Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Vuosikymmen EU-suomea

Aino Piehl ja Inkaliisa Vihonen (toim.): Vuosikymmen EU-suomea. 2006. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 142. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 88 sivua. ISBN 952-5446-24-7, ISSN 0355-5473.

Verkkojulkaisu (2010) PDF (543,72 kB). URN:ISBN 978-952-5446-63-9, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk21/>.


Raportissa tarkastellaan suomen kieltä ja sen asemaa unionissa useista näkökulmista:

  • Kaisa Koskinen kuvaa EU:n suomalaisten kääntäjien työskentelyä ja sen muutoksia jäsenyyden alkuvaiheista nykyiseen 25 jäsenmaan unioniin.

  • Marianna Sunnarin aiheena ovat unionin monikielisyysperiaate ja tulkkaus sen toteuttajana.

  • Anu Sajavaara tarkastelee artikkelissaan niitä sopimuksia ja ohjelmia, joilla EU:ssa on pyritty selkeyttämään unionin säädösten kieltä.

  • Inkaliisa Vihonen esittelee ja arvioi suunnitelmia EU:n viestinnän kehittämiseksi niin, että EU tuntuisi kansalaisista helpommin lähestyttävältä.

  • Aino Piehl katsoo, näkyykö suomalaisissa säädöksissä EU-tekstien vaikutuksia, ja pohtii miten säädösten ymmärrettävyys voitaisiin valmistelussa ottaa huomioon.

  • Hanna Westerlund puolestaan kuvaa, kuinka EU:n ja suomalaisten asetusten yhdyssanat eroavat toisistaan ja miten EU-kääntäjät muodostavat yhdyssanoja uusia käsitteitä ilmaisemaan.

Kaikki raportin kirjoittajat myös pohtivat, millaisia päätelmiä heidän havainnoistaan voidaan tehdä. Kritiikkiä ja parannusehdotuksia tarvitaan, kun pyritään luomaan EU-suomesta toimiva ja kaikkien ymmärrettävissä oleva kielimuoto.

Artikkeleista on englanninkieliset tiivistelmät.