Siirry sisältöön

Tekstit viraston työssä

Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista

Ulla Tiililä 2007: Tekstit viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten kielestä ja konteksteista. SKS:n toimituksia 1108. Helsinki: SKS. ISBN 978-951-746-881-7. Nid., 261 sivua.


Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLan
väitöskirjapalkinto 2004–2007

Tutkimus on ajankohtainen puheenvuoro tilanteessa, jossa alalla kuin alalla kirjoitetaan yhä enemmän – usein lain velvoittamana. Tekstien tekijät joutuvat kuitenkin usein tasapainottelemaan hallinnon ja asiakkaan välissä sekä tehokkuuden ja laatutavoitteiden ristipaineessa. Hyvät käytännöt jäävät helposti huomaamattomiksi.

Tekstit viraston työssä tarjoaa tietoa virkakielestä ja antaa metodisia malleja tekstin- ja tekstilajintutkijoille. Tutkimus on kielitieteellinen, mutta se keskustelee myös sosiaalityötä sekä hallinnollista päätöksentekoa tarkastelevien tutkimusten kanssa. Kirja antaa sovellettavaa tietoa myös työelämän kehittäjille, poliittisille päätöksentekijöille ja lainsäätäjille.

Tutkimus on tehty osana Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tekstintutkimushanketta.