Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Henkilönnimikokoelmat

Henkilönnimikokoelmat sisältävät yhteensä noin 466 500 nimilippua lähinnä etunimiä ja niiden muunnoksia sekä köllejä. Tätä aineistoa on kerätty pääasiassa yleisölle suunnatuin keruukilpailuin vuosina 1958 ja 1972. Sukunimistä on aakkosellisia luetteloita, joista selviää sukunimien lukumäärä tiettynä ajankohtana.

Keruukilpailu 1958

Vuoden 1958 keruukilpailun kohteena olivat kansanomaiset etunimet kaikkine mahdollisine muunnoksineen sekä yleiskielistyneeseen käyttöön siirtyneet henkilönnimet, kuten kahvikaisa ’kahvipannu’, tankoheikki ’sudenkorento’.

Keruukilpailu 1972

Vuoden 1972 keruukilpailun Suomen nimiarkiston säätiö järjesti yhdessä Kalevalaseuran kanssa. Tarkoituksena oli saada talteen etunimien kansanomaisia muunnoksia ja erikoisia lisänimiä sekä erilaisten pienyhteisöjen keskuudessa käytettyä nimistöä. Samassa yhteydessä järjestettiin myös koululaisille suunnattu keruukilpailu, jonka metatiedot löytyvät Nimiarkiston kokoelmatietokannasta.

Köllinimiä ja muita kokoelmia

Lisäksi arkistossa on pitäjittäinen pääasiassa vuoden 1970 jälkeen kerättyjä köllinimiä: lempi- ja haukkumanimiä ja puhuttelunimiä. Vanhemmat paikannimien keruun yhteydessä tallennetut köllinimet on yhdistetty paikannimikokoelmiin.

Pieninä erilliskokoelmana on muun muassa A. V. Koskimiehen keräämiä etu-ja sukunimiä ja T. I. Itkosen vanhoista painetuista lähteistä poimimia saamelaisia henkilönnimiä. Nimiarkistossa on myös Väestörekisterikeskuksen laatimat suomalaisten etunimiluettelot vuosilta 1981 ja 1992 paperitulosteina.

Sukunimiluettelot

Suomalaisten sukunimiluetteloita ovat Kansaneläkelaitoksen luettelo vuodelta 1970, jossa nimet on järjestetty aakkosellisesti, frekvenssin mukaisesti ja sanan lopusta aakkostettuna ja Väestörekisterikeskuksen luetteloita vuosilta 1983, 1985 ja 1990 aakkosellisesti järjestettyinä mikrokorteilla. Vastaavanlainen aakkosellinen luettelo mikrokortteina on myös Ruotsin sukunimistä vuodelta 1986.

Nimiarkistossa on myös Suomen Sukututkimusseuran puhtaaksikirjoittamien seurakuntien historiakirjojen mikrokorttikopiot, jotka ulottuvat 1600-luvun loppupuolelta vuoteen 1850, samoin näiden pohjalta tehdyn International genealogical indexin, niin sanotun IGI-hakemiston, Suomen osuus eli Suomen lääneittäiset etu- ja sukunimiluettelot.