Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Nimiarkisto 100 vuotta

Nimiarkiston perusta luotiin 15. maaliskuuta 1915, jolloin Tieteellisten seurain asettama paikannimitoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran. Toimikunnan tavoitteena oli organisoida järjestelmällinen paikannimien kenttäkeruu historiantutkimuksen ja kielentutkimuksen tarpeisiin.

Vuonna 2015 Nimiarkiston kokoelmiin on tallennettuna paikannimiä noin 2,7 miljoonaa nimiesiintymää Suomesta ja lähialueilta, henkilönnimiä noin 480 000 arkistolippua ja historiallisista asiakirjoista poimittuja paikan- ja henkilönnimiä noin 600 000 arkistolippua. Aineisto on tutkijoiden käytettävissä lippumuotoisena.

Vuoden 2014 lopussa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin aloitetun paikannimikokoelmien digitointihankkeen tuloksena tutkimusmahdollisuudet monipuolistuvat. Tarkoituksena on luoda lippumuotoisesta aineistosta digitaalinen arkisto ja tietokanta. Hanke mahdollistaa myös uuden paikannimitiedon keräämisen sähköisesti. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Näillä sivuilla esitellään Nimiarkiston edeltäjiä, kokoelmien historiaa, tehtäviä ja paikannimien keruuta.

Viljo Nissilä haastattelee Nestori Simolaa Hauholla 1968. Kuva: Kotuksen arkisto.
Viljo Nissilä haastattelee Nestori Simolaa Hauholla 1968. Kuva: Kotuksen arkisto.
Seuraava sivu