Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuluettelo 1976–2000


Esipuhe

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuluettelo 1976 - 2000 sisältää bibliografiset viitteet tutkimuskeskuksen julkaisuista ja tutkimuskeskuksen henkilökunnan kielitieteellisistä monografioista ja toimitteista. Mukana on viitteitä myös kansainvälisiin yhteisjulkaisuihin, joissa tutkimuskeskus on ollut tekijänä tai toimittajana.

Luettelo ei sisällä artikkeleiden bibliografisia viitteitä. Tiedot artikkeleista ovat saatavilla Arto-tietokannasta, joka sisältää tietoja kotimaisista aikakauslehtiartikkeleista ja kotimaisiin erikoisbibliografioihin kuuluvasta aineistosta. Arto-tietokanta on käytettävissä mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjaston asiakaspäätteen kautta. Julkaisut on luokiteltu kielittäin siten, että tutkimuskeskuksen päätoimialat korostuvat.

Helsingissä 12.6.2000

Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ja Ritva Paananen

Palaa otsikoihin

SUOMEN KIELI – FINNISH

Palaa otsikoihin

Yleistä – In general

XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.-7.5.1994 / toimittaneet Riitta Kataja & Kristiina Suikkari ; toimituskunta, Kari Keinästö, Timo Lauttamus, Pauli Saukkonen, Irma Sorvali. - Oulu : Oulun yliopisto. - 255 s. (Acta Universitatis Ouluensis. Series B.
Humaniora ; 19)

Encyclopaedia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja. Ensimmäinen osa : Varallisuus- ja yritysoikeus / [toimittajat: Pirkko-Liisa Haarmann ... et al.] ; [kirjoittajat: Tiina Astola ... et al.]. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1994 (Gummerus). - LXXIX s., 1274 palstaa ; 25 cm (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; n:o 24) ISBN 951-855-135-9 (koko teos, 2-n.) ISBN (OSA): 951-855-136-7 (1/2-n.)

Encyclopaedia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja.Toinen osa : Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus / [toimittajat: Erkki J. Hollo, Heikki E. S. Mattila, Pekka Vihervuori] ; [kirjoittajat: Harri Dahlström ... et al.]. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys,1995 (Gummerus). - L s., 911 palstaa ; 25 cm + koko teoksen välihakemisto (22 s.)(Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; n:o 25) ISBN 951-855-135-9 (koko teos, 1/2-n.) ISBN (OSA): 951-855-137-5 (2-n.)

Encyclopaedia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja.Viides osa : Julkisoikeus : finanssihallinto-oikeus, hallinto-oikeus, itsehallintoyhdyskuntaoikeus, valtiosääntöoikeus, vero-oikeus ja lainvalmistelutiede / [toimittajat: Heikki E. S. Mattila ... et al.] ; [kirjoittajat: Pertti Ahonen ... et al.]. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - LVIII s., 1514 palstaa ; 25 cm (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; n:o 28) Liite: Koko teossarjan aakkosellinen hakusanasto : väliaikaishakemisto. ISBN 951-855-135-9 ISBN (OSA): 951-855-140-5

Hauska tutustua : amerikansuomalaisia tapaamassa / Pertti Virtaranta ; toim. Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. - 235 s. : kuv., nuott. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 651) ISBN 951-717-909-X (nid.)

Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta / [toimittaneet: Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni, Satu Tanner]. - Helsinki : Edita, 1996. - 333 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 86) ISBN 951-37-1836-0 (nid.)

Lehtinen, Marja - Karvonen, Pirjo - Rahikainen, Tarmo: Tekstikorpukset : raportti tekstikorpusten koostamisperiaatteista ja nykysuomen tekstiaineistojen tarpeellisuudesta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - 79 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 81)

Nikunen, Erja - Kuikka, Eila: Rakenteisten tekstien käsittelyjärjestelmistä. - Kuopio : [Kuopion yliopisto], 1994. - 83 s. ISBN 951-780-395-8 (nid.)

Pajunen, Anneli - Palomäki, Ulla: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta = Frequence analysis of spoken and written discourse in Finnish. 1. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1984 (VAPK). - [3], IV, 100, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 30). Abstract. ISBN 951-9475-41-9 (koko teos, nid.) ISBN 951-9475-42-7 (nid.)

Pajunen, Anneli - Palomäki, Ulla: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta = Frequence analysis of spoken and written discourse in Finnish. 2. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985 (VAPK) [2], 78, [1] s. : kuv. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 31) ISBN 951-9475-41-9 (koko teos, nid) ISBN (OSA): 951-9475-43-5 (nid.)

QUALICO : Third International Conference on Quantitative Linguistics : August 26-29, 1997, Helsinki, Finland / editors Pauli Saukkonen, Helena Suni. - Helsinki : Research Institute for the Languages of Finland, 1997. - 258 s. : kuv. Ohjelma ja esitelmien tiivistelmät 

Sanojen taivalta : puoli vuosisataa Sanakirjasäätiön toimintaa / toim. Tuomo Tuomi. - Helsinki : SKS, 1976 (Forssan kirjap.). - 100 s., 8 kuval. : kuv. (Suomi ; 121,2) ISBN 951-717-095-5 (nid.)

Suomeen suostuneita : kielimiehiä ja kulttuuripersoonia / Yli-Paavola, Jaakko (toim.) ; [haastattelut:] Pertti Virtaranta. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. - 310 s. : kuv. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 624) ISBN: 951-717-859-X (nid.)

Suomen murteiden aineslähteitä / toim. Raimo Jussila. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1999. - xviii, 134, [3] s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 57) ISBN 951-37-0603-6 (nid.)

Suomi pohjoismaisena kielenä : Hanasaaren kulttuurikeskus 28.-30.1.1983 = Finskan som språk i Norden. - [Helsinki] : [Norden-yhdistysten liitto], [1983] (Helsingin liikekirjap.). - [2], 323 s. : kuv., kartt. ; 25 cm

Palaa otsikoihin

Fonetiikka – Phonetics

Lehessaari, Anna-Liisa - Yli-Luukko, Eeva: Lausepainotutkimuksen foneettisia perusteita ja validiteettikysymyksiä. - Helsinki : [Helsingin yliopisto], 1999. - 24 s. : kuv. (Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita, ISSN 0357-4954 ; n:o 20)ISBN 951-45-8408-2 (nid.)

Palaa otsikoihin

Keskusteluntutkimus – Conversation research

Nuolijärvi, Pirkko - Tiittula, Liisa: Televisiokeskustelun näyttämöllä :
televisioinstitutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. - 383 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 768) ISBN 951-746-131-3 (nid.)

Palaa otsikoihin

Kielenhuolto ja kielipolitiikka – Language planning and language policy

Iisa, Katariina - Oittinen, Hannu - Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. - [Helsinki] : Yrityskirjat, 1994. - 301 s. ISBN 952-9660-05-7 (sid.)

Iisa, Katariina - Oittinen, Hannu - Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. - 2. muutettu ja lis. p. - [Helsinki] : Yrityskirjat, 1995 (WellPrint). - 36 s. ; 26 cm ISBN 952-9660-06-5 (sid.)

Iisa, Katariina - Piehl, Aino: Virkakielestä kaikkien kieleen. - Helsinki :
VAPK-kustannus, 1992. - 112 s. ; 22 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 67) ISBN 951-37-0862-4 (nid.)

Iisa, Katariina - Oittinen, Hannu - Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. - 3., lis. ja muutettu p. - Helsinki : Yrityskirjat, 1997. - 336 s. ISBN 952-9660-10-3 (sid.)

Iisa, Katariina - Oittinen, Hannu - Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. - 4., lis. ja muutettu p. - Helsinki : Yrityskirjat, 1999. - 342 s. ISBN 952-9660-10-3

Kielen aika / Esko Koivusalo ; toimitus: Taru Kolehmainen, Anneli Räikkälä, Panu Saarnivaara, Elisa Stenvall. - Helsinki : Edita, 1997. - 172 s. (Kielenkäytön oppaita ; 2)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 92) ISBN 951-37-2098-5 (nid.)

Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti / Ruotsinsuomalainen kielilautakunta : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 2 - 3 / 1983 : Sanasto. - Stockholm : Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, 1983. - 48 s. ; 21 cm ISSN: 0280-350X

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma / [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus] ; [työryhmä: Anneli Räikkälä, Mikael Reuter]. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, [1998]. - 24 s.

Lääketieteen kieliopas / toimittajat: Kari Raivio, Minna Pernaa, Lyly Teppo ; tekijät: Risto Haarala ... [et al.]. - [Helsinki] : Duodecim, 1994 (Gummerus). - 123 s. ; 25 cm ISBN 951-8917-50-7 (nid.)

Piehl, Aino - Vihonen, Inkaliisa: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko
puheenvuorosi? : opaskirjanen suomalaisille virkamiehille EU:n
puheenjohtajuuskautta varten. - [Helsinki] : Valtiovarainministeriö, 1999. - 24 s. (Kotimaisten kieltentutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 108) ISBN 951-9475-85-0 (nid.)

Piehl, Aino - Vihonen, Inkaliisa: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko
puheenvuorosi? : Selvää suomea kansainvälisesti. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 36 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 108) - 2. p. Kannessa myös: Eurooppa uudelle vuosituhannelle. Lisäpainos 2. p. 1999 ISBN 951-9475-85-0 (virh.)

Språk i Norden. - Stockholm : Esselte studium, 1976 - 2000 (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden) ISSN: 0108-6146 Edeltäjä: Nordiska språkfrågor

Språknemndenes telefonrådgivning. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1988. - 270 s. : tab. (Nordisk språksekretariats rapporter ; 9)

Tekstintekijän käsikirja / [Katariina] Iisa, [Aino] Piehl, [Salli] Kankaanpää. - Helsinki : Yrityskirjat, 1997. - 451 s. Huomautus: Nimiösivu puuttuu, kuvailutiedot kannesta. ISBN 952-9660-11-1 (sid.)

Tekstintekijän käsikirja / Katariina Iisa, Aino Piehl, Salli Kankaanpää. - 2. p. - Helsinki : Yrityskirjat, 1998. - 451 s. ISBN 952-9660-16-2 (sid.)

Palaa otsikoihin

Kielenopetus - Language teaching

Kieli ja kulttuuri. 1-3 : Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja / Paula Havaste ; Pirjo Karvonen ... [et al.] ; [kuvitus: Antti Huovinen]. - Helsingissä : Otava, 1997. - 296 s. : kuv., kartt. ISBN(OSA): 951-1-12900-7 (sid.)

Kieli ja kulttuuri. 1-3 : Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja / Paula Havaste ... Pirjo Karvonen [et al.] ; [kuvitus: Antti Huovinen]. - 2. uud. p. - Helsinki : Otava, 1998. - 312 s. : kuv., kartt. ISBN (OSA): 951-1-15674-8 (sid.)

Kieli ja kulttuuri. 4-6 : Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja / Paula Havaste ... Pirjo Karvonen [et al.] ; [kuvitus: Antti Huovinen]. - Helsinki : Otava, 1998. - 384 s. : kuv., kartt. ISBN (OSA): 951-1-12901-5 (sid.)

Kieli ja kulttuuri. 1-3 : Opettajan opas / Paula Havaste ... Pirjo Karvonen [et al.]. - 2. uud. p. - Helsinki : Otava, 1998. - 80 s.

Kieli ja kulttuuri. 4-6 : Opettajan opas / Paula Havaste ... Pirjo Karvonen [et al.]. - Helsinki : Otava, 1998. - 80 s. ISBN (OSA): 951-1-14932-6 (nid.)

Kieli ja sen kieliopit : opetuksen suuntaviivoja / Opetusministeriö. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 265 s. : kuv. ; 25 cm Sammandrag ISBN 951-37-1384-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Kielennäytteet – Language samples

Palaa otsikoihin

Vanha kirjasuomi – Old Literary Finnish

Agricola, Mikael: Mikael Agricolan teokset. 1 : Abckiria, rucouskiria. - Uud.
näköisp. - Porvoo Helsinki Juva : WSOY. - 1987. - [5], 24, 877, [4] s. : kuv. ; 22 cm Näköisp. kuvattu ainakin kahdesta kappaleesta. - Valmistettu yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa. Uud. näköisp. Alkuteos: Näköisp. julk.: Porvoo : WSOY, 1931 ISBN 951-0-13900-9 (1/1 n.) ISBN (OSA): 951-0-13901-7 (osa 1, 1/1 n.)

Agricola, Mikael: Raamattu. UT Mikael Agricolan teokset. 2 : Se wsi testamentti. - Uud. näköisp. - Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1987. - [2], 721, [1] s. : kuv. ; 22 cmNäköisp. kuvattu Uuden testamentin eri kappaleista. - Valmistettu yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa. Uud. näköisp. Alkuteos: Näköisp. julk. Porvoo : WSOY, 1931 ISBN 951-0-13900-9 (1/1 n.) ISBN (OSA): 951-0-13903-3 (osa 2, 1/1 n.)

Agricola, Mikael: Mikael Agricolan teokset. 3 : Käsikiria, Messu eli Herran echtolinen, Se meiden Herran Iesusen Christusen pina, Davidin psaltari, Weisut ia ennustoxet, Ne prophetat, Haggaj, Sacharia, Maleachi. - Uud. näköisp. - Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1987. - [2], 792, [5] s. : kuv. ; 22 cm Valmistettu yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa. Uud. näköisp. Alkuteos: Näköisp. julk.: Porvoo : WSOY, 1931 ISBN 951-0-13900-9 (1/1 n.) ISBN (OSA):951-0-13904-1 (osa 3, 1/1 n.)

Agricola, Mikael: Mikael Agricolan teokset. 4 : Tekstien selvennys / [toim. Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Esko Koivusalo, Marja-Liisa Lamminsalo]. - Porvoo Helsinki Juva, 1987. - 927 s. : kuv. ; 22 cm Laad. yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa ISBN (OSA): 951-0-13905-X (1/2 n.)

Index Agricolaensis / [päätoim.: Esko Koivusalo ; toim.: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Lehtimäki, Riitta Suhonen]. 1 : A - P. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1980. ([Painatuskeskus]). - [4], VI, 484, [1] s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 11) ISBN 951-9475-18-4 (sid.)ISBN (OSA): 951-9475-16-8 (nid.)

Index Agricolaensis / [päätoim.: Esko Koivusalo ; toim.: Irene Hellemaa, Anja Lehtimäki, Riitta Suhonen. 2 : Q - Ö. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1980 ([Painatuskeskus]) [4] s., s. 485-879, [1] s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 11) ISBN 951-9475-18-4 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-17-6 (nid.)

Jaakko Finnon virsikirja / toim. ja jälkisanan laat. Pentti Lempiäinen. - Näköisp. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988 (Mäntän kirjap.). - 395 s. ; 16 cm (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 463). - Näköisp. ensimmäisestä suomal. virsikirjasta sekä uudelleen ladottu laitos alkuperäisestä tekstistä ja sitä täydentävistä käsikirjoituksista. - Teksti tallennettu myös atk-tiedostoksi tutkijoiden käyttöön. Näköisp. Alkuteos julk.: Tukholma, n. 1583 ISBN 951-717-491-8 (sid.)

Jussila, Raimo: Vanhat sanat : vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998 (Gummerus). - 381 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 101)(Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 696) ISBN 951-746-008-2 (sid.)

Kircko-laki ja ordningi 1686 / toim. Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Martti Parvio ; jälkisanat: Martti Parvio. - Näköisp. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986 (WSOY). - [334] s. ; 20 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 444) Suom. Henrik Florinus. Näköisp. ja uudelleen ladottu laitos vuoden 1686 kirkkolain suomennoksesta. - Alkuteos julk.: Turku : Johan Winter, 1687 ISBN 951-717-451-9
(sid.)

Ruotzin waldacunnan laki : hywäxi luettu ja wastan otettu herrain päiwillä wuonna 1734 / pränttijn annettu Georg Saloniuxelda omalla culutuxella, wuonna 1759. - Näköisp., ladottu laitos / toim. Esko Koivusalo ja Raimo Jussila. - Porvoo : Werner Söderström, 1984. - 408, 16, 264 s. Alkuperäisp.: Turusa : Jacob Merckellildä, 1759 ISBN 951-0-12473-7 sid.

Palaa otsikoihin

Murteet - Dialects

Ainiala, Terhi: Artjärven murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1993. - VIII, 122 s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 35)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 70) ISBN 951-37-1047-5 (nid.)

Ainiala, Terhi: Jaalan murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - 144 s. (Suomen kielen näytteitä ; 40)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 82)

Elimäkeläistä kansanelämää : Antti Kujalan muistiinpanoja vuosilta 1903-1915 / [toim.] Matti Punttila. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990 (Raamattutalo). - 285 s., [32] kuvas. : kuv., kartt. ; 24 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 523) (Elimäen pitäjänkirjoja ; 1) Kartt. kansien suojalehdillä. ISBN 951-717-607-4 (sid.)

Eskelinen, Sari: Kiteen murretta. - Helsinki : Edita, 1996. - 108 s. (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 44)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 89) ISBN 951-37-2029-2 (nid.)

Eskelinen, Sari: Pielisjärven murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - VIII, 111 s. (Suomen kielen näytteitä; 43)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 87)

Joka päivä on murre uus : sata pitäjää, sata kertojaa / Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen, Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989. - 196 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 495) ISBN 951-717-547-7 sid.

Jussila, Raimo: Kalajoen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1984 (VAPK). - VI, 109, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 29)(Suomen kielen näytteitä ; 19) ISBN 951-9475-40-0 (nid.)

Järvikoski, Olli: Velkuan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1986. - XII, 108, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 43)(Suomen kielen näytteitä ; 27) ISBN 951-9475-59-1 (nid.)

Järviseudun historia. 3 : Järviseudun kansankulttuuri ja sen edellytykset / toim. Heikki Junnila ; [kirjoittajat: Tuomo Tuomi ... et al.] ; [kartat ja piirrokset: Liisa Salminen-Anttila ... et al.]. - [Evijärvi] : Järviseutu-seura, 1990 (KP-paino). - 923 s. : kuv., kartt. ; 26 cm ISBN (OSA): 952-90-1821-5 (sid.)

Kallio, Jussi - Lahti, Markus: Kauhavan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982 (Painatuskeskus), XVI, 102 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 17)(Suomen kielen näytteitä ; 11) ISBN 951-9475-24-9 (nid.)

Kantonen, Marja: Lappeen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1993. - VIII, 109 s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 36)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 71) ISBN 951-37-1120-X (nid.)

Lehtinen, Raija: Pihtiputaan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1982. - VIII, 112, [1] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 21)(Suomen kielen näytteitä ; 13)ISBN 951-9475-27-3 (nid.)

Leskinen, Heikki - Miikkulainen, Raija: Kurkijoen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - VII, 99, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 39)(Suomen kielen näytteitä ; 24) 1.-2. p. 1986 ISBN 951-9475-55-9 (nid.)

Lyytikäinen, Erkki: Jurvan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1978 (Painatuskeskus). - VI, 93, [1] s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 2)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 3) ISBN 951-9475-03-6 (nid.)

Länsimäki, Maija: Lopen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - [4], 108, [2] s. ; 21 cm Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 34)(Suomen kielen näytteitä ; 21) ISBN 951-9475-47-8 (nid.)

Mielikäinen, Aila: Mikkelin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1980. - VI, 97, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 14)(Suomen kielen näytteitä ; 10) ISBN 951-9475-20-6 (nid.)

Nirvi, R. E.: Näytteitä inkeriläismurteista. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 (Painatuskeskus). - [6], 90 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 15) ISBN 951-9475-22-2 (nid.)

Palander, Marjatta: Liperin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1983. - VII, 107, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 26)(Suomen kielen näytteitä ; 17) ISBN 951-9475-34-6 (nid.)

Pallonen, Juhani: Markkovan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - vii, 102 s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 34)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 69) ISBN 951-37-0998-1 (nid.)

Pallonen, Juhani: Moloskovitsan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1986. - VI, 129, [1] s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 26) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 42) ISBN 951-9475-58-3 (nid.)

Pallonen, Juhani -Yli-Luukko, Eeva: Hietamäen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - XXIV, 90 s. (Suomen kielen näytteitä ; 42)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 85)

Punttila, Matti: Anjalankosken murrekirja. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1988 (Mäntän kirjap.). - 313 s., [24] kuvas. : kuv. ; 24 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 489)(Kotiseudun murrekirjoja ; 9) ISBN 951-717-536-1 (sid.)

Punttila, Matti: Sippolan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1979. - VIII, 94, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 5)(Suomen kielen näytteitä ; 4) ISBN 951-9475-09-5 (nid.)

Pääkkönen, Matti: Hailuodon murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1979 (Painatuskeskus). - [5], 94, [1] s. ; 21 cm ISBN 951-9475-11-7 (nid.)

Rekunen, Jorma: Alastaron murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - VII, 94, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 40)(Suomen kielen näytteitä ; 25) 1.-2. p. 1986 ISBN 951-9475-56-7 (nid.)

Rekunen, Jorma: Eurajoen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus, 2000. - XII, 106, [3] s. (Suomen kielen näytteitä,
ISSN 0356-6900 ; 50) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 115) ISBN: 951-9475-88-5 (nid.)

Rekunen, Jorma: Ilmajoen murretta. - Helsinki : Edita, 1997. - X, 77 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 102)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 46) ISBN 951-37-2389-5 (nid.)

Rekunen, Jorma: Liedon murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - IX, 111 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 75)(Suomen kielen näytteitä ; 38) ISBN 951-37-1378-4 (nid.)

Rekunen, Jorma - Yli-Paavola, Jaakko: Urjalan murretta. - Helsinki :
VAPK-kustannus, 1992. - XI, 130 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 65)(Suomen kielen näytteitä ; 33) ISBN 951-37-0853-5 (nid.)

Räisänen, Alpo: Sotkamon murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1987. - VIII, 106, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 45)(Suomen kielen näytteitä ; 28) ISBN 951-9475-60-5 (nid.)

Räisänen, Alpo: Suomussalmen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1978 (Suomen kielen näytteitä ; 1)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 1) ISBN 951-46-3324-5 (nid.)

Sarvas, Leena: Lapinlahden murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1980. - XI, 91, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 12)(Suomen kielen näytteitä ; 9) ISBN 951-9475-19-2 (nid.)

Savijärvi, Ilkka - Yli-Luukko, Eeva: Jämsän äijän murrekirja. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994 (Raamattutalo). - 237 s. : kuv. ; 24 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 618) ISBN 951-717-839-5 (sid.)

Sivula, Jaakko: Hollolan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - VIII, 99, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 38)(Suomen kielen näytteitä ; 23) ISBN 951-9475-54-0 (nid.)

Soutkari, Pentti: Ikaalisten murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - [4], IV, 102, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 32)(Suomen kielen näytteitä ; 20) ISBN 951-9475-44-3 (nid.)

Soutkari, Pentti: Vermlannin murretta. - Helsinki : Edita, 1999. - XVII, 76 s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 49)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 109) ISBN 951-37-2966-4 (nid.)

Suojala, Marja: Askolan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1991. - IX, 117 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 63)(Suomen kielen
näytteitä ; 32) ISBN 951-37-0677-X (nid.)

Särkkä, Pirjo: Kiihtelysvaaran murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982 (Painatuskeskus). - VI, 118, [1] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 22)(Suomen kielen näytteitä ; 14) ISBN 951-9475-28-1 (nid.)

Toivainen, Kirsti: Alatornion murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - VIII, 84, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 37)(Suomen kielen näytteitä ; 22) ISBN 951-9475-52-4 (nid.)

Toiviainen, Kari: Raudun murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982 (Painatuskeskus). - IX, 96, [1] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 23)(Suomen kielen näytteitä ; 15) ISBN 951-9475-31-1 (nid.)

Uderzo: Opeliksin orjalaeva / kertomus ja piirustukset: Uderzo ; [... savon murteella kertonut Olavi Rytkönen ; murreasun tarkastus Unto Eskelinen ja Leena Sarvas]. - [Helsinki] : Helsinki Media, 1997. - 48 s. : kuv. ; 29 cm (Asterix seikkailee ; 30 )(Alkuteos: La galère d'Obélix) Huomautus: nimiösivulla myös: Asterix / Goscinny & Uderzo. - Savonnos Outi Wallin suomentamasta laitoksesta Obelixin kaleeri. Lisäpainos 2. p. 1997. - 3. p. 1998 Copyright: Les éditions Albert René, Goscinny & Uderzo, 1997 ISBN 951-32-0420-0 (nid.)

Uderzo: Opeliksin orjalaeva / kertomus ja piirustukset: Uderzo ; [Outi Wallin suomentamasta laitoksesta Obelixin kaleeri savon murteella kertonut Olavi Rytkönen] [murreasun tarkastus Unto Eskelinen ja Leena Sarvas]. - 4. painos. - [Tampere] : Egmont kustannus, 1998. - 48 s. : kuv. (Asterix seikkailee ; 30) Alkuteos: La galère d'Obélix Kannessa myös: Asterix / R. Goscinny - A. Uderzo nimiösivulla myös: Asterix seikkailee / Goscinny & Uderzo Copyright: Les éditions Albert René, Goscinny & Uderzo, 1997 ISBN 951-876-645-5 (virh.)

Vehmaskoski, Maila: Sallan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1981. - VIII, 98, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 18)(Suomen kielen näytteitä ; 12) ISBN 951-9475-25-7 (nid.)

Vehmaskoski, Maila: Vittangin murretta. - Helsinki : Edita, 1998. - XII, 120 s. (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 48)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 103) ISBN 951-37-2673-8 (nid.)

White, Leila: Lappajärven murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1980. - VI, 100, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 9)(Suomen kielen näytteitä ; 7) ISBN 951-9475-12-5 (nid.)

White, Leila: Noormarkun murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1982. - 93, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 24)(Suomen kielen näytteitä ; 16) ISBN 951-9475-33-8 (nid.)

Vilppula, Matti: Vihdin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1979. - VII, 100, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 6)(Suomen kielen näytteitä ; 5) ISBN 951-9475-10-9 (nid.)

Vuorenpää, Pirkko: Hinnerjoen murretta. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - X, 87, [1] s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 30)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja; 52) ISBN 951-860-999-3 (nid.)

Yhessä nipussa niiku haapisten synnit : haastatteluja, kertomuksia ja juttuja Järviseudun murteella / toim. F. E. Takala ; [kirjoittajat: Tuomo Tuomi ... et al.] ; [piirrokset: Aleksi Latvala]. - [Kortesjärvi] : Järviseutu-seura, 1990 (Kauhavan sanomalehti). - 88 s. : kuv. ; 21 cm ISBN 952-90-2595-5 (nid.)

Yli-Luukko, Eeva: Heinolan murretta. - Helsinki : Edita, 1996. - XXVIII, 92 s. (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 45)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 93) ISBN 951-37-2088-8 (nid.)

Yli-Luukko, Eeva: Joutsan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1990. -VIII, 97, [1] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 56)(Suomen kielen näytteitä ; 31) ISBN 951-37-0117-4 (nid.). - 951-37-0177-4 (virh.)

Yli-Luukko, Eeva: Juupajoen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus. - XIII, 101 s. (Suomen kielen näytteitä ; 41)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 83)

Yli-Luukko, Eeva: Jämsän murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1980 (Painatuskeskus). - X, 93, [1] s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 8)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 10) ISBN 951-9475-15-X (nid.)

Yli-Luukko, Eeva: Padasjoen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XI, 118 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 73)(Suomen kielen näytteitä ; 37) ISBN 951-37-1328-8 (nid.)

Yli-Luukko, Eeva: Rautalammin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1983. - VIII, 109, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 27)(Suomen kielen näytteitä ; 18) ISBN 951-9475-35-4 (nid.)

Yli-Luukko, Eeva: Saarijärven murretta. - Helsinki : Edita, 1997. - VIII,116 (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 47)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 98) ISBN 951-37-2398-4 (nid.)

Yli-Luukko, Eeva - Yli-Paavola, Jaakko: Kerimäen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1987. - [4], II, 95, [2] s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 50)(Suomen kielen näytteitä ; 29) ISBN 951-9475-63-X (nid.)

Yli-Paavola, Jaakko: Paavolan murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - VIII, 106 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 76)(Suomen kielen näytteitä ; 39) ISBN 951-37-1486-1 (nid.)

Yli-Paavola, Jaakko: Pälkäneen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1979. - VI, 89, [1] s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä ; 3) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 4) ISBN
951-9475-08-7 (nid.)

Palaa otsikoihin

Lauseoppi – Syntax


Lauseopin arkiston opas / toim. Osmo Ikola ; kirj.: Osmo Ikola, Olli Järvikoski, Ulla Palomäki, Pekka Porri. - Turku : [Turun yliopisto], 1985. - [214] s. : kuv., kartt. ; 21 cm (Lauseopin arkiston julkaisuja ; 1) ISBN 951-642-645-X (nid.)

Vilkuna, Maria: Suomen lauseopin perusteet. - Helsinki : Edita, 1996. - 348 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 90) ISBN 951-37-2021-7

Palaa otsikoihin

Leksikografia – Lexicography

Palaa otsikoihin

Teoria ja periaatteet – Theory and principles

Haarala, Risto: Sanastotyön opas. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 (Painatuskeskus). - 62 s. : kuv. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 16) ISBN 951-9475-23-0 (nid.)

Kulonen, Ulla-Maija: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen : etymologista leksikografiaa. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. - 132 s. (Suomi, ISSN 0355-0257 ; 181) ISBN 951-717-923-5 (nid.)

Suomen murteiden sanakirjan toimitusohjeet / toimitus: Tuomo Tuomi
päätoimittaja...[et al.]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1977. - 111 s. : kuv. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja) ISBN 951-46-3275-3 (nid.)

Suomen murteiden sanakirjan toimitusohjeet / [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - 2., lis. ja korj. p. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - [2], 144 s. : kuv., kartt. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 54) 1. p. 1977 ISBN 951-861-084-3 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä -teoksen artikkelienkirjoitusohjeita ja koeartikkeleita. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982. - IX, 35 s. Moniste

Tuomi, Tuomo: Suomen murteiden sanakirja : johdanto / Tuomo Tuomi ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [toim.: Tuomo Tuomi, päätoim., Matti Vilppula, Maija Länsimäki]. -Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1989. - 100 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 36) ISBN 951-861-339-7 (sid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirjan artikkelinkirjoitusohjeet / julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [toimitus: Esko Koivusalo päätoimittaja ; toimittajat: Irene Hellemaa ja Riitta Suhonen.]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1977 (Monistuspalvelu). - [3], 34, [1] s. ; 21 cm ISBN 951-46-3296-6 (nid.)

Vilppula, Matti: Selitinkö oikein? : ajatuksia ja esimerkkejä sanakirjamääritelmistä. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1987. - 55 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 46) ISBN 951-9475-61-3 (nid.)

Palaa otsikoihin

Yleissanakirjat – General dictionaries

CD-Perussanakirja 1997. Uusin tieto nykysuomen sanoista. [Atk-tallenne] / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; toimitus Risto Haarala päätoimittaja, Marja Lehtinen päätoimittaja, Riitta Eronen taivutus, Eija-Riitta Grönros toimittaja, Erja Nikunen SGML-rakenne, Irma Nissinen toimittaja, Tarmo Rahikainen SGML-rakenne. - Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus Lingsoft Oy. - Helsinki : Edita, 1997. - 1 optinen levy + käyttöohjeet 23 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 94)

Jussila, Raimo: Himangan murteen sanakirja [Atk-tallenne]1 : [A-H]. - Versio 1.0. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1993 . - 1 levyke : 2HD ; 3.5" + esittelylehtinen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 72) ISBN
(OSA): 951-9475-78-8

Jussila, Raimo: Vanhat sanat : vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998 (Gummerus). - 381 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN
0355-5437 ; 101)(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 696) ISBN 951-746-008-2 (sid.)

Nykysuomen sanakirja. 5. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ; Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1980. - 466 s. ; 23 cm Sisältö: Uudissanat / toim. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimisto. Slangisanat / laat. Kaarina Karttunen. Lyhenteet / laat. Jouko Vesikansa. Ulkomaiden paikannimiä / laat. Jouko Vesikansa. - 2. p. 1980. - 3. p. 1982. - 4. p. 1985. - 5. p. 1988. - 6. p. 1989. - 7. p. 1990 ISBN 951-0-09206-1 (sid.) ISBN (OSA): 951-0-09205-3 (sid.)

Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander ; alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta toim. Liisa Nuutinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. - 1174, [22] s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 676)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 95) ISBN 951-717-993-6 (sid.)

Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander. Hakemisto / toim. Liisa Nuutinen ; ATK-ohjelmointi Tarmo Rahikainen ja Pauli Uusitalo. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - 1997. - VI, 485 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ;688)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 100) ISBN (OSA):951-746-007-4(sid.)

Sivula, Jaakko: Sahlin olevaist : Lahden seudun murresanasto. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1991. - 234, [1] s. : kuv., kartt. ; 24 cm ISBN 951-37-0557-9 (sid.)

Studia : studia-tietokeskus : Suomi-ruotsi-suomi / [... tekijät: Ilse Cantell ... Nina Martola et al.]. - [Espoo] : Weilin + Göös. - 1997. - 751,[4] s. ISBN (OSA): 951-35-6390-1 (sid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1. osa : A-K / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990. - XXI, 646 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 55) ISBN 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-861-547-0(sid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 2. osa : L-R / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1992. - 699, [2] s .( Lisäpainos: 4. p. 1996)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 55) ISBN 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-0503-X (sid.) - 951-37-0530-X (virh., 4. p.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 3. osa : S-Ö / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen]. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 663, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 55) ISBN 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1088-2 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja : Koevihko / Päätoim.: Tuomo Tuomi... [et al.]. - Helsinki : Sanakirjasäätiö, 1970. - 140 s. : kuv.

Suomen murteiden sanakirja. 1. osa : a-elää / [toimitus: Tuomo Tuomi päätoimittaja ; Matti Vilppula toimituspäällikkö ; Maija Länsimäki toimitussihteeri, Jaakko Sivula toimitussihteeri, Osmo Nikanne toimitussihteeri ; toimittajat: Raimo Jussila, R. E. Nirvi, Veikko Ruoppila, Ulla Takala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää ; Solmi Wartiovaara tarkistuslukija]. -Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - XXIV, 802 s., [1] karttal. : kartt. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-51-6 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. 2. osa : emaali-havuvasta / [toimitus: Tuomo Tuomi päätoimittaja ; Matti Vilppula toimituspäällikkö ; Maija Länsimäki toimitussihteeri, Osmo Nikanne toimitussihteeri, Jaakko Sivula toimitussihteeri ; toimittajat: Mirja Heininen, Jaana Jaatinen, Raimo Jussila, Juha Paananen, Kerttu Pohja, Leena Sarvas, Ulla Takala, Kari Toiviainen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää ; Solmi Wartiovaara tarkistuslukija]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1988. - XV, 1031 s., [1] taitekarttal. : kartt. ; 26 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-860-539-4 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. 3. osa : he-hujuuttaa / [toimitus: Tuomo Tuomi päätoimittaja ; Matti Vilppula toimituspäällikkö ; Maija Länsimäki toimitussihteeri, Jaakko Sivula toimitussihteeri, Ulla Takala toimitussihteeri ; toimittajat: Kirsti Aapala, Jaana Jaatinen, Nina Kamppi, Kirsti Kosonen, Osmo Nikanne, Pirkko Nuolijärvi, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Sirpa Vento, Pirkko Vuorenpää ; Katariina Rouvala tarkistuslukija, Solmi Wartiovaara tarkistuslukija]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1992. - XV, 926 s., [1] taitekarttalehti : kartt. ; 26 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-0804-7 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. 4. osa : huka-iätös / [toimitus: Tuomo Tuomi päätoimittaja, Matti Vilppula päätoimittaja ; Ulla Takala toimituspäällikkö ; Maija Länsimäki toimitussihteeri, Jaakko Sivula toimitussihteeri ; toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää ; Katariina Rouvala tarkistuslukija] - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994. - XV, 929 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1435-7 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. 5. osa : ja-kakuttaa / [toimitus: Matti Vilppula päätoimittaja ; Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - XV, 944 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teossarja, sid.) ISBN 951-37-2119-1 (viides osa, sid.)

Suomen murteiden sanakirja. 6. osa : kala-keynätä / [toimitus: Matti Vilppula päätoimittaja ; Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Annamari Koskelo, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - XV, 965 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teossarja, sid.) ISBN 951-37-3046-8

Suuri suomi-ruotsi-sanakirja / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa ; [päätoimittaja: Birgitta Romppanen ; toimitussihteeri Nina Martola ; toimittajat Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström]. 1-2 : A-O. P-Ö. - Porvoo : WSOY, 1997. - 2 nid. (1077, 1179 s.). - 2. p. 1997 ISBN 951-0-21462-0 (koko teos) ISBN 951-0-21463-9 (1. osa) ISBN 951-0-21464-7 (2. osa)

Uudissanasto 80 / toim. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimisto. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1979. - X, 194, [1] s. ; 21 cm 2. p. 1981 ISBN 951-0-09287-8 (sid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja. Ensimmäinen osa : A-I / [toimitus: Esko Koivusalo päätoimittaja ; Riitta Palkki toimitussihteeri ; toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985 (VAPK). - XLIII, 918 s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 33) ISBN 951-9475-45-1 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-46-X (sid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja. Toinen osa : J-K / [toimitus: Maija Länsimäki päätoimittaja ; Riitta Palkki toimitussihteeri ; toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila, Liisa Nuutinen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus :
Painatuskeskus, 1994. - XLIII, 971 s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 33) ISBN 951-9475-45-1 (koko teos, sid.) ISBN (OSA):951-37-1124-2 (sid.)

Palaa otsikoihin

Erikoisalojen sanakirjat ja sanastot – Specialized dictionaries and vocabularies

Fortelius, Robin - Olander, Marit: Kirjaton kirja : sanastoa kirjastoista, tietokoneista ja uusista viestimistä = Boken utan band. - Helsinki : Kirjastopalvelu, 1994 (Raamattutalo). - 232 s. ; 17 cm ISBN 951-692-348-8 (nid.)

Jussila, Raimo - Länsimäki, Maija: Se siitä : suomen kielen seksisanakirja. - Porvoo : WSOY, 1994. - XII, 702 s. ; 23 cm ISBN 951-0-18876-X (sid.)

Kielitieteen asiasanasto : suomi-englanti : English-Finnish / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-Maija Kulonen ; atk-asiantuntija: Tarmo Rahikainen. - Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1996. - 222 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 88) ISBN 951-692-391-7 (nid.)

Lääketieteen termit : Duodecimin selittävä suursanakirja / [toimitus: Walter Nienstedt, päätoimittaja ... toimituskunnan jäsen: Risto Haarala et al.] ; [asiantuntijat: Antti Alho ... et al.]. - 2., uud. p. - [Helsinki] : Duodecim, 1997. - XVII, 618 s., XVI kuvas. : kuv. Sisältö: S. 564-618 englanti-suomi -sanasto. Huomautus: Väriliite: Roche Lexikon Medizin. ISBN 951-8917-72-8 (sid.)

Puhelimenkäyttäjän sanasto / [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Posti- ja telehallitus, Puhelinlaitosten liitto ry. ; piirrokset: Olli Tasanen. - [Helsinki] : Posti- ja telehallitus, 1985 (Painatuskeskus). - 36, [1] s. : kuv. ; 30 cm 2. p. 1986 ISBN 951-46-8130-4 (nid.)

Tekniikan sanastoja 1987 = Tekniska ordlistor 1987 / [julk.] Tekniikan sanastokeskus = Centralen för teknisk terminologi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [toim.: Elisa Stenvall]. - 4. p. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - 106, [1] s. ; 21 cm (TSK ; 11) 3. p. 1983 ISBN 951-860-703-6 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN 951-9475-57-5 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nid.)

Venäläis-suomalainen kirja-alan sanasto : kirjatiede = Russko-finskij slovar' po kniñnomu delu / koostaja ja vastaava toim. = sost. i otvetstvennyj red. Martti Kahla ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [julkaisun toim.: Ritva-Liisa
Hohkavaara-Torres...et al.]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - XI, 262 s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 51) ISBN 951-860-791-5 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN 951-9475-64-8 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nid.)

Palaa otsikoihin

Muut sanakirjat ja sanastot – Other dictionaries and vocabularies

Jussila, Raimo - Nikunen, Erja - Rautoja, Sirkka: Suomen murteiden taajuussanasto = A frequency dictionary of Finnish dialects. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - xxix, 319 s. : kuv. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 66) ISBN 951-37-0850-0 (nid.)

Suomen kielen etymologinen sanakirja. 6 / Erkki Itkonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola. -Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1978. - [4] s., s. 1677-1899 ; 26 cm (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 12,6)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 2). - 2., muuttam. p. 1987 ISBN (OSA): 951-9019-27-8 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-07-8 (2., muuttam. p., nid.)

Suomen kielen etymologinen sanakirja. 7 : Sanahakemisto / koostaneet Satu Tanner, Marita Cronstedt. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1981 (Frenckell). - [10] s., s. 1908-2293 ; 26 cm (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 12,7)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 13) ISBN (OSA):951-9019-44-8 (nid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 1 : A-K / [päätoimittaja: Erkki Itkonen] ; [päätoimittaja/toimitussihteeri: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimittajat: Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Satu Tanner]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992 (Gummerus). - 486 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 62)(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-692-9 (sid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 2 : L-P / [päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitussihteerit: Eino Koponen, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Riho Grünthal, Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995 (Gummerus). - 470 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 62)(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-711-9 (sid.)

Tuomi, Tuomo: Suomen kielen käänteissanakirja = Reverse dictionary of modern standard Finnish. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1972 (Karisto). - XXX, [1], 544, [2] s. ; 26 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 274). - 2. korj. p. 1980 ISBN 951-717-002-5 (sid.) ISBN 951-717-217-6 (nid.). - 951-717-001-7

Palaa otsikoihin

Leksikologia - Lexicology


Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä / toim. Maija Länsimäki. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - 430 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 80) ISBN 951-37-1649-X

Sanalla sanoen : pakinoita suomen kielestä / toim. Maija Länsimäki. - Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1986. - 355, [1] s. : kartt. ; 21 cm ISBN 951-0-13693-X (sid.)

Sivula, Jaakko: Lintu soidessa sokea : Suomen murteiden kiimatermistö. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989 (Mäntän kirjap.). - 304, [26] s. : kartt. ; 25 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 504) Väitösk. Helsingin yliopisto. lisäksi 1 irtol. Abstract. ISBN 951-717-567-1 (nid.)

Palaa otsikoihin

Muoto-oppi – Morphology

Länsimäki, Maija: Suomen verbikantaiset in : ime -johdokset. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987 (Mäntän kirjap.). - XXXV, 355, [47] s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 469). Väitösk. Helsingin yliopisto. Summary ISBN 951-717-497-7 (nid.)

Muoto-opin keruuoppaan 2. lisävihko / laat. Terho Itkonen...[et al.] ; [julk.] Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1978 (Monistuspalvelu). - 56, [1] s. ; 21 cm 1. lisävihko ilm. 1975 [Lisäp.] 1988 ISBN 951-9475-01-X (nid.)

Punttila, Matti: Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen: vertailun typologiaa ja Kymenlaakson tienoon murteiden tarkastelua. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985 (Yliopistopaino). - 189 s., [10] karttas. : kuv., kartt. ; 23 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 421). Väitösk. Helsingin yliopisto. Abstract ISBN 951-717-401-2 (nid.)

Palaa otsikoihin

Onomastiikka – Onomastics

Ainiala, Terhi: Muuttuva paikannimistö. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. - 272 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 667) Väitösk.Helsingin yliopisto. (Abstract: Change in place names) ISBN 951-717-976-6 (nid.) International Congress of Onomastic Sciences (17 : Helsinki) : 1990 Abstracts : XVIIth International Congress of Onomastic Sciences / [published by] the University of Helsinki and the Finnish Research Centre for Domestic Languages, in agreement with the International Committee of Onomastic Sciences. - [Helsinki] : [University of Helsinki], 1990. - 212 s. ; 21 cm ICOS, 1990, Helsinki ISBN 951-45-5463-9 (nid.)

International Congress of Onomastic Sciences (17 : Helsinki) : 1990 Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences : Helsinki 13-18 August 1990 / editor: Eeva Maria Närhi ; [published by] The University of Helsinki and the Finnish Research Centre for Domestic Languages [in agreement with the International Committee of Onomastic Sciences]. Volume 1. - [Helsinki] : Finnish Research Centre for Domestic Languages, 1990 (Yliopistopaino). - 501 s. : kuv. ; 25 cm ICOS, 1990, Helsinki ISBN (OSA): 951-9475-76-1 (nid.)

International Congress of Onomastic Sciences (17 : Helsinki) : 1990 Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences : Helsinki 13-18 August 1990 / editor: Eeva Maria Närhi ; [published by] The University of Helsinki and the Finnish Research Centre for Domestic Languages. Volume 2. - [Helsinki] : Finnish Research Centre for Domestic Languages, 1990 (Yliopistopaino). - 494 s. : kuv., kartt. ; 25 cm ICOS, 1990, Helsinki ISBN (OSA): 951-9475-77-X (nid.)

International Congress of Onomastic Sciences (17 : Helsinki) : 1990 Programme : XVIIth International Congress of Onomastic Sciences / [published by] the University of Helsinki and the Finnish Research Centre for Domestic Languages, in agreement with the International Committee of Onomastic Sciences. - [Helsinki] : [University of Helsinki], 1990. - 36, [2] s. : kuv. ; 21 cm ISBN 951-45-5464-7 (nid.)

Kaavanimien hätäkaste : nimistönsuunnittelu kunnissa 1999 / [toimittanut Sirkka Paikkala] ; [kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Saara Welin]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 103 s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 113) ISBN: 951-755-411-7 (nid.)

Korhonen, Ritva: Alastarolla, Ylistarossa : Suomen asutusnimet ja niiden taivutus. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990. - 555, [1] s. : kartt. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 58) ISBN 951-9475-72-9 (nid.)

Maiden nimet kuudella kielellä : suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi / toim. Eeva Maria Närhi. - Helsinki : Painatuskeskus, [1994]. - 163 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 77) ISBN 951-37-1474-8 (nid.)

Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi / toim. Eeva Maria Närhi ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1987. - 102 s. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 48 ISBN 951-860-596-3 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN 951-9475-62-1

Neuvostoliiton paikannimet : valikoima Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton paikannimistöä / vastaava toim.: Martti Kahla; julkaisun toim. ja asiantuntija-avustajat: Tuija Wahlström...[et al.]. - Helsinki : [Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus] : Valtion painatuskeskus, 1982 . - [1], VI, [1], 203, [1] s. ; 25 cm + [1] irtol (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 19) ISBN 951-9475-26-5 (nid.)

Neuvostoliittolaisten henkilönnimien opas : kokoelma venäläisiä etunimiä sekä Neuvostoliitossa käytössä olevia sukunimiä / toim.: Pertti Kuisma...et al.]. 2., laaj. p. - Helsinki : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus] : [Neuvostoliittoinstituutti] : Valtion painatuskeskus, 1984 (VAPK). - [2], 268, [1] s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 28) 1. p. 1967 ISBN 951-9475-39-7 (nid.)

Nimistöntutkimus ja paikallishistoria / toim. Eero Kiviniemi ; julk.:
Paikallishistoriallinen toimisto ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Paikallishistoriallinen toimisto, 1978 (Loimaan kirjap.). - 100, [2] s. : kuv., kartt. ; 21 cm (Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja ; n:o 2) ISBN 951-95252-1-1 (nid.)

Närhi, Eeva-Maria: Suomalaista sukunimikäytäntöä / Eeva Maria Närhi ; toimittaneet: Ritva Korhonen, Eeva-Liisa Stenhammar ja Anneli Räikkälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1996. - 173 s. (Kielenkäytön oppaita ; 1)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 91) ISBN 951-37-1920-0 (nid.)

Ortnamnen - minnen i miljön : dagarna för Europas byggnadsarv 11.-12.9.1999 / [förf.: Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Santaholma, Peter Slotte, Reino Tapaninen, Jouko Vahtola, Marja Viljamaa-Laakso]. - Helsingfors : [Miljöministeriet], 1999. - 36 s. : ill.

Paikannimet - paikan muisti : Euroopan rakennusperintöpäivät 11.-12.9.1999 / [kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Santaholma, Peter Slotte, Reino Tapaninen, Jouko Vahtola, Marja Viljamaa-Laakso]. - Helsinki : [Suomen kotiseutuliitto], 1999. - 36 s. : kuv.

Paikannimet - yhteinen omaisuutemme : tarvitaanko Suomessa paikannimilakia? / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - 76 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 99) ISBN 951-9475-826 (nid.)

Saaristo-Espoo : nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta / toimittaja: Sirkka Paikkala ; käännökset: Ritva Liisa Pitkänen. - [Espoo] : Espoon kaupungin viestintäyksikkö, 1996. - 163 s., [8] kuvas. : kuv., kartt. ISBN 951-857-254-2 (sid.)

Skärgårds-Esbo : namnskick, natur, historia och framtid / red. av Sirkka Paikkala. - [Esbo] : Esbo stadsplaneringscentral, 1997. - 172 s., kuvas. : kuv., kartt. ISBN 951-857-255-0 (sid.)

Somero ja Somerniemi 1449-1999 : Someron ja Somerniemen seurakuntien historia / Timo Alanen ... [et al.] / toim. Helena Honka-Hallila. - [Somero] : Someron seurakunta, 1999. - 335 s. : kuv., kartt. ISBN 952-91-1221-1 (sid.)

Statsnamn och nationalitetsord : utg. av de nordiska språknämnderna, Pohjoismaiden kielilautakuntien julkaisu. - Rev. och utv. utg. - [Stockholm] : Svenska språknämnden, 1979. - 48 s. : kartt ISBN 91-7260-277-5

Statsnavn og nasjonalitetsord = Maiden nimet ja kansallisuuksiennimitykset / utgitt i samarbeid med språknemndene i Norden. - Revidert og utvidet utgave. - [Oslo] : Nordisk språksekretariats skrifter, 1987. - 25 s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 7) ISBN 82-7433-000-5

Statsnavne og nationalitetsord = Maiden nimet ja vastaavat johdokset. - Revideret og udvidet udgave. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1994. - 39 s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 17)(Dansk sprognævns skrifter ; 21) ISBN 82-7433-024-2

Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirrekirjainnusopas = Spravo…nik po russkoj pereda…e finljandskih li…nyh imen i familij / [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [vastaava toim.: Martti Kahla]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - 389 s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 53) 3870 etunimeä, 9630 sukunimeä. - Osa sivunumeroista roomalaisin numeroin ISBN 951-861-103-3 (nid.)

Tarvitaanko Suomessa paikannimilakia? / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, [1997]. - 54, [9] lehteä.

Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas / toim. Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Suomen Kuntaliitto [jakaja], 1999. - 225 s. : kuv., kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 110) ISBN 951-755-331-5 (nid.) ISBN 951-9475-86-9 (nid.)

Ylävesille Ähtäriin / toimittaneet Ritva Liisa Pitkänen, Jorma Rekunen, Kaija Mallat. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1976. - 205 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 653) ISBN
951-717-930-8 (sid.)

You name it : perspectives on onomastic research / edited by Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Mallat. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997.- 297 s. : kuv., kartt. + 1 irtoliite (Studia Fennica. Linguistica, ISSN 1235-1938 ; 7) Huomautus: A festschrift for professor Eero Kiviniemi on his 60th birthday, 2 January 1997. - Liitteenä juhlakirjan tabula gratulatoria ISBN 951-717-921-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Sosiolingvistiikka – Sociolinguistics

Karvonen, Pirjo: Suomi eurooppalaisessa kieliyhteisössä. - Helsinki :
Opetusministeriö, 1997. - 77, 5 s. (Koulutus- ja tiedepolitiikan linjan julkaisusarja / Opetusministeriö, ISSN 1236-2581 ; 42) ISBN 951-53-1237-X (nid.)

Talous ja kieli III : seminaari 9.-10.5.1996 Helsingin kauppakorkeakoulu / Tuija Nikko, Pirkko Nuolijärvi (toim.). - Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 1999. - 225 s. (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B, ISSN 0356-889X ; 17) ISBN 951-791-374-5 (nid.)

Tuppisuinen mies : kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista / toimittaneet Vesa Heikkinen, Harri Mantila, Markku Varis. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. - 246 s. : kuv. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 154) ISBN 951-746-052-X (nid.)

Yhteiskunta muuttuu - kieli muuttuu : Nykysuomen seuran 10-vuotisjuhlakirja / toimittaneet Valma Yli-Vakkuri, Maija Länsimäki, Aarre Nyman. - Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1992. - 250, [1] s. ; 20 cm ISBN 951-0-17465-3 (nid.)

Palaa otsikoihin

Tekstilingvistiikka – Text linguistics

Heikkinen, Vesa: Ideologinen merkitys : kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. - 316 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 728). Väitösk.: Oulun yliopisto. Abstract: Ideological meaning in the theory and practice of critical text analysis ISBN 951-746-059-7 (nid.). - 951-747-059-7 (virh.)

Karvonen, Pirjo: Oppikirjateksti toimintana. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. - 236 s. : kuv. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 632). Väitösk.: Helsingin yliopisto. ISBN 951-717-884-0 (nid.)

Palaa otsikoihin

Vanha kirjasuomi – Old Literary Finnish

Mikael Agricolan kieli / toim. Esko Koivusalo. - Helsinki : Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 1988 (WSOY). - 268 s. : kuv., kartt. ; 20 cm (Tietolipas ; 112) ISBN 951-717-533-7 (nid.)

Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 351 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 105 ISBN 951-9475-83-4

Palaa otsikoihin

RUOTSIN KIELI - SWEDISH

Palaa otsikoihin

Yleistä - In general

Affärskommunikation i försäkringsbranschen / Marianne Tervonen (red.), Margareta Wersäll, Irma Miettinen, Olli Nuotio, Mikael Reuter, Arja Suomi. - Helsingfors : Finska försäkringsbranschens utbildning och förlag ab. - 196 s.

Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980 / [red. av Olav Ahlbäck, Lars Huldén och Kurt Zilliacus]. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1980 (Ekenäs tr.). - [20], 288 s., [1] kuval. : kuv., kartt. ; 22 cm (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 490) Ilm. myös sarjassa Studier i nordisk filologi ; 62 ISBN 951-9017-56-9 (nid.). - 915-9017-56-9

Finland 1917-1920 / Riksarkivet ; [huvudredaktör: Ohto Manninen] 2 : Ett folk i kamp / [... skribenter: Sampo Ahto ... et al.] ; [översättare: Mats-Peter Sundström ... et al.]. - Helsingfors : Tryckericentralen. - 782 s. : kuv., kartt. (Alkuteos: Itsenäistymisen vuodet 1917-1920)(Alkuteos: Taistelu vallasta)

Finland 1917-1920 / Riksarkivet ; [huvudredaktör: Ohto Manninen] 3 : En stat tar form / [ ... skribenter: Pertti Haapala, Juhani Piilonen, Jukka-Pekka Pietiäinen] ; [översättare: Pertti Hakala ... Mats-Peter Sundström ...]. - Helsingfors : Tryckericentralen. - 550 s. : kuv., kartt. (Alkuteos: Itsenäistymisen vuodet 1917-1920)(Alkuteos: Katse tulevaisuuteen)

Kieliavain Pohjoismaihin / [julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto]. - [Tukholma] : [Pohjoismaiden neuvosto], 1990. - 55 s. (Nord ; 1990, 65) ISBN 91-88112-03-9 nid.

Kieliavain Pohjoismaihin / [julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto]. - 2. p. - [Tukholma] : [Pohjoismaiden neuvosto], 1994. - 55 s. ; 23 cm ISBN 951-96001-9-1 nid.

Klassifikationssystem för de allmänna biblioteken i Finland KAB. Systematisk del / [... har omarbetats av en arbetsgrupp ... Vuokko Blinnikka (ordf.) ... et al.] ; [översättning: Svensk språktjänst ab: Camilla Ahlström-Taavitsainen, Mikael Reuter]. - Helsingfors : Biblioteksservice, 1994 (Raamattutalo). - 415, [1] s. ; 30 cm Alkuteos: Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL ISBN 951-692-330-5 (koko teos, nid.) ISBN (OSA): 951-692-338-0 (nid.)

Oikeusministeriö. Tietojärjestelmäyksikkö: Anvisningar för användning av domblanketter : härads- och rådstuvurätterna / Justitieministeriets justitieförvaltninsavdelning. Datasystemsenheten. - [4. uppl.]. - Tavastehus :
Justitieministeriets justitieförvaltnings avdelning. Datasystemsenheten : Statens tryckericentral [distr.], 1982. -[6], 59, [63] s., [6] välilehteä : kuv. ; 31 cm ([Justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning. Datasystemsenheten]. A, ; 17) Alkuteos: Rangaistusmääräyslomakkeiden käyttöohjeet. Övers. av Peter Saramo och granskats av Ole Roos samt Mikael Reuter. - Sarjan päänimi: Oikeusministeriönoikeushallinto-osasto. Tietojärjestelmäyksikkö. A ISBN 951-46-6370-5 (rengaskansio)

Svenska för offentligt anställda / [työryhmä: Mikko Salminen, Leena Sopenlehto, Christina Sylvin] ; [julk.] Valtion koulutuskeskus...[et al.] ; [kielellinen asiantuntija: Mikael Reuter] ; [kansi, taitto ja kuv.: Rauno Laukkanen]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1983. -255, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Suomen kaupunkiliiton
julkaisu. D; 21)Sisältää myös radio-ohjelman "Svenska bakom disken" oppilastehtävät ; tuottaja: Oy Yleisradio ab: Sirkka Hautamäki ; työryhmä: Eja Dufvenius, Marjatta Huhta Julkaisusarja / Suomen kaupunkiliitto. D ; 21 ISBN 951-859-392-2 (nid.)

Svenska för offentligt anställda / [julk.] Valtionhallinnon kehittämiskeskus...et al.] ; [työryhmä: Mikko Salminen, Leena Sopenlehto, Christina Sylvin] ; [kielellinen asiantuntija: Mikael Reuter] ; [kansi ja kuv.: Rauno Laukkanen]. - 2. p. - Helsinki : Valtion painatuskeskus : [Valtion koulutuskeskus], 1987. - 270, [1] s. : kuv., kartt. ; 25 cm Sisältää myös radio-ohjelman "Svenska bakom disken" oppilastehtävät ; tuottaja: Oy Yleisradio ab: Sirkka Hautamäki ; työryhmä: Eja Dufvenius, Marjatta Huhta. - 1. p. 1983. - 3. p. 1989. - 4. p. 1992 ISBN 951-860-569-6 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN 951-9314-64-4 (Valtion koulutuskeskus, nid.)

Åländskt språk mellan öst och väst / [redaktionskommitté: Asger Albjerg, Bengt Loman, Peter Slotte] ; [red.: Åsa Stenwall-Albjerg. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988 (Åbo akademi). - 193 s. : kuv., kartt. ; 24 cm (Ålands högskola ; 1988, 1) ISBN 951-99949-3-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Kielenhuolto ja kielipolitiikka – Language planning and language policy

Bonsdorff, P. E. von: Svenskt lagspråk i Finland : handbok / [P. E. von Bonsdorff, Sten Palmgren, Mikael Reuter]. - [Helsingfors] : Justitieministeriet : Statens tryckericentral, [1986]. - [7], 220, [1] s. ; 25 cm (Justitieministeriet. Lagberedningsavdelningens publikation; 1986, 2). - [Lisäp.] 1986. - 3. p. 1988. ISBN 951-46-9698-0

Grünbaum, Catharina: Att förstå varandra i Norden : språkråd till nordbor i nordiskt samarbete / en handledning utg. av Nordiska rådet, Nordiska språksekretariatet och Nordiska språk- och informationscentret. - [Stockholm] : [Nordiska rådet] : [Liber, distr.], 1986. - 49 s. ; 23 cm (Nordisk språksekretariats skrifter ; 6) S. 32-46:

Dansk-norsk-svensk ordlista. Utvidgad version av: Att tala nordiskt, 1979. - Utarb. av Catharina Grünbaum, under medverkan av Mikael Reuter och Pirkko Ruotsalainen ISBN 91-38-09277-8 (nid.)

Reuter, Mikael: Reuters rutor : svar på frågor om ord, ordanvändning och betydelse. - Esbo : Schildt, 1992 (Hangö tr.). - 237 s. ; 22 cm ISBN 951-50-0497-7 (sid.)

Reuter, Mikael: Reuters rutor. 2 : Svar på frågor om svenska i allmänhet och finlandssvenska i synnerhet. - Esbo : Schildt, 1996. - 232 s. ISBN (OSA): 951-50-0810-7

Reuter, Mikael: Svenskt lagspråk i Finland / redigerad av Henrik Bruun och Sten Palmgren ; [utgiven av Statsrådets svenska språknämnd: Mikael Reuter ...et al.]. - [Esbo] : Schildt, 1998. - 342 s. ISBN 951-50-0887-5 (nid.)

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet. - [Helsingfors] : [Svensk språktjänst], 1990 (Yliopistopaino). - 68, [2] s. : kuv. ; 30 cm Version 1990/4

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet. - [Helsingfors] : Svensk språktjänst, 1991 (VAPK). - 93 s. : kuv. ; 25 cm Version 1991:1 ISBN 952-90-2817-2 (nid.)

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet. - [Helsingfors] : Svensk språktjänst, 1993 (Tryckericentralen). - 106 s. : kuv. ; 25 cm Version 1993:1 ISBN 952-90-5202-2 (nid.). - 952-90-2817-2 (virh.)

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet. -[Helsingfors] : Svensk språktjänst, 1994 (Tryckericentralen). - 116 s. : kuv. ; 25 cm Version 1994:1 ISBN 951-96994-0-6 (nid.)

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet : version 1998. - [Helsingfors] : Svensk språktjänst, 1998. - 119 s. : kuv. ISBN 951-96994-0-6 (nid.)

Språkbruk och språkvård / under redaktion av Björn Pettersson och Mikael Reuter. - 3. omarb. uppl. - Helsingfors : Schildt, 1977 (Ekenäs tr.). - 142 s. : kuv. ; 20 cm - 2. översedda uppl. 1965 ISBN 951-50-0140-4 (nid.) : - 951-50-0140-0

Språk i Norden. - Stockholm : Esselte studium, 1976 - 2000. - (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden) ISSN: 0108-6146 Edeltäjä: Nordiska språkfrågor

Språknemndenes telefonrådgivning. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1988. - 270 s. : tab. (Nordisk språksekretariats rapporter ; 9)

Palaa otsikoihin

Leksikografia – Lexicography

Palaa otsikoihin

Teoria ja periaatteet – Theory and principles

Konferensen om lexikografi i Norden (1997) : Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Esbo 21-24 maj 1997 / redigerad av Peter Slotte, Pia Westerberg, Eva Orava ; Nordiska föreningen för lexikografi i samarbete med Nordiska språkrådet och Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Nordiska föreningen för lexikografi, 1999. - 450 s. (Nordiska studier i lexikografi ; 4)(Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi ; nr. 5) ISBN 951-53-1944-7 (nid.)

LexicoNordica. 6 - 1999 / Redaksjon: Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren ; Redaksjonskomité: Martin Gellerstam, Dag Gundersen, Jón Hilmar Jónsson, Nina Martola, Knud Troels Thomsen ; utgitt av Nordisk förening for leksikografi i samarbeid men Nordisk språksekretariat. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi, 1999. - 255 s. ISSN: 0805-2735

Palaa otsikoihin

Sanakirjat ja sanastot - dictionaries and vocabularies

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. 1 : (1:1) abbal-bister. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976 (Ekenäs tr.). - XXVIII, 180 s. : kartt. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN 951-46-2345-2 (hela verket, nid.) ISBN (OSA):951-46-2468-8 (nid.)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 2 (band 1:2) : bistog-båt. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : [Statens tryckericentral, distr.], 1978 ([Ekenäs tr.]). - [2] s., s. 181-388, [1] s. ; 25 cm (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) Häfte 1 (band 1:1) 1976 ISBN 951-46-2345-2 (nid. (koko teos) ISBN (OSA): 951-9475-00-1 (nid.)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 3 (band 1:3) : båt-extra. -Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral, [distr.], 1982 (Ekenäs tr.). - [1] s., s. 389-594, XVI irtos. ; 25 cm (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) Häfte 3 (band 1:3) ISBN 951-9475-30-3 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-29-X (nid.)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål Häfte 4 (band 2:1) : fabbla-fårskinn. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1985 (Ekenäs tr.). - [2], 208, [1] s. ; 25 cm (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) ISBN 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-49-4 (nid.)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål.Häfte 5 (band 2:2) : fårskinn-gul. -Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1988. - [2] s., s. 209-416, [1] s. ; 25 cm (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) ISBN 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-861-045-2 (nid.)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck och Peter Slotte. Häfte 6 (band 2:3) : gul-hux flux. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral, 1991 (Ekenäs tr.). - S. 417-631, [3] s. ; 25 cm (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) ISBN 951-46-2345-2 (koko teos, nid.) ISBN (OSA): 951-37-0725-3 (nid.)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. - Helsingfors :
Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-1992. - 2 vol. (594, 631 s.)(Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) ISBN 951-46-2345-2 ISBN (OSA): 951-9475-30-3 (band 1) ISBN (OSA): 951-37-0753-9 (band 2)

Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. andra bandet f-hu. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1992. - 631 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 1) ISBN 951-37-0753-9 sid.

Ahlbäck, Olav
Ordbok över Finlands svenska folkmål / av Olav Ahlbäck. Redaktion: Peter Slotte, huvudredaktör ; Susanne Bergström, redaktionssekreterare ; Caroline Sandström, redaktör ; Carola Åkerlund, redaktör ; Monika Äikäs, redaktör. Huvudförfattare: Olav Ahlbäck (hy - håling) ; Per Henrik Solstrand (håll - höäng; ko - krallog) ; Ann-Marie Ivars (i - iödfallen; kaback - knövlog) ; Helena Solstrand-Pipping (ja - jöva) ; Peter Slotte (komma; kram - kyss) // Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-2000. - 3 vol. (594, 631, 624 s.) (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: ISBN 951-46-2345-2 ISBN (PART): ISBN 951-9475-30-3 (band 1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0753-9 (band 2) ISBN (PART): ISBN 951-9475-49-4 (band 2:1) ISBN (PART): ISBN 951-37-0725-3 (band 2:3) ISBN (PART): ISBN 951-861-045-2 (band 2:2) ISBN
(PART): ISBN 951-37-3211-8 (band 3)

Finsk-svensk utbildningsordlista / Susanna Karjalainen (red.) ;
Utbildningsstyrelsen i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997. - 78 s. ISBN 951-13-0004-3 (nid.)

Nordisk leksikografisk ordbok / Henning Bergenholtz, Ilse Cantell, Ruth Vatvedt Fjeld, Jaakko Sivula ... [et al.]. - Oslo : Universitetsforlaget, 1997. - 348 s. (Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi ; skrift nr. 4) ISBN 82-00-22901-7

Reuter, Mikael: Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista =
Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto. - 2. utvidgade uppl., 4. tr. - Helsingfors : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 ([Tryckericentral]. - 80, [1] s. ; 21 cm (Svenska språkbyråns ordlistor ; 1) 2. utvidgade uppl., 3. tr. 1980 ISBN 951-9475-21-4 (nid.)

Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja / Ilse Cantell, Nina Martola, Birgitta Romppanen, Mats-Peter Sundström. - Porvoo : WSOY, 1995. - 930 s. ISBN 951-0-19086-1 (sid.)

Suuri suomi-ruotsi-sanakirja / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa ; [päätoimittaja: Birgitta Romppanen ; toimitussihteeri Nina Martola ; toimittajat Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström]. 1-2 : A-O. P-Ö. - Porvoo : WSOY, 1997. - 2 nid. (1077, 1179 s.). LISÄ. - 2. p. 1997 ISBN 951-0-21462-0 (koko teos) ISBN 951-0-21463-9 (1. osa) ISBN 951-0-21464-7 (2. osa)

Suuri suomi-ruotsi sanakirja = Stora finsk-svenska ordboken [Elektroninen aineisto = Elektroniskt material] / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa = I samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken ; [päätoimittaja = huvudredaktör: Birgitta Romppanen ; toimitussihteeri = redaktionssekreterare: Nina Martola ; toimittajat = redaktörer: Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström. - Porvoo : WSOY, 1998. - 1 optinen levy (CD-ROM) + ohjelehtinen (48 s.) ISBN 951-0-21686-0

Svensk uttalsordlista. - Helsingfors : Tryckericentralen, 1994. - 205 s. ; 21 cm (Skrifter /Forskningscentralen för de inhemska språken ; 3) ISBN 951-37-1345-8 (nid.)

Palaa otsikoihin

Onomastiikka – Onomastics

Andersson, Thorsten: Namn i Norden och det forna Europa : valda artiklar utgivna med anledning av Thorsten Anderssons sextioårsdag 23 februari 1989 / Thorsten Andersson ; red. av Vibeke Dalberg, Bent Jørgensen. - Uppsala : NORNA-förlaget, 1989. -202 s. : kuv. (NORNA-rapporter ; 40) S. 176-202: En bibliografi över Thorsten Anderssons publicerade skrifter / av Margarete Andersson-Schmitt ISBN 91-7276-038-9 nid.

"Finska skären" : studier i åboländsk kulturhistoria / utgivna av Konstsamfundet till dess 50-årsjubileum 1990 ; [red. av Kurt Zilliacus] ; [översättningar: Erik Stenmark, Brita Löflund] ; [språkgranskning: Helena Solstrand-Pipping] ; [illustrationer: Per-Gunnar Johansson]. - Helsingfors : Konstsamfundet, 1990 (Östra Nylands tr.). - 379 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 7) ISBN 951-95948-0-9 (sid.)

Helsingfors gatunamn / Namnberedningen: Olavi Terho.. ; red. av Leo A. Pesonen ; övers. av Kurt Zilliacus & Per Henrik Solstrand. - Helsingfors, 1971. - 288 (1) s., 1 karttal. : kuv. ; 4:o. (Helsingin kaupungin julkaisuja ; [24 a])(Helsingfors stads publikationer ; 24)

NORNA:s Symposium (5 : Hanaholmen) : 1977 Ortnamnsvård och
ortnamnsplanering : handlingar från NORNA:s femte symposium på Hanaholmen 23-25.9.1977 / red. av Kurt Zilliacus. - Uppsala : Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, 1978 (Monistuspalvelu). - 213 s. ; 21 cm (NORNA-rapporter ; 13) ISBN 91-7276-012-5 (nid.)

NORNA:s symposium (13 : 1986 : Tvärminne) Denotationsbyte i ortnamn : rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9.-11. oktober 1986 / redigerad av Peter Slotte. -Uppsala : NORNA, 1988 (Universitetstr.). - 146 s. : kuv., kartt. ; 21 cm (NORNA-rapporter ; 37) ISBN 91-7276-035-4 (nid.)

Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997 / red. av Marianne Blomqvist under medverkan av Maria Fremer, Gunilla Harling-Kranck, Ann-Marie Ivars, Ritva Liisa Pitkänen, Mirja Saari, Peter Slotte. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997. - 351 s. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, ISSN 0358-0180 ; 18)

Ortnamn och samhälle : aspekter, begrepp, metoder / red. av Kurt Zilliacus...[et al.]. - [Helsingfors] : [Svenska litteratursällskapet i Finland], 1976. - 238 s. : kuv., kartt. ; 21 cm (Meddelanden från Folkkultursarkivet ; 4)(Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 472) ISBN 951-9017-23-2 (nid.)

Reuter, Mikael: Svenska ortnamn i Finland / Svenska Finlands folkting, Nordiska språksekretariatet ; [text: Mikael Reuter]. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, [1996]. - 6 s. : kuv. ISBN 952-9700-30-X

Slotte, Peter: Sjönamnen i Karlebynejden : en undersökning av huvudledstyperna. - Åbo : Åbo akademi, 1978. - 192 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Acta Academiae Aboensis. Ser. A, Humaniora ; 55, nr 5) Väitösk. ISBN 951-648-400-X (nid.)

Statsnamn och nationalitetsord : utg. av de nordiska språknämnderna, Pohjoismaiden kielilautakuntien julkaisu. - Rev. och utv. utg. - [Stockholm] : Svenska språknämnden, 1979. - 48 s. : kartt ISBN 91-7260-277-5

Statsnavn og nasjonalitetsord = Maiden nimet ja kansallisuuksiennimitykset / utgitt i samarbeid med språknemndene i Norden. - Revidert og utvidet utgave. - [Oslo] : Nordisk språksekretariats skrifter, 1987. - 25 s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 7) ISBN 82-7433-000-5

Statsnavne og nationalitetsord = Maiden nimet ja vastaavat johdokset. - Revideret og udvidet udgave. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1994. - 39 s. (Nordisk språksekretariats skrifter ; 17)(Dansk sprognævns skrifter ; 21) ISBN 82-7433-024-2

Svenska ortnamn i Finland / red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. - 4. uppl. -Helsingfors : [Forskningscentralen för de inhemska språken] : Statens tryckericentral, [distr.], 1984 (VAPK). - 112, [1] s. ; 21 cm (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 2). - 3. uppl. 1963. - 4. uppl., 2. oförändr. tr. 1984 ISBN 951-9475-37-0 (nid.)

Svenska ortnamn i Finland med finska motsvarigheter / utg. av Svenska folkpartiets ortnamnskommitté genom Åke Granlund, Kurt Zilliacus. - 3. uppl. - Helsingfors : Scildt, 1963. - 122 s. Skrifter utg. av Svenska folkpartiets centralstyrelse

Valtavuo-Pfeifer, Ritva: Terrängnamn i Svenskfinland. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1998. - 263 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 615) ISBN 951-583-045-1 (sid.)

Zilliacus, Kurt: Orter och namn i "Finska skären". - Helsingfors : Konstsamfundet, 1994 (Östra Nylands tr.). - 152 s. : kuv., kartt. ; 21 cm (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 15) ISBN 951-95948-9-2 (nid.)

Zilliacus, Kurt: Skärgårdsnamn. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989 (Tr. o. tidning). - [2], 251, [2] s. : kuv., kartt. ; 23 cm (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; nr 558). - 2. uppl. 1989 ISBN 951-9018-54-9 (sid.)

Zilliacus, Kurt: Åboländska. - Helsingfors : Konstsamfundet, 1992 (Östra Nylands tr.). - 125, [6] s., 2 karttas. : kuv., kartt. ; 21 cm (Föreningen Konstsamfundets publikationsserie ; 12) ISBN 951-95948-6-8 (nid.)

Palaa otsikoihin

Sosiolingvistiikka – Sociolinguistics

Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 35 / Peter Slotte, Ann-Mari Ivars (red.). - Helsingfors : Föreningen för nordisk filologi, 1994. - 144 s.

Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 36 / utgivna med understöd av statsmedel genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte ; under medverkan av Erik Andersson ... [et al.]. - Helsingfors : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 1995. - 184 s. ISBN 952-90-7178-7 (nid.)

Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 37 / utgivna med understöd av statsmedel genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte ; under medverkan av Erik Andersson ... [et al.]. - Helsingfors : Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, 1996. - 177 s. ISBN 952-90-7585-5 (nid.)

Folkmålsstudier : Meddelanden från föreningen för nordisk filologi. 38 / utg. Ann-Marie Ivars och Peter Slotte. - Helsingfors, 1998. - 165 s. ISSN 0356-1771 ISBN 952-91-0546-0

Nordens språk i EU : Rapport från ett seminarium den 6-7 december 1996 i Bryssel / redigerad av Birgitta Lindgren och Mikael Reuter. - Stockholm : Nordiska språkrådet, 1997. - 72 s. ISBN 82-7433-036-6

Stad och bygd : finlandssvenska stadsmål i ett regionalt och socialt perspektiv / Ann-Marie Ivars & Peter Slotte. - Helsingfors, 1996. - 177, [6] s. (Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771 ; 37) ISBN 952-90-7585-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

SAAMEN KIELET – SAMI LANGUAGES

Aikio, Samuli: Olbmot ovdal min : sámiid historjá 1700-logu rádjái / Samuli Aikio ; Sámi instituhtta ; [govaid dahkan: Hans Ragnar Mathisen ja Riitta-Kaarina Tikkamäki]. - Ohcejohka : Girjegiisá, 1992 (Vaasa oy). - 250 s. : kuv., kartt. ; 28 cm ISBN 951-8939-08-X (sid.)

Aikio, Samuli: Sámegiel loddenamahusat = (Saamenkielinen lintunimistö) / Samuli Aikio ; govaid dahkan Hans Ragnar Mathisen. - Helsset : Prentehanguovddáš, 1993. - 114, [1] s. : kuv. ; 25 cm (Ráidu ; 2) Kielet: Saame, suomi, norja, ruotsi, latina ISBN 951-37-1251-6 (nid.)

Aikio, Samuli: Sámi atlas : geográfalaš ja historjjálaš kárttat / Hans Ragnar Mathisen, Samuli Aikio, Anders Henriksen. - Romssavárdu : Keviselie, 1996. - 67 s. : kartt., kuv. ISBN 82-90482-09-4 (sid.)

Aikio, Samuli: The Sami culture in Finland / Samuli Aikio, Ulla Aikio-Puoskari, Johannes Helander ; [translations from Finnish manuscripts: Ellen Valle, Merja Virtaranta]. - Helsinki : Society for the Promotion of Sami Culture, 1994 (Painatuskeskus). - 160 s. : kuv., kartt. ; 22 cm (Lapin sivistysseuran julkaisuja ; 49) ISBN 951-9076-15-8 (sid.)

Essays on indigenous identity and rights / edited by Irja Seurujärvi-Kari & Ulla-Maija Kulonen. - Helsinki : Yliopistopaino, 1996. - 185 s.

Flora i renbetesland (Boazoguohtoneatnamiid šattut = Porolaidunten kasvillisuus) / Kristina Warenberg ... [et al.] ; redaktörer: Bengt Ekendahl och Karstein Bye ; termien tarkistus ja suomenk. käännöksen tarkistus = tearbmadárkkisteapmi ja suomagiel lágádusa Samuli Aikio. - [Oslo] : Landbruksforlaget, cop. 1997. - 112 s. : kuv., kartt. Huomautus: Författare: Mauri Nieminen et al. - Projekt genomfört av Nordiskt organ för renforskning ISBN 82-529-2144-2 (Landbruksforlaget, sid.) ISBN 91-36-03370-7 (LTs förlag, sid.)

Johdatus saamentutkimukseen / toimittaneet Ulla-Maija Kulonen, Juha Pentikäinen, Irja Seurujärvi-Kari. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994 (Raamattutalo). - 196 s. : kuv., kartt., nuott. ; 21 cm (Tietolipas ; 131) ISBN
951-717-792-5 (nid.)

Kieliavain Pohjoismaihin / [julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto]. - [Tukholma] : [Pohjoismaiden neuvosto], 1990. - 55 s. (Nord ; 1990, 65) ISBN 91-88112-03-9 nid.

Kieliavain Pohjoismaihin / [julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto]. - 2. p. - [Tukholma] : [Pohjoismaiden neuvosto], 1994. - 55 s. ; 23 cm ISBN 951-96001-9-1 nid.

Mosnikoff, Jouni - Sammallahti, Pekka: U'cc sääm-lää'dd sää'nnkeârjañ = Pieni koltansaame-suomi sanakirja. - [Ohcejohka] : Jorgaleaddji, 1988 (Painopuoti). - 151 s. ; 21 cm ISBN 951-8939-02-0 (nid.)

Sammallahti, Pekka - Morottaja, Matti: Säämi-suoma-säämi : škovlasänikirje = Inarin-saame-suomi-inarinsaame. - Helsset [=Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1983 (Painatuskeskus). - IV, 214 s. ; 25 cm (Ráidu ; 1) ISBN
951-9475-36-2 (nid.)

Palaa otsikoihin

ROMANIKIELI – ROMANY

Granqvist, Kimmo: Suomen romanikielen käänteissanasto. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - VIII, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 111) ISBN 951-9475-87-7

Koivisto, Viljo: Romano-finitiko-angliko laavesko liin = Romani-suomi-englanti sanakirja = Romany-Finnish-English dictionary. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XIX, 366, [2] s. ; 23 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 74) ISBN 951-37-1363-6 (sid.)

Suomi-romani-sanaluettelo / koostanut ja toimittanut Kimmo Granqvist. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - VI, 258 s. (Tietokonetuloste)

Palaa otsikoihin

VIITTOMAKIELI – SIGN LANGUAGE

Aivot - kieli - ääni : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys r.y:n koulutuspäivät 5.-6.2.1993 / toim. Riitta Mujunen & Ritva Takkinen. - Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys, 1993 (Yliopistopaino). - 103, [4] s. : kuv. ; 21 cm (Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja ; 27) ISBN 951-95160-8-5 (nid.)

Lapsen puheen ja kielen kehitys ja oppimisvalmiudet. Suomen
logopedis-foniatrinen aikakauslehti 1/94. SLFY:n täydennyskoulutuspäivien 1994 teemanumero / toim. Daniel Runeberg ja Ritva Takkinen. - 115 s.

Monikielinen Suomessa / toimittaneet Ritva Takkinen & Marja-Leena Haapanen. - Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys, 1995 (Yliopistopaino). - 101, [4] s. ; 21 cm

(Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja, 0356-696X ; 28) Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n koulutuspäivät Helsingissä 3.-4.1995 ISBN 951-95160-9-3 (nid.)

Pimiä, Päivi - Rissanen, Terhi: Kolme kirjoitusta viittomakielestä. - Helsinki : University of Helsinki, 1987. - [4], iv, 95 s. : kuv. ; 21 cm (Publications / University of Helsinki. Department of General Linguistics ; no. 17) ISBN 951-45-4369-6 (nid.)

Rissanen, Terhi: Viittomakielen perusrakenne. - Helsinki : [Helsingin yliopisto], [1985]. - [5], 134, [1] s. : kuv. ; 21 cm (Publications / Department of General Linguistics. University of Helsinki ; 12). - 2. p. 1990 ISBN 951-45-3564-2 (nid.)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimitus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. - [Helsinki] : KL-Support [oikea muoto: KL Support Oy], 1998. - 798, [4] s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 104) ISBN 952-9883-17-X (sid.)

Palaa otsikoihin

BIBLIOGRAFIAT – BIBLIOGRAPHIES

Bibliographie linguistique de l'année ... : et complément des années précédentes Linguistic bibliography for the year ... : and supplement for previous years. - Dordrecht, 1978 - 2000. ISSN: 0378-4592

Bibliographia studiorum Uralicorum 1917-1987 = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia = Bibliography on Uralic studies. III : Kielitiede = Linguistics / [toimituskunta: Maija Länsimäki päätoimittaja ; Maire Aho, Arne Hedman, Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Pirkko Kuutti]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1991 (Painatuskeskus). - XXV, 728 s. ; 26 cm (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia ; 494) ISBN (OSA): 951-717-665-1 (sid.)

Fennistics and uralistics : linguistic bibliography 1975-1981 = Fennistiikan ja uralistiikan bibliografia 1975-1981 / comp. by = laat. Airi Ojama. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985 (VAPK). - [2], XV, [1], 209 s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 35) ISBN 951-9475-48-6 (nid.) ISBN 951-859-828-2 (nid.)

Linguistic bibliography for the year 1976 - 1989 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / [contributor Airi Ojama ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1978 -. ISSN0378-4592

Linguistic bibliography for the year 1990 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; [contributors Airi Ojama, Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1992. - LXXXII, 1158 s. ISBN 0-7923-1894-3

Linguistic bibliography for the year 1991 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1993. - LXXXII, 1153 s. ISBN 0-7923-2387-4

Linguistic bibliography for the year 1992 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1996. - LXXXVIII, 1314 s. ISBN 0-7923-3139-7

Linguistic bibliography for the year 1993 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1996. - LXXXIV, 1339 s. ISBN 0-7923-3708-5

Linguistic bibliography for the year 1994 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrect : Kluwer, 1997. - LXXXVI + 1312 s. ISBN 0-7923-4465-0

Linguistic bibliography for the year 1995 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; avec l'assistance de Inge Angevaare ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrecht : Kluwer, 1999. - XC + 1647 s. ISBN 0-7923-5836-8

Neuvostoliiton valtionstandardit GOST 7.0-77: bibliografia, GOST 16447-78: julkaisut, GOST 7.26-80: kirjastotoimi, GOST 7.39-82: luokitus ja asiasanamääritys : termit ja määritelmät / [Neuvostoliiton valtionstandardeista suom. ja toim. Martti Kahla] ; [asiantuntija-avustajat: Anneli Virtanen, Irja-Leena Suhonen ja Pertti Piispanen]. - Helsinki : Neuvostoliittoinstituutti : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1984. - [3], 69 s., [4] välil. ; 30 cm (Neuvostoliittoinstituutin julkaisusarja. B ; 24) S. 65-69: Suomenkielisten termikäännösten hakemisto ISBN 951-707-044-6 (nid.)

Onomastic bibliography / V. D. Uralian. Onoma : Bibliographical and information bulletin. -Louvain, 1976 - 2000. ISSN: 0078-463X

Palaa otsikoihin

URALISTIIKKA, YLEISTÄ – URALISTICS IN GENERAL

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Mario Alinei...[et al.]. Vol. 1 : Cartes : premier fascicule / par M. Alinei...[et al.], Assen : Van Gorcum, 1983. - 19 lehteä : kartt. ISBN (OSA):90-232-2037-4

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Mario Alinei...[et al.]. Vol. 1 : Cartes : deuxiéme fascicule / par Mario Alinei ...[et al.]. - Assen : Van Gorcum, 1986. - [14] lehteä Irtolehtiä ISBN (OSA): 90-232-2103-6

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Mario Alinei...[et al.]. Vol. 1 : Cartes : deuxiéme fascicule / par Mario Alinei ...[et al.]. - Assen : Van Gorcum, 1986 . - CXIII + 230 s. ISBN (OSA): 90-232-2103-6

Atlas Linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Mario Alinei... [et al.]. 1 Cartes : troisième fascicule / par Dalibor Brozoviƒ...[et al.]. - Assen : Van Gorcum,1988. - 11 lehteä, 8 karttal. ISBN (OSA):90-232-2405-1

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de A. Weijnen... [et al.]. 1 : Commentaries : 3 / par Dalibor Brozoviƒ... [et al.]. - Assen : Van Gorcum, 1988. - LXXIV, 140 s. : kuv. ISBN (OSA): 90-232-2103-6

Atlas linguarum Europae (ALE) / red.: Mario Alinei...[et al. Vol. 1 : Commentaires. - Assen : Van Gorcum,1983. - 177 s. ISBN (OSA): 90-232-2034-X

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la red. de Mario Alinei ... [et al.].Vol. 1 : Commentaires, quatrième fascicule. - Assen : Van Gorcum, 1990. - XXII, 204 s. ISBN (OSA): 90-232-2448-5

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Mario Alinei, Sirkka Saarinen ... [et al.]. Vol. 1, cinquième fascicule : Cartes / par M. Alinei, ... Sirkka Saarinen ... [et al.] Matem.tiedot: 1:7 500 000. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997. - 1 salkku (6 lehteä, 34 taitettua karttalehteä) : kartt. ; 48 x 39 cm Huomautus: Irtolehtiä ISBN (OSA): 88-240-3769-0

Atlas linguarum Europae (ALE) / red.: Mario Alinei, Sirkka Saarinen...[et al.]. Vol. 1, cinquième fascicule : Commentaires. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997. - XVIII, 295 s.

Atlas linguarum Europae (ALE) / sous la réd. de Mario Alinei, Sirkka Saarinen ... [et al.]. Vol. 1 : Perspectives nouvelles en géolinguistique / par Mario Alinei, Sirkka Saarinen ... [et al.]. - 1997. - LXVII, 310 s. : kuv.

ALFE : Atlas linguarum fennicarum : toimitusohjeet / koonnut ja toim. toimituksen kokousten pöytäkirjoista ja muista lähteistä Raimo Jussila. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - [171 s.] useina jaksoina : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 107) ISBN 951-9475-84-2

Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993 / [hrsg. von Ulla-Maija Kulonen]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1993 (Vammalan kirjap.). - XIV, 294 s. : kuv. ; 25 cm (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 215) S. 289-294: Veröffentlichungen von Raija Bartens (Jokinen) 1959-1993 ISBN 951-9403-60-4 (nid.)

Itämerensuomalainen kielikartasto : kyselysarja / [valmisteluun ovat osallistuneet Arvo Laanest...et al.]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1989. - 100 s. Moniste

Itämerensuomalaisen kielikartaston symposiumi (1995) : Itämerensuomalaisen  kielikartaston symposiumi : FU 8 Jyväskylä 12.8.1995. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 138 s. : kartt.

Itämerensuomalaiset kielikontaktit : itämerensuomalainen symposium 7. kansainvälisessä fenno-ugristikongressissa Debrecenissä 27.8.-1.9.1990 = Läänemeresoome keelekontaktid / [toimitus Sari Vaula]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990 (VAPK). - 164 s. : kuv. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 61) ISBN 951-9475-74-5 (nid.)

Koivulehto, Jorma: Verba mutuata. Quae vestigia antiquissimi cum Germanis aliisque Indo-Europaeis contactus in linguis Fennicis reliquerint (Jorma Koivulehto sexaginta quinque annorum die XII mensis Octobris a. MIM) / Edidit Klaas Ph. Ruppel. - Helsinki : Finnisch-Ugrische Gesellschaft, 1999. - XXV, 435 s. : kuv. (Mémoires de la société finno-ougrienne ; 237)(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 237) ISBN 952-5150-36-4

Korhonen, Mikko: Kielen synty / Mikko Korhonen ; toim. Ulla-Maija Kulonen. - Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1993. - 2. p. 1994 ISBN 951-0-18519-1 (nid.)

Laatokan piiri : juhlakirja Heikki Leskisen 60-vuotispäiväksi 10.10.1990 / [toimituskunta Esko Koivusalo ... et al.] ; [toimittaja Helena Suni]. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1990. - 208 s. : kuv., kartt. ; 21 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 60) ISBN 951-37-0289-8 (nid.)

Special issue : Festschrift in honour of Juh. Tuldava / editor Reinhard Köhler ; guest editors Gabriel Altmann, Jaan Mikk, Pauli Saukkonen, Gezja Wimmer. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1997. - 280 s. (Journal of quantitative linguistics, ISSN 0929-6174 ; Vol. 4 (1997) : 1-3)

Suomalaismetsissä : muistelmia matkoilta Keski-Skandinavian suomalaisten keskuuteen / Pertti Virtaranta ; toim. Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. - 191 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 673) ISBN 951-717-973-1 (nid.)

Palaa otsikoihin

INKEROISMURTEET – INGRIAN


Jussila, Raimo: Inkeroismurteiden käänteissanasto / R. E. Nirvin Inkeroismurteiden sanakirjan aineistosta toim. Raimo Jussila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1986 (Vammalan kirjap.). - VII, 126 s. ; 25 cm
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 41)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 8, 2) ISBN 951-9019-99-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

KARJALAN KIELI JA LYYDI – KARELIAN AND LUDIAN


Dialektologiceskij atlas karel=skogo âzyka / D. V. Bubrih, A. A. Belâkov, A. V. Punzina ; redaktor Leena Sarvas ; Institut âzyka, literatury iistorii Karelskogo
naucnogo centra RAN, Naucno-issledovatelskij centr âzykov Finlândii = Karjalan kielen murrekartasto / D. V. Bubrih, A. A. Beljakov, A. V. Punzina ; toim. Leena Sarvas ; Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti [&] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Société Finno-Ougrienne, 1997. - 10, [210] s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 97)ISBN 952-5150-05-4 (sid.)

Impilahden karjalaa / [valinnut ja tekstintänyt] Matti Punttila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Yliopistopaino). - 126 s. : kartt ; 21 cm (Castrenianumin toimitteita ; 41) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 64) ISBN 951-9403-46-9 (nid.)

Impilahden karjalan sanakirja / toim. Matti Punttila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1998. - 215 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 27)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 96) ISBN 952-5150-09-7 (nid.)

Karjalan kielen sanakirja. 3. osa : L-N / [päätoim.: Pertti Virtaranta ; toim.: Raija Koponen, Marja Lehtinen, Laila Rissanen]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1983 (Helsingin liikekirjap.). - [7], 584 s. ; 27 cm (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 16, 3)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 25) ISBN (OSA): 951-9019-70-7 (sid.)

Karjalan kielen sanakirja. 4. osa : O-P / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Leena Lehtinen]; [toimittajat : Leena Joki, Katariina Jeskanen]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1993 (Vammalan kirjap.). - 610, [5] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 25)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 4 ) ISBN (OSA): 951-9403-61-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-62-0 (sid.)

Karjalan kielen sanakirja. 5. osa : R-S / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Torikka] - [toimittajat: Leena Joki ; Vesa Koivisto] . - Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1997. - 634 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 5)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 25) ISBN (OSA): 951-9403-96-5 (nid.) ISBN (OSA): 951-943-97-3 (sid.)

Lyydiläismurteiden käänteissanasto / toim. Jarmo Elomaa & Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1986 (Vammalan kirjap.). - X, 150 s. ; 25 cm (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 9, 2)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 44) ISBN 951-9403-04-3 (nid.)

Virtaranta, Helmi: Ahavatuulien armoilla : itkuvirsiä Aunuksesta / Helmi ja Pertti Virtaranta ; toim. Raija Koponen, Marja Torikka. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1999. - 227 s. : kuv., kartt., nuott. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 234) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 106) ISBN 952-5150-27-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

KOMI (SYRJÄÄNI) – KOMI (ZYRYAN)

Komisyrjäänin kielioppia ja tekstejä / toim. Paula Kokkonen apunaan Erkki Lyytikäinen ja Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1984 (Offset oy). - 44 s. ; 21 cm (Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten ; 9) ISBN 951-9019-85-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

LIIVI – LIVONIAN

Kettunen, Lauri: Rückläufiges Wörterbuch des Livischen / anhand des livischen Wörterbuches von Lauri Kettunen ; hrsg. von Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1988 (PunaMusta). - IX, 180 s. ; 25 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 47) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 5, 2) ISBN 951-9403-20-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

MANSI (VOGULI) – MANSI (VOGUL)

Wogulische Volksdichtung. 7. Bd. : Wörterverzeichnis zu den Bänden I-VI / ges. und übers. von Artturi Kannisto ; bearb. von Matti Liimola und Vuokko Eiras ; hrsg. von Vuokko Eiras. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura,1982 (Gummerus). - 385 s. ; 24 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 20)(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 180) ISBN (OSA): 951-9019-50-2 (nid.)

Palaa otsikoihin

MARI (TŠEREMISSI) – MARI (CHEREMIS)

Jevsevjev, Timofej: Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen. 3: Gebete und Zaubersprüche / hrsg. von Sirkka Saarinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Vammalan kirjap.). - 237 s. : kuv. ; 25 cm (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 211)(Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 68) ISBN (OSA): 951-9403-54-X (nid.)

Jevsevjev, Timofej: Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen. 4 : Lieder / hrsg. von Sirkka Saarinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura,1994 (Vammalan kirjap.). - 447 s. : kuv. ; 25 cm (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 219)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 78) ISBN (OSA): 951-9403-77-9 (nid.)

Saarinen, Sirkka: Marilaisen arvoituksen kielioppi / Sirkka Saarinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1991 (Vammalan kirjap.). - 184 s. ; 25 cm (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 210) Väitösk.: Turun yliopisto. Abstract: The grammar of the Mari (Cheremis) riddle ; Rezjume Marij tuštyn grammatikyñe ISBN 951-9403-42-6 (nid.)

Palaa otsikoihin

MORDVA – MORDVIN

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä. Band = Tom 1 : (A-J) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuškin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1990 (Vammalan kirjap.). - V, 557 s. ; 26 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 23, 1) ISBN (OSA): 951-9403-31-0 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-32-9 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä. Band = Tom 2 : (K-M) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuškin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. -Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Vammalan
kirjap.). - S. 558-1305, [4] s., [1] korjauslehti ; 26 cm (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 23, 2) ISBN (OSA): 951-9403-51-5 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-52-3 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä. Band = Tom 3 : (N-R) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuškin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. -Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura,1994. - S. 1306-1927, [3] s. ; 26 cm + korjauslehti (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 23, 3) ISBN (OSA): 951-9403-68-X (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-69-8 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä. Band = Tom 4 : (S-Z) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1996. - S. 1928-2703 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 4) ISBN (OSA): 951-9403-86-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-87-6 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä / sostavitel: Kajno Hejkkilâ. Band = Tom 5 : Russischer Index = Russkij indeks / bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = sostavitel i redaktor Martti Kahla. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1998. - 380 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 5) ISBN (OSA): 952-5150-13-5 (sid.) ISBN (OSA): 952-5150-12-7 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens Mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä / sostavitel': Kajno Hejkkilâ. Band = Tom 6 : Deutscher Index / bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura. - 1999. - 453, [4] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 6). Teksti saksaksi, venäjäksi ja mordvaksi ISBN (OSA): 952-5150-31-3 (sid.) ISBN (OSA): 952-5150-30-5 (nid.)

Palaa otsikoihin

OBINUGRILAISET KIELET – OB-UGRIC LANGUAGES

Kulonen, Ulla-Maija: The passive in Ob-Ugrian. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1989 (Vammalan kirjap.). - 332 s. : kuv., kartt. ; 25 cm (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia ; 203) Diss.: Helsingin yliopisto. ISBN 951-9403-28-0 (nid.)

Palaa otsikoihin

UDMURTTI (VOTJAKKI) – UDMURT (VOTYAK)

Saarinen, Sirkka - Kelmakov, Valentin: Udmurtin murteet. - Turku : Turun yliopisto, 1994. - 368 s. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 47) ISBN 951-29-0386-5

Palaa otsikoihin

UNKARIN KIELI – HUNGARIAN

Kulonen, Ulla-Maija: Johdatus unkarin kielen historiaan. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993 (Tampereen pikakopio). - 137 s. ; 21 cm (Suomi ; 170) ISBN 951-717-759-3 (nid.)

Palaa otsikoihin

VATJAN KIELI – VOTIAN

Posti, Lauri: Vatjan kielen Kukkosin murteen sanakirja / ainekset kerännyt Lauri Posti ; painokuntoon toim. Seppo Suhonen Lauri Postin avustamana. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1980. - XXVI, 631 s., [1] kuval. : kuv. ; 25 cm (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 29) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 8) ISBN 951-9019-33-2 (nid.)

Tsvetkov, Dmitri: Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto / Dmitri Tsvetkov ; toim., käänteissanaston ja hakemiston laatinut Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1995. - VIII, 524, [2] s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 25)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 79)

Vatjan käänteissanasto / toim. Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1989 (PunaMusta). - X, 103 s. ; 25 cm (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 22)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 49) ISBN 951-9403-21-3 (nid.)

Palaa otsikoihin

VIRON KIELI – ESTONIAN

Koponen, Eino: Eteläviron murteen sanaston alkuperä : itämerensuomalaista etymologiaa. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1998. - 295 s. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230; 230) Väitösk.: Helsingin yliopisto (Abstract: The origin of vocabulary in the South Estonian dialect : Finnic etymology) ISBN 952-5150-18-6

Oittinen, Hannu: Sanaopas : viro-suomi-viro / [julkaisija: Pohjoismaiden kielisihteeristö]. - [Helsinki] : [Taifuuni], 1994 (Hakuprint). - 48 s. ; 21 cm ISBN 951-581-039-6 (nid.)

Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 351 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja ; 105) ISBN 951-9475-83-4

Palaa otsikoihin

JULKAISUSARJAT - PUBLICATIONS

Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja.

- Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1978-. ISSN: 0355-5437 Ilmestymistiheys:

Epäsäännöllinen

1. Räisänen, Alpo: Suomussalmen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1978. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 1)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 1) ISBN 951-46-3324-5 (nid.)

2. Suomen kielen etymologinen sanakirja OSA: 6 / Erkki Itkonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1978. - [4] s., s. 1677-1899 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 2)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 12, 6) Lisäpainos: 2., muuttam. p. 1987 ISBN (OSA): 951-9019-27-8 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-07-8 (2., muuttam. p., nid.)

3. Lyytikäinen, Erkki: Jurvan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus, 1978(Painatuskeskus). - VI, 93, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 3)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 2) ISBN 951-9475-03-6 (nid.)

4. Yli-Paavola, Jaakko: Pälkäneen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1979. - VI, 89, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 4)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 3) ISBN 951-9475-08-7 (nid.)

5. Punttila, Matti: Sippolan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : [Valtion painatuskeskus, jakaja], 1979 (Painatuskeskus). - VIII, 94, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 5)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 4) ISBN 951-9475-09-5 (nid.)

6. Vilppula, Matti: Vihdin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : [Valtion painatuskeskus, jakaja], 1979 (Painatuskeskus). - VII, 100, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 6)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 5) ISBN 951-9475-10-9 (nid.)

7. Pääkkönen, Matti: Hailuodon murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1979 (Painatuskeskus). - [5], 94, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 7)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 6) ISBN 951-9475-11-7 (nid.)

8. Posti, Lauri: Vatjan kielen Kukkosin murteen sanakirja / ainekset kerännyt Lauri Posti ; painokuntoon toim. Seppo Suhonen Lauri Postin avustamana. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1980. - XXVI, 631 s., [1] kuval. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 8)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 29)

9. White, Leila: Lappajärven murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : [Valtion painatuskeskus, jakaja], 1980. - VI, 100, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 9) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 7) ISBN 951-9475-12-5 (nid.)

10. Yli-Luukko, Eeva: Jämsän murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1980 (Painatuskeskus). - X, 93, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 10)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 8) ISBN 951-9475-15-X (nid.)

11. Index Agricolaensis / [päätoimittaja: Esko Koivusalo] ; [toimittajat: Irene Hellemaa, Anja Lehtimäki, Riitta Suhonen] 1 : A-P. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1980 ([Painatuskeskus]). - [4], VI, 484, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 11) ISBN 951-9475-18-4 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-16-8 (nid.)

Index Agricolaensis / [päätoimittaja: Esko Koivusalo] ; [toimittajat.: Irene Hellemaa, Anja Lehtimäki, Riitta Suhonen] 2 : Q - Ö. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1980 ([Painatuskeskus]). - [4] s., s. 485-879, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 11) ISBN 951-9475-18-4 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-17-6 (nid.)

12. Sarvas, Leena: Lapinlahden murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : [Valtion painatuskeskus, jakaja], 1980 (Painatuskeskus). - XI, 91, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 12)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 9) ISBN 951-9475-19-2 (nid.)

13. Suomen kielen etymologinen sanakirja. 7 : Sanahakemisto / koostaneet Satu Tanner, Marita Cronstedt. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1981 (Frenckell). - [10] s., s. 1908-2293 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 13) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 12, 7)ISBN (OSA): 951-9019-44-8 (nid.)

14. Mielikäinen, Aila: Mikkelin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : [Valtion painatuskeskus, jakaja], 1980 (Painatuskeskus). - VI, 97, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ;
14)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 10) ISBN 951-9475-20-6 (nid.)

15. Nirvi, R. E.: Näytteitä inkeriläismurteista. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 (Painatuskeskus). - [6], 90 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 15) ISBN 951-9475-22-2 (nid.)

16. Haarala, Risto: Sanastotyön opas. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 (Painatuskeskus). - 62 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 16) ISBN 951-9475-23-0 (nid.)

17. Kallio, Jussi - Lahti, Markus: Kauhavan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982 (Painatuskeskus). - XVI, 102 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 17)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 11) ISBN 951-9475-24-9 (nid.)

18. Vehmaskoski, Maila: Sallan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : [Valtion painatuskeskus, jakaja], 1981 (Painatuskeskus). - VIII, 98, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 18)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 12) ISBN 951-9475-25-7 (nid.)

19. Neuvostoliiton paikannimet : valikoima Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton paikannimistöä / vastaava toim.: Martti Kahla ; julkaisun toim. ja asiantuntija-avustajat: Tuija Wahlström...[et al.]. - Helsinki : [Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus] : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1982 Painatuskeskus). - [1], VI, [1], 203, [1] s. [1] irtol (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 19) ISBN 951-9475-26-5 (nid.)

20. Wogulische Volksdichtung 7. Bd. : Wörterverzeichnis zu den Bänden I-VI / ges. und übers. von Artturi Kannisto ; bearb. von Matti Liimola und Vuokko Eiras ; hrsg. von Vuokko Eiras. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1982 (Gummerus). - 385 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 20) (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 180) ISBN (OSA): 951-9019-50-2 (nid.)

21. Lehtinen, Raija: Pihtiputaan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1982 (Painatuskeskus). - VIII, 112, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 21)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 13) ISBN 951-9475-27-3 (nid.)

22. Särkkä, Pirjo: Kiihtelysvaaran murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982(Painatuskeskus). - VI, 118, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 22) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 14) ISBN 951-9475-28-1 (nid.)

23. Toiviainen, Kari: Raudun murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus, 1982 (Painatuskeskus). - IX, 96, [1] s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 23)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 15) ISBN 951-9475-31-1 (nid.)

24. White, Leila: Noormarkun murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1982 (Painatuskeskus). - 93, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 24)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 16) ISBN 951-9475-33-8 (nid.)

25. Karjalan kielen sanakirja. 4. osa : O-P / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Leena Lehtinen]; [toimittajat : Leena Joki, Katariina Jeskanen]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1993 (Vammalan kirjap.). - 610, [5] s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 25)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 4) ISBN (OSA): 951-9403-61-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-62-0 (sid.)

Karjalan kielen sanakirja. 5. osa : R-S / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Torikka] ; [toimittajat: Leena Joki, Vesa Koivisto]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997 (Vammalan kirjap.). - 634 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 25)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 5) ISBN (OSA): 951-9403-96-5 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-97-3 (sid.)

26. Palander, Marjatta: Liperin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1983 (Painatuskeskus). - VII, 107, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 26) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 17) ISBN 951-9475-34-6 (nid.)

27. Yli-Luukko, Eeva: Rautalammin murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1983 (VAPK). - VIII, 109, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 27) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 18) ISBN 951-9475-35-4 (nid.)

28. Neuvostoliittolaisten henkilönnimien opas : kokoelma venäläisiä etunimiä sekä Neuvostoliitossa käytössä olevia sukunimiä. - 2 laaj. p. / [toim. Martti Kahla ; aineiston keruu ja translitterointi: Pertti Kuisma, Tuija Wahlström]. - Helsinki : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], 1984. - 268 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 28) ISBN 951-9475-39-7 (nid.)

29. Jussila, Raimo: Kalajoen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1984 (VAPK). - VI, 109, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 29) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 19) ISBN 951-9475-40-0 (nid.)

30. Pajunen, Anneli - Palomäki, Ulla: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta = Frequence analysis of spoken and written discourse in Finnish. 1. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1984 (VAPK). - [3], IV, 100, [1] s. : kuv., kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 30) ISBN 951-9475-41-9 (koko teos, nid.) ISBN (OSA): 951-9475-42-7 (nid.)

31. Pajunen, Anneli - Palomäki, Ulla: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta = Frequence analysis of spoken and written discourse in Finnish. 2. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985 [2], 78, [1] s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 31) ISBN 951-9475-41-9 (koko teos, nid.) ISBN (OSA): 951-9475-43-5 (nid.)

32. Soutkari, Pentti: Ikaalisten murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1985. - [4], IV, 102, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 32)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 20) ISBN 951-9475-44-3 (nid.)

33. Vanhan kirjasuomen sanakirja. Ensimmäinen osa : A-I / [päätoimittaja: Esko Koivusalo] ; [toimitussihteeri: Riitta Palkki] ; [toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa ja Anja Jussila]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - XLIII, 918 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 33) ISBN 951-9475-45-1 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-46-X (sid.)

Vanhan kirjasuomen sanakirja. Toinen osa : J-K / [päätoimittaja: Maija Länsimäki] ; [toimitussihteeri: Riitta Palkki] ; [toimittajat: Lahja-Irene Hellemaa, Anja Jussila ja Liisa Nuutinen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Painatuskeskus, 1994. - XLIII, 971 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 33) ISBN 951-9475-45-1 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1124-2 (sid.)

34. Länsimäki, Maija: Lopen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1985. - [4], 108, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 34)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 21) ISBN 951-9475-47-8 (nid.)

35. Ojama, Airi: Fennistics and uralistics : linguistic bibliography 1975-1981 = Fennistiikan ja uralistiikan bibliografia 1975-1981 / comp. by = laat. Airi Ojama. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - [2], XV, [1], 209 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 35) ISBN 951-9475-48-6 (nid.) ISBN 951-859-828-2 (nid.)

36. Suomen murteiden sanakirja. Ensimmäinen osa : a-elää / [päätoimittaja: Tuomo Tuomi] ; [toimituspäällikkö: Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija-Liisa Länsimäki, Osmo Nikanne, Jaakko Sivula] ; [toimittajat: Raimo Jussila, R. E. Nirvi, Veikko Ruoppila, Ulla Takala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ;
[tarkistuslukija: Solmi Wartiovaara]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1985. - XIV, 802 s., [1] karttal. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9475-51-6 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. Toinen osa : emaali-havuvasta / [päätoimittaja: Tuomo Tuomi] ; [toimituspäällikkö: Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija-Liisa Länsimäki, Osmo Nikanne, Jaakko Sivula] ; [toimittajat: Mirja Heininen, Jaana Jaatinen, Raimo Jussila, Juha Paananen, Kerttu Pohja, Leena Sarvas, Ulla Takala, Kari Toiviainen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Solmi Wartiovaara] ; [ATK-asiantuntija: Erja Nikunen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1988. - XV, 1031 s., [1] taitekarttal. : kartt.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-860-539-4 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. Kolmas osa : he-hujuuttaa / [päätoimittaja: Tuomo Tuomi, päätoimittaja] ; [toimituspäällikkö: Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija-Liisa Länsimäki, Jaakko Sivula, Ulla Takala] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Jaana Jaatinen, Nina Kamppi, Kirsti Kosonen, Osmo Nikanne, Pirkko Nuolijärvi, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Sirpa Vento, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Katariina Rouvala, Solmi Wartiovaara] ; [ATK-asiantuntija: Erja Nikunen]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1992. - XV, 926 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-0804-7 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. Neljäs osa : huka-iätös / [päätoimittajat: Tuomo Tuomi, Matti Vilppula] ; [toimitussihteerit: Maija Länsimäki, Jaakko Sivula] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää] ; [tarkistuslukija: Katariina Rouvala] ; [ATK-asiantuntija: Erja Nikunen] Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994. - XV, 929 s., [1]taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN(OSA): ISBN 951-37-1435-7 (sid.)

Suomen murteiden sanakirja. Viides osa : ja-kakuttaa / [päätoimittaja: Matti Vilppula] ; [toimituspäällikkö: Ulla Takala] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Edita, 1997. - XV, 944 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-9475-50-8 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-2119-1

Tuomi, Tuomo: Suomen murteiden sanakirja : johdanto / Tuomo Tuomi ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [päätoimittaja: Tuomo Tuomi] ; [avustajat: Matti Vilppula, Maija Länsimäki] ; [kartat: Tuomo Tuomi, Maija Länsimäki, Leena Sarvas] ; [taulukot ja kuvat: Tuomo Tuomi ja Helena Schmidt]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1989. - 100 s. : kuv., kartt.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN 951-861-339-7 (sid.)

37. Toivainen, Kirsti: Alatornion murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1985. - VIII, 84, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 37)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 22) ISBN 951-9475-52-4 (nid.)

38. Sivula, Jaakko: Hollolan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1985. - VIII, 99, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 38)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 23) ISBN 951-9475-54-0 (nid.)

39. Leskinen, Heikki - Miikkulainen, Raija: Kurkijoen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1985. - VII, 99, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 39)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 24 ). - Lisäpainos: 1.-2. p. 1986 ISBN 951-9475-55-9 (nid.)

40. Rekunen, Jorma: Alastaron murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1985. - VII, 94, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 40)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 25 ). - Lisäpainos: 1.-2. p. 1986 ISBN 951-9475-56-7 (nid.)

41. Jussila, Raimo: Inkeroismurteiden käänteissanasto / R. E. Nirvin
Inkeroismurteiden sanakirjan aineistosta toim. Raimo Jussila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1986 (Vammalan kirjap.). - VII, 126 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 41) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 8, 2)ISBN 951-9019-99-5 (nid.)

42. Pallonen, Juhani: Moloskovitsan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Valtion painatuskeskus [jakaja], 1986. - VI, 129, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 42)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 26) ISBN 951-9475-58-3 (nid.)

43. Järvikoski, Olli: Velkuan murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, [jakaja], 1986. - XII, 108, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 43)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 27) ISBN 951-9475-59-1 (nid.)

44. Lyydiläismurteiden käänteissanasto / toim. Jarmo Elomaa & Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1986 (Vammalan kirjap.). - X, 150 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 44) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 9, 2) ISBN 951-9403-04-3 (nid.)

45. Räisänen, Alpo: Sotkamon murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1987. - VIII, 106, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 45) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 28) ISBN 951-9475-60-5 (nid.)

46. Vilppula, Matti: Selitinkö oikein? : ajatuksia ja esimerkkejä sanakirjamääritelmistä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1987. - 55 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 46) ISBN 951-9475-61-3 (nid.)

47. Kettunen, Lauri: Rückläufiges Wörterbuch des Livischen / anhand des livischen Wörterbuches von Lauri Kettunen ; hrsg. von Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1988 (PunaMusta). - IX, 180 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 47)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 5, 2) ISBN 951-9403-20-5 (nid.)

48. Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi / toim. Eeva Maria Närhi ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1987. - 102 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 48)ISBN 951-860-596-3 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN 951-9475-62-1 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nid.)

49. Vatjan käänteissanasto / toim. Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1989 (PunaMusta). - X, 103 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 49) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 22) ISBN 951-9403-21-3 (nid.)

50. Yli-Luukko, Eeva - Yli-Paavola, Jaakko: Kerimäen murretta. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus [jakaja], 1987. - [4], II, 95, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 50) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 29) ISBN 951-9475-63-X (nid.)

51. Venäläis-suomalainen kirja-alan sanasto : kirjatiede =Russko-finskij slovar' po kniznomu delu / koostaja ja vastaava toim. =sost. i otvetstvennyj red. Martti Kahla ; [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [julkaisun toim.Ritva-Liisa
Hohkavaara-Torres...et al.]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - XI, 262 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 51) ISBN 951-860-791-5 (Valtion painatuskeskus, nid.) ISBN 951-9475-64-8 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nid.)

52. Vuorenpää, Pirkko: Hinnerjoen murretta. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - X, 87, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 52) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 30) ISBN 951-860-999-3 (nid.)

53. Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirrekirjainnusopas =Spravocnik po russkoj peredace finljandskih licnyh imen i familij / [julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [vastaava toim.: Martti Kahla]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - 389 s. Huomautus: 3870 etunimeä, 9630 sukunimeä. - Osa sivunumeroista roomalaisin numeroin (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 53) ISBN 951-861-103-3 (nid.)

54. Suomen murteiden sanakirjan toimitusohjeet / toimitus: Tuomo Tuomi päätoimittaja... [et al.][julk.] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - 2., lis. ja korj. p. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1988. - [2], 144 s. : kuv., kartt. Huomautus: 1. p. 1977 (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 54) ISBN 951-861-084-3 (nid.)

55. Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1. osa : A-K / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990. - XXI, 646 s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-861-547-0 (sid.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 2. osa : L-R / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen]. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1992. - 699, [2] s .( Lisäpainos: 4. p. 1996) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-0503-X (sid.) - 951-37-0530-X (virh., 4. p.)

Suomen kielen perussanakirja / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 3. osa : S-Ö / [päätoimittaja: Risto Haarala] ; [toimitussihteeri: Marja Lehtinen] ; [toimitus: Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen ja Irma Nissinen, taivutustyypit Riitta Eronen]. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 663, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 55) ISBN 951-861-433-4 (koko teos, sid.) ISBN (OSA): 951-37-1088-2 (sid.)

56. Yli-Luukko, Eeva: Joutsan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1990. - VIII, 97, [1] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 56)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 31) ISBN 951-37-0117-4 (nid.). - 951-37-0177-4 (virh.)

57. Suomen murteiden aineslähteitä / toim. Raimo Jussila. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1991. - xviii, 134, [3] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 57) ISBN 951-37-0603-6 (nid.)

58. Korhonen, Ritva: Alastarolla, Ylistarossa : Suomen asutusnimet ja niiden taivutus. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990. - 555, [1] s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 58) ISBN 951-9475-72-9 (nid.)

59. Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 1 : (A-J) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann, Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1990 (Vammalan kirjap.). - CV, 557 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 1) ISBN
(OSA): 951-9403-31-0 (sid.) ISBN (OSA):951-9403-32-9(nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 2 : (K-M) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Vammalan kirjap.). - S. 558-1305, [4] s., [1] korjauslehti (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 2)ISBN (OSA): 951-9403-51-5 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-52-3 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar' H. Paasonena / sostavitel': Kaino Heikkilä Band = Tom 3 : (N-R) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaja kollegija: Hans-Herman Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994. - S. 1306-1927, [3] s. + korjauslehti (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja,
ISSN 0355-5437 ; 59)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 3) ISBN (OSA): 951-9403-68-X (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-69-8 (nid.)

Paasonen, Heikki: H. Paasonens mordwinisches Wörterbuch / zusammengestellt von Kaino Heikkilä = Mordovskij slovar H. Paasonena / sostavitel: Kajno Hejkkilâ Band = Tom IV : (S-Z) / unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistow und Grigori Jermuschkin bearbeitet und hrsg. von Martti Kahla = redaktorskaâ kollegiâ: Hans-German Bartens, Grigorij Ermuskin, Martti Kahla (otv. red.) i Aleksandr Feoktistov. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1996 (Vammalan kirjap.). - S. 1928-2703, [5] s. : kuv. + korjauslehti (Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 59) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 23, 4) ISBN (OSA): 951-9403-86-8 (sid.) ISBN (OSA): 951-9403-87-6 (nid.)

60. Laatokan piiri : juhlakirja Heikki Leskisen 60-vuotispäiväksi 10.10.1990 / [toimituskunta Esko Koivusalo, Paavo Pulkkinen, Ilkka Savijärvi, Tuomo Tuomi] ; [toimittaja: Helena Suni]. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1990. - 208 s. : kuv., kartt.
(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 60) ISBN 951-37-0289-8 (nid.)

61. Itämerensuomalaiset kielikontaktit : itämerensuomalainen symposium 7. kansainvälisessä fenno-ugristikongressissa Debrecenissä 27.8.-1.9.1990 = Läänemeresoome keelekontaktid / [toimitus Sari Vaula]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990 (VAPK). - 164 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 61) ISBN 951-9475-74-5 (nid.)

62. Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 1 : A-K / [päätoimittaja: Erkki Itkonen] ; [päätoimittaja/toimitussihteeri: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimittajat: Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel, Satu Tanner]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992 (Gummerus). - 486 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62)(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556) ISBN (OSA): 951-717-692-9 (sid.)

Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja. 2 : L-P / [päätomittaja: Ulla-Maija Kulonen] ; [toimitussihteerit: Eino Koponen, Satu Tanner] ; [toimittajat: Kirsti Aapala, Riho Grünthal, Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ph. Ruppel]. -Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995 (Gummerus). - 470 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 62) (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 556)ISBN (OSA): 951-717-711-9 (sid.)

63. Suojala, Marja: Askolan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1991. - IX, 117 s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 63)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 32) ISBN 951-37-0677-X (nid.)

64. Impilahden karjalaa / [valinnut ja tekstintänyt] Matti Punttila. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Yliopistopaino). - 126 s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 64)(Castrenianumin toimitteita, ISSN 0355-0141 ; 41) ISBN 951-9403-46-9 (nid.)

65. Rekunen, Jorma - Yli-Paavola, Jaakko: Urjalan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - XI, 130 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 65) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 33) ISBN 951-37-0853-5 (nid.)

66. Jussila, Raimo - Nikunen, Erja - Rautoja, Sirkka: Suomen murteiden taajuussanasto = A frequency dictionary of Finnish dialects. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - xxix, 319 s. : kuv.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 66)ISBN 951-37-0850-0 (nid.)

67. Iisa, Katariina - Piehl, Aino: Virkakielestä kaikkien kieleen. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - 112 s. ISBN 951-37-0862-4 (nid.)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 67)

68. Jevsevjev, Timofej: Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen 3 : Gebete und Zaubersprüche / hrsg. von Sirkka Saarinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1992 (Vammalan kirjap.). - 237 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 68)
(Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 211)

69. Pallonen, Juhani: Markkovan murretta. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - vii, 102 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ;
69)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 34) ISBN 951-37-0998-1 (nid.)

70. Ainiala, Terhi: Artjärven murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1993. - VIII, 122 s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 70)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 35) ISBN 951-37-1047-5 (nid.)

71. Kantonen, Marja: Lappeen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1993. - VIII, 109 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 71) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 36) ISBN 951-37-1120-X (nid.)

72. Jussila, Raimo: Himangan murteen sanakirja [Atk-tallenne]. 1 : [A-H]. - Versio 1.0. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1993. - 1 levyke : 2HD ; 3.5" + esittelylehtinen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 72)Huomautus: Järjestelmävaatimukset: MS-Dos WordPerfect 5.1. - Levyke 1,44MB ISBN (OSA): 951-9475-78-8

73. Yli-Luukko, Eeva: Padasjoen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XI, 118 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 73) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 37) ISBN 951-37-1328-8 (nid.)

74. Koivisto, Viljo: Romano-finitiko-angliko laavesko liin = Romani-suomi-englanti sanakirja = Romany-Finnish-English dictionary. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - XIX, 366, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 74) ISBN 951-37-1363-6 (sid.)

75. Rekunen, Jorma: Liedon murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - IX, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 75)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 38) ISBN 951-37-1378-4 (nid.)

76. Yli-Paavola, Jaakko: Paavolan murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - VIII, 106 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 76)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 39) ISBN 951-37-1486-1 (nid.)

77. Maiden nimet kuudella kielellä : suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi / toim. Eeva Maria Närhi. - Helsinki : Painatuskeskus, [1994]. - 163 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 77) ISBN 951-37-1474-8 (nid.)

78. Jevsevjev, Timofej: Timofej Jevsevjevs Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen IV : Lieder / hrsg. von Sirkka Saarinen. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1994 (Vammalan kirjap.). - 447 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 78) (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 219) ISBN (OSA): 951-9403-77-9 (nid.)

79. Tsvetkov, Dmitri: Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto / Dmitri Tsvetkov ; toim., käänteissanaston ja hakemiston laatinut Johanna Laakso. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen seura, 1995 (Gummerus). - VIII, 524, [2] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 79)(Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 25)ISBN 951-9403-83-3 (nid.)

80. Sana kiertää : kirjoituksia suomen kielestä / toim. Maija Länsimäki ; [kirjoittajat: Kirsti Aapala... et al.]. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - 430 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 80) ISBN 951-37-1649-X (nid.)

81. Lehtinen, Marja - Karvonen, Pirjo - Rahikainen, Tarmo: Tekstikorpukset : raportti tekstikorpusten koostamisperiaatteista ja nykysuomen tekstiaineistojen
tarpeellisuudesta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995 (Painatuskeskus). - 79 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 81) ISBN 951-9475-79-6 (nid.)

82. Ainiala, Terhi: Jaalan murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - IX, 144 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 82)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 40) ISBN 951-37-1744-5 (nid.)

83. Yli-Luukko, Eeva: Juupajoen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - XIII, 101 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 83) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 41) ISBN 951-37-1766-6 (nid.)

84. ATK-järjestelmän käytön opas : versio 3.1, 15.9.1995 / Erja Nikunen, Tarmo Rahikainen, Jussi Rusi, Pauli Uusitalo ... [et al.]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - v, 173 s. : kuv.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 84) ISBN 951-9475-80-X (nid.)

85. Pallonen, Juhani - Yli-Luukko, Eeva: Hietamäen murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - XXIV, 90 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 85) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 42) ISBN 951-37-1815-8 (nid.)

86. Kielen kannoilla : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta / [toimittajat: Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni, Satu Tanner]. - Helsinki : Edita, 1996. - 333 s. : kuv., kartt.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 86) ISBN 951-37-1836-0 (nid.)

87. Eskelinen, Sari: Pielisjärven murretta. - Helsinki : Painatuskeskus, 1995. - VIII, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 87)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 43) ISBN 951-37-1841-7 (nid.)

88. Kielitieteen asiasanasto : suomi-englanti = Thesaurus for linguistics / [toimittajat: AnnaLiisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-Maija Kulonen]. - Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 1996 (Gummerus). - 222 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja,ISSN 0355-5437 ; 88) ISBN 951-692-391-7 (nid.)

89. Eskelinen, Sari: Kiteen murretta. - Helsinki : Edita, 1996. - VIII, 108 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 89) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 44) ISBN 951-37-2029-2 (nid.)

90. Vilkuna, Maria: Suomen lauseopin perusteet. - Helsinki : Edita, 1996. - 348 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 90) ISBN 951-37-2021-7 (nid.)

91. Närhi, Eeva Maria: Suomalaista sukunimikäytäntöä / Eeva Maria Närhi ; toim. Ritva Korhonen, Eeva-Liisa Stenhammar ja Anneli Räikkälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1996. - 173 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 91) (Kielenkäytön oppaita ; 1) ISBN 951-37-1920-0 (nid.)

92. Koivusalo, Esko: Kielen aika. - Helsinki : Edita, 1997. - 172 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 92) (Kielenkäytön oppaita ; 2 ) ISBN 951-37-2098-5 (nid.)

93. Yli-Luukko, Eeva: Heinolan murretta. - Helsinki : Edita, 1996. - 92, [30] s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 93) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 45) ISBN 951-37-2088-8 (nid.)

94. CD-Perussanakirja [Atk-tallenne] / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; [päätoimittajat: Risto Haarala, Marja Lehtinen] ; [toimitus: Riitta Eronen taivutus, Eija-Riitta Grönros, Erja Nikunen SGML-rakenne, Irma Nissinen toimittaja, Tarmo Rahikainen SGML-rakenne]. - Helsinki : Edita, 1997. - 1 optinen levy + käyttöohjeet 23 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 94) Huomautus: Laitteistosuositus PC/Windows 3.1 tai uudempi (myös Windows 95), 486-prosessori, 8 MB keskusmuistia, CD-ROM-asema (2x)

95. Ganander, Christfrid: Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander ;
alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta toim. Liisa Nuutinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997 (Karisto). - 1174, [20] s.(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 95) (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 676)

96. Impilahden karjalan sanakirja / toim. Matti Punttila. - Helsinki :
Suomalais-ugrilainen seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998 (Vammalan kirjap.). - 215 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 96) (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; XXVII ) ISBN 952-5150-09-7 (nid.)

97. Bubrih, D. V.: Dialektologiceskij atlas karelskogo âzyka / D. V. Bubrih, A, A. Belâkov, A. V. Punzina ; redaktor Leèna Sarvas ; Institut âzyka, literatury i istorii Karelskogo naucnogo centra RAN, Naucno-issledovatelskij centr âzykov Finlândii = Karjalan kielen murrekartasto / D. V. Bubrih, A. A. Beljakov, A. V. Punzina ; toim. Leena Sarvas ; Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti [&] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Société Finno-Ougrienne, 1997. - 10, [210] s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 97)ISBN 952-5150-05-4 (sid.)

98. Yli-Luukko, Eeva: Saarijärven murretta. - Helsinki : Edita, 1997. - VIII, 116 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 98) (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 47) ISBN 951-37-2398-4 (nid.)

99. Paikkala, Sirkka - Pitkänen, Ritva-Liisa - Slotte, Peter: Paikannimet - yhteinen omaisuutemme : tarvitaanko Suomessa paikannimilakia? - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997 (Edita). - 76 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 99) ISBN 951-9475-82-6 (nid.)

100. Ganander, Christfrid: Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander. Hakemisto / toim. Liisa Nuutinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997 (Karisto). - VI, 485 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 100) (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 688)

101. Jussila, Raimo: Vanhat sanat : vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998 (Gummerus). - 381 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 101)(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 696) ISBN 951-746-008-2 (sid.)

102. Rekunen, Jorma: Ilmajoen murretta. - Helsinki : Edita, 1997. - X, 77 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 102)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 46) ISBN 951-37-2389-5 (nid.)

103. Vehmaskoski, Maila: Vittangin murretta. - Helsinki : Edita, 1998. - XII, 120 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 103)(Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 48) ISBN 951-37-2673-8 (nid.)

104. Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimitus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. - [Helsinki] : KL-Support [oikea muoto: KL Support Oy], 1998. - 798, [4] s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 104) ISBN: 952-9883-17-X (sid.)

105. Pipliakielestä kirjakieleksi / toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 351 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 105 ISBN 951-9475-83-4

106. Virtaranta, Helmi: Ahavatuulien armoilla : itkuvirsiä Aunuksesta / Helmi ja Pertti Virtaranta ; toimittaneet Raija Koponen, Marja Torikka. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1999. - 227 s. : kuv., kartt., nuott. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, ISSN 0355-0230 ; 234)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 106) ISBN 952-5150-27-5 (nid.)

107. Atlas linguarum fennicarum : toimitusohjeet / koonnut ja toim. toimituksen kokousten pöytäkirjoista ja muista lähteistä Raimo Jussila. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - [171 s.] useina jaksoina : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 107) ISBN 951-9475-84-2

108. Piehl, Aino - Vihonen, Inkaliisa: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? : opaskirjanen suomalaisille virkamiehille EU:n puheenjohtajuuskautta varten. - [Helsinki] : Valtiovarainministeriö, 1999. - 24 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 108) ISBN 951-9475-85-0 (nid.)

Piehl, Aino - Vihonen, Inkaliisa: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko
puheenvuorosi? : Selvää suomea kansainvälisesti. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 36 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 108) - 2. p. Kannessa myös: Eurooppa uudelle vuosituhannelle. Lisäpainos 2. p. 1999 ISBN 951-9475-85-0 (virh.)

109. Soutkari, Pentti: Vermlannin murretta. - Helsinki : Edita, 1999. - XVII, 76 s. ; 21 cm (Suomen kielen näytteitä, ISSN 0356-6900 ; 49)(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 109) ISBN 951-37-2966-4 (nid.)

110. Yhteinen nimiympäristömme : nimistönsuunnittelun opas / toim. Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Suomen Kuntaliitto [jakaja], 1999. - 225 s. : kuv., kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 110) ISBN 951-755-331-5 (nid.) ISBN 951-9475-86-9 (nid.)

111. Granqvist, Kimmo: Suomen romanikielen käänteissanasto / koostanut = compiled by Kimmo Granqvist. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - VIII, 111 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 111) ISBN 951-9475-87-7

112. [Tulossa] Zaitseva, Maria: Vepsän kielen lauseoppi.

113. Kaavanimien hätäkaste : nimistönsuunnittelu kunnissa 1999 / [toimittanut Sirkka Paikkala] ; [kirjoittajat: Sirkka Paikkala, Saara Welin]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 103 s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 113) ISBN: 951-755-411-7 (nid.)

Palaa otsikoihin

Ráidu

/ Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddaza sámegiel doaimmahusat. -Helsset : Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddas, 1983- Ilm.tiheys: Epäsäännöllinen ISSN: 0780-2706

1. Sammallahti, Pekka - Morottaja, Matti: Säämi-suoma-säämi : skovlasänikirje = Inarinsaame-suomi-inarinsaame. - Helsset [=Hki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1983 (Painatuskeskus). - IV, 214 s. (Ráidu, ISSN 0780-2706 ; 1) ISBN: 951-9475-36-2 (nid.)

2. Aikio, Samuli: Sámegiel loddenamahusat = (Saamenkielinen lintunimistö) / Samuli Aikio ; govaid dahkan Hans Ragnar Mathisen. - Helsset : Prentehanguovddás, 1993. - 114, [1] s. : kuv. (Ráidu, ISSN 0780-2706 ; 2) Huomautus: Kielet: Saame, suomi, norja, ruotsi, latina ISBN: 951-37-1251-6 (nid.)

Palaa otsikoihin

Skrifter

- Forskningscentralen för de inhemska språken. Bd 1, häfte 1
(1976)-Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976-. Ilm.tiheys: Epäsäännöllinen ISSN: 0355-7995

1. Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. 1 : (1:1) abbal-bister. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1976 (Ekenäs tr.). - XXVIII, 180 s. : kartt. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (hela verket, nid.) ISBN (OSA): 951-46-2468-8 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 2 (band 1:2) : Bistog-båt. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : [Statens tryckericentral, distr.], 1978 ([Ekenäs tr.]). - [2] s, s. 181-388, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) Huomautus: Häfte 1 (band 1:1) 1976 ISBN: 951-46-2345-2 (nid. (koko teos) ISBN (OSA): 951-9475-00-1 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 3 (band 1:3) : Båt-extra. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral, [distr.], 1982 (Ekenäs tr.). - [1] s., s. 389-594, XVI irtos.(Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 1) ISBN: 951-9475-30-3 (nid.)ISBN (OSA): 951-9475-29-X (nid.)

1. Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 4 (band 2:1) : Fabbla-fårskinn. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1985 (Ekenäs tr.). - [2], 208, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1)ISBN: 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-9475-49-4 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav :Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 5 (band 2:2) : Fårskinn-gul. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1988. - [2] s., s. 209-416, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (nid.) ISBN (OSA): 951-861-045-2 (nid.)

1. Ahlbäck, Olav: Ordbok över Finlands svenska folkmål / Olav Ahlbäck och Peter Slotte. Häfte 6 (band 2:3) : Gul-hux flux. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [jakaja], 1991 (Ekenäs tr.). S. 417-631, [3] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 1) ISBN: 951-46-2345-2 (koko teos, nid.) ISBN (OSA): 951-37-0725-3 (nid.)

2. Svenska ortnamn i Finland / red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. - 4. uppl. - Helsingfors : [Forskningscentralen för de inhemska språken] : Statens tryckericentral, [distr.], 1984 (VAPK). - 112, [1] s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken; 2). - 3. uppl. 1963. Lisäpainos: 4. uppl., 2. oförändr. tr. 1984 ISBN: 951-9475-37-0 (nid.)

3. Svensk uttalsordlista. - Helsingfors : Tryckericentralen, 1994. - 205 s. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken, ISSN 0355-7995 ; 3) ISBN: 951-37-1345-8 (nid.)

Palaa otsikoihin

Suomen kielen näytteitä

/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Numerointi: 1 - 49. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1977- 1999. (Sisältyy myös
sarjaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437) ISSN: 0356-6900

Palaa otsikoihin

Svenska språkbyråns ordlistor

/ Forskningscentralen för de inhemska språken.
Numerointi: 1-. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1977- Ilm.tiheys: Epäsäännöllinen ISSN: 0359-0941

1. Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista = Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto / sammanst. av Mikael Reuter. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1977 ([Monistuspalvelu]). - [4], 32, [1] s. (Svenska språkbyråns ordlistor ; 1) ISBN: 951-46-2705-9 (nid.)

1. Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista =Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto / sammanst. av Mikae Reuter. - 2. utvidg. uppl. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1977 (Monistuspalvelu). - 80, [1] s. (Svenska språkbyråns ordlistor ; 1 ) Huomautus: 1. uppl. 1977 Lisäpainos: 2. utvidg. uppl., 2. tr. 1978 ISBN: 951-46-3288-5 (nid.)

1. Utbildningsterminologi : finsk-svensk ordlista =Suomalais-ruotsalainen koulutusalan sanasto / sammanst. av Mikael Reuter. - 2. utvidgade uppl., 4. tr. - Helsingfors : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981 ([Tryckericentral]). - 80, [1] s.(Svenska språkbyråns ordlistor, ISSN 0359-0941 ; 1) Huomautus: 2. utvidgade uppl., 3. tr. 1980 ISBN: 951-9475-21-4 (nid.)

Palaa otsikoihin

Lehdet – Journals

Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1. vsk., nro 1(1994 )- . - Helsinki : Painatuskeskus, 1994-. - ISSN: 1236-794X 27 cm Ilm.tiheys: Kuusi kertaa vuodessa Edeltäjä: Kieliposti = ISSN 0783-2958 Edeltäjä: Elias (Helsinki. 1988) = ISSN 0785-5249 Edeltäjä:Kotiseutu = ISSN 0047-3677

Kielikello 1/1978-2/1983 / [julk. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Valtion painatuskeskus. -[Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Valtion painatuskeskus, 1986. - [314] s. : kuv., kartt. ; 21 cm

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1 (1968) - 10 (1978) ; 1978, 1-. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1968- . Neljä kertaa vuodessa. Julkaisija n:oon 10 (1978) asti Suomen akatemia. Kielitoimisto. - Ilmestymistiheys vaihdellut. - Hakemisto 1 (1978) - 2 (1983) ilm. v. 1986. ISSN: 0355-2675

Kielikello / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1-4 (1968-1971), nro 5 1972, nro 6 1973, nro 7 1974, nro 8 1976 lisäksi: 1/5 (yhteennid. näköispainos) nro 9 1977 -- lisäksi: 1/5 (yhteennid. näköispainos) nro 10 1978 -- lisäksi: 6/10 (yhteennid. näköispainos)1978 nro 1-2 -- lisäksi: 1/5 (yhteennid. näköispainos) 1979-1983 nro 1-2 -- lisäksi: 1980: 1/5 (yhteennid.näköispainos) ; 1983 nro 2 (lisäp. 1986) 1984-1991 nro 1-4 -- lisäksi:1984/1-1987/4 yhteensidottu 1992 nro 1-4 1993-1994 nro 1-4 1995 nro 1-2

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1/1999 ; Stellatum 2/1999 - 2000. ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa

Kielikello [Äänite] : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. - Helsinki : Näkövammaisten kulttuuripalvelu, [198?-198?]. - C-kas. Ilm.tiheys: Neljä kertaa vuodessa. Äänilehti. ISSN: 1237-9565

Kieliposti : kielen elämän ja tutkimuksen aikakauslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1986, näyten:o - 1993, 4. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1986-1993. - 24 cm Ilm.tiheys: Neljä kertaa vuodessa. Yhdistynyt: Kotiseutu = ISSN 0047-3677 Yhdistynyt: Elias (Helsinki. 1988) = ISSN 0785-5249 julkaisuksi: Hiidenkivi (Helsinki) = ISSN 1236-794X

Sanastaja : aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten / julk. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus N:o 1 (1927) - 139 (1990) numero vuodelta 1931, ei ilmestynyt numero vuodelta 1943, ei ilmestynyt. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1927-1990 ISSN: 0357-2951

Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyron / Forskningscentralen för de inhemska språken. 1981, 1-. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken : Statens tryckericentral [distr.], 1981-. - 25 cm. Ilm.tiheys:Kaksi kertaa vuodessa (Alanimeke myöhemmin: tidskrift utgiven av svenska språkbyrån ISSN: 0358-9293

Palaa otsikoihin

Sähköiset tallenteet – Electric documents

CD-Perussanakirja 1997. Uusin tieto nykysuomen sanoista.[Atk-tallenne] / julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; toimitus Risto Haarala päätoimittaja, Marja Lehtinen päätoimittaja, Riitta Eronen taivutus, Eija-Riitta Grönros toimittaja, Erja Nikunen SGML-rakenne, Irma Nissinen toimittaja,
Tarmo Rahikainen SGML-rakenne. - Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus Lingsoft Oy. - Helsinki : Edita, 1997. - 1 optinen levy +käyttöohjeet 23 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 94)

Suuri suomi-ruotsi sanakirja = Stora finsk-svenska ordboken [Elektroninen aineisto = Elektroniskt material] / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa = I samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken ; [päätoimittaja =uvudredaktör: Birgitta Romppanen ; toimitussihteeri = redaktionssekreterare: Nina Martola ; toimittajat = redaktörer:
Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström]. - Porvoo : WSOY, 1998. - 1 optinen levy (CD-ROM) + ohjelehtinen (48 s.) ISBN 951-0-21686-0

Palaa otsikoihin

Videotallenteet – Video records

Paikan nimi - paikan muisti / Suunnittelu, käsikirjoitus ja toteutus Sirkka Paikkala yhteistyössä Jaakko Yli-Paavolan kanssa. - Videotallenne. - Pituus 26 minuuttia. (Esitetty 9.5.1999 MTV-Akatemiassa, TV 3)

Saamelaiset - 35 000 vuotta [Videotallenne] / Pekka Sammallahti ; työryhmä: Raimo Lahti, Jaakko Yli-Paavola, Rauno Velling ; ohjaus: Peter Finnilä. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1998. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (22 min) (MTV-akatemia)

Sammuvatko Suomen kielet? [Videotallenne] / Pauli Saukkonen ; keskustelijoina: Mikael Reuter, Ulla-Maija Kulonen, Anneli Räikkälä, Matti Vilppula ; työryhmä: Raimo Lahti, Arto Tuominen, Jaakko Yli-Paavola ; ohjaus: Peter Finnilä. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1996. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (26 min) (MTV-akatemia)

Viittova ei tieltä eksy [Videotallenne] / Ritva Takkinen, Markku Jokinen ; tulkki: Riitta Vivolin-Karén ; työryhmä: Raimo Lahti, Jaakko Yli-Paavola, Tarja Timonen ; ohjaus: Peter Finnilä. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1998. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (28 min) (MTV-akatemia)

Väinölän lapset [Videotallenne] ; juontaja: Matti Vilppula. Inkeroiset / henkilöt: Nasti Filippova, Anni Filippova, Ivan Filippov ;suunnittelu ja käsikirjoitus: Erkki Lyytikäinen, Marjukka Patrakka, Seppo Suhonen, Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1996. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (13 min 30 sek) Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Väinölän lapset [Videotallenne] ; juontaja: Matti Vilppula. Vatjalaiset / henkilöt: Maria Petrovski, Aleksandr Borisov, Jelena Tsykola; suunnittelu ja käsikirjoitus: Erkki Lyytikäinen, Seppo Suhonen, Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1996. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS) (13 min 50 sek) Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Väinölän lapset [Videotallenne] ; selostus: Rauno Velling. Liiviläiset / esiintyjät: Kersti Boiko ... [et al.] ; suunnittelu ja käsikirjoitus: Erkki Lyytikäinen, Seppo Suhonen, Jaakko Ylipaavola ; ohjaus: Mikko Kemppinen. - Helsinki : Helsingin yliopiston tiedotus, 1997. - 1 videokas. (Beta) (Tallenne VHS)(22 min 23 sek) Huomautus: Tuotanto: Helsingin yliopiston tiedotus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston AV-keskus

Palaa otsikoihin

Muut julkaisut - Other publications

Atk-järjestelmän käytön opas : versio 3.1 / Erja Nikunen, Tarmo Rahikainen, Jussi Rusi, Pauli Uusitalo. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 173 s.

A Finnországi nyelvek kutatóközpontja / [fordítás: Nyirkos István és Márk Tamás]. - Helsinki, 1980. - 25 s. ISBN 951-9475-04-4 (nid.)

Finnish Research Centre for Domestic Languages. - [Helsinki, 1980.]. - 28 s. : kuv. ISBN 951-9475-13-3 (nid.)

Forschungszentrum für die Landessprachen Finnlands / [deutsche Übers.: Ingrid SchellbachKopra]. - [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], 1979. - [2], 28 s. : kuv. ; 19 cm ISBN 951-9475-06-0 (nid.)

Forskningscentralen för de inhemska språken. - [Helsingfors] :
[Forskningscentralen för de inhemska språken], 1979 (Tryckericentralen). - [2], 28, [1] s. : kuv. ; 19 cm ISBN 951-9475-05-2 (nid.)

Forskningscentralen för de inhemska språken. - [Helsingfors] :
[Forskningscentralen för de inhemska språken], [1996]. - 19 s. : kuv.

Gosudarstvennyj nau…no-issledovatel'skij centr jazykov Finljandii. - [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [1980] ([Vammalan kirjap.]). - [2], 30 s. : kuv. ; 19 cm ISBN 951-9475-07-9 (nid.). - 951-9457-07-9

Halonen, Johanna: Meteli seis : aakkosellinen näyttelyluettelo Tapio Heikkilän valokuvanäyttelyssä esiintyvistä paikannimistä / koonnut Johanna Halonen. - Helsinki : KKTK, 1999. - [20] lehteä : kartt. (Moniste. Liittyy tapahtumaan Euroopan rakennusperintöpäivät 1999 : paikan nimet - paikan muisti)

Julkaisuluettelo / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1983-. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1983- . - 25 cm ISSN: 0785-0409

Kausijulkaisujen sisällysluettelo / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Ilm.tiheys: n. 11 numeroa vuodessa. (Kopioita Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjastoihin tulevien kausijulkaisujen sisällyslueteteloista. Moniste.)

Kertomus vuoden ... toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1977-. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1978-. - 25 cm ilm.tiheys: Kerran
vuodessa ISSN: 0356-8229

Kertomus vuoden 1989 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990. - 26 s. ; 9 s. liitt.

Kertomus vuoden 1990 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1991. - 35 s.

Kertomus vuoden 1991 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992. - 35 s.

Kertomus vuoden 1992 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1993. - 45 s.

Kertomus vuoden 1993 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994. - 42 s.

Kertomus vuoden 1994 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 61 s. (Sisältää myös: Vuosien 1995 ja 1996 - 19999 toiminta- ja taloussuunnitelmat)

Kertomus vuoden 1995 toiminnasta / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1996. - 83 s. (Sisältää myös: Vuosien 1997-2000 toiminta- ja taloussuunnitelman)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1978. - 24 s. ISBN 951-9475-04-4 (nid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, [1985]. - 36 s. ISBN 951-9475-53-2

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [1995]. - 8 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [1998]. - 8 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982 ). - [3], 70 s. ( Sisältö: Lait, asetukset, työjärjestys, virastodemokratiaohjesääntö, henkilöstöneuvoston vaalien ohjesääntö, henkilöstöpoliittinen ohjelma, koulutuksen yleiset periaatteet, sisäinen tiedottaminen) ISBN 951-9475-32-X (nid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus, 1988 (Yliopistopaino). - [3], 65, [1] s. ; 21 cm (Sisältö: Lait, asetukset, työjärjestys, virastodemokratiaohjesääntö, henkilöstöneuvoston vaalien ohjesääntö, henkilöstöpoliittinen ohjelma, koulutuksen yleiset periaatteet, sisäinen tiedottaminen) ISBN 951-9475-65-6 (nid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1996 / toimittaneet: Ritva Paananen ja Helena Suni. - Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - 56 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1997 / toimittajat: Ritva Paananen ja Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998. - 75 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Julkaisuluettelo 1988 / Raimo Jussila (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1988. - 16 s. ISBN 951-860-953-5

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Julkaisuluettelo 1990 / Raimo Jussila (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990. - 19 s. ISBN 951-9475-75-3

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : Julkaisuluettelo 1995 / Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä (toim.). - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 71 s.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : lait, asetus, työjärjestys,
virastodemokratiaohjesääntö, henkilöstöneuvoston vaalien ohjesääntö. - [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], 1978 ([Monistuspalvelu]). - [2], 39, [1] s. ; 21 cm ISBN 951-9475-02-8 (nid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : lait, asetukset, työjärjestys,
virastodemokratiaohjesääntö, henkilöstöneuvoston vaalien ohjesääntö, henkilöstöpoliittinen ohjelma, koulutuksen yleiset periaatteet, sisäinen tiedottaminen. - [Uusi p.]. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1982 (Monistuspalvelu). - [3], 70 s. ; 21 cm 1. p. 1978 ISBN 951-9475-32-X (nid.)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma 1987 - 1991. - Helsinki, 1986. - 60 s. ; 10 s. liitt.

Kotus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1976 -1999. Ilm.tiheys:n. 30 numeroa vuodessa (Sisäinen tiedote. Moniste.)

Naucno-issledovatel'skij centr jazykov Finljandii. - Helsinki, 1995. - 19 s. : kuv.

Nikunen, Erja - Rahikainen, Tarmo - Rusi, Jussi: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen ATK-järjestelmä, versio 2.0. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992. - IV + 59 s. (Moniste)

Oranssi kirja 1997 : Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta koskevat säädökset, sopimukset ja ohjelmat / toimittaneet: Marketta Fabritius ja Helena Suni. - Helsinki, 1997. - 56 s.

The Research Institute for the Languages of Finland. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995. - 19 s. : kuv.

Runot : kootut valikoimana & valitut kokoelmana / J. Ranta [Jaakko Yli-Paavola] ; [toimitus: Riitta Eronen, Sinikka Kantokoski, Erkki Lyytikäinen, Ritva Paananen, Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni ; piirrokset: Irma Nissinen]. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998. - 181 s. : kuv. ISBN 951-9475-82-6 (nid.)

Ruovttuetnan gielaid dutkanguovddás / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ; sámegillii jorgalan Ante Aikio. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 19 s.

Rusi, Jussi: WordPerfect 5.1 (VAX/VMS-versio) -käyttöopas. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992. - II + 52 s. (Moniste)

Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma 1987-1991 / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1986 (Yliopistopaino). - [2], 60, [11] s. : kuv. ; 21 cm

Toimenpiteet onnettomuus- ja vaaratilanteissa / Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. - Helsinki, 1999. - 9 s.

Toimintakertomus 1998 / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus =Årsberättelse 1998 / Forskningscentralen för de inhemska språken = Jahkediedáhus 1998 / Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddás / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ; Ritva Paananen ; Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1999. - 24 s. ; kuv.

Toimintakertomus 1999/ Kotimaisten kielten tutkimuskeskus =Årsberättelse 1999 / Forskningscentralen för de inhemska språken / toimittaneet Ritva Paananen ja Marja Parviainen ; julkaisuluettelon toim. Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000. - 36 s.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi ... / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1988/92-. -Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1987-. - 21 cm Ilm.tiheys: Kerran vuodessa ISSN: 0786-2040

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 1990 - 1994 / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1988. - 28 s. ISSN 0786-2040 ISBN 951-9475-68-0

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 1992 ja 1993 - 1996 / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. -Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992. - 41 s. ISSN: 0786-2040

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 1993 ja 1994 - 1997 / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1993. - 55 s. ISSN: 0786-2040

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 1994 ja 1995 - 1998 / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1988/92-. -Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1994. - 43 s. ISSN: 0786-2040

Uutuusluettelo / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1981 -2000. Ilm.tiheys: 3 - 4 numeroa vuodessa (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjastojen ja käsikirjastojen kartuntaluettelo)

Vuoden 1976 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1977. - 22 s. ISBN 951-46-2656-7

Vuoden 1977 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1978. - 29 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1978 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1979. - 45 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1979 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1980. - 56 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1980 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1981. - 59 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1981 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1982. - 62 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1982 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1983. -68 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1983 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1984. - 73 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1984 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1985. - 65 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1985 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1986. - 87 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1986 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1987. - 45 s. ISSN 0356-8229

Vuoden 1987 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1988. - 36 s. SSN 0356-8229

Vuoden 1988 toimintakertomus / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, 1989. - 43 s. ISSN 0356-8229

Vuoden... toiminta- ja taloussuunnitelma / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1988-. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1988-. -21 cm. Ilm.tiheys: Kerran vuodessa ISSN: 0785-0867

Vuoden 1988 toiminta- ja taloussuunnitelma / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1988. - 22 s. ISBN 951-9475-66-4 ISSN: 0785-0867

Vuoden 1989 toiminta- ja taloussuunnitelma / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1989. - 19 s. ISBN 951-9475-69-9 ISSN: 0785-0867

Vuoden 1990 toiminta- ja taloussuunnitelma / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990. - 20 s. ISBN 951-9475-70-2 ISSN: 0785-0867

Vuoden 1991 toiminta- ja taloussuunnitelma / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1991. - 28 s.

Vuosien 1992 - 1995 toiminta- ja taloussuunnitelma / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1991. - 32 s.

 
Palaa otsikoihin