Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielen piirteet ja tekstilajit – vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen

Vesa Heikkinen (toim.) 2009: Kielen piirteet ja tekstilajit. Vaikuttavia valintoja tekstistä toiseen. Tietolipas 229. Helsinki: SKS. ISBN 978-952-222-126-1. 276 sivua.


Käyttääkö presidentti puheessaan pronominia minä vai me? Peseekö mainostettu suihkusaippua ilman kyyneleitä vai onko sen salaisuus no more tears -koostumus? Miksi joissakin alkoholivalistusteksteissä sanotaan, että viinan käyttöä täytyy vähentää, kun taas toissa sanotaan, että sitä kannattaa vähentää?

Pienilläkin kielellisillä valinnoilla saadaan aikaan isoja, vaikuttavia asioita. Yksittäiset tekstien piirteet tuottavat painavia merkitystulkintoja.

Tutkijat analysoivat yhtä aikaa sekä teksteissä näkyviä kielen piirteitä että tekstikokonaisuutta ja tekstin lajia. Laajempana kehyksenä tutkimuksessa on kysymys vaikuttavasta kielenkäytöstä: Millainen kielenkäyttö on vaikuttavaa? Miten kielellisiä valintoja, tekstejä ja niiden lajiominaisuuksia käytetään suostuttelussa?

Teoksessa eritellään mainoksia, nettitekstejä, kirja-arvosteluja, kaunokirjallisuutta, valistustekstejä, virkakirjeitä, uudenvuodenpuheita ja yliopistojen opetusportfolioita.

Kielenpiirteistä tutkittavina ovat

 • multimodaalisuus,


 • sananlaskumuotti ”parempi vähän x kuin paljon y”,


 • kielikuvat,


 • koloratiivirakenne,


 • pakon ja mahdollisuuden ilmaisemisen keinot sekä

 •  minä-viittaukset.


Sisällys

 • Vesa Heikkinen: Johdanto: Tekstintutkimusta kielen piirteiden ja tekstilajien suhteista
 • Leena Kuikka: Lehtimainoksen multimodaalisuus
 • Outi Lauhakangas: Sananlaskumuotti nettiteksteissä
 • Pirkko Muikku-Werner: Kirja-arvostelujen metaforat ja niiden kohosteisuus
 • Markku Varis: Tyttö kaunis kuin voikukka ja muita Hämärän tanssien kielikuvia
 • Vesa Heikkinen ja Eero Voutilainen: Koloratiivirakenne Hirventappopaikka-romaanissa
 • Minna Sääskilahti: Nesessiivirakenteet alkoholivalistusteksteissä
 • Suvi Honkanen: Lauseet, jaksot ja (ala)laji viraston ohjailevissa kirjeissä
 • Vesa Heikkinen ja Mikko Lounela: Uudenvuodenpuheen minä
 • Anna Solin: Kirjoittava minä yliopistojen opetusportfolioissa