Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Svenska Ortnamn i Finland

Ruotsinkielinen verkkojulkaisu sisältää keskeisimmät Suomen ruotsinkieliset paikannimet. Mukana on sekä vakiintuneita että vanhentuneita nimiä ja ruotsinkielisten nimien mahdolliset suomenkieliset vastineet.


Vastaavat toimittajat: Leila Mattfolk ja Maria Vidberg

Toimittajat: Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte ja Peter Slotte

Suomenkielisten nimien tarkistus: Tiina Manni-Lindqvist ja Eeva-Liisa Stenhammar

Verkkosovellus: Jari Vihtari

Graafinen ulkoasu: Olli Miettinen

Jatkuvasti päivitettävä aineisto. Viitattaessa mainitaan aineiston nimi, aineistosivun verkko-osoite (URL) ja viittauspäivämäärä.

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 32. Helsinki 2012.