Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kokoelmien historia

Paikannimitoimikunnan perustamisen jälkeen eri seurat ja yhdistykset luovuttivat haltuunsa kertyneen nimiaineksen paikannimitoimikunnan huostaan. Vanhin kokoelma on vuosina 1879–1882 koottu Paikkainnimiä ja paikallistarinoita.

Paikannimien järjestelmällinen kenttäkeruu lähti käyntiin vuonna 1915 ja sen myötä paikannimikokoelmat alkoivat karttua. Myöhemmin Tieteellisten Seurain Paikannimikomitealta siirtyneen tehtävän myötä arkisto laajeni asiakirjanimien poimintakokoelmilla ja keruukilpailujen tuloksena henkilönnimikokoelmilla.

Nimiarkiston yhteyteen alkoi vähitellen muodostua myös onomastinen käsikirjasto. Kirjojen hankintaan on vuosien saatossa ollut rajallisesti varoja, mutta tärkein nimistökirjallisuus on pysytty hankkimaan. Suuri osuus kirjallisuudesta on tullut laitosten ja yksityisten lahjoituksina sekä kirjavaihtoina. Käsikirjoituksista noin puolet on Helsingin yliopistossa tehtyjä tai muista yliopistoista kopioituja nimistöaiheisia laudaturtöitä, vanhin vuodelta 1906.

Tutustu tarkemmin pääkokoelmien historiaan: paikannimikokoelmat, asiakirjanimikokoelmat, henkilönnimikokoelmat ja karttakokoelmat.

kansallinen nimitutkimus 1916 (viimeinen sivu)
Paikannimien keruun tärkeyttä korostettiin myös vuonna 1916 julkaistussa Kansallinen nimitutkimus -lehtisessä, jonka viimeiseltä sivulta tämä teksti on.

Edellinen | Seuraava sivu


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången