Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

JULKAISUT VUONNA 2014


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja -sarja

Wogulisches Wörterbuch / gesammelt und geordnet von Artturi Kannisto ; bearbeitet von Vuokko Eiras ; herausgegeben von Arto Moisio. - Helsinki : Société finno-ougrienne :  Kotimaisten kielten keskus, 2014. - xi, 961 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN  2242-461X ; 173)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae. ISSN 0356-5769 ;  35). ISBN 978-952-5667-54-7 (sid.)

Kolehmainen, Taru
Kielenhuollon juurilla : suomen kielen ohjailun historiaa. - Helsinki :  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten keskus, 2014 (Vantaa : Hansaprint), 2014. - 439 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN 2242-461X ; 174)(Suomi. ISSN 0355-0257 ; 204). ISBN 978-952-222-539-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja - Institutet för de inhemska språken webbpublikationer

30. Suomen murteiden sanakirja: kiainen–konkelopuu. Painetun 7. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 28.2.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kyntteli–käävätä. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Katariina Rouvala, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen (kartat) Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 5.6.2014.
Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: kala–keynätä. Painetun  6. osan toimittaminen verkkoon. Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Ilona Paajanen ja Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 22.10.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

33. Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–köyri / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Ilse Cantell, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 6 november 2014.

34. Etunimien taivutus / Vastaava toimittaja: Sirkka Paikkala. Toimittajat: Lasse Hämäläinen, Minna Pyhälahti, Helinä Uusitalo, Sonja Valkeinen ja Elina Wihuri. Verkkosovellus: Jari Vihtari. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014.  (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 34) URN:NBN:fi:kotus-201431. http://kaino.kotus.fi/etunimientaivutus/index.php Jatkuvasti päivitettävä aineisto.  Päivitetty 21.10.2014.

35. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35)  URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

37. Kielitoimiston sanakirjan MOT-versio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros,  päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen, taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 37)  URN:NBN:fi:kotus-201434 – ISSN 2323-3370.  Julkaistu verkossa 11.11.2014. Päivitettävä julkaisu.

38. Vanhan kirjasuomen sanakirja: ma–mööpeli / Päätoimittajat: Maija Länsimäki ja Riitta Palkki, toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Pirkko Kuutti, Liisa Nuutinen ja Katariina Summanen. VKS verkkoon -projekti 2013–2014: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (tutkimusapulainen), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2014. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu. Tuorein päivitys 21.11.2014.

Palaa otsikoihin

Skrifter – Institutet för de inhemska språken

9. Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013 / redigerad av Maria Andersson, Eivor Sommardahl och Aino Piehl. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014]. - 88 s. (Skrifter / Institutet för de inhemska språken. ISSN 2323-4113 ; 9) ISBN 978-952-5446-84-5 

Palaa otsikoihin

Lehdet - Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2014.  ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 168 sivua.

Språkbruk / Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2014. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 248 sivua.

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Folkmålsstudier. 52 (2014) / utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2014. ISSN 0356-1771. - 179 s.

Hyvän virkakielen toimintaohjelma (Sammandrag: Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram) / [työryhmä: Pirkko Nuolijärvi (puheenjohtaja), Aino Piehl (sihteeri) ja Matti Räsänen (sihteeri)... [et al.]. Työryhmän asiantuntijoina toimivat Kotimaisten kielten keskuksesta erikoistutkija Sirkka Paikkala (nimistö), erikoistutkija Eivor Sommardahl (ruotsinkielinen virka- ja säädöskieli) ja tutkija Ulla Tiililä (asiointikieli). -  [Helsinki] :  Opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto,  2014. - 48 s. : taul. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä / undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar. ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) ;  2014 : 2) Verkkojulkaisu: ISBN 978-952-263-251-7 (PDF) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr02.pdf?lang=fi

Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram (Tiivistelmä: Hyvän virkakielen toimintaohjelma) / [ordförande: Pirkko Nuolijärvi ... et al.]. - [Helsingfors] :  Undervisnings- och kulturministeriet, Högskole- och forskningspolitiska avdelningen, 2014. - 50 s. (Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar. ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (Online) ;  2014 : 3) ISBN 978-952-263-252-4 (PDF) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr03.pdf?lang=fi 

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös 2013 / toimitus Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen ja Sari Vaula ; julkaisuluettelo Anna-Liisa Kristiansson. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - 43 s.

Kullervo, näytelmä viidessä näytöksessä, kriittinen editio / kirjoittanut Aleksis Kivi ; toimittaneet Jyrki Nummi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2014. - 365 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 0355-1768 ; 1397). ISBN 978-952-222-526-9  (nid.)  

Studenttexter 2014 / red. Anna Maria Gustafsson och Jan Hellgren. - [Helsingfors] :  Schildts & Söderströms,  2014. - 160 s. :  kuv. ISBN 978-951-523-515-2

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2019 / toimitus Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen ja Sari Vaula. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2014. - 15 s.

Palaa otsikoihin

WWW-kotus.fi

http://www.kotus.fi/
Toimitus: Vesa Heikkinen (päätoimittaja); toimittajat: Hanna Hämäläinen, Lasse Hämäläinen, Kati Karvinen, Anna-Liisa Kristiansson, Laura Niemi, Minna Pyhälahti, Sari Vaula, Pia Westerberg ja Leila Mattfolk (varajäsen)

Palaa otsikoihin

Kotus Twitterissä

2.4.2014 -

@Kotus_Tiedotus
Toimitus: Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen, Laura Niemi ja Minna Pyhälahti
684 twiittiä

@Sprakinstitutet
Redaktion: Anna Maria Gustafsson, Charlotta af Hällström-Reijonen (varalla Pia Westerberg)
278 twiittiä

Palaa otsikoihin

Språkbruk-lehden Facebook-sivut

https://www.facebook.com/pages/Spr%C3%A5kbruk/275201416948
Redaktion: Charlotta af Hällström-Reijonen och Pia Westerberg
115 päivitystä

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Heinonen, Tarja Riitta
Lexical Variation within Phraseological Units // Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014 / Andrea Abel, Chiara Vettori & Natascia Ralli (eds.). - Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism, 2014. S. 893–904 Saatavilla vain sähköisenä osoitteesta http://www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_2014/.

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Regionala finlandismer i samtida finlandssvenskt tidningsspråk // Svenskan i Finland 14 / Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö och Paula Rossi (red.). - Oulu : Oulun yliopisto, 2014. (Studia humaniora Ouluensia. ISSN 1796-4725 ; 14). ISBN 978-952-62-0463-5. S. 87–100. (Ilm. myös verkossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204642/isbn9789526204642.pdf)

Spår av språkvård i nutida finlandssvenskt tidningsspråk // Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning. Ny följd. - Uppsala : Swedish Science Press. ISSN 1101-1165.  24  (2014), s. 231–237

Koponen, Eino
Zur (Vor-)Geschichte der saamischen Lexikografie: ein lateinisch-saamisches Wörterverzeichnis aus dem 17. Jahrhundert // Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014 / Andrea Abel, Chiara Vettori & Natascia Ralli (eds.). - Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism, 2014. S. 749–765 Saatavilla vain sähköisenä osoitteesta http://www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_2014/.

Lauerma, Petri
Marcus Pauli Sadeleri – finsk medarbetare i Schroderus Lexicon Latino-Scondicum // Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.–16. august 2013 / Ruth Vatvedt Fjeld, Marit Hovdenak (red.). - Oslo: Novus forlag, 2014 (Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0803-9313 ; 13) ISBN 978-82-7099-763-3 (nid.). S. 247–266  (ref.)

Martola, Nina
The interaction between passive constructions and lexical verb constructions in Swedish // Constructions. Vol. 1 (2014) / ed. by Benjamin Lyngfelt & Camilla Wide. ISSN 1860-2010. S. 1–11.  http://elanguage.net/journals/constructions/index

Niemi, Laura

Slangi helluntaikarismaattisessa seurakunnassa toimivien nuorten kielenkäytön resurssina // Sanaa tutkimassa : näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön / toimittaneet Riikka Nissi & Aila Mielikäinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2014  (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. ISSN 0355-1768 ; 1398). ISBN 978-952-222-554-2 (nid). S. 233–269

Nuolijärvi, Pirkko
The Institute for the Languages of Finland's Attitudes and Policies towards English // Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik = International yearbook of European sociolinguistics = Annuaire international de la sociolinguistique européenne. - Berlin/München/Boston : De Gruyter GmbH. ISSN 0933-1883. 28 (2014), s. 89-104

Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization. - Korea : The National Institute of the Korean Language, 2014. (Proceedings of the 2012 International Academic Conference of the National Institute of the Korean Language). GRPN 11-1371028-000522-01. S. 113–134

Paikkala, Sirkka
Finnish exonyms: A pragmatic approach to defining exonym and endonym // The Quest for Fefinitions. Proceedings of te 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 23–25 May 2013 / Peter Jordan & Paul Woodman (eds.). - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2014. (Name & Place, Contributions to Toponymic Literature and Research.  ISSN 2191-9178 ; Vol. 3). S. 249–256

A gazetteer of Finnish Exonyms. W.P.26/14. United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-eight session, 28 April–2 May 2014. Item 14 of the Provisional Agenda, Activities relating to the Working Group on Exonyms. 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/28th-gegn-docs/WP/WP26_Exonyms.pdf

A gazetteer of Finnish Exonyms. W.P.26/14. United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-eight session, 28 April–2 May 2014. Item 14 of the Provisional Agenda, Activities relating to the Working Group on Exonyms. Summary. 1 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/28th-gegn-docs/WP/WP26_Exonyms-SUMMARY.pdf

Plain language and geographical names W.P27/7. United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-eight session, 28 April–2 May 2014. 3 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/28th-gegn-docs/WP/WP27_Plain%20language%20and%20geographical%20names.pdf

Which name upon marriage? Family names of women in Finland // Actes del XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomástiques (ICOS), Annex. Secció 5. S. 853–861. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/088.pdf Paikkala, Sirkka–Mattfolk, Leila–Leskinen, Teemu

Toponymic Guidelines For Map Editors And Other Editors. Fourth, revised edition 2004* (v. 4.7, April 2014**). United Nations Group of Experts on Geographical Names, 22nd session, New York, 20–29 April 2004, Item 17. 31 s. http://www.kotus.fi/toponymicguidelines

Updating Of Toponymic Guidelines For Map Editors And Other Editors. W.P.28/17. United Nations Group of Experts on Geographical Names, Twenty-eight session, 28 April–2 May 2014. Item 14 of the Provisional Agenda, Item 17, Toponymic guidelines for map and other editors for international use. 2 s. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/28th-gegn-docs/WP/WP28_Updating-of-toponymic-guidelines.pdf

Piehl, Aino
Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram // Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21-22.11.2013. S. 45–52

Raevaara, Liisa
Suulliset viranomaisasioinnit tutkimuksen ja kehittämisen kohteena // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN 0781-7916. 32 (2014) : 1, s. 9–15

Videoitujen ja äänitettyjen keskusteluaineistojen jatkokäyttö, lupakäytänteet ja arkistointi // Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja / toimittaneet Antti Ketola ja Raimo Lahti. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 2014. (Forum iuris, ISSN 1456-842X). ISBN 9789521078477. -  S. 158–165

Ruppel, Klaas–Sandström, Caroline
Stora finska ordböcker i ett historiskt perspektiv // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. 21 (2014), s. 141–160

Sandström, Caroline–Lehti-Eklund, Hanna–Sandström, Caroline
Förord // Folkmålsstudier. - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi. ISSN 0356-1771. 52 (2014), s. 7

Vilkuna, Maria
More subordinate? Verb-final order and subordination in Finnish dialects //  Contexts of Subordination. Cognitive, typological and discourse perspectives / ed. by Laura Visapää, Jyrki Kalliokoski and Helena Sorva (toim.). - Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2014. ISBN 978-902-725-654-6. S. 142–147

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar

Eronen, Riitta
Kielen liikkeet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 3 (Pääkirjoitus)

Kielivoimistelua: Musiikkisanojen laaja skaala // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 23

Kielivoimistelua: Tunnetko retronyymit? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 27

Kielivoimistelua: vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 41 

Klikkausjournalismi ja muita vuoden sanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 26 (Uudissana)

Pisteet eivät vanhene // http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4851

Seikkailuja kielenhuollon historiaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 30–31 (Kirjoja)

Sote, city ja muita tuliaisia termitehtailta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 3 (Pääkirjoitus)

Teknologia ja ruokatrendit synnyttävät sanoja / koonut Riitta Eronen yhdessä Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kanssa  // Helsingin Sanomat. 9.1.2014, s. Kulttuuri B 2–B 3 (Uudissanat 2013)

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 1, s. 21

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 2, s. 19

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 3, s. 25

Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 4, s. 27

Uutisaiheena kieli // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 3 (Pääkirjoitus)

Vapaat sanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 3 (Pääkirjoitus)

Vuoden sanoja // Mitä missä milloin 2015. - Helsinki : Otava, 2014. ISBN 978-951-128-187-0 (sid.), s.

Grönros, Eija-Riitta
Kielitoimiston sanakirja verkkoon // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 4–6

Gustafsson, Anna Maria
På väg mot ett nytt modersmålsprov // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 36–37

Vejpa och grönmåla ‒ känner du till årets nyord? // http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/27/anna-maria-gustafsson-vejpa-och-gronmala-kanner-du-till-arets-nyord.  2 s.

Heikkilä, Elina
Sanajärjestyksestä apua tekstin hahmottamiseen // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 3, s. 14–18

Talolla tavataan! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 34–35 (Perusasiaa)

Heikkinen, Vesa
-ele-kieltä // Journalisti. 2014 : 6 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/06/kolumnit/kieli-ele-kielta/

Epäselvä selkeyttäminen // Journalisti. 2014 : 12 (Kieli) http://www.journalisti.fi.pwire.fi/artikkelit/2014/12/epselv-selkeyttminen/

Epäuskontunnustus // Journalisti. 2014 : 7 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/07/kolumnit/kieli-epauskontunnustus/

Harvinainen ani // Journalisti. 2014 : 4 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/04/kolumnit/kieli-harvinainen-ani/

Kevytkieltä kyyläämään! // Journalisti. 2014 : 5 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/05/kolumnit/kieli-kevytkielta-kyylaamaan/ 

Kieli muuttuu, koska ihminen // Journalisti. 2014 : 15 (Kieli) www.journalisti.fi/artikkelit/2014/15/kieli-muuttuu-koska-ihminen/

Käännöksiä ja väännöksiä // Journalisti. 2014 : 14 (Kieli) http://www.journalisti.fi/artikkelit/2014/14/knnksi-ja-vnnksi/

Maailman hauskin Ismo Leikola // Journalisti. 2014 : 13 (Kieli)
http://www.journalisti.fi/artikkelit/2014/13/maailman-hauskin-ismo-leikola/

Merkitsevä pilkku // Journalisti. 2014 : 8 (Kieli)
http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/08/kolumnit/kieli-merkitseva-pilkku/

Oikein väärin Ebola-virus? // Journalisti. 2014 : 10 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/10/kolumnit/kieli-oikein-vaarin-ebola-virus/

Paikalla ja päällä // Journalisti. 2014 : 11 (Kieli) http://www.journalisti.fi.pwire.fi/artikkelit/2014/11/paikalla-ja-paalla/

Sanan merkitys // Journalisti. 2014 : 1 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/01/kolumnit/kieli-sanan-merkitys/

Se on Sotši! // Journalisti. 2014 : 2 (Kieli) http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/02/kolumnit/kieli-se-on-sotsi/

Sopulia alkoi ottaa pattiin? // Journalisti. 2014 : 3 (Kieli)  http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/03/kolumnit/kieli-sopulia-alkoi-ottaa-pattii/

Tehdään tästä nyt numero // Journalisti. 2014 : 9 (Kieli)
http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2014/09/kolumnit/kieli-tehdaan-tasta-nyt-numero/ 

Heinonen, Tarja Riitta
Korttipeliä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 24–25 (Jokisen eväät)

Holmberg, Bianca
Det danska teckenspråket officiellt erkänt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 44–45

Genom språket lär man sig om verkligheten // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 14–17

Prisutdelning på Språkrådsdagen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 44

Språkvårdsdagen synade det goda språket // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 10–13

Steka plättar eller grädda pannkakor? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 58

Hurtta, Heikki
Onko faija teillä kundina? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 26–27 (Kieli kartalla)

Hyvärinen, Riitta
Epäkeskinen mutta naapurien keskeinen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4 s. 40 (Kysyttyä)

Venäjä-mielinen vai Venäjän-mielinen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Alkaa tekemään lika rätt som alkaa tehdä // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 43

Finlandismer i fjortonde upplagan av SAOL // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 40–41

Finlandismer och sveticismer (Vastaus Bengt Ahlforsin kirjeeseen) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 55

Hen i norskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 50

Korta formuleringar ska det vara på Twitter // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 38–40

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 4

Ledare // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 4

Noterat (Språkinstitutet twittrar. Svenskan i dagens samhälle) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 42–43

Vården av svenskt fackspråk hotad // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 57

Översättare utbildas i Neapel // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 48–49

Hämäläinen, Hanna
Virolaiset kielenhuoltajat vierailulla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 20 (Uutisia)

Hämäläinen, Lasse
Etunimien taivutus: Sammon vai Sampon? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 25–27

Minne katosi Kaisaniemi? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 35 (Näkökulma)

Kamppi, Nina
Lapsia kävi tulemaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 24–25 (Kieli kartalla)

Karvinen, Kati
Kansalaisten käsityksiä virkakielestä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 12–14

Klemettinen, Riina
Elämä janottaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 28 (Jokisen eväät)

Miten ja mihin Kielitoimiston sanakirjaa käytetään? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 10–13

Rektiogate ja muita skandaaleja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 25 (Jokisen eväät)

Sydän edellä – vai pää? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 35 (Jokisen eväät)

Koponen, Eino
Om svenskans inverkan på finska // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 18–23

Korhonen, Riitta
EI kielioppia kieliopin vuoksi – kuusi toivetta / Irja Alho ja Riitta Korhonen // http://www.kieliverkosto.fi/article/ei-kielioppia-kieliopin-vuoksi-kuusi-toivetta/ - 4 s.

Rajattuja ongelmia puhutuilla sivuilla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 21–23 (Perusasiaa)

Korhonen, Tarja
Suomen murteiden sanakirja on laajentunut verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 33 (Uutisia)

Suomen murteiden sanakirjan seitsemäs osa verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 26 (Uutisia)

Kuutti, Pirkko
Aloittelevat asiantuntijat tieteen talkootöissä / Pirkko Kuutti ja Minna Vanhasalo // Kansalliskirjasto. - Helsinki : Kansalliskirjasto. ISSN 1459-3467. 56 (2014) : 2, s. 40

Vanhan kirjasuomen sanakirja etenee // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Laaksonen, Marianne
Puoliveli ja bonusäiti – uusperheen nimitysten kirjoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 22–24

Sinä vai te viranomaisviestinnässä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 19–21

Valtioneuvoston kertomus korostaa yksilön kielellisiä oikeuksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 18–19 (Kielipolitiikkaa)

Ydinperheenkin jäsenten nimitykset uudistuvat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 24

Lauerma, Petri
Kansliakollegion suomentajat Ruotsin vallan aikana // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 20–22

Lehtonen, Maria
Kielivoimistelua: Kumisevat kielileikit / Koonnut Maria Lehtonen yhdessä muun vanhan kirjasuomen sanakirjan toimituksen kanssa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 21

Kielivoimistelua: vastaukset / Koonnut Maria Lehtonen yhdessä muun vanhan kirjasuomen sanakirjan toimituksen kanssa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 42

Suomalaisten muinaisusko vanhassa kirjasuomessa – paheksuntaa ja dokumentointia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 8–10

Leskelä, Henna–Syrjänen, Suvi
Kielitoimiston ohjepankki – kieli- ja nimiohjeet yhdessä paikassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 32 (Uutisia)

Kirjamessuilla kysyttyä: hashtag, esinetulostus ja striimaus http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7815

Maamies, Sari
Alkaa tehdä ja alkaa tekemään rinnakkain yleiskielessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 4 (Suomen kielen lautakunta)

Baltialainen ja pohjanmaalainen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 40–41 (Kysyttyä)

Sarvisankaiset silmälasit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 39 (Kysyttyä)

Uusia taivutus- ja oikeinkirjoitussuosituksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 5 (Suomen kielen lautakunta)

Manni-Lindqvist, Tiina
Menenkö Teijolle vai Teijoon? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Martola, Nina
Flyg med Korpen // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 9–13 

Vad då korpus? // Källan. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. 1237-8356.  21 (2014) : 2, s. 5–7

Martola, Nina–Mattfolk, Leila–Sandström, Caroline
Lån i svenska dialekter i Finland // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 15–19 (Språkkontakt)

Lånat och ärvt i svenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 15–19 (Språkkontakt)

När språk möts // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 13–17 (Språkkontakt)

Martola, Nina–Sandström, Caroline
Astrid Lindgren och deckare inspirerar till studier i svenska // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 42–44

Mattfolk, Leila
De populäraste förnamnen år 2013 // Universitetsalmanackan för året 2015. - Helsingfors: Helsingfors universitet, 2014. S. 70–71

Förnamn med dolda budskap // Universitetsalmanackan för året 2015. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2014. S. 72–73

Förnamn med dolda budskap // Yliopiston nimipäiväalmanakka - Universitetets namndagsalmanacka 2015. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 2014. S. 67–75

Staden Ekenäs i Raseborgs kommun // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 37

Moilanen, Raija
Seisovat aplodit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Niemi, Laura
Joogaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Luvut ja tekstin hahmotettavuus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 26–27 (Perusasiaa)

Sikahyvästä hallelujaan – slangin ja uskonnollisen kielen rinnakkaiseloa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 17–18

Nuolijärvi, Pirkko
Lahti, monen murteen ja kielen kohtauspaikka // Lahden paikka, Lahden paikat / toimittajat Antti Karisto ja Riitta Niskanen. Lahti : Päijät-Hämeen tutkimusseura, 2014. (Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2014). ISBN 978-952-5749-50-2.  S. 166–173

Runo Kielitoimiston sanakirjan tekijöille juhlistettaessa sanakirjan avautumista verkossa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 13

Nuolijärvi, Pirkko–Paikkala, Sirkka
Kunta ja kaupunki erilleen // Helsingin Sanomat. 2.3.2014. Ilm. myös: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4903

Nuolijärvi, Pirkko–Laaksonen, Marianne–Paikkala, Sirkka
Lyhenteet eivät ole hyvää virkakieltä // Helsingin Sanomat 28.11.2014
(Mielipide)

Nuutinen, Liisa
Amerikan herkkuja: kronitsi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 29

Kierrätystä kiertotaloudessa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 23 (Uudissana)

Kiovan vai Kievin kanaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 40 (Kysyttyä)

Kyberhyökkäyksestä kotoiluun – Kielitoimiston sanakirjan uudet sanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 7–9

Onkamo, Ulla
Syyrian kaupunki on Kobanê  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 36 (Nimisuosituksia)

Tulli, Tekes ja muut viranomaisten nimet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 16–19

Paajanen, Ilona
Virutettii veren kans // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 30–31

Paikkala, Sirkka
Miten hallinnon nimet syntyvät? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 9–12

Suomeenkin paikannimilaki // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 4–7

Ukrainan nimiä suomen kielessä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Virallinen ja epävirallinen nimi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 20–23

Paikkala, Sirkka–Onkamo, Ulla
Kalvosarja Hyvä julkinen nimistö (Ulla Onkamo ja Sirkka Paikkala)http://www.kotus.fi/files/2694/Hyva_julkinen_nimisto.ppt (Virkakielikampanjan aineistoja). 8 s.

Piehl, Aino
Hyvän virkakielen toimintaohjelma // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 8–11

Hyvään virkakieleen! Virkakielikampanja käynnistyy // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 40

Kuvaavampia termejä ja nimikkeitä, toivoo virkamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 6–8

Suomen virkakieli sai toimintaohjelman // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 2, s. 15–18

Virkakielikampanja jatkuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 25

Pyhälahti, Minna
Huutomerkin paikka // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 41

Missä luuraavat Ylen suomenkieliset termit? // Ylen intranet

Ylen uutiskirje. 2014 : 1

http://yle.multiedition.fi/HRD/uutiskirje/2014/Kielenhuolto2014_1.php

Ylen uutiskirje. 2014 : 2
http://yle.multiedition.fi/HRD/uutiskirje/2014/Kielenhuolto2.php

Ylen uutiskirje. 2014 : 3
http://yleisradio.mailpv.net/a/s/52829622-ce7eccb74b2d660066237a14e93b6778/609172

Ylen uutiskirje. 2014 : 4

http://yleisradio.mailpv.net/a/s/52829622-a29b860524805f925d5c8a38af399ef1/665389

Rönnbacka, Maria
Dialektologer samlades i Mariehamn // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 47 (Noterat)

Sommardahl, Eivor
Handlingsprogram ska sätta fart på myndigheternas klarspråksarbete // Språkråd. Statsrådets svenska språknämnd informerar. 1/2014, s. 7–8 http://vnk.fi/hankkeet/ruotsin-kielen-lautakunta/lehti-sprakrad/pdf/Sprakrad-1-2014.pdf

Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 45–46

Syrjänen, Suvi
Ajatusviiva ja välit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 41

Tavi, Susanna
Sputnik ja muut niekat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 18–20

Tervonen, Riikka
Kävisitkö lampaalta ketun ottamassa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 32–33 (Kieli kartalla)

Tiililä, Ulla
Kielikäsitykset hyvän virkakielen esteenä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 4–5

Seminaari virkakielestä ja kirjoittamisesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 37

Verbaaliset sormenjäljet – kielentutkimus huijausten ja rikosten tutkinnassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 4, s. 14–17

Tiililä, Ulla–Verronen, Vappu
Massatuotanto ja tapauskohtaisuus: etuuspäätökset ovat verbaalisia ja juridisia kokonaisuuksia // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2014 : 4, s. 16–20 (Suomen kielen tutkimusta)

Ukskoski, Laura–Vanhala, Maria
Kielivoimistelua: Pähkinä kielipoliiseille // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 27

Kielivoimistelua: vastaukset  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 42

Uusitalo, Helinä
Raportti etunimien taivuttamiseen liittyvästä kyselystä 3
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=415

Viertiö, Annastiina
Kunnissa kaivataan aikaa tekstintekoon // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 1, s. 15–17

Virkkunen, Elli-Noora
Energiaprosentti // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 2, s. 40 (Kysyttyä)

Westerberg, Pia
Första läsambassadören // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2014 : 3, s. 48

Kommunikation i vården // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 57–58 (Noterat)

Många fördelar med tvåspråkiga skolor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2014 : 1, s. 38–39

Äikäs, Monica
Lite snö på spåret: om ord och betydelser // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2014 : 3, s. 27–29

Om bestämd och obestämd form i svenskan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2014 : 4, s. 38–41

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2014 : 1, s. 57–58

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2014 : 2, s. 56–58

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2014 : 3, s. 56–57

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. -  0358-9293. -  2014 : 4, s. 64–66

Substantiv eller verb? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2014 : 2, s. 34–37

Svårtolkad text // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2014 : 1, s. 24–26

Palaa otsikoihin

Verkkojulkaisut

Asiasanaston muuttaminen ontologiaksi : Yleinen suomalainen ontologia esimerkkinä FinnONTO-hankkeen mallista / Katri Seppälä, Eero Hyvönen. (Ontologiatyössä Kotuksesta mukana Anna-Liisa Kristiansson (KTO). Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9883-3

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio / Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä:  puheenjohtaja: Paula Risikko, STM, sihteeri: Inka Hassinen, STM, Kotus: Ulla Tiililä … [et al.].  - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014.  (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:1). - 94 s. ISSN-L 2242-0037 ISSN 2242-0037 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-00-3649-2 http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-00-3649-2 http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-28607.pdf

Palaa otsikoihin

Kielipalstoja - Språkkolumner

Palaa otsikoihin

Kielellä

http://www.kotus.fi/nyt/kotuksen_kolumnit/kielella_(2012_2014)

Pyhälahti, Minna
Jos kohta (joulukuu 2014)
Twitter-tiivistämisen onni (elokuu 2014)

Palaa otsikoihin

Kielijuttu

Kainuun sanomat. - Kajaani : Kainuun sanomat. ISSN 0356-3502. Palsta ilmestyy 10 maakuntalehdessä

Heikkinen, Vesa

Aletaanko tekemään? // Kainuun sanomat. 9.2.2014, s. 19
Hatkat Venäjältä? // Kainuun sanomat. 4.5.2014, s. 19
Itsenäinen ja itsepäinen // Kainuun sanomat. 8.12.2014, s. 28
Ja se propaganda-sota oli kauhia // Kainuun sanomat. 9.3.2014, s. 19
Juoksujalassa // Kainuun sanomat. 27.7.2014, s. 19
Kaiken kansan kirja // Kainuun sanomat. 23.11.2014, s. 20
Katuminen vaatii veronsa? // Kainuun sanomat. 21.9.2014, s. 20
Kielen muisti // Kainuun sanomat. 6.4.2014, s. 19
Kiimaoptio // Kainuun sanomat. 14.9.2014, s. 20
Käyttökuntoinen unelma // Kainuun sanomat. 1.7.2014, s. 28 
Loihetaanko? // Kainuun sanomat. 10.8.2014, s. 19
Pari euroa // Kainuun sanomat. 1.6.2014, s. 19
Pronominirokkia // Kainuun sanomat. 19.10.2014, s. 19
Pyhät myytit // Kainuun sanomat. 1.11.2014, s. 41
Pöhinää oleskeluyhteiskunnassa // Kainuun sanomat. 5.1.2014, s. 19
Selfie, eli miten lainasana napataan suomeen? // Kainuun sanomat. 26.1.2014, s. 16
Tulen tekemään kaikkeni // Kainuun sanomat. 28.9.2014, s. 19
Tunkin jäljillä // Kainuun sanomat. 20.7.2014, s. 20 
Törkeää termitörppöilyä? // Kainuun sanomat. 24.8.2014, s. 20 

Palaa otsikoihin

Kielikuulumisia

http://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/uutiskirjeet/uutiskirjeiden_arkisto/kielikuulumisia-uutiskirjeiden_arkisto#2014


Kielikuulumisia 1/2014
Keskustelun piilosäännöt / Laura Niemi
Voi ei, mitähän se sanoi! / Laura Niemi

Kielikuulumisia 2/2014
Kompaktit käännökset / Henna Leskelä
Kielikuvia ja mielikuvia / Suvi Syrjänen

Kielikuulumisia 3/2014
Kiusaamista ja kiusauksia – verbistä erilaisia substantiiveja / Vesa Koivisto
Viemisiä ja kohtauksia / Vesa Koivisto

Kielikuulumisia 4/2014
Jättekiva vai kul? / Charlotta af Hällström-Reijonen
Hen – ruotsin kielen uusi pronomini / Charlotta af Hällström-Reijonen

Kielikuulumisia 5/2014
Kielipolitiikan keinot / Marianne Laaksonen
Kielipolitiikkaa käytännössä: esimerkkinä suomalainen viittomakieli / Marianne Laaksonen

Kielikuulumisia 6/2014
Sanaoivalluksesta sanakirjasanaksi / Leena Joki
Tarkista merkitys sanakirjasta / Riina Klemettinen

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston uutiskirje

http://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/uutiskirjeet/uutiskirjeiden_arkisto/kielitoimiston_uutiskirjeiden_arkisto/marraskuu_2014

Helmikuun 2014 uutiskirje / Annastiina Viertiö
Maaliskuun 2014 uutiskirje / Minna Pyhälahti
Toukokuun 2014 uutiskirje / Laura Niemi
Syyskuun 2014 uutiskirje / Riitta Hyvärinen
Marraskuun 2014 uutiskirje / Minna Pyhälahti

Palaa otsikoihin

Kotuksen joulupaketti

 / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Kotuksen kevätkimara

/ Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Kuukauden sana

http://www.kotus.fi/nyt/kuukauden_sana/kuukauden_sanojen_arkisto/kuukauden_sanat_2014


Joulukuu: selfiekeppi / Riina Klemettinen
Marraskuu: lörtsy / Minna Haapanen
Lokakuu: konttikoti / Riitta Eronen
Syyskuu: hybridisota / Tarja Heinonen
Elokuu: pakotejuusto / Riitta Eronen
Heinäkuu: ukkoskyykky / Riina Klemettinen
Kesäkuu: maaliviivateknologia / Laura Ukskoski ja Maria Vanhala
Toukokuu: kliktivismi / Riitta Eronen
Huhtikuu: Apukinos / Leena Joki
Maaliskuu: ERVA / Leena Joki
Helmikuu: dataaminen / Riitta Eronen
Tammikuu: e-urheilu / Leena Joki

Palaa otsikoihin

Kymmenen kysymystä kielestä

Tällä palstalla haastatellaan ajankohtaisia kieli-ihmisiä.

Reeta Tolonen (15.10.2014) / Hanna Hämäläinen
Marjukka Saarijärvi (17.11.2014) / Minna Pyhälahti
Kimmo Svinhufvud (26.11.2014) / Vesa Heikkinen
Joulupukki (18.12.2015) / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Luonnollisesti-palsta

Suomen luonto.  - Helsinki : Suomen luonnonsuojeluliitto. ISSN 0356-0678. 73 (2014)

Heikkinen, Vesa
Luonnollisesti // Suomen luonto. 1/2014
Ympäristö // Suomen luonto. 2/2014
Maa ja ilma // Suomen luonto. 3/2014
Sairasta! // Suomen luonto. 4/2014
Kesannolla // Suomen luonto. 5/2014
Kala suomuineen // Suomen luonto. 6/2014
Keinot(telua) // Suomen luonto. 7/2014
Asian ytimessä  // Suomen luonto. 8/2014
Erä  // Suomen luonto. 9/2014
Susi // Suomen luonto. 10/2014

Palaa otsikoihin

Mitä murretta -palsta

// Yhteishyvä. - Helsinki : Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK. ISSN 0044-0396.

Aapala, Kirsti
Iskä // Yhteishyvä. 2014 : 11, s. 10
Lantalainen //  Yhteishyvä. 2014 : 3, s. 12

Korhonen, Tarja
Kuomenessaan // Yhteishyvä. 2014 : 8

Paajanen, Ilona
Potslojo // Yhteishyvä. 2014 : 10, s. 10

Ryödi, Anna
Kökkä // Yhteishyvä. 2014 : 9, s. 10

Salonen, Minna
Pahus, kon tua kenk krinna! // Yhteishyvä. 2014 : 6, s. 10

Tervonen, Riikka
Hipleä // Yhteishyvä. 2014 : 5, s. 10
Ina, inansa // Yhteishyvä. 2014 : 4, s. 10
Kompiainen //  Yhteishyvä. 2014 : 2, s. 12

Vehmaskoski, Maila
Taaron // Yhteishyvä. 2014 : 12, s. 10

Palaa otsikoihin

Nimivinkkejä

http://www.kotus.fi/nyt/viikon_vinkki/vinkkiarkisto/nimivinkkien_arkisto_(2008-2014)

Manni-Lindqvist, Tiina
Kansallispuisto Teijolle 

Manni-Lindqvist, Tiina–Paikkala, Sirkka–Uusitalo, Helinä–  Wihuri, Elina  Espanjan kuningas

Onkamo, Ulla
Syyrian kaupunki on Kobanê

Onkamo, Ulla–Wihuri, Elina
Miten kirjoitetaan dalai-lama? 

Paikkala, Sirkka   
Ukrainan nimiä suomen kielessä

Paikkala, Sirkka–Piehl, Aino–Onkamo, Ulla
ISIS, Isis vai IS-ryhmä? 

Wihuri, Elina 
Manaus     
Monacon kaksosten nimet 

Wihuri, Elina–Paikkala, Sirkka
Komeetan nimi 

Palaa otsikoihin

Oikeinkirjoitusvinkit

http://www.kotus.fi/nyt/viikon_vinkki/vinkkiarkisto/oikeinkirjoitusvinkkien_arkisto_(_2014)

Maamies, Sari
Ebolavirus
Keskinen ja keskeinen

Moilanen, Raija
Meänkieli

Niemi, Laura
Pilkku sanaparin sisältävissä ilmauksissa

Niemi, Laura–Pyhälahti, Minna
Alkukirjaimet ja välimerkit alku- ja lopputervehdyksissä

Pyhälahti, Minna
Hattukirjainten tuottaminen

Ukskoski, Laura–Vanhala, Maria
Ebola-virus

Virkkunen, Elli-Noora
Hashtag suomeksi?
Tweet suomeksi?

Palaa otsikoihin

Sanapoimintoja vuodelta 2013

http://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja/uudet_sanat/vuoden_sanapoiminnot/2013

Koonneet Riitta Eronen ja Raija Moilanen yhdessä Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kanssa

Palaa otsikoihin

Tiesitkö tämän?

http://www.kotus.fi/nyt/kotuksen_kolumnit/tiesitko_taman_(2004_2014)

Ukskoski, Laura
Eedenistä Golgatalle (22.8.2014)

Uusitalo, Helinä
Ilosaaressa Ilomantsissa (16.6.2014)

Palaa otsikoihin

Vinkkejä Kielitoimiston sanakirjan käyttäjille

http://www.kotus.fi/nykykieli/sanakirjatyo/kielitoimiston_sanakirja/sahkoinen_kielitoimiston_sanakirja

1. Miten löydän Kielitoimiston sanakirjasta sanaliiton, joka ei ole hakusanana? / Minna Haapanen
2. Miten löydän Kielitoimiston sanakirjasta sanan, jonka kirjoitusasusta en ole täysin varma? / Minna Haapanen
3. Voiko Kielitoimiston sanakirjaa selata? / Minna Haapanen
4. Tehosta hakemista jokerimerkin avulla / Riina Klemettinen
5. Onko Kielitoimiston sanakirjassa adjektiivien vertailumuotoja? / Minna Haapanen
6. Mitä hyötyä on Etsi yhdyssanahakusanoista -hausta? / Minna Haapanen

Palaa otsikoihin

Virkakielikampanja

Hyvärinen, Riitta–Laaksonen, Marianne–Onkamo, Ulla–Paikkala, Sirkka–Piehl, Aino–Tiililä, Ulla

Virkakielikampanja 13.10.2014–31.12.2015
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja

Kankaanpää, Salli–Peltola, Rauni–Piehl, Aino
Virkakielitesti. http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/virkakielitestit/virkakielitesti   (25 s.)

Laaksonen, Marianne
Kirjoitustyöt vievät aikaa asiakkaiden kohtaamiselta
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=8087

Sote ei ole hyvää virkakieltä
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=8086

Virkakielityön kartoitustesti
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7619

Onkamo, Ulla–Paikkala, Sirkka
Kalvosarja Hyvä julkinen nimistö
http://www.kotus.fi/files/2694/Hyva_julkinen_nimisto.ppt

 Nimiensuunnittelutesti (webropol-kysely) https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin853269&SID=f3495a55-564e-4488-8851-07612a062b9a&dy=936189433

Nimientarkistustesti (webropol-kysely) https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin853833&SID=fbb7328e-d678-40c0-8957-0170b05b81cd&dy=1068483816

Paikkala, Sirkka
Kuntien nimistöä http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7587

 Luettavaa virallisten nimien muodostamisesta http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7586

Virallisia nimiä tarvitaan eri kielillä http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7588

Piehl, Aino
Kampanjan pilotit
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/pilotit

Maahanmuuttoviraston pilottihankkeena asiointiprosessin helpottaminen
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/maahanmuuttoviraston_pilottihanke

Puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/puoli_miljoonaa_suomalaista_tarvitsee_selkokielta

Selkokieltä tarvitaan asiakaspalvelussa
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/selkokielta_tarvitaan_asiakaspalvelussa

Virkakielikampanja liikkeelle
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/virkakielikampanja_liikkeelle

Virkakielikampanjan testit ja esityskalvot
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/virkakielitestit

Tiililä, Ulla
Hallitusohjelma - teksti, jolla on tavoite, muoto ja tekemisen prosessi
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/hallitusohjelma

Kampanjan järjestäjät http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/kampanjan_jarjestajat

Syntymätodistus pukinkonttiin?
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/syntymatodistus_pukinkonttiin

Virkakielen laatu ei aina ole riippuvaista kirjoittajien taidoista. http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7455

Virkatekstit elämässä ja kuolemassa
http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/uutisarkisto/2014/virkatekstit_elamassa_ja_kuolemassa

Tiililä, Ulla–Piehl, Aino

Hyvään virkakieleen! Kuinka se tapahtuu? Mitä se vaatii? - Kalvopaketti
http://www.kotus.fi/files/2682/virkakielikampanjakalvot-10.10..ppt

Palaa otsikoihin

Virkakielikampanjan facebook-sivuthttps://www.facebook.com/Virkakielikampanja

Virkakielikampanja on julkisen hallinnon yhteinen ponnistus kohti selkeitä ja ymmärrettäviä tekstejä. Virkakielikampanja käynnistyi 13.10.2014 ja kestää vuoden 2015 loppuun. Kampanjan toteuttajia ovat:
- valtiovarainministeriö, Avoimen hallinnon toimintaohjelma
- opetus- ja kulttuuriministeriö
- valtioneuvoston kanslia
- Kuntaliitto
- Kotimaisten kielten keskus, Kotus
- Kehitysvammaliitto, Selkokeskus

Laaksonen, Marianne
”Kirjoitetaan vähemmän mutta parempaa” (21.11.2014)
”Sote ei ole hyvää virkakieltä” (26.11.2014)
Joulutervehdys (19.12.2014)

Tiililä, Ulla
Pirkko Nuolijärven puhe avajaisissa (16.10.2014)
Avajaistilaisuuden tallenne (16.10.2014)
Kampanjan pilottivirastot (17.10.2014)
Kampanja koskee myös virastojen nimiä ja virallisia nimiä (20.10.2014)
Selkokielen tarve (22.10.2014)
CAPS LOCK -PÄIVÄ (22.10.2014)
Virkakieli ja huumori: nauruun purskahtava sveitsiläisministeri (24.10.2014)
Oikeusasiamiehen kanta sinutteluun Kelan teksteissä (29.10.2014)
Kela-kielen lyhyt oppimäärä. Seminaarin tallenne (30.10.2014)
Pyhäinpäivä ja virkakieli: Jenni Viinikan haastattelu Aristoteleen kantapäässä (31.10.201)
Hallitusohjelmakin on teksti (4.11.2014)
Mariannen tekemä kartoitustesti (7.11.2014)
Laskelmia virkakielen parantamisen taloudellisista vaikutuksista (11.11.2014)
Asiakaspalvelu ja selkokieli (14.11.2014)
Ulla Onkamon Virallisen lehden juttu (5.12.2014)
Runoutta virkakielestä (12.12.2014)
Syntymätodistus pukinkonttiin? (19.12.2014)

Palaa otsikoihin

Virkakielipalsta

http://www.kotus.fi/nyt/kotuksen_kolumnit/hyvaa_virkakielta_-palsta

Karvinen, Kati
Affektiivisuutta voi joskus olla vaikea määritellä (huhtikuu). (Ilm. myös:  Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 9.4.2014 (Hyvää virkakieltä)

Laaksonen, Marianne
Millä tolalla on virastonne virkakielityö? (marraskuu). (Ilm. myös:  Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 5.11.2014 (Hyvää virkakieltä)

Minä allekirjoittanut (huhtikuu). (Ilm. myös:  Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 30.4.2014 (Hyvää virkakieltä)

Onkamo, Ulla
Apua virallisten nimien suunnitteluun (joulukuu).(Ilm. myös:  Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 3.12.2014 (Hyvää virkakieltä)

Paikkala, Sirkka – Mattfolk, Leila
Nimenmuutoksia valtionhallinnossa – suomeksi ja ruotsiksi (tammikuu).  (Ilm. myös:  Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 29.1.2014 (Hyvää virkakieltä)

Piehl, Aino
Hyvän virkakielen toimintaohjelma (helmikuu). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 19.2.2014 (Hyvää virkakieltä)

Mukaan virkakielikampanjaan? (lokakuu). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 8.10.2014 (Hyvää virkakieltä)

Tiililä, Ulla
Kielikäsitykset hyvän virkakielen esteenä (kesäkuu). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 4.6.2014 (Hyvää virkakieltä)

Palaa otsikoihin

Virkakielitesti

Kankaanpää, Salli–Peltola, Rauni–Piehl, Aino

Virkakielitesti. http://www.kotus.fi/nykykieli/virkakieli/virkakielikampanja/virkakielitestit/virkakielitesti   (25 s.)

Palaa otsikoihin

Språkspalter

Palaa otsikoihin

Ordagrant, Hufvudstadsbladet  

http://www.sprakinstitutet.fi/index.phtml?l=sv&s=4841

Gustafsson, Anna Maria

Nyord och retronymer (7.2.2014)
OMG, du är så yolo! (30.8.2014)
Selfien erövrar världen (31.5.2014)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Precis (10.1.2014)

Martola, Nina
Drönare (12.7.2014)
Tomtar på loftet (23.12.2014)
Vårt förflackade språk? (28.7.2014)
Å vilken älv! (21.9.2014)
Rönnbacka, Maria
Blisterpipa, stritsa och tjärutunna (3.5.2014)

Sandström, Caroline: Kalasdags (7.3.2014)
Mickelsmässa - en bortglömd helg (3.10.2014)

Westerberg, Pia
Språket på Twitter (18.4.2014)

Äikäs, Monica
Ett par tankar om ordet par (16.8.2014)
Evakuera, släppa och vinna (18.5.2014)
Fatt, tyg och måfå (13.6.2014)
För rätt syften (20.10.2014)
Händer, tänder, näbbar och klor (4.4.2014)
Namnfrågor (13.11.2014)

Palaa otsikoihin

Språkspalten

http://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/ordagrant/ordagrantspalter_2014

Språkspalt publicerad i Fikt, Finlands kommuntidning.

Mattfolk, Leila
Efternamn i nöd och lust (4/2014)
När namnskicket blir tvåspråkigt (8/2014)
Ortnamn - en fråga för FN (6/2014)
Ortnamn på olika språk (2/2014)

Sommardahl, Eivor
Klart myndighetsspråk – ett handlingsprogram (3/2014)
Passar hen i kommunala texter? (5/2014)
Ska kommunen dua sina kunder? (1/2014)
Är erlägga och handha omistliga ord? (7/2014)

Palaa otsikoihin

Språkspalten i Arena

Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för Modersmålslärarföreningen i Finland. ISSN 1456-9884.

Äikäs, Monica: Finlandismer av olika slag (1/2014)

— Ord som kan utelämnas: har, som och det (2/2014)

Palaa otsikoihin

Lehdistötiedotteet

Vanhan kirjasuomen sanakirja verkossa (20.11.2014) / Elina Heikkilä
Kielitoimiston sanakirja verkossa (11.11.2014) / Eija-Riitta Grönros
Hyvää Kukan ja Flooran päivää: Etunimien taivutusluettelo verkossa (13.5.2014) / Lasse Hämäläinen ja Sirkka Paikkala
Kielikellon arkistot auki: tekstejä kuudelta vuosikymmeneltä / Riitta Eronen
Trettiotvå årgångar av Språkbruk nu gratis tillgängliga / Charlotta af Hällström-Reijonen

Suomen kielen lautakunnan uusi suositus: myös alkaa tekemään sopii yleiskieleen (5.2.2014) / Suomen kie-len lautakunta... Salli Kankaanpää, Sari Maamies ...[et al.].

Palaa otsikoihin

Uutiset

http://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/kotuksen_uutiset/kotuksen_uutiset_2014

Suomen murteiden sanakirjalle jatkoapuraha (10.12.2014) / verkkotoimitus
Itsenäisyys-sanan isä (5.12.2014) / verkkotoimitus
Kuukauden sana on lörtsy (26.11.2014) / verkkotoimitus
Kielitoimiston sanakirjan viikko verkossa: yli 120 000 hakua (20.11.2014) / verkkotoimitus
Vanhan kirjasuomen sanakirja verkkoon (20.11.2014) / verkkotoimitus
Virolaiset ja suomalaiset kielenhuoltajat tapasivat (18.11.2014) / Hanna Hämäläinen
Kielitoimiston sanakirja otettu kiittäen vastaan (12.11.2014) / verkkotoimitus Kielenhuoltaja työpaikalle: toimittajien tekstit terävöityivät (12.11.2014) / verkkotoimitus
Kielitoimiston sanakirja verkossa vapaasti luettavana (11.11.2014) / verkkotoimitus
Suomen ruotsalaismurteiden sanakirja laajenee verkossa (6.11.2014) / verkkotoimitus
Hashtag ja striimaus saivat kotoisia vastineita kirjamessuilla (31.10.2014) / verkkotoimitus
Kuoleman kieli kiinnostaa (30.10.2014) / verkkotoimitus
Kotus huolissaan ruotsinkielisen termitietokannan tilanteesta (29.10.2014) / verkkotoimitus
Kuukauden sana on konttikoti (29.10.2014) / Hanna Hämäläinen. Verkkokurssi oikeinkirjoituksesta itsenäiseen opiskeluun (27.10.2014) / Minna Pyhälahti
Etunimikyselyyn vastasi lähes 700 (22.10.2014) / verkkotoimitus
Suomen murteiden sanakirjan kuudes osa nyt verkossa (22.10.2014) / verkkotoimitus
Virkakielikampanja avattiin selkeän kielen päivänä (15.10.2014) / Hanna Hämäläinen ja Sari Vaula
Kotus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysalueiden nimistä (15.10.2014) / Vesa Heikkinen
Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari Turussa (1.10.2014) / verkkotoimitus
Kuukauden sana on hybridisota (26.9.2014) / verkkotoimitus
Verkkosivut kansalliskielistrategian soveltamisen tueksi (25.9.2014) / verkkotoimitus
Kotus julkaisee Kielitoimiston sanakirjan verkossa (23.9.2014) / verkkotoimitus
Twitter-tilillämme yli kaksi tuhatta seuraajaa (11.9.2014) / Hanna Hämäläinen
Kotus etsii erityisasiantuntijaa digitointihankkeeseen (4.9.2014) / Hanna Hämäläinen
Sadun vai Satun ‒ kumpaa sinä käytät? (1.9.2014) / verkkotoimitus
Kuukauden sana on pakotejuusto (29.8.2014) / verkkotoimitus
Kotus julkaisee kirjan suomen kielen ohjailun historiasta (28.8.2014) / Vesa Heikkinen
Hen, ruotsin uusi pronomini (28.8.2014) / verkkotoimitus
Itella Oyj muuttuu Posti Group Oyj:ksi – nimenmuutoksessa myönteistä ja kielteistä (13.8.2014) / verkkotoimitus
Kuukauden sana on ukkoskyykky (7.8.2014) / Vesa Heikkinen
Kielitoimiston neuvonta palasi lomalta – samoin Kotus-blogi (4.8.2014) / verkkotoimitus
Suomen murteiden sanakirja sai jatkoa (6.6.2014) / verkkotoimitus
Kotus-blogi: Viisi vuotta, tuhansia tekstejä (4.6.2014) / Vesa Heikkinen
Etunimikyselyssä yli tuhat vastaajaa (3.6.2014) / Hanna Hämäläinen
yttikset, poikkikset, muidut ja chikat – Stadin slangi voi hyvin (28.5.2014) / Hanna Hämäläinen ja Laura Niemi
Etunimien taivutusluettelo kielenkäyttäjien avuksi (13.5.2014) / Minna Pyhälahti
Kotuksella jo yli tuhat seuraajaa Twitterissä (7.5.2014) / Vesa Heikkinen Kielikellon arkisto kiinnostaa monia (7.5.2014) / Vesa Heikkinen
Kotus kysyy: Miten etunimet taipuvat? (15.4.2014) / verkkotoimitus
Kotukselle uusi tunnus (9.4.2014) / Vesa Heikkinen
Kotimaisten kielten keskus Twitteriin (9.4.2014) / Vesa Heikkinen
Kielikellon aarrearkku avautuu: Luotettavaa kielitietoa ilmaiseksi verkossa (8.4.2014) / Minna Pyhälahti
Kielitoimisto koulutti JHL:ssä: Tekstit uusiksi ja vinkkejä tulevaan (26.3.2014) / Hanna Hämäläinen
Virkakielikyselyjen tuloksia julki (20.3.2014) / verkkotoimitus
Kielikello-lehden sähköinen arkisto vapaasti luettavaksi (13.3.2014) / verkkotoimitus
Mansin sanakirja ilmestynyt – aineisto kerätty 1900-luvun alussa (10.3.2014) / Vesa Heikkinen
Kotimaisten kielten keskus esittää: sanat kunta ja kaupunki palautettava yleisesti ymmärrettävään merkitykseen (7.3.2014) / verkkotoimitus
Setälä-seminaari: kielitieteen suurmiehestä oli moneksi (5.3.2014) / Laura Niemi
Suomen murteiden sanakirja laajenee verkossa (28.2.2014) / verkkotoimitus Yle julkaisi kielitestin (25.2.2014) / Vesa Heikkinen
Kielitoimiston koulutuksesta apua verkkoteksteihin (19.2.2014) / Hanna Hämäläinen
Retu ragee? Slanginkeruukilpailussa saatiin hyvä saalis (17.2.2014) / Vesa Heikkinen
Suomen kielen lautakunta muutti suositusta: myös alkaa tekemään sopii yleiskieleen (5.2.2014) / Vesa Heikkinen
Hyvän virkakielen toimintaohjelma valmis (30.1.2014) / Vesa Heikkinen
Tietojärjestelmät vaikuttavat virkakieleen (23.1.2014) / Hanna Hämäläinen
Kielikorvia kuunneltavissa Elävässä arkistossa (21.1.2014) / Vesa Heikkinen Virkakielen toimintaohjelma luovutetaan opetusministerille piakkoin (20.1.2014) / Vesa Heikkinen
Uusi julkaisu valottaa sanakirjatyön eettisiä kysymyksiä (13.1.2014) / Hanna Hämäläinen
Kielenhuollon suositukset syntyvät vuorovaikutuksessa kieliyhteisön kanssa (10.1.2014) / Vesa Heikkinen
Slanginkeruukilpailu alkoi (7.1.2014) / Vesa Heikkinen
Pistekirjoitus monelle ainoa avain luku- ja kirjoitustaitoon (7.1.2014) / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Arvostelut – Recensioner

Heikkilä, Elina
Uskonnollinen kieli pysyy ja muuttuu (Arv. teos:  Sanaa tutkimassa : näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön / toimittaneet Riikka Nissi & Aila Mielikäinen. - Helsinki, 2014) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2014 : 3, s. 34–35 (Kirjoja)

Holmberg, Bianca
Lättillgängligt om tillgänglighet (Recension av: 10 tips för tillgänglighet. Hur er organisation blir mer lättillgänglig för personer med funktionsnedsättning / Åsa Gustafsson. - SFS och Sensus, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 53-54

Snacka snyggt (Recension av: Snacka snyggt / Elaine Eksvärd. -  Norstedts, 2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 51-52

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Etiska frågor i ordboksarbete (Recension av: Hyvä sanakirja : tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan / toimittaneet Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo. - Turku, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 54

Finska språkets rötter (Recension av: Kielenhuollon juurilla. Suomen
kielen ohjailun historiaa / Taru Kolehmainen. - Helsinki, 2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 45–46

Norrmän är mindre toleranta än vi tror (Recension av: Språklek toleranse i Noreg – Norge, för faen! / Øystein A. Vangsnes. - Norge, 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 55–56

Kamppi, Nina
Metonyymiset merkitykset sanakirjoissa (Arv. teos: Conceptual metonymy and lexicographic representation / Sylwia Wojciechowska. - Frankfurt am Main, 2012) // Virittäjä. 118 (2014) : 1, s. 148–153 [ref.]

Koponen, Eino
Besprechungen (Arv. teos: Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen.  Bd. 3, P-Ä  / begründet von A. D. Kylstra ; fortgeführt von Sirkka-Liisa Hahmo, Tette Hofstra, Osmo Nikkilä. - Amsterdam - New York, 2012) // Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge. - Wiesbaden 2012/2013. ISSN 0174-0652. - 25 (2012/2013), s. 263–267

Martola, Nina
Lilla åländska ordboken (Recension av: Lilla åländska ordboken / Ralf Svenblad. - 2013) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 50–52

Skriv populärvetenskapligt (Recension av: Skriv populärvetenskapligt / Birgita Klepke och Suzanne Rydell. -  2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 53

Språkrådets svensk-finska skolordlista i ny upplaga (Recension av: Språkrådets svensk-finska ordlista. Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen koulusanasto. Språkrådet, 2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 51–53

Nuolijärvi, Pirkko
Muutosten tekijää ja ymmärtäjää muistaen (Arv. teos: Klaus Mäkelän tekstit, teot ja elämä / toimittaneet Auli Hakulinen ja Risto Jaakkola. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia ;  65. - Helsinki, 2014) // Tieteessä tapahtuu. - Helsinki : Tieteellisten seurain valtuuskunta. ISSN  0781-7916. 2014 : 6, s. 65–66 http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/48254/14029

Paikkala, Sirkka
Kuopion, Oulun ja Turun etunimistöä Ruotsin vallan ajalta (Arv. teos: Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725–1744 ja 1825–1844 syntyneiden kastenimet / Riitta Rajasuu. - Joensuu, 2013) // Virittäjä. 118 (2014) : 1, s. 125–129 [ref.] http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/9492

Sandström, Caroline
Skånsk dialektordbok i behändigt format (Recension av: Skånska dialektord / Carl-Erik Lundbladh. - Lund, 2012) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. 0805-2735. - Vol. 21 (2014), s. 331–340

Sommardahl, Eivor
Uppdaterade skrivregler för myndigheter (Recension av: Myndigheternas skrivregler. Förlag: Fritzes/Norstedts Juridik, 2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 4, s. 51

Äikäs, Monica
Grammatik med drakinslag (Recension av: Grammatik i teori och lärande praktik. Från förskoleklass till åk 3.  / Jessica Eriksson, Camilla Grönval och Annelie Johansson) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 1, s. 54–55

Har du alla chips i påsen? (Recension av: Fan och hans moster gör en pudel  / Mats Carlbom. - 2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 3, s. 54

Verb som du aldrig sett dem förut (Recension av: Grejen med verb. Grammatik som du aldrig har sett den förut / Sara Lövestam. -  2014) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN  0358-9293. 2014 : 2, s. 55

Palaa otsikoihin

Abstraktit

Heinonen, Tarja
Observations on recent corpus-oriented studies on the Finnish language  // XLI Kielitieteen päivät, Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa, 08.–10.05.2014 Turku / Ilmari Iivaska ...[et. al.] . - Turku : Turun yliopisto. Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2014. S. 92

Lauerma, Petri
Rapolan käsitepiirittäinen 1800-luvun tietokanta tekeillä tietokannaksi // XLI Kielitieteen päivät, Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa, 08.–10.05.2014 Turku / Ilmari Iivaska ...[et. al.] . - Turku : Turun yliopisto. Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2014. S. 168–169

Tiililä, Ulla–Verronen, Vappu
Massatuotanto ja tapauskohtaisuus: etuuspäätökset verbaalisina ja juridisina kokonaisuuksina // XLI Kielitieteen päivät, Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa, 08.–10.05.2014 Turku / Ilmari Iivaska ...[et. al.] . - Turku : Turun yliopisto. Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2014. S. 77

Palaa otsikoihin

Kotus-blogi – kaikkea kielestä


Heikkilä, Elina

Vanhan kirjasuomen sanakirja mätkähti verkkoon (2.12.2014 15.47) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Heikkinen, Vesa
Astalon paluu (19.5.2014 14.32)
”Bossy” pannaan! (18.3.2014 14.13)
”Finn mamu” (15.4.2014 16.00)
Hatkat (28.4.2014 11.18)
Hyvä, että Suomi kiusaa Venäjää? (7.5.2014 13.40)
Kaikki lagaa (10.9.2014 10.32)
Kieli yli muiden? (14.1.2014 14.07)
”Loihesin siinä ajattelemaan” (7.8.2014 9.54)
Lyhyyden ylistys (22.10.2014 10.28)
Miksi vastustamme valinnanvapautta? (13.2.2014 7.54)
Mitäs me suomalaisen metsäteollisuuden pelastajat! (4.2.2014 14.10)
Muusikko tavoittelee Emmaa! (29.1.2014 12.13)
Nyysimistä (26.3.2014 15.03)
Omituiset eväät? (3.6.2014 16.02)
Pakko dataa! (30.1.2014 15.17)
Perhe poikineen (6.11.2014 14.59)
Päntän äijä somettaa (27.10.2014 15.32)
Sananparret versio 2.0 (12.3.2014 14.41)
Sekakielinen Some Awards (12.11.2014 10.44)
Sekasortoista anarkismia (23.9.2014 11.2)
Suksi luistaa (24.2.2014 11.10)
Twiittaaja ei viittaa kintaalla (10.4.2014 15.08)
Uusi uljas valtioneuvostonvirasto (19.3.2014 13.24)
Voiko savotta olla pieni? (20.3.2014 10.46)

Heinonen, Tarja-Riitta
Tarjolla tänään: Kielitoimiston sanakirja! (11.11.2014 9.59)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Kankaanpää, Salli
Nyt saa alkaa tekemään (5.2.2014 11.32)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Kolehmainen, Taru
Kielenhuollon juurilla (2.9.2014 15.11)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Korhonen, Riitta
Keskustelua kielestä (10.2.2014 12.41)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Laaksonen, Marianne
Euroopan kielten päivänä juhlitaan rinnakkais- ja monikielisyyttä (25.9.2014 11.49)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Niemi, Laura
Anna lapsellesi Starbucks-kelpoinen nimi! (20.3.2014 9.47)
Ellotusta (3.11.2014 10.45)
Jos av, laita yv (30.9.2014 9.20)
Juuh elikkäs (18.8.2014 9.49)
Järjestelmä edellä (4.8.2014 10.02)
Kiinnostaa-verbi kiinnostaa
(24.2.2014 14.43)
Meitsi otti meitsien
(13.1.2014 11.47)
Metrolla yliopistolle
(23.4.2014 8.43)
Missä ässä?
(27.1.2014 15.44)
Miten taivuttaisit fitnestä?
(16.12.2014 15.52)
Ole iloinen kuin kesälomalainen
(24.6.2014 14.07)
”Oltiin Jarkkon kanssa #lätkämatsi:ssa”
(26.5.2014 16.56)
Sopiiko twiipsi suomen kieleen?
(29.4.2014 10.13)
Todellaki, todellaki (3.12.2014 9.26)
Zumbasta Fiestaan
(27.10.2014 11.02)

Niemi, Laura–Virkkunen, Elli-Noora
Väistyvät välimerkit (24.3.2014 15.48)

Nuolijärvi, Pirkko
Hyvä virkakieli helpottaa elämää (30.1.2014 9.02)
Hyvään virkakieleen! (13.10.2014 12.48)

Paikkala, Sirkka
Suomen Posti? (14.8.2014 10.40) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Ukskoski Laura–Vanhala, Maria
Kaiken takana on parempi mies (1.9.2014 16.01) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Kotuksen MM-kisapaketti (26.6.2014 10.22) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Virkkunen, Elli-Noora
Pyöräkorjaamoista Uutistamoihin (13.5.2014 14.28) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Voihan Venäjä! (28.5.2014 10.43) (Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)


Kotuksen ulkopuoliset blogistit


Juva, Kersti
Ajankohtaiset toivotukset (7.1.2014 10.53)
Kehittääkö kaunokirjallisuus empatiaa? (2.4.2014 13.40)
Miksi pitää suomentaa? (4.6.2014 13.26)
Minä tiedän (17.9.2014 12.53)
Pariliitto, seksiliitto, homoliitto vai avioliitto? (4.12.2014 13.34)
Puuro tuli mustaa (6.3.2014 10.49)
Saako sanoa ”neekeri”? (6.8.2014 10.38)
Sama suomeksi (14.5.2014 11.13)
Soita minulle Ismael (20.10.2014 16.09)
Älä turhaan lausu nimeä (10.2.2014 14.55)

Koskela, Lasse
Auditoitu tulevaisuusstrategia (8.5.2014 14.41)
Ihme kieli toi suomi
(26.3.2014 14.22)
Kun kieli alkaa kiinnostamaan (11.2.2014 13.59)
Laista ja sen lukemisesta – ja varsinkin sen esitöistä (24.4.2014 9.57)
Liennytettyä urputusta urheiluselostuksista, osa 1 (5.8.2014 10.08)
Lyhyt epikriisi
(31.3.2014 13.56)
Puppugeneraattorin perussanasto ja musaa päälle
(27.1.2014 14.58)
Voiko kieli rapautua?
(30.10.2014 15.14)

Uusivirta, Olavi
Pyhä kirja (4.6.2014 9.11)

Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia

Kruup ja feisbuuk
(17.12.2014 11.22) / Nimim. Ääntäminen kuntoon
Jos-sanaa syrjitään (24.11.2014 10.57) / Asko Riittinen
Tiukemman linjan vastustajat (13.11.2014 13.21) / Mauri Komsi
Raastavia muoti-ilmauksia, sananhelinää ja kapulakieltä
(28.10.2014 11.27) / pekka välieurooppa
Muuttuvat sanapainot, muuttuvat yhdyssanat?
(15.1.2014 14.36) / Marjatta Byckling
Työkyvytön, työrajoitteinen, vajaatyökykyinen? (21.1.2014 15.52) /
L.R.  
Puoliso, elämäntoveri vai kumppani? (5.2.2014 10.15) / Inka Kokkonen

Uhkaa murtaa jalkansa? (19.2.2014 12.55) / Raija Kauppi
Laura Närhen vai Laura Närhin?(20.2.2014 14.00) / Ahti Oksa
Puuttin ja Simferooppol (12.3.2014 10.30) / Katja Hirvasaho
Onko kuvan koolla väliä?(20.3.2014 12.34) / Kristiina Viitala
”Monin paikoin” (16.4.2014 11.34) / Taina Luukkanen
Suoloja ja suolia (23.4.2014 15.58) / Heikki Jokipii
”Voe taekkaralla” (29.4.2014 14.02) / Kaarlo Yrttiaho
30 henkeä jumitti laitteessa (30.4.2014 10.31)
Aito ranskalainen patonki? (21.8.2014 9.55) / Antero Ranne
”Takkinsa oli auki” (27.8.2014 13.48) / Elina Lampela
Mikä vika Sinfonietassa? (1.10.2014 13.14) / Inga

Palaa otsikoihin