Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Teksti työnä, virka kielenä

Heikkinen, Vesa – Hiidenmaa, Pirjo – Tiililä, Ulla (2001): Teksti työnä, virka kielenä.  2. p. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 116. Helsinki: Gaudeamus.  ISSN 0355-5437, ISBN 951-662-806-0. 350 s.


Yhä useamman ihmisen työ ja muu toiminta on tekstejä täynnä. Mutta miten työ vaikuttaa kieleen, kuinka kieli muokkaa työtä? Millainen teksti on kenellekin selkeä, mistä ymmärrettävyys syntyy? Mihin itsestäänselvyyksiin teksteissä kulloinkin nojataan, millaista valtaa kielellisin valinnoin tuotetaan ja pönkitetään?

Teoksessa tarkastellaan työn käytänteitä ja tekstien luonnollistumia. Teoksessa näytetään, miten erilaisia selviöitä on mahdollista osoittaa ja avata kriittisen tekstianalyysin keinoin. Tavoitteena on lisätä yleistä kielitietoisuutta ja havahduttaa lukijat huomaamaan, että kieli ei ole pelkästään työn tai kanssakäymisen väline, vaan monien toimintojen areena ja keskeinen sisältö.

Kirjan lähtökohta on kielitieteellinen ja suunta monitieteinen. Keskeisiä teemoja ovat tekstien väliset suhteet, kielelliset konventiot, institutionaalisuus sekä kieli suhteessa yhteisön arvoihin. Esimerkkiaineistona ovat päätökset, suunnitelmat, esityslistat ja muut virkatekstit.

Teksti työnä, virka kielenä soveltuu oppikirjaksi suomen kielen, viestinnän ja muiden humanistis-yhteiskunnallisten alojen opintoihin, käsikirjaksi virkakielen parantajille ja muille tekstien tekijöille sekä yleisteokseksi kielestä kiinnostuneille.

Kirjan ovat tehneet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkijat Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä. Julkaisija on Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja kustantaja Gaudeamus. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2000, toinen 2001. Kirjan kannen on taiteillut Aimo Katajamäki.


”Kirjalla on paljon annettavaa”

”A distinctive strength of the book is the range of materials it analyzes. Rather than taking for granted the social relevance of genres such as agendas, plans, and reports, it establishes their significance through detailed qualitative anlayses of the texts in full sosio-semiotic scope.”

”On balance, however, in embracing theory and practice as well as it does, the book has much to offer any reader willing to embark on a dialog with one or more of the (con)texts it analyzes. The English-speaking community would certainly gain much from a translation of the work or any of its component studies.”


Richard Foley, International Journal for the Semiotics of Law, 15/2002; Convention as intention B the institution in all of us.