Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Se tavallinen Virtanen

Dosentti Sirkka Paikkalan väitöskirja kertoo sukunimikäytännön modernisoitumisesta Suomessa. Miten ja miksi uudentyyppiset sukunimet syntyivät ja miten ne nivoutuivat osaksi suomalaista sukunimikäytäntöä? Miksi niistä tuli -nen-loppuisia? Väitöskirja on julkaistu alkuaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana vuonna 2004.

Kirjoittaja: Sirkka Paikkala