Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet

Toimittajat: Sirkka Paikkala ja Saara Welin

Alkuperäinen luettelo on käsitelty suomen kielen lautakunnassa 9.10.2000.

Sisältää myös maiden 2- ja 3-kirjaintunnukset. Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Sivua ylläpitävät Kotuksen nimistönhuollon asiantuntijat. Viitattaessa mainitaan aineistosivun verkko-osoite ja viittauspäivä.

Tähdellä (*) on merkitty epäitsenäiset maat tai valtioiden erillään sijaitsevat osat. Nimen jäljessä ilmaistaan suluissa maa, jonka alaisuuteen alue kuuluu, esim. Brit. = Britannia, Port.= Portugali.

Maakohtaiset tiedot ovat aakkosittain neljään osaan jaetuilla alasivuilla. Paikallissijataivutus ilmaistaan maiden lyhyistä nimistä sekä pulmallisista pitkistä nimistä ja pääkaupunkien nimistä.

Maannimet:

Lautakunnan suositukset: