Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kieli kioskilla

Hanna Lappalainen ja Liisa Raevaara (toim.) 2009: Kieli kioskilla. Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista. Tietolipas 219. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 152. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISBN 978-952-222054-7, ISSN 0562-6129, ISSN 0355-5437


Kirjassa tarkastellaan kioskiasioinnin rutiineja:

 • miten tervehditään


 • miten asiakas kertoo käyntinsä syyn

 • miten myyjä ostosten hinnan

 • miten maksaminen hoidetaan

 • missä välissä kiitetään

 • miten lototaan.

Kirjoittajat selvittävät myös sitä, mistä aiheista kioskilla lasketaan leikkiä ja millaisia toimia selitellään.

Aineisto on kerätty videoimalla R-kioskiasiointeja Helsingistä, Pohjois-Karjalasta, Sydän-Hämeestä ja Peräpohjasta. Kirjasta paljastuu, ettei moi ole suinkaan yleissuomalainen tervehdys ja että terve on miehinen sana: myyjät käyttävät sitä useammin tervehtiessään miehiä kuin naisia, ja miesasiakkaat suosivat sitä itsekin.

Lottoaminen on yleinen leikinlaskun aihe, ja kioskilla rupatellaan muutenkin. Mutta moni kioskin toimi, jopa koko ostotapahtuma, hoituu puhumattakin - ilman, että siitä syntyisi epäkohteliasta vaikutelmaa.

Kirja tarjoaa kuvauksen yhdenlaisesta asiointitilanteesta, mutta monet siinä tarkasteltavat kielenkäytön ilmiöt ovat yleisiä myös muissa vuorovaikutustilanteissa. Teos palvelee kielestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opiskelijoita. Asiakaspalvelun ammattilaisille se antaa välineitä ymmärtää asiointilanteen rakentumista ja asiakkaan kohtaamista. Kaikki kioskilla asioivat löytävät siitä katkelmia suomalaisesta arjesta ja kulttuurista.


Sisällys

 • Hanna Lappalainen: Prologi: Johdatusta kioskiasiointien tutkimukseen
 • Hanna Lappalainen: Tervehtiminen ja tervehtimättä jättäminen. Ollaanko kioskilla epäkohteliaita?
 • Hanna Lappalainen: Hei, moi ja huomenta. Tervehdykset kioskilla
 • Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevaara ja Hanna Lappalainen: Mä otan tän. Käynnin syyn esittämisen tavat kioskilla
 • Aino Koivisto ja Mia Halonen: Tuleeko muuta? Maksun aika
 • Mia Halonen ja Aino Koivisto: Neljä viiskyt. Miten ilmoittaa asiakkaalle ostosten hinta?
 • Aino Koivisto: Kiitoksen paikka. Kiittäminen kioskiasiointia jäsentämässä
 • Markku Haakana ja Marja-Leena Sorjonen: Miljoonia anomassa ja nostamassa. Leikittelyä kioskin asioinneissa
 • Liisa Raevaara: Nyt täytyy ostaa kun tuli vähä rahaa tosta monivedosta. Asiakkaan ja myyjän kootut selitykset
 • Liisa Raevaara, Markku Haakana, Mia Halonen, Aino Koivisto, Hanna Lappalainen ja Marja-Leena Sorjonen: Matkalla miljonääriksi. Lottoamisen monet tavat
 • Liisa Raevaara: Epilogi: Rutiineista, vaihtelusta ja kohteliaisuudesta