Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Miten kuvata muutosta?

Pirkko Nuolijärvi ja Marja-Leena Sorjonen 2005: Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 149 sivua. ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-12-3.


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa aloitettiin 1980-luvun lopulla murteenseuruuhanke. Siinä seurattiin puhutun kielen kehitystä kymmenellä maaseutupaikkakunnalla kymmenen vuoden välein. Tutkitut alueet olivat Alastaro, Alatornio, Artjärvi, Eurajoki, Kauhava, Lapinlahti, Liperi, Pälkäne, Savitaipale ja Sotkamo.

Miten kuvata muutosta? -kirjassa esitellään seuruututkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksia. Hankkeen pohjalta pohditaan kielen variaation ja muutoksen tutkimuksen lähtökohtia ja hahmotellaan tulevan tutkimuksen suuntaviivoja.

  • Missä mie säilyy, missä taas häviää?

  • Miten tulloo pitää pintansa?

  • Onko männä mahdollinen?