Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Sukunimi? Etunimi?

Kirjassa esitellään eri kielten ja kulttuurien henkilönnimijärjestelmiä. Siitä selviää muun muassa, millaisista osista nimet koostuvat ja kuuluuko niihin puhuttelusanoja. Kyseessä on yleistajuinen opas ja apuneuvo niille, jotka ovat tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.

Toimittaja: Pirjo Mikkonen

Kirjoittajat: Sylvia Akar, Jarna Piippo, Hilda Voutilainen, Antero Leitzinger, Marja-Leena Heikkilä-Horn, Jyrki Kallio, Antti Leppänen, Muddle Suzanne Lilius (painetussa versiossa), Susanna Kariluoto.

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 48. Helsinki 2017. Näköisjulkaisu painetusta teoksesta (2002).