Siirry sisältöön
 

JULKAISUT VUONNA 2017


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja -sarja

Kielitoimiston kielioppiopas / [toimitus: Riitta Korhonen ja Sari Maamies]. Muut kirjoittajat: Riitta Eronen, Elina Heikkilä, Salli Kankaanpää, Raija Moilanen, Aino Piehl, Sari Vaula, Annastiina Viertiö. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - 4., korjattu painos. - 408 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN 2 242-461X ; 178) ISBN 978-952-5446-89-0

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas / [toimitus: Salli Kankaanpää (päätoimittaja), Elina Heikkilä, Riitta Korhonen, Sari Maamies, Aino Piehl ; muut kirjoittajat Riitta Eronen, Riitta Hyvärinen, Taru Kolehmainen, Pirjo Mikkonen, Raija Moilanen, Minna Pyhälahti, Matti Räsänen, Sari Vaula, Inkaliisa Vihonen, Elina Wihuri]. - 13., korjattu painos. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - 277 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN 2242-461X. ISSN-L 2242-461X ; 177) ISBN 978-952-5446-88-3

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja -sarja - Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer

30. Suomen murteiden sanakirja: emaali–havuvasta. Painetun 2. osan toimittaminen verkkoon. Jenni Halmetoja (kartat), Tarja Korhonen (projektipäällikkö), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Silja Pirkola (kartat), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja ISSN: 1796-041X ; 30) URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

Suomen murteiden sanakirja: letkata–lofka. Päätoimittajat: Heikki Hurtta ja Nina Kamppi; toimitussihteeri: Kirsti Aapala; toimittajat: Tarja Korhonen (viittausten tarkistaja), Pauliina Peltokorpi, Kerttu Pohja, Anna Ryödi, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski. Jakson toimittaminen verkkoon: Tarja Korhonen, Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Anna Ryödi, Jari Vihtari (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN: 1796-041X ; 30)
URN:NBN:fi:kotus-201110. http://kaino.kotus.fi/sms. Ensimmäinen
julkaisupäivä verkossa 28.2.2012. Tuorein päivitys 30.11.2017. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.

33. Ordbok över Finlands svenska folkmål–den finlandssvenska dialektordboken: abbal–potät, 72 200 artiklar / Redaktion: Caroline Sandström, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Carola Åkerlund, redaktör ; Maria Rönnbacka, redaktör. -  Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2017.  (Institutet för de inhemska språken webbpublikationer. ISSN 2323-3370 ; 33) URN:NBN:fi:kotus-201330. http://kaino.kotus.fi/fo/ Publicerades den 6 juni 2013. Nätordboken uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad den 15 december 2017.

35. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio / Kielitoimiston sanakirjan toimitus: Eija-Riitta Grönros, päätoimittaja; Minna Haapanen, toimitussihteeri; toimittajat: Tarja Riitta Heinonen, Leena Joki, Riina Klemettinen, Liisa Nuutinen; Riitta Eronen taivutustiedot; Outi Lehtinen tietotekninen asiantuntija ja Jari Vihtari tietotekninen asiantuntija. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2017. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 35) URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Julkaistu verkossa 11.11.2014. Tuorein päivitys 28.2.2017. Päivitettävä julkaisu. http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

38. Vanhan kirjasuomen sanakirja: a–osviitu / Päätoimittajat: Esko Koivusalo, Maija Länsimäki,  Riitta Palkki ja Pirkko Kuutti, toimittajat: Elina Heikkilä, Lahja-Irene Hellemaa,  Anja Jussila, Jarkko Kauppinen, Taru Laanti, Maria Lehtonen, Sanna Nissinen, Liisa Nuutinen, Tiina Ruskeepää, Katariina Summanen, Sirpa Timonen. VKS verkkoon -projekti 2013–2017: Katariina Summanen (projektipäällikkö), Pirkko Kuutti (VKS:n päätoimittaja), Teemu Ikonen (WWW-ohjelmoija), Jarkko Kauppinen (asiantuntija), Outi Lehtinen (IT-asiantuntija), Olli Miettinen (graafinen suunnittelija), Risto Widenius (IT-asiantuntija). - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus : Koneen Säätiö, 2017. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 38) URN:NBN:fi: kotus201435. http://kaino.kotus.fi/vks  Ensimmäinen julkaisupäivä 21.11.2014. Jatkuvasti päivitettävä julkaisu.  Tuorein päivitys 17.11.2017.

50. Elämän ja kuoleman tekstit. Kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä / toim. Ulla Tiililä ja Kati Karvinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - PDF 203 s. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 50) URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. URN:ISBN 978-952-5446-90-6. Julkaistu verkossa 13.10.2017. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/> Elämän ja kuoleman tekstit (pdf)

51. Suomi–somali-sanakirja: aakkonen–röykkiö, 19 549 sana-artikkelia / Suomenkielinen pohja: Ulla Horstia, Liisa Nuutinen, Riitta Eronen (taivutustiedot). Somalinkielinen osuus: Liban Ali Hersi: osiot C, E, G, haahuilla–h-hetki, J, kaahaaja–kcal, kubismi–Kööpenhamina, liata–lööppi, maa–metsätyöntekijä, N, P, R. ; Abdi Awil Musse: osiot A, B, D, F, hidas–höystää, I, ke–knoppi, ko.–kt, la–levätä, miehekäs–möyriä, O. Tietotekniset asiantuntijat: Outi Lehtinen, Risto Widenius. Graafinen suunnittelu: Olli Miettinen. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 1796-041X ; 5)  URN:NBN:fi: kotus-201739 — ISSN 2323-3370. Ensimmäinen julkaisupäivä verkossa on 15.12.2017. Tuorein päivitys 15.12.2017.

Palaa otsikoihin

Lehdet – Tidskrifter

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten keskus. - Helsinki : Stellatum, 2017. ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 176 sivua.

Språkbruk / Tidskrift utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken, 2017. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 208 sivua.

Palaa otsikoihin

Toimitteet - Redigerade verk

Folkmålsstudier. 55 (2017) / utgivna av Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2017. ISSN 0356-1771. - 204 s.

Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10 / Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson, Lisa Södergård (eds.). - Helsingfors : Nordica, 2017. - (Nordica Helsingiensia ; 48 ; Dialektforskning ; 5) ISBN 978-951-51-2997-0 URI: http://hdl.handle.net/10138/224299

Imperative turns at talk :  the design of directives in action /  edited by Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevaara, and Elizabeth Couper-Kuhlen. - Amsterdam ;  Philadelphia :  John Benjamins Publishing Company,  [2017]. - VI, 435 pages. (Studies in language and social interaction, 1879-3983 ;  30). Print version:  9789027226402

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös 2016 / Toimitus: Ulla-Maija Forsberg, Toni Nykänen, Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja. Julkaisuluettelo: Anna-Liisa Kristiansson.  - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus,  2017. - 26 s. + julkaisuluettelo. https://www.kotus.fi/files/5244/Tilinpaatos_2016.pdf

Kotimaisten kielten keskuksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma / Laajennettu työsuojelutoimikunta ja tasa-arvoyhteyshenkilö (Elisa Stenvall, Minna Salonen, Maija Sutinen, Anna Ryödi, Klaas Ruppel, Anna-Liisa Kristiansson ja Risto Widenius). - Helsinki  : Kotimaisten kielten keskus, 2017. - 13 s. (Kotimaisten kielten keskuksen käyttöön)(Vuosittain päivitettävä julkaisu)


Palaa otsikoihin

WWW-kotus.fi


http://www.kotus.fi / Toimitus: Vesa Heikkinen (päätoimittaja); toimittajat: Bianca Holmberg, Anna-Liisa Kristiansson, Suvi Syrjänen, Riikka Tervonen, Risto Uusikoski, Sari Vaula, Pia Westerberg.

Palaa otsikoihin

Kotus Twitterissä – Tweets

2.4.2014–

@Kotus_Tiedotus
Toimitus: Vesa Heikkinen, Minna Pyhälahti, Suvi Syrjänen, Riikka Tervonen ja Risto Uusikoski

@Sprakinstitutet
Redaktion: Anna Maria Gustafsson, Pia Westerberg och Bianca Holmberg

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston Facebook-sivu

https://www.facebook.com/kielitoimisto
Toimitus: Riitta Korhonen, Henna Makkonen-Craig

Palaa otsikoihin

Språkbruk-lehden Facebook-sivut

https://www.facebook.com/pages/Spr%C3%A5kbruk/275201416948
Redaktion: Pia Westerberg och Bianca Holmberg.

Palaa otsikoihin

Virkakielen Facebook-sivu

https://www.facebook.com/virkakieli/
Toimitus: Sirkka Paikkala, Liisa Raevaara ja Ulla Tiililä

Paikkala, Sirkka
Koulun nimeksi Kanto? Kun uusi nimi kootaan toisten nimien tavuista. 18.1.2017 klo 12:59
Nimikilpailuista on tullut varsin suosittu tapa osallistaa yleisöä. 9.2.2017 klo 12:4
Elinvoimaa tuodaan nyt kunnallishallintoon kovalla tohinalla. 21.3.2017 klo 12:20.
Ovatko viranomaisten nimien lyhenteet mielestäsi helppoja tunnistaa? 31.3.2017
Kielellä on merkitystä myös sote-uudistuksen onnistumisessa, kirjoittaa Ulla Tiililä. 24.4.2017
Nimilain uudistamista käsitellyt oikeusministeriön työryhmä luovutti tänään mietintönsä työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmille. 2.5.2017.
Ulla Onkamon tuoreet kuulumiset YK:n paikannimikonferenssista. 11.8.2017
Ulla Onkamon pikaraportti New Yorkista 15.8.2017.
YK:n kaksiviikkoinen paikannimikonferenssi päättyi. 18.8.2017
Nykyinen Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistyvät. 24.8.2017.
Miten paikannimet taipuvat? Tiina Manni-Lindqvist kertoo asutusnimien taivuttamisen arvaamattomuudesta 4.9.2017
Mistä nimen määriteosan genetiivi kertoo ja milloin sitä ei tarvita? 7.9.2017
Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuollolla ja tulevalla digitaalisella Nimiarkistolla on Kuntamarkkinoilla oma osasto 11.9.2017
Ulla Onkamo kertoi Kuntamarkkinoilla hyvästä nimistönsuunnittelusta. 13.9.2017
Hyvä hallinto toteutuu kielen kautta 15.9.20

Raevaara, Liisa
Viranomaisten nimien ongelmat 26.4.2017
Ulla Tiililän haastattelu Ylen Ykkösaamussa 2.5.2017
Vuoden selväsanainen 15.5.2017
Eviran ohjeet 16.5.2017
Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää laadukkaita tekstejä 24.5.2017
Osoite- ja kaavanimien suunnittelu 31.5.2017
Puhuttelu 15.6.2017
Hyvä virkakieli edellyttää tapauksittaista harkintaa 21.6.2017
Äidinkielen kokeen uudistaminen  22.6.2017
Ilmoitus kesätauosta 22.6.2017
Keskustelua sote- ja maakuntauudistuksesta 2.8.2017
New Yorkin paikannimikongressi 9.8.2017
Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma 31.8.2017
Tallinnan Selge sõnum -konferenssi19.9.2017
Virtaa virkakielitaitojen opetukseen 25.9.2017
Vuoden selväsanainen 18.10.2017
Kela luopuu sukupuolittuneesta tehtävänimikkeestä lakimies 9.11.2017
Espoo on päättänyt ottaa englannin kolmanneksi asiointikielekseen 10.11.2017
Kansalaisille tietoa ja apua lakiasioissa 22.11. 2017

Tiililä, Ulla
Virkakielisivun vuosi 2017 pyörähtää käyntiin Aino Piehlin jutulla jälkiperäisyydestä. 13.1.2017
Viime viikolla järjestettiin jo viidennet Vammaispalvelujen neuvottelupäivät. 27.1.2017
Aika ja rytmi ovat tärkeitä sekä suullisessa että kirjallisessa vuorovaikutuksessa. 8.2.2017
Eilen vietettiin viittomakielen päivää. 13.2.2017
Virkakieli on sekä siunaus että kirous, kirjoittaa Kelan kielenhuoltaja Jenni Viinikka. 13.2.2017
Ulla Onkamo muistuttaa julkisen nimistön suunnittelijoita pienestä, mutta merkitystä olennaisesti muuttavasta seikasta. 16.2.2017
Oliko EU:n virkakieli syynä brexitiin? 3.3.2017
Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla julkaistiin helmikuun alussa Säädöskielen ohjeita -sivusto. 8.3.2017
Kuuminta kamaa virastojen tekstimaailmassa ovat palvelulupaukset. 31.1.2017
Hyvän virkakielen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. 14.3.2017
Tekstit ovat julkisen hallinnon keskeisin tuote. 15.3.2017
Haluammeko asiallista ja selkeää vai arvokasta ja perinteitä pönkittävää virkakieltä? 4.10.2017
Hyvää Selkeän kielen päivää! 13.10.2017
Tänään Selkeän kielen päivänä järjestetään työpaja. 13.10.2017
Viimeinen päivä ilmoittautua Metropolian seminaariin. 31.10.2017
Jos viranomaisten lähettämissä teksteissä on ongelmia, se johtuu varsin usein tekstien tekemisen tavasta. 6.11.2017
Milloin viraston nimi on tarkoituksenmukainen? 15.11.2017
Verbit pidättyä ja pidättäytyä. 30.11.2017
Suomen satavuotisjuhlissa on katsottu taaksepäin, mutta yhtä lailla juhlavuosi houkuttelee katsomaan eteenpäin. 12.12.2017
Iloisia uutisia kuntien osoite- ja kaavanimien suunnittelijoille! 15.12.2017
Kotimaisten kielten keskuksella on hallitukselle joulutoive. 15.12.2017
Yhdistyvätkö ruoka, viihtyminen ja yhdessäolo Easton-nimeen? 18.12.2017

Palaa otsikoihin

Selkeän kielen päivä 2017

/ Aino Piehl

https://www.kotus.fi/kielitieto/virkakieli/yleista_virkakielesta/selkean_kielen_paiva_2017

Palaa otsikoihin

Yhteistyöjulkaisut

Nimilainsäädännön uudistaminen / Nimilain uudistamistyöryhmä (Tekijät: Salla Silvola ja Joanna Grandell. Työryhmä: Salla Silvola, Eeva Attila, Juha Lempinen, Annamari Rouhe, Urpo Kangas, Erja Kronberg, Sirkka Paikkala, Maria Vidberg). - Helsinki : Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto, 2017. - 1 verkkoaineisto (130 sivua). - (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö. ISSN 1798-7105 ; 21/2017). 978-952-259-582-9 (PDF) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-582-9 http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1493358857930/Files/OMML_21_2017_Nimilain_uudistaminen.pdf

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset – Vetenskapliga artiklar


Gustafsson, Anna Maria
Den finlandssvenska journalistens språkliga vardag // Språk i prosa och press /  Marika Tandefelt (red.). (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 809)(Svenskan i Finland - i dag och i går ;  II:1). ISBN  978-951-583-362-4. - S. 126−160

Den finlandssvenska journalisterna och språkvården // Språk i prosa och press /  Marika Tandefelt (red.). (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 809)(Svenskan i Finland - i dag och i går ;  II:1). ISBN  978-951-583-362-4. - S. 161−176

Heikkilä, Elina
Gamle Adam i Kobenheegan − person- och ortnamn i finländska nätordböcker // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. 24 (2017), s. 35–52

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Dagstidningsfinlandismer // Språk i prosa och press /  Marika Tandefelt (red.). (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 809)(Svenskan i Finland - i dag och i går ;  II:1). ISBN  978-951-583-362-4. - S. 177−201

Finlandismer i skriven finlandssvenska / Mikael Reuter, Charlotta af Hällström-Reijonen, Marika Tandefelt // Språk i prosa och press /  Marika Tandefelt (red.). (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 809)(Svenskan i Finland - i dag och i går ;  II:1). ISBN  978-951-583-362-4. - S. 16−31

Manni-Lindqvist, Tiina
An Online Service for Settlement Names in Finland // UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES.   Eleventh conference. - New York, 8–17 August 2017. Item 9 of the Provisional Agenda. National standardization b) Office treatment of names. - 2 s.

Onkamo, Ulla ‒ Leskinen, Teemu
Report of Finland. Conference Room Paper 105/76, The Eleventh United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, 8.−17.8.2017. https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_76_CRP.76_5_Report%20of%20Finland.pdf

Toponymic Guidelines For Map Editors And Other Editors. Fourth, revised edition 2004* (v. 4.9, May 2017**). The Eleventh United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, 8.−17.8.2017. http://www.kotus.fi/toponymicguidelines   

Updating Of Toponymic Guidelines For Map Editors And Other Editors. Conference Room Paper 105/78, The Eleventh United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, 8.−17.8.2017. https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_78_CRP.78_9_Updating_of_toponymic_guidelines.pdf

Paikkala, Sirkka
Panel discussion // Seas and Islands: Connecting People, Culture, History and the Future. Proceedings of the 22nd International Seminar on Sea Names. Jeju, Korea 23–26 October 2016. (Names, politics and name policies. Session VI. Panel Discussion). - Seoul : The Society for East Sea, 2016. ISBN 979-11-951305-4-2. S. 209–211 http://eastsea1994.org/data/bbsData/14912846381.pdf

The Åland Islands question – Names, Politics and name policies // Seas and Islands: Connecting People, Culture, History and the Future. Proceedings of the 22nd International Seminar on Sea Names. Jeju, Korea 23–26 October 2016. (Session I. Seas and Islands: Memories and Heritages Mirrored in Geographical Names). - Seoul : The Society for East Sea, 2016. ISBN 979-11-951305-4-2. S. 41–55 http://eastsea1994.org/data/bbsData/14911234581.pdf

Raevaara, Liisa
Adjusting the design of directives to the activity environments: Imperatives in Finnish cooking club interaction //  Imperative turns at talk: The design of directives in action / Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevaara & Elizabeth Couper-Kuhlen (toim.). - Amsterdam : John Benjamins, 2017. S. 381–410

Sandström, Caroline – Rönnbacka, Maria
Förändringar i verbens fonologi och morfologi i dialekterna i Pedersöre i Österbotten och Sibbo i Nyland // Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. - S. 269–280

Tiililä, Ulla
Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kielen ja kielikäsitysten varassa // Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society. (AFinLan vuosikirja 2017).  ISBN 978-951-9388-65-6. - S. 54–71 https://journal.fi/afinlavk/issue/view/4674

Vidberg, Maria
Place names in contact: The use of Finnish place names in Swedish contexts in Helsinki // Socio-onomastics :  the pragmatics of names / edited by Terhi Ainiala, Jan-Ola Östman. - Amsterdam :  John Benjamins Publishing Company,  2017. (Pragmatics & Beyond New Series. ISSN 0922-842X ;  v275). 978-90-272-5680-5. - S. 156–163

Äikäs, Monica
Språkgranskning av finlandssvenska läromedel // Språk i skola och samhälle /  Marika Tandefelt (red.). (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 0039-6842 ; 809)(Svenskan i Finland - i dag och i går ;  II:2). ISBN  978-951-583-363-1. - S. 52−69

Palaa otsikoihin

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar

Aapala, Kirsti
Hatut, lakit ja hattulakit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 32–33 (Kieli kartalla)

Aapala, Kirsti – Ruppel, Klaas
Kulttuurisanoja läheltä ja kaukaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 26–27

Lomalle! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 30–31

Eronen, Riitta
Hyvästijättö paperilehdelle // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 3 (Alkusanat)

Hyvät ja pahat botit // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 41 (Kysyttyä)

Itää vai länttä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 3 (Alkusanat)

Historiaa ja kaukokaipuuta kaupungin nimissä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 23–24 (Kieli työssä)

Kieli ja tunteet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 3 (Alkusanat)

Kielivoimistelua: Kysymykset  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 31

Kielivoimistelua: Vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 42

Sanoin saavutettu – Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Kotuksen verkkosivuilla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 16–17

Satavuotiaan suomi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 3 (Alkusanat)

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 1, s. 28

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 2, s. 15

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 3, s. 29

Uudissanoja Kielitoimistosta // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 4, s. 29

Grönros, Eija-Riitta
Kuumottava muutos // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 10–11 (Sanakirja)

Haapanen, Minna
Onko vihreä uusi keltainen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 34–35 (Jokisen eväät)

Haapanen, Minna – Heinonen, Tarja – Joki, Leena –Klemettinen, Riina – Nuutinen, Liisa – Pyhälahti, Minna
Merkityksen ydintä etsimässä viidellä vuosikymmenellä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 32–34 (Kieli työssä)

Heikkilä, Elina
Nyt joka iikka höyhensaarille! Erisnimet Kotuksen sanakirjoissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 20–22

Vanhaa kirjasuomea aasta oohon // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 4, s. 4–8

Vanhan kirjasuomen sanakirja ulottuu jo a:sta o:hon // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 29 (Uutisia)

Heikkinen, Vesa
Kotus setvii sanoin saavutettua itsenäisyyttä // Virke. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. ISSN 0355-0265. -  2017 : 2, s. 32–33

Holmberg, Bianca
"Att besvara språkfrågor är som att lösa gåtor" // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 14–15 (Språkprofilen)

Diskussionerna revitaliserar teckenspråket // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 25–26 (Finlandssvenskt teckenspråk)

Eivor Sommardahl fick Svenska Akademiens språkvårdspris // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 4 (Noterat)

En läkare behöver ett nyansrikt språk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 20-22  (Språkpristagare 2017)

Framställningen av lucia skapar myter om olika grupper // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 39–41 (Medieritualer)

Hen – hur gick det sen? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 26–29 (Pronomen)

Jeanette Björkqvist fick Topeliuspriset // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 6 (Noterat)

Jobbet har lärt Eivor Sommardahl förstå sitt samhälle // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 34–37 (Språkprofilen)

Klarspråkskristallen till Södertörns tingsrätt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 6 (Noterat)

Kravet på klarspråk gäller också namn // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 49–51 (Namnplanering)

Mona Forsskåhl vill vässa argumenten för studier i nordiska språk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 24–25 (Utnämning)

Myndigheternas språk är viktigt för demokratin // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 36–37 (Myndighetsspråk)

Språket i kyrkan balanserar mellan gammalt och nytt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 16–18 (Det religiosa språket)

Språkhuvudet är en myt // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 9–12 (Språkprofilen)

Hurtta, Heikki
Tavallinen kekkeruusi // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 28–29 (Kieli kartalla)

Hyvärinen, Riitta
"Helppoa ja hauskaa" – suomea Toiston avulla // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 24–25 (Opetus)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Man får dua sin professor i Berlin // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 10–12

Språkbruk behövs! // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 3 (Ledare)

Åsch! // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 3 (Ledare)

Joki, Leena – Korhonen, Riitta
Kielenkäyttäjät sanakirja- ja kielenhuoltotyössä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 6–9

Kauppinen, Jarkko
Suorantaa kyntämässä – katsaus seksuaalisiin kiertoilmauksiin // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 18–20

Kemppainen, Teijo
Kielivoimistelua: Vuosikymmenten sanat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 21

Kielivoimistelua: Vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 42

Lyhenteiden alkukirjaimet lauseen alussa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 41 (Kysyttyä)

Klemettinen, Riina
Kielivoimistelua: Pehmelöä sekaanille? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 41

Kielivoimistelua: Vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 42

Lisää todellisuutta? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 30–31 (Sananen)

Vasta väärillä raiteilla – kitarasankarin kuolema // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 33 (Sananen)

Korhonen, Riitta
Havaintoja kielenkäytön kilpakentiltä  // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 36–38

Eriöpuhetta vieheistä ja pikkohousuista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 36–38 (Vuosien varrelta)

Koulun kielenhuolto – tietoa, taitoa, sietoa // Virke. - Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto. - 0355-0265. -  2017 : 1, s. 28–30

Kuluuko aika nopeaa, nopeaan vai nopeasti? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Kysyttyä pilkusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 38–40 (Kysyttyä)

Pilkku ja puhutteluilmaus // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 40–41 (Kysyttyä)

Piritetäänpäs kahvit! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 36 (Vuosien varrelta)

Tyhjiä välejä ja viivoja yhdyssanoissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 24–25 (Perusasiaa)

Lauerma, Petri
Kaupunkilaiskieltä ja kyökkisuomea Aleksis Kiven komedioissa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 4–7

Lukka, Kallas
Kielitoimiston tyranniaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 35–36 (Vuosien varrelta)

Maamies, Sari
Aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksen laatu on varmistettava / Suomen kielen lautakunta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 4–5

Koettaa ja koittaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Kuka, ken, keitä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 32–33 (Perusasiaa)

Rintaliivittä vai rintaliiveittä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 23

Sekä farao että faarao käypiä kirjoitusasuja / Suomen kielen lautakunta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 5

Seminaari täynnä kielen iloa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 4 (Suomen kielen lautakunta)

Väkevä esitys Argentiinalta! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 41 (Kysyttyä)

Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen / Suomen kielen lautakunta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 4

Makkonen-Craig, Henna
Joulusanoja // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 41

"Puhutaan suomea, ei sotea" – Selkeän kielen päivän seminaari 2017 // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 19–20

Manni-Lindqvist, Tiina
Kielivoimistelua: Missä, mistä ja minne? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 27

Kielivoimistelua: Vastaukset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 42

Kuntaliitoksia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 15 (Uutisia)

Nimitauluja 15 vuotta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 14 (Nimistö)

Martola, Nina
1 300 nya ord i Stora finsk-svenska ordboken // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 10–11 (Nätordbok)

Nygård, Susanna
Det förvirrande språket emoji // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 50–51 (Emojier)

"Läs god, svensk litteratur!" // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 7–8 (Språkvårdsdagen)

Onkamo, Ulla
Metroareena // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 41 (Kysyttyä)

Mikä ihmeen UNGEGN? – 50 vuotta kansainvälistä paikannimityötä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 15 (Nimistö)

Nimissä tarvitaan genetiiviä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 28–29 (Perusasiaa)

Pari perusasiaa nimien taivuttamisesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 30–32 (Perusasiaa)

Suomi vai Finlandia? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 26–27 (Vuosien varrelta)

Paikkala, Sirkka
Itämeri pintaa syvemmältä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 5–9

Japaninmeri eli Itämeri? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 9–10

"Juhani Juhaninpoika Jukola, Toukolan kylästä!" – Seitsemän veljeksen nimikäytäntöä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 8–11

Nimilaki uudistuu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 15–16 (Nimistö)

Piehl, Aino

Kepit ja porkkanat kannustamassa virkakielen kehittämiseen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 17–19

Kepit ja porkkanat kannustamassa virkakielen kehittämiseen // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 4, s. 22–25

Pirkola, Silja
Metasoppaa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 34–35 (Uudissana)

Polso, Anna-Rosa
Ihan parhautta! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 22–23 (Jokisen eväät)

Voiko menehtyä saappaat jalassa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 41 (Kysyttyä)

Raevaara, Liisa
Miksi puhelimeen sanotaan haloo? // Paikallislehti Sisä-Savo : Karttulan, Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon sitoutumaton paikallislehti. - Suonenjoki : Maakunnan Sanomat. ISSN 1798-3452 . - 16.2.2017, s. 6. (Mitä ihmettä -palsta)

Ryödi, Anna
Hyvää häppää! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 28–29 (Kieli kartalla)

Räsänen, Matti
Itsenäisen Suomen kielet // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 2017 : 4, s. 13–17

Satavuotiaan Suomen kielet // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 5–8

Uusia säädöskielen apuneuvoja julki Smolnassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 14–15 (Uutisia)

Saarnisto, Petra
Nimistökonsulttina kaupunkisuunnitteluvirastolle – Selvitys Malmin lentokentän ympäristön vanhoista nimistä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 25 (Nimistönsuunnittelu)

Sandström, Caroline
Fönster, vindöga och andra gluggar i nordiska språk // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 46–48 (Etymologi)

Syrjänen, Suvi
Sanoin saavutettu: Heteka ja muita 1930-luvun ilmiöitä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 26–27

Sanoin saavutettu: Korvikkeista kasinotalouteen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 37–38

Suomen sanaksi valittiin sisu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 33 (Uutinen)

Tervonen, Riikka
Pari vahvaa koprajasta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 3, s. 20–21 (Kieli kartalla)

Tiililä, Ulla
Tekstien laatiminen on sote-uudistuksen ydintä // Helsingin Sanomat.  (Vieraskynä 24.4.2017).  https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005182478.html

Vidberg, Maria
Namnfrågan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 45

Namnfrågan // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 45

Westerberg, Pia
Språklig globalisering // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 3 (Ledare)

Trött på texter? // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 3 (Ledare)

Wihuri, Elina
Kylännimiä Aakkolasta Öyrilään – Asutusnimihakemiston kylät ja niiden taustat // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 2, s. 17–19

Latvian- ja liettuankielisten nimien taivuttaminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 40 (Kysyttyä)

Petäjäinen ja Kajhället – saarten osoitenimien suunnittelu // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 12–14

Äikäs, Monica
Ett triumfkort på hand – om språkliga feltolkningar // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 36–38 (Ord och uttryck)

Funderingar kring tidsadverbialet ibland // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 46–48 (Grammatik)

Få, färre, färst – att fylla luckor i böjningsmönster // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 34–35 (Grammatik)

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 42–45

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 42–45

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 41-44

Språkfrågor // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 42-44

Palaa otsikoihin

Arvostelut – Recensioner

Eronen, Riitta
Kielestä Lyytikäisen tyyliin (Arv. teos: Sanotaan tyyliin näin : kirjoituksia kielen ilmiöistä / Erkki Lyytikäinen. - Helsinki, 2016) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 1, s. 37 (Kirjoja)

Gustafsson, Anna Maria
Digitala texter (Recension av: Den digitale læsers hjerne. En skriveguide til fagfolk / Kresten Bjerg. -  2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 30–31 (Aktuell litteratur)

Välkommet inlägg i debatten om laddade ord (Recension av: Laddade ord : en bok om tankens makt över språket / Lars Melin & Mikael Parkvall. - 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 34–35 (Aktuell litteratur)

Heikkilä, Elina
Suomalainen oppikirja ennen ja nyt (Arv. teos: Oppikirja Suomea rakentamassa / Pirjo Hiidenmaa, Markku Löytönen & Helena Ruuska (toim.). - Helsinki, 2017) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten keskus. ISSN 0355-2675. 2017 : 4, s. 34-35 (Julkaisuja)

Holmberg, Bianca
Gediget och ambitiöst om att skriva för webben (Recension av: Webbredaktörens skrivhandbok : klarspråk på nätet / Karin Guldbrand, Helena Englund Hjalmarsson. - Stockholm, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 32–33 (Aktuell litteratur)

Ohejdad ordglädjen (Recension av: O som ordbok :  2 563 ovanliga, oborstade, omistliga ord / Maria Sjödin. - Stockholm, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 40 (Aktuell litteratur)

Skolspråk, attityder och identiteter (Recension av: Svenskan i Finland 16 / Redaktörer: Jaana Kolu, Mikko Kuronen & Åsa Palviainen. - Jyväskylä, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 33 (Aktuell litteratur)

Textgranskningsråd från A till Ö (Recension av: Uppdrag textgranskning. En bok om att förbättra andras texter  / Sara Rösare & Anki Mattson. - 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 3, s. 29–30 (Aktuell litteratur)

af Hällström-Reijonen, Charlotta
Nyttan med språkvetenskap (Recension av: Varför språkvetenskap?  Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter / David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.).  -  Lund, 2017 // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 38–39 (Aktuell litteratur)

Martola, Nina
Recension (Recension av: Förvaltningshistorisk ordbok <http://fho.sls.fi/>) // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. 24 (2017), s. 253–266

Sandström, Caroline
Innovativ studie av sverigesvenska dialekter (Recension av: Dialekt där den nästan inte finns : en folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område / Jannie Teinler. - Uppsala, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 41 (Aktuell litteratur)

Recension (Recension av: Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk / Helge Sandøy (red.). - Oslo, 2015 // Folkmålsstudier. 55 (2017). - 187–189

Westerberg, Pia
Inspirerande skrivhandledning (Recension av: Skriv för din målgrupp. Tips för träffsäkra texter / Jenny Forsberg. - Stockholm, 2017) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 4, s. 39 (Aktuell litteratur)

Språkliga möten (Recension av: Språkmöten i skönlitteratur : perspektiv på litterär flerspråkighet / redigerad av Siv Björklund och Harry Lönnroth. - Vasa, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 1, s. 35 (Aktuell litteratur)

Äikäs, Monica
Hur ska vi uttala Angela Merkel på svenska? (Recension av: Kan du säga Schweiz? : en bok om uttal på svenska och utländska / Olle Engstrand. - Stocholm, 2016) // Språkbruk. - Helsingfors : Institutet för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 2017 : 2, s. 40 (Aktuell litteratur)

Palaa otsikoihin

10 kysymystä kielestä

”Jos suomen kieleltä leikkaa pään, sen tilalle kasvaa kaksi uutta” (9.1.2017)/ Toimittaja: Vesa Heikkinen ; Omakuva: Risto Uusikoski

”Kieli ei ole pysäytyskuva” (27.1.2017) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; Kuva: Anna-Maria Strengell

Kieli, kuin virtaava joki (16.2.2017) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; Omakuva: Risto Koskensilta

Kitaran kielistä suomen kieleen (8.3.2017) / Toimittajat: Vesa Heikkinen, Suvi Syrjänen ja Risto Uusikoski ; Kuva: Laura Klingberg

Kieli on soluissa (10.4.2017) / Toimittaja: Vesa Heikkinen ; Kuva: Henrietta Hassinen, Yle

”Suomi ei ole millään mittarilla kuoleva kieli” (8.5.2017) / Toimittaja: Suvi Syrjänen ; Kuva: Gary Wornell

”Piis än lööv, käyttäkää kieltä hyvän levittämiseen” (2.6.2017) / Toimittajat: Vesa Heikkinen ja Risto Uusikoski ; Omakuva: Suvi Syrjänen

”Kielellä voi maalata” (19.6.2017) / Toimittajat: Vesa Heikkinen ja Suvi Syrjänen ; Omakuva: Seija Paasonen

Runo ja vitsi (2.8.2017) / Toimittaja: Suvi Syrjänen ; Kuva Suvi Syrjänen

”Kieliasenteisiin vaikuttaminen on tärkeä osa työtäni” (1.9.2017) / Toimittaja: Suvi Syrjänen ; Omakuva: Henna Leskelä

Kansanvaltaa ja kielinotkistelua (26.9.2017) / Toimittaja: Suvi Syrjänen : Kuva: Verna Vaattovaara

Sanakirja rakentuu pienistä muutoksista (23.11.2017)  / Toimittaja: Suvi Syrjänen : Kuva: Suvi Syrjänen

Kieli pälpättää, tulkoon juhla todellinen! (19.12.2017) / Kotuksen verkkotoimitus
Palaa otsikoihin

Ajankohtaista aineistoista

Suutari, Toni
Aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan (15.12.2017) 

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Kielitoimiston sanakirjassa

Klemettinen, Riina
Kielitoimiston sanakirjaa päivitetty (3.3.2017)

Pyhälahti, Minna
Käyttöopastusvideoilla Kielitoimiston sanakirja tutuksi
(15.5.2017)
Miten sanakirjaa tehdään?

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista Vanhan kirjasuomen sanakirjassa


Heikkilä, Elina
Vanhan kirjasuomen sanakirja ulottuu aasta oohon (17.11.2017)
Video-opastusta Vanhan kirjasuomen sanakirjan käyttöön  (12.6.2017)

Palaa otsikoihin

Kieliasiaa mediassa

Suomalaisten small talk on muuttumassa (9.1.2017)
Keskustelua Oodista (9.1.2017)
Juurikin, suomen kielen pöpö (17.1.2017)
Hanna Rahko on vuoden äidinkielenopettaja (17.1.2017)
Parikkalaan liittyneestä Uukuniemestä tuli pitäjä (19.1.2017)
Kotoilua ja hyggeilyä kiireen vastapainoksi (25.1.2017)
Kielen kehittely oli kiivaimmillaan 1800-luvulla (27.1.2017)
Eelma, Heripert, Hilippa – 1800-luvun etunimistä uusia suosikkeja? (1.2.2017)
Vihapuheesta ja sen tunnistamisesta (6.2.2017)
Ylen Selkouutiset ehdolla Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon saajaksi (9.2.2017)
Vuoden Tiedekynä 2017 -palkintoehdokkaat julkaistu (16.2.2017)
Miksi näppäimistö näyttää siltä kuin se näyttää? (27.2.2017)
Älä tyydy huonoon kieleen, älä usko sumutusta (6.3.2017)
Äänitteitä elvytetään optisilla menetelmillä (9.3.2017)
Luennot pidettävä suomen kielellä (14.3.2017)
Jo kolmesataa ehdotusta Suomen sana -kilpailussa (14.3.2017)
Kumpi on oikein, sairasloma vai sairausloma? (15.3.2017)
Lapsille annetaan nyt uusvanhoja ja raamatullisia nimiä (28.3.2017)
”Ollaan puhelimella” (7.4.2017)
Moni nuori aikuinen ei ymmärrä ”ynseää” (11.4.2017)
”Stadi vai Hesa?” (12.4.2017)
Somekielen saatesanoja (13.4.2017)
Vain pieni osa miehistä ottaa vaimonsa nimen (18.4.2017)
Saako vauva isän vai äidin sukunimen? (19.4.2017)
Maailman suosituin hakukone ei ymmärrä suomea (20.4.2017)
Eläinnimet osa itäsuomalaista nimiperinnettä (21.4.2017)
Tekstien laatiminen on sote-uudistuksen ydintä (24.4.2017)
Media ja lastensuojelun leimasin (25.4.2017)
Saamelaislapset opiskelevat kieltään takkuilevien nettiyhteyksien päässä (26.4.2017)
Kotkan lyseon lukion nimi on päätetty muuttaa takaisin Kotkan lyseoksi (26.4.2017)
Muuttuva maailma heijastuu välittömästi kieleen ja sanastoon (27.4.2017)
Millaisia nimiä jatkossa voi antaa? (5.5.2017)
Mikä on Kielitoimiston sanakirja ja kuinka sitä tehdään? (5.5.2017)
Mikä on suomen kielen vaikein sana? (8.5.2017)
Tunnetko jo ”tyypän”? (8.5.2017)
Milloin naiset lakkaavat olemasta esimiehiä? (19.5.2017)
Äidinkielen ylioppilaskoetta uudistetaan (5.6.2017)
Hittisarjan kieltä lainataan maailmalla, mutta se perustuu lainaamiseen itsekin (7.6.2017)
Pirkko Nuolijärvi: Suomessa oli paljon monikielisyyttä jo entisaikoina (8.6.2017)
Tutkija ei saanut ostettua kahvia suomeksi Suomessa (8 .6.2017)
Ensimmäiseen Suomi–somali-sanakirjaan on tulossa noin 30 000 hakusanaa (14.6.2017)
Mitä tarkoittaa uuvatti? (16.6.2017)
Lääketieteessä slangia käytetään huolimattomuuden takia (1.8.2017)
Yhdyssanaosaaminen vaihtelee sen mukaan, missä kirjoitus julkaistaan (4.8.2017)
Monen korkean paikan nimen alkuperä on jäänyt hämäräksi (8.8.2017) Kielenhuollon apuvälineet käyttöön äidinkielen ylioppilaskokeessa? (10.8.2017)
Miehen sukunimen suosio ennätyksellisen alhaalla (17.8.2017)
Kaiketon, ukkoskyykky, pakotejuusto: mistä näitä mahtavia sanoja tulee?(21.8.2017)
Juurikin nämä nykykielen ilmaukset herättävät isoa ärtymystä (4.9.2017)
Paikannimien taivutuksen tarkistaminen on helppoa (5.9.2017)
Tampereen korkeakoulun nimeksi sittenkin ”Tampereen yliopisto” (14.9.2017)
Suomi–somali-sanakirjan on tarkoitus edistää kotoutumista, työn hakua ja oppimista (18.9.2017)
Sukupuolineutraalit tehtävänimikkeet herättävät keskustelua (19.9.2017) ”Seksistiseen kielenkäyttöön otettiin kantaa jo vuonna 2007” (20.9.2017) Uusia, itse keksittyjä sukunimiä otetaan käyttöön entistä enemmän (20.9.2017)
Sukupuolineutraalien titteleiden vastustus yllätti tutkijat (21.9.2017)
Mikä ihme on kyper? (2.10.2017)
Sananvapaus on tärkeimpiä ihmisoikeuksia – mutta sillä on rajansa (3.10.2017)
Katso, missä kunnassa sukunimikaimasi asuvat (5.10.2017)
Tunnetko savolaisia murresanoja? (11.10.2017)
Suurten ikäluokkien etunimien kantajia on nyky-Suomessa eniten (11.10.2017)
Tässäkö suomalaisuuden syvimmät sanat?  (11.10.2017)
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Vuoden selväsanainen 2017 (17.10.2017)
Keskustelu ikää määrittelevistä termeistä nousee esiin säännöllisesti (24.10.2017)
Maakunnan liikelaitoksen palveluyksikkö ja muut sote-kielen kukkaset (24.10.2017)
Opetusneuvos Hen­ry Hed­man tah­too pi­tää Suo­men ro­ma­ni­kie­len elos­sa (2.11.2017)
Ylen yleisöasiamies muuttui vuorovaikutuspäälliköksi (2.11.2017)
Nimien taivutus voi herättää suuria tunteita (3.11.2017)
Uusia ja ajankohtaisia sanoja Kielitoimiston sanapoiminnoissa (6.11.2017)
Harvaan annetut nimet säilytetään nimipäiväkalenterissa (6.11.2017)
Kotuksen asiantuntija selittää Pirkko Arstilan kolumnin sanoja (9.11.2017)
Kela ei enää palkkaa lakimiehiä vaan juristeja (9.11.2017)
Uudet selkokartat käyttöön Suomi.fi-palvelussa  (15.11.2017)
Oppilaiden oikein­kirjoitusta ei pian enää arvioida yo-kokeen luku­taidon kokeessa  (28.11.2017)
Kielitoimisto kommentoi yo-kokeeseen kaavailtuja muutoksia (30.11.2017)
Kuka päätti kutistaa suomen kielen? (4.12.2017)
Sami Suviranta kerää paikannimiä talo talolta (11.12.2017)
Kuinka kieli muuttuu nyky-Suomessa? (13.12.2017)
Suomen kielen vieraat kirjaimet (15.12.2017)
Äijähaara ja sinkkumuna  (20.12.2017)

Palaa otsikoihin

Kielitoimiston uutiskirje

Kielitoimiston uutiskirje 1.3.2017 / Annastiina Viertiö
Kielitoimiston uutiskirje 8.5.2017 / Riitta Hyvärinen
Kielitoimiston uutiskirje 24.8.2017 / Sari Vaula
Kielitoimiston uutiskirje 18.10.2017 / Annastiina Viertiö
Kielitoimiston uutiskirje 20.12.2017 / Riitta Hyvärinen 

Palaa otsikoihin

Kuukauden kirja

Panettelusta tullut tauti parannetaan loitsulla (9.3.2017) / Vesa Heikkinen
Sälkö ja piettiö, vohla ja kurmu (7.4.201) / Vesa Heikkinen
”Pussaa se peipiboki kitsistä petiruumaan” (9.5.2017) / Vesa Heikkinen ”Annoin aineesta arvosanan improbatur” (8.6.2017) / Vesa Heikkinen
Kadut kaupungin (1.8.2017) / Suvi Syrjänen
Syrjästä tarkkaili maailman menoa (18.8.2017) / Vesa Heikkinen
Eräitä näytteitä työalaltamme (13.9.2017) / Vesa Heikkinen
Yleistajuisesti, pakinatyyppisesti (13.10.2017) / Vesa Heikkinen
Maistellaan, miltä kieli tuntuu (24.11.2017) / Vesa Heikkinen
Pohjaa suomen käyttöä lujittaville toimenpiteille (14.12.2017) / Vesa Heikkinen

Palaa otsikoihin

Kuukauden sanat

http://www.kotus.fi/nyt/kuukauden_sana/kuukauden_sanat_2017

Opastutka (27.1.2017) / Silja Pirkola
Doodlailla (24.2.2017) / Leena Joki
Kansallisperhonen (31.3.2017) / Riitta Eronen
Ylikulutuspäivä (28.4.2017) /Tarja Heinonen
Surukirja (24.5.2017) / Minna Pyhälahti
Sormihyrrä (22.6.2017) / Riina Klemettinen
Kaiketon (1.8.2017) / Riina Klemettinen
Geenisakset (28.8.2017) / Leena Joki
Pelastaja / Riitta Eronen
Kuntoiluportaat (26.10.2017) / Leena Joki
Yhdyslääkäri  (1.12.2017) / Riina Klemettinen
Tonttuovi (27.12.2017) / Riina Klemettinen

Palaa otsikoihin

Kysymyksiä ja vastauksia

Nimien alkuperästä
https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/nimien_alkuperasta

Manni-Lindqvist, Tiina
Aino
Aleksi
Amanda
Antti
Arja
Eila
Erkki
Fenixinrinne
Halkivaha
Hähäänkoski
Iiris
Jari
Joulu-nimet
Kangasala
Kilkakallio
Laito Särkijärvi
Lapakisto
Laukkakallio
Loviisa
Lucia
Luukas
Mahlia
Mimosa
Minna
Nikolaus
Pyhällönlähde

Pärnä
Raili
Suvi
Roni
Suvi
Tahtomantie
Teemu
Tyyne
Unikankare
Verneri

Saarnisto, Petra
Saimaa

Wihuri, Elina
Eemeli
Iida
Jaanu
Kangasvarsi
Kurkkio
Lasse
Narinkka
Onsi
Paska-alkuiset nimet
Saara
Siiri

Sanojen alkuperästä / Kirsti Aapala ja Klaas Ruppel
http://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta

Aapala, Kirsti
Blogi
Elokuva
Evakko
Farkut
Heimo
Heteka
Home
Huominen
Idoli
Ilmasto
Iskelmä
Itsenäisyys
Jogurtti
Jojo
Juhannus
Karaoke
Kasino
Kelmu
Kiivi
Korsu
Korvike
Kotus
Kynä
Kännykkä
Mainos
Makaroni ja spagetti
Metsuri
Missi
Motti
Muovi
Muiluttaa
Oikeus
Pankki
Pilvi ja pilvipalvelu
Pistaasi
Puhelin
Raha
Rinkka
Robotti
Saavuttaa
Sata
Sivistys
Stevia
Suomi
Tabu
Talkoot ja talkoistaa
Talous
Tarra
Teini
Teollisuus
Tsunami
Tulevaisuus
Työ
Verkko
Viestintä
Vihreä
Virka
Vuosi
Väestö
Ympäristö
Äly

Ruppel, Klaas
Alkoholi
Astronautti ja kosmonautti
Avaruussukkula
Digitaalinen
Diktatuuri ja demokratia
Disko
Eduskunta
Elektroniikka
Energia
Englanti
Etymologia
Fakta ja fiktio
Fasismi ja natsismi
Festivaali
Hippi
Historia
Hybridi
Hyvä ja parempi
Ihminen
Katastrofi
Keho
Kone
Konkurssi
Konsultti
Kriisi
Laki
Lama
Leksikografia
Media
Metro
Ministeri
Nörtti
Olympialaiset
Penisilliini
Pitsa
Politiikka
Populismi
Prekariaatti
Presidentti
Pulisonki
Radikaali
Radio
Rokki
Rottinki
Satelliitti
Sopia

Sota
Supata
Tasavalta
Televisio
Terrori
Tutka
Unioni
Universumi
Urheilla ja urheilu
Utopia ja dystopia
Virtuaalinen
Ydin
Öljy

Palaa otsikoihin

Nimistönsuunnittelun ohjeita

http://www.kotus.fi/ohjeet/nimistonsuunnittelun_ohjeita/julkinen_nimisto_ja_nimikilpailut

Onkamo, Ulla
Genetiiviä tarvitaan nimissä ‒ Jyväskylän Energia, Oulun juhlaviikot

Julkinen nimistö ja nimikilpailut
Tiennimet ja liikennesuunnittelu
Tiennimen alkuosa: Pihlaja- vai Pihlajan-?

Palaa otsikoihin

Nostoja Kielitoimiston ohjepankista

Korhonen, Riitta
Asiaa selvittävät sekä poliisi että posti – vai selvittää? (10.2.2017)
Häät olivat kesän kohokohta – vai oli? (11.8.2017)
Kesä tulee, mikäs sen mukavempaa? Vai sittenkin mukavampaa? (4.5.2017)
Käsitteet suomi ja yleiskieli sekaisin? (20.10.2017)
Lahna on hyvää, ja se ei ole kallista – vai sittenkin eikä? (24.5.2017)
Mikä jäätelö sulaa nopeiten auringossa? Vai nopeimmin? (20.6.2017)
Nettivinkkejä varttuneemmalle väelle (30.3.2017)
Osa suklaamunista sisältää käyttökelpoisen yllätyksen – vai sisältävät?(13.4.2017)
Pystytkö lukea tätä? (15.9.2017)
Suomi 100 -juhlat 6.12. (30.11.2017)
Tulevaisuudessa pärjää se, joka osaa levätä. (20.1.2017)
Vaalitulos voidaan ennustaa vai Vaalituloksen voi ennustaa? (10.3.2017)

Manni-Lindqvist, Tiina
Yrjö vai George?

Moilanen, Raija
Houkuttelut jouluisiin ruokapöytiin (14.12.2017)
Kasvis-bolognesekastike vai kasvisbolognesekastike? (29.9.2017)
Kuntavaalit ovella – tunnetko puolueiden nimet ja lyhenteet?
Lainaa vain (27.1.2017)
Liukuuko Suomen kiekko viipeellä maaliin?
(12.5.2017)
Mitkä ovat Auringon liikkeet kesäkuussa? (8.6.2017)
Olen lomalla!
Suomi-Portugali –eläkematka, Suomi–Portugali-eläkematka vai mikä? (3.11.2017)
Syödäänkö karrikanaa vai Janssonin kiusausta? (21.4.2017)
Tietoa 7.–9.-luokkalaisille – pärjäisikö pisteittä?

Onkamo, Ulla
Arabiankieliset nimet suomessa
HBO:n sarjoja YLEn kanavilla
(22.9.2017)
Iskikö Harvey-hurrikaani Teksasiin vai Texasiin? (31.8.2017)
Kansalaisuus ja kansallisuus (2.2.2017)
Karjaalle rantarataa pitkin (13.1.2017)
Pikku-Huopalahti vai Pikku Huopalahti? (8.5.2017)
Riveria, LUT-yliopisto ja Tampereen yliopisto (17.11.2017)
Rohingat vai rohingyat? (3.10.2017)
Taiteilijanimikin sopii muistonimeen (28.4.2017)
Uusikylä, Uusi-Seelanti ja Uusi Ahvenlampi (2.2.2017)

Palaa otsikoihin

Teemakoosteet

Palaa otsikoihin

Sanoin saavutettu - satavuotias Suomi

/ Vesa Heikkinen, Suvi Syrjänen ja Risto Uusikoski

Sanoin saavutettu: 1910-luku
Sanoin saavutettu: 1920-luku
Sanoin saavutettu: 1930-luku
Sanoin saavutettu: 1940-luku
Sanoin saavutettu: 1950-luku

Sanoin saavutettu: 1960-luku

Sanoin saavutettu: 1970-luku

Sanoin saavutettu: 1980-luku

Sanoin saavutettu: 1990-luku

Sanoin saavutettu: 2000-luku

Sanoin saavutettu: 2010-luku

Sanoin saavutettavissa: 2117

Joki, Leena
Karjalan kielen sanakirja kansissa ja verkossa https://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/artikkelit /karjalan_kielen_sanakirja_kansissa_ja_verkossa

Sanakirja karjalan kielestä https://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/artikkelit/sanakirja_karjalan_kielesta

Lauerma, Petri
Tutkijan kommentti Kiljusiin
https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/sanoin_saavutettu_satavuotias_suomi/sanoin_saavutettu_1910-luku

Elokuvat jo Vanhempieni romaanissa https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/sanoin_saavutettu_satavuotias_suomi/sanoin_saavutettu_1920-luku

Paikkala, Sirkka
Nationalismia ja nimien muuttamista (aineisto ingressiä lukuun ottamatta).– Sanoin saavutettu 1930-luku: https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/sanoin_saavutettu_satavuotias_suomi/sanoin_saavutettu_1930-luku

Pakollinen määräys ja muuta nimiasiaa // Sanoin saavutettu: 1910-luku: http://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/sanoin_saavutettu_satavuotias_suomi/sanoin_saavutettu_1910-luku

Sukunimilain vaiheita // Sanoin saavutettu: 1920-luku: https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/sanoin_saavutettu_satavuotias_suomi/sanoin_saavutettu_1920-luku

Palaa otsikoihin

Säädöskielen ohjeita

http://www.kotus.fi/ohjeet/saadoskielen_ohjeita

Piehl, Aino
Määriteketjut
Lisää esimerkkejä määriteketjuista
Tehden-, tehdessä- ja vastaavat rakenteet
Lisää esimerkkejä tehden-, tehdessä- ja vastaavista rakenteista
Kiilalauseet
Lisää esimerkkejä kiilalauseista
Substantiivityyli
Lisää esimerkkejä substantiivityylistä
Pitkät virkkeet
Haitallisen tiivis ilmaisu
Lisää esimerkkejä haitallisen tiiviistä ilmaisusta
Selkeä tiivis ilmaisu
Lisää esimerkkejä selkeästä tiiviistä ilmaisusta
Säädösviittaukset
Lisää esimerkkejä säädösviittauksista

Räsänen, Matti
Termit
Lisää esimerkkejä termeistä

Informaatiorakenne
Lisää esimerkkejä informaatiorakenteesta
Pykälän otsikko
Lisää esimerkkejä pykälän otsikoista

Palaa otsikoihin

Viikon vinkki

Heikkinen, Vesa
Ystävä, tuttu ja toveri (9.2.2017)

Pääsiäinen kielellä (10.4.2017)
Kielestä ja sukupuolesta (18.9.2017)
Mitä vihapuhe on? (2.10.2017)
Kivi kielessämme (9.10.2017)
Itsenäisyyden olemuksesta (4.12.2017) 

Hämäläinen, Hanna
Agricola-tietoa verkossa (3.4.2017)

Manni-Lindqvist, Tiina
Mikä Suomasema?
(9.1.2017)
Töölöön, Porvooseen, Eckeröhön (2.3.2017)
Ylä-Heikkilä vai Yläheikkilä? (21.3.2017)

Onkamo, Ulla
Nimen Chempolis taivutus (16.1.2017)

Mantan monet nimet (26.4.2017)
Euroviisujuontajien ukrainankieliset nimet (8.5.2017)

Syrjänen, Suvi
Adventti, alventti ja arventti (11.12.2017)
Kieli myrskyn silmässä (15.8.2017)

Uusikoski, Risto
Aprillia!
(30.3.2017)
Lyhyt ja leviä kun laskiaanen
(23.2.2017)
Käännä Kotus-kanavalle
(3.5.2017)
Vinkeää kesää!
(22.6.2017)
Tehtäviä ja tietopaketteja kouluille
(3.8.2017)
Taiteiden yöhön isolla alkukirjaimella
(22.8.2017)
Lukemisen ja lukutaidon merkityksiä
(4.9.2017)
Demokratia, keskustelevaa kansanvaltaa?

(11.9.2017)
Isovanhemmista on moneksi
(18.10.2017)
Sanakirjojen käyttö haltuun videoiden avulla
(20.11.2017)

Joulu on maas! (19.12.2017) 

Wihuri, Elina
Arktisen alueen toimijoita ja paikannimiä
(24.5.2017)

Moon Jae-in vai Mun Jae-in?
(1.6.2017)
Ourit-nimen taivutus
(24.1.2017)
Pyeongchang
(16.2.2017)
Sukunimen Trump ääntäminen
(30.1.2017)

Palaa otsikoihin

Virkakieli

Palaa otsikoihin

Ajankohtaista

Laaksonen, Marianne
Kielen selkeyttämisen käytäntöä ja tutkimusta Göteborgissa (20.4.2017)

Nissinen, Mirja
Ehdota Vuoden selväsanaista!

Onkamo, Ulla
Kansainvälistä paikannimityötä New Yorkissa (9.8.2017)
Kotus-blogi: Kuta koulu kovempi, sitä nimi oudompi (18.1.2017)
Kotus-blogi: Elinvoima ei kasva elinvoima-sanaa viljelemällä (23.3.2017)
Nimistönhuollossa tapahtuu (7.9.2017)
Nimistönhuoltotaitoja opiskelijoille (14.11.2017)
Ohjeet nimikilpailua suunnitteleville (9.2.2017)
Tampere luopui lautakuntien epäselvistä nimilyhenteistä (15.9.2017)
Uusia nimistönsuunnittelun apuvälineitä (15.12.2017)
Vastaa kyselyyn viranomaisten nimien lyhenteistä (31.3.2017)

Paikkala, Sirkka
Ruokavirasto vai Elintarvikevirasto? (24.8.2017)

Piehl, Aino
Joululahjaksi ymmärrettävää viestintää valinnanvapaudesta, hallitus! (15.12.2017)
Pohjoismainen konferenssi sähköisten palvelujen kielestä
(12.1.2017)
Hyvää selkeän kielen päivää 2017!
(13.10.2017)
Pohjoismainen konferenssi sähköisten palvelujen kielestä

Viron virkakielessä koitti uusi aika
(19.9.2017)

Raevaara, Liisa
Kansalaisille tietoa ja apua lakiasioissa? (22.11.2017)
Keskustelua teksteillä – viestimisen rytminmuutos (8.2.2017)
Kieli ei ole musta aukko (23.2.2017)
Kirjoitustaito on työelämässä kullanarvoinen (21.6.2017)
Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma käynnistyi (31.8.2017)
Vuoden selväsanainen 2017 on Suomen evankelis-luterilainen kirkko (18.10.201)
Virtaa virkakielitaitojen opetukseen (25.9.2017) 

Tiililä, Ulla
Tunteet ja virkakielen sävy puhuttivat Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä (27.1.2017)
Virkakieli paremmaksi isot edellä (14.3.2017)

Palaa otsikoihin

Hyvää virkakieltä

Onkamo, Ulla

Viranomaisten ja palvelujen nimet toimiviksi (26.4.2017). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 26.4.2017 (Hyvää virkakieltä)

Yhdysmerkki ja ajatusviiva merkitsevät nimissä eri asioita (16.2.2017)

Piehl, Aino
Entä jos pidättäydyttäisiin pidättäytymästä (30.11.2017)(Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 29.11.2017)(Hyvää virkakieltä)

Jälkiperäinen valvonta ‒ järkiperäinen ilmaus? (13.1.2017)(Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 13.1.2017)(Hyvää virkakieltä)

Viitattu säädös ja väitetty rikos (21.6.2017)(Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 21.6.2017)(Hyvää virkakieltä)

Raevaara, Liisa
Lukijan puhuttelua vai yleisiä ohjeita? (29.3.2017) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 29.3.2017 (Hyvää virkakieltä)

Suullinen asiointi – räätälöintiä ja yhteistä toimintaa (26.10.2017) (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 26.10.2017 (Hyvää virkakieltä)

Räsänen, Matti
Säädöskielen ohjeita (8.3.2017). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 8.3.2017 (Hyvää virkakieltä)

Tiililä, Ulla
Arvokasta vai asiallista ja selkeää virkakieltä? (4.10.2017). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 4.10.2017 (Hyvää virkakieltä)

Hallinnon uusin tekstilaji on lupaus (31.1.2017). (Ilm. myös: Virallinen lehti. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2110. 30.1.2017 (Hyvää virkakieltä)

Kielen kehittämistä kolmesta suunnasta  (7.12.2017) (Kirjoitus on ilmestynyt Kelan intranetin Kieliposti-palstalla 7.12.2016)

Minne menet virkakieli? (12.12.2017)

Palaa otsikoihin

Virkakielestä mediassa

Laaksonen, Marianne
Kansalaiset kaipaavat selkeämpää sote-viestintää (22.6.2017)
Sinuttelu ja teitittely puhuttaa tutkijoita (15.6.2017)
Sotesta puhutaan virkamiesten suunnittelukielellä (2.8.2017)

Piehl, Aino
EU:n virkakielikö syynä brexitiin?
(3.3.2017)
Ravintoloille helpommat ohjeet Eviralta (15.5.2017)
Ruotsin tasa-arvokeskustelua hallitsee hen-pronomini, eivät virkanimikkeet (2.10.2017)
Sote-viestintäryhmä kuuli Kotusta
(23.5.2017)
Tehokasta kirjeidentekoa?
(3.11.2017)

Raevaara, Liisa
Virastot ovat tekstitehtaita (30.1.2017)
Kuntavaalit 2017 selkokielellä (7.2.2017)
Virkakielen ongelmat piilevät tekstien tekemisen prosesseissa (2.5.2017)

Tiililä, Ulla
Virastokieli on siunaus ja kirous (13.2.2017)
Sote-kiire haittaa lakipaketin arviointia (17.3.2017)

Palaa otsikoihin

Virkakielestä muilla Kotuksen sivuilla

Piehl, Aino
Kela ei enää palkkaa lakimiehiä vaan juristeja
(10.11.2017)
Milloin naiset lakkaavat olemasta esimiehiä? (19.5.2017)
Uusi kirja sosiaali- ja hoitoalan kielestä (13.10.2017)

Palaa otsikoihin

Kielipolitiikasta mediassa

Räsänen, Matti
Presidentti Niinistöltä lausuma päivystysuudistuksen kielikysymykseen (9.1.2017)
Selvitys kaksikielisten kuntien kielitilanteesta (11.1.2017)
Kuvausta Helsingin kielimaisemasta (18.1.2017)
Saamen kielet hyötyisivät dupatuista lastenelokuvista (30.1.2017)
Saamen kielipesässä lapsi oppii sukunsa äidinkieltä (1.2.2017)
Saamelaisperheille tarjolla heikosti omakielisiä palveluita (6.2.2017)
Esite perustuslaista viittomakielellä (13.2.2017)
Hoitopaikan valintaan tarjolla tietoa myös viittomakielellä (13.2.2017)
ela julkaissut tulkkauksen etäpalvelun verkkosivut viittomakielellä (17.2.2017)
Kela julkaisee tietoa etuuksista usealla kielellä (20.2.2017)
Oikeusministeriö on julkaissut kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman (1.3.2017)
Suomalaisten kapea kielitaito huolettaa (2.3.2017)
Yle ei julkaise englanninkielistä vaalikonevideota (3.3.2017)
Suomen kielivarannosta tehdään selvitys (6.3.2017)
Oikeusministeriö julkaisee tietoa kuntavaaleista useilla kielillä (7.3.2017)
Kieltenopetus alkamaan varhemmin (10.3.2017)
Latviassa vieraskieliset nimet kirjoitetaan latviaksi (20.3.2017)
Arabia kolmanneksi suurin vieras kieli (30.3.2017)
Kunnallisvaaliehdokkaiden kielijakauma peilaa väestön kielijakaumaa (4.4.2017)
Kieli liittyy korkeakoulupolitiikkaan moniulotteisesti (18.4.2017)
Yle kokeilee suorana lähetettävän keskusteluohjelman tekstittämistä (20.4.2017)
Toisen kotimaisen kielen vapaaehtoinen opiskelu kaavailtavana (2.5.2017)
Saamen kielilakiin muutoksia maakuntauudistuksen vuoksi (8.5.2017)
Ruotsin kieli liittyy olennaisesti Suomen historiaan ja kulttuuriin (12.5.2017)
Oulun kirjailijaseura jakaa monikielisen kirjallisuuspalkinnon (15.5.2017)
Joka neljäs kunta osallistuu kieltenopiskelun varhentamiskokeiluun (16.5.2017)
Maahanmuuttajien kieliympäristö kaipaa uutta tarkastelua (23.5.2017)
Keskittyneet mediamarkkinat uhka myös vähemmistökieliselle viestinnälle (30.5.2017)
Muumimaailman esityksiä viittomakielellä (1.8.2017)
Vieraskielisten määrä kasvaa koulutuksessa (7.8.2017)
Suomi ei välttämättä taivu ravintolatyöntekijältä (10.8.2017)
Kirja karjalan kielestä (1.9.2017)
Pieniä kieliä ei uhkaa englanti vaan lähin valtakieli (7.9.2017)
Hallitus jakoi lehtitukia (8.9.2017)
Pohjoisaamen kielipesään ei löydy työntekijöitä Enontekiöllä (8.9.2017)
Suomalaisten kielitaito hupenee (11.9.2017)
Kelan saamenkielisten palveluiden kysyntä vähäistä (14.9.2017)
Espoo ottaa englannin kolmanneksi asiointikielekseen (18.9.2017)
Karjalan kieli soveltuu moderniin aikaan (18.9.2017)
Saamen kielten kirjoitusmerkistö ongelma Kelan asiointipalvelussa (19.9.2017)
Viittomakielen tulkkien tarve vähenee (2.10.2017)
Kielelliset oikeudet turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (9.10.2017)
Englanti asiointikielenä herättää keskustelua (12.10.2017)
Rovaniemen kaupungille rahaa saamen kielen opetukseen (16.11.2017)
Suunnitelmissa saamen kielen opetusta saamelaisalueen ulkopuolella (17.11.2017)
HUS halutaan tavaramerkiksi kaikilla kielillä (22.11.2017)
Kansalaisille tietoa ja apua lakiasioissa? (22.11.2017)
Saamen Kielikaltion toiminta uhkaa loppua keväällä 2018 (27.11.2017)
Kveenin kielen puhujia on enää parituhatta (29.11.2017)
Nyt on viime hetki elvyttää karjalan kieli (8.12.2017)Raportti Suomen kielivarannon tilasta ilmestynyt
(13.12.2017)
Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta ilmestynyt (15.12.2017)
Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan seurantaraportti ilmestynyt (15.12.2017)

Tervonen, Riikka
Sano se saameksi -projektille tiedonjulkistamisen valtionpalkinto (15.9.2017)

Palaa otsikoihin

Yleiskielen seuranta

http://www.kotus.fi/kielitieto/kielenhuolto_kielitoimistossa/yleiskieli/yleiskielen_seuranta

Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 9 / Riitta Korhonen
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 10 / Riitta Korhonen
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 11 / Liisa Raevaara
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 12
/ Teijo Kemppainen
Yleiskielen seuranta: talkoohavaintoja 13
/ Anna-Rosa Polso

Palaa otsikoihin

Språknytt

Närpes och Larsmo fick finska vägnamn (3.1.2017)
Fiikata är årets sverigefinska ord (5.1.2017)
Ny version av Svenskt lagspråk i Finland (9.1.2016)
Ny finsk-svensk arbetsmarknadsordlista på webben (18.1.2017)
Kenneth Hyltenstam får titeln hedersdoktor (24.1.2017)
Institutet för språk och folkminnen får ny generaldirektör (27.1.2017)
Alice och Oscar var populärast i Sverige 2016 (31.1.2017)
Samernas nationaldag firas den 6 februari (6.2.2017)
Myndighetsspråk på Youtube och på vår webbplats (6.2.2017)

I Finland talas över 150 modersmål (21.2.2017)
Antalet sverigefinnar ökar (24.2.2017)
Dialektordboken presenteras på video (1.3.2017)
Svenska Akademiens språkvårdspris till Eivor Sommardahl (17.3.2017)
Den 23 mars är Nordens dag (23.3.2017)
Adrian och Ellen var populärast 2016 (29.3.2017)
Översättning och språkvård tema på språkvårdsdagen 2017 (29.3.2017)
Hagforsmedaljen till Ylva Forsblom-Nyberg (30.3.2017)
Video om Stora finsk-svenska ordboken på Youtube (12.4.2017)
Dags att anmäla sig till språkvårdsdagen! (21.4.2017)
Förslaget till ny namnlag överlämnas till justitieministern (2.5.2017)
Dialektordboken instagrammar (12.5.2017)
Klarspråkskristallen till Södertörns tingsrätt (12.5.2017)
Ny upplaga av Svenska skrivregler (12.5.2017)
Språkinstitutet söker två språkvårdare (2.6.2017)
Video om mediespråkvård (2.6.2017)
Christoffer Herberts fick Yles språkpris (7.6.2017)
Språk- och namnvård sommaren 2017 (20.6.2017)
Språkinstitutet vill bevara efternamnsskyddet (22.6.2017)
Mona Forsskåhl tillträder som professor den 1 augusti (1.8.2017)
Maria Vidberg fick tjänsten som namnvårdare (15.8.2017)
Helsingfors fick ny namnkommitté (22.8.2017)
Språkinstitutet rekommenderar namnet Livsmedelsverket
(24.8.2017)
Vasa universitet får språkcenter (30.8.2017)
Den finska språkvården finns på Facebook (4.9.2017)
Språkinstitutet på Kommunmarknaden (8.9.2017)
Språk i Norden utkom med nytt nummer (13.9.2017)
Namnlagen till riksdagen (25.9.2017)
Tre viktiga ordböcker på samma webbplats (25.9.2017)
Nya ord i Stora finsk-svenska ordboken (28.9.2017)
Maria Fremer är ny myndighetsspråkvårdare (29.9.2017)
Språknämnderna ordnar seminarium (2.10.2017)
Kyrkan är Årets klargörare 2017 (18.10.2017) 
Finskan och isländskan stärks i Nordiska rådet (3.11.2017)
Finländsk litteratur på årets nordiska biblioteksvecka (13.11.2107)
Nya artiklar i ordboken över äldre finskt skriftspråk (17.11.2017)
Fråga språknämnderna! (17.11.2017)
Finsk-estnisk ordbok utkommer på nätet (17.11.2017)
Nya artiklar i den finska dialektordboken (1.12.2017)
Sisu valdes till Suomen sana  (5.12.2017)
Det digitala Namnarkivet öppnar den 11 december (11.12.2017)
Ny bok om finlandssvenskan och Hugo Bergroth
(12.12.2017)
Första delen av den finsk-somaliska ordboken publicerad
(15.12.2017)
Dialektordboken utökas med drygt 2 000 nya ord
  (15.12.2017)
Presidenten stadfäste den nya namnlagen (21.12.2017)

Palaa otsikoihin

Språkspalter

Palaa otsikoihin

Finland 100 år

/ Bianca Holmberg

Palaa otsikoihin

God fortsättning

När tar julen slut? (4.1.2016)

Palaa otsikoihin

Kommuntorget

Vidberg, Maria
Idrottshallar och sponsornamn (3.1.2017)
Livskraft och välfärd i kommunal namngivning (24.5.2017)
Verktyg för att vässa språket (27.9.2017)
Språkliga hjälpmedel vid namnplanering (21.11.2107) 

Palaa otsikoihin

Månadens dialektord

jopplig (2.1.2017)
nöjsam (1.2.2017)
dryg (2.3.2017)
modda (3.4.2017)
pajna (2.5.2107)
cedera (1.6.2017)
birrog (14.8.2017)
dödmöss (23.10.2017)
frisk (15.11.2017)
pjasa (19.12.2017)  Palaa otsikoihin

Månadens nordiska ord

skyderi (16.1.2017)
kose seg (26.1.2017)
blå mandag (15.2.2017)

klár (15.3.2017)
sommerfugl (18.4.2017)
spørjegransking (15.5.2017)
gulerod (14.6.2017)
lapskaus (2.8.2017)
bolig (4.9.2017)
forstyrrelse (2.10.2017)
snop (1.11.2017)
forretning (1.12.2017)

Palaa otsikoihin

Plock ur Ordförrådet

årsberättelse (5.1.2017)
Genitiv av ord på -ce (25.1.2017)
alla hjärtans dag (9.2.2017)
sallad (17.2.2017)

Palaa otsikoihin

På tal om språk

Holmberg, Bianca
1917: Finlandssvenska lägger grunden för den finlandssvenska språkvården
(31.1.2017)
1921: Finland får sin första släktnamnslag (28.2.2017)
1942: Svenska språknämnden tillsätts (28.4.2017)
1950-talet: Dialektinspelningarna börjar (31.5.2017)
1960-talet: Ovälkommet, ovårdat och obehövligt i svenska språket (26.6.2017)
1976: Forskningscentralen för de inhemska språken grundas (31.7.2017)
Fästing (23.8.2017)
1980-talet: Språkbruk speglar samtiden (31.8.2017)
1990-talet: Lexikografins årtionde (28.9.2017)
00-talet: Handlingsprogrammens och språkpolitikens decennium (31.10.2017)
2010-talet: Pipsa, mössöron och kronklata publiceras på nätet (27.11.2017)
Lucia (13.12.2017)
Vintersolståndet (21.12.2017)
Politik, mattrender och livsstil på nyordslistan (27.12.2017)
Menlösa barns dag (28.12.2017)

Martola, Nina
Att googla språket (13.3.2017)
Myggor och krankar (26.5.2017)
Tjuvnyp (9.8.2017)
Tjocka släkten (16.10.2017)
Lämna (13.11.2017)

Vidberg, Maria
Johanne och midsommar (20.6.2017)
Ortnamn på Jul- (20.12.2017)

Äikäs, Monica
Första hjälpen (7.3.2017)
En så kallad fråga (30.3.2017)
Bredden på strecket (10.5.2017)

Palaa otsikoihin

Språket lever

Språkinstitutet på Youtube (6.3.2017)
Norra Europas enda professor i romska studier intervjuas (15.3.2107)
vara på datorn (21.3.2017)
Arabiska är det tredje största främmande språket (29.3.2017)
Film om digitaliseringen av namnarkivet (3.4.2017)
Sisuradio: Inslag om Stora finsk-svenska ordboken (12.4.2017)
Namnval och namntrender (2.5.2017)
Serien Skam och nordisk språkförståelse (5.6.2017)
Språkets vackraste ord? (15.6.2017)
Norden – en språklig föregångsregion (1.8.2017)
Läs om ortnamnsbruket i Helsingfors (15.8.2017)
Tre miljoner ortnamnssedlar digitaliseras (21.8.2017)
I vilka sammanhang används hen? (25.8.2017)
Intervjuer om dialekter och finlandismer (5.9.2017)
Vi firar internationella översättardagen (29.9.2017)
Skämtsamt du, sakligt ni före du-reformen (9.10.2017)
Ordtest, dialekter och språkråd på danska (19.10.2017)
Lantmäteriverket lanserade lättläst karta (20.11.2017)
Språkliga adventskalendrar (1.12.2017)
Språkkolumn om hashtaggar (13.12.2017)
Nyord i radio (28.12.2017)

Palaa otsikoihin

Språkinstitutet bloggar

Gustafsson, Anna Maria
Hva skjer?! (16.1.2017)
Vilse bland semlorna (9.2.2017)

Holmberg, Bianca
1935: President nyårstalar (31.3.2017)
Chokosås, sa jag! (20.4.2017)
Emojispråk för språknördar (25.10.2017)
Extremt sociala medier (8.6.2017)
Går du strumpfota? (15.6.2017)
Jag fyllde sufurian och handlade på sokon (20.2.2017)
Ord som skimrar (30.5.2017)
Oväntade ordvändningar (14.9.2017)
Språk du inte visste fanns (i Finland) (8.11.2017)
Språket berör dig! (14.3.2017)
Språkliga nyheter från förr (24.1.2017)

Martola, Nina
Förbjudet att slå rökare (30.1.2017)
Finländska ord (18.12.2017)
Vad är det som förenar Århus, Västerås och Åminne? (3.10.2017)

Rönnbacka, Maria
Dynttona och dalagobbar (10.1.2017)
En ordboksredaktörs utmaningar (1.3.2017)

Vidberg, Maria
Byggnaden och biblioteket kan ha varsitt namn (4.1.2017)
Centrumbiblioteket behöver ett fungerande svenskt namn (3.1.2017)

Westerberg, Pia
Ja jaksaa int orka! (6.9.2017)
Språkväxlar (6.4.2017)

Äikäs, Monica
Spridda språkliga iakttagelser (8.5.2017)

Palaa otsikoihin

Kotuksen uutiset

Heikkinen, Vesa
Hyvää tammikuuta! (9.1.2017)
7 000 seuraajaa Twitterissä (16.1.2017)
Sanoin saavutettu -sivut avattu (31.1.2017)
Säädöskielen ohjesivut julkaistu (2.2.2017)

Suomen sana -kilpailu hyvässä vauhdissa (13.2.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1920-lukuun (28.2.2017)
Kuukauden kirja -sarja alkaa (9.3.2017)
Kotus tsättää (21.3.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1930-lukuun (31.3.2017)
Tsättäämiskokeilu alkanut hyvin (3.4.2017)
Suomi–ruotsi-suursanakirja nyt verkossa (4.4.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1940-lukuun (28.4.2017)
Uudenvuodenpuheiden ”hermosota” ja muita kovia sanoja (28.4.2017 13.29)
Tarja Heinosesta Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja (5.5.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1950-lukuun (31.5.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1970-lukuun (3.8.2017)
Verkkolehti Språkbruk ei toimi (18.8.2017)
Suomen sana -kilpailussa Suomea tarkastellaan monelta kantilta (14.3.2017)
Tsätissä vastataan nyt myös kieli- ja nimikysymyksiin (25.4.2017)
Suomen sana -kilpailu kiihtyy (6.5.2017)
Karjalan kielen sähköisiä kokoelmia avattu (16.5.2017)
Tsättikuulumisia (1.6.2017)
Suomen kielen lautakunta: Yhteiskunta tarvitsee kaksipäiväisen äidinkielen ylioppilaskokeen (12.6.2017)
Kielikello 2/2017 ilmestynyt (13.6.2017)
Kotuksen kesäaikatauluja (22.6.2017)
Suomen sana -kilpailu käynnissä syyskuun loppuun asti (4.8.2017)
Tsätti palaa kesätauolta (7.8.2017)
Kotus-kanavalla jo lähes sata videota (24.8.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1980-lukuun (31.8.2017)
Digitaalinen Nimiarkisto avautuu joulukuussa (14.9.2017)
Kotuksen sanakirjoja Eurooppalaisessa sanakirjaportaalissa (26.9.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1990-lukuun (28.9.2017)
Kielen ilo marraskuussa (29.9.2017)
Kielikello ilmestyy pian vain verkossa (3.10.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 2000-lukuun (31.10.2017)
Kielen ilo -seminaarin ohjelma julki  (1.11.2017)
ysy kielestä! Lomakkeet nyt verkossa (16.11.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjasta nyt verkossa väli a–osviitu (17.11.2017)
Suomi–viro-suursanakirja verkkoon (17.11.2017)
Kielen ilo -seminaari herätti tunteita laidasta laitaan (24.11.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 2010-lukuun (30.11.2017)
Suomen sana on sisu (5.12.2017)
Digitaalinen Nimiarkisto avattu (11.12.2017)
Sanoin saavutettavissa: näkymiä vuoteen 2117
(14.12.2017)
Viimeinen painettu Kielikello ilmestyi (20.12.2017)

Leppoisan vuodenvaihteen toivotus (20.12.2017)

Klemettinen, Riina
Kielitoimiston sanakirjaa päivitetty (28.2.2017)

Onkamo, Ulla
Kotus Kuntamarkkinoilla 13. ja 14. syyskuuta (7.9.2017)

Syrjänen, Suvi
Kotus Elintarvikevirasto-nimen kannalla (24.8.2017)
Aamunkoista homosaatioon ‒ ja mitä vielä? (25.9.2017)
Kotus järjestää avoimen yleisötsätin (5.10.2017)
”Sukunimi? Etunimi?” -teos verkkoon (7.11.2017)
Suomen murteiden sanakirja sai uusia sana-artikkeleita (30.11.2017)

Vuoden sanat julkaistu (18.12.2017)

Tervonen, Riikka
Ruotsin akatemian kielenhuoltopalkinto Eivor Sommardahlille (17.3.2017)

Tiililä, Ulla
Etuuspäätöksistä kuolintodistuksiin (13.10.2017)

Uusikoski, Risto
Suomen kielen lautakunta: Aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksen laatu on varmistettava (11.1.2017)
Viimeiset tiedonhakutehtävät julkaistu (11.1.2017)
Kotuksen kirjaston esittelyvideo julkaistu (20.2.2017)
Suomen sana -kilpailu: jo yli neljäsataa ehdotusta (3.4.2017)
Koettele kielitietouttasi uudessa Pätemisvisassa (27.4.2017)
Käyttöopastusvideoilla Kielitoimiston sanakirja tutuksi (15.5.2017)
Luotettavuus on tärkein arvomme (1.8.2017)
Yleiskielen seuraaminen kiinnostaa (29.5.2017)
Video-opastusta Vanhan kirjasuomen sanakirjan käyttöön (12.6.2017)
Kotus vastustaa äidinkielen ylioppilaskokeen lyhentämistä (20.6.2017)
Kotus kannattaa sukunimisuojan säilyttämistä (21.6.2017)
Sanoin saavutettu: näkymiä 1960-lukuun (21.6.2017)
Kotuksen verkkopalvelut tutuiksi esittelyvideon avulla (22.6.2017)
Kotus palaa kesälaitumilta (1.8.2017)
Suomen sana -kilpailun finalistit valittu (10.10.2017)
Kuinka tyytyväinen olet Kotuksen palveluihin? (17.10.2017)
Uusilla videoilla esitellään Kotuksen arkistoja (18.10.2017)
Kotuksen toimintaan ollaan tyytyväisiä (9.11.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan päätoimittajat muistelevat videoblogissa (27.11.2017)
Suomen ruotsalaismurteiden sanakirja sai uusia sana-artikkeleita (15.12.2017)
Suomi–somali-sanakirjan alkuosa julkaistu (15.12.2017)
Kieliuutisten vuosi 2017  (20.12.2017)

Palaa otsikoihin

Abstraktit

Heikkilä, Elina
Wastanotta, wastan otta ja otta wastan: vanhan kirjasuomen yhdysverbien ja partikkeliverbien rajankäyntiä sanakirjatyössä // Abstraktit / XLIV Kielitieteen päivät 2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. S. 9. https://www.jyu.fi/en/congress/ktp2017/ohjelma/ktp2017_abstract_book.pdf

Korhonen, Riitta
Kurkistuksia kielimuotojen rajamaastoon: yleiskielitalkoisiin lähetetyt havainnot. Soveltavan kielitieteen syyssymposium 10.–11.11.2017 Turussa. http://www.utu.fi/fi/sivustot/afinla2017/ohjelma%20ja%20abstraktit/Documents/AFINLA2017_Abstraktikirja.pdf s. 128–129

Korhonen, Riitta – Alho, Irja
Kieliopin konkreettinen merkitys äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksessa. Kasvatustieteen päivät 30.11.–1.12.2017 Rovaniemellä. https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=b856de58-b34f-4007-8bb7-3452ea18dbc5 s. 55

Kielioppi on kielioppi on kielioppi – Luokanopettajien näkemyksiä kieliopin opettamisesta kyselytutkimuksen valossa. Yleisen kielitieteen päivät Jyväskylässä. https://www.jyu.fi/en/congress/ktp2017/ohjelma/ktp2017_abstract_book.pdf s. 3.

Laanti, Taru
Ord och sammansättningsled av svenskt ursprung i Vanhan kirjasuomen sanakirja // Abstracts / 14. konference om Leksikografi i Norden 30. maj. – 2. juni 2017. Reykjavik: Nordisk forening for leksikografi & Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. S. 20. http://www.arnastofnun.is/solofile/1017116

Lauerma, Petri
1800-luvun kirjasuomi ja Martti Rapola tämän julkaisemattoman sanakokoelman valossa // Abstraktit / XLIV Kielitieteen päivät 2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. S. 28. https://www.jyu.fi/en/congress/ktp2017/ohjelma/ktp2017_abstract_book.pdf

Finska språkets lånordförråd i ljuset av Martti Rapolas ordsamling // Abstracts / 14. konference om Leksikografi i Norden 30. maj. – 2. juni 2017. Reykjavik: Nordisk forening for leksikografi & Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. S. 16–17. http://www.arnastofnun.is/solofile/1017116

Paikkala, Sirkka
Suomen hallintoalueet ja niiden nimet / Soomõ halduspiirkunnaq ja näide nimeq. - Konverents Haldusjaotuse ajaloost Võrumaal, Eestis, Liivimaal. 26.10.2017. Karilatsis Põlva talurahvamuuseumis. Teesid.

Räsänen, Matti
Aikasarjoja – Suomen kielitilanne 1800-luvun lopulta nykyhetkeen tilastollisen tiedon valossa // Abstraktit / XLIV Kielitieteen päivät 2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. S. 49. https://www.jyu.fi/en/congress/ktp2017/ohjelma/ktp2017_abstract_book.pdf

Sandström, Caroline
Finlandssvenska dialektordböcker i ljuset av insamlat material // Abstracts / 14. konference om Leksikografi i Norden 30. maj. – 2. juni 2017. Reykjavik: Nordisk forening for leksikografi & Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. S. 8. http://www.arnastofnun.is/solofile/1017116

Tiililä, Ulla

Kirjoitetut ja kirjoittamattomat lait virkatekstien taustalla. Kirjoittamisen tutkimuksen päivät Jyväskylässä 17. −18.5.2017. https://www.jyu.fi/en/congress/kirtut2017/ohjelma

Tekstualisoituminen megatrendinä. AFinLan syyssymposiumi Turussa 10.−11.11.2017. http://www.utu.fi/fi/sivustot/afinla2017/ohjelma%20ja%20abstraktit/Sivut/home.aspx

Palaa otsikoihin

Esitelmät

Onkamo, Ulla
Osoitenimet toimiviksi ‒ Millaisia apuvälineitä Kotus tarjoaa? (Ulla Onkamon esitelmä Kuntamarkkinoilla 13.9.2017).

Tiililä, Ulla
Tunteet asiakasviestinnässä. Miten välttää loukkaava ja tyly kieli? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsingissä 19.−20.1.2017. https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat-2017

Sote-palveluiden viestintä ja kieli: mitä asioita viestinnässä pitää huomioida? Uudistuva sosiaali- ja terveysala: kansalaisen vapaus, vastuu ja oikeudet. 9.11.2017 http://www.metropolia.fi/ajankohtaista/tapahtumat/seminaarit/arkisto-2017-2018/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5803&cHash=469be03cf107d70acd8bb64b5e9eb4e6

Palaa otsikoihin

Kotus-blogi

Forsberg, Ulla-Maija
Stadin slangi 1910-luvulla (31.1.2017 13.16)
Stadin slangi 1920-luvulla (28.2.2017 11.17)
Stadin slangi 1930-luvulla (31.3.2017 11.32)
Stadin slangi 1940-luvulla (28.4.2017 13.31)
Stadin slangi 1950-luvulla (31.5.2017 13.32)
Stadin slangi 1960-luvulla (21.6.2017 13.20)
Stadin slangi 1970-luvulla (3.8.2017 14.24)
Stadin slangi 1980-luvulla (31.8.2017 14.08)
Tervetuloa ysärille (5.10.2017 10.32)
2117. Sata vuotta on aika, jonka päähän voi melkein nähdä (14.12.2017 13.38)

Heikkinen, Vesa
Elämän valttikortit (31.8.2017 14.01)
Jonnet ei muista Jonnee? (23.5.2017 14.01)
Kansan julistus (31.1.2017 13.14)
Kestävyysvaje (7.9.2017 13.37)
Kieli ja yhteiskunta (28.9.2017 13.48)
Kotuslaisilta videoblogeja (16.2.2017)
Manillaköysi nyt (31.5.2017 13.34)
Mä vaan däbään (6.4.2017 9.37)
Pitkät sanat, eivät pitkästyttävät (28.2.2017 11.15) (Kotus-vlogi)
Satavuotias sanasampo, tekstitehdas (14.12.2017 13.38)
Sisun tie Suomen sanaksi (5.12.2017 10.00)
Somen synnytystalkoot
(24.8.2017 12.30)
Suvakki (23.3.2017 12.35)
Tasa-arvohaaste
(19.9.2017 9.07)
Valtavaa pönötystä 1970-luvun tapaan (3.8.2017 14.38)
Valtiosihteeri peräkontissa (30.11.2017 13.30)
Vihapuheen vuosi 2016 (12.1.2017 15.51)
Viisaasti vihaa vastaan (2.10.2017 13.43)

Holmberg, Bianca
Styroksia ja murresanoja (15.3.2017 13.08)

Juva, Kersti
Täältä tullaan (27.4.2017 13.40)(Ulkopuoliset bloggaajat)
Osta kaksi ja saat kolme! (7.6.2017 10.16)(Ulkopuoliset bloggaajat)
Saamisen salat (14.9.2017 12.04)(Ulkopuoliset bloggaajat)

Kemppainen, Teijo
Monipuolinen mutta jäykkä Areena (5.9.2017 13.03)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Korhonen, Riitta
Toimittaja – haluatko idoliksi? (3.5.2017 9.11)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Lukka, Kallas
Suuri sukunimimullistus (31.8.2017 13.58)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Nissinen, Mirja
Uusi kieli räjäyttää tajunnan (30.3.2017 13.17)

Onkamo, Ulla
Elinvoima ei kasva elinvoima-sanaa viljelemällä (21.3.2017 10.48)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Kuta koulu kovempi, sitä nimi oudompi (18.1.2017 10.00)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Nimien perustelut puntarissa (18.12.2017 10.31)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
No nyt! Tämä. (11.4.2017 10.00)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Paajanen, Ilona
Eroottista imua, likaisia ajatuksia (17.8.2017 14.31)
Huvittavan petolliset ystävät (15.2.2017 13.27)
Sekoitelmien poikamies (10.5.2017 11.40)

Peltomaa, Amanda
Tositöitä ja unelmahommia
(28.8.2017 9.28)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Polso, Anna-Rosa
Virka-aikavauvoja ja bokashi-kompostointia (4.9.2017 9.54)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Pyhälahti, Minna
Ilotulitteiden iloiset nimet (2.2.2017 11.11)
Korttipakka ja Kielitoimiston sanakirja (15.5.2017 14.15)
Kun suomalaiset rakastuivat nyhtöön (3.4.2017 14.10)
Merenneitoilua (19.9.2017 13.04)
Nörtti – ihminen ollenkaan? (31.10.2017 13.36)
Ostakaa saippuaa (4.9.2017 12.59)
Petsit, nuo söpöt pienet muoviotukset (20.6.2017 11.00)
Robin snäppäilee, Nina lankuttaa (5.10.2017 13.58)
Sahasää ja mää (9.1.2017 10.34)
Särmä tyyppi laulaa särmässä kuorossa (7.3.2017 11.06)
Tuhlaajapoika pilaa mahdollisuutensa mutta pelastuu sittenkin (14.12.2017 10.27)

Saarnisto, Petra
Liian hävytön kartalle (15.6.2017 13.29)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Syrjänen, Suvi
Apua mä kuivun! (9.5.2017 11.5)
Käytätkö chatia vai tsättiä? (21.3.2017 13.20)

Tervonen, Riikka
”Aineksien keruu on kiireimmiten suoritettava” (31.1.2017 13.15)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Ei vieläkään liian myöhäistä (21.6.2017 13.22)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Kirjeitä kentältä
(31.3.2017 11.28)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Koulutetut kerääjät ja vapaaehtoiset vastaajat (28.2.2017 11.16)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)
Kyllä lähtee (28.9.2017 13.47)(Satunnaisesti kirjoittava kotuslainen)

Uusikoski, Risto
dfdffd
(23.8.2017 9.47)
Ei millään pahalla (20.4.2017 13.33)
Esineeni laukovat itsestäänselvyyksiä (15.3.2017 13.58)
Jonkun lapselta jonkun äidille (11.5.2017 10.55)
Nakkisuklaa yhdistää makean ja suolaisen jännittävällä tavalla
(7.9.2017 11.28)
”Se näki tän prinsessan” (9.10.2017 12.07)
Suomi 100 pliis
(4.12.2017 12.01)
Toivota henkilölle X hyvää syntymäpäivää! (18.5.2017 13.49)

Palaa otsikoihin

Elävät päät-blogi

Heikkilä, Elina
48 vuotta vanhan kirjasuomen parissa (27.11.2017 10.35)
Eipäs, juupas, Agricola!
(31.3.2017 11.22)
Hääbudjetti kuriin 1600-luvun konstein (8.6.2017 9.10)
Onnentoivotus itseseisovaiselle Suomelle! (5.12.2017 10.23)
Ottakaa nämä sanat vastaan ilon kanssa (25.9.2017 11.45)
Suomenkielistä naisrunoilijaa jäljittämässä (osa 1) (7.3.2017 11.55)
Suomenkielistä naisrunoilijaa jäljittämässä (osa 2) (8.3.2017 9.10)
Äitin kielestä äidinkieleen (11.5.2017 10.23)

Heikkilä, Elina – Kuutti, Pirkko
Koulupojat puhuvat 1600-luvun suomea (16.2.2017 10.09)

Kauppinen, Jarkko
Päivä oli palavimmillaan (24.8.2017 11.07)

Nissinen, Sanna
Meidän racas isäm-maa (17.1.2017 13.24)
Reformaatiosta uskonpuhdistukseen (6.4.2017 10.36)

Nissinen, Sanna – Heikkilä, Elina
Luteraanit ja muut evankeliumilliset kristityt (31.10.2017 9.23)

----

Ei ihan perusadjektiiveja (11.1.2017 11.12) / Eeva Öörni (Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia)
Vertailua ilman vertailukohtaa (29.3.2017 13.03) / Ilpo Piiroinen (Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia)
Onko Yle Uutisluokka hyvä nimi? (4.5.2017 11.44) / nimimerkki ”Editoiva toimittaja” (Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia)
Voisiko käännöskukkakin kaunistaa kieltä? (10.5.2017 11.29) / Eeva Öörni
Kokemus kilpistyy? (29.5.2017 9.09) / nimimerkki ”Anna Huuti” (Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia)

---

Korrelaatista undulaattiin (10.1.2017 12.38) / Anna Huhtamäki (Äikät)
”Lukeminen on tylsää” (6.2.2017 12.50) / Elsa Hartman
(Äikät)
Me puhumme eri kieltä (6.3.2017 14.23) / Marika Nironen (Äikät)
Sanavarasto on nuoren työkalupakki elämää varten (16.5.2017 10.02) / Jari Hiltunen (Äikät)
Sääntöjä, sääntöjä, sääntöjä (14.6.2017 9.35) / Katariina Knuutinen (Äikät)
Sahanpurua ja partisiippirakenteita (25.9.2017 11.39) / Anna Alatalo (Äikät)
”Luuserit ne puskista huutelee” (3.10.2017 9.20) / Katariina Knuutinen (Äikät)
Luokkahuoneen ulkopuolella (16.10.2017 11.19) / Katariina Knuutinen (Äikät)
Lukutaito on vapautta (16.11.2017 11.45) / Elsa Hartman (Äikät)

Palaa otsikoihin

Kotus-kanava

/ Tuotanto: Vesa Heikkinen, Suvi Syrjänen ja Risto Uusikoski [tekijätiedot ovat kunkin videon lopussa]

Kotus-kanavalla Youtubessa esitellään Kotuksen toimintaa ja palveluja.

Kotus-kanava Youtubessa

videoita 52 + 4 kpl

Myndighetsspråkvård och klarspråk (6.2.2017)
Koulupojat puhuvat 1600-luvun suomea (16.2.2017)
Kirjaston esittelyvideo (20.2.2017)   
Pitkät sanat, eivät pitkästyttävät  (28.2.2017)   
Presentation av Ordbok över Finlands svenska folkmål (28.2.2017)   
Laulua mansiksi vuodelta 1905  (28.2.2017)  
E. A. Saarimaa muistelee Ilmari Jäämaata (28.3.2017) 
E. A. Saarimaan muistotilaisuus 6.2.1966 Johanneksen kirkossa (28.3.2017)   
Vesa Heikkinen: Mä vaan däbään (Kotus-vlogi) (6.4.2017)   
Presentation av Stora finsk-svenska ordboken (12.4.2017)   
Professori Lauri Hakulisen haastattelu vuodelta 1960 (26.4.2017)   
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 1 – Yleisesittely  (5.5.2017)  
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 2 – Perushaku: etsi hakusanoista (5.5.2017)   
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 3 – Etsi koko tekstistä, ns. yksinkertaisempi tapa  (5.5.2017) 
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 4 – Tarkennettu haku: Etsi koko tekstistä (myös taivutusmuotoja) (5.5.2017)  
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 5 – Tarkennettu haku: Etsi selitteistä (5.5.2017)   
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 6 – Tarkennettu haku: Etsi esimerkeistä (5.5.2017)  
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 7 – Entä jos etsimääsi sanaa ei löydy?   (5.5.2017)  
Kielitoimiston sanakirjan ohjevideo 8 – Taivutus  (5.5.2017)  
Helmi Virtarannan haastattelu 16.6.1998 (31.5.2017)   
Pertti Virtaranta kertoo kielentutkijan kesästä 21.9.1963 (31.5.2017)   
Kielivartio 8.12.1964: "Voiko joku joutua auton yliajamaksi" (31.5.2017)   
Språkvården och medierna (2.6.2017)   
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 2 – Perushaku (12.6.2017)   
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 2 – Perushaku12.6.2017    Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 3 – Artikkelityypit
(12.6.2017)   
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 4 – Artikkelin rakenne I (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 5 – Artikkelin rakenne II
(12.6.2017)   
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 6 – Artikkelin rakenne III
(12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 7 – Artikkelinäkymät
(12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 8 – Tarkennettu haku: yleiskatsaus (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 9 – Tarkennettu haku hakusanalla (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 10 – Tarkennettu haku sanaluokan ja käyttöalan mukaan (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 11 – Tarkennettu haku alihakusanoista (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 12 – Tarkennettu haku merkityksenselitteistä (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 13 – Tarkennettu haku vanhoista leksikoista (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 14 – Tarkennettu haku esimerkeistä ja yhdistelmähaku (12.6.2017)
Vanhan kirjasuomen sanakirjan opastusvideo 15 – Tarkennettu haku koko artikkelista (12.6.2017)
Sanapohdin-ohjelma (21.2.1967)(21.6.2017)
Kerralla purkkiin – näin syntyvät Kotuksen videot (22.6.2017)     22.6.2017    Kotuksen verkkopalvelut (22.6.207)
Fred Karlsson virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa 29.10.1980  (31.8.2017)  
Kuinka meille nyt lakia luetaan? (Yle, Kielikorva, 5.10.1981) (31.8.2017)   
Mitä nykysuomi on? (Yle, Kielikorva, 23.4.1980) (31.8.2017)   
Valtioneuvoston päätös viranomaisten kielenkäytön parantamisesta (1.11.1982) (31.8.2017)
Vesa Heikkinen: Kasarin kielikäänteitä Kotus-vlogi, 31.8.2017 (31.8.2017) 
Vesa Heikkinen: Kieli ja yhteiskunta (Kotus-vlogi) (28.9.2017)    
Tarja Heinosen haastattelu (23.11.2017
Tarja Heinosen haastattelu – lyhyt versio (23.11.2017)   
48 vuotta vanhan kirjasuomen parissa  (27.11.2017)   
Kielen ilo -seminaari Helsingin yliopistolla 24.11.2017 (1.12.2017)  
Äidinkielen tilanne sadan vuoden päästä (7.12.2017) (13.12.2017
Vesa Heikkinen: Satavuotias sanasampo, tekstitehdas (Kotus-vlogi, 14.12.2017) (14.12.2017)   

Digitaalisen Nimiarkiston videot (Digital Names Archive ja sen lyhyt versio, Archives and collections of the Institute for the Languages of Finland) ja sen lyhyt versio) / Suunnittelu Toni Suutari.Palaa otsikoihin