Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kannaksen kylät

Nimistöntutkija Saulo Kepsu selvittää teoksessaan Karjalankannaksen asutusnimistön alkuperää, ikää ja levikkiä. Tutkimustulosten pohjalta hän tekee asutushistoriallisia päätelmiä. Tutkimuksen kohteena on yli 2 000 vanhoista asiakirjoista poimittua paikannimeä.


Kirjoittaja: Saulo Kepsu

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 54. Helsinki 2018.