-146

171. Reuter, Mikael: RF och det allmänna // Hufvudstadsbladet 13.7.1995 (Reuters ruta)

172. Reuter, Mikael: Simultana simulationer // Hufvudstadsbladet 10.8.1995 (Reuters ruta)

173. Reuter, Mikael: Snart dags för lucia // Hufvudstadsbladet 26.10.1995 (Reuters ruta)

174. Reuter, Mikael: Svensk och finsk i Sverige och Finland // Svenskan i Finland : 3 / Red. av Mirja Saari och Jan Lindström. - Helsingfors : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ; 16), s. 37-45

175. Reuter, Mikael: Turistnäringen // Hufvudstadsbladet 16.2.1995 (Reuters ruta)

176. Reuter, Mikael: Två vice ordförande // Hufvudstadsbladet 16.3.1995 (Reuters ruta)

177. Reuter, Mikael: Ut och surfa på nätet // Hufvudstadsbladet 16.11.1995 (Reuters ruta)

178. Reuter, Mikael: Vad är "högsvenska"? // Hufvudstadsbladet 26.1.1995 (Reuters ruta)

179. Reuter, Mikael: Vem är trafikant? // Hufvudstadsbladet 13.4.1995 (Reuters ruta)

180. Reuter, Mikael: Viktor och Annas barn? // Hufvudstadsbladet 30.3.1995 (Reuters ruta)

181. Rouvala, Katariina: Ähtärinrannan viljelysten nimistä // Ympyriäinen : Ähtäri-seuran perinnelehti. - Ähtäri : Ähtäri-seura. - Vol. 7 (1994), s. 10

182. Ruppel, Klaas Ph.: Urostseefinnisch als Hypertext // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995): Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 101

183. Räikkälä, Anneli: Kielitoimisto tarjoaa pitsaa // Hiidenkivi 6, s. 42

184. Räikkälä, Anneli: Menneiltä vuosilta // Kielikello 1, s. 3-17

185. Räikkälä, Anneli: Mikä suomen kielessä tuttua? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 278-281

186. Räikkälä, Anneli: Panna ei ole pannassa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 158-162

187. Räikkälä, Anneli: Suomen kielen lautakunnan suosituksia // Kielikello 2, s. 29

188. Räikkälä, Anneli: Virkamiehistä juppeihin // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 282-284

189. Saarinen, Sirkka: Areaalinen näkökulma Volgan alueen kieliin // Sananjalka, s. 236-239

190. Saarinen, Sirkka: Ashalchi Oki // M. A. Castrénin seura : jäsentiedote 2, s. 2-3

191. Saarinen, Sirkka: Edinyj literaturnyj jazyk i nacional'najaobš…nost' // Anyanyelvünk, irodalmunk ma. A III. finnugor írótalálkozó jegyzökönyve. Szerk. Domokos Péter. - Budapest. - S. 53-54

192. Saarinen, Sirkka: Grammatik des Tscheremissischen (Mari) // Ural-altaische Jahrbücher. Neue Folge Band 13 (1994), s. 287-289

193. Saarinen, Sirkka: Komipermjakit - unohdettu kansa // Turun sanomat. 13.7.1995. Alio

194. Saarinen, Sirkka: Kommentti : Tuomo Tuomen artikkeliin Itämerensuomen kielikartasto - teoriaa ja toteutusta // Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - S. 18-20

195. Saarinen, Sirkka: Maailman fennougristit Jyväskylässä // Sananjalka, s. 181-187

196. Saarinen, Sirkka: On the present state of the Mari lexicon // Zur Frage der uralischen Schriftsprachen. Red.Gábor Zaicz. - Budapest : MTA Nyelvtudományi intézet. (Linguistica. Series A. Studia et dissertationes ; 17), s. 79-84

197. Saarinen, Sirkka: Problemy formirovanija i razvitija finno-ugorskih literaturnyh jazykov // Komi-permâki i finno-ugorskij mir : tezisy dokladov i vystuplenij na mezdunarodnoj konferencii, Kudymkar, 26-28 maâ 1995 g. - Syktyvkar : Rossijskaâ akademiâ nauk, Uralskoe otdelenie, Komi naucnyj centr. - S. 74-75

198. Sandström, Caroline: Maskulinum och femininum som grammatiskt genus i nyländska dialekter // Svenskan i Finland : 3 / Red. av Mirja Saari och Jan Lindström. - Helsingfors : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ; 16), s. 94-105

199. Sarvas, Leena: Atlas of Finnic languages : drawing program for the maps // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 352

200. Sarvas, Leena: Itämerensuomalaisen kielikartaston kartanpiirustusohjelma // Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - S. 21-37

201. Sarvas, Leena: Kirja-arvostelu // LexicoNordica, s. 271-280

202. Saukkonen, Pauli: Typology of Finnish derivational suffixes // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 105

203. Savolainen, Leena: Finnish sign language : Finnish dictionary: defining the head signs // Nordiske studier i leksikografi III : rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Reykjavík 7.-10. juni 1995. - Reykjavík, 1995 (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi : Skrifter ; nr. 3). ISBN 9979-60-202-3, s.
359-364

204. Savolainen, Leena: The Electronic Dictionary of Finnish Sign Language : the search through sign language // Sign language research 1994 : Proceedings of the Fourth European Congress on Sign Language Research Munich, September 1-3, 1994. - Hamburg : Signum, 1995. (International studies on sign language and communication of deaf ; 29), s. 347-356

205. Silverström, Chris: EU-termer på tre språk // Språkbruk 1, s. 17

206. Silverström, Chris: Gastronomiska ord // Språkbruk 1, s. 17-18

207. Silverström, Chris: Namn på länder // Språkbruk 2, s. 24

208. Silverström, Chris: Ny skogsordlista? // Språkbruk 1, s. 16-17

209. Silverström, Chris: Språket i finlandssvenska läroböcker // Svenskan i Finland : 3 / Red. av Mirja Saari och Jan Lindström. - Helsingfors : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 0358-0180 ; 16), s. 69-76

210. Sivula, Jaakko: Höly, paikallinen maastotermi // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 195-196

211. Sivula, Jaakko: Jolkuttelua ja sonninpolkuja : kuvailevia ilmauksia ja kuvailmauksia // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 310-318

212. Sivula, Jaakko: Juoksumasiinasta hikimankeliin : polkupyörän vaiheita ja nimityksiä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 90-93

213. Sivula, Jaakko: Kiima : rönsyjen ja sikermien kasvualusta // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 343-350

214. Sivula, Jaakko: Kolmet kontin koirasimet ja luinen tunkiainen // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 212-214

215. Sivula, Jaakko: Korpus ja kirosana // Murteiden matkassa : juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi. - Joensuu : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. (Studia Carelica humanistica ; 6), s. 239-248

216. Sivula, Jaakko: Nordische Lexikographie aus finnischer Sicht // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 110-111

217. Sivula, Jaakko: Onnimanni - nuori mies naimaton // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 201-206

218. Sivula, Jaakko: Rietas Juutas ja kehno ruoja : kansanomaisista kirosanoistamme // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 376-381

219. Sivula, Jaakko: Rukoilevat heinämiehet : entisajan heinänteosta // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 117-121

220. Sivula, Jaakko: Tyly metsäsuomalainen // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 191-194

221. Sivula, Jaakko: Undervisningen i lexikografi vid Helsingfors universitet // NFL-nytt 5, s. 3

222. Sivula, Jaakko: Viesti sänkipellon pientareelta : hämärtyneen murresanan jäljillä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 197-200

223. Slotte, Peter: Dialektala ruskigheter // Språkbruk 4, s. 14-16

224. Slotte, Peter: Dialektspalten // Språkbruk 1, s. 13

225. Slotte, Peter: Dialettologia e ricerca sullo svedese parlato in Finlandia // RID : rivista italiana di dialettologia. - Bologna, 1995. Vol. 18 (1994), s. 353-393

226. Slotte, Peter - Sommardahl, Eivor: Ny språklitteratur : Finland // Språk i Norden 1995, s. 122-123

227. Slotte, Peter: Skandinavisk ordhjälp // Språkbruk 1, s. 14-15

228. Slotte, Peter: Vägnamn på två språk // Språkbruk 2, s. 3-7

229. Slotte, Peter: Vägnamn på två språk // Finlands kommuntidning 7-8, s. 37-39 (Förkortning och bearbetning av Vägnamn på två språk // Språkbruk 2/1995, s. 3-7)

230. Sommardahl, Eivor: Handbok i juridiskt skrivande // Språkbruk 3, s. 28

231. Sommardahl, Eivor: Hur ska det heta? - ett språkriktighetslexikon // Språkbruk 1, s. 16

232. Stenhammar, Eeva-Liisa: Putilat ovat olleet henkilöitä // Hiidenkivi 6, s. 42

233. Stenvall, Elisa: CD-romista romppuun // Kielikello 1, s. 41

234. Suni, Helena: Domini canes - herran koirat : vähän lisää koirista ja kielestä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 221-226

235. Suni, Helena: Koirat ja kennelit kielen näkökulmasta // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 215-220

236. Suni, Helena: Kortteli viinaa ja nelikko silakoita : vanhoja mittoja // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 227-230

237. Suni, Helena: Puhemiehen samettipiisami : sanat kiertävät maailmaa // Julkaisu-uutiset 9, s. 26-27

238. Suni, Helena: Waraskoirat ja sudenpurijat : ensimmäisen koirakirjan sanastoa // Koiramme 3, s. 40-41

239. Suorsa, Minna: Mitä on taekwondo? Kuuluvatko oktaavi ja kvintti urheiluun? : Suomen kielen perussanakirjan urheilusanoista // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 285-288

240. Suorsa, Minna: Neljännesvälieristä finaaliin // Kielikello 4, s. 36-37

241. Takala, Ulla: Kono on painimista // Hiidenkivi 4, s. 49

242. Takala, Ulla: Koro on palokärki // Hiidenkivi 4, s. 49

243. Takala, Ulla: Ruotsit ruoalla, musta kansa murkinalla : aterioiden nimitykset suomen murteissa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 82-89

244. Takkinen, Ritva: Kuuro lapsi - viittomakieli - puheterapeutti // Puheterapeutti 2, s. 7-10

245. Takkinen, Ritva: Kuuron lapsen perhe - kaksikielinen perhe // Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti 3-4, s. 71-76

246. Takkinen, Ritva: Tarvitseeko muusikko puheviestintätaitoja // Sibis 4

247. Tiililä, Ulla: Pitäisikö puhemiehestä tehdä puheenjohtaja : kielenhuolto ja kielellinen seksismi // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 359-364

248. Tiililä, Ulla: Runsaudenpulaa atk-sanastossa // Linkki 41, s. 8

249. Tiililä, Ulla: Voisiko Väyrynen tehdä paavolat : ajankohtaisten tapahtumien tuntemus osana kielitaitoa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 179-181

250. Tuomi, Tuomo: Atlas of Finnic languages : theory and realization // Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1995) : Congressus octavus internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.-15.8.1995. - Jyväskylä : Moderatores. Pars 2 : Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. - S. 353-354

251. Tuomi, Tuomo: Itämerensuomen kielikartasto : teoriaa ja toteutusta // Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - S. 7-17

252. Tuomi, Tuomo: Katve, fono- ja morfotaktinen mukautuja // Murteiden matkassa : juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi. - Joensuu : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. (Studia Carelica humanistica ; 6), s. 249-267

253. Tuomi, Tuomo: Tietoisesta kielenohjailusta ja sen oikeutuksesta // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 37-43

254. Tuomi, Tuomo: Täpötäysi ja patajuoppo // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 154-157

255. Tuominen, Eeva: Orpanasta kusiiniin : serkun nimitykset suomen murteissa // Kielikello 2, s. 32-36

256. Vaula, Sari: Tietokoneellako muistiongelmia? // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80), 289-290

257. Vehmaskoski, Maila: Äijät ja ämmät, vaarit ja muorit : isovanhempien nimitykset suomen murteissa // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 70-75

258. Vilppula, Matti: Aurinko ja päivän määritelmä // Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä. - Helsinki : Painatuskeskus. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80), s. 137-144

259. Vilppula, Matti: Harvinainen skoolaustermi // Hiidenkivi 1, s. 49

260. Vilppula, Matti: Kokottaminen on yleisintä Varsinais-Suomessa // Hiidenkivi 5, s. 46

261. Vilppula, Matti: Lappeenrannassa sanotaan miuta // Hiidenkivi 4, s. 48

262. Vilppula, Matti: Lapsi on saatu tai tehty // Hiidenkivi 2, s. 43

263. Vilppula, Matti: Monimielinen kin // Kielikello 1, s. 18-20

264. Vilppula, Matti: The sun and the definition of day // International journal of lexicography : IJL 1, s. 29-38

265. Welin, Saara: Lisää ulkomaisten rakennusten nimistä // Kielikello 1, s. 36

266. Westerberg, Pia: Svengelsk ordbok // Språkbruk 4, s. 21

267. Yli-Paavola, Jaakko: Suomen murteiden seuruututkimus // Kielitieteen päivät (1994): XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.-7.5.1994. - Oulu : Oulun yliopisto. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora ; 19), s. 251-255

268. Yli-Paavola, Jaakko: Viis kielestä? // Hiidenkivi 3, s. 51

269. Yli-Paavola, Jaakko: Viis kielestä? // Hiidenkivi 4, s. 50

270. Yli-Paavola, Jaakko: Viis kielestä? // Hiidenkivi 6, s. 41-42

Palaa otsikoihin

3. TUTKIJOIDEN OMAT KIRJAT JA TOIMITTEET


1. XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.-7.5.1994 / toimittaneet Riitta Kataja & Kristiina Suikkari ; toimituskunta, Kari Keinästö, Timo Lauttamus, Pauli Saukkonen, Irma Sorvali. - Oulu : Oulun yliopisto. - 255 s. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora ; 19)

2. Affärskommunikation i försäkringsbranschen / Marianne Tervonen (red.), Margareta Wersäll, Irma Miettinen, Olli Nuotio, Mikael Reuter, Arja Suomi. - Helsingfors : Finska försäkringsbranschens utbildning och förlag ab. - 196 s.

3. Finland 1917-1920 / Riksarkivet ; [huvudredaktör: Ohto Manninen] 2 : Ett folk i kamp / [... skribenter: Sampo Ahto ... et al.] ; [översättare: Mats-Peter Sundström ... et al.]. - Helsingfors : Tryckericentralen. - 782 s. : kuv., kartt. (Alkuteos: Itsenäistymisen vuodet 1917-1920)(Alkuteos: Taistelu vallasta)

4. Finland 1917-1920 / Riksarkivet ; [huvudredaktör: Ohto Manninen] 3 : En stat tar form / [ ... skribenter: Pertti Haapala, Juhani Piilonen, Jukka-Pekka Pietiäinen] ; [översättare: Pertti Hakala ... Mats-Peter Sundström ...]. - Helsingfors : Tryckericentralen. - 550 s. : kuv., kartt. (Alkuteos: Itsenäistymisen vuodet 1917-1920)(Alkuteos: Katse tulevaisuuteen)

5. Iisa, Katariina - Oittinen, Hannu - Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. - 2. muutettu ja lis. p. - [Helsinki] : Yrityskirjat, 1995. - 336 s.

6. Karvonen, Pirjo: Oppikirjateksti toimintana. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. - 236 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 632). Väitösk.: Helsingin yliopisto.

7. Monikielinen Suomessa / Takkinen, Ritva - Haapanen, Marja-Leena (toim.) - Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys. - 101, [4] s. (Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksenjulkaisuja ; 28)

8. Suomeen suostuneita : kielimiehiä ja kulttuuripersoonia / Yli-Paavola, Jaakko (toim.) ; [haastattelut:] Pertti Virtaranta: . - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - 310 s. : kuv. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 624)

9. Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja / Cantell, Ilse - Martola, Nina - Romppanen, Birgitta - Sundström, Mats-Peter. - Porvoo : WSOY, 1995. - 930 s.

Palaa otsikoihin

4. AIKAKAUSLEHDET


1. Hiidenkivi. 1-6/1995. Julkaisijat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kotiseutuliitto ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki : Painatuskeskus, 1995. 304 s.

2. Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. 1-4/1995. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. 176 s.

3. Språkbruk. Tidskrift utgiven av svenska språkbyrån. 1-4/1995. - Helsingfors : Tryckericentralen Ab, 1995. 112 s.

Palaa otsikoihin

5. YHTEISTYÖJULKAISUT


1. Encyclopædia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja. Neljäs osa : Rikos- ja prosessioikeus / [toimittajat: Antti Jokela, Raimo Lahti, Heikki E. S. Mattila] ; [kirjoittajat: Lena Andersson ... et al.]. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys. - XLVI s., 1045 palstaa + liite (24 s.)(Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; 27)

2. Språk i Norden : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden / Red. av Ståle Løland (hovedredaktør), Jørgen Schak (Danmark), Eivor Sommardahl (Finland), Kristján Árnason (Island), Åsta Norheim (Norge), Birgitta Lindgren (Sverige). - 154 s. (Nordisk språksekretariats skrifter 19.)

Palaa otsikoihin

6. PAINAMATTOMAT OPINNÄYTTEET


1. Suorsa, Minna: Virallisluonteisen jalkapallosanaston kehittyminen 1890-luvulta lähtien. - Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, 1995. - 98 s. + 4 liitettä.

2. Takkinen, Ritva: Phonological acquisition of sign language : a deaf child's developmental course from two to eight years of age. - 94 s. : kuv.   Licentiate's dissertation in logopedics.


Palaa otsikoihin