Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Julkaisut 1997


Palaa otsikoihin

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja


1. CD-Perussanakirja 1997. Uusin tieto nykysuomen sanoista.[Atk-tallenne] / julkaisija Kotimaistenkielten tutkimuskeskus ; toimitus Risto Haarala päätoimittaja, Marja Lehtinen päätoimittaja, Riitta Eronen taivutus, Eija-Riitta Grönros toimittaja, Minna Haapanen tallennus, Erja Nikunen SGML-rakenne, Irma Nissinen toimittaja, Tarmo Rahikainen SGML-rakenne. - Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus Lingsoft Oy. - Helsinki : Edita, 1997. - 1 optinen levy + käyttöohjeet 23 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 94) Huomautus: Laitteistosuositus PC/Windows 3.1 tai uudempi (myös Windows 95), 486-prosessori, 8 MB keskusmuistia, CD-ROM-asema (2x) Huomautus: Pohjautuu painettuun julkaisuun: Suomen kielen perussanakirja 1-3, 1990-1994 ISBN: 951-37-2076-4

2. Dialektologiceskij atlas karel’skogo âzyka / D. V. Bubrih, A. A. Belâkov, A. V. Punzina ; redaktor Leena Sarvas ; Institut âzyka, literatury i istorii Karelskogo naucnogo centra RAN, Naucno-issledovatelskij centr âzykov Finlândii = Karjalan kielen murrekartasto / D. V. Bubrih, A. A. Beljakov, A. V. Punzina ; toimittanut Leena Sarvas ; Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti [&] Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Société Finno-Ougrienne, 1997. - 10, [210] s. : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 97) ISBN 952-5150-05-4 (sid.)

3. Karjalan kielen sanakirja. Viides osa : R-S / [päätoimittaja: Raija Koponen] ; [toimitussihteeri: Marja Torikka] - [toimittajat: Leena Joki ; Vesa Koivisto] . - Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1997. - 634 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae, ISSN 0356-5769 ; 16, 5) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 25) ISBN (OSA): 951-9403-96-5 (nid.) ISBN (OSA): 951-9403-97-3 (sid.)

4. Kielen aika / Esko Koivusalo ; toimitus: Taru Kolehmainen, Anneli Räikkälä, Panu Saarnivaara, Elisa Stenvall. - Helsinki : Edita, 1997. - 172 s. (Kielenkäytön oppaita ; 2) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 92) ISBN: 951-37-2098-5 (nid.)

5. Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander ; alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta toimittanut Liisa Nuutinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. - 1174, [22] s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 676) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 95) ISBN: 951-717-993-6 (sid.)

6. Nytt finskt lexicon / Christfrid Ganander. Hakemisto / toimittanut Liisa Nuutinen ; ATK-ohjelmointi Tarmo Rahikainen ja Pauli Uusitalo. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - 1997. - VI, 485 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 688) (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 100) ISBN (OSA): 951-746-007-4 (sid.)

7. Paikannimet - yhteinen omaisuutemme : tarvitaanko Suomessa paikannimilakia? / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - 76 s. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 99) ISBN: 951-9475-826 (nid.)

8. Suomen murteiden sanakirja. 5. osa : Ja-kakuttaa / [toimitus Matti Vilppula päätoimittaja, Ulla Takala toimituspäällikkö ; toimittajat: Kirsti Aapala, Terhi Ainiala, Nina Kamppi, Tarja Korhonen, Juhani Paronen, Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - XV, 944 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 36) ISBN: 951-9475-50-8 (koko teossarja, sid.) ISBN: 951-37-2119-1 (viides osa, sid.)

Palaa otsikoihin

Muut kirjat ja toimitteet


1. Ainiala, Terhi
Muuttuva paikannimistö / Terhi Ainiala. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. - 272 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 667) Väitösk. Helsingin yliopisto. (Abstract: Change in place names) ISBN: 951-717-976-6 (nid.)

2. Encyclopaedia iuridica Fennica : suomalainen oikeustietosanakirja. Viides osa : Julkisoikeus : finanssihallinto-oikeus, hallinto-oikeus, itsehallintoyhdyskuntaoikeus, valtiosääntöoikeus, vero-oikeus ja lainvalmistelutiede / [toimittajat: Heikki E. S. Mattila ... et al.] ; [kirjoittajat: Pertti Ahonen ... et al.]. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - LVIII s., 1514 palstaa ; 25 cm (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja ; n:o 28) Liite: Koko teossarjan aakkosellinen hakusanasto : väliaikaishakemisto. - Osan numero kannessa: V ISBN: 951-855-135-9 ISBN (OSA): 951-855-140-5

3. Finsk-svensk utbildningsordlista / Susanna Karjalainen (red.) ; Utbildningsstyrelsen i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1997. - 78 s. ISBN: 951-13-0004-3 (nid.)

4. Flora i renbetesland (Boazoguohtoneatnamiid šattut = Porolaidunten kasvillisuus) / Kristina Warenberg ... [et al.] ; redaktörer: Bengt Ekendahl och Karstein Bye ; termien tarkistus ja suomenk. käännöksen tarkistus = tearbmadárkkisteapmi ja suomagiel lágádusa Samuli Aikio. - [Oslo] : Landbruksforlaget, cop. 1997. - 112 s. : kuv., kartt. Huomautus: Författare: Mauri Nieminen et al. - Projekt genomfört av Nordiskt organ för renforskning ISBN: 82-529-2144-2 (Landbruksforlaget, sid.) ISBN: 91-36-03370-7 (LTs förlag, sid.)

5. Karvonen, Pirjo
Suomi eurooppalaisessa kieliyhteisössä / Pirjo Karvonen. - Helsinki : Opetusministeriö, 1997. - 77, 5 s. (Koulutus- ja tiedepolitiikan linjan julkaisusarja / Opetusministeriö, ISSN 1236-2581 ; 42) ISBN: 951-53-1237-X (nid.)

6. Kielenhuollon käsikirja / [Katariina Iisa, Hannu Oittinen, Aino Piehl]. - 3., lis. ja muutettu p. - Helsinki : Yrityskirjat, 1997. - 336 s. ISBN: 952-9660-10-3 (sid.)

7. Kieli ja kulttuuri. 1-3 : Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja / Paula Havaste ; Pirjo Karvonen ... [et al.] ; [kuvitus: Antti Huovinen]. - Helsingissä : Otava, 1997. - 296 s. : kuv., kartt. ISBN (OSA): 951-1-12900-7 (sid.)

8. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1996 / toimittaneet: Ritva Paananen ja Helena Suni. - Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - 56 s.

9. Linguistic bibliography for the year 1994 : and supplement for previous years / publ. by the Permanent International Committee of Linguists under the auspices of the International Council of Philosophy and Humanistic Studies / ed. by Mark Janse and Sijmen Tol ; [contributor Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ...et al.]. - Dordrect : Kluwer, 1997. - LXXXVI + 1312 s. ISBN 0-7923-4465-0

10. Lääketieteen termit : Duodecimin selittävä suursanakirja / [toimitus: Walter Nienstedt, päätoimittaja ... toimituskunnan jäsen: Risto Haarala et al.] ; [asiantuntijat: Antti Alho ... et al.]. - 2., uud. p. - [Helsinki] : Duodecim, 1997. - XVII, 618 s., XVI kuvas. : kuv. Sisältö: S. 564-618 englanti-suomi -sanasto. Huomautus: Väriliite: Roche Lexikon Medizin. ISBN: 951-8917-72-8 (sid.)

11. Nordens språk i EU : Rapport från ett seminarium den 6-7 december 1996 i Bryssel / Redigerad av Birgitta Lindgren och Mikael Reuter. - Stockholm : Nordiska språkrådet, 1997. - 72 s. ISBN 82-7433-036-6

12. Nordisk leksikografisk ordbok / Henning Bergenholtz, Ilse Cantell, Ruth Vatvedt Fjeld, Jaakko Sivula ... [et al.]. - Oslo : Universitetsforlaget, 1997. - 348 s. (Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi ; skrift nr. 4) ISBN: 82-00-22901-7

13. Oranssi kirja 1997 : Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta koskevat säädökset, sopimukset ja ohjelmat / toimittaneet: Marketta Fabritius ja Helena Suni. - Helsinki, 1997. - 56 s.

14. Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997 / Redigerade av Marianne Blomqvist under medverkan av Maria Fremer, Gunilla Harling-Kranck, Ann-Marie Ivars, Ritva Liisa Pitkänen, Mirja Saari, Peter Slotte. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997. - 351 s. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, ISSN 0358-0180 ; 18)

15. QUALICO : Third International Conference on Quantitative Linguistics : August 26-29, 1997, Helsinki, Finland / editors Pauli Saukkonen, Helena Suni. - Helsinki : Research Institute for the Languages of Finland, 1997. - 258 s. : kuv. Ohjelma ja esitelmien tiivistelmät

16. Skärgårds-Esbo : namnskick, natur, historia och framtid / red. av Sirkka Paikkala. - [Esbo] : Esbo stadsplaneringscentral, 1997. - 172 s., kuvas. : kuv., kartt. ISBN: 951-857-255-0 (sid.)

17. Special issue : Festschrift in honour of Juh. Tuldava / editor Reinhard Köhler ; guest editors Gabriel Altmann, Jaan Mikk, Pauli Saukkonen, Gezja Wimmer. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1997. - 280 s. (Journal of quantitative linguistics, ISSN 0929-6174 ; Vol. 4 (1997) : 1-3)

18. Studia : studia-tietokeskus : Suomi-ruotsi-suomi / [... tekijät: Ilse Cantell ... Nina Martola et al.]. - [Espoo] : Weilin + Göös. - 1997. - 751, [4] s. ISBN (OSA): 951-35-6390-1 (sid.)

19. Suomalaismetsissä : muistelmia matkoilta Keski-Skandinavian suomalaisten keskuuteen / Pertti Virtaranta ; toimittanut Jaakko Yli-Paavola. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. - 191 s. : kuv., kartt. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 673) ISBN: 951-717-973-1 (nid.)

20. Suomi-romani-sanaluettelo / koostanut ja toimittanut Kimmo Granqvist. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - VI, 258 s. (Tietokonetuloste)

21. Suuri suomi-ruotsi-sanakirja / yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa ; [päätoimittaja: Birgitta Romppanen ; toimitussihteeri Nina Martola ; toimittajat Ilse Cantell, Mats-Peter Sundström ; projektisihteeri Susanna Karjalainen ; assistentti Pia Westerberg ; toimitusjärjestelmä: Erja Nikunen, Jouko Riikonen ja Jarmo Saajos]]. 1-2 : A-O. P-Ö. - Porvoo : WSOY, 1997. - 2 nid. (1077, 1179 s.). LISÄPAINOS: 2. p. 1997 ISBN: 951-0-21462-0 (koko teos) ISBN: 951-0-21463-9 (1. osa) ISBN: 951-0-21464-7 (2. osa)

22. Tarvitaanko Suomessa paikannimilakia? / Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. - [Helsinki] : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, [1997]. - 54, [9] lehteä.

23. Tekstintekijän käsikirja / [Katariina] Iisa, [Aino] Piehl, [Salli] Kankaanpää. - Helsinki : Yrityskirjat, 1997. - 451 s. Huomautus: Nimiösivu puuttuu, kuvailutiedot kannesta. ISBN: 952-9660-11-1 (sid.)

24. Tietokirja 1997 / toim. Raimo Jussila, Aulikki Kalalahti, Ulla Kokko. - Espoo : Suomen tietokirjailijat, 1997. - 148 s. ISBN: 951-96737-1-7 (sid.)

25. Uderzo
Opeliksin orjalaeva / kertomus ja piirustukset: Uderzo ; [... savon murteella kertonut Olavi Rytkönen ;  murreasun tarkastus Unto Eskelinen ja Leena Sarvas]. - [Helsinki] : Helsinki Media, 1997. -  48 s. : kuv. ; 29 cm
(Asterix seikkailee ; 30 ) (Alkuteos:  La galère d'Obélix)
Huomautus: nimiösivulla myös: Asterix / Goscinny & Uderzo. - Savonnos Outi Wallin suomentamasta laitoksesta Obelixin kaleeri. Lisäpainos 2. p. 1997. - 3. p. 1998 Copyright: Les éditions Albert René, Goscinny & Uderzo, 1997
ISBN: 951-32-0420-0 (nid.)

26. You name it : perspectives on onomastic research / edited by Ritva Liisa Pitkänen, Kaija Mallat. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997. - 297 s. : kuv., kartt. + 1 irtoliite (Studia Fennica. Linguistica, ISSN 1235-1938 ; 7) Huomautus: A festschrift for professor Eero Kiviniemi on his 60th birthday, 2 January 1997. - Liitteenä juhlakirjan tabula gratulatoria ISBN: 951-717-921-9 (nid.)

Palaa otsikoihin

Painamattomat tutkielmat

1. Alanen, Timo
Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö / Timo Alanen. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1997. - [4], 329 s., [13] liitelehteä : kartt. Lisensiaatintyö : Helsingin yliopisto. Suomen kielen laitos

2. Heikkinen, Vesa
Sininen viiva : implisiittinen ideologisuus tekstien merkitystekijänä / Vesa Heikkinen. - Oulu : [V. Heikkinen], 1996. - 228, [11] lehteä Lisensiaatintyö : Oulun yliopisto, Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos

3. Leino, Antti
Kokousjärjestelmän ominaisuuksien vaikutus keskusteluun. - Helsinki, 1997. Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Palaa otsikoihin

ARTIKKELIT

Palaa otsikoihin

Tieteelliset artikkelit


Ainiala, Terhi
1. Förändringar och variation i ägonamn // Ågonamn - struktur och datering : rapport från NORNA:s tjugotredje symposium på Svidja 15-17 september 1995. - Uppsala : Norna-förlaget, 1997 (NORNA-rapporter 0346-6728 ; 63). ISBN 91-7276-061-3, s. 13-22

2. Monipuolisesti etunimistä (Arvost. teos: Nimet, aatteet, mielikuvat : kolme näkökulmaa etunimiin / toim. Eero Kiviniemi & Sari Mustakallio. - Helsinki, 1996) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 1, s. 150-152

3. Nimistöntutkimuksen monimuotoisuus näyttäytyi Aberdeenissa / Terhi Ainiala & Minna Saarelma-Maunumaa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 1, s. 90-96

4. Nordisk namnforskning 1996. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704. Vol. 85 (1997), s. 102-106

5. On change in place-names // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704. Vol. 85 (1997), s. 75-92

6. On perpetuation, demise and change in place names / Terhi Ainiala // You name it : perspectives on onomastic research. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997 (Studia Fennica. Linguistica. ISSN 1235-1938 ; 7). ISBN 951-717-921-9, s. 106-115

7. Paikannimen olemuksesta // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 3, s. 426-429

Alanen, Timo
8. Recensioner (Arvost. teos: Muuttuva paikannimistö / Terhi Ainiala. - Helsinki, 1997) // Namn och bygd. - Uppsala. ISSN 0077-2704.Vol. 85 (1997), s. 137-139

9. Sillisalaattia Ähtärin tapaan (Arvost. teos: Ylävesille Ähtäriin / Toim. Ritva Liisa Pitkänen, Jorma Rekunen & Kaija Mallat. - Helsinki, 1996) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 3, s. 491-493

Alho, Irja
10. Joustavaa lauseoppia (Summary: Towards flexible syntax) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 4, s. 513-529

Haarala, Risto
11. En ny typ av produkt - en recensent med gammal typ av ammunition. Svar till Aino Kärnä / Risto Haarala & Marja Lehtinen // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 4 (1997), s. 205-210

Heinonen, Tarja Riitta
12. Fonologian perusteita / (Arvost. teos: Fonologian perusteita / Kari Suomi. - Oulu, 1996) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 3, s. 483-485

Jussila, Raimo
13. Aapisesta asetuksiin : Suomenkielisen kirjallisuuden alkutaival 1543-1700 // Tietokirja 1997. - Espoo : Suomen tietokirjailijat, 1997. ISBN 951-96737-1-7, s. 34-45

14. Den finländska romanin och dess ordböcker // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 4 (1997), s. 75-81

15. Finnois : Souffrir, s'ouvrir, ou désirer? // Dire la tolérance. - Paris : Unesco, 1997, s. 44

Karvonen, Pirjo
16. Changing the world by means of language ; The social and linguistic dimension of creativity / Pirjo Karvonen & Pekka Sauri // Graduate School in Chemical Engineering, Seminar (1996): Creativity and chemical process R&D : proceedings of the GSCE Seminar, University of Oulu, Hailuoto, Oct. 17-18, 1996. - Oulu : Oulun yliopisto, 1997 (Acta Universitatis Ouluensis. Series C. Technica 0355-3213; 103). ISBN 951-42-4606-3, s. 25-32

17. Kirjoittamaan oppii tekstejä analysoimalla (Arvost. teos: Academic writing. Intercultural and textual issues / Eija Ventola & Anna Mauranen. - Amsterdam, 1996) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 4, s. 636-637

Koivisto, Vesa
18. Amorfista morfologiaa (Arvost. Teos: A-morphous morphology / Stephen R. Anderson. - Cambridge, 1992) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 1, s. 136-137

19. Uusi suomen kielioppi tekeillä // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 1, s. 103-106

Kolehmainen, Taru
20. Isä meidän -rukouksen viidennen rukouksen vaiheet // Teologinen aikakauskirja. - Helsinki : Teologinen julkaisuseura. ISSN 0040-3555. 102 (1997) : 1, s. 39-44

Koponen, Eino
21. Puhdasta puhetta? (Kommentti Osmo Nikkilän arvosteluun Suomen sanojen alkuperät laahaamisesta pööveliin) // Virittäjä Vol. 101 (1997) : 2, s. 291-308) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 3, s. 440-442

Korhonen, Ritva
22. Ryssänlimppu - Rysslimpan // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 135-139

Kulonen, Ulla-Maija
23. Kaikuja Lammilta // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 4, s. 622-625

Lehtinen, Marja
24. En ny typ av produkt - en recensent med gammal typ av ammunition. Svar till Aino Kärnä / Risto Haarala & Marja Lehtinen // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for leksikografi. ISSN 0805-2735. Vol. 4 (1997), s. 205-210

Lehtinen, Outi
25. SEgrep : Text search and views in SGML-coded texts / Outi Lehtinen, Jyrki Niemi ja Erja Nikunen // SGML Finland (1997): SGML Finland 1997 -seminaarijulkaisu : Sokos Hotel Royal Waasa, Vaasa, 9.-10. lokakuuta 1997. - [S.l.] : SGML User's Group Finland, 1997, s. 70-92

Maamies, Sari
26. Hanhi hautomaisillansa : suomen maisillaan-johdosten kehitys // Kieliopillistuminen : tapaustutkimuksia suomesta. - Helsinki : Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1997 (Kieli 0782-8519; 12). ISBN 951-45-7863-5, s. 20-37

27. Kiertoilmauksia kirjan täydeltä (Arvost. teos: Hankalaa sanontaa : kiertoilmausten muodostaminen nykysuomessa / Markku Varis. - Oulu, 1996) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 1, s. 160-161

28. Virittäjä kielenhuollon kimpussa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 2, s. 272-276

Martola, Nina
29. CD-perussanakirja - Finsk basordbok på cd-rom (Arvost. teos: Cd-Perussanakirja. Uusin tieto nykysuomen sanoista) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 2, s. 32-33 (Litteratur)

30. Nederländsk-svensk/svensk-nederländsk ordbok (Arvost. teokset: Norstedts nederländsk-svenska ordbok ; Norstedts svensk-nederländska ordbok) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 4, s. 23-25 (Litteratur)

Mattila, Heikki E. S.
31. Oikeuslingvistiikka oppiaineena // Oikeustiede : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys. ISSN 0355-8215. 30 (1997), s. 198-216

Miikkulainen, Raija
32. Skarvörarna i Sastmola : ortnamn på kartor // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 182-186

Nikunen, Erja
33. SEgrep : Text search and views in SGML-coded texts / Outi Lehtinen, Jyrki Niemi ja Erja Nikunen // SGML Finland (1997): SGML Finland 1997 -seminaarijulkaisu : Sokos Hotel Royal Waasa, Vaasa, 9.-10. lokakuuta 1997. - [S.l.] : SGML User's Group Finland, 1997, s. 70-92

Paikkala, Sirkka
34. Finnische Familiennamen und europäischer Zeitgeist // Studia anthroponymica Scandinavica. - Uppsala : Swedish Science Press [distr.]. ISSN 0280-8633. Vol. 15 (1997), s. 113 - 131

35. Kurres namnar // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 214-218

36. The roots of the families called Kiviniemi / Sirkka Paikkala // You name it : perspectives on onomastic research. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997 (Studia Fennica. Linguistica. ISSN 1235-1938 ; 7). ISBN 951-717-921-9, s. 249-257

37. Tšekkiläinen etunimikirja (Arvostelu) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 3, s. 488-489

Piehl, Aino
38. Språkspalten i Virittäjä : Språkvårdens historiska arkiv? // Språk i Norden 1997 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1997. ISBN 82-7433-033-1, s. 55-66

Pitkänen, Ritva Liisa
39. Names // Finland : a cultural encyclopedia. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997. ISBN 951-717-885-9, s. 220-222

40. On the reliability of the name recording by an 18th century surveyor / Ritva Liisa Pitkänen // You name it : perspectives on onomastic research. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997 (Studia Fennica. Linguistica. ISSN 1235-1938 ; 7). ISBN 951-717-921-9, s. 139-148

41. Orter och namn / av Kurt Zilliacus med inlägg av Ritva Liisa Pitkänen // Skärgårds-Esbo : Namnskick, natur, historia och framtid. - [Esbo] : Esbo stadsplaneringscentral, 1997, s. 31-120

42. Preface / Ritva Liisa Pitkänen & Kaija Mallat // You name it : perspectives on onomastic research. - Helsinki : Finnish Literature Society, 1997 (Studia Fennica. Linguistica. ISSN 1235-1938 ; 7). ISBN 951-717-921-9, s. 7-8

43. Strukturen i finska ägonamn // Ågonamn - struktur och datering : rapport från NORNA:s tjugotredje symposium på Svidja 15-17 september 1995. - Uppsala : Norna-förlaget, 1997 (NORNA-rapporter 0346-6728 ; 63). ISBN 91-7276-061-3, s. 9-10

44. Strövtåg bland de finska lånenamnen i Nyland // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 223-225

Punttila, Matti
45. Finskans hullunmylly 'villervalla' // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 230-232

46. Soome ja eesti keele kontrastiivne uurimine // Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari (1996): Lähivertailuja 9 : suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Lammi 3. -5.5.1996 / toim. Riho Grünthal ja Reet Kasik. - Helsinki, 1997. - (Castrenianumin toimitteita, ISSN 0355-0141 ; 54). - S. 7-13 ISBN 952-5150-10-0

47. Suomen ja viron intensiteettisanoista / Matti Punttila & Mati Erelt // Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari (1996): Lähivertailuja 9 : suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Lammi 3. -5.5.1996 / toim. Riho Grünthal ja Reet Kasik. - Helsinki, 1997. - (Castrenianumin toimitteita, ISSN 0355-0141 ; 54). - S. 23-30 ISBN 952-5150-10-0

Pöllä, Matti
48. Changes in the ethnic composition of the population of Viena Karelia in the 17th-19th centuries // Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja. - Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura. ISSN 0355-0214. Vol. 87 (1997), s. 225-242

Raukko, Jarno
49. The status of polysemy in linguistics : from discrete meanings to default flexibililty // SKY : Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja. - Helsinki : Suomen kielitieteellinen yhdistys. ISSN 0785-3157. 1997, s. 145-170

Reuter, Mikael
50. Finlandssvensk språkvård som minoritetsstrategi / Erik Andersson och Mikael Reuter // Språk i Norden 1997 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1997. ISBN 82-7433-033-1, s. 78-92

51. Finns det en svensk nationalitet i Finland? // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 246-252

52. Forskningscentralen för de inhemska språken // Nordterm ’97 : Guovdageaidnu 24 - 27 juni 1997. - Oslo : Nordterm, 1997. S. 150-151 (Nordterm ; 9)

53. Förrädiska och förargelseväckande finlandismer // Tempus. - Helsinki : Suomen kieltenopettajien liitto. ISSN 0355-8053. 1997 : 2, s. 31

54. Förrädiska och förargelseväckande finlandismer. 2 // Tempus. - Helsinki : Suomen kieltenopettajien liitto. ISSN 0355-8053. 1997 : 3, s. 28

55. Hur annorlunda är finlandssvenskan? // Svenskan i Finland 4 : Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland / Redigerade av Saara Haapamäki. - Åbo : Åbo Akademi, 1997 (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 1237-8445; nr 3/1997). ISBN 952-12-0071-5, s. 169-179

Räikkälä, Anneli
56. Virittäjä kielenhuollon kimpussa / Sari Maamies, Anneli Räikkälä // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 2, s. 272-276

Sandström, Caroline
57. Från dånafjåka till hormonstav : Tvetydigheter och ordlekar på dialekt // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 262-267

58. Genus under utveckling i Sibbodialekten // Svenskan i Finland 4 : Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland / Redigerade av Saara Haapamäki. - Åbo : Åbo Akademi, 1997 (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 1237-8445; nr 3/1997). ISBN 952-12-0071-5, s. 191-200

59. Grammatiskt genus i nyländska dialekter // Nordiska dialektologkonferensen (1994): Nordiska dialektstudier : föredrag vid femte nordiska dialektologkonferensen Sigtuna 17-21 augusti 1994. - Stockholm : Språk- och folkminnesinstitutet, 1997 (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet genom dialektenheten i Uppsala (f.d. Dialekt- och folkminnesarkivet). Ser. A 0348-4475; 27). ISBN 91-85540-77-3, s. 263-272

Saukkonen, Pauli
60. Foreword / G. Altmann, J. Mikk, P. Saukkonen and G. Wimmer // Journal of quantitative linguistics. - Lisse : Swets & Zeitlinger. ISSN 0929-6174. Vol. 4 (1997) : 1-3, s. 5-7

61. Jaksotustestin tuloksia (Arvost. teos: Kieli, kirjoitus ja lukija : tekstin kopiointiprosessi kielen rakenteen valottajana / Yrjö Arajuuri. - Helsinki, 1997) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. ISSN 0042-6806. Vol. 101 (1997) : 3, s. 468-472

62. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen profiloituminen tiedeyhteisössä // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1996. - Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. - S. 7 - 14.

63. Perspectives on Finnish & Finno-Ugric linguistics in Finland // Negotiating Finnish studies : reflections of a conference. - Toronto : University of Toronto, 1997 (Journal of Finnish studies 1206-6516; Vol. 1 no. 2). ISBN 0-7727-8050-1, s. 91-100

64. Typology of Finnish word order // Journal of quantitative linguistics. - Lisse : Swets & Zeitlinger. ISSN 0929-6174. Vol. 4 (1997) : 1-3, s. 257-265

65. A semantic typology of Finnish verbs : statistics for role frames // International Conference on Quantitative Linguistics, 3 (1997): QUALICO : Third International Conference on Quantitative Linguistics. - Helsinki : Research Institute for the Languages of Finland, 1997, s. 54-55

Slotte, Peter
66. "Mera ord kunde fås om jag frågade alla om allt" : Om och kring Kurt Zilliacus dialektologiska storsamling från Houtskär // Ord och några visor : tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1997 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B 0358-0180; 18), s. 281-292

Vilkuna, Maria
67. Into and out of the standard language : the particle ni in Finnish // Taming the Vernacular / Jenny Cheshire and Dieter Stein (eds.). - London and New York : Longman, 1997. S. 51-67.

68. Word order in European Uralic // Constituent order in the languages of Europe / Anna Siewierska (ed.). - Berlin and New York : Mouton de Gruyter, 1997. - (Empirical Approaches to Language Typology/EUROTYP 20--1. - S. 173-233

Palaa otsikoihin

Kielenhuolto-, sanasto- ja muut artikkelit

Aapala, Kirsti
1. Huijausta ja petkutusta // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 1.4.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

2. Käärmekeittoa ja madonlukuja // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 8.7.1997, s. B5 (Kieli-ikkuna)

3. Leivät ja leivonnaiset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 54-58

4. Pohjois-Suomen murteiden suosanastosta / Kirsti Aapala & Kaisu Aapala (Summary: Mire words in the dialects of northern Finland) // Suo. - Helsinki : Suoseura. ISSN 0039-5471. 48 (1997) : 1, s. 1-8

5. Puhtaat puut ja lemmon lepät // Terve metsä! Kuopion taidemuseo 12.6.-31.8.1997. - Kuopio : Kuopion taidemuseo, 1997 (Kuopion taidemuseon julkaisuja. ISSN 0782-2618 ; 21). ISBN 951-842-191-9, s. 43-45

6. Puusta pitkään // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 18.3.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

7. Pähkäilyn alkuperä epäselvä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 48 (Kurkistin)

8. Ukkosta ilmassa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 19.8.1997, s. C4 (Kieli-ikkuna)

9. Äpärä ja äpäristö ovat samaa alkuperää // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 1, s. 48

Aikio, Samuli
10. Entisajan yleisimmät saamelaisimet (Sámeg. abstract: Sámi leavgabeaivvit // Yliopiston nimipäiväalmanakka. - Helsinki : Helsingin yliopisto (1238-6073). ISSN 1238-6073. 1998, s. 74, 77

11. Kirjaston painamat // Sopuli. - Rovaniemi : Lapin maakuntakirjasto. ISSN 0781-7819. 1997 : 2, s. 9-10

12. Sámi namain (Álgooassi: Ássu. - Guovdageaidnu : Ássu. 1997 : 79, 12.11., s. 11) // Ássu. - Guovdageaidnu : Ássu. 2997 : 82, 21.11., s. 11

13. Samisk språkharmonisering - mer gemensam offentlighet, mindre byråkrati // Språk i Norden 1997 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1997. ISBN 82-7433-033-1, s. 93-97

Ainiala, Terhi
14. Aurejärvi on avara järvi // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 43 (Kurkistin)

15. Häähkä on saukko tai vesikko // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 1, s. 48

16. Jätkiä Jätkäsaaressa? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 4.3.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

17. Matkalla helvettiin // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 25.3.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

18. Mistä Suomen kaupungit ovat saaneet nimensä? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 19-21

19. Mitä löytyi? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 11.11.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

20. Paikannimet kertovat : Kurhila ja Hillilä // Nuijamäeltä Myötämäelle. - [Asikkala] : Kurhilan-Hillilän maamiesseura, 1997. ISBN 952-90-8658-X, s. 26-30

21. Pöykö on ainakin kummitus // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 41 (Kurkistin)

22. Retkikunnan antama nimi ("Tuonela Papua-Uudessa-Guineassa") // Hiidenkivi. Vol. 4 (1997) : 6. s. 38) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 38 (Kurkistin)

23. Tampereen jäljillä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 18.11.1997, s. C8 (Kieli-ikkuna)

24. Tutina taustalla? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 51 (Kurkistin)

Alanen, Timo
25. Kajaanin sissipataljoona ja somerolaiset vuosina 1918-1920 (Myös ruotsinkielinen Kajana partigängarbataljon och someroborna under åren 1918-1920 // Vuosikirja /Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. ISSN 0359-1832. Vol. 66 (1997), s. 54-65

26. Kimalan kartanon tarinaa // Lounais-Hämeen joulu. - Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 1997, s. 17-18

Bergström, Susanne
27. Om klädgubbar och bykpojkar // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1997 : 2

28. Maxis och kusch - utländska för djuren // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1997 : 15

Eronen, Riitta
29. Aikamatka menneeseen Helsinkiin (Arvost. teos: Rundi stadis välil snadis / Edvard Janzon. - Jyväskylä, 1997) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 30 (Katsauksia)

30. Ajan sana : Bryssä, meppi ja eurokraatti // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 38 (Kurkistin)

31. Ajan sana : Lintukoto vai Xanadu? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 1, s. 47

32. Ajan sana : Salaiset portfoliot // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 47

33. Ajan sana : Suuret kertomukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 41

34. Ajan sana : Tarvitaanko bodia? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 47 (Kurkistin)

35. Ajan sana : Virtuaaliruusu // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 5, s. 41 (Kurkistin)

36. Citykarhu ja kettutyttö // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 2.12.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

37. Ennätysten kieli // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 15.4.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

38. Fileetä vai "filettä" - ruoka-alan sanojen taivutuksesta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 10-11

39. Internetiin vai Internettiin? // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti,

1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

40. Jos pipari ei maistu, ota eväste // Tietotaito 2/1997.

41. Kiitos käynnistä! // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 9.12.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

42. Lyhki ja tyky? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 15.7.1997, s. B3 (Kieli-ikkuna)

43. Oikeinkirjoitusohjeita ruoasta kirjoittavalle / Sari Maamies ja Riitta Eronen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 4-9

44. Pompöösia vai pompöösiä? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. Vol. 67 (1997) : 12, s. 35 (Kielisilmä)

45. Ruokasanasto / laatineet Sari Maamies, Marja Lehtinen, Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönros ja Anneli Räikkälä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 28-53

46. Taivutusmuotoja ikkunassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 28-29

47. Tekniikan ihme // Tietotaito 1/1997.

48. Treffeille vai deiteille? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 22.7.1997, s. B4 (Kieli-ikkuna)

49. Vaikea viive // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti, 1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

50. Vuoden sanasatoa // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. - Stockholm. ISSN 0280-350X. 1997 : 3, s. 8-9

Falk, Mia
51. Enkelt är klokt! - intervju med en språkpristagare // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 3, s. 8-10

52. Sär skrivning // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 3, s. 33 (Språkfrågor i urval)

53. Är finlandssvenskar snåla? // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 4, s. 20-22

Grönroos, Mickel
54. Bobo bor i bostad // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 4, s. 35

55. En stånka på sommarserveringen // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 3, s. 34 (Språkfrågor i urval)

Grönros, Eija-Riitta
56. Huomautuksia // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 16.12.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

57. "Onko sijaa laupealle?" // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 30.12.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

58. Ruokasanasto / laatineet Sari Maamies, Marja Lehtinen, Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönros ja Anneli Räikkälä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 28-53

Gustafsson, Anna Maria
59. Borgå stad och staden Kristinestad // Officiella tidningen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1997, 25.6.1997 (Myndigheternas svenska)

60. De nya storlänens residensstäder // Officiella tidningen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1997, 26.2.1997 (Myndigheternas svenska)

61. Ny språklitteratur : Finland // Språk i Norden 1997 : årsskrift for språknemndene i Norden. - Oslo : Novus, 1997. ISBN 82-7433-033-1, s. 132-135

62. Vasabor på Lapplandsresa - stor eller liten bokstav? // Officiella tidningen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1997, 30.4.1997 (Myndigheternas svenska)

Haapanen, Minna
63. Tahkon termit // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 29.7.1997, s. A18 (Kieli-ikkuna)

64. Yhteydenvälittäjän syrjäpotkaus // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 22.4.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

Haarala, Risto
65. Kansalaisuusnimitys yksi hyvä ratkaisu / Risto Haarala ja Anneli Räikkälä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 31.10.1997

66. Karpaasit alppimajassa - CD-Perussanakirjan uusista sanoista // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 25-27

67. Kielikuvilla on oma logiikkansa // Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja. - Helsinki. ISSN 0012-7183. Vol. 113 (1997) : 5, s. 441

68. Kävisikö ohjelmoitunut solukuolema? // Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja. - Helsinki. ISSN 0012-7183. Vol. 113 (1997) : 21, s. 2220

69. Miten nopeasti suomen kieli muuttuu? // Julkaisu-uutiset. - Helsinki : Edita. ISSN 0357-2722. 1997 : 10, s. 12

Heinonen, Tarja
70. Miten puhetta kirjoitetaan? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 5.8.1997, s. B3 (Kieli-ikkuna)

af Hällström, Charlotta
71. Nordisk lexikografi (Arvost. teos: Nordens språk som andraspråk. 3) / red. Maija Kalin och Sirkku Latomaa. - Jyväskylä universitet, 1995) // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 1, s. 25-26

72. Radiospråkvård : spännande, utmanande och roligt! // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken.ISSN 0358-9293. 1997 : 2, s. 29

73. Svenska avdelningen i dag // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 1, s. 18-20

Hänninen, Anneli
74. Nuorikon sukulaismatka // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 48 (Kurkistin)

75. Sanaluettelo / Anneli Hänninen ; aakkostusohjelma Tarmo Rahikainen // Liistoin Kalle Karkkilasta : murreretki Uudellemaalle / Pekka Lehtimäki. - Porvoo : WSOY, 1997. - 488 s. : kartt., kuval. ISBN: 951-0-21873-1 (sid.). S. 423-478.

Iisa, Katariina
76. Jokin ei ollutkaan joku // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti, 1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

77. Kenen huolena on valtionhallinnon kielen kehittäminen? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 13-14

78. Kielenhuoltoa, tekstinhuoltoa, tekstintarkastusta, koulutusta // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 3

79. Kieltä pidetään tärkeänä, mutta ... kenen huolena on kielen kehittäminen? // Hallinto : Valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön julkaisu. - Helsinki : Edita. ISSN 0355-7448. Vol. 38 (1997) : 2, s. 23-24

80. Kirjoittaja ja tekstin ymmärrettävyys // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 19-20

81. Tekstiin kirjoittautuva lukija ja kirjoittaja - tasavertaisuutta vai vallankäyttöä? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 15-16

82. Vierasperäiset sanat ja heittomerkki // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

83. Villit heittomerkit // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1997 : 8.

Joki, Leena
84. Millainen on ruskie neityt? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 12.8.1997, s. C3 (Kieli-ikkuna) Huomautus: Nimekkeessä virhe: po. Millainen on ruskie neitsyt? Muunto-ohjelma teki neitšyestä neityen // HS 13.8.1997, B10

Jussila, Raimo
85. Juhannuskokko ja mittumaari // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 16-17

86. Nesteessä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 28.10.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

87. Sähköinen sääntö // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 51 (Kurkistin)

88. Valtakunnasta valtioksi // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 8.4.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

Kallio, Jussi
89. Edustajamme Euroopassa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 30-31

Kamppi, Nina
90. Sana lainattu venäjästä (Huomautus: Vastaus Maila Ailasmaan kysymykseen Mitä sappo tarkoittaa?) // Hiidenkivi 4/1997, s. 48) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 48 (Kurkistin)

Kankaanpää, Salli
91. Edellyttää - huono sana vai vaikea rakenne? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 24-26

92. Eikä vai eivätkä? // Kouvolan sanomat. - Kouvola : Kouvolan sanomalehti. ISSN 0357-9298. 3.7.1997 (Selvää suomea) Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Salon Seudun Sanomat, Hämeen Sanomat

93. Millä edellytyksin voi edellyttää? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1997 : 2, s. 50-51

94. Miten tekstinhuoltaja suhtautuu kirjakielen normeihin? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 30-33

95. Moni, monta, montaa? // Salon Seudun sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. 24.8.1997 Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

96. Puolipiste ei ole kaksoispiste // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 38-41

97. Vinkkejä ruokaohjeen laatijalle / Salli Kankaanpää, Sari Vaula ja Annastiina Viertiö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 12-14

Karjalainen, Susanna
98. Man lär så länge man har elever // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 2, s. 19-20

Karvonen, Pirjo
99. Sananväli, väistyvä ilmaisuvara // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

Kolehmainen, Taru
100. Sanat ja asenteet // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 21.1.1997, s. C4 (Kieli-ikkuna)

101. Sanojen pahennus // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 14.1.1997, s. C4 (Kieli-ikkuna)

102. Sibeliuksen ikoni // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 6.1.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

Koponen, Raija
103. Korela lienee paras vaihtoehto // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 5, s. 41 (Kurkistin)

104. Piessa on karjalassa paholainen (Huomautus: Vastine Satu Siposen artikkeliin Joutsenten kansa // Hiidenkivi 5/1996) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 37

Korhonen, Ritva
105. Mäntyharjussa ja Mäntyharjulla (Huomautus: Vastine Karo Hämäläisen artikkeliin // Yliopisto 13/1997) // Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedotuslehti. - Helsinki : Helsingin yliopisto. ISSN 0355-6328. Vol. 45 (1997) : 15, s. 32

Kulonen, Ulla-Maija
106. Euroopan vanhin kieli? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 4.11.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

107. Ihmettä kerrakseen // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 46 (Kurkistin)

108. Mitä laskiaisena lasketaan? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 11.2.1997, s. C3 (Kieli-ikkuna)

109. Puheen ja kielen alkuperä / Ulla-Maija Kulonen // Maailmankuvaa etsimässä : Tieteen päivät 1997. - Helsinki : WSOY, 1997. ISBN 951-0-21659-3, s. 295-310

110. Vastaus Lasse J. Solanterän kysymyksen Periytyykö tori suomalais-ugrilaisesta kantakielestä? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 44 (Kurkistin)

Lehtinen, Marja
111. CD-Perussanakirja - uuden ajan sanasampo // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 22-24

112. Ruokasanasto / laatineet Sari Maamies, Marja Lehtinen, Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönros ja Anneli Räikkälä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 28-53

113. Tietokoneet sanakirjatyössä // Tietoyhteys. - Espoo : CSC - Tieteellinen laskenta. ISSN 1239-9248. Vol. 1 (1997) : 3, s. 9-10

Länsimäki, Maija
114. Joulujen välillä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 23.12.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

115. Kansanomaiset puurot, vellit ja keitot // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 59-62

116. Karseet aivikset // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 26.8.1997, s. C4 (Kieli-ikkuna)

117. Lähiaikoina tapahtuu // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 6.5.1997, s. C4 (Kieli-ikkuna)

118. Me mongertajat // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 1.7.1997, s. B3 (Kieli-ikkuna)

119. Mitä sydämeen mahtuu? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 2.9.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

120. Potnapekka on hyönteinen (Vastaus Virpi Setälän kysymykseen) // Hiidenkivi. 4 (1997):6, s. 36) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 36 (Kurkistin)

121. Vainajan kanssa Viipuriin // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 29.4.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

122. Vuokkojen aikaan // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 13.5.1997, s. C7 (Kieli-ikkuna)

Maamies, Sari
123. Alastarolla mutta Ylistarossa (Huomautus: Painovirheen korjaus Saara Welinin artikkeliin Kisapaikkojen nimiä lähellä ja kaukana // Kielikello 1996 : 4, s. 30-31) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 38

124. Eksistentiaalilauseesta (Huomautus: Vastaus Arto Lietoilan kysymykseen // Kielikello 3/1997, s. 42) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 42 (Lukijoilta)

125. Joko työt on tehty // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

126. Kaksi sanontaa on yhdistynyt // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 51 (Kurkistin)

127. Kommentti Lassi Koposen kirjoitukseen Suomi ei ole menossa Natoon, päinvastoin (Huomautus: Kommentti Lassi Koposen kirjoitukseen Suomi ei ole menossa Natoon, päinvastoin // Kielikello 1997 : 1, s. 36) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 36-37 (Lukijoilta)

128. Kysyttyä (Huomautus: Kielitoimiston kieli- ja nimineuvonnassa vastaan tulleita kysymyksiä: teleliikennevero ; sähköposti ; Internet ; Klaus : Klauksen ~ Klausin (~Klaun) ; Thessaloniki ; Siperian rata ; Soome poisid eli Suomen-pojat ; amissi ; talebanit ja talibanit ; grivna ; yksönen ja kaksoset ; varushenkilö ; hammaskoru ; ylibuukata ; mentori ; heritage-matkailu eli kulttuurimatkailu ; underwater worker eli uppotyöntekijä ; rogaining eli vaellussuunnistus ; benchmarking ; social economy eli yhteisötalous ; off-piste // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 33-34

129. Mahdollistatteko vesijumppaamiseni? (Vastaus Hannes Mäntyrannan kysymykseen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 38-39 (Lukijoilta)

130. Musisointia konservatoriolla // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047.9.9.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

131. Mättääkö mättäminen? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 43 (Kurkistin)

132. Oikeinkirjoitusohjeita ruoasta kirjoittavalle / Sari Maamies ja Riitta Eronen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 4-9

133. Rakuunasta rakuna (Vastaus Pirkka-lehden Otetaan selvää-palstalla) // Pirkka : K-kauppiaitten aikakauslehti kodeille. - Helsinki : Kauppiaitten kustannus. ISSN 0032-0242. 1997 : 8, s. 77

134. Ruokakellon uusi soitto / Anneli Räikkälä ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 3

135. Ruokasanasto / laatineet Sari Maamies, Marja Lehtinen, Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönros ja Anneli Räikkälä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 28-53

136. Siilit, tiilet ja Internet // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 16.9.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

137. Suvinen sudenkorento // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 3.6.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

138. Tekniikka petti! // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 36

139. Tittelitkin taipuvat // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti,

1943-. ISSN 0782-5404. 10.8.1997, s. 6 Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

140. Toistiaat (Vastaus Risto K. Lindholmin kysymykseen) // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 39 (Lukijoilta)

141. Vuosituhannen vaihtuminen ja päivämäärän merkitseminen // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 35

Manni-Lindqvist, Tiina
142. Mistä on kartan nimet tehty? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 32-34

Paikkala, Sirkka
143. Britannia ensisijainen / Sirkka Paikkala & Anneli Räikkälä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 12.6.1997 (Mielipide)

144. Britannia vai Iso-Britannia? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 20.5.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

145. Etunimet sukututkimuksessa // Sukutieto : Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti. - Helsinki : Sukutietotekniikka. ISSN 0788-1673. Vol. 14 (1997) : 1, s. 19-24

146. Herra Nguyen suoraan Suomesta // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 25.2.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

147. Ikiaikainen Pöljä // Savon sanomat. - Kuopio : Savon sanomain kirjapaino. ISSN 0356-3510. 15.2 (1997) (Ihmisiä & ilmiöitä)

148. Kansallisten sukunimien nousu // Sukuside : Keski-Suomen Argillanderit ry:n jäsenlehti. - Pihtipudas : Keski-Suomen Argillanderit. ISSN 0782-8349. Vol. 19 (1997), s. 14-15

149. Kotomaamme koko kuva // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 11.3.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

150. Kääntäjät ja Suomen paikannimet / Sirkka Paikkala ja Mikael Reuter // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 11-16

151. Nimilausuntoa ei pyydetty // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 13.1.1997 (Mielipide)

152. Nimineuvonnan arkipäivää // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 12-15

153. Nimistönsuunnittelu vaatii järkeä ja tunnetta // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 16-18

154. Onko tietoa - kuntien nimistä? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 21.10.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

155. Patronyymit ja matronyymit sukututkimuksissa // Sukutieto : Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti. - Helsinki : Sukutietotekniikka. ISSN 0788-1673. Vol. 14 (1997) : 2, s. 13-17

156. Päätöntä äätöntä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 27.5.1997, s. C6 (Kieli-ikkuna)

157. Pöljän pysäkillä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 23.9.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

158. Rekommendation om principer för användning av finländska ortnamn i texter på andra språk än finska och svenska / Sirkka Paikkala - Mikael Reuter // Språkråd : Statsrådets svenska språknämnd informerar. - Helsingfors : Statsrådets translatorsbyrå. 1997 : 1. (20.3.1997).

159. Sukunimet sukututkimuksessa // Sukutieto : Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti. - Helsinki : Sukutietotekniikka. ISSN 0788-1673. Vol. 14 (1997) : 4, s. 4-10

160. Vad heter Jakobstad på engelska? / Sirkka Paikkala och Mikael Reuter // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 2, s. 9-14

Piehl, Aino
161. Eräs vai yksi? // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

162. Missä on alueelle tyypillinen kieli? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. Vol. 67 (1997) : 11, s. 35

163. Pulmallisia pisteitä ja alkukirjaimia // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 34-37

Punttila, Matti
164. Paikannimiä ja tarinoita vuosikymmenten takaa // Anjalankosken joulu. - Anjalankoski : Lions Club Myllykoski, 1997, s. 13-16

Rahikainen, Tarmo
165. Sanaluettelo / Anneli Hänninen ; aakkostusohjelma Tarmo Rahikainen // Liistoin Kalle Karkkilasta : murreretki Uudellemaalle / Pekka Lehtimäki. - Porvoo : WSOY, 1997. - 488 s. : kartt., kuval. ISBN: 951-0-21873-1 (sid.). S. 423-478.

Rekunen, Jorma
166. Edellisen murrekilpailun vastaus // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 49

167. Tunnetko murteita? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 50

168. Tunnetko murteita? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 38

Reuter, Mikael
169. Att manipulera med ord // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 26.11.1997 (Reuters ruta)

170. Budgettider // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 8.10.1997 (Reuters ruta)

171. Flanera och defilera // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 15.1.1997 (Reuters ruta)

172. Frekvensen som färdskrivare // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 22.10.1997 (Reuters ruta)

173. Frilans samordnar diagram // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 23.7.1997 (Reuters ruta)

174. Frukost i allsköns ro // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 16.7.1997 (Reuters ruta)

175. Föredrar du ytterom framom utanför? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 27.8.1997 (Reuters ruta)

176. Haska och hassa // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 16.4.1997 (Reuters ruta)

177. Husera, hysa och hålla hus // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 20.8.1997 (Reuters ruta)

178. Informatörer och informatiker // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 25.6.1997 (Reuters ruta)

179. Innebandy // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.12.1997 (Reuters ruta)

180. Kom du för sent? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 7.5.1997 (Reuters ruta)

181. Kompetens i förändrad omvärld // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 5.3.1997 (Reuters ruta)

182. Kääntäjät ja Suomen paikannimet / Sirkka Paikkala ja Mikael Reuter // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 11-16

183. Mobbning, trakasseri och pennalism // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 8.1.1997 (Reuters ruta)

184. Modifierande teknik // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 28.5.1997 (Reuters ruta)

185. [Nekrolog] : Hans Karlgren // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.1.1997 (Döda)

186. Om finlandismer, fel och normer // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 10.9.1997 (Reuters ruta)

187. Om finländare, svenskar och svenska i Finland // Mera ordbruk : Lärt och lättsamt om språk. - Uppsala, 1997. ISBN 91-522-1789-2. S. 46-55

188. Om officiella ord // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 12.2.1997 (Reuters ruta)

189. Ordboken inget fantasifoster // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 14.5.1997 (Reuters ruta)

190. Pärmar, omslag och mappar // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 22.1.1997 (Reuters ruta)

191. Rekommendation om principer för användning av finländska ortnamn i texter på andra språk än finska och svenska / Sirkka Paikkala - Mikael Reuter // Språkråd : Statsrådets svenska språknämnd informerar. - Helsingfors : Statsrådets translatorsbyrå. 1997 : 1.

192. Residensstaden är länets huvudort // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 29.1.1997 (Reuters ruta)

193. Språkvården går inte i graven! // Åbo underrättelser. - Åbo : Åbo tidnings och tryckeri. ISSN 0785-398X. 4.10.1997, s. 2

194. Svenskan i Finland // Nordens språk. - Oslo : Novus, 1997, s. 95-109

195. Svenskan i Finland - norm och status // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 1, s. 3-4

196. Särskrivna sammansättningar // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 12.11.1997 (Reuters ruta)

197. Ta ut en femtilapp // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 1.10.1997 (Reuters ruta)

198. "Tjöckre mäster"? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 19.2.1997 (Reuters ruta)

199. Tvåspråkighet i Kanada // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 26.3.1997 (Reuters ruta)

200. Uppslagsord och sökord // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 10.9.1997 (Reuters ruta)

201. Utlänningar och invandrare // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 17.9.1997 (Reuters ruta)

202. Vad heter Jakobstad på engelska? / Sirkka Paikkala och Mikael Reuter // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 2, s. 9-14

203. Vi ses på lördag! // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 9.7.1997 (Reuters ruta)

204. Är våra språk hotade? // Hufvudstadsbladet. - Helsingfors : Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724. 29.10.1997 (Reuters ruta)

Rouvala, Katariina
205. Vatuloida tarkoittaa vätystelevää tekemistä // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 1, s. 48

Ruppel, Klaas
206. Saksan kielen oikeinkirjoitus uudistuu // Kääntäjä. - Helsinki : Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. ISSN 0356-4649. 8 (1997), s. 3 (Kielellä) Huomautus: Kirjoitus on tiivistelmä Kielikello-lehden numerossa 4/1996 ilmestyneestä artikkelista

Räikkälä, Anneli
207. Avoimuus, viihtyvyys ja viihtyisyys // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti, 1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

208. Huolletaanko kieltäkin // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti, 1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

209. Kansalaisuusnimitys yksi hyvä ratkaisu / Risto Haarala ja Anneli Räikkälä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 31.10.1997

210. Kielenhuoltaja : lääkäri vai tuomari? // Suomen lehdistö : lehdistön viestintäpoliittinen julkaisu. - Helsinki : Sanomalehtien liitto. ISSN 0039-5587. Vol. 67 (1997) : 5, s. 18

211. Kroolia vai käsipohjaa // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 28.1.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

212. Kymmenkiloinen nelijalkainen // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti, 1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

213. Milloin vuosituhat vaihtuu? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 17.6.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

214. "Missä lienee koittaa huomen?" // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 30.9.1997, s. C9 (Kieli-ikkuna)

215. Runsaat ja vajaat // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti, 1943-. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

216. Ruokakellon uusi soitto / Anneli Räikkälä ja Sari Maamies // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 3

217. Ruokasanasto / laatineet Sari Maamies, Marja Lehtinen, Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönros ja Anneli Räikkälä // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 28-53

Sarvas, Leena
218. Sydänsavolainen kielikylpy eli savon murteen pikakurssi // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 18-19

Saukkonen, Pauli
219. Joulumuistoja / Kaisa Häkkinen ... [et al.] // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 24-26

Savolainen, Leena
220. Suomalaisen viittomakielen lautakunta aloittaa toimintansa // : Kuurojen liiton viittomakielikeskuksen Käsillä kääntäjät tiedotuslehti. - Helsinki : Kuurojen liitto. ISSN 0788-9100. 1997 : 2. - [3 s.]

Slotte, Peter
221. Tonvis med tonfisk // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 1, s. 28 (Språkfrågor i urval)

Sommardahl, Eivor
222. Nutida verb och verbformer // Officiella tidningen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1997, 23.12.1997 (Myndigheternas svenska)

223. Språkspalter i bokform // Officiella tidningen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1997, 8.1.1997 (Myndigheternas svenska)

224. Stora finsk-svenska ordboken // Officiella tidningen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus. ISSN 0357-2110. 1997, 5.11.1997 (Myndigheternas svenska)

Stenvall, Elisa
225. Mitä syömme lisäksi? - Lisäaine- ja ravintosanastoa // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 15-17

226. Miuku (Huomautus: Ilm. myös Kielikello 4/1996) // Tempus. - Helsinki : Suomen kieltenopettajien liitto. ISSN 0355-8053. 1997 : 4, s. 30

Suni, Helena
227. Haukkuva koira ei pure : eläinpsykologiaa taustaksi : luonnetestituomarikurssin satoa, [osa] I / Helena Suni ; kuvat Kristiina Kästämä // Golden ring. - Helsinki : Kultainen rengas. ISSN 0780-4008. 1997 : 1, s. 6-11

228. Kultainennoutaja ja suomenhevonen // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 4.2.1997, s. C3 (Kieli-ikkuna)

Takala, Ulla
229. Häränhonka on käsillään seisomista // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 47 (Kurkistin)

230. Muodosta nimi käärmeelle (Vastaus Ville Viinikaisen kysymykseen) // Hiidenkivi. 4 (1997) : 6. s. 37) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 37 (Kurkistin)

Tanner, Satu
231. Ei kummi kummittele // Kirkko ja kaupunki. - Helsinki : Hels. ev.lut. seurakunnat. ISSN 0356-3421. 4.6.1997 : 21

232. Lokakuu vai viinikuu? // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 7.10.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

233. Mesikämmen kolarissa // Helsingin sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 18.2.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

234. Mesilöyly on makea löyly // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 5, s. 42 (Kurkistin)

Tiililä, Ulla
236. Isot ja pienet kirjaimet Helsingin kaupungin organisaatioiden nimissä //  Helsingin henki : Helsingin kaupungin henkilöstölehti. - Helsinki : Helsingin kaupunki. ISSN 0787-7994. 1997 : 4,

237. Johtuen - viaton vai vaarallinen? // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1997 : 4

238. Kansaneläke-etuus - politiikkaa pienillä sanoilla? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 17-18

Valtavuo-Pfeifer, Ritva
239. Finlandssvenskarnas efternamn under 1900-talet // Språkbruk : Tidskrift utg. av Svenska språkbyrån. - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken. ISSN 0358-9293. 1997 : 4, s. 15-19

Vaula, Sari
240. Vinkkejä ruokaohjeen laatijalle / Salli Kankaanpää, Sari Vaula ja Annastiina Viertiö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 12-14

Vehmaskoski, Maila
241. Lapin murre - onko sitä? : Lapissa puhutaan peräpohjolan murretta // Lapillinen : julkaisu. - [Rovaniemi] : Lapin kirjallisuusseura. 1997 : 2, s. 12-13

Welin, Saara
242. Teuvalle ja Temmekselle, Korppooseen ja Keminmaahan // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 1, s. 16-21

Viertiö, Annastiina
243. Kauko-Itä vai Kaukoitä // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

244. Kiilalause katkaisee lukijan ajatuksen // Sihteeri & assistentti : sihteerien & assistenttien ammattilehti. - Helsinki : BBM. ISSN 0785-3246. 1997 : 6, s. 76-77

245. Miksi epätäsmällistä ilmausta käytetään? - Kootut selitykset // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 21-23

246. Milloin mutta-sanan eteen tulee pilkku? // Salon Seudun Sanomat. - Salo : Salon seudun sanomalehti. ISSN 0782-5404. Ilm. myös: Etelä-Saimaa, Iisalmen Sanomat, Itä-Savo, Keskipohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Lapin Kansa, Länsi-Savo, Pohjalainen, Hämeen Sanomat

247. Mitä kaikkea voi rinnastaa? // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 3, s. 27-29

248. Vinkkejä ruokaohjeen laatijalle / Salli Kankaanpää, Sari Vaula ja Annastiina Viertiö // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 4, s. 12-14

Vilppula, Matti
249. Häntä vai pyrstö? // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 25.11.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

250. Kaupunkisudet (Kieli-ikkuna) // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 24.6.1997, s. B6 (Kieli-ikkuna

251. Kurikkakymmenellä // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 10.6.1997, s. C5 (Kieli-ikkuna)

252. Piika ja menetetty maine // Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISSN 0355-2675. 1997 : 2, s. 26-28

253. Miksi vastataan kuin myös? (Vastaus Outi Honkasalon kysymykseen // Hiidenkivi 5/1997, s. 40) // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 5, s. 40 (Kurkistin)

254. Television nimityksistä : telluja vai töllöjä // Linkki : Yleisradion henkilökunnan tiedotuslehti. - Helsinki : Yleisradio. ISSN 0783-1978. 1997 : 19/28.5.1997, s. 15

255. Äidinkieltä yli ymmärryksen // Helsingin Sanomat. - Helsinki : Sanoma Oy. ISSN 0355-2047. 14.10.1997, s. C7 (Kieli-ikkuna)

Yli-Paavola, Jaakko
256. Edellisen murrekilpailun vastaus // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 50 (Kurkistin)

257. Edellisen murrekilpailun vastaus // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 6, s. 39 (Kurkistin)

258. Pertti Virtaranta 20.5.1918 - 9.7.1997 // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 4, s. 5 (Uutisia)

259. Tunnetko murteita? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 2, s. 44 (Kurkistin)

260. Tunnetko murteita? // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 5, s. 43 (Kurkistin)

261. Viis kielestä? : Vastaukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 1, s. 47, 48 (Kurkistin)

262. Viis kielestä? : Vastaukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 3, s. 47, 48 (Kurkistin)

263. Viis kielestä? : Vastaukset // Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti. - Helsinki : Painatuskeskus. ISSN 1236-794X. Vol. 4 (1997) : 5, s. 41, 42 (Kurkistin)

Åkerlund, Carola
264. "Kasta veven" och andra uttryck // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1997 : 8

Äikäs, Monica
265. Lagom saltar bäst // Kuriren. - Vasa : F. Weegar. ISSN 0780-0126. 1997 : 12

Palaa otsikoihin

Lehdet


Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti / julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1997. ISSN: 1236-794X Ilm. tiheys: Kuusi kertaa vuodessa. 299 sivua.

Kielikello : kielenhuollon tiedotuslehti / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. - Helsinki : Edita, 1997. ISSN: 0355-2675. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 190 sivua.

Språkbruk / tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken - Helsingfors : Forskningscentralen för de inhemska språken, 1997. ISSN: 0358-9293. Ilm. tiheys: Neljä kertaa vuodessa. 140 sivua.

Palaa otsikoihin